Digitized by the Internet Archive
in

2011 with funding from
University of Toronto

r,-

.-

http://www.archive.org/details/najstarijapoviesOOrnia

I .

MUKA KANONIKA U SLOVINSKOM SVETOM JEROLIMU . U RIMU.Iub 7y\ NAJSTARIJA ['OVIEST KliKOJ.|).l.ll!SKOJ.OSOIISKfl.SI!\JSKOJ. I KBBAVSKOJ mSKOPIJI. -o-«>-oO^?^^00-e>-«>- U SLOVA VJEROPLODNIINA RUKU VITEZA PETRA MARIETTIA. . 1867.

\ -41 ?-'J5 8 1983. 0.^.^.^. '-^. .

dobri itaoe. i još nekoliko biskupov Krkih. a ni da su Buže i Likn pod Habsku spadale.« ja preželjno stupim unutar » . piši o tom » . fratar «Felice Bartoli )). ni dokazao. A nad onimi Pismi sto je talijanski. daje Vinodol nekada spadao pod Kr'ku biskupiju. ni da su Modruše.VVWV^VWVV^WWWWVVWVVW^VVVWVV^^^ itaoe: on nije dokazao. ni kada je poela Senjska.da mu tu ni : . koj su totu . A ni sto je Vinodol ni sto Bu/e nije znao.« da mu ga s tuda ciela oslonašli bode » . i Rabljani bili pod kralja Ilrvatskoga. « Ta to je Farlat iiapisao? » Nije. nego prvi prepisa. i gdje ima krivci Dandul a gdje Impaštari.« a on popadi motiku » . Ja sam bio rekao: « ter lotu [=totey tii) liepo prohod i plokatu nainiti. ni da su Frankopani na našem otoku knezovali dvanaestoga vieka. ni daje Gatska.« samo trih tirih ruk » . A i kako su naši stariji voleli jezik svoj nego tiidji^ kažem ja i kako su se pravo zvali oni plemeniti Hrvati koji se s Ugarskim kraljem Kolomanom pogodiše onako pametno. onoga nišam ja rekao. A ni Sladovie nije znao kuda su bili Bužani. i kada je on Dalmaciju preprosio.« A i za napis.a on. da su Vinodolci pod Modrušku biskupiju. Pak sam ja za to dvoje napisao petnaest stran oprosti.« A ja odoh opet k njemu razvidit » . dobri da je Senj. zašto u Zagrebu bojao sam se da te mi jezik nacinil. onako pravino. ni kada se je dogodilo ono sto je biskup Rabski Juraj Kostica 1308 Ijeta popisao. » . Osorani. onako pošteno. a gdje Sladovic. kako udo zna. a ni da su K!'ani. ako ti onoga bude preve': biab Ijut.« da su to dolazili citat » .« Totii bo biaše . kako su mi ga u 1865 godine Književniku. ni da Vinodol i Bii/e sada spadaju pod Modrnškii. A ovdje sam dao štampati. i nekoliko njihovih naredab liepo hrvatski pisanih. . a gdje Kandler. za koje još nitko ne zna.« koj nov narod » . a gdje Kukuljevic. )) )) (( e .

mjeseca prosinca. cujivati.. velik (na 1 2j ali ipak i klecali. . ujmo.. a i sto je tuda i liki za ?7 grande. . (na 19). Ali ja sam ono u Rimu pisao. . kako i « )). I još nekoliko zanemariše.« Unutri su tri .a koliko ruk. popadoše . ter dobro razuSada. )) .« ono procitao » . medju «1180» ((Hvala». . eto ta). od tuda » a sto sto je supin. ruku . prvi: veli cega ja nišam bio su sazidali u malo godin » ...... a i preskoiše ovo: jur toliko toga znamo... . . umitra... (na ]7). jidali^ pijati..« pet šest sezcinj dalje mora » . .. i da nam i za pripovjedalo. svezanj. a klecati za više putij kleknuliy kako i legati i sedali za više putij lei i i 5(?si/.... vati. i )) ... za inginocchialo. velik svetac ». . a miku samo za dvie.« S. oni naeinise.. spavati. (na 1 4). znajuci. i sve ovako. .. .. . stoje ov)) i( . a sto tolu. kako esser so/žio di vidjii sidjivali.. . a znao sam i znam. . ondjc.. a oni piše. a eta = i jošce stoje etolu u {= eto « s tolu. sa pošteno živu » svojom bratjom. Cipriana i Benedikta na rieci » Padu. . .... . der grosse.. (na 5).. . . kada mimo i zapametimo ovo: « Ljeta 1 153 . dje.« gdje su ljudi navec klecivali » . . . .).« osam toliko pisarn sezcinj visoka » . pflegen zu knien. da je riik za više. ein grosser . lezivati..ovdje.. od tuda. . Gaudenlius . delivati. da » po njih možemo Bogu služiti » (U Farlatovoj V na 639 s.. rekoše: novi (na 4'°^).. ter želeci. gross više i za im grande. duhovnu . da bi se po njih i u naših manastirih » nauili bolje i svetije živjeti: proskrbismo ih nekoliko. a i ve/?A. za grande. u bili smo vnutri ». . (na 1'°^ st.. A « gremo vnutar )>. . . govorivati.a pak i toliko manastirov težko da oltari. .. ... pak necuja ili znati! i i ruka za tri zapovjedalo rabi I daje sezanj pravo ^0 segnuti.). a sto ondje.. (na 10). veliki.. pravdu izrui kornugod dusevnu sudcu » . stoja nišam procitao. . A ovomu je mjestou Književniku na 14 s. Ja Petar po milosti Božjoj biskup Kreki (Veclensis). ovo u nas i djetca znaju.razvidiii. kako pobožno još )) mnogo mi i koludri u manastiru Sv.. (na 8).... ruku (na 9).. citati .s/a?^e klecivati za putij klecati. veli ili i^eprišli smo 2 nutra.

103 2) Quas (Ecclesias) primu temporibus habuisse Episeopos omnibus 3) Constantinus Episcopus ecclesiae Scardonitanae . Farlatov Illvricum Sacr. od 270 do 331 i Kreki. u Splitu zapisa liepih istin za biskupije po Dalmatinskem i po Hrvatskem i to pokle im je bio naprav razvidio od kada su i kuda i dokle i ije i sve a pred pape Ivana X poslanikom Madalbertom. i Em- t .CUNCTAS provineiae antiqum! consuetudines iusto moder amine pencmans firmmit. a i Zadarski. Marko. tom jednom drugom gradu. u Farlatovoj II.. Rabski i ondje 1) muda drugi. Tako valja vjer rovati . C>abor 928 bilo tada . RABSHA I KKHA. . da je Skradinski biskup bio Konstantin .. u I v na 170. na 163 s. omnia secundum veterum statuta in omnibus Eccle- msEpuooporumprmtegia redintegrari. komu je sv Grgur papa 390 pisao Duvanski i da ih ..HAnA Sr POJEI.. ^ Malcho scopo Dalmatiae. Konstancij. U Skradinu . i to da svi znaju '). A pak i Osornki. Konstantin. u Sisku znamo da su biskupovali i i % je još biskui i prije oniju za sv.. a Malho.. 111. u Sisku i u huvnu biskupa da nije Ijeta .E BISKrPIJE OSORSKA. Ivan. i ješ pred Hrvatskim kraljem i župani '). gdje kuda da im je bilo odre- . biskupom. da neka i biskupuju. ali nekada da je bivao.. oni koji je 53Q Ijeta bio na saboru u Solinu. povalo u onima: a dalje. Kirin. : .

imao biskupa ne samo 928 Ijeta. quam ceterae Ecclesiae Dalmatiarum: Arhensis.. Lav ter se potuži i taj sabor bio odsudio ciji ! ovako « Vi biskupi po Dalma- zašlo preko zakona nekako po hipezku posizete na tiidje hiskupije y pak se samosegom zovete nekako inako. i) . a 879 Teodosij . kako je njemu samomu VIII Ivan papa pisao *). da su biskupovali u Ninu: 928 godine Grgur. nisu nam zapisali nego samo da od nekada a to more biti sto trista i još više liet. tui. . 2 — VI. a 892 Alfreda. da ima biskupa od osmoga vieka. UFarlatovoj 3) Knjigi na 106 s.Forminum namque monemiis ila suam 'parochiam tinere. a pred njim mnogo drugih. i Krk. i ^).... Ali. Absarensis. Jer za njega piše veli žakan stavio biskupij Toma . sed ArchipresbyAntecessores terum sub ditione (ladrensis?) Episcopi habuisse cognoscitur. od kada. Tako je prava istina. i : i i i venjaninu. da Nin nekada nije imao biskupa y nego veloga popa podložna biskupu (bili su zapisali i: komu. ako ne liepo od sedmoga. raOsorski. da je za- po Dalmatinskom i po Slovinskom. razumio je: prije 630 godine: a toSedem cum 1) praefinitis terminis Dioecesi siiae a Patribns institutis regulariter abutatur . da je ta biskupija poela negdje medju 650 i 680 godinom. Veclensis.. znamo. 2) . Tako sabor. [hh\iw^\]\x) re quemadmodnm in antiqnis temporibus mansit. ali to je nekako izezlo ^) a znali su dobro. et Ar6?7fmwm... potvrdi sto je : Pak . Pak moremo vjerovati.. ..» . kolika je od nekada. Jer još i mi. i sam papa. nakon devetsto trideset sedam godin. nego još i prije mnogo.. ter je bio na' nom istom saboru. kolika jest: nego su Vam odsudili nekadanji biskupi? Zato pazite se. a Zadar. kako Farlat.. Nonensis vero Ecclesia non Episcopum antiquitus. smilit er Absarensis III Ecclesiae Episcopum. : . rekav nekada. tam laderfina Ecclesia ..— djeno *). Osor... a po prvom Splitskom nadbiskupu Ivanu. V fdirhlo\o']lY na ^01. budite zadovoljni svaki sa svojom biskupijom Formin (Zadarski a tako i ) neka drži onolikn Rabski i . ali jesu. da je Rab.

Tako Rabska biskupija je potih : ela prije liet . jer ono biahu gradi. mi li ne znamo imena nijednomu Ijeta! kolika Krkomu biskupu sve do 1018 lika i Rabska a i nemarnost Krka! a koOsorska. U Farl. ako im ne znamo imena mi jošce sada znamo. ki je još 787. je Zadarskomu drugim biskupom po DalVitaln. kako biskupi prije njili^). sam ja iznesao na vidjelo u Književniku. . . III na 77.)) gom saboru Nikejskom ako More praecessorum 1) vestrorum. maciji da tako im Boga vjere srede spasa da neka se opeta daju pod Rimsku crkvu. i samo za onoga ki je 98() . v Osoru. i u Krku. oni. lisplendidissima civitas Curictarum koji . * . a to prije 381 jer toga je Ijeta Zadarski i biskup Feliks bio na valja da nisu kaš- saboru v Oglaju.^ u Farl. Jer Rabljanom do toga Ijeta znamo Ticijana. ki je 530 biskupovao.— liko je vjilja da J^ — glavah.. Osoranom samo : za onoga Dominika ki je 879. Pak prvanji biskupi Kreki morda su se zvali: Episcopi Curictarum I ili Curictani. i za Petra. a liepi gradi imavali su bis- kupa. Tako su eudo prije 650 Ijeta bivali biskupi u Rabu. a u prvom svezku . Pak Osorska nje i Krka poele nego Rabska. II 2) Ticyamis Episcopus Arbensis subscripsi. kako je i Zadarski Andrija. 1865 go: dine.. A i za Osor piše Ptolomej da je grad. možebit još kada i Zadarska . Osorskomu Dominiku. Da pae! J još Ivan YIII onoga istega Ijcta pisao i . na 173. a i u Zadru. a za Lovrenca. i i i . pod glavu i uiteljicu svim crkvam Božjim pak da joj budu onako vierni poslušni. i i i biskup Ticijan bio na saboru u Solinu 530 i 532 Ijeta ^). da je tretoga vieka bio vele liep grad. Za Krk znamo. i znao— po onakovih je po onakovoj pravdi za kolika ija biskii|)ija. bivši tada na druje Osorski a Absartianensis. )) kako mu napis kaže. i pri onoliko pisarn za to. daje Rabski mi' sada.

Ako mi « tko ne zna kamo pelja ona Ivana VIII besjeda: ostali. pak biskupovao : ni oni Pavlin nij' ga v Siišakii ^ Osoru a ni na otoicu kako su se neke glavine domislile. . premda . i 208 s. i vlahe i slovince.» bili da neka se opeta daju pod Rimsku crkvu biskupi po i Dalmaciji. Zadarski Vital. Osorski Dominik. ab ea (a et guanta postmodum nune usque snstinuentis adversa . .. 1) Laurentius Episcopus Absarlianensis. Ali Sar- senterum.. ut in Sarsentero. 207. 4) Dilecto filio Branimir. ni otok zove Skilaks Absyrtim. IV k. Teodosiju. Ja držim da jest. Y. dragoj drugi. su po- krstili popi Rimski pak oni liepo ostaše pod njihova pa- triarhu. drugo: Hrvatskomu knezu Branimiru treto: nji- svim Hrvatskim redovnikom i narodu. Apsorum . k. Ossero: a mi Osor . prvo: Ninskomu biskupu '*). izabrav za nju popa Paulina. zastavio biskupiju. i i Hrvate ^). A tako . i . 173 s. a doliš njihov car Vasilij i pa- triarha Focij razgovaraj njih od Rimske isti patriaršije. Gri. kako sada tako onda .. i još svim redovnikom sudcem. a Plinij žastV Absyrtium. cnm Sede Beali Petri Apostoli) vos quasi alienos separare non dubi- TASTIS. 3) . za svoju. K. a nai govaraj za Carigradsku. koja je poslao. i Hrvati. Opsara Atisserum . Ter su Rimskoj crkvi i .I nagovoriše ih. 183 s. Dalmatine! kako to svjedoi on' papa u onom pismu još u etirih. nijedna vjera .. materi bivali vierni poslušni i dobri . Ali kada 878 Ijeta. po nijednoj onoj besjedi. Auxerum. jedni i Pak njim veloga biskupa posvecivao je njejin patriarha a to papa. ga drugi zovu Absorum . nije Osor nikakor^). od vieka do vieka. gdje je Solinski sabor. svojoj . hocu mu ja praviti. Dalmatine. etvrto: opeta i hovu knezu Branimiru . oni drugi. Muccuro II.kako da se je ondje podpisao *). 2) et Ludro Episcopi deheant conse- crari.

koji mu tri do duljega bili neposlušni pak jim na dni kašnje nego Hrvatom. kako Bogu zahvalio! kako ! mu . vreda se Carigradskomu patriarhi Fociju nevjeri iznevjeriše. » i starešinam u Splitu . Ali pak kada je ohrnuo. atque omnibus religiosis Sacerdotihus. Rabskomu. i liepo prosio i molio. i a i još Ivanu velomu popu svetoga Solinskoga stola . onako njao. polag ovih pokle ih je papa. prvom rekav Simune Petre . u Zadru . pasi mi apustolu moje ovce! dajte budite onaovce. Tako Gospodnje . onako paistih pisarn: metno poueio. : i » kovi. ih je ! prepo- ruio ! kako ih je pohvalio kako ih je naputio A Dalje matini su 10 lipnja. ako me ljubiš.— a i s — . po pri- lici. cunctoque populo pax et gratia a Domino I. )) svim popom uradih. . onako zestoko po apostolska pokarao za njihov vehki neposluh . nostro. C. pisao list oni. pod glavu 1) uiteljicu svim et dilecto filio Excellentissimo viro Branimero . sam « jur dvakrat : spomenuo. ni- » )) )) )) )) sam vam sve do sada mogao pisati. % Ak'ono Adransi nije bilo napisano Arbensi. jur ovoga prvoga Ijeta. njim samim *): a 87!) Ijcta samo zadnjo 880. kakovi su bivali oni koji su prije vas tuda bis- » » kupovali: dajte se opeta dobre i drage volje pod blažei noga Petra apustola stolicu. glorioso Comiti . ter i zakliih je još onako ostro im napretio. a papi Hrvati i Nu s vjeri opet zavjerise. et honorabilibus iudicibiis. on' isti. . ali hocu evo sada po apustolsku da mi znate kako skrbim za vas: jer i vas je Gospod meni izruio po blaženom Petru. promislivši. ovim svojim knezom. a sada hocu ga reci po Slovinsku svega » )) Preastnim i presvetim biskupom Vitalu Zadarskomu ^) Dominiku Osorskomu i drugim po Dalmaciji. . da su im stariji a oni sami Rimsku vjeru vjcrovali. i u dru- » ^'ih Bratjo! kako su neprijatelji viekom proganjali.

i » » )) to oita . po sladkih jim . kada su ovamo do svetoga Petra nebeškega kljuara bogomoljno prihadjali. tako mi vjere hocu vas odoblasti: » | » suditi 1) « za vašu prevredu Sclavorum. kako su ono naresveti otci . verujte mi. » i za neposluh. . da svi skupa dobre ste drage volje poizabrali i » šljete » )) k meni toga kojega po zakonu za veloga biskupa. ako se vrnete k meni i i ako vam ja posvetim veloga biskupa. i » )) po zakonu: znajte. i i )) skrbim za vas. pak od nje uzmite veloga biskupa. i propovjednicih. dam mu plaš: » ja papa hocu vas braniti. Jer ako ga uzmete. i i )) ter liepo radovati se brez nijednoga zla . glavu svim tim crkvam od koje znate da su vaši staiiji i prvanji prijeli svetu vjeru apustolski nauk. vjerujte. da se veselo vrnete u i krilo svoje svete i matere u Rim. dapae zapovjedio vam . a puni pun- » cati svakoga dobra.— — 6 » » )) » » crkvam Božjim. 1 nebojte se da . ^) . Zato ja vas. . kako je stara navada: pak ete imati od svetoga Petra od mene milost blagoslov. a kolika je nesrea na vas sve od pokle ste se od njega )) kako liepo tudji odluili. Razmislite kolika je na njih bivala srea. prvanji pape. tako opet opominjem još nagovaram » )) kako otac. a na' nom veseliti » se » » pred hte vas Bogom do vieka Gri ili Slovinci . i kako sam vas evo po apustolsku opomenuo. da )) vam ga koliko prije posvetim da mu sveti plaš dam ja. kako njegova djetca. kako je od nekada naredjeno. ni da vam ona njega posveti da mu da sveti plaš. a i pod mene njejina poglavara po Bogu. Ali prije toga zapoviedam vam po Božjoj i svetoga Petra neuzmite veloga biskupa ni plaša mu od inuda. na ovom svietu. i » dili )) » )) » » Ako pak nebudete hotjeli vrnuti se pod Apustolovu stolicu pod Rimsku crkvu. kako silno ljubim . da cu vas od nje posve odluiti.

Lav VI dosudi: )) « Vi biskupi po Dalmacijah (Koliko je bilo i Dalmacij?). pak se imenujete po svie- » tovnu. i » » )) domainu mojem Njemu sam zapovjedio da vam nesto ree pak vjcrujte mu sve sto vam lec na moje ime. Jer sto bi bilo iz nas.. bratjo. . kolika jest: » se! )) Formin (Zadarski) neka drži svoju biskupiju i » )) onoliku. osta- pravu vjeru za na drugi sviet! HOIilSii: S^l BIIiE OIVE BISMIJPIJE Sabor u Splitu 928 g.» 1 nisu ga li poslušali! ne biahu svoji. opeta se dadoše pod papu. zašto preko zakona nekako po lupežku )) posižete na tudje biskupije. kako Hrvati. da bili . posveti jim Oglajski patriarha Valperat. » im bili nekada A papa. nego po nevjeri. evo po astnoiri [)opu Ivanu. Yeloga biskupa. . )) 10 mjescca lipnja. A i Splitski nadbiskup hoemo da na Hr- . hvala dragomu Bogu za to. Marina. onolikoj biskupiji. Ijeto ne po krvi. 879). Zadarski. kolika je od nekada. a po volji i oblasti onoga Carigrad- skoga. se oni nisu dali pod njega ? Brez glave bismo ne prava vjeru . A da za ov list svi doznatc evo vam na njem moj peat. Kreki. komu je bio svoj. Pisan na po viermi . nego pravu slavu. naroka dvanaestoga )). samosegom. a tako i Osorski i Rabski Dubrovaki. (a Ijeta koga sam rekao. kolikusu neka biskupuju svaki u odredili. ter bismo vjerovali vivši . Osorski. preko nekadanjih naredab? Pazite budite zadovoljni svaki sa svojom biskupijom. Rabski. Nu i Dalmatini dan zatim spoznavši Focija da je silna j hudoba i velika nevjera. i pod namjestnika lsuhrJstova.I f.pak pod pravu istinu 1 j vjeru. 1. )) « A ov aiojc a[)ust()lije list saljem vam. nego Grki. odsudi: « Biskupi po Dalmacijah. .

Jer biskupija nemože . . biti samo u gradu. Rab . Forminum atque Ragusitanum. a to u Splitu. et Arhitanum. da naši biskupi ne krste ni svete ni rede 1) . 1 još sva je prilika daje mislio: u Zadru. i po selih i po selcih dokle i kuda neka » je od nekada odlueno ^). po selih po selcih. I. atque Ragusitanum. da. mansit. kako Raki razumeo '^). a Rabskoj . a ne za one je druge biskupije. Ako bi Hrvatski kralj gospoda hotjeli svojemu biskupu podnijedan » ložiti )) sve biskupije. tako je i on pod našu nadbiskupiju i (ii Splitu). Rabsku i Dubrovaku..» » 8 .. dokle i a valja i da i i Krkoj Krk. A ni za Splitsku nepiše daje sva na Hrvatskom: «Splitski nudbiskup hoemo da na Hrvatskom drži svoje biskupije onoliko. Spalatensem etiam Archiepiscopum in Croatorum terra vo- lumus ut propriam suam Parochiam retineat 2) U Farlatovoj III na 106. a i nego Dubrovakoj Dubrovnik po vanšcini: «po župah na široko. » Forminum namque monemus. koje su našoj nadbiskupiji podložne: .... quemadmodum in antiquis temporibus mansit. a Osorskoj Osor. neka drži.... vatskom drži svoje biskupije onoliko koliko je riekada » Solinski držao. Tako samo za Splitsku i nadbiskupiju piše papa da je na Hrvatskom. drže. Spalatensem etiam Archiepiscopum in Croatorum terra volumus. ita suam parochiam retinere. et S. Odlomci 16 s.. « cur vos Dalmatiarum Episcopi. D. nego: ut retineat. lura Regni C. K. 13 str. nego i po župah ... Osorsku. u Rabu i u Dubrovniku: da svaka ta biskupija Split. na dugo i kuda je od nekada odlueno. . similiter Ahsarensis Ecclesiae Episcopum. v Osoru. nemože biti samo kolik joj je grad. i Kukuljevic ^). koliko je nekada Solinski držao: jer biskupija nemože biti samo u gradu».. Po njegovih besjedah ti gradi onda ne biahu Hrvatski .» Hrvatskom.. . Splitskoj a Zadarskoj Zadar.)) Ovdje nije: ut retineant. kako smo mi a to na ii » i) svi. a ni po onih ke je 925 godine sabor u Splitu rekao: Hrvatski biskup znaj.. similiter 3) .

. nego da doma i stoje ^). A pak još i na onom drugom saboru biskupi Tomislava ne zovu i Dalmatinskim vladaocem nego samo Hrvatskim to pred samim njim i pred njegovimi velimi muzi ^).» «da i vlada u Hrvalskoj državi.. ondanja Dalmacija.. GUM CROATORUM PRINCIPE 7) (i et Elus procevibus congregavit ».. kak' ono Zadrani 908 godine. a na Dalmatinskih medjahf)) «da on sa svojom gospodom. Lav Dalmatinske grade obašli a sa Hrvatskimi se i Srbskimi velimi muzi sastali '*). ali nije. simulque Episcopis Dalmatiarum. Farlatovoj III s.. crkvenom "^).... bili su Grki . A s ve pak sto neka Bogu odgo varaj u oni vec Bog. miae (proiil erit) 3) . fc . na 92 i 96 s.— — D )) riigdjci' na njihovoj državi ^). i otoci. Formimim. quisquis «.....<^per . dapae Con- nekoliko godin kašnje: «Imperante Domino i Nostr^o stantino piissimo et perpetuo Augusto.. Praesidente Tamislao Ondje na 8 i 12 s...» a ne: Dalmatinskomu. U . (Za njega piše Kukuljevic da je sjedio prvi na obojem tom saboru.» 986: «Impe- ratoribus Dominis piissimis et perpetuis Augustis Vasilio 1) ..» i iijikov biskup za )) u njih ne bude polag Hristove vjere: nas za 1 to nece » jos: «Da Tomislav je Hrvatski kralj.. «... 5) 6) Ondje na 94 « ac? nos Venerabilis Madalbertus Episcopus in Ecclesia Spala- tensi adveniens.» A i sam papa pisao je Tomislavu: «kralju Ilrvatskomu ^). pak )) brez ikakova straha da krste fnasoj ) državi svakoga koji k brinaju i rede p6 svoj » )) nam pride po to. ..... Hi lamen?) in sids sedibus commorantibus pro opus.. « consulatum peragente in Provincia Chroatorum. et Dalmatia- rum finibus Tamislao Rege 4) dictus ChroatorUm Rex et Michael cum suis Proceribiis. synodaUter nos Episcopos loannem. a nije ni mogao)* Da iji su bili Dalmatini onih godin? Oni gradi i oni i . Gregoriiim. . 2) « omnemprovinclam EORVM )i. ter su njihova ara i svojim zvali.» još: «Da su papc Ivana desetoga poslanici biskupi Ivan . a sa Dalmatinskimi biskupi I i '^) . tum (tantum.

i: >. kako su ga zvali. u Splitu. ego qiiidem Maius puior supradiclae » (Mnogo Dalmacij viekom!) Atque ex illo {Basilii Imp. et Consule. « atque proconsul Dalmatiarum .. na kraj drugoga: ovako. velomu županu. Constantino *) . To je bio 98G godine Maj. nije tako bilo. ili do nekle. je Nada tom Dalmacijom bivao nik konsidov . bivao je sam kako Raki sudi u Odlomcih na 57 s. a i to još. piše car Kon- stantin. Vasilija koji da im je to bio zapovjedio. Dakle ono Farlat ra- dapae Hrvatskim ili svakako . kako zumeo ^) : a vladam znam p' onih Zadarskih pismih da su govorili i konsid. carev. jeda«. ili knezu..» namjestili ili konsidski. V k. a stavao u Zadru.od ara '*). u Zadru. Ali i Hrvatskomu gospodaru. A svakom onom gradu: u Krku. u Rabu. više nego ni svojemu aru. kada car . i nekudci. A tomu je razumjeti: «Kada u Hrvatskoj državi )j po krajih Dalje i matinskih vladaše kralj Tomislav.. v Osoru. loco. kako kada. Apsalatus quidem iirbs civitatis. a za njim su bili drugi. «proconsul. ipnov bivao je poglavar. u i konsidom: » « Actum hoc tempore. 1) drugim Fariali u s. aapud civitatem ladrae . Tako Dalmatinom župan . je et Consulibus supradictis. a Dalmatinskim samo nekako. po onoj besjedi: nconsidalum peragente in Provincia Chroatorum. m. kako svjedoi ono drugo pismo ali ^) . Po Slovinsku neznam kako su c:a zvali. et Dalmatiarum fmibus Tamislao a ne Hrvatski veliki Rege. (( na kraj prvoga pisma. plaali su Dalmatini davak.. kako cu malo kašnje. pacta ipsis solvunt. 2) 3) K. to mnogo . ne Hrvatski kralji. Zadarski prior . aul 875) tempore omnes istae 4) urbes sclavorum trihutariae.. carski. koiisid a onako. Actum hoc tempore.» Ali ovako Tomislav bi bio i Hrvatskim konsidom. kada sta are vala dva skupa. 870. u ili i kralju. na 39 i 41 s. die. . dvadesetak gddin za Splitskim saborom. ut supra.. to jest. 92. an.— et 10 --.

— A pak (( i1 « prioroin » :i oni Zadrani sa Svojiiii . tolika.)) jer za ovu ast da su od Carigradskih carev ^ prijimali opravu. DaliriaLinskiin proconsulom» Majcm darovavsi })one(liktovceiii Svcti zapisasc iiii Krsevan crkvu sainoslan oiidje u gradu . A ta zemlja. » De Adm. pak nekakovu medju onim gradom i Ninom. za kojcga piše veli žakan Toma. « pronepos praedictus rex. 980. a XXX. I da im ju je darovao za svoju dušu.)) Tako su Dahnatini pod Hrvatskoga kralja bili one godine. Arbe centum. koji pokazati ga ili pred siidci. i . pred banom ^). « quidam Croatoriim)). . . Popisuje onoga samostana zemlje sve. i pripoviedaju da je nekada bila dana do vieka brez iije kralj ^) zapreke da je ovomu samostanu.. ovako: Neki Hrvatski bio prišao u ovu rkvu ovršit nekakov zavjet.. da od toga nitko nista ne bude mogao i uzeti. c. bio kraljem Hrvalskim Ziidru opat Petar svjedoei neki Svetega Krševana u liet 10G7 godine. atque monstrare anle Imperatorem . da mo/ete slobodno ua sud s ovini pismom. i ovo: «Ako vani Iko ])ii(lc dodijao za te crkve a i ])lag'(). Imp. eius. za koju veli: « Neprijatelji premaknuše medjaš.. pi^cd carem.. dvjesta prije nego Toma. «da i se je prvi poceo z vati kraljem i Dalmatinskim Hrvatskim. ante Comif eic lem » . i ovako. 2) 3) . budu.. /Vli mi smo ga opet » stavili na pr vanje mjesto po volji Krešimir a ( Petra) kralja Hrvatskoga i » » » » » )) njegove vlastele. A to je bio Diiislav.. ante regem.. pak Božji sluge (koludri) da su ga zapitali tu zemlju.. njegovi nasljednici da su se ovako tricii. Ali i ter da su bivali njihovi eparhi \i pa- Držislavov otac Krešimir (Krežimir?) da je .. 1) .. . koga )) sam prije ime- numismata ducenta Opsora centum. A to je ovih dan potvrdio njegov prcvnuk'^')^ kralj. pak po njem zvali . » . Veda centum. pred kraljem.

. — » 12 — I novao*). Hrvatski kralj . Apak sv...» 1 hoteo je dvoje. je hoteo reci Držislav. komu 1) je za to i dodijao mnogo. » Conscripsi.. jer ondje piše: da istii je onu zemlju samostanu Krsevana : bio dao njegov predjed f Krešimir stariji. . ono što je bio Splitski. a to kralji.. Krsevana vele mnogo zemdlj '') A ili za Tomislava jur znamo. da su^ naši stariji. Pak kralj njih onoliko moralo je znati . sto je bio Krešimir drugi. Ali sada po ono što je bilo ostalo. « qui probitate temporis in Croatorum terra Episcopus ef- fectus est. piše Lav Yl u onom istom « probitate )^ listu ^): jer ja ili držim da to je je spred one bilo im.. poeo zvali se i i Dal- matinskim zvati nasljednici. to isto svjedoi. on prvi. i sam prevnuk njegov. a 1069 godine našli smo. venimus privilegiatum 5) Onclje ua 48 s. da su ga zvali kraljem Hrvat- skim. to je: improbitate. drugo: biti nad svimi Dalmatinskimi biskupi. Grgur. Pak moremo : odsuditi: da Toma ono ili se je prevario.. » « « 4) Quia in tissimorum in campis gesHs antecessorum nostrorum regum sciliet excellenet territoriis plurimis praedictum monasterium in».)) Tako Krešimira Petra predjed a Držislavov to ne taj otac Krešimir drugi da je bio kraljem Hrvatskim. « V K. Za njega su odvjetovali Faiiat u . biskupom: a Pak se je imenovao Hrvatskim ono «po svietovnu. prvo: biskupovati po svoj Hrvatskoj. opat.. 2) biliumj 3) cum consilio ac voluntate et testificatione praefatae urbis noquorum nomina subterascripta. na 47 s. nego i starešine i vlastela Zadaristo i a i biskup Stipan. onda Ivan. Koji je ono biskup posizao na tudje biskupije? Ninski. svjedoi samo ska ^)... . koji da je bio uinjen biskupom na Hrvatskom po nepravici ili nekakovoj ili sili. popisavši jim to ostalo ^). pak ovako su se njegovi A i jesu. Krešimir Petar.. i. jedva sto godin prije. darovali samostanu sv. » ..

.. Rabskomu.. nego sabor. kako biti on je hotio sva- kako nad biskupi po Dalmaciji i pak i je papi Ivanu. kako da je i bivao. posegate na tudje biskupije? Budite zadovoljni svaki sa svojom. bani. nego i Srbski im Hrvatskom i Pak se je žestoko pravdao i Srbskom. a države ') maše. sa svimi Dalmatinskimi biskupi. župani. kolika je od nekada. a na tudje biskupije da vec ne poseže Nu jošce neki biskup Dal- matinski valja da je posegao na tudju. Splitu 925 Ali Ivanu desetomu Ijeta i onomu istomu Lavu.\TU3[ DALMATiAuuM EPiscopoRUM.» U Farl. da im po Slovinsku mole ondje zovu Slovinsldin jezik. hoc. « fratris nostri Episcopi Nonensis. 3) 4) Ondje na 103 Ondje na 106 s. da samo u Skradinskoj biskupiji biskupuje. a biskupije. drugi sabor u Splitu 928 '). 2) . da neka budu onolike. zapovjediv Ninskomu iliti Hrvatskomu biskupu Grguru. Sclavonica - Slavinica lingua. a cesto onako). Pak kolike su pravo 1) « bile te biskupije? » Kreka.» Ter Osor- skomu. (Valja zapainetiti. odsudi onako. . da im one Napravdao se. kolike su bivale to potvrdi papa. I i njihove.— kralj i 18 — siidci. Sabor u sam rekao. ne on. s. knezi. da i ne samo njihov. III na 96.. ali nista ne izprav- Ijeta onako odsudi: da Splitski nadbiskup neka bude nad onimi biskupi. njegova ^). oni drugi. a oni sami: zašlo jo i on njim odvjolovao za jezik. ali i Zadarskomu veli: Uzdržte svaki svoju i biskupiju onoliku. Osorska... dugo s onim svojim nadbisi kupom. *).. naredbe ne potvrdi dao. qui sibi vindicare cupiens PRiM. ako nije koji i za njega držao. contra dietam Synodum in auribus apostolicis iniustum iniecit certamen. quod uon expediebat. sat- gospoda Hrvatska. Ter je dao skrbi peali dvima papam'. i nici. . kako se oni biskupi sami tuže. a tako Krkomu.. Jer i poslao pisao. kada papa onako kara: «Vi biskupi po Dalmaciji! zašto.

da su se nekada držala. chias suas in insulis suis seil Vegliensis obtinebat lomiorem partem paros.. i Po ti em ime gradi ^). Osor Ptolomej. 7) 8) de Sansigo. piše veli žakan Toma: ali Kreka da je i Serijske biskupije žiip veci diel imala. Ja bo sudim.— i 14 ~ Rabska da su jedanajstoga vieka imale svoje župe na svojih otocih. Cres još kada a i mene.. . od malo ^) prije 1071 godine mostir ter njemu Pažani tada zapisaše svoj V) Vegliensis. Osorska imala je Creski otok. Lubenice one tako. na Hrvatskom? Jest Loja dokazati do asa. prepisano.. I su spadali pod Osorskoga biskupa oni manji otoci: Unije. tolik.. i mnogo. kako cu mu kraju. iSušak. quas nunc (13 vieka) habet Signiensis Ecclesia. civitatis « Cha » U Farlat. Beljani Lubeni- ani zapisavši. i još prije udo. kako je u » Arkivii za Povestnicu Jugosl. A « i zovu cavanella po Vlašku a ^). šinjski ovako zovemo ona dva otoka mi sada. gdje Sveti Miho vil je bio ^). » Insula Lossini « ^Qlmkraii. da otok Lošinj budi'*) Osorski. prokopavši onuda jarak mali brodi mogu ^) kroz . Hrjošce vati daleko od Cresa! da mi ved nereete: Cresl jer Cres i govore ne samo Cakavci. i( Hibenice. pak da su je razdvojili... jer ove da nije bilo A Rabska ? zar nije ona imala žiip na gorinjem ona. a nekada tada *) . Absarensis. et Arbensis Episcopatiis habuerunt paro. s. A ne . ter ostavivši taj Osor grad na Gresjarak . je vidjeti još ovo: da tomu otoku jur onda biaše jest u Lošinj. na 123 % 3) 4) « « <^ Ultra ponlem Cavate... a i oba je Ptolomej : ako su da dva još onda.. kom. a Beli lOlSljeta ^)... ^i . 1384 i Ijet^ cavata . .. Capisuli » » Comunitas. (^monasterio Sansicovo. V na 639 s.. Fisole.^> 5) 6j . 64. A to i pismo.^^ V Farlatovj III knj. I. quae non erat TUNC (11 vieka) Episcopalis sedeš. nego Gakavci svi onuda. Cresani. » sami Osorani. Knj. Pak su i bili. chiarum. najbrže. i i i : su Osorskim zvali oni drugi bila .

« Kissu » s onim sto tamo spada. . » «A « castro latine « Murula vocitato. povrh Ncumskih. 4) 3) « « « svjedoi kralj Kresimir Petar. » » 6) 7) Sub alpibiis. .. volje potvrdjujem to: iiipu ^). Sveti Grguv. zupu Liku. do crkve sv. da ona ima svoje župe^). Dolin. ako joj nije drago. Pean (Pean?). Buška stariji. in « cuius diocesi donante donata sunt. A pod Uabskoga biskupa ncšto je spadalo od kada je poeo pak sve do kada je })ropao: to su bili otoci Uab. a za . Suas parochias. od grada Stei nic po Slovinsku do rieke Koprive.o- otoka ()l)a .. kako da sii bila '^). Petar. 1071 )) Rab: to su bile ažupe. Mnrovldn^ i Vlašic. i godine prijc : i to je bio vas Pazki otok. zupu Bužku Jurja u i 1) 2j « De Neimis Farlalovoj insulis. assentio.. pokinj l. a nešto od onda pak do 1071 i .» 8) In Vawna. naroka VIIII na osam srpnja mjeseca.. Sclavonice Stenice. samo da i iinaju ostati pod Rabskoga biskupa.— sinjskoga. ^). Boacska. najbrze jos od kada osvojili i on poeo. o papovanju gospodina Aleksandra u gradu Rimu. dobar diel Pa/koga ili tri mali. po pravu njenih . pak i dokle nisu Benetani FIrvatom Rabljani. f Et ego Dragus Arbensis Episcopus noitire tatae interfui donationi. : Sada je zovu: Sv.. Ja Kresimir kralj » » )) Dalmatinski i Hrvatiski skupa sa svojimi knezi poštui jem Rabske crkve pravicu. et. Prvo i još pamete (cLjet. )) » » » «Vavni» ^). a i IT) — « mostir Sveti Pctar na otocih ta Noumskili » ^). a nesto je od udo godin ^). drugo tretje evo pismo: ... Iiippam. dali smo novomii Ninskomu biskupu. » el hoc pri^ vilegium 3) fieri iiiheo. izvan Paga. salvo nostrae sediš. kojih malo sel. Golo. » U V na 229. pak hocu i dobre do vieka. Lika. branim.)) Podgorska. »a )) koja je bila pod gorom . ^')... sicut semper a maioribus natu didicimus dictae iam Ecclesiae » (Arbensi) inviolabile perstitisse. jos dva.

. a Farlati i da je kralj samo Podgoršku župu onoliko Pažkoga otoka potvrdio Rabskoj crkvi. vicu a » Rabskoj crkvi. » Ondje na 228 229 s. a Ninske ni jedan. Juppam Licche. a Liku. nego samo biskupa Ninskoga. 1 Nonensi. Pisao ovo u i » Belgradu pred navadnim dvorom Ivan žakan kralja bilježnik ^). etsi pro malo habet » Nonensi « . ^). — » 16 — njeno do vieka. . etvrto: Rabsku crkvu spominje devet putij.. Prldao je « itemque » po svojoj volji TANTUM retinentes de iure suo paucas ro wlani . starijih doznali i bilo od vieka.. itemque Juppam villas . Pagi. in Vawna.. Juppam Licche.. . peto: samo Raba crkvi zadržuje malo onako bi il 2) 3) 4) luppam Bucani et Bocachi.. » » Boacsku *). . zapisavši na njoj svoje gospodina ime ter povrdjujemo to svojim peatom. Peani. odsudjujemo.. A da ovo naše pismo bude dobro dali . Wlasici quas .. se A tko preko ovoga pisma sta uini ako bude iz ter mu kako uzprotaj » tivi kralj . tvrdo je i jošce za dokaz da smo ga dobre volje kako i pravo: da- » )) rujemo toj istoj crkvi mitru. in Vawna. tretje: ovih žiip nezadrziije . Podgorska. i grad a Kissa. i to jedan put. a polovicu svetoj i crkvi Rabskoj. ne samo ona etiri sela. ter bila hoe da bude njenih mnogo i onako nebi toj nego jedna... još drugaije: Tantiim retinentes . Bužku i Boacsku župu i ono malo Pažkoga da je Ninskoj.» » Ovako drugako *) : ja razumim i itam -^) ono pismo. . Kissam . . x\li krivo on. nego još Liku i Bužku i Boacsku župu. « i . . Nonensi. na 215 TJchae 5) s.. da plati sto zlata: polovicu toga » kralj evu » » dvoru. au IV kn..» drugo: on mnogo. » » izrenu kraljestva ako manji od kralja libar toj svaki. kako smo po i : I ovo sve hoemo da bude da je . Mu- novo dedimus Episcopo . Kissam Nonensi. toga svakoga po našem sudu da . zašto prvo: kralj ondje «poštuje i brani pražiip.

dokle je toga grada 1) » 2) 3) 4) Juppam Lichae. vel officialibiis suis in CoBusana constitutis per praesentes damics in manVen. .. Ondje na 236 « Ludovicus . <. — skoj daje [)isino. koji su zvali isto tako sve iuChissam. Comiti mitatu de Licha ' Bousanae et Provehiteni. Jer je Koloman i . od grada Stenie do ricke Koprive. kralj Dalmatinski J I Hrvatski (ja ne hajem da « Drage volje potvrdjujemo Rabskoj crkvi njojine zupe: zupu Podgoršku..y> Ondje b. da i Rabskoj .rex et fideli suo dilecto magnifico viro Dom. na 97 s. pitati njegovim desetinii podžupom dopuste slobodno biskupu *) ili Babske crkve svakuda po ovih svojih državah.. komu Pociteljskomu i a i njegovim namjestnikom po ili knežiji Lickoj Buikoj . quatenus. i onako Apak i Rabljani sami ra/uiuili su i razumievali kako i ja ono pisino. i Bocacsku ^). Mogao tada Rab nebiaše Bene taki. jiippam Bucani (Bucani) et Bocacchi. nego ovoga (ako Liku je to pitati jer kralja. ((Kessa». 2 na 247 » u . a 17 bi i — Ninskoj. in Christo datis. Petro de Dellanti. Ovako biše Farlatu razumjeti ono. kako smo doznali po kralja Kvcšimira pismu . pak bi bio razumeo i kako je Rabski biskup Krševan Dminic )) mogao pitati llrvatskoga kralja Ljudevita. bio je grad na otoku.. zapovjediv tvrdo 1371 godine Petru Vojnovic'u mu je i ovo bio pridjevak po slovinsku).. Grisogono . da ovomu biskupu. Kisu liko svojega. podložnih ovonm istomn (diTma)). fideli nostro dilecto Patri D. vel eiiis officialibiis.. *) s ono- zupu Liku.< Krivo je našlampano Provehiteni ». knezu Buz. I on vrati te župe. a lo isto. Ugarski bio) 11 Ijeta zapisa oito: onoliku. zupu Buzkit. visiš praesentihus. a i po njejinu biskupu Pavlu i po njegovili dobrih svjedocih^ daje to ona od vieka imala ^). Episcopo Arbensis Ecclesiae et quiete . decimas ipsius Ecclesiae ubique pacifice et exigifacere permittatis.Poit elli. namjeslo: Pochitelli.» str.. permitti faciatis in dictis provinciis vestris Lichae et Busanae. crkvi vrati Bužku zupu.. <( do trinajstega vieka. kako je i aProvetelli IV k.

Dalmatinskim banom Andrijem zašto biaše Benetaki^). Nu i u Starom gradu još da stoji nekakova crkva.. in nostro dalmatico mari sitam.. . je pravo. Sveti Jerolim ima udo pisam ne samo od skora nego i od nadievali su . Stenice su malo dalje Jablanca ka Senju. ter od tada se i otok zove tako. Pak Benetokolo 1200 godin ani obzidaše utvrdiše Pag. . darovav 1069 . ja ne znam. . i bila je od grada Stenic do rieke « do crkve sv. . 1) . bivši oboleo. to Latini. . od kada je poeo. selo. gdje je ona? Ovo mi je ganati. i Krešimir 1071 godine Rabskoj biskupiji uzeo a Ninskoj dao. Ja sam jih pro- itao do stotinu. Slovinsku da se zove: ueru ^). Jurja na opatom mostira Svetoga Benedikta u Ninskoj biskupiji. A to je otok Kessa.. kaže kalvo je neki Jakov «Allegretti» iz Dalmacije 1468 godine u Rimu na to Sveto — Angjelskom u kuci nekoga Ivana iz Zai darske biskupije dao napisati. » U Farl. Ovdje u Rimu naš gostinjac. V na 48 s. ne sam . ko je ono bio kralj skupa sa Hrvatskim .— bilo. i Razvališe ga Zadrani . Ali ono. nego i po Slovinsku. Jurja u Vavni ». Po Latinsku davna. . Sada mu zdievaju: Stari A bio je milju dalje Paga.nostram propriam insulam. i još od prija. cui ex orientali parte adjacet insula.. a Slovinci ne i Krešimir Ijeta i Petar. Neko to pismo. Jesu li još obzidane. qiiae in vulgari scLAVONico VERU Huncupatur. i 18 — znam kako su. A zupa Podgorska Koprive. im ime: Murula^ polag onoga pisma kralja Krešimira. *. Maun svetomu Krševanu u Zadru piše ako koji po da je tomu otoku na iztok ini otok . qnae vocatur Mauni. oporuku. ne samo po Vlašku. ako nije: vera^ težko da su oni zdjevali onda grad. pred Matijom Baronellom Koprivi reda sv. A Kessi gradu kako neznam. 2) Ondje na 170 s. A rieka Kopriva. na živoj harti. kralj Hrvatski svoj otok Dalmatinski.

. » 4) 5) Jura na 16 s. zapisavši crkvi sv.Anno domini nostri Jesu Chrisli _ millesimo amdrimen- Octobns. Jcrolima '). nominavit et deputavit . dioc.voluntalis suae ultime e^ecutorem venerabilem honorabilem. Tako od Stenic grada do Zrraanje rieke sve ono primorje crkva Sveti Juraj u « Vavni » na Koprivi? Ovo mi je težko. Uganao sam: Kopriva je rieka Zrmanja.de Urbe suumque patrem spirilualem ef confessarium presentem. u kom su negda bdi benediktovci »). je I : h ovo ona ista \ pod gorom Velebicem spadalo je onda pod Rabsku biskupiju ter je jošcc za Rimljan imalo grade.. >> namjeslo Chissam. Sveti Juraj Kopriv ski {iM na Koprivi? A\ pod Koprivom? ... koga jc odredio da ruku ovrsi mu tu opo^) i kovem iz jošcc pred nekim Ivauom slovincem Zadra.. gdje je krivo « CHssam « iiorma Liburniae Romanae.deCopriva»). poimljuc od onamo: Argijrunlum.. Onako su ju zvali valja da Slovinci. A u matici morda nije bilo ni ovako ni onako. da je Obrovac. «Pod gradom Obrovsamostan. i namlivši. da ga u ovoj crkvi Zagrebu. jer g. . IV na 22S... Ninskomu . Kukuljevid da je vidio prepisano Piuina ') a ne Vavna.elegit.. Argyruntum piše Sladovic u Poviestih na 8 strani . anno quinto in burao Sanclt Angeh.zaneti Georgii de copriva «"!!!"' ordinis smeti Benedut> nonnen.. ali Rajmundo. on'iPatris et Fitii et 1) bimrnine Sanctmime et Indmdue Trinitatis bpmtus Sancti. A pak 1 Zadarska biskupija.— a izpovjeclnikom u 19 — .... 2) lohanne slavo de slavonia.. * . za- cem na a Latini su Tedanius. m 3) U Failat.. kako kaže Kandler ^). Rimu .. dominum dominum Mathiam de «^*«'«»'««««*««™. Pomficatus Sanctmimi Christo Patris et domini nostri domimPauh dmna providenlia pape secundi . Vecjium. i Lopsicu.. i Ja- nekakov svoj vinograd ovdje negdje «in MarincUa».. Ortopidu. A Marak Anton Rajmundo.. ad presens penilentiarium in ecclesia. a ovako Talijani.. kapitulu prvi pop a biskupu namjestnik pisa negdi bhzuza 1531 Ijetomovo: rieci je i obbodnik.

.). kako su im i njihove obiaje i slobodu i zakon od sunt jura. po Vega. da je 1349 Ijeta na 23 Grgur iz Vigia. Butko . a Paval 1) « i Karlo Karlovi.. da za Bas? Sladovi piše ondje na zato da se zove Carolopazidati Krbavski knez Karlo.^^ nostrorum Regahbus et potiuntur et utuntiir ex confirmationibus Carolopagus. a po slovinsku Toma Pavlovi. . Datum obrmacii. a Fran Butkov... progenitorum. et s. 1431.. » Jura na 157 s. i Krbavski. 1432..« communitatis terre nosire scrisie (Scrissiae?) stoe » . Bužki i Bagiis Ali ovo nije istina. quibus ah ant.. kako Kandler misli. a tako i Hrvatski knezi. a tako nego Scrisia po latinsku. a ili al hospilal. Ivan sin Tomin.quo tempore potiti naši et stariji. i ne zovu ga Bag ') . » Scrisie. 22 s. Jer A nuški gospodari i knezi Mikula . ili pak Slanga je poceo nrad. Jušic. nmti Carlovich de Frangipanibus : umro 1531 I. Butko. » . « Adi 23 Xbre 1549.. Toma. Paval i Bagužanom potvrdjujemo Karlo ovako pišu 1387 Ijeta: Mi starine. i da Raimundo da je medju Obrovcem i nekakovih putij ^).. bliže k Obrovcu. oppidum saepius accessimus et vmtammus.— sti i 20 — Obromjestu nepiše Argyrimtum nego Mikula... Paval va%. ješ 1387 medju Bagom. Karlo i i vnuci. Vegium i Vigio. « civitati «Burgi nostri Scrisie. Yegu spominje Ijeta: a latinski ').. « fidelibua nostris Scn- siensibus... na onom istora : m prišao u ovi gostinjac Pietro da latinsku bmnovo vene con Gregor da vir. Liki. spitaVde San' Hieronymo per la prosinca mXLVllh>) zapisano..^) »).... Vegae Domini Comitis {loanms lor2) « Castrum Racich.io ven' biti svejedan grad. Trstenica. Toma . Grad i Karlo. ovo je imao po slovinsku ne znam je h sada i po talijansku . castrum oppUlum Schnsn. A ja sam našao u je on unutri bio više Pelegrim acceltatt nel Hoknjigah (« Lihro deli Infermi et Roma Nation lllirica. i njihovi sini. v « Bagh.. Qme omnia caslra 3) Jura na 157 4) .

najstarijega. kako su Turci. po besjedi: « e. Mi Malihni s Malicnic?)y sin župana Borislava^ skupa i bratom žu- panom Stojanom Mirkom s i Poruganom^ . hacjus i ne bas onako. fi- lius oLfM Comitis Caroli». Tako Bag 1387 Ijeta je stariji od svih onih triK Karlov. Malichnicus filius Borisclavi Jupani una cum .. Vallentiuel- licu !)».. 4000 sono andati assallar scriza loco del Conle Zvane Coslovich ( Carlovich .. još kralj Matija 1481 ijcla: (^civilatis et terre nostre sive Bafi vocalo). >i poviedaju kako su se nainih.— i 21 — sciusii. ti župani 1) 2) U Arkivu za Pov. a Dobran fratre je najbrže pravo... a on' isti.. . još Rajmundo. lf)2f). Turchi. još od etvrtoga. ^) . . koga vec ne biaše živa. da nije vnutri su bili bio ta grad jošce za Rimljan: A (ili: i Jablanac je od davna. 3) Nos quidem. Pak ja ali ne bih rekao.: pisu kljeti bili! ta Bnetakoj gospodi. talijanski: uPer le prcsenlc dcJihcro de dar a vui nolizia ^11 de se RISA dcpopulala qnal adi istanle ffehhraroj passata e hora del alha con sta focJio e ferro da Turchi numero 4000 sachizata el par te brusada essa scrisa . nego y kako i fratar Izidor Brinjanin dvadeset liet /a njim. i spalili grad . a i l^izani susjedi ... 1581 samo ne ili Scri- sia i( ni Scrisa^ a ni sc\Ris?>i y>. i sa župana Bogdana sinom '-) s drugirni svojimi i .. od 196 do 199 Dabrava u inom Rabskom pismu od 1177. po nekakovu pismu u Far- latovoj V na 238: a Ljeta lil 9. onoga prvoga Pavla otca. la depopida- zion de scriza..? Paulus Turci. stoprv 1700 Senjski Carlo- biskup Martin Brajkovic. Scriza^ nego Scrissurrif Schrissium: oppidtim Carlopagus i . Jugoslav. VIII. ondje sprieda. po- mirit. i to po samih SladovicevihPosviestih na 38 na 215 i strani. a Rabski biskup Andrija sa s sudcima Stjepanom Mihom Drabanom i Todorovim se i i drugom vlastelom ^): pridosmo u Jablanac nainit da su s... i Zadrani. naroka XII. proosvojili i 1525 na 27 veljae i poplienili .

ac Mirco in Ablana (onda meo Strojano (Farlat. Mikuli. ili Dežimir) j^a svojimi isto popi ali se bojim rec'i.. liepo zalievaju.. kako piše Rajmundo. . da je u Lici bio grad ovako zvan. cum missi . pokle su onuda bili nevierni divlji pusti vražji Turci. gdje je ta bila i kuda? Nije bila ne u Vinodolu kako netko misli u Sladovicevih i Poviestih na 218 strani.» tanea latinski.— biskupija da je to Starigrad 22 — za Ortopulu piše Zadarska totu sazidali crkvu sv. Jwpano Porugano. zovu tu župu moni i Rajmundo. Nu oni Baguški knezi Toma. dulja. kako Pažani u onom pismu homo dila montagna { Montagna ima biti) V e sta qui. Pak sve koliko ono primorje i podgoije zove kralj Krešimir Petar župom koja jebila (« qiiae juit))) pod gorom. Hotešica. nego Likoj susjeda. piše: župu podgorska.. težko je doznati sada. duga koliko i rieka kako je i sada. A koji su gradi bili po Likoj župi.. Novaica. <(regio piilcherrima)). : A ali ona piše i Crobatia ! A za i Lopsiku ne znam nista: a za grad Stenice juv znamo.. da je 1185 Ijeta bio u Splitu na saboru Liki veli pop Dei još Jadava. etrdeset potvrdjujemo ».. akone i bila je zaYelebicem.. f) et parentibtis. . a vele krasna. III siae. i zatim. 1387 Ijeta. » u na 214. A pak Buzka i Boacska župa. ter sve. » nije: Desimir. a tako i : y A Lika župa Lika. A zašto: koja je bila? Ovo je imalo biti krivo ili zapi.» « Desimir o Licensi Archipresbytero cum Clericis eiusdem EccleFarlat. Ja samo znam. namjesto liet : koja je: jer još kralj « Ko- loman. Paval Karlo. je rado pridavao filio Bogdani Jupani cum aliis nostris još brez j) fuimus 1} . što im je blizu. Butko. Tuda tee ona rieka. šimir (ako a Desimirus *).. sano ili prepisano. još «la Montagna» aperche iino nobil talijanski. na 219. Mikula . da su ga latinski zvali Murula. Bogdanica i Glamoniea.

