..

t
I

5

..

_I

as
.-

'iil.'111

"III'

I
r .: ,

!E
'2'
"I.

In

1-

I0 V'le~_lpa'... '"

ii'

;0


'I III II' 111 [II !II

pi05 d IIfu n lion '-:'

I~Q,z,a_
-=-

I'ICI
~

Y __ uril"',
I

J

,Ifj

iii

'Il

,"'

~

"'II

-'

II

!II

,SICI-I P:-IID

Sl

i

IDr
I •
II! '. ~ II

10 glr_
!!!
II!! ~

6
-

rbu radlDir ~

IJl

D_P'OI'~tCI de' gCllolina y dlel 11- r y d
lIIl •

..

I

I'

!II

OIl!

oil!

...

- ,10
I

i
III

III'

11"".

_.1Ii

..

!II.

ill.

II

~

••

r111IllJ1

~

20
1

,Ii

III

II

1P.1

2 :3
1

i

.II

'"

II!

, ma
II:. I.IJ iii Iii. '-" •

28
'Pia
-e -e

,hi ulo -, ICDlrr'c
d"
1~1C1'

'V

., , 1101eCI~

Jili

Iii

!I

LiI

ii

-

II

til

iii

-

iii

!I

II1II

10

;P'

!II

II!"

I!II

II[,

_

III

_

iIti

It
.111'. ~.!Ii ••• iI
iii

lib

Iii

lllii

II

••

"I!I!It<Ii!l

'II

__

!II

1::[1-11

tii

n u-atIICOS"

LiIi.~''''.

l.l!!!lll~'lr"_IIII.ii-

6,' ldjl~

sa
.'5
IQ
tl.IIi .. llllirIlliiliilllJ, •.• ilJ ......
!1I!

II

til

I

-nt,

70 7 7,
1

1

[La'
IIPle IDI
,iI'

ii."1
1-,'

II II _
I-Dma

U ipo'

'f ,,.. ,'DnIS :ill r ,I .' ", ID J d II fa _lorlilrJ"
mla

11

I",

-',-1 Ie'" I_,op,[a'-:_ _. _
151
1_'

f'~I',FiICID cJ - ,'-, '
III ..

1%111ED'

u,,''"':ndo, , 'rial_ r' '
-I

p- Ia 19110 ad- "irii6, hl II, '" ,'Dffa d,~ f~nd,lll, mat-ial_! 'Irrcv,i'ar~D. pdrl' ani f',-r ..0 II',
I)

=',~I,='II

'.. lei

'.

-:101

In ,-

"'10

p
DI I

,D d IIIII:CU:I
",'jfl'

PJ.. ~nl~iIP'I_'_' £1_ I'a '_..'i'-, ..da, . Ieli "

..

_,I

IU1hJ
"

Iia D.,a

.
-

- [r _--

~'O: - _

!Ioc'i .. a cI

",0'

a q . "'II nO 'U1r i I

id =111 _ _II
~I_:_

'eiD
I~ _

d· c:lo
f -

liD _.
I~

a Ipa rt II r lu[ ,

( ICDplia

l

-_

la~ --Inri--r'II!--_

-n

CD'ma

E~- '-

-a
10

I-

'.:.

'~a

I

._

[111_

o
-

I- -,
GI'¥ID•

..

,'ll' II

La-pariltlin
c on pG
I

Id--I ] - '_'. __ ~
Dr_
_-;Ir.l

illl.. Si111

d_

"'UI

~ ..
, ", .1po 0,
5

1"':11 ,.1

IrJ- I!a

I uestrol
;i!

"'~~:'~OQil\eifji""'j

lllIy~

: ~ "-'I'~r

'l;ilp!D p~imliti"D~ i- Illgu,lI'uliS lei-'-U,os I 'r_ 'n d~' JlI"UBI!iI ID Illun II11'C!li'lGIr IIIUI.1
;jlI

Ipaldac'hSn" ,I'U IUID ',.n carre;"r'ClII a paeas cllias Id 11I~!t,gql-;a 1111 Ira U, /~'a-'i,_ -,0 I V-'ll ~'Ol 'U~-I -~_.,. (alnll' _ ,~~a'"il naJ i.,I, pr_c:i'IlD Ideli -' nada~ _<penlas U' I,dlr I: dl- ,llil,~,i~lntI :,r _~' ',_:IP'81:" pI'IDe,ell'_I1I' Iell 'uRIIDl, nlf.i,JO'-li"" 'f~a 0 1-llgU":D rrnill Ilr-,Jci-,JltIDI-li ','ii- a-clhoct"nlal , ,-,el' I,~- 0:I k"lim =I'ID_' Id,~;

_leila ,mDI_-i~. 1_ _l1I1 .iCl,. 11111 l_raCl.' rellpect., dle~1 po-,IS',5 _am =-iildal d.II:J"!r:lllI __ ~,n'-=_ ,.10__ =:11'111[11 ~GtV, I 'I 'I!" I Y 1.1-_,- ,11'· h llil_I~n_g,_' ',,' :pr' 'ftl II 1I1r·lglllnDr'~la. __ n , LII
,I ~

,"lil

'.

,;01

n
Y'

_ IU

IUIS:a

n

!

i~

ist~n,c'iCiI die .SIl'n~land-r-11 1:00: mal 'U- m
""I; I lUI

I.

~.ii-

jJ

-,II

,-

,Ulpequefia.s u'Deh

S

dk_ IdlOI
£iaBlal
l

pilo 11• ,. a_aclizID1, qu;_nii- -ID-' ,IIID'-nt,~ •

'sd,gl'U

Ih' D 1"1

Ih""m,jo
i~

v~Clie~rI : 'L_ nID¥ed.cI,I " dilpu __1101, ID-_a¥ia 'ode,s Ir,rgi'I,-a~ ,--,Gio 11- .~a 'II ,'. -~~cd" r-nId

nJi'~- ,- , h.1 !Il, d i'IJIS,

m'ill:es
~_'or

cll",
i _,

Iprl:aI!lIEl,'11!

I~'a ea "e'" Ira 's id'e

t

i

a'"

da£.ra
lell

.an,~~~.,~ 'cla,__:_ ,E=
lan,l"~

110__ ur

mDSI

q

111

nlll Elhi'

I~.

ai' IUllr:ipullanl'--:-

all.'-

IP' 'It -,

"ft,
I

-r'liza- Iia

II. I",

IIi I: :1, • _~s__ lIue' II•. , 0
• V'I

tat la.'

D,r~ L1ELIO IPELLEIG,AJIN,I
ID1i're,d,w' Gene,ral de
1-,
'1

ofo

,_:I

,SpCljf

S".. ~' ~,

s

,xpU,drse
lUI";=I

,OS

"r e de

do

:n lun

uln 'lI'_

o
dl

hJ n l"merlD d. ~ ir dl[1! see rUle i[
uillnllc; -I· [0
I .

u
rn - ...

inS\]. .

q[ue

[yorio pref riwo 'I.~ ' uno if' ,0 Ipre'c.ISQ~ n ,~prCICiD [m,al~L~dns, r ecl tlom' cO "0 ni~'. Ie ~[II.II ,ofrot~

'I

I

010Ill'S

,"emp 5,;
110 eel

dl cir, Iqut!
5e
1

de des
u a vuel",

cic·onelll

r

..

,~

PlfI"inrr r ,tilempo! 6S( e 110'-1-:_

rio, 1,-, n

es ' n ' I ItiU r.d 0,.
1

nsiclrIlJ delll pisllonl

Ide! I, ,cdr ter C;jlQn

as'.

5'

II

eln ~II [ .<1M _ ril' id1;:~ en

[111

e~

pili

,',

qiIJ:S

n(u.n'tJra~,fm Ie ccrburaaDf ~ lsi 'YO'" c6'1i "Iii C,I' p[ iIral I-I ne
ISISI

- _§J__:_

ilnlQ

I, 'cellfi's

.. IHlobUl-

II

n-

If

fuc[ ... '_iid[1U a
I_

7

_I

I

,-,

'I 0

I,

G i,I lEI AILI II!

,5'
cil~indr05 ~~
& ••• ~.

. ..
~•


"

." .
..
.. .. ~

'11

.

.. Ion
r

·.. • . . ~ ,. • ~,.
'"

.. .. ~

- .~
"


~

,

ml' ~~

.. -

• ,. .~ • '"'

.

• ,.

. ."

..

w

...

r

,

r

4,1 IC",~ C~'_.
6 :3
j

mm~
IC~[•

g

",sOO

r.p.m,

1 4/ CD r-" , ' ~
I~,

C
rorund~ cd '! Vgll~1 ,en d,' Ie :~ arc .. ~ . ~ .... ... "
•• • I.
Ii

...

!P'

••

I

I

.
~

13 5 - 0.~
~-

-

2 mm. D,I09 mm, , -5 gr.

'r'

m,flrlQ
'!'.

nom~nQ'1
~ ",~ ~ ~
p

'.'.

F

If

..,

III

.,

..

iLa B~fy",

ij

...

II -

,_

...

...

.~

1
.....

mlm, -~.5 mm~
I

'2,5
bre

m m ...::!...ID 0251 1(.t2 a I;_I" 5 mm.

..
••
II •

.

0-11
Ii!' -

'_0_ 0'
1

'I
-

0- 3, m . '-"t-

rnm

III

+

8

CI'

.:lApc:lilfJ
[i

parD t i 0:1.. JIU, go lal ,'.-iro

Te I . rnncie

gir
H !i;p
[i

Ii
Ii i
...Il

~'~

ro
I

ClOM~ ,,.
_ II. ~

n

[j

iI il ,Ii

IE,Cl .11 ~b't:1do [ 0 tl ~ cin], [ 'ia etJr'o Id I m In-1':n. I,.
1 -,

...
~ I

.......
I ~

0.···

..
• ill III

+

'II

lion' , I Lid dl.,1 m,ne,~6~1
I -

·....
I

IiII

iI

--.
,I

j,

• .1 ..

D.
'"' I

t'

mm,
QI

OIll!05

OJ

"
I

I

;

" I,

~
,ill

.

·,_ •

5IlI I.

,
.1

3
2

m'M"

-

L

I

HI

ill

III"

ill

L

~~ I

••

·1

ao
I"'_: ;

mm.

0

-

m~

-Qlllil
f>

Hi! ~

~ ~ ,-

.. I

_"
~ -e!-> "Ii! --,50;

l'r~1
a.

J~
,0;;. .iii.

'-~
iii

~.

..,

-, ,-

,

LO'
I~

1m

·
"'~

~

I

iii!

III

IIJli

I

[II1II •

Iii

III

I.i

III

III

[~

1111 ..

iIIJ

V

... ~
- ,~

l~

110.

!IF

... ~
IIIJ 'Ill

.
Ii

III

,Ill

110

110

Ia.

l~

'V

!IIr;;;ll;

F!'i

~

l~

i

'T

P-A .-Igril d II

_1- JS ON
··mlb~"a·:u
,j

-

-

,
J~ ~

!!

... ~~

1'1

Ifl

I

lE n,g I'~ [11\('1 It - ,_~th; Ilca
IIDC~' fill., •• ,

- .... - . ~

~

I'Iii

9IIl

,~

. ..
;0 ..


II!

I

" .. ,

.......i

~

I

...

~

..
~ 'It'

·"

"!f.;

of!;;J;;,

I

~ ~~

0;...

I

i

~~

-

22 dian 619 dlil - ,
-I/B
I ,' -

-51

'~G,IU "

ea

m'en!]1

del d I, ~o- (mocho
de [_esembr"oQue.
11)'.

r

I

CI

u-merOI LQ n Q i' ud
~.

de: Im'ueUe5~ [IIi~e ,"
1 ,'"
J tI! • '!! ~

I

~

'(

I.

~,,_

51 mm 61

3:-,31

~

u

25
en

!I"

!I!

....

!;I;

,~ ~ ~

.~ ,..
Iii:! ~ ~
j"

,~

r"

'"!- -

;;;.

~~ .
",

~ .. ~

'"

·_
..

.

•~

r

I

I

~

~

II, ..

ArbeD Cellll~Or'0
[


iii
II!!!

~ r" ~ ~,

~ .- ~

~ .. +

4'

t

,I

.,~
iI

.
III

~. • ~.~ • .,

s ..,r.'

~ '"'
1

• ._

·

,~ i
ii

~

~ -s

II! i !ii'

Ii ,.
III _

I

,,0 -

I_

•"
iii

i III"

til

spu iI LIllI I~

-

iI

~

.
,

cdalr re d~

I&..~

iI

• • '"

.. ~

,",

~

..

II.

.&1

~._

• ~~
'"'

.. ·~ .• ·.~
~~
.~ ~ =
_ .;:l :;;;

~ ,~

· ··

0
1

~ ~10_ ~: g I. ~rla 't'! ~ Val Slur - I ~O d- IQ , 1J1~~
-

I

o

-

-

1

,

·~.
~
I

0 ",,",5
~
III

, 075
.-

,,'

oF-

,;;;;:,!;IO

~

.~

L

·•

M•

,

~~
~,

~.;;o,

!!

,~

.... ~

-.~

~

!I!~

.., · ·

Ii

22 -[7 E
:],2

,.
I
11

IIIe
~
!Il

I

ItO'" ~~ ,.
III

11111

ndi:, 0
0'
[I!
111

.•
"

,

..
-

I

•"

I

"

.. .. •

,. ·,
•~
,.

~~
..-;!.~
II!--!!l

.

.
..

• • •.
"Ii OIl, .,

I~ '"

~ .. ~

.....

, ~~
iiil It'

I

,I Ii!

W

i

,32D:_

-

0
II::!II

SOD r ~p.IClm. . ( 8 mm~ d II p~n, ..
. "J. 11·1 ..•• ,

p! Q~'ingl l~
"

-

-

Iia

-

·'1r0. .,.,

...

-

!!! ~

l1li ...

1

-

~,I

~~ -_ ._
-

,~~

~
i!ii' ...

·
~

I

• 'Ii

!!1 '!I

~~

..

"

Ia

••

I

'0'

~i

"!'I"=!i"

;~

~~

·

••
I

[j

iiI iI

- Ii

16, 6,

110
1.-.

0 mo' 'rtlD IU 'SIi'ilorll
1

"

I

1

-

.2
3,

tipO~~~ ,.,m • .,~ DhSm'8;trQ m6.'i nul " elll lCJngit,~Id 111ra ,,~. b :ise:aflridQ der rnue Iii -,
i;·
1

' •• ~

.. ~

I

• ~. •

iii

,~ • •

I I

,

~ ~

. ,.

I

mUI"IIIS:

!.

~

.~

..

.~

3[7 5
1

I

i

If

~

I

~~

t!....

mrn, '144, mm,
mm,

1

~"..

i _~

:2',6

Tipo~.,... "..

",~I

I'".

'.'='~

~'~I

i·"

,.~ ...
,~ • II •

~.
I,.

. ..
[J..
...
';II • I ..

IH idr6ul~liI::IQ

"

ImuB'I~le

Di6melro moxilmc delll lang itllld II~ bra ".. ~.
,:,ec,grfido del
mue,lllle'

m

Ii ..

II'

E.

i!

I

!

Ii

I

3:1 01
III

60 Imm~
InrJl. ~

..

I

I!;I,

84 m. ~,

D,i6me" fa del tern Oii" D! nno,ns m antl5 dle I~I~ 9 C
. ~ _;_. 1·,-

.. ~ ~ ~~.

'w.

'1;11

...

I

I

or, Iie 10 n'0-5.

••

I

!

• rw

126 lmlm . 3, .' 23, x llCJ mm..

1- '0:-:: , _

_ .. ,,~,:_,

I ,-

SERIO, ,',
..}..... '

Dli,6me'~,rDI d"
Dimen'SiD~i1e,

d- ~ as

',omDa-;c

.~,~. .._.. ~_.. .. ~
r'lnitiole1'
oil .. I •

Ig1U -

3 '.-,'1' " 'l 3·0

il,26

,mm~

,.
PIIE!ZD5

Neulm6ffi']it.D . ~. .. ~ .,~" . '"" Plf',esicFI de' illF1odo~ ~Ion Uri :5010 OCllJpfJ"rte. _ ~
H

II

,

35'1)(8,::
- ,~
,

.

r

-

_

>-.

~ ~,

I

,

~on UED
L~,~n'tc

del

IDCU'

I

cnm~res~. '"'

i~~

i

!PI

I

r

~

LiII

..

ii!

!I

oil ~.

1I.;I,;a.

~

-

+

;1,

...

!Ii

I"

1 ... •

NeUlrfil!iiffi']'CLO

.•.

~~'" _ ••

1"'.

~=~

~~b

__

<

,!,,!

.~.

3~5' a
2:

ple:z:as
e

Pf!,i,6fi, de inlnado:~ ~Qn lun solo QtCJUpcul1la ... ~ _ r"
----;[lOn

~ ~.

~ ..
III F' • Ii .. !oI •

'1,,'25 K:9. Itm.~·
Kgl./, c-m."!

des,

IDCUpJD n ~'es ~_ ~.

H

EcpacJidad
R'@!5'erv,OI ~
e '..

~·~,'t£d,,,..,,_, ~
~. e ~ ~ _. .. •

t

u

~

~., I'

l.

iI

uI

••

.!.

I

!III ..

io

~

.

Ii

....

.5, Itit-ClOI c, 165'D ~itre I

10

rr. a'

..
~

o!!.

+ i!!!

-+~

I[

,.

-~

'.,'30 O;,l~~
T, : 5-

I

...
Ail..
0;

'"
,.. OJ

•• '"

__ ~ ... iIi ;II

m

II

Lf

!II •

'.

- .-

.

.. ~ •
"' ~

.

10[950 m.. [ IO[~716al '" O~220 m ..
I"

ml.

~a[~:d)d I 6x~'" ndi,util'· 'rothc i
~a

BI;f_1

100 K_
.. ....

m
Sin

CJ

Ii

.,

-- . ...
..~ ~ ...
~

,

ill

IlL

iii.

..
• Ii

_

..

m

• ..

Ii

e

5"

~

..

I

Ii

to

25 , 2210
87

25.-

...

A,
I

C.r::eilg'rm g_! ~

.

01,0
m"

. E

~

;;

...

-

!!"l

tiIj

~ ..

[

I~

5_
lilIEs,s 0'"
[I. 0 lor

, ,(I Ii,

t,
I

Po e In -'Oi'
'_500
'"lome'

[I :'1 I1
• III •
!!Ill

:ZIt: ~I
iii
if1-

n

[

OS[

. P-I- loro[s

Itil

5$el'[
c;ti'

a

Of"

C[ cle Oiil

Oi~ 5, E~J

~- ..
dda
D5 CI

III

153

u[
1

,U

lorlf:@n'~OiIB

J]

1m zfla
,•
U'
,~ I~~

. ~_ 'W

Car~ler ICO-

, 6 D c.. e. . ~ g, - a it' <IrE- D ,,~, ~. - a' I, - .- _ 0-1- 19-"1 I',!.' ,'.U
1

!D

t

.'_

nrs
ill!-1

I_ ~[

'oce i'
Mil

le[

[

d
[!i_iIiI

f nlcion_:_"
lan~emiiD..• . .,,,, ..~." '
11_.

.~!II

fIl,1!I1

6D
J

I:_ ilt:...
j"

de

g,c'

r

E..S 01 ~'l

re _, __ ~. .. C:cibI-, _~ J

_

iii

ill

iii

jl

um ,~ UI IS IL::,AI :::.1 c.e. die Dt tte "E .'0'·"
_:_ I -

to

d'it oamb~D..~. .... ~,~ "£Ira - .-:- rfc:n:~a'2.. oo I<Jmli' r D
01

v'L~ 54

"-[E'[ __ QrI~

lChr;l5srs G'QS

~

II

I'swaln ar&' -, _ ,a Irle, I~al oarTOC

Una
(:,1_
I

do

n cla~la
~u~gQI

f! _~

to",'
S
_. ~

SQlno
-I

-

,

.•
-I '.'

5

rno :-1 ar-

(:1 on

a

I

es'~'a y

&U~ 'flo ell

rrcc

rQ~

Iia

lEI p:lfilm- r ad _I~o Uevoba UfHl iran'S 'mliljcn d m~,grldQI d'e v,~ 0 -~idla- -, or 'turi III os 'V Ulnl ma - rilolr onl 'a 0 ~ll - _,0
I'

~,

-II C:DI Dr

~'.. -R rr~ '[vqD(: Dnl

d 9iU ~,
J

dl .
f

di

Ifcmdn!

I

I s~lllen i' d irda d lie
-110

,F ,es laba

~ffiUID~. '.
n.,

at'QJti' 1" lul~fan

apor CFron Imod ilfmc:IQC" 0 - .- s - 'i -;-1 i' in ~5:
l,-

-n el~ mod

19=,'

115,

n~;drrgul;l'0 - - nt~·,~ --SI~liec'ion 'n' iijbrofl,d II g,U'I- r (un tJ
-Amlcllrt'i~9ucdfJ i'n
I

m --[h::I,-1

l~'

nro - - !

(10-

~a-,Ofi

.. Wj

erirQT
',M . ,fO

'. FnO'

"" OPII_
L

.

, "I.m_

uradl.1i'
'.01

d.I

en-

01..

-Nu - I Ih:J 'iiadD '.

I

gOI$Joliil
dl-,·I'io_,

....... Nu

'10

----T'r-owe - 'aia
Uii' 0

t'il~o

J

tD

.I

11.. -

lecirl!

g

,d-.

@
.

_'-

,is110~, II mo Ir rd, '6 cot_'Uldlo a un lod!o d
0-)

I

a

,

I

.

Clon
'ffiol

r ~ "on

,I~

e;r n ~ d IlrQ
1 es al '
_

la
10.

aft'
SIp'D-

... "nrCilQ

I

I] ~
I

I

nil!tn1:erlD n_01"05, 101a CUDI s, ~Fcdlor mas, d-I
l

pro 8g;ers@,

del mo-

eede no
-

I"

Ir:

upriilm~d'_lllI'
I'O'KI
1-

1.1 IQ e M:flp-

~6"

..

_h) f

Jr-

Sr:,
une
1_

r, cue ae Ie'
' 'ellI'
,lUI"
1-

I03Jsr
I

0

ou

il:

plll'imcriol)
0
-I

qUI
2.

U'_~ a el
imcoj/
~I

mahor. I~ibie
rll!.l-de

n I m_::JQ~

de" II ,10 Iprod'uc - un Id _'_ qMo{0
1

lem 10

"~

1

0

-e I e [e
p

figuador

r'S~'QI

no ','

[1__tO'i!! I

Y 10

:5'ecUln~Qr" D~ _ U-

III UiiI'

Olt,o-,

'f~n:Uidodl Ie: n _ u _ 5'e' , Q I '~Iiftr -<II p~- Ina I Iore a 105; Iha sidOl le,:plli: ada por !'IUI cle" 5 Ii C or. E'n 05 P' imlara ,gd 11105 rd' V, ,po ~11i1"'an en ~B -'Itl-' ';hDiCU;lI slsn' i'p " res 111 be ~l _G{'j -1-011 a elll mo-~U ,r:
,I

d- 10 p sd - ,d 'i _ ell
CCU5IP

,c( ai' [10, I, 0 1-,5 P _ rf ~tamen I'iii SlliCD" Fj':~rqlu a~ [; n,trQI d ' "'rO\l ~dadl
1-'1
1

er" QtI d -bidlo IOJI Ipes'D di!l~ o~ for, fl_'ndiQ 'j.mpr'~ QI "ra nacirl:J h:l
,- ~ ~

I ',~, '
'I.

