WT-NH

WKŁADKI TOPIKOWE PRZEMYSŁOWE O CHARAKTERYSTYCE gG/gL

311

WKŁADKI TOPIKOWE PRZEMYSŁOWE O CHARAKTERYSTYCE gF

313

WKŁADKI TOPIKOWE PRZEMYSŁOWE O CHARAKTERYSTYCE gTr

314

WKŁADKI TOPIKOWE PRZEMYSŁOWE Z WYBIJAKIEM

317

WKŁADKI TOPIKOWE PRZEMYSŁOWE O CHARAKTERYSTYCE aM

319

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE DO ZABEZPIECZENIA OBWODÓW PRĄDU
STAŁEGO - DC

320

PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE WIELKOŚCI 00,1, 2,3, 4

338

ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE WIELKOŚCI 00C, 00,1, 2,3,4a

344

WT-NH

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE PRZEMYSŁOWE
PODSTAWY BEZP. ROZŁĄCZNIKI I OSPRZĘT

Energia pod kontrolą

Wkładki topikowe

Wkładki topikowe przemysowe zwłoczne gL-gG, szybkie gF
Ogólne informacje o wkładkach topikowych przemysłowych
Wkładki topikowe przemysłowe przeznaczone są do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Ich parametry elektryczne i gabaryty zewnętrzne
są zgodne z wymaganiami następujących norm: PN-93/E-06160, PN, IEC-269, VDE 0636.
Wkładki topikowe przemysłowe są mocowane w podstawach bezpiecznikowych przy
pomocy izolacyjnego uchwytu.
– Napięcie znamionowe 500 V, 400V / gL-gG/gF: PN-IEC 60269-2-1 VDE 0636/21
– Napięcie znamionowe 690V / gL-gG:
PN-IEC 60269-2-1 VDE 0636/21
– Napięcie znamionowe 690V / aM:
VDE 0636/22
– Napięcie znamionowe 400V / gTr
VDE 0636 -2011
Zalety wkładek przemysłowych WT:

→ Wizualny wskaźnik zadziałania (uszkodzenia)
wkładki z “bocznym” wskaźnikiem zadziałania KOMBI - czerwone oczko umieszczone na czołowej
części korpusu wkładki,
→ mniejsza szerokość korpusu wkładek WT C czyni je
lżejsze i tańsze, nie wpływając na ich parametry oraz
możlliwości wykorzystania
→ wysoka zwarciowa zdolność wyłączania dla
wszystkich wielkości wkładek i prądów
znamionowych ,
→ srebrzone noże stykowe - niskie straty mocy,
→ wysoka zdolność ograniczenia prądu zwarcia
→ stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz
pełna selektywność działania
→ selektywna współpraca z wyłącznikami
nadprądowymi.

Zalety wkładek przemysłowych WT
o charakterystyce gF:

→Bardzo mały współczynnik k<2,5
→ odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek
wykonane ze steatytu,
→ srebrzone styki nożowe,
→ stosowanie wkładek kompaktowych obniża koszt
wykonania instalacji,
→ stabilność chrakterystyk prądowo-czasowych oraz
pełna selektywność działania,
→ napięcie znamionowe 400V pozwoliło uzyskać
bardzo niskie straty mocy DPN - niższy od
dopuszczonych przez normy.

Wkładki WT KOMBI - to nowa seria wkładek topikowych z podwójnym wskaźnikiem zadziałania. Połączenie obu wskaźników zadziałania oznacza, że zarówno czołowy wskaźnik i
wskaźnik umieszczony na górnej pokrywie zadziałają jednocześnie z chwilą przepalenia się
wkładki. KOMBI zapewnia bardzo dobrą widoczność stanu pracy wkładki topikowej zarówno
w podstawach jak i rozłącznikach bezpiecznikowych.
Wkładki - wykonanie górnicze - Wkładki z pokrywami stalowymi.
Zastosowanie wkładek przemysłowych WT:
- ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń
- poprawna ochrona silników o małym prądzie znamionowym

WT-NH

Charakterystyki czasowo-prądowe:
Dla napięcia znamionowego 500V zwarciowa zdolność wyłączania wynosi 100 kA lub 120 kA
a dla napięcia 690V -100 kA.
Wkładki o charakterystyce szybkiej gF przeznaczone są do stosowania w liniach
elektroenergetycznych wiejskich - gdzie ze względu na rozrzuconą zabudowę, małe
przekroje przewodów, niskie moce zwarciowe, transformatorów, prądy zwarciowe mogą
być małe, a przez to czas ich wyłączania przez wkładkę topikową zwłoczną - długi. Działanie
wkładki topikowej zwłocznej przy małych przeciążeniach jest wolniejsze niż wkładki
o charakterystyce szybkiej, a w przypadku zwarcia bardzo szybkie. Cykliczne badania
wykazały, że charakterystyki wkładek są bardzo stabilne, tolerancja może wynosić do 10%.
Krótki opis budowy wkładek topikowych :
Korpus wkładki topikowej wykonany jest z pełnowartościowego steatytu, który jest bardzo
odporny na obciążenia termiczne. Pokrywy wykonane z aluminium są trwalej odporne na
korozję. W wewnętrznej części ceramicznego korpusu umieszczony jest element topikowy
z miedzi, który przymocowany jest do specjalnie przygotowanej wewnętrznej części styku
nożowego. Ponadto wnętrze korpusu ceramicznego wypełnione jest piaskiem kwarcowym o
dokładnie dobranej granulacji. Styki nożowe wykonane są zarówno z miedzi jak i mosiądzu,
a chronione są warstwą srebra. Do nowości należą wkładki topikowe ze wskaźnikiem
zadziałania w przedniej czołowej części jej korpusu, jak również z izolowanymi zaczepami do
zakładania i wyjmowania wkładek z podstawy oraz wkładki z wybijakiem.
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe UN
Prąd znamionowy IN
Zdolność zwarciowa wyłączania UN
Charakterystyki
Klasa izolacji
Zgodność z normami
310

~400 V, ~500 V ~690V, ~1000 V 50Hz
2–1600 A, 2–500 A, 10–200 A
120 kA, 100 kA, cosφ = 0,2
gG/gL, gF, aM, gTr
C - VDE 0110
PN-IEC 60269, VDE 0636

Wkładki topikowe

Wkładki topikowe o charakterystyce gG - zwłoczne 500V

WT-00/gG 500V
IN
Nr kodowy
(A)
standard
górnicze
6
004111128 004111219
10
004111129 004111220
16
004111130 004111221
20
004111131 004111222
25
004111132 004111223
32
004111133 004111224
35
004111125 004111225
40
004111134 004111226
50
004111135 004111227
63
004111136 004111228
80
004111137 004111229
100
004111138 004111230
125
004111139 004111231
160
004111140 004111232
WT-1C/gG 500V
IN
Nr kodowy
(A)
standard
górnicze
6
004113330 004113400
10
004113331 004113401
16
004113226 004113402
20
004113227 004113403
25
004113228 004113404
32
004113229 004113405
35
004113332 004113406
40
004113230 004113407
50
004113231 004113408
63
004113232 004113409
80
004113233 004113410
100
004113234 004113411
125
004113235 004113412
160
004113236 004113413
WT-1/gG 500V
IN
Nr kodowy
(A)
standard
górnicze
6
004113335 004113414
10
004113336 004113415
16
004113237 004113416
20
004113238 004113417
25
004113239 004113418
32
004113240 004113419
35
004113337 004113420
40
004113241 004113421
50
004113242 004113422
63
004113243 004113423
80
004113244 004113424
100
004113245 004113425
125
004113246 004113426
160
004113247 004113427
200
004113248 004113428
224
004113338 004113429
250
004113249 004113430

6-1600 A
Waga
(g)

Pakowanie
(szt)

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Waga
(g)

Pakowanie
(szt)

198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Waga
(g)

Pakowanie
(szt)

295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Znamionowa zdolność
zwarciowa 115 kA,120 kA

Napięcia znamionowe

500V, 690V,1000V, 1200V

00C

00

WT-NH

Prądy znamionowe

WT-00C/gG 500V
IN
Nr kodowy
(A)
standard
górnicze
6
004111428 004111300
10
004111429 004111301
16
004111430 004111302
20
004111431 004111303
25
004111432 004111304
32
004111433 004111305
35
004111439 004111306
40
004111434 004111307
50
004111435 004111308
63
004111436 004111309
80
004111437 004111310
100
004111438 004111311

1C
Waga
(g)

Pakowanie
(szt)

425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
311

Wkładki topikowe

2C

2

WT-2C/gG 500V
Nr kodowy
IN
(A)
standard
górnicze
25
004114221 004114500
32
004114222 004114501
35
004114232 004114502
40
004114223 004114503
50
004114225 004114504
63
004114224 004114505
80
004114226 004114506
100
004114227 004114507
125
004114228 004114508
160
004114229 004114509
200
004114230 004114510
224
004114233 004114511
250
004114231 004114512

WT-2/gG 500V
Nr kodowy
IN
(A)
standard
górnicze
32
004114321 004114513
35
004114240 004114514
40
004114322 004114515
50
004114323 004114516
63
004114324 004114517
80
004114325 004114518
100
004114326 004114519
125
004114327 004114520
160
004114328 004114521
200
004114329 004114522
224
004114241 004114523
250
004114330 004114524
300
004114320 004114525
315
004114331 004114526
400
004114332 004114527

Waga
(g)

Pakowanie
(szt)

435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Waga
(g)

Pakowanie
(szt)

586
586
586
586
586
586
586
586
586
586
586
586
586
586
586

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

WT-NH

UWAGA: Wkładki topikowe w wersji górniczej posiadają pokrywy korpusu wykonane ze stali.

WT/NH - 4 /gG/gL 500V
IN
Nr kodowy
(A)
630
004116101
710
004116102
800
004116103
900
004116105
1000
004116104
1250
004116106

4

312

Waga
(g)
2130
2130
2130
2130
2130
2130

Pakowanie
(szt)
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

Do stosowania w podstawach bezpiecznikowych- PK 4

1 313 .4a.szybkie 500V 20-250 A Znamionowa zdolność zwarciowa 110 kA WT-00/gF 500V IN Nr kodowy (A) standard górnicze 20 004114341 004111141 25 004114333 004111142 32 004114334 004111143 40 004114335 004111144 50 004114336 004111145 63 004114337 004111146 80 004114338 004111147 100 004114339 004111148 125 004114340 004111149 Napięcia znamionowe 400V. WT/NH -1/gG/gL 1000 V AC IN Waga Nr kodowy (A) (g) 10 004113703 487 16 004113704 487 20 004113705 487 25 004113706 487 32 004113707 487 35 004113708 487 40 004113710 487 50 004113711 487 63 004113712 487 80 004113713 487 100 004113714 487 125 004113715 487 160 004113716 487 200 004113717 487 Do stosowania w rozłącznikach bezpiecznikowych LTL .1000V Wkładki topikowe o charakterystyce gF .4a / gG/gL 500V. 690V Nr kodowy IN Waga Pakowanie 500 V 690 V (A) (g) (szt) SI 630 004116108 004176026 004176105 2170 1/12 710 004116109 004176027 004176106 2170 1/12 800 004116110 004176028 004176107 2170 1/12 900 004116111 004176029 004176108 2170 1/12 1000 004116112 004176030 004176109 2170 1/12 1250 004116113 004176031 004176110 2170 1/12 1500 004116119 004176032 2170 1/12 1600 004116120 004176033 2170 1/12 SI . 500V Waga (g) Pakowanie (szt) 198 198 198 198 198 198 198 198 198 12 12 12 12 12 12 12 12 12 WT-NH Prądy znamionowe 00 WT-1/gF 500V IN Nr kodowy Waga Pakowanie (A) (g) (szt) standard górnicze 20 004139110 004139123 425 12 25 004139111 004139124 425 12 32 004139112 004139125 425 12 40 004139113 004139126 425 12 50 004139114 004139127 425 12 63 004139115 004139128 425 12 80 004139116 004139129 425 12 100 004139117 004139130 425 12 125 004139118 004139131 425 12 160 004139119 004139132 425 12 200 004139120 004139133 425 12 250 004139121 004139134 425 12 UWAGA: Wkładki topikowe w wersji górniczej posiadają pokrywy korpusu wykonane ze stali. 4a Pakowanie (szt) 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 1.4a lub SL.oznacza wykonanie wkładki topikowej z bocznym (centralnym) wskaźnikiem zadziałania.Wkładki topikowe WT/NH .

