TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CƠ KHÍ
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING
C10-304, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Tel.: +84 (0)4 3869 6165 * Fax.: +84 (0)4 3868 0585 Email: sme@mail.hut.edu.vn * Website: sme.hut.edu.vn

TÓM TẮT BÁO CÁO

HỘI NGHN KHOA HỌC TOÀN QUỐC

VỀ CƠ KHÍ
NHÂN DNP 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Hà nội - 13/10/2011

M c đích
Viện Cơ khí Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong nước tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm thông báo các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, các đồng nghiệp gặp gỡ, học hỏi, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp.

Các lĩnh v c khoa h c c a h i ngh
Nội dung chương trình Khoa học của Hội nghị bao gồm các báo cáo khoa học trình bày tại các phân ban chuyên môn: 1. Cơ học máy 2. Cơ học vật rắn biến dạng 3. Cơ điện tử 4. Cơ khí chế tạo

i

CHỦ TNCH BAN TỔ CHỨC Trưởng ban: Phó trưởng ban: Các ủy viên: PGS.TS. Thái Bá Cần ThS. Phạm Hữu Hùng PGS.TS. Phạm Văn Hùng TS. Nguyễn Thị Hồng Minh GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc TS. Đỗ Quốc Quang TS. Trần Đức Quý PGS.TS. Phan Quang Thế TS. Đỗ Văn Vũ BAN KHOA HỌC Trưởng ban: Phó trưởng ban thường trực: Các ủy viên: PGS.TS. Thái Bá Cần TSKH. Phan Xuân Dũng GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng PGS.TS. Bùi Văn Hạnh PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng TS. Trần Việt Hùng GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang GS.TSKH. Phạm Văn Lang TS. Nguyễn Thị Hồng Minh TS. Lê Giang Nam TS. Nguyễn Huy Ninh TS. Phan Đăng Phong GS.TSKH. Nguyễn Thiện Phúc TS. Phạm Hồng Phúc TS. Đỗ Quốc Quang TS. Trần Đức Quý TS. Nguyễn Chỉ Sáng TS. Nguyễn Hồng Thái GS.TS. Trần Ích Thịnh PGS.TS. Nguyễn Đắc Trung TS. Đỗ Văn Trường BAN THƯ KÝ

GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng PGS.TS. Phan Bùi Khôi PGS.TS. Bùi Văn Hạnh KS. Trần Công Chiếu TS. Trần Việt Hùng GS.TSKH. Bành Tiến Long PGS.TS. Trần Văn Nam TS. Trần Thiên Phúc TS. Lâm Chí Quang TS. Nguyễn Chỉ Sáng PGS.TS. Nguyễn Đắc Trung PGS. TS. Lương Văn Vượt GS.TSKH. Bành Tiến Long PGS.TS. Phan Bùi Khôi ThS. Lê Sỹ Chung TS. Đào Khánh Dư GS.TS. Trần Văn Địch PGS.TS. Nguyễn Hay PGS.TS. Thái Thế Hùng PGS.TS. Phạm Văn Hùng GS.TS. Nguyễn Xuân Lạc PGS.TS. Đào Quang Kế TS. Nguyễn Thị Phương Mai TS. Chu Anh Mỳ PGS.TS. Trần Văn Nam PGS.TS. Đinh Văn Phong TS. Trần Thiên Phúc TS. Nguyễn Ngọc Phương TS. Lâm Chí Quang GS.TSKH. Đỗ Sanh PGS.TS. Hoàng Vĩnh Sinh PGS.TS. Phan Quang Thế TS. Trịnh Đồng Tính PGS.TS. Trần Đức Trung TS. Đỗ Văn Vũ

Trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Đắc Trung Các ủy viên: TS. Nguyễn Hồng Thái, TS. Bùi Ngọc Tuyên, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, ThS. Đặng Bảo Lâm

ii

Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Một số vấn đề về thực trạng Cơ khí Việt Nam và định hướng phát triển
Bành Tiến Long, Phan Bùi Khôi Viện cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail:phanbuikhoi@mail.hut.edu.vn

Cơ khí là ngành công nghiệp chế tạo ra các máy, thiết bị, phương tiện, hệ thống cho các ngành công nghiệp khác và phục vụ sản xuất và đời sống. Khoa học kỹ thuật về Cơ khí là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, có quan hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác như Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Công nghệ vật liệu, Công nghệ sinh học, … Sự phát triển của ngành Cơ khí đóng vai trò nền tảng và có ảnh hưởng lớn, góp phần quan trọng thúc đNy sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như các ngành công nghiệp khác. Báo cáo này trình bày khái quát về sự phát triển của ngành khoa học kỹ thuật và công nghiệp Cơ khí thế giới và thực trạng của ngành Cơ khí Việt Nam hiện nay. Đồng thời đề xuất một số giải pháp về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Từ Khóa: Cơ khí Việt Nam, khoa học kỹ thuật về Cơ khí

About the Actual Situation of Mechanical Engineering in Vietnam and Orientation for Development
Mechanical engineering is the industrial branch producing machines, equipments, devices and integrated systems for the other industries, and also for manufacturing and daily life. Science on mechanical engineering is a wide and interconnected domain, which has a close relation with many scientific and technical fields such as: Electrical Engineering, Electronics and Telecommunications, Informatic, Material and Biological Technology … etc. Development of the field of Mechanical Engineering plays a decisive role and has a huge influence on the growth of Science and Technology in general, and other industrial branches in particular. This paper reports the overview of the development of Mechanical Science and Technology, of Mechanical Engineering Industry in the world, of actual situation of Mechanical Engineering in Vietnam. The authors also propose solutions for education, scientific research and technology transfer in the Mechanical Enginneering domain in Vietnam to the year of 2020 and the vision to the year of 2030. Keywords: Mechanical Engineering in Vietnam, Science of Mechanical Engineering

HUST-SME

1

PHÂN BAN

CƠ H C MÁY

2

Digitalization of the robot motion trajectory Investigation of the technological operation process of a robot in general. the impact point of the end effector . and the welding robot in particular. Trong tổng quát. the operation motion of the robot is controlled so that the position and orientation of the end effector is appropriate with the geometrical configuration of the butt weld. giải thuật và chương trình xác định các thông số hình học của quỹ đạo. Building of the robot motion trajectory. ví dụ robot hàn.vn Khảo sát quá trình thao tác công nghệ của một robot. determining of its geometrical parameters is one of the first problems in controlling of robot.hut. hướng của khâu thao tác được xác định tương ứng với vị trí của nó.Phân ban Cơ học máy Số hóa quỹ đạo chuyển động của robot Phan Bùi Khôi Viện cơ khí. xác định các thông số hình học của nó là nhiệm vụ hàng đầu của bài toán điều khiển chuyển động của robot. the motion trajectory of the robot is the space trajectory of the point of the end effector. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail:phanbuikhoi@mail.edu. thường là một đường cong không gian. robot. motion trajectory. Như vậy chuyển động của robot được điều khiển sao cho vị trí và hướng của khâu thao tác thay đổi theo quy luật phụ thuộc vào hình dạng của đường hàn. The butt weld-the space curve is called the motion trajectory of the robot with the configuration is determined by the technological objects. quỹ đạo chuyển động. điểm tác động cuối của robot là đầu mỏ hàn di chuyển dọc theo đường hàn. In this paper the numerical method to build the motion trajectory of robot. Biểu diễn quỹ đạo chuyển động của robot. Therefore. Gọi đường hàn. the algorithm and program to determine the trajectory’s geometrical parameters are represented. HUST-SME 3 . gọi quỹ đạo chuyển động của robot là đường cong quỹ đạo của tâm bàn kẹp.the point of welding gun moves along butt weld while the orientation of the end effector is determined according to its position. robot. Bài báo này trình bày phương pháp số xây dựng quỹ đạo chuyển động của robot. Generally. Từ khóa: Số hóa. Keywords: Digitalization. là quỹ đạo chuyển động của robot.

Futherly.hut. In this paper. Trong bài báo này. robot nói riêng. CNC machine-tools. there is a big demand for synthesizing mechanisms applied in machine design. Từ khóa: Cấu trúc cơ cấu. robot đồng thời cũng phân tích. Trên cơ sở đó cũng chỉ ra các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và xu hướng phát triển trong tương lai nhằm tổng hợp các cấu trúc mới phục vụ cho thiết kế. ứng dụng cấu trúc cơ cấu trong thiết kế các thiết bị tự động. as well as industrial robots… etc. khâu. sử dụng xe con chạy trên ray lắp giữa biên HUST-SME 4 . the author presents about the role of sythesizing mechanism structure problem in machine and robot design. ngày càng đòi hỏi cần có nhiều cơ cấu để phục vụ cho việc thiết kế máy và các thiết bị tự động nói chung. tác giả trình bày về vai trò của bài toán tổng hợp cấu trúc cơ cấu trong thiết kế máy.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Cấu trúc cơ cấu trong thiết kế máy và robot Nguyễn Hồng Thái Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt.v.edu. link. Structure of Mechanisms in Design of Machines and Robots With the rapid development of science and technology. the author point out the researching trend in the field of synthesizing new structures used for designing works.edu. The author also analyze and summarize some research results about application of structure mechanisms in design of automatic equipments. tổng kết một số kết quả nghiên cứu..hut.vn Với sự phát triển của khoa học và công nghệ cũng như đòi hỏi của sản xuất hiện đại.. Keywords: Structure of mechanism. Viện Cơ khí Trường Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: hongthai-dtm@mail. in design of automatic equipments in general and of robots in particular. joint. máy gia công cơ khí điều khiển số (CNC) cũng như robot công nghiệp v. also with requirements of modern manufacturing technology. Viện Cơ khí Trường Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: tdtinh-ddm@mail.vn Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến thiết kế tối ưu kết cấu kim loại cho cầu trục hai dầm dạng hộp. khớp. Ảnh hưởng của tải trọng tính toán và thông số kết cấu lên kích thước tối ưu của dầm chính cầu trục hai dầm dạng hộp Trịnh Đồng Tính Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt.

Keywords: crane.gov. The goal of optimal problem is to minimize the weight of the girder with a set of constraints to fulfill the conditions of stiffness. dầm hộp Influence of loads and component parameters on the optimal dimensions of main girder section of double girder bridge crane This paper presents some results of research concerning the optimal design of metal structures for the double girder bridge crane with trolley running on rails mounted on the middle of top edge of the box girder. khNu độ cầu trục) lên kích thước tối ưu của mặt cắt dầm chính. Viện Nghiên cứu Cơ khí đã phối hợp với Công ty Cổ HUST-SME 5 . haidv@narime. A set of cranes with deferent capacities and spans were examined to evaluate the influence of some factors such as types of taken design loads (self-weight of the girder. Từ khóa: Cầu trục. horizontal inertia) and girder structural parameters (the minimum thickness of steel plate. girder bridge Thiết kế. Vì tính chất đặc biệt quan trọng của nó trong việc vận hành giàn khoan nên thông thường được nhập khNu đồng bộ từ nước ngoài kèm theo các thiết bị chính. nó gồm các bơm áp suất cao với áp suất tới 140 Kg/cm2 đồng bộ với các thiết bị phụ trợ đi kèm khác.gov.Phân ban Cơ học máy trên của dầm hộp. tích hợp hệ thống bơm sục bùn trên giàn khoan tự nâng 90m nước Vũ Văn Khoa. Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) E-mail: khoavv@narime.vn Hệ thống bơm sục bùn là một cơ cấu quan trọng trong các giàn khoan tự nâng để khoan thăm dò và khai thác dầu khí trên biển. Năm 2008 được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học Công nghệ. độ cứng và độ ổn định cục bộ của kết cấu kim loại. The additional constrains for the standard or preferred dimensions of section components are also considered as technological requires. strength and local stability of metal structures. crane spans) on the optimal size of the cross beam. Mục tiêu tối ưu là giảm thiểu khối lượng của dầm chính với các ràng buộc về độ bền. Các cần trục với trọng tải và khNu độ khác nhau đã được xem xét để đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố như loại tải trọng được tính đến khi thiết kế (trọng lượng bản thân dầm. tải trọng quán tính ngang). Đinh Viết Hải Trung tâm Máy Động Lực. thông số kết cấu (chiều dày tối thiểu của thép tấm. Ràng buộc về tính công nghệ cũng được xét đến thông qua việc hạn chế chiều dày và các kích thước khác của thép tấm cấu thành dầm chính trong tập hợp các giá trị tiêu chuNn hoặc các giá trị ưu tiên.vn.