Grda z Buzdn. Liki.. po dobroj i dragoj volji svojih brat.... kako ka/u pisma. Modruški. podknežin stola pitanja Btiškoga.. v aprila » Buzah pod Novim onih Spomenicih Gradom.. najprije naki lAdki..— Ijeta 23 — i od sjcvcra. buduci kapelan kneza i Martina pisah buduci plovan Novogradski. a otac i mu Ivan. pristava rotnoga našega z Like. dan pod Pocitclom f 15 dan miseca avgusta... slavnih i mogucih knezov Krbavskih (to Mahu Petar i i Franjf dali diel svoga sela . 1434... iiFarlalovoj IV na 97. knezi. Peto :)> Mi knez Martin Frankopan Krki.. i u V na 247 2) 3) s. IV na 99 s.. dovaše Vrbaškhn gradom 1) « (i biše špan vse zemlje Vrba» In Comitaiu de Licha et Busana. Stanka zNelist domišljan. u Vinodolu tada knezovahu Frankopani Drugo: «Mi Tomas i Butko. ko je Hrvatski Ugarski bio ) 1371 kralj Ljudevit (ja ne Iiajcni da je pisao Petru Yojnovi('u i (ili: Vojkovieu?).. Buzki ^) proaja... knezu Buz- komn koj i Pocitcijskomu . Buski proaja šega podknežina. miseca na 58 ski i (U s. smo i darovali i do vieka izruili vas peti Crnjaan fnCherniachianae))) Svetoj Mariji pod plovaniju Svete Marije Biizke Mandaleni {((de gostinjeu ))). po ukazaniju više reenoga v to vrime po milosti Božjej gospo1.. zapoviedajuc mu . da Habskomu biskupu ne krati njegove desetine po svojih knc/jjah LiBuzkoj i ^) : a Ivan Stjepan i . a ban Dalmatinski i Hrvatski. Getvrto: «Mi Blaž Stupic'. dajuci pristave. lit gospodnjih 1398» (u Kukuljevicevih Poviest. u Farl. Spomenicih na 45 s. ).. Treto: Mi Paval. « « Busanae. a ja pop Grgur.. v i sije Novom 1455 ki kneza Martina. Senjvikar Vinodolski. tada biše. Krbavski. prvo: ono. na 23 jenara Ijeta 3): i a Vinodolskim knezom biaše tada Mikula Frankopan. Busana 1411 U Bužah u Banjem Polju. knez Krbavski. . » Datum in Busana in Baniepale » (Banje polje).)..

Yrbas. po Farlalu: na 8 s. Y Senji 1482 » (u Spomenicih na 119 s. kapitulu crikve Senjske. Maroj Žunevic.. -s sinom samo za oi. « Comes prevedeno ondje. Bakrom i Crsatom (Mi još i sada govorimo: Crsat . Šesto: Gradcem i .: territorio. namjesto in Bitsana. Zadra. nam od strane š njega bratju s'sela Ma- nosei list od kneza i od sudac i stola Biiškoga bivših prosei da im se v kapituli prepiše. . i . po ime (nu) Ivan Kosinjski i Stipan Vukanic z Mohlic. » ili « s « iza Pseta » 1 « sa jer ija usta mogu - izrei: « iz Pseta »? INiija. . i Jerovljem (ali u onom prevodu: Kralic). 2) In Busis I jest nam. ali »: u Farlatovoj IV na jest prevedeno: i « in Kelpii a onda su još ciela bila slova valja da). : . u III i Proeai 3) » on je razdielio: 1-z-Apseta a na 182 s. et ah inde usque ad confinia provincie. i 24 — i gradom Kozam. a poli mora gospodujuci Starigradom delom Senja. zla. ta 1) « Ono « « Xohas » » Pelrizam Jurgevichum de Yerhas. buduci namestnik vzmož. que est jnxta territorium praedictum. a v' Vinodoli gospodujuci Novim. rusagov Dalmacie i Hrvat Slovinskoga (A ne: Slavonskoga .. Sedmo «Mi Gašpar Perušic iza Pseta^).— sa*). s. i od a naši . Kukuljevic gana: ((Knini)). Kukuljevic . i kaštelom na K.s. kapitan Senjski.). »: kako « iz Splita.- iz stariji nisu pisali -nadsve. Grižami. : vzvelienoga gospodina Gerebi Matijaša. noga i i natudju) bana. <^ Bosna. . u VII Arkivu na 68 » s. ni: » » u Arkivu VII na 19 s. Lipovcem i Jastrebarskim i Okicem i Ostrovicu v Buzah -) . ondje na 82 103 . ^ (g.. govori se plemenitih ljudi Pednic. nego za usta.pred me. Pseta. que dicitiir G. que vocatur Sucziimiy et pset. i ki je v Bosni.. A pravo je onako: Pseta. . s Apsela tenimento seu ali krivo. Belgradom Kotorom. po Siciiskoga kralja Karla II pismu od 1292 1. v stoli kraljevi meju plemenitimi ljudi v Buzah.... Dragiša rinac s kneztva Buskoga. (( Prijatelom svojim potovanim .. . . Bribirom. Kostanjicu . 7iec non pro-^ genie seu generatione. quod dyesnich (Dresnich?) vidgariter appellatur. a ne Trsat). i tada bihu etiri sudci rotni stola Buškoga. inimi gradi: i Komu- goinu.

imenu i Bla/Jj Zoriic Dugopoliic od plemene Stupic .. Kršelac. a na 135: plemenit lovik Ivan ( Mogorovic ? ) Markovic 1488 v knežtva Buškoga tužeci na eetire sudce Bliske.. Petar Satniic' Gvozdnice z Buzdn. i sudac Šimun imenu: sudac Paval Nemanjic Vukovic z Mazalac. takoje Mikula Jurinic s Podhuma. ta oba ot plemena Stupic.....\ špan mej plemenitimi i stoli Biizami ( Buzanmi . — oba od plemena Stupi(*... pitanja Buškoga Slovinskim (a ne: Slavoni . još Ninskoga biskupa namjestnik ob- hodnik Rajmundo kaže na' su nom i istom mjestu. pitanja Buškoga. 14-87 a na 138: » pridoh v Buzane pop Balaš. a na 144 : » Mi Tomaš Mogoric \]\i(\. sudci 4 stola š' po Scitar. 1486 ot Kacitic' z « na 129: » Ja Broz žakan z Buzdn i z z Dubovika plemenom Kolunic'. ». buduci špan meju ple: menitimi i ljudi v Buzah. a Bnzcin sela. Šimun Vukšic » s Kuean. z z i i 23 — Vukisin s Šimun /. od pleniene tada bihu pristavi rotni po ... š 1487 »... 1493)).. » V Tržici 1492)).. Kuan.Y Tržici. aliam regionem post montem versus ...) reenom našem. l/pSi ovo: » (Ondje na 120 z A na 127 s' strani plemenit lovek Matej Svilie ». damo na ja znanje. » V Tr/iei (Tržiši?) v stoli s.. namestnik pod vzmožnim gosbi radi i podinom Egervavi fOvakova banom dostojnim Hrvackim skim) i RiecaniJ Laelavom.. Buzant?). i sudac Mikula Filic ot plemena Poletele. na 153: Va vladanji I našem Buškom ko se zove i Košcice. nienc Poletltf. ple- i Toinas satnik («vozdnicc. Lianom 1) « susjedi od sjevera Lica usque ad Corbaviam. Mikula l)obreei(^ Vasce od plemene Lapan. a pak na 151 selo . i domin Mikula Nemanjic š )). a na 148 » Mi Tomaš Mogoric. da Bužani nekoliko od zapada ^).. Dalmacije .. i sudac Mikula Dobreic z Vasce. još: Mi šest plemenitih ljudi po imenu Juraj Malic s Kuklic Likcy Ivan Tomaškovie s Hlapova sela. 1490 ». 1486)).. Šcitar.. ko se zove Mobli(a.. ot plemena Lapan.

» 1) « Banj Dvor. da nisu vee v' dužni nego jednu kunu na MiSveti Spas i holju.. 136.Banja Dvora » ondje na 130. takoje v Dotocih Botucih. V Senji let 1406». ki su na Švici. od te plemenšcine više imenovane... — A cih raj. a nigdjer: Banji Dvori. sa svim kotarom Kosinj skim.. Kreki. I takoj a su dali pod oltar svoj (meridiem?) et versiis orientem.. ..... Modruski i proaja damo na znanje kako Juraj Kosinski (s) svojim sinom Ivanom naj prvo nam da svoj grad Kosinj oses nami se zamini bujni. i ) s'slapi i s potoci. ki je v Buzah v Bocaci v kneštvi Buškom. 199 i 201 s. 187. A na 172: «Mi knez Frankapan. do let 7.. isti i 2) A na 137 s. Mikula de Frankapani. drugo selo Hotilju Va«^ treto selo pol M^.. kako je ov knezu bio posudio « svoj grad Kosinj Juraj Kosinjski 1489 Ijeta ovomu sela. » . v Bocaceh.. da bi mi njih kloštrom redu re- enomu potvrdili 2 malina. 194. treto selo Botuke (ovoje ono etrto selo Hotilju Vas'^). Senjski. proaja knezi dajemo na znanje kako pridoše fratar Martin. Krki.. Anž.. najprvo Srakovinu.. i od Kosinja sela^ ko va je v Bocaci. versus autem Boream occidentem usque ad quamdam par tem busanae regionis Episcopatus ottocensis. ki je Svete Jelene.. i jošce treti malin. 191. jošce takoje i pol Male Vasi v Bocaceh sa vsim ca ( k njej pristoji. i tolikoje žrib zemlje velike .. priur Svete Jelene.. : nam da selo svoje plemenite plemenšcine. Martin.. i Modruski pred nas Juraj . 26 — za Boeacsku našao sam u Kukuljevicevih Špomeni- ovako na 99 strani: « Mi Štefan. Senjski. je pismo.. isto selo). 1 . v koj malinici sta 2 malina pod Banjim Dvori (Dvorom^) . Dujam. drugo pol Biik. i fratar priur Svetega Spasa reda svetoga Pavla prvoga i remete. ka su podanj^ najprija Srako- vinu. etrto selo Botuci. ko drži (s') svojim stricem Ivanom v Bocaci. ima biti) 1 mere gradske sa vsim ca k njemu pristoji. JuBartol. prosei nas. A sebi ostaviše svoju plemenitu plemenšcinu didinu selo Kosinj.

. a po latinsku « Bugani. Hotilja Vas. A pak na 180: Mi kncz An/ dc Fiankapan proraja .. na 169. Y Brinjah . Veliki Psivici. Psivici.). ako ono nn ea-SfliwHi/dii v Bocašceh.Busanae. ac spectabilis domini Comilis Laschonis flacAoj de Cosin. a ne: kralja Boaca: je « i u kralja - u prvom padežu Krešimira pismu i u » Kolomana e- Bocachi.. namjesto: Veli- 2) U Farl. Kukuljevic ondje u Imeniku» sudi. grad « kuda subila. Pol Buk. .. pisao C namjesto c) Bozzachi ^)..) A neki je prepisa vidio r nam. Salvatoris dioecesis Segnen. . Et simililer aliud allare construxit in ecclesia S.. gdje nije ne « Bocadri ». kako ona biti: nije: ista pisma kažu. Episcopus viri Modrussiensis el Corbavlen. V Brinjah. a jer Bocaci. oboj. c< i 1) U Farlatovoj IV na 108: « Nos Nicolaus de Calharo in . kako Sladovic ondje na 168. 27 -^ da ih « ocomo i braniti.. . . sita in ecclesia s. kako je u prvom pismu. kako g. i Buški-a-o (a ne: Bušanski ni Buzanski. V na 2^9 na 236.. ii. dasnao i darovasmo reenoj v Bocaci didina i crikvi i kloštru v na^em ». Modruski videc^i ubo/astvo kloStra i crikve blažene svete Marije v Zazitni v Buzah. Po - em da je ono w meju Bužami «. po hrvatsku. Botuci.de Busana. Sra- kovina.. Senjski.— Psivicih *).. - v Bužah. sela: Mala Vas. qui. 1499 )) . Mariae ^w^awa in vlila vocata Psevich. » Farlat ima krivo : (^ Mlichipsuiichi )^ . jer u matici da je za še. « a » nije bilo svejedno mjesto. « Boccachi )) (netko je preje vidjeti.... Borachi ! i .. ali i to «v Bužah i v kneštvi » i Buškom selo ». aedificavii allare. da ono «v Bogdje je bio caceh jest.. Banj Dvor. ako nisu sada.ospoetvi v' Velikih Psivicih polovico gracine. i a w je : rabilo za c jošce za št. a je naša otazbina. Pak i ono : « v' Boae'i )> imalo je (rv Boaceh i »... Kukuljevic kaže (Jura na 16 s. na 171 na 172 s. Krrki . i » i ono « v Bocaci ». chipsmclii{\). videnles devolionem nob.. . a u IV na 213 s.in Bu- Tako ono « z Bužan... let 1500 (( G.. i »: gdje je Kosinj. c pak zapisao . Datum Modrussiae 1461.

Sta7'a ^). 2) Vas je selo. Srijani. i i 28 « — Busania ». z Glagolic. dim. (ili Bale?). i na 191 pet putij « Zalužan » nam. Du- Podhum . još « Buxana » i u Farlatovoj IV i na 98 sagia na 133 strani. a u Senjskom šemalizmu je « Crnavlast » nam.. et V" Conte Big o {ne. to bismo mogli doznati p' ovih istih gradih ali i selih. Zaluzani. prima V' (Vice) Conte Zvanne Cossich da busagia.s ehovi.(z') z Maholac. -^). i još kojigod naožebit. Marinci.. « množine. BoUici. . Pelr Zalužan z Bužn ». et questo Brigne avanti la citta sotto Vomhra. tolika je onda zupa Bužka ako i nije imala toliko sel ni gradov. Mala Vas. Vas. . 183 - š Šitar. - - z Marlnac. Novo Selo.z Luan ».: z' Zalužan. a s. comitatus. namjesto P. Podstei njani Zazidan. ml. - Zaluzan. e Biasio Slucich. Tihotina Vas Mohlici. Dugopolci . drugi.s Kuan. A sada ju zovu 1) fii in « Anni del Signore iU28 . « Ovo pismo je u Vrbniku sve. et Ye Conte Vas! zar nije? 3j « Z Mohli. nego ciela krajina. et Y" Conte Jurdi Suchiado (Krivo).z Bužan. -vladanje. . Hotilja VaSf Pol Bitk. Košcice Marinina .- z Mazalac. z Grib. Hlapovo Selo. Ne bilo ih! A kolika je valja da. bilo je hrvatski. U toj knežiji bili su gradi: Kosinj (iinutri da su negda slovinski naštampali breviar. mese di Giugno i 8 giorni . et V'' Conte Dmina dalla Modrussa. Maholci. Mazalci. Perušic. wegoHi^o) da U giudice Giacomo Sena (?). Klicani. preveo ga je 1717 1. Vasca. . Scitari. a kolika pravo. Banj Dvor.). ovo je drugi padež Kukuljevi uzeo za prvi jednobroja u onom Imeniku! a na g. z' Zalužan z Bužan još : . Trzic.- s HumZahu- an. rna Veglia. Srakovina. u Sladovicevih Poviestih na 37 s.— sana ». Humcani. težko: i onuda su bili Turci. essendo nella Tavola del Si- gnor Ban sentati U Nobili uomini . - . Glagolici. Petar Petriš. Gribi (ako nisu Gribe). Rocja Vas. - kneštvo.s Holovan. Zahumici . da je to bila dosta velika kneževina. š Gelopek. još. . et Antonio Zuttinich da Veglia. piše Senjski bisknp Braj kovic. et Radoj da Stari Grad. Vidjeti je. je . - žu- pa. ono. a sela: Kosinj. Gvozdnica. Ostrovica. a po talijansku ovako. nije bio grad. Celopeci. ako nije Tržiše. Bali bovik. » još Bu^ *). Balici. Novi Grad. tada bila kneževina.(z') .

da mu je potvrdi ^). 1504: da su mu naselo obznanili fratri pavlovci samostana Djevice Marije Buzljudi ke . 1412: daje njemu plovan Sv. Spomeili nicih ta samostan bio jo bilo je u Zazicnu. . I. koji su isto Pa val 1411 godine piše za gostinjac sv.. sa svojimi Ali u Bu/ah morda ili je bio i kojigod grad. plemeiz nem Mogorovic. . fratrom reda iz svetago Pavla prvoga remete 1499 )) . k. « 4) Beatae Mariae Virginis in busana . Bu/. et fralres. Pov. Mariae Virginis de busana. i još Ali polag pisarn u Kukuljevicevih Pov. Jugoslav. 2) ho spi t ali S. Mariae de Busana.. 207.. da je u plovaniji sv. iiko Ijeta: 1 VJ — talijanski pmvo kazo « iiokakov » zcinljovid [)0[) od 1833 tako je Dragiza..prior s. a Sišman.. Evo za to nekoliko besjed strani: « onoga na 176 plemenit clovik Paval Slavkovic. » u Farl.. kamo je ono darovao peti diel Crnjaan. Dieve Maovako zvali.» 3) « Discretus vir Andreas presbyter plebis S. jesam hodil svojim kipom v Zaprvi padež nije: Zažicno. c( siae ».. žene Dive Marije sela Ribnika (ii Lici) vzgovori Ja daruj u pol ždribja zemlje v i seli Bisicih na i ast bla- kloštru njeje v Zazicnu . nego: Glericis eiusdem Eccle- zican [Zazican da je u matici kaže Arkiv za Pov. Marije Buzkc Andrija pokazao ono kneza Pavla pismo i jos drugo njegoviju brat Petra i Frana.. selo? Jer Bužki knez rije Biizke'). na 217 . « u Sla- dov. Marije Mandalene. plemenit lovik od plemena Moiz gorovic sela Kuklic.— Drazica. a iz papa vražji Julij If. Mariae Magdalenae sito et posito in territorio parochialis ecclesiae S. koje mjesto iz na Bužkom.ki Radonja. kako da su tukli *). IV na 100. a onoga na 178: » Ja Juraj Malic'. kralj Hrvatski i Dalmatinski. Kako jc oiio l^iki veli Desiniir bio i 185 Ijeta na saboru u Splitu sa svojimi popi. ih neki pokrali. III na 214. s. ^).. Tako 1) Radona Busanensi Archipresbijtero cum u Farlat.

a na 252 « Mi Ivaniš Kaštelanfi de sent Lelek (Ki clovik za RiecanelJ. porkolab iz grada Hrastovikoga.. Ivan Šaroni de Kosnica (a ne: Kosnice . videi ubožastvo v kloštra .— pisal 30 — i Zazidan) k crikvi blažene Dive Marije.. » polag 130 strane u Spomenicih. i crikve blažene i svete Marije v Zazitni crikvi i Biizah dasmo . u dugovanju zdola pisanu medju uzmožnom gos« 1) /n ecclesia S. . selu crkva Svete Marije.. i Ovako sam 13. ». i kneza Pavla kralja Šišmana i papu Julija odbavio. domin Mikula Nemanjic (š) Šcitar. Petar ^). Juraj Malic s Kuklic z Like. ondi jesam za- v misal crikve Svete Marije kupno . kako 1461 Ijeta u Bužah. za )>. jedan ždrib zemlje v v Lici. Bal: tazar Hobetic de Dobot)c(!!). Ivan Tompic od Vranograca. nainiše i pomiriše Petrica Ivanka Markovica Jurja Kosinjskoga a u Svete z Satniic Gvozdnice i Marije va Psivicih. » . Pa val Kereini de Kanj a vid (Liepol). Mihal Svetaki.1499 a pak ona kneza Anža Frankopana od 1500: «Mi. Krištof Peranski. da leni. Mihal Budiši od Like i Mikloš Vagatovi. Ivaniš Golac od Sutiske. bila je kaže ono biskupa Ivan Tomaškoz Modruškoga Mikule pismo vic s Hlapova sela. i Simun Vukšic s Kuan ». Mariae sita in Busana in villa vocata Psevich. Ali Buzin? evo sto je ondje: « 1510.. Mikula Jurinic s Podhuma. na 193 strani. Ivan Vagatovi. s priurom i fratri službu ko ima biti dobrovolno seli Bisic'ih vina za takov dar.... sam hodil na Buzin (ha) gospi Je- prosei za dva žriba zemlje. Bužan. sudac gracke medje Zagrebške. ni Kosnicki : to nije plemenito!) . darovasmo reenoj kloštru v našem gospoctvi v Boaci v' Velikih Psivicih polovicu isto gracine )) A i u Psivicih... vikar Otoki: po moju kušenciju (dušuj. Mihal Kiševic de Lomnica. a 1487 onih» šest pleme- nitih ljudi. prvara Rekši gospodin Jvan Mrzotic.

ali ne u Bu/ah. Lovrencu » » w pisano ovako « Proitavši tvoj dragi doznali smo. kako kamo bi jih mogli pregnati: nei » » » » » » I ka na njih bude prekletstvo kako je sucastva. : Papa. da ponem. Ali da ne budu više mogli . bi mi tri ganati: kada je pravo zgubila Rabska i bis- kupija one ali duge i široke a plodne i picne župe. Pak. cencij I. kako ni oni nisu dali. Marko. a pak na Istina. u neijih mjestih: jer u vas da vec nego igdje. 2) « In territorio dilectionis tuae. od druge i stran. Sada ili Bužin. ovo cu kada uganam pod koga biskupa je bivalo ono od 401 do 417 ^) primorje od Stenic do Rieke. ter jim je biesniti ni Grada (Rima) od davna izi njih onako naopako uiti onako kolovodja. a ne Buzim. A i blizu Baga je Bužim. na Zidovih. ne u onoj zemlji. ». za kamo odsudjeni i dogovarali su se naše )) crkve branitelji. nego dalje i onamo medju Unom. što valja ovršiti. ne prelieno. da je u tvojoj biskupiji neviernih Fotino- vac ^). kada iz ne daju da se je Hrist Bog od vieka rodio i Oina jošce sada ne daju je da je on Bog.—M— podom Mikloscm Zrinskiiii od jodnc Petrom Kcglevi(^cm od Buiinay spanom grackc mcdjc Vara/dinsko. Innoposla Senjskomu biskupu list . iz » » » )) pudjen .. nego da i skupšine oito drže ih se je sila naselila. Glinom riekami. blizu « koja je Hrvatska a Turci ju uzivaju: da bi se zatrli! Ali Buzin.. i ne samo to. ali ni ono nije u Bužkoj keneževini. kako neki pišu. poeo je drzovito. Ijeta. da po nemarnosti ne po- gubiš svojega puka. ter da ne prineš 1) « Bogu raun davati » Innocentius Laurentio Episcopo Seniensi. Koranom Vranogradca ». u Bu/koj župi.)) ili ovo « Bužin » grad sclo. i naredjeno. predragi brate. » . duše prostakom su i i seljakom vuci sobom u pa: )) kal . sudci i pitai po istih stranah jednako obrani. !261: a je Gašpar Keglevie od Bnzina. zašto. okolo 1552.

(dscrizioiie Romana in Veglia spiegata. da je oni Lovrenac bio Senjski biskup. X. pak liepo kaže. . a ni: Signino. s. pravi. a Senjanin Senjski Seniensis pisali su i Latini. Pak u Sieni onda biskupom da nije bio Lovrenac. » 5) « Codex Canonum ah Hadriano I Carolo Regi donatus. Sienskomu u Toškani. Prvi ima biskupe bivše na Kalcedonskom saboru 451 Ijeta. i A i Holstenij . a po Senjskom i onuda okolo da jest. Pithoe 1609. Po ovih razlozih sudim -^) ja.. pak ja u Hartzheima on vjeruje i proitao u Beu. 2) 3) ima tri riei drugaije: puhlice conventicula.» Trieste 1862. 4) 630. u tom gradu. Ondje nije: Senensi. Coustancij ovako sude. pedeset godin prije. . pak i Senjskoga Maksimina^ ovako: 1) U Farlatovoj IV na 115-116 » s. quo eos possinl expellere. koji su iznesli na vidik Yendelstin 1525. • OHDO SENIENSIVM = BECRETO DECVR10NUM=: PLEBS SK/ViK/VSiFM= CORP AVG VST ALIVM = SACERDOS PRIMVS. kakovi su ti prama Vendelstinovomu i Pithojevomu. na 13 Geographia Sacra. Gotfidei tingae 1798 sticorum. a ni Fotinovac da nije bilo u ovih biskupijah. po svjedoku Kandleru'^). Ali ja znam još nešto. gdje im je poetnik Fotin. Senjskomu: i jer Sen] Senia. Knj. Segnijskomu na Rimšcini Signijskomu nego: Seniensi . 827. - ac ms. a i Tillemont '') Farlat ne vjeruje. • kako sto pisani nekadanjih kaže. a dva da ne zna od kada... cah do Sriema. « nu » « Hecensio Petri Gouslanlii. On toga zakonika da je vidio tri prepise medju vele crkve Kolonjske knjigami. a ni u Signiji. Papa Hadrijan prvi bio darovao kralju Franakomu Karlu zakonik^). a napis: a Segnia ili Segna i Segniensis ili Segnensis.— » iliti 32 — Senanskomu iliti za zgubljene duše» ^. nevriedno biskupovao ter onako krivo uio.. to vam je po Talijanskoj mudrosti. i liartzheim 1759 godine. jedan od Karla još kralja dobe.

Sebastianus Anlialiensis. lulius a Bacacia de Tehessem. K. Marcus Metropolitams. ' Lucius de Thracia de Caniopoli. ako 1 ne svih *). FAisebius Deverotanus.. Ali petoga vieka bio je biskup. Ja držim. 33 — Provin. A na drugih saborih koji su biskupi bih'. Siercoreus de Canusia. 1) Iz naših krajev na Nikejskom 325 godine: Provinciae Daciae: Protogenes Sardicensis. llhjrii: Anasiasim Thessalonicensis per OulnUllum Episcopum Sozon Philippeiisis. da je i taj Maksimm bio Senjski biskup. Heliodorus de Nicopoli. Nicolaus Sirohiensis. alias Dardankae u p. Domms Metropolitanus. pr. Provinciae Scythiae: Gerontius Tomensis. alias Calabriensis u prvora Koloni Pistus Martianopolitanus. Pak se nebojim reci: u Senju 1 Deheroianm. a i Holstenij. Eutherius ah Pannonia. Zosymus a Bacacia de Ligmedo. a na Carigradskom 381 Provinciae Mysiae: Marlyrius Martianopolitanus. imaju svi etiri. ^ u Pithojevom. pr ' Budion Slridonensis. Athenodorus a Bacacia de Blacena. u Vendelstinovom druga dva prepisa ne imaju jih. Maximiniis Skniensis. a na Sredakom 347: Dioscorus de Thracia de Thracia. Aetherius Tersonitanus.. alias Pannoniae ondje. : — neracliensem. 3 . alias Terfonitanus. Macedonius a Dardania de Vlpianis. Anopatus ThassiUaniis Dardanhis Barlaa. Parigorius a Dardania de Seupis.

trinajstega vieka. u Failalovoj lil u Farlata.. quaemn « » na 123 s. od 1030 do 1050) ima Serijska. ni na Zadarskom 1072. et medietatem Episcopalis sedeš.— Wi na Solinskih 34 — i saborih 530 532 Ijela Senjskoga 928 i 1059. quas mtichabet sionKVisis Ecclesia. i dobra: veloga žakna Tomu. etvrtom Sphtskom 1075. nijedan zapis. nijedan. poda nju dali i pol Like : koliko su bili cu. ter neprijatelji Senj. i brez svjedoka pis. A Splitski Matij 1176 godine.. koje sada je bila prestala. župe Senjska. Tako i žiip. Segniam. a i Martin Frankapan: kotar. Pak je ni bilo. a ni na nisu ga ni spomenuh a ni na onom 1111 ondje negdi: a 1169 Ijela nežna nikada. Gatska. 2) . zapisavši 1476: 1) . . Osorska. a Ninski biskup knez sabor 1185: parochia"-). i ali svojih Kabska biskupija imale su svoje župe na Krka imadjaše {kada Splitskim nadbiskupom hiaše Dabral.«Signensis Episcopus Licae » . Geszica (Getzica) . « super tribus habeat sedem suam in Segnia . habeat has parochias.. na suboru u Splitu 1185 godine.. Toma. nijedan lagko. po latinsku.. kako žiip vedi diel spadokazati kada na to dojdem. parochiis. Evo njegove besjede po drugo: «Krka. et et Lecca '>. nijedan nanijedno pismo. koje tada nebiaše » i vei diel '). a biskupa nije bilo. Za njega od 451 do podpis. to udo prije... Hetsciam tolam. Ali i svjedoka odsuditi: da njega onih viekov nije ki je živeo imamo za to. Tako tih Senjska i Gatska. otocih. a ni poviest nijedna. jer znamo da je desetoga kolika je bila Gatska? Porfirogenit ju Rabsku. a to: ona sva spadala pod a pol Like nije. možebit još petoga vieka. dosta gradov razoriše. strašnih. dao je prije pod Krku biskupiju. Signa videlicet.' vieka zove: županija. a krivi kakovi boji: mnogo.. pak morda A pod Senjsku biskupiju spadahu kada ovo pisaše onda ih je bivalo i . « varoš Otoac tem maiorem parsed Yegliensis (a z« Rabsku nije znao) oblinebal erat tune parochiarum. a ni na Splitskih 925.

I pisah v' istinu te knjige potovanu mužu hiži sidi ». u Farlat. s. na 318 s.— v Gatanskom kolari sac » ^) . skrb da je llgarski) 1. prvi u Poviestih na 5 i na 26 s. oak Svete Marije v Knežji Vasi. Ij s. Novic/rad. i Vladislav kralj Hrvatski -'). IV na 132 s. 2) 3) . a drugi u Odlomcih na 114. i Broz Kolunie' Bužan ot Kaciti z Dubovika ovako: «Va I to vrime (1486) biše Paval biskup Senjski Gatanski. Spom. i tada biše vikar Gatanski pospodin Levnardo. Raki. prvo po gatiJi. ondje na 134 4) Pov. a Senjski biskupAndrij 1445: Gatzka/i nekakov pisac 1489. jer « Gatanski kotar» zapisa a i knez Martin Frankopan « z 1476 Ijeta.. ovako: šlevši « Jos(*e treli zrib (zemlje) v )> OmiKrabiahu na Kraoa(ni) v gospostvi Gatanskom. Gacka. v Gatanskom qospodstvl i )) i : « sela ana '').)07 a rjospodslvo nelko 1510. Ijeta piše ju i A kako se Ga- pravo zove? Neki Fabijan 1387 Gacka.. kako i gadih. ». gospodinuLevnardu vikaru Gatanskomu.. « (( . Onako je po govoru. do mora onoga. i Ijucki nam.. a to: saltir. kako i Hrvacki namjesto Hrvatski. a i 1497 neki drugi. svetcem skupno i svakomu svoje. još kralj Vladislav 1502.. 85 — (mene ni jo a Comitahifi po latinsku neki pi- 1497 l)io ^) i . a Gadska Sladovic' i Dr. Gatzka » .. polag i Bužkom (( i Senjskom župom. ovako: (a ne: A tada biše knez Anž gospodin Krku je Gacki u Kukuljevicevih Spom.. spisan. Unutri 1489 Ijeta gradi: Olocac.) i Senju kako sam ja vidio u onom breviaru.. ako no kašnjo malo.w njega Provjestni Spomenici na 116 .. kako možeš vidjeti u onoj istoj Farlatovoj od 128 do 133 s. koji je tada i vec'e ». Starigrad tovoj IV na 131 strani. Nobilibus Comitatus de Grazka (Galzka) salutem et gratiam » nobiles homines Comitatus s. Likom. na 193 * i . Ali je Gatska pravo.. ljudski. drugo po ki. pisma u FarlaBiase medjii Podgorškom. a Gatska i Gadska po korenu.

Dalmatia. e quali li luoghi piii noti si con' tengono in esse. ». Ja sam cula. Ja domin Kirin Vranic. . gdje govore ljudi O Gatackom polju širokome. kanovnik v Bakru ski »: Gašcanirif ili Gatanin: a ov je mogao biti iz Gatske... Gadaka. a nekakov ini od 1853: Gaschko Gatschika. kako kaže knjiga « Decreti » od 1663 do 1668). A trede je Golija planina. e questo accioche neWavenire si tenghi nella Congregatione del nostro hospitale. njeg' su velike planine : Oko Jedno Ravno f a drugo emerno. Tako ta zemljovid kaže ondje Gazka... Liet 1492. attesoche oriundi di queste quattro solamente devono go- \ . et ogni uno della Natione possi sapere ta ordinato che si faci Fu vera situatione e confini delle dette Provincie. Bosanski prosinca da je samo Dalmatinski a i blago pak Slovinski i Slovinski. od 128 do 129 su se zvali Gatcini ali ovdje na ski. Gacanin tavel Bakar- na 166: » 1497.— . kaže ovoga gostinjca zemljovid od 1659 Ijeta (Valja znati. 36 _ s. da je za ov Sveti Jerolim Rimska pravica Roia bila odsudila 1655 na 10 Hrvatski .. .. ali narodna pjesma ovako: . . gostinjac i crkva zbor 1659 na 15 ožujka odlui te eetire kraljevine napisat. I to na živoj harti napisa slikar Petar Andrija Buffalini do 2 rujna 1663. con li confini delle medeme. da je bude vidjet *). 1 u Hercegovini da je Gazka. . a Dr. i : « A I me. rekao bih da « 14^6 vidim: . da qualche pittore una tavola geografica delle dette quattro Provincie. Croatia. A to pisah ja i domin Kirin kancelir BakarVranic. Bosna e Slavonia. mila nano moja Sto mi kažeš Gacko polje ravno li ! u bogatu ku(fu Zarkovica. Gacanin. a A ljudi s. Matkovic u 1865 godine Književniku na 404 s... Tamo snijeg nigda neprestaje 1) (( ». u Poviestnih Spom.

i Ijubavi za svoje: uzkri- Gatsku. Bakar. od 1642 do 1661 na 358 s. /upu! parochia (župu). dere Grobnik. et corbaviam. oni i zovu ju: ono Senj Gatsku. Bužku Liku isti. ! Hrvati site tako vam i poštenja. Tako od Stenic do Yinodola. sve ono od Gatske do Povil do Vindola . Cleunae (Hlivno. nego ljudi iz grad nekako v. Senjsko je bilo. vancich) civibus Segniae. da mu je ostala Krhava i za Gvozdom sve do Zagrebskoga . a i Vinodol. » . Brihir. IV na 115 2) « Actum in comitatu Segniae praesentibus nobilibus viris videlicet et Vito » Christophoro Christolich. et Georgio Suoanzich (! /- na 132 Ecclesia nempe Metropolis has šibi vohit parochias retinere: Comi- tatiim Cetinae. UFarlal. Hriljin. pak do gore Gvozda iliti Kapele. ja sudim. knezom' Miroslavu sto je župa. Almisium. kako Ijeta: u A i koliko je Senjske bilo /upe ? Ninski biskup Matij Splitski sabor. Clissae. gregatione 1) ». nutra da se zovu (iatcani. jer zanj veli žakan Toma ondje ne piše. s. i Grizani. darujuc ga Krkima comitains.: « Vinodolium erat cai '^) stellum ». A što je bio Vinodol? Nije ne grad.— (U Vukovoj i i 87 — i III na 474). . Crsat. Unutri su Ledenice. Decreti. Mas- sariim. Drivenik. da je bio pod koga drugoga. Novigrad. kako U Benefitio U Pellegrini et infermi nel nostro hospitale. Pak ovdje je i pravo Galskn Gatsko: a to da nije saino polje. et alli Benefitii ecclesiastici nella nostra Chiesa. ali ovdje nije Vinodola. a netko 1497 : županija "^). a kralj Hrvatski Bela IH 1253 sa grad svim svojim kolarom i » . nego sve do gradi : Rieke. kako sada govore. Gatska Senjska župa bile su pod Krkoga biskupa onih viekov. samo za Splitskoga nadbiskupa. et ultra alpes ferreas usque ad confinia Zagrabiae. kako Farlat piše ondje na 92 s. iliti Bartolu *). 3) de Radichich. a ni samo ono primorje od Novoga do Svetoga bili Jakova i do Drivenika. et admessi per Confrati nella nostra Cons. pod Turci: da bi propali!).

ni Ter. A još i veci sudim ja da je bio Vinodol. po ovom vero. je vidio est P nam G: uno lapide . kako možeš vidjeti u Kukuljevicevoj Borbi na 73 i na 74 s. Neznam gdje je Prapiitišce. a sada je selo Prezid). ni Kiipin kamen. a Gromache ad BREziDiN et BABiNOPOLiE. ni Lisen (Lisin. znam gdje je 1) Jura na 72 s. qui dicitnr Prezum et confinio scaturit. imprimis est fluvius et loctis Rika. f . .. 1251.. in qiio est liltera A . ex praputische ad kupin kamen. a ki-alj 38 isti. murus in piscina ad Pra- putische ex illa parte terstenik (locus autem Terstenik manet noster et integer). et nosiva libera aqiia Bichina . ili ovo vero ima biti vera. . on' comitatom (župom). tev kiieztvom zove Bela. : stenik. a za ovim je In majiis robur predicti doni. a monte Berinschek ad Gromache. svršetak. ali gdje su Gromace. ni ni Bila voda. jer onuda da je bilo ovo je i prezidano za medjas medju zapadnom iztonom carevi- nom. ni Paprutska draga. meta et aqiia sequittir' libera que aqua ex monte nostro Grohnicensi pisano?). ni gora Berinscek. njihov zakon od 1280 Ijeta kaže.— sam sve to skupa.. in monte pismu. a ni gdje je Brezidin. a Lisen kamen ad bila in valle papruthio VODA a valle Papruthio ad montem BERiNSCHEK. Hec sunt vero confinia a monte maris usqiie Babinopolie (kako da ce druge medjaše pisati. Zato. aqnam prima meta in . ili LizinJ kamen. ili ovo pismo nije sve) ^). kako je ov 1260 Ijeta u Dobri (ili: i : maris incipiendo Grohovo) trans . po kralj na Dobri? « datum in Dobra ») zapisao Krkima knezom' Miroslavu Bartolu tu župu « Ctijiis fVinodoliJ confinia ad tramontmiam. a Kupin kamen ad lisen kamen. miili rus supra inclioatiir in Jilievicheh (a je (i ovako bilo za- pisa: Prezid je imalo biti imao skvariti preu matici. usque ponticulum penes Prohovo (prepisa .

tužcc se na kneze /linske: . . a sadanji hote. . Modrusku Novogradsku pod koga biskupa su prije spadale ove župe? Pod Rabskoga je Ružka. nego pod Pull!24. Novigradi. Iradcndo cas Dominae n .. prepisau!). ter unutri je propoviedao sv. verlit in II dccimas m pracjiulicium parodii con- privatum simm s.. A Plas sada Plaški. . la grad nije bio pod i Krkoga. iiliJe. pvaedicasse Chrislum modrush. Vinodoleska. Jer kralj Hrvatski Stipan IV 1163 Ijeta piše. se Rieeani s Pulskiini biskupi tjivali udo putij popravdali: hoi su svakako da im popi po slovinsku maše ! Rieani ? E... a ni oni na Lui... i Geyza concessU cidem Eccleslae na 184 2) s. blizu Karlovca. U onoj isloj Farl. etVallis Vinar^iae. . Kieani. ali nekadanji. quas pater noster Rex S. Adalberttim . je prilika. ostalo u Farlotovoj lil S. Barani {Bucani. Et maxime Parochiam Corbaviae.. Havo . a se zvati starigrad. Modnissae.. na 114. a ni Plaška. ^ Farlatovoj IV na 148 i Tako Vinodol je bio cah do Prepo njeniaku!). sva 1) € Plaši. u Zagrebskoj biskupiji sada: mogao bi kako je star. ni oni u Lici. a i skoga biskupa. — Ihihinopnljc ski : 89 : — to silin na Cabarskorn iicgdi Modiiiski Ki!)!! i Senjpiso biskup (llavinic od KiDO do « Ijc^la aru. ali nije Modruška. ovo nije oni u Vinodolu. Vojteh biskup Pražki^). ter su mole. i Poviesti kazu na na na 212. ». kako Sladoviceve strani. Vinodolsku.. a ni Novogradska: tako ove su pod Krkoga. A vec desetoga vieka Modruše biahu grad. quae urbs est Liburniae.... . Domnii. nego oni na Dobri rieci. A Novigrad. da im ugarski šopu a talijanski plesu! 1 još Modruška župa sva je prilika da je spadala pod Krkoga biskupa.. da mu Ali je otac kralj Gejza Splitskomu nadbiskupu i dao BuzkUf Plaškii. kako nije ni župu *). zida do Cabra (Cubar to 1!) je \ Rieka. In cabau Ihminns šibi appropriavil dccitnam parochialcm cx villa (pias babinopolie. sve do 1787 Ijcta..

Foscarini i liepo bnetanin ^). Ali ono nije istina. Filiasi. ili od 875 Ijeta biahu ne samo Grki nego Hrvatski. Krk pišu nekakovi poviestnici. Nu i od 870. ki je onda njihov knez Obelerij dobio tecipacij predobio. Modruše i Novigrad. Raki bili je Odlomih na 84. Buže Boace. a njemu samo nekoliko toga: kako da su se pogodili {apacla»). Veda.Gatsku Senj Yinodol. bivši prognan. kada ih je kralj Držislav. kako Rab Osor mnogo Dals — Krka ti ! i i i macije. « Vigilia. Krki. pak su udo desetine spravijivali. Liku. a strani. tra Chioggia e Eusina. A do kada i u Rabu Gri zapoviedab*. kako da su to dokazali. sliepci ni Vecjla. pokraj Aimala (Aureliaca. i OriagaJ Luic. 88 i 89 Tako su i Hrvatski sto godin prije nego Bene- taki: ako to 1) 2) « nije drago nekakovu pisaricu Antonicu Jm» In la citta Vigilia appuo Aurialo se serra. sulla estremita del continente. pokraj Malamoka. pokle im je ono car Vasilij zapovjedio. ni Veglia. . hotio Partecipaciju preuzeci Benetke brih rukah . . ter su plaali gradi njihovim carem davke. Tako su liepo imali. citta poco lungi dal territorio di Sanf llario. da davke neka plaaj u Hrvatskomu gospodam. nije gia. ni Vei Krk i .» Storia della Repubblica di Venezia 1848. i .— 40 — . kako sani to jur dokazao negdi u svojih dr. mislili misliti. samo glušci mogu reci da jest. numismata ») svaki pak su sve to više bivali ili njegovi.. svjedoi pop Osip Cappelletti. od 175 do 178 s.. rimpetto a Malamocco. Apak Krk biaše tada u dou Grkih. a Rabski Podgorje. Jer Via Par- gilia grad. ni Veja. da su Benetani i bili osvojili još 829 Ijeta *). još da su se narugali onim koji su po- na Krk. i dokle to? Dokle su u Krku su Hrvati. još Krešimir prvi osvojio sprieda. A tko se nebi ? samo hantavci mogu po- da je Obelerij. u 3 svež. . nego iliti je bio na Benetakom. Plas. a najzad posve. I {(( plaali su njihovu gospodam po sto nekakovih pinez ta grad.

odi i i i pravi na njih šest brodov vojnikov pod zapovjednikom Ba- doarijem Bragadinom trideset i ''). Nu Bnetanorn knez ke.. a sve skupa: da i da otocane od Hrvatov. come delle cir- convicine isole. non modo civcs . a sam benetanin Cappelletti piše. 996 Ijeta. Ali je onda tekao negda pas a negda zec. da jest « ^). kiraninu. Tada Zadar da jur biaše ^) . svjedoi Sagornin. quam sclayorum castellis convenientes . ki je 41 — iz 180^ godine Trsta poslao po *). maciju. šesto godin prijc njega. namque temporibus in Dalmaliarum confiniis non plus quam . veriim omnes de finitimis tam Roinano- rum .. le isole di Glierso e di Ossero erano possedule da si di Slavi croati slavi e croati ed illirici (sic) (?) quella. » 2) . ondje ne veera. Prvo. .. Cappelletti ondje od 294 do 296 ».. i Pak su oni Benetanom zanovietali dodijali: umjeli su onda vraati bat za bat.. AtLXcrcnsern ad urbem delati sunt. a za Talijanc. nego da im se za ono osveti. . razgovori.. evako: Dux (Venetiariim. ni /a to je nalagao. a i drugi. U Farialovoj V.. njegov vršnjak 1) « i Dan- Cenili Storici suirisola di Veglia. Drugo on sam preveze na njih a pet brodov vojnikov. više onda nego sada. anno 997 .. Petar Urseol drugi zabrani plaati Hrvatom davpo pogodbi. na 185 s. svietu dva lista kadila pokojiioj gospodi 15cneta<!koi a najve onoga sto gdje obcdva. Benetaki. im od davna plaali svakoga i Ijeta tako se kruto zamjeri njim i njihovu kralju Drzislavu. Dandul. za tudjimi. hospitis ad- ventum se praevenisse gaudebant (da ne » ^). od svojih. Petriis II Urseolus) deindc vastiim vciihi Uficando aeqnor. koje su I reem duzd. ti otoci nisu bili bi- Hrvatski ni Solvinski ni Ugarski da Hrvatov nije valo na njih onih godin. dni.— pastariu. dux po latinsku). ed a giiirare obbedienza i airOrseolo 3) 4) 5) Ondje na 299 300 s. corsero a prestare omaggio. nagovori. « lllis s.. Jer taj Urseol nagna svoje to više da im otme liepu Dalvojnike na njih dvakrat..

» ondje. a Farlat. «ineunte sacculo da 998. za carima*). A koji su to bdi gradi? se dali njihovu knezu. i Oresu (ako ne reku: na Belom). Osorani i m mo.. brovnika. V Osoru da su bili na duhovu. u svoj grad '). .. « 2) . knezu. Raki 34 i na 88 s.. Ali Dandulu biše castellis: jer onako ti timis tam Romanis quam Sclavis Rimsku (Grku).. Ali prvo: da hte za njega u crkvi slavno moliti RabDandul. A kada je pak to bilo? dul: tako ga je bio dobio u Odlomcdi na piše. prisegavši svi. ali Cappelletti a ja cu svoju malo kašnje reci: Mutimir. ni Krkoga tih biskupov nije imonovao pisam za te prisege ne imaskoga. da 1001.. _ ^ i popi po Dalmaciji Za kneza Mletakoga da još i sada mole Impastari !I! oloclh. quam Selavorum .. ima krivo.. A Slovinci su sada na Luvalja da Cres. po lin . Ondjena298s. laderensibus civibus (laclerenses cives) Mnetkorum dud » . re della . 1 da su im biskup i priur (poglavar) a i staiešina i Rabski dali svaki svoj grad. pod Beli.. re Murcimiro...— Cappelletti 42 — Bragadin. figliuolo di Turpimiro Muktmiro „. onomu istomu. Slovinsku (Hrvatsku): a tako valja da lotu Krki Pak da su zajidrili u Zadar. ca• « civitatis (Jadrae) Prior cum Episcopo et n cetens suum Domt- num (Petnim 4) Urseoliim II) receperunt». a valja treto: Rabljani. srn da je tada bio Hrvatskim kraljem i da kako krivo! 1 pak tiRenetani. a neki pod gradi bi bili neki pod oblast nije bilo. da su i SlovinsM ') onudnji gradi. da hte mu biti vierni. drugo: Beljam. za nijednu. Istru i Dalmaciju cah do Dusu na brzu osvojili primorsku svi ter Osoran. lakomci. stellis » 3) . Lubenice. da ne reem onako. o6(emwcra6an( 1) . a dr.. ne samo Rimski.. « (ducis) dilioni . omnes de finitimis tam Romanorum . a ni Osorskoga. « ». Croaiia. piše.. nego prisegu. a i u i u Belom Trpimirov'): i . benicah rei: omnes de tiniostranmalo Taljjan. «wrfmmo». da 997 Ijeta. drage volje a biskupi još i za to.

a u drugih gradih Dalmatinskih druge mletane. a Urseola ni ne spominju. piše Cappelletti ondje na 808 strani. da je taj rat bio za tom godinom. della cronaca del Dandolo ». a ne Comesom (knezom) taj još nešto: Oton imao je broji je 997 godine samo pet godinic.^) Martin do 1000.. a Kr- cani sami pišu 1018 godine. (. a nadbiskup Martin. a ni Dandul. a knez Florin.. Zalim" Sph*tjani sil njihov nadbiskup Pctar Farlat u 111 da onoga Petra Urseola prijeli. i ovako . Indictione (decima) tertia.. Uanonimo annotatore s. i onako. da ari su im Vasilij i Konstantin a kralj Držislav.. a ni Monacis... Jer za to ne zna Sagornin. Cappellellia na 309 4) Ego Andreas Prior de u Farlalovoj V na 309 . oiioinu r3^i().. gubernante autem D. na 380 strani : kako mu . in Regno Croain 1). da i im je Andrij neki pogla*).. knez ostavio za kneza u Krku Darija Frankopana a u Splitu sina Otona. Apak zna- mo var. kako ni Filiasi. Dakle je sva prilika. Pak on tomu ne vjeruje. Ali od 10*. taj A nije istina ne.. residenle etiam ». U s. Tako: ili je Dandul zapisao Petra namjesto Martina. da je Florin neki knezovao u Splitu onih godin. ono: da je Mletaki . » in cib v.. koji da je i Splitski ^). Martino Reverendissimo Archiepiscopo.ovu kako da so otcu PcUu.ii. obecali se njiliovu knezu Ottonu lOlH nisii nikaci nje<i. drugi mletanin^). Nu nokakovi Klisani pravo 1000 godine svjedoe. knc/.. I da ga priiirom zovu. njemu vršnjak.millesimo. a od lada do Petar. da jo nadbiskupom Splitskim bio 101. ili je taj rat bio za 1000.1 sam Cappelletti liepa 1) Anno . Sede Flo- Beati Domnii D.. ima cum rino Principe Spalati et Clisii 2) 3) « « U Farlalovoj III na 112 s.) do 116 strane dokazuje. Qualche oscura cronaca volgare non fa autorita Civitate Veglensi. To da je Dandulu netko pridao '^). Dircislavo inclyto Regš.' — 43 — Ijola. Impastaricu. Regnantibus et Do minis Nostris Basilio tiae Constantino magnis Imperatoribus. da i Krcani. na OoO strani. po samih i iijiliovili pismih u l'arlatovoj V na i na ()17.

». .. i Osor. habitans in Cha Fisole una pariter cum Dabro (Dobro. quae vocatur Vegla.. na Creskom. i pod '') toliko davati etrdeset kožic kunskih isto i a i Beljani da hte petnaest takovih i i još pomagati jim. oni tada. podpisan) Presbytero. i braniti jih^).. Nu Hrvatski kralj Krešimir II.. priur Ivan.— 44 — vam kneza! Eto: štogod više grmi. Caput Insulae. Vitalom. dahte im i davati deset libric svile. 5) Li 6) ondje na 639 Anno millesmo octavo decimo. slati na svaki boži vas piik: pod zarok pet da hte im tako. i popi. nostro » . i Beli: a to 1018 Ijeta. I premože ga: ali na moru negdi. » . Držislavov brat. I osvojio Zadar i još nekoliko gradov. i Krk. Othoni seniori nostro et Dalmati- corum 2) 3) 4) ». i^vobis D. Petar « » i Scaminus » .. a priurom (poglavarom) AnDuci Venetorum s... ter i Rab. Marin « Stredrago Resinico « Vein to pred Krkim biskupom 1) . to sami ^). i Jer toga Ijeta a mjeseca srpnja Rabski i biskup Maj. Indictione I. popi. (( « Dabro ».. spondentes spondemus et promittentes promittimus Nos quidem Godostro.. mense Aufjiusti. a i vas puk njemu*) njegovim naslednikom. i libric suhoga zlata a pak kolovoza mjei seca Osorani. to manje dažji. In civitate. Ondje na 226 - Ondje na 617 « Cha « Fisole » - Capisulum s.. « auri ohrizi s.. da se je Petar Urseolo i Dalmatinskim knezom zvao od tada nekada. atque omnibus habitatoribus praedictae nostrae civitatis Cha Fisole . gui modo vocatur Serenico. tako ^). obecali se poglavar fprior) Bellata. Rabljani Osorani obecaše zapisaše to svaki u svojem gradu. Ali može bit istina. Pak Benetaki knez Oton srdit oboruža šilu brodov i preveze tamo na njega. vobis (a ne: urbis) Domino Ottoni Duci Venetiarum atque Dalmatiarum (opet onako) Seniori .. .. Pak mu preuze Zadar. biskup Martin. i Godostro Se- renico » (satnik?) pop » . a to njihovi poslanici: « Beljani u Krku ^).. on je svojao Dalmacija.

= i . ss. Jer Benetani do duga širili po njihovih gradih: okolo 1026 go- dine svojega kneza Ottona prognaše u Carigrad. nije razumeo ono: « Anno 1008 millesimo Ijeta! '*)• oclavo Ali i decimo i » . Gri ju opet osvojiše: ter Zadrani njihova i ara zovu i svojim još do 1029 godine duljega ^). a 1067 « 1069 Lava. da ovo su i>ovore. da ovo Krko oi to pismo. i oni da su se 1018 Ijeta zapisali tri- onomu knezu njegovim naslednikom. qui lioc fieri rogavit. pravo svu koliko je onda biaše ne mogavši je oga. Vinodolska i Plaška. Krani obecali? iz ter oni posla- nici da oni su *).. U Farlalovoj V od 42 do 49 s. « cum . Krkomu i biskupu Gatska. omnibus hahitatoribus praedictae nostrae civitatis Cha cum nostris haeredibus . Iscrizione Romana in Veglia. » leslis sum.. Modruška. 1033 i 1036 i 1044 i 1052 1056. govorei jim nekada protospatarius 1) )) proconsuly^j nekada (( (i i « straticus )) . a tako i Beljani.aj)pcllctli. doci. — — branit od nje starih gospodarov. a 1052 bana Stipana. na 11 20 s.. Novogradska ska. nekada sdimo protospa- Fisole. mo^^li reci Colet jos pred trimi svjci Pak kako su ('. .. obecavši jim i deset lisijih kožic na godinu: za to daje pismo u za- koniku Treviškom. » « Ego Vitalis Episcopus de civitate Vegla t. Da. Senjska. a Rabskomu Podgor- Lika nisu se Bužka župa tada još ostaše.— drijcm. Beloga. Grkov i Hrvatov. i da to obe('uju '^). je ji 4F5 — i piscem popom Marinom. ac prohaeredibus et successoribus » « Signum manus Serenico. 2) 3) 4) 5) . ^). a valja da Krani. za sve Beljanc do vieka podpisa vsi se prvi a ti da su im samo svjedoci za to A pak Kandler. prigovori v za to Farlatu namjesto Goletu. i a njegovim namjestnikom nada i svom Dalma- cijom Grgura 1033 i 1036. jer piše da je to bilo Krani. A Dobrinjci? a Omišljani ? a Vrbni- ani? Ali a Bašcani? a Cresani? a Lubeniani? Jer Osorani i se obecase samo za se. obrivši pak nesložni malo po malo zgubiše svu Dalmaciju.

. biskupi « i knezi ».. gni C. ni oni ni drugi Dalmatini. i i ko budete. biskup Paval. Rajnerij Michael.. kraljem Ugarskim. Grkoga ara.— tarius ». a i pri drugom da su bili i za se sami izbirali biskupa istinu. ter pri jed- nom za. . samo knei cemo vam mi naš i dvor. onako. presulem vobis eUigendi et comitem. a prije toga pod carem Carigradskim. nego ! Hrvatsku: a onuda nije bio ni Otton gospodario Tako to i naši otoci bili su pod . biskupa i kneza ^) i kako da ste prije pod Carigradskim carem za potvrdjivati pod Ugarskim kraljem. na 28 luramus . Evo.. uKukuljevievoj: Jura Re1) « i s. mi i cemo vas vladati držati kako svoje Benetane. kako je vam Dalmatinom prisegao Koloman kralj Ugarski skupa sa svojimi nadbiskupi. Benetakoga kneza ni ne spominju. . Domenik MiDomenik Mauroen. Marin Loni goferar mnogi drugi. svedoe. 1115 leta i pod Kolomanom. ne što su itali. Hrvatskim Dalmatinkne- skim. Islo ondje fia236s. Za Rab. toliko slobode iiiiati. a to: da oni su prije nego što su na bili oi vidjeli. Domenik Pulan. ovako: « Prisižemo vam Rabljanom. i ti jim ovo sve spoznaju za a Tako Benetani Kolika zaglabi nad Rabljani nisu vica Dandulu ! od onda do 1115 leta. Ali Cappelletti ondje na 358 strani: da su se i za onim Ottonom Benetaki a gospodari pisali: Dalmatinski se.. tako nam Boga. et S. chael. da i ete moi do vieka tako se vladati jošce si tako stati izbirati. D. ne svoje što su culi. knez Oriens vas puk.. posvjedoiše Benetani knez Ordelaf Faledar Ivan Tijan biskup Kaorlanski. u nijednom pismu onih godin. sami Rabljani.potestatemque^ quam antiquitus dicitis habuisse sub et sub Rege Vngarorum. Farlatu. i i Hrvatski knezi? Pisali su ali nisu bili: svojili su. i ». 46 ({ — catipanus )) nekada ovako i još ili « capiiaims)). 1116 koji ste i Ijeta j i . koji njemu sve vjeruje: da Imperatore constantinopolitano. i ne samo Dalmaciju.

