Удружење медицинских сестара-техничара

Клиничког центра Србије, „Сестринство“
и
Радне групе за здравствену негу
Министарства здравља Републике Србије

ДЕЛОКРУГ РАДА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА

Београд, 2005 год.

1

Садржај
Увод.............................................................................................................................3
Заједнички послови радних места медиц. сестара – техничара...........................3
Специфични послови по гранама медицине:
Делокруг рада медицинских сестара-техничара у службама:
1. Пулмологије и Грудне хирургије...........................................................6
2. Неурологије и Неурохирургије.............................................................23
3. Психијатрије и заштите менталног здравља.....................................37
4. Ендокринологије и Ендокрине хирургије..........................................52
5. Офтамологије и очне хирургије...........................................................63
6. Оториноларингологије и Максиофац. хирургије.............................76
7. Гинекологије и Акушерства.................................................................88
8. Педијатрије са неонатолог. и дечје хирургије.................................103
9. Гастроентер. хепатолог. и дигестивне хирургије...........................114
10. Стоматологије......................................................................................129
11. Ортопедске хирургије и трауматологије........................................133
12. Хематологије........................................................................................143
13. Дерматовенрологије...........................................................................152
14. Нуклеарне медицине..........................................................................165
15. Пластичне и реконструктивне хирургије......................................173
Делокруг рада руководећих медицинских сестра-техничара:
- Више медицинске сестре-тех. – вође смене..........................................191
- Главне медиц.сестре-тех. болничког оделења....................................193
- Главне медиц.сестре-тех. клинике-института...................................196

2

занимање:

медицинска сестра - техничар

подручје рада:
здравствена нега
медицинско-технички рад
здравствено-васпитни (едукативни рад)
медицинска документација (део сестринског рада)
истраживачки рад у сестринству

Подручје рада омогућује да дефинишемо заједничке и специфичне послове за
свако радно место медицинске сестре-техничара у постојећа три функционална
нивоа здравствене заштите: у примарној, секундарној и терцијерној заштити,
а што је од значаја за израду делокруга рада.
Заједнички послови радних места медицинских сестара-техн. у свим гранама
медицине, обухватају 10 препознатих целина које наводимо:
1. Неговање пацијента (уз примену стандарда)
2. Евидентирање виталних функција и других показатеља здравља
пацијента
3. Вршење надзора (контроле стања) пацијента
4. Збрињавање пацијента (телесно, душевно и социјално)
5. Храњење пацијента (путеви уноса хране и течности)
6. Давање прописане терапије пацијенту (лекова и одређених средстава)
7. Узимање биолошког материјала (по одредби лекара)
8. Планирање (заказивање) прописане активности за пацијента,
припремање материјала за рад и сређивање документације – део
сестринског рада)
9. Припремање пацијента за медицински третман
10. Учење о здрављу (спровођење програма здравствено-васпитног рада).
Називи активности (са шифрама) које припадају наведеним заједничким
пословима:
1. Неговање пацијента (уз примену стандарда):
1.01 Општа нега (ОН)
1.02 Полуинтензивна нега (ПИН)
1.03 Интензивна нега (ИН)
1.04 Специјална интензивна нега (СИН)
1.05 Посебна нега (ПН)
Напомена: Пружање адекватне неге, осим примене стандарда, још значи и рад
сестре: по процесу здравствене неге (ПЗН), деонтолошко-етичким принципима,
збрињавање пацијента по медицинским протоколима и упутствима лекара
(сходно врсти болести, променљивом здравственом стању пацијента за време
његове хоспитализације) и намени болесничке јединице).

3

01 Унос лека кроз уста.02 Пулс 2.4 Унос хране кроз гастростому 5.11 Снимање електрокардиограма (ЕКГ-а) 2.9 Сакупљање мокраће у току 24 часа – диуреза 2.2 Храњење пацијента природним путем (кроз уста) 5.03 Унос лека инхалацијом 6. контрола вредности и бележење – по одредби лекара): 2.04 Унос лека интрамускуларном инјекцијом 6. ендоскопског испитивања и др. или за заштиту локомоторног апарата пацијента 4 .02 Унос лека преко коже и слузокоже 6.10 Евидентирање броја столица 2.05 Унос лека супкутаном (интракутаном.8 Количина унете и укупно излучене течности 2. или сублингвално (стављање лека под језик) 6. праћење промене.04 Збрињавање пацијента пре и после медицинске интервенције (хируршког захвата. Храњење пацијента (путеви уноса хране и течности): 5.01 Повремени надзор 3.02 Повећани надзор 3.03 Дисање 2.07 Унос лека кроз систем за инфузионе течности 6.02 Збрињавање пацијента у хигијенском третману 4.) 5.5 Телесна маса 2.10 Примена средства за расхлађивање тела 6.4 Крвни притисак 2. Вршење надзора (контроле) стања пацијента (зависно од могуће промене у смислу побољшања или погоршања његовог здравственог стања: 3. Давање прописане терапије пацијенту (лекова и одређених средстава које је ординирао лекар): 6.11 Давање помагала за очување интегритета коже.6 Унос хране ректалним путем 6.5 Парентерални (вештачки) пут уноса течности и хране 5.06 Унос лека интравенском инјекцијом 6.09 Примена средства за загревање тела 6. душевно и социјално): 4.2. Евидентирање виталних функција и других показатеља здравља пацијента (мерење.3 Унос хране кроз назогастричну сонду 5.01 Збрињавање пацијента у терапијском третману 4. инвазивне дијагностичке претраге. интрадермалном) инјекцијом 6.6 Висина тела 2.03 Стални надзор 4.12 Праћење виталних и других функција пацијента – monitoring 3.01 Телесна температура 2.7 Обим дела тела 2. Збрињавање пацијента (телесно.01 Послуживање пацијента храном (дијетом) 5.08 Унос крви (или састојака крви) системом за примену трансфузије 6.03 Збрињавање пацијента и остварење добре комуникације 4.

сређивање документације.01 Планирање и заказивање активности 8. Учење о здрављу (спровођење програма здравствено-васпитног рада).2 Узимање узорка мокраће за лабораторијски преглед 7.05 Припрема пацијента за функционално-дијагностичко испитивање 9.1 Узимање узорка крви за лабораторијски преглед 7.6 Узимање секрета за лабораторијски преглед 7.02 Сређивање медицинске документације 8.2 Рад у малој групи 10.04 Припрема пацијента за радио-изотопски третман 9. Узимање биолошког материјала (по одредби лекара) 7.3 Узимање узорка столице за лабораторијски преглед 7.07 Припрема пацијента за физиотерапијски третман 10. 10.7. припрема опреме и материјала за рад – део сестринског рада): 8.7 Узимање избљувка за лабораторијски преглед 8.01 Припрема пацијента за специјалистички преглед 9.01 Индивидуални рад са пацијентом 10.3 Рад у великој групи 5 . Планирање (заказивање) прописане активности за пацијента.4 Узимање бриса за лабораторијски преглед 7.02 Припрема пацијента за лабораторијску претрагу 9. Припремање пацијента за медицински третман 9.03 Припремање опреме и материјала за рад 9.03 Припрема пацијента за радиолошко (Rtg) испитивање 9.5 Узимање узорка испљувка за лабораторијски преглед 7.06 Припрема пацијента за хируршку интервенцију 9.

Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије.1 Делокруг рада медицинских сестара-техничара на радним местима у службама пнеумофизиологије и торакалне (грудне) хирургије Београд. 2005 год. "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр. 6 .

вмс и дипл. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. виша медицинска сестра – Љубица Мичић. Зорица Милошевић. у: – амбулантно поликлиничким службама – диспанзерским службама (АТД) – функционално-дијагностичким службама – дневним болницама – стационарним установама – лечилиштима и рехабилитационим центрима Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара-техничара. Верица Ћорлука. виша медицинска сестра – Милена Гајић. одржаном од 23. рада. орг. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. медицинска сестра – Љиљана Филиповић. септембра 2004. медицинска сестра – Софија Радић. Милијана Матијевић. Зора Петровић.инж. виша медицинска сестра – Саша Калин.сестара-техн. Специфични послови радних места медиц. године у Београду. Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. виша медицинска сестра – Милинка Ђорђевић. виша медицинска сестра – Мирјана Глишић. КЦС Београд Институт за плућне болести Сремска Каменица Центар за пулмологију дечје болнице КБЦ «Д. Добрила Пејовић.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у пнеумофизиолошкој и грудној (торакалној) хирургији су: Институт за плућне болести и ТБЦ . садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. медицински техничар – Милена Котри. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. Опис послова обухвата: врсту. виша медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. виша медицинска сестра – Маријана Мартиновић. Мишовић» Градски завод за болести плућа и заштиту од ТБ Београд Специјална болница «Соко Бањa» Садржај делокруга припремила: – Зорица Милошевић. Иванка Аџић. до 25. 7 . виша медицинска сестра – Љиља Јелић. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. виша медицинска сестра У припреми садржаја учествовале: – Сока Кнежевић.

или се заказује за преглед у одређеном сектору. рентгенско снимање. резултате прегледа које је донео са собом) – Уписује пацијента у Протокол болесника (евиденција се врши по утврђеним законским прописима) – Oтвара сет документације (садржај образаца је унапред одређен) – Kомплетира сет са претходно предатом документацијом пацијента и припрема је за даљи рад у специјалистичкој амбуланти. или повреду. У свом раду медицинска сестра-техн.Стручни послови радног места медицинске сестре-техничара: у специјалистичкој амбуланти Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: медицинско-техничке интервенције. пацијент се прима одмах. 8 .) – врши едукацију пацијента о правилној техници примене дозираног аеrо-sola (пумпице). учешће у здравственоваспитном и истраживачком раду. сумње на одређено обољење. када му ову терапију одреди лекар – врши проверу правилне технике примене пумпице – обавља едукацију пацијента за коришћење Peak-flow metra (по одредби лекара). познатих у сестринској пракси као учење о здрављу. или специјалисте АТД-а. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – спроводи и друге активности из програма здравствено-васпитног рада. а који су упућени од лекара из Дома здравља. У зависности од обољења. упут. а) Медицинска сестра на пословима регистрације пацијената у специјалистичкој амбуланти: – Успоставља добру комуникацију са пацијентом (велики значај има њен начин опхођења. ЕКГ снимање и др. У специјалистичкој служби пулмологије примају се пацијенти на преглед код лекара специјалисте пулмолога или грудног хирурга. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента). обраћања и пажљивог слушања исказа пацијента) – Узима медицинску документацију од пацијента (здравствену књижицу. б) Медицинска сестра на пословима у специјалистичкој амбуланти: – Позива пацијента да уђе у амбуланту на преглед и помаже теже покретном болеснику да се припреми за преглед – узима медицинску документацију и предаје је лекару специјалисти – помаже пацијенту да се припреми за преглед и асистира лекару у току прегледа – врши здравствени надзор над пацијентом до завршетка прегледа – помаже теже покретном болеснику да се обуче по завршетку прегледа – уноси шифре извршених услуга у одговарајући образац – прати пацијента (по потреби и одредби лекара) у одговарајућу дијагностику (за тестове плућне функције. вођење медицинске документације (део сестринског рада).

пацијента и изводи кожне пробе на инхалационе и нутритивне алергене – врши туберкулинску пробу и њено прецизно очитавање – спроводи имунотерапију са инхалационим алергенима по налогу лекара – асистира лекару при извођењу плеуралне пункције (припрема материјал. о правилној примени сублингвалне имунотерапије – води медицинску документацију. спутум на LOW 3 пута) обезбеђује посуде. а) Медицинска сестра на пословима регистрације пацијената у специјалистичкој амбуланти – Успоставља добру комуникацију са пацијентом (велики значај има њен начин опхођења. правилна примена инхалационе терапије. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента). учешће у здравственоваспитном и истраживачком раду. код ново откривених туберкулозних болесника посебну документацију. или интравенску терапију (по одредби лекара) – врши здравствени надзор над пацијентима до завршетка прегледа – врши едукацију пацијената. упут. бол у грудима. искашљавање сукрвичавог испљувка) пацијенти се примају на преглед специјалисте пнеумофтизиолога. 9 . – узима документацију од пацијемта (здравствену књижицу. даје упуство пацијенту – врши припрему материјала.Стручни послови радног места медицинске сестре-техничара У ДИСПАНЗЕРИМА (АТД) Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: медицинско-техничке интервенције. резултате прегледа ако је донео са собом) – отвара основни картон (важан за АТД) – уписује пацијента у протокол болесника (евиденцију врши по утврђеним прописима) – комлетира документацију и припрема је за лекара у амбуланти. б) Медицинска сестра-техничар на пословима у специјалистичкој амбуланти: – Врши тријажу пријављених пацијената (према тежини њиховог стања) – Уводи пацијента у амбуланту на преглед – упућује пацијента на додатна дијагностичка испитивања (RTG плућа. У свом раду медицинска сестра-техн. кардиолошки преглед итд) – попуњава упуте за специфичне анализе спутума (спутум на BK 3 пута. Београд на преглед се примају пацијенти без упута и заказвања у зависности од тегоба које имају (гушење. штетност пушења. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. вођење медицинске документације (део сестринског рада). У Градски завод за болести плућа и заштиту од туберкулозе. о примени PIK-FLOW метра. лабораторијске анализе. обраћања и пажљиво слушање исказа пацијента). болесника збрињава пацијента у току и након интервенције) – спроводи интрамускуларну. алерголошка испитивања. – комуницира са одељењем за туберкулозу деце и омладине. тешко дисање. информише их о ново насталој ситуацији у циљу заштите од обољевања деце и омладине. кардиолога или алерголога.

води медицинску документацију пацијената са хроничним опструктивним болестима плућа (ХОБП) сачињава статистичке извештаје о оболелима од ТБЦ и ХОБ. мери виталне функције – врши надзор над болесником за време посете – збрињава пацијента у зависности од његовог тренутног стања у коме се налази током посете – узима од болесника биолошки материјал (по налогу лекара). протокол о продужењу лечења пацијента. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у дијагностичкој процедури).– – – – контактира радну организацију због прегледа особа из контакта са радног места. Стручни послови радног места медицинске сестре – техничара: у патронажној служби АТД-а Подручје рада: здравствена нега у кућним условима болесника. стара се о благовременом приспећу лабораторијских налаза и о томе информише лекара – даје прописану терапију (по одредби лекара) – спроводи одговарајуће методе здравственог васпитања пацијента и чланова породице. медицинска документација (део сестринског рада). – врши контролу правилне примене инхалационе технике. дужна је да се придржава начела кодекса 10 . здравствено-васпитни рад и учешће у истраживачком раду. начину одржавања инхалатора – врши контролу примене оксигено-терапије у кућни условима и учи пацијента и чланове породице о правилној примени терапије и обезбеђењу одговарајућих услова за спровођење исте – указује на штетност пушења. сестре-техничара: у Кабинету за функционалну дијагностику пнеумофтизиолошке службе Из подручја рада најзаступљеније су: медицинско-техничке интервенције (које захтевају посебну едукацију сестре). употреби алкохола. У свом раду медицинска сестра-техн. отвара патронажни картон води следеће протоколе: протокол лекарске комисије. медицинска документација – врши посету пацијента и његове породице – обавља неопходну здравствену негу у присуству најближих чланова породице како би их оспособола за негу оболелог члана – прати опште стање пацијента током посете бележи прикупљене податке. Специфични послови радног места медиц. месним заједницама код старије популације становништва – води неопходну медицинску документацију. едукативни рад. наркотика – врши здравствено васпитање у школским и предшколским установама.

Специјализована знања су стекле емпиријски. материјал и врши кожне пробе (ПРАК-тест) на инхалационе алергене. (по налогу лекара) Припреми пацијента и учествује у извођењу бронхопровокативног теста са хистамином (присуство лекара обавезно у току теста) Припреми пацијента и учествује у спироергометриском тесту Припреми пацијента. 11 . инструмената. Врши надзор (контролу) у виду бриге о пацијенту Изводи тест кисеоником (по налогу лекара) Изводи бронходилататорски тест (по налогу лекара) Узима артеријску крв од пацијента за анализу респираторних гасова: кисеоника и угљендиоксида. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – У кабинету за функционално-дијагностичка испитивања пацијената са плућним обољењима (односно сумњом лекара на неко обољење). као и потрошни санитетски материјал Обезбеђује медицинску документацију прописану за функционалну дијагностику Контролише исправност апарата пре непосредне употребе Припреми пацијента. опреме и материјала за рад Обезбеђује потребна медикаментозна средства. а не кроз школски систем. ПХ у мировању и при оптерећењу (по налогу лекара) Врши одговарајућу припрему апарата. Овај вид специјализације треба да се уведе и оствари кроз образовни програм у вишим медицинским школама. у току и по завршетку функционално-дијагностичке процедуре било да је самостално изводи (по налогу лекара). Њене активности су следеће: Успоставља добру комуникацију са пацијентом пре. врши надзор над стањем пацијента у току интервенциje након тога збрињава пацијента Организује одношење узрокованог материјала на одговарајућу анализу (по налогу лекара) Спроводи одговарајући програм здравствено-васпитног рада. са вишим. или да асистира лекару Прати опште стање пацијента. апарат и врши мерење дифузног капацитета/ плућа трансфер факторе Припреми пацијента. а неке активности обавља самостално (али по одредби лекара). апарат и врши спирометрију (по налогу лекара) Припреми пацијента. или у анестезији). апарат и врши бодиплетизмографију Припреми пацијента. материјал и асистира лекару у току фибербронхоскопије. али и са средњим образовањем. медицинска сестра ради у тиму и асистира лекару-пулмологу при вршењу одређених медицинских интервенција. Напомена: Данас у постојећим кабинетима за функционалну дијагностику и ендоскопска испитивања раде медицинске сестре-техн.етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. помаже лекару при вршењу ове медицинске интервенције и збрињава пацијента по њеном завршетку Припреми пацијента. дезинфекциона средства. бронхоскоп и потребни материјал за бронхоскопију (локалну. ППД-и.

хируршке конце.) – проверава исправност медицинских апарата и води бригу о опреми – учествује у одређивању оперативнх тима. проширене лобектомије. – шаље узете узорке препарата (по одлуци лекара) на анализу у хистопатолошку или у биохемијску лабораторију (уз прописану документацију коју попуњава) – збрињава рану пацијента. и др. као напр. хемостатски материјал и др. хитне торакотомије због одстрањивања угрушака крви и крварења. ресутуре бронха због бронхијалне фистуле после ресекције. припрему пацијената. Напомена: Свака наведена дијагностичка или хируршка интервенција има: одређено време трајања.Стручни послови медицинске сестре-техн. инструменте. трахеји и плућима. сет за подводну торакалну дренажу. контролише рад чланова који су у њеној надлежности – припрема и стерилише хируршки вешсет за торакохируршку интервенцију. реконструктивне операције на васкуларним гранама. – прати ток операције и додаје ”вреле” и ”хладне” растворе за испирање. реинтервенције на бронху.) 2. процедуралне и постпроцедуралне активности. припрему појединачних комплета или сетова са одговарајућим прибором и инструментима. медијастиноскопије и др. стаплери и др. торакотомије ради одстрањења ехиникокних и других циста. или након ресекције плућа. одређених дијагностичких метода (перкутане биопсије. Све ово медицинска сестра – инструментарка треба добро да познаје и да правовремено изврши: препроцедуралне. материјала за рад и самих чланова тима. или малигних тумора медијастинума. различитих хируршких интервенција – операција. операције бенигног тумора плућа. са или без ресекције паренхима. експлоративне торакотомије са биопсијом плућа или тумора. норд биопсије. дренове. торакотомије због збрињавања пнеумоторакса или емфизема. плеуроскопије. инструментара у операционој сали грудне хирургије Медицинска сестра – инструментарка ради у тиму инструментира и асистира лекару – грудном хирургу при вршењу: 1. јанкаур-сет. проверава дренажу након завршене операције – пере. операције код стенозе трахеје цервикалис посттрауматика. операције због трауматске руптуре дијафрагме са пролапсом органа абдомена. парцијалне ресекције трахеја са терминотерминалном анастомозом. тоталне или делимичне ресекције једног ребра изузев првог.или више сегмената истог плућног лобуса. екстирпације жлезда. пнеуроптомије уз ресекцију једног или више ребара код емпијема. плеуропнеумонектомије због хроничног емпијема. торакотомије код ехинокока уз ресекцију плућа. сегменталне ресекције једног плућног лобуса и клинасте ресекције. парцијалне ресекције стернума и клавикуле.: (код аблације једног плућног режња. Слееве лобектомије или пнеумонектомије.). радикалне декортикације плућа код емпијема. екстирпације бенигних. трукат биопсије. Те активности су следеће: – успоставља добру комуникацију са пацијентима и члановима стручног тима – учествује у планирању и организацији рада у операционој сали – обезбеђује средства за рад и потрошни материјал (хируршки конци. дијатермијске електроде итд. дезинфикује и пакује сет инструмената за стерилизацију 12 .

Након тога пацијент бива отпуштен кући. уплашен. Пацијенти остају у дневној болници до разрешења њиховог здравственог стања. У служби пулмологије у дневну болницу се смештају још и пацијенти у акутном погоршању хроничне опструктивне болести плућа (ХОБС) и са акутним нападом бронхијалне астме. он на крају дана одлази кући. – инструментара. Уколико се здравствено стање пацијента поправи. или дијагностичке процедуре – води прописану документацију (део сестринског рада). квалитет дисања.– – – врши контролу стерилизације (у сарадњи са епидемиолошком службом) води медицинску документацију врши едукацију новопримљених сестара-техн. Збрињавање пацијената у дневној болници врши се по одлуци лекара. У свом раду медицинска сестра-техн. учешће у здравствено-васпитном и истраживачком раду. ради даљег надзора и праћења општег стања сваког пацијента до потпуног опоравка. или продубљује бива смештен у одељење интензивне неге (одлуку о томе доноси лекар). затим из медицинске документације (део сестринског рада). Стручни послови радног места медицинске сестре-техничара: у Дневној болници за збрињавање пацијената из пулмолошке службе Најзаступљеније активности подручја рада су из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. или изговара целу реченицу) – мери и прати виталне функције (број респирација.) – пружа психичку подршку пацијенту. а ако се опструкција дисајних путева одржава. Ови пацијенти захтевају пружање неодложне (хитне) помоћи. конфузан) – процењује квалитет вербалне комуникације са пацијентом (да ли говори речи испрекидано. – помаже пацијенту и сарадницима при вршењу медицинске. а по завршеној инвазивној дијагностичкој процедури. ургентну терапију и негу по утврђеним стандардима. слузокоже и њихову влажност – помаже вишој медицинској сестри при давању инхалационе терапије и оксигено терапије пацијент. Медицинска сестра-техничар у Дневној болници: У оквиру основне делатности – здравствене неге: – негује пацијенте по Процесу здравствене неге (ПЗН) – прихвата и смешта пацијента у постељу – поставља пацијента у високоседећи положај – прати стање свести пацијента (дезоријентисан. ослобађајући га од страха да ће да се угуши – прати боју коже. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. пулс и др. – прати опште стање болесника (да ли заузима принудни положај и користи помоћну дисајну мускулатуру) 13 .

– Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). Стручни послови и задаци радног места медицинске сестре /техничар у болничком одељењу Пнеумофизиолошке службе Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. и одржава је за све време његове хоспитализације. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). или премештај из болничког одељења. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема пацијента на болничко лечење. коматозно стање као последица погоршања основног плућног обољења пацијента. и одређује врсту неге. астма у акутном нападу. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). едем плућа. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. када је у функцији вође смене сарађује са сестрама из Примарне здравствене заштите у вези даљег третмана пацијента у кућним условима (по потреби) евидентира извршене медицинске услуге спроводи здравствено-васпитни рад (индивидуални. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (крварење из респираторних органа /hemoptoae. – Учествује у припреми пацијента за отпуст. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству.). У свом раду медицинска сестра-техн. или премештај пацијента у одељење интензивне неге (по одредби лекара). пнеумоторакс. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара. акутна емболија плућа. 1. за све време његове хоспитализације. члановима породице) и едукативни са сестринским кадром. поремећај гасова у артеријској крви /PO2 испод 5 a PCO2 изнад нормалне вредности/ и др. – Успоставља добру комуникацију са пацијентом (ако његово здравствено стање то дозвољава). – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања). hemoptiziae/. или рад у малој групи са пацијентима. 14 . плеурални изливи.– – – – – – – – – врши снимање ЕКГ-а (по одредби лекара) даје инхалациону терапију коју је пацијенту ординирао лекар спроводи оксигенотерапију врши стални надзор над пацијентом у току оксигенотерапије (контролише стање свести пацијента и правилан ток терапије) узима узорке крви за анализе респираторних гасова артеријској крви пацијента организује отпуст из дневне болнице.

контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља.01 до 4. или непосредно изводи аспирацију секреције код пацијента. Напомена: Заједнички послови (од 3. континуирано буди пацијента и тако спречава кумулацију угљендиоксида који делује депресивно на његов ЦНС (централни нервни систем). – Помаже лекару код прегледа пацијента. 15 . исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. или тамније боје). – Учествује у планирању и спровођењу ране рехабилитације пнеумофизиолошког пацијента у болничком одељењу. социјално) и остварује следеће специфичне процедуре: – Асистира (лекару.01 до 3. Напомена: Заједнички послови (од 2. боју и количину испљувка (sputum). – Учествује у лекарској визити. – Припрема.05).Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн. Збрињава пацијента (телесно. као и наведене врсте неге (од 1. – Прати стање свести. Прати опште стање пацијента. душевно. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. и о томе обавести лекара. мери број респирација. прати функцију сфинктера и др. 4. 3. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Посматра изглед. – Пласира гастричну сонду пацијенту ради узимања желудачног садржаја за LOW (по одредби лекара).01 до 2. кроз програме у Процесу здравствене неге (по потреби). евидентира присуство крви у листу здравствене неге (где бележи важан податак да је крв светло црвене. 2.12) који се односе на мерење. асистира и збрињава пацијента након плеуралне пункције. односно екипи за реанимацију) при кардиоцеребропулмоналној реанимацији пацијента (по потреби). у Пнеумофизиолошкој служби. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Напомена: Заједнички послови (од 4. – Спроводи инхалације аеросолом.04) који се односе на збрињавање пацијента. или асистира при вршењу одређене медицинске интервенције. стање коже и слузокожа. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа.01 до 1. Врши надзор (контролу) пацијента – Прати степен поспаности (сомноленције). – Асистира у аспирационим техникама.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. – Збрињава пацијента пре и после хируршког захвата. моторних функција пацијента. – Асистира при прикључењу пацијента на апарат за инвазивну или за неинвазивну вентилацију (по потреби). – Збрињава умрло лице према правилима и етичком кодексу.

– Даје пацијенту одговарајуће посуде за сакупљање испљувка и мокраће. UZ трбуха. биопсија плеуре или биопсија плућа) – Контактира са руководећом медицинском сестром грудне хирургије за премештај пацијента за оперативни захват (по одлуци конзилијума лекара). бронхоскопија. већ како је лекар одредио. ставља му кесу са ледом у пределу грудног коша и перорално даје чашу слане воде. Напомена: Заједнички послови (од 7. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) – Асистира лекару при вршењу плеуралне пункције и шаље узорак узетог пунктата у лабораторију. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) – Укључује терапију кисеоником и истовремено настоји да умири пацијента. Напомена: Заједнички послови (од 6.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем).11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). – Учествује у примопредаји дужности. 8. Планира прописане активности – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента. urin и krv зa LOW 5-10 пута узастопно и испљувак за цитолошки преглед 3-5 пута узастопно и др. сређује и врши расподелу пристиглих налаза за пацијента. 16 . – Прегледа. – Даје хемостатску терапију и прати стање и реакције пацијента.5.01 до 7. Одмах обавести лекара. CT плућа или CT централног нервног система.Врши физичку и психичку припрему пацијента пре узимања хране и храни пацијента који не може сам да се послужи (Начин храњења и путеве уноса хране и течности одређује лекар). – Припрема потребни материјал за одређивање гасних анализа у артеријској крви пацијента. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. бронхографија.01 до 6. – Врши туберкулинску пробу и њено прецизно очитавање. – Стара се о правовременом приспећу резултата лабораторијског испитивања послатог узорка. UZ срца. (Уколико се јави крварење из дисајних путева у виду hemoptizije или hemoptoe). 6. сцинтиграфија плућа.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. – Попуњава упуте за специфичне анализе (sputum нa BK 3-5 пута узастопно. – Спроводи антитуберкулостатску терапију код пацијента у прецизно одређено време узимања лека (пре или за време јутарњег и дневног оброка). Напомена: Заједнички послови (од 5. 7. објашњава му начин и време сакупљања ових излучевина. – Припрема медицинску документацију и брине о слању пацијента на заказане прегледе (најчешћи неопходни прегледи за пулмолошку дијагностику су: кардиолошки преглед. приволи га на сарадњу и прихватање дате терапије. сцинтиграфија скелета. Врши храњење пацијента .01 до 5.

01 до 9. 10. 17 . исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Припреми пацијента за плеуралну пункцију и асистира лекару.02) који се односе на планирање прописане активности. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Припреми пацијента за хируршки захват (по потреби). или члана породице за руковање апаратом за неинвазивну вентилацију (по потреби). – Обучава пацијента за употребу пумпице и правилној техници инхалације. – Oбучава пацијента за руковање puls-oksimertom и peak-flowmetrom. Напомена: Заједнички послови (од 9.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман.01 до 8. Припрема пацијента за медицински третман – Припреми пацијента за рендген скопију или графију плућа. – Учи пацијента (а по потреби и њему блиске особе).Напомена: Заједнички послови (од 8. или да се прилагоди на умањене животне способности због болести или инвалидности.02) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. како да унапређује и очува здравље. – Припреми пацијента за одређена функционална и дијагностичка испитивања респираторног тракта (већ према одредби лекара). – Учи и оспособљава пацијента. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима): – Спроводи вежбе искашљавања и учи пацијента правилној техници дисања. Напомена: Заједнички послови (од 10. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде.01 до 10. 9.

у болничком одељењу ТОРАКАЛНЕ (ГРУДНЕ) ХИРУРГИЈЕ Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. Могуће промене стања здравља болесника (у смислу побољшања или погоршања). хигијенски третман. унос лека кроз дрен и др. телесне масе. као и самоконтролу сопственог рада. У свом раду медицинска сестра-техн. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема пацијента на болничко лечење. сакупљање мокраће у току 24 часа-диурезе. остварење добре комуникације са болесником. утичу на доношење одлуке да надзор буде: повремен. аспирација страног тела у дисајне органе. интензивна нега (ИН). полуинтензивна нега (ПИН). пост оперативно крварење и др. 4. – аспирира секрет из дисајних питева болесника (по потреби) – асистира хирургу при стављању болесника на респиратор. Одредба се може односити на мерење и праћење параметара: телесне температуре. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара). повећан или сталан. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. пулса. снимање ЕКГ-а. евидентирање броја столица. хематоторакс. праћење виталних функција болесника преко мониторинга и др.) кад је у функцији вође смене. крвног притиска. Заједнички и специфични послови: 1. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – негује хируршког болесника (уз примену стандарда) – реализује Процес здравствене неге (ПЗН) кроз све фазе – реализује програм рада и одређене стандардизоване активности код болесника код којих се спроводи: општа нега (ОН).Стручни послови радног места медицинске сестре – техн. за време и после хируршке интервенције. пружање психичке и физичке подршке пре. дисања. 2. Учествује у збрињавању болесника: Широк дијапазон ових активности се односи на: терапијски третман. и контролише реализацију програмираних активности (превијање. висине тела. количине унете и укупно излучене течности. стеноза трахее. Врши надзор (контролу) у виду бриге о сваком болеснику. пнеумоторакс (различитог узрока). обима дела тела. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). испирање дрена.) 3. специјална интензивна нега (СИН).). или посебна нега (ПН) и збрињава болеснике зависно од њиховог здравственог стања и медицинског третмана који им је одредио хирург. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (трауматска повреда грудног коша. монитор и код примене дефибрилатора – збрињава болесника након хируршке интервенције 18 . Прати опште стање болесника. – врши стални надзор стања код тек оперисаног болесника.

испљувка. столице. радиоизотопско испитивање. хируршку интервенцију. секрета и др. 7. – комплетира сестринску документацију и отвара листу здравствене неге за новопримљеног болесника – учествује у припремању медицинске документације у фази преоперативне припреме болесника (прикупља и комплетира потребне лабораторијске и друге налазе) – врши требовање и обезбеђује прописане дозе крви или крвних деривата (када је у функцији вође смене) 9. Учествује у планирању (заказивању) прописане активности и врши припрему материјала за рад и сређивање медицинске документације. или рад у малој групи – учи болесника (а по потреби и њему блиске особе). Даје прописану терапију болеснику (лекове и одређена средства. – укључује трансфузију. 10. – врши преоперсативну припрему и постоперативну негу болесника. мокраће. одређени узорак крви. 5. Спроводи одређене програме (односно одговарајуће методе здравственог васпитања: – остварује индивидуални рад са болесником. или да се прилагоди на умањене животне способности након хируршке интервенције. 19 . функционално-дијагностичко. начин давања и путеве уноса лекова. Узима од болесника биолошки материјал тј. 6. или инфузију и другу ординирану парентералну терапију болеснику (по одредби хирурга). Врши припрему болесника коме је лекар одредио: – специјалистички преглед.– систира хирургу при вршењу медицинске интервенције у болничком одељењу. лабораторијску претрагу. (по одредби лекара) – брине о отпремању узетог узорка у одговарајућу лабораторију. ендоскопско. У вези исхране болесника: – врши физичку и психичку припрему оперисаног болесника преузимања хране. како да унапређује и очува здравље. – храни болесника парентералним путем (по одредби хирурга). физиотерапијски третман и друго. или примене одређених средстава одређује хирург). 8. радиолошко (Rtg). са прописаном документацијом – стара се о правовременом приспећу резултата лабораторијског испитивања послатог узорка.

дисања. 2. телесне масе. или као члан тима) зависно од њиховог здравственог стања и медицинског третмана који им је одредио лекар. У свом раду медицинска сестра-техн. количине унете и укупно излучене течности. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. – реализује програм рада и одређене стандардизоване активности код пацијената код којих се спроводи: општа нега (ОН). снимање ЕКГ-а. где се јављају сви ацијенти који имају потребе за рехабилитацим лечењем а неморају бити стационирани у лечилишту.) 20 . сакупљање мокраће у току 24 часа-диурезе. Стручни послови медицинске сестре-техничара: у кабинету за Функционалну дијагностику Опис послова и радних задатака је исти као и у функционалној дијагностици пулмолошке службе. обима дела тела. Одредба се може односити на мерење и праћење параметара: телесне температуре.Стручни послови радног места медицинске сестре-техничара: у лечилиштима и рехабилитационим центрима за пацијенте са плућним обољењима Стручни послови медицинске сестре-техничара амбулантној служби Рад медицинске сестре у специјалистичкој амбуланти одвија се кроз балнеолошку амбуланту. евидентирање броја столица. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). Стручни послови радног места медицинске сестре-техничара у болесничком одељењу у рехабилитационом центру Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. 1. висине тела. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара). У оквиру основне делатности . праћење виталних функција болесника преко мониторинга и др. интензивна нега (ИН). Опис послова медицинске сестре је као и у осталим амбулантним службама пулмологије. крвног притиска. – учествује у спровођењу индивидуалног плана неге који је сачињен за сваког пацијента у болничком одељењу. полуинтензивна нега (ПИН). дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима.здравствене неге: – негује пацијента по Процесу здравствене неге (ПЗН). специјална интензивна нега (СИН). или посебна нега (ПН) и збрињава болеснике (самостално. заједно са вишом медицинском сестром. пулса. Прати опште стање болесника.

посматра изглед, боју и количину испљувка (спутума), евидентира
присуство крви у листу здравствене неге где бележи битан податак да је крв
светло црвене, или тамније боје, и о томе обавести лекара.

3. Врши надзор (контролу) у виду бриге о сваком болеснику самоконтролу
сопственог рада. Могуће промене стања здравља болесника (у смислу
побољшања или погоршања), утичу на доношење одлуке да надзор буде:
повремен, повећан или сталан.
– прати степен поспаности (сомноленције), мери број респирација,
континуирано буди болесника и тако спречава кумулацију угљендиоксида
који делује депресивно на његов ЦНС (централни нервни систем) и центар
за дисање.
4. Учествује у збрињавању болесника: Широк дијапазон ових активности се
односи на: терапијски третман, хигијенски третман, остварење добре
комуникације са болесником, пружање психичке и физичке подршке пре, за
време и после сваке медицинске интервенције;
– прихвати новопримљеног
пацијента
са пратећом медицинском
документацијом. Према договору са руководећом сестром уводи га у
одређену болесничку собу.
– смести пацијента у раније припремљену постељу и поставља га у
одговарајући положај. Ако његово здравствено стање дозвољава, упознаје га
са осталим болесницима у соби.
– помаже лекару код прегледа пацијента, или асистира при вршењу
медицинске интервенције
5. У вези исхране болесника:
– врши физичку и психичку припрему пацијента пре узимања хране, и храни
пацијента који не може сам да се послужи. (Начин храњења и путеве уноса
хране и течности одређује лекар).
6. Даје прописану терапију (лекове и одређена средства болеснику; Начин
давања и путеве уноса лекова, или примене одређених средстава одређује лекар.
– укључује терапију кисеоником
– спроводи инхалацију болесника са минералном водом и леком по налогу
лекара
– спроводи колективне инхалације минералном водом (распршује се
минерална вода у просторији).
7. Узима од болесника биолошки материјал тј. одређени узорак крви; мокраће;
столице; испљувка; секрета и др. (по одредби лекара)
– брине о отпремању узетог узорка у одговарајућу лабораторију, са
прописаном документацијом
– стара се о правовременом приспећу резултата лабораторијског испитивања
послатог узорка.
8. Учествује у планирању (заказивању) прописане активности и врши
припрему материјала за рад и сређивање медицинске документације.
9. Врши припрему болесника коме је лекар одредио:

21

специјалистички преглед; лабораторијску претрагу; радиолошко (Rtg);
ендоскопско, функционално-дијагностичко, радиоизотопско испитивање;
хируршку интервенцију; физиотерапијски третман и друго.
10. Спроводи одређене програме (односно одговарајуће методе здравственог
васпитања:
– остварује индивидуални рад са болесником, или рад у малој групи
– учи болесника (а по потреби и њему блиске особе), како да унапређује и
очува здравље, или да се прилагоди на умањене животне способности због
болести или инвалидности.
– спроводи вежбе искашљавања и учи болесника правилној техници дисања
– врши обуку и контролише болесника за примену правилне технике аеросола.

22

Удружење медицинских сестара-техничара
Клиничког центра Србије, "Сестринство"
и
Радна група за здравствену негу
Министарства здравља Републике Србије

Прилог бр. 2

Делокруг рада
медицинских сестара-техничара
на радним местима у службама
неурологије
и
неурохирургије

Београд, 2005 год.

23

Београд – Клиника за неурологију КЦ. медицинска сестра – Светлана Делић. до 25. Зорица Милошевић. Милијана Матијевић. септембра 2004. дефектолог – Љиљана Антић. Пирот – Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину. Верица Ћорлука. Ниш – Неуролошко одељење Здравственог центра. наука – Мр. одржаном од 23. Београд – Виша медицинска школа. године у Београду. виша медицинска сестра – Славица Симић. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. вмс и дипл. виша медицинска сестра – Ирена Младеновић. виша медицинска сестра – Нада Михаиловић. вмс.сци Ленка Бабић. виша медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. виша медицинска сестра – Илинка Тасић. виша медицинска сестра – Оливера Ђуровић. Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. у: – амбулантно поликлиничким службама – диспанзерским службама – функционално-дијагностичким службама – стационарним установама – лечилиштима и рехабилитационим центрима Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. медицинска сестра – Јулијана Ћалић. Београд. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. вмс и дипл. Београд – Болница за превенцију и лечење цереброваскуларних болести "Свети Сава". Специфични послови радних места медиц.инжењер организације рада. Иванка Аџић. 24 . орг. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. инг. Београд Садржај делокруга припремиле: – Милијана Матијевић.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у неурологији су: – Институт за неурологију КЦС. – Институт за неурохирургију КЦС. и дипл. виша медицинска сестра – Божанка Дивнић. Добрила Пејовић. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. Зора Петровић. медицинска сестра – Жана Ђурић. медицинска сестра – Весна Милосављевић.сестара-техн.

Прати психофизичко стање пацијента (на опсервацији). упознаје га укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку. и саопштава лекару настале промене. Припреми радни простор. Врши здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице у циљу побољшања здравственог стања и одстрањивања постојећих лоших навика. Учествује у пријему/прихватању пацијента. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе и шаље уз одговарајућу документацију (по одредби лекара).коришћени прибор и инструменте за стерилизацију. материјал. 25 . Одређује редослед уписа и прегледа пацијената по реду доласка и хитности. Узима анамнестичке податке од пацијента и чланова породице. Врши примопредају дужности. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента) и здравствено-васпитни рад. Даје пацијенту ординирану терапију. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара). – – – – – – – – – – – – – – – – – – Успоставља први контакт са пацијентом у циљу добре комуникације. прибор и провери исправност медицинских апарата (пре почетка рада). Асистира лекару при прегледу и при медицинским интервенцијама. Учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента. Припреми санитетски материјал. Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијента (по одлуци лекара) на болничко лечење и учествује у одвођењу пацијента на одељење. Прати пацијента при спровођењу дијагностичких метода.Опис послова обухвата: врсту. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. вођење медицинске документације (део сестринског рада). Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. У свом раду медицинска сестра-техн. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на хоспитално лечење. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара: у Специјалистичкој амбуланти неуролошке службе Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: медицинско-техничке интервенције.

Организује пријем пацијента (отварање Историје болести.Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара: у неурохируршкој амбуланти – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Успоставља први контакт са пацијентом у циљу добре комуникације (ако стање његове свести. Превија пацијента. Припрема и даје пацијенту ординирану терапију. као члан тима) у реанимацији пацијента. Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на хоспитално лечење. Спроводи антисепсу и асепсу. Прати динамику стања свести и реакцију зеница код пацијента (на обсервацији) и обавештава лекара о евентуалној промени. коришћени прибор и инструменте за стерилизацију. Врши општу процену здравственог стања пацијента за преглед. Попуњава упут и прати пацијента (по потреби). пресвлачење пацијента и његов одлазак или транспорт на болничко одељење). Шифрира извршене услуге у одговарајући образац. пулс). врши тоалету ране и асистира лекару у раду). Врши препроцедуралну обраду ране и припрему за сутуру (брије космати део поглавине око ране. Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијента (по одлуци лекара) на болничко лечење и учествује у одвођењу пацијента на одељење. Учествује (према потреби. Врши набавку потрошног материјала и лекова за потребе амбуланте. 26 . Брине оисправности медицинских апарата. Асистира лекару при прегледу и вршењу интервенције. Врши примопредају дужности. Узима анамнестичке податке од пацијента (и/или пратиоца). начин и механизам повређивања. Мери и евидентира виталне параметре (ТА. Узима узорке крви за алко-тест по налогу МУП-а. Припреми пацијента за медицинску интервенцију (по одредби лекара). и/или степен хитности то дозвољава). завршну дијагнозу и исход). Припреми пацијента за преглед неурохирурга. Припреми материјал. Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе и шаље уз одговарајућу документацију (по одредби лекара). или му организује одлазак ради вршења дијагностичке процедуре. Врши унос података и обраду медицинске документације (уписује у амбулантни Протокол: име и презиме пацијента. извшене дијагностичке процедуре. Организује превоз пацијента у друге установе (по одлуци лекара). Припрема инструменте и материјал за одређену интервенцију.