-I

_j,~

IIal -

101

d - 11-' Uri a d I
aria ccn

s~d sducdDI

113

9 m .' a ~Ia ditartl:1:

_.:_ :'plllozol' lei sin.

se
111:11
1

motl "r r -=0' '1..1111..

:roboh:u'mc

haclia
,a

_I

_,e:50

I,

_" perc

I

d-

_ ift~ 5 'm
qu

_0 11].1'05

vihl[ _ Il'rDC d'-~ ,_U 5; pileGs con ,I l~g:5,lumb'lera$1 dell rcUindro~ II m.1·~n G[
5_

d "trail

'~I} ~
_ 'an r

d[al pmSrto -l~ sob Ie e que O~CUC1 110 bie OJ e5 III Il['!i I Q e,n e~1 p'''5tO' - IDD5,
ref
1

[1O[n"ll CIS

de t;ier-re

~m',-",d,en __ 0
I

CD

-

he _d~d.a,.

III,cj~indrQ'," -II

'all oi

c_:_n "

ell

-

c~-,ro

M-

e
r
=

a 110
- Hr."'I~liflfi Iii"'"'

C

I,

,IU ; 'lL
s,hi ,forma.
101 '

-n

P

1

-, IZC[5.:

EIII ci(,··e-aili.
11 ~

ar

r_

non 3~CiIJ

-~

II

Iuno P bi ,110.

rqu'e
tiC

el:.1

-~

e COIIDO

~d

[on~ IOPI
@S-fl

de 6

::rml~, ,

IIt.1:_ _a I ~_e r ecib _' a I.a

,iii!

I[

-lllen'"

oil

lun

VI

f~I[I~al

01

'.'nrOfles en ,I - n~rlrQ flund i

_Il\ffci6n
~, a ~-nl'a~~

- aeia Drr~ .C 1(1[[1pc ..

I~ger,

111'a a

lJj I

I

--

I

II ~ 7ett;!

c

~1 I

I m 7 ,4',
1

IJI"--

I

~r

'

$-1115

I I I
-==",,-=~

-,,7418

'"

'

D
1

I
'

,

_--undiDs 0 'val.~--'IP IDr L, 1 ~" __ t~O-~E
I

n a ~ d set ,~I 10 -',d ~III c', _ IID ,-¥u~ ,I,:' I un IPUJno - ira erie, _III cua I ,cionl:l ~nos 'e'luble' n -, i-_ q!u, Gfl den'tiro
1

IcaJ'
I,

~

"I\U '01"

.

VI

I' RD,

dr

,I

los'

. ne n

tr'1 "

01

pond~, lEI d
I!

6rb' 'II
trlllJZ

_ il~cum_11

a

n-

minD

in 'er'.-

' de ,,:ici plla,
--'SI

7

_SSIi!

I_

U

a

Iii

FI

:_,

"

[5 D

en la
1,1 -0

1n:.o:rorad'D ,-

d _ ntr1cda"

,g
CI

I,

e venl 'i loci6n 'iene ~Q w ntalj CJ I I m,jore5
"I

y

'

fO '

_ db

'_ n
_c' -~

' I~r~ '"' ~ngl"

cf pllra

ID-__I la '1C1 ,- Ide lUno ii c on tll~,'h!1 ~ 10 BlIIiIIV' 'CJIf CO,"I al ru'~ 0

I retor

I

I

e

I

,0 (llfl' -

-

unal C,[U'lI cJill CJ c~ n ~i 6 lo eu ere ..

r

a IO'i! a

t: i !~

t~po I~ .. '7 g I I B scoria _- r -5' ic " 50 11 I~ is
'ii

Can~, IfUlee.,onl monobllD - 1U1~
._alj:i6n 'e$!pe(~al~ a ba~a -on,.. , duc;i' ili_!a _-,'terlm"c, 1,,1 ndi ,Q bojo =n
113

~6n~

Dldlmle' , c dl -llld~fu50:r 7 m~ Un..·'n al m ~~InlUtrDr

.. '~: s

~'I!II

'3
_ -

lI!!

[~

n

ef_

_:,Ule;r, 0

I,

e

'T _,

DSilClon ,'5.

.,

I

do d

Coilo ,:-_D'- ol:r -

~. d!ill 'vitd vu e_

a po, I;HlIll;'[]
[II

dlel

man ..

g

t

2222Ylii1
------- - ---

- ----

-

-

, E, '10'51'
lEI
C,lome

DI
I,

I

I

dpOsi~D
Q - !-, nru" -;

0

d i[e
I

d - Ialnv~~, e s'-m i!ii', f -~'~, nal [-a-=- - ei ((J'~'o 01 ~ ~ ei tiC liD ros, Y' ~ ,n !U e tf ~ - a Q'( :_6 _i_:__ill_ It ,a!, die I s~ [i", '. ~ i/o, ~ talpa" e, e 'cu:
pe60r
l [

I

1

I"

...

ria '." fiU, e.
e
1---:-1 _

ilol [,' sDllnQ~

10

[[ I~ .
10' tl'

5QII~nIQ

IIII gflJ
I

'V uce i lEI. dl' : d~ PD -,i 10. {1 ccrburcde _ pal:o por
5~

m e'lor

d i.ho,

a m~'z

1

lun [un~

5le9u~do
ItlDim,p) I~-:

~I

'0"

~adD
en

I

'lan'l, ~ - -

lei

vld io!,
I

110

f

aI

is-

. (oglen i'e'Sl impu ,a' ue h . an at[ra\i DOl 1I'II'i merc[, qu 'ndo[ lJIU' d ~-

p
pCS,C'I~

Dcfo e.l
[.
hQI([(l
f _

1
:..Oler

e~an,ra~.
I-~, ~

en
Olb-ief IkJ ~ D
I

Pi :5, c'ign~~
I:)

orri"
j

_"
•6

1110 - ''I

ectu]
I
I,

r
In'

"5 I: D "
'$,

·,Slf

o~,

If\ii

ad

'5 a JID.
C' ~'Ie"[61la' flo
I

11

III"

~s
n~
IC:~""" ' I

l~ei"Dtd:d

d,

Idl

~ue~la ~j;tP,gl Q

nb IlJ

-'011:'

CII IPIO If 10 IP 0

d -, -i ~ pdll' _~I"Dde ~g .Io,jln
'I

~[dIO_lbD'iID'

Dil

SIU

lin

:r JI~I'V"

r 'I' -,_,
-li

lue e IClC;CI• - nor a 10 clade rQ If ) I

EJ ~I~ j erl(io,do d - Illo!3 ,ri~me~n:s rno -_'I~_, ere d~l ~i~po ulmo~CJr"~,; estQ .n 10 gl~ffi'u j nQI ,- n'tl - ,al~ I, do 1d q 1_.' 01, ,.. Q ,a CO~iD dI tos. IE· IIes -lellD_ 5iOI .~nt :",- ~I . l"i 111_JJi1I1c,iad Dr 5, I~I 'D' 0 bda _I c5vn ~ ~.It] (erma Iree D[1fiI91J air . ~_Ili ucdo '~ran-v-'r1IL
-I~

Ie

1- ~ 'r' -

(:" -:.

I,_

I

I Q s.'al~i.

!' gSI_ S

a

La ruee
. n ~ ax·
111

de ant'e
(j

lC

su] ,t, _
I [l'

9S 111,c'%Qda,

!
_j ,.

In

1,·1

III

1111: .

lee cignhro .~'adle_B _~or!li de IIem dirrEu:t:ion. IE's'~' ~' .'
t"gz

'e~ e
!to

e

gil U ]-,0 C _' n

lJ •

glLrg

-

IQ

It!a

r9

~

1[0I .

:51:. 'ma

·n i',..: rlall

J b,roz'oiJ _I ube rc bi ~li~tQ qrUe Ue~, I - ruee D,~ loll 01 .~ '~'i uad'r Ih' ~nSu ~CQ :-1~:fc",:'1'o
'-I.

bo

lEn

I

tLa

-

Ilsi III sebre ' ~I f b0 e :,~·,61' 'ilJldlJerndo' ,-Ih-r lie eer 'ClI_:__I_ra [Ug('1'_ do I CUilJi lila ira = 01 al maximo P"
P-,~fll .. do

Uo d

,$

r so '~e IhBI~I- 0· dal 0
I ,~, I~ "

'~Ol - ~.'. '

i

'0

d -,

I~

ule fiCin
f.I.
I~ ~' .' n

e ,el i6 .

n ,ia

lo

iZlq i,
e'iS'

lcnmente

monliUof
~nl I~

e'5 '0 'tu_:_:' del

'20

-~---

-----

II

I

I

If11

G

+

'.

.

- I,

:'

I

T [~
es d Fr

..

I

I

lOI oSC,jla ,-lie

S05 -

ns

ion

'Ir'CI5 _ ira 0

'ip;,

~nal

"We;

'SilO

r~ r ,(ib

~or ." I, rOI, ~liculQldc ·OD
al
ImolD .e I~CQ'C
I'
l

0 0

:,t'it .I ~"ao IP 1ft -ll:)~JII ~ d -. ClI- a,f~6:~ i~g' ,'~
1,01

de
e'
CI~

l,:_

1_

eel Sn

c..

'

!

r":J q ,""n.

or un copieD d eC~OI, Idl II t lpe "e h:.md, i ;~ E.'5

II

de
i:

IIO[ lUe, 0.1

eer
IrCI
1 ..

Ie s e~!e len:', s

,0

1~1~ IDS Oi

p~r
a

fCJl"mu,

1

0-

C':6~'itO ~ ,.'1"'- e

" i

~:m ffirol

ti en e as BglUlro o, par
e sus
lSI

lel~'
[01 rai

sliI sob.s ell b 'O!.~D. e ,ei, ~ {om~ pU~~D de DP-O o, pgr

dec 'i[;ruen e

'tnJIS'j

eI

1.1

Qnd~ :_' 101 IClorlr'Dter' n.
I

I' .'!fUllj un

,,=, ld e

a-I spen .::iJOI I
III m'DI, lig tJiDd[ot ~

" G[- :'01 Ulo dl -I

,

.

I' ,

I

.I

I"-'.

I

I'

.

III

I.

=-1

'La,:: netiil'.;c

[JIII~m .Inll~" por
,clllt:..
R_ iron
AI' W

cr lo~rlO

=-

orht~~:s~ 51
0'"

- ~ U~OI 10 'ond1!}1

he l~( fI
o:cp a

~, C_

a
'-

M

S :.151, pgf Ifanll;gluli~H'III_'j c posilbili1dad die _ w,uU:CJIf~ p,o ' , ~!'JI # 8!1 Ira I· nl i Ipe"rf t'o" C'O de lei punic -iata il _ a Clsr'IQ' 0', __ :5I!1ll Iq ella _ Ie' l'fH~ep'en U:l~t,.' hJ posi ~,6In de I -, ii' QI5r,g gl ga,I~al 'v flOr Ique . ~ Dr ,n ~g ciumaf,o
I'~
0 .

Ienc

e I b ft'~1 d
n ,~d '.

d

mCi "do ~ Ii '

I~

d

CI rlia '
i

ndo:.J

e I111 via
,Otll051
UIii1

10 ~'el~elradQ;r

·dem'''!wl enn u+eder --IUY - rd,t~co ~It' s I~
'__j

1110C ~" tell
!I

I~CU' ~

_,S se ra(~I~ton!ll1

JO
p

inlerru or- ruede ,0l11"li cia 'IS:' co ro, pebl i6

<-

·'U._
,~~

S,~'glCl1UIE! I ~
I

If,_1

10

I

er e che

I

J

I

ani 11110 f"t, 'n ,'ei po,· ,. 1[' t, rn.
I. I,

t,re,obi
:.111 "

:ro

Il'ra Ir ~ _

I

0

_, cen II!do [0 Q'~ me C OS- U e .- u e 10 r tQ n
I

(UI~alhJii

o

"
• ';'
s:

\

.. -

~

~f ._._~I_lJ
,_'

!J
. I,
'.
I

I,IG ~JI& DEL IE Ie: -I~.ID_ ~_O
f

c9
I!

cn:J1

•~
iii-,],It l.
P

J:r~

In r~ ,::1 or ",h., tH]'~~I__ •

I'

S:] D ,2

'&:!

I · TJ'I
__ ~'r·ur~

plonl IreQI~cr I .r: uno m one 'in

:I

U)

_N

n ce '-e'
l,
I

d. - C

U'

rr n' ..- rrto nlurn, ~'~r~ Ia ' g~ is.
CJ
I

'n

~JgCl

'620EL tU "01 6 t iICO ~ de la', f::l

-

Ih .:_ .. lune r a s_,
0

r , IE i
...,. ""'...

rle';) ,
rH,J

:Ji'~
es

I...... ,
I ,,-.~

ven ... ~,t or . :;, i

qUI_

~{1'

no

-i

del

pf')~·ll!

I . ~-I"
If.:" I'

[II

i, )5·,
""

"":. .:::

~III_ i u. ~.r ..

r
I

lor '

'-,g'.
101 ~
.._

Iii de· ,. IQlnlt'lccl os lI'na v "2 ,qui,l,o __ C
I_
iii j_

I

I.'

~I

r UIP

,n Irillflmlon e, ,A~-IC'(_::nfalc 'O'S

18,- 01

I~

"He de egl~lrJie.

de·~rlup'Olr,

E] eseoeter .• Vle,spa as (_-, '~lmIC:Iern n ire faic:iil dl' Isn·t "I'e'ne~ry repcror, Srin em '10 gO,t C - mO tode Imc:J lUiiln I die, p_ =-lcis.i6"~ su rne 01 - In t: !u" i'lol un ~ i -C die, Ir=I=-,Clulci,on'e " i ' .'Iil el d ssm n 'elII! V men 'Igre' a=Q,-:

dmv'-

1'50'5, -

Olr ,
,

Vlcmo:s :-'
~'~lllnIl~~ S

dl era ed

I"

~, _'rd_

="'1::1

,I cido die
'IOlln'c I'

GC._I_f

[[

-:='0" " .

-

50coo
I

~-

... IC":-",

!!
-

,',',"'11""'1,1

qru .-_-1 -

e

r

'fa .er 'segulido 'f:5Clfru ~ u1ho'SI, b- io, de r :' arDcil6.n~ p
-~melmp_, lei peilOI
I,,~

"-

I

'I'

ell

-. loot[- r

[spa,

fin Ide s~mlpli'_h:alrel MiC ' ~mlo_I,

I.c_

I

io_
tr D

IIQ'5
I

ha p--, r,ecii ,I=-,

ilil"
IC6I':

h,:-:lmIC
I

i'l
'I ,I

,rlcdl__"

cen fo '0'
U _ Irli!IP u
I

101

a e:-,e]~ UOlf.

I ,ial

IS; 1(1

~OS

I~

".IU ~en -,e. estes 'IOltogrllf'lo
e'l1l
;-2Q

r

e'll~

~'-I - em ~IO:

5, 0 - ib1uia:s die 110 dl • '5 m ol'n'la .. ~ .: II~'

iYI-r~ID orl9DI' 105, -,

~ C' :_~JBONIUl.
~I

lccc

leG

a'~i 1111 ~

_O©O
no es absolu mente
01

debc]ol ,de rntnor len Ie po I~'~ 'lei, n era 0 lc e echo" "WCln Dr Ii ErD~ elll1te el. me 'OJ!'
01

I,~1110' I cem
10

t'arzndi6:n
eter

00'

V

un
SP'[]

'10

t rCr(] que se 'I t'u:~ql D lpropas,do). Qu i t,[l , la.s 'uewCI' ..' Ide ~ (U I tn ~,r .

In

F

cue

. o, seste iendo
~~
I.

I

,S

IPr~(~Si,O

..

_ort

p:mrtl,
,r .
If

fJ\J

ita'

ffi'odQI ccnioc Ilr '. -

0

1[0 -'

IE!

~I

~I

I~

d

I~

1

..
L'
~.H.Jedl a

r,

i 11110
1-

"raci:n
a
CIr;!

'~S'I.
I

p

,

y
JI'

d3 de,
.;5 I·

IiI

'I in~ l.or d

II~ I. '. ~-

to co n uno
'

,. CIII~rIiII

~a~
1. ~

~'U

r (I S

,e s u~leCU:U11

~raz,. do

-n~i6n que ~ c: _ - i IIUcdios I

a~;~liz....." !IIn,. tar Illue'r-

r~,

I
~Ir

d61
'0-

~IBJru :t!~ ~

~

~~r.; uno
. ,~1

,1:) -

to -:
'-'s'e'

Le

r

s~tn, -

all!1:D.
-

S'

apr,· c i
illQllLdlon
dO<l

OJ -

. '0 -

_j

~

r-

~

«1

=

hu~u!"cn de r.i li nd 01
I.i I n

'I

:5J-

n que, e I

OltO' In0

1

Ih,-

5-0'01

i:adlo ~.
~!sidn
(oIOC,:1 . ! .. '

sino simp .. m ,t. ~Ie ~Oln~ : rnUII de Ii iac:fdn colccedo
I _ 'C)'rOIf 5

·~ r ·urro
II

1;1

. ,ront
I' ",

0

(Iomo,

SI_ :

corb Ira

I:

am r _ I~ 1_
lijl
" """'_ II~

:Ii _ ...,

n ~ Ig _0 H I. P 0 I" t'Q~n,...rolo cl-

~
"I • ....;..~ ._"

-

r de
t:I

I~Q
I

.. I

.

110 tuerce d
I~ I 0:11'

n

1-

R; '~'iJr' rei

cl~on !ilr-

SOfL

Our CDJ n~ ' I e
FA
I

mC:ni1 fa

tCH~r:·enes COm! ic,

o . ~ms~6:n..U

110ma de eire

II~ iu nfD

i'e

h a nil

hJmCH'5'C

ubo a'e
._~I

l

ltd

fu done I. il ,n
n n

fitu Imi,_nlO
~ ,Q

Op,

rn

Ln.,

de e tido, h
E O·~ '·IR

I,

.·e
~DI

'Q

110 ·~L·mp~'ela del

m~ i~cn" e u h !.'ido Ie j' I

I

~.

IU

l

'cellON DEL, ILO

I

II,. ~

E
'0

fQI.

lo

mte

·on [J~

~a b

i"'1n'ilD

,.e

,.1.: '-I'__
0..

len-

~I \lQla~1'e ,molgr -8~i

. -,~- -_~O D'EL -. ,0-0111
'I

C - m:o e v - ~tI
r .i
I Q~

~cllutI6:n
III Il' -III
I

ociarlll I oto '0((' f· nOI - 61= ,on ,S ({Jr IlDS do. . t oril1"UO q e 'fiia i I~ I~ . 01 IrHJm'in arrQlnqlue,]M ql~j'h:Jr . I~ p" a I ,e ~ ~~ mcu1fi1,O ncr e~ Useoclt'-r'; a lu d~lre:cha' iJo1rQ tI,ue t :-1 a~_ i Icoli'g~. Irer OJ ~ 'U . ,ro !~ e os nil II los" 1:-.
r
l
~ 1

par. 'e'
, ~. CJ

-.~ .r a

un

1

I

s

I'

.cu

cart r, _,_.-._ 10: L MO 0' ,:' IE oe,smon . des lo I(uled

f..i.Q1rc ne
ICO

qu or
J~O,rhl

y

~

d,I9

.ffir

31

I

~

.U

cpo'C
• In"'elrllor

.

R

-c-

'"

t'. :-ji'

I a Ipsit
eLI

n D d _III vo

Q nil

:

log=

q . e S:lr~'e d'E!1
I --

Ie' j C
u _ ~I
I

~: u b·~ c rt'l

ra
10 0

d

101
f ~ -·1
A
nal

N,@
-:--'X rac.t!orli'

. til neces ~Id,,'..... d e '"_'I' Iz.ar u • If a
I~ ~ II

e

I_

'Ilt_

,t -

en 'fa'

del mag areo " il~o,v~'" z -'n· 01--11 . ( ~IQ, bh5!.n ('on Ie ~ III lesrp -,JtI~_-,elsp.o~, he ~ ndo IP R'~OI~-e cpoItroilill

A . lin r 1101 O;pClI Id' ,I VID~Cln e 1'~cra q e les'te I -I 'M'ido pDr u 0 ~'nal So 'Ir 1101 - n~nJ I t p. . o riC
I
I~.

I 01
1'0

lo 0ip-r- - ii ""- J~
t~nua,i'rn dr 5loic'rnlnhlf
I~C

I - bor-

del

alll'~al ens~dn

Iia cunl
V,-

S :0, unire1e10 C
I -

d ,,,;!.:J
J",ldc

ile IP
I

ID
1 __

~ne',~, I: e IQ b. -f o ~ tutor
'~Ofn

de
110

pr r

ir

_

II 0= ,~~n
h:Ulr

-la-

V:l

I

I'll

los

or~rfild;o:'
1-:-1

y

r-n-I

s,

il~5p@c~liOni'
j II~a:Jl·

0

1

I Mil

(011Q Dndcl Ulf110filiil

, rrf a

etas 0'
_ olil .r ~ i
II g,Ulr1

er f
tu fica
a~ ciler"'
ItIl

ol.

ee b ~ d d
-

-,

I

.I1~ell a f

~ IC)lr ac _
I

• tTCI.

:.:.n
1.1

nose

de

-.'oyI "

..

:..._

I

It,j·

·,:d'j)

_I

Ua lod.,

1:1

a.

I

o fI n

g sp,c qt1

on _r,

D IS . 0 E D ''L - LEC101MB 1110 D & IL,Q CI--'~lib _
,I __

DEL

~-:--=-l -~-. '~cs r
': - i6n
'I

[e
d!€
tI

Des '~Qrn·[~la-

II[J ,(gio, de~

. - ~ ·1t"J1 or,

tl,-a5 q LJ'
OS . IU
'51 r'
I :'

! II rno eln
F ,I

~indo par tr _'. _'-:-1in~Uos~ ~
'Q

I~

[mp u=:o

I.·

e IS io pril-. 11 br a ell !5 _ I
a '(IDic, Ip

. .eliin ~Lhld,- I~-tua'''' ~'curIn1 d es ,.. li'~OI

do d
U -.

dl

los,

'~OF

q-_ e
.clelr

.

I i'err'll
I

e,1

Ird....

e I~a:s
. lallJ"CI CtU 1=

_~ elll

o,an

8
I

air a~ of

~a
I~ -

t - Ie
10: '[D

c

I

VI

OCI ca.-.

n
I

liD

I~

re c.ci6n[~
~• t cdc el n:t~ 0
01111 ,#' 1;Jl0!!!
I" I~

to
IJ

iUCL des-

e

h be r

_U

d[_:_

t
I.

~rl- J" sccnr
:--

=-p,-, - - , I

tOo 63- 0

'-f - -

nuestro

cClpttullo

Q

Qlnq _: el pO-[c M ~ .cnd'D die ~I:-- v [ 0 idgde's.
-I lEn

RI91fror :1 pad, ~ - e CI puc -h~J ch I. I a 'f In I ·1 c ell rei I'0

mar-

II
I

-'IUIE

-. I

"u:;~~
'"" or ~. !.:r ' -~

d~€,
'J;'.lg, Illtn

Id '
Ss

10

,po~,

(iar.
p a~li'Ua

I

d dl
b
I'

E r. t:e'~ C -I j?' ,.I1'!I'_"""'II"'- J r:; i1"
Q

..... (:~m ;:

~

'11 01

u de

rll

, r..