» - InuHlita. ta suša rih. koje sada ima Senjska. da su to nada Hvam Dalmacijom otoci l)iahu a ti onda u Dalmaciji. Dalmatiae Catipanus ». Dandolo . jezera. Absarensis et Arad Regnum croatiae pertinebant ». suša na crkvi: i suša u dušab u srdcih junaci te otoke. bensls) « Omnes enim civitates praedictae (Veglensis. posve predobiše. 3) . Pak pisma da su odnesli. Protospatarius et Straticus universae Dalmatiae et Leo imperialis protospatarius. stalo niti lo^lo. ali Krka je vedi diel i onih žiip. mletcanin A Krrki i Osorski otok ])ili su joda- najstoga vieka pod (irckoii:a ara oblast: jer oni njei^ovi -). namjostnici pišu.. ne na eabar. To jos i sada [žamete naši otoani! bovih jcr za svako svoje miris(*c reku da je bilo ili i Grko. i 11 giadac Oni pripoviedaju za sto su i Gri i našega otoka Da je bila velika i duga suša.. a ni aškulju od oriba. suša na državi. kako mu to poliro iMliasi ^). : mostir. na koliku mestu. sve koji gdje onuda. u Farlatovoj III na 123 s. jedanajstoga vieka. otoani. neslo na opako.' —M— i komu! on a nešto: liej)o jo nili ono napisno nosto na ki'lvo.. a ni na ašicu. bila u Carigradu: suša na a- suša na patriarkah.. I . koje tada ne biaše: jer siri li gradi spadahii pod Hrvatska kralj evimt kao: enim. a ni na kablau.. Zašto je rezašto ne biaše još tada Senj- Da pokaže ». Pak jim Hrvati I svu Dalmaciju. Veli žakan « Toma trinajstoga vieka piše evako: Krka. nego na — to da su šli tja! Ali svoje zlato i srebro da nisu sve uzeli sobom: da su toga zapisa vsi dobro. lokve. jednoga po jednoga. molte leggende e favole 2) (( « Gregorius. njiotišli iz ako je liepo bila kakova crkva. je. starijih. a je istina: i u glavab njihovih. pak da su i im posabli i presabli svi kali.volle piuttosto neWarida sua cronaca introdurre molte u Cappellettia ondje na 332 totius s. na i udo kom i zakopali. Za na dižu. Osorska i Rabska biskupija imale su svoje župe svaka na svojem otoku. studenci. ovo ujmo svjedoke. ter da su vodu dielili. jcr? 1) « » ^) . a ta i polag esa Ali medju im vam i na em.

1) « Venerabilis quoque Gaiidentius Apsarensis Episcopus.. prevezav se Slovinske kraljevine u Taliju i iz ^). bili mi Slovinci. u. 1040 godine. govorili mi po Slovinsku. kako da i Rab i : Osor.. Sclavini. Ovo ce mi rabiti kada budem na onom biskupiju opet zastavili. vatska kraljevina. njegov premac je znanac. Sclavi. ili polag druge sazidje samostan za benediktovce. littoribus A. po Hrvatsku. Ovoga najbrže njih. i njemu sto ili Hrvati. i ne znaju oni Hrvati.. da polag jedne. zašto su Senjsku A biskup i sv. cujus ego familiaritatis dulcedinem merui. a jezik nam: lingua ili schiava. ostavi se. sa svim njiju blagom. rekavši liepo. po Istri i po Dalmaciji zovu nas. samo po svoju: SclavoneSf Sclavoni. et de sclavonico Apsa- regno Ita- liam navigans. a i sclava oni prvi. pak su im oni dobro znali ime.. a u XX « apologelicum ob dimissum Epi- scopatum rensis Haec venerabilis tile Episcopus. 2) ». et de » sclavonico ri:gno navigans littoribus Anconitanae ur bis appliciiit « ..«Croatiae Dalmatinorumque regimen Dom. .. . gubernante Petro ». qui Episcopatum « vir expertus. zašto da pod koga i Senj. u Fartatovoj V na 227 s.. biskupije.. svoje susjede: Schiavoni. Petar Damian kaže i to dvakrat : da Osorski Petar « Gaudeiitius » (RadošicJ. da tada biaše Petar Krešimir kralj Hrvatom i Dalmatinom. Krk biaše pod onoga pod Hrvatskoga. Sveti Petar Ciprijan..— ske biskupije : 48 -kralja i .. onako kako su nekada poeli. Episcopatum dimisit. Petrus videlicet dimisit.^n knjižici XIX de abdicalione Episcopalus » : ». po- glavar (prior) Maj sa svim ili pukom. taj pak i njim ^) : komii da neka ih slobodno ttiii opat.. sv. koji su daleko od A konu Rabski biskup Drago sa svimi svojimi popi. A Slovinska mu Hr- drugim piscem latinom i talijanom: zašto Hrvati su govorili nekako po Slovinsku: a Slovini se bili naselili do njih udo prije nego Hrvati. a. Zato još i sada Talijani po Furlaniji. zapisali 1062 Ijeta i FulSveti Falkonu opatu dvie crkve..

Boace... » . pismo pod- « Ucentiam Ubere habetote ».... ondje na 48 7) . ter i dokazao da ... koja da je tada uzkrsnida ^) . samo da njihovu bivala. nostram pr oprtam insulam. eundi ad regem ut sicut lex do- cuerit. . ako ih za to i A i kako je on ^) ovoga istoga Ijeta Uabskoj l)iskui)iji za- pisao sve što je nje od prija bilo: Podgorje.to sam još o Petrovi po'') vjedio. Pak ovo pismo pohvali potvrdi sam kralj.. s. onclje (. in nostro dalmatico mari ft sitam^>.— i /i-9 — . koju da mu Bog starije pomiluje a kraljevinu mu je liepo razmaknuo po kraju po ^) ^). Murovlane i Vlasice. ....... ibi 2) 3) emendet dEgo s. regnum 8) 9) *iNos Kesensis Comunitas .{De . Cresimirus rex corroboro ^k.. koji to huda i za njim. 6) «NOVO dedimus Episcopo Nonensi^K. Na to se . a Draga Uabskim svojim i i imenuju svojim kra- svojim biskupom.. a knezu biskupu neka budu podložna kako da su I neka davaju koliko da su 1) .. i davala. njoj uzeo a Ninskoj dao. a i kako je dva Ijeta prije zapisao svetemu Krševanu u Zadru u Dalmaciji ^): svoj otok Maiin u svojem moru i ouva moru . scla: Pag... a Mazolina ^).'. Peane. i(Ego Cresimirus rex Dalmatinorum ac Chroatonim «. . njihovim knezom darovavši ter zapisavši Sve« temu Mihovilu samostanu na svoj Sansikovu » (na Sušku) blizu Veloga samostan Sveti Petar na' i nom otoicu i Lošinja. QUI « pristinum vero rogamus dari MazoUno Arbensi 4 NOSTER €St )). budu pvavdali ne davsi biskup poglavar njim pravo *)... a i kako je Pažkoga otoka nekoliko. . . A i staropažani (ovako ja Ijeta njega zovem ((Kessenses». a oba ona otoica sa svim. Liku... quia Deus omnipofens terra marique nostrum prolongavit «. Buže. « ».. et Dragi Arbensis Episcopi COMITI.. ne znajuei drugako) 1071 ljem. na 229 4) 5) jure suo ». « tempore Cresimir i Dalmatinorum ac Croatorum Regis. ontlje... l*etar Krcšimir 1071 Ijeta -).

1062._ pisaše. Perlug. a da jesu. i 50 — '). Stanimir. kako je neki pak totu poeo biskuprognao iz Krka biskupa Grgura. Culiamir. da je van da ju je tada sabor i u Splitu samo pozakonio. Po moju. kada je Tomi to Krani tamo spadali. sve sami hrvati Pak svojega poglatudjinu? I još nešto Rabljani ! pod onu vara i : prije. pohvaliv rado Ego Mazolims ». ili Rahski knez Mazolin Dobrogost. et Arhensis et Kesensis Comes testor. Krešimir Petar. ili još malo prije. ali na kratko. on jošce svjedoci gdje jezik Cededa za slovinski ono pripovieda. a ne Bekada je u njih zapoviedao kralj ovako zvati. Dujam Vdastelin (Vlastelin: onako. za Osorane veli žakan pod Hrvatsku k^ljevinu. i to brze po netani ni Gri. kraljevini biaše dosta : poglavarov koje su Latini zvaii A uzkrsnuli ili knezi. ali u V na 228 i na da su istina. taj njihov tar. jest Stojan Gosttme. a još manje po kom je vidjeti. Subdtpo vlaškom govorila). Pe- Bardinus. i on to spoznaje za strani. i to jos ne pišu prior. Drag kako sam jur pokazao. a svietovnjak. nego comes. da 1) . pak i 6n biskup ovakovi da požele pod Beneteane. Bastian. me sub- - scribi jussi U Farlatovoj na 195 i 229 s. comites. to zapovjedi. pak je kralj nje. Paval. kako su ono Dakle negdi od 10G2 do 1071. i jos neki mir. Evo kako Slovincem masu i moVIII 880 godine dopusti Papa Ivan litve po njihovu. i Tako za Rabljane Toma ima A. pravo da su onih godin spadali il6 toga ne da ondje u lil na a krivo Farlat. da je svojao. povati. 1073 kako arhižakan Toma. koji mu 229 str. ona biskupja poela 1071 u 111 a ne 1072 kako Farlat sudi Ijeta. na 141 strani. poeše njega njegovoj nego po svojoj volji jer u 071 Ijeta j toga kralja naredbi. kako je ono biskup u Ninu one župe valja : Rabskoj crkvi dao ono pismo za bio Grgur. je to bilo. pae V slova. . tako je i ono: istinu. tri. a sami Hrvati: infoni . Ulastehn. latinski.

7) ((. i još Hrvatskemu. apostolkinje i posvud- . sive sacrum evangeVmm vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene traslatas et interpretatas legere . a i oni prvanji Sloveni.. (in) Sclavinorum terra » —Hrvati u III i i Srbi. Me- tudija brata isto mu.. -) » svetu misu vršite po latinsku kako Rimska crkva.... apostolicae netko prepisao. i Niemci prvim. i 1 tomu su se oni vele rai dovali veselili.. Ali za to kruto su zavidjali. et in i psalere 2) 3) 4) ». a ne v » po tiidju ( njoj ) ^) : zasto Sloveni (« Sclavi ») da S2i njejina djetca »..<iLUteras denique sclaviniscas (=Slovin'ski-a-o) a Constantino qiiondam philosopho repertas LAUDAMUS quibus Deo laudes debite resonent. . Apostolorum^) nam. redovnikom {((sacerdotibus»). sv. a kralju Tomislavu hovilu knezu i Zahumskomu ^) i ').. s. Curila. i Mionim istim biskupom.. Zašlo Mihovilu ne piše: dilecto filio ». a zanovietali. tin iz Soluna grada i Pak: Bozc v'pomosl inoju v'n'mi slava Olcu pomolim* se srdca — hvahj — va sijmi i Svciiunu vse vekij viek v*zdavajmo su ini — v*vimjik Gospodevi Bofju nascmii — s Duhu — slava va višiijih — Bocju — idile i vami misa i jcstf pjevali u cikvah redovnici. In Tabulario Vaticaiio. Farlatovoj na 93 Chulmorum ». sto sta im i bila tako poela.. najprijc Moravljanoin i Panonjanoni. ter su blagosljivali sv. popi koludri. iure . eadem lingua Christi domini nostri preconia et opera enarrentur iubemus ». sveta loDal- Pak je deseti Ivan papa negdi 925 : matinskim i Hrvatskim biskupom « Da na Slovinskom. i svim županom^). kako Tomislavu.... « Sclavoniam » excellentissimo Duci? = i Srbi. im Metudija hudali. kaijml. pak Hrva- tom Dalaiatinoni slovjenom.. bujna djetea svete 1) '^) imku po Slovinskom » po Dalmaciji: « Da Slovinci su oseRimske crkve. Hrvati 6) . nego samo: 5) « Zupanis «. a Ijeta pisao Latini drugim. aut alia horarum officia omnia . « « « In extranea (lingua).« Nec sane fidei vel doctrinae aUquid ohstat. sive missas in eadem sclavinica (Možebit je ono bilo ovako) lingua canere.. i još oni prvanji Sloveni. . oboji.. » . ter su vjeka.« — kojji iiii 51 — — Gospod i jc ])i() izmislio /a to isto uitelj sveti Curil Konstan^).

1 poslušali « su. «m barbara seu Slavinica lingua Ondje na 95 s.j brez maše! i . je drago Bogu misu govoriti po tudju. Zato da oni )) neka poslusaju njega i koga k njim šalje. tribuat^) (( ei » Kako cu ovo nesrice razumjeti? ovdje je <ieum)) mu. a ovo tamen » ne lagko da je bilo tantum s prvine: jer za oboje pisivali su tm. na kratko. van da prosite popov: ali i tada Rimskoga papu.. taj da prestaje biti njS. po Slovinsku kada da su osebujna djetca njezina? da koji bi to tako rad. a « Sclavinica». ne! tako c'emo mi bivati 1) 2) 3) brez redovnikov a ljudi nam -». Sada naški vinski... pri papi Grguru (drugomu) » » )) Jer komu da im ^). tomu popu dopusti tako mašiti Vidjeti je.. . a nije koga ni komu: u prvom redu nekoja ili rie je propala. i a Romano )). — » nice^ 52 — ») » » » medju njejinimi prvinami: zašt* ona da je njih bila nauila vjerovati po hristjanskuy i pokrstila: pak njezina i nauka i jea njihove {a Sclavinorum kraljevine zika da neka se drže. prepisaa. a ni on sam. i taj budi samo zaknom ili koludrom ter tako Bogu ne dajte u svojih crkvah mašiti Slovinski bi potrebovali i nijednomu popu. Isto ondje na 97 s. kako da se i Sasiei (a Saxones ))) . koliko se da : « Nijedan biskup Splitskomu nadbiskupu podlozan. da tomu )). tamen in clericatu in sua Ecclesia sinat et monachatu Deo deservire. ni od starosti « ili po neharnosti kojegagod pristoji. » koji da su bili skorije kršeni. sluzi.. Ivana Jakinskoga » i Lava Palestrinskoga biskupa: da neka ostanu pri njihovu ako ne: da ce ih on od sebe odluciti ^). praeter necessitatem Sacerdotum haberetfper supplicatioPontifice licentiam ei sacerdotalis ministerii nem ga. » jeziku. da su neki vikali: ne. Jer sabor lus onoga istoga Ijeta u Splitu odsudi: Ut nul- Episcopus noslrae provinciae audeat in quolibet gradu SLAviNicA lingua promovere. ne redite ikoga za Sloa koga su. si Nec eum missas facere. .

Ulfus .. iz vana bogomolj an. i Ali Sloveni za taj saborski zakon liajali bivali su ne hajali: svojemu jeziku : radi: i a znavali stoje ono osmi Ivan papa bio pisao Mikula II popov potrebovali... {a Ter pride na Hrvatsko ad Croatiae partes)))^ iz » nekuda drugud. I 53 — iz Nedetc. prestavši vršiti svoje djelo. ut vestros tenerrimos piie- ros a cunabulis in studio litterarum 2) . pri- povieda. ne. Nu ujmo mu D )) ih « j oš nekoliko. nego: po kraljevini... Pak papa posla k njim. a spravi sve njihove biskupe ^). najbrže u Splitu. neki pop Ulfo. odlui da vec' de caetero nijedan sveenik ne ima mašiti slovinski («m Imgua Sclavonica nego jezi- samo latinski i grki. negdi za mladim letom 1059.. Pak trubi on po puku: meni vas je muka. Deo offeratis )y.. a vnutri paklen mieh. Pak Slo vinske crkve zatvorili sve. nekako.. (« kako veli ») žakan Toma ))) .V onom listu. (( — svejedeno. Tako Hrvati i Dalmatini biahu tada pod svejednim kraljem. Golfango^)... Zato sada pošljite vos.. a taj kardinala Majnarda. Toma ne kaže: po kraljevinah. ako budetc djctcu mala Skolali latinski. A njihovi ^) redovnici plai se i tuži i skonuj.. ter s njimi.. Synodus omnium Praelatorum Dalmatiae et Croatiae ». kako vas evo papa nago vara svili *).. cui Golfangus (Volfangus?) agnomen erat». in «in partibus Sclavoniae 5) .. da su vam crkve zatvorili a redovni- kom 1) « službu božju Unde hortamur « vršiti zakratili. . I » je on je » vele » uo... i da nikomur sa slovinskim I kom ne imaju dati biskupi svetih redov. Pak silna sko] smutnja nastala po kraljevini Dalmatinsko] "^). Dalmatiae et » 3) 4) « Sclavorum^K. i Hrvat- Evo. odgovarali su im oni to sabor zapovjcdi.. « in ... ali i Krani biahu Dalmatini. o dilecHssmi filU. Croatiae Regno » . j a cu vas dobro svjetovati: mene moj gospodin papa k vam poslao žalostno (a nije). topotvrdi papa. Regno Sclavonico »..« — poslanici.

ter ga brže bolje odpraviše u Rim s nekakovim opatom Protepom (Potepom. kako su prije bili. 1 on. )) da vam s redovnici opet onako služe. papa njim: da koji su oni. «iri 3) Vidjeti II.. da sam ja pred nekoliko bio u vas. » » )) )) Kada oni tamo. milosti. nekoga )) )) Cededu. da vam I crkve otvo- » re. i tudije izabraše biskupa.— » 54 — ja drugi. neka za to poznajer tebe ne možemo nikakor uslišati. )) pak da ga posvetit. ali. »ne k )) njim. A on njemu Nije pravo iz lagka uiniti štogod preko onoga ^). da pop Ulfo je. nego ka bili Gotom (Hrvatom: zarekao si se). koji se je i domisilio toj svoj » vragoliji. ter ga prosio.. da se smilujete njihovu ^) narodu. : sto su apostolskoga stola poslanici odluili. odputiv se pride tamo. dobri ote. ter poslaše u Rim toga istoga popa Ulfa. k njemu. A on njim: Jesam. kako se svakomu. kogagod: izprosite ako »ne » )) štogod zaprosite. starca brez nauka. da za se biskupa izberete koga svdga (hrvata). I pop brže bolje zanese papin list. siidim ja) i )) s tim popom Ulfom. Regno Sclavonico ^k. k mojemu gospodinu.. po'vom i po'nom. koji su ga » » Pak ti pitaj ga. . jošce sam vam izprosio. sveti ote. i nije bio hrval. da je li za njih šta iz= prosio od pape. naš list. štogod ste hoteli: evo piše. ! starešine se spravise » » » na kup. Vi se morete spametiti. od 1061 do 1073. menom i s nekoliko darov k njemu pošljete )) A i )) raduj se Goti (Hrvati Hiti Sloveni: opet si se zarekao) veseli tomu. jesam po Božjoj poslali. A vragulin pop: Mi smo iz Dalmatinskih krajev. kada te ne jemo. zanese njihove [a Croatorum))) dare i prošnje gospodinu papi pred noge » )) da u Slovinskoj kraljevini ^) budu opet crkve i popi onako. davši mu darov za papu. a ova sta prišla pred vaše noge. hudoba. 1) 2) Aleksandru . Ali uzmi ti )) » » » pak ga zanesi onamo velomu biskupu i kralju dva biskupa pridu k nam: i drugim biskupom.

. A opaki pop Ulfo: Zato je. Zatim ree popu Ulfu: Ja ti nišam bio zapovideo.^ao. pred vas pri. ter svoju vrše Sada pak inite oni narod ovrši- vati sve sto je naš poštovani pobratim Majnard Sveto- rufinski biskup kardinal naredio na saboru. A starac bena raduj se. vole plemenit muz bolje nauite. taj je na bradi on mah biskup: toliko ti on može i ». I otidoše bitro. Pak gospodin papa posvjetovav se . ter kupi brzo kumu prsten. ») . Popovao je slovinski ^) prije. kako nisu -).« Komugod nekoliko dlak ostriže. A kakovu slu/bu ima? zapita gospodin papa. « Sto? » . gospodine. gospodine. eis Pak dojdoše oni do Hrvatskega. nego biskupe. sto bili nam je koristilo pred gospodinom papom? A on njemu: Što jako želio. . . Na to on: Hoteli su oni. ni prvi pape. da od sada vas posluša. (((ingredien- tibiis (f< A kada su to culi njihovi on. to si po meni dostignuo. kakov biaše. A on: da zasto brade ne brije po katoliku. da ovu dvojicu k meni pozoveš za ovoliku stvar. zato uo to sto bi iz- ono pismo Arijevci ja im ne smiem nikakor da svetu službu po dopustiti. Pak Cededa da smo si ovako: Pope Ulfe? reci mi. a slugam zapovjedi. » ali nisu mogli nikakor.« Papa te je zabiskupio ».« Kako?! » . da hude mogao slohodnije i)ropoviedati pnivu istinu. da ga vi i još o v. odgovori jim ovako: Sinci! znajte: ja sam mnogokrat radi Goti (Slovenija ali sto su mislili fovo nije istina). compatriotae teci oni veselo na susret svojemu I biskupu. fines Croatiae »).— i> 55 — Gotski (Hrvatski). 1) 2) K « In sna httera^>. Pak poštovani papa on as mu prestrize malo dlak na bradi s:im. Ter ga jako veselo priješe. da ga po crkvenu obriju. dokle naši poslaniei onamo pridu. idite. In sua Ungua ». odgovori mu netko.

.. ni Bašcani.. da je i Kreka biskupija bila pod Hrvatsku kraljevinu. ni Vrbniani. a ni Senjani. ni Grižanci. » )) vuk grabežljivac u koži ovjoj a ne pravi pastir. ni Novljani. najprije sama. s tim divljim bisku- pom. ni Bribirci.. pak totu postavili za biskupa toga istoga Cededu. prieko saborske. Ulfum preshyterum . a tako oskvrnjivati sveto » . ni Gašani: oni su cum omni svi bili slo- 1) . ni Dobrinjci. ni Ledeniani.. a popa. opaku smutnju vodio po Hrvatskih ^) krajih Dalmatinskih i po Eto kako Toma po drugo svjedoi . sram ga bilo ! » » biskupovati: crkve posveivati. u Rim k papi Aleksandru drugemu . — » )) S6 — .. i još nenauena: da nije razumeo ni riei latinski... . Ali Krani su sada talijani? Oni su to onda bili.. neijega tudjega popa. U Farlatovoj III od 132 do 133 s. dva puta. ali nisu Omišljani. i prieko biskupove i prieko nadbiskupove. .. . ni Driveniani. i poe. iz Krka. ni Ba- krani.. a ni Modrušani.. Ulfa Golfanga.. « Veglensem Episcopum celeritate de sna sede fu- gavU 2) » . i drugo. tvrdjih nego nijedna druga u svoj jezik hoteli i kraljevini: da su volje. u crkvi svakako. ter ga vele pak to za se osvoji brzo splaši iz njegova mjesta *) kako da mu je papa dao oblast. pak samotreta. takovo djelo poe: najprije skoi na Krekoga biskupa. pod Hrvatskega kralja Petra Krešimira. « scelus. žakne rediti. alUgatum propter Schismatis nefarium quod cum Cededa exercuerat in regionibus Dalmaiiae utque Croa- tiae . i da je ona imala tvrdih slovitoj nac. i prieko papine. opatom nekoga onudnjega samostana. - I još Toma : da je pop Ulfo Golfango skupa sa Cededom. i jošce svoga pravega biskupa Grgura izagnali iz njegova mesta. ni Hreljinci. ter za to poslali samo da bilo i je slovinski: i to njim da je bilo dosta: jer je po njihovu. skupa sa svojim popom Cededom i s Potepom.

od 200 do 210 s. naj- prije posve razpopi. sto je onakov biskupovao.. A još biahu (iatani.vinci. Totu spravi mnogo naroda i redovnikov obojih. A Ulfo. i svih koji se njiju držahu. onako kako : je i Arij. A papa: da ga prokunu na velu. ter ga i prokle. on isti. Scnjani. nego uze sobom u Rim: da se vec ne vrne onamo. za Osorsku biskupiju. ondje u je III knjiži Farlatovoj. a tri u Splitu na saboru pak je iz nenada umro. njega da zavuc' u Split. ostrid. a i Potepu. kako sam ja vidio u smh pismih one bisknpije. 57 i kako su i sada. Ali ga ne pusti ondje. 2) 1075. Potepa *) i Ccdeda.. A 1) kakov SlovinsU jezik « ono bio? Onakov kakov su i Protepa » držim ja da je krivo u Farlala ondje. I taj ravno u Kreku biskupiju. pak pred njimi osramoti žestoko Cededu.Ulpum presbyterum . Papa. propter Schismatis nefarium scelus ..ab annis iam duodecim Papali mssu gravissimis compedibus alligatum )).. a to po Krekom otoku i p' onih župah.. a zatim da paliat. liet tako ili 1063 ili 106i. on nije bio do smrti Ijeta oprosti u tamnici: papa na smrti 1078 Ijeta Gerardo veli mu. Ali ju platiše Ulfo. namjeslo: podsup (podiup) podiupia. A i Ulfa ki je bio najve' kriv. pak lagko prelagko prcmogoJiO i Krane. Nu Cededa manenina sla. Pak ga oslobodi 1075 biskup Siponatski. na elu šgalat pak u tamnicu zatvorit. ter ga totu.. opat Potepa pop Cedcda tobože biskup. a to dvanajst prje 1075 ^).. a 1062 i 1063 Ijeta. Vinodolci : Modrusani onda pod Krkoga biskupa zato Toma i piše ono po Dalmatinskih kra/jih i po Hrvatskih da su sviet smutili pop Ulfo. u Dalmaciju poslan I od pape Grgura sedmega. kamo sam pojde.. i to do smrti. «6rerarf^w5 Legatus Spalati invenit.. dva puta u Rimu. spraviv sabor. kako je <^prod- sup i prodsupia stokrat u V i knj.. nehtio se nikakor ostaviti onoga opakoga po- pak nasta velika smutnja po svoj kraljevini.. i posla k njim nekoga kardinala Ivana. I jesu. pripovieda veli žakan ovo sve Toma.

on onako jednako liepo ^). onako jezik sv. kada još Metoda \ I lijansku ni na njemaku i i ni na tursku zanosili ni natezali? Ter Dobrinjci bi još *^ aT Omišljani.— 58 — jer da nisu.. li A i pak jesu bili prestali popi i masu Ijeta po slovinsku? Senjski biskup Filip 1248 Lionu pisao je papi In(tada jur biaše ona biskupija) u pismo. po po njegovoj biskupiji sluzhu Bozju ostalo obiaju od davna: pak da '. i Yrbnicani. i pogibali. I ONI slobodno onako njim.. Prout iidem et precessores sui facere consueverunt s.concedimus U Farlala ondje. celebrandi a nobis Ucentiam postulasti 2) « U Farl.. iz mostira sv. i ujemu NJIHOVI «TARiJi ^) iPRiJE. onako branili. quod in Scla- vonia nt est littera specialis. Uieobservant in divinis officUs celebrandis. ter redovnici nocenciju IV: da Sloveni imaju svoje da vrše slovinsU . Merici. razumievali sv. 1 ou dopusti . scopus. quam et ronymo illis asserentes{\). Mikule benediktovci pisali ne mogu uiti: su'^mu 1252: da se oni latinskomu pismu slovinsko (« qui Sclavi da oni su Sloveni i da imaju pismo pak da im dopusti et sclavicas litteras habeant))): bi rad i existunt I t kako da su a na Rimsku sluzbu Bozju vršiti . A iz Omišlja. eam terrae Clerici se habere a B. III na 89 i na 143 s. ni onoliko bili onako ljubili. Gurila i Meza njim plakali. biskupu (ne znamo mu je obiaj ^) . ali pravo prevedenu. . imiteris. ubi de coNSUETUDmE )). valja da: uvali. Gurila i palo. ». nebi ga Hrvati posve razumievali. 1) . Ali je bio nije prokako svjedoi sve sto je onda napisano a toda. a za njih Krckomu slovinski I . Unde terrae consuetudinem. Kraljodvorski rukopis brže nego ni koludri govoriti eši: ja to znam. 3) Slavor. na 79 « Ucentiam tibi in illis dumtaxat partibus. Oni bi sada onako razumeli... Tak' oni Hrvati su posve nisu ni na tajezik: a kako nebi onda. Theiner Monum. observantur praemissa .. odpisav njemu samomu: da neka i i samo onuda kuda vrši Bozju sluzbu. in qua existis Lpisecundum praedictam litteram divina officia ». «TUA petitio (odgovara papa biskupu) illius con^rneftaf. efficiaris conformis...

ni za onimi trimi sal)ori. quod videris expedire ». po kojem doma. po Scnju. a ^). 10G4 za onakovimi zabranami. nego u Lionu) redovnici vrse sluzbu Božjih držei da im je to ostavio Sv. a Zadarski. a Kninski. a njegovi popi nisu. oni Omišaljski benkovci 1252 a prije nisu. eam observant in divinis ciis celebrandis » =» ii slo\ eniji je oscbujno pismo.: « Papu Alesandra u prvu U Tliei- 1) « Concedimus. ili su bili opet zabranili ono isto? one zabrane A Rabski redovnici. in sclavonia est littera spccialis qiiam illius terrae clerici se habere offi- a B. 1059. u BaIII ronijevoj knj. Hieronymo asserentes. sve su propale. I on slo- on je vidio du je lo za dobro. i za što su oni hajali ? Pulski. a benkovci do onda za obiaj. Tako koludri po po Mod rušah. 2) « Ut in litteris sclavicis secundum et ritiim ecclesiae Romanae dimna officia valeant celehrare. po Gatskoj. . Ijeta jesu. nisu stiti i bili i ustali slovinski mašiti i i moliti i i krbla- odgrešivati ! priešdvati ženiti. da im *). i Pianski. a od onda za zakon. A za Zadarske imam i drugega svjedoka. predecessores sui facere consiie- verunt Isto ondje. ni grožnjami. Je li ovako bilo. ili dvanaestoga vinski Ali trinaestoga vieka imali su oni napisati sloJ udo je knjig. ut super hoc facias. za i ono isto? Biskup grožnje—za zakon. ni za onolikimi i 1075 Ijeta. po Vinodolu po Plaši. prout iidem ». a popi mu za oni obiaj. a Ninski. Jerolim: jer Slovenija nije bila samo Senjska onudnji (po ovoj je vidjet da nije pisao biskupija. nera ondje. Krekom otoku. XII na 691 s. izvan dvih trih! kako ono bilo. « i Roparski i Tržaški? Ter i to ti . po Novomgradu i po Krkoj biskupiji. i pokapati gosljivati ali i to sve po Rimsku Tako jedanaestoga.— hodno dopusti popi i r>o — to imena): d'nko hude vidio da je za dobro. oni Senjski i biskup je papu potreje hajao za bovao. kaže Senjski biskup.

lize iza « A nakon etiri dni Zadra. s kardinalom Sveto-Nastasijskim Ivanom i sa Sveto-Pudencijanskim Bosonom. ter hvali Boga i blagosljivaj. da im !!. voze' se sretno » . s nadbiskupom Salernjanskim Romualdom i sa svietlim knezom Rogerom. Kukuljevic u Arkivu IV na i da 1170 godine posvetio stolnu crkvu Devici on nije Mariji. pride u Benetke. Ali vrnuti po ono sto je bilo ostalo. lagko da je i u Krku. nedilju prije sunca privezose.. A kada a još laglje meni se je on bio u Rabu. ili šest godin sedam zatim: da sto nije MCLXX namjejer MGLXXVI ili MCLXXVII? Da sam u Rabu! je : ovo bi znati. je piše g. naslednika bi. po svoju. stolnu crkvu. hvala svetim u grad Zadar s njegovimi drugi s Preneškim biskupom Manfredom. . pak svi redom posried grada poj udi na velik glas neizmierne hvale i pjesme slovinski. sto im ga je sada vesela poslao.. kadi ova djevica muiz- enica poiva na poštenu mjestu.. ali da je bio onuda tada.. nego Kukuljevic vidio 170 godine.— zdrava i 60 — Apustolom. mimo Slovinskih otok. pak Zadrani. pak. a to 1177 Ijeta. Da je posvetio. v Osoru jer i ono su otoci Slovinski... je drago sto ih je izbavio Niemac! kako su smiešni ov papa? 811 s. svoga slugu Alesandra. a sada pišu aru. popi i puk zajedno.. raduj se ovomu i veseli brez konca i kraja. Evo. ». sadiše ga I po- po Rimsku na biela konja. . Petra. onda su Zadrani pred samim papom Boga molili i hvalili i astili i slavili slovinski. strne resonantibiis in eorum Sclavica lingua zapeljaše i u Svetu Anastasiju. pak talijanski! kako da bi Bnetani svojemu kraotoku Slovinskom bio njemaki. A još nijedan papa nije bio u tom gradu. A na kom je U Rabu. per scLAvoRUM insulas i mimo Istranskih gradov na moru. to : to ne more more biti. « immensis laudibus et canticis altis» . da im lju je drago da su njihovi vojnici premogli na moru Ta- lijane.

... Gromih. od 107G do 1081). pak mi posvjedoei: koga nimir hral Hrvatski je vidio. ti a za tim je Zvonimir. » oni napis. i Ijeta « ako hoete stati i vi nam do vieka dati i Mi ovako se vladati si ovako ovoliko slobode imati. kako siim kaže.. « v^diii kneza Kosmata A Sveto-Lucijski napis proI ^' tumaio sam ja u Književniku. Ali ja sam 1) « Slavizo » ^072 .. « Ego Petrus jupanus de Sidraga cum fratre meoSlavizo et ». — u V Farl. i još da budemo mogli biskupa ^) kneza sami i izbirati. da je tuda kraljevao? Lucijii v* dni svoj{^ v'svetnjii — Zvo- Tako Zvonimir kraljevao na Krekom otoku. stari ter Sada simo u » postovani napisu si iz Svete Lueije Bašcanske.. koje im Zvonimir darovao.. Stephanus ego nutu Dei Chrobatorum . knez «Oriens. bis- kup Paval. 2) na 604 s. Splitskim koludricam potvrdjujuc neke zemlje. Osorski i Rabski otok do 1091 Ijeta bili 158 s. a koludrom zapisujuc' neko mjesto 1089 Ijeta ^). a i na Osorskom je on i na Rabskom. kako smo od starine pod Carigradskim carem pod Ugarskim kra- ljem» .. a Hrvatskega kralja ne spominju.^-•»«sk-^* A po Zvonimirovoj smrti kraljevao je Stipan i ne samo nad Hrvati.. quoddam scriptum a nuper Rege defuncto Svinimiro 3) « quam (potestatem) antiquitus dicitis habuisse sub Imperatore ..visum est nobis fratrihus Zomne. su Hrvatski. et Dalmatinorum Reso concessum. 1865 god.. a Gl — je kralj cvao neki SUivic (ovo ne pridjevak *). » i vas puk. 1115 i 1116 daju se Benetakomu knezu Ordelafu Faledru evako: hoc'emo biti vaši. da je knezovao onuda?.. Tako Kreki.. A koga je vidio obladajnšcago vsu Krainii. Dosimir o.— Za Krcšimirom Petrom je ime. . II. kralj Hrvatski. ali samo od \i)7t\ do 1071) Ijeta.. nego je bio nad Dalmatini. u svezku. da je Zvonimir bio zadnji kralj! Nu ta Stipan je samo do 1091 Ijeta kraljevao. Rabljani. i i. Ali za Rabski evo prigovora. A ta pisma jesu u Farlatovoj III na Pak Impastari piše.

Hristoforu (Hr istonoscu) . izpripovjediti svim koliko je on premogao u ovom gradu. Hristoforu 1313. da je » » )) preslavni muenik . kojl po svojih svetih zaslugah a po Božjoj osebujnoj milosti nosio » je w )) na svojih posvedenih ramenih Spasa. i u Farlat. » budem mogao. » constantinopolitano et suh Rege presulem vobis eligendi et el comitem 1) « ». nekih Ugrov velika sila ^) h nenada pride pod zide ovoga grada. koliko » » » manciy rodom osoranin ^).. Sada hodu reci po hrvatski što tinski po lanapisao Juraj Kostica. 3) « Quaedam ingens Unragorum (ovako) gens ». da sto sam ii iiekada)) Ljeta 1308 po Isuhristu njih poviestih itao i od starijih Habljan uo ^).. Ungarorum . ako i nevriedna. I ho(5u im ugodjeti na hvahi i ast ovomu našemu odvjetniku sv... gradjanina i biskupa. Hristofor po velikoj milosti Božjoj kada sta udnovata udjelao u ovom gradu Uabu. » » » » našem gospodinu i spasu. to da X) » » redom popišem da neka znaju i koji su sada i koji budu. biskup Rabski od 1292 do sv. a rabljanin: cc Poimlje poviest o mueniku. udo Rabljan zaprosi mene fratra Jurja svoga. Jura na 28 s. . pak bij i nabijaj i prebijaj i razbijaj. domanae natione Absarensis Arbensis Episcopi contigit ». ter ga obkoli. brez prestanka od 14 travnja sve do 9 svibnja. Y na 236. au- Prout ex historns antiqdis ac senioribus civibus legissem clivissem ». 2) {( Tempore . esa nisu drugi. cla 62 — drugo : su oni bivali pod njihova kralja. strelami i svakakovim oružjem. ki je s Otcem i sa Svetim Duhom jedan Bog i Gospod. Tako njega no spominju za nešto morda im i nije do- pušcao da si sami odabiraju biskupa je kneza? Ali meni 1308 Ijeta se nec'e gatati.— vec dokazao. I to: kada biaše biskupom Rabskim poštovani muz gospodin DoAli cu na kratko.

tvnljavo prol)i joj » » u grad.— » )) G^] — iz I nekoga toga dana i/. . ni strile. se veliko dogodi: neprijatelji hitiše ini . ni malo. ter se ponižno po- svetomu mueniku Hristoforu onako mogudnu Bogu. . straha milostivo oslobodi on *). od to. i sebe. Dapae striele. ni nikakovo oružje ni jim još: » » » moglo nauditi. prvoga Hristova murcinika. neka se on bori za nas. doše jako veselo u crkvu. pak ju Hodmo po prcdragu glavu muenika tvr- astno bogomoljno zanesimo na » djavu. pak ju liepo položiše )) )) onu dragu glavu na tvrdjavu. u Svetu Mariju. koji velina ponizi » a » » » ponižna uzvisi udnovato svjet Pak Bog da po Duhu a on svim okolo Svetom dobar ononm biskupu. ter su njih udarale. vidjeti • . molei na velik glas pjesni i letenije^ ter prosedi Boga da . A kada je to udo vidio i uo i njihov vojvoda. da ih on iz neba oslobodi od onoga naroda modi. » lika Boga prositi. neka nam on premože vjerujemo. rekav ovako: Hristofora. popi vas puk. Slipana. 1 i » neprijatelje. ter onu predragu glavu astno iznesoše. Farlate. a oni stojahu naokolo! ložili: I » )) ni kako su Rabljani svetu glavu ondje ponainbe. pade nekomu vlastelinu na kueu. «Dux illins gentis». one su se vradale na svoje strilce. a ne electos (humiliat). pak se pomiriše spoznavši svoju krivinju . da ih od tolike pogibeli. » )) i taj uzleti tako visoko da ga jedva mogahu pak strašno bubnu u more nasried drage. I udo kamen. w » » pokleknu on kloniše pri sva njegova vojska.lcti kainon njihova liilala tor [)rcko sv. mi se u njcgovu pomo poj- » » » » ). ter se zakopa u zendjn pol koraka. tako mu blaženega Hristofora zaslug. i krov pod. dati se i pod jaram onornic narodu ^ ili se » braniti. najbolje. pak su se dogovarali: da Sto iin » strašili » je koristni je. Toga se prejako llabljani. 1) Elatos je imalo biti u malici.

ili kako ga Slo- puno vojske.— » 64 — sa Rabljani. kada . «I drugda. da neki Ugarskoga kralja knez (ili i župan. ne znam. imalo je siiim biti) nate (nate (^ = natione) Ahsarensis Arbicnviri Episcopi. u biskupom Rabskim biaše Paval. on' isti. Zato je biskup. ovo se dogodi: Ugarski kralj odredi svoga vojvodu. da ide predobit za njega svu Dalmaciju » . ili Dmina. a najbolje Jt^/nip* ov je do istine biskupovao u Rabu. rabljanin. c( co?7ies ))?). grad njemu U V « podložit: a pod njegovu oblast biahu drugi s. narcdio svojim Rabljanom. za onoudo. kako štem u Farlatovoj Y na 624 strani. Biskup Kostica piše napried evako: a A pak drugda. nego još dva zapisa. treti za onim biskupom (Domanom) '). otok. koji svojim viernim poi « » brani jih kada potrebuju. ». Tako Domana. domae {Domae =^ Domane. . jedan: (Uempore Venerabilis viri Dom. bana. a drugi u nekakovu pismu nekoga Tiburcija Adrana iz Osora. i kada Dalmacija ne biaše pod nijednim jarmom ^). hotiaše Rab. suminjam ja da je bilo zapisano) Episcopi «: a oba je Kolet vidio. sada je » *). » liko vrnuše se na svoje. kada još on' isti Paval biaše biskup Rabski. da na 9 svibnja neka bogoi maže » moljno j i pošteno slave sto su ono dobili. nego ganati. ili Dimina. Domani natione Ahsarensis Arhinensis [Arhensis. prvi u sve- tega Hristofora inu. ne kaže samo biskup Kostica. svemoguega Boga. ali kada. D. a Benetani njihovi s vinci zovu. Liipus (Vuk) pridjevkom. u staru breviaru gotiki pisana.» drugi: tempore Ven. dogodi se. imenom Ugru gospodari. proslavivši. I slave to oni » s vi oš i A kada Domana bio biskupom Rabskim ? Da je bio. imenom Sergij. 1) Farlatovoj na 231 2) 3) Quarlus a praedecessore iam dieto « Et Dalmatinorum tota simul provincia nulli iugo tunc esset suhdita ».

. Goram Per . a liet i zatim Rog zna koliko. quos paulus eiusdem Ecclesiae Praesulj 5 indimt. Tako 1111 1) biskupovao u Rabu 2) 3) 4) Ondje od 233 do 234 Jura na 28. Nos namqiie Arbensis populus et Comes et CoDa je krivo ovako.. bili Ali krivo siidi. V na 53 s... a pred tim Yitalom da je Domana: pak ono da Ugri.. cognovimns u obijii. u onoj Kukuljevieevoj ali -). »: a taj recenom biskupu kneza je biskup je Paval. sta bila siidi. « Paval i knez Oriens a i Mi Rabski vas puk zapisujemo. a etvrti s njim po latinsku: medju njima Paval? Farlat ?ijim /ital.s. nisii dva ina. Farnaopak razredio one bis- kupe nego bio : Paval Lupus nije samo do i Mil Ijeta biskupovao.. idoneos testes . .. neka ». a pred tim Petrom daje neki 1086. a onako pravo.est hoc in Arbensis ecchsiae atrio in tempore praefati Praesulis et Comitis {vita felici.. i v onoj Farlatovoj na 236 krivo: « )) munitas. kaže kraj « onoga pisma: voj knjigi) pri više Actum. Ali kada je biskupovao ovi '1 da je od 1097 do H i Ijcta. » = Ovo u pr- je pisano i pod Rabske crkve crganom.. . brez njega po hrvatsku.— otoci tada. 109/i. a poeo je nekoliko prije 1111. i znaju koji budii za nami.. kako je pravo bilo ostalo s.. a pred da je neki Petar. 1118.. nego da su Normani. 65 — nae treti » *). bivši na saboru u Zadru negdi od llOo do 1108^): a 1111 spominje ga Koloman kralj Hrvatski i Dalmatinski.. « K s. Tako Paulus lat je episcopus^ kako je imalo biti proitao populus! Pak jos u matici. pak toga kneza posiušaše velika cest SloviTako treti za Domanom bio je Paval Lupus. potvrdjujuc Ijeta nij'ga mu biskupiji one župe*). ako da nisu Hrvati. Lupo Arbensi Episcopo ». u Farl. ». Jer sami Uabljani pišu 1118 et Ijeta: ii Nos namqiie Arbensis Pcmlus cpiscopus Oriens comes ac toia comunitas recordationem veritatis biskup ct certitudinis facimiis nostris siiccessorlhus heredibus dimittendam)y..

Petri Absaren. nego pravo Ugri. Episcopi. Anastasii Tinien. Episcopi.. . bani (boni) ALBEN. tempore quo Vladislaus Pannoniorum rex.Ondje. Praesul (Paiilus) dietam Arbensem Eeelesiam semper ita habnisse: Creseentii Spalaten. in ALBA civitate niinciuni (( suum . po latinsku. V na 6 nego Dalmatinski )) po besjedi « Dalmatije i^o hr- norum Episcoporum ^ i to Belgradski: iii Belgrad vatsku. qiiod mitteret » . Arehiepiscopi. pak ni ono Normani... dum in suo statu existeret. Ondje na 31 s. prije 1086 sv. kako Farlat misli .. Evo kako Domana nije morao i biti prije Vitala. Episeopi. da je ono bio Rabski biskup ! a sve ono pismo kaže oito. Marei Jadren. placiiit regi Cresimiro.. da je Albensis » = Arbensis.. alha vocabatur.suum nepotem in illo statuit regem ». od je 230 do 237 A za onoga Petra ne znamo do bio biskupom Rabskim za njim je mogao biti : Domana. Domnum Al- mnum .... prije 1094. Episcopi et Generalis Domini Regis Curiae » . pravo tada. Episeopi. anno . Tako kada je Farlat Rabskoj ! krivo napisao sedam stran. Ali morda ter je bio pred Petrom... zašto . samo Alha.— Bonus.. kako veli žakan 1) a Et (in praesentia) quamplurium aliorum Dalmatinorum Episcoporum asserentium et testificantium .. da je Paval Rabski biskup! A u nije bio J ni Ugarski biskup. Ijeta . .. a na 7: in iirhe... kako a ondanja pisma u samoj Farlatovoj IV kažu: cordationis. na 4 s. kako J6 to zapisao...opoleos imperante. Yladislav Hrvatsku kralje vinu obrnu poda se 1091 postavi za njihova kralja. a Civitas Alba. . Breve re- quomodo 1166 a u . na 8 isto ovako: Belgradu je biskupovao onih biskupiji liet Bonus. MXCI Kyri Alexio Constantin.. . Zadarski veli žakan Maj ? -) Nije bio sinovca Alma pred Petrom : nije mogao biti . ». Croatiae invadens regnum. Bonus s. pak pomislila. 2) « Anno . Dominici Veglen. jer Ugarski kralj . Stephamis Rex quae quoni dam. još kojigod. per quorum testimonium probavit pt^aed. Episcopi » ^). « 66 -~ Neka pusta glava vidjela u onom Rabske crkve pismu: « Boni Alben.

pogovorivši se budu sami bomedju sobom. Pak su bili sami svoji gospodari nekako i do nekle. a to: župana Jurana Kaici. Comitiim Uti volu^runf « 3} « 4) Xn tribus Chrovatie ». Jamoinetici. din car druge Dalmatine: njim je zapoviedao onih goje prilika. Vladislav ne Slovinac^). ono kada Domana biaše biskupom. ac W. a i obrnu poda se ni svih Hrvatov kaino li Ra])ljane. Osorane. je i Hrvatom zanovietao prevriedjao. a tako Dalmatini. ohtinuit ceteram partem Sclavoniae. Kiranc.. Poletcici.. Miirici.. strašiše ga junaci. dislao (Talijani ni 2) sada ne mogii rei: Via) fucrat praetermissa ». Karinani sa Lapcani. ter svako njemu po jednoga svoga vlastelina najmudrijega.. Lasnicici. privoliše svi: Kacici. u onom istom . a najbrže Krk. Gusici. . i i na na Osor. to i Tugomirici. Grki. tada negda pridoše Ugri na I Rab. župana Pribislava Cupleme posla k « 1) Colomanus . Nad Krani 1100 Ijeta biahu knezi Bartol Vid "^). on da je sve Hrvate poda se obrnuo negdi od 1095 do 1097.— Toma iliti 67 — pi^e. pak ga oni 1098 Ijeta pustiše. kako oni. Štihici^ Cu- a biaše ih dvanajst plemen ''). Kukdri. da bi se rad s njimi dogovoriti na liepe. leli ^). kako sam u Knjii Nu Koloman i ževniku dokazao. im je bio 1102 Ijeta pride Koloman krasnu domovinu Ali je i sa svojom vojpre- skom do same Drave rieke. da ih pod svoju oblast obrne. 1 A oni brže bolje spravi svojii vojsku proti njemu. 17. Tako Fiankopani biahu knezi Krki onda. župana Hungrina Kukari. domiricif Svacici. kada Krani ne biahu liepo ni Ugarski ni : Benetaki. župana Marmonju Subici. sva Ugarski kialj Koloman. ». quae ah Ula». i da ono biahu Fran- kopani. Ali Zadrane. pogibao za Hrvati vidio 1 more. I pogoditi onako. a i uživao. pak jim posla i rec. gl. onoga sinovac drugi. «5..

1 po~ plemena neka slobodno i mirno a nijedno njemu da ne imaju plaati drže svako svoje poreza. kada je Ije / je tko slovo C prepisao » uGusichorum»: morda mu namjesto r « Chucchaco: namjesto Chuccharorum? iz ili je on siim onako pre Ijeta. a onamo po Ugrih ob i nje- govom. da onda imaju poi godiše se ovako . 1492 «Ivan Markovic od plemena Šubic. Pavao Hatezevic od plemena 1) <( Comitem (Juran de genere Chacithonim^ Comitem Hungriniim de ». Su: <sde genere Brehich. ti da iniaju vojevati doklegod bude vojske. cvoalorum. sa deset. Lapani župana Mar. 2) Kiikuljevi: Jura Uegiii C. siiut pnncipales . Bre nam. pak on po njih poslao. i u Farl. D. 68 — . ovako: Et de sex geueribus croatorum erant bani in croatia. Subici. a ne Chacicho- rum rum ili Subichorum. suBiGi . župana PribisJava a Lasniici župana Hobrada. a gdjeje ((Marmognae de gente Sabithorum »/namesto Suhithonim. a Jamooietici župana Ivana. Kukari.Vna 349s. a Karinani tina . Ali. slacigi.iia24 s. elS. d'ako bi mu neprijatelji kakovi posegli na kraljevinu. cucari. najmanje. u pismu bas od 1102 L. slovinski : jer ((Luki stol)) piše." guisli mites in comitatibus croacie.. ovako je pravo: godine. MOGOROviGi . a Tugomirici žua Poletici pana Mironju ^). : da se oni za njih pogode da ta s njim. quibus pertinet derit » banatum . . nam.. i genere Chticcachorum sve ovako. Ovo je li i (( je arhižakan Toma » i rekao latinski ^). župana Jurja Svaici župana Petra Muridi i . Subichl 3) i Ondje na 21 s. ji pisao kakova starijega jest pisma? u nekom od 1100 <( od onda negda. ali no znam \ Chaci^horum a Subi^horum ? a c ».— domirici . quos eligebant diiodecini tribiis et de aliis sex (jenerationibus erant co~ Kacigi. Nu Kcicici. župana Pavla Gusici. aulV na 20 s. et mittunt sortes cui eorum sors dei ^). i to ob svojem do Drave rieke. DOMiRiGi. oboružanih konjanikov svako pleme.

Cachiche. i mi sudci rotni li togaje plemenii toga stola pitanja kraljeva » . Chachige.^). zapisnik i 2) 3) U Farlatovoj IV na 4 s. pak 1207 skradinski )) Duymo Mocjorovikio Lui u sv. Cagige !1! . Cazich. ovdje Petar Kai. net juxta terram Mocjorovizi longitudine. 1) i mi sudci Vi togaje stola. .. ja i pokazao u onom Književniku na 21 stol: c( i na 22 strani jošce sam njihov ljudi Mi Juraj Sladojevic buduci špan meju plemenitimi Mogorovici v Lici. na 147 s. koje ono pismo spominje « Kre- šimir Petar još I0G9: nsque ad piiteum. Cacichio. Spom. ter su mi ga pisali: Cacich. vinim zakonom. 1497. Cacichi. Caeihe. CaccicMo. biskupa Anadala namjestnik u Lici pop Blaž Bobinac stoje u Sv. qui mabiskii[) Bartol:. Chacich. Cachichi. Chacihio. Chazzich. lo nam. knez plemenitega stola kraljeva meju plemenitimi ljudi Mogorovici v Lici. pak 1441 neki pop Marko na li tak oje va to vrime gospoda Mo- gorovici dase mpanijii v' Sveti Ivan na Gori vsi kupno za za svoih mrtvih duše )) . Cacicio. Cacic. a 1449 Ninskoga . hI A u Svetom Jerolimu od 1546 do 1574 pomagao je gospodariti g.. iz Zadra. dukat.— Kitkarin *).. Ivana u Kasezih: vsi Mogorovici s « I va to leto se nainiše je hio knezom Dujmom Banicem (Ovo Frankopan daše 2 sti : onako su i mu nadlevali zašto i mu je otac Mi- kula hio banom. a 1499: «Mi Juraj Korlatovic. da su u ovom zboru bili Petar « Cocchari ». pleme. Cachichio. a i hrai Ivan. Knkuljevi: Pov. Luke: «I svoje grihe i '^). Cachich.. A ovdje u Svetom.. Cha- Na 14 gdje je i « cich. Caciclo » namjesto Cacich. Gori vikuvinim zakonom kako sam . Caccich. a on njim zupaniju pusti v Lici vikua oni ju daše crkvi Svetago Ivana na ». Chazzichio. s. et in latitudine a « monte Tini ». Chachic. StipanJ za zupaniju Liku. Tomi Mokralj gorovici. Jerolimu (« Decreli» od 1578 do 1591 Ijela) kaže. Anton pak ja držim da su ovo bili Kukari. 69 « — A gdjc su ? a i a i Karinani: ni je Juran Dujmovie od plemena Karinani »: ako'no Knrinjani..... « Coccari ». od 1579 do 1580 gg..

knez plem. jesa li ono bili Raki ? *) Nisu. « « Kiiari » namjesto: . po ime Ivan Kosinski od plemene Stupi.. )) koga i .... na njem guska na šitu».. to najbolje.. etiri sudci rotni stola Ruškoga . ot plemena Polete i ^ po 137 od 1492. Poletele. kako Kukuljevic sudi Mogorovichorum: ako i sici. i meju plemenitimi ». po 107 od 1484: «Mi .. i : «Mi Jandrij Kobasic.. i to opet po onih Spomenicih. » i 2) Isto ondje. » . s.. « v Ružah. i i Vukani z Mohli. nego GuGiišici. li t. hrvatski kažu. kako je u onih i Kukuljevicevih Spomenicih od 166 do 178 strane. sudac Mikula Fili. Gašpar Peruši. a 182.. a i « Murii » Kiiaci ». a i 221. 115^ 125. « Kuari nam. plemene Stipan . nego Poletici.. . Tako na Toma je krivo zapisao « nije Muritorum ». sudci rotni ples' . menitih ljudi pitanja Ruškoga. ni Polici kako Raki '^). Mikula Fili š elopek. kako sami Kukuljevievi Spomenici. Mogorovii.. a to: pisai ni... kako Kukuljevic sudi.. A pak iidoi )) i 1) Odlomci. stola kr. na 229 strani.— 70 — iz tu pristupi pred nas v plo stol plemenit lovik Paval Slav- kovic od plemene Mogoi^ovic sela Ribnika )> . namjesto morda on ovako zapisao... v stoli kraljevi meju plemenitimi ljudi v Ružah i tada bihu etiri sudci rotni stola Ruškoga . po od 1450 Ijeta: « Mi Petar Mihali. a drugi neki onako prepisao. mi s.. od 133 do 135 i s. od plemena Poleie {Poletcic: jer ovo je on isti). od plemena Poletele . 164. po njihovu grbu nisu bili « Peat voskom rljenim poni kriven. ta oba Šimun Vukši s Kuan. Nu « Gusichorum ». sin 54'°'" Sitar oba od plemena Stupi Petrov... po 180 od 1490: « v stoli pitanja Ruš. « A Politchorum a ni Poljicani. gdje su Kukari.. potknežin Ruški... 238 : i 257. ». Petar sin Yladislava Rlaž. ljudi Mogorvici v Lici. A « pleme Lape dn spominje Ruški stol one 1484 1490 godine. Grgur sin Karlov z Dubovika.

sto sam ovo nel^oliko besied rekao za onih dvanaest plemen Hrvatskih: ona zaslužuju liepo knjigu: ona su i županovala knezovala i i banovala. kako ga Slovinci -') zovu. kako su ga okrunili u Belgradu s nego ono kako su se njim pogodili na Dravi ! Sada neka Kostica. D. i iiijli su pisali ovako. da on za njega sve svoje podložnike na sabor. treti za . i Tugomiricc.— mirice i>ako « : 71 — ') . povjedi ono drugo: A pak drugda. ženitbi Farlat je ilao v za r: Tugomivik u IV na 12 2) 3) Jura R. . Jaiiioinetorum ». bana ime- nom Ugru Dalmaciju. . dogodi svoga vojvodu ') a onim biskupom (DoDalmatini svi koliki pod niijim i se ovo: Ugarski kralj odredi posla ili. « Et Dalmatinorum ».. ter pozva k sebi ! vojske. Nece mi nitko valjada zamjeriti. s 1 puno taj predobude svu pride na Hrvatsko. malo drii« Suaccitorum » kako su njih ja i jo^^ .. Rabski biskup. C. toia simul provincia nulli jugo func esset subdita 4) (^Ducem». kako je sam i ! zapisao'^): ali župan Kukuljevic' prijeje pokazao ovo pismo . rabljanin jarmom^). u onom blizu Zadra. kada biskupom Rabskim biaše Paval. el S. k oni njihovi župani (ako ^<co- mitcs s nisu bili knezi). a )) i kraljevala.. još ne znam. « 5) Sclavorim vulgus ». pridjevkom Lupus manom). kako su se ono umjeli pogoditi ! Ugarskim kraljem Kolomanom ast jiif» dika! da su oni na Hrvatskom saboru sada 1 još ona plemena nisu H imala svako svoju župu i župana? Pak onda Kolomana Hrvati pustiše k sebi. (VtikJ.. a Cudomcrici i Txicjomcrin « Lasni^^itoium ». i spoznaše za svoga kralja. riše za to ovako: 1) totu se svi dogovo- Mi znamo. da « je grad » ! Rab po s. ter ga okruniše svojom krunom još onoga 1102 Ijeta u Belgradu.

tako ih razdvoji i )) simo tamo razagna. hoemo druge grade obladati. da hte ovomu Hristovu mueniku na ast Ijeta davati stolnoj crkvi svetoj Mariji po nekoliko 1 » » onoga sto primue. pogubi vsi svili unutri sabljom. što su onih onoliko premogli po Božjoj milosti a sve- 1) << Lignis currentihiis y>. pak uzdvignu velik vjetar. Zato ga valja posve obladat » )) pod našu oblast obrnut. buru. A kada su to doznali ljudi po po otoku gradu. sve onako u oklopu. da preda tim ne mogahu vidjeti sunca. Pak Rabljani i » svikoliki liepo » » » zahvališe astno i slavno svemogucemu i Bogu koga i preslavoomu muenika Hristoforu. tudji u njih svu i . Tako valja spraviti trinaest i » budemo mogli prevesti se na otok osvojiti » » spraviše tudije toliko brodov za vojevanje. ter pod grad. skoi oni u dvie hitroplovke ^) i u jedan brod ki je bio tada po srei onamo fovamo) prišao. » » mnogo ih se hiti u more. » )) Bog i nije hotio da pogibaju duše nego samo da hude pravo. pak onda skoišc na njih. ni 'z hitroplovak ni 'z broda onoga: ekali su dokle su ti shitali sve strele i kamenje. i bori se bori: preuzeše im jedan brod. hitaj se strelami i A kup ondje negdi. I )) istine. jesu da vali do duga za uspomenu. Ali milostivi ni glave. ter pogiboše. A kada su co vidjeli drugi na ostalih brodih. opaki. pak kame- » )) » » njem tako gusto. u moru. Pak oni vojnici brez broja plieni kvari sve. Jer po onom gradu. da grad. a Rabljani ni jednoga kamika na njih. na otok. ter se zasva- veaše.— » )) 72 — kako nije nijedan i i po krvi tako sdružen s inimi gradi drugi po svoj Dalmaciji. vozi na njihovih trinaest brodov. pak. ako pod našega kraljestva i vladanja žezlo pade. . do brodov. vjerujuci se jako u svetoga Hristofora njegovoj oni na i nadljudi » » )) pomoi. ter » )) )) » » onu šilu vitezov i pješakov prevezoše.