szybkie 400V.Zwarciowa zdolność wyłączania .Wyłączenie przy 1.Wkładki oznaczone są według mocy transformatorów w [kVA] . 500V Prądy znamionowe 20-400 A Znamionowa zdolność zwarciowa 100 kA Napięcia znamionowe 400V. 500V IN (A) 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 355 400 WT/NH 00 C 004119200 004119201 004119202 004119203 004119204 Nr kodowy 400 V WT/NH 00 WT/NH 1 C 004139200 004139201 004139202 004139203 004139204 004119100 004139205 004119101 004139206 004119102 004139207 004119103 004139208 004119104 004139209 Nr kodowy 500V WT/NH 2 WT/NH 1 Waga (g) Pakowanie (szt) Taka sama jak dla wkładek gG Takie samo jak dla wkładek gG 004139100 004139101 004139412 004139413 004139414 Wkładki topikowe o charakterystyce gTr . .100 kA WT-NH WT/NH .gF 400V.Napięcie znamionowe 400V. 50Hz .3 x In) ruchowej transformatora.Umożliwiają wykorzystanie przeciążalności ( 1. do zabezpieczenia którego są przeznaczone 314 .gTr 400V SN** IN (kVA) (A) 50 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 72 108 144 180 231 289 361 455 577 722 909 1155 1443 WT/NH 2 004114400* 004114401* 004114402* 004114403* 004114404* 004114405* 004114406* Nr kodowy WT/NH 3 004115400* 004115401* 004115402* 004115403* 004115404* 004115405* 004115406* 004115407* 004115408* 004115409 004115410 WT/NH 4a 004116400 004116401 004116402 004116403 004116404 004116405 004116406 004116407 004116408 004116409 004116410 004116411 004116412 Waga (g) Pakowanie (szt) Taka sama jak dla wkładek gG Takie samo jak dla wkładek gG * Wersja KOMBI ** Wkładki topikowe gTR posiadają oznaczenie wartością mocy pozornej transformatora.5 x In następuje w ciągu 2 godzin .do zabezpieczenia transformatorów Znamionowe moce transformatorów 50-1000 kVA Znamionowa zdolność zwarciowa 100 kA Napięcia znamionowe 400V Charakterystyka wkładek WT-gTr dopasowana jest do charakterystyki obciążeń transformatora oraz charakterystyki bezpieczników wysokiego napięcia.Wkładki topikowe Wkładki topikowe o charakterystyce gF . 500V WT/NH . .Kategoria użytkowania: gTr wg VDE 0636/2011 .

beznapięciowe.zwłoczne .zaczepy wkładki izolowane . ~ 690 V ~ 400 V ~ 500 V 004182312 004182313 004182314 004182315 004192115 004192215 004192116 004192216 Waga (g) Pakowanie (szt) 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 WT/NH -1C KOMBI gG/gL Nr kodowy ~ 500V ~ 690V 25 004184207 004184307 32 004184208 004184308 35 004184209 004184309 40 004184210 004184310 50 004184211 004184311 63 004184212 004184312 80 004184213 004184313 100 004184214 004184314 125 004184215 004184315 160 004184216 *I.zaczepy wkładki izolowane .1C I* KOMBI gG/gL Nr kodowy ~ 500V 004194207 004194208 004194209 004194210 004194211 004194212 004194213 004194214 004194215 004194216 ~ 690V 004194307 004194308 004194309 004194310 004194311 004194312 004194313 004194314 004194315 31 315 .zaczepy wkładki izolowane . WT/NH .zaczepy wkładki izolowane .0 KOMBI gG/gL IN Nr kodowy (A) ~ 500 V ~690 V 6 004183203 004183303 10 004183204 004183304 16 004183205 004183305 20 004183206 004183306 25 004183207 004183307 32 004183208 004183308 35 004183209 004183309 40 004183210 004183310 50 004183211 004183311 63 004183212 004183312 80 004183213 004183313 100 004183214 004183314 125 004183215 004183315 160 004183216 *I.00C I* KOMBI gG/gL Nr kodowy ~ 400V 004181101 004181102 004181103 004181104 004181105 004181106 004181107 004181108 004181109 004181110 004181111 004181112 004181113 004181114 ~ 500V 004181201 004181202 004181203 004181204 004181205 004181206 004181207 004181208 004181209 004181210 004181211 004181212 004181213 004181214 004181215 Nr kodowy ~ 690V 004181301 004181302 004181303 004181304 004181305 004181306 004181307 004181308 004181309 004181310 004181311 ~ 400V 004191101 004191102 004191103 004191104 004191105 004191106 004191107 004191108 004191109 004191110 004191111 004191112 004191113 004191114 ~ 500V 004191201 004191202 004191203 004191204 004191205 004191206 004191207 004191208 004191209 004191210 004191211 004191212 004191213 004191214 ~ 690V 004191301 004191302 004191303 004191304 004191305 004191306 004191307 004191308 004191309 004191310 004191311 004181216 Waga (g) Pakowanie (szt) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 3/120 *I.Wkładki topikowe Wkładki topikowe o charakterystyce gG/gL .beznapięciowe.beznapięciowe.KOMBI Prądy znamionowe 2-630 A Znamionowa zdolność zwarciowa 120 kA Napięcia znamionowe 400V.00 KOMBI gG/gL Nr kodowy ~ 400 V ~ 500 V 63 80 100 125 004182115 004182215 160 004182116 004182216 *I. WT/NH . 690V WT/NH .beznapięciowe. 500V.00C KOMBI gG/gL IN (A) 2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 WT/NH . IN (A) ~ 690 V 004192312 004192313 004192314 004192315 Waga (g) Pakowanie (szt) 173 173 173 173 173 3/90 3/90 3/90 3/90 3/90 Waga (g) Pakowanie (szt) 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 3/45 WT-NH IN (A) WT/NH .00 I* KOMBI gG/gL WT/NH .

3C KOMBI gG/gL Nr kodowy ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V 004186119 004186120 004186121 004186122 004186123 004186124 004186219 004186220 004186221 004186222 004186223 004186224 004186319 004186320 004186321 004186322 WT/NH .beznapięciowe.beznapięciowe.zaczepy wkładki izolowane .3 KOMBI gG/gL Nr kodowy ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V 004186328 004186329 004186130 004186230 004186330 004186131 004186231 004186331 004186132 004186232 004186133 004186233 Waga (g) Pakowanie (szt) 510 510 510 510 510 510 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 Waga (g) Pakowanie (szt) 923 923 923 923 923 923 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 . WT-NH IN (A) 250 280 300 315 355 400 IN (A) 355 400 425 500 560 630 316 WT/NH .2 KOMBI gG/gL WT/NH .2C KOMBI gG/gL WT/NH .2C I*KOMBI gG/gL Nr kodowy Nr kodowy ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V 004185112 004185212 004185312 004195112 004195212 004195312 004185113 004185213 004185313 004195113 004195213 004195313 004185114 004185214 004185314 004195114 004195214 004195314 004185115 004185215 004185315 004195115 004195215 004195315 004185116 004185216 004185316 004195116 004195216 004195316 004185117 004185217 004185317 004195117 004195217 004195317 004185118 004185218 004185318 004195118 004195218 004195318 004185119 004185219 004185319 004195119 004195219 004195319 Waga (g) Pakowanie (szt) 430 430 430 430 430 430 430 430 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 Waga (g) Pakowanie (szt) 430 430 430 430 430 430 430 430 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15 Waga (g) Pakowanie (szt) 500 500 500 500 500 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15 *I.WT/NH -1 KOMBI gG/gL WT/NH KOMBI gG/gL Nr kodowy Nr kodowy ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V 63 004184120 004184220 004184320 004194120 004194220 004194320 80 004184121 004184221 004184321 004194121 004194221 004194321 100 004184122 004184222 004184322 004194122 004194222 004194322 125 004184123 004184223 004184323 004194123 004194223 004194323 160 004184124 004184224 004184324 004194124 004194224 004194324 200 004184117 004184217 004184317 004194117 004194217 004194317 224 004184118 004184218 004184318 004194118 004194218 004194318 250 004184119 004184219 004184319 004194119 004194219 004194319 *I.2 I* KOMBI gG/gL Nr kodowy Nr kodowy ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V ~ 400 V ~ 500 V ~ 690 V 004185120 004185220 004185320 004195120 004195220 004195320 004185121 004185221 004185321 004195121 004195221 004195321 004185122 004185222 004185322 004195122 004195222 004195322 004185123 004185223 004195123 004195223 004185124 004185224 004195124 004195224 *I.beznapięciowe.zaczepy wkładki izolowane .zaczepy wkładki izolowane . IN (A) IN (A) 63 80 100 125 160 200 224 250 WT/NH . IN (A) 280 300 315 355 400 WT/NH .

Wkładki topikowe z wybijakiem Zastosowanie .) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 WT/NH 00 gG z wybijakiem IN Un (V) Nr kodowy (A) 50 004111182 63 004111183 ~690 V 80 004111184 100 004111185 125 004111186 Waga (g) 205 205 205 205 205 Pakowanie (szt.) 3 3 3 3 3 WT/NH 1 gG z wybijakiem IN Nr kodowy Un (V) (A) 63 004113340 80 004113341 100 004113342 125 004113343 ~690 V 160 004113344 200 004113345 224 004113346 250 004113347 Waga (g) 452 452 452 452 452 452 452 452 Pakowanie (szt.K-HVL..) 3 3 3 3 3 3 31 317 31 . W przypadku zadziałania bezpiecznika.Bezpieczniki topikowe z wybijakiem służą do zamocowania ich w rozłącznikach bezpiecznikowych LTL wyposażonych w specjalny mikrowyłącznik do zdalnej sygnalizacji stanu pracy bezpiecznika. 347. WT/NH 00 C gG z wibijakiem IN Un (V) Nr kodowy (A) Waga (g) Pakowanie (szt.) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 004111172 004111173 004111174 004111175 004111176 004111177 004111178 004111179 004111180 004111181 ~690 V WT/NH 2 gG z wybijakiem IN Nr kodowy Un (V) (A) 160 004114345 200 004114346 224 004114347 ~690 V 250 004114348 300 004114349 315 004114350 Waga (g) 593 593 593 593 593 593 WT-NH Nowość! Pakowanie (szt.3H pokazano w niniejszym katalogu na str. Mikrowyłączniki te . wybijak zostaje wyzwolony (wysunięty na zewnątrz ) i spowoduje zadziałanie mikrowy-łącznika zamocowanego w rozłączniku HVL..