E:ad'
.oiI..~
I

el
'!:DI

alIU~!l,t.uj,cHl Q

~H..filr' u~a IE·1 ~ i

t

ID

nll"J IP- ~ .... ,j1('1 IPIi' r te'Ir~D""i
t

r' ..

C'CI'S
(t

i ~';: re
i m Ir
.G:i

~

tWln;;]l
m~:@

m-

,,€ r

'pO-rr.]1

m

de IL"~ ~'

10

i.,O'":::lL•

:::-lYe e~
It

•I'gc

Im:,l,:,:, lH~I ~~

t~·r

- , E_
Q

UI _A

'l
",0

~g J:1r.L

~.. ltd '~"i!,i""

ro '"",clhit'"r c.1 "_poso

!E,I

'!::l

r

~

. r_

...!II l~_

'I

ti r' r la
I
,~! - ~~'"

a~
,~

-

o ' . !,

iO

I'

rcas '

os do

'"

-1 --. .... . ~

.

E
I~ h=fid ~~
r&1E:
I

'~iIJ

-~

e'm-

,~ifl~ ~t.'

d [l

t[]@~ 5.&M),. [5:t-_

~III-

e

1 j as V

-

un rn 3'CI ~o:"l'do
..ec

~;..!

D _ llle

,=' e

..;-

q -: 's I":: r d

'2~"

m
~C!I

l. C!

,_
I

j~

jade

In 1:11 : ,:~;r_~r t •n

d,

c
0(110

tlfJJ

IS

o
(;"FI'" '~
~-U
I.

'. 'tJ,S,

,.

, , - E: CION-EI
:-:1

"'I)

'gOI Cl

i III

de,

0[' TO

que,

I,e-

~ ~rc no ~e 5

!(DI CiC~CI

delll ilU

,~IOI

latBelt

e! sen ida de S 'ud dC!be' s r 0 a a~', mm. PI[U, J scce r el drbol 5 (U durn)
en
1 .. ,

I .! P III ones

, ,t

I,

~

r ' c: ~[J 1m en:

I'

I

[-

-u,
-

=

I

J!J:~ flce

10 I

'" IClIlrt-:,

or

.. I

1_'5

!Iii

~'jm,idod
Li

I~i[Dr

c tuer

ell

qu

I

hay

..I.~

""'_

Y 9'D pea!r ee
~ y reo Pi

a ..arl:
Ir-:-mlll-- a

rar eli

srm•

r Q litO ~ 1~~nUQcm 'n

5,

Ipr

l

"Ct-Utl

0

0#

'f " .rse' e,n "... ,rar'"Q '] (0 r-

- 0 tal"0).

Eln
~"

( nr m.

~

,

73·' ~
-0$11-'

co 0

I,~

IO'

,In (on ~c: ' -

d II ll~iint n, q LID
gin
18 1
1

r.

sgol

d 'h;:, ..
!rQ
-es

~r ,~I~ - e

n -: se

~0 Ie _ I, ~

t,"

'~rlac~or
linl [-.0 ~, C'lC"

Ies n ,c:esa If) gol~p.·.'

arlhal
m_ttJl

CD

I

n

·~O"
I

~lac:aJr

I

,

[llg

.~ "nal
~

E~. ,I.

U·. -

~r

;;1

-ui[~'"[ e
(I SOSj !P.i

'Z~f
If 11

n

I~l

troc
..

'0

d~~1
~tl

espoc a~ qUfJ' 5, tili~ifl .. , , ~ll- CI ~n d k 'tl.pg

I-

po re de

hiJ.

xt ~
un
ok
r
[

IJI

IUn
~ 1'1

mi' g

(f!lQr~'

I

101 Imi' m ~

e 10 ,die

a
"

DI I

NID,
til'

[0
~

~ri

II

i:

IPClI

IlliU]

n

u

._:~o ,
-

con d,

r

~

c n~

-

10

'0

, eritj

el~ cigu eln ~

fir

un

CIlia
iff'

r,Q [~,-

9~,r[ r ,.,rQ S -. ~ ue r- ~ at
0
i,.

,

..
lUI

d,
,

eh

0

Id

1

.,_ n~o •

1[0 J OfQ'~'

on

:r

de

p,al-- tro
lJO

Id' ,I II/ u-~I

,.

ro.

cur

e:

qu.
d~-,nrr nel~

:trio.,

r
-Icas lir
U,~

u ...

d:

_
I
'I

dl-I
a
_0'

011_

I

a,

I'
'~~lla
., '.

- alor
~J.t

hl"S
,~

illo

I-IgC:lia 10

de

,. to ,

il er

I

,I

P t(1,..

, lee ~ e nr
5 0

' n!il~onl'..

. III,.!

'1:l't,or en le P'D il~d6.n

"OVID"

ep-'-o"~

j

: ' 'I~"
n!

(Indo
B' Q

lOt

i

F_rfe~c~'om:"
~IQntl dG-

d -I

",, t"_
or

--l1li ~ tor,
:_.

1110I

an)l,_ praplc =In', dir ~ [on SU 'hJrlb~ne dl refrl~R e -,iC i't5nl ,Err-air 1,0' '~oro C pili C;D _~ cul~ de C·Qllo.Cgr alo
1

p1Jtn'

cerr C'~Q es iIlB m : tm'U _ " CI ,ell'iar

i'e'S
.sUI

I-I e ~_,r y- 0': m'JL ~ tlo-;-lniUm I~a· ~"fc.

e

-t'ft

,A'o- n'iJ ar el J
j1utn a d·.

10

rtU1''1ue CDn a ita e~

I.e~rov

arond ,I '~

·n.&~ 'e<' 0.,,1'"

,

...

't,
cdr a,"

I,~or
Q.

uHil Ol~ H ner a" ~a ,gliitl ro t;ldea:uada.

'arlee lEI m'a Ing~Iit -, de I~~I; a I; Ita un :--'i!'r,
lO~'rD~, d

m nt

>iC I-'C!_IUs • III men - a '0 --.1 _ 'ub -:. dli_~,,~]'6n..

II

io CI[o:n
d

I-'S

-

" J-

doS
lOT

. '. io
C'OI

e cu Q'~rIO 5~',' I,'a:' 05, Icon ~. r'~ y ~r-nd las Ipl~aas 'V _~~"i(a5~
I::

fubi

r

a_',5~ando

D

A,' EI
I

I,

I._onaf

n la

,ql"_

qu

IP~Jotlq,I..I"' (}
I '

e
0

rr unl mat

2

- II

, 'ma ;',
'1

n~
le
d

111':,-

I

or"
I

ii'

','

1.,

II

ID
IIIJJ _

qlUI!

ut,Q

I

'ro'l

':::_a 'Q~ ,,'

If!' "

r,c'-

I

f1lja' ~ .
dOrS 10

del: tubal de e5-

,cia '_ 01 cil; - _r'D~

os D:E L'
o _r',_'
I

orni lo~ dl_ 'lir_,[i~ I ~ ~ a I~allflij!l Iq ~ _ ,I r e
I

igucdm 'ln~'"

Ift-

I

pL' fa al - _grZ;O

I,

IJ

'1

sa~ rr

QIJ~:' 1 a

-I~

1,1- tu' rees IQue Ifi i,a - ,I~ • ~O t, tot lei II ,lculgufIl

IPcr'hJ 01 mer;or

"
dl
nsg""

-"or

Les b o-ques 5;~~lfiI ~IQdo_ -:- [jD \-,,-, p'or -:--_~!"o. Itt U 10

,_!~

~arnlillar

pl'n

de ,: ,-,adG 'Y' :
'flU IU-

_I

_a~

fll'u"D,~
1(lon un I n'a'

IIClruri Iprefe -n
nj'tlr__ll '_

'tl.

de~-,'0 r" iii llor~ a

d"

'traw' , del del~6s~ o, !a tu' rCJo Ique ret lena 01 , r .if OlOJ S 'IPl'lodn 'fu-o.. 'Y' 18 'tI' no I r en n de I co I iiUJ rlOl or'l~ ni de Q5 oaalr acig
I,
J, -

~,. cuba d. -'Q~ 'o,_r<"6o, Iho, ql ,- reem'.'~! IgJi' IIID untol oo~oca.1'

I'

[

"~

s' at

I

F'1'I:c

'

,I

I~nalf lin_~na IQ cd 0'5 !~ Ic,,__n--'-_lZ!.ac~ '_ n _sallie _ I

d,i '6s~ffi'Q., ISi 'n,o p ala

11101

910S0-

I' PORT', iho, qu' d,
'war~lllc

g if'CJ I lei-=- n{ _

IqlU e
I ,

1ma II a ggsgllii - .-:
II

,-a·
1

all

po q~e si " ' d: - a I IPgrol el I on ",ali " , I ~grifo 'gmr[da ;0.,
rlrUAfolQ .' _ ~

,I

_0

__

-f)

PlQflD -5'

I
-0

,. -1~D,i J od -'5 en!]

d ·b-

-__:;mo,IfiJ
-

I

Ipc

_I puno dl-~::_ ..· IV

a I"

-,'

c~6- de punlto mu·--to. - D 'g~O - iI~" el pqu -,.. e TnliJ 10 (,u _' ,c:e'rr-I
I~' 1

~. [b~
nil • n -:1'JS't UI~'hiJr

ta d

~Ig "aila
~Ii

el - u~
I

I

a

5'0- - r 110:5 her -iln
-'-0

,jiUn r. ~Cl [

-fl S,U 1-' , '

0 'o'i'Clm~,n

,0' ,

me - d h;~rn'10'

ffi'QI

'iMe, OnD~ o IT' 10 Iii sire "05, F G~, ,m ~:d(l,~ d ' ~IOI: _
SQC'_ ' I~OrS

'm ni~ "r .. U

ex r Mli': de~1 ' - 'II ul p'un~ no '91~rle.

Co -"" ,"Oln
e"
'

debe elc~lo .e at ICJda del Mol - r ~at
U -D

+

~nz
t'irar

iV_FSO

Iia

I(,ob

. r
I"

,"Ii. -

t'orl~li

no

cnero,

.g,
,

,

PlanI

e~ 5' c
"eifCI!

_f

dl
,Ollill a
II

de' 11[- 0'-

,01

de' Iloc Ita
1'_1 81~

re

v .il!o(~do d '

et ir 1--:-

CIS

P

'f - 1(I",n,

Sl ,(1 If

'I

(nmb

,0

Illi-a

rer'nO 'u 0 I' ,- ~,uta ~0 hJ ~zu ie,rda d[-,I [ ar: , SOl", ce -;-,0111 t I=-elro 51~ Q, Ie '!a i '- de p ot,ecc:i-: n a pI. r1 ~'fr en ,sfl ' t ubo,. Villi) v'·er a [COh;)Ci' r lei p I D de 1,- ano , bre el manin -, ,; EnStlrffl'or I~D'- ',:- r1minc as s' - I~a J=le! '
,,_j "~ " _
I

I r_!~ ,mlQnf, 11[01 ; En'iar 'ar 10 minQllles, [en 01 P-_'

E

om i ,;;s _s, r bla's" Slinl su'

I

IU

rte.

Inn calfo del ~1!J'~o V II S("J a I fe's de c rl~f h:L
fir

I

err

as '0
I

[I
'till

IDrini Iliol

e

n _, blDI,_
E 'sarto1l'

-=-

uno

nrlrnero
-lU', " a,'

lal'

c" "I" ,-,~ Plan r

1m CIJ' " Ir:
I' _

'v -I,ocid d.

,alb~es e'~'-r i_:_ ___' -- f nd g re' ella

-d

tin
Ii

rtUJS~,
' ilOtej,

'f.

'm

I

t'I~IC .. --

E5,h~: re IQ·
'

'I
I

be hoI

S

!II

ria-It" -

u Hi,·

oel
bal un

J

•. D
I

I

'

_I

,.

,

IL·· .

-

_I

.. "a

.1

1'.1

III.,

maoldos: Ide

V' ,c'p:
l

Id _Iside e ~ -= ,j'm. r' m'Dld (

"ii

>il.

IfU:J,.

,~

::~ ilia

dl

glc!soll~·fl.,

3...Pel_til de pue:o
4) Vlen! 100 d! _ ,5,. P. 01 d . 6. 'CI-:x:an~
-

n ~I-~ b~rlgdo~

-:-C'C-'SD
i,

-nQI~

u-o (gmb:~c 6_ '~,- de d, I _mbroQ e,", 91~ Bg~6- ,.~ l~om -'.
II ~
I
1.,

10

Puna

-I

,

mal-do
l:

,d-J
'0

I~ _I.:I'~

r

'1L

Indo ell I fr

de'·'~ntl~ro.,

lAJ VI~' Ipa
t i'
I

e,lI.i"~,01-01 I;:IC, I lun me-

·nhJ~as
1,01;

~S8nc:iUal:
ICIJOI!iI~

sa - ih'l'-, , Ii
d
I

P AS fA

CIU1,flOIS

pr it:ip L s
Idle clcleif' •
~I

ne

ft] Lri~a~
co

1uf1·
I
J

nt ;

-n.re e1 _.:isi'6 n
-

Iplilernalture

I

~lobus~la!" .........'tlre enl~ -_, mlll-:n 0
4

I,

t,_;_'

.~I,II __ U I
. _

Y peco

-I,,"

~IOSOI;~

dD~:-S d -I.I~~sigdc IDrl~n_j ,.... '.' cor bo..n iii Uo V
il!li!l,PN-iI"_lroIS tf ':,
,iI!'
1.'

d

E

5

h

1:1-' 00 -

un_1

mZI[Ja

,1
II 0 ~ ~~
I,

Ire IIilC III-

19~IS'D in til,

1(lomOI

,~nl

,- I~ , IfL~,' '~"~eml0 '

d

Ol5;

lea
C..,
~5,

~~I" ..J _ , a ~,:IIIIII _ a d ; con ,-~:tVau ~" lei, 'gs. propil'"

IQ'J

co It'
S

-11C

b- _ IfrY_5 pt'nd B r ~ ~L_:s:
I ~

IQ

Grr(]IM
1(1

pe

~I rlilcgn e __
,'Ielll I
I

.

cfad

pesar
1

on qo-

s:o.l~"n. b1
"I

1(0,

r, ' Ibre.ra-I. c) PI-' f ct,,:I

Biio

bJIlJ _ t ira eln II C l i~n·llrOI sln a,s slim ens t:r"ar i'cs lu 1,'.~
I~'

1~,la cg'n

~D

Ig,a-,ol,"n:-:-l.

em'"

IE'

-.'0
_I

Id lc
l

-I

~';'

IV(l

en

2.

iill

"

0

1

W';.;_

NlIII! ...

"

IKm .'

·.5_'"m
7.....
'_ali'

'!!I

'.
'11,

dDI E'n 'in, ser
'"_ -dla
I,

n n:15'

un recap,
..

.

~

op',
I

Ilina V lag~ilar e fl fli[ j -,nt' , I, zidl er t,_ S dl char~a

,"7

I

1

01'

.as ' Ie

_.1_

D

n it
l

I

liP ..

.llmc
QID

e se p-rodlu Ihocer I·

.I

..

I

ner
.iI'

1'(I

m

·8

ulna

-cen'a

e

V, :;;' ,S,"'O

(I

mfl~('1
tl

01

I~

ate

'Of

II

.

n

$1II

" cor un'.

n

Q
1I1I

1

m

i~ Q
w

-

a 5 ~ lin CI
ur'l
,0

ee.,:8
Q.

I~

, IJr"O~O"

I

, ~ ._,1

Icorbura a roc ;16" ne mal.,

sio 0" '. e'$--,I
_j

_. _ $

un,

_ mo d :_

I~uln 'D

~

o'

'm lid- I~ I cerbu ..

Elrl lie! 16m~na Iq I:e If'.. ' _Ies' r~' . f fa h ,milS mel' It· do II a ' II d P ,itJ- osf ~omo tD!1 MGln' 0 d! CL'_ If) 1-9~ do -, g~_~ li.llJl~ Y len C Pi
JO ~

'p r - 'co I IF' a' .~ ireul OS de

i - 19'" I~QS

G~r ner V
I .

. jU·Ott(J~

C:_·I~:B. I·"DC'R

IVES, I,".ICTU,

.

I~

1. Fi1,o de

:2.

,

'I;"

e,

n'
8

-'111· •

;0'

1

6,. EX(I't(Jldor ..
7~cu:IDr',e Tapade-'Io
"0'-.

11:£1

d

d,
I

OS'a !.I OL.

.- _~I Icue'-IPO Id-II

fU 10...
-

I,

'11'tlld

~.I

, - ..

_JKR'liz-ad' ., ~ur 'ide. de 12.. C.; Ilh!l r d -. ~iilG I[ : j!O,~~!

a,C:H

ila~l
49

Fi Itrcl~ 2~ Gr" '0 ce

a

IffliO,.

G,i'fo
G:(
,0
1

d - rr ~~ervQa
IglQ
rJ

51.
I •

'lUI af(a d

ol~iln~J.

Orifi,ciOI

I

Or .

7~ G 'i'~Q~ a. D' po Ii 9,. I[)-'~-anl'_ie de

- elDc:i I = _ r __ tla Idl~filc'iil ul
S:' CI-

Si

liII

1011 erro to r r 10'

I

'1-'

did

La I~lnsi6n d', I ,albll e d :be I. DCDI r:I
I~arfl Ique Irueue

11' 6"

-_

fur" ,

51

~

erlo ,I : _'_,S'h:lll :n mo, char. P- -fir IS 's ,~ om, 1_" n t,e ~~'Ito I'
_tl:__
WiFlI

_:: n
-,-,It
18
I

ueder
mbfa" _' I

C

CUiiU.~·;:

cl UCDlf

lo_ c on'1rOI,,-l

Ie

1~'lru;dor

5 e'

Om01 lals,

u
10

',IT

Compo
'i n

Q~ Q

el

',as,oh -0 (m mez(:o;'rlmir
10

Conducta
ra:· .:.'1 .
I

disl

I~a

z, Ir_:_ d'__' e

i'Dr- i

od

Icta ffiru;dc.
Ie

la
I

Ic
ILi

b:~ -

-' I ' ,. G_

I "1IIt'rol d I

rburado enl "flsa·
I

to

I

b]

b Compr :.. Dr
Q_

0
.il

'odo
A

.~ flO
j"

t 'UI·· :-,,"-",, 'IU

III w mp i10

I ~'h'5 I s.. al corburc or
si 1-,1
mQ

lor

I

_j

f,SUIr iidle'

10, - ""

mpl~ :Z,CJ -

I.'

~I

~a ta,mOI de
t

II~

&r.'
....

'I~ollamliento .rurdo!
I )

die Iia
r
.j

IC.:'m

,I "\onti _inI IeI n nt, 1
0,',
I

or
05 I

d}

IClom rob,

f"

_;

U. ~~

01

I, ltrr

ii' I

11_ corr~lene

Ca "liO, or si ~r Jl: 'orsl ~ elh~ra-'Iad,b 0 mol fl:-:-.g le _=- 0..
Ctlm'plrIO~ ~

Ii JI 1m
_U

fUcl"Qno

1

0

Ie

,IOf

D

I ",,

.IIFII1'I'_"_:_

irr-en,

--------~~~-----------------!J--------------~~-- r~~----~--10 T:S

0--10 Ipar

ia
Ser'vi·

fid
c]

E

I

e5el
I

iluCI c!on

JUI9gD

e' .

s"

1m lbrItJ

0 len
1

II

.- ~,e

e I'

Discos pc.

II. " a: ILa ..._,1

1

G~

oI
". la
l

IE p osi ones !;elilerlgi'"' i"" n,
t" 0.
1

D'

,denr e
.

:I'

bui (IC

L~'
I.

·IP-'·. ,.

0

su '"
[_

dl en lias I'"
'l.

"

I'"

CU~IQI I'~

erns, d:9 plis'h5n,!

'e

I

lata

can
,

.d.
1:51Dn
+ ..

e~i'.' f
cro
UI~i

-

,.

.1
, I
I
II ill'

(; ~
"~I-

.'

',P'

,'"
r

I.

b~ul-

'1..

JI· ,.

: .zero itn

E

..

1-'--1'

J...:. _ ~ _ ,

r)'

ila

101 oSl

'i~

on.

ser ef
r'
1-:
I

I')

ID. ~9 '. -_ de le

Ifrl~Z·

chln SeJ'"vi:cio "V -, c~#

Ie

EIIO"

5

r

de 81

il rl~irHrla_
prOf

0-

,lhJI

i-Orl','_! se

110

III

"

(] [mo~al II our nte II, 1;'10'1 dlLll'Clc~on Vi eie, ~IO ,ida I, I mo, 'r
~'[-:--(l'1-

f -It:i~n~rn~o~to de '-spuis, ~,'---: !. .,"nl vi:
,d-:=,_
1,-

ee - -Ipr@!n-

,5

[mal
!.'

0

im 'r~', rne pOred
a,lu.1l.1d 1--

r
Mal-

dlis

fu ilon

qlu~nos,a ..-i~c(]da-,
1"

[ue 01 h:~r-!11 O

nsoble e·n a~gu[no_' leGIID5. No h - ,
" t r~,fg d I

d
'"ii=iiC:1
Ii

II

cue ~I'

Ie

r

r il~D m6,

-,- e

81

1.:...J-

• carlo

'V

dll!

0'_
f,o '

banes

i,

uno de
10111"10,

IpSI

,r6Io,

III
,gra

e:1n.9J1'Q':, '

~

;,osa"i a
pi;'
J

J
ac
-

e I Ificlcf<:JdO!f
IC[t: _~~ -

I~Imo,n' Dlr (_B ftll'-.I¥OI"

c~nl c;uiid _d!o
1- ~ id_:

co I'ida

CIS

%JCl

-0

jI'

in_ .._-

un

,f,e,5'O"

far
SCdVD
18,n I' IID-I CClSQ'5 1_'_ U' a hJer:1

Ei ord
UI per . 0 '~=n Ill" IIOs, Icrisfas [nor ne p. -.r]· 'ite ulh~li'I'a uncI II~I I Cuolnd~ 1-,1 .i~'i~ IPTmit(l~ utll~i .. I~a

on i~ ,pen,-' di'

"I
I,
u

z;-r

ni "

ttl a~ ,Ies

Ullrva

!,l,nC11

t urc,tJ

~II.'_

Uc¥,
,' 0

d,- iu '.~_.n
j ,

l~ulglor Id
ue
I· ..

·e

eerr
Q

plloln II'

10 'QI
'U

5. ("O~lfI
11

' lodOLI

f,ar as fu'-'
I

ele

,no rniUci!"

l

I_,n

d_' '_o,rniU_ IeII e~1 - rniUc d:or lad - cu. d - V de un Igcllp~ ,"[JO ~lJb e ,~[O II 'Of ti I~o,~ IE5' 10 asan1101 ,c~,
,'

0 n~lt" , qfU-'"

fI'a

mil)'

I' Ipa

os ~II"-'s
nClt'Q ~,

sin ,,;, '9 0
1 1.,

yfotUit(J

~rc

hl ,[~ .' ) 01 d. I to ni 11110 Todio, ~!, - trg buios de m_ICdn[~CD se lel'B( IUfllrai' con
grlO"
"!

urn,'f _I ~ die 'Ie - ~ 0 fIJ - mb'f _~ T _n _'r ,e 'endid . I . tm,pjo sobre e,l e ~,al~5'e t:OIIIQ(,lan t,~., P ile 7:.' S a r- <liD_Ii" I ' .. os I-' os IP ~t'dlo r- (0 dcu~' e'st,Q$ :dnl~i1piD5 Iem infa,!les perque f c~r,t _, I: IQ _m, 'nte tracGlio d II q u ro " g...
[I
r -

,ilies

[Cluoncffn ,[51-0 poJble. :s,e D'h~urll'illi Uar IOSi 'lucas sCibre 5U.I
I

sp -,c ~'.·o_

0

b~l.