'z drugim Dalmatinom. A da Uahljani. Pak je sva netani prepis toga pisma.. ^( patre meo C. 2) . i Rab- skomu biskupu. uzeli sobom u Benetke. Kreani. kako je ono nadbiskapi. . kako je vam sano DALMATINOM Ugarski kralj koloman prisegao sa svojimi knezi. knez Ordilaf Faledar i ona gospoda. pred gradom spravi skupšcinu. na kratko bili zapi- P'oyom je vidjet oito. Episcopo anitente ». da su Rabljani Be- netanom njim i pokazali pismo kako je bio Koloman prisegao prilika. prisegši onako Rabljanom nekada mogli pod Carigradskim carem lj i Kako ste pod Ugarskim kra: a em. siuli Farlat.. rabljaninii . nego Dandulu. biskup 1) (. a Kukulje- vi na 28. tako ete i moi i pod nami sebi hiskupa i kneza izbi- rati. biskupi » ^). kako sam jur dokazao.. Osorani i ostali Dalmatini nisu bili onih godin pod niijim jari mom. a ovo je negdi od 110^ do 1111.i da nece nikada nista initi preko Dalmaillo tft in breviarlo continetur » . koje ^) : mu držaše moj otac » C. ili 'z Raba ili da su Be- koga inoga Dal- matinskoga grada.— » )) i 73 -- toga Ilristofora slavnih zaslugah: jer sami po svojoj modi jakosti oni jih nehi bili premogli nikakor » (U Farlanije lovoj Vna je 23c3 s. pak se je s njom — — k kada je ono )) » » dogovarao da Dalmaciji valja ostaviti nje slobodu cielu i do vieka.). jošce mi cemo vas onako i vladali i držati.. Farlal na 236 s. 1115 leta nisu znali za to. ah* : ono onda negda hilo. benetaninu još onakovu koji bi rad da su pod Benetani bili apak sami : Benetani. priije pismo nekako prepisano sad u Zadar (ako « veniens Jadram » nije: hode u Za» dar). Ovo da prvo je hilo 1097 leta. Koloman prisegao Dalmatinom? Koloman slušajmo netako « Koloman kralj. ter priseže najprije on svojom rukom na » sveto etvero evangjelje Božje. više je vjerovati valjada Kostici. Koje ime je ovo C? Od ..

Kledin. da c'e njemu i onim mnogo glav budu za njim a i velikih uti. isto svi... jer još hotiaše koji i satnikov udo pri- » seže » )) za ono isto: ki je bio Dalmatine nagovorio da se taj daju pod kralja. a po Trogirskora od 1108: . quem Clerus et Populus elegerit.o )). nego samo da ce potvrdjivati koga budu )) sami izabrali. Marko. Tako u malici ili ili ovo « Episcopo« biskup (i :=^ mora bili Archiepiscopo i . a pozvao je bio k sebi » )) svu vlastelu ove pokrajine (pokrajine. prepisau moj. Peuški Šimun. i svim njiho- » )) vim ostati stara sloboda -). » okolo razgfedao. vrnu se na Ugarsko (Jura na 22 u Ovo pism.. ali ja A i veli župani prisegoše za » )) )) malo njim znam ime: Ivan dvorski. Nu ako bih svim ime znao i hotio zapisati. Vaki Marcel. sumnjam daje ili bio biskup. ordinato (confirmabo)» (Jura na 26 s. je zapisao neki velik i (( muz. 1) a Primatum» namjeslo pr/orew ili comitem. ovo C iiameslo lela Gregorius' Grgur. «i biskupi. i za to 1100 do 1112 Cresccntius bio je Splitski nadbiskup. a nadbiskup Splitski Krescencij. a drugim mnogim ili nišam mario nigdar doznat ime. ne « etiam » -» . nili jim izljirati nijednoga biskupa ni kneza *) . ovo )) predugo bi bilo naše pismo. ako sam znao.). Ivan. A ^) tolike potvrde da se budu spominjali. dao je kralj tri zlatne »križe. nadbiskup. za koje ime jesl samo G. sva je prilika p'onom Rabskom pismu. 3) 3*'*"*.) i 2) ili Po « šibi suisque successoribus ili ». treti Rabskoj. a od 1101 do 1111 Gregorius Zadarski biskup. Varadinski Sisto. ili sam zaboravio. drugi Splitskoj. Gjurski Juraj. zapisano 1111 na opalice Vekenege grobu u Zadarskih koludric. » )) i drugi Ugarski biskupi. Trogirski sv. Pak kada je ovako sigurno mir utvrdio » i svu zemlju na s. Pak za ovo isto ovako na sveto etvero » evangjelje prisegoše Ostrogonski nadbiskup Lovrenac. Koloki Fulberto. Saul i Savnik. a to: Zadarski Grgur. a ne kraljevine). jedan Zadar- )) skoj.! — )? )) 74 — i tinske stare slobode.. po besjedah: ki je vidio sve ono: naše sto Ijeta smo rekli ». <^Episcopiimvero aut Comitem. Vesprimski » Mate. polag Farlala. na koje križe je )) bio i potvrdio ono sto smo rekli.

a ne 1105.. a benik. sv. Evo. Quo veniens Christiis carnis gestavit amicliim. i u . zašt'ono 1) i MIL.. da su 1102. da je u tom gradu bio to a drugo zapisao 1 108 leta na 25 svibnja.. i^contra illam (civitatem Jadratinam) frimo direxit aciem exer- citus universi «. da je pošao najprije u Sijoš više. est annus qiiintiis. 4) . i mi znamo po samomnjegovom pismu uKukuljevica ondje na 26 strani. Haec obit undeno centum post mille sub aevo.. Quae fabricam liirris simiil et Capilolia slruxU... onda skupa koji tim biskupom. nji- hovu. kako Farlat u V na 53 strani sudi po napisu i ondje na koludrikom zvoniku po nekakovu pismu kraju. U Farlatovoj IV na 313 . a bih mogao. « dona.. i daje najprije. ter totu stolnoj crkvi da je zapisao što da su joj bili darovali kralji Hrvatski ''). krivo: 2) 3) (i habet et annus recepta Jadra. ampUavit ... quae a Croatiae regibus . s.. Ali lict ja cii mu dokazati da nekoliko a kašnje.. i to ne(*'n. 75 — siidi su ovo plsino našli n Ronctcih. ceteros paullo post Dalmatas recepti . po sUhu. ki je ondanjega Trogirskoga biskupa ^). da kada je osvojio ZadarKoloman.promeruerat. quo Rex Colomanus. (uit annus ^). Tako p'onom piscu on je osvojio Zadar 1 107 i i i leta..CV V na 34 « iVo-s jest s. pak u Trogir.. nego po napisu na Vekeno/inu grobu : Laucie nilens midtajacet hic Vckcnega šepnila. a te Dalmatine finij ^).. da tada biaše u tom gradu.— Ijcta prisegli oni.. quo G. ... piše Bon- on neki.. Faiiatovoj v Arkivu po razumu ». i na samom V na ^^ pak lagko da ali. 1111 a Ijeta biaše peto Ijeto od pokle je bio Kolonaan osvojio Zadrane. Ivana življenje popisao Taj neki još s i ovo piše. Nos liabet. po besjedi Ki je bio Dalmatine nagovorio da se daju pod kralja ». ». 135 s. Ali ni jo /apisao. koga su Kukuljevic' sii : ondjo. Praesid et est decimus.

Aimej^ Toma. Ragoriensis nije bio iji drugi a ni oni župani. da ih je više bilo (« et mnlti alii »). nego još Hrvatsku: a morda je je koliko imao jur tada. akone nadbiskup Lovrenac. Ugareni. a što su ovdje župani više. Marko. kako ono Rabske crkve pismo ka: že ^). Mate Yesprimski. da je on isti. riensis ili Zagrebški Singidim. jer u onom Trogirskom pismu jesu to ini župani svi izvan jednoga. ako nije još ne slaže s narokom 3. a biskupi: Simiin Peuški. Savnik. nego je bila liepo 1111. a toga Farlat ne zna. po i tom još bolje slaže ovo pismo s onim. a nijednoga bis- kupa. Sani. Marcel Vaki i Tulherto Koloki. samo nije Saul. Ali još 1 102 i i sada. Morda je ovo ban Ugra. 1102 godine. i pred Zadrom gradom. Apak i s njim il02 Ijeta u Belgradu nisu i bili oni biskupi. Pak u tom saboru su Svojati i bili malone svojiH bas prilino govore u nas za suum mndicare. ni možebit Kladia. a Dalmatinski biskupi ni još tkogod. u V na 236. Juraj Gjurski. Andrij. Vokan i Dionisij: ovo su drugi s vi. a ni 1107. Farlat u III na 166. 1) i tendere. za koga ono biskup Koslica piše da je prišao na Rab? prilika je. samo je u njega 2) Jura na 27 s. i i . i ne samo nju. u Dalmaciji nadbiskup Ostrogonski Lovrcnac. ni Tako ona prisega nije bila 1108.. nego biskup Jegarski Prokopij. Teobaldo i Jandin. s Kolomanom. Nu 1111 Ijeta bili su s njim. koji su ono u skup- šini pred Zadrom s njim prisegli Dalmatinom za slobodu. Klaodin. Sisto Varadinski. Kladia^ Saul. Kosma. kako je i Benetaki knez Vital još 1097. preAnspruch machen. jer ono kaže. nego Isaak. ili samo je krivo prepisano i ovdje Tulherto tri i Klaodin ili on- dje Fulberto Kledin. a ono leto 1 105 piše ^) on sebe: kralj Hr- vatski Dalmatinski? Zašto je svojao Dalmacija. a župani Ivan dvorski. a ovo su oni isti biskupi i župani. ako Zago. Petar.— je za 76 — i onim V bilo još II. Ungaren.

111 velik %a- kdn: oni jih imaju setimi ili suditi po crkvenom zakonu.s'/a67/. nego da je Grgiir bio. za kojega svi ovi posvjedorišc kralju. Tako jer 27 rujna bio « u taj dan je preminula ona Vckenega.ko-Boacska sabor. da je « Zadarski biskup Marko.nomina Kukuljevia u Farlata ondje. još I još na ast i dihu onoj crkvi i biskupija (ili i opatije (< i zupe irnaju iznii' vati brez kraljeva svjeta Lio vieca...upa i Lika je Bii/. Zadarski Marku... . « A za sve biskupije p) Dalmaciji naredi on ovo: i Zalim smo ohnasli zapotrebu. 1) . Kiiinski Troi^irski Ivan. V na 54 s. Krcscencij.. kako smo spoznali daje bivalo. In fcsto meri {sancti: stib je. na a Marka još nisu bili udjelali. ahsqne regis consi- »?). Uabski Paval.. 1 sto Farlat nije pazio).. nego samo peatu siliti t i sudu svojih biskupov raziimjeli. da popi Dalmatinski budu slobodni onako i kako su Ugarski: nikakovere oblasti peatu ne imaju i biti podložni. . da Podgorska. Belgnulski Alhcnsis ») Bon {Bonus i a ne (d^anas))). miani )>. onolika. Dekada je krivo na 1G6 strani (ali kako cu ovo nevolje ili zapisano prepisano? u Farlatovoj et quam phrimoriim Dalmatinorum Episcopornm. est sali Praesid et decimus quo Gregorius rurr annus u taj isti )) ^): a ono nisu zapii dan valjada. rekši: odredili smo. kako a ino njejino pravo. y. kralj i Rabskoj biskupiji potvrdi one župe na gorinjem kraju onoliko Paškoga otoka. nadbiskuji.— svi *). nego kolikogod kasnje: lada Grgur je vec bio umro {((fuit)). onoliko j)aškoga otoka. da to je poslije vazda spadalo pod taj [\absku biskupiju. samo je Faiiatov prepisa vidio quam~ D plurium aliorum. 77 — AnaOsor{(. da se i sam jur dokazao. ski Pclar. i to po i volji svega sabora iz jedne druge kraljevine (Hrvat- ske Ugarske). i u Farlal. i : 3) U Arkivu V na 135 s. a i Krki i Domenile. nemarni prepisau!) Cosme migrat ac Dakako joj na grobu napis ka/e. ali ne kaze.i a to: Splitski.

E. ex decimatione Episcopi ipsi accipiant na 236: « H. Kako se on na debelo vara! a valja da i i drugi pisci onamo! I još hoe su na onoj strani na 415. P. H.. privoljujem ». ili item? Valja da su viecali od davna. Nu ovo Prestaldi vero aliam dimidiam cum curiali Comite : : (( sui Episcopi cum. P. P. d. v. a podzupi razdieljujte medju sobom drugu polovicu a » Ali zašto govori (C Koloman za ono prvo nprivoljujemo». . accipiunt. da je bio skoro obladao Dalmatine? a vate. a on onako: ja cu po Kukuljevicevu on je valja da znao zakon Ugarski.. a ne: od- potvrdjujemo )). odredili smo)). — jest (( 78 — in Hoc modo decimationem quemadmodum Regis Hungaa u ria accipiant Praestaldus cum Praestaldis Episcopo. pcik kraljev. V H.. i. cipiant.. E. H. i. a pak u Kukuljevica: « H. oni od desetine hiskupoveneka uzimljii deseti diel. d. » : « Desetinu neka uzimljii kako i po Ugrih. a potitus i po milosrdjii Božjem Dalmatinska Zar nije i Hrvatska kraljevinu.. po ovoj i besjedi oito. accipiant... obladav. i. podziip *) kraljev s podzupi hiskupskimi. tako dvorski župan imaj za se polo- vicu. sui Episcopi aliam dim. Sada hocu po . Po moja! malo da nišam Božjoj milosti kralj Ugar- zabio pokazati: « Ja Koloman po )) ski. a oda toga polovicu uzimlji podznp drugu polovicu biskupovi podzupi razdieljujle sa i dvorskim županom. m. ». (( Postea necešsarium duximus ». Comite per medium dividant)j. a. a za drugo redjujemo? a pak za treto: aZatim smo obnašlizapotrebu». P. ima biti « P. c. našu:) cui*. c.. )>. Prestaldus držim da je castaldus: a castaldns jesl podžup. q. ex decimatione Episcopi ipsi ac- ov je razumeo ovako. Hri A Cappelletti ondje na 445 strani : da je Zadar druge Dalmatinske grade 1114 godine obladao. da ma je bilo ime Calo- manico! A ovo Kolomanovo pismo od Rabljani pokazati Benetanom ono 1) 1111 godine imali 1116. m.. ex q... »: l\.. a ne: praeterea. d. rum. E.

da ili i reku: hoemo biti pod vami ako ne hudii hotjeli mogli Zadrani. umre. a ja našao u Farlata tacki u Kukuljeviea: / « Ordllaf Falcdar knez Benesa svojem vojskam i (Ne pišu ga: Dalmatinski) jiošlji irir hodjase u Zadar. kako samo njegovo pismo kaže u Farlatovoj IV na 6 strani: Ego Ordilafns Falelrus dux .. Benet- da hoe » ^): a što još ani preuzeše Hrvatom i [jišu. pak ja držim da je ovako pravo. Ali vidiv u ovoj istoj knjiži na 237 s. i Ugrom Zadar : još mnogo gradov knez Belgrad- po Dalmatinskom primorju koga Ijeta? Dandul: da 1115 Ijeta je njihov 1116. više knezov nego knežij. 2) nije. Venetiarum. kupije a u Heneteih biaše višo gospode bis- nego gospošcin. » Nu Vitaza ili Vitazza. .. zapisali 1118 Ijcta. a sin mu Sti[)an jos ne biaše doban za kraljevanje. ovo ime je biet i valo u Dalmaciji onih liet. i to cu malo kašnje. I knez jim obeca. « Zvanellus sgie ^>. više zeljnih ili opatije nego biskupij i i opatij. ». Hrvati? Oni po Dalmaciji. da nje- govi su Dalmatini 1) « « Hrvati. i više blagoberac i nego blaga. dal. kako kažu pisma u Farlatovoj IV na 11 na 323 i u V na al. Kuzme Damiana ostalo. koji su to vidjeli. i Rage bojim se da ime u Rabu 1185. iic i Dalinatiiiskoga kralja Koloniana. a u Farlala Madium Šege f. Uganao je: jer 1116 i skomu samostanu sv. da su u one neke kratke noge? 1114 velik junak. a Jura na 28 s. Ivanu potvrdio crkvu sv. . na 604. na 62 i U V na 236. ako cele nam I viti do vieka naš obiaj zakon i slobodu. daj! ali znaS. i ((. više sjekir i brada v strugo v blanj i kosic pil i svidar nego lesa: pak njihov knez Ordelaf Faledai* ter ju spravi brže bolje šilu vojske.— Sada Im[)aslaricu moj : 79 — da Ki'('ki icci otok nije bio pod Hrvatskega Što mi Ijeta on. u udo .. i atque cuoaticouum I . brodov sam odveze mimo Uabskoga i otoka na Zadar kako su sami Rabljani. a mi k njim zakna Vitacu zakna osta- Magja Rajina sina i ^). Vitazan et Baptislam s. a Madium Rage filhim « u KukuljeNia.matiaruji.

nobis iuravit . a oni Kaorlanski biskup. da ete moi do vieka tako se vladati i i tako stati i toliko slobode imati.. i mnogi drugi. 1 ostalo. ondje od 447 do 448 strane. ako i mu « je ovako bilo ime. Rajnerij Micbael f Marin Longoferar Ijetii. Ali nisu je bili pak su ju Rabljani. Tako ova siidi. je A Krani? pisao) . kako svjedi na 496. 1116 6 prisegao.— u Rab (Ordilaf Faledar i 80 — : Sada Rabljani neka ono doreku « Pak opet pindose njegova vojska). 1117 isti. i jošce si biskupa kneza izbirati. i benetanin. iz kada se je Ordelaf vracao Dalmacije.. Antonic Impastari piše (ako s i ono on na6 da su oni skupa zapalili Benetani 1115 godine na marca Hrvatom Ugrom plavi. a nije prisega nije bila 1118 ni kako Kukuljevic mogla i biti tada. ter knez sa više insonom vlastelom ovako priseže : prisizemo vam Rabljanom. (Mihovilie) Mihovilie Franko- panskoga plemena. a zapisali. nego je bila ona prisega 1116 Ijela. biskup Paval. i na 499. Tako kuljevic'u biše i ovo pismo znamenat ovako: 1115. 1118 Ijeta. i tako da su ih premogli. samo kneza potvrdjivali cemo vam i mi ili naš dvor )i. kako da ste prije pod Carigradskim carem i pod Vgarskim kraljem. Doto je menik Pulan. da to je Recordationem veritatis (et) cerlUudinis facimus nostris successo- ribus heredihus dimittendam: qualiter Ordilaffus . Domenik . vas puk nakon dva ^> Ijeta. hoji ste i koji hiidete. ter onoga istoga ini poe u Benetcih knezovati Domenik Micbeli. Domenik Micbael. Ali Farlat u 1) V na 298 et strani kaže . Domenik Mauroen. Rabljani 1118 zapisuju kako im je Beneiacki 1 1 1 knez Ordelaf Faledar 1115 obecao a njihova stani slobodu i da ce obiaj držati: samo latinski. on a u Kaorlu biskupovati neki Cappelletti. 1118: Kii- da im mladji znaju kako je to bilo pravo ^). knez Oriens. A ta vlastela bili ! su Ivan Tijan Cijan (u Farlata: Tervisan ) biskup Kaorlanski. jei* knez Ordelaf je bio umro Ijeta H 17.

a vojnike mu otok.VI Idiis Martias)). asti ga. da ih od tih neprijatelj . Ali nisu do duga stali pod Benetani. Nu negda tee pas a negda zec: Hrvati. a gospodari Benetani dogodilo se je ovo: neki » )) llgarskoga kralja župan (comes). kada Habljanom biaše biskup još onisti =^). prognaše na more. prestrašiše. a drugakovih brez broja. 1117 Ijeta ^). komu biahu tada podter velika cest Slovindc {« magna Scla- » vorum pars da » » » mu poslušaše toga. a kaino li razumjeli ono VI idiis po latinsku. hotiaše podložiti njemu. pod tudjinorn. Hristofora muenika . s.Tako Tmpastari nije prepisati dobro. slavi ga. pak jim uzeše sve svoje. hvali ga. Jer Rabski biskup Kostica 1308 Ijeta zapisao nam je još -i ovo. vrnu u Renolkc Falcdar: a Benetani veseli mu se. A Rabljani prosi i moli i on vojnici mu prevezli se ^ sv. A i te otoke nabrzi. a se i Pak i Ugri s njimi. 2) 3) Cappelletti na 446 « Et Veneticorum tunc temporis praedicta civitas regeretur do- fninio ».— bilo 81 — i \^^ godine.. njega negdi na Zadarskom po- potukoše. ni . Rab. kako cu malo kasnjc dokazati. 6 . ni jedni ni drugi. pak jim zapovjedi svim. ostran Zadra naših trih i gubiše. ter plieneci pridoše do Scimoga grada Raba. Ali ta radost vreda im se obrnil u žalost. da je Krane a i osvojio Faledar lliri M k. grad i otok. po samih Dandulovih besjedah. umjeo Marti as na 10 marca V. I pripraviše mu ih brzo tekucih devet . junaci. priprave brodov tekucih (<r ligna currentia )^j i ») drugakovih. » Paval. Nu Dandul kaže . po starih poviestih: (( 1 još drugda. hotjeli su svoje: a onih knez vozi opet vodi na njih silnu vojsku. pripravni.. a i Ciosanc i Oso- rane. koliko koji otok primože. ovako: Hrvati. godinc. Pak » » na Rabsko. od 1) i^Anno H33 . imenom Sercjij. » ložni drugi otoci.

Chersini. Senjani biskupu Kostici bili Cresani su Slovinci. sgoriše je sve silnim ognjem. da su po Bogu I i po sv. Tako Krani. Osorani. Osorani. morao je prije trikrat na okolo njihove crkve Svete Marije zanesti na hrbtu nekakovu drvenu spravu. da sužnjem milostivo oproste. da ih naputi pravo po Bogu sto imaju totu initi. ter svezanih pripe- u grad. 2) Absarenses. obrani i oslobodi. sve a neprijateljem za sramotu. ter pojdoše u Supe. samo da se onolike sramote oslo- bode » i vrnu u svoje grade. istu spravu obje- siše Rabljani u svojoj stolnoj crkvi 1 sebi za spomen. ali ! ter pustiše iz svaki ako je hotio slobodu. pak u tamnice zatvoriše. izidoše iz grada na more. kako da ih je mnogo krat od inih. jedan po jedan svi sužnji drage volje zanesoše tu spravu. se vrnuše jako veseli A nepi'ijatelji. larsku. vidivši ili douvši sto su im i oni udjelali. Hristoforu premogli svoje neprijatelje. tamnic sužnje. u jednoj ladje. Cresani. koje su ih bile prišle branit. puslivši jih uslišaše ih Rabljani. Totu najdoše neprijateljske pak polovivši stražane. i i Senjani i ^) poslaše prosit molit . koju su oni za bili pripravili: znamen. et etiam Senienses. pak u grad. a robu svu koliku izvukavši i razpopadši. iz uznikom tamnic slobodno doma. Ijaše poloviše ih svih. ona je totu visjela 1) Nam i de Vegla exierat exercitus praedictus. taj. u trih plavih (« galeis ») svojoj. A Rabljani složno za njimi po otoku. jer ona vojska bila je Krka ka Babljanom prišla iz I *). bježi po Rabskom otoku. Pak tu . zauli kojih ljudi iz Krcani [n Veglenses u Babu biaše zatvoreno najve. ter skrivaj se taji I po dubravah. Pak svi (?). a u dvih Benetaekih (« Veneticorum »). bližnjih gradov: A kada to ))) . . dragu istoga otoka.— velike peali i 82 — i progona. nadijuci se posve njegovoj pomoi.

Domenik Micheli (Mihovilovic po našu). Modrušani. Osorani Cresani. pak ja Krani. dapae i ja bih reko. a na Splitjanom potvrdio njihovu slobodu biskupi i tom pismu podpisani su i šest županov. Bribirci. quam ecclesiam Romaniae . da je Paval bio Babskiin biskupom još 1118 Ijeta {a vita felici ))). Jura na 29 s.!). po njihovu duz. Tako Krani. a Belgrad da je zašto jest i i i razrušio vas. Kotorani. Hrvati su a to je liepo i samo uvali i i branili svoje svojih: astno dino i slavno: Senjani. s Osorani.. Gatani. . Dux Tenetiarum mihi concessit habere. 1290) A i ov boj nije bio 1105 Ijcta. piše Dandul. Cosmae et post reversionem (eversioneni?. desolationemque civitatum. Novogradci. III. preuzeo Beneta. Impastaricu! vidiš. ondanji Zadarski biskup Miha 1129 Ijeta piše da ^). sa Cresani sa Senjani išao na Rab: a Paval. ecclesia SS. ki je plienio po Dalmaciji onda. ter isti. nego je bio ncgdi od 1117 do 1124. Jer i sam Dandiil izpovieda. oni su bili onih liet Hrvatski. ovo je istina. on je mogao biskupovati još i onoga Ijeta. Stjepan . i da je je poplienio za 1 neposluh. Farlatovoj V od 234 do 235 s.. i otimao klao i valjao i rušio? Benetani. svoji.. da je toga leta Hrvatski kralj (a Dalmatinski bio je Ugarski). Ego « sERGius coMEs laudo et confirmo ». zašto nije znao. * . kako i pripoviedaš. držim... 1) 2) « U « » . da je ovo on i ki je s i Koliko biskupa Kostice poviest vriedi! ili Nu Benetaki knez.D 83 kako je Failat odsudio: do gospodina Grgura hisku[)a ovoga grada (od 12G0do ))..i Damiani (na Pašmanu). župan Sergij ^).V Farl. V na 55 s. nom malo kralj je tri ne svu Dalmacija is toga ost ran i Zadra a sam taj toga leta i Trogiranom mir. : ali ono Buzco 3) lagko da je Butko. Driveniani. da je baš 1124. a post desolati tionem civitatum Dux Venetiarnm^> a ne Hrvati. da je 1 126 leta Hrvatskemu i Dalmatinskemu I kralju preuzeo grade po primorju. a ne Benetaki.

Krbavei. 2) 3) ladra cum insulanis urbibus sub ducali protectione manentibus Ondje od 298 do 299 s. skimi sudci za Kreki puk na jednoj strani a g. i za ine potrebe: prepu- su je tomu knezu. oni su po duši. Klišani rani. Hlivani. Grobniaiii. 84 — je Crsatjani. imali bfanili Krk od Benetcan. junaci udri po njih ter goni jih na moie. Evo. to i taji 11-38 leta Hrvati. Bakrani. Krani su ne znam ja Mletanom plaali nedali. drugo: da je 1) « malo 1188 poeo knezovati. I još ovo zapisa netko naših otok *)• : g. Pocetinjci. a Luani Nin. I da su ih izagnali iza svaiza kuda. ako nisu 1126 ali kada su se poda to biaše knez Ijeta. A Dujam Ijeta Krki i 1138. dogovorili su se za pueke pineze. ». a Split i Zagvozdani. Gresani slovinci iliti Lubeniani. ^). Dminak biskup Kreki u svojoj bi skupiji skupa sa grad. Jer ondanji biskup Kreki Dminak zapisa: «da su Mletani llt^8 leta na 10 marca izagnali 'z Krka njih. Dujam knez na drugoj. Apak Dobrinjci. nisu mogli ni vidjet ni i ut. I . i tudjine. piše on iz isti I mlelanin. pak su i sami pudili kako su bolje znali ! utnjeli mogli : slava im Ali Mletani nisu Cappelletti: se do duga širili po Dalmaciji. Oinišljani. da to jedno po jedno on ovrsi. Krk. samo da nisu Zadra ni ovoje istina. kakove davke. Beljani.' hrvati. Liani Bužani iniali Rab braniti. kako dva pisma toga na 689 i napisana kažu u Farlatovoj je sva prilika. oni ih Benetan. zasto u tom gradii bivao i njihov biskup. da odprave poslanike. pak ovo on' isti. Bascani. da Benet(« ^| canom posalju dar stili štrena ») . koje biahu spravili da ponaeine grad. Vrbi niani. kako i im je ohecao » ^). Ego DOiMUS Veclensis comes subscripsi.~ Hriljinci. ako . a Sidiažani Belgrad. su A tako i Podgorci. Tako Hrvati su bili opet preuzeli « Leta 1188 ??a 3 sludenoga. prvo: da je prije V na 640 s. a drugi Hrvati Moso- Zadar i Trogir.

Federiku. a i prestric. bili su ne sam Ivan. ti praecessores no- )) vidimo. . — iiajbr/c ])ak 85 — . a i mužkomu sto i do vieka tako. Krka.universiim je i tatus » županlja... i )) decessores ») za svojih liet imali i držali Tako knezi Kreki. Vid (Giiido). Comitatum Veglae et insulae.. « « Yida Henrika svjedoe. Vidonis et EMERici de Vegla )) ^): « Emericits » i a Henricus » 1) . nekadanji knezi da )) i )) Kreki. i 1120. u mene bolji prepis iz samoga Krka. koliko su plemeniti muzi zaslužili. 3(i0. da totu imaju knezovati jedan i za drugim: apak neka imaju drže sve ono (a et » i ona ko. bii'mi » )) darmi po otocih. Farlatova V na Arkiv za Poviesl Jugoslov. razlogi. ^^Comiali Comesu su naši otoani govorivaii knez. olim Comites Veglae a i sami Krani još 1248 jer Ijeta: tem- pore QUONDAM nobiliiim virorum Comitum Joannis. trcto: da je bio Frankopanskoga plomona. evo što svjedoee 12G0 Ijeta: « Mi znamo. i puku. Ovi Benetani za Ivana. Bartolu Vidu.. i 2. tih astmi. )) kako su ti knezi i 7ijikovi stariji eormm prae^).. da i nam i njihovi mladji budu onakovi. 1 k. plemenitim iz i mužem i Skinelli sinu pokojnoga kneza Bartola tru.. i Sada raunajmo. djed.. a Benetanom posve vierni pravo njiprijazni. prepu- )) šcamo žiju i potvrdjujemo svukoliku Krku i F^'vicsku kne- )) ^). Henrik. I na 57 s. da vrli muzi Ivan. sudci vieenici u zboru. da su knezovali nekada. njegovim sinom Penjihovu porodu )) Skinelli i Bartolu. Vid i Henrik. )) želeci. stric i i još dalje. ». pravicami. sa svimi dohodki. et Permchii. a bili i njihovi stariji (« ac ipsorum praedecessores ») i )) su do sada posve vierni i pravo prijazni {« et nam i pr- )) vim Mietaekim knezom stros »). sii njemu prvomu dali Kreku kne/ijii Mletani. . puk h'v Mletaki knez Uajncr Ženo. 3) Arklv ondje na 56 s. sinom pokojnoga kneza Vida i » iz » )) Krka. nego i hovi stariji: a to su otac. predjed. : )) a i koliko su njim dobra hotjeli naši prvi knezi pak.

— to je bio svejedan. a ne brat.. Tako Vidu oni su prije 1248 knezovali u Krku. ss. scilicet johanini:s. s. brat knezom. da je I samo dva imao brala. unus ex -) ako pak laj knez possideat )> = Bartol umre brez djetce . kako Farlat piše ondje na 299 A Vidu znam kralj da je drija. sinu njegovih brat. s. 86 i — « kako je Vido » i « Guido )). Eme- rika i Vida. Tako Skinella . « fidelis nostri Gomitis Bartholomei absgiie prole ingrederetnr filiis . kako to sam 1186 u nekakovu Kikoga biskupa « Ego Barlholomeus Fratcr Gomitum Ivana pismu evako .. jer to svjedoi An- 1209: fideli nostro Bartholomeo Comi ti . knežiju Modrušku: . komu Benetani gov sin. jer « Ego itf. ». umro : je brez djetce Bartol. Ali. tako ja ili sumnjam da : njemu bio ov Emerik svje- drugi Vid a Bartol je imao brat. ut si ipsum^ predicto . u Borbi na 73 otac. najbrze Marka. 73 strane. sin. doe prvi on : tt. jesam svjedok. on nije bio nje- Ali je 1) 2) kako Kukuljevic piše u onom Arkivu na 58 s. filius Farlatovoj U U V na 641 s. quem sihi lieredcm instiluit. ono 1209 Nu sva je prilika. a otac ne znam je kako je on bio Ivanu. Barlholomeus i Guido u g Kiikuljevica Borbi navrh 71 s. bio imao sina M. od 1209 su ono do 1223 po onih kralja Andrije besjedah i po drugih na 72 strani dosta star. treti kralj Andrija. negdi . drugi kralj Bela II U93 darujuc mu . ». quod si jam dictus Gomes FRATRUiM ipsius viam carnis universe. zapisali polovicu Krke knežije. Pak Ivan filii je bio lil kako Dalmatinski (( i Hrvatski kralj Bela svjedoi 1242: accedentes ad nos fideles nostri Comitis gui- DONis de et Wegla. Fridericus. stric bio (( knez Bartol . lepoti suo Comiti Guidoni de Vegla. concessa.. )) *) = Ja Bartol. Bartholomeo Gomile patruo sine suo supervivere contingerit illo herede decedente tko. onda ta knezija neka hude ko- mugod Ijeta. Borbi navrh 72 .

mitisse u onom pismu. 1158 jur je bila umrla ^). a nije još ni na prielu dvanajstoga: a bi ? i zašto . de Vccjlia Ijcta 87 — josl lcsti^ » u [)isiiiu . a djuju I 186. ko jo IIO^I Pelar Kiiskafon. a oni Dujam otac. da neka samo po dva -). Gatsku. has ondjo u biskupiji. prevario! saecido decimo tertio ineunte ». najbrže 1126. knežiju dali su Benetani Frankopanom 1186 dapae « još prije 1133. sin Krchuja kneza B. Ijeta 1^260 Ijela Benetani onim Frankopanom. qidbus de honorificentiis Comitatus debeant respondere ». Podgoršku. a ja i Tako prije Krku Ijeta.. bila mati. Liku.). za pravice i za slohodscine njihovo^): a naški je ovako ono: Ja M. nego to biahu njegova pistnu nare- dva brala. Tada Bartol biaše knez Kiki. dao Ual>ljanoin.. a ja držim da naredjuju ono sto da je bio najmladji on. Bužku i Boacsku.. <^pro anima nostre Domine bone memorie x}larie olim nostre Co». je Pak sva biti je prilika H93 valja da ih je mogao rija imao do etrdcset kada mu je sin svjedok . Ali nije još tada. Henolakoi^a knoza H(Mirika Dandula poskanik. svjedok. 2) lla tamen quod non possint nec debeant esse ex dictis Comitibus. onda još ne. kako istoj Farlat piše u onoj liet na 299 strani : za koliko se je A ni Sladovic' u svojih Poviestih ne zna za Frankopane od s prija 1193 ! Ali ja se preve zabavljam knezi. nisi dno Rectores. Kolomanu podlozio kako i Rabski pak zašto bi on njemu njegove župe uzeo. jev u onoin vladaju knezijom bivalo. a više jer Kreka kneginja Mai . sudim da mu je ona njemu njegovim bratom. dva dim. Ali . Biskup Krki sudi Farlat i (u lil na 159. 2j . . da je Senjsku. on se je kralju 1) U « onoj Farlatovoj na 238 s.— Comilis B. Modnišku Vi- nodolsku župu sgubio nakraj jedanajstoga vieka. a Babskomu njegove ostavio. a ne cah za 1200. u IV na 117 i u V na 298 s.

Stephani et S. Petar. Pla- ška. njim podložni. bar\ni. pak bi blo vidio: Bucani. quas pater noster Rex Geyza Confirmo . da Zadarski bude nadbiskup. MODRLSSAE. ili Busani.. moj vierni nadbiskiipe budu sve ziipe koje su biidu podložni svi biskupi po Dalmaciji. Dujmu i i tebi. Plaši et vallis viNARiAE. Moysi de Salona.. nij'mu ih imao zašto njegovi kako su i Senjani i Gatani dolci. NOViGRADi. cum omnibus ad eas pertinentibus. concessit eidem Ecclesiae S.. i Ja Stipan gospodina kralja Gejze a po Bozjoj milosti kralj Vgarski. Petre. Buzka. podložnu kralju Hrvatskemu. da budu kralj oni. ke joj je dao moj kralj Gejza. i zašto njihovi biskupi. a ne Barani »1 . da B. a i Podgoršku i Liku. a dolis Krbavska. pod tudjinu. Ali zašto ja ganam ono i sto znam? evo sto Hrvatski Stipan IV pred biskupi Ninskim Rodanom. a i Senjsku i Gatsku. cappellam cHam S. Skradinskim Lampridom piše 1163 Ijeta: « Hrvatskim (KninskimJ Dedom sin. Tako kralj Gejza je uzeo Krkomu biskupu Vinodolsku i Modrušku župu. A zašto? Zašto RabJjani i Krani bili su pali pod Benetane.))*). ni prilika. sa svim njihovim . od 1124 do 1137. uzeti: i Krani i su Modrušani išli Vino- ter su s njimi i ono 1124 leta na Rabljane. pak se domislili. auctoritate regia confirmamus. « ali biše mu bolje gledali.. e po Benetakoj. Modruška Sveti Stipan i i Novo-gradska župa. a et i oni biskupi maxime Parochiam Corbaviae. po mudroliji i vragoliji Benetakoj. Hrvatski. Kobili lomanov sin. a i crkvice otac Sveti Mojsij u Solinu. kako je na- redio moj slavni otac. Dalmatinski potvrdjujem. baš je pogibao za nadbiskupijom. budu podložni nadbiskupu Splitskomu. Vinodolska. da ti biskupi. a Rabskomu Bužku.. a oni tri pod njega: a Zadarski Miha. da toj crkvi držali nadbiskupi prije tebe. a i Osorski i Zadarski bili su se iznevjerili Hr- vatskomu velomu biskupu u Splitu. Farlat u III na 184. a 1) i koji je bio za njim.. oni nisu dali.— ono 1111 leta? Nije 88 — A ni kralj Stipan. Domnii.

a Anaje Ijeta je papa od 1153 do 1154. zasto ste se u svojem listu potuzio na podložne biskupe. pravo. i u Solinskoj crkvi. i A vidjeli su ovu odluku i jedan : i drugi: ona je morala biti ili u Spljetu u Bnetcih a laglje je zapisat prepisat 1145 za 1154. da je Anastasij ovo odluio. Benetani nisu mirovali. Nu i Dandul piše valja da i . Diijma iicenika : Petra. njihovomu. nego u Split. Složno! Ali je bio veli žakan Ijeta Toma on piše.. da ne hte na sabor tamo u Solinsku svetu crkvii prvostolnu. 1) U onoj isloj na 173 s. da Anastasij IV 1153. i poiva da nju posve astno poslusajii jedan je bivao nadbiskup. kako i totu se imaju posvecivati svi biskupi podložni toj Solin*) skoj crkvi. . Pak jih S[)li(slu nadhiskup Gaudij svih tu/i papi Innocenciju H. nego Anastasija za Evgenija: apak 1155 Ijeta papa Hadrijan IV Benetanom za volju podloži Zadarskoga nadbiskupa patriarhi Gradskomu. i a ni velini Zaveli pak ini papa odi ui. bi. nego u vašoj prvostolnoj crkvi. da u Zadru bude biskup nad Osorskim. nad Krkim biskupom. maciju. za svu Dalto nahadjamo ovdje u odlukah. odpisav papa da njemu i( mu lle^S ili H39 Ijeta ovako: Biskupi. mi ovako naredjujemo: u Dalmaciji sabor ne ima biti nigdir drugdi. — volili 89 — I su u Zadar. a onoga ili Evgenij. kako je navada » Ali šegavi drani. taj. hoji su bivali podložni Solimi. da Evgenij i 1145 kriv. da aJi da 1154. tako ga posve uze iz i oblasti veloga i prvoga biskupa Hr- vatskega u Splitu. znamo. III A papa i kada? Failat sudi. da je ovo odluio Anastasij stasij 1145. a Cappelletti. da hiidu i sveto j crkvi Splitsko]. a Raki.nagdje rcdjujemo tielo sv. 1 jošce. . dokle je liepo vickovao. Tako se je prevario u papi ili u letu. nad Rabskim koji to Ijeta.

quae a parte maris i est.. koga je umro. po Plaškoj. po Lici. Modrušani. . zašto niste ouvali one svoje otoke vi. a naše primorje budi skupno {(. delati. naroka XIL ») I mi.( possessio nostra. Gašcani. : ) . po Senju. Bui žani i Liani . latovoj onom pismu u (ili: . koji i ste onda živeli . Da nisu oni osvojili Hrvatski Krk Senjsku Gatsku i i biskup i popi bi se još i sada šir-ili po Vindolu. Krki netani. kuda vi. » nis »). po Bužah Vi pokojni Vinodolci. a Horinci na Rabskom. a i » Rabski biskup Andrija sa sudciuja Stjepanom i i Mihom. s drugom vlastelom poslani u Ablan ( sada Jahlanac da svršimo pravdu koja je bila medju nami medju Rabljani. a Rabski po Podgorju. Bužku to negdi od 1 NDvogradsku žuone druge. Far- V na . 154 do 11 61 leta. po Boaih. po Novogradskoj.— Tako je 90 — kralj po pravu Hrvatski a Gejza Krkomu i Rabskomu biskupu uzeo pu. .: «Leta 1179 )) . Senjani. Modrušku. je i Splitskomu i nadbiskupu dao Vinodolsku. tako da moremo mi i vi pasti.. i : )) sprijateljili. i po Gatskoj. A kako i on njima uzeo ove župe. kuda » » » mi zapoviedamo («m partibus nostrae dominationis »). sit commtiloviti. tako i ja držim daje i Krkomu. » s » » )) Drabanom (Dobranom) Todorovim. a Podgoršku Liku Rabskomu. s drugim svojim rodom. Pak kako mala osta Krka biskupija! a Rabska!! kako osiromašiše jedna druga! 1 svemu onomu krivi su bili ReRab. sa župana Rogdana sinom Mirkom. svoju bratju od tudjine? Ali sto niste ! neka sadanji Hrvati Ali još i 1179 !238 Ijeta Rabljani imali su svdga na Gop' rinskom. s. Malihnic Ma- linic s « Malichnicus? sin župana Borislava i skupa )) » bratom županom Stojanom s Poruganom. Plašku. ovako: vi budite sigurni i sve vaše. po Modrušab. a mi i sve naše. I svršili smo ju opeta smo se s Rabljani pomirili i .

da ov Mirko poeo biskupovati . šlo je poda budi skupno. to je za 1154 Ijetom a ne pedeset liet prije toga. ne 1150 od Ijeta. i sve. je kako Farlat rauna. Petar od onoga do 1166. po pismih na 237 2) Anno de Ablana . papa pisao negdi od 402 do 417 a Ijeta. Nicolai i 3) 4) Pišu ga Miraeus i Mireus nam. njom. I jo^ Sveti Mikula. sudi na 'nih trih mjestih Istina. mogao je misliti prvanje biskupe Senjske. pak je oito. piše. Ijeta papa Lesandar Hi. da bude dobro i Ivrdo ^).. . exeunte Julio. Indict. Ja pada Sli[)an. « biskupi pred tobom». et Ecclesiae Diaconus».. ^?/<?maf/mof/«m praedecessores rui suis consueverunt antecesssoribus obedire. Arbensis s. i 25 i. Absa- lon od onoga do 1161. ^). 9. i sve. Kabskc erkve žakan [)isao i biljeznlk po njihovoj zapoviedi sam » [)olvrdio na 27 listoi » Dapae ter su još i 1251 ima! su Kabljani svoga u Jablaneu. za- poviedajuc 1168 ili Mirku i % Senjskomu biskupu Miru da Splitskomu nadbiskupu Gerardu bude podili 1169 ložan poslušan. a po našu : onako hako su biskiipi ali pred tobom podušivali nadbiskupe pred : njim '*) . da ta cikva hude nju. apud Eccleslam S. koji i horcmo . Nu i papa. jer su I u Splitu nadbiskupi. i Rabsko naših. » )) do vieka. kako se za to nainjali sa zupcmom Nemaovi jo ondje na 24-2 s. nai^a i Hal)sl<:a. ovo ne ima mjesta. ter nekoliko biskupov bili tri i biti n54 i do onda. Povjeslniei Hrvatski! bili ja bih rad znati. pred njim moglo i nego negdi od 1166 do 1169. kako Farlat . ne piše kako si bio podlozan vadbiskiipom je pred njim (pred Gerardom). U IV na 118 s. da budu znali za nami.— » » )) 01 — smo sn/idali . rekav. Lovrenca. Gaudij od prija 154 do 1159. a Miro. cij I 1) komu « e^ » je ono InocenMaksimina. i Pak mi ovo dajemo i )) zapisati. Mircus možebit. koga plemena su župani ? Pak onda Senjsku biskupiju opet zastaviše.

*) : fSegnaJ videlicet Geszika et Lecca (Lica) ter ga ni : on ne zove Senjskim biskupom. Matija vrnuti Miru biskupiju onakovu. da ovo a Signa i ^y nije Senj. . nego osvojio svu koliku. biskup brez biskupije. i ostale . koji su bili Kreke biskupe mogao je Sanjski. tuži njega papi onomu mu. 1 papa negdi od 1175 do 1180 Ijeta odpisa nadbiskupu Splitskomu Rajneru svetu da ib on naini ali najprije Miru da ini vrnuti biskupiju sa svimi dohodki . et et Miro Epi- scopus habeat Signam Geszicam ». biskupiju. kako sam . ili prve druge. : . zastoje sva prilika. da je Matij Miru bio osvojio biskupiju. « restituendo prius Miraeo Signensi Episcopo oMiiibus fructibus et EPiscoPATUM ipse juxta cum ) accessionibus . drugo : Ninski biskup Matij je . nego samo: biskupu. Jer prvo : papa mu ondje ne piše : biskupu Senjskomu . nego samo biskupom pak ju se Farlat vara. quas tenorem litlerarum vestrarum exigebat ^) : (odgovara nadbesjedah I biskup papi po ovih ja znam . a Splitskomu nadbiskupu a i podložni sve do 1154. Senjpiše: a inter Liku župu. molei onoga. 1 nij'mu samo svojio. Gatsku (se) i mu biskupiju svu koliku. da je Mirko bio prvi biskup. na njega tuže nadbiskup 1) 2) 3) i Ninski biskup. svojio sku. ne znam kojim pravom. Ali Miru pravo pak se dvignu pred papu kako . . i koristmi. nadbiskup inio njiju Pak pravdu dobro razvidiv. . Ondje. . Ut Matthaeus Episcopus Nonensis habeat Ltccam. ovako: Venerabili Fratri Miraeo Episcopo saluiem )) . kojih mi sada ne znamo i misliti.— ki je 92 — . a Liku Matiju^). ili A i morao je misliti ove. Pak iste- Mirko. a odsudi: Senj i i po svjetu i volji drugih svojih biskupov ovako nije bilo se Gatsku Miru. ono 4^51 na Kalcedonskom saboru bio . D « isloj na 119 s. eum Signa et Mironem Episcopum super tribus parochiis.

« gdje ima sta- A drugu polovica IJke da Ninskomu biskupu. totam Liicam. Drež- nika. Bužka.ike polo- vica ». Tekar tada sabor zastavi Scnjsku biskupiju ni posve: pri je toga biskiip Miiko nije znao vati. No- vifp^adf Presnic (Dresnic). u in i . Bussan. a po Senjski bisku[) ima sta vati u Senjii. haheat . da u tom gradu mogu i crkvu. Mod ruše. Jias Pnrochins. hrvatski: « Krbavski biskup ima stavati biti u Ki*bavi (ili: na Krbavi?). Trcto: 118. Sifjniam (Se'^) niam). na 336 s. Catska sva. i Vinodolska. me- dletatem Licae isto i ondje. Kelseinm totam našu: « et medielajem Licae ». u pismu. : Ta (( isti sabor Krbavsku zastavi biskupiju odrediv Corbaviensis Episcopus haheat sedem siiam in Corhavia. ali. Corhaviam.— da ga ne uslisa lui: (( 9^ — lota saLor ^). et haheat has Parochias. Vinodolska. 3) Ministro generali 4) et aliis fratribus Ordinis Minorum. što da je ^).. ono nije rekao Isto ondje. i još vele rleij nakrivol . ta i I. Plaška Modruška». zvon. Novogradska. ko je dao uzeti Sveti Fran : franovcem ^) . Phis a el Modrussam ». u onom ove istom pismu. Modruška? Dfi.^) u Splitu od- Signiensis (Scnionsis) Episcopus hahcat sedem sitam et in Sifinia (Senia). U m na 214 s. pak njegove imaju biti ove župe: Scnjska. Vinodol. rekav 1378 Ijeta ovako: u gradu Modrušah pod Krbavsku biskupiju. pak njegove imaju župe: Krbavska. In honorem et siib vocabulo beati Francisci fundavit paritev et construxit 5) Theiner: Monumenta Slavorum Merid. ». s. Modrussa. kuce Senjski knez Stipan za njih uzidao 1) •2) drugo 1 ^). Ima i Farlatu IV na 97 Malupso za Madropsa. opido Madropsa Corhaviensis diocesis ». i Bužka: i ja cu to dokazati. zvonik. ovako: et Nonensis Episcopiis haheal Nonam. da je ta grad spadao pod Krbavsku biskupiju svjedoe: prvi papa Grgur XI. grobiše.