8 2.8 2. Charakterystyki czasowo-prądowe t-I .1200V AC WT-NH WT/ NH 1.) 1 1 1 1 1 Wkładki topikowe pr przemysłowe o charakterystyce gG .8 2. 409.na żądanie. Wymiary 318 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 N1051400 N1051700 N1052200 N1052400 N1052600 N1052900 N1053100 N1053400 N1053500 N1053800 N1054100 N1054300 N1054600 N1054900 N1055200 N2051400 N2051700 N2052200 N2052400 N2052600 N2052900 N2053100 N2053400 N2053500 N2053800 N2054100 N2054300 N2054600 N2054900 N2055200 N2055600 N2055900 Un (V) Waga 1 (g) Waga 2 (g) 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 ~1200 V N3054100 N3054300 N3054600 N3054900 N3055200 N3055600 N3055900 N3056200 N3056600 N3056900 Wielkość 1 2 3 In (A) 6-200 50-315 80-500 A 194 209 209 B 24 26 32 60 C 40 48 E1 50 59 70 E2 46 54 64 G 61 70 82 L 124 124 124 N 132 132 132 Waga 3 (g) 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 Pakowanie (szt.8 Pakowanie (szt.8 2.) 3 3 3 3 3 3 Waga (kg) 2.) 1 .Wkładki topikowe WT/ NH 3 gG z wybijakiem IN Nr kodowy Un (V) [A] 250 004115120 300 004115121 315 004115122 ~690 V 400 004115123 425 004115124 500 004115125 Waga (g) 895 895 895 895 895 895 WT/ NH 4a gG z wybijakiem IN Nr kodowy Un (V) [A] 500 004116186 630 004116187 ~690 V 800 004116188 1000 004116189 1250 004116190 Pakowanie (szt. 2. 3 gG 1200V AC Wielkość IN 1 2 3 [A] Nr kodowy Nr kodowy Nr kodowy Podstawy bezpiecznikowe U1-3 DC 1200V do powyższych wkładek są zamieszczone w niniejszym katalogu w grupie ETI GREEN ENERGY na str.

Dane techniczne: Napięcie znamionowe UN ~690 V 2-1250 A Prąd znamionowy IN Wymiary PN -IEC 60269.5 48 WT/NH .characterystyka aM NH 00 C kombi 004181401 004181402 004181403 004181404 004181405 004181406 004181407 004181408 004181409 004181410 004181411 004181412 004181413** 004181414** NH 00 kombi NH 0 standard Nr kodowy 690 V NH 1 NH 2 C kombi kombi 2 4 6 10 004184425 16 004112125* 004184426 20 004112126* 004184427 25 004112127* 004184428 32 004112128* 35 004112129* 004184429 004185429 40 004112130* 004184430 004185430 50 004182411 004112131* 004184431 004185431 63 004182412 004112132* 004184420 004185412 004182413 004112133* 004184421 004185413 80 100 004182414 004112134* 004184422 004185414 125 004111735* 004112135* 004184423 004185415 160 004111736* 004112136* 004184424 004185416 200 004184417 004185417 224 004184418 004185418 250 004184419 004185419 280 300 315 355 400 425 500 630 710 800 900 1000 1250 Waga i pakowanie wkładek jest identyczne jak dla wkładek o charakterystyce gG/gL ** 500 V * Wkładki nie są wykonane w wersji KOMBI NH 2 kombi 004185425 004185426 004185427 004185428 004185420 004185421 004185422 004185423 004185424 NH 3 kombi NH4a standard WT-NH IN (A) 004186428 004186429 004186430 004186431 004187432* 004187433* 004187434* 004187435* 004187436* 004187437* 319 . tzn. Są one wykonywane we wszystkich standardowych wielkościach dla wszystkich standardowych prądów znamionowych i napięć do 690 V. Powinny współpracować z dodatkowym aparatem nadmiarowo-prądowym. że wkładki te posiadają charakterystykę niepełnozakresową.aM ~690 V Wielkość NH00 NH1 NH2 NH3 Największy prąd znamionowy Największe dopuszczalne straty mocy w/g VDE 0636/22 Rzeczywiste straty mocy wkładek bezpiecznikowych VDE 0636/22 ~690 V (A) ~690 V (W) ~690 V (W) 160 250 400 630 9 28 41 58 6. EN 60269 100 kA Zdolność zwarciowa wyłączania IN Straty mocy wkładek bezpiecznikowych NH .5 21. Należy podkreślić.2 33.Wkładki topikowe DC Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) Wkładki bezpiecznikowe przemysłowe o charakterystyce aM są przeznaczone do ochrony przyrządów rozdzielczych i obwodów zasilających silniki elektryczne ponieważ wkładki o charakterystykach gL albo gG nie zapewniają dostatecznej ochrony tych urządzeń. Ich podstawowym zadaniem jest umożliwienie pełnego wykorzystania urządzeń rozdzielczych w zakresie prądów rozruchowych oraz ochrona styków stycznika przed zniszczeniem w przypadku zwarcia.PN .EN 60269 Charakterystyka aM wg IEC 269. chronią urządzenia przed zwarciem.

przetworników fotonapięciowych (kolektorów słonecznych). Zastosowanie.80V Nr kodowy IN wskaźnik zadziałania wskaźnik zadziałania [A] standardowy z wybijakiem 160 004110106 004110101 250 004110107 004110102 400 004110108 004110103 630 004110109 004110104 800 004110110 004110115 Straty mocy (W) Waga (g) Pakowanie (szt. ze względu na duże prądy znamionowe (do 800A) można stosować tylko w odpowiednio dostosowanym rozłączniku bezpiecznikowym 1-biegunowym .stacji bazowych telefonii komórkowej . Bezpieczniki NV TELECOM ze względu na duże prądy znamionowe (do 800A) można stosować tylko w odpowiednio dostosowanym rozłączniku bezpiecznikowym 1-biegunowym .NV LTL (zdjęcie obok). z wybijakiem Norma PN-IEC 60269-1 WT/NH 00 DC TELECOM . 320 Waga [g] 895 895 750 750 Pakowanie (szt.systemów bezprzerwowego zasilania (UPS) .NV TELECOM przeznaczone są do zabezpieczania przed prądem zwarciowym obwodów prądu stałego DC . tylne 001692660 001692661 001692662 001692663 Uwaga: Rozłączniki HVL 00 Telekom są szczególnie polecane do stosowania w nich bezpieczników topikowych do zbezpieczania elementów półprzewodnikowych Ultra-Quick. .dc Nowość! Wkładki bezpiecznikowe przemysłowe WT/NH TELECOM DC Zalety: → niezawodne wyłączanie zwarć w obwodach prądu stałego do 80V DC → duża zwarciowa zdolność wyłączania → niskie straty mocy.HVL 00 TELECOM przeznaczone są do stosowania w nich bezpieczników topikowych WT/NH TELECOM DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC .Bezpieczniki topikowe .Wkładki topikowe DC Bezpieczniki topikowe do zabezpieczania obwodów prądu stałego .) 1 1 1 1 . Charakterystyka bezpiecznitów NV TELECOM jest niepełnozakresowa. przednie.5 28 37.Bezpieczniki WT/NH 00 TELECOM.baterie akumulatorów . do wybijaka podł.Rozłączniki bezpiecznikowe .) 9 12. do wybijaka podł. Rozłączniki bezpiecznikowe HVL 00 -TELECOM HVL 00 Telecom 1P M8-M8 HVL 00 Telecom 1P M8-M8 HVL 00 Telecom 1P M8-M8 HVL 00 Telecom 1P M8-M8 Typ Nr kodowy podł. Dane techniczne: Napięcie znamionowe UN 80V DC ( L/R = 20 ms) Wielkość 00 Zwarciowa zdolność wyłączania Wskaźnik zadziałania 25 kA DC standardowy.5 17.głównie w telekomunikacji .głównie w telekomunikacji .HVL 00 (zdjęcie obok). przednie podł.5 175 175 175 175 175 3/90 3/90 3/90 3/90 3/90 Rozłączniki bezpiecznikowe HVL 00 do wkładek topikowych TELECOM DC WT-NH Zastosowanie . . tylne.

) 7. strata mocy (W) Waga (g) Pakowanie (szt.1 21.Wkładki topikowe DC Parametry techniczne rozłączników HVL 00 Typ Parametry elektryczne Napięcie znamionowe Ue V Prąd znamionowy Ie A Prąd termiczny (z wkładką topikową) Ith A V Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowa zdolność zwarciowa kAeff Kategoria użytkowania Ie A DC20-B/800 A Znamionowy prąd łączeniowy Ie A 800 kV Wytrzymałość impulsowa izolacji Uimp Trwałość łączeniowa ( przy In ) Cykle Pv W Bezpieczniki Wielkość ( wg DIN 43620 ) Max. moment dokręcania zacisku Ma Nm Stopień ochrony Stan pracy Pokrywa otwarta Warunki użytkowania O Temperatura otoczenia Tu C Praca Pozycja pracy Miejsce pracy (nad poziomem morza ) m Dop. stopień zanieczyszczenia - Nowość! HVL 00 DC 80 800 800 660 50 DC21-B/630 A 945 8 100 Strata mocy (przy In ) 44 00 800 39 500 0.440V DC Dane techniczne: Napięcie znamionowe UN 440 V DC ( L/R = 20 ms) Zwarciowa zdolność wyłączania 50 kA DC Do obw. prąd znamionowy (gL/gG) In A Max.2 15. prądu stałego Norma WT-NH Zastosowanie PN-IEC 60269-1 WT/NH DC 440 V In [A] 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 Nr kodowy Wielkość 00 C 00 1C 004110210 004110211 004110212 004110213 004110214 004110220 004110221 004110222 004110223 004110224 004110225 004110226 004110227 004110228 004110229 004110200 004110201 004110202 004110203 004110204 1 00 C 00 1C 1 Max. strata mocy bezpieczników Pv W Charakterystyka mechaniczna Trwałość mechaniczna Cykli Waga kg Podłączenie przewodów Śruba zacisku Pojemność zacisku mm2 Podłączenie szyny płaskiej mm2 Max.3 125 173 233 430 3/120 3/90 3/45 3/24 004110230 004110231 321 .75 M8 2 x 240 30 x 10 12-15 IP20 IP20 -25 do +55 Ciągła Dowolna do 2000 3 Wkładki topikowe WT/NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego .9 31.

Wkładki topikowe DC Wkładki topikowe WT/NH DC do zabezpieczania obwodów prądu stałego .0 13.000 1.060 Całka Joule'a wyłączania (A2s) (L/R=15ms) 370 650 1. prądu stałego w podstawach bezp.220 Waga (g) Pakowanie (szt.220 Waga (g) Pakowanie (szt.0 25.000 6.6 8. strata mocy (W) 32 40 50 63 80 100 125 160 004110308 004110310 004110311 004110312 004110313 004110314 004110315 004110316 7.060 Całka Joule'a wyłączania (A2s) (L/R=15ms) 370 650 1.6 8.) 280 3 Do stosowania w podstawach bezpiecznikowych PK0 WT/NH 1C 750 V DC Wielkość 1C IN (A) Nr kodowy Max.5 17.050 2.2 31. strata mocy(W) 32 40 50 63 80 100 125 160 004110300 004110301 004110302 004110303 004110304 004110305 004110306 004110307 7.700 18.050 2.5 17.140 14.2 Całka Joule'a przedłukowa (A2s) (L/R=15ms) 70 135 250 520 1.390 2. PK0.580 6.750V DC Dane techniczne: Napięcie znamionowe UN 750 V DC ( L/R = 15 ms ) Zwarciowa zdolność wyłączania Zastosowanie 20 kA DC Do obw.580 6.550 4.2 Całka Joule'a przedłukowa (A2s) (L/R=15ms) 70 135 250 520 1.090 27.790 3.300 13.140 14.0 25.000 1.) 490 3 WT-NH Do stosowania w podstawach bezpiecznikowych PK1 WT/NH 1 750 V DC (L/R = 5 ms) Wielkość 1 IN (A) Nr kodowy Max.200 7.0 21.2 31.) 300 3 Waga (g) Pakowanie (szt.000 6. PK1 Norma PN-IEC 60269-1 WT/NH 0 750 V DC Wielkość 0 IN (A) Nr kodowy Max.790 3.370 .320 2. strata mocy (W) 35 50 63 80 100 125 160 004110331 004110333 004110334 004110335 004110336 004110337 004110338 10 20 25 31 40 50 55 Całka Joule'a przedłukowa (A2s) (L/R=15ms) 45 80 170 450 1.0 13.8 11.8 11.500 9.090 27.0 21.300 13.880 Do stosowania w podstawach bezpiecznikowych PK1 322 Całka Joule'a wyłączania (A2s) (L/R=15ms) 430 670 1.

