UNIVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

CURS DE PERFECŢIONARE TEORIA CURRICULUMULUI

Profesor, doctor ION NEGREŢ – DOBRIDOR

TEMA:ANALIZA CRITICĂ A PROGRAMEI SCOLARE LA DISCIPLINA ISTORIE-CLASA A XIIA

Profesor: LICEUL TEORETIC “ŞTEFAN ODOBLEJA” Disciplina: ISTORIE

BUCUREŞTI - 2008

Din nota de prezentare reiese că programa urmăreşte să dea elevilor prin conţinuturile propuse o imagine mai amplă asupra relaţiilor şi locului României în cadrul istoriei Uniunii Europene. conform programei construirea unei oferte curriculare unitare pentru clasa a XI a şi a XII a.Misiunea instruirii educaţionale – finalitatea generală. În general în proiectarea unui nou curriculum se are în vedere specificarea următoarelor elemente: 1. Ţinând cont de specificul şcoii româneşti specialiştii în domeniul curriculumului recomandă că cel mai potrivit ar fi fost aplicarea modelului europea pentru a se realiza o reformă optimă. Programa aduce elemente noi in ceea ce priveste continuturile dar si abordarea lor. Manualul nu respecta nici principiul cronologic. “Curriculum research”şi presupune două operaţii fundamentale:diagnoza şi prognoza. ”Curriculum design” trebuie să ia în considerare şi să folosească cu responsabilitate un set de concepte de referinţă şi un set de principii de proiectare curiculară. Programa nu specifică explicit în nota de prezentare. pierzandu-se din vedere de multe ori esentialul. pe baza cărei cercetări sa luat hotărârea de a se înlocui disciplina “Istoria romanilor”. CLASA A XII A Pentru anul scolar 2007-2008 a fost introdusa o noua programa la disciplina Istorie la clasa a XII-a. bazat pe analiza de texte si documente. filosofie. cu acest amestec de notiuni de istorie a Europei si istorie a romanilor. 2. precum şi corelarea istoriei cu .ANALIZA CRITICĂ PRIVIND NOUL CURRICULUM ŞCOLAR DE ISTORIE. înainte de aplicarea în practică.Finalităţile pedagogice vizează. PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI. idealul educaţional urmărit. etc.Conceptele de referinţă definesc componentele obligatorii ale curriculumului ce urmează a fi aplicat. Optimizările curriculare necesita parcurgerea unor etape obligatorii. sociologie.

.alte discipline din aria curriculara “Om si societate” . un tot unitar. competentele de realizat. Urmărind modul în care au fost aplicate principiile lui R.) Autorii propun foarte multe notiuni pentru o singura lectie.Textele lectiilor reprezinta de cele mai multe ori reflectii personale ale autorilor vis-a-vis de un proces istoric.Young (1992) în proiectarea curriculumului la disciplina Istorie la clasa a XII a. prin existenta multitudine de amanunte nu foarte importanta. b. De asemenea textele lectiilor pierd din vedere esenta.Principiul fundamentării empirice. nu prezintă subiectele propuse prin programă în mod sintetic. se pot face următoarele observaţii: a. Pe lângă noţiunile referitoare la istoria românilor sunt introduse şi noţiuni referitoare la istoria universala.temele care prevazute de programă aflandu-se în concordanţă cu orientările politico – sociale din Europa. acestea trebuie să aibă în vedere evaluarea nivelului competenţelor atinse de către elevi. 3. abilităţilor. concretizate în manuale şcolare şi proiecte didactico – educative.. Luarea in considerare a stării anterioare şi anularea disfuncţionalităţilor legate de “sufocarea” elevilor cu numeroase notiuni-amanunte nu a fost aplicat.Conţinutul procesului de învăţământ – vizează ansamblul cunoştinţelor. Singura precizare privind evaluarea este următoarea:”Programa şcolară introduce o serie de sugestii noi privind evaluarea instruirii. editat de Consiliul Naţional pentru Curriculum în anul 2001 ! Nu sunt specificate ansamblul acţiunilor şi tehnicilor de măsurare şi apreciere a rezultatelor şi performanţelor celor care învaţă.este facilitată utilizarea tuturor tipurilor de itemi. 4. etc. nu este precizată metodologia de reglare şi autoreglare a sistemului şi procesului de pregătire al elevilor..Principiul orientării filosofice este parţial respectat . În ceea privinta manualelor.Astfel. deprinderilor. nereusindu-se acea perspectiva de ansamblu. iar comparatiile cu exemple din istoria universala nu sunt reusite. sau de aşa manieră încât să se poată preda în timp de o oră (mai precis 45 min. În afara acestor concepte de referinţă proiectarea curiculară modernă trebuie să urmărească şi respectarea unor principii şi norme obligatorii. in nici unul din cele 6 manuale pe care le-am studiat din 7. .. evaluarea continuă şi folosirea unor forme alternative de evaluare”. Fiecare manual are o viziune proprie si diferita de celelalte..Metodologia procesului de învăţământ – Acest element este prezentat în programă în mod exhaustiv sau sunt făcute trimiteri la folosirea elementelor prezentate în “Ghidul”metodologic de aplicare a programelor şcolare de liceu din aria curriculară “Om şi societate”. cum ar fi sociologia si filosofia.Wynn şi C.