Treti : Rimski bis- zapisnik. . cum omni jiirisdictione : : . da su Modruše imale bis|^upa kada i Krbava Krbava ga je imala od 1185 do 1460. je parochialis ecclesia » . modrušaninom . Drugi: papa za- pisav 1459 Ijeta ovako: crkva bi. kako u onoj Far- Pak se vara Kandler u onom spisu na 9 i na 14 s. . D. zove Krbavskoga biskupa Frana Modruškim. koji pomole a i nju pomogu ^). Ali još 1457 Ijeta u Farlata na' nom istom mjestu. a na 6 svibnja ili na 4 lipnja papa Pij on' isti premjesti biskupiju iz Krbave u Modruše u plovansku crkvu sv. prosei ga. 94 — mu bili pisali svoje glave. u svojem « stolnom mestu ». a to zapisuj uc Mari i : ij U Farlatovoj onoj isloj na 104 s. posveti/l ovu crikav (na Trsalskom) na poUenie svetoga Luke. a Modruše od 1460 ^) toga Ijeta. pisara Marie 2) . translata fiiit ad parochialem ecclesiam S. prije Modruškim nego Krbavskim. prope lociim de modrusia Corha- biskup Frane. evako biskupom modruškim i krbavskim ». Marka odrediv da joj se biskup ne ima vede zvati Krbavskim nego Modruškim. to je zapisao « ccclesia de MiracuUs nimcupata. )) . M. . Hrvatska kraljica Jelisava. . « pred gospodinom Franiškom . da kupiji Krbavskoj . koji 1460 leta kaže. da odpusti nekoliko pokore onim. u Modrušah pod Krbavsku biskupiju. quod deinceps Modriissiensis mmciipatiir . . . Marci oppidi Modrussiae Corbaviensis dioecesis latovoj na 105 strani.: u malici je moralo Krbavski. se u toj crkvi i kako je bio sam Krbavski knez Stipan Frankopan. nego kako su i sami franovPij II. . knez Štefan Frankapan u Modrušah. a Ecclesia Corbavien. blažene.— iz ei . gospodar ModruI šam. u Povjeslnih Spomenlcih na 1 s. Marije udotvorne B. Modruše su grad u S. leta bili: 1288 ». viensis dioecesis ». biskup modruški vicnik svete krune ugrske. Frane Glavini je 1614 godine krivo proitao napis: « Ja Stipan od Staroga Dubrovnika . . V. Marci oppidi Modrussiae Corbaviensis dioecesis.

tom istom mestu ja rekao. kopanu .. poli crikvc svcloga /elio. Blaško pridi vkom Kapeic (Kopic. kako bise Andrij pridivkom Zudiin poštovan muz purgar modruški. od 92 do 93 s. svete Marije va Modrušah : arkižakan. ka se je zvala prvo Sveti Marko. crikva kapitulska Svete Marije u Mo» ^). I . to mjesto da Epi- pod Krbavsku biskupiju i « super Tersat Corbaviensis n dioecesis)iy da totu zapovieda Krbavski biskup. A malo napried: » . « )>. i svi ostali kanonici toga kapitala dajemo na znanje. to od dvora njegova. dopušcajuc knezu Martinu Fransv. i gn. Jurko . prmancer i vikarij gna biskupa Mikule (zovii ga Modruskim. arkiprvad. pišu Modruški kanonici: Mi kanonici kapitala crikve gn. . a Modrušah. kako tada gn. 1453 Ijeta. vec' se nije z vala tako . u Sladovicevih Poviestih na 39 strani. drušah i « crikva naša kapitulska Sveta Marija nije Tako stolnom crkvom ski bio Sveti Duh. . mozehit). i gn. udrzi u 95 — « Ivana Krstitclja.. kako Senj- biskup Golic piše . ta stolna crkva 14G3 Ijeta. a biskupu Franu da je to bilo drago. samo). nego Sveta Marija ct . A sv. » . scopi Corbaviensis supplicationibus inciinati piše papa Mikala V. a sada se zove crikva Sveta Marija. ki dvor stoji pod Trgom niže crikve Svetoga Duha.— tinu Ostrclici'i('u crkvu sv. modrušaninu: najl)i'že sla oba za to papu prosila.. da jc Marka Pak bih ste on da tu l)isku[)iju prcmjc- u njegove Modruse. Sada je : da je Vinodol spadao do onda pod Krbavskoga a od onda pod Modruškoga biskupa. Trsat. na 10 kolovoza.. Apaj. Marko. da totu kod crkve Marije azidje mostir za 1) 2) Isto ondje Ondje od 83 do 85. i Bernardo.. ka da se » ^). . odluil i ostavil da se ima davati na svaku Mikulju dva zlata crkvi.

ajkovic. ali inih razlozih. tko ce reci da i nije i i Grobnik spadao Drivenik ja i poda tu biskupiju? Crikvenica i Bakar i i Hreljin Griže Bribir Novi i Ledenice? Apak imani tamo spadali. a to dajuc toj crkvi da može toliko i toliko pokore oprašcati griešnikonn. . A pak je bio papa Lesandar VI 1500 kako je ondi na 110 strani. pišuc franovcena na Trsat da mogu uživati sto ta im knez MaVtin Frankopan zapisao. da grad je pod Modrusku biskupiju. Za Bakar evo najprvo nekakov zapis od 1414 leta: Az mnogo grešni Bartolf ki pretvorenim imenom nzvan jesam Supisac (Ali malo niže je: Ja Bartol reeni Pisac). pravo evako: « Sane pro parte dilectorum filiorum Guardiani et Fratrum domus castri tersati ordinis S- Francisci Mlnorum madrusien. ostalo u A i kada je Trsat. dioecesis nobis nuper exhibita i petitio continehat » A (( i sam Senjski Modruški biskup Martin B. i pisah sie knjigi side u mojo'] polaci darom Božjim i njega Svetih Svetomu i za te grade dokazov. od 1700 do 1704. a naški: erkva blažene Marije kraj Reine Trsatu giadu pod Krhavskii biskupiju . a od svoih grajan 1) (proih) dostojno proslavljen. to isto kaže papi Klementu XI. da su (( Andreju Apiistolu u Bakri . leta. po naroku po i kneževo pismo za lo isto. 96 — Ijeta. gdje nisu islinita. A i Kalisto « 111 1458 u Theinera ondje Marie apud flumen a na na 436 strani.. kaže. evako: TARsii et ecclesia heate prope tarsidis opidiim corbaviensis diocesis sita».— franovce ^). evako: Sacra Domus ». zanje je i Ijeta mu U Farlatovoj IV na 102 s. i Nazaretana Tersacti in dioecesi modrussensi onoj ibtoj knjiži na 15^ str. ka crekav Svetoga Andreja imaše tada ohgodnike (obhodnike: prepisa je vidio ^ namjesto i^ ) u diihovnemi eloveci redovni i astnici sliizitelji imemijuc zdvi prosili (?) gospodina plovana kerbavskoga imenom Didaka (ki) bese vikarij biskiipa i (Ova valja).

tako taj biskup 1426 Ijeta na 13 prosinca u Bakru oprašda etri deset dan pokore svim koji se pokaju spoviede pak totu i k bratom svetoga Mikule crkve pridruže ali nju pomogu: po oblasti Andrija namjestnika Krbavskoga biskupa . napred kladajuci .. « » . pišud za njega. Petra oprašca viri dni rekav : « et hoc ex authoritate venerandi Andreae » . živudi u gradu Bakru. a ne ili hogo- minus prepisau ti : tko sebi govori piše spodin ? apak ga i Ughelli zove Dominicus.jemuze . Ja Bartol reeni Pisac jest . i više ceni pošteno darovan.muz blag bese i 97 razumom .. sa soboju muzij astnih. meseca oktobra na dan sv. smert mati . ali polag Sladovicevih Poviestij od 190 do 191 krivo. vicarii reverendissimi dni Petri Episcopi str. da ima stati cesarastvo su- prot cesarastvu za nepravdu. valjada » » i « Ya ime Božje » » » )) amen. Pak Pulski biskup » Dominik « : Luski. Jakova. Dominicus de Luschis slabi (Bominicus. a ne g). iz kojega bremuzenif i beli plaen po ceni^ ka (( viara je ov zapis i drugo izpisao neki Bakarski kanonik str.. sverših sie knjigi Bogu davšu reenim meju nami be.)) A te knjigy » bile su breviar u Bakru. kih Bog u milosti svojej imenuj . u službi Boijoj Marka Stojka . I coRBAviENsis je on' neki Kojo pismo je ondje na 193 iz « kako ga još kanonik žive harte » izpisao. da je od 1426 do 1451 leta biskupovao). Let Gospodnjih a bogastvo greši 1414. imajuc . otaastvo grob. Luki evangelista. 1425 (1485: u matici je moralo biti a. devi Marie . A toga jesu dokonali muzi astni razumni ubozi {u Boži). i procih. ili vele ta ili neki drugi. : evo sto je izpisao iz onoga breviara.. njimi i mnozimi pohvaljen više reda. za nazvestit tako se govori : gore tim ki toga i » )) doekaju. u leto šti se pismo govorenja svetih doktori. svršen dobrim i delom. grad na grad. u kom varaš jest nam dano znati. ple- menšcinu kerbavac. varaš na .

kanonikov crekve za^^on i i » » )) Svetoga Andreja ki znahu pravdu Božju . salutem et apo« Christophorus Det et Apo- stolicae Sediš gratia episcopus Modnisiensis. preur ot klostra ovo : « Maric Devi s Crikvenicc v bishipiji krbavskoi. i tvojemu sinu Jurju . Krištofov biskup. i stradajuci željahu ga s milo- » )) Boga da prijde simo v BaUar g. i vam poctenu muzii Štefanu. : kako sam ja našao u Svetom Jerolimu Episcopis in « Innocentius papa et Venerabilibus Fratribus Amerino modbusiensi Romana Curia » stolicam benedictionem. kih g. Kirina . gratia dem episcopus njegovih i blizu njega. I ti » u svojoj milosti. stiu gna. i inih rišturi frectores^ poglavari) . i ostalo u onih Spomenicih na 67 1) u drugom: Sveta Marija Roma ». — residentibus. Lorenca. Fratar Filip reda remet svetago Pavla prvago remete . octavus. a ne: degrillirici in kako je holio oni neki . »: dopušdaju onim koji biahu nad Slovinskim gostinjcem Svetim Jerolimom *). «IlUricae nationis 1 ».. marca 7. na 170 str. muzi i više Bog imenuj imenovani vnogo vreme providjenjem i » » )) straše (stradaše) pastira obranitelja duš. satnika TVIihovila Star- ica. A ta Kristofor znamo 5 trav- da je bio onih liet biskupom Modruškim: 1488 na nja imenuje ga Kreki biskup Dunat. tvojej kceri Brioli v Bribiri pozdravlenie str. » I ostalo na 194 strani. a « )) .. Commissarii ad infrascripta. i 1492 na 3 sienja biaše ovdje u Rimu. g. . je u jednom svete 1447. a 1491 na 12 prosinca. Stipana g. da u nekakovih brajdah. g.. et Cesar ea- Amerinus . Tomaša i g.. a naprvo i gos- podi na Jurja plovana Bakarskoga i g. .. A ot da je Crikveniea spadala onamo... mogu zidati kuc'e tako i tako. udržuci sudca Antona Stiglida. otaastvom dobro uinjen biskup Modruški i Korbavski. sinu Dokšinu. Marka da g. evo dva pisma. — i i 98 — pomiudi i » » » red i pravdu duhovnu telesnu. to je gospodina i biskupa.

» . ordinis sancti Pauli primi Eremitae suh regula Vircjinis in sancti Augiistini. koja se zvala najprije Krneki Senjski I bavska. * . u Sladovidevih je neistinita. peta etvrta na na opako. u Brodu.. koliko je dug i širok. a Jii^ na Crikvenici pod ModmsJm biskupiju. u Farlatovoj HI na 123. 1) ^^Majorem 'partem^. Sirjnificarimt nobis filii Sanctae Mariae in Ramenska cl hcatac Mariae Busana ac cjnsdem heatae Mariae Virginis suh NOVI ncc non in czriquf. 1504 dllccti Episcopus servus servomm Dci. u Moravicah. Licu janjce. na Driveniku i . nego evako: Pod Krkoga je biskupa spadao veci diel *) žiip koje .. 1 tako sam ja dokazao. domornm je. et suh lingiia sclava str. šesta ni simo ni tamo: pak njega cu je veližakan lagko. modrussiensis. Pak imaju krivo Kandler. .). u Draži f sve do sv. 1770 godine: biskupiji prosimo maslo u Gerovu. A pak « evo. jer taj da da pod Senjskoga biskupa spadaju one župe koje su prije pod « Krkoga » Ali Toma ne tako. Sladovic (na 95 str. . a u u Babinu Polju. Poviestih od 5r3 tvrdi se taj drugi. sto Trsatski fratri svjedoe.. treta nerazvidjena vo. Zagrabiensis. a mast u Kostrenoj. Petinensis ac Parentinae fratres . Toma. u Grobniku. na Crsatu. i Po Modruškoj Grohniku i u Ga- bru. Prvi svjedok da piše. druga nerazmišljena. . da je Vinodol. pak Modruška. i ostalo u Sladovicevih Poviestih na 217 A ii ovom pismu da i Novi je u Modruškoj. i ili biskup ili odvjetnik: daje bivao pod Senjsku.— liiis 99 — Ijeta. a na Fužini kapuz. dioecesis . Josipa u Bakru. u Delnicah. a I u Podvezici. « mu . po Pulskoj biskupiji kruh na Bieci na sedam dan. latinski.ivicza.» ostalo ondi na 212 str. Segniensis priores . u Hreljinu. kri- do 57 strane! Ali jedna mu . bivao pod biskupiju. el sancti Salvatoris ac Sanctae HelenaCf nec non heatae Virginis ad Lacum in insula Fstriae ...

Ijeta Pak Krbavski biskup Mikula 1396 ». Ali govori: / najprije po svoj Krhavi i Buzah. pred poštovanimi plemenitimi muzi Mašem enedom dvornikom Senjskim. Grgurom dvornikom 1) U Farl.i 100 ». Osvaldom dvornikom Otokim.^M^ S U. i polag crkve Svetoga Duha. ni i Plaši ne spominje. nego samo Krbavu Bu- evako : « Et primo per Mam » *).). i ostalo. huda VINO rodi. da svu svoju ali biskupiju popisuje za Splitskoga nadbiskupa Andrija. IV na 98 s. da je Vinodol et grad! Vinodolium erat castellum frequens s. . illustre ». Corbaviam et i Buxanam oni gradi dioecesis i meae Corbaviensis : a znamo. da ono nije sva biskupija. a za tim 1 jos u nekojih krajih moje biskupije. a to ti je Vinodol. A drugi da mu je Luic krivo. biskupu je a ono Farlatovo pravo. « još evo: Na Mlado Ijeto 1489. ubi vineae habentur. ali kaže Sladovic na 168 strani. nego Splitskomu nadbiskupu: to znamo dobro.iin^ . « svjedok. a te besjede oituju. Martinom sudcem Senjskim.:. Vinodola da ne spominje Istina . Apak Hrvatski kralji sada spadaju pod Senjskoga Gejza Stipan IV. i u Sladovia na 171. davaju desetimi vina. u Item super dicatione vini dicendo etiam declaro. ali ni Breznika. ali krivo 1496 Ijeto za 1396. izvan grada Senja. a ni Modriiš. že. da je je josi . quod in certis partibus mei Episcopatus. da su kraji bili njegovi. solvitur vera decima vini)). Jurjem Juvanidem ( Juranicem? ) sudcem. oni Vinodola nisu bili dali Senjskomu biskupu.^' i. kakovo ni od kada. kako sam jur dokazao: a toga nije umeo dokazati ni ali je sam Farlati: a imao pred oima « onoliko dokazov: mislio. i to kuda vino rodi : Apak u onom pismu i ti proaja I = je i ova besjeda : a et cetera ». . ne. Ali Luicevo pismo iz Splita iz Trogira ima da je oni sabor u Splitu dao Vinodol Senjskomu ». (U IV na 92 « A i Senjski kapitul da ima za to pismo.

Petar Pesaric (Pisaric?). Mihovil odabrani biskup Senj- ski pitao jih. Tako Yinodol nije da je pod Senjskoga biskupa spadao. a sada malo da nije vas mirišce. Ivanom dvornikom Novofjradskim « castillano in novigrad ». nego je bio ondi negdi. pak astni g. i totu hiahu i Matko Novakovic. I pokažu pisano. Jer Gatska nije bila Vinodol i nego krajina od Senja ka Bagu. nekakovo i pismo : « Mi Blaž Stu(pic) podknežin stola pitanja Buškoga plemenitih ljudi. tako nije ni oni Novi grad. u Spomenicih na 58 kovic. negdi od Svetega Duha pak do Pak kako sto kaže nije bio u Vinodolu Otocac. da su slobodni od ostalo u onoj istoj Farlatovoj na 131 str.— Starogradskim . imao je eje ^). Miha Riania (Ricanin. branike. tamo je bio stavio pokojni (a quondam )>) general Herberstain 1) 2) Novi in inferiori Lika arx est in colle sat alto positay. sudci rotni više reenoga stola i pitanja. kako Sladovisudi. i drugi. ni Stari grad. nego za 1701: « . pridivkom Sultic let 1434. Jakov (z') Stare Vasi plemena Poletic. . nego Stenic. « de Cialzka ».). a jedan od željeza. oba plemena Stupic. damo z viditi vsim i vsakomu. Evo. pred inirni mnogimi plemenitimi poštenimi muzi iz Gatske. reenom. od 1699 na dosta visoku tire tri A Senjski biskup Martin Brajdo 1704: « U dolinjoj Lici je Novi. dokle je bio itav. da sideci nam v plni stoli više Mikulin List. Juraj Lan- dar. Ali pak ni drugo. u Povjestnih Spomenicih na 128 str. Petar Ivišin (?) sin (z Du)bovika. grad brdu *). G voznice ondi pristupivši pred nas Juraj sin (Gvozdnice) . da nije istina prvo... i 101 — .» I ostalo dan v Buzah pod Novim Gradom strani. i Paval Vlkšic s Hlman plemena Kršelac. ne od samoga Senja. dva od mjeda. llnutri su topi. mu A ta Novi grad daje bio Novi u Vinodolu. Tak' ono nije pisano 1696 god. desetine ».. Grgur z Mazalac.

Pak njihov kralj Ljudevit. a oda toga Ijeta do 1460 pod Krbavskoga. U Sladovievih PoviesUh na 36 s. i gospoja Marija žena Fabijana Cehovica. damo viditi. Ijeta ali on samo do 1185: jer toga nadbiskup Petar na 'nom saboru a dao ju pod novu biskupiju Krbavsku. ta grad bivao je : a na jug Yelebic. t) Bribirski . A tako imavao veloga popa po pismu: . Nu 1357 Ijeta Hrvati. Ter se Rabski biskup i kanovnici natrpiše nevolje i : jer i Podgorje su bili zgubili Liku. na biskupa Krševana Dminica . kako sam Sladovic kaže drugdje. pak izagnaše prošnju Rabskoga svoje Dal- macije tudjinu. . Vinodol a i je Ja g. potvrdi jer te godine na 2 listopada Herberstein još biaše živ. kako ono Splitsko pismo kaže girsko u .. pod svejednu biskupiju. na iztok vidjeti je Belaj. za on' isti uzrok. kako Tro- Luica. a od onda do 1185 pod Splitskoga nadbiskupa. onu župu je držao. na 111 A Buže. Tako Vinodol do 1154 Ijeta. a rieka mimo tee Novaica iz Velebica. do rieke » *) Pak iz toga jednoga ili drugoga Novoga grada . biaše oni dvornik Ivan: ako to nije bio svejedan grad.— I 102 ^ : nad dvanaest drugih njemu su kraji na daleko jedva u 37 lir biš je obašao na konju . na 114 1) s. ne pod Senjsku.. Novogradski . od kada je prijeo krst pak pod Krkoga biskupa. spom.. (i) Juraj Mandic. a do Like je talijanska milja. do Baga su etire njemake milje. V Novom 1472 ». sve do 1154 pak Splitski nadbiskup. pod Krbavsku.. a od tada negdi do 1600 pod Modruškoga. pod tudjinu. I spadala je tamo doklegod je tužni Rab pod Benetane. junaci. A to pismo je sve u Povjest. letih str. Benetane. plovan arhiprvad Vinodolski.. i Modruše. Juraj . i Ivan Žvanovic. iz spoznaše svoju veliku sramotu. je spadao. a na zapad goni Kosinj. Jjeta.najprije Rabski biskup. podknezin Bribirski Zan župan ..


i

103


to hajali
i

1367 Ijeta ono kralja Koloinana pismo od 1111, i tako vrnu onoj biskupiji one župc, Podgoršku, Liku, Buzku

Boacsku
hajali.

').

Ali

Liki

i

Bužki gospodari za
na njih ovako
i
:

ne

Pak

se okinuo

«

Ljiidevit

po

Bozjoj milosti kralj Ugarski
i

Poljski (a zašto nije rekao:

Hrvatski? ja

mu

toga ne hvalim: on

Hrvatom ne moi

gaše zapoviedati kako Ugarski, nego kako Hrvatski kralj:

drugo su Hrvati a drugo Ugri:
Ljudevit kralj Ugarski, Hrvatski
ski
))

to znaju
i

grmari); tako:
i

Dalmatinski

jos Polj-

c(

gospodinu Petru Vojnovicu (iliVojkovicu? de ^iBel-

lanti»)

knezu Bužkomu

i

Poiteljskomu,
i

ili

svojim

(nje-

» »
))

govim valja da) inovnikom po Likoj
naši!

po Bužkoj knežiji
i

(ovako su tada zvali one ziipe) pozdrav

milost. Vierni

)>

»

Kako smo jur prije ne samo po svojem osebujnom lovjeku nego više putij po pismu, tako vam i sada zapoviedamo: pustite Babskoga biskupa, poštovanoga
i

» g. »
))

Krševana, nam- vierna
i

i

draga,

ili

njegove podžupe,

mirno uzimati Babske crkve desetinu svakuda po tih vaših krajinah Lici i Buzah. Ne zanovieslobodno

» tajte
»

mu

zu tu desetinu koju
i

odabrao za oinstvo,
podložnike plaati

mu je Gfospodin Bog bio nekratite mu je nikakor, ni njemu
,

» ni

njegovim podžupom

nego liepo inite
i

te njegove

»

mu

ju

davati na dlaku, ako

vam
iz-

» je »
))

draga naša milost; a što je bio od nas po krivu

prosio pokojni g. fratar Valentin odabrani biskup
bavski,
i

Kr-

što

bude tkogod

ini,

sva ta pisma razvrgamo

))

ovim. Tako

)>

vam naše zapoviedi, ne djelajte drugako! Pisano u Budimu leta 1371 ^) ». 1 ovo je zapovjedio
Ninskomu
Senjskomu biskupu. poslušao oni knez. Ali jur 1396
a pol
na 247
s.

preko onoga sabora naredbe: da Buže budu Krbavskomu,
a Like pol
I

ja dr-

žim, da ga je
1)

Ijeta Kr-

2)

U Farlatovoj V Na istoj str.

.


tuda uzimlje desetina^).

104


i

bavski biskup Mikula piše, da su njegove Buže,

da on

A

pak 1409 opetpadoše Rabljani
i

pod Benetane, pod tudjinu,
nici tužni opet zgubiše sve

tako njihov biskup

i

Kanovžitak.

one tuste župe,

svoj

Za Buže Krbavski, Liki i Bužki knez a Hrvatski i Dalmatinski ban Paval kaže 141 J godine, da su Krbavskoga
biskupa
Ali
^)

Krbavski biskup Radoslav 1841 leta, prašcajuc
koji bi to
,

etrdeset dan pokore
Mihovila u gradu

i

to

uinio u crkvi svetoga
,

Ostrovici

oituje

da to nije njegov
zapisu

grad

^),

a biaše u
:
(i

Buzah? po onom popa Grgura
i

od 1455
tina
sie
i

A

ja pop Grgur, biiduci kapelan kneza Marvikar Vinodolski, pisah
i

buduci plovan Novogradski

po ukazaniju više reenoga kneza Martina Krkoga
i

Modruškoga
hasa),

Senjskoga, ki v to vrime po milosti Bozjej
(i hiše

gospodovaše Vrhaškim gradom
i

špan vse zemlje Vr:

gradom Kozaru, ki je v Bosni, i inimi gradi Ko-^ mugoinu i Kostanjieu, i kaštelom na Kfninji (po Kukuljevicevu, a po Farlatovu «na Kelpi»), i Jerovljem (a Kralicem»),
i

Grallcem,

i

Lipovcem,

i

Jastrebarskim,
^)

i

Oki-

em,

i

Ostrivicu (Ostrovicu) v

Buzah

{Ostroviczae in
i

Busis))^ u

onom prevodu)? To

je istina; ali

u Lici je
da ga je
»,

bio grad Ostrovica: kralj Vladislav 1403 Ijeta svjedoi ^);
i

da je bio vlastelina Petra Novakovica, pak
et

taj

1) « Per totam Corbaviam u IV na 98.
2)

buxanam

dioecesis

meae Corbaviensis

....parochialis ecclesia S.
...

Mariae Virginis de hvskfix,

dioecesis,

CORBAVIENSIS
3)
«

U

isloj

na 99

s.

Dummodo
s.

in praedictis diocesani consensus intervenerit

»,n onoj

istoj

na 96
4)

U

5) «

Povjeslnih Spom. na 82 s. Castrum ostroviza in provincia

ljce

cum

forteliciis,

silvis,

ho-

minihuSj vassallis, juribus et pertinentiis omnibus ad castrum ipsum spectantibus
...y>,

u VII Arkivu na 46

s.

Ali

DicTORUM castrorum Ostrovice

et cetini »

,

ono pismo nije sve po besjedi: kada pred ovim nije Cetinja.


kuli ski

105


i

promienio knezu Scnjskoinu,
biskup Andrij

Krkomu
i

Modruskomu Mi-

(Frankopanu) za grad Ozalj,
i

za Cetinj.

A

i

Serij-

kapitul 144 5 Ijcta ovo svjedoe, prii

voljujuci Novakoviceni, Petru, Mikuli

da kako su

bili

Novaku, bratom, slobodni od desetine u gradu Ostrvici
i

u Lici, u onoj bishipiji, tako da budu

u selih Panniku
,

Pamizak

»)

i

Pod Vi^hom u

Gatskoj, u Senjskoj

koja

sela da je bio

promienio oni knez vlasteb*nu Pavlu Noza ovi grad
*).

vakovicu (sto ne. Petru?)
Ostrvici
ili

Pak u ovoj
i

Ostrovici biaše ona orkva Sveti Mihovil,

to

ne pod Senjsku, kako Farlat sudi, nego pod Ninsku biskupiju,

po besjedi:

«

u onoj biskupiji
«

»; a

i

po samoj onoj
ova Ostrvica
ali

Krbavskoga biskupa:
na to privoli»:
je jos
i

ako biskup, ija je ona Ostrvica,
u Senju.
I

jer ju je rekao
i

sada u Lici, kako je

ona u Bužah;

da vec
!

nisu gradi, nego sela nekakova:
treta je Ostrovica

prokleti bili Turci
i

I

na Uni,
ili

i

etvrta u Sibenikoj,
ili

peta
je

u Splitskoj biskupiji,
ostrvica

grad

selo.

A Vrbnianom

na stubah ono za ruku, sto Talijani zovu poyvidiv,

giamano, a Niemci ini mi se da Geldnder.

Nu knez Šišman Frankopan,
svojem Otocu!
I

da

mu
i

brat Stipan

u svojih Modrušah ima biskupa, poželi ga
zastavi

on imati u
u tom gradu

1461

Ijeta biskupiju
II,

po

samo Senjske, kako Farlat piše i Sladovic, nego i Modruške nekoliko, a to Buže, ako je istina, sto je ono Rajmundo, Ninskoga biskupa Jakova Divnica namjestnik, zapisao: «ad
volji

onoga istoga pape Pija

davši poda nju ne

qiiamdam partem busane
1) « De Ostervicza cundum consuetiidinem

i^egionis

Episcopatus oitocensis

» ^);

...

castro constitiUo in lika (a niže: Lijka) ...se,

illius patriae
ali

ac illius dioecesis

....

,

Farlat na
još neko-

128

str.,

i

Sladovic na 73,

imaju: Khovak nam. Novak,

1

liko debelih.
2)

U

Farlat. IV na 226 s.

I ta reeni g. et » 'tjuatus nuncupatus a Romanis oriundus.. Caroli Carlovich vocatus.i 106 : to je blizu za 1527 Ijetom. pravo: Ego Martinusius Tako : a g. mi» )) sea oktebra 22 dan. et Comes (Castri Obrovaz) fuit Joannes. da jur je bio umro *) a on je toga Ijeta umro. i domin Paval. Uršule v selo Humcane.. Kukuljevi u Arkivu III na 53 s.. nu na 229 je s. A Slovinj je Slunj grad: ona Svetojerolimska « umro u Slunju oni ban? da je u Medvedgradu? Ili je^ ».. još od 1268 u V na 243 s.. sto ino pismo kaze: u Let 1484.. Libro deli Infermi el Pelegrini . Torfilius. i domin Sti- pan Juršic. uzeo r zo. I tako navkup buduci ti reeni redovnici. ci reeni proka- » )) naveerje sv. Mihovila arhižakna Senjskoga I » )) g. dan ili drugi ima krivo. knjiga. rekši ali novissime occupata (castra) anno 1527». pitajuci g. pred g. zašto Hrvatski : ban Ivan Karlovic. fra Antona obranoga biskupa Modruškoga )) » » » » » » samo obran. buduci pozvani pred sudce de- legate. qui obut Banus in Slorigne je (Slovigne: Farlal 1. » )) domin Mihovil Sultic. domin Andrij i domin Tvan s Podsmluna. A bi Iko <( Pius pp.. i tolikoje fra Andrija. Blaža kanovnika crikve Senjske.? . fra Antona obranoga biskupa Modruškoga.. vocabulo Sancti Georgii sita in castro Crovinio Corbaviensis capella sub anno 1^59 »^ u onih Theinerovih Spom.. toga ne zna ni Farlat ni Sladovic).. Andrij vikar Buški. Paval biskup Senjski s redovnici kapitula Senjskoga poslaše svoje (Daje bio prokarature po imeni i g. potovani otac g. I tako v etrtak na dan raturi pridoše v sredu v sv. v. et mogao zapisali ili prepisali: Crovinio namjesto Slovinio. i pred fratra Andrija... tu biše prišal g. na 447 s. i dva redovnika z Like. diocesis. i potovani redovnici kapitula Senjskoga (Redovnik je hoji na sebi ima sveti red: sacerdos) na potu gna fra Ivana opata Draškoga. nije prije 1581. Paval biskup Senjski. 29 Agosto ^549 partite». dvakrat. Ali evo. pristu1) . a u inom pismu Rabskom » ." ultimus Dominus latine. kaže: « adi Charaman de slovigne vene amalato al hospital . ga za gna: u a Martinusius de Sloviga de Slovigna»). de Frangipanibus. II. )) Uršule pridoše redovnici na službu v I Humane \Bui » » zah.

— » )> 107 — v reeni prokaraturi. . nisu spadale pod P'ovom pismu Buže bis: Otokoga .. Petnis. i )) tu pridose v seli fra Ivana opata Draškoga. )) Marine. da ih ton: zato ja nij' doma^ da to je » I v Krbavi An- ga hoc'u ekati sve u Povjestnih Sponienicih od 121 do 122 strane. Ali drugega Ijeta papa Lav X posla ga u Dalmaciju. kadi je g fra Anton IVa Andrij.... talis . . topov sedam tisii dukat za Jajce u Bosni. voluntate et Episcopi ocTosiEN. cum consensih presentia. Episcopus Vesprimiensis ! « per. i». kadi su sudei naroeni delegati? A fra Ivan fra opat ree. » » » rekoše: . kako je knez Šišman zastavio biskupiju! a da je bilo na Trsatu. u Arkivu VI na 456 primus nam. praha. da se ta grad obrani nemilim Turkom *). i Marine na doni kadi i)rebiva reeni (selo) Anton. Indiclione tertia^ mensis decembris die vicesima octava verho. Blaž. a radi Aiigustova » .. diii vuncentii mandalo Reverendi patris . ki biskup Vicko Andrijic nastao je ovdje u gostinjac diii . ke ne zna nitko na svietu. tanqiiam presidentis Venerabilis Hospi: Sancti Hieronymi de Ansta (Augiista pravo maiisolea) .. arlii/akan i g. U onom . iseuci pitaj ui paki pridose v selo g. kako sam našao u nekakovu pismu u ovom istom gostinjcu. i)rokai*atun I » sv. \ tako lee g. pitajiicn. Otoku Još jednu za Otoac. fra sv... s. i po njem žita. pismu je Episcopum OttoHensem ». Ali 1520 Ijeta opet biaše ovdje i 1) . OtoRimu HrIjeta : vatski (( bivši mu predsjednikom 1514 Anko millesimo qiiingentesimo decimoquartOy ponti- ficatus Sanctissimi in Cristo patris et dni nostri dni Leonis divina providentia pape decimi . vikar: piše i )) Nij f/oma ' biskupa fra Antona: ti Krbavi je Paki zak crikvi » jutra v petak pridose i reeni sudac.. pak je težko složit ovo onim ako ih nije spa- dalo nekoliko pod ovoga a nekoliko pod onoga: da mi je ovdje ono pismo... nego pod Modruškoga s kupa.

. Romam. « V Ospedale di nego : « in Ecclesia S. videlicet R. »: nije dao reci: in Ecclesia Sancti Hieronymi Illyricorum de Vrbe. = S.. in questo giorno sudetto nella congregatione ordinaria mese di luglio 1581 [urno congregati li infrascritti fratelli. . P. crkva gostinjac. amen. nije on samo onih » . i — *) poštenim: « /n nomine Dni. Girolamo degV Illirici di Roma » . Pre- m.. jer ono bis i « de Vrbe ili « Ur- )>. nego je ovako : Domenica A del di 2 di Luglio 1581. Niccolo Raugeo (Raguseo) sidente. to zna vas sviet. Jacobi.. mazier di N* S. videlicet Societas sen Confraternitas Hospitalis. a na 28 strani. da tkogod ne pomisli. Anno Dni 1520.108 gospodarom. ovako može s samo koji u Rimu piše. i (( d^ Roma».. reci De Vrhe pišite ». ili « Urbis ». die 26 febniarii. pier Simone Biidineo ». PRAESIDENS dictae Societatis. koji Sveti Jerolim svojaju? Kada sam li u Svetojerolimskih zapisnicih. lllyricorum » Sveti Jerolim u Rimu a Slovinski. hocu nešto povjediti: u njih nije: «A di 2 Luglio 1581 fatto confessor^ per la lingua illirica M. kaže. u onom istom. Jo. Kukuljevid kaže u Književniku. a ne gdje su Slovinci: gdje su oni. Venerabilis presbyter Jacobus q. Natale Bonifatio 1) « (iz Šibenika). Ca- nonicus Sibenicen. Constituti et congregati in Ec- clesia Sancti Hieronymi de Vrhe lllyricorum. Hieronymi de Vrbe. Pak ili vi Hr- vati ne nam ve luda: de Vrbe. Ali ni onako: « Ecclesia S. sponte et reservato tamen beneplacito Sediš Apostolicae locaverunt. Što bi biskup Andrijic rekao nekim Rimskim Sloili vincem Neslovincem. et prima: > M. Illyricorum de Vrbe ». da je Sveti Jerolim onih Slovinac. Slovinac koji su u Rimu. koji su u Rimu. vinCENTIUS DE ANDREIS EPISGOPUS OTTOCIENSIS. gdje je Sveti Jerolim. kako g. H.-. nego Romae.

,


m. m. m, m,
Andrea Dragovich
giovanni parentio

109


Drarjocvich
» iz

Niccolo Riccio (iz Raba), guardiani,
(i
«

Kotora)

giovanni rasolich (iza Zadra), Sindici,
(i

a

Parencich

»,

iz

Nina), ca-

merlengo,

m. gregorio d*afiano
Neretvice),

(i «

Affianich

)>

^

iz

<(

Nerutvizze

))

m. Michele panzarich,
rw.

(i:

Opanciarich, iza Zadra),
Kliša),

Michele Marcovich

(iz

m. Donato

{Brittanico, iza Zadra),

m. Alfonso gesiialdo (iz Bosne), m. giovanni natale (iz Šibenika), m. Niccolo Diff7iicho (i: Dijfnich,
che era hono trovar uno confessor per
fu comunemente approvato che
si

iz

Šibenika).

iVe//a gwa/e congregatione fu proposto dal si g, Pr^esidente
la lingua Illirica, el

trovasse, et fu proposto

M. GIOVANNI PARENTIO, ET M. PIERSIMONE BUDINEO, Ct si

pvolimgo

allMTKk congregatione.
0.
.

u

Domenica a

di 6 d'Augosto 1581.

Nella congregatione passata TU proposto m. giovanni parentio

per confessor,

et in questa

presente fu ballottato, et hebbe in

favor baUotte bianche n.* tredici et

accrescendo per questa sua fatica

una nera in disfavore, uno scudo di piti al suo
mese per
lo

salario, che in tutto sono scudi cinque lo

adve-

nire, con obligo pero di confessare tutta natione Illirica,
quelli che

non sanno parlare
» *).

italiano

ovunque saranno,

et
si

anco

alle vigne, et

particularmente quelli ammalati che

troveranno nello spedale

Tako
dra
,

«

gospodin Petar Šimun Budinic
pisac
1578
i

»,

pop

iza Za-

oni naš

pjesnik

,

on ovdje

nije izpoviedao

1) Decreli, dal

al 1591.

t

- HO hrvatski: oni Svetojerolimci 1581 Ijeta, a na 2 srpnja,

samo su ga
iz

mislili za to odabrati, ali
a

na 6 kolovoza ne
je za misser,

odabraše njega, nego

gospodina Ivana Parenica», popa

Nina, svojega druga od davna

A ono m.
i

messer, gospodin, kako oni zapisnik kaže
stokrat.

svi

onoga vieka,
g.

A

ono «pier^y
Jer

nije

namjestopr^^pop, kako

Ku,

kuljevic

misli.
ili

popu govore u onom zapisniku
ili

ili

samo

misser,

misser don,
», iz

reverendo misser don («R.

m. Don Gio. d'Alegris
ono se drži
bilo
,

Raba), a pre malo kada. Apak

«

piersimone
i

ime; ter

je

onomu

«

Tako Budinicu Donatu Brittanicu
»
.

je
»

i

Petar

još Ivan.

Ali oni isti Svetojerolimci

1582

Ijeta

na 12 marca pišu

ga samo šime Biidi7iic:

«

da je latinski Izpravnik preveo

na Slovinski,

i

da
ali

mu

je toga
i

papa Grgur XIII dao na-

štampat udo,

da hte

oni 500 knjig na svoje troške,
»

da pokažu koliko ljube svoj narod
sentata la tradiitione fatta per
il r

— evako

:

« Fii

pre-

m. siwone

budineo da žara

di lingua latina nella nostra Illiricaf cavata dalla breve Direttorio fatto

ad Parochos, dovendo havendo considerato
la necessita

la

detta

compagnia

che hanno

qiielli

nostri Paesi

di lin simil lihro,

non ostante che ne habbia
et fratelli

fatto

siampar

un gran numero
la soprascritta

la Santita di

N. S. (Nostro Signore), pero

compagnia

nemine discrepante viva

voce dissero, che se ne facesse stampar ad sna stantia cinquecento, con questo, che se ne metta gualche nota neldetto
libro, accid si

veda Vaffetione che detta Compagnia porta a

qnelli popoli.

Camerlengo ,
et alVintero

Et fu dato Vordine a m, Giovanni Parentib che dia denari allo stampator a buon conto ,
di

pagamento tanto
il

queWaltra di m. D. Aleš-

sandro. Et per accordare
Riccio guardianOf et

stampator fu eletto m. Nicc."" m. D. Giovanni parentio Camerlengo ».

A na
stampator

6 svibnja
sciidi

samo: pop Sime: « venti a buon conto delte

E
«

piii

pagate allo

dottrine

Xpiane


(cristianc) chc esso dcve

111


clic

stampar del Rev. m. Alessandro
deve

accomolis, et del diretiorio fatio da don simone,

stampar per
d
vri.

servitio della natione, che vi si
.

faranno Imoni
Ijeta

conti delta congrcgalione »

Ali

drugoga

na 5

lipnja: postovani gospodin

pop Sime Biidinic,
iz Splita)

« Fii
*)

proposlo

da m. Niccolo Alberti [Matidic, pop
fratello
il r.

per vostro

m. d. simone

BUDiNEoe^m.

p.

simone Bonivente

da Žara,
condo
(i
il

et fii

dato ordine che piglino la informatione se-

nostro solito, et furno deputati
et il

m. simone Zapich

ovo Zadranin),
1

R m. Don

Martino Fabrizio (Trogi-

ranin) ».

nista vede.

Tako

je bio

u

Rimu pop Šimun Budinic
«

dvie godine,
i

od mjeseca srpnja 1581 do lipnja 1588. Pak, ako je
godin u Zadru pisma djelao

onih

pop Šimun Budinic», kako je netko Franu Kurelcu, mojemu dragomu uitelju, rekao, onda sta bila dva. Ali ja onoga ne vjerujem. A sto

mu
co
»

Svetojerolimci ne govore: kanonik, nista za to:
i

Rim-

ljani
,

sada govore
«

samo
»
,

«

Don Giovanni
,

»,

«

Don Mar,

«D. Vincenzo » a D. Niccola » «D. Martino», a kanonikom. A ni za ono nista, stoje bio prije kanonikom, nego popom: ono je bivalo i biva: koji je samo žakan. 1 još mojemu kanonik more bit
D. Giorgio
i

uitelju: Farlat ne kaže da je bio Budinic u Tridentu
na saboru, nego u Trogiru,
« Tragiirii ».
i

Kažuc Budinica, pokazao sam
lovida, splitjanina.
I

popa Lesandra KomuSvetojerolimci su
« il

ta je naški pisao.

ga

bili zapisali

za brata

1576

Ijeta

na Snjegavu,
,
.

Rev.

m. Don Alessandro de Comoli spalatino fu accettato di comnne consenso »^), a na Sviediinu 1579 izpisali, a 1582
.

(a

ne 1580, kako je u Kuk ulje vide voj Bibliografii ) na 4 ve1)

Da, Matididf jer indje je ovako:
d* Alberti

«

^579, 6

settem. m.

Mattheo

Matulich idest

da Spalato

».

2) Decreli dal 1566 al 1578.

I

. a i i na 180 nekoliko. solvit die 2 maj 1546. antiquissimus confrater. a ovdje je bio ter gosi podaric 1558. nego Ivan Rosa: Alberto Dujmic tek 1550 poe biskupovati u Krku. a više liki. ne isto šibenianin. loga popa u djeti je. a ali i Duvanski Mikula. Kukuljevic) Lazanjic. « pre Lasagnic dela hraza ja ». zadranin. na 181 Biskup Ninski (brez imena) ovdje 1543 godine. Gregorio)). A ni Mario Kaboga nije ovdje. ona sta bila 1542. za opata Ninskoga. P'ovom p'onom i vi- da je bio pop. « diffinicus ». Pak ima krivo 1861 godine Leptir na 177 s. Za biskupa Vinka Andrijica (ili: Andrijevica?) piše et 1) « i5i4 . Hieronym. bili izpisali uzeli meda se. vidio sam stokrat. to šest putij. i A Petar Divnic. i na toliko ožujka odluili dati « da naštampa Nauk kršanski.. kada je ovdje: « 20 aprile 1544. lasagnich curat... ne Alberto Dujmic. Boracovich))).. da su ga po krivu.5 magio .. jD. i 1548. 1563 1564.'' — dioc. i ». spoznavši. i u Lošinjskih pismih slovinski zapisano liet.. A i « Budinic ». U Rev. nego Marin Kaboga. a ne u Budi- neo». 1554. šibenianin. biaše cc njim. Hier. ..» « 15A2. zapisali ga: i Petrus divnicus sihenicen. a i Duvanski 1553. od 1545 do 1547. ga opet dottrine cristiane ». nego Grgur... de Vella dol pharen.per sindici fo eletto U Reverendo dumnese. i Kreki s njima. mon Sinor di nona. i A i 1589 osta opet za prvoga brata. biti da mu nisu dali svoji posli ve- Pak ga nije ovdje i do 12 travnja 1587. 26 decem. i još 1557 1543. Hieronimiis lasagnich». A i Barakovic («Barachoali vich». baš onih Ali ja sam se preve sputio. « difnicho ». : A pak ono Lasaneo mogao je sam vlah (( reci (valja da g.. <(d.. e che deba — intravenir monsignor veglen. da je bio fratar ». « ». bio je ovdje 1542. « Juraj. a i Fran Divnic. za prvoga ve- ovom Svetom « Jerolimu. s difinico ». i još 1541 ^). — Ijae i 112 — mu dvadeset škudor. Ijeta pak je bio prvim bratom od 22 travnja onoga do 9 sienja 1584.

. na prošnji! Ninskoga biskupa Ivana. od onoga sabora.— Farlat. i on pušc'a kralj toj do vieka : a etire dni za njim Stipan VI da po banu i Rolandu ter i po inih plemenitih svjedocih. na okolo ^). a sada je ovdje 1) u Propagandi IV na 218 u To pisa pop Marko popu Blažu U Farhil. i drugo na 172. integraVKRiTATi et non famae innitentes super liter CONFIRMARE et conservare eadem quaesiione ».. nije nikad spadala pod Splitsku. spozna Ninsku crkvu.sempeh et paad praefatum Nonensem Episcopum et Ecclesiam suam perlinuerit edocti. a i 113 — Ot()('(. nego vazda mirno pod Ninsku crkvu. grad Chetilavac sa crkvom sv. et debuerit de jure pertinere na 286 s. u onih krajih nekada.. a najbrže ni je ni inoij^ao \)red |)r(>kl('limi Turci. veli A dva pak 1272 Ijeta Splitski i biskup Ivan. honorem Nonensis Ecclesiae cupientes et volentes .. dapae još od kada ju je ono kralj Gejza uzeo Habskoj.ii. • A u misalu.. Jurja. U lil na 285 s. d'ako po Lici najde brez gos[)odai'a. Ali J dade « astnim i Chetilavaciiim s polji . a po Ninske crkve pismih. s.. pak da ju dvadeset i da je spadala da spada pod ^) . Celilavac.. ili Hetilavac. Spomenicih na 137 s. ki je bio . kako se je pravo zvao oni grad.^ nekoliko dokazov.. ili Cetilavac.. kako se je nekakovo selo ondi negdi (vidj u Pov. 2) jus et . zapovjedi negdi od 12G2 do 1268 Ijeta i banu Rolandu. ali Sladovic. pismo od ili 1489.. III evo jo. da jo vickoin stavao u po onoin nlje. bili sto i pokle su onuda pedeset godin Turci? ja ne znam. Kralj Ilrvalski Bela (tgrom IV). ako se nije zvao: Hotilja Vas. A da je pol IJke spadalo pod Ninskii l)iskupijii. 3) cifice quod provincia de lica et ejus decimatio . 8 B . da to da crkvi ta i koje rnjesto pusto bis)) kupu Ninskomu. Ketilavac. pokle je s Ijeta Liku svojao za nju se : Ninskim biskupom i Stipanom pravdao.. tko može znati sada. od 1499 ili Ijeta). i to da po pravu i po pravici^): a to od 1185 Ijeta.

pisah. i kneza Pavla ostalo » kneza Karla. nam. g. knezi Krbavskih i proaja. za svoih.. s.. i zmožnega. stoje u Svetago Ivana v Kasezih. i proaja.. Obrovie ». i dalje: za istih Spomenicih koga nije pisao ka- pitan Senjski vikaru Senjskomu. da on nebi dal toga initi. nego vikar njihov Ninskomu u Bag. kako u ovih na 181 strani oituje nekakov list. i U 1865 godine Književniku na 21 « na 22. dobru (= takodjer) v Ob- » » » niužu i ophodniku (ohhodnikuj gospodina biskupa (Nlnskocja) gospodina Anadala. Natala z Bnetak. vvrime (Biase burno i i il dazjevno?!) v'zveliene. 1460 Ijeta sami oituju. Slovin» skoga (a sada: Slavonski. a još ricu bila pravda 1500 Ijeta. i i njega sina kneza Ivana. dostojnega biskupa i » » )) Ninskoga.. biše. po besjedah: da kada » bi ovdi (u Senjii) naš g. kako g. Matijaša kralja Ugr»skoga.o^aj. nsi tudju!). buduci tada sudci Baguški. da su Bagužani let )) pod Ninskoga. u Pov.. vikar v Lici plemenem Bopod gospodinom Anadalom biskupom » « Ja pop Blaž Ninskim . i vVrime » oca duhovnega g. i proaja. visokega. Dal maci e /Da/maimsA. » » gospodin Anadal olegnul desetinu vsu (pod sveti) x\sel (stolna crkva u NinuJ viku vikoma A tagda biše Liku po isti A pisah te kvaterni stoje na Lui u Svetago Luke na » let » )> Gospodnjih 1441 binac. ». evako: « Y'vrime presvitloga. . prodah ta za misal erikvi svete deve Marie na Drenovci 20 ter 7 dukat tekuce (( A )) pak 1449 . . i plemenitega gosp. Kukuljevic kaže. v'zmožne plemenite gospode kneza Totakoj maša. « bis ». gospoda Ba» I » guška. biskup (= si hic episcopus )) noster esset) 1) . Cesa- Spomenicih na 89 Tako cah Bag je bio Ninski.: ha- pelanu. *). Hrvackoga. ali su krivo naštam- pali: «kupelanu».. Obrovi. a to jest za s.— )) 114 — li v Obrovi kapelanu Svetago Jurja rovi. «za svih «pisak».

pustil nas je k našemu. A žemo: tako i e f=sje. da š njih » )) volju (Kako ga asti!) i njegova strica. da nii od kapUula » skc predli o ta no napuciijuci gospodu lelesnu poinagaju('i )) njimi *) » se » «A . da ima k tomu veno a ste rekli.) ». za znaju. a i ste rekli.. da se telesnu gospodu pomazemo Ninskoga « na Bagu ». ki boiju a on. Like A na iztok pod Velebicem Ze- li A sada nam pišu: njomi . pišete j nam. i a e (cije) pokazati tvrdinje.. kako od onoga. na ej (cijej) biskupiji je uinjena. koliko je Pod(f gorja Ninskoga.— » » 115 — erikv*e Seuji kunfini i piihodišea. kako gospodin pravden i (Ani. dobroga spomenutja kneza Martina. jer u Rajmundovu popisuje i Cesarica. po ostalih. ona crikva jest uzidana Senji » )) skim biskupom kršena. i Evo : kak' on popisuje.. » » smo mi ni. Bernardin Frankopan) . ke su naši prvi od 1 » njih )) prvih imeli. cijej ni. da se telesnu gospodu pomaplae kada dite se i mu gdo krušac v' zame . da našega uživaju oni.. hodili plakati. kako ocemo ištrumenti verovanimi poobljubimo jedno mesto za vas i » kazat.. ta da ga » uživa. da Senjski kapitul neka ne svoji Cesarice. vidivši slišavši naše )) tvrdinje. nego (je) bilo vazda Senjsko duhovnim Izberimo ali Ba- i teles- » nim zakonom. i praviju tvrdinju pokaže. za na- » nasy kadi vi imate priti s vašimi ištrumenti a )) mi s šimi : on. Tako nannjestnik » bio pisao namjestniku Senjskoga biskupa. ke Vi ^ovorito da su vaserja bis(( kupa )). i mi smo ju mirno udržali do smrti slavnoga spomenutja kralja )) Matijaša ( Tako do » 1490 1. Ali je bio Ninski dobio valjada. ili knežja milost. pak mu )) )) on iz Senja na Markovu ovako odgovori : « Nigdar ni po nijedno vrime Cesarica ni bil kunfm Ninski guški. » » muanje.

U Obrovcu su stavali uzveliena gos^). ter udo . 3) « Sub invocatione S. grad suburbio)). n^ ali montagna) extat cas. Jurko Posedarski.: « strum Z e lengrad 2) « CHiURGACoviCH appellatorum e u Arkivu VI na 234 fiol »: i 4503 Madonna Dorothea Conte Zuanne Curiacovich suo valo je ime u Hrvatov: u Farlatovoj III na 7 s. nu Serijski biskup BrajCrmanjaJ. a tada preporuen g. umro bili je banom u Slunju (« Slovigne ))). pokle su Turci o- » » )) svojili. nekadanja » Podgorska zupa) i a nadno nje k moru Obrovac. vamš Bag {(ioppidum Schrissi ))).. koga ne pohvaliti. i sva ona stran .— » 116 — (« lengrad *) . A i ti i grad i opatiju obajdosmo više g. Georgii de copriva». je na ili rieci samostan Sveti » Juraj » Koprivski na Koprivi? nekada benediktovaki pod Koprivom?) ^). )) poda knezi Krbavski Kurjakovici i najzadnji gospodar » » )) knez bio je Ivan.ono 1527 Ijeta a mjeseca sienja. kneza. » putij. možemo A pod Obrovcem (ili . montanea » . itam: Comes ccRiACHUS Disis/avich electus Comes (SpatatiJ ». a pol » » onamo onih Frankopanov. flumen magmim (ali Latini su ju zvali Teda- » niiiSy )) a kovic: mi ju zovemo Zrmanja. a Kurjak biAnno 1558. » » )) varoš. Jakovu »). Obrovac. Turak zasužnjenih zakovanih razveselismo milostinjami Grad (« astnim ))) Raic. — patrui Comitis Joannis Turci ga obladaše 1525 pijani (la Ijeta » na mesopust ob noc. pol ga biaše gospodina kneza Ivana. grad « Yega » g. kada Bagužani 1) « po plokatah Subtus montes ceraneos catenae mundi ». roda Frankopanskoga Rima... » po župniku nekoliko onudnjih sel pod našu Ninsku biskupiju. odvjetnici » Posedarskomu nastoji (a de Possedaria mu ti kne- » zi. sinov pokojnoga kneza Anža njegova najstarijega strica (Ali ovdje nesto » )) manjka: « filionim quondam Comitis Anze maximi »). « n astnim cum mimo njega tee vela rieka. . buduc totu dvornikom g. Torkvat latinski. a hrvatski Karlovic iz po otcu Karlu. » » )) kada biaše totu kada ne biaše knez.

Lika je puno desetine davala krajine za . samo to. da je na Ninskom bila Ostrvica. zupa I ne Jablanac. po im'h pismih. negdi do 1154 Ijeta. ali da mi je do ondanjih pisam Senj- ske prije i Ninske biskupije! A po kom cesaru ime Cesarica. Te varo«? hili ili ^) )) smo ali ol)ac' višek rat.. (U Farlatov. grad toga Anža Fi'anko[)ana. kako je i Krbava. i sto su pisali plovani bivali . koji su d'onda )) u onih mjestih plovanijah i desetinu davali i )) meni . I ja tih medjašij ne morem bolje )) popisati. » gati )) u te za' onda (1514) Turci su jur poimali posekraje. Cesarica y najskrajno sclo cjrad. 1500 Ijeta? Tako Liku je i Podgorje uživao najprije Rabski bisSenjski kup. i Krha ve -). i Mogo- rovici. a bivala je pod onoga kneza Ivana Kurjakovica. a i za gorom i w » )) ravna vele krasna krajina Lika sve do i » » » )) gorom na (jugo) na iztok. Je rieka Krbava grbava? . to sam po- pisao po onom. sel svakoga gradov. nu esa nisana sam vidio. «Sveti Ivan na Gori)). tilavac ». a je l3io negdi . kada sam devet godin » vladao nastojao blago )) ove naše Ninske biskupije. i{ Che- PoeileJj (i u Hercegovini na Neretvi). «Sveti Ivan v Kasezih)). A od Haga ka zapadu i » )) ka buri. — )) 117 — gra^lc sve iiaj)rie(l ili i kolo plcsahu i mancnicalm. oridje sve i ovako )) do ono priinorjc i podgoije . ine na a na buru i i dobra.. Ja medju Jablancem .. . koliko Senjskoga i medjaš medju Cesaricom koliko je Like. IV od 225 do 226 P' ovom vidimo. 1) « Ultra quod oppidum versus occidentem seu boream extat ultima Vlila seu 2) castrum li et parochia ckssaricza ». zapad do nekoliko Bužan krajine biskupa Otokoga. s. ali ne vidimo znam. Tuda po Podgorju Turci biahu zatrli udo plovanij. pak Ninski negdi i . : koliko je Podgorja bilo Ninskoga.

pak samo dva prišli 118 — Krbavski. nego i i Lošinjski otok? Imaju. ne samo dužnost. dokle nisu A pak biskupi Rabski. nego pod Splitskoga i pod Zadarskoga. do kada cemo se sramotno prodavati Talijanom? . Sada: imaju ili ne imaja Hrvati pravo pitati Rabski. Ninski. pod Splitskoga od poetka do 1154. Osorski i Krki oisu ne bili pod Gorikoga veloga biskupa.— do 1367. imaju. pak opet Senjski nevierni Turci. Pak mi otoani. pak opet i ili tri Ijeta Rabski do 1409. a pod Zadarskoga od onda sve do naših liet. i Krki. Creski pravo.. veci Slovinci nego su ni oni.

mogao dogovorit biti ni nainit sa svojim kapitulom: koliko ima njegova a koliko njihova. do 1069. in tempore 'V i Veglensis episcopi. ali » Ono bi moglo Innocentins. ali ne. Ijeta krstio Pak sa- dim. šest. tomu je sedamdeset je od sedam godin. neki Dragoslav. to sviet zna. 1018 biskupovao a lOnO Grgur. a 1179 Dabro. a hrvatski pisano.. spomenuv se dobro kapitula crkve Dobrinjske. a M86 Ivan. 1153 Petar. koji sam I- ja u Knjibit ževniku 1805 pred sviet iznesao:. ^(anno Domini MC. pak 1100 Ivan . oni. zemalj i kiic .. da je 1258 Bonacursus .. a ja više eetrdeset. kako u samom Krku napis kaže. ja držim.. a od tada do 1094 Petar. do 1018 Ijeta no znamo nijednoga. crkvu Sveti etvrt ure i dalje Dobi'inja kaGostinjcu: koju je bio blaga sazidao.NEKOLIKO BISKlirOV itllCklll. na svojem . što . ob svojem ter joj zapisa udo i . kranin. A da a 1111 do 1133 bio Dominik biskupom i . franovac. Ivan. Kolot trije Vi- deset tal. da je Joannes. Tako još 1100 Ijeta u Dobrinju biaše i kapitul viedi ! Pak ta Sveti Vid zapustili su odkrili po žapoi biskupa Pellegrina. tada do i 1773 Fai'lat ti*idesct i jednoiia. a i zvonik do nje. Krkih a od biskupov. da je on na prvi dan onoga Vid. Nij' se 1188.. Svetoga Stipana: pismo je u Povjestnih Spomenicih na 315 strani.


bi

120
i


koliko
s

jim tko po smrti pustio;
i

komu
i

desetine.

Pak

se je žestoko

sam

i

dugo pravdao samodrug. Sudio im
;

njimi, a
to
,

proklinjao jih,
veli

je

najprije

biskup
i

Zadarski

pak biskup sam za

se

a veli

žakan Mavar

žakan Prod kanovnik za svoj kapitul, pojdoše ka najve-

demu

sudcu, k papi Lesandru IV.

A

on odredi jim bis-

kupa Palestrinskoga, Stipana, da jih on naini u tom i pomiri. I jest 1258 Ijeta, odsudiv da biskup uzmi etvrti diel od onoga sto tko pusti samo kapitulu, a kapitul od onoga sto tko pusti samo biskupu; a desetinu da ima
:

spravljati
dieliti

lovjek biskupov i kapitulski, pak da ju imaju na etvero: biskupu, kapitulu, crkvi i siromahom
jedan
diel.