Kết quả tạo thuận lợi cho việc điều khiển robot thực hiện thao tác công nghệ đạt được độ chính xác mong muốn. là một trong các đặc trưng cơ bản và quan trọng nhất. sai số động học do đo đạc. design. Từ khóa: Robot hàn điểm. 2-Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo 3-Viện Nghiên cứu khoa học Dạy nghề-Tổng cục Dạy nghề E-mail: phanbuikhoi@mail. tính toán quỹ đạo chuyển động. giàn khoan tự nâng Design. self-elevating drilling rig Khảo sát sai số vị trí của robot hàn điểm Phan Bùi Khôi1. Bài báo này trình bày phương pháp xác định sai số về vị trí của các mối hàn điểm khi sai số động học của robot được xác định.hut. Because of the special nature of its role in operating the rig. doanhtuanvp@gmail.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí để thực hiện việc nghiên cứu thiết kế.com Độ chính xác của robot được đặc trưng bởi sai số về vị trí. Khảo sát sai số về vị trí của các mối hàn điểm là khâu quan trọng đảm bảo chất lượng của sản phNm. manufacture and installation of jackups 90m of water.vn. including leg jetting system. intergration of leg jetting system on 90m water depth mobile offshore self-elevating drilling rig Leg jetting system is one of major components on mobile offshore self-elevating drilling rig. Nguyễn Quang Hưng3 1-Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. The report presents the initial results of the research team in the design and master the technology of this system. it should normally be imported from abroad in sync with the main equipment. it includes high pressure pumps (approach to 140 Kg/cm2) in sync with other support equipment. sai số động học. sai số động lực học. Đỗ Anh Tuấn2. độ chính xác của robot. Keywords: Leg jetting system. chế tạo và lắp đặt giàn khoan tự nâng 90m nước. Investigation of position error of the spot welding robot HUST-SME 6 . … Robot hàn điểm được sử dụng phổ biến trong dây chuyền sản xuất thân xe ô tô. Từ khóa: Hệ thống bơm sục. In 2008 with the support of the Ministry of Science and Technology. sai số điều khiển do độ lệch của tín hiệu điều khiển.com. trong đó có hệ thống bơm sục bùn. Độ chính xác về vị trí của robot phụ thuộc nhiều yếu tố: sai số do chế tạo. hungbk54@gmail.edu. National Research Institute of Mechanical Engineering (NARIME) in collaboration with Petro Vietnam Marine Shipyard (PVMS) to perform the study. Báo cáo trình bầy những kết quả ban đầu của nhóm nghiên cứu trong việc thiết kế và làm chủ công nghệ hệ thống này.

control errors due to deviation of the control signals. probably. kinematic errors by measuring or calculation of motion trajectory. Kết quả tính toán và mô phỏng bằng phần mềm COSMOS cho thấy ứng suất sinh ra trong hệ cơ cấu nâng hạ bánh răng-thanh răng phù hợp với tiêu chuNn ứng suất tiếp xúc cho phép.Viện Nghiên cứu Cơ khí. such as: manufacture errors. DIN. robot accuracy.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: dosanhbka@gmail. It likes a big ship and has three or four legs which can raise and lower the 15000 tons weight platform above by mechanicalautomatic rack and pinion mechanisms. is one of the basic characteristics and the most important. dynamic errors.Phân ban Cơ học máy Accuracy of robot . .. Báo cáo này trình bày về phương pháp tính bền của hệ cơ cấu nâng hạ bánh răng . Nguyễn Cao Thắng1 1.thanh răng của giàn khoan tự nâng. ta thường tuân theo một số tiêu chuNn như AGMA. Có thể mô tả thiết bị này như một tầu biển cỡ lớn có thêm ba hoặc bốn chân được lắp các bộ truyền động cơ khí – tự động hóa để nâng hạ giàn khoan với tải trọng khoảng 15 nghìn tấn. In this paper. Đỗ Sanh2. Trong các phương pháp tính bền cho hệ cơ cấu nâng hạ bánh răng . Keywords: Spot welding robot.. Đỗ Lê Huy1.. ISO.com Giàn khoan tự nâng là một thiết bị chuyên dùng phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí ngoài biển. we present the strength calculation for rack and pinion mechanism of 90 m self elevating offshore HUST-SME 7 . Từ khóa: Giàn khoan tự nâng Strength Calculation for Jacking Up Mechanism of 90m Self Elevating Offshore Drilling Platform The self elevating offshore drilling platform is descirbled as the offshore drilling platform for oil and gas exploration. 2]. ta còn có thể sử dụng thêm tiêu chuNn ứng suất tiếp xúc cho phép [1.characterized by the position errors. 2].. kinematic error. Ngoài ra. we can apply some standards such as AGMA. 2. Investigation of the position error of spot butt welds is the important factor to ensure the quality of the product.. ISO. The spot welding robot is largely applied to manufacture the automobile body. as well as the allowable contact stress standard [1. DIN. Accuracy of the position of the robot depends on many factors. This paper presents methods for determining the position error of spot butt welds according to kinematic errors of the robot.. Tính toán bền hệ cơ cấu nâng hạ giàn khoan tự nâng 90m Phan Đăng Phong1. In the strength calculation for rack and pinion mechanisms.thanh răng cho giàn khoan tự nâng 90m.

Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội drilling platform. phương pháp thiết kế dựa vào 3 điểm cố định trên biểu đồ đáp ứng tần số không còn được sử dụng bởi tồn tại quá nhiều nhược điểm. Consequently. Trong bài báo này. Từ việc tối thiểu hóa quy tắc H∞ của hệ thống dẫn đến có thể chặn giá trị đỉnh của biên độ dao động trên biểu đồ đáp ứng tần số. có được kết quả bằng cách lặp đi lặp lại việc phân tích và tổng hợp hệ bất phương trình ma trận tuyến tính. The proposed model has six-degree-of-freedom. và bài toán đã biến thành việc giải hệ bất phương trình ma trận song tuyến tính. many methods have been developed to replace it. Keywords: Self Elevating Offshore Drilling Platform Tối ưu hóa các thông số cho hệ thống giảm sóc thụ động của tàu điện dựa vào lý thuyết điều khiển Nguyễn Chí Hưng Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt.edu. tính toán phức tạp… Vì vậy.hut. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: hungnc-sme@mail. In this paper. đã có nhiều phương pháp tính toán tối ưu khác được đưa ra nhằm thay thế phương pháp cũ như đã nói trên. Since the classical fixed point theory is no longer applicable to the design of passive suspension system of railway vehicle. bài toán thiết kế được khảo sát theo cách giải quyết một bài toán điều khiển hồi quy. the “feedback gain” is a decentralized HUST-SME 8 . The results of strength calculation and stress analysis in COSMOS software show that the stresses occurred in the rack and pinion mechanism are suitable with the allowable contact stress. Cuối cùng. Ngày nay. the problem is examined from the view of feedback control problem. Như thế tối ưu các thông số của hệ thống giảm sóc thụ động trong tàu điện nay trở thành bài toán điều khiển hồi quy H∞ với điều kiện đã cố định thông số đầu ra. Thông số phản hồi có được từ các thông số của hệ thống giảm sóc cần thiết kế.vn Bài báo này giải quyết bài toán thiết kế hệ thống giảm sóc thụ động sử dụng cho tàu điện. bài báo đã mô phỏng và so sánh được hiệu quả đáp ứng của các thông số thiết kế có được bằng mỗi phương pháp tối ưu trong vấn đề giảm sóc cho tàu điện. Một trong những phương pháp dễ nhất hiện nay để giải hệ bất phương trình này đó là sử dụng thuật toán thay thế. by utilizing feedback control theories. Từ khóa: Hệ thống giảm sóc thụ động Optimization of parameters for Passive Suspension System of Railway Vehicles via Control Theory This paper deals with the design of passive suspension system of railway vehicles. mô hình tính toán được nâng lên 6 bậc tự do. như số bậc tự do của mô hình bị hạn chế. bằng cách sử dụng lý thuyết điều khiển.

Alternative Algorithm.com Trong giảng dạy và thuyết trình thì bảng phấn. Khi cần thực hiện viết phấn.hust@gmail. hay nói cách khác là các chức năng nói trên được tích hợp trong một bảng. which is derived from iterative schemes of alternation between analysis and synthesis via Linear Matrix Inequalities (LMIs). and then. it is transformed to Bilinear-Matrix-Inequality (BMI) problem. Đây là sự kết hợp giữa bảng . smartboards and interactive boards have been found in some places but the price are very high. Key words: Passive Suspension. This is a combination of the traditional blackboard. 2-Trường Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: baohv. Since minimizing H∞ norm of the system implies suppressing the peak of the magnitude of frequency response of the system. Đỗ Đức Nam2 1. viết bút dạ hay màn chiếu chỉ cần lựa chọn chức năng tương ứng. màn chiếu là những công cụ rất quan trọng. Từ khóa: Bảng đa năng Autoboard On a new board – Multi-function board The blackboards and projector screens are very important for teaching in particular and for making presentation in general.phấn truyền thống.bút dạ và màn chiếu. Finally. whiteboard and projector screen. optimization of these parameters for passive suspension systems become a H∞ static output feedback problems. Keywords: Multi-function board HUST-SME 9 . còn nếu chỉ sử dụng bảng này thì mặc nhiên bỏ mất ưu điểm lớn của bảng phấn.ĐHBK. Hoàng Văn Bạo2. This paper presents a new board – multi-function board. BMI Problem Về một loại bảng mới – bảng đa năng Autoboard Phan Xuân Tuấn1.Phân ban Cơ học máy matrix composed of the suspension parameters to be optimized. Bảng tương tác xuất hiện và đã được một số nơi sử dụng nhưng giá thành còn rất cao. Mặt khác nếu dùng kết hợp bảng tương tác với bảng phấn thì chiếm nhiều không gian bố trí. bảng trắng . Recently. numerical simulations for the passive suspension system designed by control theory and fixed point theory will show the comparison of performance of each method. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một loại bảng mới – Bảng đa năng Autoboard. One of the easiest methods to solve this BMI problem is alternative algorithm.Sinh viên Cơ khí K52.

com Bài viết trình bày phương pháp xử lý hoá-lý nhiệt để nâng cao chất lượng bề mặt răng của bộ truyền bánh răng hành tinh. automatic multistoreyed car parks have been designed and used in order to make the best of parking space. khả năng chống mài mòn cao. các nước tiên tiến đã thiết kế. đặc biệt là ứng dụng phương pháp thấm nitơplasma. Phương pháp xử lý bề mặt cho phép nâng cao được độ bền mòn. a control system for the multi-storeyed car park model and control algorithm Keywords: Automatic multi-storeyed car park Nâng cao độ bền bề mặt răng của bộ truyền bánh răng hành tinh Phạm Văn Đông Trường Đại học công nghiệp Hà Nội E-mail: phamvandong07@gmail. hệ thống điều khiển mô hình của bãi đậu xe nhiều tầng tự động và giải thuật điều khiển.vn Ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Từ khóa: Bãi đỗ xe tự động A model of an automatic multi-storeyed car park There are very few places for parking cars in the crowded and big cities such as Ho Chi Minh city and Hanoi…because the area for parking is not much.… chỗ đậu xe. Bằng phương pháp xử lý hoá nhiệt tạo ra trên bề mặt răng một lớp vật liệu có cơ tính đặc biệt với độ cứng phù hợp. To solve the problem in modern crowded cities of the developed countries. đặc biệt là chỗ đậu cho xe 4 bánh trở nên thiếu trầm trọng vì quĩ đất dành cho bãi đậu xe ở các thành phố này không còn nhiều.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Mô hình bãi đậu xe nhiều tầng tự động Lê Hiếu Giang1. Trần Chí Thiên1 1-Khoa Cơ khí chế tạo máy – Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Với phương pháp thấm nitơ-plasma chất lượng bề mặt răng nhận được những ưu điểm nổi bật về độ bền. The paper presents the structure of a car park model. chế tạo và đưa vào sử dụng các bãi đậu xe tự động nhiều tầng ở các khu trung tâm đông đúc nhằm tận dụng không gian hiệu quả nhất cho bãi đậu xe. Hà Nội. Để giải quyết vấn đề này cho các thành phố đông đúc. độ bền mỏi và độ tin cậy của các bộ truyền bánh răng hành tinh. HCM E-mail: gianglh@hcmute edu. Từ khóa: Bộ truyền bánh răng hành tinh Resistance advance of gear surface of drive planet mechanism HUST-SME 10 . Bài báo trình bày nguyên lý cấu tạo.

com HUST-SME 11 . Lê Thanh Sơn1. In this paper. The surface treating is able to improve significantly wearing resistance.vn Bảng đa năng đã được tác giả giới thiệu ở bài báo trước. the authors introduce the design of control systems for those teaching equipments. A gear surface’s layer with featured by suitable hardness and considerable high wearing resistance is created by the thermal physic – chemical treatment. Nguyễn Thanh Tú1 1-Bộ môn GCVL & DCCN. Từ khóa: Bảng đa năng Autoboard Desined control system for multi-function board In the previous paper. 2-Viện Cơ khí. Keywords: Multi-function board Thiết kế và chế tạo bộ truyền cycloid sử dụng trong công nghiệp Bành Tiến Long1. nhiệt độ. Trong bài báo này các tác giả giới thiệu về việc thiết kế hệ thống điều khiển cho bảng đa năng nói trên. lưu trữ thông tin tạm thời (với chức năng viết phấn hoặc viết bút dạ). Hướng phát triển có thể tích hợp bộ báo thời gian. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: baohvhut-dtm@mail. Hoàng Văn Bạo2.hut. Strength of gear surface is noticeable enhanced with the plasma – nitriting treatment. especially plasma – nitriting. fatigue resistance and reliability in planetary gearbox.edu. Keywords: Planetary gearbox Thiết kế hệ thống điều khiển cho bảng đa năng Autoboard Phan Xuân Tuấn1. Hệ thống tương tác người dùng thông qua bảng điều khiển trực tiếp hoặc thông qua điều khiển từ xa. in order to improve gear surface in planetary gearbox. Ngoài ra còn các chức năng phụ trợ như lau bảng tự động. độ Nm … đặc biệt là thời gian tiết học. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: tonytvc2004@yahoo. Các chức năng chính gồm bảng viết phấn. bảng viết bút dạ. the authors have already presented about a new type of multi-function board. ĐHBK.Phân ban Cơ học máy This paper presents a thermal physic – chemical treating. Đỗ Đức Nam2 1-Sinh viên Cơ khí K52. màn chiếu.