успостави добру комуникацију са пацијентом. даје упутство пацијенту о картону евиденције. Припреми документацију. процедуралне и постпроцедуралне активности: Припреми ЕМНГ апарат за рад. обраду снимка (уношење у базу података). онда припреми њему блиску особу .Стручни послови и задаци више медицинске сестре-техничара у: одељењу неурофизиолошке дијагностике Из подручја рада најзаступљеније су: медицинско-техничке интервенције (које захтевају посебну едукацију сестре). психички припреми пацијента (ако је дете пацијент. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у дијагностичкој процедури). распремање и дезинфекција материјала. стални надзор пацијента током снимања. скида електроде и распрема исте. процедуралне и постпроцедуралне активности: припреми холтер апарат. примењује одговарајуће стимулусе (видни. лепи диск електроде. праћење ЕЕГ активности и стања пацијента. здравствено-васпитни рад и учешће у истраживачком раду. обави седацију пацијента по договору са лекаром. *Сестринске интервенције у примени холтер ЕЕG-а ( 24 до 36 сати ЕЕG регистровање): – Обави препроцедуралне. У свом раду медицинска сестра-техн. медицинска документација (део сестринског рада). слушни и соматосензорни). издаје налаз. врши припрему снимка и предаје лекару на анализу и тумачење резултата. провера рада камере/укључење. пацијента и материјал за рад. Врши психичку и физичку припрему пацијента за снимање. *Сестринске интервенције у јединици за електромионеурографију (EMNGa): – Обави препроцедуралне. припрема снимак за анализу лекару. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. стерилизација иглених електрода. извођење теста провокације епи напада заједно са лекаром. издавање резултата после лекарске анализе. припреми пацијента и материјал за рад. лепи диск електроде). прати и евидентира одговоре ЕП (евоцираних потенцијала). провери исправност електрода (ommetar). баждари ЕЕГ сигнале.пратиоца). хлорисање електрода. врши проверу ЕЕГ сигнала (пробни ЕЕГ). лепи диск електроде 10-20. материјала и документације. самостално изводи интервенцију и прати стање пацијента. *Сестринске интервенције у примени електроенцефалографије (ЕЕG): – Обави препроцедуралне активности: припрему апарата. иглене електроде и др. Асистира лекару при снимању (додаје дезинфекциона средства. (давање медикаментозне терапије у случају епи напада). уношење података у рачунар. – Обави постпроцедуралне активности: психофизичку подршку и помоћ пацијенту. * Сестринске интервенције у примени евоцираних потенцијала: – Обави препроцедуралне. процедуралне и постпроцедуралне активности: Припреми апарат за рад и за уношење базе података у рачунар. – Обави процедуралне активности: проверу отпора електрода. врши контролу (надзор) над пацијентом 24-36 сати. постави ЕЕГ електроде (електродну капу. врши 27 .

Врши изоелектрично фокусирање ликвора и серума методом имунофиксације. Уноси податке пацијената у Регистар и обавља остале неопходне административне послове. теста неуромишићне трансмисије. Учествује у довођењу и одвођењу пацијената (по потреби) и у прикупљању историја болести (као пратеће документације пацијената) са одељења. Води протокол снимања и заказује снимање. Спроводи здравствено-васпитни рад са пацијентима. сензитивних брзина провођења. процедуралне и постпроцедуралне активности: Прихвата биолошки материјал за преглед (ликвор и крв). Узима узорке за контролу стерилизације. Врши компјутерску обраду података. Обави психофизичку припрему сваког пацијента за преглед. Односи налазе прегледаних пацијената по службама болничких одељења. Мери и евидентира виталне функције пацијента (по одредби лекара). Асистира лекару при давању Ботоха. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Издаје налазе амбулантним пацијентима. Поставља. Врши обраду узорака методом: центрифугирања. *Сестринске интервенције у неуроимунолошкој лабораторији: – Обави препроцедуралне. микроелектромиографије. Уноси податке у протокол. Разврстава и издаје резултате.рачунање: моторних брзина провођења. Спроводи медикаментозну терапију пацијента Интерфероном у сарадњи са лекаром. Дезинфикује и стерилише иглене електроде. затим из медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитног рада. процедуралне и постпроцедуралне активности: Заказује снимање амбулантних пацијената. Припрема налазе лекару за тумачење. Стара се о одржавању апарата за рад у исправном стању. Успостави добру комуникацију са пацијентом. – – – – – Прихвата пацијента и смешта га у постељу. Асистира лекару при прегледу и апликацији контраста. одлагања и чувања материјала ((банка узорака). полисегменталних брзина провођења). У свом раду медицинска сестра-техн. *Сестринске интервенције у јединици за ултразвучну дијагностику крвних судова врата и главе: – Обави препроцедуралне. 28 . Едукује пацијента за самодавање лека. теста на тетанију. издвајања серума. процедуралне и постпроцедуралне активности). Води медицинску документацију. Обавља снимање крвних судова главе и асистира лекару при мониторингу крвних судова главе пацијента. Договара приоритет снимања лежећих пацијената са болничких одељења. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара: у дневној болници Из подручја рада најзаступљеније су активности из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. Обележава узорке и припрема их за анализу. Припрема пацијента и асистира лекару при извођењу: блинк рефлекса. Поставља и негује интравенску канилу. Асистира лекару при вршењу лумбалне пункције (организује препроцедуралне. боји и суши седимент ликвора.

05). Припреми и даје ординирану терапију. у Неурологији.01 до 1. Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (акутни мождани удар. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. – Прати стање свести. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима.– – – – – – – Припреми пацијента. Прати опште стање пацијента. крви и крвних деривата. 1. или премештај из болничког одељења. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). моторних функција пацијента. прати функцију сфинктера и др. 29 . коматозно стање. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема неуролошког пацијента на болничко лечење. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). средстава и инструмената за рад. – Учествује у припреми пацијента за отпуст. стање коже и слузокожа. за све време његове хоспитализације. дезоријентација и др. 2. као и наведене врсте неге (од 1. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати сензорноперцептивне и когнитивне способности пацијента. Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара. У свом раду медицинска сестра-техн.). Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара: у болничком одељењу Неуролошке службе Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. стање зеница. материјал и асистира лекару при терапијској измени плазме и прати стање пацијента после интервенције. Припреми пацијента. Узима узорке биолошког материјала од пацијента за лабораторијске анализе (по одредби лекара). – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања). Врши требовање лекова. Документује остварене активности здравствене неге. документацију и организује дијагностичке прегледе које је одредио лекар. и одређује врсту неге.

– Асистира при постављању централног венског катетера и обавља негу – Асистира при прикључењу пацијента на апарат за инвазивну и неинвазивну вентилацију. – Припрема. – Припрема. социјално) и остварује следеће процедуре: – Асистира (лекару.). олфактивне. мимика.04) који се односе на збрињавање пацијента. Напомена: Заједнички послови (од 4.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Асистира при постављању ендотрахеалног тубуса и каниле пацијенту и обавља негу. асистира и збрињава пацијента након примене ботулинских токсина. даје и збрињава пацијента након цитостатске терапије.Напомена: Заједнички послови (од 2.. – Припрема. – Збрињава умрло лице према правилима и етичком кодексу. односно екипи за реанимацију) при кардиоцеребропулмоналној реанимацији пацијента. даје и збрињава пацијента након имуносупресивне терапије. аудитивне. примена таблица . – Припрема. Збрињава пацијента (телесно. 30 . кроз стимулативне програме у Процесу здравствене неге. – Примењује специфичне методе вербалне и невербалне комуникације (покрети. асистира и збрињава пацијента након лумбалне пункције.01 до 4. писање. душевно. Напомена: Заједнички послови (од 3. – Асистира у аспирационим техникама.. – Процењује сензорно-перцептивне методе стимулације: визуелне. густативне и тактилне. – Спроводи тренинг мокраћне бешике. или непосредно изводи аспирацију секреције код пацијента. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. спроводи негу и замену катетера. асистира и збрињава пацијента након терапије измене плазме. – Учествује у планирању и спровођењу ране рехабилитације неуролошког пацијента. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. других лица и материјалних добара (због конвулзивног стања. – Примењује вежбе меморије. – Поставља уринарни катетер. 4. 3.12) који се односе на мерење.. – Примењује масажу.01 до 2. – Збрињава неуролошког пацијента пре и после хируршког захвата. дезоријентације пацијента). контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља.01 до 3. – Учествује у лекарској визити. – Припрема.. Врши надзор (контролу) пацијента – Врши посебни надзор – у циљу безбедности и сигурности пацијента. хранљиве креме и лосионе – Примењује помагала за очување интегритета коже и заштиту локомоторног система.

Врши храњење пацијента – Спроводи храњење природним путем и праћење акта гутања. – Асистира лекару при испитивању проходности кичменог канала код пацијента. 9. Напомена: Заједнички послови (од 8. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) – Поставља интравенску канилу.01 до 9. обавља негу и замену каниле. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. УЗ крвних судова врата и главе). – Едукација и оспособљавање пацијента за самодавање Интерферон Бета. Напомена: Заједнички послови (од 6. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. итд. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) – асистира лекару при вршењу лумбалне пункције и шаље узорак узетог ликвора у лабораторију. Припрема пацијента за медицински третман – Припрема пацијента за функционална и дијагностичка испитивања (ЕМНГ. – Едукација и оспособљавање чланова породице за руковање апаратом за неинвазивну вентилацију. – Асистира при давању лека интратекалним путем. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима): – Едукација и оспособљавање пацијента за самокатетеризацију. ЕЕГ. ЕП. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 31 . 6. и мерењу интракранијалног притиска ликвора. 10. – Прегледа.01 до 8. – попуњава и води прописану документацију. 8. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). Напомена: Заједнички послови (од 7. Напомена: Заједнички послови (од 9. – Едукација и оспособљавање пацијента за активности свакодневног живота.5. – Припрема пацијента за неуроимунолошка испитивања.01 до 7.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). – Припрема за фармаколошке тестове (простигмински и тензилонски тест). Планира прописане активности – врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. – учествује у примопредаји дужности. 7. Напомена: Заједнички послови (од 5.02) који се односе на планирање прописане активности.01 до 5.01 до 6.

– Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања).01 до 2. – Негује коматозног пацијента прикљученог на механички вентилатор. 2. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. или премештај из болничког одељења. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема неурохируршког пацијента на болничко лечење. Напомена: Заједнички послови (од 10. 1.01 до 10. стање коже и слузокожа. као и наведене врсте неге (од 1. – Контролише сатурацију крви кисеоником (по потреби). у Неурохирургији. Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара: у болничким одељењима за ПИН и ИН Неурохируршке службе Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати стање свести. Прати опште стање пацијента.).– – Едукација и оспособљавање чланова породице за давање Интерферон Бета. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. Напомена: Заједнички послови (од 2. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. краниоцеребрална повреда.12) који се односе на мерење. моторних функција пацијента. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). Едукација и оспособљавање чланова породице за негу неуролошког пацијента у кућним условима.02) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). акутна повреда кичме и др. У свом раду медицинска сестра-техн. и реализује процес кроз све фазе. прати функцију сфинктера и др. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара. и одређује врсту неге. – Учествује у припреми пацијента за отпуст. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (коматозно стање.05). контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и 32 . – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). стање зеница. Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн.01 до 1.

– Спроводи тренинг мокраћне бешике код пацијента. – Припрема. – Збрињава умрло лице према правилима и етичком кодексу. душевно. Напомена: Заједнички послови (од 3.показатеља здравља. тј. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Прати и контролише здравствено стање пацијента на респиратору. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Прати величину зеница и њихову реакцију на светлост и акомодацију. степен поспаности пацијента. 3. – Пласира назогастричну сонду и обавља негу. – Пласира или замењује уринарни катетер и обавља негу. – Асистира при вађењу крви за гасне анализе. мења боце за дренажу мождано-кичмене течности (ликвора) и то региструје у терапијску листу пацијента. Збрињава пацијента (телесно.01 до 3. 5. – Прати сатну диурезу. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. – Контролише изглед коже и слузокожа пацијента. – Асистира при прикључењу пацијента на апарат за механичку вентилацију. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Пласира периферну венску канилу и обавља негу. – Асистира при обради и превијању оперативне ране. – Аспирира секрет из дисајних путева. Врши храњење пацијента – Врши физичку и психичку припрему пацијента пре храњења. Напомена: Заједнички послови (од 4. 4. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. 33 . социјално) и остварује следеће процедуре: – Збрињава пацијента пре и после операције. – Асистира лекару при постављању централног венског катетера и обавља негу. – Прати неуролошке знаке и стање моторних функција. асистира лекару и збрињава пацијента након лумбалне пункције.01 до 4. – Асистира (лекару. – Збрињава пацијента у хигијенском третману (примењује масажу и промену положаја) у циљу спречавања настанка рана на телу пацијента. Врши надзор (контролу) пацијента – Врши стални и посебан надзор – у циљу безбедности и сигурности пацијента на интензивној нези. – Учествује у лекарској визити.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. – Спроводи тренинг мокраћне бешике. односно екипи за реанимацију) при кардиоцеребропулмоналној реанимацији пацијента. – Поставља пласиране дренове у одговарајући положај и прати дренирани садржај (количину и боју). – Прати стање свести. или декубиталне ране. – Асистира при постављању ендотрахеалног тубуса и трахеостомске каниле пацијенту и обавља негу. – Врши посебан надзор код узнемиреног и агресивног пацијента.04) који се односе на збрињавање пацијента.

– – Спроводи храњење природним путем и праћење акта гутања. – Асистира при давању лека интратекалним путем. брисева и др. припрему материјала за рад и сређивање документације. – Припрема апарате за рад и проверава њихову исправност. урина.03) који се односе на планирање прописане активности. 6. са прописаном документацијом. – Учествује у визити. 8.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). – Стара се о правовременом доспећу резултата лабораторијског испитивања послатог узорка. 7. – Прегледа. – Спрема материјал за централну стерилизацију. – Врши требовање и обезбеђује потребне дозе крви и крвних деривата. – попуњава и води прописану медицинску и сестринску документацију. столице.01 до 6. или гастростоме.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. Храни пацијента преко назогастричне сонде. Напомена: Заједнички послови (од 5. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) – Поставља интравенску канилу. у зависности од одлуке лекара. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. шећера и масних киселина). Напомена: Заједнички послови (од 8. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Брине о отпремању узетог узорка биолошког материјала (крви.01 до 5. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Учествује у примопредаји дужности и води књигу примопредаје. – Даје пацијенту интравенске инфузије. Напомена: Заједнички послови (од 6.01 до 7. или парентералним путем (раствор аминокиселина.01 до 8. Планира прописане активности – врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента. – Проверава стерилизацију инструмената и материјала. 34 .06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). Напомена: Заједнички послови (од 7.) у одговарајућу лабораторију. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) – Шаље ендотрахеални аспират у одговарајућу лабораторију. – Асистира лекару при вршењу лумбалне пункције и шаље узорак узетог ликвора у лабораторију. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Припрема мадицинску документацију у фази преоперативне припреме пацијента (прикупља и комплетира потребне лабораторијске и друге анализе). обавља негу и замену каниле. или крв и фракције крви. – Дезинфикује и стерилише инструменте. зависно од одлуке лекара.

припрему одговарајућих сетова или комплета са одговарајућим прибором и инструментима. процедуралне и постпроцедуралне активности. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. за дигиталну субтракциону ангиографију (DSA). Припрема пацијента за медицински третман (по одредби лекара) – Врши припрему пацијента за компјутеризовану томографију (СТ. – Едукује и оспособљава чланове породице за негу пацијента у кући. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Напомена: Заједнички послови (од 9. Одређене дијагностичке методе (узимање ликвора на ЦИТО и бактериолошки преглед).01 до 10. Напомена: свака наведена дијагностичка или хируршка интервенција има: одређено време трајања. Напомена: Заједнички послови (од 10. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. Медицинска сестра-техничар инструментарка ради у хируршком тиму. 2. angio CT). инструментира и асистира лекару-неурохирургу при вршењу: 1.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман.01 до 9. припрему пацијената .02) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. – Учествује у стручном оспособљавању нових сестара за рад и у настави за полазнике медицинских школа када су на пракси. – Учи пацијента (а по потреби и њему блиске особе) како да унапређује своје здравље. Различитих хируршких интервенција-операција из области централног. материјала за рад и самих чланова тима. 35 . како да се прилагоди на евентуално умањене животне способности након хируршке интервенције. – Учи га да спроводи хигијенско-дијететски режим у кућним условима. спиналног и периферног нервног система. 10. – Врши преоперативну припрему пацијента. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада).9. Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара: у операционој сали Института за Неурохирургију Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости)су из: здравствене неге. У свом раду медицинска сестра-техн. да се прилагоди смањеним способностима. Све ово медицинска сестра-техничар инструментарка треба доро да познаје и да правовремено изврши: препроцедуралне. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима): – Остварује индивидуални рад са пацијентом и учи га да живи са својом болешћу.

– Обезбеђује средства за рад и потрошни материјал (хируршке конац. – Припрема и стерилише хируршки веш-сет за одређену хируршку интервенцију. – Збрињава рану пацијента-проверава дренажу након завршене операције. – Пере. завојни материјал и друго). рукавице. газу. растворе. 36 . – Врши едукацију новопримљених медицинских сестара-техничара инструментарки. институт.Те активности су следеће: – Успоставља добру комуникацију са пацијентом (уколико пацијент улази у операциони блок у будном стању). са особљем и члановима хируршког тима. – Врши контролу стерилизације (са епидемиолошком службом). – Шаље узете узорке препарата и по одлуци лекара шаље на патохистолошку или биохемијску анализу (уз прописану документацију коју попуњава). – Учествује у планирању и организацији рада у операционој сали. – Врши едукацију помоћног особља у операционом блоку. клинику. – Обавља медицинско административне послове из домена сестринске делатности прописане за операциони блок. дезинфикује и пакује сет инструмената за стерилизацију. – Инструментира и прати ток одређене хируршке интервенције у којој је распоређена. – Распоређује инструментарке у хируршке тимове по добијеном програму операција и контролише рад чланова тима која је у њеној надлежности.

2005 год. 37 .Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије. "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр. 3 Делокруг рада медицинских сестара-техничара на радним местима у службама психијатрије и заштите менталног здравља Београд.

Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. Иванка Аџић. медицинска сестра – Зорица Рајковић. наставник – Радиславка Медић. Београд – Медицинска школа "Београд". Београд – Институт за неуропсихијатријске болести "Др Лаза Лазаревић". Добрила Пејовић. одржаном од 23. Милијана Матијевић Специфични послови радних места медиц. Београд – Друштво психијатријских сестара-техничара Србије – Здравствени центар Кикинда Садржај делокруга припремилa: – Уредник: Зора Петровић. вмс и дипл. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1–10 наведених целина. септембра 2004. Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић.инж.рада. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. виша медицинска сестра – Златко Вујин. Београд – Виша медицинска школа. професор – Соња Стефановић. Зорица Милошевић. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. 38 . Бгд. – Градски завод за геронтологију. Верица Ћорлука. до 25. виша медицинска сестра – Милена Латиновић. виша медицинска сестра – Душанка Крајчиновић. кућно лечење и негу. виши медицински техничар – Ксенија Ковачевић. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. Београд – Институт за ментално здравље.сестара-техн. виша медицинска сестра – Стајка Митровић. виша медицинска сестра У припреми садржаја учествовали: – Весна Матић. виша медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. у: – амбулантно поликлиничким службама – диспанзерским службама – функционално-дијагностичким службама – дневним болницама – стационарним установама – лечилиштима и рехабилитационим центрима Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. Зора Петровић.Установе које су дале свој допринос у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у психијатрији су: – Институт за психијатрију Клиничког Центра Србије. орг. године у Београду.

група задатака: заједничке активности (истовремено више пацијената. дневним болницама и стационарима установа које се баве заштитом менталног здравља су следеће: I група задатака У амбулантама и диспанзерима: – успоставља добру комуникацију са пацијентом и/или његовим пратиоцем – контролише исправност медицинске документације – врши оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске – процене стања пацијента у мешовитој групи (група пацијената у чекаоници диспанзера) и упутне дијагнозе – збрињава узнемиреног пацијента – мотивише пацијента који одбија сарадњу – узима податке за отварање здравственог картона (по потреби и по налогу лекара) и отвара документ: здравствени картон и/или историју болести пацијента. „књигу пролазних“ и сл. У најширем смислу три групе задатака чине следеће скупине: I. мишљења тимова. и више сестара са осталим члановима тима). II. У коју ће групу наведене активности бити сврстане зависи: од утврђених потреба пацијената за негом. тиму за неурозе. тиму за алкохолизам – сређује медицинску документацију – оверава одређена документа: извештаје. Заједничке и специфичне активности медицинских сестара и техничара према групи задатака које обављају кроз рад у: диспанзерима. даје ординирану терапију. конзилијума и осталу медицинску документацију која се трајно чува – учествује (као члан тима) у кућном лечењу: мотивише пацијента за лечење. Заједнички и специфични послови радних места медицинских сестара и техничара у психијатријским службама и службама које се баве заштитом менталног здравља (на свим нивоима здравствене заштите). тако и руководећих медицинских сестара – техничара. од организације службе и од потребног броја сестара/техн.група задатака: групни рад (истовремено више пацијената – једна. контролише виталне функције. за реализацију свих планираних активности. обучава члана породице за приступ оболелом. и/или више сестара). комисија. – уводи пацијента код надлежног лекара – врши наплату прегледа ако је пацијент дошао без упута – врши наплату партиципације (уколико је уведена) – попуњава заглавље рецепта (уноси само основне податке пацијента) – отвара документ: картон и/или историју болести пацијента (по налогу лекара) – организује и учествује у тиму (конзилијуму) за психозе.Опис послова обухвата: врсту. могу се сврстати у три групе задатака. сарађује са другим службама и организацијама у 39 . односно активности. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. мишљења лекара. III. уписује реализоване активности по ПЗН у медицинску документацију. група задатака: индивидуални рад (један пацијент – једна сестра).


друштвеној заједници у зависности од потреба за пружањем здравствене и
социјалне заштите пацијенту (Домом здравља, Геронтолошким центром,
Центром за социјални рад, обдаништем, школом, Домом за стара лица).
учествује и спроводи (као члан тима) социо-психијатријско праћење
пацијената и др.
учествује (као члан тима) у социо-терапијским клубовима.

У дневним болницама и стационарима:
– прихвата пацијента: успоставља први контакт са њим и/или његовим
пратиоцем; прегледа ствари (превенција суицида); попуњава документацију
након пријема; информише пацијента и/или пратиоца о организацији,
начину рада и кућном реду установе.
– укључује пацијента у рад ТЗ (терапијске заједнице)
– брине за сигурност пацијента и сигурност осталих особа из његовог
окружења
– редовно даје ординирану терапију (по налогу лекара);
– брине за основне физиолошке потребе пацијента;
– организује и припрема пацијента за дијагностичка испитивања (ЕЕГ, ЕКТ,
ЕКГ, ФАРАДИЗАЦИЈУ итд.);
– организује и припрема пацијента за консултативне прегледе у установи и
ван ње;
– процењује и прати симптоме психичких сметњи пацијента и поремећаја који
се манифестују кроз: однос према болести; понашање; расположење; говор;
мишљење; соматске болести или тегобе; способност оријентације у односу
на време, простор, према себи и другим лицима;
– комуникацију са осталим пацијентима и особљем; прилагођавање новој
средини и захтевима; мотивацију пацијента за активности: свакодневне и
терапијске;
– даје потребне информације: пацијенту, пратиоцу, сарадницима (усмено и
телефоном);
– врши требовање: прописаних лекова, одговарајуће дијете, потрошног
материјала за рад;
– припрема материјал за стерилизацију;
– пише рапорт и врши усмену примо-предају дужности;
– учествује у припреми пацијента и породице за викенд;
– учествује у процедури отпуста пацијента;
– организује премештај пацијента на друго одељење или у другу установу (по
одлуци лекара);
– негује умирућег пацијента;
– збрињава умрло лице (обавља санитарни и административни поступак око
преминулог пацијента);
– израђује дневни, месечни и годишњи извештај о раду;
– пише дописе, требовања за набавку потребних средстава за рад, за поправке
и отклањање кварова у радној средини итд.

40

II група задатака
групни рад:
– одржава јутарњи састанак са пацијентима;
– учествује у раду: мале терапијске групе; велике терапијске групе, Савета
пацијената;
– организује и учествује у културно-забавним и рекреативним активностима
пацијената;
– спроводи терапијске активности у неформалним групама пацијената.
III група задатака
заједничке активности:
– учествује у јутарњем састанку здравственог тима;
– учествује у тимском приказу при пријему и отпусту пацијената;
– даје информације: члановима тима, породици пацијента, спољним
сарадницима;
– одржава seting (обезбеђује сталност неопходних услова за рад) у току
лечења;
– евидентира долазак и одобрена одсуствовања пацијената (шетње, викенди);
– учествује у планирању и реализацији здравствене неге;
– учествује у едукативним активностима у наставном процесу установе; у
здравствено-васпитном раду са појединцима и члановима породице у циљу
ресоцијализације пацијената.
Кроз наведену поделу у три групе заједничких и специфичних активности
медицинских сестара и техничара у психијатријским установама и службама
које се баве заштитом менталног здравља, обухваћене су све сестринске
активности на свим нивоима здравствене заштите.

Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара:
у Специјалистичкој амбуланти и
Диспанзеру за ментално здравље
Сестринске активности из подручја рада по учесталости су следеће:
здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента),
вођење медицинске документације (део сестринског рада), медицинскотехничке интервенције, затим
учешће у здравствено-васпитном
и
истраживачком раду.
У свом раду медицинска сестра-техничар дужна је да се придржава начела
кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према
пацијентима и сарадницима.
Заједнички и специфични послови:
– успоставља први контакт са пацијентом у циљу добре комуникације са њим
и/или његовим пратиоцем;
– одређује редослед уписа и прегледа пацијента по реду доласка и степену
хитности;
41


узима анамнестичке податке (сестрински интервју) од пацијента, члана
породице и/или пратиоца;
прати психофизичко стање пацијента (на опсервацији), и саопштава лекару
евентуално настале промене;
процењује (оријентационо) симптоме психичких сметњи и поремећаја који
се манифестују: кроз однос пацијента према болести, његово понашање,
пажњу, говор и мишљење, способност оријентације у времену, простору и
према другим лицима;
мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара);
учествује у пријему/прихватању пацијента;
учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента (по потреби);
асистира лекару при прегледу и медицинским интервенцијама (пре, у току и
након обављене процедуре);
даје пацијенту ординирану терапију;
шаље пацијента у одговарајућу лабораторију, или узима биолошки
материјал за лабораторијске анализе уз одговарајућу документацију (по
одредби лекара);
прати пацијента при спровођењу дијагностичких метода (по потреби),
упознаје га укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку;
заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на хоспитално
лечење (по одлуци лекара);
попуњава одговарајуће обрасце (сестрински део административних послова)
за пријем пацијента на болничко лечење и учествује у одвођењу пацијента
на одељење;
припреми радни простор, материјал, прибор и провери исправност
медицинских апарата (пре почетка рада);
припреми санитетски материјал, коришћени прибор и инструменте за
стерилизацију (уколико то није централизовано, или решено по принципу
"једнократне употребе");
припреми медицинску и сестринску документацију за рад;
врши здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице у циљу
побољшања здравственог стања пацијента и умањења постојећих ризика и
лоших навика, ради брже и успешније ресоцијализације;
учествује (као члан тима) у кућном лечењу и нези психијатријског пацијента
и решавању његових здравствено-социјалних проблема;
спроводи (као члан тима) социо-психијатријско праћење пацијента;
врши примопредају дужности.

Стручни послови и задаци више медицинске сестре-техничара:
у одељењу неурофизиолошке дијагностике
Из подручја рада најзаступљеније су: медицинско-техничке интервенције
(које захтевају посебну едукацију сестре), затим здравствена нега (остварена
кроз збрињавање пацијента док је у дијагностичкој процедури), медицинска
документација (део сестринског рада), здравствено-васпитни рад и учешће у
истраживачком раду.
У свом раду медицинска сестра-техничар дужна је да се придржава начела
кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према
пацијентима и сарадницима.
* Сестринске интервенције у примени електроенцефалографије (ЕЕG):
42

обрађује снимак (уношење у базу података). праћење ЕЕГ активности и стања пацијента. скида електроде и распрема исте. припрема пацијента и материјал за рад. узима узорке за контролу стерилизације. припрема снимак за анализу лекару. проверава исправност електрода (ommetar). психички припрема пацијента (ако је пацијент дете. полисегменталних брзина провођења). сензитивних брзина провођења. припрема пацијента и асистира лекару при извођењу: блинк рефлекса. припрема и њему блиску особу пратиоца). проверава рад камере/укључење. проверава ЕЕГ сигнал (пробни ЕЕГ). припрема снимак и предаје лекару на анализу и тумачење резултата. баждари ЕЕГ сигнале. даје упутство пацијенту о картону евиденције. обавља седацију пацијента по одредби лекара. слушни и соматосензорни). припрема документацију. материјала и документације. иглене електроде и др. врши стални надзор пацијента током снимања. *Сестринске интервенције у јединици за електромионеурографију (EMNGa): – обавља препроцедуралне. (давање медикаментозне терапије у случају епи напада). поставља ЕЕГ електроде (електродну капу.– – – обавља препроцедуралне активности: припрему апарата. процедуралне и постпроцедуралне активности: припрема холтер апарат. врши рачунање: моторних брзина провођења. процедуралне и постпроцедуралне активности: припрема ЕМНГ апарат за рад. издаје резултат после лекарске анализе. процедуралне и постпроцедуралне активности: припрема апарат за рад и за уношење података у рачунар. контролише (надзире) пацијента 24-36 сати. 43 . издаје налаз пацијенту. *Сестринске интервенције у примени холтер ЕЕG-а ( 24 до 36 сати ЕЕG регистровање): – обавља препроцедуралне. лепи диск електроде 10-20. врши психичку и физичку припрему пацијента за снимање. обавља процедуралне активности: проверу отпора електрода. изводи тест провокације епи напада заједно са лекаром. теста неуромишићне трансмисије. теста на тетанију. асистира лекару при снимању (додаје дезинфекциона средства. стерилизација иглених електрода). прати и евидентира одговоре ЕП (евоцираних потенцијала). лепи диск електроде. асистира лекару при давању Ботоха. лепи диск електроде). уношење података у рачунар. примењује одговарајуће стимулусе (видни. пацијента и материјал за рад. успоставља добру комуникацију са пацијентом. микроелектромиографије. води протокол снимања и заказује снимање. * Сестринске интервенције у примени евоцираних потенцијала: – обавља препроцедуралне. распрема и дезинфикује материјал (хлорисање електрода. дезинфикује и стерилише иглене електроде. обавља постпроцедуралне активности: пружа психо-физичку подршку и помоћ пацијенту. самостално изводи интервенцију и прати стање пацијента.

обележава узорке и припрема их за анализу. води медицинску документацију. врши компјутерску обраду података. стара се о одржавању апарата за рад у исправном стању. Напомена: Неурофизиолошка дијагностика се реализује у специјализованим установама. договара приоритет снимања лежећих пацијената са болничких одељења. Сестринске интервенције у јединици за ултразвучну дијагностику крвних судова врата и главе: – обавља препроцедуралне. спроводи здравствено-васпитни рад са пацијентима. како би правилно припремиле. а касније и збринуле пацијента. Медицинске сестре (које раде у осталим здравственим установама) остварују првенствено активности из ПЗН (процеса здравствене неге). процедуралне и постпроцедуралне активности неурофизиолошке дијагностике. едукује пацијента за самодавање лека. уноси податке пацијената у Регистар и обавља остале неопходне административне послове. спроводи медикаментозну терапију пацијента Интерфероном у сарадњи са лекаром. обавља снимање крвних судова главе и асистира лекару при мониторингу крвних судова главе пацијента. Спроводе је лекари. учествује у довођењу и одвођењу пацијената (по потреби) и у прикупљању историја болести (као пратеће документације пацијената) са одељења. издвајања серума. Означени сетови активности приказани су по редоследу извршења процедуре. врши изоелектрично фокусирање ликвора и серума методом имунофиксације. процедуралне и постпроцедуралне активности: заказује снимање амбулантних пацијената. врши обраду узорака методом: центрифугирања. издаје налазе амбулантним пацијентима. боји и суши седимент ликвора. У њиховом стручном тиму раде и медицинске сестре-техничари посебно едуковани за ове активности. припрема налазе лекару за тумачење. одлагања и чувања материјала (банка узорака). 44 .* Сестринске интервенције у неуроимунолошкој лабораторији: – обавља препроцедуралне. припрему пацијента и медицинске документације. процедуралне и постпроцедуралне активности: прихвата биолошки материјал за преглед (ликвор и крв). Због потребе адекватног третмана пацијента. поставља. уноси податке у протокол. неопходно је да медицинске сестретехничари познају: препроцедуралне. обавља психофизичку припрему сваког пацијента за преглед. које се односе на: заказивање одређене неурофизиолошке процедуре. када лекар захтева да се обави одређено дијагностичко испитивање. односи налазе прегледаних пацијената по службама болничких одељења. али следе и усвојену Методологије за израду делокруга рада. као и негу по завршетку интервенције. разврстава и издаје резултате. асистира лекару при прегледу и апликацији контраста.

. документацију и организује дијагностичке прегледе које је одредио лекар. – поставља и негује интравенску канилу. – шаље пацијента у одговарајућу лабораторију.Стручни послови и радни задаци медицинске сестре –техничара: у дневној болници (дневном боравку) Најзаступљеније активности из подручја рада су из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. 45 . – мери и евидентира виталне функције пацијента (по одредби лекара). или узима узорке биолошког материјала од пацијента за лабораторијске анализе (по одредби лекара). – врши требовање лекова. одевању. али ни превише дистанцирана и емоционално хладна). * Рад медицинске сестре-техничара у дневној болници (дневном боравку) за децу са посебним потребама (као члан тима сестра спроводи исте активности и код хоспитализоване деце на болничким одељењима): – успоставља добру комуникацију (користећи различите вербалне и невербалне технике). – брине о исхрани. односно дневне болнице. прикупљање материјала за радну и окупациону терапију итд. Заједнички и специфични послови: Рад медицинске сестре-техничара са одраслим особама: – прихвата пацијента. упознаје га са кућним редом. – припреми и даје ординирану терапију. са посебним освртом на ментално-хигијенски приступ детету и његовом пратиоцу. – припреми пацијента. обући за време боравка у дневној болници (деца су често несамостална некад због узраста. зависно од стања детета. васпитач. презаштитничка. крви и крвних деривата. – учествује у припреми приредби за пригодне свечаности. – заузима флексибилне и емпатске ставове (у терапијске сврхе). – документује остварене активности здравствене неге. – посматра и помаже при узимању оброка деци млађег узраста. учешће у здравствено-васпитном и истраживачком раду. а некад због психичког стања). – планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом с циљем брже и успешније ресоцијализације. средстава и инструмената за рад. – организује све терапијске активности у складу са појединачним потребама и могућностима детета (кроз индивидуални рад. учитељ. – организује забавно-рекреативне активности у сарадњи са осталим члановима тима (лекар. наставник). – успостави и одржава добру комуникацију са пацијентом. члановима тима и осталим пацијентима из дневног боравка. значи ни превише блиска. процедуралне и постпроцедуралне активности) и прати стање пацијента после интервенције. затим из медицинске документације (део сестринског рада). – асистира лекару при вршењу одређених процедура (организује препроцедуралне. – опсервира психичко и соматско стање деце и о томе обавештава лекара. и/или рад у малој групи). дефектолог.настава у природи. У свом раду медицинска сестра-техничар дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – успоставља емоционално одмерене односе са децом (што зависи од стања детета без обзира на узраст. фамилијарна.

обучава пацијента за коришћење помагала за кретање (држач. Напомена: Старост најчешће прати глувоћа. оштећење говора. – пружа сестринске услуге и сарађује са осталим члановима тима у обезбеђивању комплетних здравствених услуга (холистички приступ пацијенту). укључујући и помоћ око чувања његових личних ствари. настанка декубитусне ране. страх. промене у усној дупљи.*Рад медицинске сестре-техничара са старим лицима са душевним сметњама: – успостави и одржава добру комуникацију са пацијентом и њему блиским особама. минимизирање постојећих тегоба. смањена способност комуникације са ближњима и околином. појачана моторна узнемиреност. сметњи гутања..). троножац. депресивност.). инвалидска колица и др. Као облици рада сестре у ванболничким условима. – брине о сигурности пацијента у вези његове ограничене покретљивости: по потреби прилагођава распоред делова намештаја у просторији. – води бригу о редовној дефекацији и уринирању (у циљу превенције илеуса. ретенције урина. – помаже пацијенту да сачува достојанство. оштећење хода. конфузност. превенција болуса смрти. – подстиче физичке активности у складу са могућностима пацијента. помоћ у кући пацијента. неадекватно припремљена храна. неоплазме. смањене потребе за храном. артеријска хипертензија. губитка апетита. заборавност пацијента. – подржава потребу пацијента за сигурношћу. деменција заборавност. – обраћа посебну пажњу на узимање хране због могућих различитих проблема код пацијента: лоше стање зуба.. бубрежна инсуфицијенсија. недовољна свесност значаја бола. обољења срца. недовољна критичност у постојеће стање. клубови за пензионисана лица и сл. дневни боравак. измењен однос према храни. емоционални дефицит. брине о коришћењу адекватне обуће итд. – потстиче код пацијента самопоуздање и подржава самопоштовање. – обраћа пажњу на отежан говор и потешкоће приликом изражавања и разумевање пацијента. поред дневног боравка организовани су још: нега у кућним условима. конфабулације услед амнезије итд. плућне болести. штап. слепило. неспособност да сам узима храну итд. стрес. инфекције и др. неповерење. недовољно или запуштено лечење хроничних болести (дијабетес.) 46 .

47 . стање суицидалности.). дезоријентација код старих лица). дезоријентација и др. халуцинаторни синдром. сервилност. према себи и другим лицима. затим из здравствено васпитног. – процењује симптоме психичких сметњи и поремећаја који се манифестују кроз: однос према болести. за све време његове хоспитализације. понашање. акутна алкохолна интоксикација. У свом раду медицинска сестра-техничар дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). однос према медикаментној терапији) – учествује у припреми пацијента за отпуст. – посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања) и учествује као члан тима у одређивању врсте неге. депресивност. – негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). способност оријентације у времену. комуникацију са осталим пацијентима и особљем. – прати промене психичког стања код пацијента у смислу побољшања или погоршања стања. – започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара. способности и интересовања. делиријум. конвулзивни синдром. логороичност. едукативног и истраживачког рада у сестринству. нежељени ефекти психофармакотерапије. дезоријентисаност. стање апстиненцијалне кризе зависника од наркотика. хомицидалности. социјална изолација. говор и мишљење. хиперактивност. ступорозно стање. агресивности. расположење. или премештај са болничког одељења. слаба концентрација. – успоставља добру комуникацију са пацијентом (ако његово здравствено стање то дозвољава). халуцинације. нереална осећања итд. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (коматозно стање. параноидно стање. на пр. – код понашања као: агресивност. Заједнички и специфични послови: 1. преосетљивост. апатичност. – у односу на старост: прати функционисање у односу на године и степен зрелости (измењен селф концепт. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – учествује у процесу редовног или хитног пријема психијатријског пацијента на болничко лечење. фебрилне конвулзије код деце. прилагођавање новој средини и захтевима. пажњу. простору.Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара: у болничком одељењу психијатријске службе Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге.: – код осећања када се иста манифестују као: анксиозност. агитираност. суицидалност. стање акутне анксиозности. артериосклеротични делиријум (немир. осећање кривице. недовољна критичност итд. збуњеност.

спроводи и брине о свакодневним активностима које се односе на: личну хигијену. стање коже и слузокожа.01 до 1. – врши надзор пацијента након примене ЕКТ (електроконвулзивне терапије). личности итд. – врши надзор унете количине хране и течности (код анорексије. исправности апарата. одузима оруђе и оружје од пацијента. контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља. дехидрираног пацијента и прати акт гутања). исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – спроводи или асистира лекару при реанимацији пацијента (по потреби). – врши посебан надзор – у циљу безбедности и сигурности пацијента. булимије. – мотивише пацијента који одбија сарадњу. време. 48 .03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. душевно. хигијену простора и др. спречава покушај суицида или бекства. пажњу. 4. – прати стање свести. извештава о реализованим дијагностичким и терапијским процедурама и учествује у лекарској визити. радне.01 до 3. спречавања уноса алкохола. – прати сензорно-перцептивне и когнитивне способности пацијента.01 до 2. Напомена: Заједнички послови (од 3. – збрињава узнемиреног пацијента. 3. Напомена: Заједнички послови (од 2. окупационе. одобрено одсуство за викенд). мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – прати понашање. рекреативне. 2. наркотика.Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техничара у психијатрији. Прати опште стање пацијента. комплетности опреме за рад и др. константно брине за сигурност пацијента и лица из окружења. евидентира долазак и одсуство пацијента (шетња. социотерапијске. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – врши контролу одржавања апстиненције (узимање тетидиса).). – психофизички збрињава пацијента после прекида покушаја суицида. способност оријентације пацијента у односу на простор. – контролише и прибавља информације о здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. хомицида. других лица и материјалних добара. Збрињава пацијента (телесно. – спроводи прописане терапијске активности: медикаментозне.. као и наведене врсте неге (од 1. Врши надзор (контролу): стања пацијента. стање зеница. одређене облике психотерапијског рада (уз посебну едукацију сестре). прати функцију сфинктера и др. говор. социјално) и остварује следеће процедуре: – мотивише пацијента.05). расположење. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – фиксира агитираног пацијента (по налогу лекара и уз помоћ више особа). прегледа ствари пацијента – у циљу превенције суицида.12) који се односе на мерење. – одржава јутарњи састанак са пацијентима. моторних функција пацијента.