6 8.40 4.1 BiWts Dll Instalacyjne 16 90.3 4.0 12.3 4.3 10 51.0 17 6 62 10.4 11.3 4.8 3.5 35 335.6 35 233.6 72.4 3.0 9.5 NEOZED 32* 268.3 4.3 10 87.7 9.0 8. b) bezpieczników do ochrony (prąd zadziałania wkładki dla czasów mniejszych lub równych: 0. 1 godz.7 18.2 4.6 3.7 202.1 205 50 694 13.0 3.4 s k A Imax dla t = 5 s k A 2 19.1 4.3 98 Bezpieczniki 2* 9.05 2.“Ochrona przed prądem przetężeniowym”.6 5.9 153.4 9.3 26.1 4.10 3.1 124.0 8.3 7.0 7.5 16 133.12 3.9 49.3 53 8.9 5.1 4.9 235 7.2 Małogabarytowe gG/gL zwłoczne 25 229.0 4.2 80 1000 12.3 6.34 133 * Dla tych bezpieczników.0 8.3 354.37 12.0 5.75 3.5 6.5 27 10 * 68 6.9 60. 5s.7 4.80 510 A 160 1500 A 9.1 4.2 6* 32 5.70 4 34.6 5.8 9.5 435 80 700 A 8.6 17.0 7.0 25 152.5 8.8 5.0 653. DO2 20 173.3 84.2 3.6 628.2 198.8 565.08 4. wartości prądów zadziałania zostały odczytane z charakterystyki rzeczywistej .3 46.2 32 CH 8 x 31 12 * 78 6.5 16 8.0 138 6.Wkładki topikowe Dodatek do charakterystyk prądowo-czasowych wkładek topikowych Mając na uwadze utrudnione odczytywanie wartości liczbowych z charakterystyki t-I w skali logarytmicznej podajemy poniżej odczytane i wyliczone wartości maksymalnych prądów zadziałania (przepalenia) wkładek topikowych dla czasów krótszych od 0.9 73.75 3.85 112 5.5 28 4.2 25.0 21 5.5 49.4s.2 4. Wartości te są niezbędne do doboru: a) bezpieczników do zabezpieczania (prąd zadziałania wkładki dla czasu mniejszego lub równego 1 godz.0 13.1 110.90 700 A 7.75 540 A 6.5 8.5 4* 21 5.5 5.6 5.25 17.6 31.8 83 8.4 4.7 245.8 5.0 2* 19 9.3 52 5.9 3.1 9.2 43.3 195.5 10.3 3.6 4.00 340 A BiWts D lV gF Instalacyjne DV szybkie 125 1400 A 11.6 145.15 2.8 99.3 2 11.1 5.7 32 8.3 228.2 3.5 67.3 5.43 620 A 200 2150 A 10.2s.75 68 5.6 359.6 102 32 * 285 8.5 63 735.1 132.2s.8 93 5.5 840 10.4 37.8 28 10 98.1 43.2 131 Dlll E33 zwłoczne 32* 398.6 187.2 s A Imax dla t = 0.6 40* 492.5 4.5 18 4.2 7.3 4 24. zgodnie z wymaganiami PN-IEC 364 .0 415 6.2 82.4s.5 11.5 25 10 * 63 6.5 4.3 298.2 4.9 338.4 5.9 5.7 63 504.8 54 5.8 3.38 6.0 3. 5s) przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w instalacjach niskiego napięcia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej.5 7.6 40 16 * 128 8.3 115.70 6 59.3 405.0 2.1 3.9 11.liniowej k 4.8 155. Największe wartości prądów wyłączania wkładek topikowych (odczytane z górnej charakterystyki t-I .1 4.6 70 25* 222 8.5 40* 424.0 10.8 4.8 58 20 * 117 5.87 4.5 7.8 190 7.3 28 4.6 5.1 3.6 9.9 8.6 255.0 6 44.6 44 5.5 65 5.7 104.6 8.6 4.8 E27 gF szybkie Dlll E33 20 115.0 5. 0.3 5.2 5.9 5.1 12.15 323 WT-NH Wkadka .9 7.6 348.0 10.5 BiWtz Dll 20 226.0 12.9 60 20 * 160 8.3 6* 33 5.3 3.6 4.5 275.) przewodów w instalacjach elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym.75 3.2 5.5 10.8 183 7.0 10.8 E27 gG Instalacyjne 25 315 12.6 44 5.8 9.6 8.0 10.07 2.1 5.1 202.5 16.9 2.75 1650 A 8.2 5.4 10. 0.0 95.0 8.2 50 350.0 295.37 1350 A 8.2 1100 A 8.0 2.4 325.25 830 A 2* 9.4 9.3 4.7 74.9 72 25 * 220 8.5 8* 53 6.2 4.75 250 A 100 890 A 8.5 201.4 32 CH 10 x 38 12* 81 6.pasmowej) Typ In Rodzaj A Imax dla t = 0.6 17 8* 53 6.8 cylindryczne C gG 4* 22 5.2 8.4 5.6 63 820.0 9 4* 39 9.0 8.1 175 35 441.5 7.3 4.0 16 192 12 148.3 2.0 9.6 6.5 9.6 485.2 12.0 50 532.6 3.3 102.2 18.9 2.0 8.4 39 16 * 110 6.25 3.6 5.9 3.5 12.5 DO1.

9 10.2 3.3 4.6 10.25 3.3 12.4 Imax dla t = 0.7 3.9 1486.5 8.3 8.3 6.9 3.6 6. WT.5 5.0 8.1 4.0 4.4 13.08 3.0 7.00C/gF WT .2 14.75 6.1 10.0 7.3 1730.8 5.57 3.Wkładki topikowe In CH 14 x 51 Bezpieczniki cylindryczne C gG CH 22 x 58 WT-00C/gG.87 2.2 2.47 2.7 10.7 10.0 Imax dla t = 5 s A 5.0 12.4 9.9 15.8 4.1 16.6 8.5 7.0 10.2 5.03 4.6 3.1 18.6 8.7 8.3 7.5 2.2/gG WT.1 9.4/gG.82 4.9 10.9 9.2 4.1 6.liniowej k 2.5 6.5 6.2 19 31 45 55 70 102 152 203 250 330 410 102 151 221 245 325 400 552 783 1090 39 52 90 122 172.4 7.03 4.0 6.7 9.2 2.3 5.1 8.8 4.5 10.9 5.6 4.8 8.5 6.5 6. WT.7 5.2 2.3 7.1 7.6 6.53 4.4 7.0 6.8 12.4 15.6 8.7 5.0 11.2 5.2C/gG WT-NH WT.9 6.2 3.8 15.5 3.92 2.76 4.6 7.75 5.4 4.1 4.46 4.40 2.2 3.8 8.7 5.00 4.8 4.2 5.6 5.36 4.6 7. WT – 4a/gG WT . WT-1/gG.25 4.1 10.5 8.9 4.25 6.64 4.13 4. WT-00/gG.5 2.4 5.56 3.0 4.2 4.25 4.9 5.3 4.2 215 302 335 398 538 675 945 1200.1 12.8 6.8 11.9 4.9 5.1 9.00/gF WT – 1C/gF WT – 1/gF Przemysłowe zwłoczne Przemysłowe zwłoczne Przemysłowe szybkie UN= 400V WT .6 9.4 8.7 18.3C/gG.3 2120 2990 2080 3509 2840 3120 5000 3850 6000 4950 5160 9000 6810 12300 8350 15150 12100 20000 31400 85 110 133 172 223 275 353 482 595 725 940 1410 94 A 135 A 160 A 198 A 310 A 375 A 525 A 600 A 900 A 1350 A 1500 A 2100 A k 4.8 4.1 2.5 6.6 3.0 7.9 6.6 9.3 3.4 9.7 5.0 2.6 4.8 432 595 723 925 1310 1240 1584.99 2.1 5.7 9.1 10 10.1 19.1 8.65 2.1 8.60 3.2 5.81 2.2 1818 2410 1750 2977.0 1480 1620 2280 2000 2996 2480 2770 4000 3360 5150 4150 7000 5560 8550 13200 49 62 78 98 120 152 198 235 352 460 598 730 44 A 55 A 72 A 90 A 125 A 150 A 238 A 310 A 350 A 530 A 570 A 870 A * Dla tych bezpieczników.4 5.73 4.8 6.8 13.75 2.4 20 25.7 7.9 3.35 2.3 2.5 9.5 8.8 3.2 2.3/gG WT.5 3.0 7.8 8.5 37 52 66 89 125 140 187 51 63 88 123 142 183 244 338 445 18 26 46 63 86 102 153 179 195 281 314.9 8.9 9.43 2.45 2.3 4.8 6.0 4.5 5.00/gF WT – 1/gF UN= 500V 324 Przemysłowe szybkie A 2* 4* 6* 8* 10 * 12 * 16 * 20 * 25 * 32 * 40 * 50 * 16 * 20 * 25 * 32 * 40 * 50* 63 * 80 * 100 * 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 200 224* 250 280* 300* 315 355* 400 425* 450* 500 560* 630 710* 800 900* 1000 1250 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A 200A 250A Imax dla t = 0.4 2360 2530 4220 3250 5115 4120 4540 7330 5860 9550 7200 13570 9810 15500 25050 74 93 114 143 180 235 320 403 517 645 820 1140 76 A 106 A 137 A 152 A 244 A 300 A 435 A 510 A 710 A 1010 A 1250 A 1750 A k 3.48 2.3 2.0 8.2 6.41 2.2 8. wartości prądów zadziałania zostały odczytane z charakterystyki rzeczywistej .3 7.9 13.5 20 3.1 5.0 11.15 4.6 12.5 4.2 s A 9.1 5.2 7.8 3.16 5.5 3.1 4.4 5.40 4.4 s A 7. WT-1C/gG.6 7.8 17 25 40 47 61 88 132 175 213 262 345 90 143 172 210 250 325 452 651 888 32 44 75 102 135 192 252 293 325 455 578 800 1001.8 3.2 14.8 7.0 13.6 10.3 6.7 5.4 15.8 11.1 8.7 11.8 10.45 2.6 14.56 3.5 11.85 3.6 7.6 3.4 .5 5.3 11 16 24 28.8 8.41 4.5 3.5 6.72 3.2 8.6 8.70 3.16 5.7 6.

Wkładki topikowe UWAGA: Wkładki topikowe produkcji ETI Polam o różnych charakterystykach pracujące w połączeniu szeregowym zapewniają selektywność zwarciową.6 gG gF 1:2. jeżeli ich prądy znamionowe są dobrane wg poniższej tabeli.prądowe (pasmowe) wkładek topikowych gG 325 .5 aM gG 1:3 WT-NH Charakterystyki czasowo . Tabela selektywności działania B A Stosunek gF gG 1:1 gF gF 1:1.6 gG gG 1:1.

Wkładki topikowe Charakterystyki czasowo .prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych gG .prądowe (pasmowe) wkładek topikowych gG Charakterystyki czasowo .prądy znamionowe niestandardowe 425A 710A 900A 1250A 1600A 280A 355A 560A 800A 1000A 1500A 224A 300A 2 4 tv (s) 10 6 4 35A 2 3 10 6 4 WT-NH 2 2 10 6 4 2 1 10 6 4 2 0 10 6 4 2 -1 10 6 4 2 -2 10 6 4 6 326 2 10 2 4 6 3 10 2 4 6 4 10 2 Ip (A) 4 6 .