đảm bảo độ kín khít và hiệu suất cao. Nguyễn Ngọc Bình HUST-SME 12 .18/06-10. Từ khóa: Gối đỡ thuỷ lực.ЩЗВ . thiết bị v.sản phNm của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu tính toán. đặc biệt là độ chính xác khi ăn khớp. khai thác khoáng sản… Tuy nhiên việc chế tạo các bộ truyền này còn gặp rất nhiều khó khăn về thiết kế sản phNm.v. xây dựng lý thuyết tạo hình của bộ truyền Cycloid và dụng cụ cắt. Mô phỏng quá trình gia công trục vít trên các máy CNC. Nguyễn Văn Việt. bánh vít Cycloid trong lĩnh vực Công nghiệp.05. Tăng Văn Lâm. Mã số KC. Nguyễn Ngọc Ánh. E-mail: quangdq@yahoo. dụng cụ cắt.… đặc biệt là việc đảm bảo độ chính xác sản phNm. thiết kế và công nghệ chế tạo gối đỡ thủy lực chịu tải nặng đến 80 tấn”. lập cơ sở dữ liệu cho quá trình thiết kế và gia công trục vít cho máy nén khí ЗИФ . Hà Nội. Tăng Bích Thủy TT Cơ khí & TĐH . đồng thời sử dụng thuật toán tối ưu DE trên cơ sở mô phỏng Monte-Carlo để xác định thông số hình học tối ưu của một segment trong gối đỡ thuỷ lực. Đống Đa. màng mỏng thủy lực Thiết kế chế tạo robot quân sự có vũ trang Chu Anh Mỳ.Bộ Công Thương Số 25 Vũ Ngọc Phan. Các kết quả và mô hình tính nêu trên được áp dụng để tính toán. dầu khí. Đã đề xuất phương pháp tính các hệ số không thứ nguyên cho gối đỡ thuỷ lực có biên dạng phức tạp. khả năng truyền môment lớn.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trên thế giới. Trong báo cáo này. Giao thông vận tải. Cao Văn Mô. Hiện nay tại Việt Nam.com Báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu. tính toán gối đỡ thuỷ lực dạng ổ chặn làm việc theo nguyên lý màng mỏng thủy lực. làm việc ổn định.Viện Công Nghệ . công nghệ chế tạo.5. thiết kế gối đỡ thủy lực sử dụng trong máy nghiền đứng năng suất 15T/h . các vần đề liên quan đến máy móc. Từ khóa: Bộ truyền cycloid Gối đỡ thuỷ lực chịu tải nặng dọc trục làm việc theo nguyên lý màng mỏng thủy lực Đỗ Quốc Quang. các tác giả đề cập đến phương pháp dùng giải tích véctơ để thiết kế profin của các bộ truyền Cycloid. truyền động hệ biên dạng Cycloid đã được ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau vì những tính năng ưu việt mà nó đem lại. nhu cầu về sử dụng bộ truyền Cycloid là rất lớn đặc biệt là một số trục vít. thiết kế và chế tạo.

có khả năng di chuyển trên các địa hình phức tạp. Từ khóa: Hộp giảm tốc bánh răng sóng Optimization of Profile and design of flexible gear in wave gearbox In this paper. Nguyễn Phúc Luân 2. A prototype (version 2) has been launched for evaluating functional requirements and the launchings show that the entire system is fully integrated and operates well Keywords: mobile robot Tối ưu hóa hình dạng và kích thước khâu mềm hộp giảm tốc bánh răng sóng Lê Văn Uyển1.Phân ban Cơ học máy Bộ môn Robot và Cơ điện tử. Robot được thiết kế có cấu trúc bánh xích. hướng. HUST-SME 13 . This feature enables the Robot to travel on rough terrains flexibly.com Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu. Đào Thanh Tuấn2 1.. Nguyễn Xuân Quyết2.Sinh viên Cơ điện tử 2. thiết kế . 100 Hoàng Quốc Việt. the problem of forced deformation under external load will be solved by the finite element method in order to determine the optimizational profile and dimension of flexible gear as a basic for the design and manufacturing wave gearbox. Viện Cơ khí 2. Cụm cơ cấu gá súng AKM được thiết kế ở dạng Module tích hợp. The track components are used for improving the mobility of the mobile platform. Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt. Trường Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: levanuyen_cstkm@yahoo. hoạt động tốt. chế tạo một hệ thống Robot di động mang súng tiểu liên AKM định hướng sử dụng trong hoạt động Quân sự.com Các bài toán về biến dạng cưỡng bức kết hợp với tải trọng ngoài sẽ được giải quyết nhờ phương pháp phần tử hữu hạn để xác định hình dạng và kích thước tối ưu của khâu mềm làm cơ sở cho việc thiết kế chế tạo hộp giảm tốc bánh răng sóng. Các kết quả thử nghiệm trên phiên bản 2 cho thấy hệ thống được tích hợp hoàn chỉnh. Hà Nội Email: mychuanh@yahoo. Chu Văn Hải 2. The conventional AKM gun is integrated on the Robot for performing the tasks as required. Học viện Kỹ thuật Quân sự.K52. có điều khiển tầm. đáp ứng được nhiều yêu cầu thiết kế đặt ra Từ khóa: robot di động Design and manufacture of armed military robot This paper presents a research on designing and manufacturing a kind of military Robot.

Keywords: machine elements. các sai sót và sự lạc hậu của các tài liệu giảng dạy hai môn học Chi tiết máy và Đồ án chi tiết máy trong các trường Đại học. obsolete and some recommendations on instructional materials detailing both your subjects and your project details at Vietnam today The paper focuses on some shortcoming and backwardness of machine element theory and project documents in some technology universities and colleges in Vietnam and the author proposes some ideas to prove the content of above subjects to achieve the development of the the region and the world. errors.com. Từ khóa: Chi tiết máy. Trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến cải tiến nội dung nhằm đưa tài liệu của hai môn học này nhanh chóng phù hợp với tài liệu của các nước trong khu vực và thế giới.vn Nội dung của các tài liệu và giáo trình giảng dậy hai môn học Chi tiết máy và Đồ án Chi tiết máy đang lưu hành ở Việt Nam hiện nay. machine project Các giáo trình và tài liệu giảng dậy hai môn học chi tiết máy và đồ án chi tiết máy của việt nam không thiết kế được một loạt các bộ truyền bánh răng và trục vít bánh vít . Cao đẳng kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay. Viện Cơ khí Trường Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: tiendung_nguyen_hut@yahoo.nguyên nhân và các giải pháp khắc phục Nguyễn Tiến Dũng Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt Trường Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: tiendung_nguyen_hut@yahoo.com. Đồ án Chi tiết máy The defects.vn Bài báo chỉ ra các khiếm khuyết. sai sót.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Keywords: Wave gearbox. lạc hậu và một số kiến nghị về tài liệu giảng dạy hai môn học chi tiết máy và đồ án chi tiết máy ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Tiến Dũng Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt. so với các nước trong khu vực HUST-SME 14 . flexible gear Sự khiếm khuyết.

Mechatronics. song chưa nhiều và ở mức độ còn khiêm tốn. Ngoài những khiếm khuyết. thiết kế quỹ đạo. this paper re-focuses on shortcoming and backwardness of the documents that are being used in Vietnam. tài liệu này để giảng dậy và học tập sẽ không thể thiết kế được một loạt các bộ truyền Bánh răng và Trục vít-Bánh vít. Đồ án Chi tiết máy The curriculum and teaching materials both subject and machine parts machine parts project in Vietnam is not designed to be a series of transmission gears and worm gear screw . khái niệm chung chung. cách xác định các vùng hoạt động đó như thế nào? Những vùng đó có đặc điểm gì? Ứng dụng ra sao? HUST-SME 15 . Keywords: Machine elements. . mới chỉ dừng lại ở các định nghĩa. động lực học.thanh_bk@yahoo. This paper shows out the situation and the causes of the problem then proposes some solutions to overcome.v.Phân ban Cơ học máy và thế giới rất lạc hậu. chưa rõ ràng (xem [1].). we cannot design a gear and screw worm gear transmission completely when some more real conditions are demanded. Từ khóa: Chi tiết máy. chỉ ra nguyên nhân tại sao không thể thiết kế được và đưa ra các giải pháp để khắc phục. các chuyên gia thường tập trung chuyên sâu vào các vấn đề: động hình học. khi đầu bài yêu cầu thêm một vài dữ liệu để phù hợp vơi các nhu cầu và đòi hỏi của thực tế. machine project Xác định các dạng vùng hoạt động của robot phỏng sinh sáu bậc tự do bằng việc tính toán hệ số phục vụ Nguyễn Ngọc Thành Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: nguyen. [2]. [3]. Vấn đề Vùng hoạt động của rô bốt hay Không gian hoạt động của rô bốt hay Miền làm việc của rô bốt cũng đã được các tài liệu này nhắc đến. Bài báo sẽ trình bầy thực trạng của vấn đề. sai sót đã được đề cập trong một bài báo gửi Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí – Cơ học – Cơ điện tử. If these documents are used for education.v. Beside the shortcoming and backwardness that had dealt with in our paper in the National Conference of Mechanical-Mechanic. bài báo này tiếp tục chỉ ra những hạn chế và nhược điểm không thể khắc phục được của các tài liệu đang sử dụng ở Việt Nam.com Trong nhiều sách và tài liệu nghiên cứu về robot. Nếu tiếp tục sử dụng các giáo trình. điều khiển và các ứng dụng của rô bốt.causes and remedies The content of machine element theory and project documents in Vietnam are backward in compare with other countries in the region and the world.

concepts and calculations of served coefficient are applied to define different forms of operational spaces of anthropomorphic robot with six freedoms in order to improve efficiency of its application into produce. In this paper.hệ hỗn hợp tay máy 02 bậc tự do gá trên Robot di động. yet at limited level. Key words: Anthropomorphic robot Động học ngược hệ robot dư dẫn động có liên kết phi holonom Chu Anh Mỳ. Questions such as: how to identify these operational spaces? What are their features and applications? and so on are still remaining untouched.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội . Do có tính chất dư dẫn động và có liên kết phi holonom nên việc tổng hợp các luật điều khiển cho Robot gặp nhiều khó khăn ngay từ các khâu tính toán động học. Problems on operational area or region or space of robots are also mentioned. Trên cơ sở đó. thì các sách và tài liệu nói đến còn ít và sơ sài. Accordingly. and only by vague concepts. tác giả trình bày một số vấn đề đã được nghiên cứu về Vùng hoạt động của rô bốt. authors mainly focus on some specific matters: geographical kinematics. Hoàng Đức Long Học viện Kỹ Thuật Quân Sự E-mail: mychuanh@yahoo.v. trong bài báo này chúng tôi trình bày một phương pháp thiết lập các phương trình động học ngược và lời giải chúng một cách hiệu quả. we introduce some known matters on operational spaces of robot. Nhiều loại Robot di động có tích hợp tay máy công tác đều mang thuộc tính của dạng cơ hệ này. vận dụng khái niệm và cách tính hệ số phục vụ để xác định các dạng vùng hoạt động của rô bốt phỏng sinh sáu bậc tự do. control and applications of robots. Từ khóa: Robot phỏng sinh Define forms of operational spaces of anthropomorphic robot six freedoms by calculating served coefficient In many books and documents on robots. trajectory planning design. liên kết phi holonom HUST-SME 16 . dựa trên cách tiếp cận Cơ hệ nhiều vật. Trong bài báo này.v. Do vậy.com Hệ Robot dư dẫn động có liên kết phi holonom là cơ hệ có cấu trúc phức tạp. sử dụng rô bốt vào sản xuất. nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Thuật toán tính toán số và kết quả mô phỏng cụ thể được phân tích cho một mô hình cơ hệ cụ thể . dynamic. Từ khóa: Robot dư dẫn động.

ta có thể thiết kế và chế tạo mới xi lanh và trục vít mà vẫn giữ nguyên các cụm thiết bị còn lại. tính toán và thiết kế trục vít đôi cho máy đùn hai trục vít Nguyễn Mạnh Cường1. sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn kiểm tra độ bền của trục vít để đảm bảo có thể chịu được áp suất cao trong máy đùn.fr Từ thực tế sản xuất. Để khắc phục điều đó.vn Rô bốt công nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền sản xuất hiện đại. Lập trình off-line đã được phát triển và cải thiện đáng kể cho công tác lập trình rô bốt công nghiệp. trên cơ sở công nghệ số với ứng dụng của hệ thống DELMIA. máy đùn trục vít cho ngành nhựa được nhập về do sử dụng lâu ngày thường bị mòn dẫn đến hiệu suất thấp. Đây là vĩnh vực mới ở Việt Nam chưa được nghiên cứu và thực hiện. Trường Đại học bách khoa Hà Nội E-mail: nguyenmanhcuong@hotmail.Phân ban Cơ học máy Nghiên cứu mô phỏng. đưa thiết kế ra phần mềm chế tạo để có thể sản xuất hàng loạt. Phương thức lập trình on-line là không thể khi rô bốt đang làm việc. Bài báo này. lập trình cho robot HUST-SME 17 . Thiết kế trục vít được tiến hành chủ yếu trên cơ sở lựa chọn mặt cắt của trục vít. xây dựng mô đun làm việc của rô bốt công nghiệp Kuka KR6-2 tại Viện Cơ khí. Nghiên cứu này đề xuất một quy trình thiết kế mô đun làm việc có sử dụng rô bốt công nghiệp. tính toán kiểm bền và đi đến chế tạo trục vít đôi cho máy đùn 2 trục vít. Nguyễn Thái Tất Hoàn1. Với lý do đó. Từ khóa: Trục vít đôi Nghiên cứu xây dựng mô đun làm việc của rô bốt công nghiệp bằng mô hình số phục vụ công việc lập trình cho robot Kuka KR6-2 Lê Giang Nam Viện cơ khí. Lập chương trình làm việc cho rô bốt đòi hỏi độ chính xác cao. Từ kết quả đạt được. an toàn và tiêu tốn nhiều thời gian chuNn bị. Sau đó. đồng thời trình bày một phương thức lập trình off-line có mô phỏng số để kiểm định chương trình. Trường Đại học Kách Khoa Hà Nội E-mail: lgnam@mail. Phạm Minh Hải1 1-Bộ môn Cơ học vật liệu. Thực hiện mô phỏng số cho công tác kiểm định chương trình nhằm phát hiện và loại bỏ các va chạm của rô bốt cũng như dụng cụ với môi trường làm việc trước khi truyền chương trình sang rô bốt thực để vận hành thực hiện công việc. tính khoảng cách hợp lý giữa các trục và xi lanh. Từ khóa: robot công nghiệp.hut.edu. trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. bài báo này đưa ra phương pháp nghiên cứu thiết kế.