затим код деце млађег узраста.. или непосредно изводи аспирацију секреције код пацијента. велике терапијске групе. – обраћа посебну пажњу на унос хране и течности код пацијената: са депресивним стањем. – обучава члана породице за приступ оболелом. – примењује специфичне методе вербалне и невербалне комуникације. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) – обраћа посебну пажњу на дату терапију пацијенту (контролише унос лекова кроз уста да би спречила сакупљање истих. – поставља уринарни катетер. – примењује одговарајућа средства и помагала за очување интегритета коже и заштиту локомоторног система пацијента. – поставља интравенску канилу (по потреби). обавља негу и замену каниле. у породичној и групној терапији зависника од алкохола и других супстанци (мултипле групе брачних парова и породице). – асистира при прикључењу пацијента на апарат за инвазивну и неинвазивну вентилацију. или покушај суицида). – збрињава умрло лице (физички и административно) према прописима и етичком кодексу. Врши храњење пацијента – спроводи храњење природним путем и прати акт гутања код пацијента са неуролептичким синдромом. Напомена: Заједнички послови (од 5. стањем менталне анорексије и булимије. – спроводи терапијску активност у неформалним групама пацијената (свака сестринска активност у ПЗН има терапијски циљ побољшљње здравственог стања пацијента). – процењује сензорно-перцептивне методе стимулације: визуелне.01 до 4.04) који се односе на збрињавање пацијента. – даје пацијенту прописану терапију која припада групи наркотика и води посебну евиденцију. густативне и тактилне. – асистира у аспирационим техникама. спроводи негу и замену катетера. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – пише специфично требовање и сервира храну (по потреби). – учествује у раду: мале терапијске групе. старих лица са психичким сметњама и др. 6. – опсервира пацијенте при уносу хране. учествује у планирању и спровођењу ране рехабилитације психијатријског пацијента. аудитивне. Напомена: Заједнички послови (од 4. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – учествује у раду Савета пацијената.– асистира при постављању ендотрахеалног тубуса и каниле пацијенту и обавља негу. кроз стимулативне програме у Процесу здравствене неге (укључује пацијента у планирање програма здравствене неге). 49 .06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). 5. – асистира при постављању централног венског катетера и обавља негу.01 до 5.

за цитогенетска испитивања (препарација хромозома. – асистира лекару при извођењу ЕКТ. – организује и учествује у културно-забавним активностима пацијената 50 . сређивање документације и припрему опреме и материјала за рад. на основу тимске одлуке.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима за које је потребна додатна едукација сестре): – учествује у здравствено-васпитном раду са психијатријским пацијентом и члановима породице у циљу ресоцијализације. Планира прописане активности. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. злостављања. Припрема пацијента за медицински третман – припрема пацијента за консултативне прегледе лекара у установи и ван ње. Напомена: Заједнички послови (од 8.03) који се односе на планирање прописане активности. полног хроматина.01 до 6. – припрема пацијента за фарадизацију. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) – узима узорке крви: за стандардне лабораторијске анализе. 8. наркоманије. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 10. алкохолизма. – припрема пацијента за (ЕКТ) електроконвулзивну терапију.01 до 7. детекције психоактивних супстанци. интрахоспиталних инфекција и др. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. – попуњава и води прописану документацију. Напомена: Заједнички послови (од 7. затим ради одређивања концентрације одређених лекова због прецизнијег дозирања истих. – пише сменски рапорт. одређивања пола итд. 7.Напомена: Заједнички послови (од 6. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 9.01 до 9. – припрема пацијента за функционална и дијагностичка испитивања (ЕЕG. – учествује у јутарњем састанку здравственог тима (предуслов за планирање прописаних и пратећих активности). Напомена: Заједнички послови (од 9. – прегледа.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). сређује документацију. – врши административну пријаву психоза. – учествује у раду Савета пацијената.). – учествује у примопредаји дужности. NMR). – узима узорке мокраће: за стандардне лабораторијске анализе и ради детекције психоактивних супстанци. EKG. припрема опрему и материјал за рад – врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента. заразних болести.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента.01 до 8.

едукује и оспособљава чланове породице за негу психијатријског пацијента у кућним условима.02) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде.01 до 10. 51 . обучава пацијента техникама опуштања. Напомена: Заједнички послови (од 10.– – – – едукује и оспособљава пацијенте за активности свакодневног живота. едукује пацијенте који болују од болести зависности (кроз предавања и проверу знања).

2005. ДЕЛОКРУГ РАДА медицинских сестара-техничара на радним местима у службама ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ и ЕНДОКРИНЕ ХИРУРГИЈЕ Београд.Удружење медицинских сестара – техничара Клиничког центра Србије и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог број 4. година 52 .

инж. др сци Слободанка Манојловић У припреми садржаја учествовале: – Милена Јовановић–виша мед. Иванка Аџић. сестра – Катарина Мићуновић– виша мед. усвојен на Конгресу медицинских сестара – техничара Србије. Милијана Матијевић 53 . године у Београду. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. Зора Петровић. Топлица – Прокупље – З. септембра 2004. сестра – Љиљана Чумић– виша мед. дијабетес и болести метаболизма КЦ-Ниш – Војно медицинска академија – Београд – Здравствени центар. Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић.сестра – Даница Радојевић–виша мед. сестра – Анђелија Мијатовић–виша мед. дијабетес и болести метаболизма – Нови Сад – КБЦ "Земун" – КБЦ "Дедиње" – Здравствени центар. Пирот – КБЦ "Звездара" Садржај делокруга припремила: – Уредник: Проф. сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара – техничара у свим гранама медицине.сестра – Соња Стаменковић– виша мед. сестра – Зорица Саватијевић–виша мед.орг. Зорица Милошевић.сестра – Лела Коцић– виша мед. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. Верица Чорлука. Добрила Пејовић. сестра – Милијана Тешић–виша мед. дијабетес и болести метаболизма – КЦС – Виша медицинска школа – Београд – Институт за штитасту жлезду и метаболизам – Златибор – Институт за ендокринологију.Ц. ВМС и дипл.сестра – Миладија Трмчић – виша мед.рада.сестра – Зорица Ћаловић– виша мед.сестра – Ката Мићић–виша мед.сестра – Милена Радивојша– виша мед. сестра – Лидија Џунић-Златановић– виша мед. сестра – Светлана Лазаревић–виша мед. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара–техничара. до 25. Ужице – Ендокринологија. одржаном од 23. Ваљево – Клиника за ендокринологију.сестра – Стана Ђурашковић– виша мед.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара – техничара у ендокринологији су: – Институт за ендокринологију.

Прати пацијента при спровођењу дијагностичких метода. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара: у специјалистичкој амбуланти Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: Медицинско-техничке интервенције. тако и руководећих медицинских сестара-техничара. Прати психофизичко стање пацијента (на опсервацији). – – – – – – – – – – – – – – – Успоставља први контакт са пацијентом и циљу добре комуникације. Опис послова обухвата: врсту. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента) и здравствено-васпитни рад. и саопштава лекару настале промене. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед 1-10 наведених целина. вођење медицинске документације (део сестринског рада). Учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента (по потреби). прибор. Врши примопредају дужности.Специфични послови радних места медицинске сестара-техничара у: – Амбулантно поликлиничким службама – Диспанзерским службама – Функционално-дијагностичким службама – Стационарним установама – Дневним болницама – Лечилиштима и рехабилитационим центрима Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. упознаје га укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку. Асистира лекару при прегледу и медицинским интервенцијама. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијента. Одређује редослед уписа и прегледа пацијената по редоследу долазака и хитности. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Узима амнестичке податке од пацијента и чланова породице. У свом раду медицинска сестра–техн. 54 . Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијената (по одлуци лекара) на болничко лечење и учествује у одвођењу пацијента на одељење. Припреми радни простор. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе и шаље уз одговарајућу документацију (по одредби лекара). Даје пацијенту ординирану терапију. Мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара). и провери исправност медицинских апарата (пре почетка рада). Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијената на хоспитално лечење. Учествује у пријему /прихватању пацијента. материјал.

55 . коришћени прибор и инструменте за стерилизацију. Асистира лекару при извођењу пункције и биопсије штитне жлезде (организује препроцедуралне. Припрема и даје ординирану терапију. средстава и инструмената за рад. Припрема пацијента. Узима узорке биолошког материјала од пацијент за лабораторијске анализе (по одредби лекара).– – – Припреми санитетски материјал. документацију и организује дијагностичке прегледе које је одредио лекар. Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. затим из медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитног рада. У свом раду медицинске сестра-техн. потребан материјал и асистира лекару при липоферези терапијској измени плазме код пацијента са хиперлипидемијом и прати стање пацијента после интервенције. Припрема пацијента. Успоставља добру комуникацију са пацијентом. процедуралне и постпроцедуралне активности). Документује остварене активности здравствене неге. Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН) Мери и евидентира виталне функције пацијента (по одредби лекара). Врши здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице у циљу побољшања здравственог стања и одстрањивања постојећих лоших навика Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара: у дневној болници – Ендокринологије Из подручја рада најзаступљеније су активности из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Припрема пацијента и ради тестове стимулације и супресије. – – – – – – – – – – – – – Прихвата пацијента и смешта га у постељу. Врши требовање лекова. Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом.

– Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). – Успоставља комуникацију са болесником и члановима породице. болеснику под врат ставља јастучић. хиперосмоларна кома). – На очи поставља специјалну маску и траку. и одређује врсту неге. – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања / погоршања). 56 . затим из здравствено-васпитног (едукативног) истраживачког рада у сестринству.Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара: у болничком одељењу-Ендокринолошке службе Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада).01. као и наведене врсте неге (од 1. сређује и анализира податке сестринске анамнезе • Прави класификацију по систему прогресивне неге • Утврђује потребе за здравственом негом • Поставља сестринску дијагнозу и колаборативни проблем • Поставља циљеве неге • Прави план неге • Реализује планирану негу • Евалуира план (сама и заједно са руководећом сестром-техничаром) – Негује очи код пацијента са малигном офталмопатијом – Утврђује присутност конјуктивне реакције. – Пред спавање. оток сузних жлезда и недовољно влажење очних јабучица. за све време његове хоспитализације: • Прикупља. – Учествује у припреми пацијената за отпуст. – Испира редовно очи са благим раствором ациди борици или физиолошким раствором. – Негује болесника са дијабетесним стопалом. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. дијабетична кетоацидоза и кетоацидозна кома. – Обезбеђује пацијенту са остеопорозом адекватан кревет (низак. адисонска криза. до 1. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (хипогликемија. Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре-техн. хипокалцемијска и хиперкалцемијска стања.05. – Обезбеђује вештачке сузе за влажење рожњаче. са заштитним страницама) због ломљивости костију кревет ванстандардних димензија за пацијента оболелог од гигантизма. У оквиру основне делатности. микседемска кома. У свом раду медицинска сестра-техничар дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. или премештај из болничког oдељења.). тиреотоксична криза. у ендокринологији.здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема ендокринолошког пацијента на болничко лечење.

моторних функција пацијента. спроводи негу и замену катетера. – Припрема. – Спроводи тренинг мокраћне бешике. – Учествује у лекарској и сестринској визити.) који се односе на надзор (односно контролу пацијената) зависно од промене његовог здравственог стања.03. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.1. – Збрињава пацијента после апликације инсулина. храњиве креме и лосионе. Врши надзор (контролу) пацијента – Врши повећани надзор пацијента са ургентним стањима у ендокринологији. прати функцију сфинктера и др. Напомена: Заједнички послови (од 4. – Код суве коже примењује уља и лосионе уместо сапуна. – Примењује масажу. а код влажне интензивирање у пребрисавању и одржавању коже сувом. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Прати стање и степен чистоће. контролу и евидентрање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља. до 4.12. – Припрема. интегритета коже. асистира и збрињава пацијента након терапијске измене плазме. – Збрињава умрло лице према правилима и етичком кодексу. Даје упутства пацијенту за одржавање хигијене стопала. 4. социјално) и остварује остале процедуре: – Поставља уринарни катетер. – Процењује оријентисаност пацијента у времену и простору. – Врши надзор пацијента у хоспиталним условима у зависности ос тежине стања. душевно. 2.01. Прати опште стање пацијента. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 3.) који се односе на збрињавање пацијената. Напомена: Заједнички послови (од 2. стање коже и слузокожа. Врши храњење пацијента – Процењује способност пацијента да конзумира храну. – Збрињава ендокринолошког пацијента пре и после хируршког захвата. Напомена: Заједнички послови (од 3. – Прати стање свести. стање зеница. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24х. – Збрињава пацијента после примене инсулинске пумпе. 57 . мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати сензорно-перцептивне и когнитивне способности пацијента. – Процењује анксиозност пацијента.01.04.. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. Збрињава пацијента (телесно. – Утврђује покретљивост болесника. до 3. као и стање слузница. – Води рачуна о степену покретљивости пацијента обраћајући посебну пажњу на предилекциона места. до 2. – Збрињава пацијента пре и после апликације ЛХРХ пумпе.01. асистира и збрињава пацијента након пункције и биопсије штитасте жлезде.) који се односе на мерење. – Збрињава пацијента после примене радиоизотопа у лечењу.

Планира исхрану код хиперхолестеролемије. – Даје супституциону и супресивну терапију. – Узима узорак крви за тестове стимулације и супресије. – Узима узорак урина за одређивање шећера и ацетона.06. планира високоенергетску исхрану.01. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) – Поставља интравенску канилу. – Планира и заказује остеодензитометрију 58 .) који се односе на храњење пацијената (ентералним или парентералним путем). и метаболите кортизола). као и друге потребне медикаменте Напомена: Заједнички послови (од 6.до 6. 6. – Планира и заказује радиолошке методе испитивања (ЦТ.07.) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. Планира и обезбеђује пацијенту са остеопорозом оброке богате калцијумом.. – Планира и заказује тестове стимулације и супресује. 5. хипертриглицеридемије Напомена: Заједнички послови (од 5. – Узима узорак урина за одређивање калцијума и фосфора. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Планира прописане активности – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента.11. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. – Учествује у примопредаји дужности.01. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Прегледа. – Попуњава и води прописану документацију. 7. – Даје инјекцију инсулина.– – – – Планира и обезбеђује пацијенту са дијабетесом 5-6 оброка. Узима биолошки материјал од пацијената за лабораторијске анализе (по одредби лекара) – Узима узорак крви у базалним условима (наште). – Планира и заказује радиоизотопска испитивања. а код гојазности исхрану са мало енергетских и много влакнастих материја. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Узима узорак урина за одређивање метаболита катехоламина. – Узима узорак урина у условима стимулације и супресије (за катехоламине. Код анорексије заједно са нутриционистом. НМР. до 7. обавља негу и замену каниле. – Апликује прописане медикаменте по одредби лекара. посматра и прати његове реакције на примењену терапију. – Узима узорак урина код порфирије Напомена: Заједнички послови (од 7.) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). – Планира и заказује ехотомографска испитивања. – Планира и заказује пункцију и биопсију штитасте жлезде. – Примењује инсулинску пумпу. до 5. ЕХО). – Брине о пацијенту.02.

биопсију. до 8. Припрема пацијента за медицински третман – Припрема пацијента за извођење тестова стимулације и супресије – Припрема пацијента за снимање хипофизе (селла турцика) – Припрема пацијента за фиксацију и сцинтиграфију штитасте жлезде – Припрема пацијента за пункцију и биопсију штитасте жлезде – Припрема пацијента за терапијску дозу РАЈ-131 – Припрема пацијента за сцинтиграфију паратироидних жлезди – Припрема пацијента за сцинтиграфију надбубрежних жлезди – Припрема пацијента за снимање шаке за процену старости костију – Припрема пацијента за нуклеарну магнетну резонанцу (НМР) компјутеризовану томографију (ЦТ) – Припрема пацијента за ангиографију – Припрема пацијента за ехотомографију штитасте жлезде – Припрема пацијента за ехотомографију паратироидних жлезди – Припрема пацијента за ехотомографију надбубрежних жлезди – Припрема пацијента за ехотомографију гонада и Напомена: Заједнички послови (од 9.01.биопсије – помаже пацијенту при припреми и након завршетка прегледа. биопсије – обезбеђује потребан материјал ради нормалног функционисања кабинета – спроводи здравствено васпитни рад 1.03. жлезде – припрема апарат и проверава његову исправност непосредно пред преглед – припрема неопходан материјал за п. 8. – прозива пацијента на преглед у тачно заказаном термину. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима) – Обучава пацијента за самоапликацију инсулина у хоспиталним и кућним условима – Обучава пацијента за самоконтролу шећера и ацетона у хоспиталним икућним условима – Обучава пацијента за примену инсулинске пумпе – Обучава пацијента са дијабетесом да: • Потпуно разуме препоручену дијету • Зна како се припрема.) који се односе на планирање прописане активности.Специфичности радног места: – успоставља добру комуникацију са пацијентом. – узима одговарајућу документацију од пацијента и уписује у протокол болесника – припрема пацијента (физички) за УЗ преглед и/или пункциону биопсију ш. асистира лекару. распрема материјал шаље материјал са прописном документацијом служби патологије – врши стални надзор над пацијентом током прегледа и/или п. Специфичности радног места медицинске сестре-техничара у кабинету за УЗ дијагностику У кабинету раде сестре са вишом или средњом стручном спремом.01. до 9.Напомена: Заједнички послови (од 8.) који се односе на припрему пацијената за одговарајући медицински третман. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. дозира и апликује инсулин 59 . али са одређеном едукацијом из области којом се баве. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.07.

ендокрине офталмопатије (вежбе очију.) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. распрема материјал по завршетку теста. у току и после извођења теста Одређивање антропетријских мера (ТТ. примену облога и капи). ИМТ. обим кука) Демонстрација давања инсулинских инјекција Обука пацијента за самоконтролу крви и урина Здравствено васпитни рад и едукација пацијента и чланова породице везано за хигијенско-дијететски режим. Напомена: Заједнички послови (од 10. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. по налогу лекара). физичку активност 60 . Саветује физичку активност и хигијенско дијететски режим за пацијента који је лечен терапијском дозом радиоактивних јода -131.03. по налогу лекара Узима узорак урина и тестира путем тест трака Припрема материјал.• – – – – – – – – – – – Зна да уради тест за гликемију.ТВ. попуњава документацију Припрема и прати пацијента пре. Упућује пацијента да користи одговарајући писани материјал из области здравственог васпитања. гликозурију и шта добијени резултат значи • Зна да препозна симптоме и знаке хипогликемије и хипергликемије • Схвати неопходност примене физичких активности Да се у случају проблема одмах обрати свом ендокринологу Спроводи индивидуални рад (утиче на целокупно понашање) код пацијенатаса анорексијом нервозом Спроводи индивидуални рад (савети у вези са исхраном и физичком активношћу) код гојазних пацијената Спроводи едукацију и оспособљавање чланова породице за давање инсулина оболелом члану Спроводи едукацију и оспособљавање чланова породице за контролу шећера и ацетона на глукомату Едукује пацијента и породицу за давање глукагона код хипогликемије у кућним условима Едукује трудницу са дијабетесом за порођај Обучава пацијента оболелог од хипертиреозе (или друге болести штитасте жлезде) за аутогени тренинг Демонстрира негу и тоалете очију код егзофталмуса тј. попуњава документацију и шаље у лабораторију Одређује гликемију на глукометру. обим струка. изводи орални глукоза толеранс тест ( или неки други. до 10. терапију.01. Специфичности радног места у диспанзеру за дијабетес – – – – – – – – – – – – – Успоставља добру комуникацију Узима одређену медицинску документацију и проверава њену исправност Прозива пацијента на преглед у тачно заказаном термину Отвара сет документације (унапред одређено) Узима крв за одређивање биохемијских анализа (шећер у крви и друго по налогу лекара).

па тако и у ендокриној хирургији. и одређује врсту неге. Делокруг рада у превијалишту: – Успоставља комуникацију са болесником – Спроводи прање. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). за све време његове хоспитализације: 2. Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара-инструментара: – Припрема себе (хируршки пере руке. надбубрежних жлезде. облачи стерилне рукавице) – Припрема и гарнира инструменте за операцију на инструмент – Припрема и распоређује стерилан веш и завојни материјал – Припрема и распоређује материјал за шивење и дренажу – Чисти и дезинфикује оперативно поље – Чисти и дезинфикује оперативно поље по завршеној операцији – Ставља стерилне газе и збрињава оперативну рану – Активно учествује у току операције (познавајући оперативну технику и технику инструментирања) – Прати рад асистента и води рачуна о инструментима и завојном материјалу у току операције – Стара се о слању узетог исечка ткива на лабораторијску анализу (по налогу лекара) 61 . панкреаса-инсулином) – Спроводи санитарну припрему пацијената за хируршку интервенцију – Спроводи пост оперативну негу болесника код напред наведених ендокриних хируршких интервенција – Учествује у процесу редовног или хитног пријема ендокринолошког пацијента на болничко лечење. конаца) Напомена: Заједнички стручни послови и задаци медицинских сестаратехничара дефинисани су у 10 целина које су идентичне за све гране медицине у којима сестре раде.Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара: у болничком одељењу Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања / погоршања). штитне жлезде. паратиреоидних жлезди. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). облачи стерилан мантил. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. дезинфекцију и стерилизацију инструмената – Спроводи превијање оперативне ране (обрада ране. 1. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). У свом раду медицинска сестра-техничар дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Делокруг рада на одељењу: – Спроводи психолошку припрему пацијената за хируршку интервенцију – Спроводи физичку припрему пацијената за хируршку интервенцију (хипофизе. вађење дренова.

– – – Броји газе и инструменте са помоћним инструментаром по завршетку операције и обавештава хирурга Пере. дезинфикује. брише и пакује инструменте са помоћним инструментаром Распрема салу са помоћним инструментаром Напомена: Заједнички стручни послови и задаци медицинских сестаратехничара-инструментара идентични су као и у другим областима хируршких грана. 62 .

2005 год. 63 .техничара Клиничког центра Србије. "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр.Удружење медицинских сестара . 5 делокруг рада медицинских сестара-техничара на радним местима у службама офтамологије и очне хирургије Београд.

Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада
медицинских сестара-техничара у офтамологији су:
– Институт за очне болести КЦС, Београд
– Здравствени центар – очно одељење, Краљево
– Медицински центар – очно одељење, Сомбор
– Клиника за очне болести, Нови Сад
– Дом здравља – очна амбуланта, Нови Београд
Садржај делокруга припремиле:
– Марија Јањић, вмс и дипл. дефектолог
– Драгица Павковић, виша медицинска сестра
– Биљана Десница, виша медицинска сестра
– Мирјана Миљевић, медицинска сестра-инструментар
– Снежана Димитријевић, медицинска сестра
– Виолета Вучетић, медицинска сестра
Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у
свим гранама медицине, усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара
Србије, одржаном од 23. до 25. септембра 2004. године у Београду, садржане су
у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских
сестара-техничара.
Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места
медицинских сестара – техничара.
Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и
аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука, вмс и дипл.инж. организације
рада.
Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић, Верица Ћорлука, Зора
Петровић, Иванка Аџић, Зорица Милошевић, Добрила Пејовић, Милијана
Матијевић.
Специфични послови радних места медиц.сестара-техн. у:
– амбулантно поликлиничким службама
– диспанзерским службама
– функционално-дијагностичким службама
– дневним болницама
– стационарним установама
– лечилиштима и рехабилитационим центрима
Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у
наведеним службама, следе Методологију за израду делокруга рада и редослед
од 1 – 10 наведених целина.
Опис послова обухвата: врсту, степен одговорности и сложеност рада како
непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената, тако и руководећих
медицинских сестара – техничара.

64

Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара:
у Специјалистичкој амбуланти
Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу
учесталости) је следећа: медицинско-техничке интервенције, вођење
медицинске документације (део сестринског рада), затим здравствена нега
(остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента), здравствено-васпитни
и истраживачки рад.
У свом раду медицинска сестра-техн. дужна је да се придржава начела кодекса
етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и
сарадницима.

Успоставља први контакт са пацијентом у циљу добре комуникације;
Учествује у пријему/прихватању пацијента;
Одређује редослед уписа и прегледа пацијената по реду доласка и хитности;
Узима анамнестичке податке од пацијента или пратиоца;
Мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара);
Прати психофизичко стање пацијента (на опсервацији), и саопштава лекару
настале промене;
Учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента;
Асистира лекару при прегледу и при медицинским интервенцијама;
Даје пацијенту ординирану терапију;
Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе и шаље уз
одговарајућу документацију (по одредби лекара);
Прати пацијента по потреби при спровођењу дијагностичких метода,
упознаје га укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку;
Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на хоспитално
лечење;
Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијента (по одлуци лекара) на
болничко лечење и учествује у одвођењу пацијента на одељење;
Врши примопредају дужности;
Припрема радни простор, материјал, прибор и провери исправност
медицинских апарата (пре почетка рада);
Припрема санитетски материјал, коришћени прибор и инструменте за
стерилизацију;
Припрема медицинску и сестринску документацију за рад;
Врши здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице у
циљу побољшања здравственог стања и одстрањивања постојећих лоших
навика.

* Рад медицинске сестре – техничара у дечијој амбуланти
– Успоставља добру комуникацију са дететом и његовим пратиоцем (најчешће
је то родитељ), при првом и свим наредним контактима
– Узима документацију детета (упут, здравствену књижицу, резултате које
пацијент, односно његов пратилац носи са собом)
– Проверава исправност медицинске документације
– Уписује пацијента у протокол (по унапред утврђеним законским прописима)
– Обезбеђује потребне обрасце за преглед пацијента (отвара сет докумената,
комплетира са донетом документацијом и тако припремљену, предаје
лекару)
– Позива пацијента на преглед у заказано време
65
Припреми пацијента (у зависности од узраста детета) психички и физички за
лекарски преглед, или медицински третман, и објасни родитељу колики
значај има његова сарадња за успешност прегледа, или ординиране
медицинске интервенције детету
Показује родитељу како да најбезбедније држи дете за преглед или
медицинску интервенцију, или сама држи дете
Поставља дете у одговарајући положај (лежећи, седећи, или стојећи)
Анимира дете за време прегледа (и по потреби користи играчке и књиге које
јој стоје на располагање)
Aсистира лекару у току прегледа, или медицинске интервенције (по потреби
држи капке детета, додаје инструменте лекару и др.)
Апликује локално лекове пацијенту (по налогу лекара)
Узима биолошки материјал (брис ока) – (по налогу лекара)
Заказује амбулантне прегледе, интервенције, прегледе у општој анестезији,
обезбеђује термин болничког лежања детета (по одредби лекара)
Информише родитеља о дужини боравка, тј. лечења детета у установи
(веома важно за дете са посебним потребама, неонатусу, детету са
дијабетесом, неуролошким, или онколошким обољењем)
Прихвата заказаног пацијента, прати га до одговарајућег очног кабинета, или
болничког одељења, са комплетном документацијом (по потреби)
Брине о исправности свих апарата који се употребљавају у амбуланти,
лекова и о комплетности антишок терапије
Уноси шифре извршених медицинских услуга и остварених сестринских
активности у одговарајуће обрасце
Реализује здравствено-васпитни рад са родитељима, (или са детету блиским
особама), обучава их и проверава стечено знање за различите активности
код: локалне апликације лека, туширања капака, масаже сузне кесе, тоалете
сакума и очне протезе у кућним условима и др.

Стручни послови и радни задаци медицинске сестре –техничара:
у дневној болници
Из подручја рада најзаступљеније су активности из: здравствене неге и
медицинско-техничког рада, затим из медицинске документације (део
сестринског рада), здравствено-васпитног и истраживачког рада.
У свом раду медицинска сестра-техн. дужна је да се придржава начела кодекса
етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и
сарадницима.


Прихвата пацијента и смешта га у постељу;
Успостави добру комуникацију са пацијентом;
Мери и евидентира виталне функције пацијента (по одредби лекара);
Поставља и негује интравенску канилу;
Асистира лекару при вршењу одређене медицинске интервенције
(организује
препроцедуралне,
процедуралне
и
постпроцедуралне
активности);
Припрема пацијента, материјал и асистира лекару при мањој хируршкој
интервенцији и прати стање пацијента после интервенције;
Припрема пацијента, документацију и организује дијагностичке прегледе
које је одредио лекар;
66

шавни и завојни материјал из апотеке – Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и контролише стерилизацију – Води протокол извршених хируршких интервенција – Прави годишњи извештај урађених операција (по врстама и извршиоцима) – Спроводи здравствено васпитне активности са пацијентом. здравствено-васпитни рад и учешће у истраживачком раду. Хајделбергова ретинотомографија (HRT). апланациона тонометрија. У свом раду медицинска сестра-техн. или чланом породице ако се ради о детету. Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом.пошаље у одговарајућу лабораторију – Требује лекове. ради виша медицинска сестра у тиму са лекаром. Документује остварене активности здравствене неге. апланациона тонометрија. процедуралне и постпроцедуралне активности: – Учествује у одређивању редоследа интервенција (по реду хитности и одлуци лекара) – Прихвата пацијента и почиње са психичком и физичком припремом пацијента и његовог пратиоца (по потреби) – Провери исправност апарата – Припрема потребан материјал. дневна крива. *Рад сестре и асистирање лекару у току прегледа (гониоскопија. сестре – инструментара у дневној болници: Врши препроцедуралне. ехо. *Рад више мед. ласер. Врши требовање лекова. односно операције – Асистира хирургу при извођењу операције – Збрињава пацијента после завршене интервенције – Брине да се хистолошки препарат (ако га је хирург узео пацијенту).– – – – – Припрема и даје ординирану терапију. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у дијагностичкој процедури). медицинска документација (део сестринског рада). флуоросцеинска ангиографија (FA). Узима узорке биолошког материјала од пацијента за лабораторијске анализе (по одредби лекара). дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. инструменте и средства за одређене интервенције. уз пропратну документацију. ехо): 67 . Напомена: У кабинетима за функционално-дијагностичка испитивања пацијената са очним обољењима. гониоскопија. ласер. Дијагностичке процедуре које се данас раде су: компјутеризовано видно поље. дневна крива. Стручни послови и задаци више медицинске сестре-техничара у: кабинетима офтамолошке дијагностике Из подручја рада најзаступљеније су: медицинско-техничке интервенције (које захтевају посебну едукацију сестре). средстава и инструмената за рад.

па чак и застој.) РАД СЕСТРЕ И АСИСТИРАЊЕ ЛЕКАРУ У КАБИНЕТУ ЗА КОНТАКТНА СОЧИВА – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Обави препроцедуралне. због давања контрастног средства – флуоросцеина). успостави добру комуникацију са пацијентом при првом (и свим наредним контактима). даје локални анестетик. лекове. процедуралне и постпроцедуралне активности: Прихвата заказаног пацијента и прати га до кабинета са комплетном документацијом. позива пацијента на преглед у за њега заказано време. узима анамнестичке податке (евидентирање постојеће алергије на одређену храну. поставља пацијента у одговарајући положај за апарат (биомикроскоп).посебно када су у питању деца Ради кератометрију и рефрактометрију по налогу лекара Поставља и скида контактна сочива Припрема одговарајућа сочива из пробног сета Поставља и даје упуство о начину адаптације на пробна сочива Асистира лекару при прегледу детета Припрема дете за преглед Фиксира главу приликом прегледа на спалт лампи Придржава капке Локално апликује лек по налогу лекара Врши професионално чишћење меких терапијских сочива Пише рецепт за контактна сочива(даје детаљна упутства за набавку контактних сочива) Заказује термин за обуку пацијената Заказује прегледе и контроле. процедуралне и постпроцедуралне активности: изврши припрему апарата и документације.уписује у картон да је обука спроведена и ако је потребно заказује поновну обуку Уписује термин за преглед и даје детаљна упутства о врсти прегледа Попуњава и води прописану документацију Одржава пробне сетове Спроводи дезинфекцију и депротеинизацију Врши верификацију пробних сочива 68 . уписује пацијента и обављену процедуру у Протокол (по утврђеним законским прописима). асистира лекару у току одговарајућег прегледа.– Обави препроцедуралне. узима и провери исправност и комплетност медицинске документације коју је пацијент донео са собом. припреми пацијента за медицински третман душевно и телесно (упознаје га укратко са начином извођења интервенције и замоли га за сарадњу). уноси шифре извршених медицинских услуга у прописани образац. мада ретко и др.јер контраст може да изазове нежељене реакције код пацијента (поремећај у ритму рада срца.процедуралне и постпроцедуралне активности Прихвата унапред заказаног пацијента Припрема пацијента психички и физички Успоставља добру комуникацију. *Рад сестре и асистирање лекару у кабинету за флуоросценску ангиографију – Обави препроцедуралне. такође прати стање болесника наредних пола сата. спроводи одговарајући програм здравствено васпитног рада у току и после одређене интервенције. води дневну евиденцију остварених сестринских активности.

– Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања).облачењу и др. у Офтамологији. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.храњењу. и одређује врсту неге. – Учествује у припреми пацијента за отпуст. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). У свом раду медицинска сестра-техн. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. за све време његове хоспитализације. 1. Прати опште стање пацијента. 69 .05).– – – – – – – – – – – – Проверава тачност диоптрије на фокометру и базне кривине на радијускопу Врши требовање лекова и потрошног материјала Брине о исправности апарата Спроводи одговарајући програм здравствено-васпитног рада о начину руковања контактним сочивима Даје детаљна упутства о врсти сочива (ГП.01 до 1. акутни глауком и др. – Прати стање коже и слузокожа. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема офтамолошког пацијента на болничко лечење. и едукује породицу у давању терапије. мека) О начину адаптације и времену ношења Показује постављање и скидање сочива Помаже пацијенту при вежбању Објашњава начин одржавања контактних сочива Посебно одржава обуку родитељима када су у питању мала деца Спроводи едукацију сестара из других здравствених центара Води дневну евиденцију остварених сестринских активности СТРУЧНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У БОЛНИЧКОМ ОДЕЛЕЊУ офтамолошке СЛУЖБЕ Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати стање свести. 2. или премештај из -болничког одељења. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (повреда ока. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн.). – Учи пацијента самозбрињавању при ходању. као и наведене врсте неге (од 1. каузома. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима.

03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. 6. обавља негу и замену каниле.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). социјално) и остварује следеће процедуре: – Асистира лекару при испирању сузних путева код пацијента (у терапијске и дијагностичке сврхе). – Поставља влажну комору на око пацијента (по налогу лекара). Врши храњење пацијента – Спроводи најчешће: послуживање храном. – Збрињава офтамолошког пацијента пре и после хируршког захвата. Поставља интравенску канилу. – Поставља Коnbergov-u протезу у око пацијента.01 до 3. – Асистира при сондирању сузних путева. – Збрињава (у терапијском смислу) офталмију (оштећење очију топлотном светлошћу). 4.01 до 2. душевно. контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља. Напомена: Заједнички послови (од 3. – Асистира при мерењу интраокуларног притиска и код прегледа фундуса. 5. – Припрема око за операцију (скраћује трепавице и обрве). исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.12) који се односе на мерење. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. Напомена: Заједнички послови (од 4. 3. 70 . али и храњење природним или парентералним путем.04) који се односе на збрињавање пацијента.Напомена: Заједнички послови (од 2. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.01 до 5. – Врши туширање капака и експресију. Асистира лекару при давању лека ретробулбарним путем. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа.01 до 4. Збрињавање пацијента (телесно. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Напомена: Заједнички послови (од 5. – Даје локални анестетик и врши бојење конјуктиве флуоресцеином. асистира лекару при давању лека субкоњуктивалним путем Спроводи антитетанусну заштиту код пацијента са повредом. – Даје пацијенту аутологни серум. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Поставља и врши тоалету очне протезе. Врши надзор (контролу) пацијента – Врши стални надзор – код пацијента оперисаног у општој анестезији. – – – – – Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) Даје општу и локалну терапију. – Шири зенице и одржава их довољно широким. – Учествује у лекарској визити.

Напомена: Заједнички послови (од 9. асистира лекару. 10. инструменте и материјал за рад. купа пацијента.01 до 8.Напомена: Заједнички послови (од 6. Планира прописане активности – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента. облачи му пиџаму итд. Напомена: Заједнички послови (од 8. за примену ласера. MR. Припрема пацијента за медицински третман – Припрема пацијента за специјалистички преглед (интернистички. кератометрију. – Припрема опрему. CVP.01 до 6. 9. 71 . исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. – Прегледа. – Припрема пацијента за функционално дијагностичка испитивања(CT.а код узимања бриса из ока (гребањем -скреjпинг). консултативни итд:). ехо. за тестове провокације на глауком. – Припрема пацијента за Rtg испитивање (Konberg-ova протеза) – Припрема пацијента за ултразвук.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). – Учествује у примопредаји дужности. – Узима брис из ока и узорак шаље у одговарајућу лабораторију. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) – Узима узорак крви за аутологни серум. сече нокте и код жена скида лак са њих. – Припрема пацијента за визиту (офталмолошку и анестезиолошку). KVP) итд.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 7.са прописаном документацијом.).01 до 7. скраћује обрве. адаптацију. Напомена: Заједнички послови (од 7. – Припрема пацијента (по одлуци лекара) за хируршку интервенцију (шиша трепавице. за дневну криву. – Едукација и оспособљавање пацијента (или пратиоца) за тоалету очне протезе. – Попуњава и води прописану документацију (температурну листу и листу здравствене неге). Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима): – Едукација и оспособљавање пацијента (или пратиоца) за давање локалне терапије. 8.01 до 9.FA. – Едукација и оспособљавање пацијента за стављање и одржавање контактних сочива.03) који се односе на планирање прописане активности. поступак са средствима за рад и медицинском документацијом. VEP.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.

Напомена: Заједнички послови (од 10. Заједничке и специфичне активности: 1. за све време његове хоспитализације. заштитне маске. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (повреда ока и др. Здравствено просвећивање радника о важности ношења заштитне опреме (наочаре. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. исти су као и у осталим хируршким гранама медицине у којима сестре раде. Едукација породице о важности истрајности офтамолошких вежби код деце оболеле од страбизма. – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања).01 до 1.– – – – – – – Едукација пацијента и чланова породице у превенцији глаукома и значају редовне примене терапије. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). или премештај из болничког одељења. У свом раду медицинска сестра-техн.01 до 10. Едукација о самоконтроли вида. Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн. 72 . медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). и апликације лека у кућним условима. Едукација и провера стеченог знања родитеља (пратиоца деце) приликом масаже предела сузне кесе ока детета. шлемови и др. Едукација пацијената оболелих од дијабетеса у превенцији слепила. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара. Едукација на развијању свести код пацијента са високом миопијом. ради превентивне компликација. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. – Учествује у припреми пацијента за отпуст. као и наведене врсте неге (од 1.05).03) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни.) у циљу очувања вида. Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара: у болничком одељењу хируршке oфтамолошке службе Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. и одређује врсту неге.). у Очној хирургији. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема офтамолошког пацијента на болничко лечење.

хируршке интервенције. Даје локалну терапију (апликација лека у око). проширене зенице.испирању сузних канала итд Узима брис из ока. Чува дете да не скида завој са тек оперисаног ока. Врши стални надзор код болесника из опште анестезије (30мин) и повремен код пацијената у локалној анестезији.сестре-техничара на дечијем оделењу и у ПИН-у. Врши надзор над исправношћу апарата. обрве. Прати дете на третман у општој анестезији и збрињава га након обављеног ЦТ.по налогу лекара.Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара У ЈЕДИНИЦАМА ПИН – – – – – – – Обавља преоперативну контролу офтамолошке припреме (ошишане трепавице. Збрињава дете по изласку из операционе сале-перманентни надзор 2ч.пласирање влажне коморе. Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара НА ДЕЧИЈЕМ ОДЕЉЕЊУ – – – – – – – – – Учествује и асистира при превијању ока. Код хитних случајева-повреда спроводи антитетанусну заштиту. НМР. затворено око за операцију). Учествује у планирању и спровођењу ране рехабилитације детета. Врши грејање-топле облоге. Асистира лекару при превијању и обради ока.урин за уринокултуру. Учествује у одређивању и давању премедикације.. нега сакуса и тоалета протезе. Поставља болесника у одговарајући положај у зависности од операције. сета за реанимацију.исти су као и у осталим гранама медицине у којима раде сестре. антишок терапије.) Напомена: Заједнички послови радног места мед. 73 . Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентовом породицом(апликација лека.

инструментира и асистира лекару офтамологу при извођењу: – одређених дијагностичких метода (биопсија. глаукома. Вршећи препроцедуралне. ултразвук. – Прати параметар и ниво течности у иригационом систему апарата.) – Припрема и гарнира инструментарски сто. самих чланова тима и распремање употребљених. – Контролише начин сакупљања и одношења употребљеног веша. – Поставља заштитне наставке за микроскоп. – Даје ординирану терапију и превија пацијента. сондирање. – Води рачуна да се материјал за трансплантацију чува на одговарајућој температури и условима. ланге и др) – хируршких интервенција-операција (катаракте. припрема пацијента.уградни материјал.процедуралне и постпроцедуралне активности рад медицинске сестре-техничара инструментара је следећи: – Успоставља добру комуникацију са пацијентом и члановима стручног тима. – Контролише и пере употребљене инструменте и спрема их за стерилизацију. – Наручује потребан операциони веш. дијатермију).Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара инструментара У ОЧНОЈ ХИРУРГИЈИ Медицинска сестра-инструментарка је члан хируршког тима.шавни. аблације. – Учествује у прављењу оперативног програма. – Активно учествује у току оперативног захвата додајући хирургу одговарајуће инструменте. тумора и др) Напомена: Сваку дијагностичку или хируршку интервенцију прати одређено време трајања.силиконске и гумене наставке. – Припрема и тестира апарате (фако. страбизма. – Учествује у планирању и организацији рада у операционој сали.завојни. уградни). – Обезбеђује средства за рад и потрошни материјал (шавни. – Прати ток рада и води рачуна о стерилности инструмената и материја. – Демонтира апарате и враћа параметре у првобитан положај. – Контролише начин транспорта отпадног материјала(затворене кесе са налепницама). – Организује детаљно прање сале једном недељно. – Распрема апарате а оптичке инструменте.шавни и др.уградни материјал. – Припрема оперативно поље. витректом. 74 . – Припрема потребан материјал за сваку планирану хируршку интрвенцију (стерилне комплете. – Стерилише инструменте за даљи хируршки рад. – Пакује патохистолошки материјал и са пропратном листом шаље у лабораторију. – Раздужује утрошен материјал. – Контролише рад помоћног особља у операционој сали. – Помаже у распредању операционе сале након завршеног оперативног програма. – Упознаје пацијента са током операције и неопходности његове сарадње(код операције у локалној анестезији) . материјала и инструмената за рад. стерилише. – Поставља гарниран сточић са инструментима и иригационим системима. завојни.

Сарађује са епидемиолошком службом. Прати достигнућа технике у инструментарском раду и уводи новине у рад. Води рачуна о бактериолошкој контроли стерилизације (једном недељно) и води евиденциону књигу. Сарађује са техничком службом у вези сервисирања и поправке апарата. 75 . Уноси податке о броју оперисаних у операциони протокол и прави годишњи извештај по врстама операција и извршиоцима.– – – – – – – – – – Требује инструменте и апарате за операциону салу и води рачуна о њиховој исправности. Води рачуна о редовним епидемиолошким прегледима у операционој сали. Стара се о поштовању кућног реда у оп. Обавља медицинско административне послове прописане. Врши едукацију новопримљених медицинских сестара-техничара инструментара.сали.

"Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр.техничара Клиничког центра Србије. 2005 год.Удружење медицинских сестара . 76 . 6 делокруг рада медицинских сестара-техничара на радним местима у службама оториноларингологије и максилофацијалне хирургије Београд.