'tlor ... I - Bar culo
I

I

I

r'

'~

Ir'=-~

I··,

.I_Ia

p

ef

"ionc1 . al'r~tilonDdo_ he -rIDm~en"a,_

ICm' i I~,Q~. Lilmpi:or ItDntU:~,·IJ1Irzudo'''' m - -'t,- ~o-:- ill' om I~C a petlr61eo cs P,fU"
Iqu'

Hie
pili"
Q~

he

-

de
Id

oqurr la~!sr

lias
lies

"'5 _ jlmplos
n ulo,
dl:l'"

d~ es el~ii:a es
I!:

Id
I

0

I'

,_r,

" lill OOfl-

V -;', - " de

'~nuIClciI6n

~i ' Q_,lmD

eondo

e I' e C'O

Iqu-

_D" -

Ulna

li~s"a

··'--'IENrA
Ut,niza[do~n

II'

UI~1t 10111__

,

d' ~ ,', t'~ac,'or
_' -,!'
I

Qlr

r'D de
I

55

A

o

I

.~

•I ~I

n

c... C!1' .,,. .
E'

D
~
-

~.
~

fJ

0
Q

D

::r
fl

I

_-

1£:1
,,",

""""'"" QI Q '" ;:.

O~ •

-

D
lUll I

z c
,Iii,

::II

-e C1 n
C

10.
==ii

I,

I

D

'ij in D

I-J
"I

1-1

~"
""'!J

c-

e
~
l-

,
D

""
~

CI
-I
III

ID

_I

r.a 5 e " ":1 ::::l :J. c:r 0...
-_!'

-I II:'

e, ,...., .,g
CU ,
I

fa
....,....

I

I'

II,!!!!IIII

DI

::I

--

..,

D .......
0.
~
1

D

liLIIl

---__

101,

31

[II

n liiiiIiI
I

z
«II

c
hJ
,_II

N
o
_j

b ~

00

L

+ 00

In
iii!

a..
:!

.,

:J
I'D
I

~

QI

~

PO'-'

.

dli

cor
I

en
0 .;

1

1-

51 liD

..

-

0
III

pan. r

f:~' 01 S, o1~re e'I

lOra
gin]
r

on
,I!

r;.

.- .. ' ~

Icomo se

rer

_j

III

CltlC E!! Ilf

u
lor,

'-'

Colo",

r no
I

-

ac ..
CU;;:SI-'
I'
1

.

51

mj-:-

d

hoz

....

hullDf

~ilnrnovi 1"'zlor' I.UflDen .... ~n
J' -,

Ilidlmo
,I:SC,O
~

el

'-·~\ro

a ciampa ernbroe
-,

I

I

ClL

_I:_ nU!j,
,

e

q
I, --

po

'" nu-

d ;~
III

a .' If',. C}O .0 jn ~.. _I '10 'In,t. 'tiaras ,-fIlcpa. n _'.gum
1

~f
'!

_ ~.~
I' '_

pr,__

'Ill!
0;

01

[e:

'fU
,I~

Iha5t,Cl 110 a" lro(:cj,6n

d

liar

I

I

rede-

IWlllen', ~

Va h_,IftQ- r ~,ca.1 _nd,ado en I!o' een-

--

1D

." ,trac[ciicn... -Hlechol te, IfUl, rlr I : ariD - ~I ' _lu[enQ (lOti I al --'(llmi' ntl-~ d',que se II!e' en les gr-p- " -:-! ..
If

'~~r r' _ aei'D ,I a 0 [pair i [onse: u'i' I-II Im,6de sepa I odi6t~1 ,. -, [Ia ' QlnJpg' I "
1

r

domi,emrtcr

Em u~ar

OJ

f,cndo

'.

crC1Q

de'~ [un-ne. '"""n~ S·n.... ', .W I ",_,~""""

,-'0
, , .' I'D'I '"

'ar

" mbDr.~

'1!§[l461~ -ral d Iia
'QU' ,

.,om,prll -"

I JleS'orl

_

[81

par I

.iii

5

.1

di:iC

! - ~I 'O~·.

)QI'

i_I V
_l~

.
~

11l1-

I~m,. sriles .. '
'UI

tI

__:_ran-

bar B,,,

~

In, r5D~

IH'E "R IM'II-····.[Jc-I- UI. ~ 0111631 DI n
IQLS_'

'1:1';5'

I

.'to di'f ieII~ to
.JJ' ~., le

IOX11f' c,[e'~6n"

01ri1!l~l ...

s' "Ila' 'hl,ert·-

J

0,110

'tl'

-~agn, ,'"'} ...

'-'ot-.-:--

I

-.-

lUanda I-U ,1'u-~rCQ d, ' fiiac'mon ,"n a f-:-:rma QIIIII~ ~nldic'lad!g~, A, ¥ - Ices- res 'arl~ por

I

OMlil.-·n '0 ~ Ique fa d1fl (loni perm~lt 'n:_I~-,- t( UDr 9ra n,u~ de re911Ia~_- I-,n.... son in!unld -'Inl es
I'

0 [pl~e'tlD

I

e

lei

mo la " . d
-

UlnaS

he romi n,'tas

de

P,

,-

~y

1Il"f"jjj

Mil' 'TO ...

Id I

mOf-r,~

delll cambwQI
: mCUJ'

!iii

b'

I
I

II

iii.

d

ct.e ill '

I.

n

,1 .

nillfllcalf er

cilgu .

at

..
""
'"
.

br1oglue.
:sQlbr'

d' ,,

'n t

:-

.,
iii,

,
I

,

"

..

eng on-:- t-s

~

,I
I

I

·1

-

til por, de Ilm p

III!

Jo hl- ln.

.,
,.,
, I

DDl

1(10

,. ~t '
'~

mb io..

II JS77D Dl16DI 0
ill

L~a- I ' Ie
50'r I~I ,1It.l'Vr

ube p:or
io "

r pili' to
~e I-a 0
1-

SlJ'

I'

I

r

'n

I

""

'OS t er
,nl'

f1 _.;,
I -, -

1110 C(]I~'al

d

I

las Me riD

ifen~a!Jl.

D: 157,3;'

liii

cI I dispo i ',0 Q-tihu:t,of,

l o¥

lOr -

a tho
0

perlD

_I mtUl1l'cl]e del

t!gahSn

...
.

IQ _ 163 ~I' - U'~~II - 01 elll irQ
I~ ,-~

6336 ~ U'~Hporo

-m~' la!.)flm~I',n
dl~

d= II bkll'qU: I
_j ,-

Ie mo -;lclil i

,.g-~"IO

'-IiI~ "(I,ada .~ 'g. -:~ rn:I-11-1d

,110

IID137

...tltil

p:f

e' D

.

I

I'

e

IiIO

Ofr.I~- ' In

.

p

0_

del.
I .•

"v

i

u __
_I

le '1, do

1

t;r

a Ilcl tile'
I -

ICD

la
w

II

mani mlQ -~

'.I mcrnililia '.
e III
CliP" I~

iI Cl

10 . pues del
las,

5

,ullslme,nllD

I

d
a

lUng
I

116qUlilna"

5:

C~D're5

dar
i
[I

cuenllfJ dral
ID'lQen
~

alr-

Idle . e~~ ',., .', 't I '. e, .an' lamot'in_l_:_;:i ~n
=-0 1.1

,-_ plazc~
_IMa _er;ie' ,die cu"
OrS

y 110 iu _Q,~

6-'~ _CIS ',gllerc;,

Iparci los

"

~I

I.

1- ['.
[Di~,
18n,_

I'

-.'

I'-=- ,

_,

,'

de [I

on! "
I

Ju ~910rmOxlmc

- air ___:_e I

dlll!l~plU

_ '-IIDsa

..

1

o
I
.

o
nSIOIR -

III

1111'11:31'

I, ,1

Jlu -: 0 _n

I Ju

'Im!a~

'1

'lull! ~D

PiI_ ton - 01" all
I
"

IC"I~ dro normo]
1St

2 100 1,5'100
15/ 00 '21/1 151 . ...lJ1CrO
1

n: 1 ~ I" 101111 -I

, ,n'D

2') J

J DO

»

',211 caUl

1_IIr;l~O

3.,·-

J

IQUmlent'ol

~~Ul

-I
1

211/100 15111001

.,

f

.11
N
ID~I
Olr

'~'lJlnl _

D ' .-

lu 90
I

lies

;

9

I

Qln-oj,

3tl
II

-. n
_

;,J

1..31'1001

I····

; G. 33...

= 021

I'......_~...,.._ ~ _

_....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·

.. _ _

........... ~--lil

,
I
'):"

0

1

I

10

1/10
I
1

n.= 0 I E· otL 0.1 ~O~O, I

ID

,..

ern!i~D~e!!

Ils,tro d

Juc-.c

norm IE-'

I-:,~ I"~

-,V

_I

lei

J

de .. Ir' . 01 Iml- 'f a
COi;i'flll ,'~ .• ,d.·.
fUI=

iCOrrl~t·

12

do

I.~
.5
[ria

fall~IJ'iJl
~.I~

ICo,mhme' ,_

lc co]

:_.I_·

X
'j.

4110 A

Ie o~in
IfIUI

de '.'I ~'i~1 Inll

'trf3

d . II a
I

II"
1

L.

J

B I IE: L ,',-, y
n :i eft '
In.,
'I , ,~

.'.

I

,.

I

j

l

1-

D

I, ,I,

I

J [l!Jf
,'0:

[).

nl Ie!I

s.

L _ge,

ul1ie'

1= ~

mii-'Dlrbolll I~,al_!o
'l~' rag U_'

del e

J

A~
I~

31] 0

1

~Hl0
II

I'

,~olll'~'rn mlo!g'" I~

n _:liCIDI

L11 ro ri a III

U gOl,

JlUr

h·ue_

Q.

Imomm'fllt

delp'u·

10 . t) Im~
5

el, I UIO

o

ues . estc
'Olr·

qu, Iqud-~ -.-.-

lUi! e r:-

5.
~I-

h

ElL -·IL,

'

.

'I'~'

.,M,.

'.

10 S-E·>' ~. ,lOIHl
.
"_

.

-_

Ie . ID,ndlD
.S'IUS .-. UI --

fJleclel_I'~""[' 1"lepDnSlr

01 '!ilcol,

"

pida

'rl' IOlna,~,

I'

----

----

[I'

[I.:

-:5

I

E_EG:L
~_ _ E

_rJ _,

1_-1

:,

[.'

N liD
'ii

I
1'1

,e

Ig

1m'OI~'O.

m_

~

~

.,

~

••

"

I

i • • iii i .. f

i.

".

- ...... -. -

cnta
1--,

:J __
-'5,

LilmlPI~ =--r IIQ ,Dr,- 11'10 de
CJO ~ II etle

npa
5
r' • .,rro .....
_'I!I.III!11I1!!II_illIJ:.. III

Impll a~alli

del mtdlor ~.. " , t,o, r Ell
1 .;

de III

,.!,.

..... ,...

!I"

..,

i!!!I~_:IiI

20
.!I ....

3

,_I!!!II

If

I

••

r

••••••

I••

-=_.IIlIl:JI;III.1Il

1

h 10 .-' -~
Inl'L

1o_I m.

,, elli-it:"~ld' Ig 'e- ••• I~y,~ I ~.~
_I _ '_:_
~ .. _II •• !I] .• ~IIf:_.11 III

3 h'" ,40

:3 h.

h. -0

J5
NIC[~I._DIDDI 1,~

3 h. :~O 1m.

13

- _lor ~• ...
.!I""'~!'II'~IP._~~I!I_!lII'''1II
• -, .,· •• II: ....

I iI

20 mil
'"
II'

oj

!I,

I,

:25
II!

I

,. I ...

15 hSr

Il

•••••

IIl

••

1I

ii

•••

!II!

••

lIir1illlllll.1l1f

1 hl~ 1It:; m~
1 hi 15
l~ ~
IAlI..

II!

.1

!II!

!I

Ill

-111

._

••

.,

••

i.

IJ

irI.

tal

II!

17
y re
I~

25
I~;
........ i

40

m~

- hi, ,':'
,I ill
I

l'O
.t.'

I~'

"".

a

v'D~onffi

II

Ill'

I

••

".

i

of

r

!l"1I"'."'1II'11i

'I

r-.~,r.I

.111'''

!L_I~.

II!

!I'!II

II!

!Ill'

i

II'

35
1
1 "

I_I. Iml..

_u~iJ'EI
.II

I

I

III

'11" ..

II

III

II

"

Imm

le~
I
1

1(I!g'-JJIII1I

., """

f'.~'

.~.~
I III II II! II,

•• ~ •• '" .~ •• ~, •• •
• 'II!
OIl III II!

~ ••• ~ •••
I 110 • III •• l ... II

~ •• ,.. " ••
[., • III l1li • III •

i

2.0
~

m,

CIO" m U[ "ad [or

...
I

I

iii

II"

!II

110"

III!

....

111

!iii

35 m~
2'0 rn,
~ "

01 ' '

, ee ,p.DI'ZClT e I
I

mo de -a'i'a ·11 f [Ir 0 de 1111' ,-- ,"a

n '-6-

•.
! ••

'0

H

..

~

••

~•

&

~

-

~

•••

'

...

,0

..

~

••

... ,.

I ••

~

.!

- - • ' - ••

II

, eemplu:lor
m ,laZIDr

[Un'

,e b --liio t-- -- -ilon .... tram le'h:rmente -,I oOlna Cior

d~

2-- m~ .-... , ' ,. '. ,.. '. - ~_.,., ~ 1 ~ ,~
* " • -. •• - • ~ ,~

~ ••• ' •••

'I'

",

..

".

2,0, rn,

Iml..

~ 'n'ah:lei6• illitI ••
j •• III

.l1li1111",1.

31 251

'I

,.

I

~,

lei
ll.i -~ p'~i -'2.0
-I

Limp'~e,za fli

R_ -'m laZJQr~J',u
il
empllQ2Qf

lfil~re de 91 ~ A - rla~
'I

l

iii

iI·+-!iOJ;;fF>;;o;"I~III"'IIlI'"iI"!I!lIIIII.II·lIIrp·III·"'

••

_

••

~lII

••

I"

..H

2D 1m.
, ~~I

'10

r,[dID '

,- ~l I:

IR e mp 111Il::Zcr " ~

Lim,pm'e~,:!C de IGltro ~,~_.~_~,. ~"'.

no 10 d Dr

r "'do~
~." ~..
I • ~" ~ •~ • III '" • .'~ ~m ~ M .. ~~ •• ".' -

2iO m. 15 m.
i • <Ii • ~!
I.. '.

!

II;

I,~",II'

.~~.

~"~"~'"

,,"'

....

~ •• ,~,.

....

,.~

.. ,. ~ ffi ..

,

,....

I

I

"

25 15

m,
'1
~I

,38:

37

15, m...
!5~1 m

:r-'

I

,35 m
IE
I ,

,plll e~ , C • IE! - ", nd (aue -:1_ ~I'pllllJzlICf e~1p _: D de mo - QI dlel leu:: 11_ : IP~g:z':~r ,I I~'_-g ItzqlJ:" 'do c:'on IDSI _
l I '.' I

0
_j ~

1DI m_
,- -,liD""

I

-~

351 rrr,

.
,'11

.
~ • "

;,.

••

i: •

I:U3

4~

la '
',_ gll,ar "'eglar - egfc1i
IdlD

de I 'fr'

manda del IgcelllergdQr . _.

n 0 '~

a'e rig

" 25
I

'51

tn,

rn,

1

:1

,~ ." ... '.

M

~.

••••••

~

-

251

hi

p'

p

n'

~. ~••••

301 -

~O

,301

m,~

451 m~
unQ

d"

I'

'~

~IS

~

I

"

~l

30
r or,' Itt, I " ; or'~-, da
'1

I-m

5,2
110zar

~Ifill IJ l~fIIl
I
II

pin, .i~,l~1 dIIIDn'~1 'fa. ,,!/penl~,w6n la ria.,
I

u


•• '"~
I.

H ~..
,_ •

I

to.,

, •••

Ie I
I

ImOJi

-

uc or

'a.gero

_. ~'". . ... .

~~ ~.... ~.. " .

a

•••

'10 [ ~ Jii. "'15 _
,iii

"

I, ~

lE!il ' mar- i IlUIcdlg' .: elantlero

~
I,

~. . ..

.. _~
I, ~

25

I

Ce merobcr IFI NID,S

II! Ell

5ID.SiI' e:n:s:ilDn

" IIe 5'
1

10,1,

lei

mg

del ~rr ero ,t QISlerQ.. com '~ 1_ g:d or e's ~." • . I~ '",!'.....
'I • • ••

endidlol

~ ... .•.. ~ ~ ~. ••

I

eoI

IW'

e nD d e~! a
r _ ••• _

,ffi'BtOr ~. ~.. ~~.
•••• _ • ~ _ ..... , ••••••

.

ra no ......

I. I.
I

a

60

59

~. .."

15

IRI ·,-m :-llcnr Ir ~DS
IRI-=- _ m ·lla

30 m~
~lr'OIS,,~ rIO
.",., ~~• ~ ~~

1 hL.

I

~

II.

I

l,.

6I

r

" l~~ 'll~;m ..

,71

-,

Iii

o ."n:u:mon

.

r-'I'!II"'ll!!!iJ

'lI'i!l"'~~,,=

,1o ••

,Il.- •••••
·III·IIII

..,rll.'1".1
JI! ..

.10 Ih~ ,- h.,
,11

)

~alla
',SIC,

.

Ien I , '.IS
I..
II! .. ill _ ... '.

~~ ~ • • •
II 11 ~ ... II •

II'

lIII!"I!II"I!!I!I'ifoioJi-l!I

••••

I
II •••
II
!ll'lil

..
"

J

do,

lor
III'

2
20

..

I

I

~

111 II

~

rto

II

'"

""I

II

~

I"

II

...

I.

II

....

Il1O

,,1;1

Iii

II •

10IIII

111""11-

~,iiii'''._,;('IO.III

...

&

,",il

IW".'II'II.te

....

...

~illiII:~.III.,

.......

1 h, 1_ 0 3, ~'L
..

t.

I t _ _.__e_e. ,chr'e!cc.lon . i~'" • R 'e p 101% --:-- les lodaientg So y b - lic' d = I 1 u-;0 de dil"'l -., e--plr. z-=-r
lei
+~, +~. ~ .. , '1'I~' ~ ••••••

e El'

"I P

Ii,-I""

I'
• • ••

of"

~

iii<

of!

II

......

ma n IIIII 'Dili

~...

~ • ~ .' ~~ ••

r

~

..

~

,.,..

,

~

"'"

.."..

~

"

...

~

'"

~

.

" ••••

+

..

1

(, .m 11-:.

abc r I~a dlir ,~ CUll
-IIIQZtllf (lU ~'.

'Z

,dl

r

[1t:I~O'

J"

r
I,
1

'-.
• ,.•
. 1i.1K.~ ••

~ .. "~.~. "..
:D
r..E!I'!.~!I!iI ... !!I!I'IIlI! ......

I

2 h! 3'D I-I • , h ,~,IO m. 2!S 1_"

m.

J

do
"'1I'
I ~

~
II

'~'.n'II"'I~ ',aJ::: Ilj~11 u.!li;;iml

lII_t.·.1'!I1I:!

;I!.,IJ.1

.1II

••

De
HIe

0 flIr .
II~ $10

'

~'" Ida de fi ia I!: i6n d IIa IU VI ,,~ _ ~a 9 _ 5,0 H n I ~ ••
I

l

I .: r __d a:
H ~.
m

r ra
•~• •

'13
'''.

0 ~. .~. ~ ~ ~ .. '" ~
• ••••• ". .., ~

n

'.

H

q

O~Flsmon~ Ir y

If

1_
I

"I g

,ei p-r '- I~ui a!~_·s.

._... ~.~

"

IDeslm _n Dr
10, 5
1

mre n

III

I[U

le
• li

-i'e de

d I.e'
.. III!

.. '"
mo 0' .. , ~-'.
p •• ~T
• ~~• ~ •••• 1 •• ~ ••••

".

icdo:r
III!II!

..
II! 1

.......

II

Ii

i

.!II.
.

II

."'

••

oiI

1

,
I
1-'

2,~
••• I!IIII •••••

5

,51 mill
-

'"

m.~
[..
,~

!:IIi."'.

iI't'-~~-

... +Ii.fl!lIl

•••

III ••••

IP.I

:;
41

ei U e~ Irdco ,d-=· ..d· I
I

II

bui6
I[e,

de

fi Iji -:

c'--=-r,- ur ~do ,., :5 is~:n ..... ~...... .. . ,,~,~.,~ ,_." .~ ,40 ..
10
I • ~ •• ~

elll de' 0,1, .·'0

25 1m.
1 Ii

Io ru tl
I [) ~ ... ' ~ • ~ • ,....

~.... " .
_ • ~ ~ ~ ••

I

•~

••

,_r

ii

~

I<~I

r 1-a I..iIIr lD

'e l1l1I1 ~ h .., ~

~ • ~ • ••

1 ......

'

5

IR

e ~ 91LlO rd D Iborr 101, d ,e a n I'

40 m~ 2 n~

-,Q

~•
••

u

• • ••

• ~~• ,,~.. .'101 ....

"..

•• ~~~ •

II

a
••

.-"I!II.!IiI

11.:11

11

.-;.011

...

,.;;

....

11

••

,
-

2'

1

rn,

jj,

11111

••••

11,

!"'-

_-

-~

'"_'1'''

15

"

or

II"

~

••••

WI

."._.111.11[11111

Ii ....

II

iil"'"'I"1l

!I"~1!i

to ..

!.

III

III

111

••

111: .....

_:..

II

,.,.T. ....

o;jo.1""l1!

ii-~-,

J

1 2

iII~'
I,

_'."a1".OII!1.I
_

••
..... ~'III."I,

LLIIIP"Ioi,

-Iml
.,

--:-1I 01
III .. ."
I ~ • !II • •

I

..

ral

..

,Ii' ...

_

,101

lit

III

...

I.

.,..

.. ,

..

~

,ll

I!

~

.011.

I.I!

......

1Ir.

-01 • 3'0 1m. 10 m, 16 h

,,_smontor
I - II

.:0
III ••••

mal"
.. _ ..

,lA'

no .

III ~

'I

.""-fIIl&I"'~

..

..ojI.o.I.II

•••••••••

.,.

Il

••

IIIl

.,_1I

... _~

'0 h, , a m.
'f

2=- m. "~5. [ .
II

i

.J~ilj

.II'IIl

••

I......

IlI ....

..S I •~ -0,0

I

Jr

u

II"'

Iii..

If! ..

II!;

I0IO ill

iI

mil

~

~

II

I.

II'

III

II'

.,

'"

..,

r.:

II

II

~

....!

. .. ..

1""

Iii.....

II1II

III

Ii!!