PHÂN BAN CƠ H C V T R N BI N D NG 18 .

một phương pháp cải thiện khả năng tạo hình cho vỏ bọc máy ảnh đã được đề xuất bằng việc thay đổ các tham số khác nhau như: Lực kẹp. Hoang Vinh Sinh1. finite element (FE) simulation was implemented using ABAQUS/Explicit code based on the input data of stress-strain and forming limit curves. which are advanced structural alloy because of extreme lightness but limited ductility at room temperature.Shool of Mechanical Engineering.Viện Cơ khí. Cuối cùng. Sau đó. phương pháp mô phỏng phần tử hữu hạn đã được thực hiện thông qua mã nguồn ABAQUS/Explicit dựa trên các dữ liệu đầu vào là các đường cong ứng suất biến dạng và đường cong giới hạn tạo hình của vật liệu.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng Mô phỏng phương pháp phần tử hữu hạn để tối ưu hóa khả năng tạo hình cho vỏ bọc máy ảnh kỹ thuật số bằng hợp kim Magiê Nguyen Duc Toan1. elevated temperature of 300 (oC). Formability of Magnesium alloy sheet HUST-SME 19 . kết quả mô phỏng đã được so sánh với một sản phNm mẫu thử để xác nhận khả năng dự đoán của phân tích số. Từ khóa: FEM.03. Magnesium alloy sheets. Korea E-mail: toantd@epu. The result from a FE simulation with a cracked test sample was first compared to confirm the prediction of numerical analysis.edu. và hệ số ma sát: 0. Jung Dong Won2 1.03. was applied to manufacture camera outer covering. Trường Đại học Bách khoa Hà nội 2. nhiệt độ gia công: 300 (oC).vn Trong nghiên cứu này. elevated temperature. Banh Tien Long1. To predict and optimize the press formability for this product. and friction coefficient of 0. the resulting optimized solution for robust forming conditions was obtained with the blank holding force of 35000 (N). The method for improving the press formability of the camera casing was then proposed by changing various parameters such as the blank holding force. Để dự đoán và tối ưu hóa cho sản phNm này. Đầu tiên. Keyword: FEM. tấm hợp kim Magiê với cấu trúc tiên tiến-siêu nhẹ nhưng tính chất dẻo bị giới hạn tại nhiệt độ phòng đã được ứng dụng để sản xuất vỏ bọc bên ngoài cho máy ảnh kỹ thuật số. tạo hình vật liệu Mg Finite Element Method Simulations to Optimize Press Formability of Camera Casing Made with Magnesium alloy sheet In this study. and friction coefficient according to Taguchi’s orthogonal array experiment. nhiệt độ gia công và hệ số ma sát theo phương pháp thực nghiệm trực giao Taguchi. Jeju National University. giải pháp tối ưu hóa cho các điều kiện tạo hình ổ định đã đạt được với lực kẹp: 35000 (N). Finally.

folding were advoided.hut. Kết quả nghiên cứu tạo hình các chi tiết ống ngắn (L/D <5) đã đưa ra các vùng tham số làm việc để hạn chế các sai hỏng như rách.vn Phương pháp tạo hình ống bằng áp lực cao bên trong đã được nghiên cứu từ những năm 50 tại Nga và ngày nay đã được ứng dụng mạnh ở Đức trong công nghiệp ô tô.Bộ môn Gia Công Áp Lực. Trường Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: kiennt-gcal@mail. đã đạt được những thành tựu nhất định và công nghệ này đã càng trở nên chính xác khi sử dụng các hệ máy CNC. việc ứng dụng chi tiết ống dài trong công nghiệp là cần thiết. 2-Bộ môn Cơ học vật liệu và Cán kim loại Trường Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: kiennt-gcal@mail. Today remains many long anh very long tube with ratio L/D>5. Lê Trung Kiên Viện Cơ khí. Phạm Văn Nghệ. nhưng các thông số làm việc trong trường hợp ống ngắn liệu có áp dụng được cho ống dài không. In somes of rerearch for short tube (L/D <5) were showed the parameterwindows. nhăn. with this many failures as buckling. Keyword: Tube-Hydroforming Nghiên cứu phương pháp dập khối chính xác chi tiết bánh răng côn răng thẳng Nguyễn Trung Kiên1. crack. to optimize interal pressure in case of tube with ratio L/D>5.vn Nghiên cứu cải tiến và chế tạo các chi tiết bánh răng chính xác và có độ bền cao đã và luôn được phát triển để đáp ứng yêu cầu cao từ công nghiệp. Từ khóa: Dập thủy tĩnh. dập áp lực cao bên trong Optimisation for internal highpressure in tube-hydroforming The internal highpressure forming was researched firstly in the 50s in Russia and many applications are finding in the field of automobile in Germany. which are applying in Industry but the technologyparameter of short tube maybe do not work in this case. vẫn chưa có công bố hoàn chỉnh nào. Nguyễn Đắc Trung1. mất ổn định. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là thời gian gia công HUST-SME 20 . so prosess simulation has been done in this paper.edu. Lê Thái Hùng2 1. Till this day there hasn’t been enough researches for long tube.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Tối ưu áp lực khi dập bằng chất lỏng áp lực cao cho chi tiết dạng ống Nguyễn Trung Kiên.hut. Trong nghiên cứu này tác giả đã ứng dụng mô phỏng số quá trình để tối ưu áp lực chất lỏng bên trong khi tạo hình ống dài và rất dài (L/D>5). Hiện nay.edu. Phương pháp truyền thống chế tạo các loại bánh răng là phương pháp gia công cơ khí.

Tran Ich Thinh Hanoi University of Science and Technology E-mail: nguyenmanhcuong@hotmail. The result of experiment for the selected conditions of design parameters is in good agreement with the predicted results of simulation. they are expensive. Mindlin plate. bánh răng côn răng thẳng Research on precise forging for production of straight bevel gears Innovative research to fabricate the precise gear products and high strength have always been developed to adapt to industry. However. Precision forging of gears has a lot of advantages.. Keywords: Continuous Element Method. chất lượng bánh răng không đồng đều. computing time and volume of data storage saved. Keyword: Precise forging. This approach gives good results in medium and high frequency range. Straight bevel gears Vibration analysis of Mindlin plate on elastic foundation by Continuous Element Method Nguyen Manh Cuong. low mechanical properties and require a lot of manufacturing time.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng dài.. ứng dụng cho truyền động ô tô. elastic foundation HUST-SME 21 .fr A Continuous Element for Mindlin plate resting on elastic foundation is presented by including the effects of shear and rotator inertia. vibration analysis. because it allows the manufacture of gear parts without flash and consequently without the need for subsequent machining operations. Bài báo đề cập đến nghiên cứu phương pháp dập khối để chế tạo chi tiết bánh răng côn răng thẳng cỡ nhỏ. thick plate. cơ tính của bánh răng không cao. This method has become more precise when using the CNC machine. Từ khóa: Dập khối chính xác. A newer method in the forging industry allows the manufacturing of gear parts with precision forging technology. Gears are mainly manufactured by metal cutting or by a combination of conventional hot forging with metal cutting. Numerical examples confirm advantages of this model: high accuracy. tầu thủy… Kết quả nghiên cứu đã cho thấy khả năng chế tạo chi tiết bánh răng côn răng thẳng cỡ nhỏ bằng phương pháp dập khối chính xác. The results obtained can provide a guide for forming parameters optimization for straight bevel gears. This paper mentions to precision forging technology using finite element method combined with experiment to produce the straight bevel gear used as automobile and ships.

kết quả mô phỏng số mẫu thử đĩa arcan thu được gần giống với các kết quả thu được từ thực nghiệm. The basic input parameters of the extended finite element model such as the critical energy release rates G IC .vn Trong các quá trình gia công cơ khí ta bắt gặp nhiều phương pháp liên quan đến biến dạng phá hủy của vật liệu như cắt gọt.vn Dự báo sự lan truyền vết nứt trong các kết cấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong ngành công nghiệp. crack propagation.hut.hut. Ứng dụng tiêu chu n phá hủy Cockroft & Latham trong mô phỏng quá trình phá hủy dẻo khi đột lỗ Nguyễn Trung Kiên. The simulated results show that the obtained basic parameters can use to predict crack propagation in certain structure with the same material. trở lực giảm về HUST-SME 22 . Đỗ Văn Trường Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy & Rôbốt.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Mô phỏng quá trình phát triển của vết nứt ở điều kiện tải trọng mixedmode bằng phương pháp XFEM Vương Văn Thanh. Phạm Văn Nghệ Bộ môn Gia Công Áp Lực .edu. The purpose of this paper is to use the extended finite element method (XFEM) to predict crack propagation in structure under mixed mode loading. Đại học Bách khoa Hà Nội Email: thanhvv-dmr@mail. phát triển vết nứt c c Simulation of crack propagation in homogeneous materials in mixed mode by using extended finite element method Prediction of crack propagation in homogeneous materials is one of very important tasks in estimating the service life of structure. cắt đột. Từ khóa: Phần tử hữu hạn mở rộng XFEM. nghiên cứu này giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng (xfem) để xác định sự phát triển vết nứt trong vật liệu khối ở điều kiện tải trọng mixed-mode.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: kiennt-gcal@mail. Viện Cơ khí. luật tiêu chuNn phá hủy xfem được thiết lập thông qua giá trị thực nghiệm G I và G II ở kiểu phá hủy thuần túy mode i và mode ii.edu. G IIC and the material constant η were evaluated based on experiments. trong đồ thị thử kéo vật liệu thì bắt đầu giai đoan mẫu bị co thắt cục bộ cũng là lúc quá trình biến dạng phá hủy xảy ra và kết thúc khi hai phần vật liệu tách hẳn nhau. Keywords: XFEM. the critical energy release rate. dập khối…quá trình biến dạng phá hủy vật liệu thường xảy ra nối tiếp quá trình biến dạng dẻo vật liệu.

edu. để chế tạo các chi tiết như vậy chủ yếu vẫn dùng công nghệ uốn tạo hình cục bộ trên khuôn hay hàn ghép nối các chi tiết có kích thước nhỏ. Trần Hải Đăng2 1. bài báo dưới đây trình bày các kết quả nghiên cứu mới về công nghệ dập lăn ép cho phép nâng cao độ chính xác chi tiết. Vì vậy. chiều dày từ 5 mm đến 35 mm phục vụ cho công nghiệp đóng tàu. 2. Lê Trung Kiên1. nội dung bài báo này giới thiệu một nghiên cứu mô phỏng quá trình phá hủy vật liệu theo tiêu chuNn cockroft & latham trong nguyên công đột lỗ phôi dạng tấm. nhu cầu chế tạo các chi tiết có hình dạng phức tạp từ các tấm thép cỡ lớn với chiều dài lên tới 12 m. In this study.vn Hiện nay. Từ khóa: Dập lăn ép. specimen begins to neck local when the fracture is being happened and ended with two separated materials.Bộ môn Gia Công Áp Lực. độ chính xác của chi tiết thấp và bị hạn chế bởi không gian làm việc của máy. quá trình này xảy ra khá phức tạp đối với các tính toán lý thuyết.Đại học Sao đỏ E-mail: dmf@mail. thiết bị cơ khí đang ngày càn tăng.hut. chế tạo máy móc. Ductile fracture occurs next to the period of plastic forming. Cockroft & Latham Application of cockroft & latham criteria to simulate ductile fracture of piercing process In many mechanical manufacturing processes often find fracture phenomena such as machining cutting. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. In tensile test. when the metal experiences stress exceeds its yield strength. Công nghệ dập lăn ép sẽ được triển khai và minh chứng hiệu quả đối với việc tạo hình các chi tiết của vỏ tàu thủy tại các nhà máy đóng tàu Việt nam. Load decreases to zero immediately. Các công nghệ này thường mất nhiều thời gian. shearing for sheet blank and in some cases of forging process. HUST-SME 23 . Từ khóa: Phá hủy dẻo. Trước đây. tạo hình tấm lớn.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng không. nhanh chóng tạo hình được các sản phNm có biên dạng 2D và 3D. This fracture process is complicated in theory analysis and applications. Nowadays we apply finite element method and appropriate fracture criteria to simulate a fracture process. Nguyễn Ngọc Tú1. the Cockroft & Latham criteria is applied to simulate fracture process in piercing of sheet blank. Keywords: Ductile fracture. ngày nay chúng ta ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp với các tiêu chuNn phá hủy thích hợp để mô phỏng một quá trình biến dạng phá hủy. cockroft & latham criteria Nghiên cứu phương pháp xác định thông số công nghệ dập lăn ép cơ bản trong tạo hình các chi tiết tấm có kích thước lớn Nguyễn Đắc Trung1.

Các kết quả tính toán số được so sánh với thực nghiệm. Phương pháp Virtual Crack Closure Technique (VCCT) sử dụng các giá trị GIC. Lê Văn Lịch2 1-Viện Cơ khí. HUST-SME 24 . Formerly.com Tốc độ giải phóng năng lượng tới hạn Gc thường được sử dụng để đánh giá độ bền phá hủy của bề mặt chung của cặp vật liệu ghép đôi. tính khả dụng của phương pháp đề xuất được kiểm chứng. But. Độ lớn GIC và GIIC đối với cặp vật liệu Cu/Si được xác định tương ứng là 0. saved producing time and made the parts with complicated shape. Mô phỏng quá trình phát triển vết nứt dọc theo bề mặt ghép đôi của cặp vật liệu Cu/Si bằng phương pháp VCCT Đỗ Văn Trường1.844 (J/m2). Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2. the technology for forming of those parts is usually uesd local bending with die or welding from many smal sheets. The press-rolling technology will be applied effectively to produce shell of ship in Vietnam’s shipbuilding. this technology needs long time for manufacturing. một phương pháp xác định tốc độ giải phóng năng lượng tới hạn ở dạng phá hủy thuần túy mode I (GIC) và thuần túy mode II (GIIC) của cặp vật liệu Cu/Si được đề xuất dựa trên các kết quả thực nghiệm và hàm tiêu chuNn phá hủy Kinloch.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Research on methods to determine basic technological parameters of press rollforming for forming of big sized parts Nowadays. Từ khóa: VCCT Simulation of crack propagation along cu/si interface by using virtual crack closure technique Sử dụng mô h This paper aims to predict crack propagation along the interface of bi-material.Sinh viên K51. GIIC được áp dụng để mô phỏng quá trình phát triển của vết nứt tại bề mặt chung của cặp vật liệu Cu/Si. qua đó. Trong nghiên cứu này. Keywords: Press-rolling. product has low accuracy and that is not easy to make big sized parts due to restriction of working space of equipment. this paper deals with new technology press-rollforming.ĐHBKHN E-mail: levanlichbk@gmail. Forming of big sized sheet. which can be enhanced accuracy. in shipbuilding and mechanical engineering the demand for producing of complicated and big sized parts made by steel sheet with length to 12 m. Two types of specimens.95 (J/m2) và 2. thickness from 5 mm to 35 mm is increased incessantly. Hence. The focus was to determine input parameters of finite element model constructed by Virtual Crack Closure Technique (VCCT).