WT-1C/gF.400V Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 327 . szybkich .690V.Wkładki topikowe Prąd ograniczony (kA) Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek o charakterystyce gG 500V. WT-00/gF. 1000V Spodziewany prąd zwarciowy (kA) Prąd ograniczony (kA) WT-NH Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00C/gF. WT-1/gF.

szybkich 400V WT-NH Spodziewany prąd zwarciowy (kA) Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 328 .Wkładki topikowe Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe) wkładek topikowych o charakterystyce gF .

Wkładki topikowe WT-NH Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe) wkładek topikowych o charakterystyce gF .szybkich 500V 329 .

szybkich 500V Prąd ograniczony (kA) WT-NH Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00/gF szybkich .500V Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 330 .Wkładki topikowe Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe) wkładek topikowych o charakterystyce gF .

500V WT-NH Charakterystyki czasowo .400V 331 .prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce gTr .1/gF szybkich .Wkładki topikowe Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT.

prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych o charakterystyce aM .690V Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych o charakterystyce aM .Wkładki topikowe Charakterystyki czasowo .690V  ) ) + +   )O!          )N! WT-NH  Prąd ograniczony (kA) -AXIMUMVALUEOFCURRENTK!       0ROSPECTIVECURRENTK! Spodziewany prąd zwarciowy (kA) 332    )P!  .

Wkładki topikowe Charakterystyki czasowo .prądowe (rzeczywiste) wkładek topikowych DC TELECOM DC 80 V DC 440 V ( L/R = 20 ms )    V ! ! ! ! !  G    ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                                      V                      ! ! ! ! ! ! ! WT-NH            ! ! ! ! ! ! ! ! V  DC 750 V ( L/R = 5 ms ) G  DC 750 V ( L/R = 15 ms )         . = 333 .

6 6.500V In A WT-NH 20 25 32 40 50 63 80 100 125 Całka przedłukowa I2t x 103[A2s] 0.500V Całka wyłączania I2t x 103[A2s] 2 3 5 10 18 22 32 44 84 In A 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 Całki Joule'a wkładek topikowych o charakterystyce gG In [A] 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 200 224 250 300 315 400 334 Całka przedłukowa 103 x [A2s] 0.95 2.50 4.00 218.5 10.4 5.00 302.32 0.5 2.5 10.2 5.75 6.9 8.0 30.2 24.6 4.2 4.00 104.291 0.5 21.6 6.2 1.00 5.00 185.6 14.2 0.9 9.8 3.0 Całki Joule'a wkładek topikowych o charakterystyce gF WT-00/gF .2 7.2 5.1 2.9 2.6 12.5 16.00 185.4 3.21 2.8 19.2 3.0 23.20 36.180 0.3 3. 2C 2 1.9 5.00 900.00 302.1 28.7 19.139 0.4 3.3 - 1.8 4.5 16.9 18.0 7.8 7.5 0.2 2.0 47 68 119 172 361 536 .7 2.75 9.0 - WT-1 4.249 1.9 13.7 Straty mocy wkładek topikowych WT-gF 500V-standard In(A) 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 WT-00 PΔ (W) 4.1 17.3 3.2 3.50 3.3 60 110 Całka wyłączania I2t x 103[A2s] 3.8 - 3.0 9.7 13.70 21.1 2.8 10.00 Całka przedłukowa I2t x 103[A2s] 0.00 64.4 15.3 11.5 3.0 WT-1/gF .2 1. całka wyłączania 103 x [A2s] 0.56 0.030 0.7 5.0 - 1C 1.4 8.7 11.64 1.8 61 5.68 4.0 7.0 24.9 23.00 302.9 3.6 4.8 6.6 18.6 8.5 6.2 19.0 5.00 900.6 3.1 22.2 7.00 104.7 6.4 7.6 13.00 390.21 2.5 28.3 9.Wkładki topikowe Straty mocy wkładek topikowych o charakterystykach gG i gF Straty mocy wkładek topikowych WT-gG 500V-standard In (A) 2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 200 224 250 280 300 315 355 400 00C 0.4 8.1 4.8 22.20 4.00 64.00 5.8 1.2 24.1 30.0 5.8 1.0 2.88 1.3 16.00 Max.2 12.8 7.8 2.1 6.70 21.8 4.3 5.2 2.5 1.5 9.19 0.7 3.3 15.3 2.1 - 00 PΔ (W) 1.75 1.00 1600.00 557.9 2.20 36.00 13.00 13.9 8.3 1.00 557.61 9.00 9.

4 7.2 W 12 32 45 60 105 W 9 28 41 58 110 335 WT-NH WT-4/gG.8 3.5 10.6 25.3 35.3 1.1 40 240 550 870 1500 3300 6000 9600 19200 31500 A2s 6.43 88.9 22.Wkładki topikowe Straty mocy wkładek topikowych o charakterystykach gG .1 6.1 40.0 A2s 42000 78000 A2s 53200 98900 A2s 81800 151800 A2s 95200 176900 A2s 112800 209500 A 315 400 W 24.KOMBI WT-00C/gG WT-2C/gG In PV I2t 1ms I2tc ~220V I2tc ~400V I2tc ~500V I2tc ~690V A 2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 80 100 W 0.1 7.9 13.9 29 77 610 1400 2210 3030 6660 12100 19400 37400 61300 A2s 10.3 2.99 75.8 A2s 145000 250000 A2s 184000 317000 A2s 282000 487000 A2s 329000 567000 A2s 389000 671000 In PV I2t 1ms I2tc ~220V I2tc ~400V I2tc ~500V I2tc ~690V A 630 800 1000 1250 W 49.5 2.9 3.9 8.8 1.7 13.8 5.92 A2s 1978319 3913746 7109709 14065272 A2s 6626881 13110084 23815775 47115198 A2s 8623441 17059917 30991041 61310162 A2s 10039230 19860799 36079122 71376009 A2s 13452568 26613470 48346024 95643852 WT/NH aM 690V AC Wielkość In (max.7 34 84 702 1610 2550 3350 7380 13400 21500 43500 71400 A2s 14.1 5.8 A2s 6000 9600 19200 31500 42000 78000 145000 250000 A2s 8700 13900 24300 39900 53200 98900 184000 317000 A2s 12100 19400 37400 61300 81800 151800 282000 487000 A2s 13400 21500 43500 71400 95200 1769000 329000 567000 A2s 14800 23700 51600 84600 112800 209500 389000 671000 WT-2/gG WT-00/gG In PV I2t 1ms I tc ~220V I tc ~400V I tc ~500V I tc ~690V In PV I2t 1ms I2tc ~220V I2tc ~400V I2tc ~500V I2tc ~690V A 125 160 W 9.3 16.8 2. WT-4a/gG WT-1/gG .7 11.1 40.9 8.6 25.6 90 816 1870 2960 3700 8140 14800 23700 51600 84600 2 2 2 2 In PV I2t 1ms I2tc ~220V I2tc ~400V I2tc ~500V I2tc ~690V A 50 63 80 100 125 160 200 250 W 5.3 A2s 1500 3300 6000 9600 19200 31500 42000 78000 A2s 2180 4790 8700 13900 24300 39900 53200 98900 A2s 3030 6660 12100 19400 37400 61300 81800 151800 A2s 3350 7380 13400 21500 43500 71400 95200 176900 A2s 3700 8140 14800 23700 51600 84600 112800 209500 2 2 2 2 2 In PV I2t 1ms I2tc ~220V I2tc ~400V I2tc ~500V I2tc ~690V A 250 315 400 500 630 W 17.8 44.2 A2s 250000 310000 580000 145000 2610000 A2s 317000 479000 896000 2051000 3691000 A2s 487000 797000 1491000 3022000 5440000 A2s 567000 971000 1816000 3446000 6202000 A2s 671000 1230000 2301000 3956000 7121000 In PV I2t 1ms I tc ~220V I tc ~400V I tc ~500V I tc ~690V A 200 250 W 16.7 A2s 310000 580000 A2s 479000 896000 A2s 797000 1491000 A2s 971000 1816000 A2s 1230000 2301000 I2tc ~400V I2tc ~500V I2tc ~690V WT-1C/gG WT-3/gG In PV I t 1ms I2tc ~220V A 25 35 50 63 80 100 125 160 W 2.88 63.1 A2s 3.6 22 58 407 930 1480 2180 4790 8700 13900 24300 39900 A2s 8.6 21. strata mocy PV Rzeczywista strata mocy PV WT/NH 00 WT/NH 1 WT/NH 2 WT/NH 3 WT/NH 4 A 17. dop.7 2.8 10.3 4.3 35.8 6.8 6.1 30.) Najw.6 21.9 22.7 15.8 6.

1/gF szybkich .Wkładki topikowe WT-NH Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT.500V 336 .

1/gF szybkich .500V 337 .Wkładki topikowe WT-NH Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT.

5 84.5 7.Podstawy bezpiecznikowe służą do zamocowania wkładki topikowej i włączenia jej w tor prądowy urządzeń zasilających i rozdzielczych.5 7.5 56.5 H 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 I 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 K 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 L 90 90 90 90 90 90 M 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 N O 132 132 132 132 132 132 84.5 132 132 132 132 132 132 84.5 84.5 7.5 84.5 87.5 56.5 D 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 F 7.5 87.5 87.5 87.5 P 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Jedno/trójbiegunowa Wielkość Nazwa i wykonanie NVPP 00 / 3 M8-M8 Rodzaj zacisku .5 87.5 84.5 87.5 56.5 56. → możliwość montażu na szynie TH 35 (N).5 87.5 87.5 56.Podstawy bezpiecznikowe Podstawy bezpiecznikowe Podstawy bezpiecznikowe do bezpieczników mocy WT-NH Prądy znamionowe Napięcia znamionowe 125-1250 A 690V Zastosowanie.podstawa wyposażona w izolacyjną nakładkę na styki szczękowe i zaciski przewodów.5 84.5 87.5 87.5 7.5 87.5 87.5 84.podstawa wyposażona w zaczep umożliwiający montaż podstawy na szynie TH35 338 Wymiary (mm) A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B 56.5 7.5 56. Zalety: Podstawy NVPP 00 wykonane są z tworzywa termoutwardzalnego a ich styki szczękowe wykonane z miedzi są galwanicznie srebrzone co zapewnia dobre odprowadzanie ciepła a tym samym długotrwałą żywotność podstaw NVPP 00.VDE 0110 Prąd szczytowy 25 kA Zgodność z normami PN-EN 60269.5 84.podstawa wyposażona w izolacyjną pokrywę umożliwiającą zaplombowanie wkładki topikowej.5 7.5 56.5 87.5 7. → możliwość dołączenia osłony izolacyjnej oraz pokrywy (P) umożliwiającej rozłączanie i plombowanie.5 56.5 7. PN-IEC 60269.5 7.5 87.5 C 87.5 84.5 7.5 7.5 7.5 7.5 84.5 56.5 56.jednobiegunowe NVPP 00 NVPPIP 00 WT-NH Podstawy bezpiecznikowe NVPP 00-jednobiegunowe Typ IN (A) Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt) NVPP 00 M8-2M6 NVPP 00 M8-M8 NVPP 00 2M6-2M6 NVPPI 00 M8-2M6 NVPPI 00 M8-M8 NVPPI 00 2M6-2M6 NVPPIP 00 M8-2M6 NVPPIP 00 M8-M8 NVPPIP 00 2M6-2M6 NVPPN 00 M8-2M6 NVPPN 00 M8-M8 NVPPN 00 2M6-2M6 NVPPNI 00 M8-2M6 NVPPNI 00 M8-M8 NVPPNI 00 2M6-2M6 NVPPNIP 00 M8-2M6 NVPPNIP 00 M8-M8 NVPPNIP 00 2M6-2M6 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 004121101 004121102 004121103 004121105 004121106 004121107 004121130 004121131 004121132 004121106 004121107 004121108 004121121 004121122 004121123 004121136 004121137 004121138 147 147 147 187 187 187 204 204 204 147 147 147 187 187 187 204 204 204 3/111 3/111 3/111 3/75 3/75 3/75 3/75 3/75 3/75 3/111 3/111 3/111 3/75 3/75 3/75 3/75 3/75 3/75 I .5 7.5 56. → trwałość mechaniczna 250 cykli. DIN VDE 0636 Podstawy bezpiecznikowe NVPP 00 .5 56. .5 87.5 56.5 84.5 56.5 7.5 87. P. → prąd szczytowy 25kA.5 87.5 56.tylko jedna pozycja magazynowa) → niska znamionowa moc rozpraszana.5 56. Dane techniczne: Napięcie znamionowe UN ~690 V 160 A Prąd znamionowy IN Klasa izolacji C .5 56.5 7. → możliwość łączenia podstaw w zestawy 3-polowe (zaleta szczególnie ważna ze względów handlowych. N .5 7.