Krkim, svakomu

pismo na kraju r% koje sam našao u Krku na etirih mjestih: na trih u biskupiji, prepisano, štampano pred kakovih osamdeset goto sve
i

A

još više

kaže

,

i

din, za

onakovu pravdu; Tako je u tom pismu:
a

i

medju knjigami kapitulskimi.
a

produ s diaconus canoniciis VeIjeta:
«

glensis »,

u

III

i

u IV od 1295
»:

Ego produs
da

diaje to

conus atqiie VegJensis Notarius
bio svejedan,
i

pak

ja držim,

daje

ta

1263 Frankopanom prepisao pismo,

Benetaki knez Rajner Ženo bio dao 1260 za otok Krki Ego predictus diaconus atqiie veglensis notarius hoc exemplum coram his idoneijs exemplavi testibus Bonacursio de Venetiis » ^), samo je neka
koje

im

je

:

šuplja glava prepisala predictus namjesto Produs.

A pred

Bonakursom
da je
i

iz

Benetdk da

je

ono prepisao. Pak ja sudim,

oni biskup bio

benetanin.

A H
bili

pismo na kraju kaže, da su mali brati sv. Frana u Krku, ne od 1290 Ijeta, kako Farlat piše otac
i

Dunat Fabianic
1) 2)

^),

nego još od
s.

prije

1284:

u

Eratres Mi-

U Arklvu

I

na 60

Sloria dei Frali Minori. Zara 1863.


wores Vecilac
»,

121


«

a dvii
)):

i

[)o

imenu:
ili

Fratcr Justiniis,
Banišin
{((

et

A

Fratcr Joannes
de Banissa
dišce
)>)

spomonu

se

Deša

Dessa

na smrti, narediv, da oni budu
i

vršiti go[)la(ui
i

njemu

njegovoj ženi do vieka za dobiu

za libru tamijana na
i

Kraniškovu. Ono [)ismo spominje kneza Fedriga Franko[)ana, Dobrinj, prvi put za 1100
i

Ijetom,

i

nekakov pinez, Romanat
Ijeta

i

Bissant.
,

Ic^Ol

nije bio

Ivan

biskup

kako Ivan Fedrig
^),

Ursin Rosa, biskup od 1729 do 1738, piše
a 1304 fratar

nego Matij;

Toma,

a ne Leonio, kako Cappelletti. Istina,
i

medju onib sedamdcset devet biskupov, koji su onoga Ijeta na 4 lipnja Kamerinskomu biskupu Rambottu pomog11 krstit nekakovu crkvu u Svetom Severinu, jest i Leonius Vigliensis, etvrti;
ali

nije Vcglensis.
i

Ono

je Vigilia,

Viglia, Bisceglia, grad u Pulji:

bas ondje je Leon biskus vi

povao od 1303 do 1313. Apak oni biskupi
Talije, ter
vidiš,
i

biahu

iz

s

Pulje desetak. Sada

mi

prosti

X

pismo, da

kako su Krani 1410

Ijeta znali, što je Veglensis,

a što Vigiliensis.

Lampridij ^
koji

1323

Ijeta

na 15 rujna u svojoj biskupiji pred velim
i

žaknom Krkim Francinom pred prvim, pojcem Stipanom pred piscem kanovnikom Mikulom Zvijnimirovim, kraninom, dosudi nekakovu pravdu medju Krkimi fianovci i medju nekim Fi'ancinom Gambalerom za nekako vo trsje
i
i

na Prnibu, da oni neka prijimlju s tuda dohodak, koji su do tada prijimali: i sve kako VI pismo pripovieda. A i V
Nomenclatura Episcoporum Veglensium, quorum adest memoria: Gregorius; 1069 Pelrus, usque 409i; 4iOO Jo: ex Lapide in Tur. quadr. ap. Episc. PaL; i 11 i Dominicus, usque ad 4 153; 1258 Bonacursus Ord. Min.; 1280 (ne tada, nego 1290) Fr. Lambertus; 1501 » Rukopis u biskupiji. (1381) Joannes; 1502 Fr. Thomas
1)
(^

— Wd9

,


mene nešto
domišlja
:

122

kranin, da je ta biskup, najbrže a Senjskim piscem. A Kolet bio priie Kvkim kanovnikom na 13 na sabora u Gradu 1330 Ijeta je našao, da je bio Akada Veglcnsis Episcopus » srpnia: , Lompraclim (!) XXII pravo Theiner, da je papa Ivan je tomu tako, ne ima
.

1327

lieta

UBoniohanni
i

biskupu Krckomu na 7 srpnja pisao: Bonivanu za duhovno Episcopo Veglensi >>), skrbniku

Farfenskoga u Sabinskoj biskup.ji, za telesno manastira nešto mas koludri da u najam da lotu skupa s opatom i
nastirsko^a Angjelu
i

Rikardu, žakn.ma ili poKrki netko je po knvu pima iz Riroa. Ono nije bio Theiner krivo Pr««;'««' apisao «Veglensis », il. je ^«^.•Jf (XXIV, XXXSi, XXXllJ Dnve i Meganipanus Belmapola (CCXLXIXJ Barbaco (CCCXXXIV) Dyacon, namjesto: Megajwpan«., Radmoy (DCVllI spomenik) Belinapola,nadivoy Drine, Barbato, Dgacov, znamo po Koletu da je bio neki

Homanu

:

,

CCL™),

,

,

_

Krkimi knezi i«>ao nekakovu Mikula biskupom; da je s dosudio knez Rabsk, Andr.ja pravdu, pak da mu ju je
Micheli 1332 Ijeta.

Pak

za

Lampridijem

A Krkomu
ie

inoga, Gvilelma iz Svetoga Petar na Rabsko, a dao jim redovnika bogomoljna, nauGermana, koludra Kasinskoga, ali nij' ga imenovao, ena, poštena, i svakako dobra ;)
;

Hrvalskomu premjestio u hveti Košljunarom opata Mikulu skoro
biskupu
(a
i

Inocencij VI posla 1362 Ijeta na 22 ožujka papa kralju Ljudev.tu), da

..

pak ne znamo, ki

je bio,

ako nije

Ivan, hranin,
ki ie

Kranom novu
U
Farlalovoj

iimezaboravili!
1)

oni njemu stolnu crkvu sazidao, a mu je papa Ljeta 1377, o Vazmu, pisao
646
s.

V na

2)

Theiner, Monum.. Slav.

CCCXXXV.

I ki bi toga vsega nedržal i i zapovedi gospo: dina Fra Mateja. {netko pomrsloj. » za vs'ko nepriš'ste 5 so. dektebra. i CCCCLXIII. a fratar. t. » 2 kapitul: Ki kole nepride v criki s bratju na oficij. odredi. dobrinjac. udjela a on krsti oltar svetoga Ivana apostohi i evangjehsta u Svetom Stipanu Dobrinjskom. kako bi radi neki na šilu. a liepo pisac ondjc Vid to za[)isa « po hi'vatsku. gubi. na vilaze gospodina biskupa Ivana vikar fra Matej naini i zapovede gospodina biskupa zapovede. Grgur XI. Za to je pradanas redovnik ^= pop. Moje pismo VII.) meseca. : 1387 zapovjedio ov biskup po hrvalskii )) 1387 (. peti Ako ki žak'n nehogje plati (nehocej pomagati » maše » 4 prvadu (popu) Ki kole 5 so. takoje .. da to on koji biidu za njim biskupi -). da posveti Zadaiskoga veloga ])iskupa Petra mu i plase i ^) . kpt. )) » Prvi kapitul: Ki gode ot klerag (clericorum) bude plati » klel » gospodina Boga.. )) A 1) ta zarok stoj ta pena gospodinu biskupu 2) 3) Ondje CCCCL1X.— izrueiv 128 — . o. (soldinij plati. \)i\k Ivan Colloei » obrnu nekako nevolje na tabjanski.. narediv nesto ir)u za svoju du8u ovrši. ne pustiv žive matice: sto je y> kako to kaže moje Ijeta Sada ujmo. ako je misnik: a ne svaki i i regularis. VIII pismo. ž. a pol kapitulu fOmišaljskomiiJ. I . kapitul: ali žak'n' bude psoval gospodina plati » pPvana » 5 koga prvada. za svojih pokojnih. Vnk Ir18l Ijeta Ivan Uihtarevic. » 3 kpt.. da ^) 5 libar. da 4 libri : pol gospodinu biskupu. i toga neplatil do treti d'n n(ije) da del 1) v criki ne gre dokle i gospodina biskupa. ».. šesti sakramenat. i » » )) za vs'ko vlezene imej plati ti 10 so. a Kreki knoA Mikiila. Ki kole redovnik grede v tovernu (krmu). vim Hrvatom Sacerdos: koji je prijeo sveti Red.

iz i vrat. a treti spried kora na- na koj je biskup liepo izklesan. i Pak ujmo i da je bio kranin da je novu stolnu crkvu sazidao: i VIRGINIS FILIVS PRESYLI VEGLENSIS fsicj HOC GOLVNARY OPVS AB ILLO FGEPTV GCEDAT (concedat) AD FINE CDVGERE fconducerej PERFEGTVM.— A to. Ali Ijeta ne kažu nijedan: jer tada su ga znali svi . INDIGENE Q D • fquodj f EGGESIA IN (haec ecclesia) FATVR ffabricabaturj TEMPORE lOHIS (Johannis) YEGLE NSIS EPI. pravo pred Skupnim. Ti dobri svjedoci su u stohioj crkvi Krkoj: prvi nad drugim desnim stepenom. A po obueni. SEPVULTVRA REVERENDI IN XPO PATRIS ET DOMINI DOMINI lOANNIS DEI ET APOSTOLIGE SEDIŠ GRATIA EPISGOPI VEGLENSIS ORIVNDI DE GIVITATE EADEM. od u zidu od juga. ARCHIPRR (ArchipresbyterJ H (hocj OPVS FEGIT FIERI. raki. i visoko. iU — hrvatskonfi misalu i to ti je pametno zapisano u iz Omišlja u Propagandi. nego još nešto — za ne samo potla. a drugi na mramoru gotišku su vana.

a — imala jih je pet nekada. a do kraj 18 vieka jest slu/ila. Ali ne ima vec nijednoga oltara. » 1) . Pak ta stara stolna ljudi. kako kaže pismo XII Sv. liko je ta Zato je on biskup Ivan morao skrbiti za drugu stolnu I sazida ju do same I stare. : svega nišam mogao protali: škoda. da jo do tada Svoli Kirin bio stoli noin crkvom Krkoiii. Zadnjica joj je liepo od klesana kamenja..— Sada mi danas stoji jo 125 — viekov. široku ko- duga. sprednji: mu je crkva brez proelja. koju je bio sazidao knez Leonardo 1333 Ijeta. a dugu prama ali širini. Nijc na tlih. ANODMCCGXXXMI HOG TEPLV (templum) FlEI (fieri) FECIT LEOMADVS CO (comes) k' CANIFV MATI GV SVA VXORE BOGDA NA AD HONORE SCl (sancti) SPŠ (Spiritus) ET NIGOLAI G FTS (fratres?) ATI H (hic) • • • • • • • • ' SCT • • • . prostraniju. • • ŠIBI SEy\lT\l' (sepiilturam) ELIGE SlIST t MAGIST (magister) MIKjEL • - (e/igere) • VO^ ' • • ET N • M • (me) FEG .. Pak ju posveti Veloj Gospodji. reci. tako dobi jedan zid. crkva jest mala: u nutar težko da je moglo osam sto crkvu. . kako je na njoj latinski a na gotišku zapisano'^). joj ogrdjeli i ztanjali a diele ju na troje. i A druai dobi dosesnuv i zasesnuv nekakovu inu crkvu Svetoga Duha Svetoga Mikule. koti da bi branišce valja da s prvine nije bilo nijedne kuce : od nje do mora (a sada je biskupija).. A Krani su ju zvavali velom stolnom crkvom. Margarita 2) zapisano Ijeta 1503.. a na njoj dva ili tri mala i uzka okna. da opet služi plovanu Kikomu. (da gual Decima si portava over si porta in S. . Stepeni su od velike starosti . brez obraza. pak presvietli biskup Vitezic bi rad svakako. nego je na bila tlih etirih tvrdih svodih pod kojimi da nekada nekakova crkva ^). Margarita: .. i lo mnogo Ta crkva i još pokrivena..

polagXlH.. s' Senja dal i i daroval jednu zem- Iju .unam Missam . Ecclesiae Sanctae Mariae de Vegla.. plovan Bašcanski. dala i darovala tim Pavlovcem «jednu zemlju v draži Baškoj )). Prvi je od 1375 Ijeta. XI.. mnogo nauen: kako kažu moja pisma... polag pisma od 1413. ondje na 47 strani. kako listi nam to kažu u Baski pisani liepo hrvatski.)^ . a šesti. XV » i XVi pisma blizu ^). kojim neka Rada.. et Capitulo Veglensi. legavit omnia sna bona. a štampani u g.— od 126 i — ondje Malim bratom pusti i U19 3). XVII. što im je daro- 1414. X.' Sada dvie (( tri besjede o fratrih Pavlovcih Svetoga Spasa Senja. što « « im je darovao neki im je Ivan Kuševic.. guae habebat in Veglensi. Juraj Kurnacin. <( XVIII.(Yicecofnes Nicolaus Russovich de Vegla. )) . kako im je 1381 knez Stipan « ostavil i daroval» nekakov « dohodak y draži Bašcanskoj vala neka Žela. LIH. podknežin. lieta 1419. kako mu je Ijeta 1402 namjest1) . a peti. 1419. bašcanka. 2) (. IX. Kukuljevica Povjestnih Spomenieih )^: VJll.. in 3Iajori Ecdesia Cathedrali Veglensi. A drugi je od toga Ijeta. . — Pak je biskupovao od 1402 (a valja da i od prija) do 1421 godine Toma. kada im je je «Ivan Mikulanic v draži Baškoj ». et Conventui Fratrum Minorum de Vegla pro indiviso. vel Insula et in Gelsa.. sve svoje kranin a v Otocu u « Gelsi » blago u Krku i po otoku. XIV. IX. Viceomes in Otocaz Vegla.. Pak treti kaže. To prvo kaže.. XX. XXIV. ». Xl. v Ljubotini Oni su puno zemlje imali u draži Bašcanskoj na našem otoku. XII. XXVI. a etvrti što . XIII. Njoj i nje kapitalu )) Mikula « Kussovic . 1420: Pavlovci Svetoga Mikule v draži Baškoj z Pak još i Gvozda » imali su zemlje u Draži Bašcanskoj..

podknežin Marin. Pak malo zatim Krki knez Mikula Frankopan najde a papa Martin 1) V potvrdi biskupa Mikulu. jjodknežin Mate. Bascanske Matij. na 8 listopada strani. podknežin Anton. i 1420 biaše na 10 lipnja 1421 ve ne nego kapitulski namjestnik pop Ivan Pavlov. i nekakove drage trsjem a peto . zakokanonik Krki. podknezin Vig. Kreki veli/lakan. pravo/nanac Minelin Ivan . vlastclin Vlabic. nik. kako na 22 veljae biaše. a treto. za nekai ko vo trsovje u draži Bašcanskoj. nasadjene u Svete Sofije kotaru kako su pred njim pravoznanac Ivan kule oblasti dali podknežin Anton po kneza Mikapitulu i Krkomu i samostanu Sv. potvrdio. darovao A etvrto pismo kaže. kako je taj « biskup potvrza dobra dio toga istoga Ijeta. Frana je bio pustio dva sada na FVnibu kula « u Kanajtu. darovano Krkim » Fra- novcem. a zadnje. opat Svete Marije Košljunske Dumi(5 veližakan . je ncki Doini- dobra daiovao pol od pedosetoga diela otoka Plavnika Mikuli « Flacliu » fVlnlui) /idaru. dosudivši je njemu. podknežin Otoki. kako su o[)at Svete Lucije skiipa s njim ncki biskup u njega i . a Mi- Russovic ^) ». i kako je on 1419 dao oblast.— cel za 127 — (h\ nik Mikula. kako je u Povjestnih Spomenicih na 30 . Krki on' isti . A i na 1 svibnja. da je zidar Mikula Flah Krkim Malim Bratom . i vlastclin Ijeta Mikula pokojnoga podknežina Marka. vlastelin Bartolin. a drugo. koja im živ. sudili 1410 pred mnogimi svicdoki nekakovu pravdu medju Mikulom «Flachom« s Janjom Lampridijevom za nekakove drage trsjem polag Svete Sotije. da fratar a Toma scnjanin (a protumai Krki ))) pisac i sudac Ivan polatini ex lit- tera Slavonica sto je bio malo prije Bašcanski pisac Stanac napisao po Slovinskii pred Bašcanskim plovanom Ivanom Kuševicem podknezinom Petrom pokojnoga podknežina Vline i sudcem Jurkom Povrazovicem.

. šanin polag to modru- LX1V pisma r--^- u g. . quos quidem excusatos semper per elapsa lempora hactenus Ve- glensis Episcopus hahere consueverat. coram Venerabili mensis Januarii. . . Modruških još. in Chrislo Patre ei Domino Dno JSicolao. 1453 Ijeta Ivan Frankopan i gospodar Krku i svemu uze.. ali x\ngjel. . od 8 listopada 1436. Krki i je biskup mo- gao odgovoriti sedam kran. rabljanin. da je preminuo taj biskup 1485 Ijeta. (( Nicolaus de Zutigno kranin. Vrbanskom.. a knez Senjski Modiuški. po onoga kneza eosdemque besjedi: «septem excusatos ad nostra tema da dvie crkvice svoje na i . bolonjanin. <^ »: i Rabski je biskup odgoi in sala a Anno . domenikovac. Tako more imati pravo Farlat. . .. Sveti Juraj.. Veglne. u njega i Kreka njim podknežin Minelin i sudac Mavar ^). Christoforus de Arbo Inquisitor liaereticae pravitatis 2) ». I na to privoli biskup Fran. ne znamo do kada. Kukuljevica Povjestnih Spo- menicih. i 1446 jur biaše Fran biskupom polag Farlata. I 128 — da je to bio veli ja bih rekao.. a je to vlastelin.— toga istoga Ijeta. da ih je odgovarao vaviek^).. polag onih mojih pisarn. .^ Frater. žakan Krki. Dei et ApostoUcae Sediš gratia Episcopo Veglensi.. i mogucih Frankopanov knezov Krekih Senjskih i . kako u inom pismu Kre- kih franovac skupa s pak 1434. otoku.. poralia servitia deputavimus 1) . die 4 mari Episcopatus.. ii2A. A od esa je ono odgovarao biskup sedam kran? od rabote knezu. abstulimus ». <^-ali A kako moje Xyill pismo kaže. dosudiše nekakova pravdu medju Krkimi franovci i medju nekom Dumom Andrinijevom: kako to svjedoi XVII pismo. a za njim da je bio.. tu moc biskupu ^. do trideset i dva dukata vriedne. na 10 travnja. ». A pravica iVngjela namjesto uzvelienih i svih njegovih biat.. a banov Dalmatinskih i Hrvatskih. Indictione 2.... U njega je 1424 Ijeta bio nevjerotjerac fratar Hristofor.((septem excusatos ex eisdem civibus ah Episcopali Ecclesia Yeglensi.. . Svetoga Mikulu v Ogrulu.

ot nedelje do nedelje.. Solemnis. )) proaja. Indictione 7. na s.. kako je više i reeno Drugi kapitul: Da vs'ki nedelni d'n i bržitni blagd'n )) da se imej peti misa poteno. i najprvo zapovida (clerici) . samo po oituje ii Iri rabljanc. kako plvan » A ki bi nepriš*i. ž. je Ire^ komines (luoscumque volneril meniku znamo. da vsi redovnici )) mali držani budite priti v crkV na so. ali r29 — pismo od . kako njihovo :2r57 1185 liter Ijeta Favlatovoj V. ondje u fratar. nie ». in sala Episcopacoram Reverendo in Christo Patre et Dno Dno Patre (Fratre) nicolao 1) « DE VEGLA. naredi. i hoe i da hude stanovito veli. miseca avgusta ^5 d'n. Kukuljevia LXXX1 Pov. «vsi blagdani budu se dobrHi»... po6'nši ot prve veern'e do druge do kumpleta .: « širni dicimus qnod Episcopus debel kxcusaiu. «ki ima vlaše pfinie ili bržesi celebraretur. obleni v dlmatiki. plati 8 so..— varao. a u s g. Jer u onom skom misalu u )) Vjeroplodnici jest zapisano liepo po našii: V ime » u. pod penu 8 . polag onih hrvatskih knjig n i Beu ovdje u Rimu. biskup Krki. U njih jest ovako: «blagdan ki se veliko ^rže». 4 evangjelist. V Kš. vsi blagdani svete Marie.. ».. » : a Mi Fratar Mikula i KRKA 2) . I to se razumej ot vs'koga ot i blagdna i bržitnoga kako je 12 apustdl. « ako bi blagdan brgal se » = 9 . « blagdani ki se veliko brgun. po Theinerovu DXCVII spo\M Ijeta papa Kalist III Frana l*ak premjcstio na Kibavsku biskupiju. [=v Kasteli Isuhristovo i Omisli) buduci prišT na vizilan*i crkav' tela kapituLa kaš... Anno 4U69. » više reenoga gospodin biskup Mikula krki crekvi i ho- » tijuci )) ordinati redovnike : . fsoldinij za ali vs'ko vrime na ko bi nepriš'l ne buduc slab na » » )) gdikom dlgovan'i. ius. Spom. ^). da Mikuhi. a i Kranom dao IVatra slovin- dobra slovinca. die 48 Julii.) )) amen\ Let Gospodnih 1437 (c. ».. njihova *). Omš.. oficij vs'ki » » » nedelni d'n na vsa vrimena. Dei et Apostolicae Sediš gratia Episcopo Veglensi . 1. imejte biti žakni pri- )) pravni poli redovnika. Veglae.

pod lete imij imeti svoj brivial » )) » » » pena zgablenja dela za jedno leto. kim bi ti re- » » » zapovidali . » Sedmi kptl. '^). hci.... Ki bi ga zazval » plati penu Dve libar 20 ter i A jošce se ta pena razumij a 1) 2) « letS ». Treti kpt. » » )) Da nijed'n' redovnik ni žak'n nesmej držati žene nepotenim zakonom. a kamikom : ili batom ili nožem. . » ni da nesmej zazvati ga pred ljudmi sin.. da imejte initi zakrpati stari paramenti na tracene kapitulsko.. da sta dva. moj moja 5. Da . Da vs'ki misnik' imt\j di^žati svoj parament' ist' opran'. kako se podoba k svetoj službe. tako zv'nnim kako znutrnim dovnici ^) A oni. 1 da sta vzda 2 redovnika ka imejla paramenti šekreštie opeene držati eiste to streci pod tu istu penu. ni doma u sebe.. za vs'ko služen'i : Cetvrti kapital ot šele Da do 2 vs'ki redovnik misnik kapitala *) » » Omišlskoga svršen. Da vs'ki redovnik žak'n ki bi koga » Šesti kapitul: i » » redovnika opsoval. a 5 libar onomu ki ga ovadi. nijedin redovnik nesmej mise služiti li )) nerekši jutrne plati » ako bi ki slu/il. ošee imij te isti ubrusi i . » Peti kptl. pod penu 5 libar. pod penu 20 ter 5 libar gospodinu biskupu. da plati penu 40 so. ovo je dnal. ali sinom oito. ovako još sada govore naši Završanl: latinski jezik.— )) 130 — ter bi se zvedelo. ni inde oitim zakonom. a pol kapitulu: a santiz (podziipj imej zbrati te peni. . i . . i I » držati » vsih oltari v crkve i v erkvab inih toga mesta. Osmi kapitul he'eru: Da nijedin redovnik ni žak'n ni ki bi » obitel imel. zv'nnih zmitrnih: prevari ga 3) Jiir je zaboravio. držani ib budite poslušati. )) penu 20 so. 1 da vse pene više pisane da gre pol gospodinu biskupu. a skup'l (shih'l?) plati 5 libar. a za bjen'i ki bi koga pestju libar plati » » 20 ter bar. 50 li- 1 više toga gospodina biskupa milost. )) 5.

biskup . dovolje trave». pop Franac. )) » » )) pop Matij. Ijeta ili 14 60. Ondje pop Ivan Grškovic liepo mi pokaza nekoliko kožic je [jojti Sada doba breviara brvatskoga. da nesim^j reci pred ljudmi: to je ali moja hc-i. pop Matko. crkvii Sveti Ivan na Suzanu. u. A poda tini: « 1477 ((^. kako je . nebi prišal odpivat » )) zornicu priela mise kako budu niže raspisani . » Ali je poznat da je to prijc bilo latinski. )) su ki imaju s'kim poj ti tu misu peti: najprie imij vikar i )) biti pop *) Luka i pop Mikula žakan Pefr. pop Mavar. likonija (slika) [\) Vrbnik. pop Ivko. n..) miseca sektebra 35. žakan Matko. a. ali s pop ali žakan. u. (\\ 6 bi prinesena .. pop Luka. ka likonija biše giištala na niesli v Benelcih } ' dukatov » I -'• to isto leto. iz lirvatskoga taj na talijanski prevedeno..) )) Buduci nakup vsi redovnici u plovana Andrija v kuci. j Marinu v Gojanicu. A pak u Krkoj na 15 listoj)a{Ia biskupiji najdoh pismo. ke pojiše dovolje i »žita. {( i na njih evo: 'I 1/1-7 (. žakan Blaž Sparožic. )) (a santiz imij bit vazda). pop Benko i » •) 2) » » Tada ve nisu govorili: prvad. bihu prišle nlke kobilice v otok. pop Ivan. plovan. p. koju mu je bio pred dva Ijota darovao knez Jvan Frankopan. a dva v zapisat. i vi^e pisana.ž. omišljaninu.: / jmtvidio Martina Gojaicu malo do Vrbnika^ i^rada glasovita. : » )) uinišo meju dovnik na {==: sobii vsi dobrovolnim zakonom ki koli re- fcJericnsJ. pop Anton.. Simun... Jakov. gdo komun meju vse nepride. n. a ono u Povjestnih Spomenicih. . — )) 1^1 ^ moj sin. pop Bartol. dva onim A )> ki su ondi. razrcdjeni) plati vsaki penu soldini 4. žakan Blaž i žakan Valko. ali redovniki: a santiz )) imij to (ki) sam penu i plati. žakan Just 1) i ž. i)o matici u Farlata..

kada (poslasmo) vsa opcina i plovan s re- dovnici jesii dali v Krk. . knigi Ujendi.. kaleže » širiti » » ubrusa 2 na kaležih.) ijulija na dn poho(jenija) blažene *) devi Marie. a i lo. kada bi kršen oltar svetago tela v stolnoj 1 crikve Svete Marie v Omisli. i vse ženi zemlje ke su pisani v listeh Mikuli više reenoga Draguli i » » )) i nje starcih.. nego i capitularis. v^zmi pop kalež pokrij navlašdm istim ubruscem ot platna iii ot duble. i A » to )) su doti toga oltara: najprvo vinograd v Klancih. tri. koji je pokrivalo M^//no. pak možebil je talijansku. komu prodal ali otdal. igal )) srebrnih 7. a. » paramenti pari jedne ^). » A to ti je svila: jer u Dobrinju i žene bogatice pokrivaju glavu i( dubljencem^^. to ca nis' » ijuna » )) 17 dn..— Koliki popi vati . 1) Stolna nije samo cathedralis. 8. n. najprvo kaleži 4. tri predoltarnice. n. Recet Gospod Gospodevi mojemu. ošce prsten pee tri dublene'')^ veli (velum. » « V Hristovo ime amen. ter mi ne i ranite srdca. nego ujte mi opet nešto iz onoga Omišaljskoga misala ovdje u Vjeroplodnici. Pak njihove knjige hrva- kamo su? Ne pitajte me toga. A to je srebro ko jesu dali ljudi v ime Božie '^) i deyi Marie na oltar svete Marie: najprvo potac (piitdc. 1475 (. po našii: kiiHca 4) A u onom Tribihovianskom brevijaru od 1887 jest rie «t^M^Z/a»: « in dali nemocniku telo božie . pravo proštano dobro prepisano: «1471 (.. mo1. u.) miseca vse moje moje ženi.. to vse pušam oltaru više reenomu. oš(5e ažvilici 2. 132 ! — vam biahu s —u Vrbniku : I to sve goli Hr- ter su glagoljivali i Gospod vami . križa 2. latinski) 4. pr- » steni 4. d. i 2) 3) U Po nas je ^trihr=:dalmatica. » zebit) 40 ter osam... i i takoje hiše i mirišca na Stenah. biblijiif misali 4. ošce velka 2. tice sve tako. krsti ga gospodin biskup » Mikida hrki i kranin po prošnji Mikuli Draškovica. I to je vse dano: ažulic 61. kutan (žensko 1 miižko). » » u. po zapovidi knežje milosti kneza Ivana.

u knjiži pisani Ijeta 1404 u Bosnoj. hihlic.. ti i zapisi! Te knjige ja držim da su bile slovinski. v ruki trih. u. sainitnaki to bc tra(:eno vsc )> » na crkvciioiu postu (poslu?) po rukali kastalda (Afi. kupica src- M brna.» 13. ošce paramenti dvoje. Rakna nekakova od samita. ubriis 5. 0!^(!C vol 1.. 8 planit. Tako zovu u nas košulje. paramont. . a zatim valja da u Krkoga kneza i Ivana Frankopana.'^ *) [>. Taj pop Luka u onoga istoga kne- kneza Ivana Frankopana. Držim. svojina ivetih. I H. Koliko nam oituju sv.nu. t jf )) kadilnik srebrni. Morda liepo medju tirni knjigami biaše Klocov Glagolac . valja da ujegov brat 1500 biaše nadpop. knigi lijendiy knigi carske. predoltarnici ca su od. a Kukuljevic « Ot slovesih napisanih na skrizaleh kamenou ». pak 1) 2) 3) i) mu je njegova žena. stomanje » » )) 4. KiiJmljevic svaJm celvrtn krivo! vidj « » )) n 7V Arldvii na 373. misalica 2. ili veli pop. : i Albae. A te knjigi lijendi « )> valja da su bile diel brevijara. Tako pismo.. skrizal. ili Domenik de Raijnaldis . misal veliki.S. da je oiidi tako. kako i on pop Luka da je našao u Bolonji: de Raynaldis ^V> koji ga je okolo 1487 u Benetcih darovao sluzio je vitezu Breisachu.J 1180 (. kako « nam » to svjedoi jos Karaman. ošce dasmo v ruki reenomu Jurku » )) ubriis 58. Ijeta a 1517 veli žakaii . a carske » brže nekakove svjetovne. I ubriis 12. 0.) miseca jenvara. «Gradac» pred Omišljem. nego svete.. pravo po Hrvalsku. To ^) jc bla^o carkve Svctc Marie ko bi dano v kaštel na. naša dika? On je svakako bio iz Krkoga. s listami '). križi 4. (više) Krki. 5) braliied . striti (ako sam dobro i proslaoj jedne. « slovinski ondje biaše jur 1475 Ijeta. -^) Jurku kapitanu: najpivo inoci svetih v skrinicah kaleži 5. zašto vinci. križ jedin. A pak (( skrizal kaže Mikloši da je tabnla. popi ondje bivali su samo Slobiblija ».

Segniae. et in praemissorum fidem me subscripsi. prisvojili Krk . bio je ter je pisivao sve ! velik prijatelj hrvatskemu jeziku. Thomae mami mei Hieronymi Bonicardi Veneti ISotarij. et (Mojsicvi?). tališ tenoris. missarii sui ibidem venirent seu aliquam ordinationem miserint . njihov knez Ivan Krkoga Moenik posla toga istoga Ijeta zapovied u Krk. Rivoalti. nbi decessit. quo ipsi maritnrn suum. t S. d\ako joj ne bude iiiogao niuz. (tako on još biaše živ) . In quo constitnit . L. : on dobio onu nasii diku i . liepo preporucila. rcperirenfur. nella citta. che fh alli 22 Febrail ro liSO Conte Zvane persuaso dal SecJ" (Secrelario) renuncid et Do- minio deWIsola alla lllma Signoria. et creavit snos Commissarioš et Jllmum Dnnm Dnum Comitem Joannem asu.— giijja 184 — Moj seje v le. et etiam alta Jesta (crkvi) de S. Sada znamo. Dnae Elisabeth . videlicet nt infra: Item lasso che il mio Signor debbia dar al mia dote. scripti . lilmiim Dnum Dnnm Comitem Martinum Motsemch conditione. na 10 kolovoza. Jndictione ipstim 2. Ego Hieromjmus Bonicardi Venetus . Yenetiarum Notarius fideliter ab autentico exemplavi. signo meo solilo apposui. Pietro . po hrvatska hrvatom. et . ct (ienerosae Consortis lllmi et Magnifici Dni Dni joannis ue riiANGiPANiBUS Veglae. mjeseca febrara Ijeta 1480 polag statuta A polag XtX pisma. kako misliti. u Benetcih Ijeta 1484. quod sit comissarius suus Dhus PUESBTTER LUCAS SEUVIT0I5 SUUS. Francesco de Vegia debbia dar della mia dote Ducati cento di oro. quousque ipsi co. Marca man del Tirrano . vum hac tamen Commissarii sui tempore sni decessus non . da joj Jelisava . » della 2) « // il Conte Martin Motsemch Ducati iOO giorno della Cattedra di S. mensis Avgusti die 19. 1) « Antonu Yinciguerri. anno ah Incarnatione Dni nos tri Jesu Christi ^48 A. mozemo da je on ondje hrvatski misal štam- pao 1483 Ijeta jer knez Ivan. a ni knez Martin to ovrsi o})oruku: kako kaže opet ino pismo u onih fraje novie ter ^). Bog ga ponn*luj Pak a to na taj biskup Mikula doživi oni nesreni dan kada i su segavi Bneteici osvojili :22 '-). Voluit et ordinavit. Modrusiae Comitis completi et roborati — Yeneliis in confiniis S. Puuclum Testamenti Maynificae . et hoc donec. Et volio che H Frati del dito Monasterio slano obligali ogni anno in perpetuo cantar una messa nel di del mio transi to. i vas otok . et liberata VIsola dalle fu in quel d/t ellevato (??11) » S. njegov gospodar.

koje da je bio u nutai' i)ise po krivu [»ostavio kiie/ Ivan Frankopan. lunini vrati [^rvanjiin nosiKnlaroin. kako Vidj da su 1 mu to pisali. I osce pridaje ove z : Najprvo. ako (^appelletti. IVatroin blai^ašein ({(convcntuales»). ako redovnik (iml van) biškupa. je toga nisu plaali pod knezom Ivanom Franko])anom. 1 I )) ho (del) s oruzjem. I ta ju je uzivao više ne zna toga Farlatic. a ni U onom hrvatskom misalu Omišlja u Pro- [jagandi je zapisano na zadnjoj kožici evo: )) 1488. nego kada se ali služi ki mlada misa. u crkvenom pravu naueniku.— svojoiMii ({jjnikii. ali kada bi ali kuma kada )3 kada bi se njegova bližika ženil. Tako r'arlat krivo. » )) oito ženil. viencaninu.). s priprošcimi ljudi. plati libar 5. da pismo. izagiiav i/ nulra liaUv llosancc. ga ne pristoje. trideset godin. ako bi ki » » ho (del pre) s abita. a iz ni Kolet. Lovrenca ne plaali na njihove zemlje dohodke. da jc! taj knez l)io neiiiijalelj svakakovini tVanovceni. ošce. du VI ijuna. ako bi ki ošce. a to se razume hode v suknjah ke Jošce ako bi ki igral harad 5. da lotu VM) — i crkva sanioslaii Sv. (za vsaki) bi ki otoka prež prošcenja gospodina libar :20 })ut plati })lati ter 5. . kako gospodin Dunat de Ture i )) biskup Kreki vsega otoka jest potvrdil vse kapituli ki » » » )) jesu uineni va vreme gospodina biškupa Ivana (Onoya pred sto liel. libar 5. plati libar Jošce ako bi ki tancal. . taj XX da je umro biskup godine 1484. A dva Ijeta /a tini posla on za[)0vied Kiekoniu providarn i Franu sili Barl)o. da lotu biskupa i opala Sv. Dunatu de Turre. kaze Theinerov spomenik DCX(iV. ako obnajde. i i DCXCVl. pak da papa Innocencij VIII na 17 [)rosinca dao Krku biskupiju plo- vanu Haldarskomu blizu Vience.

Joannis. nec non Ducis Austriae. Mikule Gvozda blizu Modriiš. Augustini Mathei de Maromanis. praesentibus Venerabile Viro dno Matheo Ivanzolich Primicerio Ecclesiae Segnien... pravo « v Oklai ». honorandorum Judicum Civitatis Segniae. Pak biskup Dunat 1490 1. Croatiae. Ego Martinus Maromanus quondam . in domo infrascripti S. Eto kako oni popi nije hoteo.— » bi » 136 — A vse te peni ka takova festa bila: plati soldini 40. nekako ve Sv. nego iz Avgustinovci Svete Marije piji Brinj. da je to od davna bilo njihovo*). Ibique Venerabilis Vir frater Petrus . et Ma- testibus magn. Regis. 1) « To pismo poimlje : In Christi nomine. Jer u tih fratar Krkoj bisku- najdoh ja pismo. . senjaninu.. auctoritale Notarius. iiidinici S. arben. et Sclavoniae elc. Judice Bartholo Bunich. et Ambrosii Blascichievich . ako Slava im! je reci. civibiis et habitatoribus Segniae. Spasa iz iz Ljubotin blizu još i Sv. slovinci predobiše biskupa talijai nina: inorao irn je po slovinsku pisati i zapoviedati. amen. Prior ecclesiae sanctae Mariae de Brignis ordinis S... posla Bašcanskomu plovanu « da prizoveta etire stare Blažu i popu Jurju Sudicu Ijeta i .. vocatis et rogatis. fratri Sada mi ne samo oni Senja i da su u draži Bašcanskoj imali svoga Pavlovci Sv. Jacobo latestinich. tempore quidem Serenissimi principis et JUustrissimi Dni nostri Domini Mathiae Hungariae. nec non Comunis Segniae Vice Cancellarius . IndicHone octava. Anno a nativitate ejusdem Domini Mille- simo qiiadringentesimo nonagesimo. Bohemiae. a pol kapitulu. die vero vigesima septima mensis januarii. Actum Segnae. et Reverendi in Christo patris et Domini Michaelis de Ragusis electi episcopi Segniensis.scripsi » p. pisac i Az pop Jakov notar pisah po zapovidi gos» )) podina biškupa više reenoga. Paulo Pellisario.publicus Imp.pol više pisane » gospodinu biškupu. etjudex ordinarius. Marije Brinjske brajde i umejak u draži Bašcanskoj. Dalmatiae. ad infrascripta habitis . kako je poglavar Petar 1490 na 27 sienja dao u najam vlastelinu Ivanu Furlanicu. tempore Nobilium Virortim Christophori Cherstulich.

da ili opitata pod rotu: koliko je v Baski Irsja z fratar Pavlovac tri Cvozda. a od Gorinje Dubašnice: sudac Petar Kraj. rom 1488 pred Marinom Bolduom 1490. ko njemu plaa osmo toga i A dva vati nji ili i Ijeta j)i'ijc ])io 's se je svadio sa svimi "^) Hr- Vlahi h Dubašnicc Poljic iz knez Kreki ivan Frankopan daje bio zadnekuda prizvao onuda (kojih i naselio). a na grobu ondje u stolnoj crkvi DEO OB. Jurko. p.LX.. i 137 — » *).. Luka. pak se je s njimi desetak pravdao pred Krkimi providuri: pred Marinom MoIjeta. kova Stipe. Popagh i » . Matul i Brozo. a od Dolinje Dubašnice: sudac Ivan 2) 2) Kukuljevi: Povjeslni Spomen. Presbyter Paiilus ... p. Domenik k Sebecogh » '^) Domenik «Blasina». ET HERED. CXXVIII. dva Klasiica ^ Jurko i i Luka . MAX. Milka Slrilcica. . biskupov namjestnik « . Dobrosclici. Lovro. Kirin Strilcic. M. Benko. kada Taj dogovor pohvališe dogovori za etr- deset soldini od svakoga njihova ognjiša na Ijeto do vieka. Pellizariiis » . tri Kovacici. prvi )> pojac. dva Dujam.. Beljacici. Mate. sto mu i nisu kotjeli stolnoj crkvi davati desetine i svojega žita liet vina janjae. pop Stipe «Volarius» (Volaric) . Vid (( « tri Zvet » . Anton p.D. veližakan. i i ^ i Vid Bobic 1) iz Poljic. p. DO. Pit^Vcrt. SVIS AN. ali 1493. . Andre Marko. » 1490 Ijela zapisa ga nelko ovako: « D. a rodjaka mu 1561 : « Zvan Jubich tribun di Veglia ». SVBICH CLAVDif VNACVM MARIA eI SOROKE T HOC TVMVLO QVE YIVES F. D. i potvrdiše od Krkoga « kapitula: pop Domenik «Colle». Miko « Voia » .c. « con ttitti H corvati et morlacchi di Dubasniza e Pogliza.SwA i bich. a pred se s njimi i Ivanom Gritiem 1496. Marko Pellizavicr iVndrija « de Begliach » Brinko. — inu/. Martin. 10. 1514 opet onako. Paval Xubich (Stihic) kanovnici.. p.. ».

i Domenikom de Baynaldis. pride ter popisa onoj stolnoj crkvi sve koliko rulio pred nje podzupima... della possessiou lo sia stalo » corvato . Ijeto pnje toga sazida on : ili naini guštirnu u XVII. Franom Dottulom. da mu stolnoj crkvi ima davati desetinu od nekakovih svojih brajad i inekdt na i Dubašnici. ter zavjetnih. cpislolar. i nekoga Radca. Vlasic. kraj . Juiaj. velim poponj. petere omclie. SormiUci. Juraj.. a od Poganke: sudac (jlic. NOVE. Kirin l\latij. i Marko i Luka Pogorelcic. na veljae Ivan . zakon. Milesic^ Ivan Petar Gilic. TeliomiUc) )) Baric Tilioiiiilic {« . zapisav joj na_jrli(-u DO. et qual haveva nome Iladaz. Juraj i Blaz. <i ne vlaka da cittadino di Vegia -si nobile come popolar.— « 138 — . kada . hrvala . imni. i vlah . biase u Benetcih. YINCENT. i velikih star. Pak 1500. i A te pisane i biahu: G misali svakakovih. novi zakon. po pravu. Kralji. cioe scHiAvoiN. i hrval *). Minim Sormili('\ Gi^uv Svai Toma Cvelic. kupiji. Ivan... i vlastelin težak.. A TVK. 2) » ((. malih.. a mekote da su -). i Petar.clie el primo patron non murlaco. a samo dvie stampanc: jedan misal i i jedan brevijar.. 1 i <p'ailualiy 1 hihita. . obhadjajue. 1 psahnistara.. kanonikom. Rabis- A EPI. Siinui] Milofcich (MilovcicJ. . . svoje biskupije.. hihita. 1 cvmuijeUstari 4 hreviariy 8 antiphoiiari. Mikula dica SvafiUeva. VEGLEN.. A 1504 Ijeta izpravda Dunat pred Krkim providuj*om Leonom Kirinu Kalafatu. Baric. pisanih. DNI MGCCCLXXXXV. da ju dava od svojih zemalj i na Dubašnici bile 1) a pak te njegove brajile iUli slovinca. nabrojiv joj knjig trideset pet. AN. a kranin svaki. etmorlaco^ over rrovato. 1 (i legendarij. Ticoniilich « » (Tilwmilic ... inviialorij. i Sfiombici. T onvd G o^t Hos- pes»). Zadarski veli biskup Hobobello u obojem pravu nauenik u Krk.. zašto da je kranin. » « cor- vatinus sive Corvatus nalione corvalus.

njihova posestrima 1519. Uaiicc T^adeve sestre. ta dvanaest od fratar franovae.. do same crkve Svete .. sve Svete. na 8 sludenoga. Mata . kako polati. na pol.. Mai rica Vojkovica. iz s vi hrvali oimda. VEkoji MCCCCCVIII. Pak ina krkinja.I | žanci zidati crkvu.LEN. Slaniše Vitkovica Andiijo Nenadica iz INdjic. Krani.. stariji. Frana. napis: DO. zapisavši joj ondje nekakov terrcmim.^ )) ') i i ] Ivana Tesserija. ct 1) . kako . i j | slavnoga duza Benetakoga Leonarda Loridana.lurka Hcljaica. . . | zastaviše takove koludriee u Krku. kada su bile poele: (( Schindla Tada bo Benedikta . a to po volji kneza Ivana...— la \m — oiidjc cikvi jc 0(1 njih (losctirui i davao Svetoma ApoliJakozina nara. bivših. qiiod tempore comitis Joannis (juidam et possidehat.. Marica bci nekoga okolo 1501). krkinja plemenite krvi Prankopanske..» A (( Frater Joannes Schinellich (Škinelij biaše nictlju Krkimi tVanovci 1310 Ijela: morda liepo njejin bral. vrati sv.. obukavši se u svite tretoga reda sv. XX OCTVBU. i i Petra Kraja (« Cra> '). pamete. / A i do kada « biskupovao Dunat? Ljeta 1514. iz svjcdak: VJatka Uiiziin (« f/r i Umana ))J. poehu Su. Mata Mani Icrlina. kada su im prestale koludriee Klarinke. da joj se imaju preobuci je u svite Klare. (lako su bile prije nekoga vlaka je A te njegove pravde jesu ondje u bisku[)iji. Buzan. a tri a samo dva seznja dalje od kolui J od koludar benediktovac. a moje XXI pismo kaze. A TV. naredi. i ») iz Dubasnic^e. kadi umrla. Krcho(ja . l)laga u Tervižu.. i gos[)o- dina Dunala biskupa dostojnoga providura Krkoga i gospodina Ivana Mora | otokoga ». (^ Rada z coii)^ VATUs tenehat 2) antea possidebat qiddam murlacls. EP. Marije Pozdravljenice.(. daje bio nad Uršule erkviee ondje u gradu. Ter je Marica (a koludrici^ joj bilo ime : Franica) je i pusti tim mladim koludricam zapoviednica. sv. a drie benediktovak. va vrime svetoga otca pape Leona desetoga.

Anno In- Dominkae milimo giiingentesimo sextodecimo^ scxto Idus maij. nevierna Turška. pisac sudac.. Sv. liet: josce inoga blaga Ali 1516 ne biaše vec od osamdeset Krkim. (knez) Steklin. Mi- kula Lena. Marin Zvijlana . Mikule na Kornicu ''). njegev sinovac. obajde Vrbnik. veli pop. CC.. ega nije niogao prošlali Farlati. prvi pojac. da slobodno drži ter uživa crkve šule.. A ne biše mu nepošteno živjeti. Jakova u Ponikvah. i #^ i crkvice: Sv. ^) Nu papa mu je ostavio 200 dukat na Ijeto od Krke biskupije " ' I dohodak (kojih da je bivalo 500 dukat na Ijeto). Sv. ni bratued. Mikula Dordeca.. Jurja Petra u Kanajtu '')\ Ali brže da i ne biaše Ijeto doma zatim. kako dan Nu 1517 na 9 studenoga. Fran de DolUda. Sv.. svoj ((drmun)) koji da im je bio i ovac i toliko spudov vina. Tomu je papa Lav X na 10 svibnja Ijeta 1516 pisao. Mikula Maroijich. Pontificat. . Grgur Com.de la Cornichia. ni biskuplje blago kamo tamo razdavati. kako to kažu pisma ondje u biskupijii /A Krkim biskupom biaše Natal a Turre. na 8 prosinca. Krki kanovnici: Domenik de Renaldis. bio li i Mikula Lovrenchich. i Paval Jelussa. pak osta u Krku biskupom Bosanskim. Mikule v Ogi rulu. pusta. 1) 2) Spdm. opet riencanin. Ur- Fuske. sto su do njega Ijeta 1517. .^^ 3) scopo Ycglensi carnationis Leo Episcopus Servus Servorum Det Venerahili FratiH Nalali EpiDatum Romae apud Sancliim Petruni. nego Bosanskim biskupom: a a starac Bosna tužna. se na taja^ nego namjesto njega Bosanski... pak osam ^). a Krkomu namjestnikom i zanovietalom i dodijalom."-. podpisav I mu nekakovo pismo hrvatsko r A na 30 lipnja 1519 da papa uživati blago Sv. ipsi ducatos ducentos consistorialiter reservatos super fru- ctibus et redditibus episcopatus Veglensis. « ejus nepos ». Sv. Nostri 4) « anno quarto. 140 — dao knez Ivan. a ne bral.. ». ni kapitulsko crkveno razsipati ako je istina. Sv. i : — rekli ter zapisali veli žakan. DuPovjestni «. Mikula Clara. plana.

veli pop Kreki. a u slavnom Djakovu jošce ne znaju ^). M. libar 12. libar 150. « in lingiia sclava interpretatas ». Indicttone 9. Pak Beozujka. » )) Ki bi udril lovika. pak je Natal sam biskupovao.. . ali Ki bi do biskupa vikara zlo rekal. Ali je Sv. Marije u Kosljunu. . a Fran Dolula.DCCLXXX1I. » w A za vsako ubxmo ko bi imel s nju. da tomu pomože ovršiti njegovu zapovied ^).— nata i 141 — i Mikale nad Kosljunskom Dragom. dokle u Bosanskomu biskupovati u Krku uživati zapovjedi papa i Rimu ne odsude je li on po pravu ili po krivu biskupom Krkim. pohvali Theiner: mu potvrdi nadbiskup u Zadru. da Natabi zakrati biskuplje. Nu malo zatim Bosanski biskup umre. Actum Vegtae Camera R. na 9 rujna. libar 25. i zapisao on jim je te naredbe po latinsku rekao ondje u hrvatski misal od 1463.. opet 1520 namjesto nje^a Bosanski biskup Dunat odvjetovao za zanovietao Krku . i kako nekakovo pismo u Krekih fratar. Fran 1) Monum. i) ^52 i. Ki bi na harti igral. Ki po noi oruzje nosi. po Ali njegovoj zapoviedi: a ja s i tuda prepisao Pak malo kašnje. biskupiju i)ioti pro- viduru Marku Antonu Conlarenu i koji joj je saniosegonn dodijao. 9iirfi )) Ki bi držal •baLea psa da plati libar 150. die vero 2 incnsis Novemhris. na 8 srpnja. alias Veglensis. Slav. libar 100. praesentibns ibidem Ser Petro Nepote (piondam Rmi Dni Donati in a Turre Episcopi Bossonensifi. Palris Fratris (jregorii de Sibenico sodi Provinciae Dalmatiae. pak onoga istoga providura zamoli na K) svibnja.. libiir 100. da joj netaka gospoda zapovjedise lomu na 14 toga ne ini. na pohodu u Vrbniku. Ljeta 1525. zabrani l^aze totu « » » popom hrvatom po hrvatsku: Ki se zaklane Bogom. libar 12. a i silio ju plaati davke. . po slovinsku. A 1521 Ijeta biskupu.