Keywords: VCCT Nghiên cứu ứng suất và biến dạng khi hàn dầm chữ I Nguyễn Tiến Dương Bộ môn Hàn & CNKL . Biến dạng dư sau khi hàn làm biến đổi hình dạng và kích thước của dầm.edu. The residual stresses after welding that remain in welding beam reduce the work capacity of the beam. cầu đường. cầu trục. chiều rộng và chiều cao) lớn.vn Dầm hàn tiết diện chữ I được ứng dụng rộng rãi trong các kết cấu xây dựng. The critical energy release rate GIC and GIIC were determined based on the interface toughness function. Nếu quy trình công nghệ hàn không hợp lí sẽ để lại các ứng suất dư sau khi hàn rất lớn.… Các kết cấu dầm tiết diện chữ I được chế tạo bằng phương pháp hàn thường là những dầm có kích thước (chiều dài. bridges. Ứng suất dư sau khi hàn làm giảm khả năng làm việc của dầm. Cuối cùng là một số biện pháp để giảm ứng suất và biến dạng khi hàn dầm chữ I. They affect the manufacturing process and the quality of structures. biến dạng góc. wide width and large height).hut. biến dạng góc. So the study of residual welding stresses and distortions in I beam permits to assess the work capacity of the beam and to select the measures to reduce the distortion in order to increase the accuracy during beam welding. Tiếp theo là biến dạng co dọc. nanoscale components. A comparison between the simulation results and experimental ones shown that the proposed method can use to predict crack growth in multi-layer structures with micro. Study on residual stress and distortion in I beam welding Welded beams in I section are used widely in constructions. Trước hết vùng ứng suất tác động và nội lực tác động được xác định.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng including a four-point bending beam and a cantilever beam were conducted. Bài báo này đi vào nghiên cứu. calculation of stresses and distortions due to HUST-SME 25 . This paper goes into research. tính toán ứng suất và biến dạng do co dọc và do co ngang gây ra khi hàn dầm chữ I. there are high residual stresses and deformations. Từ khóa: Ứng suất. biến dạng dài.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: duongnt-dwe@mail. If the welding technology is not reasonable. dầm chữ I. Vì vậy việc nghiên cứu ứng suất và biến dạng dư sau khi hàn dầm chữ I cho phép đánh giá khả năng làm việc của dầm và đưa ra các biện pháp để giảm biến dạng tăng độ chính xác khi chế tạo các kết dầm. The residual distortions after welding change the shape and the size of beam.… The I beam made by welding are often the big beams (great length. ảnh hưởng đến quá trình chế tạo kết cấu và chất lượng của nó. mô men uốn và độ võng dư của dầm sau khi hàn được tính toán. biến dạng hàn. cranes. Vì vậy khi hàn thường xuất hiện các biến dạng lớn.

welding distortion. Obtained results show that the projectile velocity highly affects to fracture mechanism of the goal. angle distortion. Trong nghiên cứu này. Khoa Khoa học và công nghệ vật liệu 2. bending moment and residual deflection are calculated. Next. Application of johnson-cook model to simulate material fracture process in high velocity impact Material fracture process under high velocity impact is usually difficult to control in practice because of the complicated factors such as material property. I welding beam.Sinh viên K51-ĐHBKHN. Kết quả mô phỏng đã chỉ ra sự biến đổi nhiệt độ xung quanh vùng tiếp xúc giữa viên bi và tấm nền trong quá trình va chạm. Đỗ Văn Trường3 1-Bộ môn cơ học vật liệu và cán kim loại. the shapes of objects. longitudinal shrinkage distortion. 3. quá trình phá hủy vật liệu do va chạm của viên bi bằng đồng vào tấm nền đồng chất được mô phỏng. strain rate and created temperature in impact process. Cơ chế phá hủy phức tạp và phụ thuộc không những vào thông số của vật liệu ở trạng thái tĩnh mà còn vào tốc độ biến dạng và nhiệt độ sinh ra trong quá trình va chạm. va chạm.Bộ môn cơ sở thiết kế máy và Robot. Keywords: Welding stress. Johnson-Cook material model is applied to predict fracture mechanism between projectile and goal in impact process. First. Từ khóa: mô hình Johnson-Cook.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội longitudinal and transverse shrinkage after I beam welding. Mô hình Johnson-cook được sử dụng. In addition. high velocity impact. the temperature field and flow stress around impact zone is also discussed more detail in this study. the high velocity impact between steel projectile and copper goal is simulated by finite element method (FEM). this paper mentions a number of measures to reduce residual stress and distortion in manufacture of I beam welding. Viện Cơ khí E-mail: tuanvuvan@hotmail. Keywords: Johnson-Cook model. angle distortion. longitudinal shrinkage distortion. the action stress zones and action internal loading are determined.com Phá hủy vật liệu do va chạm ở vận tốc lớn rất khó kiểm soát trong thực tế (ví dụ: va chạm giữa đầu đạn và bia). và sự tồn tại ứng suất dư sau khi kết thúc quá trình va chạm. Finally. Vũ Văn Tuấn2. In this study. HUST-SME 26 . Tình Johnson-Cook mô phỏng trình phá hủy vật liệu do va chạm ở vận tốc lớn Đinh Văn Hải1.

2. the designer can predict and evaluate before working ability of the structure as well as estimate the longevity of them. Trọng tâm tập trung vào khảo sát sự thay đổi độ phân cực của hai bề mặt PbO và HUST-SME 27 .Đại học Bách khoa Hà Nội.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng Tính toán và tối ưu thiết kế kết cấu hàn bằng phương pháp số Vũ Đình Toại Bộ môn Hàn & CNKL. thông qua mô phỏng trường ứng suất và biến dạng của kết cấu trên máy tính.Viện Cơ khí. Từ khóa: Kết cấu hàn. bài báo này trình bày giải pháp tính toán. Mặt khác. người thiết kế có thể dự đoán và đánh giá trước khả năng làm việc của kết cấu hàn cũng như ước định được tuổi thọ của chúng. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: toai-dwe@mail. to benefit economically. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng cơ học đến tính phân cực (sắt điện) của màng mỏng PbTiO3. On the other hand. this article presents the solutions to compute and design the optimal welded structure by using ANSYS 11.Sinh viên K51-ĐHBKHN E-mail: tuan-hung@live.0 và phương pháp PTHH nhằm mục đích thiết kế ra kết cấu có kích thước nhỏ gọn nhất mà vẫn bảo đảm được khả năng làm việc trong điều kiện tải trọng cụ thể.com Vật liệu sắt điện PbTiO3 được sử dụng rộng rãi trong các các cơ cấu của truyền động MEMS/NENS và các bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.vn Tiết kiệm vật liệu trong chế tạo kết cấu là vấn đề rất quan trọng. Keywords: welded structure. tối ưu hóa bằng mô phỏng số Computation and design optimization of the welded structure by the numerical method Material savings in manufacturing of the structures are very important issues.hut. Nguyễn Tuấn Hưng2 1.0 software and finite element method (FEM) for the purpose of structural design with minimum weight while ensuring the ability to work in the specific load conditions. optimization. through simulating the stress fields and deformation of the structure on the computer. In that meaning.edu. đem lại lợi ích kinh tế cao. Trên tinh thần đó. thiết kế tối ưu kết cấu hàn bằng phương pháp số sử dụng phần mềm ANSYS 11. FEM Sử dụng lý thuyết phiến hàm mật độ ab-initio nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng cơ học đến tính sắt điện của màng mỏng PbTiO3 Đỗ Văn Trường1.

Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TiO2 khi chịu kéo nén dọc trục. Kết quả số có độ tin cậy khi so sánh với một số kết quả đã công bố khác. In addition. e. HUST-SME 28 . polarization. độ dầy tấm.g. trong khi đó độ phân cực trên cả hai bề mặt PbO và TiO2 lại tăng khi chịu biến dạng kéo. biến dạng. Theo phương [100].. Bùi Văn Bình2 1-Viện cơ khí. Từ khóa: Lý thuyết phiến hàm mật độ. ảnh hưởng của biên độ lượn sóng. surface. Investigation of strain effects on ferroeletrcity in PbTiO3 thin films by using abinitio density functional theory Ferroelectric (FE) materials with thin films structure have widely used in technology applications. The focus of this study is put on the effects of uniaxial strain on polarization of PbO and TiO2 terminations in PbTiO3 thin films. quan hệ ứng suất biến dạng của màng mỏng PbTiO3 theo phương [010] và [100] cũng được khảo sát. màng mỏng. góc gấp nếp của bước sóng. Trần Minh Tú?. Ab initio density-functional theory calculations has found that. the stress-strain curve of PbTiO3 thin films under strain along [100] and [010] is also investigated. sự thay đổi đồng thời cả hướng và độ lớn của phân cực được phát hiện khi chịu biến dạng kéo. Trường Đại học Điện Lực E-mail: binhphuongduc@yahoo. điều kiện biên được làm rõ cho một số loại vật liệu composite. Uốn tấm Composite lớp dạng lượn sóng hình thang Trần Ích Thịnh1. độ phân cực trên bề mặt TiO2 bị giảm dần và triệt tiêu khi chịu biến dạng nén. polarization of TiO2 termination is suppressed and vanished under compression. strain. while the polarization of both PbO and TiO2 terminations are enhanced under tension.Khoa Cơ khí. Những tính toán mô phỏng dựa theo lý thuyết phiến hàm mật độ ab-iniito đã phát hiện ra rằng theo phương [010]. sử dụng phần tử tấm phẳng đẳng tham số tám nút. actuators in MEMS/NEMS and nonvolatile random access memories (FeRAM). Các tác giả xây dựng chương trình tính bằng Matlab dựa trên lý thuyết tấm bậc nhất có kể tới biến dạng trượt ngang của Mindlin. the direction and magnitude of polarization of both PbO and TiO2 terminations change under unaxial strain. phần tử tấm gấp nếp được xây dựng để tính đến ảnh hưởng của xoay quanh phương pháp tuyến với mặt phẳng tấm. Ngoài những kết quả trên. For strain along [100]. Trong đó. thin film. Ngoài ra. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2. bề mặt. with uniaxial strain along [010].com Bài báo trình bày một số kết quả tính độ võng của tấm composite lớp dạng lượn sóng hình thang dưới tác dụng của tải trọng uốn bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). mỗi nút có năm bậc tự do. Keywords: density functional theory.

quá trình khoan được xem xét một cách tường mình và rõ ràng. làm ảnh hưởng tới chất lượng bề mặt sản phNm. stresses of the plate were determined. Khi mô phỏng quá trình cắt với phương pháp phần tử hữu hạn. Nguyễn Thị Phương Mai Viện Cơ khí. boundary conditions. trapezoidal composite plate. Mindlin plate theory. Thông qua mô phỏng. Sự tác động qua lại giữa máy công cụ và quá trình cắt dẫn tới rung động.edu.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng Bending trapezoidal corrugated composite plate This paper is presented some numerical results of bending and stresses analysis of a trapezoidal laminate composite plate under bending load using finite element method.ứng suất trên mũi khoan có phủ và không phủ nhằm đưa ra nhận xét về ảnh hưởng của lớp phủ cứng tới chi tiết máy. Điều này là tương đối quan trọng và cần thiết trong bài toán mô phỏng để đưa ra được một kết quả hợp lý. hoạt động ở tốc độ cao với dụng cụ cắt và hình học phoi phức tạp. FEM. cần phải xem xét không chỉ ảnh hưởng của thông số quá trình như tốc độ cắt. The effects of fiber orientation.vn Ngày nay. mòn dụng cụ và tính ổn định của quá trình cắt. mô hình vật liệu – mô hình chảy dẻo vật liệu. so sánh và đánh giá nhiệt độ . bước tiến dao hoặc hình học của dụng cụ mà còn xem xét đánh giá những ảnh hưởng của thông số khác như chất lượng lưới. crank angle (folding angle). folding angle. fiber orientation. vật liệu khoan là tấm phẳng thép Ansi 1045. Sử dụng phần mềm FEM Deform 3D chúng ta sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động khoan vật liệu. nhiều thông tin có thể đạt được mà không dễ dàng có được qua làm thực nghiệm. trong lĩnh vực mô phỏng gia công cắt gọt và khả năng động lực học của máy công cụ đang ngày càng có nhiều thách thức. Keyword: bending analysis. finite element analysis. mô phỏng được thực hiện là quá trình khoan với vật liệu dụng cụ cắt là thép gió (HSS) không có lớp phủ và có phủ một lớp TiN. The home Matlab programming using rectangular isoparametric plate element with five degree of freedom per node and Mindlin plate theory was built to computed the problems. The present results have been compared with published one (where available). Khoan là một quá trình phức tạp. stresses analysis. Mũi khoan phủ TiN HUST-SME 29 . thickness on the deflections. trường Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: maintp-mcx@mail.lực cắt . Từ khóa: Mô phỏng khoan.hut. Ứng dụng phương pháp FEM trong mô phỏng quá trình khoan tấm mỏng bằng mũi khoan phủ TiN Nguyễn Duy Quân. trong bài báo này.

độ dầy. dill coated TiN film Xác định tải trọng phá hủy uốn của tấm composite lớp dạng gấp nếp bằng phương pháp phần tử hữu hạn Trần Ích Thịnh1. in the simulation of machining and capacities relating to dynamics of machine tools is increasingly challenging. Keyword: Drilling simulation. Through simulations using FEM software Deform 3D.stress on the uncoated and coated drill to give conclusions and influence of hard coatings to machine parts. Chương trình Matlab dựa trên lý thuyết tấm bậc nhất có kể tới biến dạng trượt ngang của Mindlin được xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) để tính độ võng. Determination of bending failure load of folded composite plate by finite element method HUST-SME 30 . Trong chương trình này.com Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số như: góc gấp nếp. các tác giả sử dụng phần tử tấm phẳng đẳng tham số tám nút. Bùi Văn Bình2 1. Through simulation. The interaction between the machine tool and cutting process inpired to vibration.shear . mỗi nút có năm bậc tự do và phần tử tấm gấp nếp-xây dựng bằng cách đưa vào bậc tự do xoay quanh phương pháp tuyến với mặt phẳng tấm (như bậc tự do thứ sáu). Drilling is a complex process. operating at high speed with cutting tool geometry and chip complexity. When simulating the cutting process with the finite element method. material models . more information can be obtained while experiments is very difficult to do. The simulation done is a drilling process using HSS steel and TiN coated HSS steel material for drill bit. FEM.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Simulation the drilling process by HSS dill coated TiN film using fem method Today. Kết quả số có độ tin cậy khi so sánh với một số kết quả đã công bố khác (trong một số trường hợp riêng). Ansi 1045 for workpiece. step forward or geometry of the tool but also effects of other parameters such as mesh quality. ứng suất và tải trọng phá hủy uốn theo thuyết bền Tsai-Wu..Khoa Cơ khí. tool wear and the stability of the cutting process. we will have a more detailed about drilling activity. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2. we need to consider not only the effects of process parameters like cutting speed. it will affect on surface quality of the product. the drill was considered explicitly and clearly. comparing and evaluating of temperature . Trường Đại học Điện Lực E-mail: binhphuongduc@yahoo. điều kiện biên của tấm composite lớp dạng gấp nếp khi chịu tải trọng uốn. Trần Minh Tú.Viện cơ khí.yield model. This is relatively important and necessary in the simulation to give a reasonable result.