PK 3 -60 kA PN-EN 60269.5 56.5 84.5 7.5 7.5 87. N .5 7.5 7.5 56.5 84. Trójbiegunowe podstawy bezpiecznikowe typ PK2 Z i PK2 ZZ są montowane bezpośrednio na zbiorczych szynach prądowych.5 87.5 87.5 87.5 7.5 87.5 56.5 7.5 87.5 87.5 7.5 84.5 C 87.5 56.5 56.podstawa wyposażona w zaczep umożliwiający montaż podstawy na szynie TH35 Podstawy bezpiecznikowe PK i PKI . które są od siebie oddalone o 185mm. DIN VDE 0636.5 87.5 7.5 87.5 7.5 7. P.5 56.5 84. 339 .5 84.jednobiegunowe Zastosowanie.5 87.5 87.5 7.5 56.5 84.25 kA.5 56.podstawa wyposażona w izolacyjną nakładkę na styki szczękowe i zaciski przewodów. PKI PK Uwaga: Nakadki izolacyjne na zaciskach szczękowych podstaw PKI.5 87.trójbiegunowe Podstawy bezpiecznikowe NVPP 00-trójbiegunowe Typ IN (A) Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt) NVPP 00/3 M8-2M6 NVPP 00/3 M8-M8 NVPP 00/3 2M6-2M6 NVPPI 00/3 M8-2M6 NVPPI 00/3 M8-M8 NVPPI 00/3 2M6-2M6 NVPPIP 00/3 M8-2M6 NVPPIP 00/3 M8-M8 NVPPIP 00/32M6-2M6 NVPPN 00/3 M8-2M6 NVPPN 00 M8-M8 NVPPN 00/3 2M6-2M6 NVPPNI 00/3 M8-2M6 NVPPNI 00/3 M8-M8 NVPPNI 00/3 2M6-2M6 NVPPNIP 00/3 M8-2M6 NVPPNIP 00/3 M8-M8 NVPPNIP 00/32M6-2M6 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 004131101 004131102 004131103 004131115 004131116 004131117 004131130 004131131 004131132 004131106 004131107 004131108 004131121 004131122 004131123 004131136 004131137 004131138 490 490 490 560 560 560 610 610 610 490 490 490 560 560 560 610 610 610 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 Wymiary (mm) A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B 56. IEC 269.5 D 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 F 7.5 7.5 56.5 56.Podstawy bezpiecznikowe mogą być wbudowywane do wszystkich rodzajów rozdzielni.50 kA.5 56.Podstawy bezpiecznikowe Podstawy bezpiecznikowe NVPP 00/3 .5 87.podstawa wyposażona w izolacyjną pokrywę umożliwiającą zaplombowanie wkładki topikowej.5 56.5 7.5 84.5 7.5 84.5 84.5 7.5 56.5 7.5 56.5 56.5 87.5 84.5 84.1250 A Klasa izolacji C .VDE 0110 Prąd szczytowy Zgodność z normami WT-NH Dane techniczne: PK 00 .40 kA. PK 1.5 87.5 7.5 56.5 87. PK 2 .5 56. PPI służą do ochrony obsługi przed przypadkowym dotknięciem części będących pod napięciem.5 87. Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN ~690 V 125 . przede wszystkim do instalacji przemysłowych.5 H 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 I 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 K 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 L 90 90 90 90 90 90 M 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 N 130 130 130 132 132 132 132 132 132 130 130 130 132 132 132 132 132 132 O 84.5 P 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 I .

M8 Ø7.trójbiegunowe Typ IN (A) Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.M8 Ø7.M8 PK 00/3 2xM6 .5 4.5 M8 .5 G 30 30 30 30 30 30 Wymiary H I 84 25 84 25 84 25 130 25 130 25 130 25 141 25 166 25 166 25 141 25 166 25 166 25 A D J 4.5 4.5 M8 .2xM6 PK 0/3 M8 .5 Ø10.2 x M6 Ø7.M8 2 x M6 .5 4.5 Podstawy bezpiecznikowe PK i PKI .5 4.5 4.M8 PK 02 x M6 .2xM6 PK 1/3 PK 2/3 PK 3/3 PK I 1/3 PKI 2/3 PKI 3/3 160 160 160 160 160 160 250 400 630 250 400 630 004132001 004132008 004132015 004132007 004132002 004132016 004132003 004132004 004132005 004132009 004132010 004132011 555 555 555 650 650 650 1900 3035 3800 1990 2990 3890 1/25 1/25 1/25 1/18 1/18 1/18 1/10 1/6 1/6 1/10 1/6 1/10 A 96 96 96 104 104 104 160 184 208 160 184 208 B 91.2 x M6 PK 1 PK 2 PK 3 PK 4 PKI 1 PKI 2 PKI 3 PK 1/1000V 160 160 160 160 160 160 250 400 630 1250 250 400 630 250 004122001 004121007 004122007 004122009 004122002 004122008 004122003 004122004 004122005 004122006 004122010 004122011 004122012 004122014 170 170 170 258 258 258 598 995 1202 3030 624 1033 1241 665 3/120 3/120 3/120 3/90 3/90 3/90 3/42 3/30 3/24 1/7 3/42 3/30 3.5 M8 .5 91.2 x M6 M8 .5 M10 Ø10.5 148 E 100 100 100 150 150 150 175 200 210 175 200 210 F Ø7.5 30 M12 Ø13 30 M10 Ø10.5 148 106 122.M8 PK 0/3 2xM6 .5 Ø10.2 x M6 Ø7.2 x M6 PK 00/3 M8 .2 x M6 Ø7.2 x M6 PK 0 M8 .) PK 00/3 M8 .5 4.5 10 10 10 12 10 10 10 10 K 115 115 115 170 170 170 200 225 240 310 200 225 240 220 L M 20 20 20 20 20 20 26 30 30 50 26 30 30 26 87 98 108 Zacisk M8 (6–50mm2 Cu) Podstawy bezpiecznikowe PPR-jednobiegunowe (do mocowania na szynach prądowych) 64.5 91.2 x M6 M10 M10 M12 M10 M10 M12 M 87 98 108 N 20 20 20 20 20 20 26 30 30 26 30 30 .5 4.5 110 120 120 110 120 120 C 125 125 125 175 175 175 210 240 240 210 240 240 D 61 61 61 70 70 70 106 122.5 Ø10.5 4.5 91.5 91.M8 2 x M6 .5 Ø7.5 Ø7.5 10 10 10 10 10 10 K 57 57 57 74 74 74 80 80 80 80 80 80 B E N 340 J L G M C H K F I WT-NH 3-pole base PK and PKI L M8 .5 30 M12 Ø10.5 30 M10 Ø10.5 Ø10.24 3/30 A 100 100 100 150 150 150 175 200 210 270 175 200 210 193 B 57 57 57 74 74 74 80 80 80 100 80 80 80 100 C 84 84 84 130 130 130 141 166 166 220 141 166 166 160 D 60 60 60 60 60 60 81 102 102 143 81 102 102 81 Wymiary (mm) E F G M8 .5 30 M10 Ø10.5 Ø10.5 91.5 Ø7.5 30 M10 Ø10.5 2 x M6 .5 Ø7.5 Podstawy bezpiecznikowe 004121003 004121008 Pakowanie (szt.5 4.2 x M6 M8 .2 x M6 PK 0/3 M8 .2xM6 PK 0 M8 .) PK 00 M8 .5 Ø7.M8 PK 00 2 x M6 .5 Ø10.5 M8 .5 30 M12 Ø10.2 x M6 M8 .Podstawy bezpiecznikowe Podstawy bezpiecznikowe PK.5 4. PKI-jednobiegunowe Typ IN (A) Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.2 x M6 Ø7.5 30 H I 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 33 33 33 55 65 65 102 55 65 65 55 Zacisk 2xM6 (6–70mm2 Cu) J 4.2 x M6 PK 00 M8 .5 PPR-jednobiegunowe 12x10 30 59 +1 85.) 3/75 3/42 +1 125 125 Waga (g) 137 265 12x5 80 Nr kodowy M8 PPR 00 PPR 00 D1 IN (A) 125 87 Typ 57 -0.

5 1 1.podstawa jednobiegunowa z obustronnym zaciskiem w postaci śruby M8 x 20 oraz podkładki w kształcie umożliwiającymi przyłączenie przewodu 2 x 35mm2 P3 .48 kA Zgodność z normami PN-EN 60269. Podstawy PSH 1 i PSH 2 produkowane są jako jednobiegunowe. do którego przykręcone są szczęki nożowe wykonane z miedzi i galwanicznie pokryte srebrem.250A.4 1 1.240P* 001691030 2 185 zacisk ramkowy V do 240mm2 VL3 M12 001691027 3 185 śruba M12 VL3 SP. PSH1.400 A Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN C .5 100 10.podstawa jednobiegunowa z zaciskami 2 x M6 .Z .240P* 001691035 3 185 zacisk ramkowy V do 240mm2 * P .Podstawy bezpiecznikowe Podstawa bezpiecznikowa pionowa .podstawa jednobiegunowa z zaciskiem w postaci śruby M8 x 20 do przewodów z końcówką kablową z jednej strony oraz zaciskiem w postaci śruby M8 x 20 z podkładką w kształcie umożliwiającą przyłączenie przewodu 2 x 35mm2 z drugiej strony P10 .7 1 1.35 kA.do wielu przewodów bez końcówek kablowych z jednej strony oraz zaciskiem w postaci śruby M8 x 20 do przewodów z końcówką kablową z drugiej strony P13 .5 p2 22 35 35 y 57 80 80 w1 30 30 w2 25 25 WT-NH Klasa izolacji w3 25 - Tabela wykonań Nr kodowy P1 P2 P3 P10 P12 P13 PSH 00 004122015 004122016 004122017 004122018 004122019 004122020 PSH 1 004122021 PSH 2 004122022 P1 . Wymiary Typ IN(A) PSH 00 160 PSH 1 250 PSH 2 400 a 1.4 1 1.do wielu przewodów bez końcówek kablowych P12 .trójbiegunowe Podstawy bezpiecznikowe pionowe 3-trójbiegunowa Rozstaw Typ Nr kodowy Wielkość Rodzaj przyłącza szyn (mm) VL00/100 M8-2 001691020 00 100 śruba M8 VL1 M10 001691024 1 185 śruba M10 VL1 SP. Dane techniczne podstaw PSH jednobiegunowych i trójbiegunowych: ~690 V PSH00-160A. IEC 269.8 1 1.240 001691026 2 185 zacisk ramkowy V do 240mm2 VL2 SP.240 001691034 3 185 zacisk ramkowy V do 240mm2 VL3 SP.8 2.jednobiegunowe (korpus z tworzywa sztucznego) Podstawy bezpiecznikowe PSH posiadają korpus z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.25 kA.5 175 10.5 52 51.240 001691032 1 185 zacisk ramkowy V do 240mm2 VL1 SP. PSH 1.do wielu przewodów bez końcówek kablowych z jednej strony oraz zaciskami w postaci śruby M8 x 20 i podkładki w kształcie umożliwiającym podłączenie przewodów 2 x 35mm2 z drugiej strony Typ podstawy / Wykonanie 341 .VDE 0110 Prąd szczytowy PSH 00 .2 1 1.podstawa jednobiegunowa z obustronnymi zaciskami 2 x M6 .2 3 b 22 35 35 c 58 82 88. DIN VDE 0636.podstawa jednobiegunowa z obustronnymi zaciskami w postaci śruby M8 x 20 do przewodów z końcówką kablową P2 .podstawa jednobiegunowa z zaciskiem 2 x M6 .osłona pojedynczego zacisku Waga Pakowanie (kg) (szt.5 d1 9 11 11 d2 h 7.240P* 001691033 1 185 zacisk ramkowy V do 240mm2 VL2 M12 001691022 2 185 śruba M12 VL2 SP. PSH 2 .8 1 Podstawy bezpiecznikowe PSH .3 1 1. PSH2.) 160 004121012 830 2 A 360 B 58 Wymiary (mm) C D E 71 100 F 55 J Podstawy bezpiecznikowe pionowe 3 .trójbiegunowa Podstawa bezpiecznikowa Z-trójbiegunowa Typ PPI 00Z IN (A) Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.5 1 1.8 1 1.5 200 k 8 15 15 I1 I2 120 94 200 155 250 155 n 34 59 59 p1 38.) 0. Styk szczęki podstawy ze stykiem nożowym wkładki topikowej zapewnia pierścień sprężysty.