III

j_

I 11)'- ,_ '__ 0:_ '~'mpa9i,
U

- 6 0 I~
:S ,[]

itlu

p: drii'a n -- - 0 ~ ,op' rariOI a q j n se ,~n' 'j',.
_=-

Pe

:r~

Q

~I_

'0 ie'nll I ci6nlf

~O,·

er 1[-

IU'_

I~Qlurltl-:- -m

n

_~e5 de ·u
" 5,

de-'

2

Fla.
liOifr_~I_
-=-1

ri tiel·
lunas

D

pOf

011"0

V
... ,.

:SPOlt

S., ".~

r
:I

I(C

C:',

bi D ·s,ec~alm.
UI-' -

tit
!U -,-

mu:

no'

'~15'tlem'

E~ [JeD~ lo mad ifiu:a ci I!k
m

p- t::- I~nfrior

d"

carDele W ." ,-.- - -ll(!n"l _'~_ pro -a
1.
IbIIIB~

iOCHL
wi!< ,0

t

fil::-- u t_,_

59'gura

en

~DS IV iroies,

-_oQlit
Ancihu
AJnIi

1

d
IOI~:

iPi, 11,;,;.

i - ~1 I "

--I ~,

r!
I (]

l

g 925 d _ la _ i~:: 'D~

uric .'0

~l, m~ 0
. Ie

A
. ..
lcm_ t" gUOdOfl.- .
..

01,15410 lI_'_f'Q de lc
I ..

Iliu'r··1 .'

011 ".'

rc

hl

C'O~IO

al

(IDiIClI:',25'O
_. __

-'.
.'!I'-

IA- DIIO" 'I,'

-II' J. __. . D" I
·'1

G' 0""
.~.,

-1--;"

FIE'

1 I"~ U 2A

m-·- ..

O,Sp~AU~o.ml

INar~

o

"-01 .

. '-10.- Co,· 10"
I

Kg

fl

,d ' . cugc;
'f

:3 limrQsJ

IQ

Km:o .--.u.....-·n 110n'0 V n 3,~ een 1- Ic,Ufl- -=--l! 55 "'rn~i.
I!o'
1_

0,

I

I ',~, '
'I.

-I

_j,~

IIal -

101

d - 11-' Uri a d I
aria ccn

s~d sducdDI

113

9 m .' a ~Ia ditartl:1:

_.:_ :'plllozol' lei sin.

se
111:11
1

motl "r r -=0' '1..1111..

:roboh:u'mc

haclia
,a

_I

_,e:50

I,

_" perc

I

d-

_ ift~ 5 'm
qu

_0 11].1'05

vihl[ _ Il'rDC d'-~ ,_U 5; pileGs con ,I l~g:5,lumb'lera$1 dell rcUindro~ II m.1·~n G[
5_

d "trail

'~I} ~
_ 'an r

d[al pmSrto -l~ sob Ie e que O~CUC1 110 bie OJ e5 III Il['!i I Q e,n e~1 p'''5tO' - IDD5,
ref
1

[1O[n"ll CIS

de t;ier-re

~m',-",d,en __ 0
I

CD

-

he _d~d.a,.

III,cj~indrQ'," -II

'all oi

c_:_n "

ell

-

c~-,ro

M-

e
r
=

a 110
- Hr."'I~liflfi Iii"'"'

C

I,

,IU ; 'lL
s,hi ,forma.
101 '

-n

P

1

-, IZC[5.:

EIII ci(,··e-aili.
11 ~

ar

r_

non 3~CiIJ

-~

II

Iuno P bi ,110.

rqu'e
tiC

el:.1

-~

e COIIDO

~d

[on~ IOPI
@S-fl

de 6

::rml~, ,

IIt.1:_ _a I ~_e r ecib _' a I.a

,iii!

I[

-lllen'"

oil

lun

VI

f~I[I~al

01

'.'nrOfles en ,I - n~rlrQ flund i

_Il\ffci6n
~, a ~-nl'a~~

- aeia Drr~ .C 1(1[[1pc ..

I~ger,

111'a a

lJj I

I

--

I

II ~ 7ett;!

c

~1 I

I m 7 ,4',
1

IJI"--

I

~r

'

$-1115

I I I
-==",,-=~

-,,7418

'"

'

D
1

I
'

,

_--undiDs 0 'val.~--'IP IDr L, 1 ~" __ t~O-~E
I

n a ~ d set ,~I 10 -',d ~III c', _ IID ,-¥u~ ,I,:' I un IPUJno - ira erie, _III cua I ,cionl:l ~nos 'e'luble' n -, i-_ q!u, Gfl den'tiro
1

IcaJ'
I,

~

"I\U '01"

.

VI

I' RD,

dr

,I

los'

. ne n

tr'1 "

01

pond~, lEI d
I!

6rb' 'II
trlllJZ

_ il~cum_11

a

n-

minD

in 'er'.-

' de ,,:ici plla,
--'SI

7

_SSIi!

I_

U

a

Iii

FI

:_,

"

[5 D

en la
1,1 -0

1n:.o:rorad'D ,-

d _ ntr1cda"

,g
CI

I,

e venl 'i loci6n 'iene ~Q w ntalj CJ I I m,jore5
"I

y

'

fO '

_ db

'_ n
_c' -~

' I~r~ '"' ~ngl"

cf pllra

ID-__I la '1C1 ,- Ide lUno ii c on tll~,'h!1 ~ 10 BlIIiIIV' 'CJIf CO,"I al ru'~ 0

I retor

I

I

e

I

,0 (llfl' -

-

unal C,[U'lI cJill CJ c~ n ~i 6 lo eu ere ..

r

a IO'i! a

t: i !~

t~po I~ .. '7 g I I B scoria _- r -5' ic " 50 11 I~ is
'ii

Can~, IfUlee.,onl monobllD - 1U1~
._alj:i6n 'e$!pe(~al~ a ba~a -on,.. , duc;i' ili_!a _-,'terlm"c, 1,,1 ndi ,Q bojo =n
113

~6n~

Dldlmle' , c dl -llld~fu50:r 7 m~ Un..·'n al m ~~InlUtrDr

.. '~: s

~'I!II

'3
_ -

lI!!

[~

n

ef_

_:,Ule;r, 0

I,

e

'T _,

DSilClon ,'5.

.,

I

do d

Coilo ,:-_D'- ol:r -

~. d!ill 'vitd vu e_

a po, I;HlIll;'[]
[II

dlel

man ..

g

t

2222Ylii1
------- - ---

- ----

-

-

, E, '10'51'
lEI
C,lome

DI
I,

I

I

dpOsi~D
Q - !-, nru" -;

0

d i[e
I

d - Ialnv~~, e s'-m i!ii', f -~'~, nal [-a-=- - ei ((J'~'o 01 ~ ~ ei tiC liD ros, Y' ~ ,n !U e tf ~ - a Q'( :_6 _i_:__ill_ It ,a!, die I s~ [i", '. ~ i/o, ~ talpa" e, e 'cu:
pe60r
l [

I

1

I"

...

ria '." fiU, e.
e
1---:-1 _

ilol [,' sDllnQ~

10

[[ I~ .
10' tl'

5QII~nIQ

IIII gflJ
I

'V uce i lEI. dl' : d~ PD -,i 10. {1 ccrburcde _ pal:o por
5~

m e'lor

d i.ho,

a m~'z

1

lun [un~

5le9u~do
ItlDim,p) I~-:

~I

'0"

~adD
en

I

'lan'l, ~ - -

lei

vld io!,
I

110

f

aI

is-

. (oglen i'e'Sl impu ,a' ue h . an at[ra\i DOl 1I'II'i merc[, qu 'ndo[ lJIU' d ~-

p
pCS,C'I~

Dcfo e.l
[.
hQI([(l
f _

1
:..Oler

e~an,ra~.
I-~, ~

en
Olb-ief IkJ ~ D
I

Pi :5, c'ign~~
I:)

orri"
j

_"
•6

1110 - ''I

ectu]
I
I,

r
In'

"5 I: D "
'$,

·,Slf

o~,

If\ii

ad

'5 a JID.
C' ~'Ie"[61la' flo
I

11

III"

~s
n~
IC:~""" ' I

l~ei"Dtd:d

d,

Idl

~ue~la ~j;tP,gl Q

nb IlJ

-'011:'

CII IPIO If 10 IP 0

d -, -i ~ pdll' _~I"Dde ~g .Io,jln
'I

~[dIO_lbD'iID'

Dil

SIU

lin

:r JI~I'V"

r 'I' -,_,
-li

lue e IClC;CI• - nor a 10 clade rQ If ) I

EJ ~I~ j erl(io,do d - Illo!3 ,ri~me~n:s rno -_'I~_, ere d~l ~i~po ulmo~CJr"~,; estQ .n 10 gl~ffi'u j nQI ,- n'tl - ,al~ I, do 1d q 1_.' 01, ,.. Q ,a CO~iD dI tos. IE· IIes -lellD_ 5iOI .~nt :",- ~I . l"i 111_JJi1I1c,iad Dr 5, I~I 'D' 0 bda _I c5vn ~ ~.It] (erma Iree D[1fiI91J air . ~_Ili ucdo '~ran-v-'r1IL
-I~

Ie

1- ~ 'r' -

(:" -:.

I,_

I

I Q s.'al~i.

!' gSI_ S

a

La ruee
. n ~ ax·
111

de ant'e
(j

lC

su] ,t, _
I [l'

9S 111,c'%Qda,

!
_j ,.

In

1,·1

III

1111: .

lee cignhro .~'adle_B _~or!li de IIem dirrEu:t:ion. IE's'~' ~' .'
t"gz

'e~ e
!to

e

gil U ]-,0 C _' n

lJ •

glLrg

-

IQ

It!a

r9

~

1[0I .

:51:. 'ma

·n i',..: rlall

J b,roz'oiJ _I ube rc bi ~li~tQ qrUe Ue~, I - ruee D,~ loll 01 .~ '~'i uad'r Ih' ~nSu ~CQ :-1~:fc",:'1'o
'-I.

bo

lEn

I

tLa

-

Ilsi III sebre ' ~I f b0 e :,~·,61' 'ilJldlJerndo' ,-Ih-r lie eer 'ClI_:__I_ra [Ug('1'_ do I CUilJi lila ira = 01 al maximo P"
P-,~fll .. do

Uo d

,$

r so '~e IhBI~I- 0· dal 0
I ,~, I~ "

'~Ol - ~.'. '

i

'0

d -,

I~

ule fiCin
f.I.
I~ ~' .' n

e ,el i6 .

n ,ia

lo

iZlq i,
e'iS'

lcnmente

monliUof
~nl I~

e'5 '0 'tu_:_:' del

'20

-~---

-----

II

I

I

If11

G

+

'.

.

- I,

:'

I

T [~
es d Fr

..

I

I

lOI oSC,jla ,-lie

S05 -

ns

ion

'Ir'CI5 _ ira 0

'ip;,

~nal

"We;

'SilO

r~ r ,(ib

~or ." I, rOI, ~liculQldc ·OD
al
ImolD .e I~CQ'C
I'
l

0 0

:,t'it .I ~"ao IP 1ft -ll:)~JII ~ d -. ClI- a,f~6:~ i~g' ,'~
1,01

de
e'
CI~

l,:_

1_

eel Sn

c..

'

!

r":J q ,""n.

or un copieD d eC~OI, Idl II t lpe "e h:.md, i ;~ E.'5

II

de
i:

IIO[ lUe, 0.1

eer
IrCI
1 ..

Ie s e~!e len:', s

,0

1~1~ IDS Oi

p~r
a

fCJl"mu,

1

0-

C':6~'itO ~ ,.'1"'- e

" i

~:m ffirol

ti en e as BglUlro o, par
e sus
lSI

lel~'
[01 rai

sliI sob.s ell b 'O!.~D. e ,ei, ~ {om~ pU~~D de DP-O o, pgr

dec 'i[;ruen e

'tnJIS'j

eI

1.1

Qnd~ :_' 101 IClorlr'Dter' n.
I

I' .'!fUllj un

,,=, ld e

a-I spen .::iJOI I
III m'DI, lig tJiDd[ot ~

" G[- :'01 Ulo dl -I

,

.

I' ,

I

.I

I"-'.

I

I'

.

III

I.

=-1

'La,:: netiil'.;c

[JIII~m .Inll~" por
,clllt:..
R_ iron
AI' W

cr lo~rlO

=-

orht~~:s~ 51
0'"

- ~ U~OI 10 'ond1!}1

he l~( fI
o:cp a

~, C_

a
'-

M

S :.151, pgf Ifanll;gluli~H'III_'j c posilbili1dad die _ w,uU:CJIf~ p,o ' , ~!'JI # 8!1 Ira I· nl i Ipe"rf t'o" C'O de lei punic -iata il _ a Clsr'IQ' 0', __ :5I!1ll Iq ella _ Ie' l'fH~ep'en U:l~t,.' hJ posi ~,6In de I -, ii' QI5r,g gl ga,I~al 'v flOr Ique . ~ Dr ,n ~g ciumaf,o
I'~
0 .

Ienc

e I b ft'~1 d
n ,~d '.

d

mCi "do ~ Ii '

I~

d

CI rlia '
i

ndo:.J

e I111 via
,Otll051
UIii1

10 ~'el~elradQ;r

·dem'''!wl enn u+eder --IUY - rd,t~co ~It' s I~
'__j

1110C ~" tell
!I

I~CU' ~

_,S se ra(~I~ton!ll1

JO
p

inlerru or- ruede ,0l11"li cia 'IS:' co ro, pebl i6

<-

·'U._
,~~

S,~'glCl1UIE! I ~
I

If,_1

10

I

er e che

I

J

I

ani 11110 f"t, 'n ,'ei po,· ,. 1[' t, rn.
I. I,

t,re,obi
:.111 "

:ro

Il'ra Ir ~ _

I

0

_, cen II!do [0 Q'~ me C OS- U e .- u e 10 r tQ n
I

(UI~alhJii

o

"
• ';'
s:

\

.. -

~

~f ._._~I_lJ
,_'

!J
. I,
'.
I

I,IG ~JI& DEL IE Ie: -I~.ID_ ~_O
f

c9
I!

cn:J1

•~
iii-,],It l.
P

J:r~

In r~ ,::1 or ",h., tH]'~~I__ •

I'

S:] D ,2

'&:!

I · TJ'I
__ ~'r·ur~

plonl IreQI~cr I .r: uno m one 'in

:I

U)

_N

n ce '-e'
l,
I

d. - C

U'

rr n' ..- rrto nlurn, ~'~r~ Ia ' g~ is.
CJ
I

'n

~JgCl

'620EL tU "01 6 t iICO ~ de la', f::l

-

Ih .:_ .. lune r a s_,
0

r , IE i
...,. ""'...

rle';) ,
rH,J

:Ji'~
es

I...... ,
I ,,-.~

ven ... ~,t or . :;, i

qUI_

~{1'

no

-i

del

pf')~·ll!

I . ~-I"
If.:" I'

[II

i, )5·,
""

"":. .:::

~III_ i u. ~.r ..

r
I

lor '

'-,g'.
101 ~
.._

Iii de· ,. IQlnlt'lccl os lI'na v "2 ,qui,l,o __ C
I_
iii j_

I

I.'

~I

r UIP

,n Irillflmlon e, ,A~-IC'(_::nfalc 'O'S

18,- 01

I~

"He de egl~lrJie.

de·~rlup'Olr,

E] eseoeter .• Vle,spa as (_-, '~lmIC:Iern n ire faic:iil dl' Isn·t "I'e'ne~ry repcror, Srin em '10 gO,t C - mO tode Imc:J lUiiln I die, p_ =-lcis.i6"~ su rne 01 - In t: !u" i'lol un ~ i -C die, Ir=I=-,Clulci,on'e " i ' .'Iil el d ssm n 'elII! V men 'Igre' a=Q,-:

dmv'-

1'50'5, -

Olr ,
,

Vlcmo:s :-'
~'~lllnIl~~ S

dl era ed

I"

~, _'rd_

="'1::1

,I cido die
'IOlln'c I'

GC._I_f

[[

-:='0" " .

-

50coo
I

~-

... IC":-",

!!
-

,',',"'11""'1,1

qru .-_-1 -

e

r

'fa .er 'segulido 'f:5Clfru ~ u1ho'SI, b- io, de r :' arDcil6.n~ p
-~melmp_, lei peilOI
I,,~

"-

I

'I'

ell

-. loot[- r

[spa,

fin Ide s~mlpli'_h:alrel MiC ' ~mlo_I,

I.c_

I

io_
tr D

IIQ'5
I

ha p--, r,ecii ,I=-,

ilil"
IC6I':

h,:-:lmIC
I

i'l
'I ,I

,rlcdl__"

cen fo '0'
U _ Irli!IP u
I

101

a e:-,e]~ UOlf.

I ,ial

IS; 1(1

~OS

I~

".IU ~en -,e. estes 'IOltogrllf'lo
e'l1l
;-2Q

r

e'll~

~'-I - em ~IO:

5, 0 - ib1uia:s die 110 dl • '5 m ol'n'la .. ~ .: II~'

iYI-r~ID orl9DI' 105, -,

~ C' :_~JBONIUl.
~I

lccc

leG

a'~i 1111 ~

_O©O
no es absolu mente
01

debc]ol ,de rntnor len Ie po I~'~ 'lei, n era 0 lc e echo" "WCln Dr Ii ErD~ elll1te el. me 'OJ!'
01

I,~1110' I cem
10

t'arzndi6:n
eter

00'

V

un
SP'[]

'10

t rCr(] que se 'I t'u:~ql D lpropas,do). Qu i t,[l , la.s 'uewCI' ..' Ide ~ (U I tn ~,r .

In

F

cue

. o, seste iendo
~~
I.

I

,S

IPr~(~Si,O

..

_ort

p:mrtl,
,r .
If

fJ\J

ita'

ffi'odQI ccnioc Ilr '. -

0

1[0 -'

IE!

~I

~I

I~

d

I~

1

..
L'
~.H.Jedl a

r,

i 11110
1-

"raci:n
a
CIr;!

'~S'I.
I

p

,

y
JI'

d3 de,
.;5 I·

IiI

'I in~ l.or d

II~ I. '. ~-

to co n uno
'

,. CIII~rIiII

~a~
1. ~

~'U

r (I S

,e s u~leCU:U11

~raz,. do

-n~i6n que ~ c: _ - i IIUcdios I

a~;~liz....." !IIn,. tar Illue'r-

r~,

I
~Ir

d61
'0-

~IBJru :t!~ ~

~

~~r.; uno
. ,~1

,1:) -

to -:
'-'s'e'

Le

r

s~tn, -

all!1:D.
-

S'

apr,· c i
illQllLdlon
dO<l

OJ -

. '0 -

_j

~

r-

~

«1

=

hu~u!"cn de r.i li nd 01
I.i I n

'I

:5J-

n que, e I

OltO' In0

1

Ih,-

5-0'01

i:adlo ~.
~!sidn
(oIOC,:1 . ! .. '

sino simp .. m ,t. ~Ie ~Oln~ : rnUII de Ii iac:fdn colccedo
I _ 'C)'rOIf 5

·~ r ·urro
II

1;1

. ,ront
I' ",

0

(Iomo,

SI_ :

corb Ira

I:

am r _ I~ 1_
lijl
" """'_ II~

:Ii _ ...,

n ~ Ig _0 H I. P 0 I" t'Q~n,...rolo cl-

~
"I • ....;..~ ._"

-

r de
t:I

I~Q
I

.. I

.

110 tuerce d
I~ I 0:11'

n

1-

R; '~'iJr' rei

cl~on !ilr-

SOfL

Our CDJ n~ ' I e
FA
I

mC:ni1 fa

tCH~r:·enes COm! ic,

o . ~ms~6:n..U

110ma de eire

II~ iu nfD

i'e

h a nil

hJmCH'5'C

ubo a'e
._~I

l

ltd

fu done I. il ,n
n n

fitu Imi,_nlO
~ ,Q

Op,

rn

Ln.,

de e tido, h
E O·~ '·IR

I,

.·e
~DI

'Q

110 ·~L·mp~'ela del

m~ i~cn" e u h !.'ido Ie j' I

I

~.

IU

l

'cellON DEL, ILO

I

II,. ~

E
'0

fQI.

lo

mte

·on [J~

~a b

i"'1n'ilD

,.e

,.1.: '-I'__
0..

len-

~I \lQla~1'e ,molgr -8~i

. -,~- -_~O D'EL -. ,0-0111
'I

C - m:o e v - ~tI
r .i
I Q~

~cllutI6:n
III Il' -III
I

ociarlll I oto '0((' f· nOI - 61= ,on ,S ({Jr IlDS do. . t oril1"UO q e 'fiia i I~ I~ . 01 IrHJm'in arrQlnqlue,]M ql~j'h:Jr . I~ p" a I ,e ~ ~~ mcu1fi1,O ncr e~ Useoclt'-r'; a lu d~lre:cha' iJo1rQ tI,ue t :-1 a~_ i Icoli'g~. Irer OJ ~ 'U . ,ro !~ e os nil II los" 1:-.
r
l
~ 1

par. 'e'
, ~. CJ

-.~ .r a

un

1

I

s

I'

.cu

cart r, _,_.-._ 10: L MO 0' ,:' IE oe,smon . des lo I(uled

f..i.Q1rc ne
ICO

qu or
J~O,rhl

y

~

d,I9

.ffir

31

I

~

.U

cpo'C
• In"'elrllor

.

R

-c-

'"

t'. :-ji'

I a Ipsit
eLI

n D d _III vo

Q nil

:

log=

q . e S:lr~'e d'E!1
I --

Ie' j C
u _ ~I
I

~: u b·~ c rt'l

ra
10 0

d

101
f ~ -·1
A
nal

N,@
-:--'X rac.t!orli'

. til neces ~Id,,'..... d e '"_'I' Iz.ar u • If a
I~ ~ II

e

I_

'Ilt_

,t -

en 'fa'

del mag areo " il~o,v~'" z -'n· 01--11 . ( ~IQ, bh5!.n ('on Ie ~ III lesrp -,JtI~_-,elsp.o~, he ~ ndo IP R'~OI~-e cpoItroilill

A . lin r 1101 O;pClI Id' ,I VID~Cln e 1'~cra q e les'te I -I 'M'ido pDr u 0 ~'nal So 'Ir 1101 - n~nJ I t p. . o riC
I
I~.

I 01
1'0

lo 0ip-r- - ii ""- J~
t~nua,i'rn dr 5loic'rnlnhlf
I~C

I - bor-

del

alll'~al ens~dn

Iia cunl
V,-

S :0, unire1e10 C
I -

d ,,,;!.:J
J",ldc

ile IP
I

ID
1 __

~ne',~, I: e IQ b. -f o ~ tutor
'~Ofn

de
110

pr r

ir

_

II 0= ,~~n
h:Ulr

-la-

V:l

I

I'll

los

or~rfild;o:'
1-:-1

y

r-n-I

s,

il~5p@c~liOni'
j II~a:Jl·

0

1

I Mil

(011Q Dndcl Ulf110filiil

, rrf a

etas 0'
_ olil .r ~ i
II g,Ulr1

er f
tu fica
a~ ciler"'
ItIl

ol.

ee b ~ d d
-

-,

I

.I1~ell a f

~ IC)lr ac _
I

• tTCI.

:.:.n
1.1

nose

de

-.'oyI "

..

:..._

I

It,j·

·,:d'j)

_I

Ua lod.,

1:1

a.