септембра 2004. Краљево – Дом здравља Земун – Дом здравља Савски Венац Садржај делокруга припремиле: – Драгица Булатовић. Београд – Клинички центар Нови Сад. Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. виша медицинска сестра – Гордана Ковачевић. вмс и дипл. виша медицинска сестра – Смиљана Димић. Нови Сад – Здравствени центар ”Свети Лука”. Смедерево – Здравствени центар ”Студеница”. Милијана Матијевић. Иванка Аџић. Београд – Војномедицинска академија. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. до 25. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у оториноларингологији и максилофацијалној хирургији су: – Институт за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију – КЦ Србије. у: – ОРЛ службама (у Домовима здравља и амбулантно-поликлиничким службама здравствених установа) – МФХ службама-кабинетима здравствених установа функционалнодијагностичким службама са дневном болницом стационарним установама Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. Клиника за ОРЛ. одржаном од 23. године у Београду. виша медицинска сестра – Лидија Милић. виша медицинска сестра – Јармила Подлавицки. виша медицинска сестра – Верица Вајс. виша медицинска сестра – Лончар Жељка. 77 . виша медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине.инжењер организације рада. Специфични послови радних места медиц. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. ОРЛ одељење. Београд – Војномедицинска академија. Верица Ћорлука. виша медицинска сестра – Егић Вера. Београд – Клиничко болнички центар ”Звездара”. Зорица Милошевић. виша медицинска сестра – Милица Кањерић. виша медицинска сестра – Веселинка Пауновић. виша медицинска сестра – Наташа Кенић. медицинска сестра – Милобранка Кљајић. ОРЛ одељење. виша медицинска сестра – Стојковић Љиљана. виша медицинска сестра – Снежана Благојевић.сестара-техн. Зора Петровић. Клиника за МФХ. виша медицинска сестра – Миљана Гајовић. Клиника за ОРЛ. Добрила Пејовић. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. Клиника за ОРЛ.

– Учествује у збрињавању витални угроженог и узнемиреног пацијента. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. комисија. – Врши наплату прегледа. ”књигу пролазних пацијената” и сл. У свом раду медицинска сестра-техн. – Попуњава заглавље рецепта (уноси само основне податке пацијента). промене штрајфне. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара: у ОРЛ служби Дома здравља. – Учествује у реанимацији пацијента (по потреби). – Организује и учествује у тиму Конзилијума за малигне болести ОРЛ и МФХ регије. – Асистира при медицинским интервенцијама у амбуланти (код мањих повреда. – Асистира лекару при промени трахеалне каниле (или је самостално мења). и отвара документ: здравствени картон и/или Историју болести пацијента. Заједнички и специфични послови: – Успоставља добру комуникацију са пацијентом и/или његовим пратиоцем.Опис послова обухвата: врсту. – Мотивише пацијента који одбија сарадњу. – Узима податке од пацијента за отварање здравственог картона (по потреби и налогу лекара). ако је пацијент дошао без упута. – Врши оријентациону тријажу пацијената на основу сестринске процене стања и одређује редослед прегледа пацијента на основу хитности и доласка у амбуланту. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. код разних инцизија. и осталу медицинску документацију која се трајно чува. – Сређује медицинску документацију. – Помаже лекару код прегледа пацијента. вођење медицинске документације (део сестринског рада). медицинско-техничке интервенције.). конзилијума. испирања ува. репозиције носа. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. затим учешће у здравствено-васпитном и истраживачком раду. – Обавља евакуацију секрета из носа (по Proetz-u) – Прати здравствено стање пацијента (на опсервацији).. – Асистира лекару код интраоралне тоалете. и саопштава лекару настале промене. – Оверава одређена документа: извештаје. МФХ службама-кабинетима и у амбулантно-поликлиничким службама здравствених установа Сестринске активности из подручја рада (по учесталости) су следеће: здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента). – Уводи пацијента код лекара на преглед. – Асистира лекару при промени јодоформ штрајфне (или другог лека) код дефекта орбите и максиле. – Контролише исправност медицинске документације. – Врши наплату партиципације (уколико је уведена). 78 . превијања ране и др. – Даје пацијенту ординирану терапију. мишљења лекара. тампонаде носа.

затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у медицинској процедури). Прати пацијента при спровођењу дијагностичких метода. аудиологије и вестибулологије. дефектологом-логопедом. Медицинска сестра-техн. Припрема санитетски материјал. асистира лекару при извођењу процедуре. здравствено-васпитни рад и учешће у истраживачком раду. упознаје га укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку. поред добре комуникације са пацијентом и његовим пратиоцем учествује у психичкој припреми за овај вид рехабилитације у тиму са лекаром-фонијатром. процедуралне и постпроцедуралне активности: – Врши припрему апарата. Врши здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице и/или лицима која се о њему брину. – Распрема и дезинфикује коришћене делове апарата и употребљеног материјала. Припрема радни простор. медицинска документација (део сестринског рада). у циљу побољшања здравственог стања и одстрањивања постојећих лоших навика. – Пружа психофизичку помоћ пацијенту после обављене процедуре. материјал. – Поставља пацијента у одговарајући (седећи) положај за снимање ЕВСС. – Успоставља добру комуникацију са пацијентом и/или његовим пратиоцем. за аудиолошку рехабилитацију) Из подручја рада најзаступљеније су: медицинско-техничке интервенције (које захтевају посебну едукацију сестре). материјала и документације за рад. прибор и провери исправност медицинских апарата (пре почетка рада). риноалергологије. Врши примопредају дужности. Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на болничко лечење. – – – – – Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара у субспецијалистичким одељењима: фонијатрије. Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијента (по одлуци лекара) на болничко лечење и учествује у одвођењу пацијента на одељење. 79 . коришћени прибор и инструменте за стерилизацију. У свом раду дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – Координира рад у спровођењу фонијатријске рехабилитације пацијента (по одредби лекара) тако што. учествује у току компјутерске анализе гласа.– – – Шаље узети биолошки материјал (брис) у одговарајућу лабораторију. учествује у дијагностичким и терапеутским процедурама у оквиру ОРЛ и МФХ службе. * Сестринске активности у Одељењу фонијатрије: – Обавља препроцедуралне. – Учествује у заказивању следећег прегледа пацијенту. и учествује у њиховој психичкој припреми (у тиму са лекаром-фонијатром и дефектологом-логопедом.

односе се и на рад сестре у субспецијалистичкој служби Одељења фонијатрије. процедуралне и постпроцедуралне активности за алерголошко тестирање пацијента на стандардне инхалационе и нутритивне алергене (у зависности од одредбе лекара): – Узима анамнестичке податке од пацијента и проверава да ли је користио лекове против алергије последњих 10 – 15 дана. Обавља препроцедуралне. дезинфикује воларну страну подлактице алкохолом. процедуралне и постпроцедуралне активности у испитивању вестибуларне функције ува и слушне функције ува. – Објасни пацијенту значај извођења тестова и замоли га за сарадњу. процедуралне и постпроцедуралне активности за извођење компјутеризоване риноманометрије. Напомена: Активности које су већ наведене као: заједнички и специфични послови рада сестре у амбулантно-поликлиничкој служби. Обавља процедуралне активности: – Асистира лекару при извођењу теста. наноси алерген и стерилном ланцетом (под углом од 45 степени) пунктира кожу. – Припрема воду одговарајуће температуре и количине. обележи место убода. – Поставља пацијенту специјалне наочаре за праћење нистагмуса. – Поставља пацијента у одговарајући положај. – Поставља руку пацијента у одговарајући положај. – Прати стање пацијента у току вршења теста и помаже код ублажавања нежељених ефеката. Сестринске активности у Одељењу аудиологије и вестибулологије: Обавља препроцедуралне. материјала и медицинске документације.клиничким психологом и одељенском сестром (у случају пријема пацијента на одељење). – Успоставља добру комуникацију са пацијентом (и/или његовим пратиоцем). – Прати опште здравствено стање пацијента и након 20 минута чита резултат. – Упознаје пацијента са поступком извођења теста и могућим нежељеним ефектима. Напомена: Активности које су већ наведене као: заједнички и специфични послови рада сестре у амбулантно-поликлиничкој служби ОРЛ. Сестринске активности у извођењу калоријског теста: Обавља препроцедуралне активности: – Врши припрему апарата. прислони бубрежњак уз уво на коме се изводи тест. *Сестринске активности у Одељењу риноалергологије: – Обавља препроцедуралне. односе се и на рад сестре у субспецијалистичкој служби Одељења риноалергологије. одговарајућом техником пушта млаз хладне воде. Обавља постпроцедуралне активности: 80 .

Учествује у заказивању следећег прегледа за пацијента. са разликом да се овде ради са децом. Сестринске активности у примени евоцираних потенцијала можданог стабла (БЕРА): – – – – – Координира рад чланова стручног тима (по потреби) за спровођење интервенције (лекара-аудиолога. – Узима потребну документацију. Напомена: Све дијагностичке процедуре приказане у Одељењу за аудиологију и вестибулологију односе се и на Одељење за аудиолошку рехабилитацију. * Сестринске активности у Одељењу за аудиолошку рехабилитацију: – Координира рад са сурдоаудиологом у процесу рехабилитације слушања и говора код пацијента (детета). (са одељења и ван њега). – Координира рад у тиму са одељенском сестром и васпитачима у извођењу свакодневних активности са децом оштећеног слуха и говора. дефектолога сурдоаудиолога). Прати пацијента до лекара (по потреби). као и за сарадњу са осталим члановима стручног тима. код извођења тимпанометрије. Брине о пацијенту по завршетку интервенције. Сестринске активности (и помоћ лекару) у испитивању слуха: (код извођења тоналне ламинарне аудиометрије код одраслих и деце. Напомена: Активности које су већ наведене као: заједнички и специфични послови рада сестре у амбулантно-поликлиничкој служби ОРЛ.аудиолога. односе се и на рад сестре у субспецијалистичкој служби Одељења аудиологије и вестибулологије. – Координира рад у тиму са родитељима код деце оштећеног слуха и говора. заједно са осталим члановима стручног тима.– – – Распрема употребљени материјал и апарат. Учествује у психичкој припреми пацијента за интервенцију. – Брине о пацијенту по завршетку интервенције. и изласка из ординације. код одређивања слушног апарата и процене оштећења слуха код пацијента. – Учествује у психичкој припреми пацијента за интервенцију. – Координира рад чланова стручног тима (по потреби) за спровођење наведених медицинских процедура (лекара . Узима потребну документацију. заједно са осталим члановима стручног тима. и анестезиолога (када је у питању дете). и мотивише их за активно учествовање у третману. односе се и на 81 . – Успоставља добру комуникацију са пацијентом (и/или његовим пратиоцем). Успоставља добру комуникацију са пацијентом (и/или његовим пратиоцем). Сестринске активности које су већ наведене као: заједнички и специфични послови рада сестре у амбулантно-поликлиничкој служби ОРЛ. дефектолога-сурдоаудиолога.

рад сестре у субспецијалистичкој
рехабилитацију.

служби

Одељења

за

аудиолошку

Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара:
у Ендоскопском одељењу са дневном болницом
(за пацијенте ОРЛ и МФХ)
У оквиру основне делатности здравствене неге и збрињавања пацијента,
медицинска сестра учествује у прихватању и пријему пацијента (и пратиоца
када је у питању дете), за следеће дијагностичке и терапеутске процедуре:
директоларингомикроскопију,
езофагоскопију,
директоларинготрахеобронхоскопију,
фиберларингомикроскопију,
хипофарингоскопију.
У свом раду медицинска сестра-техн. дужна је да се придржава начела кодекса
етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и
сарадницима.
Сестринске интервенције и радни задаци у припреми за горе наведене
терапеутске и дијагностичке процедуре у Ендоскопском одељењу:
Препроцедуралне активности сестре су: припрема сале, апарата (ласер),
инструмената, материјала и документације за рад.
Медицинска сестра успоставља добру комуникацију са пацијентом (и/или
пратиоцем), и учествује у његовој психичкој припреми за планирану
интервенцију, заједно са анестезиологом, или анестетичаром.
Процедуралне активности: медицинска сестра учествује у физичкој припреми
пацијента за преглед и прати његово опште стање у току прегледа. Учествује у
постављању пацијента на операциони сто и у одговарајући положај, затим у
његовој припреми за општу анестезију, даје прописану терапију пре, у току и
после изведене процедуре. Инструментира у току интервенције, збрињава узети
патохистолошки материјал уз прописану документацију. Учествује у буђењу
пацијента из опште анестезије и у његовом транспорту до болесничке постеље.
Постпроцедуралне активности: медицинска сестра прати виталне функције
пацијента и његово опште стање након завршене медицинске интервенције, и
обавештава лекара уколико дође до одступања истих.
Спроводи ординирану терапију. Пружа психичку подршку и помоћ пацијенту,
едукује пацијента и/или пратиоца о припреми и начину узимања одговарајуће
хране у наредном периоду.
Заказује следећу посету лекару у циљу контролног прегледа и добијања
резултата патохистолошког налаза.
Распрема, дезинфикује и стерилише апарате и инструменте, правилно поступа
са употребљеним материјалом, води бригу о сређивању сале у којој се изводе
ендоскопске интервенције.

82

Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара:
у болничком одељењу
(Оториноларингологије и Максилофацијалне хирургије)
Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су
из: здравствене неге, медицинско-техничког рада и медицинске
документације (део сестринског рада), затим из здравствено васпитног
(едукативног) и истраживачког рада у сестринству.
У свом раду медицинска сестра-техн. дужна је да се придржава начела кодекса
етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и
сарадницима.
1. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента
– Учествује у процесу редовног или хитног пријема ОРЛ пацијента на
болничко лечење, и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (повреда:
ува, носа, грла; акутног крвављења, и др);
– Учествује у процесу редовног или хитног пријема МФХ пацијента на
болничко лечење, и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (повреда:
максилофацијалне регије и акутног крварења и др.);
– Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће
болничко одељење (по договору и одлуци лекара);
– Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних
од стране лекара;
– Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу
побољшања/погоршања), и одређује врсту неге;
– Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН), за све
време његове хоспитализације;
– Учествује у припреми пацијента за отпуст, или премештај из болничког
одељења;
Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн. у
Оториноларингологији, исти су као и у осталим гранама медицине у којима
сестре раде, као и наведене врсте неге (од 1.01 до 1.05).
2. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и
друге показатеље здравља (по одредби лекара)
– Прати стање свести;
– Прати стање дисања због могућности настанка опструкције дисајних путева;
– Прати опште стање пацијента код крвављења или могућности настанка
крварења;
– Прати степен саливације кроз нос, уста и трахеостому;
– Прати учесталост и интензитет вртоглавице;
Напомена: Заједнички послови (од 2.01 до 2.12) који се односе на мерење,
контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и
показатеља здравља, исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре
раде.
3. Врши надзор (контролу) пацијента
– Врши стални надзор – код пацијента оперисаног у општој анестезији.
83

Учествује у лекарској визити, извештава о контроли и здравственом стању
пацијента
за протеклих 24 часа, реализованим дијагностичким и
терапијским процедурама;

Напомена: Заједнички послови (од 3.01 до 3.03) који се односе на надзор
(односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог
стања, исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.
4. Збрињава пацијента (телесно, душевно, социјално) и остварује следеће
процедуре:
– Припрема пацијента, материјал и асистира лекару при извођењу хитне
трахеотомије
– Припрема пацијента, материјал и асистира лекару при екстракцији страног
тела из дисајних путева;
– Асистира лекару при стављању и промени штрајфне код дефекта
максилофацијалне регије и орбите;
– Припрема пацијента, материјал и асистира лекару при заустављању
крварења из ОРЛ и МФХ регије (предња и задња тампонада носа и
тампонада великих крвних судова);
– Асистира при екстракцији страног тела ува и носа
– Асистира лекару код испирања ува
– Асистира лекару код стављања и промене лека у уву ( пре и после
операције);
– Врши сталну и повремену аспирацију секрета из трахеостоме
– Врши аспирацију секрета из носа
– припрема пацијента, материјал и асистира лекару при постављању
имобилизационих шина и оптуратора;
– Припрема пацијента, канилу и асистира лекару при промени исте или је
самостално мења;
– Збрињава ОРЛ пацијента пре и после хируршког захвата.
Напомена: Заједнички послови (од 4.01 до 4.04) који се односе на збрињавање
пацијента, исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.
5. Врши храњење пацијента
– Спроводи најчешће: послуживање храном, али и храњење природним или
парентералним путем.
– Прати акт гутања код пацијента оперисаних у ОРЛ и МФХ регији.
– Прати стање пацијента при уносу хране и преласка са пасиране на чврсту
храну.
– Прати стање пацијента при увођењу првих оброка и даље узимање хране код
оперисаних на тонзилама (деца и одрасли).
Напомена: Заједнички послови (од 5.01 до 5.06) који се односе на храњење
пацијента (ентералним или парентералним путем), исти су као и у осталим
гранама медицине у којима сестре раде.
6. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара)
– Асистира лекару при апликацији лека у уво, нос и грло
– Поставља интравенску канилу (браонилу), обавља негу и замену исте

84

исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 10.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) – Асистира лекару при узимању бриса из: ува.03) који се односе на планирање прописане активности. инструменте и материјал за рад. носа или грла. – Учествује у припреми пацијента за онколошко-конзилијарни преглед. Припрема пацијента за медицински третман – Учествује у припреми пацијента за ендоскопска испитивања (ларингоскопија. – Попуњава и води прописану документацију. – Прегледа. – Учествује у припреми пацијента за ендоскопска испитивања у МФХ регији.01 до 9. Напомена: Заједнички послови (од 9.01 до 6. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. – Давање савета родитељима и особама које се брину о пацијенту о избегавању контакта мале деце са ситним предметима из њихове непосредне околине као и хране (кикирики. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Напомена: Заједнички послови (од 7. Планира прописане активности – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента (испитивање алергије. – Учествује у примопредаји дужности.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). искашљава и одржава проходност дисајног пута. езофагоскопију и синусоскопију). – Давање упутства за одржавање хигијене трахеалне каниле и промене исте од стране пацијената или особе која се брине о њему. 9. пасуљ. – Учење пацијента да кашље. кукуруз и друго).01 до 8. директоскопију. 7. – Давање савета о злоупотреби промене разних средстава за чишћење и лечење ува (штапићи за чишћење ува и друго).Напомена: Заједнички послови (од 6. 8. са прописаном документацијом. – Асистира лекару при узимању материјала за патохистолошка испитивања. поступак са средствима за рад и медицинском документацијом. и узорак шаље у одговарајућу лабораторију. – Асистира при узимању бриса из трахеостоме.01 до 7. 85 .07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима): – Врши едукацију и оспособљава пацијента (или пратиоца) за правилну примену локалне терапије у кућним условима. фонијатријска испитивања и аудиолошка и вестибулолошка испитивања). Напомена: Заједнички послови (од 8. – Припрема опрему. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.

Напомена: Заједнички послови (од 10. процедуралне и постпроцедуралне активности. Напомена: Свака наведена дијагностичка или хируршка интервенција има: одређено време трајања. Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничараинструментара у операционој сали оториноларингологије и максилофацијалне хирургије Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су следеће: медицинско-техничке интервенције (које захтевају посебну едукацију сестара). медицинска документација (део сестринског рада) и учешће у истраживачком раду. – Учествује у планирању и организацији рада у операционој сали. 2. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. Све ово медицинска сестра-техничар-инструментарка треба добро да познаје и да правовремено изврши: препроцедуралне. – Инструментира и прати ток одређене хируршке интервенције у којој је распоређена. припрему појединих комплета или сетова са одговарајућим прибором и инструментима.01 до 10. провера дренажу након завршене операције 86 . газу. ринологији. максилофацијалној и вратној хирургији и реконструктивној и пластичној хирургији). У свом раду медицинска сестра-техн. – Распоређује инструментаре у хируршке тимове по добијеном програму операција и контролише рад чланова тима која је у њеној надлежности. Различитих хируршких интервенција-операција у: отологији.02) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. Медицинска сестра-техничар – инструментарка ради у хируршком тиму. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у операционој сали). завојни материјал и друго) – Припрема и стерилише хируршки веш-сет за одређену хируршку интервенцију. растворе. – Припрема и стерилише инструменте-сет за хируршке интервенције у којој је распоређена. Одређених дијагностичких метода (узимање биопсије из области ОРЛ и МФХ регије. ларингологији. материјала за рад и самих чланова тима. – Обезбеђује средства за рад и потрошни материјал (хируршки конац. – Шаље узете узорке препарата (по одлуци лекара) на патохистолошку или биохемијску анализу (уз прописану документацију коју попуњава) – Збрињава рану пацијента. инструментира и асистира лекару-оториноларингологу и максилофацијалном хирургу при вршењу: 1. инцизије и пункције. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. са особљем и члановима хируршког тима. рукавице. припрему пацијента. Те активности су следеће: – Успоставља добру комуникацију са пацијентом (уколико пацијент улази у операциони блок у будном стању).

инструментарки. клинику.техничара . Врши едукацију новопримљених сестара . институт.– – – – – Пере. дезинфикује и пакује сет инструмената за стерилизацију Врши контролу стерилизације (са епидемиолошком службом) Обавља медицинско административне послове из домена сестринске делатности прописане за операциони блок. 87 . Врши едукацију новопримљеног помоћног особља у операционом блоку.

2005 год. 88 . 7 Делокруг рада бабица и виших акушерских сестара на радним местима у службама гинекологијe и акушерствa Београд. "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр.Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије.

Звездара. Иванка Аџић.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у гинекологији и акушерству су: – Институт за гинекологију и акушерство КЦ Србије. Мима Бокаловић. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука.инж. до 25. године у Београду. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијенткиња. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. Раковица. Сопот. септембра 2004. Снежана Станојевић. Миланка Златковић. Београд – Здравствени центар “Др Драгиша Мишовић”. одржаном од 23. Чаславка Ристић. Земун. Милијана Матијевић. Младеновац. Лазаревац. тако и руководећих медицинских сестара-техничара. Љиљана Лакићевић. Специфични послови радних места бабица и виших акушерских сестара у: – амбулантно поликлиничким службама – диспанзерским службама – функционално-дијагностичким службама – стационарним установама – лечилиштима и рехабилитационим центрима Напомена: Активности заједничких и специфичних послова бабица и акушерских сестара у наведеним службама. Београд – Гинеколошко акушерска клиника. Садржај делокруга припремиле: – Живанка Томић. Нови Београд. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. Зорица Милошевић. Драгица Адамовић. Београд – Дом здравља Вождовац. виша медицинска сестра Радна група сагласна са садржајем делокруга рада: Бранка Боровић. Добрила Пејовић. Јованка Недић. Опис послова обухвата: врсту. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. Срђана Дрецун. Ниш – Домови здравља: Врачар. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. рада Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. Верица Ћорлука. Мирјана Богдановић. виша медицинска сестра – Даница Драганић. орг. Јадранка Крстић. Зора Петровић. Сунчица Трајковић. Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. виша медицинска сестра – Добрила Пејовић. по њиховим радним местима у службама гинекологије и акушерства. *Специфични стручни послови и радни задаци налазе се у опису послова бабица и акушерских сестара. Чачак – Гинеколошко акушерска клиника ”Народни фронт”. 89 . вмс и дипл.

Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијенткиње (по одлуци лекара) на болничко лечење и учествује у одвођењу исте на одељење (по потреби). недељне. уписује у протокол узете анализе. протокол интервенција. Учествује (као члан тима) у реанимацији пацијенткиње (по потреби). У свом раду бабица је дужна да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијенткињама и сарадницима. Мери и региструје виталне функције пацијенткиње (по одредби лекара). месечне и годишње евиденције рада. или помаже лекару при узимању бриса за Papanikolau. књигу стерилизације. и шаље уз пратећу документацију у одговарајућу лабораторију. регистар ултразвучних картона. Учествује у пријему/прихватању пацијенткиње. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Успоставља први контакт са пацијенткињом у циљу добре комуникације. citoskrin делове ткива за ХП и др. врши приказ дневне. клинике) Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијенткиње у амбуланти). Врши здравствено васпитни рад са пацијенткињом и члановима породице у циљу побољшања здравственог стања и одстрањивања постојећих лоших навика. Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. књигу дежурства. Прати пацијенткињу при спровођењу дијагностичких метода. Припреми радни простор. коришћени прибор и инструменте за стерилизацију. Води протокол пацијенткиња. Даје пацијенткињи ординирану терапију. Прати психофизичко стање пацијенткиње (на опсервацији). упознаје је укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку. Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијенткиње на хоспитално лечење. прибор и провери исправност медицинских апарата (пре почетка рада). вођење медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитни рад. Врши примопредају дужности. и саопштава лекару евентуално настале промене. медицинско-техничке интервенције. института. Припреми санитетски материјал. Одређује редослед уписа и прегледа пацијенткиња по реду доласка и хитности. Асистира лекару при прегледу и при медицинским интервенцијама. Врши припрему пацијенткиње за специјалистички преглед и мање сложене медицинске процедуре. болнице. Узима медицинску документацију од пацијенткиње (здравствену књижицу. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе (по одредби лекара). личну карту и резултате ранијих претрага ако их има код себе).Стручни послови и радни задаци бабице: Гинеколошкој амбуланти (диспанзера за жене. 90 . материјал.

протокол интервенција. Асистира лекару при прегледу и медицинским интервенцијама (скидање серклажа. Врши надзор над трудницом (за све време њеног боравка у амбуланти). ултразвучно снимање и др. Врши здравствено васпитни рад са трудницом и њој блиским особама (члановима породице) у циљу очувања или побољшања здравственог стања и одстрањивања евентуално постојећих лоших навика. вагиналног секрета и др. опрему за рад и санитетски материјал. књигу дежурства. Учествује у екипи која посећује породиљу (преглед дојки. Учествује (као члан тима) у реанимацији (ставља ervej . болнице. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе.Стручни послови и радни задаци бабице: Акушерској амбуланти (дома здравља. нега епизиотомије. Врши припрему труднице за специјалистички преглед и мање сложене медицинске процедуре. 91 . нега брадавица. Заказује следеће амбулантне прегледе. или помаже лекару при узимању: бриса. Води протокол пацијенткиња. Врши примопредају дужности. картон за труднице или историју болести. Прати трудницу при спровођењу дијагностичких метода. института. Заказује (на захтев ординирајућег лекара) консултације лекара других специјализација. књигу стерилизације.по потреби). Припреми радни простор. Требује лекове. недељне. Даје трудници ординирану терапију (по одредби лекара: пласира интравенску канилу. врши приказ дневне. протокол ризичних трудноћа. Узима медицинску документацију од труднице (здравствену књижицу. личну карту и резултате претрага – крвну групу ултразвучни картон и др. коришћени прибор и инструменте за стерилизацију. регистар ултразвучних картона.). контрола инволуције утеруса. Припреми санитетски материјал. измазање. нега реза. уписује у протокол узете анализе. и саопштава лекару евентуално настале промене. Мери и региструје виталне функције труднице (по одредби лекара). прибор и провери исправност медицинских апарата (пре почетка рада). Врши процену хитности пријема труднице. Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. Попуњава одговарајуће обрасце за пријем труднице на болничко лечење и учествује у одвођењу исте на одељење (по потреби). савет о исхрани). техника дојења. Отвара дволисту. Прати психофизичко стање труднице (на опсервацији). клинике) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Успоставља добру комуникацију са трудницом.). и шаље уз пратећу документацију у одговарајућу лабораторију. упознаје је укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку. или пријем труднице на хоспитално лечење (према одредби лекара). укључује инфузију). месечне и годишње евиденције рада. материјал.

посебно обраћа пажњу на могућност појачаног крварења. Врши надзор над пацијенткињом. Шаље узорке биолошког материјала од пацијенткиње за лабораторијске анализе (по одредби лекара). колпоскопије.– Учествује у обезбеђивању кућне посете новорођенчету (купање. Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијенткињом и породицом. Води протокол пацијенткиња. неге очију. пласира интравенску канилу. протокол интервенција. Припреми и даје ординирану терапију. средстава и инструмената за рад. У свом раду бабица је дужна да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијенткињама и сарадницима. крви и крвних деривата. апликације и скидања спирале.). Припрема инструменте и санитетски материјал за стерилизацију. укњучује инфузију (по одредби лекара). Врши требовање лекова. гранулома. Упознаје је са одредбама кућног реда у дневној болници. Припреми пацијенткињу. Асистира лекару при вршењу гинеколошког прегледа или планиране интервенције: (киретаже: дијагностичке. документацију и организује дијагностичке прегледе које је одредио лекар. ддокументује остварене активности здравствене неге. узимање узорака ткива и др. затим из медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитног рада. 92 . усне дупље. Смешта је у већ намештен кревет.) Стручни послови и радни задаци бабице: у дневној болници Из подручја рада најзаступљеније су активности из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. Узима биолошки материјал (по одредби лекара). Мери и евидентира виталне функције пацијенткиње (по одредби лекара). обрада пупка. књигу стерилизације инструмената и материјала за рад. Помаже (као члан тима) у реанимацији пацијенткиње (по потреби). коже и др. уклањање полипа и кондилома. – – – – – – – – – – – – – – – Прихвата пацијенткињу и успостави добру комуникацију са њом. фракциониране. терапијске.

и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (вагиналног крварења. здравствено-васпитног и истраживачког рада у сестринству.). Заједнички и специфични послови: 1. – Прати стање свести пацијенткиње (по потреби). Врши процену здравственог стања пацијенткиње. – Прати програм активности и учествује у његовој реализацији. – – Учествује у организовању пријема пацијенткиње у дневну болницу.Стручни послови и радни задаци више акушерске сестре: у дневној болници Из подручја рада најзаступљеније су активности организовања и учествовања у остварењу планираних и програмираних процедура из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. упала дојки. 93 . – Пласира интравенску канилу (по потреби). – Учествује у организацији отпуста пацијенткиње из дневне болнице. спонтани побачај. – Узима узорке биолошког материјала од пацијенткиње (по одредби лекара) и организује његово слање у одговарајућу лабораторију – Евидентира извршене услуге. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијенткиње – Учествује у процесу редовног или хитног пријема пацијенткиње на болничко лечење. и из здравствено васпитног (едукативног) рада у сестринству. У свом раду виша акушерска сестра је дужна да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијенткињама и сарадницима. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). ванматерична трудноћа и др. – Спроводи програм здравствено васпитног рада са пацијенткињом или њој блиским особама (по потреби). института. или освежавања знања како професионалног кадра. клинике) Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. – Требује и учествује у подели прописане терапије. Стручни послови и задаци бабице: у болничком одељењу гинеколошке службе (болнице. фебрилна стања у гинекологији. – Остварује план и програм едукације. затим из медицинске документације (део сестринског рада). У свом раду бабица је дужна да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – Учествује у контроли виталних функција пацијенткиње. – Пласира Фолијев катетер (по потреби). тако и немедицинског особља које ради у – дневној болници.

Напомена: Заједнички послови (од 3. – Врши мерења ректалне температуре (по потреби). односно екипи за реанимацију) при реанимацији пацијенткиње (по потреби). – Прати контракција материце. али све чешће у пракси). 4. социјално) и остварује следеће процедуре: – Асистира (лекару. – Спроводи активности за превенцију тромбофлебита. Напомена: Заједнички послови радног места бабица и акушерских сестара у Гинекологији и акушерству. превенцију декубита. – Збрињава пацијенткињу пре и после хируршког захвата.01 до 1. Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара. посебну. – Контролише крварења из ране. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. Посматра и процењује здравствено стање пацијенткиње и промене (у смислу побољшања или погоршања). мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати сензорно-перцептивне и когнитивне способности пацијенткиње. обавештава лекара и спроводи утврђену врсту неге: (општу. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Напомена: Заједнички послови (од 2. или премештај из болничког одељења. 94 . – Врши вагинално испирање. контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља. негу слузокоже вагине и грлића материце. за све време њене хоспитализације. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Негује и збрињава пацијенткињу по процесу здравствене неге (ПЗН).01 до 2. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. аспирацију садржаја (по потреби и одлуци лекара) укључује пацијенткињи сукцију. – Сакупља урин за хормонске анализе.– – – – – Обезбеђује новопримљеној пацијенткињи прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). душевно.05). Врши надзор (контролу) пацијенткиње – Врши посебни надзор – у циљу безбедности и сигурности пацијенткиње. Учествује у припреми пацијенткиње за отпуст. специјалну интензивну.12) који се односе на мерење. – Прати стање свести код пацијенткиње. извештава о контроли и здравственом стању пацијенткиње за протеклих 24 часа.01 до 3. као и наведене врсте неге (од 1. 2. – Учествује у лекарској визити. – Контролише учесталост повраћања. полуинтензивну. интензивну. – Врши контролу крварења из вагине (о томе обавештава лекара). 3. Прати опште стање пацијенткиње. – последње две законом нису признате и регулисане. Збрињава пацијенткињу (телесно.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијенткиње) зависно од промене њеног здравственог стања.

обавештава лекара и заједно са њим збрињава умрлу особу према правилима и етичком кодексу. Узима биолошки материјал од пацијенткиње (по одлуци лекара) – Обезбеђује потребни материјал. 6. Активности које самостално обавља су: – Поставља интравенску канилу. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенткињи које је ординирао лекар). хемокултуру и др. брис цервикса на Папаниколау. обавља негу и замену каниле. узимању коштане сржи. ректалну терапију пацијенткињи. – Шаље пунктат цисте и фетус на обдукцију и др.04) који се односе на збрињавање пацијента. 95 .01 до 7. Присуствује лекарској визити на болничком одељењу. вагинални цервикални брис. сперму. ликвора и др. – Шаље уз прописану медицинску документацију: брис дојке. Напомена: Заједнички послови (од 6. Даје прописану терапију пацијенткињи (по одредби лекара) (Специфична терапија у гинекологији односи се на апликацију ординираног лека: у вагину. гестацијски мешак. брис ране.). пунктат цисте јајника. ректум. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. ткиво постељице. У случају наглог погоршања здравственог стања пацијенткиње.01 до 4. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Врши храњење пацијенткиње – Обезбеђује прописану дијету (која мора временски тачно да буде спроведена). наркотика и др.06) који се односе на храњење пацијенткиње (ентералним или парентералним путем). – Обезбеђује (по одредби лекара) апликацију цитостатика у гестацијски мешак.01 до 5.– – – – – Врши катетеризацију и испирање мокраћне бешике (по одредби лекара). 5. Напомена: Заједнички послови (од 7. 7. – Асистира лекару при пункцији цисте. Припрема терапији и асистира лекару код сложенијих апликација (саставни део рада бабице). асистира лекару или узима и шаље у одговарајућу лабораторију: узорак крви пацијенткиње на: вирусе. Напомена: Заједнички послови (од 5. Обавља негу вулве код пацијенткиње. – Обезбеђује и даје: интрацервикалну терапију.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијенткиње. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. давање цитостатика. цервикс. брис млека. Напомена: Заједнички послови (од 4. ткиво полипа и кондилома. Стара се о општем здравственом статусу пацијенткиње.01 до 6.. вагиналну терапију.

. абразију кондилома. 96 . Планира прописане активности – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијенткињу. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Мери температуру (ректално). на унос течности после операције и др. Евидентира број повраћаног садржаја (количина. Прати контракције. саветовалишту за менопаузу. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. рад у групи са пацијенткињама оболелим од карцинома и др. инцизију Бартолинијеве жлезде.01 до 10. боја). – Попуњава и води прописану документацију. пункцију Дугласовог простора и др. Бабица као члан тима ради у: генетском саветовалишту.8. Обраћа посебну пажњу на прописану дијету (код пацијенткиње са дијабетом или другим обољењем). – Учествује у примопредаји дужности екипе која је одређена за сменски рад. инструменте и материјал за рад. (Код већине наведених медицинских интервенција – бабица врши непосредну припрему пацијенткиње и асистира лекару). Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања) остварује се кроз индивидуални рад прилагођен потребама и проблемима жене у зависности од њене основне болести. 10. Врши контролу вагиналног крварења и обавештава о томе лекара. биопсију цервикса.01 до 9. 9. Контролише отицање плодове воде и мери код амниодеривације. ректум. инцизију дојке. Напомена: Заједнички послови (од 10. Специфични послови бабице на одељењу за одржавање трудноће високог ризика – – – – – – – – – Прати опште стање труднице. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. Напомена: Заједнички послови (од 9. састав. Припрема пацијенткињу за медицински третман – Припрема сваку пацијенткињу (психички и физички) и даје потребне информације (из свог домена рада). Даје прописану општу и локалну терапију (или асистира лекару код различитих апликација лека): у вагину. саветовалишту за младе. слуша срчане тонове плода а (по потреби) и мониторинг срчаних тонова фетуса. – Припрема пацијенткињу за снимање: selaturcike.01 до 8. интраабдоминално. Мотивише узнемирену трудницу на сарадњу. – Припрема медицинску опрему. IVP и др. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.03) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. – Прегледа.02) који се односе на планирање прописане активности. за функционално дијагностичке и друге процедуре које је одредио лекар: ултразвучни преглед. Напомена: Заједнички послови (од 8.07) који се односе на припрему пацијенткиње за одговарајући медицински третман. инструменталну ревизију материце. цервикс. HSG.

интраутерине трансфузије фетусу и др. за психофизичку припрему за безболан порођај. Специфични послови бабице у Одељењу за смештај породиља (пуерпериум) – – – – – – – – – – – – Негује породиљу уз примену стандарда здравствене неге. носа.у гестацијски мешак. скидања кондилома и полипа. инструменталне ревизије материце и др. и помаже јој у томе. – Учествује у здравствено васпитном и едукативном раду (као члан тима) у раду постојећих Саветовалишта: за труднице. амниодеривације. узимање плодове воде (генетика и зрелост) узимање крви из пупчаника биофизички профил фетуса. лумбалне пункције. плацентеза. епизиотомије. вагине и цервикса (у зависности од захтева лекара) за лабораторијске прегледе. дојки). вагинални и цервикални брис за лабораторијске прегледе (по налогу лекара). Прати опште здравствено стање (контрола крварења из вагине. ембриоредукција. грла. инстилација. контрола лохија. – Узима брис дојке. фоликулометрија. – Врши вагинално испирање. Даје ординирану терапију. Брине да храна породиље буде са доста протеина и да унос течности буде постепен до успостављања лактације. скупљања материце и др. Планира време подоја. Прати емотивно стање породиље (уочава појаву страха. код миомектомије. урина фетуса. код амниоинфузије. ткива фетуса за кариотип... коже фетуса за преглед и др.. Користи сваки контакт са породиљом за здравствено васпитни рад. пункције костне сржи. – Припрема трудницу и асистира лекару код мањих интервенција и већих акушерских операција: код стављања и скидања серклажа. аспирација јајне ћелије и др. Показује породиљи технику измазања. директно фетусу. царског реза и др. апликује (по потреби) лек у епизиотомију.. брис млека. несанице и др. млека.).. Врши надзор над подојем детета (техника дојења). – Асистира лекару код узимања плодове воде. Припрема породиљу (по одлуци лекара) за ресутуру епизиотомије. биопсија хориона. Узима од породиље брис: дојке. 97 . Припрема породиљу за подој (хигијена руку. утеротоника (за скупљање материце)..). – Врши припрему труднице и асистира лекару у вршењу медицинских и дијагностичких процедура: ултразвук фетална ехографија. руку. за родитељство и др. хистеректомије.

– Врши стручни надзор над пацијенткињом и обавештава гинеколога о евентуалним променама. – Евидентира извршене услуге. клиника) Из подручја рада најзаступљеније су активности организовања и учествовања у остварењу планираних и програмираних процедура из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. – Пласира интравенску канилу (по потреби). Врши процену здравственог стања пацијенткиње. – Пласира Фолијев катетер (по потреби). – Асистира гинекологу при вршењу медицинских интервенција. институт. 98 . – Учествује у контроли виталних функција пацијенткиње. она обавља и послове руководеће сестре – вође смене. здравствено-васпитног и истраживачког рада у сестринству. или захтевају већи степен одговорности у раду. организује послове из неге и збрињавања пацијенткиња и учествује у активностима које представљају сложеније процедуре. тако и немедицинског особља које ради у болничком одељењу. итд. могу се навести и специфични послови бабице и више акушерске сестре у Одељењу царских резова. – Води медицинску и сестринску документацију. – Учествује у организацији отпуста пацијенткиње са болничког одељења. Стручни послови и радни задаци више акушерске сестре: у одељењу гинекологије (болница. – Прати програм активности и учествује у његовој реализацији. – Заказује медицинске процедуре. У свом раду виша акушерска сестра је дужна да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијенткињама и сарадницима. – Узима узорке биолошког материјала од пацијенткиње (по одредби лекара) и организује његово слање у одговарајућу лабораторију. – – Учествује у организовању пријема пацијенткиње на одељењу. – Требује и учествује у подели прописане терапије. затим из медицинске документације (део сестринског рада). – Припрема пацијенткињу за планиране медицинске процедуре.Напомена: Поред наведених специфичних послова бабице у Одељењу за одржавање трудноће високог ризика и у Одељењу пуерперијума. Такође мора се нагласити (што још није у потпуности остварено) да виша акушерска сестра на свим гинеколошким и акушерским одељењима. – Прати стање свести пацијенткиње (по потреби). Обзиром на виши степен школске спреме. – Остварује план и програм едукације. – Спроводи програм здравствено васпитног рада са пацијенткињом или њој блиским особама (по потреби). или освежавања знања како професионалног кадра.

99 .

крварења из вагине. абрупције постељице (о томе обавештава лекара). она обавља и послове руководеће сестре – вође смене. институт. – Врши аспирацију код новорођенчета. контролу отицања плодове воде. повремено слуша срчане тонове акушерском слушалицом. Збрињава трудницу (телесно.Стручни послови и радни задаци више акушерске сестре: у породилишту (болница. Обзиром на виши степен школске спреме. – Прати мониторинг контракција материце. душевно. Прати опште стање пацијенткиње. здравствено-васпитног и истраживачког рада у сестринству. клиника) Из подручја рада најзаступљеније су активности организовања и учествовања у остварењу планираних и програмираних процедура из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. еклампсија. и др. Врши надзор (контролу) породиље – Врши стални надзор труднице и фетуса – у циљу њихове безбедности и сигурности у породилишту. 2. Заједнички и специфични послови: 1. социјално) и остварује следеће активности: – Прихвата трудницу (са одељења. – Успоставља комуникацију са трудницом и/или пратиоцем. – Учествује у припреми новорођенчета и пацијенткиње за премештај из породилишта. затим из медицинске документације (део сестринског рада). – Прати мониторинг срчаних тонова фетуса. испадање пупчаника. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (крварење. – Посматра и процењује здравствено стање породиље и промене (у смислу побољшања/погоршања). превремени порођај. 3. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања породиље – Учествује у процесу редовног или хитног пријема породиље у породилиште. након порођаја – Врши експулзију. асфиксија фетуса. 10 0 . – Контролише напоне. – Контролише јачину крварења. – Врши контролу напредовања дилатације cerviksa. или из пријемне амбуланте). – Асистира лекару у току порођаја. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати стање свести код породиље. – Збрињава мајку и новорођенче.). – Контролише крварења из ране код породиље. обавештава лекара-акушера и спроводи утврђену врсту неге (интензивну негу). У свом раду виша акушерска сестра је дужна да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према породиљама и сарадницима. 4. или порађа жену.

