LIST BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE 3.MAJ BROJ 1 GODINA XXXXI. RIJEKA 03. VELJAČE 2012.

GODINE
UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA UPRAVE 3.MAJ-a
Poštovane trećemajke i trećemajci, obraćam vam se u prvom ovogodišnjem broju Informacija u kojem donosimo osnovne značajke Plana proizvodnje za 2012. godinu i trenutno stanje u proizvodnji. Vjerujem da smo svi svijesni krizne situacije u kojoj se nalazi svjetsko gospodarstvo. Kriza, recesija, poskupljenja, porezi, štednja… samo su neki od pojmova kojima nas svakodnevno bombardiraju mediji i koji nažalost predstavljaju stanje u kojem se danas nalazimo i s kojim se moramo boriti iz dana u dan. Stoga i prezentiramo Plan proizvodnje za ovu godinu u kojoj nam zbog općeg stanja na svjetstkom brodarskom tržištu nisu popunjeni svi proizvodni kapaciteti za ovu godinu. Ugovoriti gradnju novih brodova danas je vrlo teško, sva svjetska brodogradilišta nalaze se u utrci za sklapanje novih ugovora i u tom dijelu ulažemo maksimalne napore kako bismo ugovaranjem novih poslova popunili kapacitete za ovu godinu, a možda i dalje. Sve ovo nas uvrštava u situaciju poslovnog preživljavanja gdje se traži maksimalni napor svakog zaposlenog za održavanjem rokova koji su u Planu navedeni. Bitno je istaknuti kako svako kašnjenje, pomicanje rokova u desno dovodi u pitanje likvidnost 3.MAJ-a, a time i redovite isplate plaća, materijala, dobavljača, kooperanata i drugih financijskih obaveza. Začarani krug kojeg moramo savladati. Ovo je brodogradilište u svojih 107 godina kontinuiranog postojanja proživljavalo teške situacije, a ova u kojoj se sada nalazimo jedna je od njih. Vjerujem da se mi trećemajci možemo osloniti jedan na drugoga i da zajednički možemo prebroditi teškoće pred nama. Stoga vas pozivam da svojim primjerom u radnoj sredini, radnom disciplinom i većom odgovornošću prevladamo unutarnje slabosti koje bi nas mogle dovesti u situaciju teške financijske i poslovne nestabilnosti s teškim posljedicama za svakog zaposlenika 3.MAJ-a. Edi Kučan, dipl. ing., predsjednik Uprave

OSNOVNE ZNAČAJKE PLANA PROIZVODNJE ZA 2012. GODINU I STANJE U PROIZVODNJI
Pripremio: Darko Sušanj Plan proizvodnje za 2012. godinu je usvojen i distribuiran 23.01.2012. godine. S obzirom da još nije moguće u potpunosti definirati proizvodni program za 2012. godinu, jer dio proizvodnje nije još ugovoren, plan je pripremljen u 2 varijante: (A) ugovorena proizvodnja i (B) – ukupna proizvodnja, koja obuhvaća i dio poslova za koje je izgledno da će se ugovoriti u dogledno vrijeme (tj. u prvom kvartalu 2012. godine). Prema planu proizvodnje za 2012. godinu planirano je ostvariti slijedeći obim proizvodnje: A – UGOVORENA PROIZVODNJA: - polaganje kobilice za dvije novogradnje (gr. 718 i 719) ukupne nosivosti 30.000 DWT, odnosno 28.000 CGT, te baržu (PN13900); - porinuće četiri novogradnje (gr. 716, 717, 718 i 719) ukupne nosivosti 60.000 DWT, odnosno 56.000 CGT, te barže (PN13900); - primopredaja četiri novogradnje (gr. 713, 716, 717 i 718) ukupne nosivosti 96.200 DWT, odnosno 66.361 CGT, dovršenje opremanja i isporuka jednog broda (gradnje 715) nosivosti 10.500 DWT, odnosno 10.745 CGT, te isporuka barže (PN13900). B – UKUPNA PROIZVODNJA: - polaganje kobilice za dvije novogradnje (gr. 718 i 719) ukupne nosivosti 30.000 DWT, odnosno 28.000 CGT, četiri barže (PN13900, B-1, B-2 i B-3), te nastavak gradnje U-3 (treći brod za 'Utkilen'); - porinuće četiri novogradnje (gr. 716, 717, 718 i 719) ukupne nosivosti 60.000 DWT, odnosno 56.000 CGT, te tri barže (PN13900, B-1 i B-2); - primopredaja četiri novogradnje (gr. 713, 716, 717 i 718) ukupne nosivosti 96.200 DWT, odnosno 66.361 CGT, dovršenje opremanja i isporuka jednog broda (gradnje 715) nosivosti 10.500 DWT, odnosno 10.745 CGT, te isporuka tri barže (PN13900, B-1 i B-2). Obim proizvodnje (na osnovu planiranog postotka gotovosti brodova u godini) iznosi 54.736 CGT za ugovorenu proizvodnju, što je 12,1 % manje od ostvarenja u 2011. godini. Za ukupnu proizvodnju, obim proizvodnje iznosi 72.976 CGT što je 17,3 % više od ostvarenja u 2011. godini Prema planu proizvodnje za 2012. godinu predviđeno je opterećenje od 2.250.415 efektivnih sati za ugovorenu proizvodnju (23,5% manje od ostvarenja u 2011. godini), a ukupno je planirano ostvariti 2.963.215 sati (0,7% više od ostvarenja u 2011. godini).