I

o fI n

g sp,c qt1

on _r,

D IS . 0 E D ''L - LEC101MB 1110 D & IL,Q CI--'~lib _
,I __

DEL

~-:--=-l -~-. '~cs r
': - i6n
'I

[e
d!€
tI

Des '~Qrn·[~la-

II[J ,(gio, de~

. - ~ ·1t"J1 or,

tl,-a5 q LJ'
OS . IU
'51 r'
I :'

! II rno eln
F ,I

~indo par tr _'. _'-:-1in~Uos~ ~
'Q

I~

[mp u=:o

I.·

e IS io pril-. 11 br a ell !5 _ I
a '(IDic, Ip

. .eliin ~Lhld,- I~-tua'''' ~'curIn1 d es ,.. li'~OI

do d
U -.

dl

los,

'~OF

q-_ e
.clelr

.

I i'err'll
I

e,1

Ird....

e I~a:s
. lallJ"CI CtU 1=

_~ elll

o,an

8
I

air a~ of

~a
I~ -

t - Ie
10: '[D

c

I

VI

OCI ca.-.

n
I

liD

I~

re c.ci6n[~
~• t cdc el n:t~ 0
01111 ,#' 1;Jl0!!!
I" I~

to
IJ

iUCL des-

e

h be r

_U

d[_:_

t
I.

~rl- J" sccnr
:--

=-p,-, - - , I

tOo 63- 0

'-f - -

nuestro

cClpttullo

Q

Qlnq _: el pO-[c M ~ .cnd'D die ~I:-- v [ 0 idgde's.
-I lEn

RI91fror :1 pad, ~ - e CI puc -h~J ch I. I a 'f In I ·1 c ell rei I'0

mar-

II
I

-'IUIE

-. I

"u:;~~
'"" or ~. !.:r ' -~

d~€,
'J;'.lg, Illtn

Id '
Ss

10

,po~,

(iar.
p a~li'Ua

I

d dl
b
I'

E r. t:e'~ C -I j?' ,.I1'!I'_"""'II"'- J r:; i1"
Q

..... (:~m ;:

~

'11 01

u de

rll

, r..

E:ad'
.oiI..~
I

el
'!:DI

alIU~!l,t.uj,cHl Q

~H..filr' u~a IE·1 ~ i

t

ID

nll"J IP- ~ .... ,j1('1 IPIi' r te'Ir~D""i
t

r' ..

C'CI'S
(t

i ~';: re
i m Ir
.G:i

~

tWln;;]l
m~:@

m-

,,€ r

'pO-rr.]1

m

de IL"~ ~'

10

i.,O'":::lL•

:::-lYe e~
It

•I'gc

Im:,l,:,:, lH~I ~~

t~·r

- , E_
Q

UI _A

'l
",0

~g J:1r.L

~.. ltd '~"i!,i""

ro '"",clhit'"r c.1 "_poso

!E,I

'!::l

r

~

. r_

...!II l~_

'I

ti r' r la
I
,~! - ~~'"

a~
,~

-

o ' . !,

iO

I'

rcas '

os do

'"

-1 --. .... . ~

.

E
I~ h=fid ~~
r&1E:
I

'~iIJ

-~

e'm-

,~ifl~ ~t.'

d [l

t[]@~ 5.&M),. [5:t-_

~III-

e

1 j as V

-

un rn 3'CI ~o:"l'do
..ec

~;..!

D _ llle

,=' e

..;-

q -: 's I":: r d

'2~"

m
~C!I

l. C!

,_
I

j~

jade

In 1:11 : ,:~;r_~r t •n

d,

c
0(110

tlfJJ

IS

o
(;"FI'" '~
~-U
I.

'. 'tJ,S,

,.

, , - E: CION-EI
:-:1

"'I)

'gOI Cl

i III

de,

0[' TO

que,

I,e-

~ ~rc no ~e 5

!(DI CiC~CI

delll ilU

,~IOI

latBelt

e! sen ida de S 'ud dC!be' s r 0 a a~', mm. PI[U, J scce r el drbol 5 (U durn)
en
1 .. ,

I .! P III ones

, ,t

I,

~

r ' c: ~[J 1m en:

I'

I

[-

-u,
-

=

I

J!J:~ flce

10 I

'" IClIlrt-:,

or

.. I

1_'5

!Iii

~'jm,idod
Li

I~i[Dr

c tuer

ell

qu

I

hay

..I.~

""'_

Y 9'D pea!r ee
~ y reo Pi

a ..arl:
Ir-:-mlll-- a

rar eli

srm•

r Q litO ~ 1~~nUQcm 'n

5,

Ipr

l

"Ct-Utl

0

0#

'f " .rse' e,n "... ,rar'"Q '] (0 r-

- 0 tal"0).

Eln
~"

( nr m.

~

,

73·' ~
-0$11-'

co 0

I,~

IO'

,In (on ~c: ' -

d II ll~iint n, q LID
gin
18 1
1

r.

sgol

d 'h;:, ..
!rQ
-es

~r ,~I~ - e

n -: se

~0 Ie _ I, ~

t,"

'~rlac~or
linl [-.0 ~, C'lC"

Ies n ,c:esa If) gol~p.·.'

arlhal
m_ttJl

CD

I

n

·~O"
I

~lac:aJr

I

,

[llg

.~ "nal
~

E~. ,I.

U·. -

~r

;;1

-ui[~'"[ e
(I SOSj !P.i

'Z~f
If 11

n

I~l

troc
..

'0

d~~1
~tl

espoc a~ qUfJ' 5, tili~ifl .. , , ~ll- CI ~n d k 'tl.pg

I-

po re de

hiJ.

xt ~
un
ok
r
[

IJI

IUn
~ 1'1

mi' g

(f!lQr~'

I

101 Imi' m ~

e 10 ,die

a
"

DI I

NID,
til'

[0
~

~ri

II

i:

IPClI

IlliU]

n

u

._:~o ,
-

con d,

r

~

c n~

-

10

'0

, eritj

el~ cigu eln ~

fir

un

CIlia
iff'

r,Q [~,-

9~,r[ r ,.,rQ S -. ~ ue r- ~ at
0
i,.

,

..
lUI

d,
,

eh

0

Id

1

.,_ n~o •

1[0 J OfQ'~'

on

:r

de

p,al-- tro
lJO

Id' ,I II/ u-~I

,.

ro.

cur

e:

qu.
d~-,nrr nel~

:trio.,

r
-Icas lir
U,~

u ...

d:

_
I
'I

dl-I
a
_0'

011_

I

a,

I'
'~~lla
., '.

- alor
~J.t

hl"S
,~

illo

I-IgC:lia 10

de

,. to ,

il er

I

,I

P t(1,..

, lee ~ e nr
5 0

' n!il~onl'..

. III,.!

'1:l't,or en le P'D il~d6.n

"OVID"

ep-'-o"~

j

: ' 'I~"
n!

(Indo
B' Q

lOt

i

F_rfe~c~'om:"
~IQntl dG-

d -I

",, t"_
or

--l1li ~ tor,
:_.

1110I

an)l,_ praplc =In', dir ~ [on SU 'hJrlb~ne dl refrl~R e -,iC i't5nl ,Err-air 1,0' '~oro C pili C;D _~ cul~ de C·Qllo.Cgr alo
1

p1Jtn'

cerr C'~Q es iIlB m : tm'U _ " CI ,ell'iar

i'e'S
.sUI

I-I e ~_,r y- 0': m'JL ~ tlo-;-lniUm I~a· ~"fc.

e

-t'ft

,A'o- n'iJ ar el J
j1utn a d·.

10

rtU1''1ue CDn a ita e~

I.e~rov

arond ,I '~

·n.&~ 'e<' 0.,,1'"

,

...

't,
cdr a,"

I,~or
Q.

uHil Ol~ H ner a" ~a ,gliitl ro t;ldea:uada.

'arlee lEI m'a Ing~Iit -, de I~~I; a I; Ita un :--'i!'r,
lO~'rD~, d

m nt

>iC I-'C!_IUs • III men - a '0 --.1 _ 'ub -:. dli_~,,~]'6n..

II

io CI[o:n
d

I-'S

-

" J-

doS
lOT

. '. io
C'OI

e cu Q'~rIO 5~',' I,'a:' 05, Icon ~. r'~ y ~r-nd las Ipl~aas 'V _~~"i(a5~
I::

fubi

r

a_',5~ando

D

A,' EI
I

I,

I._onaf

n la

,ql"_

qu

IP~Jotlq,I..I"' (}
I '

e
0

rr unl mat

2

- II

, 'ma ;',
'1

n~
le
d

111':,-

I

or"
I

ii'

','

1.,

II

ID
IIIJJ _

qlUI!

ut,Q

I

'ro'l

':::_a 'Q~ ,,'

If!' "

r,c'-

I

f1lja' ~ .
dOrS 10

del: tubal de e5-

,cia '_ 01 cil; - _r'D~

os D:E L'
o _r',_'
I

orni lo~ dl_ 'lir_,[i~ I ~ ~ a I~allflij!l Iq ~ _ ,I r e
I

igucdm 'ln~'"

Ift-

I

pL' fa al - _grZ;O

I,

IJ

'1

sa~ rr

QIJ~:' 1 a

-I~

1,1- tu' rees IQue Ifi i,a - ,I~ • ~O t, tot lei II ,lculgufIl

IPcr'hJ 01 mer;or

"
dl
nsg""

-"or

Les b o-ques 5;~~lfiI ~IQdo_ -:- [jD \-,,-, p'or -:--_~!"o. Itt U 10

,_!~

~arnlillar

pl'n

de ,: ,-,adG 'Y' :
'flU IU-

_I

_a~

fll'u"D,~
1(lon un I n'a'

IIClruri Iprefe -n
nj'tlr__ll '_

'tl.

de~-,'0 r" iii llor~ a

d"

'traw' , del del~6s~ o, !a tu' rCJo Ique ret lena 01 , r .if OlOJ S 'IPl'lodn 'fu-o.. 'Y' 18 'tI' no I r en n de I co I iiUJ rlOl or'l~ ni de Q5 oaalr acig
I,
J, -

~,. cuba d. -'Q~ 'o,_r<"6o, Iho, ql ,- reem'.'~! IgJi' IIID untol oo~oca.1'

I'

[

"~

s' at

I

F'1'I:c

'

,I

I~nalf lin_~na IQ cd 0'5 !~ Ic,,__n--'-_lZ!.ac~ '_ n _sallie _ I

d,i '6s~ffi'Q., ISi 'n,o p ala

11101

910S0-

I' PORT', iho, qu' d,
'war~lllc

g if'CJ I lei-=- n{ _

IqlU e
I ,

1ma II a ggsgllii - .-:
II

,-a·
1

all

po q~e si " ' d: - a I IPgrol el I on ",ali " , I ~grifo 'gmr[da ;0.,
rlrUAfolQ .' _ ~

,I

_0

__

-f)

PlQflD -5'

I
-0

,. -1~D,i J od -'5 en!]

d ·b-

-__:;mo,IfiJ
-

I

Ipc

_I puno dl-~::_ ..· IV

a I"

-,'

c~6- de punlto mu·--to. - D 'g~O - iI~" el pqu -,.. e TnliJ 10 (,u _' ,c:e'rr-I
I~' 1

~. [b~
nil • n -:1'JS't UI~'hiJr

ta d

~Ig "aila
~Ii

el - u~
I

I

a

5'0- - r 110:5 her -iln
-'-0

,jiUn r. ~Cl [

-fl S,U 1-' , '

0 'o'i'Clm~,n

,0' ,

me - d h;~rn'10'

ffi'QI

'iMe, OnD~ o IT' 10 Iii sire "05, F G~, ,m ~:d(l,~ d ' ~IOI: _
SQC'_ ' I~OrS

'm ni~ "r .. U

ex r Mli': de~1 ' - 'II ul p'un~ no '91~rle.

Co -"" ,"Oln
e"
'

debe elc~lo .e at ICJda del Mol - r ~at
U -D

+

~nz
t'irar

iV_FSO

Iia

I(,ob

. r
I"

,"Ii. -

t'orl~li

no

cnero,

.g,
,

,

PlanI

e~ 5' c
"eifCI!

_f

dl
,Ollill a
II

de' 11[- 0'-

,01

de' Iloc Ita
1'_1 81~

re

v .il!o(~do d '

et ir 1--:-

CIS

P

'f - 1(I",n,

Sl ,(1 If

'I

(nmb

,0

Illi-a

rer'nO 'u 0 I' ,- ~,uta ~0 hJ ~zu ie,rda d[-,I [ ar: , SOl", ce -;-,0111 t I=-elro 51~ Q, Ie '!a i '- de p ot,ecc:i-: n a pI. r1 ~'fr en ,sfl ' t ubo,. Villi) v'·er a [COh;)Ci' r lei p I D de 1,- ano , bre el manin -, ,; EnStlrffl'or I~D'- ',:- r1minc as s' - I~a J=le! '
,,_j "~ " _
I

I r_!~ ,mlQnf, 11[01 ; En'iar 'ar 10 minQllles, [en 01 P-_'

E

om i ,;;s _s, r bla's" Slinl su'

I

IU

rte.

Inn calfo del ~1!J'~o V II S("J a I fe's de c rl~f h:L
fir

I

err

as '0
I

[I
'till

IDrini Iliol

e

n _, blDI,_
E 'sarto1l'

-=-

uno

nrlrnero
-lU', " a,'

lal'

c" "I" ,-,~ Plan r

1m CIJ' " Ir:
I' _

'v -I,ocid d.

,alb~es e'~'-r i_:_ ___' -- f nd g re' ella

-d

tin
Ii

rtUJS~,
' ilOtej,

'f.

'm

I

t'I~IC .. --

E5,h~: re IQ·
'

'I
I

be hoI

S

!II

ria-It" -

u Hi,·

oel
bal un

J

•. D
I

I

'

_I

,.

,

IL·· .

-

_I

.. "a

.1

1'.1

III.,

maoldos: Ide

V' ,c'p:
l

Id _Iside e ~ -= ,j'm. r' m'Dld (

"ii

>il.

IfU:J,.

,~

::~ ilia

dl

glc!soll~·fl.,

3...Pel_til de pue:o
4) Vlen! 100 d! _ ,5,. P. 01 d . 6. 'CI-:x:an~
-

n ~I-~ b~rlgdo~

-:-C'C-'SD
i,

-nQI~

u-o (gmb:~c 6_ '~,- de d, I _mbroQ e,", 91~ Bg~6- ,.~ l~om -'.
II ~
I
1.,

10

Puna

-I

,

mal-do
l:

,d-J
'0

I~ _I.:I'~

r

'1L

Indo ell I fr

de'·'~ntl~ro.,

lAJ VI~' Ipa
t i'
I

e,lI.i"~,01-01 I;:IC, I lun me-

·nhJ~as
1,01;

~S8nc:iUal:
ICIJOI!iI~

sa - ih'l'-, , Ii
d
I

P AS fA

CIU1,flOIS

pr it:ip L s
Idle clcleif' •
~I

ne

ft] Lri~a~
co

1uf1·
I
J

nt ;

-n.re e1 _.:isi'6 n
-

Iplilernalture

I

~lobus~la!" .........'tlre enl~ -_, mlll-:n 0
4

I,

t,_;_'

.~I,II __ U I
. _

Y peco

-I,,"

~IOSOI;~

dD~:-S d -I.I~~sigdc IDrl~n_j ,.... '.' cor bo..n iii Uo V
il!li!l,PN-iI"_lroIS tf ':,
,iI!'
1.'

d

E

5

h

1:1-' 00 -

un_1

mZI[Ja

,1
II 0 ~ ~~
I,

Ire IIilC III-

19~IS'D in til,

1(lomOI

,~nl

,- I~ , IfL~,' '~"~eml0 '

d

Ol5;

lea
C..,
~5,

~~I" ..J _ , a ~,:IIIIII _ a d ; con ,-~:tVau ~" lei, 'gs. propil'"

IQ'J

co It'
S

-11C

b- _ IfrY_5 pt'nd B r ~ ~L_:s:
I ~

IQ

Grr(]IM
1(1

pe

~I rlilcgn e __
,'Ielll I
I

.

cfad

pesar
1

on qo-

s:o.l~"n. b1
"I

1(0,

r, ' Ibre.ra-I. c) PI-' f ct,,:I

Biio

bJIlJ _ t ira eln II C l i~n·llrOI sln a,s slim ens t:r"ar i'cs lu 1,'.~
I~'

1~,la cg'n

~D

Ig,a-,ol,"n:-:-l.

em'"

IE'

-.'0
_I

Id lc
l

-I

~';'

IV(l

en

2.

iill

"

0

1

W';.;_

NlIII! ...

"

IKm .'

·.5_'"m
7.....
'_ali'

'!!I

'.
'11,

dDI E'n 'in, ser
'"_ -dla
I,

n n:15'

un recap,
..

.

~

op',
I

Ilina V lag~ilar e fl fli[ j -,nt' , I, zidl er t,_ S dl char~a

,"7

I

1

01'

.as ' Ie

_.1_

D

n it
l

I

liP ..

.llmc
QID

e se p-rodlu Ihocer I·

.I

..

I

ner
.iI'

1'(I

m

·8

ulna

-cen'a

e

V, :;;' ,S,"'O

(I

mfl~('1
tl

01

I~

ate

'Of

II

.

n

$1II

" cor un'.

n

Q
1I1I

1

m

i~ Q
w

-

a 5 ~ lin CI
ur'l
,0

ee.,:8
Q.

I~

, IJr"O~O"

I

, ~ ._,1

Icorbura a roc ;16" ne mal.,

sio 0" '. e'$--,I
_j

_. _ $

un,

_ mo d :_

I~uln 'D

~

o'

'm lid- I~ I cerbu ..

Elrl lie! 16m~na Iq I:e If'.. ' _Ies' r~' . f fa h ,milS mel' It· do II a ' II d P ,itJ- osf ~omo tD!1 MGln' 0 d! CL'_ If) 1-9~ do -, g~_~ li.llJl~ Y len C Pi
JO ~

'p r - 'co I IF' a' .~ ireul OS de

i - 19'" I~QS

G~r ner V
I .

. jU·Ott(J~

C:_·I~:B. I·"DC'R

IVES, I,".ICTU,

.

I~

1. Fi1,o de

:2.

,

'I;"

e,

n'
8

-'111· •

;0'

1

6,. EX(I't(Jldor ..
7~cu:IDr',e Tapade-'Io
"0'-.

11:£1

d

d,
I

OS'a !.I OL.

.- _~I Icue'-IPO Id-II

fU 10...
-

I,

'11'tlld

~.I

, - ..

_JKR'liz-ad' ., ~ur 'ide. de 12.. C.; Ilh!l r d -. ~iilG I[ : j!O,~~!

a,C:H

ila~l
49

Fi Itrcl~ 2~ Gr" '0 ce

a

IffliO,.

G,i'fo
G:(
,0
1

d - rr ~~ervQa
IglQ
rJ

51.
I •

'lUI af(a d

ol~iln~J.

Orifi,ciOI

I

Or .

7~ G 'i'~Q~ a. D' po Ii 9,. I[)-'~-anl'_ie de

- elDc:i I = _ r __ tla Idl~filc'iil ul
S:' CI-

Si

liII

1011 erro to r r 10'

I

'1-'

did

La I~lnsi6n d', I ,albll e d :be I. DCDI r:I
I~arfl Ique Irueue

11' 6"

-_

fur" ,

51

~

erlo ,I : _'_,S'h:lll :n mo, char. P- -fir IS 's ,~ om, 1_" n t,e ~~'Ito I'
_tl:__
WiFlI

_:: n
-,-,It
18
I

ueder
mbfa" _' I

C

CUiiU.~·;:

cl UCDlf

lo_ c on'1rOI,,-l

Ie

1~'lru;dor

5 e'

Om01 lals,

u
10

',IT

Compo
'i n

Q~ Q

el

',as,oh -0 (m mez(:o;'rlmir
10

Conducta
ra:· .:.'1 .
I

disl

I~a

z, Ir_:_ d'__' e

i'Dr- i

od

Icta ffiru;dc.
Ie

la
I

Ic
ILi

b:~ -

-' I ' ,. G_

I "1IIt'rol d I

rburado enl "flsa·
I

to

I

b]

b Compr :.. Dr
Q_

0
.il

'odo
A

.~ flO
j"

t 'UI·· :-,,"-",, 'IU

III w mp i10

I ~'h'5 I s.. al corburc or
si 1-,1
mQ

lor

I

_j

f,SUIr iidle'

10, - ""

mpl~ :Z,CJ -

I.'

~I

~a ta,mOI de
t

II~

&r.'
....

'I~ollamliento .rurdo!
I )

die Iia
r
.j

IC.:'m

,I "\onti _inI IeI n nt, 1
0,',
I

or
05 I

d}

IClom rob,

f"

_;

U. ~~

01

I, ltrr

ii' I

11_ corr~lene

Ca "liO, or si ~r Jl: 'orsl ~ elh~ra-'Iad,b 0 mol fl:-:-.g le _=- 0..
Ctlm'plrIO~ ~

Ii JI 1m
_U

fUcl"Qno

1

0

Ie

,IOf

D

I ",,

.IIFII1'I'_"_:_

irr-en,

--------~~~-----------------!J--------------~~-- r~~----~--10 T:S

0--10 Ipar

ia
Ser'vi·

fid
c]

E

I

e5el
I

iluCI c!on

JUI9gD

e' .

s"

1m lbrItJ

0 len
1

II

.- ~,e

e I'

Discos pc.

II. " a: ILa ..._,1

1

G~

oI
". la
l

IE p osi ones !;elilerlgi'"' i"" n,
t" 0.
1

D'

,denr e
.

:I'

bui (IC

L~'
I.

·IP-'·. ,.

0

su '"
[_

dl en lias I'"
'l.

"

I'"

CU~IQI I'~

erns, d:9 plis'h5n,!

'e

I

lata

can
,

.d.
1:51Dn
+ ..

e~i'.' f
cro
UI~i

-

,.

.1
, I
I
II ill'

(; ~
"~I-

.'

',P'

,'"
r

I.

b~ul-

'1..

JI· ,.

: .zero itn

E

..

1-'--1'

J...:. _ ~ _ ,

r)'

ila

101 oSl

'i~

on.

ser ef
r'
1-:
I

I')

ID. ~9 '. -_ de le

Ifrl~Z·

chln SeJ'"vi:cio "V -, c~#

Ie

EIIO"

5

r

de 81

il rl~irHrla_
prOf

0-

,lhJI

i-Orl','_! se

110

III

"

(] [mo~al II our nte II, 1;'10'1 dlLll'Clc~on Vi eie, ~IO ,ida I, I mo, 'r
~'[-:--(l'1-

f -It:i~n~rn~o~to de '-spuis, ~,'---: !. .,"nl vi:
,d-:=,_
1,-

ee - -Ipr@!n-

,5

[mal
!.'

0

im 'r~', rne pOred
a,lu.1l.1d 1--

r
Mal-

dlis

fu ilon

qlu~nos,a ..-i~c(]da-,
1"

[ue 01 h:~r-!11 O

nsoble e·n a~gu[no_' leGIID5. No h - ,
" t r~,fg d I

d
'"ii=iiC:1
Ii

II

cue ~I'

Ie

r

r il~D m6,

-,- e

81

1.:...J-

• carlo

'V

dll!