Krfcke biskupije popoin puta. svaki dan jedan. te biskupije namjestniiju i pisariju i ob- hodne porešdine polovicu bilježniije. prosili su za i molili Boga uzme biskupiju. A pravini papa ne usliša ih: valja da nisu iniali pi*avo. šegu. po[)i sto su jimulali za bis- kupa Natala. ])ametna. samo malo Krki papi i kanovnici. ako mu i ju izprosi Tada Turina. opat koludrom kamaldulanom u mostanu sv. Po tih naredbah doznah. . A 1524 godine oni. u Mletcih. Eiisehij Prioli^ sa- Nu Turina prvo kožu nego mletanin. pogibaše za biskupijom Krkom. u Mletcih. ili pak ostrog: kako ono pod biskupi više. koju Ali mu je bio dao 1518. pak na 15 veljae 1528 i obeea njemu od Natala. i da vee ne piše proti njemu. staviv na prst prsten a na glavu kapu ali mu (« beretrum ») po navadi: da mu bude vjeran . dobra. ono na 8 prosinca 1517 godine i bili su posvjedoeili. Turini pisariju.— Pisauro. senjanin. ašcena. govoriti misu svojemu [)roviduru. lakom. na 10 prosinca. zapisali : da hvala Bogu i svetomu otcu slavnoj gospodi Benetakoj. ili i U2 — prije dvie naredbe. dvadeset ukret. vlastelin. i biaše uzeo u biskupiji pisariju. Gujmo. sto mu svetoga otca Klemen ta. ter mu opeta da pisariju 1527. nagovaraj 1 namaljaj svojega biskupa. A pak on' papa to potvrdi na 9 lislopada. da i mu i i . pusti mu ju onoga istoga a Ijeta. Mihovila u Muranu. 1) Theiner ondi DCCXC. izgovoriv polovicu biskupije polae i dohodak sebi za stan isti i žitak. da biskupiju pusti tomu. zašto da žive zlo sramotno pak opako nepošteno da im je za grieh Proti njemu gov^rio je za peal *) pisao najve neki pop Gašpar lurcyna. na 18 serpnja. poštena. da su Krki popi morali. i . u Torcelskoj biskupiji. a i svi ondje i žakni. njega. pak biskup similova se popu Turini.

po Franu Pisanu. ali po krivu : pitao ga je vise nego a mu malo po Marinu Grimanu. Na 25 svibnja. i Nu papa Klemena t. zašto da je bio preklet od Zadarskoga nad- biskupa. Onoga Ijeta biahu Krki popi: Fran Steklin. poslav im na ži) je bio obecao. A pak Eusebij pre- mi nu negdi od 14 lipnja do 20 sujna. neposlušan. biskup neiMji. na post S[)asove. Vitala. [)ak polovica bilježniije. pak ga papa Klemena t na 28 travnja 1581 pridruži Ijeta premaknu na Kreku. onoga istoga mjeseca: da neka drže svoju besjedu. popravda s njim. malo sam. nje gospodari. 1 jest sve do smrti. kaiiio mjescca veljaoo pride Turoina. jer da to bi preko zakona s i preko pravice. totu kanoniku. pomiri jih. 15:21) i^odino v Ijcti biasc u liiiiiu. A ali Skradinskim biskupom biaše Ivan Rosa. a obbodne porešcine i namjestniija nikakor. sto /akni davaju za djenje. ne mogaše. brižni! do svoje drage biskupije pred ne- vjernimi Turci. srihlje. kardinalu sv. Fran (IrOf Stj- Bare Slyvonja. i a na 8 serpnja mu i onu: da nju nastoji i *). miseca Farlat i Theiner. i i jedan drugi. Ali on. zadianin. . Pak Eusebij preseli so u svoju biskupiju.anoin: slami. Ali ih naoini na marca lakov i Pisaui'o.~ I 14^ — za talijaninoin biskii- tako pod Benotrani sve koji jo iv. odsudiv: da do smrti biskupove ima biti Tusinova pisarija tako. A i Natal se je bio ])opravdao njim. da ju i mozo u najam re- dati. i ostali. pride sutradan u crkvu. a M)f###BOT_TEXT### n Honoloili.i talijaniii povao Kir. kardinalu sv. ter pred Siimu velu misu strašno osramoti biskupa! vidur Marin Polano pokaza Nu pro- mu vrata. jednoga popa! jer ondje u hr- vatskom misalu od 1) I4r)8jest zapisano: «1582. Nii lMisol)ij ni jo im do ter so diiga hiskupovao. zakrati u crkvu Mikuli Marojicu. Maika. U Vrbniku najde etrdeset 1. i^to mu nije holeo dati svo ono 14 sto mu je bio obocfao.

da im za to odredi sudca. imaju i klarinke u Pozdra- samo krkinje prijimati u svoje samostane. Kreki providur reci: i — da i bih župan! — Ivan i Alojzij Pisano. brajde Biekih Avgustinovac po ije da su p rije bile.. i veli biskup Fran Pipopi haju mu sauro. drugo: da nad njimi imaju bivati dva skrbnika. a drugi puanin. A mogao 1540. a i vrbnianom. samo je bilo da prije one. Marije Angjelske. svojili je ovi. nediktovice u Sv. po hrvatsku. Spomeniku od 1545). odredi. su im to sudili od 1539 do 1540. vljene. Opazi da bili ne haju za ono što su im naredili biskup Natal Turre. Ovo je ondje u biskupiji. na 2 rujna.— » 144 (v') — Vrbnici redovniki misniki novebra. potvrdi mu je sve dvadset Godine 1588 svadiše se Bieki Avgustinovci sa Senjskimi Dominikovci za nekakove brajde u Draži Bašcanskoj: svojili je oni. oboje. one naredbe. odluiše. Ali Bene- taka pravica inako odlui na 29 srpnja 1541: da neka volji. ter odsudivši: da su te Brinjskih . pomoli se Jerolimu Verallu. a ne inih. prvo: da njihove koludrice. papinu poslaniku na svem da Benetakom. ». Jerolimu: da . Krkoga biskupa 1 Ivana Božu. pak u Benetcih Ijeta 1537. ovako držim da biskupu po volji. loviea ili njegova namjestnika Hristofora Cholla {Tooni po Kukuljevicevu Pov. a ovdje u Sv. i i mu da vecu I i jau šibu za njih: da mu on potvrdi dvie. na 14 studenoga. i biše lipa služba Bogu i Svetoj Divi Mariji. napisavši veliku knjigu njihova pregudanja i pravdanja. Va to vrime bi ki »41.. )) misu služahu. I i koludrice one po svojoj krkinje i vankarke. i sudci Frane Markovic Dinko Blasina. nego ove. jedan vlastelin. još dvadeset i devet viecnibe- kov. po tri Ijeta. Pak Avgustinovci zamoliše papu I Pavla. i jer je bivala po njihovu.

d. . dubrovanin {k de ragusa^)).. da sva. bio on ovdje bratom. naueenika.. Ninski da je . nijeseca svibnja. bio je u Tridentu ler Svetojero- i 1554 ovdje u Rimu. d. (Joannes) Baptista (<^ Marganich ») Jadren. Episcopus di veggia veglen. zadranin). d.542 o Rožidn. Franciscus diffinicus Jo. alberto duimi vescovo di veglia presidentc monsignor A i 1568 od travnja.. « ». Matheus . d. magister Simon Guadagninus^ d.Petrus Sfonderatus (dubrovanin). defiincli vacantcm transtuUt » . kako na 19 sama njegova pisma oituju. (^iBabich») barbitonsor tragurien. do lipnja. d. Rev.. et ad Ecclesiam Veglcn. aii nije po Rimskega vieca besjedi: « Ab' solvit B. a i /atim svc do travMJa *). a 1550 Pianski {* petinensis Za- harija. . i 1564. i Duvanski Mikula Ivan Roža je umro iz 1 549 . ( i Bannissius indje)... Nicolaus ovako Episcopus dumnen. Congregati in Ecclesia Sancti Hieronymi more solito. rnaria (iz Šibenika) . Jacobus Yanius {Banisius. a od tada do Svih Svetih prvim je . Victor Superantius secretarius Rmi protectoris. a 1553 . Ume per obitiim Joannis rosa extra a nije ni Curiam Rom. Tako je Ursin negdi uzeo Ijeta t za 5: Rota za Rosal Pak biskup Gliriic 1551 na saboru.. do Maloga Vazma . <<anno 45i5. Petrus diffinicus. Georgius de Costantinis (pop. Aloysius ragusinus. J. i ISinski je y>) 1546. mu. Jo.. Johannes de Jedrna (zadranin) de ferris (zadranin) wiag'r. d. Reverendus d. . Diijmie'a Glirieiea de Gliricis koto- ranina. die vero prima : Aprilis. dominikovca. magister Gregorius ferrimentarius magr.. Nicolaus Ingaldeus.. Pak ožujka 1550 prcmjesti fratra i\lberta i)apa. a vincido . 10 . Reverendus d. Jakov . bio ovdje. d. d.— je 145 — i biskup Krki .. Albertiim Episcopiim Modrusien. nakraj studcnoga on' isli. zapoviediv nastoji. omnes confrates diete ^> venerabilis Societatis sancti Ilieronimi canonice elegerunt. Episcopus nonen. 1) . Modriiške (» biskupijc na Kreku ))) . 1 limskim bratom od 7 svibnja do travnja. videlicet Reverendus ) . (Koža) bio ovdje 1. tužnu i planu: Turška biaše malo ne onu Medju i ovima biskupima kaže biskup Ivan Fedrig Ursin da je bio Ivan Rota. mogao biti..

die autem trigesima mensis Decembris. Georgius Yerbanich. U- pisivali plovani. D. aNativitate. pbr. D. pbr. pbr. pbr. pbr. Joannes Pancich D. D. D. D. Joannes Volarich. Ivan « Hrabar Baš- Mate Bajic Poljiki. millesimo qiiingentesmo quinquagesimo sexto. pbr. Barichius Barianich. pbr. Barichius Fugosich (Fugoši). Joannes Stuppich. Marcus Jurcich. Mattheus Stupich. Gerzanus Panadich. Georgius Bolonich . Actum Castro verbenici Insule Veglae. naibrže i njegov brat. D. D. D. pbr. Mattheus Ostrogovich. koji mu je i pomagao obhadjat biskupiju. pbr. pbr. Jacobus Coscich. pbr. D. pbr. Georgius Mirsich . D. Mattheus Valchovich. Jacobus Filianich. pbr. Ibique personaliter constituti. D. pbr. pbr. a u Krka namjcsto njega fratar i Yinko Dujmic. Georgius Volarich. D. D. D. Mattheus Drusinich (Druži. 3Hchael Chovacich. D. pbr. ! i kove brajde u Ponikvah: a pred papinim sudcem. a to u žestoki dugi pravdi s dvima Dobrinjskima za nekacanski. pbr. Paulus Matich. pbr. Georgius Fugossich. D. D. Martinus Michulicih. D. pbr. Gerzanus Stasich. videlicel: Rdus. D. on dominikovac kotoranin . D. Maurus Stuppich. pbr.— a malo i 146 — i predsjednikom. Barichius Bosanich (Bozanl). Joannes Michulinich . D. omnes suprascripti presbyteri de Verbenicho ibidem presentes et nomine Reverendi CapituH . D. Antonius Perfetich. Paulus Radoijcich. D. D. pbr. teris sclabonicis ») mu « » hr- vatski (« illyricG sermone ». D. Barichius Bosanich. pbr. pbr. pbr. D. vec nego sada po vsem otoku i vsim pridjevak po hrvatska! samo nije ih naprav zapisalo. pbr. na vlaški obraati sto su « nepoštene pope iskat. plebanus D. D. Gerzanus Chergoich. pbr. D. D. i 1) o Anno . pbr. Petrus Carbich (Harbi). pbr. Luchas Carsich. Nicolaus Bochovich. . Barichius Chusmacich . D. pbr. Indictione in decima guarta.Joannes Chrestianich. pbr. Barichius Chrestianich. pbr. pbr. Lucas Chosmacich. Valentinus Barianich. i drugi. pbr. D. D. Franchus Spa- rosich (Sparoži). pbr. D. pbr. Joannes Dvornicich. pbr. D. pbr. D. Nicolaus Stuppich. pbr. et D. D. Matheus Gergurinich . (presbyter) dieti Castri Verbenici. pbr. pbr. D. Onih h*et u Vrbanskom kapitulu biaše etrdeset i pet redovnikov. caracteribus illyricisy>. D. pbr. Mattheus Chreacich. Georgius Cilebich. Franom Nigusancijem Svetoga Mikule Viškoga opatom a Rabskim kanovnikom njihova biskupa namjestnikom *). pbr. D. D. D. pbr. in sacrestia Ecclesiae Magnae eiusdem loi. D. pbr. Joannes Cosnarich. . Georgius Vittesich (Vilezi6). . ni). pbr.

. pišu hrvatski a krcanin to zakrati Šintic . Malo da nisu biskup od talijani. omnibus praelarieh. u Bašcanskom. » . Georgio Culcich. kako se bili svi Constantius ». da plovani hrvati . u i Dol)rinjskom. pazanin.. samo nije staniinus de Rubeis. Valicio Sparosich. Georgio Stuppich. i 1 svi su hrvatski maši- vali vali. videlicet Georgio Vo- Maltheo Tomasieh. a pisivali. Mattheo Fugosieh. a v OiniSaljskom kapitalu i udo. A pak koji su za Gliriicem (Pušiccm?) biskupovali su oni « u Farlata. et Petro Perfetich. Osorskomu od 1802 do 1815? on. dictis Juratis dieti loei. Maltheo Carbieh. 1792 do 1837! Tko mu se ne bi udio? A Franu Uaka- maricu. zakrati hrvatski mašiti! kako da biskup more ono zakratiti Ali sto je i papa dopustio i !! ovo cu drugi put. jedno i drugo. nec non Gerzanus Verbeniei Vitteslch Judex dieti Castri una cum infrascriptis hominibus dieti loei Senioribiis inferius nominatis et anotalis. . Bartholo Stercieh (Stric). I oni su Ije pušali. el dieti loi intervenientes presentantes totnm CapUuhim. i u Dubašljanskoiii.. ako su samo umje- Pak njihovi ljudi nauivali su se udo i svetih stvarij: i ter da su na pamet znavali evangjelja psalme svetce. još treto etvrto: ako Bog da. nego Con- je sam pisao. Martino Drusinieh. Joanne Soldatieh.— A i 147 i ~ zatim sve do naših slanic po toliko ih je ondjc l)ivaIo i pameti. služivali i moljivali.

.

super quam omnibus in Nos. iniuriis. vel per [qui] ac aliis diversis articulis. humana prona multum inter homines . Episcopi. ac amicabiiem Compositorem. quum hujusmodi questiones primo coram Domino Arcbiepiscopo mote et agitate fuis- Jadrensi ipsorum Episcopi et Capituli Metropolitano auctoritate metropolitica. . dem altendentes Venerab. offensis. et excommunicationibus in ipsum Archidiaconum et Capitulum. lites et coniroversiae sopiantur. ex variis et diversis causis litigia suscitantur. sed quod est gravius. in- stantiam ipsius per alium. scripla el roborala manu Angeli de Pallo (Gallo?) S. finis debitus judicio vel concordia imponatur. Procuratores Gapituli Veglensis ex altera habentes ad componendum speciale mandatum ab ipso Capitulo. sive ipsum Capitulum iusticiae cullores. et demum per litteras apostolicas ad curiam essent delate: prefatus se. sigillo cereo vero el inlegro ad cordam sericam rubeam pendente munita. Hoc est exempliini sumplum ex quadam Senlentla lata per Dominum Slephanum Prenesliiuim Episcopum inter Bonacursiim Episcopum Veglen. et discreti viri Maurus Archidiaconus.. Quia natura est et facilis ad dissensum illos.PISMA I. Eccleslae scripl. vel ad alios latis. in circuilu eiiis sic lilterae habebanlur: S. ac volentes se. ac Capilulum de Ibidem. Fr. per litigantes multiplices sum- ptus el labores frequenler. reser . Rom. Cuius tenor per omnia est: Stephanus Miseratione Divina Penestrinus Episcopus universis presenles litteras inspeeturis salulem in Domino. damnis. vel amicabili compositione. Propterea salubri remedio est provisum. videbantur exorti. ut iustilia mediante. quem Dominus Papa dedit partibus auditorem. in medlo cuius Imago Pomificls cum baculo Paslorali erat. ut causis et quaestionibus. Bonacursus de Ordine Haec siquiMinorum Veglensis Episcopus pro parte una. et pacis ac concordiae amalores ostendere. ac postmodum coram aliis auctoritate ipsius sent. incurrunt periculum animarum. el specialiter inter qui unum corpus debenl existere. et Produs Diaconus Canonicus Veglensis. et communionem quae tenere. deliberaverunl prudenter. sive Canonicos Veglenses ab eodem Episcopo. tan_ in Arbitrum et Arbitratorem. ac praedicti Episcopus per his Procuratores pro eodem Capitulo. Slephani tališ Dei gratia Penestien. Videlicet.

et amicabiliter componendi jnter easdera partes super praemissis prout vellemus. In cujus rei lestimonium praesentem scripturam per infrascriplum Nolarium et singula fieri . sub cerla pena compromittere. provldemus el arbitrando delTinimus. pro qua canonica portione quartam quorumiibel relictorum intelligi declaramus. ac alia scripta. ac convenire naturae negotli videremus audlvimus et intelleximus diligenter quidquid partes super his proponere voluerunt. Alexandro IV Summo Ponlifice viva voce authoritatem plenam. de quibus unara Episcopus. et prout melius videbitur. per decimarium. comuniter coligatur. quarta huiusmodi dispensetur. approbaverunt. et licentiam specialem ordinandi. sicut in Instrumenlo Publico. Decima vero. et se super praedictis nostrae voluntariae disposilioni pure etlibere ac spontanea vo- lunlale submlUere curaveiunl. munimine roborari. . el habuissemus a D. cum iam prolata essenl et praedicti Episcopus Veglensis et Maurus Archidiaconus. quumque pro bono palrlae (pacis?). etiam tractalu cum partibus de compositione amicabili ad deffinitionem omnium questionum suscilatarum super eisdem arliculis sic duxintius providendum: in priinls siquidem staluimus et ordinamus.— 150 — manum vata Nobis Judiciaria potestate. rationes et monumenta hinc inde coram nobis ostensa diligenter inspeximus. et collecla in partes qualuor dividatur. scilicel unani pro se. Quibus omnibus auditis et inspectis. ac etiam ad invicem promiserunt inviolablliter ob- servare. omologaverunt. N. fecimus. qui ab Episcopo et Capitulo eliganlur. defliniendi. plenius dignoscilur. providendl. et in scriptis prolata in ho- . et pro fabrica. acceptaverunt. vel alleram parlium difficultas aliqua ingeralur. et senlentias. quae apud eos remaneat. conlinetur. assumanlur per Episcopum et Capilulum tres persone de ipso Capitulo Deum timentes. arbilrandi. sive decimarios. Caaliann prtulum recipiat duas partes. et deffinilione arbitramus super bis quae a decedentibus relinquuntur super quibus inter partes discordia vertebatur: quod si Episcopo tantum. Quae omnia . secundum consuetudinem haclenus observatam. sed : (seu) expedire parlibus. per quas pauperibus Clericis et aliis. et si super hoc per ipsos. ac praecipimus. per Angeli Tabellionis infrascripli confecto. el utililate utriusque parlis recepissemus hujusmodi compromissum. ac diligentius habito . et nostri sigilli . disponendi. vel Capitulo tantum aliqua inluitu Ecclesiae relinquanlur. et fide dignae. Produs Canonicns procuralores Veglensis Ecšibi clesiae praesenles ad hoc. Episcopus de relictis Capilulo. Acla suni haec omnia et singula. et Capilulum de reliclis Episcopo sine difficultate recipiat canonicam porlionem. laudaverunt. sive quasdam consueludines. et alia quarta pars ipsius decimae distribuenda pauperibus Civitalis Veglensis per Episcopum et Capilulum communiler et concorditer pauperibus dispensetur. Omissis aliis. de qua verlilur contentio inler eos.

X. Indictione prima. e senza continuazione di tempo. e cosi susseguentemente. come si fece da principio. In Chrisli nomine. Anno Domini millesimo duconlcsimo (piinqua- gesimo oclavo. Gioivanni) F. XIV. Testamenta di Dessa Banissa estratto dal suo originale in Pergamena est (1). ma mi ^ convenuto estraerli dalli Protocolli esistenti nella Cancellaria della Co- . i S. et Gum terminum vitae suae unusquisque niliil certum habealur. Ma- Cosmo dicto procuratorc Kplscopi (laincrarum (Cameraccnsis?. V. XIII. Et Ego Angelus de Gallo S. IV. A na 107 harti zapisaojetaj Bartoli ovo: « Se cominciando dalle carte num. Amen. Pomificalus Domini Aiexandri PP. XI. IX. Lapresenle senlenza Peneslrina rilrovala fra gli scarlafaci della Cancellaria Episcopale meza logora fu da Noi soUoscrillo fedelmente copiata. II. vidclicot Fralre Orlaiulo I). našao sam u poštovanih Krkili franovac. (Licen. timens articulum humanae naturae imminere. e sara slato rubalo come rubate furono non poche carte da quella. Adi 2 Febraro 1733. de (lollotneiUa.. mensis Augusli die 10 intranle. cujus tenor est: In Christi nomine.?) gistre m Ciiria Romana. VII. praedictis inlerfui. et pliiribus leslibus Giullio de Monlecaelio Adam Canonico de his vocalis et rogalis. i i III. p. Hoc exemplum cujusdam puncti Te- stamenti. et rogalus lideliter publicavi. Veglensi. fedelmente copiate da me Fra Felice Bartoli Esprovinciale negli anni ilAO—ilU ». Amen. XVII. Papac siihslilnlo |)r()cural()ie Capilnli IMa-^nslro l*clro Lincon. Vescovo di Veglia m. quam vilam finire. Priorc Kralrum Praedicalorum Ana^'(nia). ul supra legilur. che cio e succe- XV. 404. tamen in sana memoria et sensu. u knjiži: San Francesco della Citta di Veglia . XVI. e come si era ideato: sappiasi. Magislro ilciirico N. perche questi Istromenti non li ho trovati in Convento. Episcopi Pencslrlni npnd Ai)ag(niam) pracsenlihiis in his loslibus. Ecclesiae scripl. Anno a Nativitate 1284. XII. IIIl. VI. L. XXI. D. si troveranno registrati Istriimenti promiscuamente . — spilio snpradlcti 151 — . in hunc (J) Ovo pismo. propterea igitur Dessa de Banissa jacens in lecto infirmus corpore. Veglia. Rom. da chi del paese serviva per Gancelier de' Vescovi. die XV exeunlis Decembris. et eodeni mandalo praedicli Domini Cardinalis scripsi. Indictione 12. e Toriginale con il sigillo come si legc non si rilrovo. a Jndice delle scritture del Convento di duto . ignoret.

Ethocdixit et voluit esse suum ultimum Testamentum. Campis orlum de Civltale cum murarlls. Teslamenlum in quo primo et principaliter diquod viginti quinque Romanatus exigantur de usupro ejus anima. tamen semper sit una de agnatione ipsius. versario suo Fratribus Minorihus Veglae tolum expendium. munita . et de uno aiio tres partes habet Gussava. quod Caramanus de Risicha (Resika. et quod fuerit libram unam iricensi in Festo S. faxit Deus. quae remanserit cum consilio Vardiani. Item dixit. quem ipse vendidit. A pak na 230 harti ovo « Nola. llem dixit. qui pro tempore fuerit in Loco Fratrum. in bonorum suorum.— modum suum fruclu 152 . che ho procurato mi siano fidati ». et unum poUedrum ad capturam pro Bissanlis undecim. sive ipsius insiiluere debeat.Francisci similiter annuatim dare teneantur. come da me nel princlpio di questa faiica si era deliberaio. — dislribui condidit misit. quod ipsae anuuatim annuale suum et uxoris facere teneantur scilicel dare debeant in Anniet . et ordinavit. done Nepoles ejus et Nepta (sic) pervenerint ad talem sensum. stanle la mia pur troppo avvanzata eta di altri anni 64 compiti in questo stesso giorno 8 maggio del 4743. . . ut per se possint se regere. el unum campum jacentem Krka) juxta campum Domini Comilis Federici. piii forti e piu abili . pero aven: doli irascritti in questo libro in diversi tempi. Quello pertanto non ho potuto fare io. Prego Dio venga perfezionalo da di me. et suam ultimam volunlatem. quod dictus Gussava habet unum racinum ad dividendum per medietatem. ubi Item dimisit Vineain (pol ure dalje et ulilius videbilur expedire. quam inordinata Dominicam de Sussana tanquam suam veram et legitimam fideicommissariam tali modo quod ipsa omnia superius ordinata distribuere debeat. in illa die necesse. Qui vero deheanl raeliiis Fideicomisarlis de Callis spartitls. Comecche molti. aliam sive alias procuratrices loco ipsarum. ut decel. tam ordinata. anzi mollissimi Islromenti mi e riuscito estraerli da Puhlici Proltocoli esistenti nella Cancellaria della Comunita. et alia bona inordinata manutenere. Praeterea dictus Dessa dimisil et instituit super omnia bona sua. et orauibus suis pertinentiis. Et si qua aliqua ipsarum obierit. ipsae sive ipsa. Item dixit. quod Hieronymus de Gener habeat jumenta seplem. cosl se e non e da maravigliarsi. tali modo. et quinque šibi tenetur dare pro uno equo. et quartam partem ipse Dessa. Item dixit. Nepti suae Dominicae filiae quondam Mariae et ambabus VirzoJis. selo na Vrbanskom) habeal tria capita armentorum pro tribus Bissanlis ad capluram. come sarebbe desiderabile. » soggetti piu giovani. Et si praedicti Nepotes et Neptis ejus se male habebunl. quod Gussava de Dobregno habet unum juvencum pro medietate. et in aliquo non debeant ipsam molestare de ipsis bonis. et gubernare. omnia bona sua supradicta pro animabus ejus et uxoris suae debeant elargiri. non sono registrati per successione di tempo. prout melius poterit.

loco et nomine praedictorum Fralrum donavit. et quicquid šibi. Caramano. ubi placita audiunliir. iiiliil addeiis. tenendi. ad haec vocalis. vel quaciuujiic alia iillima voluntale. elconcessa. donandi. cum omnibns perlinenliis. ac indigenlia illorum persolvens pro remuneralione illius domus decem . . praedictis inlerfui. ad instanliam Fralris Marci Ordlnis scripsi. Qui quidem JudexAndrosius Procuralor praedictorum Fratrum pauperima necessitale. mensis Madii die 8 exeunle. rogatus. Estralto dal suo Originale in carta pecora. el cum omni jure apud ipsam domum accessibtis usque ad Abyssum. quod sensiim miitet. liUeram. el irrevoca- pure el libere. Sub anno exemplavi.. qiioiulam Leonardl dc Vcgla Impcriall auclorilalc ct Notarius. pignorandi. cum inlroitii et exilu eius. et quos qukiem denarios ipse Maurus ab ipso Androsio procuralore suscepisse fuit confessus. Iribuens ipsi Androsio judici praedictobilem venditionem sua. prout eo vidi. mcoque signo et iiomiiie roboravi. rum Fratrum Procuratori de praedicta domo perfectam sidendi. ac nomine praedictorum . alqne Benevenula eius uxor fecerunt donalionem. vcl variel inlelleclum.. et ejus Fratrum illorumque successorum constituit possidere . ila de mandalo. el Ju- f S. Indiclione 8. una cum uxore ejus Benvenuta. Indilione 15.. Anno Domini 1295. die penullimo mensis lulii. haec convocatis specialiler et rogalis lestibus. Jesii Chrlsli 1362. de domo que confinat cum donio Muschi. Praesenlibns Judice el aliis ad Mauro. et supplicalionem Minorum Vardiani Loci Veglensis. et legi. Androsio (Andrassio?) olim Judici loco et nomine de hac donalione Fratrum Minorum Procuralori. nisi forte punclum. — Oiiod si 15'] — — Actiim Vcglac in non polest valcrc nominc T(3Slamcnloriim. Joaiino Vollo in Cainpo. el Caiamaiio de Risicha. obligandi. III. Ego Nicolaus Yicecomes manum misi. el spccialiter rogalis leslihus. valeat nominc Codi- oillorum. venetorum parvorum. per se. promiltens ipse Maurus. vel sillabam. ct rogalus a Teslatore scripsi. que diciUir inler vivos. fideliler Iranet in lianc pul^iicam formam redegi. pos- Fralrum placuerit faciendum. loco el el inlegram po- lestatem utendi. juxla casalem Yoyni Vicecomilis et quae posita est in curia Dominici Miraslavich. Domini Noslri Veglae in loco dice Paulo L. nomine praedictorum nomine. vendendi. ac . domo Testaloris corani Palrino siio Fralrc Jusliiio. ct Fralre Joannc dc Ordine Fralrum Miiiormn. praediclum Tcslamenlum. suosque haeredes. Maurus Arsurae. el inferius diruendi. in filins Sacri Palalii Notarius. et auclorilale Domini Nicolai Viceet comitis Veglae mihi Iradila. vel minuens. Ego Joannes de Bano Ego Quirinus ludex ordiiiarius.

liles conleslandas. die 8 mensis Madii. conslituit. terminos et dilaliones p^tendas. Pelri in medio Civitalis in praesenlia Zarni (erni?) Judicis. et ordinavil. Indiclione 8. tanquam praesenlem Jurizam Religiosam. biis interfui rogalus. sive sibi illa competant jure haereditario. et hoc pro quadamdomo quondam Mauii Arsurae. et Paulo de Rubra.quam saecuiari.. Indict. Maria filia quondam Andreae de Bussa in perrautatlone dedit Androsio. elBescbae. et ab omnibus hominibus defensare qua paena solula vel non in sua maneat firmilate. Dei gralia Episcopo Segniensi . t S. el nunciam specialem. et quomodocunque melius. ul audivi. 4. exceptiones proponendas. sive quocnnque alio modo. litibus et controversiis. Raduchi (Radko) Yicecomitis in loco Fralrum Minorum Jacobo In Chrisli nomine. post nali videlicet Magnifici Viri Domini Comilis Duymi. V. quas habet vel habiturus est. et amplius dici. coram quocunque Judice. mensis Februarii die 3 inlranle. ipsi Androsio Judici et Procuratori. 154 — . et cum via publica. Anno quondam Domini Bqrtboli de Yegia. specialiter ad pelendum et exigendum partem seu portionem sibi de jure debitam de bonisquondam Durae sne Bulrane. ad libelios dandos et recipiendos. Nolarius. eg(regio) Domino Nficolao.— . et cuin loco eorundem Fralrum MiDorum. et esse potest. nec non instru- . olim judicibus. olim Jiidici. et amltam suam procuralricem. et generaliter ad omnes et in omnibus ejus causis. et coram his idoneis Testibus. fecil.. L. Estratto dal suo originale in carta Pecora. tam in agendo quam in defendendo cum aliquo vel aliquibus. siiccessores. alque Vegleu. et aliis convocalis et rogatis Teslibus. et omnium expensarum ipsam donalionem ab omnibus discalumniare.Wnodo]f et Modrusiae.Egregii Domini Frcderici Comitis\eghe. Confinat cum domo quondam Raynaldi. testes produceados el recipiendos. tam Eccleslaslico. eiusdem 1306. Prociiratori Fra- IrumMinorum Veglen. licet absentem. Ego Judex Zernus manum misi. Aclum esl hoc Veglae iii Ecclesia S. Vacante Sede Regni Ungariae. IV. scripsi. Cristae de Lica. super quibuscunque negotiis.. 1295. Ego Produs diaconus. alque successoribus Fra- Irum supradictorum obligans sub paena debem solidorum venetorum grossonim. Nalivltalis Amen. complevi el roboravi. ac [Segniae Domini] perpelui. Andrea de Vinea IbiqueBerlucius nalus quondam Matthiae Fratrum Minorum. dimidium suae domus. Apparet manu Proddi Diaconl Notaril.

Indictione 3. sub obllgalioae omiiium suorum bonoium praesenlium et futurorum. die 15 mensis Seplembris. localioiics.. el causarum cxigunl. el quomodocunquc Fralri Hcrluccio ex quacinujue cnusa ab aliquo debelur. u Farlatovoj V knj. quam vineam dimisit Stasia uxor et prope vineam Petri de Gavartino Adami de Andreasso filiis suis Mariae et Dobrae cum certo debito dedicto debilo semper iret de benli loco Fratrum Minorum Veglae haerede confeclo in haeredem conliniie faciendo Iribulum. Iransi^ejuliini. coram Ve- Dno Dno Lnmpridio Dei . iiilerfui. el Francinum de Gambalero ex nltera defendenlem. Amen. . Veglensis Canonicus. habere temporibus unlversis quaecunque dicta Juriza Procuralrix. loci Indictione 6. judiccs cligcndos. ciisandos suspeclos videnda ct rcprobaiida. Qnae ideo possessio vendita seu donata fuit cipit: In Christi dieto Francino absque aliqua exceptione debiti supradicti. et faclorera dicii et Ju- dicem Jacobum. amen. gratia Yeglensi Episcopo. VI. de una vinea posita in Pornaybo (Pernibo) prope gurgum Bunnae de Sabala. ul patet in a Instrumento facto manu Domagnoli de Forolivio Notarii Joanne lilio quondam Boniti de Chillessa (Kileša). Cum quaeslio foret venlilala inter Fratrem Leonar- dum de JusllnopoH Guardianum Fralrum Minorum de Yegla. et ad consliluciulum sibi alios debilorcs. empliones. Quapropter Yenerabilis Pater Dominus Epi- (1) A Kolet ga je krivo proitao: « denpantrason » . ad ex- Iracnda debila.'ippcllaiidas. promillcndum. lanquam execulorem nerabili Palre ac Loci ex unaparte agenies. alii vel alius. omad omiiia el siiigula facicnda. cxponcndiim. (piac merila miltendas el i)roso(jiien(las. cl resentcnlias dandas. praedictis et scripsl rogalus.. Ego Moises de Duymo manum misi. et caetera. vel aliquod prae- dictorum faciendum. Anno ejusdem 1305.— menta ct altcrius parlis 155 — . ut palet (1) manu Magistri Jacobi de Ripatransoni Notarii. el cujuscunque generis coiitraclus faciendos. qui Joannes tunc temporis tene- batur facere dictum debitum. Ego Lampridius fdius quondam Judicis Malthael. et Nolarius Segniensis juratus. audicndas. na 644 str. Anno ejusdem 1323. ad paciscendum. die 10 intrante mensis Januarii. Prnelcrca ad pclondiim i|)si cxlgendmii el rccipicMidurn omne id. . In Chrisli nomine. eL ad absoluliones faciendas. quae in eodem Testamento ipsius Stasiae plenlus conlinenlur. vel ab ea subsliluendi circa praedicla. laudandiim el arl)ilraiidum. Testamento quod sic in- nomine. ad vendiliones. et rata / ostalo.

deffinivit. Vardianus. et locare. cujus principium tale ešl: In Christi nomine. Anno a Nalivitate ejusdem 1377. Ibique Nobilis et egregius Vir Dominus Nicolaus Co. ac tenore Testamenti. pluribus sa- pientibus Viris tunc apud ipsum Dominum Episcopum astanlibus. delur el distribualur per Procuratores el Commissarios infrascriptos. Indict. Ego Lampridius Dei Gratia Episcopus Veglensis omnibus L.\. in hunc modum facere procuravit de et proventu pecuniae suae. et suorum mortuorum in die . praesentibus in Camera infrascripli Nicolai Ho- norandi Comitis Veglae. Veglae et Patrino ipsius. de pro remissione suorum peccalorum. libere possil absque ei. rogalis testibus. quod dictus sui . ipsa die partibus praesentibus ad hanc sententiam audiendam Dei nomine invocato. quod deducto a proventu diclae pecuniae. pro Tribunali sedendo. Amen. quae Venetiis sunt in deposito ad lucrandum: In primis quidem voluit.. quod usque ad octo dies dictns Joannes deberel facere venire dietam possessionem in pristinum stalum. et si hoc non faceret. bonae memoriae Domini Comitis Marci. mes Veglae. vel reliqui successores vel vel Loci . primo exigatur. VII. prout temporibus elapsis apud ipsum et alios haeredes permanebat. et aliis ad haec vocatis el praedictis hiis misi. coram Domino Matthaeo Archidiacono Veglensi. filius eaque examinavi. Amen. ..15. quam cum discreto Viro Francino Veglen. el fial una eleemosina perpetuo annualim per lotam Givitatem Veglae fdius tiam sanus mente et sensu . In Christi nomine.— 156 — dilialiis scopus viša quaeslione. Archidiacono. ac Veglensis Ganonicus biis et omnibus rogatus scribere scripsi. Haec est quaedam particula sumpta de Te- stamento quondam Dni Nicolai Gomitis Veglae. per Dei gra-^ suarum rerum et licet corpore languens nuncupativum Testamenbonorum omnium dispositionem per praesens tum sine scriptis.. . deliberavit. Ego Nicolaus interfui. aliqua poena inlrare in dietam possessionem. ac debili praedicti genter et solemniter examinati ab ipso Domino Episcopo lam inler se. . praesentibus Blancolino fdio Martino quondam Presbyteri Stephani Decavato. ac cum Presbytero Stephano de Velicco Veglensi Primicerio. Jacobo diclo Garamella ibidem et aliis ad haec convocatis specialiler et rogatis teslibus. mensis Aprilis die 22 intrante. prout melius alils suis successoribus videbitur. praecepit et ordinavit. et quam . Michaele dieto. interfui. Jonnne de GaratTa. fiiit Lecta et pronunliata supradicla senlenlia per Venerabilem Doin minum Dnum Lampridium Veglensem Episcopum filio Curia Episcopatus et sub sancta Stasia (Anastasia).. et sententiavit. dixil.. Suynimiri (Svynimiri) de Vegla Imperiali auclorltate INotarius. et manum f S. quae in Venetiis suni in deposito ad tabulam.

Et sono reliquie in esso della sepollura del Signore [di S. Zvanne Apostolo et Evangelista airhonore del Sig. Dnum Joannem Dei cessores. fdius quondam Leonardi de Vegla. ct omiies presl)yteri. i Janko Volarii. et a'suoi rimanenti . (Ovoje bilo hrvatski.inla donariorum Venelorum parvoiiim. ul ibi moris esl.diclac pccuniae siiac de Venetiis denlur et exibeanlur perpeluo annualim Conventui Fralrum Minoriim dc Ycgla quliidecim ducali boiii auri. ul ipsi Fratres et Gonvonlus tcncalur cl deboal pcrpcluo ai)iinalim facerc cidoni obilurn perpeluo aiiiiualim. . quam valere voluit jure sui Testamenti. omni causa el et Apostolicae Sedis gratia Patrem et Dfium Episcopum Veglensem. morluorum. Maria. et . et vadant siijjer pulluram cum pulsalione campanariim. perpeluo amuialim dicanl Missam et suoriim illa die pro salule ejusdem aniejus se- mae. Iddio.fSigni. Geronimo. libere procuranda. et della camissia di S. et di S. et cxequenda diclus Teslalor esse voluil et reiiquit suos veros et legilimos Procuralores Commissarios et hujus sui praesentis Testamenti execu. tam de jure quam de consueludine. hiis interfui. in hiis omni causa el exceplione remota. Imperiali auctoritate Judex Ordinarius. (eredi). et si jure Testamenti non valeret. et lo diede a Zvanne per Juspatronalo. Zvanne et lo batlezzo il Monsig. et qui ejus loco demandatus fuerit in perpetuum. et di S. . ctjiisli poinlcris. et de S. consanguineum suum filium quondam Dni Schinellae (Judicis?) Comunis Veglae. publicavi et corroboravi. avendo fabricato Zvanne Richlar (Rihtar) Taltare di S. Et ad haec omnia et singula antedicla. llcm voluil. lores. quam fuUiros . Vin. quem ipse Dominus Nlcolaus consliluit ejus loco et nomine. Sleffano fu Dobrinju) essendo. Ego Quirinus L. exceptione remolis. qui ibi criint. Zvanne. iil ibi moris est annualim. Et hanc suam ultimam voluntalem diclus Testator asseruit esse velle. In nome de Christo amen. li anni della Nativita di Christo 1381 del mese di Giugno li 10. et Notarius. valeat saltem jure Codiciliorum. in Chiesa di S. vel cujuslibet alterius ultimae volunlatis. et rogatus scripsi. Vescovo Zvanne. Zvan- ne]. ali svaki po svoju). (|iiod de reddilibus ct provcnlibus. ul ibi moiis esl. Nicolo. tam praesenles . et similiter constilutus ab eo post mortem suam semper alium conslituere possit de die in diem. praecepil cl oidiiiavil diclus Testalor. et lo fece battezzare ad honore di S. Venerandum et in Christo et omnes ejus sucNobilem Virum Dominiim Nicolaum Vicecomitem Veglae. et quemlibet alium. pak Ivan « Cotloci^^. quae valere potest melius et tenere. ul supra.— 157 — Feslivilalis Sancli Nlcolai aniuiatim de lihris ccnliim ot quin(|iiap. obrnu^e na talijanski. tam de consueludine quam de jure.

itao sam ja u ne_ kakovu pismu od 1419 Ijela). El essendo poi prete del sangue. non prima lerreni a Saline el da buora lerreni di S.(8) Sollo Crisice (i danas: Krizice). . over corone in (6) Slipoch (Stipo^) appresso la Megliasov. . . lavel (pisac) puhlico di Dobrigno. di S. et [figlla Margarita]. - (A « Ocman » u Dobrinju 1321 Ijeta polag V Povjeslnoga Spomenika Kukuljevieva na 3 str. Caltarina. el strada che va in Valle sino li lerreni di S.(4) In Solinska (kako i danas). Ludovico. da gherbino lerreni 11 S.(5) Come il Coronale e le croci circondano. da tramonlana lerreni di S.(14) Dobrosli. el suo bene. El cosi delermino.(7) Prlgnaci . Zvanne el Bartolomeo.(16) scienza. el dopo la morle 11 Prele che šara dei mie figliuoli buoni (14). . . et Ser Piovano Mavar . Ego Joannes Collocius sic p(raedict)a ex lllyrico in ilalico sermone Presbylero Joanne Gherselich legenle Iraduxi. . da buora Chunoch («. posle appresso (9) croce (8) da siroco.— el il 158 — Eufemia. Clemenle. Che il detto altare debba godere mio figlluolo Pre Zorzi in vila sua. et An- cora lerreno . . officiando alTaltare a loro beneplacilo (15). A pak « ozmanus civis et hahitator Veglae ». et pascoli. di S. da tramonlana Coraich (?). che rlceva Taulorita delfaltare. el non essendo prete del mio sangue. et di S. Sleffano Blisnaz [Giursin] il Yocman Andrea 11 (3). Zvanne. . il giudice Desco Dvornich (d^ornik). come udi. . da siroco Spanovoc?). lerreni (4).(10) Gromacina. Baldoverl. il seralo. Trinila. (1) Merche.(9) S. promette el da solto el slabile. el Taltare el facolta sino che šara Prele del sangue. . el vigne el Prigraz di (7). che e suo libero. da siroco slano (5). . come slano . — (12) In Caslello. che lenserai. Caltarina. Maddalena da siroco el Iramonlana lerreni di Pre (« Sikirini/ ») sino la masiera Pietro (18) Sicocochiv.(6) Umeiach. da buora strada. tigliuolo Silni (16) scrissi il debba cosi osservare sempre. el facolla come e di sopra scritlo. Et quivi 11 de S.(13) . Domenica sino 11 lerreni di S. . el da Iramonlana lerreno Ira Ghieperli da buora lerreno Motosainizza ([ danas) di S. el cosi che vada sempre di Prele in Prele. in delto altare lulto arralorij. et leslimonij honorali: [Viceconte Nlcolo Sutorich]. el piii le- slimonij. che si lo Vido. Maria nella lerra (12). detto Zvanne./mio«) che (?) Marlncbia (« 31arinQev ^). Clara. Ancora un lerreno Sichirinaz S. Zenlinij Parva Pelrici. da Iramonlana come il seralo. mobile aratorij. di Zvane scritlo vero et fedele. - (2) (8) Vocman Giurni. da Gherbino lerreno di da Iramonlana Chieperlo. lerreni di S. moj (sic) Osich (« Osik ») con la masiera (11). Vido.(11) Ograda. etPielro Badiveiich (2). Domenica. Filippo Ancora lerreno Bolanchini (« BolanHni ») appresso la masiera (10). (1). Ancora lerreno appresso Chieperlo («eperlo») sino 11 lerreni Supanich el lerreno di S. el infrasc. Francesco di Veglia. Ancora Thorlo appresso la Cbiesa di S.(15) in sua co(a i Litinia « zapisao gaje netko u g Kuktiljevica . . ghino 11 miei lanli parenti lulto.

con la Veneta Aulorita ho copiato il sudello islrumento da una carla bergameiia come mi ha letlo il Rdo Pre Francesco Slercich giuslo e fedelmenle. tradidil el donavit iibere. lenendum gaudendum . Ego Nicolaus Veglensis Archidiacouus Vicarius supradiclus manum L.. gislro Nicolao di Flacho (Vlah). redilibus et provenlibus ad ipsam libus. pro se et haeredibus ac successoribus suis recipienti scopiiU mediam parlem Plavnici (1).. dedil. et SI. expeclandis el mediam parlem expeclanlibus. A taj otok Plavnik plove medju Krkim Creskim. perpeluo firma et raUia habere . Ego Joannes f Signi. niti Plafnich. cum omnibus mediam parlem consliiuil possidere.— In Chrisli nominc. na lo 44 strani). miši. kako Farlat u V knj. iiniiis partis ex quinquaginla parlibus suis juribus el proprielalibus. duodecim denariorum Venelorum parvorum clus Mincellus per se . Veglae Palris Dni Dni Plalhca Comunis co ram Ven. et rogatus scripsi. pro anima el corpore judicandum. Dno in Clirislo Prosl)ylcro Nicolao Archidiacono Vc^^lensi. et successoribus placuerit perpetuo faciendum. ne: i A uplasnich^). haeredes et Nicolao pro se baeredibus et successoribus suis slipulanti hujusmodl donationem . fdius nonicus et Imperiali auclorilale Nolarius. Iiuliclioin ne 10. Ibiquc Domiceiius liiius quondam Nicolai de Karislia dedit. donavit et persolvit eidem Mincello (Domicello?) libras Promillens supradisuccessores suos eidem Magislro . cum omnibus . done ac ipsius nomine se dietam ex ea ipse Magisler Nicolaus possessionem acceperit corporalem. El hoc ideo quia ob diclum donum pro remuneralione diclae donalionis dicUis Magisler ISicolaus.. Venelorum aulem medietas (I ostalo).. ac Hovcrcndi Thomae Dei el Aposlolicao Sediš gralia Epiliiio scopi Veglensis et Decreloium Docloris Vicario. ac .. possidendum.. qiiondam Petri de Rolunda Veglensis Cahiis inlerfui omni- bus. et singulis suis juribus habilis et habendis. sed nec ipsam donalionem eam ab omni persona alia legilime defendere. Povjestnih Spom. kako . debendebendis.. Ser liarlholo Marci Grisogono Paslore do Vegla. Cujus quidem poenae medietas Dominio. amen. Anno a Nalivilalc niensls Novembris die 5 iiilraule. per ingraliludinem. 150 IX. irrevocabililer inter vivos jure proprio in pcrpeluum Maolim judicis. . quam accipiendi sua auclorilale propria et relinendi amodo el licenliam dedil omnimodam. publicavi et corroboravi. ad habendum. pure et simpliciter. Kukuljevieva « Jura Regni C. fruclibus. sub poena solidorum qiiinque denariorum grossorum. (1) u 1 dielu na 178 sir. et quidquid gibi et suis haeredibus. vel causa aliqua revocare. D.. paril applicelur et deveniat. Pub. — cjiisricm 1402.. Zvane Volarich Nod. na ilOS str.

. et dnam Agnetem Lampridij ex tebal diclus Nicolaus Flacho tanquam expoliatus possessionibus suis el šibi justiliae complementum fieri super. ul praeraillilur expolialum restiluerunl in prislinum praedictas Valles vinealas liberas el expeditas tolaliler inlilleris praefati vesliverunt eundem. et in aiiis miceiio Veglensi lestibus liens. in suas Valles vinealas de conlrala Sanclae Sophiae.. publicavi el corroboravi... eo quod vigore lilterarum Magnifici Dni Diii Comilis Nicolai posila fueril in le- uulam corporalem possessionem diclarum Vallium lanquam bonorum olim Dominici Suprani ejus Fratris. Dno Fratre Dominico Abbale Sanclae Mariae Chastelionis .. Vicecomile Marino. Ser Barlolino Judicis Marci. ac Decretorum Doclore.. et in sic . pro fuissel quaedam lis el quaestio inler Niagenlem. Segniae Vicecomite Antonio. .— In Chrisli nomine.Domino Presbytero Joanne PriNicolao de Maijsicli Slefanolo. el Ser Nicolao Iribunali sedenlibus venlilala colaum Flacho ex una parle allera se defendenlem nanque dictus Nicolaus Flacho in eo el super eo quod dleta Agnes . salvis semper el reservalis superinde omnibus juribus praedictae Agnelis: Mandanles praedicti Dni mihi Barlholo Notario et Cancellario infrascripto. nec etiam aliqua poena Regiminis Veglae. Dno Fratre Mallhaeo Abbale San[ ctae Luciae] Vailis Beschae. senlenlialiter et per dellinitivam senlenliam dictum Nlco- laum Flacho slalum. ac Comunis Veglae Cancellarius juralus .. nec non Nobilibus Dnis Dfiis Yicecomite Matthaeo. et audila responsione prae-. Venerabilibus DiVis. praediclis omnibus interfui .. 160 X... ul de praediclis publicum conficiam Inslrumentum..... Magnifici Dni Diii Nicolai Gomilis Veglae.. parlibus praesentibus. quondam Vicecomitis Marci. — die 8. Imperiali Auctoritale Notarius... juris ordine el absque aliqua monilione vel cilalione ac lile non conlestata .. Dno Joanne Decrelorum Doclore. Vicecomite Vigo. in sala a Amen.. Arehidiacono Veglensi. Ego Barlholus quondam Vicecomitis Pauli de Vegla . mare Episcopalus . Anno a Nalivitate ejusdem Domini 1410... Cum coram Reverendo Christo Palre el quam Domino pluribus Yigi- Yenerando in Chrislo Palre el Dno Dno Thoma Dei el Apostolicae.. Ad quae ipsa Agnes respondebal et liberari debere a pelilione praedicti Nicolai Flacho. Quare pe. dictae Agnelis. . audilis el examinalis juribus suis. et super praediclis habila solemni deliberalione. et rogatus scripsi.. et visiš. . Ser Minelino de Vlachij (Vlah). el Judex Ordinarius. Oui Domini suprascripti audita pelilione dieti Nicolai Flacho. ac visiš el intellectis juribus suis: pro Tribunali sedenles in dieta sala. non obslantibus praenominalis gnifici Dni Ma- Dni C omitis Nicolai.. oslendens superinde simililer publice el jura sua. producens ibi in judicio publice jura sua.

Ima bili: Kuševi. 49 1 50. el alter Slanlius pro se et suis haeredibus Ecclesiae el Fralribus. Et dicli Fralres debent laborare Vineam Slanlii Radilovich ab islo anno ullra. Da Pergamena.. Insuper quod Fralres suprascripli receperunt ulrumque Slantium in suos confralres. neque donare. je te pridjevke skrivio 1 et observare contra quemiibet lit. BaderPovrazovic. el Apo- slolicae Sedisgratia Episcopi V('glensls. diclis Fialribus libere islius parlem suam condilionibus Confines aulem vineae sunl ex ulraque parle: ex parle Ponenlis seu Occidenlis Neresii Presbyleri Hieronymi. el vineae Dragae. el possinl vendere. El Stanlius Canceliarius suprascriptus ex parle sua ex nuncdal supradiclis. et Potro Plovanich. meijsis Kebriiarii dic ponullimo exeiinlc. 11 . olim 0

\SQ. 48. cl Presbylcro el Vicecomite Pelro t|uondam Viceco(1) mills Vulcini. (Matica me Nolnrliim infrascriplum ex lillera Slavonica. (Stanac) Uadilovich (Radidovl) el Slanlius Canceliarius Beschae calur prope unam vineam. el leneniur Deum exorare pro animabus suprascriplorum. El obligaverunl se Slanlius Radilovich. ex parle Auslri via qui forent veriores confines. donec vixerint. public. quac esi in conlrala Vailis Beschae. Et in fine dierum suorum dicla vinea remaneat iarius suprascripU islam Fralribus suprascriplis condilionibus suprascriplis. el debeant dare medielalem provenluum diclo Slanlio Radilovicb. Mirizeuich (?) coram dictis Judicibus el leslibus dedcrun-t. tero Joanne Francovich. quod Slanlius Hadilovich. et eorum successores.). et Juico Pausaurouich Joanne Cornaza (fxurnachP) et Prosbycl aliis. et eorum successoribus defendere. proul de verbo ad vorbiim fuil inlerIIoc cst publiciim inslrumenlum iiilcrprelalum per prelaUim per Venerahilem Virum Kraliem el aiiclorilalc Hevert^iuli in Chiisio Paliis Thomam Dni Dni dc Segna. 47.— IGl XI. kako svjedoe slovinska pisma u Povjeslnih Spomenicih (1) Kako na str. qula isla vinea fuit Marini oiim et suae consorlis Bogdanae pro anima ipsorum et suorum morluorum. el pro anima diclorum donalorum. ubi vo- Magnam Yalleni. — Slovins/d).. Beschac coram Dno JoJiidice. et magislro et Simone sulore de Modrusio. de licenlia Thomae Dei. Vl*ina..cujiis lenor sequilur in liaccver[)a: 1419. el suorum defunclorum. anne Cusovich Plebano Fcschac. sed in El quod diclam vineam dicli Fralres non perpeluum debeal pro anima praediclorum remanere penes diclum Convenlum. Fratrihus Sancli Francisci de Vegla. hiis condilionibus.h\(?). el Nicolao Rardellzo. si ex quarla vinea Sancli Anlonii. et donaverunl Stanlius . el suae uxori Dominicae. el praedicUis Stanlins Cancel- vineam suprascriplam dederunl Fralribus suprascriplis. ex parle Aquilonis Crnsla (Hrusta).

nomine. el post morlem dieti Magistri Nicolai lenere in perpeluum Lam- padem ibi accensam omni nocle / t. .Veglae inEpiscopatu in sala a mari dicli Episcopalus. d. Amen. Quae paena soluta. Decretorum Doctore. die 15 mensis martii. Comunis Beschae scripsi ad pelilionem utriel de praecepto Judicum vere et fideliler. promisit dieto Magistro Nicolao recipienli pro se perpetuum omni Hebdomada celebrare.fSigni. cujus confines sunt . vel celebrari facere unam Missam in Majori Ecclesia Cathedrali Veglensi in altari Sancli Michaelis Archangeli per diclum Magislrum Nicolaura aedificato. a tertio neresium Fralernitatis Sancli Joannis Verberantium (« Battuti »). In Chrisli coram Reverendo in Chrislo Patre Dno Dno ThomaDei elApostolicae Sedis gralia EpiscopoVeglensi. XII. et dedil donatione. clorilalem praedicla Iranslatandi. a quarlo vinea Presbyteri Dominici de Calenda Archipresbyteri Veglen. et vinea olim Vicecomitis Bartholi de Zutigno. Vener. pure etlibere Venerabili Fralri Simoni de Vegla ad praesens Guardiano Gonventus Ordinis Minorum pro Fratrum necessitatibus. ad habenet possidendum.. quasdam suas ab alio via valles vihii: nealas posilas in contrala Sanctae Sophiae. ul praeferlur. dum. 162 — . Ibique Magister Nicolaus diclus Flachus quondara Dominicae de Burda (Brda?) in suoram peccatorura remissionem donavit. et aliis testibus ad haec habitis. et via publica.. mulando Judex Ordinarius. ad pelilionem Yenerabilis Viri Fralris Simonis de Vegla guardiani Convenlus Vegiensis scripsi. vel virgulam.sbytero Barlholo de Stanavino (?) Canonico Veglensi. et suis haeredibus in po navadi). Anno a Nativilale ejusdem 1419. Pauli de Vegla Publicus Imperiali auclo- Ego Joannes quondam rilale Notariiis. et non conlravenire paena librarum centum et expensarum. — hominem . el me sub- Ego Stanlius scriba usque parlis. quod dictus Guardianus de licentia dlctorum Fratrum. Ego Thomas Episcopus scripsi. nisi . viro Fralre Dominico Abbale Caslellionis (Ko^ljun). alia parli. praesens contraclus firmus perduret. Indict. ab uno latere neresium Ecclesiae Sanctae Sophiae publlca. 12. Pre. fideliler sum inlerpretalus quod variel sensum vel inlellectum. Iradidil. lenendum (I ostalo El hoc hac condilione. .. prout de verbo ad verinlerpretalum. vocalis el rogatis.. forte lineam. L. et Cujus paenae medielas Dominis. quae dicilur inler vivos. el bum nihil mihi fuit . publicavi el authenlicavi. ul asseruil. vel siipradiclus concessi llcenliam et au- non. el indumentis ac libris Ecclesiaslicis.

. Cujus poenae medietas Dorainis. (I ostalo). amen. die primo mensis Septembris. a uomine. In Christi noniine. /. et exlra. Imperiall aucto- Notarius. rogalus scripsi et publlcavi. el rogalus scripsi. Da In Christi Pergamena. siipradiclus hiis inlerfui. cum . el Monaslerio S. Yegiae in sala a mare Epi- scopalus. Dno Diio Thoma. el . Anno a Nativilate ejusdem Domini 1419. -- — Dnus Joannes Doclor. . el non conlrafacere vel coDlravenlre. coram quibus quaesllo venlilabilur. Indiclione 12.f Signi. Da Pergamena. Anno . Ego Thomas Episcopas scripsi. meumqiie signum apposui consuelum. praesenlium et fulurorum. XIV. filius quondam Vicecomitis . Judex Ordinarius ac Comunis Veglae Cancellarins juralus. mobi- lium el immobilium. . Imperiali auclorilate Notarius f Signi. coram Venerando in Christo Palre. rilate Pauli de Vegla pub. et obligalioiie omnium suorum bonorum. hils inlerfui. Pauli de Vegla . Dei et Aposlolicae Sedis gralia Episcopo Veglensi Nicolao Flacho in Ibique cum Yicecomes (1) Nicolaus Russovich (\e Vegla suo nllimo teslamento dimisisset pro anima sua Cnpilulo Veglensi. Inleresse lilis. die 10 mensis Junii (1) « Veglae ad Calhedras Lapideas de In Otocaz et in Gelsa » polag XVI. Indictione 14. in Ecclesia diclorum Kra- Irum pro sepulUira pio se ol siiis haeredihus ct successoribiis. et me sub- Ego Joannes quondam L. el judex ordinarius. t. et expensarum. dummodo per aliiim non prius occiipaUim. Nativitale ejusdem Domini 1421. Promillenles una pars alleri solemnibus slipulalionibus oninia suprascripla firma et rata habere facto. praediclis omnibus et interfui.— — — Ultra 163 -^ Guardianus promisit. Ameii. quam (condillonem) assignare dicliis et diclo Ma- gislro Nicolao cerlum sil lociim ubi diclo Magislro placuerit. . Xlll. alia parli servaiUi. refcclione damnoriim. el me sub- Ego Barlholus L. Segniae el IVIodrusiae elc. Francisci de Vegla duas vineas vigore littein contrala Pernaybi et Canavti rarum Magnifici Domini Dni Nicolai Comitis Veglae. Antonius de Zutigno dederunt. Ego Thomas Episcopus supradictus scripsi. de jure vel de sub poena librarum 50. et Vicecomes d. publicavi et corroboravi.

super . el Presbvlero Joanne de Chagna. ac Canonico et Vicario Capitulari Veglen. Amen. casalia el lerriloria. Veglae in Sacrislia Capiluli Veglen. vineas. coram Dno Nicolao Yicecomile Veglae. sibi Mauro Vicecomiii Vegiae lilteram MaSegnae. Modrusiae elc. olim Episcopum Veglensem sen- forent. Anno a Nalivitale ejusdem Dni 1420. ac Capiluli Veglen. Pergamena. et Patre Fralre Simone de Vegla Guardiano Convenlus . coram Venerabili Viro Dno Presbytero Joaiine Pauli Decrelorum Doclore.sub 1420.. Dno Joanne Decreloriim Doclore. — slilionis. coram Venerabilibus Joanne Primicerio. In Christi die 8 Julii Viris Dnis . In Chrisii diclione 13. Indiclionel4. InVeglae in Ecclesia Sancli Anlonli de . praesenlavil ol (le<lil Dfio gnidci Dfii Dni Nicolai Comilis Veglae. nomine.. (I ostalo). 1()4 — prope extra Episcopntum Veglae. Da Pergamena. XVI. Mandamus . el eos in diclis possessionibus defcndas. bris. Nicolai Kusovich. ludiclione 12.. ad praesens Vardianns S. Franci^jci de Yegla oblulit. Aiiselmo de Ylachi lbi(iue Venerabilis Vir Domiiius Fraler Simon de Vegla. libi . XV. ac habenlibus poleslalem de divisione infrascripla faciendi a loto Capiluio Yeglen. praesenlil)iis Dno Fralre Dominico Abbale Sanclae Mariae Ca- Dno Presb}tero Joaniie de Nicola Primicerio Veglen. Dno ISicolao de ZuUgno Arcbidiacono Presbylero Barlholino de Vide.. die 8 meiisis Xbris Plalhea.. Perlecla lit- lera praesenli eisdem redere debeas. generali. x\nno a Nalivitate ejus 1421. 22 Februarli — Slatilius — aeqiie relulii mihi INotario infrascriplo se fore dala poleslate per Do- minum Domissam Yicecomitem Veglae (I ostalo). qualenus receplis praesenlibus as- signes Fralribus Minoribus el Tapilulo Veglensi neresios. cnjus Jillerae lcnor sequilur et esl lalis..» Inlus vero: ^^ISicolaiis Veglae Modrusiaeqne Comes Fidelis noslerl elc.. execulione el comniissione Vicecomiii facla sigillala sigillo cereo impresso (^ . el Siibdiacono Domiiiico Gregorii Sacrisia CapiUili Veglen.. praesenlibus Dno Fralre Slephano Abbale Sanctorum Mlchaelis et /. amen.. nomine. videiicel a lergo: ISobiliviro Mauro in Vegla fideli nostro dileclo. sede vacante Vicario . Cum bona ollm Presliyleri Lanipridii per lenliala Dnum Thomam . DaUim in Novigrado die 6 Decem- anno Dni 1420. omnibus Canonicis Veglen- sibus.«?^?^ert^?«. quae fuernnl omnes possej>siones quondam Vicecomitis .

cum eisdem connumeravimus et ad noslra iemporalia servilia depula. cum aliis bonis . XVIH. vocalis el ro^alis. XVH. pro comodo ejusdem populi. Comilibus. cognoscenlcs de cansa et et lite coram judicio no- slro venlillata discussa el agitala inler Venerabilem Virum Donunum Fralrem Joannem Cerniza procuralorom Francjsci de Vegla ex una parle pelenlem. et Judex Ordinarius scripsi. Nos Minelinus Vicecomes. Nolarius. et Mau- rus Judex. Indiclione 12. Cuni hoc (piod Vicccomes lliis. Rectores Veglae pro Magniticis el Polenlibns Viris Dominis. Ego Joannes q. . . nolum facimus et manifestum. el in hijs scriptis sentenlialiler promulgala fnit praedicla senlentia per praedictos Dnos sedenles — Anno Dni 1434. Fralrc Joanue de llngaria simlliler represeulanlihus lolnm Caseu Couvenlum LocI Fralrum Minoium Ve^Hcii. — (I ostalo). Veglae et totius Insulae Dominus . Ims (hactenvs) Veglen. quac habehal in Vegla. Episcopus habere consueverat. al)stulimus. Nos Joannes de Frangipanibus. Modrusedenles Regnorumque Dalmaliae el Croaliae Z?ani5. Segnae siae elc.. Veglae. Ego Joannes Primicerius et Vicarlus manum miši. dala. Vicecoines iu Olocaz et in (Jclsa legavit omnia sna bona.fSigni. in pro Tribunali et in Episcopalu una cum Reverendo viris. eosdemque ad pelitionem et instanliam ul diclum est fuluro Veglen. nullam fegcm palilur.iovich de Vegla. Lata. Da Pergamena. quae. omiiihus loslibus ad iiifrnscripla habilis. Nicolaus Minorum de Vegla pro indiviso. Veglae. qualiter nos evidenli necessitatc compulsi. Pauli de Vegla Publicns Imperiali anclorilale L. universis et singulis. septem excusatos ex eisdem civibus ab Episcopali Ecclesia Veglensi quos quidem excusatos semper per elapsa tempora . lotisque Fralribus de Frangipanibus. ut scribilur. ad quos praesentes pervenerint. . ut in suo Teslamenlo apparel. . Veglae ut supra. el advocalum ConvenUis Sancli Dnum ISicolaum de Bona Nolarium Advocalum defendentem et — Procuratorem Dominicae Andrini — - ex alla se (1 ostalo). Chrislo Patre et Dno Diio JMcolao Dci et Aposlolicae Sediš gralia Dignissimo Episcopo Veglen. Segnaeque Modrnsiacque Comes. Ange/o. Amen. die 10 Aprilis.— piliiliim lerj — sil. et omni bono statu. el publicavi. In nomine Misericordis Dei. vel Iiis-ula. ad instanliam et pelitionem lidclis noslri Vogiensis populi. Vcgieusi Ecclesiae Sanclae Mariae de Vegla el Convenlui Fralrum el Capitulo Veglensi .