. NVLI ZI.5 10 10 10 . PK Typ PP 00/0 PK 00/0 PK 1/0 PK 2/0 PK 3/0 IN (A) Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt. ZI.3 PSH wyposażone są w osłonę szczęk nożowych i zacisków kablowych.) 160 160 250 400 630 004941401 004941402 004941404 004941405 004941406 224 224 590 920 920 3/120 3/120 3/42 3/30 3/24 A 115 115 200 225 240 B 33 30 55 65 65 Wymiary C D 26 100 26..) 10 30 30 VR 00 .3 342 IN (A) Nr kodowy R 00-3 2-630 004941111 VR 00-3* 2-630 004941100 VR 00-3** 2-630 099039090 * Ochrona łokcia wykonana z niepalnej dermy ** Ochrona łokcia wykonana ze skóry Waga (g) 276 420 440 Pakowanie (szt.3 E 25 25 25 25 25 F 5 4..5 125 135 150 150 Uchwyty izolacyjne do wkładek topikowych Uchwyty izolacyjne Typ R 00 .. WT-NH NVLI....Podstawy bezpiecznikowe Podstawy y bezpiecznikowe p 3 PSH . NVLI..5 135 150 78. Typ IN (A) Nr kodowy Waga (g) NVL 00 160 004941201 NVL 0 160 004941202 NVL 1 250 004941203 NVL 2 400 004941204 NVL 3 630 004941205 NVL4 1250 004941208 NVL4a 1250 004941209 ZI 00 160 004941211 ZI 1 250 004941213 ZI 2 400 004941214 NVLI 00 160 004941215 NVLI 0 160 004941216 NVLI 1 250 004941217 NVLI 2 400 004941218 NVLI 3 630 004941219 NVLI 00 Ag* 160 004941220 NVLI 0 Ag* 160 004941221 NVLI 1 Ag* 250 004941222 NVLI 2 Ag* 400 004941223 NVLI 3 Ag* 630 004941224 * Styki nożowe zwieraczy . Tabela wykonań Typ podstawy / Wykonanie PSH 00 P1 004132020 P2 004132021 Nr kodowy P3 P6 P8 P9 004132022 006581350 006581360 006581370 P10 006581080 P12 006581090 P13 006581380 P14 006581390 Mostki ki neutralne Mostki neutralne PP.Ag 82 115 137 208 294 740 610 82 137 208 70 120 145 215 315 70 120 145 215 315 Pakowanie (szt.trójbiegunowe (korpus z tworzywa sztucznego) Podstawy bezpiecznikowe trójbiegunowe ... P14).5 125 135 150 150 200 200 78.) 5/60 5/40 5/40 5/40 5/40 5 5 20 20 20 5/60 5/75 5/40 5/25 5/20 5/60 5/75 5/40 5/25 5/20 Wymiary A 49 68 68 68 68 68 89 68 68 68 49 68 68 68 68 49 68 68 68 68 B 15 15 20 26 36 51 50 15 20 26 15 15 20 26 36 15 15 20 26 36 C 35 35 40 46 56 87 86 35 40 48 35 35 40 46 56 35 35 40 46 56 D 78.srebrzone NVL..5 125 135 150 150 78.5 100 38 175 40 200 40 210 Zwieracze instalacyjne Zwieracze instalacyjne NVL. Podstawy posiadają różne wykonania zacisków przewodów (P1 .

Podstawy bezpiecznikowe Mikrowyłącznik sygnalizacyjny NVS 5 Mikrowyłącznik NVS 5 Typ NVS 5 Nr kodowy 004117001 Waga (g) 11.5 34 343 WT-NH Nr kodowy B Typ . PP Międzybiegunowa przekładka izolacyjna Waga (g) Pakowanie (szt.) 10/340 NVS 5 jest przeznaczony do sygnalizacji przepalenia się wkładki topikowej przemysłowej wielkości od WT-00 C do WT-3 (z wyjątkiem wkładek o charakterystyce ultra szybkiej z nożami stykowymi przeznaczonymi do mocowania na zaciskach śrubowych).) NVPP 00 004129310 16 24/168 104 28.5 3 A Międzybiegunowa przekładka izolacyjna podstaw bezpiecznikowych NV PP 00 Międzybiegunowa przekładka izolacyjna Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.5 Międzybiegunowa przekładka izolacyjna podstaw bezpiecznikowych PK.5 78. Osłony do zacisków nożowych podstaw bezpiecznikowych PK i PP C B Osłony izolacyjne do zacisków nożowych podstaw Waga Pakowanie Wymiary (mm) Typ Nr kodowy (g) (szt.) A B C PP 00 004129201 15 24/168 32 68 41 PK 1 004129001 13 42/504 40 52 33 PK 2 004129002 19 18/216 44 63 40 PK 3 004129003 19 21/315 44 67 40 A Osłony do zacisków nożowych podstaw bezpiecznikowych NV PP 00 Osłony izolacyjne do zacisków nożowych podstaw Waga Pakowanie Typ Nr kodowy (g) (szt. PK 00 PK 0 PK 1 PK 2 PK 3 004941301 004941302 004941303 004941304 004941305 50 50 50 50 50 20/100 20/100 20/100 20/100 20/100 Wymiary (mm) A B 125 83 175 82 210 100 240 110 250 110 d=1.) NVPP 00 004941310 18 40/1000 Wymiary (mm) A B 130 78. NVS 5 jest napędzany sprężyną wskaźnika zadziałania wkładki topikowej.) PP 00.5 Typ 130 Międzybiegunowa przekładka izolacyjna podstaw bezpiecznikowych NV PP 00 Pokrywa ochronna (do plombowania) NVPP 00 Waga Pakowanie Typ Nr kodowy (g) (szt.5 Pakowanie (szt.) NVPP 00 004129301 33 24/168 73 132 32.

5-10% Liczba zamontowanych rozłączników 2-3 4-5 6-9 >9 Współczynnik redukcyjny .Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 mogą być montowane na płycie montażowej (za pomocą wkrętów M6) lub na szynie montażowej TH35.Podstawy bezpiecznikowe Rozłączniki Bezpiecznikowe Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL 000 EK (3-biegunowe) Zastosowanie. IZ00) pełniąc wtedy funkcję rozłącznika. Montaż . wytrzymałość impulsowa Uimp Kategorie pracy Znam. napięcie izolacji Ui Znam.52 001701005 001701006 001692727 001701008 344 Pakowanie (szt.) 1/20 . prąd termiczny obciążenia powinien zostać zredukowany o ok. pokryte warstwą srebra) z komorami łukowymi.dwuwkrętowych OS00.zacisk M8. Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 są przystosowane do bezpośredniego podłączenia przewodów za pomocą zacisków .8 0. termiczny prąd obciążenia Ith* Znam. zapewniają wysoką zdolność łączeniową oraz długą trwałość mechaniczną i elektryczną.Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL EK 000 są aparatami niskiego napięcia. warunkowy prąd zwarciowy Trwałość mechaniczna Trwałośc elektryczna Znamionowa strata mocy (bez wkładek topikowych) Stopień ochrony (pokrywa zamknięta) Stopień ochrony (pokrywa otwarta) Stopień zabrudzenia (miejsce pracy) Temperatura pracy (otoczenie) ** Temperatura składowania 160A 690 V AC 6kV AC-22B 160A 100A AC400 AC500 63 kA 2000 cykli 300 cykli 690V max. Pozycja montażowa . które pozwalają na załączanie i wyłączanie obwodu elektrycznego pod obciążeniem. Mogą współpracować ze zwieraczami instalacyjnymi (np. prąd termiczny obciążenia powinien zostać zredukowany (Ith x współczynnik korekcyjny kr) w zależności od ilości zamontowanych rozłączników. NVL00.pionowa Dane techniczne Znam. pryzmowych P00 i P002 oraz do przewodów z końcówką kablową .kr 0.9 0. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodu elektrycznego przy współpracy z bezpiecznikami topikowymi wielkości WT .7 0. w zależności od napięcia i kategorii pracy. prąd obciążenia Napięcie znamionowe Znam. Specjalnie zaprojektowane styki główne (miedziane. 160A 10W IP20 IP10 3 -25oC do +55oC -30oC do +70oC AC-21B 125A AC690V WT-NH * W przypadku zamontowania rozłącznika w zamkniętej rozdzielnicy.00C (000).6 Rozłączniki bezpiecznikowe HVL EK 000 Waga Typ Nr kodowy (kg) 001701000 001701001 001701002 001701003 001701004 0. (Patrz poniższa tabela) ** W przypadku użytkowania rozłącznika w temperaturze otoczenia od +45oC do +55oC. 63A 12W 400V max.

Podstawy bezpiecznikowe WT-NH Budowa rozłącznika bezpiecznikowego HVL EK 000 345 .

5 184 210 254 149 149 230 256 270 90 90 120 135 145 151 151 216 241 241 45 45 68 82 96 25 25 44 70 80 79 79 110 128 138 196 196 295 335 348 120 120 177 205 219 17 17 24 24 30. 1250A.Rozłączanie jednobiegunowe (każdy biegun oddzielnie) 1 1 1 1 1 1 1 A B C D E F G R L N O 105. różne zaciski do przewodów itp.80 HVL4a 3P M16 (1b)** 1250 001692581 15. Z uwagi na modułową strukturę typoszeregu rozłączniki można w zależności od zastosowania łatwo skonfigurować w miejscu montażu dzięki bogatemu wyposażeniu w elementy dodatkowe (np. 315A.45 1.72 HVL00 3P M8-M8 160 001692550 0. 1000A Prąd znamionowy zwarciowy Ik 50kA (AC). 250A. 200A.50 1. 275 Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (3-biegunowe) Typ IN (A) Nr kodowy Waga (kg) Wymiary (mm) Pakowanie (szt.50 HVL2 3P M10-M10 400 001692570 3.10 HVL3 3P M10-M10 630 001692580 4.str. 400A.Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL niskiego napięcia o wielkościach 00 – 4a są przeznaczone do montowania na powierzchni płaskiej oraz do montażu bezpośredniego na szynach zbiorczych prądowych o rozstawie 60mm.: adaptery do montażu na szyny prądowe.7 * Rozłącznik z zaciskiem S (patrz poniżej) **1b . 500A. Dane techniczne: 500 V Napięcie znamionowe UN Prądy znamionowe łączeniowe IN AC 160A.50 1 1 1 1 1 49 69 91 116 116 149 230 270 315 315 86 317 431 217 217 68 96 275 275 45 119 147 154 154 25 16. 25kA (DC) Kategorie pracy AC-22B.5 M8 M8 M10 M10 M10 Patrz rys.S Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL (1-biegunowe) Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe LTL (1-biegunowe) Typ HVL00 1P M8-M8 HVL1 1P M10-M10 HVL3 1P M10-M10 HVL 4a 1P M16 HVL 4a 1P M16 1600 346 Wymiary (mm) IN (A) Nr kodowy Waga (g) Pakowanie (szt.72 HVL1 3P M10-M10 250 001692560 2.) A B C D E F G R L N O 160 250 630 1250 1600 001692492 001692494 001692496 001692520 001692499 0.) HVL00 3P S* 160 001692555 0.5 9 - 79 102 122 185 185 196 295 348 437 437 120 177 220 270 270 17 24 30. Typoszereg rozłączników charakteryzuje się większą ilością funkcji ułatwiających obsługę i zwiększających jej bezpieczeństwo.).Rozłączniki bezpiecznikowe Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe HVL (3-biegunowe) Zastosowanie.5 105.30 5.5 40 40 M8 M10 M10 M16 M16 . 1600 Prądy znamionowe łączeniowe IN DC (440V) 100A. Rozłączniki wielkości 4a występują jako rozłączalne jednobiegunowo (każdy biegun oddzielnie) oraz rozłączalne trójbiegunowo (wszystkie bieguny jednocześnie). 273 WT-NH Zacisk typ . DC-21B Uwaga: Szczegółowe dane techniczne rozłączników skrzynkowych zawarte są na str.7 HVL4a 3P M16 1250 001692582 15. 630A.90 5.