0'_
f,o '

banes

i,

uno de
10111"10,

IpSI

,r6Io,

III
,gra

e:1n.9J1'Q':, '

~

;,osa"i a
pi;'
J

J
ac
-

e I Ificlcf<:JdO!f
IC[t: _~~ -

I~Imo,n' Dlr (_B ftll'-.I¥OI"

c~nl c;uiid _d!o
1- ~ id_:

co I'ida

CIS

%JCl

-0

jI'

in_ .._-

un

,f,e,5'O"

far
SCdVD
18,n I' IID-I CClSQ'5 1_'_ U' a hJer:1

Ei ord
UI per . 0 '~=n Ill" IIOs, Icrisfas [nor ne p. -.r]· 'ite ulh~li'I'a uncI II~I I Cuolnd~ 1-,1 .i~'i~ IPTmit(l~ utll~i .. I~a

on i~ ,pen,-' di'

"I
I,
u

z;-r

ni "

ttl a~ ,Ies

Ullrva

!,l,nC11

t urc,tJ

~II.'_

Uc¥,
,' 0

d,- iu '.~_.n
j ,

l~ulglor Id
ue
I· ..

·e

eerr
Q

plloln II'

10 'QI
'U

5. ("O~lfI
11

' lodOLI

f,ar as fu'-'
I

ele

,no rniUci!"

l

I_,n

d_' '_o,rniU_ IeII e~1 - rniUc d:or lad - cu. d - V de un Igcllp~ ,"[JO ~lJb e ,~[O II 'Of ti I~o,~ IE5' 10 asan1101 ,c~,
,'

0 n~lt" , qfU-'"

fI'a

mil)'

I' Ipa

os ~II"-'s
nClt'Q ~,

sin ,,;, '9 0
1 1.,

yfotUit(J

~rc

hl ,[~ .' ) 01 d. I to ni 11110 Todio, ~!, - trg buios de m_ICdn[~CD se lel'B( IUfllrai' con
grlO"
"!

urn,'f _I ~ die 'Ie - ~ 0 fIJ - mb'f _~ T _n _'r ,e 'endid . I . tm,pjo sobre e,l e ~,al~5'e t:OIIIQ(,lan t,~., P ile 7:.' S a r- <liD_Ii" I ' .. os I-' os IP ~t'dlo r- (0 dcu~' e'st,Q$ :dnl~i1piD5 Iem infa,!les perque f c~r,t _, I: IQ _m, 'nte tracGlio d II q u ro " g...
[I
r -

,ilies

[Cluoncffn ,[51-0 poJble. :s,e D'h~urll'illi Uar IOSi 'lucas sCibre 5U.I
I

sp -,c ~'.·o_

0

b~l.

'tlor ... I - Bar culo
I

I

I

r'

'~

Ir'=-~

I··,

.I_Ia

p

ef

"ionc1 . al'r~tilonDdo_ he -rIDm~en"a,_

ICm' i I~,Q~. Lilmpi:or ItDntU:~,·IJ1Irzudo'''' m - -'t,- ~o-:- ill' om I~C a petlr61eo cs P,fU"
Iqu'

Hie
pili"
Q~

he

-

de
Id

oqurr la~!sr

lias
lies

"'5 _ jlmplos
n ulo,
dl:l'"

d~ es el~ii:a es
I!:

Id
I

0

I'

,_r,

" lill OOfl-

V -;', - " de

'~nuIClciI6n

~i ' Q_,lmD

eondo

e I' e C'O

Iqu-

_D" -

Ulna

li~s"a

··'--'IENrA
Ut,niza[do~n

II'

UI~1t 10111__

,

d' ~ ,', t'~ac,'or
_' -,!'
I

Qlr

r'D de
I

55

A

o

I

.~

•I ~I

n

c... C!1' .,,. .
E'

D
~
-

~.
~

fJ

0
Q

D

::r
fl

I

_-

1£:1
,,",

""""'"" QI Q '" ;:.

O~ •

-

D
lUll I

z c
,Iii,

::II

-e C1 n
C

10.
==ii

I,

I

D

'ij in D

I-J
"I

1-1

~"
""'!J

c-

e
~
l-

,
D

""
~

CI
-I
III

ID

_I

r.a 5 e " ":1 ::::l :J. c:r 0...
-_!'

-I II:'

e, ,...., .,g
CU ,
I

fa
....,....

I

I'

II,!!!!IIII

DI

::I

--

..,

D .......
0.
~
1

D

liLIIl

---__

101,

31

[II

n liiiiIiI
I

z
«II

c
hJ
,_II

N
o
_j

b ~

00

L

+ 00

In
iii!

a..
:!

.,

:J
I'D
I

~

QI

~

PO'-'

.

dli

cor
I

en
0 .;

1

1-

51 liD

..

-

0
III

pan. r

f:~' 01 S, o1~re e'I

lOra
gin]
r

on
,I!

r;.

.- .. ' ~

Icomo se

rer

_j

III

CltlC E!! Ilf

u
lor,

'-'

Colo",

r no
I

-

ac ..
CU;;:SI-'
I'
1

.

51

mj-:-

d

hoz

....

hullDf

~ilnrnovi 1"'zlor' I.UflDen .... ~n
J' -,

Ilidlmo
,I:SC,O
~

el

'-·~\ro

a ciampa ernbroe
-,

I

I

ClL

_I:_ nU!j,
,

e

q
I, --

po

'" nu-

d ;~
III

a .' If',. C}O .0 jn ~.. _I '10 'In,t. 'tiaras ,-fIlcpa. n _'.gum
1

~f
'!

_ ~.~
I' '_

pr,__

'Ill!
0;

01

[e:

'fU
,I~

Iha5t,Cl 110 a" lro(:cj,6n

d

liar

I

I

rede-

IWlllen', ~

Va h_,IftQ- r ~,ca.1 _nd,ado en I!o' een-

--

1D

." ,trac[ciicn... -Hlechol te, IfUl, rlr I : ariD - ~I ' _lu[enQ (lOti I al --'(llmi' ntl-~ d',que se II!e' en les gr-p- " -:-! ..
If

'~~r r' _ aei'D ,I a 0 [pair i [onse: u'i' I-II Im,6de sepa I odi6t~1 ,. -, [Ia ' QlnJpg' I "
1

r

domi,emrtcr

Em u~ar

OJ

f,cndo

'.

crC1Q

de'~ [un-ne. '"""n~ S·n.... ', .W I ",_,~""""

,-'0
, , .' I'D'I '"

'ar

" mbDr.~

'1!§[l461~ -ral d Iia
'QU' ,

.,om,prll -"

I JleS'orl

_

[81

par I

.iii

5

.1

di:iC

! - ~I 'O~·.

)QI'

i_I V
_l~

.
~

11l1-

I~m,. sriles .. '
'UI

tI

__:_ran-

bar B,,,

~

In, r5D~

IH'E "R IM'II-····.[Jc-I- UI. ~ 0111631 DI n
IQLS_'

'1:1';5'

I

.'to di'f ieII~ to
.JJ' ~., le

IOX11f' c,[e'~6n"

01ri1!l~l ...

s' "Ila' 'hl,ert·-

J

0,110

'tl'

-~agn, ,'"'} ...

'-'ot-.-:--

I

-.-

lUanda I-U ,1'u-~rCQ d, ' fiiac'mon ,"n a f-:-:rma QIIIII~ ~nldic'lad!g~, A, ¥ - Ices- res 'arl~ por

I

OMlil.-·n '0 ~ Ique fa d1fl (loni perm~lt 'n:_I~-,- t( UDr 9ra n,u~ de re911Ia~_- I-,n.... son in!unld -'Inl es
I'

0 [pl~e'tlD

I

e

lei

mo la " . d
-

UlnaS

he romi n,'tas

de

P,

,-

~y

1Il"f"jjj

Mil' 'TO ...

Id I

mOf-r,~

delll cambwQI
: mCUJ'

!iii

b'

I
I

II

iii.

d

ct.e ill '

I.

n

,1 .

nillfllcalf er

cilgu .

at

..
""
'"
.

br1oglue.
:sQlbr'

d' ,,

'n t

:-

.,
iii,

,
I

,

"

..

eng on-:- t-s

~

,I
I

I

·1

-

til por, de Ilm p

III!

Jo hl- ln.

.,
,.,
, I

DDl

1(10

,. ~t '
'~

mb io..

II JS77D Dl16DI 0
ill

L~a- I ' Ie
50'r I~I ,1It.l'Vr

ube p:or
io "

r pili' to
~e I-a 0
1-

SlJ'

I'

I

r

'n

I

""

'OS t er
,nl'

f1 _.;,
I -, -

1110 C(]I~'al

d

I

las Me riD

ifen~a!Jl.

D: 157,3;'

liii

cI I dispo i ',0 Q-tihu:t,of,

l o¥

lOr -

a tho
0

perlD

_I mtUl1l'cl]e del

t!gahSn

...
.

IQ _ 163 ~I' - U'~~II - 01 elll irQ
I~ ,-~

6336 ~ U'~Hporo

-m~' la!.)flm~I',n
dl~

d= II bkll'qU: I
_j ,-

Ie mo -;lclil i

,.g-~"IO

'-IiI~ "(I,ada .~ 'g. -:~ rn:I-11-1d

,110

IID137

...tltil

p:f

e' D

.

I

I'

e

IiIO

Ofr.I~- ' In

.

p

0_

del.
I .•

"v

i

u __
_I

le '1, do

1

t;r

a Ilcl tile'
I -

ICD

la
w

II

mani mlQ -~

'.I mcrnililia '.
e III
CliP" I~

iI Cl

10 . pues del
las,

5

,ullslme,nllD

I

d
a

lUng
I

116qUlilna"

5:

C~D're5

dar
i
[I

cuenllfJ dral
ID'lQen
~

alr-

Idle . e~~ ',., .', 't I '. e, .an' lamot'in_l_:_;:i ~n
=-0 1.1

,-_ plazc~
_IMa _er;ie' ,die cu"
OrS

y 110 iu _Q,~

6-'~ _CIS ',gllerc;,

Iparci los

"

~I

I.

1- ['.
[Di~,
18n,_

I'

-.'

I'-=- ,

_,

,'

de [I

on! "
I

Ju ~910rmOxlmc

- air ___:_e I

dlll!l~plU

_ '-IIDsa

..

1

o
I
.

o
nSIOIR -

III

1111'11:31'

I, ,1

Jlu -: 0 _n

I Ju

'Im!a~

'1

'lull! ~D

PiI_ ton - 01" all
I
"

IC"I~ dro normo]
1St

2 100 1,5'100
15/ 00 '21/1 151 . ...lJ1CrO
1

n: 1 ~ I" 101111 -I

, ,n'D

2') J

J DO

»

',211 caUl

1_IIr;l~O

3.,·-

J

IQUmlent'ol

~~Ul

-I
1

211/100 15111001

.,

f

.11
N
ID~I
Olr

'~'lJlnl _

D ' .-

lu 90
I

lies

;

9

I

Qln-oj,

3tl
II

-. n
_

;,J

1..31'1001

I····

; G. 33...

= 021

I'......_~...,.._ ~ _

_....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·

.. _ _

........... ~--lil

,
I
'):"

0

1

I

10

1/10
I
1

n.= 0 I E· otL 0.1 ~O~O, I

ID

,..

ern!i~D~e!!

Ils,tro d

Juc-.c

norm IE-'

I-:,~ I"~

-,V

_I

lei

J

de .. Ir' . 01 Iml- 'f a
COi;i'flll ,'~ .• ,d.·.
fUI=

iCOrrl~t·

12

do

I.~
.5
[ria

fall~IJ'iJl
~.I~

ICo,mhme' ,_

lc co]

:_.I_·

X
'j.

4110 A

Ie o~in
IfIUI

de '.'I ~'i~1 Inll

'trf3

d . II a
I

II"
1

L.

J

B I IE: L ,',-, y
n :i eft '
In.,
'I , ,~

.'.

I

,.

I

j

l

1-

D

I, ,I,

I

J [l!Jf
,'0:

[).

nl Ie!I

s.

L _ge,

ul1ie'

1= ~

mii-'Dlrbolll I~,al_!o
'l~' rag U_'

del e

J

A~
I~

31] 0

1

~Hl0
II

I'

,~olll'~'rn mlo!g'" I~

n _:liCIDI

L11 ro ri a III

U gOl,

JlUr

h·ue_

Q.

Imomm'fllt

delp'u·

10 . t) Im~
5

el, I UIO

o

ues . estc
'Olr·

qu, Iqud-~ -.-.-

lUi! e r:-

5.
~I-

h

ElL -·IL,

'

.

'I'~'

.,M,.

'.

10 S-E·>' ~. ,lOIHl
.
"_

.

-_

Ie . ID,ndlD
.S'IUS .-. UI --

fJleclel_I'~""[' 1"lepDnSlr

01 '!ilcol,

"

pida

'rl' IOlna,~,

I'

----

----

[I'

[I.:

-:5

I

E_EG:L
~_ _ E

_rJ _,

1_-1

:,

[.'

N liD
'ii

I
1'1

,e

Ig

1m'OI~'O.

m_

~

~

.,

~

••

"

I

i • • iii i .. f

i.

".

- ...... -. -

cnta
1--,

:J __
-'5,

LilmlPI~ =--r IIQ ,Dr,- 11'10 de
CJO ~ II etle

npa
5
r' • .,rro .....
_'I!I.III!11I1!!II_illIJ:.. III

Impll a~alli

del mtdlor ~.. " , t,o, r Ell
1 .;

de III

,.!,.

..... ,...

!I"

..,

i!!!I~_:IiI

20
.!I ....

3

,_I!!!II

If

I

••

r

••••••

I••

-=_.IIlIl:JI;III.1Il

1

h 10 .-' -~
Inl'L

1o_I m.

,, elli-it:"~ld' Ig 'e- ••• I~y,~ I ~.~
_I _ '_:_
~ .. _II •• !I] .• ~IIf:_.11 III

3 h'" ,40

:3 h.

h. -0

J5
NIC[~I._DIDDI 1,~

3 h. :~O 1m.

13

- _lor ~• ...
.!I""'~!'II'~IP._~~I!I_!lII'''1II
• -, .,· •• II: ....

I iI

20 mil
'"
II'

oj

!I,

I,

:25
II!

I

,. I ...

15 hSr

Il

•••••

IIl

••

1I

ii

•••

!II!

••

lIir1illlllll.1l1f

1 hl~ 1It:; m~
1 hi 15
l~ ~
IAlI..

II!

.1

!II!

!I

Ill

-111

._

••

.,

••

i.

IJ

irI.

tal

II!

17
y re
I~

25
I~;
........ i

40

m~

- hi, ,':'
,I ill
I

l'O
.t.'

I~'

"".

a

v'D~onffi

II

Ill'

I

••

".

i

of

r

!l"1I"'."'1II'11i

'I

r-.~,r.I

.111'''

!L_I~.

II!

!I'!II

II!

!Ill'

i

II'

35
1
1 "

I_I. Iml..

_u~iJ'EI
.II

I

I

III

'11" ..

II

III

II

"

Imm

le~
I
1

1(I!g'-JJIII1I

., """

f'.~'

.~.~
I III II II! II,

•• ~ •• '" .~ •• ~, •• •
• 'II!
OIl III II!

~ ••• ~ •••
I 110 • III •• l ... II

~ •• ,.. " ••
[., • III l1li • III •

i

2.0
~

m,

CIO" m U[ "ad [or

...
I

I

iii

II"

!II

110"

III!

....

111

!iii

35 m~
2'0 rn,
~ "

01 ' '

, ee ,p.DI'ZClT e I
I

mo de -a'i'a ·11 f [Ir 0 de 1111' ,-- ,"a

n '-6-

•.
! ••

'0

H

..

~

••

~•

&

~

-

~

•••

'

...

,0

..

~

••

... ,.

I ••

~

.!

- - • ' - ••

II

, eemplu:lor
m ,laZIDr

[Un'

,e b --liio t-- -- -ilon .... tram le'h:rmente -,I oOlna Cior

d~

2-- m~ .-... , ' ,. '. ,.. '. - ~_.,., ~ 1 ~ ,~
* " • -. •• - • ~ ,~

~ ••• ' •••

'I'

",

..

".

2,0, rn,

Iml..

~ 'n'ah:lei6• illitI ••
j •• III

.l1li1111",1.

31 251

'I

,.

I

~,

lei
ll.i -~ p'~i -'2.0
-I

Limp'~e,za fli

R_ -'m laZJQr~J',u
il
empllQ2Qf

lfil~re de 91 ~ A - rla~
'I

l

iii

iI·+-!iOJ;;fF>;;o;"I~III"'IIlI'"iI"!I!lIIIII.II·lIIrp·III·"'

••

_

••

~lII

••

I"

..H

2D 1m.
, ~~I

'10

r,[dID '

,- ~l I:

IR e mp 111Il::Zcr " ~

Lim,pm'e~,:!C de IGltro ~,~_.~_~,. ~"'.

no 10 d Dr

r "'do~
~." ~..
I • ~" ~ •~ • III '" • .'~ ~m ~ M .. ~~ •• ".' -

2iO m. 15 m.
i • <Ii • ~!
I.. '.

!

II;

I,~",II'

.~~.

~"~"~'"

,,"'

....

~ •• ,~,.

....

,.~

.. ,. ~ ffi ..

,

,....

I

I

"

25 15

m,
'1
~I

,38:

37

15, m...
!5~1 m

:r-'

I

,35 m
IE
I ,

,plll e~ , C • IE! - ", nd (aue -:1_ ~I'pllllJzlICf e~1p _: D de mo - QI dlel leu:: 11_ : IP~g:z':~r ,I I~'_-g ItzqlJ:" 'do c:'on IDSI _
l I '.' I

0
_j ~

1DI m_
,- -,liD""

I

-~

351 rrr,

.
,'11

.
~ • "

;,.

••

i: •

I:U3

4~

la '
',_ gll,ar "'eglar - egfc1i
IdlD

de I 'fr'

manda del IgcelllergdQr . _.

n 0 '~

a'e rig

" 25
I

'51

tn,

rn,

1

:1

,~ ." ... '.

M

~.

••••••

~

-

251

hi

p'

p

n'

~. ~••••

301 -

~O

,301

m,~

451 m~
unQ

d"

I'

'~

~IS

~

I

"

~l

30
r or,' Itt, I " ; or'~-, da
'1

I-m

5,2
110zar

~Ifill IJ l~fIIl
I
II

pin, .i~,l~1 dIIIDn'~1 'fa. ,,!/penl~,w6n la ria.,
I

u


•• '"~
I.

H ~..
,_ •

I

to.,

, •••

Ie I
I

ImOJi

-

uc or

'a.gero

_. ~'". . ... .

~~ ~.... ~.. " .

a

•••

'10 [ ~ Jii. "'15 _
,iii

"

I, ~

lE!il ' mar- i IlUIcdlg' .: elantlero

~
I,

~. . ..

.. _~
I, ~

25

I

Ce merobcr IFI NID,S

II! Ell

5ID.SiI' e:n:s:ilDn

" IIe 5'
1

10,1,

lei

mg

del ~rr ero ,t QISlerQ.. com '~ 1_ g:d or e's ~." • . I~ '",!'.....
'I • • ••

endidlol

~ ... .•.. ~ ~ ~. ••

I

eoI

IW'

e nD d e~! a
r _ ••• _

,ffi'BtOr ~. ~.. ~~.
•••• _ • ~ _ ..... , ••••••

.

ra no ......

I. I.
I

a

60

59

~. .."

15

IRI ·,-m :-llcnr Ir ~DS
IRI-=- _ m ·lla

30 m~
~lr'OIS,,~ rIO
.",., ~~• ~ ~~

1 hL.

I

~

II.

I

l,.

6I

r

" l~~ 'll~;m ..

,71

-,

Iii

o ."n:u:mon

.

r-'I'!II"'ll!!!iJ

'lI'i!l"'~~,,=

,1o ••

,Il.- •••••
·III·IIII

..,rll.'1".1
JI! ..

.10 Ih~ ,- h.,
,11

)

~alla
',SIC,

.

Ien I , '.IS
I..
II! .. ill _ ... '.

~~ ~ • • •
II 11 ~ ... II •

II'

lIII!"I!II"I!!I!I'ifoioJi-l!I

••••

I
II •••
II
!ll'lil

..
"

J

do,

lor
III'

2
20

..

I

I

~

111 II

~

rto

II

'"

""I

II

~

I"

II

...

I.

II

....

Il1O

,,1;1

Iii

II •

10IIII

111""11-

~,iiii'''._,;('IO.III

...

&

,",il

IW".'II'II.te

....

...

~illiII:~.III.,

.......

1 h, 1_ 0 3, ~'L
..

t.

I t _ _.__e_e. ,chr'e!cc.lon . i~'" • R 'e p 101% --:-- les lodaientg So y b - lic' d = I 1 u-;0 de dil"'l -., e--plr. z-=-r
lei
+~, +~. ~ .. , '1'I~' ~ ••••••

e El'

"I P

Ii,-I""

I'
• • ••

of"

~

iii<

of!

II

......

ma n IIIII 'Dili

~...

~ • ~ .' ~~ ••

r

~

..

~

,.,..

,

~

"'"

.."..

~

"

...

~

'"

~

.

" ••••

+

..

1

(, .m 11-:.

abc r I~a dlir ,~ CUll
-IIIQZtllf (lU ~'.

'Z

,dl

r

[1t:I~O'

J"

r
I,
1

'-.
• ,.•
. 1i.1K.~ ••

~ .. "~.~. "..
:D
r..E!I'!.~!I!iI ... !!I!I'IIlI! ......

I

2 h! 3'D I-I • , h ,~,IO m. 2!S 1_"

m.

J

do
"'1I'
I ~

~
II

'~'.n'II"'I~ ',aJ::: Ilj~11 u.!li;;iml

lII_t.·.1'!I1I:!

;I!.,IJ.1

.1II

••

De
HIe

0 flIr .
II~ $10

'

~'" Ida de fi ia I!: i6n d IIa IU VI ,,~ _ ~a 9 _ 5,0 H n I ~ ••
I

l

I .: r __d a:
H ~.
m

r ra
•~• •

'13
'''.

0 ~. .~. ~ ~ ~ .. '" ~
• ••••• ". .., ~

n

'.

H

q

O~Flsmon~ Ir y

If

1_
I

"I g

,ei p-r '- I~ui a!~_·s.

._... ~.~

"

IDeslm _n Dr
10, 5
1

mre n

III

I[U

le
• li

-i'e de

d I.e'
.. III!

.. '"
mo 0' .. , ~-'.
p •• ~T
• ~~• ~ •••• 1 •• ~ ••••

".

icdo:r
III!II!

..
II! 1

.......

II

Ii

i

.!II.
.

II

."'

••

oiI

1

,
I
1-'

2,~
••• I!IIII •••••

5

,51 mill
-

'"

m.~
[..
,~

!:IIi."'.

iI't'-~~-

... +Ii.fl!lIl

•••

III ••••

IP.I

:;
41

ei U e~ Irdco ,d-=· ..d· I
I

II

bui6
I[e,

de

fi Iji -:

c'--=-r,- ur ~do ,., :5 is~:n ..... ~...... .. . ,,~,~.,~ ,_." .~ ,40 ..
10
I • ~ •• ~

elll de' 0,1, .·'0

25 1m.
1 Ii

Io ru tl
I [) ~ ... ' ~ • ~ • ,....

~.... " .
_ • ~ ~ ~ ••

I

•~

••

,_r

ii

~

I<~I

r 1-a I..iIIr lD

'e l1l1I1 ~ h .., ~

~ • ~ • ••

1 ......

'

5

IR

e ~ 91LlO rd D Iborr 101, d ,e a n I'

40 m~ 2 n~

-,Q

~•
••

u

• • ••

• ~~• ,,~.. .'101 ....

"..