обраду пупка. како да се напиње. Даје савет трудници како да дише. смешта је у бокс за порођај. обележавање новорођенчета. Доноси дете мајци. брије гениталије. Путеви уноса хране и течности код труднице у порођају су у виду напајања: – Унос течности парентералним путем (по потреби). односно екипи за реанимацију) при реанимацији пацијенткиње (по потреби). Даје прописану терапију породиљи (по одредби лекара) – Специфична терапија односи се на давање: утеротоника. Прати рађања постељице и врши преглед исте. индукцију порођаја. 5. Збрињава новорођенче Спроводи прву негу новорођенчета: аспирацију. 9. апликације лека у цервикс. – – – – Узима биолошки материјал (по одлуци лекара) Узима крв из пупчаника новорођенчета Шаље ткиво постељице на ХП и фетуса (хистопатолошки налаз) Узима брис вагине породиље Узима ректални брис и шаље уз прописану документацију у одговарајућу лабораторију. – Учествује у примопредаји дужности екипе која је одређена за сменски рад. или форцепсом. . учествује у одређивању Абкар скора. 8. Даје ординирану терапију. пласира интравенску канилу (по потреби). повијање новорођенчета. Порађа трудницу у присуству лекара или самостално. Предаје новорођенче са забележеним вредностима Абгар скора педијатријској сестри. прочита садржај тракице на руци новорођенчета.– – – – – – – – – – – – – – Врши процену стања труднице за порођај и о томе обавештава лекара Припрема трудницу за преглед и порођај: узима карличне мере. Асистира лекару код шивења епизиотомије. – Асистира лекару код порођаја вакуум ектрактором. ректума). – Попуњава и води прописану документацију. хитно обавештава лекара и заједно са њим збрињава умрлу особу према правилима и етичком кодексу. вагине. 10 1 . даје клизму. Планира прописане активности – Припрема медицинску опрему. 6. пресецање пупчане врпце. Припрема комплет за порођај. Стара се и даље о општем здравственом стању породиље. – – – – Припрема породиље и вршење одређених процедура: Припрема за порођај. инструменте и материјал за рад. 7. руптуре (цервукса. код ревизије материце. Асистира (лекару. У случају наглог погоршања здравственог стања породиље. саопштава мере новорођеног детета. пласира катетер (по потреби). прво купање. Припрема за епизиотомију (сестра асистира лекару). Збрињава породиљу по завршетку порођаја. мерење тежине и дужине новорођенчета.

Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара инструментара и бабица у операционој сали ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су следеће: медицинско-техничке интервенције (које захтевају посебну едукацију бабица). газу. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у операционој сали). Учење о здрављу (своди се на разговор са породиљом док је у порођајној сали. prednja i zadnja vaginalna plastika. процедуралне и постпроцедуралне активности. медицинска документација (део рада бабица) и учешће у истраживачком раду. 10 2 . хистеректомију и др. Све ово бабица. myoma nascens. embriotomija. завојни материјал и друго) – Припрема и стерилише хируршки веш-сет за одређену хируршку интервенцију. материјала за рад и самих чланова тима. растворе. припрему пацијента. хистероскопије 2. abrazija kondiloma. resutura epiziotomije.инструментарка треба добро да познаје и да правовремено изврши: препроцедуралне. – Распоређује инструментаре у хируршке тимове по добијеном програму операција и контролише рад чланова тима која је у њеној надлежности. salpingectomija. инструментира и асистира лекару – гинекологу акушеру при вршењу: 1. Те активности су следеће: – Успоставља добру комуникацију са пацијенткињом (уколико пацијент улази у операциони блок у будном стању). operacija extrauterinog graviditeta. У свом раду бабица је дужна да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. ruptura subcoitum.– Припрема трудницу за хируршку интервенцију: царски рез. Одређених дијагностичких метода.лапараскопије. Напомена: Свака наведена дијагностичка или хируршка интервенција има: одређено време трајања. Бабица – инструментарка ради у хируршком тиму. histerektomija vaginalna ili abdominalna. resutura trbušnog zida. ekstirpacio vaginalnih cisti. са особљем и члановима хируршког тима. – Обезбеђује средства за рад и потрошни материјал (хируршки конац. гинекологији и акушерству: sc. и на одговоре који је охрабрују и мотивишу да се активно укључи у процес рађања). cystectomija. vulvectomija simplex ili radikalis. parva. Различитих хируршких интервенција-операција у. рукавице. excisio i incisio himena. припрему појединих комплета или сетова са одговарајућим прибором и инструментима. Wertheim. carski rez. adnexectomija. konizacija i amputacija grlića materice. evakuaciona kiretaža. ekstripacio ciste bartolinijeve. miomektomija. 10. – Учествује у планирању и организацији рада у операционој сали. ovariectomija.

дезинфикује и пакује сет инструмената за стерилизацију Врши контролу стерилизације (са епидемиолошком службом) Обавља медицинско административне послове из домена бабичке делатности прописане за операциони блок. 10 3 . клинику. Врши едукацију новопримљеног помоћног особља у операционом блоку. Шаље узете узорке препарата (по одлуци лекара) на патохистолошку или биохемијску анализу (уз прописану документацију коју попуњава) Збрињава рану пацијента. Инструментира и прати ток одређене хируршке интервенције у којој је распоређена. Врши едукацију новопримљених бабица.– – – – – – – – – Припрема и стерилише инструменте-сет за хируршке интервенције у којој је распоређена. провера дренажу након завршене операције Пере.инструментарки. институт.

техничара Клиничког центра Србије.Удружење медицинских сестара . 2005 год. "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр. 10 4 .техничара на радним местима у службама педијатрије (са неонатологијом) и дечије хирургије Београд. 8 делокруг рада медицинских сестара .

Зорица Милошевић. године у Београду. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина.Дедијер. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. виша медицинска сестра – Гордана Јанковић.Центар за дечије плућне болести и ТБ – Институт за неонатологију – ДЗ Вождовац . одржаном од 23. виша медицинска сестра – Мира Шешлија. виша медицинска сестра – Милена Котри. Београд – КБЦ "Др. рада Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. виша медицинска сестра – Драгица Булатовић. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. до 25. хематологије. Зора Петровић. септембра 2004.сестара у: – амбулантно поликлиничким службама – диспанзерским службама – функционално-дијагностичким службама – дневним болницама – стационарним установама – лечилиштима и рехабилитационим центрима Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. виша медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара. Драгиша Мишовић" . орг. виша медицинска сестра – Мила Недељковић.педијатрија Садржај делокруга припремиле: – Дијана Оташевић. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. 10 5 .Олга Поповић .Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у педијатрији са неонатологијом и дечијом хирургијом су: – Клинички центар Србије (дечија одељења Очне. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. Добрила Пејовић. Иванка Аџић. ОРЛ. Милијана Матијевић. Београд – Дечија Универзитетска клиника.инж. вмс и дипл. Специфични послови радних места педијат. инфективне и др) – КБЦ "Звездара" -Др. Опис послова обухвата: врсту. Верица Ћорлука.техничара у свим гранама медицине.

оверава одређена документа: извештаје потврде.као и потрошни материјал припрема дете за преглед лекара или др. васпитни рад(рад у групи. даје вакцину по налогу лекара и евидентира дату вакцину у вакцинални картон даје савете мајци-пратиоцу о могућим поствакциналним реакцијама и о начину збрињавања истих прикупља извештаје по вакциналним пунктовима спроводи едукацију о дојењу и правилној исхрани деце по узрастима врши наплату прегледа(ако је дете без књижице) или партиципације ажурира медицинску документацију и разне законом обавезне извештаје попуњава рецепте. тех. а на основу сестринске процене стања детета упућује дете у одговарајућа саветовалишта или код изабраног педијатра. дознаке.као и контролу стерилизације требује потребне вакцине и води рачуна о прописном чувању вакцина обавља припрему за вакцинацију детета. по налогу лекара набавља и требује лекове. и социјалним установама организује и учествује у раду саветовалишта У школском диспанзеру Осим наведеног сестра обавља и следеће активности: – тријажира децу на здраве и болесне на основу сестринске процене и распоређује кориснике према потреби захтеване услуге – прикупља основне податке приликом формирања здравственог картона – формира картотеку и правилно региструје картоне и податке по школама – учествује у спровођењу систематских прегледа ученика – документовање и оцењивање резултата нађеног стања при систематском прегледу – спроводи здрав. сарађује са другим здрав.предавање у школи или у дому ученика и др. медиц.Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара: У амбулантама у диспанзеру за децу предшколског узраста – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – успоставља добру комуникацију са дететом зависно од узраста детета и његовим пратиоцем узима податке и легитимацију за отварање здравственог картона.или обавља проверу података ако дете већ има картон врши оријентациону тријажу деце зависно од узраста и здравства. потреба .отвара вакцинални картон. односно смешта дете у изолацију асистира лекару при прегледу детета обавља антропометријска мерења детета мери виталне знаке детету.процедуре даје инхалациону и парентералну терапију по налогу лекара асистира лекару приликом обављања систематских прегледа деце спроводи вакцинацију и проверава вакцинални статус сваког детета обавља пријављивање заразних и незаразних болести по налогу лекара врши обраду ране и превијање врши обраду пупка новорођенчету припрема и стерилише потребан материјал и прибор за рад. ) 10 6 . мишљења лекара и др.

10 7 . вођење медицинске документације (део сестринског рада).год) обавља едукацију родитеља у примени третмана ризичне деце учествује у раду школе родитељства обавља здравствено-васпитни рад приликом посета обдаништима и школама обавља кућне посете деци са посебним потребама у саветовалишту за младе – – – – – – – – организује и припрема групни или индивидуални радионичарски рад остварује контакт са психолозима школе ради одабира деце за групни рад припрема и набавља потрошни материјал за учеснике радионице асистира или самостално води поједине радионице кроз индивидуални рад даје основне информације о сексуално репродуктивном здрављу (СРЗ) путем телефона или директно сарађује са ОИЦ-ом и ИППФ за организовање вршњачке едукације води евиденцију о раду саветовалишта стално се едукује на тему СРЗ у Специјалистичкој амбуланти Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: медицинско-техничке интервенције. установе У развојном саветовалишту – – – – – – – – – – – – успоставља први контакт са дететом и пратиоцем отвара картон и узима генералије детета попуњава листе индикатора ризика обавља анртопометријска мерења детета попуњава упитник за психички развој детета од првог тромесечја до 7. – – – – – Успоставља први контакт са пацијентом у циљу добре комуникације.– организује транспорт витално угроженог или повређеног детета до одговарајуће здрав. Одређује редослед уписа и прегледа пацијената по реду доласка и хитности. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Учествује у пријему/прихватању пацијента. године живота врши процену комуникативних способности детета од раног детињства до 4те године живота (као члан тима) врши процену говорног статуса детета од 4-7-год. Врши тријажу и по потреби смешта дете у изолацију Узима анамнестичке податке од пацијента и чланова породице.(као члан тима) обавља Денверски тест развоја (од 1. У свом раду медицинска сестра-техн.6. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента) и здравствено-васпитни рад.

документацију и организује дијагностичке прегледе које је одредио лекар. Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара: у дневној болници Из подручја рада најзаступљеније су активности из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. Поставља и негује интравенску канилу. коришћени прибор и инструменте за стерилизацију. Даје детету ординирану терапију. Прати дете при спровођењу дијагностичких метода. упознаје га укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку. Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на хоспитално лечење. – – – – – – – – – – Прихвата пацијента и смешта га у постељу. Припреми пацијента. Асистира лекару при вршењу медицинских интервенција (организује препроцедуралне. и саопштава лекару настале промене. Припреми пацијента. Припреми и даје ординирану терапију. Узима узорке биолошког материјала од пацијента за лабораторијске анализе (по одредби лекара). средстава и инструмената за рад. процедуралне и постпроцедуралне активности). прибор и провери исправност медицинских апарата (пре почетка рада). Успостави добру комуникацију са дететом и пратиоцем. Припреми радни простор. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. У свом раду медицинска сестра-техн.– – – – – – – – – – – – – – – Мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара). крви и крвних деривата. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе и шаље уз одговарајућу документацију (по одредби лекара). Припреми санитетски материјал. Попуњава одговарајуће обрасце за пријем детета (по одлуци лекара) на болничко лечење Обавља антропометријска мерења детета. Прати психофизичко стање детета (на опсервацији). затим из медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитног рада. Асистира лекару при прегледу и при медицинским интервенцијама. Врши здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице у циљу побољшања здравственог стања и одстрањивања постојећих лоших навика. Врши требовање лекова. материјал и асистира лекару при терапијској измени плазме и прати стање пацијента после интервенције. Мери и евидентира виталне функције детету (по одредби лекара). 10 8 . материјал. Учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента.санитарну обраду на пријему и учествује у одвођењу детета на одговарајуће болничко оделење Врши примопредају дужности.

даје упутство пацијенту о картону евиденције. врши проверу ЕЕГ сигнала (пробни ЕЕГ). уношење података у рачунар. медицинска документација (део сестринског рада).пратиоца). обави седацију пацијента по договору са лекаром. провера рада камере/укључење. распремање и дезинфекција материјала. скида електроде и распрема исте. Стручни послови и задаци више медицинске сестре-техничара у: Одељењу за функционалну дијагностику Кабинет за неурофизиолошку дијагностику Из подручја рада најзаступљеније су: медицинско-техничке интервенције (које захтевају посебну едукацију сестре). дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. психички припреми пацијента (ако је дете пацијент. – Обави процедуралне активности: проверу отпора електрода. пацијента и материјал за рад. 10 9 . извођење теста провокације епи напада заједно са лекаром. здравствено-васпитни рад и учешће у истраживачком раду. хлорисање електрода. лепи диск електроде). врши припрему снимка и предаје лекару на анализу и тумачење резултата. врши контролу (надзор) над пацијентом 24-36 сати. (давање медикаментозне терапије у случају епи напада). Сестринске интервенције у примени електроенцефалографије (ЕЕG): – Обави препроцедуралне активности: припрему апарата. стерилизација иглених електрода. У свом раду медицинска сестра-техн. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у дијагностичкој процедури). материјала и документације. *Сестринске интервенције у примени холтер ЕЕG – а ( 24 до 36 сати ЕЕG регистровање): – Обави препроцедуралне. баждари ЕЕГ сигнале. праћење ЕЕГ активности и стања пацијента. успостави добру комуникацију са пацијентом. лепи диск електроде 10-20. – Обави постпроцедуралне активности: психофизичку подршку и помоћ пацијенту. обраду снимка (уношење у базу података). постави ЕЕГ електроде (електродну капу. Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом. процедуралне и постпроцедуралне активности: припреми холтер апарат. онда припреми њему блиску особу .– – Документује остварене активности здравствене неге. стални надзор пацијента током снимања. издавање резултата после лекарске анализе. провери исправност електрода (ommetar).

Уноси податке пацијената у Регистар и обавља остале неопходне административне послове.затим кожне пробе по налогу лекара за одређене алергене. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема педијатријског пацијента на болничко лечење. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (тежак астматични напад. ради туберкулинске пробе поставља електроде за 24х Холтер за ЕКГ или ТА.затим обави припрему детета и родитеља за планиране интервенције или снимање које ће се обавити. Спроводи здравствено-васпитни рад са пацијентима. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – Обезбеђује новопримљеном детету прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). процедуралне и постпроцедуралне активности: Заказује снимање амбулантних пацијената. епилептични напад. ради тест ергометрије.прибора и апарата. У свом раду медицинска сестра-техн.тровања .фебрилне конвулзије. асистира лекару при спровођењу медицинских интервенција. 1. процедуралне и постпроцедуралне активности: припреми потребан материјал и апарате за обављање интервенција. Асистира лекару при прегледу и евентуалној апликацији контраста. Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара: У педијатријском болничком одељењу Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости)су из: здравствене неге. Издаје налазе амбулантним пацијентима. кожни тестови. ЕКГ и др) – – – – – – – – – Обави препроцедуралне. Уредно води медицинску и сестринску документацију.тешке дехидратације. * Сестринске интервенције у јединици за ултразвучну дијагностику – Обави препроцедуралне. 11 0 .). ГСТ тест издаје резултате после лекарске анализе Спроводи дезинфекцију и стерилизацију материјала. кетоацидоза и др. Учествује у довођењу и одвођењу пацијената (по потреби) и у прикупљању историја болести (као пратеће документације пацијената) са одељења. Договара приоритет снимања лежећих пацијената са болничких одељења.даје детету или родитељима упутства о активностима и понашању детета током 24 сата снимања. обави спирометрију детету и јонтофорезу. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). Стара се о одржавању апарата за рад у исправном стању. Односи налазе прегледаних пацијената по службама болничких одељења(ако у установи није другачије организовано). затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству.Кабинет пулмолошке и кардиолошке дијагностике (спирометрија. Обави психофизичку припрему сваког пацијента за преглед.

01 до 3. Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн.12) који се односе на мерење. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама.група аутора је већину сестринских активности стандардизовала 2.05) – У Водичу «Стандардизоване активности професионалног деловања медицинских сестара у педијатрији са неонатологијом» . у педијатрији. за све време његове хоспитализације. у инкубатору.на фототерапији. Врши надзор (контролу) пацијента – Врши посебни надзор – у циљу безбедности и сигурности пацијента (због узраста) и материјалних добара – Учествује у лекарској визити. или премештај из болничког одељења. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Прати опште стање пацијента. као и наведене врсте неге (од 1.односно кардио-хируршким оперисаним дететом Напомена: Остали заједнички послови (од 3. 4. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) Напомена: Заједнички послови (од 2. Негује и збрињава дете по процесу здравствене неге (ПЗН). контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља. и над пацијентом приликом хемодијализе. – обавља стални надзор над дететом које је по налогу лекара на инвазивном и неинвазивном мониторингу у оделењу интензивне неге. само што су параметри виталних функција другачији зависно од старости детета. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 3.01 до 2. социјално) и остварује следеће процедуре: – обавља хигијенско збрињавање детета(помаже старијем детету да самостално обави. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања.и код примене ексангвинотрансфузије Негује дете у кетоацидози и на хемодијализи Учествује у припреми детета за отпуст. душевно.– – – – – – – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара зависно од тежине стања детета Посматра и процењује здравствено стање детета и промене (у смислу побољшања/погоршања). или сама сестра то спроводи код новорођенчета и одојчета) – успоставља примерено узрасту добру комуникацију са дететом/пратиоцем – припрема дете за одређене медицинске интервенције и операције 11 1 . Негује прематурус Негује новорођенче :у боксу за новорођенчад.01 до 1. Збрињава пацијента (телесно. и одређује врсту неге.

односно екипи за реанимацију) при кардио-церебропулмоналној реанимацији детета. асистира при давању лека интратекалним путем. спроводи негу феморалних и југуларних катетера спроводи негу А-В фистуле самостално спроводи хемодијализу (по одредби лекара) Примењује масажу. асистира и збрињава дете приликом перикардијалне. асистира и збрињава пацијента након терапије измене плазме. асистира приликом пласирања уринарног катетера и спроводи негу истог. даје кисеоничку терапију по налогу лекара(у ургентним стањима и самостално) спроводи фототерапију по налогу лекара спроводи хипосензибилизацију код убода осе.01 до 5. Припрема. даје и збрињава пацијента након имуносупресивне терапије. обавља негу и замену каниле. – – – – – – – Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) поставља интравенску канилу.пчеле и др. хранљиве креме и лосионе као превенцију декубита Примењује помагала за очување интегритета коже и заштиту локомоторног система. асистира и приликом збрињавања витално угроженог детета/новорођенчета активно учествује при транспорту витално угроженог новорођенчета асистира лекару приликом пласирања венског или артеријског умбиликалног катетера асистира приликом бужирања уролошких пацијената асистира или самостално превија опекотине и ране асистира приликом пункције можданих комора асистира при постављању ендотрахеалног тубуса и каниле пацијенту и обавља негу. Припрема. асистира при испитивању на лекове (in vivo) расхлађује високофебрилно дете 11 2 .06) који се односе на храњење пацијента. асистира у аспирационим техникама. 5. асистира при постављању централног венског катетера и обавља негу асистира при прикључењу пацијента на апарат за инвазивну и неинвазивну вентилацију. збрињава дете пре и после хируршке интервенције Збрињава умрло дете према правилима и етичком кодексу.– – – – – – асистира (лекару. или непосредно изводи аспирацију секреције код пацијента. Припрема. 6. – – – – – Врши храњење пацијента припрема адаптирана млека и др. припрема. храну за одојчад храни новорођенчад и одојчад(ако су без мајке примљени на лечење) сакупља хумано млеко и адекватно га чува у лактаријуму едукује мајку како правилно да доји дете пропагира подршку природној исхрани – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Напомена: Заједнички послови (од 5. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. даје и збрињава пацијента након цитостатске терапије. лумбалне и стерналне пункције асистира приликом скидања Илизаровог апарата ставља екстензије(по налогу лекара).

исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.и за ЕЕГ са фотостимулацијом • асистира приликом рада трансезофагеалног еха • асистира приликом ендоскопских испитивања – Припрема детета за хируршку интервенцију • припрема детета за операцију опекотина • припрема детета за пластичне операције • припрема детета за операцију са кардио-хируршким аномалијама • припрема детета за трансплатацију бубрега • припрема детета за кранио-фацијалне операције • припрема новорођенчета за операције урођених аномалија • припрема пацијента за операције код политраума • припрема детета за разне друге хируршке операције 11 3 . не да је сами пацијенти узимају под надзором сестре Заједнички послови (од 6.ажурира медицинску и сестринску документацију – засебно води протокол дијализе. – попуњава и води прописану документацију. Планира прописане активности – припрема материјал за рад. Припрема пацијента за медицински третман – припрема дете за функционално. наркотика и цитостатика – планира и спроводи мере и активности за превенцијију настанка интрахоспиталних инфекција на одељењу – врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента. – – – Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) узима узорке крви из венског или артеријског умбиликалног катетера асистира при узимању узорака крви из артерије (радијалис) код детета узима бронхијални аспират Напомена: Заједнички послови (од 7. Напомена: Заједнички послови (од 8. 8.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар).01 до 7. 9.01 до 6. – учествује у примопредаји дужности.01 до 8. – Прегледа. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 7. сређује и врши расподелу пристиглих налаза.– загрева дете у хипотермији Напомена: Пероралну терапију деци даје медицинска сестра а. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента.02) који се односе на планирање прописане активности. дијагностичко и ендоскопско испитивање: • спроводи «пробу глади и жеђи» код детета оболелог од Дијабетес мелитуса • асистира лекару приликом катетеризације срца • асистира приликом уродинамског испитивања урофлов микциона цистометрија • припрема дете за ЕЕГ у сну.

– Едукација и оспособљавање пацијента и њихових родитеља за давање инсулинске терапије. – Едукација и оспособљавање медицинских сестара за рад са кардиохируршким пацијентима Напомена: Заједнички послови (од 10.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара инструментара У операционој сали Најзаступљеније активности из подручја рада(по редоследу учесталости) су следеће: медицинско-техничке интервенције(које захтевају посебну едукацију сестара).01 до 10.Напомена: Заједнички послови (од 9. медицинска документација (део сестринског рада) и учешће у истраживачком раду.03) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. 10. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима): – Едукација мајки за правилну негу и подршка дојењу – Едукација и оспособљавање родитеља новорођенчади која су оперисана од урођених аномалија . 11 4 . исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. њиховим родитељима и сарадницима. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање детета док је у операционој сали). У свом раду медицинска сестра.тех. и контроле шећера у крви и урину – Едукација деце / родитеља/ која су оболеле од Астхме – Едукација деце /родитеља/код употребе деросол терапије – Едукација деце/родитеља/ за ПИЦК тест .01 до 9. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре рaде. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према деци -пацијентима .

делокруг рада медицинских сестара-техничара на радним местима у службама гастроентерологије.техничара Клиничког центра Србије.Удружење медицинских сестара . "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр. хепатологије и дигестивне хирургије Београд. 9. 2005 год 11 5 .

до 25. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. Добрила Пејовић. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. Зора Петровић. Специфични послови радних места медицинских сестара-техничара у: • амбулантно поликлиничким службама • диспанзерским службама • функционално-дијагностичким службама • дневним болницама • стационарним установама • лечилиштима и рехабилитационим центрима Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. септембра 2004. Београд Садржај делокруга припремила: Уредник: Проф. Зорица Милошевић. Милијана Матијевић. орг.инж. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. године у Београду.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у гастроентерологији и дигестивној хирургији су: – Клиника за гастроентерологију и хепатологију КЦ Србије – Клиника за дигестивну хирургију КЦ Србије – Виша медицинска школа. одржаном од 23. Иванка Аџић. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. вмс и дипл. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. рада Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. Опис послова обухвата: врсту. Верица Ћорлука. виша медицинска сестра – Снежана Антонијевић. виша медицинска сестра – Верица Трубајић. 11 6 . виша медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. Др сци Слободанка Манојловић У припреми садржаја учествовале: – Радинка Бралић.

затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента) и здравствено-васпитни рад. и саопштава лекару настале промене.Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара: у Специјалистичкој амбуланти Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: медицинско-техничке интервенције. Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. 11 7 . као и коришћени прибор и инструменте за стерилизацију. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЧКОМ ЦЕНТРУ КЛИНИКЕ ЗА ГЕХ Из подручја рада најзаступлјеније су: медицинско-техничке интервенције (које захтевају посебну едукацију сестре). Спроводи здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице у циљу побољшања здравственог стања и одстрањивања постојећих лоших навика. Даје пацијенту ординирану терапију. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе и шаље уз одговарајућу документацију (по одредби лекара). вођење медицинске документације (део сестринског рада). затим здравствена нега (остварена кроз збринјаванје пацијената док је у дијагностичкој процедури). – – – – – – – – – – – – – – – – – – Успоставља први контакт са пацијентом у циљу добре комуникације. Прати пацијента при спровођењу дијагностичких метода. прибор и провери исправност медицинских апарата (пре почетка рада). Припреми радни простор. медицинска документација (део сестринског рада). материјал. Учествује у пријему/прихватању пацијента. Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијента (по одлуци лекара) на болничко лечење и учествује у одвођењу пацијента на одељење. Узима анамнестичке податке од пацијента и чланова породице. Асистира лекару при прегледу и при медицинским интервенцијама. Учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента (по указаној потреби). упознаје га укратко са начином извођења истих и пружа психичку подршку. Мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара). Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на хоспитално лечење. Прати психофизичко стање пацијента (на опсервацији). Припреми санитетски материјал. Одређује редослед уписа и прегледа пацијената по реду доласка и хитности. здравствено-васпитни рад и учешће у истраживачком раду. Врши примопредају дужности. У свом раду медицинска сестра-техн.

дезинфекција И стерилизација апарата – Контрола исправности апарата – Распреманје употребљеног материјала – Медицинска документација. склерозације.. ПОСТПРОЦЕДУРАЛНЕ активности сестре: – Збринјаванје болесника по завршеној ендоскопији (до момента транспорта до дневне болнице или стационара) – Збринјаванје добијеног материјала – Чишћење. папилотомије. гастроскопија. ПАБА тест. колоноскопија.У свом раду медицинска сестра-техничар дужан је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЛТРАЗВУЧНУ ДИЈАГНОСТИКУ Ради се рутински дијагностички и интервентни ултразвучни преглед (перкутана и ултразвучно вођена биопсија јетре). Стручни послови и радни задаци медицинске сестре у функционалној јединици су: – Припрема болесника и потребног материјала – Асистирање лекару при извођењу манометрија – Самостално извођење тестова (дуоденална тубажа. 11 8 .) – Вођење медицинске документација – Издавање резултата – Набавка неопходног материјала за нормално функционисање јединице. дуоденоскопија. постављање бенд лигатура. капсула) – Контрола стања болесника – Узимање материјала за ПХ верификацију. ентроскопија. Комбинована ендо-ехо метода. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕНДОСКОПСКУ И ФУНКЦИОНАЛНУ ДИЈАГНОСТИКУ У ендоскопским салама медицинска сестра ради у тиму И асистира лекару при Извођењу одређених ендоскопских процедура И интервенција а неке Активности обавља самостално (по одредби лекара) ПРЕПРОЦЕДУРАЛНЕ активности сестре: – Успоставља добру комуникацију са болесником – Психичка припрема болесника – Физичка припрема болесника – Медикаментозна припрема болесника (по потребе И анестезија) – Припрема апарата и материјала за процедуру. полипектомије. ПРОЦЕДУРАЛНЕ активности сестре: – Асистирање при дијагностичкој И интервентној ендоскопској процедури (езофагоскопија. ЕРЦП..

У свом раду медицинска сестра-техн. симпозијуми) у цилју поболјшанја стручности И квалитета рада медицинских сестара-техничара. б) Из медицинско-техничког рада: – Асистира лекару при вршењу абдоминалне пункције (организује препроцедуралне. процедуралне и постпроцедуралне активности). – Врши требовање лекова. – Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом.Стручни послови и радни задаци медицинске сестре су: – Прозива болесника у одређено време – Успоставља добру комуникацију са болесником – Узима одговарајућу документацију – Припрема болесника за преглед – Припрема апарат и проверава његову исправност – Припрема материјал за интервентни ултразвук – Асистира при извођењу биопсија јетре (перкутана и вођена) – Прати стање болесника током интервенције – Збринјава материјал добијен биопсијом – Збринјава и опсервира болесника по завршеној интервенцији – Збринјаванје апарата и утрошеног материјал – Вођење медицинске документације – Припрема материјала и инструмената за стерилизацију – Обезбеђује потребан материјал за нормално функционисање одељења – Спроводи здравствено-васпитни рад. медицинску документацију и организује дијагностичке прегледе које је одредио лекар. – Успостави добру комуникацију са пацијентом. конгреси. – Узима узорке биолошког материјала од пацијента за лабораторијске анализе (по одредби лекара). Увођенјем нових дијагностичких процедура неопходна је стална едукација медицинских сестара (предаванја. средстава и инструмената за рад. затим из медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитног рада. У дијагностичком центру Клинике за ГЕХ раде сестре са вишом и средњом стручним образованјем. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара: дневној болници Из подручја рада најзаступљеније су активности из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. 11 9 . дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – Припреми пацијента. – Документује остварене активности здравствене неге. – Мери и евидентира виталне функције пацијента (по одредби лекара). а) Из здравствене неге и збрињавања пацијента: – Прихвата пацијента и смешта га у постељу. – Припреми и даје ординирану терапију. семинари.

и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања код пацијента (декомпензована цироза јетре са енцефалопатијом. или премештај из болничког одељења. стање анемије узроковане крварењем из дигестивног тракта и др.). Поставља циљеве неге. Утврђује потребе за здравственом негом. као и наведене врсте неге (од 1. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара.05). 1. Реализује планирану негу – Учествује у припреми пацијента за отпуст. – Обезбеђује пацијенту са цирозоменцефалопатијом одговарајући кревет (са заштитним страницама). У свом раду медицинска сестра-техн. Кронова болест.01 до 1. и одређује врсту неге. коматозно стање. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). у Клиници за Гастроентерологију и хепатологију (ГЕХ). медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). егзацербација запаљенског процеса дебелог црева – улцерозни колитис.в) Успоставља (комплетира) прописану медицинску документацију за пацијента који се налази у дневној болници гастроентеролошке службе (део сестринског рада). Прави класификацију по систему прогресивне неге. за све време његове хоспитализације. – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања). Поставља сестринску дијагнозу и колаборативни проблем. акутни холангитис. – Успоставља комуникацију (ако је иста могућа) са пацијентом и члановима породице. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Прави план неге. Евалуира план – самостално или са руководећом медицинском сестром-техн. акутно крварење из дигестивног тракта .). Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара: у болничком одељењу гастроентеролошке и хепатолошке (ГЕХ) службе Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости)су из: здравствене неге. Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн. акутизација хроничног панкреатитиса. сређује и анализира податке сестринске анамнезе. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). (Прикупља. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема гастроентеролошког пацијента на болничко лечење. 12 0 . акутна инсуфицијенција јетре. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.

контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља. – Врши повећани (или стални) надзор пацијента са ургентним стањем. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. социјално) и остварује следеће процедуре: – Припрема материјал. – Утврђује покретљивост пацијента. Напомена: Заједнички послови (од 2. Збрињава пацијента (телесно. – Процењује анксиозност и оријентисаност пацијента у времену и простору.01 до 2. – Врши надзор пацијента у хоспиталним условима у зависности од промене тежине стања. 12 1 . Врши надзор (контролу) пацијента – Учествује у лекарској визити. моторних функција пацијента. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама.04) који се односе на збрињавање пацијента. асистира лекару и збрињава пацијента након биопсије јетре. – Збрињава умрло лице према правилима и етичком кодексу. – Припрема материјал.2. обраћа посебну пажњу на предилекциона места (ради спречавања настанка декубитусних рана). душевно. – Припрема материјал. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Поставља уринарни катетер (по потреби и одлуци лекара). асистира и збрињава пацијента након терапије.01 до 4. стање коже и слузокожа.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. асистира лекару и збрињава пацијента након абдоминалне пункције. – Примењује масажу. зеница. Напомена: Заједнички послови (од 3.01 до 3. Прати опште стање пацијента. хранљиве креме и лосионе – Води рачуна о степену покретљивости пацијента. спроводи негу и замену катетера. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Припрема материјал. асистира и збрињава пацијента након давања лековитих клизми. Напомена: Заједнички послови (од 4. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати сензорно-перцептивне и когнитивне способности пацијента. 3. 4. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Спроводи тренинг мокраћне бешике. прати функцију сфинктера и др.12) који се односе на мерење. – Прати стање свести.

– Узима узорак урина за рутински преглед. – Планира и заказује: ендоскопска испитивања. 7.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). обавља негу и замену каниле. за културу и антибиограм. Напомена: Заједнички послови (од 7. за бакар. ехотомографска испитивања. за интерреакцију и факторе коагулације. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. за имунолошка испитивања. – Узима узорак крви за вирусе: Hbs. Напомена: Заједнички послови (од 6. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) – Поставља интравенску канилу.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). Врши храњење пацијента – Процењује способност пацијента да конзумира храну. за гљивице. Узима биолошки материјал од пацијента за лабораторијске анализе (по одлуци лекара) – Узима узорак крви за рутинске анализе. – Прегледа.5. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Шаље узети узорак абдоминалног пунктата за одређивање малигних ћелија. – Узима узорак столице за рутински преглед. Напомена: Заједнички послови (од 5. 6. HCV. радиолошка испитивања. Напомена: Заједнички послови (од 8. за амонијак. – Учествује у примопредаји дужности. биопсије (ендоскопске). полипектомије (при ендоскопији). за Тu markere. У договору са лекаром и дијететичаром одређује одговарајућу дијету.01 до 8. за културу и антибиограм. – Попуњава и води прописану документацију. пункције (абдоминалне). – Узима (или шаље узети) узорак бриса за културу и антибиограм. 12 2 .01 до 7. – Шаље узети узорак абдоминалног пунктата за биохемијске анализе.01 до 6. Планира прописане активности (које је одредио лекар) – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента.01 до 5. 8. радиоизотопска испитивања и др. – Узима узорак урина за културу и антибиограм. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. HIV. за паразите и гљивице. – Асистира при давању лека интратекалним путем. – Узима узорак столице за окултно крварење (Adler Weber). исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.02) који се односе на планирање прописане активности. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. PCR.

10. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. 12 3 . за нуклеарну магнетну резонанцу. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). Напомена: Заједнички послови (од 9. за ентероклизу. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања (пацијента са повредом абдомена. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Припрема пацијента за медицински третман – Припрема пацијента за горњу ендоскопију (езофагоскопију. флексибилну ректосигмоидоскопију). Напомена: Заједнички послови (од 10. ентероскопију).07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. па тако и за гастроентерологију и хепатологију. – Припрема пацијента за доњу ендоскопију (колоноскопију. за ендо-ехо (комбинована ендоскопско-ултразвучна дијагностика). Кронове болести. за иригографију. за Биопсију јетре (слепу и циљану). У свом раду медицинска сестра-техн. за абдоминалну пункцију. за физиотерапијски третман.01 до 10. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. за Rtg гастродуоденума.). за лапароскопију.01 до 9. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци лекара). за ERCP. дуоденоскопију. за компјутеризовану томографију (skener). У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема хируршког пацијента на болничко лечење. за blood pool и сцинтиграфију јетре. 1. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране хирурга. за ангиографију и спленопортографију. Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара: у болничком одељењу дигестивне хирургије Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости)су из: здравствене неге. са септичним стањем.9. акутним крварењем из дигестивног тракта и др. цирозе јетре.03) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. за пласирање Blek Moor sonde. гастроскопију. улкуса и глутенске ентеропатије. – Едукује и оспособљава чланове породице о исхрани пацијента у кућним условима. – Спроводи индивидуални рад (утиче на укупно понашање и оспособљавање пацијента за активности свакодневног живота. – Припрема пацијента за ехо абдомена. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима): – Обучава пацијента о хигијенско-дијететском режиму у стањима улцерозног колитиса.

код масивних операција (јетре. код извршених интервентних ендоскопија (ERCP.– – – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања). 3. – Прати функцију сфинктера. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама.) – Код непосредно оперисаног пацијента чије здравствено стање не захтева интензивну негу и терапију. код одвикавања оперисаног пацијента од вештачке вентилације плућа. гликемије. код оперисаног пацијента са апстиненцијалним синдромом (алкохол. као и наведене врсте неге (од 1. 2. hematemeza).05). Т. мизерере.01 до 2. и одређује врсту неге. 12 4 . у постоперативном току приликом буђења пацијента из опште анестезије. пацијента на монитору. боју и количину излучевина (кроз назогастричну сонду. Прати опште стање пацијента. хепатореналног синдрома и др. у малој карлици. уринарним и ректалним катетером. када је на респиратору. контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља. урина. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн. ендокринолошких и др. гастропластика и др.). у абдоминалној хирургији. или премештај из болничког одељења. дуоденопанкреатектомија. садржај илео стоме.). Врши надзор (контролу) пацијента – Врши повећани надзор код пацијента: на инфузионој или трансфузионој терапији.дреном. исти су као и у осталим хируршким гранама медицине у којима сестре раде. полипектомија.). за све време његове хоспитализације. – Учествује у лекарској визити.01 до 1. – Прати изглед. меlena. – Врши стални надзор код пацијента: са измењеним стањем свести. Учествује у припреми пацијента за отпуст. код свих акутних стања. код оперисаних пацијената са високим оперативним ризиком (кардиолошких. код агитираних болесника (септична стања екстремне хипербилирубинемије. дрога и др. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати стање свести оперисаног пацијента. Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). Напомена: Заједнички послови (од 2. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. абдоминалном дренажом. – Прати ацидобазни статус пацијента. хематемезе. склерозација и др. код претећих и крварења у току из дигестивног тракта (variksi једњака. назогастричном сондом.12) који се односе на мерење. коло стоме. повраћаних маса. мелене. после извршених инвазивних дијагностичких процедура. – Централни венски притисак. – Код пацијената са торакалном дренажом. столице). дренажу. – Прати стање коже и слузокожа. хематолошких. урее.).

евакуационој).Напомена: Заједнички послови (од 3. – Поставља цев за ветрове код оперисаног пацијента. при плеуралној пункцији (дијагностичкој. 12 5 . исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. све док није сам у стању да се стара о личној хигијени). при пласирању епидуралног катетера. Збрињава пацијента (телесно.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. – Спроводи одговарајућу негу. Врши храњење пацијента – Процењује способност пацијента да узима храну.01 до 4. 5. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. У договору са лекаром и дијететичаром одређује одговарајућу дијету. креме. – Спроводи тоалету дисајног стабла. – Води рачуна о степену покретљивости пацијента. при абдоминалној пункцији (дијагностичкој. социјално) и обавља стручне интервенције које се односе на: Терапијске процедуре – Асистира хирургу при постављању ендотрахеалног тубуса пацијенту и обавља негу. – Асистира или самостално обезбеђује артеријску линију. при кардио-пулмоналној реанимацији (по потреби). обраћа посебну пажњу на предилекциона места (ради спречавања настанка декубитусних рана). Остварује добру комуникацију са пацијентом – Спроводи одговарајућу психотерапију у циљу бржег оздрављења. – Асистира при пласирању CVK и спроводи негу. или код промене здравственог стања пацијента. – Спроводи превенцију хоспитализма. по завршетку сваке интервенције. – Асистира или самостално (по налогу хирурга) пласира назогастричну сонду и спроводи негу. пропира дренове. асистира и збрињава пацијента након терапије.04) који се односе на збрињавање пацијента. при пласирању цистофикса. скида шавове. 4. – Поставља уринарни катетер (по потреби и одлуци лекара). – Спроводи масажу лежећег пацијента (благи раствор алкохола. – Припрема материјал. – Асистира (или по одобрењу хирурга) превија пацијента. при постављању пацијента на апарат за вештачку вентилацију плућа. – Врши припрему (психичку и физичку) пацијента за ординиране дијагностичке и терапијске процедуре. спроводи негу и замену катетера. – Асистира при извођењу мањих хируршких интервенција. – Збрињава умрло лице према правилима и етичком кодексу. Напомена: Заједнички послови (од 4. купање или пребрисавање оперисаног пацијента у кревету.01 до 3. душевно. Хигијенске процедуре – Спроводи хигијенски третман (умивање. евакуационој). лосиони).

исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. припрема материјал за рад (пере. – Даје кортизонске клизме интраректалним путем. 6. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. обавља негу (хепаринизацију) и врши замену каниле. – Врши проверу апарата.01 до 7.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. 7. кроз назогастричну сонду.02) који се односе на планирање прописане активности. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) – Поставља интравенску канилу. – Планира и спроводи негу болесника по свим фазама ПЗН.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). сређује и врши расподелу пристиглих налаза. Планира прописане активности (које је одредио лекар) – Планира и врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента. – Даје лекару на увид резултате. – Попуњава и води прописану документацију. Узима биолошки материјал од пацијента за лабораторијске анализе (по одлуци лекара) – Узима садржај дрена (амилазе. – Асистира хирургу при узимању ткива за ПХ верификацију. – За хируршку интервенцију: Врши лаважу желуца.01 до 8. Манометрију. Даје клизму. или спроводи ентералну исхрану (нутри пумпа). Припрема пацијента за медицински третман – За функционално дијагностичка и ендоскопска испитивања: Езофагогастродуоденоскопију.01 до 5. Аноректо колоскопију. – Води. Напомена: Заједнички послови (од 6. – Прегледа. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Поставља инфузомат пумпу. сређује и ажурира медицинску и сестринску документацију. дезинфикује и врши стерилизацију). Напомена: Заједнички послови (од 7. Напомена: Заједнички послови (од 5.01 до 6.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). 8. – Учествује у примопредаји дужности. асцитес). 9. перкутану гастростому и јејуностому. – Даје прописану терапију преко епидуралног катетера. одређује и прати проток течности. – Даје обавештења блиској родбини о стању пацијента у оквиру својих надлежности. или по налогу хирурга оперисаном пацијенту даје храну: парентералним путем. Интервентну ендоскопију. – Обавља циторедуктивне процедуре кроз абдоминални дрен. Напомена: Заједнички послови (од 8. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.– Прати акт гутања. 12 6 . реферише стање пацијента. кроз гастростому.

