Najprościej, a zarazem najkrócej było by napisać – JESTEM.

Jeżeli nie masz ochoty czytać tych proklamacji, od razu zapraszam na koniec niniejszego tekstu gdzie możesz za pomocą jedno kliku otworzyć moje CV - czyli schemat uznany w świecie za formę przedstawienia w skrócie własnych doświadczeń - lub do dalszej części publikacji, bo tam już przeważają obrazki. A jako, że to moja głowa stoi za ich stworzeniam, tak też oddają częściowo pogląd na moją osobę. Choć jak nie na mnie przystało, postaram się w kilku zwięzłych zdaniach opisać siebie samego. Jestem podróżnikiem życia, nie chodzi oczywiście o przemieszczanie się zyczne, a o żeglugę po oceanie myśli. Nieustannie poszukuje form jak i miejsc ich wyrazu. Teraźniejszy etap, będąc na przełomie trzydziestej trzeciej wiosny życia, to poczucie przemiany, odkrycia nowych prawd – a może ich odkurzenia. Życie przebiega w niebywałym tempie, do tego jest krótkie i z tych które pamiętamy jedyne. Mój nadrzędny cel , to u jego skraju niczego nie żałować, tak więc to spora odpowiedzialność. Fakt ten zwery kuje sam na końcu konfrontując obraz z emocjami. A to jaki obraz w głowie narysujesz mojej osoby pozostawiam już Tobie. Jakiś czas temu poskładałem pewien większy fragment życia, ładnie zapakowałem i schowałem do szu ady, teraz małymi kroczkami daje upust temu co kumulowało się przez długie lata we mnie. I na tym będę kończył, zapraszam do przeglądnięcia mojego „studium przypadku” i nawiązania owcnej współpracy, pozdrawiam i miłego :)

W 2002 roku profesjonalny snowboarder Mikey LeBlanc i projektant Scott Zergebel zakładają w Portland, stan Oregon, rmę HOLDEN OUTERWEAR. Nazwa rmy wzięła się od imienia głównego bohatera książki „Buszujący w zbożu”. Holden od samego początku projektuje odzież o klasycznym wizerunku, który przetrwał próbę czasu oraz jednakowo dobrze sprawdza się w górach jak i w mieście. HOLDEN jako pierwsza rma z branży snowboardowej pzrodukuje odzież z materiałów ekologicznych. W sezonie 2010/2011 wchodzi na rynek polski.

Zakres prac : doradztwo makretingowe / PR identy kacja wizualna
_ gra ka kreatywna _ adaptacja logotypu na Polskę _ layout www i sklepu _ banery

wordpress
_ instalacja, kon guracja, utrzymanie _ przekodowanie layout’u www _ komunikacja z social media, posty w Wordpress źródłem wpisu w Social Media ( FaceBook, Twitter, MySpace) _ optymalizacja SEO / SEM

wp e-commerce sklep
_ instalacja, kon guracja _ przekodowanie layout’u

Sao Art to agencja artystyczna z Krakowa łącząca w sobie sztukę malarską , pasję ognia i wyjątkowych artystów. Ich występy odznaczają się wysokim kunsztem choreogra cznym . Dzięki sztuce body paintingu wykonywanej przez renomowanych charakteryzatorów scena staję się miejscem iluminacji malarskiej. Agencja zamierza zrealizować pierwszy w Polsce Festiwal Body Paintingu .

Zakres prac : doradztwo makretingowe / PR

_ określenie wizerunku festiwalu _ plan komunikacji marketingowej _ zde niowanie grupy docelowej _ ramowy dokument ofertowy

kosztorys
_ analiza potrzeb _ ramowy kosztorys

copywriting
_ slogan festiwalu, opisy do prezentacji

identy kacja wizualna
_ propozycja logo Festiwalowego _ stworzenie i złożenie prezentacji

identy kacja wizualna

cel

stworzenie logo programu TV “MONSTER trip” w połączeniu z logo MONSTER energy.

założenia

proste, czytelne, komunikatywne, charakterystyczne, odnoszące się do klimatu MONSTER energy, połączone z logo MONSTER. Projektowanie logo rozpocząłem od dokonania kumulacyjnej analizy na 3ech płaszczyznach: _ strategia marketingowa marki _ praktyka w zakresie łączenia logotypu _ skojarzenie słowa “TRIP” z obrazem w/w + kreatywność dała w wyniku propozycje LOGO jak i pełnej identy kacji wizualnej programu.

identy kacja wizualna wsytawy Zakres prac :
_ projekt logo _ projekt plaktu _ projekt ulotki, która składa się z: koperty stylizowanej na telegram WU, listu / zaproszenia, kart pocztowych.

projekt gra czny ulotki

_Format: A4 > DL w “C”

A

D

E F

B C

Fotojogging to połączenie nauki profesjonalnej fotogra i z aktywnością dostosowaną do miejscja realizacji kursu / szkolenia. To innowacyjny pomysł na bizne, który zdecydowanie można zaliczyć do wschodzącego trendu rozwoju usług z zakresu szeroko pojętej aktywności.

projekt logotypu LOGOtyp FOTOJOGGINGu to symbioza:
_ analizy pod względem wizualnym przestrzeni rynku na którym LOGO będzie funkcjonowało - tj. usług w zakresie szerokopojętej aktywności, _ zde niowania funkcji LOGOtypu , _ dobrych praktyk

Założenia / cel:

_ proste ale i dynamiczne zarazem, _ jedno kolorowe dające się łątwo przenieść np. na szablon, _ pozostawione bez napisu FOTOJOGGING kojażące się zarówno z aktywnośćią jak i z fotogra ą, _ wskazujące na stronę www, _ mogące pełnić docelowo funkcje znaku jakościowego ( certy katy ).

Opracowanie logotypu na podstawie dostarczonych szkiców

Inwentaryzacja powierzchni reklamowej
_ _ _ _ _ opracowanie metodyki określenie powierzchni reklamowej wykonanie zdjęć panoramicznych wizualizacja powierzchni reklamowej złożenie oferty

oferta

_ opracowanie arkusza kalkulacyjnego

zestawienie umowa

_ opracowanie wzoru umowy sprzedaży powierzchni reklamowej

Ofe

Pow i CZO erzchn RSZ ia r ek TYN -SK lamow I sp a .z o.o .

rta

:

Po

wi

e

ia hn rzc

k re

lam

ow

a

N TY SZ OR CZ

sp KI -S

.o zo

.

Wers ja: Przy goto wan o dla / Pa : ni: Osta tnio zmo Auto dyfi kow r: ano Org : aniz acja : Iloś ć str on: Statu s do kum entu : Pan

01 Ago 23/1 ra S .A.

zchn Powier

ia reklam

z o.o. N-SKI sp ORSZTY owa CZ

0/20 08 1 5:52 Wald ema r Dą Agn brow i Co ski nsu lting 43 , KE DLA W Pou fny

3.

chnia Powierz

reklam

owa
ate db ld Wa l( w.p dla ke y:

ar em

bro

ws

ki)

15

cre

Powier zchn

ia reklam

owa CZ ORSZTY N-SKI sp z o.o.

13

created

Dąbrows aldemar w.pl (W by: kedla

ki)

37

created

by: kedla w.pl (W aldemar Dąbrows

ki)

GRAFIKA KREATYWNA - różności

tel. +48 530 984 053 poprostu@kedlaw.pl