Kaldırma Araçlarında Güvenlik Sorular

1. Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak şekilde yapılacak yük deneyi aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır? a-Kararlılık Deneyi b-Şartnameye uygunluk Deneyi c-Statik Yük deneyi d-Dinamik Yük deneyi e- Hiçbiri 2. Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler kullanılır. Zincirler için Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? a-Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir b-Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır c-Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır d-Kopan zincir baklaları cıvata ile birbirlerine tutturulmalıdır e- Hepsi doğrudur 3. Aşağıdakilerden hangisi Vinçlerde Ayrı Kaldırma donatısı değildir? a-Kilitli zincir b-Kelepçe c-Kulaklı çengel d-Vinç Kancası e- Hepsi de kaldırma donatısıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a-Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır b-Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tanbur üzerinde sarılmış halat kalmamalıdır c-Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır d-Tanbur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır e-Hepsi doğrudur 5. Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıda kullanma özelliklerinden hangisi risklidir? a-Demir askılara asılmalı b-Asit ve aşındırıcılardan korunmalı c-Her kullanımdan önce kontrol edilmeli d-Islak ve gergin bekletilmemeli e-Hepsi risklidir. 6. Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından hangisi yanlıştır?

Fork-liftlerin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? a-Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır b-G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır c-Altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir d-Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir e-Hepsi .a-Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması b-Uzun ömürlü ve dayanıklı olması c-Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmesi d-Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavim olması e-Hepsi 7. Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıda özelliklerinden hangisi yanlıştır? a-Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır b-Halat eklemeleri uygun yapılmalı c-Halat eklemeleri uygun yapılmalı d-Kesinlikle yağlanmamalı e-Hepsi 8.