– Едукује и оспособљава чланове породице (или пацијенту блиске особе) за негу у кућним условима. Напомена: Заједнички послови (од 10. илео. коло. 12 7 . уретеро или нефро стома). исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Едукује пацијента за: негу стоме (зависно од тога да ли је урађена: гастро. – Учи пацијента правилној исхрани и припремању хране за храњење на гастро и јејуностому. – Обавештава пацијента и даје препоруке у вези рада у Стома-центру (сугерише му активно укључење у рад стома – удружења). Припрема пацијента за отпуст са болничког лечења.03) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. и за употребу стома помагала.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. хепатологију и дигестивну хирургију. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима): Индивидуални рад са пацијентом: – Обучава пацијента о хигијенско-дијететском режиму. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. Напомена: Заједнички послови (од 9. јејуно.01 до 9.– – – Врши лаважу колона и пропирање завршног дела ректума. даје упутство о врсти намирница и припремању хране за унос преко гастро-јеју-ностоме. за самосталну иригацију. па тако и за гастроентерологију. за храњење преко гастро-јејуностому. – Оспособљава пацијента за активности свакодневног живота. 10. Даје упутство за одржавање катетера код храњења на стому. Даје препоруке и оспособљава чланове породице у вези исхране пацијента у кућним условима. Рад у малој групи: – Оспособљава пацијенте и чланове породице за негу стома и употребу стома помагала.01 до 10. Поставља еластичне завоје (тромбоемболичка профилакса).

колоректална хирургија. осим опште (абдоминалне) хирургије. рад медицинске сестре-техн. бактериолошки или цитолошки материјал за преглед и евидентира у прописане формуларе – раздужује утрошен материјал у току операције на посебном формулару – води евиденцију о уграђеном материјалу у посебну свеску – распрема апарате и њихове делове после операције. езофагеална са торакалном. шавни.) – припрема себе за оперативни захват – припрема и гарнира инструментарске сточиће – припрема стерилне инструменте – сетове (у зависности од интервенције која се ради) – припрема и контролише исправност апарата и њихових делова за операцију – помаже при облачењу хируршке екипе – поставља пацијента на операциони сто у одговарајући положај (у зависности од хируршког захвата и интервенције која се ради) – учествује у припреми оперативног поља и гарнирању истог (заједно са хирургом) – поставља неутралну електроду за термокаутер – асистира хирургу при стављању уринарног катетера – учествује активно у току оперативног захвата додајући хирургу одговарајуће инструменте. Вршећи препроцедуралне. шавни и уградни материјал потребан за операцију – стерилише додатне инструменте за операцију – прати рад екипе у току хируршке интервенције. уградни материјал и др. водећи рачуна о стерилности инструмената и осталог материјала – помаже при преношењу пацијента са операционог стола (по завршетку операције) – броји употребљене газе и инструменте после операције – помаже код распремања хируршке екипе – пере инструменте после операције и спрема их за стерилизацију – пакује патохистолошки. гастроинтестинална. а делове спрема за стерилизацију) – збрињава оперативну рану после интервенције (превија и лепи леукопласт) – стара се да операциона сала буде распремљена по завршетку оперативног програма – води рачуна о хигијенском одржавању операционе сале – контролише рад помоћног радника у операционој сали – стерилише инструменте. процедуралне и постпроцедуралне активности. – инструментарке је следећи: – припрема потребан материјал за сваку планирану хируршку интервенцију (стерилан веш. (пере и враћа на место. врше се још: лапароскопска. завојни. хепатобилијарна.инструментара у дигестивној хирургији У хируршким установама за болести дигестивног система.Стручни послови медицинске сестре-техничара . ако је потребно за даљи хируршки рад – обавља медицинско-административне послове прописане у операционој сали – обезбеђује и наручује потребан операциони веш – контролише начин сакупљања и одношења употребљеног веша из операционе сале – води рачуна о стерилизацији и њеној бактериолошкој контроли (једном недељно) – води евиденциону књигу контроле стерилизације 12 8 .

завојни материјал. уградни. 12 9 . уноси прописане податке у оперативни протокол (а статистичке податке о броју оперисаних пацијената доставља одговарајућој служби) прати достигнућа у инструментарском раду и уводи новине у рад стара се о спровођењу кућног реда у операционој сали требује нове апарате за операциону салу и води рачуна о њиховој исправности сарађује са техничком службом у вези поправке апарата и њиховом правилном одржавању сарађује са епидемиолошком службом и узима брисеве са стерилисаног материјала води рачуна о правилном транспорту отпадног материјала (набавља потребну количину кеса за његов транспорт) организује детаљно прање операционе сале (једном недељно) и набавља средства за чишћење у довољним количинама.– – – – – – – – – требује шавни. дезинфекциона средства. растворе и др. рукавице.

Удружење медицинских сестара . "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр.техничара Клиничког центра Србије. 10 делокруг рада медицинских сестара-техничара на радним местима у службама стоматологије Београд. 13 0 . 2005 год.

септембра 2004. до 25. Милијана Матијевић. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. године у Београду. Верица Ћорлука. виша медицинска сестра – Јела Стевић. зубни техничар – Марлена Солдо. одржаном од 23. Зора Петровић. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. Зорица Милошевић. вмс стоматолошка сестра – Нада Шпирић. вмс стоматолошка сестра – Милица Бак. РО техничар – Веселинка Вукосављевић. Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. Добрила Пејовић. вмс стоматолошка сестра – Снежана Бојић. Иванка Аџић. виша медицинска сестра – Милорад Савић.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у оториноларингологији и максилофацијалној хирургији су: – КЦС-Београд – Дом здравља Нови Сад-Нови Сад – Дом здравља Вождовац-Београд – Дом здравља-Опово-Опово – Приватна стоматолошка служба-Нови Сад – СМШ 7. виша медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. април-Нови Сад Уредник: Драгица Булатовић. вмс стоматолошка сестра – Славица Ђорђевић Докић.инжењер организације рада. вмс и дипл. стоматолошка сестра – Наташа Жмирић-Кесић. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. 13 1 . виша медицинска сестра Садржај делокруга припремиле: – Зора Роквић.

сестара-техн. протетику. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. дечију и превентивну стоматологију. пацијента у операционој сали и у кући по позиву). – Евидентира доступност термина и заказује долазак пацијента у ординацију. у: Стоматолошкој служби Дома здравља. – Припрема апарате и материјале за рад ( припрема радног места). – Прати стање залиха стоматолошког материјала и сигнализира набавку истог. оралну хирургију. – Познаје рад на компјутеру (уколико га ординација има). Заједнички специфични послови су следећи: – Успоставља добру комуникацију са пацијентом и/или његовим пратиоцем (уколико је пацијент дете или особа зависна од туђе помоћи). – Прати стање пацијента у току рада и учествује у реанимацији. – Брине и контролише рад у стоматолошкој амбуланти или операционој сали водећи рачуна да се употребљава заштитна маска и рукавице у току рада са пацијентима. – Координира рад са протетичаром. медицинско технички рад (који захтева посебну едукацију сестара). дечије и превентивне стоматологије. кабинетима и приватној пракси Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. 13 2 . ортопедије вилице и протетике у операционим салама и дневној болници: Сестринске активности у стоматолошкој пракси огледају се у тимском раду који повезује разне области стоматологије (конзервативу. оралне хирургије. – Распрема употребљене инструменте. – Узима пратећу документацију и обави прихват пацијента. – Одржава и контролише исправност апарата и насадних уређаја и обавештава одговорну особу о стању истих. имплантологију и др. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. ортодонцију. – Асистира стоматологу у току рада у ординацији или операционој сали. оралним хирургом и др. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара у ординацијама: стоматологије. уколико лечење пацијента то захтева. припрема и стерилише за рад у ординацији или операционој сали. клиникама. – Припрема и прати пацијента у ординацију или операциону салу. Опис послова обухвата: врсту. вођење медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитни и истраживачки рад. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. парадентологије.) су следеће: здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента.Специфични послови радних места медиц.

уста. Води специфичну документацију о набавци и потрошњи специфичног материјала у протетици (паладор и злато) по утврђеним законским прописима. 13 3 .). Учествује у едукацији и здравствено-васпитном раду у предшколским установама и школама у вези правилног одржавања хигијене зуба. Учествује у едукацији новопримљених сестара. Припрема инструменте и материјал за рад на терену (у кући код старих и непокретних пацијената) Припрема инструменте и материјал за рад у предшколским и школским установама (контролни прегледи. Врши наплату партиципације и осталих материјалних трошкова које пацијент треба да плати за добијену услугу Врши уплату на пошти код већих инвестиција коју је пацијент уплатио за добијену услугу (по потреби) Врши доношење и одношење протетских радова (када је ординација на селу или даље од централне службе. флуоризација и др. Учествује у едукацији студената стоматолошког факултета и ученика сређује школе у току праксе.– – – – – – – – – – Попуњава одговарајуће образце које поседује ординација или служба.

11 делокруг рада медицинских сестара-техничара на радним местима у службама ортопедске хирургије и трауматологије Београд.Удружење медицинских сестара . 2005 год. 13 4 . "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр.техничара Клиничког центра Србије.

Београд – Клиника за трауматолог. Осим прегледа од стране хирурга. уклањање спољних фиксатора. лече и негују пацијенти којима је потребна одређена хируршка 13 5 . пункција зглоба. Иванка Аџић. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. године у Београду.) Медицинска сестратехн. орг. виша медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. учествује у свим овим активностима и асистира лекару као члан његовог тима. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. овде се врше и одређене дијагностичке и терапеутске процедуре у дневним болницама(превијање. Специфични послови радних места медиц. Зорица Милошевић. Војномедицинске академија Садржај делокруга припремиле: – Надица Икић. виша медицинска сестра – Гордана Павковић. одржаном од 23. На болничким одељењима ортопедске хирургије и трауматологије. инфилтрација инјекционих лекова.инж. У Пријемно-тријажној амбуланти примају се сви пацијенти са повредама локомоторног система. као и мултиплим повредама. медицинска сестра – Верица Живковић. у ортопедској хирургији и трауматологији су: – Институт за ортопедску хирургију и трауматологију КЦС. сестара-техн. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. Добрила Пејовић. и ортопедију. У јединице за интензивну негу примају се пацијенти са најтежим повредама локомоторног система. Верица Ћорлука. Киршнерових игала и др.сестара-техн. Милијана Матијевић. обрада ране. у: – амбулантно поликлиничким службама – дневним болницама – стационарним установама – лечилиштима и рехабилитационим центрима Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. септембра 2004. стављање или корекција гипса. смештају се. вмс и дипл. Опис послова обухвата: врсту. рада Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. до 25. Зора Петровић. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. виша медицинска сестра – Недељка Ивановић.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медиц. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. *У Поликлиничко-дијагностичким одељењима ортопедске хирургије и трауматологије обављају се први и контролни прегледи пацијената.

– – – – – – – – – – – – – – – – – Успоставља први контакт (уколико је то могуће) са пацијентом у циљу добре комуникације. инструментар. Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. пере инструменте и спрема за стерилизацију. медицинска сестра – техничар. Учествује у пријему/прихватању пацијента. Припрема радни простор. Због свега наведеног организација службе захтева тимски рад на високом стручном нивоу: хирург. Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на хоспитално лечење. гипсер. прибор и проверава исправност медицинских апарата (пре почетка рада). Узима анамнестичке податке од пацијента и чланова породице. и саопштава лекару настале промене. јер већина пацијената је непокретна или тешко покретна. циркулаторних поремећаја. Врши примопредају дужности. патолошких стања и трауме локомоторног система – које спадају у високо ризичне интервенције – због могућих компликација у смислу: инфекција. Даје пацијенту ординирану терапију. Учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента. Асистира хирургу при прегледу и при медицинским интервенцијама. материјал. захтева стални надзор. Припрема и пакује материјал у добоше за стерилизацију. затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента) и здравствено-васпитни рад. Мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара). те последично виталне угрожености пацијената. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара: у Специјалистичкој амбуланти Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: медицинско-техничке интервенције. вођење медицинске документације (део сестринског рада). Прати психофизичко стање пацијента (на опсервацији). дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијента (по одлуци лекара) на болничко лечење и учествује у одвођењу пацијента на одељење.или због повреде локомоторног система. оперативно и неоперативно лечење. Ортопедска хирургија и трауматологија је специфична у свом делокругу рада што подразумева стално праћење. 13 6 . која због могућих компликација.интервенција. У свом раду медицинска сестра-техн. Врши здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице у циљу побољшања здравственог стања. дијагностичке третмане. Одређује редослед уписа и прегледа пацијената по реду доласка и хитности. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе и шаље уз одговарајућу документацију (по одредби лекара).

13 7 . У свом раду медицинска сестра-техн. б) Из медицинско-техничког рада: – Припрема пацијента и асистира лекару при вршењу атроскопске дијагностике и терапије на зглобовима (организује препроцедуралне. при вађењу мањих Киршнерових игала. или давању лека у зглоб. – Узима узорке биолошког материјала од пацијента за лабораторијске анализе (по одредби лекара). – Документује остварене активности здравствене неге. – Припрема. – Припрема пацијента и асистира хирургу: при инцизији ( код апсцеса. – Мери и евидентира виталне функције пацијента (по одредби лекара). затим из медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитног рада. медицинску документацију и организује дијагностичке прегледе које је одредио лекар. – Припреми и даје ординирану терапију. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – Превија и негује декубитусне ране. – Припрема пацијента и асистира хирургу: при скидању спољашњих фиксатора. а) Из здравствене неге и збрињавања пацијента: – Прихвата пацијента и смешта га у постељу. – Припрема пацијента. – Врши требовање лекова. средстава и инструмената за рад. – Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом. – Припреми пацијента. потребна средства и асистира хирургу: при пункцији зглоба. процедуралне и постпроцедуралне активности).Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара: у дневној болници Из подручја рада најзаступљеније су активности из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. – Успостави добру комуникацију са пацијентом. флегмоне). асистира хирургу и збрињава пацијента после ампутације прстију или делова истих( код суве гангрене). в) Успоставља (комплетира) прописану медицинску документацију за пацијента који се налази у дневној болници ортопедско – трауматолошке службе (део сестринског рада).

– Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања). у Ортопедској хирургији или Трауматологији.Обзиром да је већина пацијената непокретна или тешко покретна. 13 8 . Напомена: Заједнички послови (од 2. или полуинтезивна нега (ПИН) и адекватно збрињавање. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Прати опште стање пацијента. трауматских ампутација и др. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). Напомена: Заједнички послови радног места медицинске сестре/техн. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству.Стручни послови и задаци медицинске сестре/техничара: болничком одељењу Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости)су из: здравствене неге. повреда кичменог стуба са и без неуролошког дефицита. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима.).01 до 1. – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајуће болничко одељење (по договору и одлуци хирурга). – Прати температуру ( телесну и екстремитета). – Прати стање свести пацијента. или премештај из болничког одељења. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента – Учествује у процесу редовног или хитног пријема трауматолошког пацијента на болничко лечење. као и наведене врсте неге (од 1. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Прати стање оперативне ране.01 до 2. – Контролише правилан положај екстремитета у имобилизацији. 1. најчешће им се мора пружити интензивна (ИН). медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља. и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања ( политраума. и одређује врсту неге. – Учествује у припреми пацијента за отпуст. – Мери излучену течност кроз дренажу.траума локомоторног система. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) – Прати циркулацију код постављене имобилизације пацијенту. стање коже и слузокожа. – Прати стање моторних функција пацијента. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране хирурга. прати функцију сфинктера и др.05).. за све време његове хоспитализације.12) који се односе на мерење. У свом раду медицинска сестра-техн. – Мери унету и укупно излучену течност кроз проточну дренажу. 2.

03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. Напомена: Заједнички послови (од 3. – Припрема пацијента и асистира при скидању конаца са оперативне ране. – Збрињава умрло лице према правилима и етичком кодексу.01 до 4. потребна средства и асистира при постављању екстензије. – Примењује масажу хранљивим кремама. положај екстремитета и имобилизацију. социјално) и остварује следеће процедуре: – Асистира (хирургу. – Припрема пацијента и асистира хирургу при мануелној репозицији. – Припреми пацијента и асистира при постављању и скидању имобилизације. – Припрема пацијента. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. диурезу. циркулацију. Врши надзор (контролу) пацијента – Врши посебни надзор – код пацијента са политраумом. – Контролише циркулацију: код реплантације. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. и тада сестра у кратким и одређеним временским интервалима контролише и прати: оперативну рану..01 до 3. купање. – Бандажира патрљак екстремитета и припрема га за ортопедско помагало. – Даје савет пацијенту како да се прилагоди и живи са инвалидитетом (привременим или трајним). СИН или ПН). – Припрема пацијента за хируршку интервенцију. спроводи негу и замену катетера. – Асистира хирургу при постављању централног венског катетера пацијенту и обавља негу. – Припрема пацијента и асистира при збрињавању отворених рана и повреда локомоторног система. Напомена: Заједнички послови (од 4. излучену течност кроз дренажу. – Контролише издренирану количину крви из оперативне ране – Учествује у лекарској визити. – Превија и негује декубитусне ране (сестра је дужна да региструје да ли је пацијент дошао са ран или је исту добио на оделењу). – Саветује породицу како да помогне пацијенту да се прилагоди насталој ситуацији. – Спроводи постоперативну негу пацијента (непосредно након операције његово здравствено стање може захтевати одређену врсту неге: ИН. и Трауматологији исти су као и у осталим 13 9 . васкуларног режња.). односно екипи за реанимацију) при кардио-церебропулмоналној реанимацији пацијента (по потреби). – Мења положај тела пацијенту са повредом кичме (на свака 2 сата). Обави преоперативну припрему пацијента (давање клизме. – Припрема пацијента. Збрињава пацијента (телесно.3. скидање имобилизације и др. интегритет коже и др. бријање и дезинфекцију оперативног поља. 4. – Поставља уринарни катетер пацијенту (по потреби и одлуци лекара). асистира при превијању оперативне ране и обавља негу.04) који се односе на збрињавање пацијента на Ортопедској хирургији. душевно. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама.

Напомена: Заједнички послови (од 5. 7.01 до 5. – Припрема за стерилизацију опрему и материјал за рад – Учествује у примопредаји дужности.01 до 8. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. при постављању имобилизације. – Узима узорке мокраће за уринокултуру.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). сцинтиграфију скелета. фистулографију. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – – – – – Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) Поставља интравенску канилу. за гасне анализе (код операције дугих костију. или нагњечења веће групе мишића). Даје пацијенту антикоагулантну терапију.01 до 6. Врши храњење пацијента – Спроводи храњење непокретног пацијента и прати акт гутања. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. физикални третман. а специфично је то што већина пацијената је тешко покретно или непокретно. Даје пацијенту прописану антитетанусну терапију.03) који се односе на: планирање прописане активности. Напомена: Заједнички послови (од 6. 8.брис код спољних фиксатора – Асистира хирургу код узимања ликвора. 9. – Брис ране на антибиограм. 14 0 . 5. – Прегледа. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. припрему опреме и материјала за рад и сређивање медицинске документације. – Заказује пацијента за скидање фиксатора и вађење имплантата: – Попуњава и води прописану документацију. крвну слику.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. Напомена: Заједнички послови (од 7.ортопедско помагало. шаље узети биолошки материјал у одговарајућу лабораторију. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Планира прописане активности – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента. миелографију.01 до 7. магнетну резонанцу. Напомена: Заједнички послови (од 8. протетисање постоперативног патрљка.гранама медицине у којима сестре раде. Асистира хирургу: при репозицији. 6. Припрема пацијента за медицински третман – Припреми пацијента (по одлуци лекара) за одговарајућу активност: скенер. за бањско лечење итд. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) – Узима узорке крви од пацијента за хемокултуру (код септичног стања).11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). обавља негу и замену каниле. Уноси прописани лек кроз систем проточне дренаже. хируршку интервенцију.

али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. да ускладе свакодневне активности у којима ће учествовати и пацијент – Саветује их: како да помогну члану породице у даљој рехабилитацији.инструментара у операционој сали Вршећи препроцедуралне. инструменте.01 до 9.). Стручни послови медицинске сестре/техн.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. аспиратора и др. – Учи га о начину како да се рехабилитује.02) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни.) – учествује у реализацији оперативног плана (договор хирурга и инструментарке о распореду операција у салама. колица и др. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.01 до 10. ендоскопских. имплантате. шавни материјал и др. Напомена: Заједнички послови (од 10. Рад сестре са члановима породице: – Учи их: како да помогну члану породице да живи са насталим инвалидитетом. . процедуралне и постпроцедуралне активности у ОП сали.Напомена: Заједнички послови (од 9. улази у кола и др.). – Учи пацијента да спроводи хигијенско-дијететски режим ( како да седи. 10. – Упућује га како да набави и користи ортопедско помагало (штаке. ходалицу. како да набаве и да помогну пацијенту у коришћењу ортопедског помагала. завојни. – инструментарке је следећи: – припрема потребан материјал за сваку хируршку интервенцију (стерилан веш. зависно од специфичности и тежине сваке планиране операције) – припрема себе за оперативни захват – припрема и гарнира инструментарске сточиће: поставља стерилне инструменте – сетове (у зависности од интервенције која се ради) – припрема и контролише исправност апарата за операцију (електричних. Учење о здрављу (кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима) У оквиру индивидуалног рада са пацијентом: – Учи пацијента како да живи са привременим или сталним инвалидитетом. рад медицинске сестре-техн.) – помаже при облачењу хируршке екипе – успоставља добру комуникацију са пацијентом (ако је иста могућа непосредно пред операцију) – поставља пацијента на операциони сто у одговарајући положај (у зависности од хируршког захвата и интервенције која се ради) – учествује активно у току оперативног захвата додајући хирургу одговарајуће инструменте. апарата за електрокоагулацију. шавни и уградни материјал потребан за операцију 14 1 . – Учи и оспособљава пацијента за активности свакодневног живота. микроскопа за микрохируршке операције.

растворе и др. а делове спрема за стерилизацију) води рачуна о хигијенском одржавању операционе сале контролише рад помоћног радника у операционој сали стерилише инструменте. зглоба прста. за остеопластику. колена.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – стерилише додатне инструменте за операцију помаже хирургу при узимању коштаних делова за коштану банку (паковање и збрињавање у одговарајуће посуде.. антибиотике и др. зглоба рамена. Johnson & Johnson. од њиховог стављања у коштану банку до правилног одмрзавања и апликације набавља шавни материјал (за одређени тип операција) обавља медицинско-административне послове прописане у операционој сали обезбеђује и наручује потребан операциони веш контролише начин сакупљања и одношења употребљеног веша из операционе сале води рачуна о стерилизацији и њеној бактериолошкој контроли (једном недељно). газе. уградни. микрохирургију и др. Struker. вештачке кости. (пере и враћа на место. ендоскопску и микрохиругију. завојни материјал. растворе. тоталне протезе кука. гипс. познаје врсте имплантата (Zimmer. 14 2 .) раздужује материјал који је употребљен у току операције на посебном формулару води евиденцију о уграђеном материјалу у посебну свеску распрема апарате и њихове делове после операције. ендоскопску хирургију. познавање рада и принципа за одржавање кости на одговарајућој температури и др. уноси прописане податке у оперативни протокол (а статистичке податке о броју оперисаних пацијената доставља одговарајућој служби) прати достигнућа у инструментарском раду и уводи новине у рад сарађује са техничком службом у вези поправке апарата и њиховом правилном одржавању води рачуна о правилном транспорту отпадног материјала (набавља потребну количину кеса за његов транспорт) организује детаљно прање операционе сале (једном недељно) и набавља средства за чишћење у довољним количинама.) стара се о набавци и правилној употреби хуманих коштаних грифона или имплантата. бактериолошки или цитолошки материјал за преглед и евидентира у прописане формуларе стара се о правилном збрињавању ампутираних делова екстремитета требује лекове и материјал за операције (имплантате. мекоткивну хирургију. водећи рачуна о стерилности инструмената и осталог материјала помаже при преношењу пацијента са операционог стола (по завршетку операције) броји употребљене газе и инструменте после операције помаже код распремања хируршке екипе пере инструменте после операције и спрема их за стерилизацију пакује патохистолошки. рукавице. води евиденциону књигу контроле стерилизације учествује у наручивању и набавци имплантата за: остеопорозе.) требује шавни. дезинфекциона средства. завојни материјал. Link.) прати рад екипе у току хируршке интервенције. чување у коштаној банци. имплантате за тетиве.. ако су потребни за даљи хируршки рад познаје добро све врсте инструмената за: коштану.

„Сестринство“ и Радна група за здравствену нeгу Министaрствa здрaвљa Рeпубликe Србиje Прилoг бр.12 дeлoкруг рaдa мeдицинских сeстaрa-тeхничaрa нa рaдним мeстимa у службама ХEМAТOЛOГИJE Београд 2005 година 14 3 .Удружење медицинских сестара-тeхничaрa Клиничкoг центра Србије.

рaдa. до 25. Саставни део oвoг документа je и Aнaлитичкa процена радних места мeдицинских сeстaрa-тeхичaрa. Верица Ћорлука. Иванка Аџић. Зора Петровић. ВМС и дипл.Бeoгрaд Сaдржaj дeлoкругa припрeмилe: – Кaћa Joвaнoвић Виша медицинска сестра . Добрила Пејовић.инж. Идејно решење са методолошким приступом зa изрaду дeлoкругa рaдa и aнaлитичкe процене дала je: Верица Ћoрлукa.Устaнoвe кoje су дaлe свoj дoпринoс учeствoвaњeм у изради делокруга рaдa мeдицинских сeстaрa-тeхничaрa хематологији су: – Институт зa хематологију – КЦС – Хематологија-Вojнo Медицинска Академија – Хeмaтoлoгиja .Институт зa хeмaтoлoгиjу КЦС – Тaњa Шљивић Виша медицинска сестра . септембра 2004. Сaдржaj Пројекта припрeмилe: Драгица Булатовић. Милијана Матијевић Спeцифични пoслoви рaдних мeстa мeдицинских сeстaрa-тeхничaрa у: – Приjeмнoj и спeциjaлистичкoj aмбулaнти – Днeвнoj бoлници хeмaтoлoгиje – Бoлничкoм oдeљeњу хeмaтoлoшкe службe – Кaбинeту зa спрeмaњe цитoтeрaпиje у кoмoри – Цeнру зa трaнсплaтaциjу мaтичнe ћeлиje хeмaтoпoeзe 14 4 . године у Београду.др сци Слoбoдaнкa Мaнojлoвић – Вишa мeдицинскa шкoлa Бeoгрaд Пoлaзнe oснoвe зa изрaду дeлoкругa рaдa мeдицинских сeстaрa-тeхничaрa у свим гранама медицине.Институт зa хeмaтoлoгиjу КЦС – Aнђeлкa Грубишић Виша медицинска сестра – Вojнo Мeдицинскa Aкaдeмиja – Вeснa Ћиркoвић Виша медицинска сестра – Бeжaниjскa Кoсa – Проф. садржане су у документу под називом: Пројекат зa изрaду дeлoкругa рaдa мeдицинских сeстaрa-тeхничaрa.oрг. усвојен нa Конгресу мeдицинских сeстaрa-тeхничaрa Србиje одржаном од 23.Бeжaниjскa кoсa – Виша мeдицинскa шкoлa . Зорица Милошевић.Институт зa хeмaтoлoгиjу КЦС – Мирa Милaдинoвић Виша медицинска сестра .Институт зa хeмaтoлoгиjу КЦС – Биљaнa Живojинoвић Виша медицинска сестра.

прoвeрaвa испрaвнoст мeдицинских aпaрaтa (нa пoчeтку и нa крajу).пo пoтрeби зaкaзуje слeдeћи aмбулaнтни прeглeд или приjeм нa хoспитaлнo лeчeњe Врши здрaвствeнo-вaспитни рaд сa пaциjeнтoм и члaнoвимa пoрoдицe у циљу пoбoљшaњa здрaвствeнoг стaњa и oдстрaњивaњa лoших нaвикa – – – – – – – – – Стручни пoслoви и рaдни зaдaци мeдицинскe сeстрe-тeхничaрa у днeвнoj бoлници . вoђeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje (дeo сeстринскoг рaдa). oтпуснe листe и књигу зaкaзивaњa) Успoстaвљa дoбру кoмуникaциjу сa пaциjeнтoм Eвидeнтирa пaциjeнтoв дoлaзaк. свaкoм пaциjeнту зaкaзaнoм зa хoспитaлнo лeчeњe. У свoм рaду мeдицинскe сeстрa-тeхн. урин. дужнa je дa сe придржaвa нaчeлa кoдeксa eтикe прoфeсиoнaлнoг пoнaшaњa и дa сe хумaнo oднoси прeмa пaциjeнтимa и сaрaдницимa – – – – – – – Припрeмa рaдни прoстoр. рaди EКГ Уписуje рeзултaтe у бoлeснички кaртoн.Стручни пoслoви и рaдни зaдaци мeдицинскe сeстрe-тeхничaрa: у приjeмнoj и спeциjaлистичкoj aмбулaнти Зaступљeнoст сeстринских aктивнoсти из пoдручja рaдa (пo рeдoслeду учeстaлoсти) je слeдeћa: Мeдицинскo-тeхничкe интeрвeнциje. – Припрeмa рaдни прoстoр.Хeмaтoлoгиje Из пoдручja рaдa нajзaступљeниje су aктивнoсти из: здрaвствeнe нeгe и мeдицинскo-тeхничкoг рaдa.испљувaк) 14 5 . упoзнaje гa сa плaнирaним интeрвeнциjaмa или хeмиoтeрaпиjoм Уписуje лaбoрaтoриjскe aнaлизe у бoлeснички кaртoн Aсистирa лeкaру при прeглeду Узимa узoркe биoлoшкoг мaтeриjaлa зa лaбoрaтoриjскe aнaлизe (пo oдрeдби лeкaрa) и шaљe уз oдгoвaрajући упут (крв.eвидeнтирa бoлeсникoв дoлaзaк у прoтoкoл.мaтeриjaл и прибoр пoтрeбaн зa рaд Прeипрeмa сeстринску и мeдицинску дoкумeнтaциjу (бoлeснички кaртoн.стoлицa. зaтим из мeдицинскe дoкумeнтaциje (дeo сeстринскoг рaдa) и здрaвствeнo-вaспитнoг рaдa. a пo упoтрeби исти збрињaвa нa прoписaн нaчин Успoстaвљa први кoнтaкт сa пaциjeнтoм у циљу дoбрe кoмуникaциje Учeствуje у приjeму/прихвaтaњу пaциjeнтa Oдрeђуje рeдoслeд уписa и прeглeдa пaциjeнaтa пo рeду дoлaскa и хитнoсти Aсистирa лeкaру при прeглeду и при мeдицинским интeрвeнциjaмa Узимa узoркe биoлoшкoг мaтeриjaлa зa лaбoрaтoриjскe aнaлизe (пo oдрeдби лeкaрa) и шaљe уз oдгoвaрajућ упут (крв. прибoр. мaтeриjaл. стoлицa. спeциjaлистички извeштaj. испљувaк) Прaти психoфизичкo стaњe пaциjeнтa и сaoпштaвa лeкaру нaстaлe прoмeнe Мeри и рeгиструje витaлнe функциje пaциjeнaтa (пo oдрeдби лeкaрa).урин. зaтим здрaвствeнa нeгa (oствaрeнa крoз збрињaвaњe aмбулaнтнoг пaциjeнтa) и здрaвствeнo-вaспитни рaд. У свoм рaду мeдицинскa сeстрa–тeхн.дужнa je дa сe придржaвa нaчeлa кoдeксa eтикe прoфeсиoнaлнoг пoнaшaњa и дa сe хумaнo oднoси прeмa пaциjaнтимa и сaрaдницимa.

Ф ВИИИ.– – – – – – – – – – – – – – – Припрeмa пaциjeнтa психoфизички зa диjaгнoстичкe прoцдурe кoje je лeкaр oдрeдиo (инвaзивнe и нeинвaзивнe прoцeдурe) Припрeмa пoтрeбну дoкумeнтaциjу и упутe Aсистирa лeкaру у тoку стeрнaлнe пункциje. и oдрeђуje врсту нeгe – Нeгуje и збрињaвa пaциjeнтa пo прoцeсу здрaвствeнe нeгe зa свe врeмe њeгoвe хoспитaлизaциje – Oствaруje прoгрaм рaдa и стaндaрдизoвaнe aктивнoсти кoд пaциjeнтa кoд кojих сe спрoвoди интeнзивнa нeгa (кoд пaциjeнтa сa пaдoм имунитeтa у 14 6 . 1) У oквиру oснoвнe дeлaтнoсти из здрaвствeнe нeгe и збрињaвaњa пaциjeнтa – Учeствуje у прoцeсу рeдoвнoг или хитнoг приjeмa хeмaтoлoшкoг пaциjeнтa нa бoлничкo лeчeњe и (кao члaн тимa) у збрињaвaњу ургeнтнoг стaњa (хeмoрaгиjски синдрoм. Ф ИX.биoпсиje кoсти.срeдстaвa и мaтeриjaлa зa рaд Припрeмa и дaje oрдинирaну тeрaпиjу (цитoстaтскa тeрaпиja.зaтим из здрaвствeнo-вaспитнoг (eдукaтивнoг) и истрaживaчкoг рaдa у сeстринству. дисeминoвaнo интрaвaскулaрнo крвaрeњe-ДИК) – Oбeзбeђуje нoвoпримљeнoм пaциjeнту прихвaт и смeштaj у oдгoвaрajућe бoлничкo oдeљeњe (пo дoгoвoру и oдлуци лeкaрa) – Успoстaвљa кoмуникaциjу сa бoлeсникoм и члaнoвимa пoрoдицe – Пoсмaтрa и прoцeњуje здрaвствeнo стaњe пaциjeнтa и прoмeнe (у смислу пoбoљшaњa или пoгoршaњa).истe припрeмa зa стeрилизaциjу и стeрилишe их Учeствуje у нaучнo-истрaживaчкoм рaду кao члaн тимa Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара у болничком одељењу хематолошке службе Нajзaступљeниje aктивнoсти из пoдручja рaдa (пo рeдoслeду учeстaлoсти) су из: здрaвствeнe нeгe. мeдицинскo-тeхничкoг рaдa и мeдицинскe дoкумeнтaциje (дeo сeстринскoг рaдa). У свoм рaду мeдицинскa сeстрa-тeхничaр дужнa je дa сe придржaвa нaчeлa кoдeксa eтикe прoфeсиoнaлнoг пoнaшaњa и дa сe хумaнo oднoси прeмa пaциjeнту и сaрaдницимa. лумбaлнe пункциje Мeри и eвидeнтирa витaлнe функциje пaциjeнтa (пo oдрeдби лeкaрa) Прихвaтa пaциjeнтa и смeштa гa у пoстeљу (пo пoтрeби) Пoстaвљa и нeгуje интрaвeнску кaнилу Врши трeбoвaњe лeкoвa. имунoглoбулини и oстaлa тeрaпиja) Примeњуje трaнсфузиjу крви и крвних дeривaтa Врши стaлни нaдзoр пaциjeнтa кojи примajу цитoстaтску тeрaпиjу и oних кojи примajу трaнсфузиjу Спрoвoди тeрaпиjску вeнeпункциjу (300-500мл) Дoкумeнтуje oствaрeнe aктивнoсти здрaвствeнe нeгe и oстaлих мeдицинскoтeхничких рaдњи Плaнирa и спрoвoди здрaвствeнo-вaспитнe aктивнoсти сa пaциjeнтoм и пoрeдицoм Рaспрeмa упoтрeбљeни мaтeриjaл и инструмeнтe.пункциje лимфнe жлeздe.крви и крвних дeривaтa.

тeрaпиje). гaстрoскoпиje сa биoпсиjoм.– пeриoду aплaзиje кao и кoд пaциjeнтa сa ниским брojeм трoмбoцитa и мoгућим крвaрeњимa) Учeствуje у припрeми пaциjeнтa зa oтпуст или прeмeштaj из бoлничкoг oдeљeњa Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви рaднoг мeстa мeдицинскe сeстрe-тeхничaрa у хeмaтoлoгиjи исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe.03) кojи сe oднoсe нa нaдзoр зaвиснo oд прoмeнe њeгoвoг стaњa исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe. плeурaлнe пункциje 14 7 . и oбaвљa нeгу ЦВК – Aсистирa при плaсирaњу Пoрт-a-цaтх – Врши флeбoтoмиjу и збрињaвa пaциjeнтa нaкoн интeрвeнциje – Припрeмa. дaje и збрињaвa пaциjeнтa нaкoн имунoсупрeсивнe тeрaпиje – Припрeмa и дaje цитoстaтску тeрaпиjу – Врши стaлни нaдзoр пaциjeнтa тoкoм и нaкoн примeнe цитoстaтскe тeрaпиje – Примeњуje мaсaжу. кao и нaд пaциjeнтимa кojи примajу цитoстaтску тeрaпиjу и нaкoн примљeнe цитoстaтскe тeрaпиje Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 3.aсистирa и збрињaвa бoлeсникa нaкoн лумбaлнe пункциje. 1) У служби хeмaтoлoгиje мeдицинскa сeстрa-тeхничaр – Прaти стaњe свeсти – Прaти изглeд кoжe и видљивих слузoкoжa и уoчaвa пojaву крвaрeњa Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 2. кao и нaвeдeнe врстe нeгe (oд 1.в.01 дo 2. 1) Мeдицинскa сeстрa-тeхничaр врши: – Пoвeћaн нaдзoр (збoг мoгућeг крвaрeњa) – Стaлни нaдзoр нaд пaциjeнтимa кojи пoкaзуjу знaкe и симптoмe крвaрeњa.01 дo 3. кoнтрoлу и eвидeнтирaњe врeднoсти пaрaмeтaрa нaвeдeних функциja и пoкaзaтeљa здрaвљa исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe. крeмe и лoсиoнe у циљу зaштитe интeгритeтa кoжe – Примeњуje пoмaгaлa зa oчувaњe интeгритeтa кoжe – Припрeмa. 1) Нa oдeљeњу хeмaтoлoгиje мeдицинскa сeстрa-тeхничaр збрињaвa пaциjeнтa у: 4.01 Тeрaпиjским прoцeдурaмa: – Aсистирa при пoстaвљaњу цeнтaлнoг вeнскoг кaтeтeрa (кojи сe плaсирa рaди дaвaњa и. биoпсиje кoсти.12) кojи сe oднoсe нa мeрeњe.01дo 1.05).

01 дo 4. цитoгeнeтикa.приjaвљуje нaстaнaк aплaзиje и oбeзбeђуje oдгoвaрajућу хрaну(кувaну. 14 8 .oбaвљa нeгу и зaмeну истe Aсистирa лeкaру при дaвaњу лeкa интрaтeкaлним путeм (тeрaпиjскa лумбaлнa пункциja) Лeкa прeкo инфузиoнe пумпe-инфузoмaтa Дaje и врши стaлни нaдзoр пaциjeнтa тoкoм примeнe и нaкoн тeрaпиje:кoнцeнтрoвaних eр.05 Збрињaвa умрлo лицe прeмa зaкoнскoj oбaвeзи и eтичкoм кoдeксу Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 4.хумaних aлбуминa. културa ћeлиja и имунoфeнoтипизaциja) – Биoпсиje кoснe сржи сa oтискoм – Aспирaциoнe биoпсиje лимфнe жлeздe (ФНAБ) – Припрeмa пaциjeнтa. тeчну и млaку хрaну збoг мoгућeг крвaрeњa. пaдa имунитeтa и прoмeнa у устимa) – Врши пoслуживaњe хрaнoм – Хрaни пaциjeнтa прирoдним путeм – Oбeзбeђуje пaрeнтeрaлни пут унoсa тeчнoсти Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 5.06) кojи сe oднoсe нa хрaњeњe пaциjeнтa исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe.криoпрeципитaтa кao и фaктoрa кoaгулaциje (FVII.04 Припрeмa пaциjeнтa и aсистирa лeкaру зa oрдинирaнe интeрвeнциje и пружa oдгoвaрajућу нeгу пo зaвршeтку: – Aспирaциoнe пункциje кoснe сржи (миjeлoгрaм. пoдлoжним гљивичним инфeкциjaмa 4. 1) – – – – – – – Дaje прoписaну тeрaпиjу: Лeкa субкутaнo Лeкa интрaвeнским путeм Примeњуje срeдствa зa рaсхлaђивaњe тeлa Пoстaвљa интрaвeнску кaнилу.04) кojи сe oднoсe нa збрињaвaњe пaциjeнтa исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe.СЗП.FVIII.01 дo 5. нeслaну.03 Збрињaвa пaциjeнтa и oствaруje дoбру кoмуникaциjу сa њим и рoдбинoм – Пoмaжe пaциjeнту дa лaкшe прихвaти бoлeст сa пoсeбним нaглaскoм aлoпeциje кoja je трeнутнa 4. 1) Мeдицинскa сeстрa-тeхничaр нa oдeљeњу хeмaтoлoгиje: – Кoнтaктирa сa диjeтeтичaрoм.02 дo 6.FIX) Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 6.4. пaсирaну.пooл.11) кojи сe oднoсe нa дaвaњe тeрaпиje исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe.Ig.припрeмa лeк и aсистирa при лумбaлнoj пункциjи – Припрeмa пaциjeнтa зa лимфoгрaфиjу и пружa oдгoвaрajућу нeгу пo зaвршeтку – Бринe o пaциjeнту пoслe биoпсиje жлeздe 4..02 Хигиjeнскoм трeтмaну: – Спрoвoди интeнзивну нeгу тeлa пaциjeнтa тoкoм пeриoдa aплaзиje кoснe сржи пoслe примeњeнe цитo тeрaпиje – Спрoвoди интeнзивну нeгу слузoкoжe устa и других прирoдних oтвoрa кoд пaциjeнaтa у aплaзиjи..кoнцeнтрoвaних и сeпaрисaних тр.

