formulier

Opname spaarloontegoeden 2007-2011
Als u bij het invullen van dit formulier vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd ‘Even Apeldoorn bellen’ op (055) 579 8303.

1 Gegevens deelnemer
Naam en voorletter(s) Adres Postcode en plaats Spaarloonrekeningnummer
Schipper T.P.M.

Pastoor Suidgeeststraat 2

s Man

Vrouw

1606BJ Venhuizen
| 7|1|8| 9| 9| 2| 9| 8|9|

2 Opname spaarloontegoeden

De spaarloontegoeden van de volgende jaren wil ik opnemen: 2007 t/m het tegoed van 2008 t/m het tegoed van 2009 t/m het tegoed van 2010

s

t/m het tegoed van 2011

De tegoeden van 2010 en 2011 worden in 2012 naar de tegenrekening overgeboekt.

Hiernaast kunt u aangeven welke rekening uw voorkeur geniet

Ik wil het op te nemen bedrag overboeken naar een nieuw te openen RentePlús Rekening. Deze rekening wordt dan automatisch de vaste tegenrekening van mijn Spaarloon Rekening. Mijn e-mailadres is
Omdat de RentePlús Rekening een internetspaarrekening is, is uw e-mailadres verplicht. Ik ga akkoord met de verstrekking van de voorwaarden van de RentePlús Rekening via internet.

s
3 Datum en plaats
|

Ik wil het op te nemen bedrag overboeken naar mijn bij u bekende tegenrekening.

0

|

4| 1

|

1| 2

|

0

|

1| 1

|

Venhuizen

Vul het formulier volledig in en druk op de knop verstuur

Verstuur

Of print het uit en verstuur het per post naar: Centraal Beheer Achmea, Sparen / Beleggen, Antwoordnummer 157, 3800 VB in Amersfoort. NB Is het formulier voor 15 december 2011 bij Centraal Beheer Achmea binnen, dan staat uw saldo in de eerste week van januari 2012 op uw tegenrekening.
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn.

geel Act. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea origineel Adm. statutair gevestigd te Retail Bank N.V., Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. ’s-Gravenhage, K.v.K. 27261999, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. blauw rose Med. adm. Adm. K.v.K. 08077009

pagina 1 van ?