The resulted strain showed different values in outside region and was homogenous in central region of the ECAPed Ti. Mindlin plate theory. stresses and bending failure load of the plate according to Tsai-Wu and maximum stresses critical. The effective strain. Nhờ vậy đã có thể đánh giá các đặc điểm của quá trình công nghệ chi phối cơ chế biến dạng dẫn đến sự hình thành cấu trúc siêu mịn của titan trong quá trình ECAP. 10 and 20 mm/s) at 400 oC was compared.Superforge. Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Đỗ Minh Nghiệp Viện Khoa học và Kỹ thuậtvật liệu Trường Đại học Bách khoa Nội.SuperForge2002 trên cơ sở phương pháp phần tử khối hữu hạn (FVM) đã mô phỏng số 3D quá trình công nghệ và tính toán. phân tích sự biến thiên của biến dạng. Từ khóa: Mô phỏng số. corresponding to the rotation about the normal axis of individual plate. the Matlab programming were built to computed the deflection. tốc độ biến dạng khi Ti bị ép bằng kỹ thuật ECAP. ECAP 3D simulation of plastic deformation during equal channel angular pressing of pure titan The plastic deformation behavior of pure Ti during equal channel angular pressing (ECAP) was 3D-simulated using the finite volume method of the commercial code MSC. 10 và 20 mm/s) ở 400oC.edu.hut. Sự phân bố các đại lượng đó được mô tả trên các mặt cắt dọc và ngang của mẫu. stresses critical.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng This paper analyzed failure of a folded laminate composite plate under bending load. Tsai-Wu. E-mail: quangp-fmmt@mail. ứng suất. Keyword: failure analysis. Base on the finite element method and Mindin plate theory. Mô phỏng số 3D quá trình biến dạng dẻo khi ép TITAN trong kênh gấp khúc có tiết diện không đổi (ECAP) Phạm Quang. HUST-SME 31 .7 upon a single pass with three different ram speeds (v = 1. The present results have been compared with published one (where available). θ z . This analysis was used rectangular isoparametric plate element with five degree of freedom per node and constructive folded plate element and including added sixth drilling degree of freedom. folded composite plate.Đã khảo sát sự biến thiên của các đại lượng này tại các điểm tâm tiết diện dọc theo trục mẫu với các tốc độ ép khác nhau (1.vn Bằng phần mềm MSC. finite element analysis. strain rate and effective stress were calculated and analyzed to understand its local and global deformation characteristics. The predicted plastic deformation behavior of the titanium during ECAP within a theoretical total strain of ≈ 1.

Wear mechanism.vn The sliding wear behavior of ZrO2-22wt%MgO (MZ). Zirconia. 2-Hanoi University of Science and Technology 3-Hanoi University of Science and Technology E-mail: hiengt79@yahoo.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Keyword: Numerical simulation. Keywords: Plasma spray. the dynamic transfer matrix has been built from which natural frequencies are easily calculated. Hanoi E-mail: hienlt@epu.edu. It was suggested that the material transfer played an important role in the wear performance.com This paper investigates the vibration analysis of thick laminated composite cylindrical shells filled with fluid by a new approach: the Continuous Element Method (CEM). nuclear and naval. Fracture toughness Vibration analysis of thick laminated composite cylindrical shells filled with fluid by Continuous Element Method Ta Thi Hien1. A computer program is developed for performing the numerical calculations and HUST-SME 32 . YZ coatings were almost the same but the CZ is not similar to them. the wear mechanisms of the MZ . ZrO2-8wt%Y2O3 (YZ) and ZrO2-20wt%CaO (YZ) deposited on a casting aluminum alloy with bond layer (NiCrCoAlY) by plasma spray against an SiC ball was investigated under dry test conditions at room temperature. Tran Ich Thinh3 1-Hanoi University of Transport. ECAP Wear behavior ot thermal barrier ceramic coatings Le Thuong Hien Mechanical Engineering School. The wear rate of the MZ coating was less than that of the YZ coating. Electric Power University. The EDX analysis of the worn surface indicated that material transfer was occurred from the SiC ball to the disk. This type of shells is representative of certain key components of complex structures used in industries such as aerospace. The velocity potential and Bernoulli’s equation are adopted to express the fluid-shell interaction. Based on the analytical solutions of the differential equations of thick composite cylindrical shell taking into account the shear deflection effects. The wear mechanisms of YZ and MZ involved the forming of a smooth film by material transferred on the sliding surface and pullout. At all load conditions. Nguyen Manh Cuong2. The wear mechanisms of CZ showed pull-out was on the worn surfaces.

higher precision. sử dụng để chế tạo tay biên động cơ mô tô HONDA-C100 theo mẫu thiết kế GF6 của Nhật Bản. Bột nền được sử dụng là bột thép hợp kim hóa thấp nhập ngoại có hàm lượng Cu. Kết quả thu được chỉ ra rằng sự phân bố ứng suất dọc theo biên dạng răng có sự khác biệt khi hệ số ma sát tiếp xúc thay đổi. Mo.2 được xem xét. reduced time of computation and larger range of studied frequencies.hut. Trong nghiên cứu này. Numerical results of this research are compared to available results in the literature and then to results obtained by the Finite Element Method (FEM). Keywords: Vibration analysis. làm việc ở chế độ tải trọng thay đổi chiều. 2-Viện Công nghệ. TiC hạt mịn.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng results from specific case studies are presented. Ni. bài toán 3D tiếp xúc giữa đôi răng côn răng thẳng ăn khớp được đề nghị. Đỗ Mạnh Hùng Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy & Rôbốt.0% được nghiền trộn bổ sung thêm các hạt cứng W và TiC với hàm lượng 0. Hệ số ma sát của đôi răng ăn khớp thay đổi từ 0 đến 0. Vũ Trung Tuyến1.5÷ 2. Through different examples. Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: dovantruong@mail. CEM Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số ma sát tiếp xúc đến sự phân bố ứng suất dọc theo biên dạng răng của đôi răng côn răng thẳng ăn khớp Đỗ Văn Trường.5 ÷ 1.vn Hệ số ma sát giữa đôi răng côn răng thẳng ăn khớp thường bỏ qua hoặc nếu kể đến thì thường đưa dưới dạng một hệ số ảnh hưởng.5% tính theo khối lượng. có va đập với tần suất cao. do đó sự phân bố ứng suất dọc theo biên dạng răng khi đôi răng ăn côn răng thẳng khớp chưa sát với phân bố ứng suất trên thực tế. Zn-Stearate. Nguyễn Hà Tuấn2 1-Viện Nghiên cứu Cơ khí . Bộ quốc phòng E-mail: haminhhunggs@gmail.com Bài báo trình bày một số kết quả thực nghiệm nghiên cứu khả năng nâng cao độ cứng vật liệu thiêu kết từ bột thép có bổ sung W. Grafit UF4 trong khoảng 0. advantages of CEM are confirmed: reduced size of model. Từ khóa: Ma sát tiếp xúc. TiC hạt mịn Hà Minh Hùng1. Vật liệu sau ép tạo hình và thiêu kết HUST-SME 33 . phân bố ứng suất dọc theo biên dạng răng Nghiên cứu nâng cao độ cứng vật liệu thiêu kết từ bột thép có bổ sung W. laminated composite.edu.

Kết qủa thực nghiệm cho phép hoàn thiện quy trình công nghệ luyện kim bột để định hướng áp dụng đối với nhóm sản phNm tay biên động cơ ô tô và mô tô phân khối lớn. fine-grained TiC This paper presents some experimental results studying the possibility of improving the material hardness of sintered steel powder with added W.com Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của một số chế độ nổ tới chất lượng vật liệu bimetal thép CT. in collision mode with high frequency. Used powder is a low-alloy steel powder imported with content of Cu. thesis Technical subjects “Material forming technology” in Mechanical Engineering Research Institute . Bộ Công Thương E-mail: haminhhunggs@gmail. TiC hạt mịn Research on increasement of material hardness of sintered steel powder with added W.5 ÷ 1.5% by weight. used to manufacture motorcycle engines connecting rod HONDA-C100 following Japanese design GF6. Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực va đập khi hàn nổ tới độ bền và cấu trúc mối hàn vật liệu bimetal thép các bon – thép hợp kim dụng cụ làm dao cắt công nghiệp Hà Minh Hùng. graphite UF4 of about 0. TiC fine particles.Ministry of Industry and Trade. Ni.0%. Experimental results complete the process for powder metallurgy technology to application to connecting rod product groups and automobile engine motorcycles with large cylinder. đồng thời là một trong những đóng góp khoa học của nghiên cứu sinh đang làm Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành “Công nghệ tạo hình vật liệu” tại Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương. bột W.5 ÷ 2. annealing at the appropriate mode and determines the hardness of three different areas. Material after pressing and sintering were formed within the semi-enclosed hot stamping to form the connecting rod of the HD-engine motorcycles GF6.3 – thép hợp kim dụng cụ 65Г sau hàn nổ. nhiệt luyện ở các chế độ thích hợp và xác định độ cứng nhận được đối với 3 phân vùng quy ước khác nhau. and is one of the scientific contributions of graduate students doing Ph. Zn-stearate. working in the direction changed load. Nguyễn Gia Tín Viện Nghiên cứu Cơ khí. thông qua tiêu chí tổng hợp đánh giá chất lượng mối hàn là độ bền bám dính và HUST-SME 34 . This paper introduces a generalization of research results of the research team. Bài báo giới thiệu khái quát một phần kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu.D.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được dập nóng trong khuôn nửa kín để tạo hình sản phNm tay biên động cơ mô tô HD-GF6. Từ khóa: Vật liệu thiêu kết. Mo. and was added crushed mixing hard particles W and TiC with the concentration of 0.

“Kỹ thuật máy công cụ” tại Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương.steel alloy applied in industrial cutting tools The report presents the results of experimental studies on the effects of a burst mode to the quality of materials CT. dùng cho chế tạo bạc cân bằng xe ô tô vận tải hạng nặng ngành khai thác mỏ và ô tô tải thông dụng.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng đặc điểm tổ chức tế vi kim loại tại vùng lân cận biên giới 2 lớp.3 bimetal steel . The contents of the report is a contribution to new scientific and practical applications of the author and graduate student doing PhD thesis in the specialized techniques "Material forming technology". Nội dung báo cáo là một phần đóng góp mới về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn của tác giả và nghiên cứu sinh đang làm Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật theo các chuyên ngành “Công nghệ tạo hình vật liệu”.com Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ luyện kim bột để tạo phôi vật liệu bimetal thép 08s – hợp kim đồng BCuSn6Pb6Zn3 ở quy mô sản xuất pilốt trong điều kiện Việt Nam. Trên cơ sở đó lựa chọn miền các thông số nổ thích hợp đảm bảo chất lượng phôi bimetal đủ yêu cầu kỹ thuật cho việc chế tạo một số dụng cụ cắt công nghiệp tùy theo lĩnh vực sử dụng cụ thể và đề xuất giải pháp công nghệ cho phép nâng cao hiệu suất sử dụng phôi bimetal trong điều kiện hàn nổ có giới hạn trên trường nổ ở Việt Nam. Nghiên cứu vật liệu Bimetal thép 08S – hợp kim đồng BCuSn6Pb6Zn3 luyện kim bột dùng để chế tạo bạc cân bằng xe ô tô vận tải hạng nặng Hà Minh Hùng. Nguyễn Minh Đạt Viện Nghiên cứu Cơ khí. Based on that domain selection explosion parameters appropriate to ensure adequate quality workpiece bimetal technical requirements for making a cutting tool according to industry sector specific and use the proposed technology solutions for enhanced performance in the use of workpiece bimetal explosion welding conditions on the explosion limits in Vietnam. To study the effect of pressure shock in explosive welding on strength and structure of weld carbon steel bimetal materials . Từ khóa: Hàn nổ. Kết quả của việc tạo ra một lớp phủ công nghệ làm vật liệu trung gian trên bề mặt lớp thép các bon thấp trước khi rải bột hợp kim đồng đã làm tăng chất lượng bám dính giữa chúng rất HUST-SME 35 .alloy tool steel after welding explosion 65Г through general criteria for quality assessment. Bộ Công Thương E-mail: haminhhunggs@gmail. Weld bonding is reliable and economic characteristics of the metal held in the border areas adjacent two layers. "Machine-tools technology" at the Engineering Research Institute Ministry of Industry and Trade. Bimetal.

cũng như giảm tiêu hao kim loại mầu quý hiếm. Đây cũng là ý tưởng định hướng nghiên cứu của nghiên cứu sinh theo Đề cương chi tiết đề tài Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành “Công nghệ tạo hình vật liệu” đã được triển khai thực hiện tại Viện Nghiên cứu Cơ khí. các lỗ chứa dầu mỡ trên lớp hợp kim đồng chịu mòn thiêu kết của tấm phôi vật liệu bimetal được tạo ra bằng phương pháp cán lăn đã làm giảm thiểu các nguyên công cắt gọt. This is also the idea of research-oriented graduate students in detailed outline of PhD thesis specialized technique "material forming technology" has been implemented at the Engineering Research Institute. Từ khóa: Bimetal. góp phần làm giảm giá thành chế tạo và tăng sức cạnh tranh trên thị trường nội địa so với hàng nhập khNu từ Trung Quốc hiện nay. Bộ Công Thương E-mail: haminhhunggs@gmail. Nghiên cứu vật liệu Trimetal Thép – Nhôm – hợp kim nhôm hệ Al – Sn – Cu dùng làm bạc trượt động cơ ô tô công suất đến 350 mã lực Hà Minh Hùng. as well as reducing consumption of nonferrous metals. to reduce manufacturing costs and increase competitiveness on the domestic market against imports goods from China.com HUST-SME 36 . Nguyễn Văn Nam Viện Nghiên cứu Cơ khí. Applications of powder metallurgy technology suitable than the method of casting or roll-create workpiece bimetal materials sliding bearing and do not require investment to high capacity metal forming equipments.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đáng kể. The result of creating a technology that overlays the intermediate material on the surface of low carbon steel layer before spraying metal powder increased the quality of adhesion between them is considerable. luyện kim bột Research on the Material of 08S bimetal steel . used to make balancing bushes of the heavy mining vehicles and common trucks. have associated with a subject of Research Projects of Ministry of Industry and Commerce in 2011 of the authors. Ngoài ra. có gắn kết với một đề tài NCKH cấp Bộ Công Thương kế hoạch năm 2011 của nhóm tác giả.copper alloy BCuSn6Pb6Zn3 pilot scale production in conditions of Vietnam. In addition.Ứng dụng công nghệ luyện kim bột phù hợp hơn so với phương pháp đúc hoặc cán dính tạo phôi vật liệu bimetal làm bạc trượt do không đòi hỏi đầu tư thiết bị gia công áp lực công suất lớn. the holes contain oil on copper alloy layer wear resistant sintered material of the bimetal plate workpiece created by means of rolling rolls made to minimize the machining resources.copper alloys BCuSn6Pb6Zn3 powder metallurgy for making balancing bushes of heavy transport vehicles This paper presents some results of experimental application of powder metallurgy to produce steel billet 08s bimetal material .