K-HVL..08 K-HVL1-3/H 001692715 HVL1 3P 0... Wkładki te pokazano w niniejszym katalogu na str.3H Wskazówki do montażu rozłączników LTL-4a WT-NH Sposób montażu mikrołączników K-HVL. 317.22 K-HVL3-3/H 001692717 HVL3 3P 0. sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych przeznaczony jest do montowania go w rozłączniku bezpiecznikowym HVL 1.6A/110V Mikrołączniki sygnalizacji zadziałania wkładek Do stos.. w Waga Typ Nr kodowy rozłączniku (kg) K-HVL00-3/H 001692708 HVL00 3P 0.lub 3-biegunowym w celu uzyskania sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych z wybijakiem..08 HVL4a 3P K-HVL00-1/H K-HVL1-1/H K-HVL3-1/H 001692718 001692719 001692720 HVL00 1P HVL1 1P HVL3 1P 0.18 K-HVL2-3/H 001692716 HVL2 3P 0... 347 .02 0.38 HVL4a 1P K-HVL4A 001692709 0..10 Pakowanie (szt.Rozłączniki bezpiecznikowe Mikrołącznik sygnalizacji zadziałania wkładek topikowych Zastosowanie: Mikrołącznik K-HVL. Dane techniczne: Prąd znamionowy łączeniowy IN AC 8A/250V DC 0.04 0.) 1 1 1 1 1 1 1 1 Układ styków mikrołącznika K-HVL.

pryzmowy F-LTL 00-3 S00-LTL 00-3 P00-LTL 00-3 - F-LTL 1-3 S1-LTL 1-3 P1-LTL 1-3 P12-LTL 1-3 Ochrona przed dotykiem 9 10 11 Osłona ochronna górna Osłona ochronna dolna Osłona ochronna noży GO-LTL 00-3 GU-LTL 00-3 - GO-LTL1-3 GU-LTL 1-3 GM-LTL 1-3 Mocowanie rozłącznika 12 Mocowanie czołowe W-LTL 00-3 W-LTL 123-3 Blokada pokrywy ruchomej. przekaźnik do sygnalizacji stanu rozłącznika "ZAŁĄCZONY" 13 14 15 Blokada pokrywy ruchomej Mechaniczna detekcja stanu wkładek bezpiecznikowych Przekaźnik do zdalnej sygnalizacji stanu rozłącznika "załączony" (elektryczna blokada VHG K-LTL 00-3/H VHG K-LTL 1-3/H VHG K-LTL 2-3/H VHG K-LTL 3-3/H eV-LTL 00-3 eV-LTL 123-3 eV-LTL 123-3 eV-LTL 123-3 Rozłącznik bezpiecznikowy nn z szybki załączaniem i elektroniczną detekcją stanu wkładek bezpiecznikowych WT-NH 16 17 348 Szybkie załączanie Elektroniczna detekcja stanu wkładek bezpiecznikowych LTL 00-3/9/Q LTL 00-3/9/EM69/PS LTL 1-3/9/Q LTL 1-3/8/EM62 LTL 2-3/9/Q LTL 2-3/8/EM62 LTL 3-3/9/Q LTL 3-3/8/EM62 .Rozłączniki bezpiecznikowe Osprzęt dodatkowy do rozłączników LTL Nr Rozłączniki bezpiecznikowe LTL 00 LTL 1 Wyposażenie LTL 2 LTL 3 U-LTL 2-3 BO-LTL2-3 BU-LTL 2-3 D-LTL 2-3/9 U-LTL3-3 BO-LTL3-3 D-LTL 3-3/9 F-LTL 2-3 S2-LTL 2-3 P2-LTL 2-3 P22-LTL 1-3 F-LTL 3-3 S2-LTL 3-3 P2-LTL 3-3 P32-LTL 3-3 GO-LTL2-3 GU-LTL 2-3 GM-LTL 2-3 GO-LTL 3 GU-LTL 3 - W-LTL 123-3 W-LTL 123-3 Elementy konstrukcyjne 1 2 3 4 Podstawa izolacyjna Pokrywa ochronna górna Pokrywa ochronna dolna Pokrywa ruchoma U-LTL 00-3 BO-LTL 00-3 BU-LTL 00-3 D-LTL 00-3/9 U-LTL 1-3 BO-LTL 1-3 BU-LTL 1-3 D-LTL 1-3/9 Zaciski przyłączowe 5 6 7 8 Śruba zaciskowa Zacisk szynowy Zacisk pryzmowy Podwójny zacisk kablowy .mechaniczna detekcja stanu wkładek bezpiecznikowych.

8 DC21B 32 AC22B 500 1250 AC800 3 400 500 AC690 1000 40-60 20.7 6.5 DC21B 1 200 250 200 23 M10 30-35 25-150 9.8 34.9 AC22B 100 250 AC690 DC220 200 250 40-60 AC750 8.Rozłączniki bezpiecznikowe Rozłączniki bezpiecznikowe LTL .6 Stopień ochrony Pokrywa przednia zamknięta IP20 Pokrywa przednia otwarta IP10 Warunki pracy O C -25 to +55 Temperatura otoczenia Tu Warunki działania Montaż Wysokość n.p.5 IP20 IP10 -25 to +55 Praca stała poziomo . 3.7 18 Kategoria użytkowania AC22B AC22B DC22B Wkładki topikowe Wielkości .6 AC22B DC22B 2 400 DC440 200 - Wielkość 4a/1250 DC440 500 - AC500 1250 40-60 21.6 AC22B DC22B 315 5. pionowo do 2000m 3 III Wielkość 3 DC440 315 - AC500 630 40-60 11.m. prąd znamionowy (gL/gG) Max.wielkości 00.m.9 2.5-70 Zacisk V-klema mm2 Moment dokręcania Ma Nm 2. m Stopień zabrudzenia Kategoria przepięciowa III -25 to +55 3 III III III 349 . 1. Stopień zabrudzenia Kategoria przepięciowa Tu - Wielkość 1 DC440 100 - AC500 250 40-60 2.DIN 43 620 00 A 160 100 160 Max.5 AC21B 4a 630 1000 12 32 110 Nm mm2 Nm M10 30-35 25-240 23 M10 30-35 25-240 23 1xM16 50-60 - IP20 IP10 IP20 IP10 IP20 IP10 O C m - -25 to +55 -25 to +55 Praca stała poziomo .3 8.p.2 Kategoria użytkowania AC22B AC22B DC22B Wkładki topikowe Wielkości . pionowo do 2000m WT-NH Dane techniczne (wg norm PN-IEC/EN 60947-3 i VDE 0660) Dane techniczne Wielkość 00 Charakterystyka techniczna V AC500 AC690 DC220 Znamionowe napięcie pracy Ue Znamionowy prąd pracy Ie A 160 100 160 Częstotliwość znamionowa Hz 40-60 40-60 V AC750 Napięcie znamionowe izolacji Ui Straty mocy (bez wkładek) Pv W 6.DIN 43 620 Max. 4a Dane techniczne (wg norm PN-IEC/EN 60947-3 i VDE 0660) Dane techniczne Wielkość 2 Charakterystyka techniczna Znamionowe napięcie pracy Ue V AC500 AC690 DC220 Znamionowy prąd pracy Ie A 400 315 400 Częstotliwość znamionowa Hz 40-60 40-60 Napięcie znamionowe izolacji V AC750 Ui Straty mocy (bez wkładek) Pv W 27 16. 2.dopuszczalna strata mocy wkładki Pv topikowej Zacisk śrubowy M8 Moment dokręcania Ma Nm 12-15 1. prąd znamionowy (gL/gG) In W 12 Max.dopuszczalna strata mocy wkładki topikowej Zacisk śrubowy Moment dokręcania Zacisk V-klema Moment dokręcania In Pv A W Ma Ma Stopień ochrony Pokrywa przednia zamknięta Pokrywa przednia otwarta - Warunki pracy Temperatura otoczenia Warunki działania Montaż Wysokość n.7 DC21B 12.2 DC21B 52 AC22B 315 630 AC690 DC220 500 630 40-60 AC750 32.

3P SL1-3 -3x3 SL 1-3 . które zapewniają wysoką wytrzymałość dynamiczną podczas przełączania oraz optymalne prowadzenie łuku elektrycznego podczas przełączeń pod obciążeniem. 25kA (DC) Kategorie pracy AC-22B. DC-21B Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL SL00 1P SL. Wykonane są jako rozłączane jednobiegunowo .Rozłączniki bezpiecznikowe Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL Zastosowanie. HA jest elementem wyposażenia dodatkowego.20 Pakowanie (szt. 250A..43 5. 315A.39 2..Osłona ZP 123/10 HA 160 160 160 250 250 400 400 630 630 001692010 001692032 001692031 001692110 001692130 001692210 001692230 001692310 001692330 001692420 001692421 2. 200A.43 5.57 5. 500A Prąd znamionowy zwarciowy Ik 50kA (AC). Rozłączniki wyposażone są w styki prądowe nowej konstrukcji .Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe SL przeznaczone są do montowania na zbiorczych szynach prądowych o standardowym rozstawie 185 mm oraz 100 mm... Rozłączniki SL w wykonaniu standardowym nie posiadają osłony komory przyłączeniowej przewodów.3P (wszystkie bieguny jednocześnie).1P IN (A) Nr kodowy Waga (kg) SL 00 1P M8 SL 00 3P M8 SL 00 /100 3P M8-2 SL 1 1P M10 SL 1 3P M10 SL 2 1P M12 SL 2 3P M12 SL 3 1P M12 SL 3 3P M12 ZP 00 HA . o które należy pytać w naszej firmie.styk DELTA.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SL. 350 .44 6.58 0. Dodatkowe rodzaje rozłączników wraz z dodatkowym osprzętem podane są w katalogu szczegółowym na rozłączniki bezpiecznikowe. 400A. Osłona ZP.. Dane techniczne: 500 V Napięcie znamionowe UN Prądy znamionowe łączeniowe IN AC 160A.10 0. 630A Prądy znamionowe łączeniowe IN DC (440V) 100A.3x WT-NH SL00 Typ W powyższym katalogu podane są tylko główne typy rozłączników z podstawowym wyposażeniem.57 6..49 2.1P (każdy biegun oddzielnie) oraz trójbiegunowo .49 5.