Principiul asigurării. nici programa nu este centrata pe nevoile indivizilor.Conform acestui principiu.Cu alte cuvinte. autorităţi. acest principiu.Principiul colaborării.Principiul managementului schimbării. Pentru că programa prezintă conţinuturile la modul general. Conform acestui principiu curriculumul trebuie să fie o realizare colectivă la care iau parte toţi cei competenţi dar şi cei interesaţi: specialişti.am luat cunoştinţă de noua programă la începutul acestui an şcolar. h. aparand astfel mari diferente de continut intre manuale. d.Totusi.Principiul temeiniciei. fapt ce provoaca dezorientarea profesorilor si elevilor care urmeaza sa sustina un examen important. şi nu este suficient de explicită în delimitarea elementelor de conţinut. .Principiul individualizării nu poate fi aplicat în sistemul de învăţământ românesc bazat pe clase şi lecţii iar programa si manualele fiind mult prea stufoase ca sa respecte nivelul fiecarui elev sau clase. Nu trebuia pusa în practică noua programa pana nu se faceau consultarile necesare.Neexistand o prognoza a consecintelor cunoasterii in plan real. m. g. nu se raporteaza la tendintele actuale ale societatii noastre. Profesorilor si elevilor nu le-au fost aduse la cunostinte modele de subiecte pentru bacalaureat.Principiul evaluării.Continuturile nu pot fi pune in aplicare cu maxim de randament la nivelul elevilor. părinţi. nu este cunoscut şi nefiind cunoscut. i. profesori. curriculumul trebuie proiectat pe termen lung(am fost informati ca pentru anul scolar urmator se va schimba iar programa pentru clasa a XIIa la istorie) . fiecare dintre autori a prezentat în aceste manuale cât mai multe notiuni. deşi am fost prezentă la toate activităţile metodice desfăşurate pe municipiu sau pe sector.c. nu a fost aplicat. fata de anii trecuti elevii aleg istoria ca una dintre probele de bacalaureat. e. fara o pilotare in prealabil. elevi.Principiul realismului.Eu ca profesor. Manualul este instrumentul de lucru al elevilor realizat in conformitate cu programa .Principiul echilibrului este un principiu nerespectat deoarece componentele si resursele sunt insuficiente şi poate fi caracterizat ca disfuncţional. f. Noul curriculum este aplicat la clasă din data de 15 septembrie 2007. Astfel profesorii si elvii si-ar fi putut exprima eventualele nemultumiri si programa putea fi revizuita pana la obtinerea unei variante optime invatamantului romanesc.