góp phần làm giảm giá thành chế tạo. The creation of a special surface coating has a thickness of 20 ÷ 25 µ m above grade aluminum alloy for improved corrosion resistant properties of its study of friction and increase the critical load of the sliding bearing trimetal [p.Aluminium .Sn . to reduce manufacturing costs. việc tạo hình bạc biên và paliê động cơ ô tô từ phôi vật liệu trimetal bằng phương pháp lốc uốn thay cho dập uốn có thể làm giảm thiểu các nguyên công tạo hình chi tiết.V] đáng kể. dùng cho chế tạo bạc biên và paliê trong động cơ ô tô vận tải có công suất đến 350 mã lực.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ phối hợp hàn nổ. biến dạng cán và xử lý bề mặt để tạo phôi vật liệu trimetal thép 08s – nhôm Al – hợp kim nhôm AO9-2 trong điều kiện Việt Nam. used to make a connecting rod bush and palie in motor trucks with a capacity of up to 350 horsepower. HUST-SME 37 . In addition. ổn định độ bung của bạc trượt hai nửa. Đây cũng là định hướng nghiên cứu theo Đề cương chi tiết của nghiên cứu sinh làm Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành “Công nghệ tạo hình vật liệu” đang được triển khai thực hiện tại Viện Nghiên cứu Cơ khí. based on support experimental Manager Research Projects of the Ministry of Industry and Commerce in the plan approved in 2012 by the authors. cũng như giảm tiêu hao vật liệu tiêu tốn cho nguuyên công phay mặt đầu. Từ khóa: Trimetal.Cu used for sliding bearing in automobile engine powered to 350 hp This paper presents some results of experimental studies applied technology coordinating explosive welding. Việc tạo ra một lớp phủ bề mặt đặc biệt có chiều dày 20÷25µm trên lớp hợp kim nhôm chịu mòn cho phép cải thiện tính chất ma sát học của nó và tăng khả năng chịu tải trọng tới hạn của bạc trượt trimetal theo tiêu chí [p. Ứng dụng công nghệ phối hợp này trong điều kiện Việt Nam hiện nay phù hợp hơn so với phương pháp cán dính tạo phôi vật liệu bimetal làm bạc trượt do không đòi hỏi đầu tư thiết bị gia công áp lực công suất lớn. the molding connecting rod bush and palie of automobile engines trimetal material by filtration instead of bending press bending may reduce the resources of visual information.V] criteria significantly. as well as reduce the cost of materials consumed for the face milling step.aluminum AO9-2 in Vietnam. Research on Materials of Trimetal Steel . dựa trên hỗ trợ thực nghiệm của Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ Công Thương trong kế hoạch năm 2012 đã được phê duyệt của nhóm tác giả.Aluminium alloy system Al . Application of this technology collaboration in Vietnam at present conditions more suitable than stick approach rolled bimetal material to create workpiece by sliding bearing requires no investment in equipment and processing capacity pressures. Ngoài ra. extracting the stability of the sliding bearing halves .Al aluminum . rolling deformation and surface treatment to create workpieces of steel trimetal 08s . It is also oriented research detailed outline of a graduate student doing PhD thesis specialized technique "Material forming technology" is being implemented at the Engineering Research Institute.

aluminum AA1050 .Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc biên giới liên kết kim loại vật liệu trimetal thép – nhôm – hợp kim nhôm độ bền cao sau hàn nổ Hà Minh Hùng.Al trong mối hàn. Từ khóa: Trimetal To study the structural features associated metal border trimetal steel materials . used as intermediaries to weld structural steel with high strength aluminum alloys in marine shipbuilding industry. đồng thời là một trong những đóng góp khoa học của nghiên cứu sinh đang làm Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành “Công nghệ tạo hình vật liệu” tại Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương.com Bài báo trình bày một số kết quả thực nghiệm nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tế vi vùng biên giới các lớp kim loại vật liệu trimetal thép CT. Hàn nhôm và hợp kim nhôm với nền thép rất phức tạp bởi tính hàn kém. có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong công nghiệp.D.strength aluminum alloy high at the lowest level is very important. So selecting the right welding mode and thickness of 3 layers trimetal steel aluminum . điều đó dẫn tới giảm chất lượng kết cấu đáng kể hoặc tự bong tách phá hủy nó trong quá trình sử dụng. Welding aluminum and aluminum alloy with steel substrates is complicated by the poor weld. thesis with the HUST-SME 38 . the welding characteristics accompany the formation and rapid development of inter-metal layer system Fe . Lương Văn Tiến Viện Nghiên cứu Cơ khí. đặc điểm quá trình hàn luôn đi kèm sự hình thành và phát triển nhanh của lớp màng liên kim hệ Fe .AA5083 aluminum alloy obtained by explosive welding method at the Institute Engineering studies (Ministry of Industry and Trade). and is one of the scientific contributions of graduate students doing Ph. Bộ Công Thương E-mail: haminhhunggs@gmail.Al in the weld.3 steel . Bài báo giới thiệu khái quát một phần kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. This paper introduces a generalization of the researching results of the authors. have a significant scientific meaning and application in industries.aluminum alloy that ensures to limit influence of heating temperature when welding steel structures . sử dụng làm chi tiết trung gian đề hàn kết cấu thép với hợp kim nhôm độ bền cao trong công nghiệp đóng tầu thủy. Vì thế việc lựa chọn đúng chế độ hàn và kích thước chiều dày 3 lớp vật liệu trimetal thép – nhôm – hợp kim nhôm sao cho đảm bảo hạn chế ảnh hưởng cuả nhiệt độ nung nóng khi hàn kết cấu thép – hợp kim nhôm độ bền cao ở mức thấp nhất là rất quan trọng.aluminum .3 – nhôm AA1050 – hợp kim nhôm AA5083 nhận được bằng phương pháp hàn nổ tại Viện Nghiên cứu Cơ khí (Bộ Công Thương).aluminum alloy high strength after explosive welding This paper presents some experimental results studying structural features of the boudary micro-structure of metallic material layer trimetal CT. which leads to significantly reduced structural quality or self-split and self-destructive during its use.

Bài báo giới thiệu khái quát một phần kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. This paper introduces research results of the authors. paper cutting knives.3 và thép 65Г đảm bảo lượng dư gia công cơ khí thích hợp cho việc chế tạo sản phNm dao cắt công nghiệp liền khối có chiều dài lớn (dưới 2. thin cutting knife. There is also mentioned about some features of metal structures at the border two bimetal material layer after explosive welding.3 – thép dụng cụ 65Г do va đập vào đế nổ cứng và chất lượng mối hàn.D. Ứng dụng công nghệ hàn nổ để tạo phôi bimetal thép các bon – thép dụng cụ làm dao cắt công nghiệp có chiều dài lớn Hà Minh Hùng.3 and 65Г steel due so that it also impact on weld quality. demonstrates the ability to produce the industrial tools working under the load without significant impact. Ngoài ra còn đề cập đến một vài đặc điểm cấu trúc kim loại tại biên giới 2 lớp vật liệu bimetal sau hàn nổ.000 mm) đến thành phNm trong điều kiện trang thiết bị sản xuất công nghiệp hiện có ở Việt Nam. Nguyễn Gia Tín Viện Nghiên cứu Cơ khí. thesis specialized technique "machine HUST-SME 39 . and is one of the scientific contributions of graduate students doing Ph. ví dụ như dao cắt tôn loại mỏng. On that basis. monolithic with the length (less than 2000 mm) to the finished product in terms of equipment manufacturing industry is in Vietnam. minh chứng cho khả năng sử dụng để chế tạo dao cắt công nghiệp làm việc ở tải trọng không chịu va đập đáng kể.3 sheet steel materials and steel 65Г ensure outstanding mechanical quality suitable for the manufacture of industrial cutting products. dao xén giấy. select the correct size geometry CT. Bộ Công Thương E-mail: haminhhunggs@gmail. Từ khóa: Hàn nổ. for example. Bimetal Application of explosive welding technology to create bimetal carbon steel workpiece for industrial cutting tools with large length This paper presents experimental results to examine the impact of some explosion modes to the plastic deformation of bimetal steel CT.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng subjects on “Material forming technology” in Engineering Research Institute Ministry of Industry and Trade. đồng thời là một trong những đóng góp khoa học của các nghiên cứu sinh đang làm Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành “Kỹ thuật máy công cụ” và “Công nghệ chế tạo máy” tại Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương.com Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế độ nổ tới biến dạng dẻo vật liệu bimetal thép CT. Trên cơ sở đó lựa chọn đúng kích thước hình học các tấm vật liệu thép CT.

khả năng chống ăn mòn điện hóa trong môi trường nhiệt Nm ở Việt Nam. Khả năng mở rộng phạm vi ứng dụng trong các hệ thống truyền tải điện động lực của mạng lưới xe buýt chạy điện trong các thành phố lớn.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tool technology" and "The technology of machine-tools”. Đào Hồng Thái Viện Nghiên cứu Cơ khí. Bộ Công Thương. Ứng dụng hàn nổ để tạo phôi vật liệu bimetal thép –hợp kim đồng làm thanh cái dẫn điện của bộ chuyển mạch dòng điện động lực cho đầu máy tầu vận tải khoáng sản trong công nghiệp khai thác mỏ Hà Minh Hùng. Sản phNm chế thử được kiểm tra tại Trung tâm Đo lường Kỹ thuật điện thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam có chất lượng tương đương thanh cái bimetal thép – hợp kim đồng của Nga sản xuất theo một số tiêu chí đánh giá như: độ bền bám dính 2 lớp thép và hợp kim đồng.Ministry of Industry and Trade.copper alloy bars BCu80Zn20 as the electrical conductivity switcher of locomotive transporting of minerals in the mining industry in Quang Ninh province. Bimetal Application of explosive welding to create the workpiece of material of bimetal steel-copper alloy as a conductor bar of the current switcher for locomotive of mineral transport in the mining industry This paper presents some experimental research results of application of technology coordinating explosive welding and press to create a workpiece of bimetal material electrical steel . resistance to electrochemical corrosion in moist heat environment in Vietnam. Từ khóa: Hàn nổ.Minerals of Vietnam have similar quality bar steel bimetal . đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bộ Công Thương E-mail: haminhhunggs@gmail. Trial-manufactured products are checked at the Center for Measurement of Electrical Engineering Group Coal .com Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ phối hợp hàn nổ và ép chảy để tạo phôi vật liệu bimetal thép kỹ thuật điện – hợp kim đồng BCu80Zn20 làm thanh cái dẫn điện của bộ chuyển mạch dòng điện động lực cho đầu máy tầu vận tải khoáng sản trong ngành công nghiệp khai thác mỏ ở Quảng Ninh. at Mechanical Engineering Research Institute . Kết qủa nghiên cứu trong công trình này là một phần nội dung Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành “Công nghệ tạo hình vật liệu” của nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Cơ khí. tầu hỏa vận chuyển hành khách thuộc Đường sắt Việt Nam thay thế đầu máy chạy dầu diesel là hoàn toàn khả thi. The HUST-SME 40 . điện trở riêng. resistivity.Russian alloys produced according to some evaluation criteria such as: 2 layer adhesion strength steels and alloys.

copper alloy bars HUST-SME 41 .com Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ luyện kim bột để chế tạo vật liệu bimetal thép 08s – hợp kim đồng BcuSn4Pb4Zn2WCdO làm thanh cái tiếp xúc điện kiểu đóng ngắt của bộ chuyển mạch có điện áp 6 kV và 35 kV. minimizing environmental pollution. Bộ Công Thương E-mail: haminhhunggs@gmail. passenger trains of Vietnam Railways to replace diesel locomotive is complete feasible. Vật liệu trimetal được thử phá hủy để xác định độ bền bám dính và khảo sát tổ chức tế vi vùng biên giới liên kết 2 lớp tại Viện Nghiên cứu Cơ khí và PTN Vật liệu học – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. sử dụng lò thiêu kết quy mô công nghiệp tại một doanh nghiệp sản xuất bạc trượt bimetal. WC nhận được bằng cách thiêu kết lần 2 nhằm mục tiêu tăng độ bền mòn cơ học của nó. Trimetal Application of powder metallurgy technology to manufacture main bar conductive material trimetal steel .0 mm trên bề mặt lớp sắt armko. Lớp phủ có tính năng của tiếp xúc điện kiểu trượt ở bề mặt ngoài trực tiếp với chi tiết đối ứng có chiều dày 2. Từ khóa: Luyện kim bột. cường độ dòng điện đến 600÷1500 A trong hệ thống cung cấp điện động lực cho đầu máy của tầu vận tải đường sắt. đồng thời có gửi mẫu nghiên cứu để kiểm tra đối chứng tại Trường Đại học Kỹ thuật Dresden – CHLB Đức. Đào Hồng Thái Viện Nghiên cứu Cơ khí.5÷2.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng ability to expand the scope of applications in the power transmission system network dynamics of electric buses in major cities.0 mm là bột hợp kim đồng trung gian có trộn bổ sung thêm cácbít vonphram với hàm lượng 5÷10% k. Ministry of Industry and Commerce.l. Kết qủa nghiên cứu thực nghiệm này là đóng góp mới về mặt khoa học ứng dụng trong công trình Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành “Công nghệ tạo hình vật liệu” của nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Cơ khí.5÷3. The results of this research project is part of the contents of Engineering PhD thesis subjects “Material forming technology" by graduate student in Mechanical Engineering Research Institute. Ứng dụng công nghệ luyện kim bột để chế tạo thanh cái dẫn điện từ vật liệu trimetal thép – hợp kim đồng của bộ chuyển mạch dòng điện động lực Hà Minh Hùng. Bộ Công Thương. Sau thiêu kết lần 1 tạo lớp phủ bằng bột hợp kim đồng trung gian (BCuSn4Pb4Zn2) có chiều dày 0. sử dụng lò thiêu kết có khí H2 bảo vệ quy mô phòng thí nghiệm.copper alloys of current switchers This paper presents some results of experimental application of powder metallurgy to produce steel bimetal 08s material .