STANJE RADOVA PO GRADNJAMA
- gradnja 715 – pokusna plovidba je uspješno ostvarena od 18. do 22.01.2012., a do primopredaje broda potrebno je izvršiti pasivaciju cjevovoda i tankova od nerđajućeg čelika, te dovršiti radove u svim prostorima. Također potrebno je riješiti i probleme sa osiguranjem nedostajućih materijala, kao i certifikata i ostale dokumentacije za primopredaju broda, koja se očekuje 16.02.2012. - gradnja 713 – upućivanje pomoćnih motora je ostvareno 11.01.2012. U tijeku su ispitivanja brodskih uređaja i sustava, te ostali radovi kako bi se brod pripremio za dokovanje i pokusnu plovidbu. Dio aktivnosti se odvija uz određene poteškoće zbog paralelnosti dovršenja pojedinih aktivnosti i ispitivanja na gradnjama 715 i 713. U cilju ostvarenja roka primopredaje broda 06.03.2012., dokovanje je planirano 11.02., a pokusna plovidba odmah nakon toga. Međutim, zbog zauzetosti doka u 'Viktoru Lencu', dokovanje će kasniti oko 10 dana, što može uzrokovati i određeni pomak u dovršenju broda. - gradnja 716 – budući je po prošlogodišnjem planu proizvodnje porinuće ove gradnje trebalo ostvariti u prosincu, radovi na gradnji trupa i na opremanju su u znatnom zakašnjenju. Osnovni razlog je kašnjenje u izradi i odobrenju klasifikacijske i radioničke dokumentacije, te time uvjetovano kašnjenje dijela materijala. Prema planu za 2012. godinu, porinuće je planirano 25.02.2012., a primopredaja krajem 06. mjeseca. Treba napomenuti da je prema svojim tehničkim karakteristikama brod jedinstven jer u ovom trenutku u svijetu nema u eksploataciji broda za prijevoz asfalta tako velike nosivosti od 15.000 DWT, te da su ugovoreni rokovi vrlo kratki. Navedenim su nametnuti složeni zahtjevi koje treba riješiti tijekom izrade i odobrenja klasifikacijske dokumentacije, te razrade jedinstvenih tehničkih i tehnoloških rješenja (poput sustava za rad s teretom temperature 250°C, sustava za oslanjanje nestrukturnih tankova tereta u strukturi broda i sl.). Složeni su zahtjevi utjecali na kašnjenje u izradi i lansiranju radioničke dokumentacije, te na ugovaranje i isporuku dijela materijala. Aktivnosti na gradnji trupa kao i montaže uvjetne opreme za porinuće se u ovom trenutku odvijaju prema planu za porinuće broda 25.02.2012., ali opremanje broda je još uvijek u početnoj fazi. Imajući u vidu vrlo zahtjevne tehnološke faze opremanja broda (kompletiranje pumpne stanice, sustav tereta, sustav grijanja termalnim uljem, električarski radovi, specifičnosti prvog broda u seriji), pripadajuća ispitivanja, te činjenicu da u trenutku porinuća još uvijek neće biti kompletna gotovost radioničkih nacrta, u narednim mjesecima biti će potrebno uložiti maksimalne napore kako bi se primopredaja broda ostvarila u planiranom roku. - gradnja 717 – kobilica za ovu gradnju je položena 29.10.2011., a montaža je započela krajem prosinca. Do 31.01.2012. je predmontaža ostvarila 1.137 tona (20% težine trupa), u tijeku je formiranje krmenih tankova tereta. Montirano je svega 467 tona (8% težine trupa), a trenutno je intenzitet izrade sekcija i montaže umanjen zbog istovremenog rada na barži (PN13900). Porinuće broda se planira polovicom svibnja. - PN 13900 (barža) – ova barža je gotovo identična barži PN13800 koja je predana u svibnju prošle godine. Obrada crne metalurgije je započela 22.11.2011. i nalazi se u završnoj fazi, predmontaža je s 31.01.2012. predala 923 tone sekcija (28% težine trupa). Preostale sekcije su u radu. Krmeni dio barže će se montirati na drugom navozu istovremeno sa dovršenjem gradnje 716, te će se nakon porinuća gradnje (25.02.2012.) nastaviti montaža prema pramcu. Porinuće barže je planirano 24.03.2012., a primopredaja početkom travnja. - gradnja 718 – početak obrade za ovu gradnju je ostvaren 20.01.2012. Predmontaža je započela izradu sekcije kobilice (2110 VT01) čije se polaganje očekuje 25.02.2012.