Chrislo Palri et D. el acliones quaslibel . Fralribus nostris cuidam l*resl)yleio Anlonio Zunore de Modrussa conlulissemus. Quam quidem . el pro (leorgij ibidem. de eius bona el libera voluntate Capellam S. tolius Domino concedente dominium Veglae nec non Poslquam aulem Insulae ad nos tantum. conlulimus. el donamus. R. nt snpradiclum est. vide- de Ogrulo (Ogrul. in Capella S. aut inquielari. aul quovis mo«lo (lamnificala remaneat. quod diclus D. et donamus. Nicolai licel jnmdudum nos una cum rnagnificis D. damus. et omnes facullales. per nos. dev€nit. Joannes Mocenigo Dei gratia Dux Vcnetiarum etc.suprascrlplam Capellam S. ab eodern lamen propler ejus indigna et nefaria opera ablalani. licel S. ex nunc ea omnla el singula praediclo D. Nicolai singulis hebdomadis missam unam celebrare facere. 166 — indemnem pro nostra Verbenici. et lila ^ omnia praediclo D. In perpeluum. quas habemus. cum honoribus. Francisco Dei et Aposlolicae Sedis gralia dignissimo Veglensi Episcopo pro se el suis success. habuimus. Renunciantes . et Sanin dislriclu Ne autem praedicla Veglensis Ecclesia a nobis violala. el diclam Sancti Nicolai capellam noslro dilecto capellano Ven. Nicolai Cli quam polius illesam el possibiliiale (iefendere el conservare inlendimus. D. Episcopo el ejus successoribus assignanles. quae nos. 32 non excedunt. Iradidimiis. capellas noslras. pilulo pro cujiisdam missae celebralione conlulimus. inlroilibus elc. Francisco Episcopo et suis successoribus pro nobis et noslris haeredibus in perpetuum assignamus. Episcopo el ejus successoribus in perpeUium. quae quidem secundum coem (cofhunem) exislimalionem valorem d. imo damus. excnsavimus (assignavimus?). el doiiavimus. as^ignamus. pro cambio dicloriim excusalorum. el donalionem aul permutalionenr. et . et dietam quam vacanlem. Georgij in ejus festo ad rninus. Anioni: Veniens ad praesentiam nostram Venerabilis Minister Provinciae Daimatlae. omnia jura et acliones. et simililer Capellam S. XIX. neque noslros heredes aul eorumdem successores moleslari pariler el assensu. vel revocari aliqua ralione vel causa. aut nostros haeredes in diclis capellis conlingerent .ii\m diclo Veglensi Capitulo pro diclae missae ceiebralione de alia remuneralione providimns. vel babiluri sumus. cum hac tamen condilione. . miriše) in dignoscimur. Nunc aulem diclo iam presbyiero Georgio noslro Capellano. quariim fuiidatores el palroni esse dicla Veglens^ Ecclesia recipienli suprascriplas Cappellas. Georgij vacahlem el noslri JurispaironaUis supradiclo jam D. Veglensi Ca- de Ogrulo. imo omnia jura.— vimus. Nicolai lanel noslri Juris. absque niiUa fratrum nostrorum parlicipatione. Presbylero Georgio diclo Svetaz conluleramus. aliler providimus. Episcopus. non inlendenles praediclum noslrum incambium. et sui successores leneanlur in dicla Capella dieti S. in praefata Civltale nostra Datum Veglae die 20 Februarli 1453.

siciil sunl bona Sacriipsum el Ecclesiam consi^nare sliae. quinimo immunes fuerunl. resliliierelur eis Lociis ipse suus. aut inusilala gravedlnc seu onerc afficere. possessiones. quosciimque in eorum iuribus conservare el manulenere. Ve^lac praeler Deum . Vegla. Joannes Mocenigo Dei gralia Dux Venetiariim. el siip iili plicabalur. et dileclionis affeclum. quam D. et aliorum Fralrum Convenliialium eiiisdem Provinciae Ordinis SanFrancisci iiomino. iusliliae convoniens Quare arbltranles aequissimuin fore. Dignemiir eos simllibus exemplionibiis. ejecliquo . et immunitalibus de beiiignilale noslra donare. efficaciter niandamus. Volumus. Ab. Receplae el registralae die 4 Oclobris 1480. faciendo has noslras in ipsa (laiicellaria registrari ad fulurorum memoriam. D. Fraiicisci. et nulla in re gravari. Tam liUeris Rever. tam ipsura D. quin omnia eis reslituan- conservesque ipsos pacifica possessione. (piae esl infra islius Civitalis mnros per alil Dnum (Juodqne Joannein lunc Comilcm expulsi. Dicimus vobis. exemplificavit. Episcopum. el Prudenli Anlonio Vinciguerrae Secretario noslro in L. 1480. qiiod anlitjniliis per possederaiit. Fralres Bossinenses eoriim loco inlrusi. Quaie inlendentes. vel alteri praesentanti Dalum in Noslro Ducali Palalio di 14 Septembris. cl quidam erat. reglslralas reslitui.— cli 167 — omnem fore aetalem suo. el ex propriis bonis ad ipsiim EpiscopaUim spectantibus. el successoribus suis fidelibus dilectis salutem. et Ecclesia spoliali proprio Conel tibi ventiii et bonis suis restituantur. volenles el mandantes. ipsi Minislro. quam relatione D. Nobilibiis tibus Viris Francisco et Sapien- Barbo Provisoii Nostro Veglae islius . (iiialenus remolis Fratribiis ipsis Bossiriensibus. Indiclione 14. quj ad praesens inha!)ilanl praediclum Convenlum et Ecclesiam. Laurenlij nobis supplicalum exlilil: Ciim per superiora tempora nunprovenluiim quam aslricli fueriiU ad sokUionem aliquam reddiluum . in ila ul iiihil desit. qiiam fuerint per relroacta tempora. el (»miicm acMniilaloni fiierunt. quam immobllibiis. XX. tionis sub Dominio nostro qiiam antea fuernnt. m eoque repoiiaiilur. et tur. Episcopi Civilalis noslrae Veglae . balem praediclum ratione rcddiluum et proventuum beneficiorum suorura . ct . et conservare imposlerum. vel moleslia. proplerea pelebatur. Abbalis S. et habilaveranl Ecclesiam S. indebile ejecll el proprio GouveiUu . Joannes Franciscus TuUiis Coadjulor Cancellaiiae Veglae fS. . \i ipsi Religiosl Fralres injiisle. A lergo: Circiimspecto. absqiie alicujus pertur- batione. domos. quod si comperietis. ne deterioris condisint. narravit. Convenlum debeas onjuino praediclo ^^misl^o cum omnibus bonis tam mobilibus.

Mariae Annuncialae Veglae. Oiiae ipsa soror Franceschina per «llimam ejus ordinationem sive testamentum dimiserat seu denaverat ipsi soli et Teslalrici pracfatae. ribus praeservelis illos . Professa Terlii Ordinis S. et Sapienlibus Viris Francisco Barbo Pro- visori noslro Veglae. raodo infrascriplo facerc. me- (lianlibus siquidem bonls in eadem Givitalc Tarvisii cxistentibus et adja- centibiis. Ducali Palalio die V Octobris .CCCG. 168 ~ antehac solvisse. Ibique soror Marghciila Voijcovichia (Vojhovica) de Vegla. ciim ad laudem Allissimi Dei . el Deo Auspice socia. 1319. et ordinare procifravit. Yidolicet. leslibus. Fran- Sororum apud Ecclesiam S.. Indiclione 7. S. Ser Rarlholomaeo Grabia qiiondam SerGeorgij cognomento Grabe . sine scriplis. \n iiti quam poslhac frui fuerint. seu solutione. Ser Gaspare Grabia. AcUim Veglae in Ecclesia Mariae Annunciatae.. sive Monasterij cisci principium hujus Ordinis S. volens et desiderap^.. Reducti. ac fiuan- gaudere. praesenlil)i]s ibidem Circumspeclis Viris.. et successoiibus suis. lur.. et quondam Sorore Franceschina. quondam Ser Daniclis Ser Jonnne Paptisla Armiraleo Ser Andrea do Theano. lam quam principalis et Caput Sororum Monialiuni ejusdem Ecclesiae ad Fenestrellam ipsius Monasterii corri- ali(|uaiilu[uni inlirma. ipsos simililer. ac pariter compellatis. et sit 3'" Sanclarumque Clarae et Uelisabelli.. Nobb. eo modo. Dalum ii) Nostro l. ut eis via fidelilate ac devolione solita magis ac magis praebealur maleiia et facullas. conslat evidenlius Icslamento ipsius quon- dam sororis Francesehinae. defuncta Tarvisii apud ipsas sorores. dalum sive jactum fnerU paiiperculi Loci. ac ju- ne suh Dominio nostro homines devoti alque fideles. et Vexillatoris Ordinis sui Seraphici Patris SancU Francisci. No!)ilibi]s Vegiensibus. immunitaiibus.. dispari ac dcteriori conditione. die autem 12 Maij. nuncupalivum leslamenlum. veluti . t plumbeae buIJae. aut gravedine sint .. aut artenlur. Viris Ser Francisco Terzago . eos fuisse liberos el immunes. exislens spondenlem in dicta Ecclesia ne inleslala decederet. \)re- manlur. Inlemeralae Malris ejus Virginis Mariae . XXI. inagisUo Laurenlio Bombarderio et Domiiiico de Cusnizza ci. quondam l]enedictae. olim in saeculo appellala Margberita filia quon- dam Magistri Joannis Tesserii. siculi lileris et relalione sua iii solitis Jurisdiclionibus. absenlibus so- roribus. a quondam Sorore Benedicla Schinella de Vegla Anlecelrice. suiim alijs oretenus. el probis . manu Domini Joannis Mallhaei de Spilinbergo quondam Ser Antonii. Indiclione XV'"=» M. Si vero invenietis.LXXXI. vibus et liabilatoribus Veglae. quod . Notarii Publici snb die nona mensis Octobris 1509 memorata Soror Margberita Testalrix.— nobis af(irmarunt. sed iilis gaudeaiil. A L. ac consueveriint per lempora relroacla. Francisci.


voliinlns ipsiiis

169


aulma ip^ius
(iiiondani Soroiis

qnondam

Tcslalrlcis sivc doiialricis exequulionl flebilae
|>r()

denKiiulclur circa hoiia pracdicla

Fraiiceschinae |)iiinae Teslalricis, el pari

modo pro
disposuil

anitna diclac (juon.

dam
si

Sororis Henodiclae, el
inslanti iidirmitale

siia, lali

modo

..(jiiare in primis,

ex

Ipsam

niori conligerlt,

animam suam Omiiipoel cadaveri siio,

lenli

Deo omiiiiim Crealori humililer coinmeiidavil,
ibiiiiie

dum

aiiima ab oo crit soparala, ecclcsiaslicam S(*|)ulliiram elegil in antedicla

Ecclesla S. Maiiae Aiinuncialae,

sepcllire ordiiiaviL El r(di(|uil....

fabricae S. Querini Vegiae, juxta consuelum, Romaiialum uiium.
aiilem universalem suprascriploium
qiiit,

Haeredem
reli-

omnium l)onorum
S.

....

iustiluil,

et esse voliiil

praediclum Mouasterium
alios;

Mariae Annnncialae Vesorores deflicerint, et

giae, nec

non Sorores,

qiiae in praesenliariim in eo suiil, vel pro lem-

pore fuerinl, et noii
ibi

cum hac

condilione:

si

non essel moiiasleriurn,
ipsi

reliquit et ordinavil,

quod hiijusmodi Boua
Veglae, (kimvel malignilale

dinenianl Moiiaslerio Fralrum Coiivenliialiiim

S. Fraiicisci
,

modo
ibi

Fralres

iiom.

sint causa,

quod eoriim malilia
si

non

esseiil Moniales,

nec Moiiaslerium. Quod

essenl, vokiil et or-

dinavil ipsa Teslalrix, qiiod ex ipso Monaslerio

liat

Uospilale, et Bona
(juod in processu

praedicla

ipsi

devenianl, ot

siiit.

Hoc eiiam expresso,
diclo Monaslerio,
si

lemporis Sorores commoranles
rit,

in

iVJonaslerium fuein
'

leueanlur el debeaiil mulare habilum Terlii Ordiiiis
\\

Seciindum

,

id est,

Ordinem

S. Clarae

(l ostalo).

Hleronymus Craya Veglensis
el exlraxit.

ISotarius Publicus rogalus scripsil

KRIVO.

PRAVO.

Na
» « »
»
>>

4 strani u 8 redu: Sušaku

Sušku
VIII

15

))

13
11

» »
D
))

VIIII

16 20
29
37

» » » » »
»
)>

povrdjiijenio

polvrdjujemo

2

Hrvalski

Kibavski

18 12

lovik
Vindola

lovik
Vinodola
Vinodolska

)>

«

39

22
5

»
))

Vinodoleska

» »
» »

40
41
»

2
6
» »
l>

Krk Benelakoi
Solvliiski

Krk,

Benelakoj
Slovinski
Talijan
prije
«

))

42 57 64 90
98

»

13
9

Taljjan
prje

»
))

» »
»
))

23 18
17
3

))

Ugarski
Horincl

Ugarski

» » » »
))

»

Gorinci

»
»
»

MODBUSIENSI
Kaiiovnicl

MODRUSIENSr
kanovnici
u onoj
Slovinci

104
»

>>

»
»
i>

29
10

n onoj

118
12 i

»

Slovini
naztanjali
liela
jesii

» »

20
6 3

»
»

na
slanjali
Ijeta

125

»

»
»

126 132

»
»

»

18

»

jesu

A. Socius. P.NI H (L OBSTAT el Syrmiensis. Bosnensis IMPRIMATUR Fr. Carneli S. . Alex. Mag. Josephus Georgius Episc.

.

in-8 Latino. Catalogus omnium Civi» tatum Imperii Sinarum. in-8.)) SLAUGHTERfEduard. adiectis ad calcem notulis voces. in-8 » 1 50 \ IONA (lo. loseph). 2 5 2 50 )) — De imitationeChristi in linguam chaldaic. in-8. Bapt.). in-4. Min. ln-4. in lin.S.I. delle Missioni Servia .Grae» 20 )) ." in-16./ v5 X U«L ^ <¥// ALTRE EDIZIO^i DEL l' I S T E S S S TAB I L I MEN1 1) ROSSl (P.Grammaticahebr.)) et HEDERICl. )) ex latino in hebraicum sermonerii versa. Riform. )> 50 — Spirituales Dialogi ad Sacram Exe)) mologesim et Synaxim. Elementa linguae Chalc^aicae quibus » accedit series Patriarcharum Chaldaeorum.. Vocabolario . 10 » GRAECAE LINGUAE tionis Radices praecipuae in suas ora1 )) partes ordine alpbabetico digestae. in-16 1 50 NOVELLA (Monsig. Ang. in-8..in-8.)) Genesis Liber in hebr.Grammaticalatina-illir. Fran. Quatuor evangelia novi testamenti in-fol. difficiliores 50 enodantibus. 5 3 • )^ KRALJEVI (P.» 5 )) GURIEL (D.).). in-8. Ita liano-Epirotico con tavola sinottica.j. Lire 15 » — Regole Grammaticali della Ungua Albanese compilate dal P. illir. Lexicon graeco-latinum cura.) .los. Oss. Francesco Rossi da Montalto ligure in ex-Prefetto Apost.

.

.

AL. Senjskoj. Osorskoj. JN^anio. Rabskoj.BQX 2679 . Najstarija povlest Krckoj. IMS. Ivan. CANAO/1 . 1830-1897..'.E QK MEDIAEVAL STUDiES TORONTQ 59 QUEEN'S PARK 5. Krbavskoj biskupiji i -Oi\ Tir .C7 Crnicic.

\SQ. 48. cl Presbylcro el Vicecomite Pelro t|uondam Viceco(1) mills Vulcini. (Matica me Nolnrliim infrascriplum ex lillera Slavonica. (Stanac) Uadilovich (Radidovl) el Slanlius Canceliarius Beschae calur prope unam vineam. el leneniur Deum exorare pro animabus suprascriplorum. El obligaverunl se Slanlius Radilovich. ex parle Auslri via qui forent veriores confines. donec vixerint. public. quac esi in conlrala Vailis Beschae. Et in fine dierum suorum dicla vinea remaneat iarius suprascripU islam Fralribus suprascriplis condilionibus suprascriplis. el debeant dare medielalem provenluum diclo Slanlio Radilovicb. Mirizeuich (?) coram dictis Judicibus el leslibus dedcrun-t. tero Joanne Francovich. quod Slanlius Hadilovich. et eorum successores.). et Juico Pausaurouich Joanne Cornaza (fxurnachP) et Prosbycl aliis. et eorum successoribus defendere. proul de verbo ad vorbiim fuil inlerIIoc cst publiciim inslrumenlum iiilcrprelalum per prelaUim per Venerahilem Virum Kraliem el aiiclorilalc Hevert^iuli in Chiisio Paliis Thomam Dni Dni dc Segna. 47.— IGl XI. kako svjedoe slovinska pisma u Povjeslnih Spomenicih (1) Kako na str. qula isla vinea fuit Marini oiim et suae consorlis Bogdanae pro anima ipsorum et suorum morluorum. el pro anima diclorum donalorum. ubi vo- Magnam Yalleni. — Slovins/d).. Beschac coram Dno JoJiidice. et magislro et Simone sulore de Modrusio. de licenlia Thomae Dei. Vl*ina..cujiis lenor sequilur in liaccver[)a: 1419. el suorum defunclorum. anne Cusovich Plebano Fcschac. sed in El quod diclam vineam dicli Fralres non perpeluum debeal pro anima praediclorum remanere penes diclum Convenlum. Fratrihus Sancli Francisci de Vegla. hiis condilionibus.h\(?). el Nicolao Rardellzo. si ex quarla vinea Sancli Anlonii. et donaverunl Stanlius . el suae uxori Dominicae. el praedicUis Stanlins Cancel- vineam suprascriplam dederunl Fralribus suprascriplis. ex parle Aquilonis Crnsla (Hrusta).

nomine. el post morlem dieti Magistri Nicolai lenere in perpeluum Lam- padem ibi accensam omni nocle / t. .Veglae inEpiscopatu in sala a mari dicli Episcopalus. d. Amen. Quae paena soluta. Decretorum Doctore. die 15 mensis martii. Comunis Beschae scripsi ad pelilionem utriel de praecepto Judicum vere et fideliler. promisit dieto Magistro Nicolao recipienli pro se perpetuum omni Hebdomada celebrare.fSigni. cujus confines sunt . vel celebrari facere unam Missam in Majori Ecclesia Cathedrali Veglensi in altari Sancli Michaelis Archangeli per diclum Magislrum Nicolaura aedificato. a tertio neresium Fralernitatis Sancli Joannis Verberantium (« Battuti »). In Chrisli coram Reverendo in Chrislo Patre Dno Dno ThomaDei elApostolicae Sedis gralia EpiscopoVeglensi. XII. et dedil donatione. clorilalem praedicla Iranslatandi. a quarlo vinea Presbyteri Dominici de Calenda Archipresbyteri Veglen. et vinea olim Vicecomitis Bartholi de Zutigno. Vener. pure etlibere Venerabili Fralri Simoni de Vegla ad praesens Guardiano Gonventus Ordinis Minorum pro Fratrum necessitatibus. ad habenet possidendum.. quasdam suas ab alio via valles vihii: nealas posilas in contrala Sanctae Sophiae. ul praeferlur. dum. 162 — . Ibique Magister Nicolaus diclus Flachus quondara Dominicae de Burda (Brda?) in suoram peccatorura remissionem donavit. et aliis testibus ad haec habitis. et via publica.. mulando Judex Ordinarius. ad pelilionem Yenerabilis Viri Fralris Simonis de Vegla guardiani Convenlus Vegiensis scripsi. vel virgulam.sbytero Barlholo de Stanavino (?) Canonico Veglensi. et suis haeredibus in po navadi). Anno a Nativilale ejusdem 1419. Pauli de Vegla Publicus Imperiali auclo- Ego Joannes quondam rilale Notariiis. et non conlravenire paena librarum centum et expensarum. — hominem . el me sub- Ego Stanlius scriba usque parlis. quod dictus Guardianus de licentia dlctorum Fratrum. Ego Thomas Episcopus scripsi. nisi . viro Fralre Dominico Abbale Caslellionis (Ko^ljun). alia parli. praesens contraclus firmus perduret. Indict. ab uno latere neresium Ecclesiae Sanctae Sophiae publlca. 12. Pre. fideliler sum inlerpretalus quod variel sensum vel inlellectum. Iradidil. lenendum (I ostalo El hoc hac condilione. .. prout de verbo ad verinlerpretalum. vocalis el rogatis.. forte lineam. L. et Cujus paenae medielas Dominis. quae dicilur inler vivos. el bum nihil mihi fuit . publicavi el authenlicavi. ul asseruil. vel siipradiclus concessi llcenliam et au- non. el indumentis ac libris Ecclesiaslicis.

. Cujus poenae medietas Dorainis. (I ostalo). amen. die primo mensis Septembris. a uomine. In Christi noniine. /. et exlra. Imperiall aucto- Notarius. rogalus scripsi et publlcavi. el rogalus scripsi. Da In Christi Pergamena. siipradiclus hiis inlerfui. cum . el Monaslerio S. Yegiae in sala a mare Epi- scopalus. Dno Diio Thoma. el . Anno a Nativilate ejusdem Domini 1419. -- — Dnus Joannes Doclor. . el non conlrafacere vel coDlravenlre. coram quibus quaesllo venlilabilur. Indiclione 12.f Signi. Da Pergamena. Anno . Ego Thomas Episcopas scripsi. meumqiie signum apposui consuelum. praesenlium et fulurorum. XIV. filius quondam Vicecomitis . Judex Ordinarius ac Comunis Veglae Cancellarins juralus. mobi- lium el immobilium. . Imperiali auclorilate Notarius f Signi. coram Venerando in Christo Palre. rilate Pauli de Vegla pub. et obligalioiie omnium suorum bonorum. hils inlerfui. Pauli de Vegla . Dei et Aposlolicae Sedis gralia Episcopo Veglensi Nicolao Flacho in Ibique cum Yicecomes (1) Nicolaus Russovich (\e Vegla suo nllimo teslamento dimisisset pro anima sua Cnpilulo Veglensi. Inleresse lilis. die 10 mensis Junii (1) « Veglae ad Calhedras Lapideas de In Otocaz et in Gelsa » polag XVI. Indictione 14. in Ecclesia diclorum Kra- Irum pro sepulUira pio se ol siiis haeredihus ct successoribiis. et me sub- Ego Joannes quondam L. el judex ordinarius. t. et expensarum. dummodo per aliiim non prius occiipaUim. Nativitale ejusdem Domini 1421. Promillenles una pars alleri solemnibus slipulalionibus oninia suprascripla firma et rata habere facto. praediclis omnibus et interfui.— — — Ultra 163 -^ Guardianus promisit. Ameii. quam (condillonem) assignare dicliis et diclo Ma- gislro Nicolao cerlum sil lociim ubi diclo Magislro placuerit. . Xlll. alia parli servaiUi. refcclione damnoriim. el me sub- Ego Barlholus L. Segniae el IVIodrusiae elc. Francisci de Vegla duas vineas vigore littein contrala Pernaybi et Canavti rarum Magnifici Domini Dni Nicolai Comitis Veglae. Antonius de Zutigno dederunt. Ego Thomas Episcopus supradictus scripsi. de jure vel de sub poena librarum 50. et Vicecomes d. publicavi et corroboravi.

super . el Presbvlero Joanne de Chagna. ac Canonico et Vicario Capitulari Veglen. Amen. casalia el lerriloria. Veglae in Sacrislia Capiluli Veglen. vineas. coram Dno Nicolao Yicecomile Veglae. sibi Mauro Vicecomiii Vegiae lilteram MaSegnae. Modrusiae elc. olim Episcopum Veglensem sen- forent. Anno a Nalivitale ejusdem Dni 1420. ac Capiluli Veglen. Pergamena. et Patre Fralre Simone de Vegla Guardiano Convenlus . coram Venerabili Viro Dno Presbytero Joaiine Pauli Decrelorum Doclore.sub 1420.. Dno Joanne Decreloriim Doclore. — slilionis. coram Venerabilibus Joanne Primicerio. In Christi die 8 Julii Viris Dnis . In Chrisii diclione 13. Indiclionel4. InVeglae in Ecclesia Sancli Anlonli de . praesenlavil ol (le<lil Dfio gnidci Dfii Dni Nicolai Comilis Veglae. nomine.. (I ostalo). 1()4 — prope extra Episcopntum Veglae. Da Pergamena. XVI. Mandamus . el eos in diclis possessionibus defcndas. bris. Nicolai Kusovich. ludiclione 12.. ad praesens Vardianns S. Franci^jci de Yegla oblulit. Aiiselmo de Ylachi lbi(iue Venerabilis Vir Domiiius Fraler Simon de Vegla. libi . XV. ac habenlibus poleslalem de divisione infrascripla faciendi a loto Capiluio Yeglen. praesenlil)iis Dno Fralre Dominico Abbale Sanclae Mariae Ca- Dno Presb}tero Joaniie de Nicola Primicerio Veglen. Dno ISicolao de ZuUgno Arcbidiacono Presbylero Barlholino de Vide.. die 8 meiisis Xbris Plalhea.. Perlecla lit- lera praesenli eisdem redere debeas. generali. x\nno a Nalivitate ejus 1421. 22 Februarli — Slatilius — aeqiie relulii mihi INotario infrascriplo se fore dala poleslate per Do- minum Domissam Yicecomitem Veglae (I ostalo). qualenus receplis praesenlibus as- signes Fralribus Minoribus el Tapilulo Veglensi neresios. cnjus Jillerae lcnor sequilur et esl lalis..» Inlus vero: ^^ISicolaiis Veglae Modrusiaeqne Comes Fidelis noslerl elc.. execulione el comniissione Vicecomiii facla sigillala sigillo cereo impresso (^ . el Siibdiacono Domiiiico Gregorii Sacrisia CapiUili Veglen.. praesenlibus Dno Fralre Slephano Abbale Sanctorum Mlchaelis et /. amen.. nomine. videiicel a lergo: ISobiliviro Mauro in Vegla fideli nostro dileclo. sede vacante Vicario . Cum bona ollm Presliyleri Lanipridii per lenliala Dnum Thomam . DaUim in Novigrado die 6 Decem- anno Dni 1420. omnibus Canonicis Veglen- sibus.«?^?^ert^?«. quae fuernnl omnes possej>siones quondam Vicecomitis .

cum eisdem connumeravimus et ad noslra iemporalia servilia depula. cum aliis bonis . XVIH. vocalis el ro^alis. XVH. pro comodo ejusdem populi. Comilibus. cognoscenlcs de cansa et et lite coram judicio no- slro venlillata discussa el agitala inler Venerabilem Virum Donunum Fralrem Joannem Cerniza procuralorom Francjsci de Vegla ex una parle pelenlem. et Judex Ordinarius scripsi. Nos Minelinus Vicecomes. Nolarius. et Mau- rus Judex. Indiclione 12. Cuni hoc (piod Vicccomes lliis. Rectores Veglae pro Magniticis el Polenlibns Viris Dominis. Ego Joannes q. . . nolum facimus et manifestum. el in hijs scriptis sentenlialiler promulgala fnit praedicla senlentia per praedictos Dnos sedenles — Anno Dni 1434. Fralrc Joanue de llngaria simlliler represeulanlihus lolnm Caseu Couvenlum LocI Fralrum Minoium Ve^Hcii. — (I ostalo). Veglae et totius Insulae Dominus . Ims (hactenvs) Veglen. quac habehal in Vegla. Episcopus habere consueverat. al)stulimus. Nos Joannes de Frangipanibus. Modrusedenles Regnorumque Dalmaliae el Croaliae Z?ani5. Segnae siae elc.. Veglae. Ego Joannes Primicerius et Vicarlus manum miši. dala. Vicecoines iu Olocaz et in (Jclsa legavit omnia sna bona.fSigni. in pro Tribunali et in Episcopalu una cum Reverendo viris. eosdemque ad pelitionem et instanliam ul diclum est fuluro Veglen. nullam fegcm palilur.iovich de Vegla. Lata. Da Pergamena. quae. omiiihus loslibus ad iiifrnscripla habilis. Nicolaus Minorum de Vegla pro indiviso. Veglae. qualiter nos evidenli necessitatc compulsi. Pauli de Vegla Publicns Imperiali anclorilale L. universis et singulis. septem excusatos ex eisdem civibus ab Episcopali Ecclesia Veglensi quos quidem excusatos semper per elapsa tempora . lotisque Fralribus de Frangipanibus. ut scribilur. ad quos praesentes pervenerint. . ut in suo Teslamenlo apparel. . Veglae ut supra. el advocalum ConvenUis Sancli Dnum ISicolaum de Bona Nolarium Advocalum defendentem et — Procuratorem Dominicae Andrini — - ex alla se (1 ostalo). Chrislo Patre et Dno Diio JMcolao Dci et Aposlolicae Sediš gralia Dignissimo Episcopo Veglen. Segnaeque Modrnsiacque Comes. Ange/o. Amen. die 10 Aprilis.— piliiliim lerj — sil. et omni bono statu. el publicavi. In nomine Misericordis Dei. vel Iiis-ula. ad instanliam et pelitionem lidclis noslri Vogiensis populi. Vcgieusi Ecclesiae Sanclae Mariae de Vegla el Convenlui Fralrum el Capitulo Veglensi .

Chrislo Palri et D. el acliones quaslibel . Fralribus nostris cuidam l*resl)yleio Anlonio Zunore de Modrussa conlulissemus. Quam quidem . el pro (leorgij ibidem. de eius bona el libera voluntate Capellam S. tolius Domino concedente dominium Veglae nec non Poslquam aulem Insulae ad nos tantum. conlulimus. el donamus. R. nt snpradiclum est. vide- de Ogrulo (Ogrul. in Capella S. aut inquielari. aul quovis mo«lo (lamnificala remaneat. quod diclus D. et donamus. Nicolai licel jnmdudum nos una cum rnagnificis D. damus. et omnes facullales. per nos. dev€nit. Joannes Mocenigo Dei gratia Dux Vcnetiarum etc.suprascrlplam Capellam S. ab eodern lamen propler ejus indigna et nefaria opera ablalani. licel S. ex nunc ea omnla el singula praediclo D. Nicolai singulis hebdomadis missam unam celebrare facere. 166 — indemnem pro nostra Verbenici. et lila ^ omnia praediclo D. In perpeluum. quas habemus. cum honoribus. Francisco Dei et Aposlolicae Sedis gralia dignissimo Veglensi Episcopo pro se el suis success. habuimus. Renunciantes . et Sanin dislriclu Ne autem praedicla Veglensis Ecclesia a nobis violala. el diclam Sancti Nicolai capellam noslro dilecto capellano Ven. Nicolai Cli quam polius illesam el possibiliiale (iefendere el conservare inlendimus. D. Episcopo el ejus successoribus assignanles. quae nos. 32 non excedunt. Iradidimiis. capellas noslras. pilulo pro cujiisdam missae celebralione conlulimus. inlroilibus elc. Francisco Episcopo et suis successoribus pro nobis et noslris haeredibus in perpetuum assignamus. Episcopo el ejus successoribus in perpeUium. quae quidem secundum coem (cofhunem) exislimalionem valorem d. imo damus. excnsavimus (assignavimus?). el doiiavimus. as^ignamus. pro cambio dicloriim excusalorum. el donalionem aul permutalionenr. et . et dietam quam vacanlem. Georgij in ejus festo ad rninus. Anioni: Veniens ad praesentiam nostram Venerabilis Minister Provinciae Daimatlae. omnia jura et acliones. et simililer Capellam S. XIX. neque noslros heredes aul eorumdem successores moleslari pariler el assensu. vel revocari aliqua ralione vel causa. aut nostros haeredes in diclis capellis conlingerent .ii\m diclo Veglensi Capitulo pro diclae missae ceiebralione de alia remuneralione providimns. vel babiluri sumus. cum hac tamen condilione. . miriše) in dignoscimur. Nunc aulem diclo iam presbyiero Georgio noslro Capellano. quariim fuiidatores el palroni esse dicla Veglens^ Ecclesia recipienli suprascriplas Cappellas. Georgij vacahlem el noslri JurispaironaUis supradiclo jam D. Veglensi Ca- de Ogrulo. imo omnia jura.— vimus. Nicolai lanel noslri Juris. absque niiUa fratrum nostrorum parlicipatione. Presbylero Georgio diclo Svetaz conluleramus. aliler providimus. Episcopus. non inlendenles praediclum noslrum incambium. et sui successores leneanlur in dicla Capella dieti S. in praefata Civltale nostra Datum Veglae die 20 Februarli 1453.

siciil sunl bona Sacriipsum el Ecclesiam consi^nare sliae. quinimo immunes fuerunl. resliliierelur eis Lociis ipse suus. aut inusilala gravedlnc seu onerc afficere. possessiones. quosciimque in eorum iuribus conservare el manulenere. Ve^lac praeler Deum . Vegla. Joannes Mocenigo Dei gralia Dux Venetiariim. el siip iili plicabalur. et dileclionis affeclum. quam D. et aliorum Fralrum Convenliialium eiiisdem Provinciae Ordinis SanFrancisci iiomino. iusliliae convoniens Quare arbltranles aequissimuin fore. Dignemiir eos simllibus exemplionibiis. ejecliquo . et immunitalibus de beiiignilale noslra donare. efficaciter niandamus. Volumus. Ab. Receplae el registralae die 4 Oclobris 1480. faciendo has noslras in ipsa (laiicellaria registrari ad fulurorum memoriam. D. Fraiicisci. et nulla in re gravari. Tam liUeris Rever. tam ipsura D. quin omnia eis reslituan- conservesque ipsos pacifica possessione. (piae esl infra islius Civitalis mnros per alil Dnum (Juodqne Joannein lunc Comilcm expulsi. Dicimus vobis. exemplificavit. Episcopum. el Prudenli Anlonio Vinciguerrae Secretario noslro in L. 1480. qiiod anlitjniliis per possederaiit. Fralres Bossinenses eoriim loco inlrusi. Quaie inlendentes. vel alteri praesentanti Dalum in Noslro Ducali Palalio di 14 Septembris. cl quidam erat. reglslralas reslitui.— cli 167 — omnem fore aetalem suo. el ex propriis bonis ad ipsiim EpiscopaUim spectantibus. el successoribus suis fidelibus dilectis salutem. et Ecclesia spoliali proprio Conel tibi ventiii et bonis suis restituantur. volenles el mandantes. ipsi Minislro. quam relatione D. Nobilibiis tibus Viris Francisco et Sapien- Barbo Provisoii Nostro Veglae islius . (iiialenus remolis Fratribiis ipsis Bossiriensibus. Indiclione 14. quj ad praesens inha!)ilanl praediclum Convenlum et Ecclesiam. Laurenlij nobis supplicalum exlilil: Ciim per superiora tempora nunprovenluiim quam aslricli fueriiU ad sokUionem aliquam reddiluum . in ila ul iiihil desit. qiiam fuerint per relroacta tempora. el (»miicm acMniilaloni fiierunt. quam immobllibiis. XX. tionis sub Dominio nostro qiiam antea fuernnt. m eoque repoiiaiilur. et tur. Episcopi Civilalis noslrae Veglae . balem praediclum ratione rcddiluum et proventuum beneficiorum suorura . ct . et conservare imposlerum. vel moleslia. proplerea pelebatur. Abbalis S. et habilaveranl Ecclesiam S. indebile ejecll el proprio GouveiUu . Joannes Franciscus TuUiis Coadjulor Cancellaiiae Veglae fS. . \i ipsi Religiosl Fralres injiisle. A lergo: Circiimspecto. absqiie alicujus pertur- batione. domos. quod si comperietis. ne deterioris condisint. narravit. Convenlum debeas onjuino praediclo ^^misl^o cum omnibus bonis tam mobilibus.

Mariae Annuncialae Veglae. Oiiae ipsa soror Franceschina per «llimam ejus ordinationem sive testamentum dimiserat seu denaverat ipsi soli et Teslalrici pracfatae. ribus praeservelis illos . Professa Terlii Ordinis S. et Sapienlibus Viris Francisco Barbo Pro- visori noslro Veglae. raodo infrascriplo facerc. me- (lianlibus siquidem bonls in eadem Givitalc Tarvisii cxistentibus et adja- centibiis. Ducali Palalio die V Octobris .CCCG. 168 ~ antehac solvisse. Ibique soror Marghciila Voijcovichia (Vojhovica) de Vegla. ciim ad laudem Allissimi Dei . el Deo Auspice socia. 1319. et ordinare procifravit. Yidolicet. leslibus. Fran- Sororum apud Ecclesiam S.. Indiclione 7. S. Ser Rarlholomaeo Grabia qiiondam SerGeorgij cognomento Grabe . sine scriplis. \n iiti quam poslhac frui fuerint. seu solutione. Ser Gaspare Grabia. AcUim Veglae in Ecclesia Mariae Annunciatae.. sive Monasterij cisci principium hujus Ordinis S. volens et desiderap^.. Reducti. ac fiuan- gaudere. praesenlil)i]s ibidem Circumspeclis Viris.. et successoiibus suis. lur.. et quondam Sorore Franceschina. quondam Ser Daniclis Ser Jonnne Paptisla Armiraleo Ser Andrea do Theano. lam quam principalis et Caput Sororum Monialiuni ejusdem Ecclesiae ad Fenestrellam ipsius Monasterii corri- ali(|uaiilu[uni inlirma. ipsos simililer. ac pariter compellatis. et sit 3'" Sanclarumque Clarae et Uelisabelli.. Nobb. eo modo. Dalum ii) Nostro l. ut eis via fidelilate ac devolione solita magis ac magis praebealur maleiia et facullas. conslat evidenlius Icslamento ipsius quon- dam sororis Francesehinae. defuncta Tarvisii apud ipsas sorores. dalum sive jactum fnerU paiiperculi Loci. ac ju- ne suh Dominio nostro homines devoti alque fideles. et Vexillatoris Ordinis sui Seraphici Patris SancU Francisci. No!)ilibi]s Vegiensibus. immunitaiibus.. dispari ac dcteriori conditione. die autem 12 Maij. nuncupalivum leslamenlum. veluti . t plumbeae buIJae. aut gravedine sint .. aut artenlur. Viris Ser Francisco Terzago . eos fuisse liberos el immunes. exislens spondenlem in dicta Ecclesia ne inleslala decederet. \)re- manlur. Inlemeralae Malris ejus Virginis Mariae . XXI. inagisUo Laurenlio Bombarderio et Domiiiico de Cusnizza ci. quondam l]enedictae. olim in saeculo appellala Margberita filia quon- dam Magistri Joannis Tesserii. siculi lileris et relalione sua iii solitis Jurisdiclionibus. absenlibus so- roribus. a quondam Sorore Benedicla Schinella de Vegla Anlecelrice. suiim alijs oretenus. el probis . manu Domini Joannis Mallhaei de Spilinbergo quondam Ser Antonii. Indiclione XV'"=» M. Si vero invenietis.LXXXI. vibus et liabilatoribus Veglae. quod . Notarii Publici snb die nona mensis Octobris 1509 memorata Soror Margberita Testalrix.— nobis af(irmarunt. sed iilis gaudeaiil. A L. ac consueveriint per lempora relroacla. Francisci.


voliinlns ipsiiis

169


aulma ip^ius
(iiiondani Soroiis

qnondam

Tcslalrlcis sivc doiialricis exequulionl flebilae
|>r()

denKiiulclur circa hoiia pracdicla

Fraiiceschinae |)iiinae Teslalricis, el pari

modo pro
disposuil

anitna diclac (juon.

dam
si

Sororis Henodiclae, el
inslanti iidirmitale

siia, lali

modo

..(jiiare in primis,

ex

Ipsam

niori conligerlt,

animam suam Omiiipoel cadaveri siio,

lenli

Deo omiiiiim Crealori humililer coinmeiidavil,
ibiiiiie

dum

aiiima ab oo crit soparala, ecclcsiaslicam S(*|)ulliiram elegil in antedicla

Ecclesla S. Maiiae Aiinuncialae,

sepcllire ordiiiaviL El r(di(|uil....

fabricae S. Querini Vegiae, juxta consuelum, Romaiialum uiium.
aiilem universalem suprascriploium
qiiit,

Haeredem
reli-

omnium l)onorum
S.

....

iustiluil,

et esse voliiil

praediclum Mouasterium
alios;

Mariae Annnncialae Vesorores deflicerint, et

giae, nec

non Sorores,

qiiae in praesenliariim in eo suiil, vel pro lem-

pore fuerinl, et noii
ibi

cum hac

condilione:

si

non essel moiiasleriurn,
ipsi

reliquit et ordinavil,

quod hiijusmodi Boua
Veglae, (kimvel malignilale

dinenianl Moiiaslerio Fralrum Coiivenliialiiim

S. Fraiicisci
,

modo
ibi

Fralres

iiom.

sint causa,

quod eoriim malilia
si

non

esseiil Moniales,

nec Moiiaslerium. Quod

essenl, vokiil et or-

dinavil ipsa Teslalrix, qiiod ex ipso Monaslerio

liat

Uospilale, et Bona
(juod in processu

praedicla

ipsi

devenianl, ot

siiit.

Hoc eiiam expresso,
diclo Monaslerio,
si

lemporis Sorores commoranles
rit,

in

iVJonaslerium fuein
'

leueanlur el debeaiil mulare habilum Terlii Ordiiiis
\\

Seciindum

,

id est,

Ordinem

S. Clarae

(l ostalo).

Hleronymus Craya Veglensis
el exlraxit.

ISotarius Publicus rogalus scripsil

KRIVO.

PRAVO.

Na
» « »
»
>>

4 strani u 8 redu: Sušaku

Sušku
VIII

15

))

13
11

» »
D
))

VIIII

16 20
29
37

» » » » »
»
)>

povrdjiijenio

polvrdjujemo

2

Hrvalski

Kibavski

18 12

lovik
Vindola

lovik
Vinodola
Vinodolska

)>

«

39

22
5

»
))

Vinodoleska

» »
» »

40
41
»

2
6
» »
l>

Krk Benelakoi
Solvliiski

Krk,

Benelakoj
Slovinski
Talijan
prije
«

))

42 57 64 90
98

»

13
9

Taljjan
prje

»
))

» »
»
))

23 18
17
3

))

Ugarski
Horincl

Ugarski

» » » »
))

»

Gorinci

»
»
»

MODBUSIENSI
Kaiiovnicl

MODRUSIENSr
kanovnici
u onoj
Slovinci

104
»

>>

»
»
i>

29
10

n onoj

118
12 i

»

Slovini
naztanjali
liela
jesii

» »

20
6 3

»
»

na
slanjali
Ijeta

125

»

»
»

126 132

»
»

»

18

»

jesu

A. Socius. P.NI H (L OBSTAT el Syrmiensis. Bosnensis IMPRIMATUR Fr. Carneli S. . Alex. Mag. Josephus Georgius Episc.

.

in-8 Latino. Catalogus omnium Civi» tatum Imperii Sinarum. in-8.)) SLAUGHTERfEduard. adiectis ad calcem notulis voces. in-8 » 1 50 \ IONA (lo. loseph). 2 5 2 50 )) — De imitationeChristi in linguam chaldaic. in-8. Bapt.). in-4. Min. ln-4. in lin.S.I. delle Missioni Servia .Grae» 20 )) ." in-16./ v5 X U«L ^ <¥// ALTRE EDIZIO^i DEL l' I S T E S S S TAB I L I MEN1 1) ROSSl (P.Grammaticahebr.)) et HEDERICl. )) ex latino in hebraicum sermonerii versa. Riform. )> 50 — Spirituales Dialogi ad Sacram Exe)) mologesim et Synaxim. Elementa linguae Chalc^aicae quibus » accedit series Patriarcharum Chaldaeorum.. Vocabolario . 10 » GRAECAE LINGUAE tionis Radices praecipuae in suas ora1 )) partes ordine alpbabetico digestae. in-16 1 50 NOVELLA (Monsig. Ang. in-8..in-8.)) Genesis Liber in hebr.Grammaticalatina-illir. Fran. Quatuor evangelia novi testamenti in-fol. difficiliores 50 enodantibus. 5 3 • )^ KRALJEVI (P.» 5 )) GURIEL (D.).). in-8. Ita liano-Epirotico con tavola sinottica.j. Lire 15 » — Regole Grammaticali della Ungua Albanese compilate dal P. illir. Lexicon graeco-latinum cura.) .los. Oss. Francesco Rossi da Montalto ligure in ex-Prefetto Apost.

.

.

AL. Senjskoj. Osorskoj. JN^anio. Rabskoj.BQX 2679 . Najstarija povlest Krckoj. IMS. Ivan. CANAO/1 . 1830-1897..'.E QK MEDIAEVAL STUDiES TORONTQ 59 QUEEN'S PARK 5. Krbavskoj biskupiji i -Oi\ Tir .C7 Crnicic.

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/80367503","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=80367503&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[189555008,53241492,140645867,26358139,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"gRtz4oAlSSyjhsLHMbqWy+kz0AY=","module_id":"iTDvrjlGwTAmXoumb1vGsjt8m1c=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[189555008,53241492,140645867,26358139],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Najstarija povijest Krčkoj, Osorskoj, Rabskoj, Senjskoj i Krbavskoj biskupiji / muka Ivana Črnčića","track_opts":{"compilation_id":"gRtz4oAlSSyjhsLHMbqWy+kz0AY=","module_id":"+e++9thq/GpRtaDgA150B3ifmjM=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"26358139":{"type":"document","id":26358139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/26358139/149x198/d87c2e9aaf/1519763192?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/26358139/298x396/9538686a78/1519763192?v=1","title":"Vjekoslav Klaić - POVIJEST HRVATA 5 - svezak treći - dio prvi - 1527-1608","short_title":"Vjekoslav Klaić - POVIJEST HRVATA 5 - svezak treći - dio prvi - 1527-1608","author":"starfucker226","tracking":{"object_type":"document","object_id":26358139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jXj+B3FIP5mga1UCz8OmBDqwzDo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/26358139/Vjekoslav-Klaić-POVIJEST-HRVATA-5-svezak-treći-dio-prvi-1527-1608","top_badge":null},"53241492":{"type":"document","id":53241492,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53241492/149x198/b71df3a3e8/1509389792?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53241492/298x396/b34b5204dd/1509389792?v=1","title":"Petar Skok - Slavenstvo i Romanstvo Na Jadranskim Otocima","short_title":"Petar Skok - Slavenstvo i Romanstvo Na Jadranskim Otocima","author":"mrizner","tracking":{"object_type":"document","object_id":53241492,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XaXtsDtpT19yUPjScziK8UhR+YU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/53241492/Petar-Skok-Slavenstvo-i-Romanstvo-Na-Jadranskim-Otocima","top_badge":null},"140645867":{"type":"document","id":140645867,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/140645867/149x198/8b7e431185/1508545135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/140645867/298x396/f88b3e5204/1508545135?v=1","title":"38467094-Mirjana-Detelić-Epski-Gradovi-Leksikon","short_title":"38467094-Mirjana-Detelić-Epski-Gradovi-Leksikon","author":"Branko Vujin","tracking":{"object_type":"document","object_id":140645867,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dCy8zkA71MQkbOPRXvL1pZjjGAQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/140645867/38467094-Mirjana-Detelić-Epski-Gradovi-Leksikon","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540136833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540136833?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w0Xb3WZi2oxFYWenq1CYA0Lx7L4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540191014?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540191014?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EJ0dPGNhJREJClgy62gjepcwApo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540191211?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540191211?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8+x9/y2NT21g6pqTjFTcpoj8lgY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540148090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540148090?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"een72dJFa9/dNSLAR55h3pxwBCM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540136106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540136106?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VL1U6yskw95Z0hG/tWvFeDG+WJE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540135556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540135556?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mIzYAf5OUIwWpfjB2Qb+O6sY96E="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540196853?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540196853?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Rj1pSHxkZuzv9/xZOdy5yiehv8A="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540136480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540136480?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4sc21vD9rRfO+EbUyRQwiNdNyjQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540143894?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540143894?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+UPz9gK6MFjrsFWBxs6MmxBdQEA="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540142861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540142861?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ir7qZKapiV7HVRNiiSNffl9Mg3M="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540140610?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540140610?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3397gUBggSHNkUZ53qRGKzm//WI="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540141909?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540141909?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7zKsz7UCxJJHEFxc3dw2jZdw3VQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"189555008":{"type":"document","id":189555008,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189555008/149x198/6fc0045a12/1390766159?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189555008/298x396/4a62331e14/1390766159?v=1","title":"Skok - Slavenstvo i Romanstvo","short_title":"Skok - Slavenstvo i Romanstvo","author":"historicus","tracking":{"object_type":"document","object_id":189555008,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1FTIvzjNzuJL26g/BFycqvgz+ME="},"url":"https://www.scribd.com/document/189555008/Skok-Slavenstvo-i-Romanstvo","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540145833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540145833?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HBu5Fmp8so7IuznL6AyTj+Z9yI="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540147002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540147002?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"snBS1u01l0ZJMJ71w92unYZ5vcY="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540144658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540144658?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mhToPiTOwvscBoOCvAaXhMHeTlw="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540137183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540137183?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QTAyvWDdEcPoAmNBr7UHBMs8FUg="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540147699?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540147699?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nORCq5IcB+3Iah7opUCwTv36iFg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540133544?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540133544?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mHV4ty6YH/3GavXLrtP4Aq1DPPM="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540138966?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540138966?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EVqd3TKEVellwe7XBc48QfVaRKc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540151031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540151031?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8Voi4hLzuUiTuOFQ3k7lld57/Bs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540151326?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540151326?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IxFsMsYMlxDoKh3RKkiEgsESpx8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540150455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540150455?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vUe0Er8O5yViA6qvw9KUqcxi8j8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540133491?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540133491?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h0tqo707QxxAQEXS9M8PtGHZMCo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540147564?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mw/I6k3tiB/DqAevaACL4wyJzMw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540144043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540144043?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7hL49VYK2u8AQfub7ndZIHxjK20="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540152317?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540152317?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9olBafABzVJikPKQeHANN4sNIE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540140558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540140558?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ETURjFoa+bAkZXFMoNdj25Pa48g="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540140509?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540140509?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oG3e1HuGr044CdJFAn2bYOJOCxU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540140140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540140140?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2/7mj1dyXxOyfoSsqAjWRpsqL5w="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540140234?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540140234?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J+ptRKcAdMiTP2BuRsxBHA2ztGc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540137214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540137214?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T/PuIVSYr4dqFZVCRSA4vz9VVGs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540143245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540143245?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w8erZKvNVKHFKRTs+Rof122fH2s="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540133769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540133769?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rcl5GSXur9AdwRwuS4HcLfag6fA="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540145261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540145261?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eE0C26ZARnpKFHcUDj/BKZAYT8g="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540140006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540140006?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B5zkVSXgEnyboFXJ0N7JM5E5AXg="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540146753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540146753?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O2dmDCwCWN3m/LAmLBipA7hsJ1k="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540142456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540142456?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rmL8pape0R9O05ihbN4BG2KrkVM="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540136752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540136752?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4hygTDvBgaZASdXUsgRZfPGVC9Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540147564?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LWQBRYgX+DdGxcmA+nIj3q0m3p0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540137753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540137753?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bE1fDfmpayOsRI0uF7pXzYXtFWg="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540148611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540148611?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2AB2q/ZMzC2E5e/Il2eWvFxSTh0="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540137556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540137556?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jRtame7ZH3J4bqWq9+K4AgyfmeI="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540145146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540145146?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"psSFqyOPZyvpbNZIc26nRlQX/zw="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540138441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540138441?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QSXLIkxT03k10gswFhvHbILJ3Kg="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540138217?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540138217?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dVICAbcHDviizh/DLOOrI8rzhoY="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540147093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540147093?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I6KOzL8GuSMFFstCWQ5UKmZPlJ4="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540143141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540143141?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fXFiQpcuDla6ho6J0WlRHHU+TE0="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540145099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540145099?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3swJmP9TdWNuuqrnv8ciz6NxDzo="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540144513?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540144513?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LAJaJsyM+F5xNZV3bfcqnvzPPMw="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540141525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540141525?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5eppJYcZ4adBBE4e77p2H0dTfVo="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540144416?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540144416?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"txacKFvC9UlUNfENGXAcMZI481k="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540140988?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540140988?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vt1vZ9zOomxWg54tdJkty/BJe9E="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540148827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540148827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"y02u7Sxeih5y/5Dug3eGjY8uTtE="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/80367503","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C111%2C112%2C113%2C117%2C118%2C119%2C128%2C129%2C130%2C177%2C178%2C179&auth_token=g%2FVALwD9qeOrTh2l5zEAcICjqfY%3D&authenticity_token=fYyfCJOI5qaw4QSM4wtHV0uc2MS6FeLSQmsH3A%2FKlEb6LukLr9wTcF8vmUauZIJ9owezb3j3YDukFFQbCyvO1Q%3D%3D&expires=1540819183&wordDocumentId=80367503&wordUploadId=83451711"},"renewal_nag_props":null}-->