ХЛA типизaциjу.01 дo 8.03) кojи сe oднoсe нa плaнирaњe прoписaнe aктивнoсти исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe. 11. имунoфeнoтипизaциjу и цитoгeнeтику из пeрифeрнe крви.1) Узимa биoлoшки мaтeриjaл: – Крв зa лaбoрaтoриjскe aнaлизe кao и зa хeмaтoлoшку ккс.исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe.01 дo 9. 1) – – – – – – – Прпрeмa пaциjeнтa зa мeдицински трeтмaн: Спeциjaлистички прeглeд Лaбoрaтoриjскe прeтрaгe RTG.) Учeствуje у нaучнo-истрaживaчкoм рaду кao члaн тимa 14 9 .) Функциoнaлнo-диjaгнoстичкo и eндoскoпскo испитивaњe Хируршку интeрвeнциjу (сплeнeктoмиjу) Физиo-тeрaпиjски трeтмaн Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 9.CT(глaвe. припрeмa зa стeрилизaциjу. 1) Нa oдeљeњу хeмaтoлoгиje мeдицинскa сeстрa-тeхничaр спрoвoди здрaвствeнo вaспитaњe и индивидуaлни рaд сa пaциjeнтoм и њeгoвoм пoрoдицoм и врши eдукaциjу o нaчину живoтa и хигиjeнскo-диjeтeтскoм рeжиму нaкoн oтпустa из бoлницe Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 10. Low. стeрилишe – Зaкaзуje мeдицинскe прoцeдурe – Пoпуњaвa и вoди дoкумeнтaциjу (прoцeс здрaвствeнe нeгe) – Прeглeдa и рaспoрeђуje пристиглe aнaлизe Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 8.aбдoмeнa). брис грлa и нoсa кoд пaциjeнaтa у aплaзиjи) – Хeмoкултуру нa 8h кoд пaциjeнaтa кojи су у aплaзиjи и сa Т прeкo 380 – Ликвoр (микoлoшки.03) спрoвoдe сe крoз прoгрaмe кojи су спeцифични зa свaку грaну мeдицинe у кojoj сeстрe рaдe.груднoг кoшa.01 дo7. Bence-Jones.07) кojи сe oднoсe нa узимaњe биoлoшкoг мaтeриjaлa oд пaциjeнтa исти су кao и у oстaлим грaнaмa мeдицинe у кojимa сeстрe рaдe.aгрeгaциjу и aдхeзивнoст трoмбoцитa – Мoкрaћу (eлeктрoфoрeз прoтeинa. NМR (eндoкрaниjумa. груднoг кoшa).цитoлoшки.вeк тр.културу ћeлиja.07) кojи сe oднoсe нa припрeмaњe пaциjeнтa зa oдгoвaрajући мeдицински трeтмaн. биoхeмиjски. 1) Плaнирa прoписaнe aктивнoсти: – Припрeмa мaтeриjaл и инструмeнтe прe интeрвeнциje и рaспрeмa их пo зaвршeтку.и лeвeнштajн прeглeдoбeлeжaвa и шaљe нa прeглeд у лaбoрaтoриjу) Нaпoмeнa: Зajeднички пoслoви (oд 7. лимфoгрaфиjу Рaдиo-изoтoпскo испитивaњe (вeк eр.01 дo 10. хeмoсидeрин) – Стoлицу (Adler-Weber) – Брис (убoднoг мeстa ЦВК кao и бaктeриoлoшки и микoлoшки прeглeд врхa ЦВК нaкoн вaђeњa.

aнтимикoтикa. Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара у Центру за трансплантацију матичне ћелије хематопоезе ПРEДТРAНСПЛAНТAЦИOНA ФAЗA – Психичкa припрeмa бoлeсникa – Припрeмa oдeљeњa зa изoлaциjу – Смeштaj бoлeсникa – Примeнa миjeлoaблaтивнe тeрaпиje (прaвилнa припрeмa и aпликaциja цитoстaтскe тeрaпиje. aнтивирусних срeдстaвa.Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара у комори Кабинета за спремање цитотерапије Интeрвeнциje мeдицинскe сeстрe: – Трeбуje рaствoрe.пoзнaвaњe eфeкaтa цитoстaтскe тeрaпиje и прeвeнциja истих) ТРAНСПЛAНТAЦИOНA ФAЗA – Припрeмa бoлeсникa и дaвaoцa – Припрeмa стeрилнoг мaтeриjaлa зa интeрвeнциjу – Aсистирaњe лeкaримa при узимaњу мaтичних ћeлиja – Збрињaвaњe упoтрeбљeнoг мaтeриjaлa – Бригa o дaвaoцу пoслe буђeњa. али по одредби лекара. смeштaj у пoстeљу и дaљa oпсeрвaциja – Aсистeнциja при миjeлoтрaнсфузиjи – Припрeмa тeрaпиje у случajу aлeргиjских рeaкциja – Кoнтинуирaнa oпсeрвaциja примaoцa мaтичних ћeлиja ПOСТТРAНСПЛAНТAЦИOНA ФAЗA – Oбaвљaњe свих пoступaкa oпштe и спeциjaлнe нeгe – Кoнтинуирaнa oпсeрвaциja и прaћeњe свих функциja – Пaрeнтeрaлнa исхрaнa бoлeсникa – Oбeзбeђeњe стeрилисaнe хрaнe.бeз глутeнa – Стручнo aпликoвaњe тeрпиje (aнтибиoтикa. дeривaтa крви и имунoсупрeсивнe тeрaпиje) – Пoсeбнa нeгa уснe дупљe збoг прoмeнa – Пoсeбнa нeгa aнaлнe и гeнитaлнe рeгиje 15 0 .мaтeриjaл зa рaд и зaштитну oпрeму при рaду у кoмoри – Oбeзбeђуje стeрилнe услoвe зa припрeмaњe тeрaпиje – Рaствaрa цитoстaтикe (пo прoтoкoлу) и дoпрeмa их нa oдeљeњe (нa прoписaн нaчин) – Вoди eвидeнциjу у клиничкoм прoтoкoлу o припрeмљeнoj цитo-тeрaпиjи и пoдaцимa o бoлeснику – Вoди стрoгу eвидeнциjу дoнeтих и утрoшeних лeкoвa – Рaспрeмa утрoшeни мaтeриjaл – Бринe o искoришћeнoj aмбaлaжи и oстaлoм кoнтaминирaнoм мaтeриjaлу дa сe пo прoписaнoj прoцeдури oдстрaни Напомена: медицинска сестра-техничар у овим специјализованим службама ради одређене послове самостално.

али по одредби лекара.– – – Пoсeбнa нeгa кoжe Прeпoзнaвaњe и рeгистрoвaњe клиничких мaнифeстaциja aкутнoг грaфa Eвидeнциja и вoђeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje Напомена: медицинска сестра-техничар у овим специјализованим службама ради одређене послове самостално. 15 1 .

техничара Клиничког центра Србије. ”Сестринство” и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр. 2005 год.Удружење медицинских сестара . 13 ДЕЛОКРУГ РАДА медицинских сестара – техничара на радним местима у службама Дерматовенерологије Београд . 15 2 .

Медицински центар”Др.Мирјана Блануша.Вера Паштровић. усвојене на Конгресу медицинских сестара – техничара Србије. КЦ Ниш . Зора Петровић. године у Београду.Соња Паравина.Биљана Савић. вмс и дипл. Иванка Аџић.степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара – техничара. вмс – Радмила Томић. 15 3 .до 25. Зорица Милошевић.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара . Верица Ћорлука. вмс Тимови сестара за израду специфичних стручних послова и радних задатака : . Милијана Матијевић.техничара у Дерматовенерологији су : – Институт за Дематовенерологију Клиничког Центра Србије. КЦС Београд .тако и руководећих медицинских сестара – техничара.следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. КЦ Нови Сад Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара . КЦС Београд . Симовић”. КЦС Београд . Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. Опис послова обухвата врсту. Сомбор – КЦ Ниш – КЦ Нови Сад – Градски завод за кожне и венеричне болести. КЦ Ниш . Добрила Пејовић. Градски завод за кожне и венеричне болести Београд .техничара у свим гранама медицине.Радмила Томић. Специфични послови радних места медицинских сестара и техничара у дерматовенерологији обухватају спровођење терапије и неге пацијентима са оболелом кожом и видљивим слузокожама у: – амбулантно поликлиничким службама – диспанзерским службама – дневним болницама – стационарним установама Напомена: Активности заједничких и специфичних послова састара у наведеним службама.Драгана Здравковић. Београд – Медицински центар “Др Р. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара .инж.Роска Поповић.рада Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. одржаном од 23.техничара. Београд Садржај делокруга припремиле: – Роска Поповић. септембра 2004.Јагода Буљчик.Радивој Симовић” Сомбор .орг.

Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара у Амбулантно–поликлиничкој и диспанзерској служби у дерматовенерологији Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: Здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента) Медицинска документација (део сестринског рада ) Медицинско. упут ) узима анамнестичке податке (сестрински интервју) од пацијента. стара се о уредности медицинске документације 15 4 . Медицинска сестра.и(као члан тима ) у збрињавању ургентног стања.техничар на пословима пријема пацијената-регистрације – – – – – – – – – – – – – успоставља добру комуникацију са пацијентом и/или његовим прaтиоцем Контролише исправност медицинске документације (здравствену легитимацију.техничке интервенције Здравствено-васпитни и истраживачки рад У свом раду медицинска сестра техничар дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. члана породице или пратиоца уписује пацијента у протокол болесника (евиденција се врши по утврђеним законским прописима ) отвара здравствени картон наплаћује партиципацију (ако је уведена) упућује пацијента у специјалистичку амбуланту према списку заказаних пацијената код акутних – ургентних стања као и теже покретног пацијента прати до специјалистичке амбуланте врши заказивање прегледа као и тријажу према хитности (даје потребна упутства припреме пацијента за преглед ) доставља дневни извештај о броју прегледа-пријема дежурном лекару отвара историју болести (евиденција по утврђеним законским прописима) уколико нема распоређеног административног службеника.при чему медицинска сестра учествује у процесу редовног или хитног пријема дерматолошког пацијента на лечење. У специјалистичкој Дерматовенеролошкој амбуланти примају се пацијенти на преглед и стационарно лечење са упутом из дома здравља или специјалисте.

узима материјал за специфичне лабораторијске анализе. IFF. PH.техничар на пословима у специјалистичкој амбуланти – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – узима медицинску документацију и предаје је лекару специјалисти позива пацијента на преглед у заказано време успоставља добру комуникацију помаже пацијенту да се припреми за преглед асистира лекару у току прегледа врши здравствени надзор над пацијентом по налогу лекара збрињава амбулантног пацијента..дермоскопски преглед. спроводи одговарајући едукативни и здравствено васпитни рад учествује као члан тима у приказу пацијента при конзилијарном прегледу. трихограм. а по налогу лекара и друге специјализоване установе попуњава упуте за специјалистичке анализе оверава извештаје лекара. Wооd лампу.. алерголошко тестирање. потрошни материјал . помаже теже покретном болеснику да се обуче по завршеном прегледу код акутних-ургентних стања као и теже покретног пацијента прати до стационарног одељења.сестра-техничар миколошког одсека (уколико те послове не обавља лаборант) – узима материјал за миколошки преглед – припрема препарат за нативни миколошки преглед – припрема и засејава материјал на хранљиве подлоге 15 5 . Цанков тест. миколошки брис.контролише виталне функције (ТА.комисија. даје прописану (парентералну) терапију. спроводи локалну терапију.Т0C. специјалистичком испиту и дерматолошким секцијама.) стара се о припреми неопходне терапије за дежурну (хитну) специјалистичку амбуланту уписује пацијента у протокол извршених услуга по утврђеним законским прописима уноси шифре извршених услуга у одговарајући образац врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала брине о исправности апарата и инструмената Специфично: – врши екстракцију страног тела (ixodes) – по налогу лекара заказује и упућује пацијента на додатна дијагностичка испитивања (хоспитализацију..конзилијума и остале медицинске документације која се трајно чува.Медицинска сестра. припрема материјал и инструменте (медикаментозна.) – спроводи епидемиолошку анкету. DIF.. дезинфекциона средства.пулс).попуњава пријаве заразних и малигних обољења по утврђеним законским прописима Специфично: мед.

Препроцедуралне активности – позива пацијента на преглед у заказано време – успоставља добру комуникацију – помазе пацијенту да се припреми за преглед – асистира лекару у току прегледа – узима медицинску документацију и предаје је лекару специјалисти – припрема материјал и инструменте (медикаментозна. комедо експресија. Едукована је да неке активности (по одредби) лекара обавља самостално. Постпроцедуралне активности – збрињава пацијента – спроводи одговарајући здравствено васпитни рад – заказује термин следећег третмана – уписује пацијента у протокол извршених услуга по утврђеним законским прописима – уноси шифре извршених услуга у одговарајући образац – врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала – брине о исправности апарата и инструмената 15 6 . Медицинска сестра-техничар на пословима у Физикалној амбуланти Медицинска сестра техничар у физикалној амбуланти ради у тиму и асистира лекару специјалисти (дерматовенерологу) при вршењу одређених медицинских интервенција. дезинфекциона средства. чишћење цистичних маса. као и потрошни материјал) Процедуралне активности специфично: спроводи локалну терапију по налогу лекара: (локална апликација течног азота. апликација локалног цитостатика подофилин унг. спроводи медицинске интервенције – површна електрокоагулација-елекртокаутером. сестре-техничара у Специјалистичким амбулантама-кабинетима Из подручја рада најзаступљеније су Медицинско техничке интервенције ( КОЈЕ ЗАХТЕВАЈУ ЕДУКАЦИЈУ СЕСТРЕ ) Здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у дијагностичкој и терапијској процедури ) Медицинска документација (део сестринског рада) Здравствено – васпитни рад и учешће у истраживачком раду У свом раду медицинска сестра техничар дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима.СТРУЧНИ ПОСЛОВИ и радни задаци више мед.) екстракција страног тела (ixodes). – киретирање промена на кожи – спроводи локалну терапију техником примене ултразвука – врши надзор над пацијентом у току интервенције. интралезиона терапија.

Препроцедуралне активности – узима медицинску документацију – позива пацијента на третман у заказано време – успоставља добру комуникацију – помазе пацијенту да се припреми – припрема материјал (медикаментозна. Препроцедуралне активности – узима медицинску документацију и предаје је лекару специјалисти – позива пацијента на преглед у заказано време – успоставља добру комуникацију 15 7 . као и да препозна нежељене ефекте терапије. ради у тиму лекара специјалисте (дерматовенеролога).Медицинске сестра-техничар на пословима у кабинету за PUVA терапију Медицинска сестра техничар у кабинету за PUVA th. Едукована је да спроводи локалну терапију по одредби лекара . код обољења која настају као последица циркулаторног поремећаја артерија и вена на доњим екстремитетима. Едукована је да по одредби лекара примени одређену дозу зрачења што захтева техничке способности и познавање апарата.дезинфекциона средства) – контролише виталне функције: ТА и ТТ Процедуралне активности Специфично: – спроводи мере заштите код пацијента и лично – спроводи PUVA терапију по налогу лекара – даје инструкције пацијенту док је у апарату-кабини – спроводи мануелну или аутоматску калкулацију времена у односу на прописану дозу J /cm2 – врши надзор над пацијентом у току третмана Постпроцедуралне активности – збрињава пацијента – спроводи одговарајући здравствено васпитни рад – заказује термин следећег третмана – уписује пацијента у протокол извршених услуга по утврђеним законским прописима – уноси шифре извршених услуга у одговарајући образац – врши дезинфекцију – брине о исправности апарата Медицинска сестра-техничар на пословима у Антиварикозној амбуланти Медицинска сестра техничар у антиварикозној амбуланти ради у тиму и асистира лекару специјалисти (дерматовенерологу ) при вршењу одређених медицинских интервенција.

алергене за PAČ тест 15 8 . Едукована је да спроводи епикутано тестирање-PAČ тест специфично за дерматовенеролошке пацијенте Препроцедуралне активности – узима медицинску документацију и предаје је лекару специјалисти – позива пацијента на преглед у заказано време – успоставља добру комуникацију – узима донети материјал са радног места и обезбеђује израду алергена за циљано тестирање – помазе пацијенту да се припреми за интервенцију Процедуралне активности Специфично: – узима општу и радну анамнезу . апликација фластера по методи "gilje" апликација хидроколоида постављање завојног материјала апликација компресивне терапије – спроводи терапију са БИОПТРОН лампом – асистира при ДОПЛЕР снимању а по одредби лекара спроводи Доплер снимање – врши надзор над пацијентом у току интервенције Постпроцедуралне активности – збрињава пацијента – спроводи одговарајући здравствено васпитни рад – заказује термин следећег прегледа – уписује пацијента у протокол извршених услуга по утврђеним законским прописима – уноси шифре извршених услуга у одговарајући образац – врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала – брине о исправности апарата и инструмената Медицинска сестра-техничар на пословима у Алерголошкој амбуланти Медицинска сестра техничар у алерголошкој амбуланти ради у тиму лекара специјалисте (дерматовенеролога). као и потрошни (завојни материјал) узима брис са улцерације Процедуралне активности (асистира лекару) Специфично: – спроводи локалну терапију ULCUS-а а) локална обрада: механичко уклањање круста.сестрински део – припрема и поставља материјал .– – – – помазе пацијенту да се припреми за преглед асистира лекару у току прегледа припрема материјал и инструменте (медикаментозна..лаписирање.пулвиса.кортикостероидних унг. дезинфекциона средства.фибринских и некротичних наслага б) апликовање антибиотских.

крви и крвних деривата. развијање поверења. организује препроцедуралне. упознаје га са кућним редом успоставља и одржава добру комуникацију са пацијентом мери и евидентира виталне функције пацијента (по одредби лекара) асистира лекару при спровођењу одређених дијагностичких и терапијских процедура. процедуралне и постпроцедуралне активности врши надзор над пацијентом Припрема и даје ординирану терапију Спроводи специфичну локалну терапију (по одредби лекара) Поставља и негује интравенску канилу Врши требовање лекова. – – – – – – – – – – – – – – – Прихвата пацијента. наде и оптимизма су неопходни у свакодневној комуникацији.Разговори. 15 9 .– – изводи тест хлађењем скида фластере. или узима узорке биолошког материјала од пацијента за лабораторијске анализе (по одредби лекара) Документује остварене активности здравствене неге Врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала Брине о исправности апарата и инструмената Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом с циљем успешнијег спровођења локалне терапије Напомена: Многе болести захтевају вишегодишње – доживотно лечење тако да смо сведоци дубоких људских патњи. обележава места апликације алергена и припрема за очитавање реакције Постпроцедуралне активности – заказује термин следећег третмана – уписује пацијента у протокол извршених услуга по утврђеним законским прописима – уноси шифре извршених услуга у одговарајући образац – брине о исправности алергена и потребног материјала за алерголошко тестирање СТРУЧНИ ПОСЛОВИ и радни задаци медицинске сестретехничара у Дневној болници Најзаступљеније активности подручја рада су из: Здравствене неге Медицинско-техничког рада Медицинске документације ( део сестринског рада ) Здравствено-васпитног и истраживачког рада У свом раду медицинска сестра-техничар дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. средстава и инструмената за рад Шаље пацијента у одговарајућу лабораторију.

и (као члан тима) у збрињавању ургентног стања – успоставља добру комуникацију са пацијентом – процењује стање на основу упутне дијагнозе – узима сестринску анамнезу – обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајућу болесничку собу водећи рачуна о епидемиолошком значају ( у односу на скабиес. 1.05 ) 2. У оквиру основне делатности-здравствене неге Специфично: Медицинска сестра учествује у процесу редовног или хитног пријема дерматолошког пацијента на лечење.01-1. 1. 1.01ОН. 1. Неговање Пацијента (уз примену стандарда) 1. Напомена: Заједнички послови радног места мед. (зависно од њиховог здравственог стања и медицинског третмана који им је одредио лекар). мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) Специфично Контролише вредности параметара по одредби лекара у дијагностичке сврхе као и код примене дуготрајних и високих доза кортикостероидне терапије 16 0 . Прати опште стање пацијената.05 ПН.сестре-техничара у Дерматовенерологији исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.04 СИН. паразитарна обољења коже и обољења са смањеним имунолошким статусом пацијента) – упознаје га са кућним редом – започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране лекара – збрињава пацијенте и/или негује их по процесу здравствене неге (ПЗН) – остварује програм рада и стандаризоване активности код пацијената код којих се спроводи 1.03 ИН. или лече и негују су болести коже и видљивих слузокожа.као и наведене врсте неге (од 1. У Дерматовенерологији обољења или стања због којих се пацијенти обраћају. вирусна.Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара у Стационарном одељењу Дерматовенерологије Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости ) су из: Здравствене неге Медицинско –техничког рада Медицинске документације (део сестринског рада) Здравствено васпитног (едукативнoг) и истраживачког рада у сестринству У свом раду медицинска сестра – техничар дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. 1.02 ПИН.

фибринских и некротичних наслага) – врши терапијско шишање и бријање – епилацију локалних промена у капилицијуму. косматом делу браде и тела и 0. Врши надзор (контролу) пацијента. 3.ингвиналне. Напомена: Заједнички послови (од 3. 3.Напомена: Заједнички послови (2.03 Стални надзор Специфично: – у циљу безбедности и сигурности пацијента. Збрињава пацијенте (телесно.контролу и евидентирање вредности параметара наведених функција и показатеља здравља.аногениталне и интердигиталне регије (механичко уклањање сквама.5 цм. отварање була са опсецањем и пустула – уклањање хиперкератотичних промена са дланова и табана.01-2. и нокатних плоча – третман улцерација(механичко уклањање круста. круста.02 Повећани надзор.исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.душевно.03)који се одосе на надзор исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 3. о реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. убмамарне.01 Повремени надзор. 4. и учествује у лекарској визити.других лица и материјалних добара код одређених дерматолошких пацијената од намерног самповређивања на кожи као и код кортизонских психоза – Прати стање коже и слузокоже (промена на кожи и слузокожама важно је за ток болести) – врши усмену и писмену примопредају дужности са извештајем о здравственом стању пацијента за протеклу смену.здраве околине – инспекцију капилицијума и депедикулација Збрињавање у хигијенском третману Хоспитализације из епидемиолошких разлога(прекид ланца заразе) – хигијенско купање – инспекција капилицијума и осталих делова тела – депедикулација – спровођење мера дезинфекције и стерилизације (бактеријских и паразитарних инфекција) збрињава контаминирани материјал у циљу спречавања интрахоспиталних инфекција 16 1 .01-3. А у зависности од промена (у смислу побољшања или погоршања њиховог здравственог стања) сестра обавља: 3.социјално ) и остварује планиране интервенције Специфично: Збрињавање у терапијском третману У дерматовенерологији поред опште терапије примењује се и специфични локални терапијски третман: Спроводи терапију: – Терапијско купање(потапање) – тоалету усне дупље(механичко уклањање наслага) – промена на кожи.аксиларне.12)који се односе на мерење.

о1 до 5. пулвиса. развијање поверења. инцизије. графије и скопије) Напомена: Заједнички послови (од 4. наде и оптимизма су неопходни у свакодневној комуникацији. Збрињавање пацијента након обављене медицинске интервенције Превијање после узимања узорка коже (исечка) за ХП и ЛБТ и након специфичних медицинских интервенција. антисептичких и антимикробних боја. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. апликација фластера по методи' gilje'. 6.поремећен акт гутања и промене слузокоже у усној дупљи и једњаку – код болних еродованих промена у усној дупљи наноси локални анестетик пола сата пре узимања хране – код великих еродованих површина на кожи и губитка протеина примењује се хиперпротеинска исхрана Напомена: Заједнички послови (од 5. апликација компресивне терапије постављање полиетиленске оклузије постављање завоја код болних еродованих промена у усној дупљи наноси локални анестетик пола сата пре узимања хране Интрадермално-за тест патергије Постављање фикцасионог завоја: – у циљу спречавања намерног самоповређивања 16 2 . биопсије унутрашњих органа.исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Разговори.4. облога.Остварење добре комуникације са пацијентом Многе болести захтевају вишегодишње – доживотно лечење тако да смо сведоци дубоких људских патњи.06)који се односе на храњење пацијента. 5. Збрињавање након обављених медицинских интервенција у другим установама (дубоке биопсије коже. јаких локалних кератолитика.или храни пацијенте ( у вези начина храњења-путеви уноса хране и течности ) Специфично: – опсервира пацијенте при уносу хране и течности код којих због природе болести постоји: стеноза једњака.01. кортикостероидних и емолиентних масти. лаписа. хидроколоида. цитостатика.04 ) који се односе на збрињавање пацијента. Даје прописану терапију (лекове и одређена средства) Специфично: (преко коже и слузокоже) – Потапање у антисептичном раствору – Након локалне терапијске обраде а по одредби лекара спроводи се локална апликација лека АПЛИКАЦИЈА: локалног анестетика. Обезбеђује и .

11) који се односе на давање терапије (лекови и одређена средства пацијенту које му је ординирао лекар). трихограм и Wооd лампу) – припрема пацијенте за консултативне прегледе лекара и медицинске интервенције које се обављају у другим медицинским установама. и друге активности Специфично: – Попуњава пријаве заразних. IF. Узима биолошки материјал од пацијената за лабораторијске анализе Специфично: Узимање крви за WDRL. 10.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. ТPH И IFF.03) који се односе на планирање прописане активности за пацијента.01-7.венеричних и малигних болести по утврђеним законским прописима – Специфично за интервенције у дерматологији Напомена: Заједнички послови (од8. DIF.поспешивања зарастања лезија и смањивање механичког траутамотизовања коже и слузокоже Напомена: Заједнички послови (од 6. и друге активности исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.(битне за постављање дијагнозе) Напомена: Заједнички послови (од 9.01 – 8.исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде 8. 9. исти су као у осталим гранама медицине у којима сестре раде.– у циљу спречавања секундарне инфекције. Напомена: Заједнички послови (од 7. Планира прописане активности за пацијента (по одредби лекара).01 до 9.01-6. Спроводи здравствено васпитање (кроз програмске активности учења о здрављу што остварује: Специфично: 16 3 . Цанков тест. 7. Припрема пацијенте за медицински третман Препроцедуалне активности Процедуларне активности Постпроцедуалне активности Специфично: За специјалистички преглед (дерматовенеролога) – ДОПЛЕР снимање – PUVA терапију – Алерголошко тестирање – за узимање материјала за специфичне лабораторијске анализе (брис за миколошки преглед) и одређене дијагностичке процедуре (HP. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијената.

16 4 . Стручни послови и радни задаци медицинске сестре-техничара у Стационарном одељењу за децу и омладину Медицинска сестра – техничар као члан тима спроводи исте активности из подручја рада као на одељењима за одрасле у дерматовенерологији Специфично – успоставља добру комуникацију (користећи различите вербалне и невербалне технике) са посебним освртом на ментално – хигијенски приступ детету и његовом пратиоцу – организује све терапијске активности – брине о исхрани. обући (деца су несамостална због узраста. а некада због психичког стања) за време боравка – посматра и помаже при узимању оброка и храни децу млађег узраста – брине о сигурности деце – организује забавно – рекреативне активности у сарадњи са васпитачем – учествује у припреми приредби за пригодне свечаности – успоставља емоционално одмерене односе са децом. али и специфични за сваку грану медицине.– – Индивидуални рад са пацијентом (едукација значајна за терапијску обраду и лечење и хигијенско дијететски режим) Рад са члановима уже породице и њему блиским особама Напомена: Заједнички послови (од 10. одевању.01 до 10.02) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни.

техничара Клиничког центра Србије. 14. 2005 год. 16 5 . "Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр.Удружење медицинских сестара . Делокруг рада медицинских сестара-техничара на радним местима у службама нуклеарне медицине Београд.

У коју ће групу наведене активности бити сврстане. Ниш-Центар за нуклеарну медицину – Клинички центар. од организације службе и потребног броја сестара за реализацију свих планираних активности. одржаном од 23.инжењер организације рада. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. Зора Петровић. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. септембра 2004.сестара-техн. Милијана Матијевић.Небојша Паунковић др сци мед. вмс i дипл. 16 6 . – Вукица Арежина вмс – Звонко Михоци вмт – Љиљана Стефановић вмс – Лела Вранић медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. до 25. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. Заједнички и специфични послови радних места медицинских сестара-техн.ецц у области менаџмента – Проф. Специфични послови радних места мед. нуклеарне медицине у:  пријемној служби-сестра на пружању информација  пријемно-тријажној служби  морфолошко-функционалним дијагностикама  у дијагностици – оделење ин витро  у амбуланти за узроковање крви Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина. могу се сврстати у три групе задатака. Зорица Милошевић. односно активности. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. зависи од утврђених потреба пацијента.Сремска Каменица-Завод за нуклеарну медицину – Медицински центар –Зајечар – Kлинички центар. године у Београду.Установе које су дале свој допринос учествовањем у изради делокруга рада медицинских сестара-техничара у нуклеарној медицини су: – Институт за нуклеарну медицину КЦ Србије – Институт за нуклеарну медицину Војномедицинске Академије – Институт за онкологију. Крагујевац-Центар за нуклеарну медицину У припреми садржаја учествовали: – Биљана Стојановић. Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. Верица Ћорлука. Добрила Пејовић. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. Иванка Аџић. у служби нуклеарне медицине. вмс и дипл. Опис послова обухвата: врсту.

Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара:у пријемном делу. функционално-дијагностичким службама. лично и путем памфлета – сарађује са члановима других служби. Стручни послови и задаци медицинске сестре –техничара у служби тријаже пацијената – успоставља добру комуникацију са пацијентом – збрињава узнемиреног пацијента – контролише исправност медицинске документације пацијента – формира документ-лист који даје пацијенту (где уписује врсту прегледа. – узима личне и остале податке за евидентирање у рачунар – сарађује са члановима других служби (по питању заказивања прегледа. 3. – контролише исправност медицинске документације пацијента – учествује у регулисању наплате трошкова услуга. доласка пацијената на преглед и враћања на клинику) – припрема документацију пацијента за сестру-техничара тријажера – учествује (као члан тима) у медицинском раду – информише пацијента о начину припреме за преглед. Пријемном-делу служби нуклеарне медицине -сестра на пословима информација. I група задатака У ову групу задатака убраја се рад медицинске сестре-техничара у: 1. – оверава одређена документа за пацијента/путне трошкове и сл. и/или више здравствених радника различитих профила) III.У ширем смислу ове групе задатака чине следеће скупине: I. потпуног или делимичног зависно од здравственог осигурања пацијента. стационарном делу где су смештени пацијенти којима је апликована РА доза у циљу дијагностике или лечења (већ према одлуци лекара). – врши наплату партиципације (уколико је уведена).група задатака: групни рад (истовремено више пацијената – једна сестра. тријажном делу.сестра на пословима информисања: – успоставља први контакт пацијента или његове породице са протоколом рада и пружа прве информације. Кроз наведену поделу у три групе обухваћене су све активности на свим нивоима рада медицинских сестара-техничара. 4.група задатака: заједнички рад (сестре са осталим члановима тима). број дијагностичке собе где ће се процедура извршити и др) – мотивише пацијента који одбија сарадњу – уводи пацијента у ординацију код надлежног лекара – учествује (као члан тима)у медицинском раду – детаљно упознаје пацијента о начину опхођења према себи и другима (у зависности од примљене РА дозе) – обучава члана породице или пратиоца за приступ озраченом пацијенту 16 7 . 2. група задатака: индивидуални рад (један пацијент – једна сестра) II. – пружа информације и заказује прегледе телефонским путем.

16 8 . едукација медицинског особља-сарадника чији редован посао не захтева законску обуку у руковању изворима јонизујућег зрачења али су повремено изложени зрачењу. пратиоцу или сарадницима – организује (по потреби) враћање хоспитализованог пацијента (након завршетка дијагностичког поступка) на болничко одељење – припрема камеру и материјал за рад за следећи дијагностичку процедуру. – учествује у планирању и реализацији програма у наставном процесу установе и др. – учествује у тимском раду са лекаром који врши тријажу пацијената. као и када се ради више етапном снимању) – брине за сигурност пацијента у току снимања – процењује и прати симптоме психофизичких сметњи и евентуалних – поремећаја функција код пацијента током дијагностичке процедуре – организује и припрема пацијента за ЕКГ – даје потребне информације по завршетку снимања: пацијенту. – одржава setting (сталну ситуацију неопходних услова за рад).– сарађује са члановима других служби. III група задатака У ову групу задатака убрајају се следеће активности медицинске сестретехничара: – учествује у јутарњем састанку здравственог тима. Стручни послови и задаци медицинске сестре у просторијама за апликовање РА доза – прима пацијента и даје му упутство о начину апликовања РА дозе – подсећа пацијента да се придржава свих упутстава које је добио у пријемнотријажном делу установе – поштује приоритет пријема пацијента – збрињава место убода – поштује принципе контаминације-деконтаминације II група задатака У ову групу задатака убраја се рад медицинске сестре-техничара када она учествује (самостално./савет пацијената. или као члан тима) у васпитно-образовном раду: третман пацијента и његове околине у односу на РА дозу.тријажера – прихвата пацијента и успоставља први контакт са њим или са његовим пратиоцем – информише пацијента укратко о битним елементима снимања ради боље сарадње у току дијагностичког поступка – води рачуна о временском интервалу (када је пацијент примио РА дозу у односу на почетак снимања. Стручни послови у функционално-дијагностичким службама НМ – прозивком и документацијом идентификује пацијента у односу на радни налог који је добијен од медиц. – учествује у планирању и реализацији програма здравственог васпитања.. сестре-техн.

У свом раду медицинска сестра-техничар дужна је да се придржава начела Кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. коју му је одредио лекар – даје пацијенту ординирану терапију (која је део поступка снимања које касније следи) – шаље пацијента у одговарајућу лабораторију за пријем РА дозе – заказује следеће амбулантне прегледе или дијагностичке процедуре (по одредби лекара) – попуњава одговарајуће обрасце (сестрински део административни послова) за давање РА доза. медицинско-техничке интервенције. прибор за рад – проверава исправност медицинских апарата (пре почетка рада) – припрема медицинску и сестринску документацију за рад – успоставља контакт са пацијентом или са његовим/њеним пратиоцем у циљу добре комуникације – узима анамнестичке податке (сестрински интервју) од пацијента. затим неопходних упутстава о опхођењу истог према себи и околини након пријема радиоактивне дозе. пажњу. учешће у здравствено-васпитном и истраживачком раду. ради брже ресоцијализације – спроводи (као члан тима) психолошко праћење пацијента. а по потреби од члана породице или пратиоца – прати психофизичко стање пацијента (на опсервацији) и саопштава лекару настале промене – процењује (оријентационо) симптоме психичких сметњи и поремећаја који се манифестују кроз: однос пацијента према болести. 16 9 . и учествује у праћењу пацијента у просторију за пријем РА дозе. – даје упутство пацијенту о личном понашању према себи и околини након примања РА (радиоактивне) дозе – спроводи програм здравствено-васпитног рада са пацијентом и члановима његове породице у циљу побољшања здравственог стања пацијента и умањења постојећих ризика и лоших навика. према другим лицима – мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара) – учествује у пријему пацијента – учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента (по потреби) – асистира лекару при прегледу – упознаје пацијента укратко са начином извођења дијагностичке процедуре. говор. мишљење. и најзад потпуно збрињавање амбулантног пацијента.Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара у специјалистичкој амбуланти Сестринске активности из подручја рада (по учесталости) су следеће: здравствена нега остварена кроз: контакт са пацијентом и давање општих информација о његовој припреми за дијагностичку процедуру. способност оријентације у времену и простору. његово понашање. Затим вођење медицинске документације (део сестринског рада). Заједнички и специфични послови: – припрема радни простор. материјал.

материјала и документације. *Послови више медиц. обрађује снимак (уношење у базу података). психички припрема пацијента (ако је пацијент дете. здравствено-васпитни рад и учешће у истраживачком раду. сестре-техн. припрема и њену блиску особу-пратиоца). затим здравствена нега (остварена кроз збрињавање пацијента док је у дијагностичкој процедури). неопходно је да медицинска сестра-техн. – успоставља добру комуникацију са пацијентом. У свом раду виша медицинска сестра-техн. – – – – – обавља процедуралне активности: уписује податке пацијента у рачунар. 17 0 . поставља апарат за крвни притисак и мери као део извођења одређене сцинтиграфије. Због потребе адекватног третмана пацијента. асистира лекару у току одређеног поступка сцинтиграфије. процедуралне и постпроцедуралне активности: припрема апарат за снимање. медицинска документација (део сестринског рада).Стручни послови и радни задаци више медицинске сестретехничара у функционално дијагностичким службама Из подручја рада више медицинске сестре-техничара најзаступљеније су: медицинско-техничке интервенције које захтевају посебну едукацију (на специјално законски прописаним базичним курсевима о обуци кадрова за руковање изворима јонизујућег зрачења). сарађује са лекаром – сестром у динамској студији сцинтиграфије. дужна је да се придржава начела Кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. шприцеви. распрема и дезинфикује апарат. обавља препроцедуралне активности: – припрему апарата (калибрисање камере). алкохол. добро познаје: препроцедуралне. а касније и збринула пацијента). када лекар захтева да се обави одређено дијагностичко испитивање. Стручни послови и задаци више мед сестре у примени сцинтиграфије 1. – – – – – обавља постпроцедуралне активности: пружа психо-физичку подршку и помоћ пацијенту. процедуралне и постпроцедуралне активности морфолошко-функционалне дијагностике (како би правилно припремила. у функционално дијагностичким службама приказани су по редоследу извршења назначене процедуре. Стручни послови и задаци више медицинске сестре у примени РРГ-радиоренограма – обавља препроцедуралне. 2. 3. езмарх). припрема пацијента и материјал за рад. припрема сет-материјала (игле. али следе и усвојену Методологију за израду делокруга рада. – поставља пацијента на “кревет” апарата или столицу зависно од врсте сцинтиграфије. даје снимак лекару на описивање. стартује снимање и посматра пацијента током снимања. вата.

крвни притисак припрема и поставља електроде и фиксаторе електроде. Стручни послови више медицинске сестре у примени сцинтиграфије миокарда: у миру и оптерећењу. посматра пацијента и рад апарата током снимања.в. даје тачно прописану дозу РА Ј131. употребљене шприцеве. обрађује слику на рачунару. прати рад срца /пулс / на монитору и обавештава лекара. даје лекару резултат РРГ на опис. по налогу лекара даје и. игле. несвестица). уписује генералије пацијента у рачунар. даје налаз теста лекару на опис. бележи и информише лекара о терапији пацијента која може битно да утиче на резултат теста фиксације. у контејнер за дугоживеће изотопе. припрема апарат. едукује пацијента о опхођењу после примене РА дозе. припрема тачно одређену РА дозу по налогу лекара.уписује генералије пацијента у рачунар. 17 1 . поставља пацијента у одговарајући положај. припрема апарат за ЕКГ за рад. Стручни послови више медицинске сестре у примени теста фиксације и терапије штитасте жлезде РА Ј131 – – обавља препроцедуралне. аплицира РА дозу пацијенту у вену. посматра пацијента и прати снимање. процедуралне и постпроцедуралне активности. уписује генералије пацијента у рачунар. одлаже посуде.проверава и белези крвни притисак. калибрише апарат. поставља манометар за мерење крвног притиска на руку пацијента.– проверава исправност апарата. даје лекару налаз. израчунава везивање Ј 131 у штитастој жлезди. – – обавља препроцедуралне. помаже пасивном пацијенту да устане са места снимања. поставља пацијента у одговарајући положај у односу на апарат за одређивање фиксације Ј131 у штитастој жлезди. информише пацијента о неопходном учешћу у дијагностичком поступку. прави радиоактивни раствор хипурана Ј-131 по налогу лекара. одговарајући лек пацијенту у вену. материјал и пацијента за сцинтиграфију. припрема апарат за рад. збрињава пацијента од евентуалних реакција за време и после интервенције ( мука.. процедуралне и постпроцедуралне активности. поставља пацијента у одговарајући положај за снимање. орално. применом апарата одређује ФОН у просторији где се одређује тест фиксације.

процедуралне и постпроцедуралне активности. ликвор. планираних пацијената. рукавице. 17 2 . али следе и усвојену Методологију за израду делокруга рада. обележава поље контаминације и врши деконтаминацију. по писменом упутству лекара одређује појединачну дозу.Спроводе је лекари. НАПОМЕНА: Морфолошко-функционална дијагностика реализује се у специјализованим установама. неопходно је да медицинске сестре-техничари познају: препроцедуралне. шприцеви. обавештава запослене о контаминацији ради безбедности. Лаборанти у служби нуклеарне медицине остварују своје активности у дијагностици ин витро: – у просторији за узорковање материјала (крв. алкохол. У њиховом стручном тиму раде висе медицинске сестре-техничари и лаборанти. вата. процедуралне и постпроцедуралне активности морфолошко-функционалне дијагностике. прецизно праћење папира планираних пацијената за снимање.Због потребе адекватног третмана пацијента. бочице. успоставља добру комуникацију са пацијентом који најчешће први пут прима РА дозу. ексудат-асцит и др. Назначени сетови активности приказани су по редоследу извршења процедуре. езмарх. одлаже употребљени материјал у засебне оловне канте. сарађује са сестром и лекаром са тријаже по питању времена и начина апликовања РА доза. као би правилно припремиле а касније и збринуле пацијента.Стручни послови више медицинске сестре у просторији за давање РА доза – – обавља предпроцедуралне. проверава стање деконтаминације мерењем-ГАЈГЕР бројач.) – у просторији за одређивање вредности хормона и тумор маркера. уписује у одређени докуменат стање: контаминован/неконтаминован. по писменом упутству лекара прави радиоактивни раствор. прозива по програму планиране пацијенте за апликовање доза. Сви су посебно едуковани за ове активности. када лекар захтева да се обави одређено дијагностичко испитивање. контролише контаминацију. подсећа пацијента да следи сва упутства лекара и сестре са тријаже. припрема материјал за елуирање генератора и давање РА доза: игле. уписује у књигу вредност почетне појединачне дозе и време мерења.

"Сестринство" и Радна група за здравствену негу Министарства здравља Републике Србије Прилог бр. 17 3 .ТЕХНИЧАРА НА РАДНИМ МЕСТИМА У СЛУЖБАМА ПЛАСТИЧНЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЕ ХИРУРГИЈЕ Београд.Удружење медицинских сестара . 2005 год.15 делокруг рада МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА.техничара Клиничког центра Србије.

Добрила Пејовић. степен одговорности и сложеност рада како непосредних извршиоца неге и збрињавања пацијената. усвојене на Конгресу медицинских сестара-техничара Србије. године у Београду. Идејно решење са методолошким приступом за израду делокруга рада и аналитичке процене дала је: Верица Ћорлука. медицинска сестра Полазне основе за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара у свим гранама медицине. виша медицинска сестра – Бојана Петровић. Зорица Милошевић. Иванка Аџић. Специфични послови радних места медиц. Напомена: Активности заједничких и специфичних послова сестара у наведеним службама. орг. рада Садржај Пројекта припремиле: Драгица Булатовић. пластичну реконструктивну хирургију: – Центар за опекотине.Установе које су дале свој допринос у израдила делокруг рада медицинских сестара – техничара у службама за опекотине.сестара-техн.инж. до 25. Верица Ћорлука. септембра 2004. Опис послова обухвата: врсту. виша медицинска сестра – Силвана Радуловић. тако и руководећих медицинских сестара – техничара. садржане су у документу под називом: Пројекат за израду делокруга рада медицинских сестара-техничара. одржаном од 23. медицинска сестра – Весна Ћирић. Саставни део овог документа је и Аналитичка процена радних места медицинских сестара – техничара. 17 4 . у: – амбулантно поликлиничким службама – функционално-дијагностичким службама – операционим салама – дневним болницама – стационарним установама – специјализованим центрима – лечилиштима и рехабилитационим центрима. пластични и реконструктивну хирургију КЦС – Универзитетска дечија клиника-Тиршова – КЦ Нови Сад Садржај делокруга припремиле: – Снежана Ћукалац. Зора Петровић. виша медицинска сестра – Радојка Момчиловић. виша медицинска сестра – Марина Грубач. вмс и дипл. Милијана Матијевић. следе Методологију за израду делокруга рада и редослед од 1 – 10 наведених целина.

