OTSAILAK 16 (OSTEGUNA

)
9:00 Jardunaldien aurkezpena: Idoia Garmendia anderea Ingurumena eta Eremu publikoa Saileko zinegotziordezkaria, eta Gasteizko Udalaren lehen alkateordea 9:15 Eraikuntzako ustiapen geotermikoa Hizlaria: Juan Manuel Rodríguez jauna REHAU enpresako Bioenergia-Geotermia alorreko arduradun teknikoa

OTSAILAK 17 (OSTIRALA)

9:00 Jardunaldiaren aurkezpena: Andoni Lorenzo jauna SEA Arabako enpresarien elkarteko ingurumen batzordearen arduraduna

9:15 E n e r g i a b e r r i z ta g a r r i a k . N o r b e r a r e n kontsumorako eta elektrizitate aurrezteko Eguzki-energia fotovoltaikoa eta energia minieolika Hizlaria: Manu Xunzel jauna Xunzel s.l. enpresako zuzendaria

11:15

ATSEDENALDIA-KAFEA

11:15

ATSEDENALDIA-KAFEA

11:45 Energia-kontsumoaren optimizazioa zoru erradiatzaleen bidez Hizlaria: Unai Igartua jauna Orkli enpresako trebakuntza-arduraduna 12:45 Eraikinetako energia berriztagarrien hibridazio proiektua. Hizlaria: Proiektuan Eraikuntza BHIko ikasle parte-hartzaileak 13:30 Ioseba Apilanez jaunak hizlariei bideratutako galdeerantzunak 14:00 Jardunaldiaren amaiera: Ignacio Fernández jauna Eraikuntza BHIko zuzendaria

11:45

Energia-instalazioen kontrol-sistemak

Hizlaria: Iosu Barragán jauna Schneider Electric enpresako arduradun teknikoa

12:45 Ramón Pedro Bayer jaunak hizlariei bideratutako galde-erantzunak

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN HIBRIDAZIOA ERAIKINETAN 2012ko Otsailaren16 eta 17an
Parte hartuko duten ikastetxeak
Eraikuntza BHI, Vitoria-Gasteiz IES Universidad Laboral, Toledo CIFPSER, Imarcoain (Nafarroa)

13:15

Jardunaldien amaiera:

María José Madariaga anderea Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa Saileko LHko zuzendaria

LAGUNTZAILEAK

16 de febrero (jueves)
9:00 Presentación de las jornadas a cargo de Dña. Idoia Garmendia Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público y primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 9:15 Los aprovechamientos geotérmicos en la edificación. Ponente: D. Juan Manuel Rodríguez Responsable técnico de Bioenergía/Geotermia de la empresa REHAU 11:15 PAUSA - CAFÉ

17 de febrero (viernes)

9:00 Presentación de la jornada a cargo de D. Andoni Lorenzo Presidente de la comisión de medio ambiente de SEA Empresarios Alaveses

9:15 Energías renovables. Solar fotovoltaica y mini eólica para autoconsumo y ahorro de electricidad. Ponente: D. Manu Xunzel Director de la empresa Xunzel s.l.

11:15

PAUSA-CAFÉ

12:00 Suelo radiante como optimizador de consumos energéticos Ponente: D. Unai Igartua Responsable de Formación de Orkli 12:45 Proyecto de hibridación de energías renovables en la edificación Ponentes: grupo de alumnos participantes en el mismo 13:30 Turno de preguntas a los ponentes moderado por D. Ioseba Apilanez.

11:45 Los sistemas de control de las instalaciones energéticas Ponente: D. Iosu Barragán Técnico de Schneider Electric

12:45 Turno de preguntas a los ponentes moderado por D. Ramón Pedro Bayer.

HIBRIDACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA EDIFICACIÓN

13:15 Cierre de las jornadas a cargo de Doña María José Madariaga Directora de FP del Departamento de Educación del Gobierno Vasco

16-17 de Febrero 2012
CENTROS PARTICIPANTES
IES Construcción BHI, Vitoria-Gasteiz IES Universidad Laboral, Toledo CIFPSER, Imarcoain (Navarra)

14:00

Cierre de la jornada a cargo de D. Ignacio Fernández Director del IES Construcción BHI

COFINANCIADO POR