OBAVIJEST O PRIPAJANJU
Sukladno usvojenom Programu restrukturiranja društava u Grupi 3.MAJ, završen je postupak pripajanja društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ d.d. (dalje u tekstu: BI 3.MAJ d.d.). Na temelju Zajedničkog izvješća o pripajanju u kojem je obrazložena pravna i ekonomska opravdanost pripajanja, glavne skupštine oba društva, održane 24. odnosno 28. studenoga 2011. godine, donijele su odluke o odobrenju namjeravanog pripajanja. Postupak pripajanja proveden je s danom 30. prosinca 2011. godine, kada je i izvršen upis pripajanja u sudski registar. S danom upisa u sudski registar prestaje postojati društvo 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. kao pravna osoba i gospodarski se nastavlja u društvu BI 3.MAJ d.d. Sva prava i obveze 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. postaju prava i obveze društva BI 3.MAJ d.d., te će se sukladno tome u koordinaciji s poslovnim partnerima i vjerovnicima nastaviti poslovne aktivnosti društva. Uprava i Nadzorni odbor ocjenjuju da će provedba pripajanja na osnovama sadržanim u ugovoru o pripajanju i Zajedničkom izvješću o pripajanju, biti na dobrobit samih društava i njihovih dioničara i vjerovnika.

'INFORMACIJE' List BI 3.MAJ d.d. Godina XXXXI. Broj 1, Rijeka 03. veljače 2012. godine Naklada: 2.000 komada Uređivački kolegij: Predrag Božanić, dipl.ing.; Hrvoje Gligora, prof., (glavni urednik); Hrvoje Južnić, dipl.ing.; Edi Kučan, dipl.ing.; Janko Povše, ing.; Darko Sušanj, dipl.ing. Telefon: 611971 // Fax: 611924 // Email: publicrelations@3maj.hr // WEB: www.3maj.hr // List izlazi povremeno i dijeli se besplatno.