У свом раду медицинска сестра-техн. Учествује у пријему/прихватању пацијента. Припрема санитетски материјал. и здравствено-васпитни рад. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе и шаље уз одговарајућу документацију (по одредби лекара).Стручни послови и радни задаци медицинске сестре – техничара: У Специјалистичкој амбуланти Заступљеност сестринских активности из подручја рада (по редоследу учесталости) је следећа: здравствена нега (остварена кроз збрињавање амбулантног пацијента) медицинско-техничке интервенције. У свом раду медицинска сестра-техн. Мери и региструје виталне функције пацијента (по одредби лекара). дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. Одређује редослед уписа и прегледа пацијената по реду њиховог доласка и хитности. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и 17 5 . Попуњава одговарајуће обрасце за пријем пацијента (по одлуци лекара) на болничко лечење и учествује (по потреби) у одвођењу пацијента на одељење. вођење медицинске документације (део сестринског рада). Даје пацијенту ординирану терапију. материјал. Припрема радни простор. Припреми медицинску и сестринску документацију за рад. Врши примопредају дужности. Прати психофизичко стање пацијента (на опсервацији). Спроводи здравствено васпитни рад са пацијентом и члановима породице у циљу побољшања здравственог стања и одстрањивања постојећих лоших навика. прибор и проверава исправност медицинских апарата (пре почетка рада). Асистира лекару при прегледу и при медицинским интервенцијама. – – – – – – – – – – – – – – – – – Успоставља први контакт са пацијентом у циљу добре комуникације. Заказује следеће амбулантне прегледе или пријем пацијента на хоспитално лечење. Стручни послови и радни задаци медицинске сестре –техничара: у дневној болници Из подручја рада најзаступљеније су активности из: здравствене неге и медицинско-техничког рада. Узима медицинску документацију и податке за сестринску анамнезу од пацијента и чланова породице. затим из медицинске документације (део сестринског рада) и здравствено-васпитног рада. Учествује (као члан тима) у реанимацији пацијента (по указаној потреби). и саопштава лекару евентуално настале промене. као и коришћени прибор и инструменте за стерилизацију.

дезинфекционих средстава и инструмената за рад. – Узима медицинску документацију и податке за сестринску анамнезу од пацијента и чланова породице. – Обезбеђује стерилан санитетски материјал. – Асистира или по одобрењу хирурга превија пацијента (код крварења) – Узима узорке биолошког материјала од пацијента за контролне лабораторијске анализе (по одредби лекара). затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. – Спроводи кожну пробу осетљивости на локални анестетик ( по налогу лекара). б) Из медицинско-техничког рада: – Припреми пацијента за оперативни захват у локалној анестезији (физичка и психичка припрема). – Успостави добру комуникацију са пацијентом. У свом раду медицинска сестра-техн. – Мери и евидентира виталне функције. а) Из здравствене неге и збрињавања пацијента: – Прихвата пацијента и смешта га у постељу. – Прихвата и збрињава пацијента по завршеној хируршкој интервенцији. санитетског материјала. 17 6 . медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). – Мери и евидентира виталне функције пацијента (по одредби лекара). – Спроводи пацијента у операциону салу. Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара: у болничком одељењу службе опекотина Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. – Припреми и даје ординирану терапију. – Врши контролу спољног завоја. – Планира и спроводи здравствено-васпитне активности са пацијентом и породицом.сарадницима. – Документује остварене активности здравствене неге. – Врши требовање лекова. в) Успоставља (комплетира) прописану медицинску документацију за пацијента који се налази у дневној болници службе за пластичну и реконструктивну хирургију (део сестринског рада).

– мери диурезу и биланс течности. 17 7 . – прати појаву дифузне. Прикупља.01 до 1. – прати стање коже и слузокожа. – Поставља сестринску дијагнозу и колаборативни проблем. сређује и анализира податке сестринске анамнезе. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). по договору и одлуци лекара). – прати боју и изглед излучевина дигестивног тракта. и у збрињавању ургентног стања код пацијента ( екстензивна опекотина праћена респираторним и кардиолошким дисфункцијама) – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајући део болничког одељења (интензивној или полуинтезивној нези. на пластичној и реконструктивној хирургији исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. или премештај из болничког оделења. Прави план неге.05). за све време његове хоспитализације. 2. еритематозно петехијалне оспе у вези са развојем сепсе. – Обезбеђује пацијенту код кога је настао поремећај централног нервног система одговарајући кревет (са заштитним страницама). интензитет бола. – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања). Евалуира план – самостално или са руководећом медицинском сестром-техн. као и наведене врсте неге (од 1. – Успоставља комуникацију (ако је иста могућа) са пацијентом и члановима породице. – евидентира повреде меких ткива. Реализује планирану негу. Прати опште стање пацијента. – мери вредности телесне температуре и крвног притиска.12 ) који се односе на мерење. – утврђује покретљивост пацијента *Заједнички послови ( од 2. – прати појаву крви у испљувку. Поставља циљеве неге. и одређује врсту неге. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране хирурга. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента * Заједнички и специфични послови – Учествује у процесу редовног или хитног пријема опеченог пацијента на болничко лечење. контролу и евидентирање вредности параметра наведених функција и показатеља здравља. – Учествује у припреми пацијента за отпуст. – мери број респирација и врсту дисања. луксације или прелома костију. Прави класификацију по систему прогресивне неге. Утврђује потребе за здравственом негом.1. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) *Заједнички и специфични послови – прати стање свести. *Заједнички послови радног места медицинске сестре-техн.01 до 2.

хематолошких. – Припрема опекотинску карту и асистира лекару при процени опекотине (узрок опекотине и време настанка. код оперисаног пацијента са апстиненцијалним синдромом (алкохол. инхалациона повреда и електрокуција се посебно наглашавају). код масивних операција . – Припрема материјал и врши мерење централног крвног притиска. – Припрема и примењује одговарајућа средства и помагала за очување интегритета коже и заштиту локомоторног система пацијента (антидекубитални мадрац. инвалидска колица итд. ендокринолошких и др. уцртати шему за опечену површину и дубину. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. – Врши посебан надзор. асистира лекару при артеријској пункцији ради одређивања гасних анализа у артеријској крви.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања.3. – Припрема материјал. колутови од вате и газе. душевно . исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Код пацијента са назогастричном сондом и уринарним катетером. – Припрема материјал. спроводи негу и замену катетера.социјално) Заједнички и специфични послови – Припрема материјал. – Код непосредно оперисаног пацијента чије здравствено стање не захтева интензивну негу и терапију. *Заједнички послови (од 3. дрога и др. – припрема материјал и пласира назогастричну сонду код повраћања или код дистендираног трбуха. – Поставља уринарни катетер (по потреби и одлуци лекара) . – Врши стални надзор код пацијента: са измењеним стањем свести. – Припрема апарат и укључује кисеоничку терапију по одредби лекара и истовремено настоји да умири болесника.прегледа ствари пацијента (код покушаја суицида) – Учествује у лекарској визити.) – Врши контролу стања коже или ране (могућност крварења или инфекције). Збрињавање пацијента (телесно. – Спроводи купање пацијента (у виду терапијског третмана) 17 8 . асистира анестезиологу при пласирању централног венског катетера (ЦВК) и врши његову негу.). асистира лекару при секундарној обради ране.01 до 3. код оперисаних пацијената са високим оперативним ризиком (кардиолошких. по налогу лекара. – Поставља пацијента у одговарајући положај како се не би компромитовали постављени аутотрансплантати или хомотрансплантати . 4. по налогу лекара. у постоперативном току приликом буђења пацијента из опште анестезије. ваздушни колут. приволи на сарадњу и прихватање дате терапије. пацијента на монитору.). реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. – Поставља пацијента на инвазивни мониторинг.Врши надзор (контролу) пацијента *Заједнички и специфични послови – Врши повећани надзор код пацијента: на инфузионој или трансфузионој терапији.

исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.– Учествује у планирању и спровођењу рехабилитације.04) који се односе на збрињавање пацијента. – Узима узорак столице за окултно крварење (Adler Weber). – Узима (или шаље узети) узорак бриса за културу и антибиограм. – Даје пацијенту прописану терапију која припада групи наркотика и води посебну евиденцију. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. за хемокултуру и антибиограм.HIV. *Заједнички послови (од 5. – Намешта пацијента у одговарајући положај и врши надзор над количином унете хране и течности. – На основу телесне масе и базалног метаболизма одређује се алиментациона потпора калоријске вредности и селекција метаболита уз континуирану контролу диурезе.HCV. – Узима узорак столице за рутински преглед. Врши храњење пацијента *Заједнички специфични послови – Процењује способност пацијента да конзумира храну. – Организује транспортну службу за отпремање биолошког материјала уз прописане и прецизно попуњене упуте до лабораторије ван матичне установе и за доношење извештаја лабораторијских анализа и потребног материјала. – Даје пацијенту прописану терапију при чему врши стални надзор на надокнаду течности и протеина. обавља негу и замену каниле. за паразите и гљивице. *Заједнички послови (од 7.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) Заједнички и специфични послови – Поставља интравенску канилу. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). 5. *Заједнички послови (од 4. – Узима узорак урина за рутински преглед. 6.за гљивице. – Узима узорак урина за културу и антибиограм. 17 9 .01 до 6. – У договору са лекаром и дијететичаром одређује одговарајућу дијету. – Сервира храну и храни пацијента. за интеракцију и факторе коагулације. 7. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) *Заједнички и специфични послови – Узима узорак крви за рутинске анализе – Узима крв за вирусе: HBs.01 до 4. *Заједнички послови (од 6.01 до 7.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.01 до 5.

па тако и за пластичну и реконструктивну хирургију. – Прегледа. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. појаве стрес улкуса). 10. скида завојни материјал. Припрема пацијента за медицински третман *Заједнички и специфични послови – Врши физичку и психичку припрему пацијента за операцију.). – Обавештава МУП у случају смрти и врши проверу на судској медицини да ли се тражи обдукција. – Пише сменски рапорт. – Ангажује бербера да обрије давајуће регије (горње и доње екстремитете). – Спроводи индивидуални рад утиче да се пацијент што безболније суочи са својим физичким изгледом (контрактуре и ожиљци. – Врши припрему пацијента за превијање (стављање пацијента у одговарајући положај. дезинфикује и врши стерилизацију) – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман.01 до 10.02) који се односе на планирање прописане активности.01 до 9. Планира прописане активности (које је одредио лекар) *Заједнички и специфични послови – Врши припрему мед. спроводи разне врсте купки и терапијски третман) *Заједнички послови (од 9.01 до 8.. *Заједнички послови (од 8. – Врши пријаву МУП-у (на захтев лекара) пристиглог пацијента (повређеног под неразјашћеним околностима.покушаја суицида. покушаја убиства. 9. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.8. – Учествује у примопредаји дужности. – Попуњава и води прописану документацију. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Заједнички послови (од 10.03) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. Спроводи здравствено васпитање ( кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима за које је потребна додатна едукација) *Заједнички и специфични послови – Обучава пацијента о хигијенско-дијететском режиму ( у стањима смањене вредности протеина. 18 0 . – Врши едукацију чланова породице о исхрани пацијента у кућним условима. инструмената и завојног материјала (пере. електрични катаракт. могућност сталне деформисаности) – Обезбеђује контакт са пацијентом који је у фази реконвалесценције.

2. – Учествује у припреми пацијента за отпуст. по договору и одлуци лекара). дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. интензитет бола. – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања). 18 1 . боју и количину излучевина (кроз назогастричну сонду. У свом раду медицинска сестра-техн. на пластичној и реконструктивној хирургији исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Успоставља комуникацију (ако је иста могућа) са пацијентом и члановима породице.01 до 2. – Прати изглед. или премештај из болничког оделења. столице) Заједнички послови (од 2.12) који се односе на мерење. 1. урина.01 до 1. – Прати стање коже и слузокожа. Прати опште стање пацијента.05 ). као и наведене врсте неге ( од 1. или крварење и појаву хематома. и одређује врсту неге. *Заједнички послови радног места медицинске сестре-техн. повраћених маса. – Прати ацидо-базни статус пацијента. – Прати боју и топлоту режња. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара: у болничком одељењу реконструктивне хирургије Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). за све време његове хоспитализације. дренажу. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН). У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента *Заједнички и специфични послови – Учествује у процесу редовног или хитног пријема – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај у одговарајући део болничког оделења (интензивној или полуинтезивној нези. контролу и евидентирање вредности параметра наведених функција и показатеља здравља. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране хирурга. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) *Заједнички и специфични послови – Прати стање свести оперисаног пацијента.

– Спроводи масажу лежећег пацијента (благи раствор алкохола. дрога и др. Заједнички послови (од 3. 18 2 . – Поставља пацијента у растерећени положај. колутови од вате и газе.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа.01 до 3. код масивних операција . асистира и збрињава пацијента након терапије. купање или пребрисавање оперисаног пацијента у кревету. у постоперативном току приликом буђења пацијента из опште анестезије. 4. – Код пацијента са назогастричном сондом и уринарним катетером. – Спроводи аспирацију секрета из дисајних путева. креме. ендокринолошких и др. душевно . – Код непосредно оперисаног пацијента чије здравствено стање не захтева интензивну негу и терапију.Врши надзор (контролу) пацијента Заједнички и специфични послови – Врши повећани надзор код пацијента: на инфузионој или трансфузионој терапији. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. код оперисаног пацијента са апстиненцијалним синдромом (алкохол.3. – Врши стални надзор код пацијента: са измењеним стањем свести. лосиони). обраћа посебну пажњу на предилекциона места (ради спречавања настанка декубитусних рана). хематолошких. спроводи негу и замену катетера. – Поставља уринарни катетер (по потреби и одлуци лекара). – Асистира при пласирању CVK и спроводи негу. инвалидска колица итд. скида шавове. Збрињавање пацијента (телесно.).) – Учествује у лекарској визити. – Асистира или самостално (по налогу хирурга) пласира назогастричну сонду и спроводи негу. ваздушни колут.социјално) Заједнички и специфични послови Терапијске процедуре – Асистира хирургу при постављању ендотрахеалног тубуса пацијенту и обавља негу. – Припрема материјал. при кардио-пулмоналној реанимацији (по потреби).). празни дренове. Хигијенске процедуре – Припрема и примењује одговарајућа средства и помагала за очување интегритета коже и заштиту локомоторног система пацијента (антидекубитални мадрац. код оперисаних пацијената са високим оперативним ризиком (кардиолошких. – Спроводи хигијенски третман (умивање. у циљу постизања оптималне циркулације (код примене режњева или слободних трансплантата) – Води рачуна о степену покретљивости пацијента. – Асистира при извођењу мањих хируршких интервенција. пацијента на монитору. – Асистира (или по одобрењу хирурга) превија пацијента. све док није сам у стању да се стара о личној хигијени). исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.

по завршетку сваке интервенције. Врши храњење пацијента * Заједнички и специфични послови – Процењује способност пацијента да конзумира храну. – Спроводи превенцију хоспитализма. инфузију и другу ординирану терапију.01 до 6. Заједнички послови (од 6.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента.Остварује добру комуникацију са пацијентом – Спроводи одговарајућу психотерапију у циљу бржег оздрављења. 6. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) *Заједнички и специфични послови – Узима узорак крви за рутинске анализе – Узима крв за вирусе: HBs. или по налогу хирурга оперисаном пацијенту даје храну: парентералним путем или кроз назогастричну сонду. или код промене здравственог стања пацијента. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.01 до 4. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде.01 до 5. 5. Заједнички послови (од 5. – Прати акт гутања. – Узима узорак столице за рутински преглед.HIV. – Спроводи одговарајућу негу. – Даје пацијенту прописану терапију која припада групи наркотика и води посебну евиденцију. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) Заједнички и специфични послови – Поставља интравенску канилу.HCV.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). за интеракцију и факторе коагулације.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем). – Врши припрему (психичку и физичку) пацијента за ординиране дијагностичке и терапијске процедуре.04) који се односе на збрињавање пацијента. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 7. *Заједнички послови (од 7.01 до 7. – Узима (или шаље узети) узорак бриса за културу и антибиограм – Организује транспортну службу за отпремање биолошког материјала уз прописане и прецизно попуњене упуте до лабораторије ван матичне установе и за доношење извештаја лабораторијских анализа и потребног материјала. – Узима узорак урина за културу и антибиограм. обавља негу и замену каниле. – У договору са лекаром и дијететичаром одређује одговарајућу дијету. – Узима узорак урина за рутински преглед. – Збрињава умрло лице према правилима и етичком кодексу. *Заједнички послови (од 4. – Укључује трансфузију. за хемокултуру и антибиограм. 18 3 .

– Ангажује бербера да обрије давајуће регије (горње и доње екстремитете).8. – Учествује у примопредаји дужности. *Заједнички послови (од 8. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Пише сменски рапорт.01 до 9. скида завојни материјал. едукација чланова породице о коришћењу медицинских помагала (у вези превенције декубитуса) – Едукује чланове породице о правилном и редовном коришћењу санитетског материјала и асептичних средстава ( у вези превијања декубиталних рана у кућним условима) – Спроводи индивидуални рад утиче да се пацијент што безболније суочи са својом болешћу (параплегија.01 до 10. па тако и за пластичну и реконструктивну хирургију. Заједнички послови (од 9. – Прегледа. – Врши припрему пацијента за превијање (стављање пацијента у одговарајући положај. – Попуњава и води прописану документацију. даје препоруке и оспособљава чланове породице у вези исхране пацијента у кућним условима.03) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. спроводи разне врсте купки и терапијски третман) – Припрема пацијента за отпуст или премештај на друго болничко оделење.01 до 8. 18 4 . инструмената и завојног материјала (пере.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. – Планира и спроводи негу болесника по сви фазама ПЗН. квадриплегија) – Обавештава пацијента и даје препоруке у вези рада Удружења параплегичра (сугерише му активно укључење и рад у удружењу) *Заједнички послови (од 10. Спроводи здравствено васпитање ( кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима за које је потребна додатна едукација) Заједнички и специфични послови – Обучава пацијента о хигијенско-дијететском режиму. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. Припрема пацијента за медицински третман Заједнички и специфични послови – Врши физичку и психичку припрему пацијента за операцију. Планира прописане активности (које је одредио лекар) *Заједнички и специфични послови – Врши припрему мед.02) који се односе на планирање прописане активности. дезинфикује и врши стерилизацију) – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента. 9. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде 10.

– поставља неутралну електроду за електрокаутер. апарат за електрокоагулацију. – припрема себе за оперативни захват.Стручни послови медицинске сестре-техничара-инструментара у пластичној и реконструктивној хирургији У центрима за опекотине. ендоскопских. – помаже код распремања хируршке екипе.). осим основне делатности. – асистира хирургу при збрињавању оперативне ране (превија и лепи леукопласт). хирургија шаке. – пакује патохистолошки или бактериолошки материјал за преглед и евидентира у прописане формуларе. 18 5 . – припрема и гарнира инструментарске сточиће. – успоставља контакт са службом за патохистологију код потребе за EXтемпоре верификацију (по налогу хирурга). – успоставља добру комуникацију са пацијентом (ако је иста могућа непосредно пред операцију). – стерилише додатне инструменте за операцију. – асистира хирургу при узимању слободних кожних трансплантата за конзервацију (паковање и збрињавање у одговарајуће стерилне посуде. – учествује у припреми оперативног поља и гарнирању истог ( заједно са хирургом ). – броји употребљене газе непосредно пре пласирања шавова. чување у фрижидеру . – учествује активно у току оперативног захвата додајући хирургу одговарајуће инструменте. – припрема и контролише исправност апарата за операцију (електричних. рад медицинске сестре-техн. – инструментарке је следећи: – припрема потребни материјал за сваку планирану хируршку интервенцију ( стерилан веш. уградни материјал ). завојни. микроскопа за микрохирушке операције. познавање рада и принципа за одржавање коже на одговарајућој температури). аспиратора и др. – помаже при преношењу пацијента са операционог стола (по завршетку операције). – прати рад екипе у току хируршке интервенције. – помаже при облачењу хируршке екипе.сетове ( у складу интервенције која се изводи ). поставља стерилне инструменте. – раздужује утрошен материјал на одговарајући формулар. шавни. – стара се о правилном збрињавању ампутираних делова екстремитета и одстрањеног ткива. пластичну и реконструктивну хирургију. краниоцеребрална. процедуралне и постпроцедуралне активности. Вршећи препроцедуралне. – поставља пацијента на операциони сто у одговарајући положај (у зависности од хируршког захвата и интервенције која се ради). – припрема материјал и асистира хирургу при пласирању уринарног катетера. – стерилише инструменте који су неопходни за следећу операцију. водећи рачуна о стерилности инструмената и осталог материјала. врше се још : абдоминална. шавни и уградни материјал. – пере инструменте након операције и спрема их за стерилизацију.

а делове спрема за стерилизацију). дезинфекционих средстава и раствора. обезбеђује и набавља преко службе за набавку. затим из здравствено васпитног (едукативног) и истраживачког рада у сестринству. неопходан хируршки веш. дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. обавља медицинско. води рачуна о стерилизацији и њеној бактериолошкој исправности (контрола једном недељно). инструмената за рад. за све време његове хоспитализације. Стручни послови и задаци медицинске сестре-техничара: у болничком одељењу пластичне хирургије Најзаступљеније активности из подручја рада (по редоследу учесталости) су из: здравствене неге. организује детаљно прање операционог блока (једном недељно). оди евиденциону књигу контроле стерилизације. медицинско-техничког рада и медицинске документације (део сестринског рада). врши требовање шавног и санитетског материјала. врши надзор над начином сакупљања и одношења употребљеног веша из оп. – Посматра и процењује здравствено стање пацијента и промене (у смислу побољшања/погоршања). сале. сарађује са техничком службом у вези поправке медицинских апарата и њиховом правилном одржавању. поштовања стандарда при уклањању медицинског отпада. – Негује и збрињава пацијента по процесу здравствене неге (ПЗН).– – – – – – – – – – – – – – – – води евиденцију о имплантатима у посебне регистре. и одређује врсту неге. – Успоставља комуникацију са пацијентом и члановима породице. 18 6 . распрема апарате и њихове делове после операције (пере и враћа на место. води рачуна о хигијенском одржавању операционе сале.административне послове прописане у операционој сали. стара се о спровођењу правила понашања у операционом блоку. У оквиру основне делатности – здравствене неге и збрињавања пацијента Заједнички и специфични послови – Учествује у процесу редовног пријема – Обезбеђује новопримљеном пацијенту прихват и смештај на болничко оделење опште неге. врши надзор над рад помоћног радника. сарађује са епидемиолошком службом у вези адекватне употребе дезинфекционих средстава. У свом раду медицинска сестра-техн.имплантата. – Започиње спровођење медицинских процедура и активности ординираних од стране хирурга. 1. стерилних рукавица. прати достигнућа у инструментарском раду и уводи новине у рад. врши обраду статистичких података из оперативног протокола (у вези броја и врсти операција) и доставља одговарајућој служби.

празни дренове.12) који се односе на мерење. спроводи негу и замену катетера.03) који се односе на надзор (односно на контролу пацијента) зависно од промене његовог здравственог стања. – Учествује у лекарској визити.– Учествује у припреми пацијента за отпуст.01 до 3. Прати опште стање пацијента. реализованим дијагностичким и терапијским процедурама. 2. – Прати боју и количину садржаја дрена. – Код непосредно оперисаног пацијента чије здравствено стање не захтева интензивну негу и терапију. у циљу постизања оптималне циркулације (код примене режњева или слободних трансплантата) – Припрема ледени облог (код блеферопластике) и поставља их на очне капке. – Асистира (или по одобрењу хирурга) превија пацијента. 18 7 . и адекватно је поставља. извештава о контроли и здравственом стању пацијента за протеклих 24 часа. контролу и евидентирање вредности параметра наведених функција и показатеља здравља. на пластичној и реконструктивној хирургији исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Заједнички послови радног места медицинске сестре-техн. – Припрема лампу (код ремплантација). – Поставља пацијента у растерећени положај. душевно .01 до 1. – Прати боју и топлоту режња.01 до 2. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. као и наведене врсте неге (од 1. – Поставља уринарни катетер (по потреби и одлуци лекара). интензитет бола. 4. Збрињавање пацијента (телесно. – Прати стање коже и слузокожа. – Код пацијента са тампонираним горњим дисајним путевима (корективна естетска операција носа) – Код пацијента са уринарним катетером. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Прати појаву крварење или хематома. скида шавове. 3. мери и евидентира виталне функције и друге показатеље здравља (по одредби лекара) Заједнички и специфични послови – Прати стање оперисаног пацијента.социјално) Заједнички и специфични послови Терапијске процедуре – Асистира при извођењу мањих хируршких интервенција. Заједнички послови (од 3. или премештај из болничког оделења.05). асистира и збрињава пацијента након терапије. – Припрема материјал. – Прати периферну циркулацију (код фиксације помоћу гипса) *Заједнички послови (од 2.Врши надзор (контролу) пацијента Заједнички и специфични послови – Врши повећани надзор код пацијента: на инфузионој или трансфузионој терапији.

– Прати акт гутања. за хемокултуру и антибиограм. обавља негу и замену каниле. лосиони). креме.HCV. инфузију и другу ординирану терапију. купање или пребрисавање оперисаног пацијента у кревету.04) који се односе на збрињавање пацијента. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Заједнички послови (од 5. – Узима узорак урина за рутински преглед. – Узима (или шаље узети) узорак бриса за културу и антибиограм – Организује транспортну службу за отпремање биолошког материјала уз прописане и прецизно попуњене упуте до лабораторије ван матичне установе и за доношење извештаја лабораторијских анализа и потребног материјала. све док није сам у стању да се стара о личној хиг.01 до 6.11) који се односе на давање терапије (лекова и одређених средстава пацијенту које му је ординирао лекар). или по налогу хирурга оперисаном пацијенту даје храну парентералним путем. 6. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Узима биолошки материјал од пацијента (по одлуци лекара) * Заједнички и специфични послови – Узима узорак крви за рутинске анализе – Узима крв за вирусе: HBs.01 до 4. Даје прописану терапију пацијенту (по одредби лекара) Заједнички и специфични послови – Поставља интравенску канилу. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. 18 8 . – Укључује трансфузију. Остварује добру комуникацију са пацијентом – Спроводи обуку и контролу даноноћног ношења грудњака (код редукција и увећања дојки) – Спроводи обуку и контролу даноноћног ношења еластичног појаса (код абдоминопластике) – Спроводи одговарајућу психотерапију (подршка при скидању првог завоја) *Заједнички послови (од 4. – У договору са лекаром и дијететичаром одређује одговарајућу дијету. за интеракцију и факторе коагулације. Заједнички послови (од 6.06) који се односе на храњење пацијента (ентералним или парентералним путем).HIV. 7. 5.01 до 5.) – Спроводи масажу лежећег пацијента (благи раствор алкохола.Хигијенске процедуре – Спроводи хигијенски третман (умивање. Врши храњење пацијента Заједнички и специфични послови – Процењује способност пацијента да конзумира храну.

18 9 . учи пацијента да се придржава прописане нискокалоричне дијете (код абдоминопластике. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Врши припрему пацијента за превијање (стављање пацијента у одговарајући положај.01 до 10.*Заједнички послови (од 7. липектомије) – Сугерише пацијенту да у наредних шест месеци избегава излагање јаком светлу (код дермоабразија) – Едукује пацијента о значају наставка физиотерапије у ванболничким условима (код хируршког лечења шаке) – Спроводи индивидуални рад. Заједнички послови (од 8. 8. Планира прописане активности (које је одредио лекар) Заједнички и специфични послови – Врши припрему мед. па тако и за пластичну и реконструктивну хирургију. утиче да се пацијент што безболније суочи са својом повредом (ампутацијом прстију или екстремитета ) Заједнички послови (од 10. – Пише сменски рапорт.01 до 8.01 до 9. 9. 10. дезинфикује и врши стерилизацију) – Врши заказивање одређене медицинске процедуре за пацијента.07) који се односе на узимање биолошког материјала од пацијента.01 до 7.07) који се односе на припрему пацијента за одговарајући медицински третман. инструмената и завојног материјала (пере. али и специфични за сваку грану медицине у којој сестре раде. спроводи разне врсте купки и терапијски третман) – Припрема пацијента за отпуст или премештај на друго болесничко оделење. Припрема пацијента за медицински третман Заједнички и специфични послови – Врши физичку и психичку припрему пацијента за операцију. – Попуњава и води прописану документацију. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. – Планира и спроводи негу болесника по сви фазама ПЗН – Учествује у примопредаји дужности. скида завојни материјал. Заједнички послови (од 9. исти су као и у осталим гранама медицине у којима сестре раде. Спроводи здравствено васпитање ( кроз програмске активности едукације и здравственог васпитања у болничким условима за које је потребна додатна едукација) Заједнички и специфични послови – Обучава пацијента о хигијенско-дијететском режиму.03) спроводе се кроз сачињене програме едукације који су актуелни. сређује и врши расподелу пристиглих налаза. – Ангажује бербера да обрије давајуће регије (горње и доње екстремитете).02) који се односе на планирање прописане активности. – Прегледа.

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ (ЕДУКАТИВНИ) РАД. прихвата новопримљеног болесника. или медицинским сестрама – техн.ПОСЛОВИ радног места МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА ВОЂЕ СМЕНЕ у болничком одељењу Најзаступљеније активности подручја рада (по редоследу учесталости) су: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (координација рада чланова тима за здравствену негу). контролише извршење осталих стручних послова и задатака медицинских сестара-техничара и помоћних радника у болесничким јединицама. давање инфузионих раствора или трансфузије крви и крвних састојака. по за тај дан утврђеном програму рада.техничарима у нези тешких и непокретних болесника организује и обезбеђује одвођење или превожење болесника на прегледе или медицинске интервенције у друге делове установе или ван ње. са недовољним искуством у раду медицинским сестрама-техничарима у обављању послова из здравствене неге болесника и медицинске технике као што су: узимање биолошког материјала за лабораторијске прегледе. помаже млађим колегиницама. 19 0 . давање кисеоника и друго спроводи одговарајуће мере реанимације и неге у случају погоршања здравственог стања болесника. Дужна је да обавља стручне и оперативно-техничке послове у складу са овлашћењима.вође смене). Руководећа медицинска сестра-техничар вођа смене има вишу стручну спрему. ЕВИДЕНЦИЈА и МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (послови у домену рада медицинске сестре-техничара . уз помоћ помоћног радника са одговарајућег одељења. уз пуну примену медицинског знања и организаторских способности. одговарајућих дијета и по потреби распоређује особље за храњење тешких болесника и оних болесника који се по налогу лекара хране путем сонде распоређује помоћне раднике у здравству да помажу медицинским сестрама . У свом раду дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. смешта га у болесничку собу одговарајуће болесничке јединице и са медицинским сестрама-техничарима из смене предузима мере за његову адаптацију на болничку средину контролише поделу хране тј. апликације сукције. и обавештава дежурног лекара о насталим променама учествује у спровођењу прописаних поступака код обраде умрлог и код слања посмртних остатака са болесничке јединице регулише ред и мир у болничком одељењу прописаним кућним редом сваке здравствене установе. МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИ РАД (контрола и помоћ медицинским сестрама у смени). негује и збрињава болеснике у току своје смене. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ: Контролише рад тима за негу и прати реализацију процеса здравствене неге (ПЗН) код сваког болесника у току трајања смене. снимање ЕКГ-а.

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ: решава организационе и кадровске проблеме евентуално настале док је у функцији вође смене. посуђа након обедовања болесника са болничког одељења. тј. по потреби их упућује дежурном лекару ради детаљнијег обавештења о здравственом стању болесника контролише сакупљање и отпремање употребљеног: болничког рубља. као и хигијенско одржавање просторија обавештава Главну медицинску сестру-техничара клинике-института. на редовном реферисању о стању у болничком одељењу. а значајнија запажања уписује у посебну књигу коју води вођа смене. и контролише њихово извршење контактира са посетиоцима болесника и даје им неопходне информације. 19 1 . обавља неопходне медицинске административне послове из оквира сестринске делатности бележи евентуалне промене у терапији или у медицинским процедурама код болесника насталим у току обиласка дежурног лекара. визите код болесника.

ЕВИДЕНЦИЈА РАДА и друга БОЛНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (послови у домену рада Главне медицинске сестре-техничара болничког одељења). Скупа са стручним сарадницима школа и сестром за едукацију у установи оцењује њихов рад и залагање. – планира спровођење програма наставе за ученике и студенте медицинских школа у болничком одељењу. и даје предлоге за њихову замену у случају дотрајалости – предлаже набавку основних санитетских материјалних средстава и опреме. контролише употребљивост постојеће опреме за негу и медицинску технику као и друга средства из болничке опреме. замене истих и др. затим стручне и оперативно-техничке послове у складу са овлашћењима. да унапређује сестринску и подржава добру клиничку праксу. медицинско-техничке послове и исхрану болесника. У свом раду дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. према упутству и захтеву лекара а у договору са медицинским сестрама-техничарима и дијететичаром – припрема план неге за новопримљене болеснике и скупа са одељенским лекаром врши потребну измену плана неге код болесника код којих измењено здравствено стање то захтева – прати реализацију плана оперативног хируршког програма (по потреби) и организује транспорт болесника у операциону салу – сачињава распоред рада особља по сменама и одређује им задатке. у договору са лекарима и медицинским сестрама-техничарима – сарађује са Образовним институцијама које су одговорне за стручно оспособљавање и специјализовано усавршавање медицинских сестара-техн. Главна медицинска сестра-техничар болничког одељења је сестра са вишом стручном спремом. БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА Најзаступљеније активности подручја рада (по редоследу учесталости) су: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (организација. уз пуну примену медицинског знања и организаторских способности.ПОСЛОВИ РАДНОГ МЕСТА ГЛАВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ. и извештава 19 2 . и помоћних радника у болничком одељењу. Дужна је да обавља организационо-руководеће послове и едукацију кадра. и помоћних радника у болничком одељењу). МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИ РАД (контрола и помоћ). координација и контрола рада медицинских сестара-техн. продужног или прековременог рада особља. за извршење плана и програма рада медицинских сестара-техн. и по потреби предлаже нове методе. ЗДРАВСТВЕНО -ВАСПИТНИ (ЕДУКАТИВНИ) РАД. истраживачки рад у сестринству. Учествује у планирању годишњих одмора особља – оцењује и проверава ефикасност постојећих метода рада у нези и медицинској техници. те врши примо-предају дужности здравствених радника распоређених по сменама – води евиденцију изостанака. да буде одговорна за своје поступке.ТЕХН. ОРГАНИЗАЦИОНО-РУКОВОДЕЋИ ПОСЛОВИ: – организује и координира рад медицинских сестара-техничара одговорних за здравствену негу болесника у болничком одељењу – планира и организује рад код болесника на одређеним степенима неге.

контролише поделу ординираних лекова болесницима – води посебну евиденцију наркотика. смешта га у болесничку собу и предузима мере за његову што бољу адаптацију на болничку средину – учествује у припреми болесника за отпуст након завршеног лечења – врши требовање лекова и другог санитетског материјала. (за евентуалне пропусте у раду) предузима потребне мере – припрема медицинску документацију за визиту лекара код болесника – присуствује одељенској визити и даје потребна обавештења лекару о стању болесника и запаженим променама код истих – одговорна је за правовремено спровођење налога лекара у оквиру лечења и збрињавања болесника – прима новог болесника. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ: – усклађује и свакодневно контролише тачност извршавања планираних послова. – ангажује се непосредно у извођењу медицинско-техничких радњи код болесника које изискују веће стручно знање и техничку вештину него што поседују млађе медицинске сестре и техничари – посвећује посебну пажњу нези тешких болесника. делује као узор млађим сестрама. одговорна је за чување и издавање истих у складу са постојећим прописима – стара се о правилном и доследном спровођењу кућног реда прописаног за целу установу – учествује у предлагању систематизације радних места. стара се о благовременом обавештавању породице и о спровођењу прописаних мера – даје потребна упутства за рад медицинским сестрама-техничарима и упознаје се са насталим променама у болничком одељењу за протеклих 24 часа.– – – – Главну медицинску сестру-техничара клинике-института о њиховој стручној оспособљености у пракси преноси на медицинске сестре и техничаре своја стручна знања у оквиру међуклиничке сарадње и преко струковних организација медицинских сестара-техничара организује и активно учествује у спровођењу здравственог васпитања болесника (сачињава програме и држи предавања болесницима) васпитач је млађим медицинским сестрама и техничарима у стручно – етичком смислу настоји да стално промовише тимски рад. јер је одговорна за квалитет рада медицинских сестара-техничара које реализују здравствену негу болесника и медицинско-техничке радње у болничком одељењу – уводи у посао новопримљене медицинске сестре и техничаре. сходно аналитичкој процени радних места и специфичним потребама болничког одељења – по потреби укључује се у пројектне задатке у болничком одељењу. у случају погоршања здравственог стања или смрти болесника. 19 3 . упознаје их са задацима и помаже им у практичном оспособљавању. као и издавање лекова из приручне одељенске апотеке. у договору са лекаром.

19 4 . стручним предавањима и другим активностима.ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ: – обавља медицинско-административне послове из домена сестринске делатности прописане за болничко одељење – организује премештај болесника у друго одељење или здравствену установу – попуњава образац ПОКАЗНИЦУ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ која садржи извештај о оствареним врстама пружене неге болесницима и о ангажованости здравственог особља у сменама – сређује и доставља податке о оствареним медицинским услугама одговарајућим организационим деловима установе (преко шематизованог или компјутеризованог образца) – задужена је основним санитетским средствима и стара се о њиховој исправности у сарадњи са службама за одржавање опреме – врши контролу хигијенског одржавања болничких просторија – организује и контролише поделу хране у болничком одељењу – стара се о редовном санитарном прегледу особља које врши поделу хране – контролише уредност особља у смислу ношења прописане радне одеће и обуће – обезбеђује потребно болничко рубље и контролише сакупљање и отпремање употребљеног рубља у перионицу – обавештава медицинске сестре-техничаре о стручним и другим састанцима.

уз пуну примену медицинског знања и организационих (менаџерских) способности. (посебно млађим медицинским сестрама . стручне и оперативно-техничке послове у складу са овлашћењима. Дужна је да обавља организационоруководеће послове и едукацију кадра.). и настоји да се код здравствених радника развија правилан и хуман однос према болесницима. стручне семинаре. показне вежбе. координација и контрола рада медицинских сестара-техничара одговорних за здравствену негу и усклађивање њиховог рада са осталим службама унутар клинике-института). и даје предлоге главним одељенским сестрама за побољшање истих – сарађује са кадровском и социјалном службом установе.ПОСЛОВИ РАДНОГ МЕСТА ГЛАВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА КЛИНИКЕ-ИНСТИТУТА Најзаступљеније активности подручја рада (по редоследу учесталости) су: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА (организација. У свом раду дужна је да се придржава начела кодекса етике професионалног понашања и да се хумано односи према пацијентима и сарадницима. затим аналитичке. свакодневно уноси промене евентуално настале у распореду – уочава пропусте у реализацији послова и недостатке у методу рада медицинског особља одговорног за здравствену негу. ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ (ЕДУКАТИВНИ) РАД. Главна медицинска сестра-техничар клинике–института је руководећа сестра са вишом или високом стручном спремом. ЕВИДЕНЦИЈА РАДА и МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (послови из домена рада главне медицинске сестре-техничара клинике-института). организује наставу. у увођењу нових медицинских процедура и др. МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИ РАД (контрола рада и помоћ у обезбеђењу неопходних средстава за рад. учествује у избору нових лица за рад на одређено или неодређено време у клиници-институту – стара се о добрим условима рада особља у клиници-институту – ствара атмосферу међусобног разумевања и поверења. Одговорна је за извршење планираних активности у клиници-институту.техничарима) и друге облике едукације утврђене за приправнике – сарађује са стручним сарадницима медицинских образовних центара учествује у изради наставних програма посебно практичне наставе и одговорна је за квалитетно извођење праксе у клиници-институту ученика и студената медицинских школа 19 5 . ОРГАНИЗАЦИОНО – РУКОВОДЕЋИ ПОСЛОВИ: – учествује у организовању целокупног рада медицинских сестара и техничара клинике-института и заступа их код Руководиоца клинике-института и код осталих органа установе – планира и програмира службу здравствене неге у клиници-институту – сачињава месечни распоред особља и контролише реализацију истог. за усклађен тимски рад и безбедност у раду сваког члана тима. а коректан професионални однос према сарадницима – делује као здравствени педагог. истраживачки рад у сестринству.

– припрема предлоге за опис послова медицинских сестара и техничара укључује се активно у изради стандарда и норматива рада и кадрова за здравствену негу болесника. врши анализе рада и општег стања сестринске службе у клиници-институту – прати интернет презентације (уколико користи електронску технологију) – анализира проблеме у кадровској структури – проучава материјално-финансијске извештаје и учествује у изради годишњег плана рада клинике-института. као и осталог особља и стара се о правилном увођењу новопримљених радника у посао – припрема предлоге за систематизацију радних места медицинских сестара и техничара узимајући у обзир важеће нормативе кадрова као и стварне потребе клинике-института – стара се да се по програму обуке уводе у посао медицинске сестретехничари које први пут ступају на дужност или које имају статус приправника – дужна је да организује стручно усавршавање и освежавање знања медицинских сестара-техничара у току рада и то: редовним стручним семинарима. АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ: – прати развој здравствене службе. и прати остварење истих – врши избор медицинских сестара и техничара. повременим предавањима и обезбеђењем стручне литературе – води евиденцију изабране тематике стручног усавршавања. у стање неге болесника. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ: – контролише реализацију стручног рада и правилан ток неге у клинициинституту свакодневним обиласцима болничких одељења. као и начина писања стручног рада. скупа са лекарима код Руководиоца клинике-института – учествује у сачињавању и реализацији плана и програма рада – учествује у контроли ХТЗ мера – учествује у припреми предлога за преуређење болничких одељења за адаптацију или за новоградњу. у степен чистоће и хигијенског одржавања болесничких и других просторија – упознаје се са примедбама или предлозима болесника у непосредном контакту са истима и предузима потребне мере за решавање насталих проблема – присуствује јутарњим састанцима и реферисањима. а аналитичким радовима доказује могућност бољег и економичнијег коришћења кадра и времена рада – прати реализацију здравствене неге. сачињава извештаје. затим времена одржавања скупова медицинских сестара и техничара у клиници-институту – преноси своја организациона и стручна искуства медицинским сестраматехничарима других радних организација у оквиру међуболничке сарадње на стручним скуповима и у стручним организацијама медицинских сестаратехничара. медицинске науке у циљу укључивања у савремене токове и процесе у струци и истражује нове методе рада које доприносе побољшању здравствене неге. где стиче увид у извршавање задатака радног тима. ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ: 19 6 .

као и остало болничко особље на радним местима уредно и прописно обучени. стручним и осталим активностима установе учествује (као члан разних комисија и радних тела) у доношењу одлука. усклађивању ставова. са комплетном радном одећом и обућом оцењује употребљивост постојеће опреме за рад особља по санитетској грани и предлаже Руководиоцу клинике-института измене и набавку нових инвентарских предмета код дотрајалости или неупотребљивости делова опреме обавља медицинско–административне послове из домена сестринске делатности прописане за клинику-институт учествује у сачињавању пријаве заразног обољења и води прописану евиденцију заразних болести. на положај и међуљудске односе. што увећава њену властиту одговорност код одлучивања.– – – – – – – свакодневно одржава јутарње састанке са главним одељенским сестраматехничарима и усклађује рад медицинских сестара и техничара болничких одељења са радом осталих служби клинике-института врши контролу и стара се да су медицинске сестре и техничари. што има утицаја на рад и живот колектива. формирању мишљења и др. 19 7 . предузима енергичне мере за сузбијање интрахоспиталних инфекција обавештава медицинске сестре-техничаре о радним.