•• ~~~ •

II

a
••

.-"I!II.!IiI

11.:11

11

.-;.011

...

,.;;

....

11

••

,
-

2'

1

rn,

jj,

11111

••••

11,

!"'-

_-

-~

'"_'1'''

15

"

or

II"

~

••••

WI

."._.111.11[11111

Ii ....

II

iil"'"'I"1l

!I"~1!i

to ..

!.

III

III

111

••

111: .....

_:..

II

,.,.T. ....

o;jo.1""l1!

ii-~-,

J

1 2

iII~'
I,

_'."a1".OII!1.I
_

••
..... ~'III."I,

LLIIIP"Ioi,

-Iml
.,

--:-1I 01
III .. ."
I ~ • !II • •

I

..

ral

..

,Ii' ...

_

,101

lit

III

...

I.

.,..

.. ,

..

~

,ll

I!

~

.011.

I.I!

......

1Ir.

-01 • 3'0 1m. 10 m, 16 h

,,_smontor
I - II

.:0
III ••••

mal"
.. _ ..

,lA'

no .

III ~

'I

.""-fIIl&I"'~

..

..ojI.o.I.II

•••••••••

.,.

Il

••

IIIl

.,_1I

... _~

'0 h, , a m.
'f

2=- m. "~5. [ .
II

i

.J~ilj

.II'IIl

••

I......

IlI ....

..S I •~ -0,0

I

Jr

u

II"'

Iii..

If! ..

II!;

I0IO ill

iI

mil

~

~

II

I.

II'

III

II'

.,

'"

..,

r.:

II

II

~

....!

. .. ..

1""

Iii.....

II1II

III

Ii!!

III

j_

I 11)'- ,_ '__ 0:_ '~'mpa9i,
U

- 6 0 I~
:S ,[]

itlu

p: drii'a n -- - 0 ~ ,op' rariOI a q j n se ,~n' 'j',.
_=-

Pe

:r~

Q

~I_

'0 ie'nll I ci6nlf

~O,·

er 1[-

IU'_

I~Qlurltl-:- -m

n

_~e5 de ·u
" 5,

de-'

2

Fla.
liOifr_~I_
-=-1

ri tiel·
lunas

D

pOf

011"0

V
... ,.

:SPOlt

S., ".~

r
:I

I(C

C:',

bi D ·s,ec~alm.
UI-' -

tit
!U -,-

mu:

no'

'~15'tlem'

E~ [JeD~ lo mad ifiu:a ci I!k
m

p- t::- I~nfrior

d"

carDele W ." ,-.- - -ll(!n"l _'~_ pro -a
1.
IbIIIB~

iOCHL
wi!< ,0

t

fil::-- u t_,_

59'gura

en

~DS IV iroies,

-_oQlit
Ancihu
AJnIi

1

d
IOI~:

iPi, 11,;,;.

i - ~1 I "

--I ~,

r!
I (]

l

g 925 d _ la _ i~:: 'D~

uric .'0

~l, m~ 0
. Ie

A
. ..
lcm_ t" gUOdOfl.- .
..

01,15410 lI_'_f'Q de lc
I ..

Iliu'r··1 .'

011 ".'

rc

hl

C'O~IO

al

(IDiIClI:',25'O
_. __

-'.
.'!I'-

IA- DIIO" 'I,'

-II' J. __. . D" I
·'1

G' 0""
.~.,

-1--;"

FIE'

1 I"~ U 2A

m-·- ..

O,Sp~AU~o.ml

INar~

o

"-01 .

. '-10.- Co,· 10"
I

Kg

fl

,d ' . cugc;
'f

:3 limrQsJ

IQ

Km:o .--.u.....-·n 110n'0 V n 3,~ een 1- Ic,Ufl- -=--l! 55 "'rn~i.
I!o'
1_

0,

I

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/80388061","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=80388061&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[80800360,80657498,232864404,80806373,35277708,29087033,106289228,64342991,210106760,78407144,111258248,134085241,111498260,160791444,111107843,166540066,111158233,111497337,111500470,111499137,111501028,118209414,111257821,111161792,160786851,101877598,102023007,101968800,101874275,101874589,111054992,110818256,109397473,109970551,101876440,101875241,101939149,109401449,104142521,102023573],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"L8nUrcMX3UpoQhxEd74A2LGvXaw=","module_id":"wifS00hoS8l1ir1BSjxeQFRrdDk=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[80800360,80657498,232864404,80806373,35277708,29087033,106289228,64342991,210106760,78407144],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Manual rio Vespa","track_opts":{"compilation_id":"L8nUrcMX3UpoQhxEd74A2LGvXaw=","module_id":"nby+Oqd5EX0VQg/bLkRDDpR5IuY=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[111258248,134085241,111498260,160791444,111107843,166540066,111158233,111497337,111500470,111499137,111501028,118209414,111257821,111161792,160786851,101877598,102023007,101968800,101874275,101874589,111054992,110818256,109397473,109970551,101876440,101875241,101939149,109401449,104142521,102023573],"title_link":null,"title":"More From RutersdeMallorca","track_opts":{"compilation_id":"L8nUrcMX3UpoQhxEd74A2LGvXaw=","module_id":"Qr920JxS4opY3A2uOzOFK0wimSg=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"29087033":{"type":"document","id":29087033,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29087033/149x198/46c08cbad7/1402876685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29087033/298x396/8b07cff037/1402876685?v=1","title":"vespa","short_title":"vespa","author":"La tienda 232","tracking":{"object_type":"document","object_id":29087033,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A/t5rJUPGaaVLzy4x1wPEAFctnE="},"url":"https://www.scribd.com/document/29087033/vespa","top_badge":null},"35277708":{"type":"document","id":35277708,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/35277708/149x198/4479aa13d5/1488880471?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/35277708/298x396/907323f23f/1488880471?v=1","title":"Vespa 400 Forte Guide Technique","short_title":"Vespa 400 Forte Guide Technique","author":"Abraham Zulvie Houtman","tracking":{"object_type":"document","object_id":35277708,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"007lgM4UzvUSZpHaBGBdw5y0s2I="},"url":"https://www.scribd.com/document/35277708/Vespa-400-Forte-Guide-Technique","top_badge":null},"64342991":{"type":"document","id":64342991,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/64342991/149x198/8caf119fa4/1367991385?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/64342991/298x396/20884c253b/1367991385?v=1","title":"Vespa-GS Service Manual","short_title":"Vespa-GS Service Manual","author":"HadiBro","tracking":{"object_type":"document","object_id":64342991,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KpDHlMk95zNDcWe0F0HMcDPbro0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/64342991/Vespa-GS-Service-Manual","top_badge":null},"78407144":{"type":"document","id":78407144,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/78407144/149x198/ddd5592e7b/1373419801?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/78407144/298x396/c8039936b4/1373419801?v=1","title":"Manual Despiece Vespa 125nk 75pk","short_title":"Manual Despiece Vespa 125nk 75pk","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":78407144,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QSGqfD/lhF8oeHaSoQkDm5cEYZo="},"url":"https://www.scribd.com/document/78407144/Manual-Despiece-Vespa-125nk-75pk","top_badge":null},"80657498":{"type":"document","id":80657498,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80657498/149x198/b2f0b8e1d6/1375964400?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80657498/298x396/aad9eb8d4d/1375964400?v=1","title":"Manual rio Vespa 53","short_title":"Manual rio Vespa 53","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":80657498,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aS03shyA/IzlOdrPvBNOPNO3Z1Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/80657498/Manual-rio-Vespa-53","top_badge":null},"80800360":{"type":"document","id":80800360,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80800360/149x198/d3d7056392/1399957022?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80800360/298x396/7b0a3437f3/1399957022?v=1","title":"Manual rio Vespa 200dn","short_title":"Manual rio Vespa 200dn","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":80800360,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V7m5WQ21l+plTs+VmuGLpdgm8Vw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/80800360/Manual-rio-Vespa-200dn","top_badge":null},"80806373":{"type":"document","id":80806373,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80806373/149x198/fee24edfca/1509241274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80806373/298x396/3cf0e6e128/1509241274?v=1","title":"Manual rio Vespa Primavera","short_title":"Manual rio Vespa Primavera","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":80806373,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vvCFXkulu4RsobArm+y1JviueM4="},"url":"https://www.scribd.com/document/80806373/Manual-rio-Vespa-Primavera","top_badge":null},"101874275":{"type":"document","id":101874275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101874275/149x198/3e081751bd/1352408766?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101874275/298x396/1496498a64/1352408766?v=1","title":"Movimiento Mod (Wikipedia)","short_title":"Movimiento Mod (Wikipedia)","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":101874275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"slHvikXapU/zzPUP7sC4p5YAn7g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/101874275/Movimiento-Mod-Wikipedia","top_badge":null},"101874589":{"type":"document","id":101874589,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101874589/149x198/5441e86580/1399997347?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101874589/298x396/5ba2ac5a59/1399997347?v=1","title":"Piaggio (Wikipedia)","short_title":"Piaggio (Wikipedia)","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":101874589,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KPzf4ktDHOu2OlxI4SoUKDQytSQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/101874589/Piaggio-Wikipedia","top_badge":null},"101875241":{"type":"document","id":101875241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101875241/149x198/3ccae9fbe1/1538750093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101875241/298x396/e8b6d37367/1538750093?v=1","title":"Montaje Motor Ld (1)","short_title":"Montaje Motor Ld (1)","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":101875241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9mO9N7bxjS/J+WOVTAD+pcYaIHw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/101875241/Montaje-Motor-Ld-1","top_badge":null},"101876440":{"type":"document","id":101876440,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101876440/149x198/a8bafa1921/1343956278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101876440/298x396/8787537869/1343956278?v=1","title":"Lambretta Locomociones s.a.","short_title":"Lambretta Locomociones s.a.","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":101876440,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oFUcqa2XLgpectEZNiy1AQHSvEI="},"url":"https://www.scribd.com/document/101876440/Lambretta-Locomociones-s-a","top_badge":null},"101877598":{"type":"document","id":101877598,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101877598/149x198/9f0019867d/1429785278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101877598/298x396/5fe62e7083/1429785278?v=1","title":"Manual de Usuario Lambretta 200 Jet","short_title":"Manual de Usuario Lambretta 200 Jet","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":101877598,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E1lwV0BzJQM9SK37grplCaYXmC8="},"url":"https://www.scribd.com/document/101877598/Manual-de-Usuario-Lambretta-200-Jet","top_badge":null},"101939149":{"type":"document","id":101939149,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101939149/149x198/ba1c5277ee/1424177661?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101939149/298x396/7ccdffac6c/1424177661?v=1","title":"Instrucciones Malossi 136 Cc (1)","short_title":"Instrucciones Malossi 136 Cc (1)","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":101939149,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ChZ+1I6BGZWDjqrtMAxtmMt3Gts="},"url":"https://www.scribd.com/doc/101939149/Instrucciones-Malossi-136-Cc-1","top_badge":null},"101968800":{"type":"document","id":101968800,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101968800/149x198/d7a16be7d1/1410396055?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101968800/298x396/6a58c254f8/1410396055?v=1","title":"Instrucciones Malossi 136 Cc (1)","short_title":"Instrucciones Malossi 136 Cc (1)","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":101968800,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NqeSSNZG+RQvWfpaDmP/+hl8hzI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/101968800/Instrucciones-Malossi-136-Cc-1","top_badge":null},"102023007":{"type":"document","id":102023007,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/102023007/149x198/35dea48976/1440846460?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/102023007/298x396/fc2b6b3875/1440846460?v=1","title":"Manual Estaciones de Servicio Lambretta 125 LD y Patinete","short_title":"Manual Estaciones de Servicio Lambretta 125 LD y Patinete","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":102023007,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OtxVNx68QGLnzUfbUIX3wM+r/Tw="},"url":"https://www.scribd.com/document/102023007/Manual-Estaciones-de-Servicio-Lambretta-125-LD-y-Patinete","top_badge":null},"102023573":{"type":"document","id":102023573,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/102023573/149x198/64c83aa85d/1373468933?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/102023573/298x396/c5bb25b993/1373468933?v=1","title":"Manual de Despiece Lambretta LI Specia lGolden","short_title":"Manual de Despiece Lambretta LI Specia lGolden","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":102023573,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g9MjL2f53eLNbGsoWKjiUmlDyc4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/102023573/Manual-de-Despiece-Lambretta-LI-Specia-lGolden","top_badge":null},"104142521":{"type":"document","id":104142521,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104142521/149x198/fb30da1bf5/1346132300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/104142521/298x396/1697b36069/1346132300?v=1","title":"Tutorial Subir Fotos","short_title":"Tutorial Subir Fotos","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":104142521,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"adl3gaEMP0o0sscU68qHQ99R88E="},"url":"https://www.scribd.com/doc/104142521/Tutorial-Subir-Fotos","top_badge":null},"106289228":{"type":"document","id":106289228,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106289228/149x198/576c88321a/1518211291?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106289228/298x396/de6e7ff9ad/1518211291?v=1","title":"VESPA TECNICA N°2","short_title":"VESPA TECNICA N°2","author":"Vasco Venturini","tracking":{"object_type":"document","object_id":106289228,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SoTtZQMh4RQNy3elW4maaZLTCAk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106289228/VESPA-TECNICA-N-2","top_badge":null},"109397473":{"type":"document","id":109397473,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/109397473/149x198/b24aaa18ca/1391569685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/109397473/298x396/d039d8e045/1391569685?v=1","title":"manualestacionesvespa_57","short_title":"manualestacionesvespa_57","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":109397473,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KR3oyWnCq4wULHmM+LG/asCll8k="},"url":"https://www.scribd.com/document/109397473/manualestacionesvespa-57","top_badge":null},"109401449":{"type":"document","id":109401449,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/109401449/149x198/19e0d69b3f/1349733067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/109401449/298x396/348e653f4e/1349733067?v=1","title":"20121008-Bujías","short_title":"20121008-Bujías","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":109401449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nVwdGbn6PDz+Nkeq+MudOi/YEuM="},"url":"https://www.scribd.com/document/109401449/20121008-Bujias","top_badge":null},"109970551":{"type":"document","id":109970551,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/109970551/149x198/cc32978168/1400464158?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/109970551/298x396/8cb209df4b/1400464158?v=1","title":"Manillar Lambretta 125 LD","short_title":"Manillar Lambretta 125 LD","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":109970551,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oxIjVtDTImv+kY57L8LOyzH7cRg="},"url":"https://www.scribd.com/document/109970551/Manillar-Lambretta-125-LD","top_badge":null},"110818256":{"type":"document","id":110818256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/110818256/149x198/3e87fda469/1384693332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/110818256/298x396/31b0668a09/1384693332?v=1","title":"Vespa Sprint Normas de Uso y Entretenimiento (1)","short_title":"Vespa Sprint Normas de Uso y Entretenimiento (1)","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":110818256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bhCEEyTRAEl6mIC0V23gC345Y88="},"url":"https://www.scribd.com/doc/110818256/Vespa-Sprint-Normas-de-Uso-y-Entretenimiento-1","top_badge":null},"111054992":{"type":"document","id":111054992,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111054992/149x198/e77fecd9ab/1392043167?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111054992/298x396/dc6a3b1c07/1392043167?v=1","title":"Dellorto Carburador Manual Principios Basicos - Inglés","short_title":"Dellorto Carburador Manual Principios Basicos - Inglés","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111054992,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"drNFPvMRjSPbwJ12qPsnFkiBzb0="},"url":"https://www.scribd.com/document/111054992/Dellorto-Carburador-Manual-Principios-Basicos-Ingles","top_badge":null},"111107843":{"type":"document","id":111107843,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111107843/149x198/a26584dfa5/1354645650?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111107843/298x396/d78da4d899/1354645650?v=1","title":"Artículo en Ultima Hora sobre Ruters de Mallorca","short_title":"Artículo en Ultima Hora sobre Ruters de Mallorca","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111107843,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"idpmnDrzFjLX3ZspA8+qW6Rx1N4="},"url":"https://www.scribd.com/document/111107843/Articulo-en-Ultima-Hora-sobre-Ruters-de-Mallorca","top_badge":null},"111158233":{"type":"document","id":111158233,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111158233/149x198/4c2e8de4c5/1522384768?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111158233/298x396/f94364b68b/1522384768?v=1","title":"Tutorial sobre los principios básicos de la carburación","short_title":"Tutorial sobre los principios básicos de la carburación","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111158233,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"09A/oTaV87c9J40Y5LZ90laX1BQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/111158233/Tutorial-sobre-los-principios-basicos-de-la-carburacion","top_badge":null},"111161792":{"type":"document","id":111161792,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111161792/149x198/a86048bb54/1373459604?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111161792/298x396/719d1fef21/1373459604?v=1","title":"Manual Para Estaciones de Servicio-Vespa-150","short_title":"Manual Para Estaciones de Servicio-Vespa-150","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111161792,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LeNfneOYZjJooWRranwI1ynCo24="},"url":"https://www.scribd.com/doc/111161792/Manual-Para-Estaciones-de-Servicio-Vespa-150","top_badge":null},"111257821":{"type":"document","id":111257821,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111257821/149x198/2b836f5a9a/1374941185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111257821/298x396/64f46d0775/1374941185?v=1","title":"Desmontaje de La Cubierta de Motor P150","short_title":"Desmontaje de La Cubierta de Motor P150","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111257821,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PiJ/Zs7qGsOCxFaK+TN2zwY7VdI="},"url":"https://www.scribd.com/document/111257821/Desmontaje-de-La-Cubierta-de-Motor-P150","top_badge":null},"111258248":{"type":"document","id":111258248,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111258248/149x198/ddcbacecbd/1378582885?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111258248/298x396/5733552481/1378582885?v=1","title":"Quitar El Motor de Una Vespa p200","short_title":"Quitar El Motor de Una Vespa p200","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111258248,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NG8idwRCAQ7lM9YOEkpp1UiYys0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/111258248/Quitar-El-Motor-de-Una-Vespa-p200","top_badge":null},"111497337":{"type":"document","id":111497337,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111497337/149x198/68d7a351a6/1386718231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111497337/298x396/02ba9164f6/1386718231?v=1","title":"Instrucciones cilindro Polini para Vespa","short_title":"Instrucciones cilindro Polini para Vespa","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111497337,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A0Cei8I588+M+4uqvj9V0RGoS1A="},"url":"https://www.scribd.com/document/111497337/Instrucciones-cilindro-Polini-para-Vespa","top_badge":null},"111498260":{"type":"document","id":111498260,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111498260/149x198/ec89782ade/1383720670?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111498260/298x396/ab4b469833/1383720670?v=1","title":"Manual de usuario Vespa 75 PK Junior","short_title":"Manual de usuario Vespa 75 PK Junior","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111498260,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oqFH7kP3wzeo7jR7CSmgQZ6V4f0="},"url":"https://www.scribd.com/document/111498260/Manual-de-usuario-Vespa-75-PK-Junior","top_badge":null},"111499137":{"type":"document","id":111499137,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111499137/149x198/1a5906d127/1485047609?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111499137/298x396/149a0bdb15/1485047609?v=1","title":"Manual de propietario Vespa 160","short_title":"Manual de propietario Vespa 160","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111499137,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"y/Z8rxRPdmiOclrDRS4JgOWNe1Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/111499137/Manual-de-propietario-Vespa-160","top_badge":null},"111500470":{"type":"document","id":111500470,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111500470/149x198/146371eee4/1351547985?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111500470/298x396/1ba7df588f/1351547985?v=1","title":"Manual de propietario vespa faro bajo 1954","short_title":"Manual de propietario vespa faro bajo 1954","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111500470,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fVTkmQOsSwDT5q8hy5WuTJkBiZY="},"url":"https://www.scribd.com/document/111500470/Manual-de-propietario-vespa-faro-bajo-1954","top_badge":null},"111501028":{"type":"document","id":111501028,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111501028/149x198/f5413b2ee9/1377548721?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111501028/298x396/fb755fbaf9/1377548721?v=1","title":"Manual de propietario Vespa 125S 1958","short_title":"Manual de propietario Vespa 125S 1958","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":111501028,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W9qJHfPppn7sMJfx/U2BsXesVqc="},"url":"https://www.scribd.com/document/111501028/Manual-de-propietario-Vespa-125S-1958","top_badge":null},"118209414":{"type":"document","id":118209414,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118209414/149x198/5081729f07/1366961742?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118209414/298x396/6779a5ffe5/1366961742?v=1","title":"Manual Elevador","short_title":"Manual Elevador","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":118209414,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3Nd3dr73eeNuyXaUANKW4ClLZqs="},"url":"https://www.scribd.com/document/118209414/Manual-Elevador","top_badge":null},"134085241":{"type":"document","id":134085241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134085241/149x198/96b4f51b12/1492832127?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134085241/298x396/406cba30c1/1492832127?v=1","title":"Libro Vespa 75 Primavera","short_title":"Libro Vespa 75 Primavera","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":134085241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sp7zR9F5/g3SpO1jghWK0eAG1Xs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/134085241/Libro-Vespa-75-Primavera","top_badge":null},"160786851":{"type":"document","id":160786851,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/160786851/149x198/64b2e62caf/1390078889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/160786851/298x396/5d43178e1f/1390078889?v=1","title":"Lambretta-Disco Calado Del Encendido","short_title":"Lambretta-Disco Calado Del Encendido","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":160786851,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5OTY1SI7ERVHRW9+6fXXSAknnQI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/160786851/Lambretta-Disco-Calado-Del-Encendido","top_badge":null},"160791444":{"type":"document","id":160791444,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/160791444/149x198/8158c52a7b/1387740124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/160791444/298x396/f99810c7ff/1387740124?v=1","title":"Vespa-Disco de Calado Del Encendido","short_title":"Vespa-Disco de Calado Del Encendido","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":160791444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MZ+LuD5hGBlp4cKY6QYOVYd4Kuk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/160791444/Vespa-Disco-de-Calado-Del-Encendido","top_badge":null},"166540066":{"type":"document","id":166540066,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/166540066/149x198/8e8db18775/1539019913?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/166540066/298x396/9061dc7372/1539019913?v=1","title":"Lambreta Ld 1957","short_title":"Lambreta Ld 1957","author":"RutersdeMallorca","tracking":{"object_type":"document","object_id":166540066,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pBYH6K5VME8oyyt4sjbbLjwY3dk="},"url":"https://www.scribd.com/document/166540066/Lambreta-Ld-1957","top_badge":null},"210106760":{"type":"document","id":210106760,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/210106760/149x198/2b472dc338/1474099713?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/210106760/298x396/fc83ca2c88/1474099713?v=1","title":"Codici Colore Vespa","short_title":"Codici Colore Vespa","author":"gadfly72","tracking":{"object_type":"document","object_id":210106760,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"shExyyv7+4Vm+AeZO1fd0mmPIlI="},"url":"https://www.scribd.com/document/210106760/Codici-Colore-Vespa","top_badge":null},"232864404":{"type":"document","id":232864404,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/232864404/149x198/4f1447c0dd/1451671391?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/232864404/298x396/db36c248ba/1451671391?v=1","title":"Manuale Uso Manutenzione Vespa 125 Faro Basso","short_title":"Manuale Uso Manutenzione Vespa 125 Faro Basso","author":"Michelle Morrison","tracking":{"object_type":"document","object_id":232864404,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HRWO2N6P05wG/VrYabO/WnwPgL8="},"url":"https://www.scribd.com/document/232864404/Manuale-Uso-Manutenzione-Vespa-125-Faro-Basso","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/80388061","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":null},"renewal_nag_props":null}-->