Hanoi University of Science and Technology. siêu đàn hồi HUST-SME 42 .Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội BcuSn4Pb4Zn2WCdO make electrical contact type switching of the switching voltage of 6 kV and 35 kV. Overlay features of the electrical contacts on the outside and slide directly with details of reciprocal thickness 2. Xác định các tham số đàn nhớt của vật liệu đẳng hướng siêu đàn hồi dạng cao su bằng thí nghiệm kéo một phương và trượt thuần túy. sintering furnaces used industrial-scale manufacturing enterprises in a sliding bearing bimetal. Cuối cùng là một số kết quả mô phỏng quá trình biến dạng của vật liệu compozit dạng cao su được tính toán trong phần tử hữu hạn.0 mm copper alloy powder is mixed with the intermediate carbide vonphram added in concentrations 5 ÷ 10% NR WC obtained by sintering second aim was to increase the mechanical strength of its erosion. Ministry of Industry and Trade. cụ thể ở đây là các thành phần ứng suất. using H2 gas furnace sintered protect laboratory scale experience. The results of this experimental study is to contribute new scientific applications in the work of Doctor of Engineering thesis subjects of “Material forming technology" by graduate student in Mechanical Engineering Research Institute. kết hợp với các phương trình tiến triển (evolution equations) để điều khiển các đại lượng biến đổi của vật liệu.vn Vật liệu dạng cao su vừa có tính đàn hồi cao.5 ÷ 3. Hoàng Sỹ Tuấn Bộ môn Sức bền vật liệu . After sintering was first made by powder coating the intermediate alloys (BCuSn4Pb4Zn2) with 0. amperage to 600 ÷ 1500 A power supply system for the locomotive force of the ship railway. Các tham số vật liệu tương ứng với mô hình đưa ra sẽ được ước lượng thông qua các thí nghiệm cơ bản được thực hiện nhiều bước ở trạng thái nghỉ (relaxation tests). Để mô tả đặc tính đàn nhớt của loại vật liệu này hàm năng lượng biến dạng Helmholtz thường được sử dụng. Từ khóa: Tham số đàn nhớt.edu.hut.Trường Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: tuanhs-sb@mail. Trimetal material tested to determine destroy the adhesion strength and economic survey organizations of the border area linking two classes at the Institute of Mechanical and Materials Laboratory . Ứng dụng tính toán số trong phần tử hữu hạn. while have sent a sample to test controls at Technical University of Dresden .0 mm thick surface layer of iron armko.Germany.5 ÷ 2. lại vừa có tính đàn nhớt do đặc tính của vật liệu phụ thuộc vào tốc độ đặt tải cũng như thời gian giữ tải.

không hoàn hảo. Lê Khả Hòa Đại học Quốc gia Hà Nội E-mail: lekhahoa@gmail. Trường hợp vỏ trụ hoàn hảo kết quả trùng với kết quả của bài báo được giải bằng phương pháp Ritz.Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng Phương pháp Galerkin để giải bài toán ổn định phi tuyến của vỏ trụ kín không hoàn hảo chịu nén dọc trục có cơ tính biến thiên Đào Văn Dũng. ổn định phi tuyến.com Bài báo này trình bày nghiệm giải tích để nghiên cứu sự ổn định phi tuyến của vỏ trụ tròn kín mỏng chịu nén dọc trục có cơ tính biến thiên tuân theo hai quy luật: hàm luỹ thừa và hàm mũ theo bề dầy. HUST-SME 43 . Từ khóa: Vỏ trụ. mode vồng. Sử dụng phương pháp Galerkin để thiết lập hệ thức tìm tải tới hạn và đường cong tải . vật liệu FGM. Phương trình ổn định và phương trình tương thích nhận được bằng cách sử dụng lý thuyết vỏ Donnel có tính đến yếu tố phi tuyến hình học von Karman và yếu tố không hoàn hảo hình học ban đầu. độ không hoàn hảo và tỷ phần thể tích đến tải vồng và đường cong tải-độ võng sau vồng của vỏ trụ. Khảo sát ảnh hưởng của các thông số hình học.độ võng.

PHÂN BAN CƠ ĐI N T 44 .

vn Bài báo này tổng kết lại những nghiên cứu gần đây về hệ thống vận chuyển siêu nhỏ (micro transportation system) trong lĩnh vực MEMS (micro electro mechanical system). The authors have proposed and developed three types of solid-based MTS utilizing electrostatic combdrive actuators and ratchet mechanisms to drive the micro container in straight and curved paths. Electrostatic comb-drive actuator (ECA). Chúng được định nghĩa và phân ra thành ba loại dựa vào cách thức mang và vận chuyển các mẫu vật siêu nhỏ (Dùng chất lỏng. Their advantages and disadvantages were also analyzed and compared.hut. In the near future. Micro transportation system: Potentianl Applications This paper summarized and reviewed recent studies of micro transportation systems (MTS) in the MEMS field. Tác giả cũng trình bày ba kiểu hệ thống vận chuyển siêu nhỏ bằng cách di chuyển các xe nhỏ mang các mẫu vật sử dụng bộ kích hoạt răng lược kiểu tĩnh điện. solid-based and air-bearing type). Các hệ thống vận chuyển này được chế tạo bằng công nghệ MEMS trên tấm silicon kép (silicon on insulator wafer). Từ khóa: MEMS. or in micro robot systems.Phân ban Cơ điện tử Hệ thống vận chuyển mẫu kích thước micro: Tiềm năng ứng dụng Phạm Hồng Phúc Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy và Robot – Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: phucph-fme@mail. These MTSs have been fabricated with silicon-on-insulator (SOI)MEMS technology and tested successfully. sắp xếp và kết hợp các tế bào sinh học) hoặc trong nghiên cứu vật liệu mới (vận chuyển và phân loại ống các bon nano-CNT). Tương lai chúng có thể được dùng trong y tế (phân loại và kiểm tra tế bào). bộ kích hoạt tĩnh điện kiểu răng lược (ECA).edu. HUST-SME 45 . liquid-based.e. MTSs can be applied in different fields such as medicine (to classify and test blood cells). Ưu nhược điểm của chúng đã được phân tích và so sánh. Micro transportation systems can be identified and classified into three categories based on the contact types between the objects and the actuators (i. đệm khí-từ và đNy trực tiếp). trong công nghệ sinh học (vận chuyển. sort and combine bio-cells. in bioengineering (to capture. hệ thống vận chuyển micro (MTS). DNA). Keywords: Micro transportation system (MTS).

đủ điều kiện để tiếp tục chế tạo. Keyword: Micro Motors.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Micro mô tơ dẫn động bằng các bộ kích hoạt tĩnh điện quay Đặng Bảo Lâm1. Đặng Bảo Lâm1. Nhờ có các cơ cấu chống đảo chiều và các cơ cấu truyền động.vn Bài báo này trình bày kết quả đo đạc. 2-ITIMS. Phạm Hồng Phúc1 1-Bộ môn Cơ sở thiết kế máy & robot. Reciprocating movement of the ECAs is conversed to unidirectional rotating movement of the outer ring thanks to movement-transmission and anti-reverse mechanisms. bộ kích hoạt tĩnh điện quay Rotational Micro Motors Driven by Electrostatic Comb-drive Actuators In this paper the authors present a design of a new micro rotational motor driven by four silicon electrostatic comb-drive actuators (ECA).edu. đo đạc và kiểm tra đặc tính của bộ kích hoạt nhiệt kiểu dầm chữ V dẫn động motor hai chiều Nguyễn Tuấn Khoa1. ĐHBK HN. Trịnh Quang Thông3 1-Viện Cơ Khí. ứng với HUST-SME 46 . ĐHBK HN E-mail: phucph-fme@mail.hut.hut. Acquired results shows that the proposed model is ready for the next steps – fabrication and test of the micro rotational motor. Những cải tiến về kết cấu của các cơ cấu truyền động giúp khắc phục được vấn đề về hiện tượng trượt khi làm việc cũng như vấn đề về khe hở tồn tại khi thiết kế và chế tạo. Các kết quả thu được cho thấy micro mô tơ được thiết kế có thể hoạt động tốt. ĐHBK HN.điện áp của dầm đNy và của thanh trượt trong các bộ kích hoạt nhiệt loại 3.3-Viện Vật lý. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2-Viện Vật lý. Electrostatic Comb-drive Actuators.edu. Kết quả đo đạc quan hệ chuyển vị bước . 6 và 10 cặp dầm tại các tần số từ 1 đến 30 Hz. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội E-mail: phucph-fme@mail.vn Trong bài báo các tác giả trình bày về phương án cải tiến micro mô tơ hoạt động dựa trên các bộ kích hoạt tĩnh điện quay kiểu răng lược. Từ khóa: Micro mô tơ. chuyển động lắc qua lại của các bộ kích hoạt được chuyển đổi thành chuyển động quay một chiều của vành răng ngoài. đo đạc và thử nghiệm. kiểm tra hoạt động của motor nhiệt hai chiều với bộ kích hoạt nhiệt kiểu dầm chữ V dẫn động thanh trượt trong motor. vốn bắt buộc phải có do sử dụng công nghệ gia công ion hoạt hóa sâu DRIE. Vũ Ngọc Hùng2 . Chế tạo. Trịnh Quang Thông2. Novel and improved design of the movement-transmission mechanisms overcomes the sliding problem and gap problem after deep reactive ion etching of silicon. Viện Cơ khí. Phạm Hồng Phúc1.

số bậc tự do và giới hạn chuyển động của các khâu tại các khớp của robot. 6 and 10 beams type of actuator. Nguyễn Quang Hưng3 1-Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2-Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo 3-Viện Nghiên cứu khoa học Dạy nghề-Tổng cục Dạy nghề E-mail: phanbuikhoi@mail.vn. Relation between the displacements and driving voltages of the thermal acutators was established for 3. đơn giản trong gia công và điều khiển. hungbk54@gmail. The actuator with 10 beams can work smoothly to the frequency of 20 Hz and provided the largest displacements (17µ m at the driving voltage of 30V). Từ khóa: MEMS. ở dải tần số từ 1 đến 20 Hz thì chuyển vị bước tại cùng một điện áp tăng khi số cặp dầm tăng. đạt độ chính xác cao vì chỉ sử dụng một mặt nạ nên dễ triển khai nghiên cứu. Fabrication. Bộ kích hoạt loại 10 cặp dầm cho chuyển vị của dầm đNy và thanh trượt lớn nhất (tại điện áp 30V chuyển vị của dầm đNy là 17µm và của thanh trượt là 17µm) và đồng thời cũng hoạt động tốt đến tần số 20 Hz. Obtained results showed that the actuators worked well in the voltage range from 15 to 30 V. simple fabrication (needs only one mask) and simple control system. linear motor. Trong số các giải pháp nhằm tăng khả năng công HUST-SME 47 .com. with the frequencies ranged from 1 to 30 Hz. đo đạc và ứng dụng. Hướng và vị trí tương đối giữa mỏ hàn và vật hàn được xác định theo điều kiện kỹ thuật hàn. V-shaped beam Nâng cao khả năng công nghệ cho robot hàn bằng đồ gá di động Phan Bùi Khôi1. Keywords: MEMS. Working in the frequency range from 1 to 20 Hz. robot chuyển động đưa mỏ hàn di chuyển dọc theo mối hàn. Trong quá trình hàn thông thường. doanhtuanvp@gmail. vật hàn được kẹp chặt trên đồ gá cố định.hut.com Hiện nay robot hàn được sử dụng nhiều ở nước ta. Ưu điểm của motor nhiệt dẫn động bởi dầm V là kích thước gọn. and driving voltages ranged from 15 to 40 V. Tính phức tạp về hình dạng và chất lượng mối hàn phụ thuộc vào không gian làm việc. dầm chữ V. the actuator with a larger number of the beams provides a larger displacement. Đỗ Anh Tuấn2.Phân ban Cơ điện tử các giá trị điện áp từ 15 đến 40 V chỉ ra rằng các bộ kích hoạt nhiệt hoạt động tốt trong dải điện áp từ 15 đến 30V.edu. bộ kích hoạt nhiệt. The advantages of V-shaped thermal actuators are small size. thermal actuator. motor tuyến tính. testing and checking characteristics of the bi-directional linear motor with V-shaped thermal actuators This paper reports the test and measurement results of the bi-directional linear motor with V-shaped thermal actuators.

HUST-SME 48 . among them. Nguyễn Đình Hướng. The results are verified by the graphs and the simulation of operation. tính toán đồ gá di động cho robot hàn để thực hiện các mối hàn phức tạp.vn Bài báo này trình bày kết quả thiết kế. The complexity and the quality of butt-weld line depend on the workspace. welding jig. welding gun. mối hàn. Tính toán. the degrees of freedom and the limit of motion of the joints of robot. mỏ hàn. Mô hình cơ học hệ thống robot-đồ gá di động được dẫn ra. 6 và 10. quỹ đạo hàn. welding trajectory. mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) và đo đạc thực nghiệm bộ kích hoạt nhiệt dẫn động hệ motor tuyến tính bởi biến dạng nhiệt của dầm silicon dạng chữ V khi cho dòng điện chạy qua. đồ gá di dộng. the workpiece is clamped on the fixed jig. In a typical welding process. Some application examples are performed. Technological capability improvement of welding robots by using the moving jig Today. kích thước người ta sử dụng đồ gá di động. Các giải thuật tính toán động học làm cơ sở điều khiển chuyển động phối hợp của robot và đồ gá được trình bày. với từng hệ dầm khác nhau về số lượng cặp dầm là 3. using the moving jig is very popular choice. The algorithms of kinematic calculation basing for control of relative motion of the robot and the jig are represented. Các ví dụ ứng dụng được thực hiện. đồ gá hàn. Phạm Hồng Phúc Bộ môn Cơ sở thiết kế máy & robot. mô phỏng và đo đạc thực nghiệm ở điện áp U = 5 ÷ 30V. the robot moves to lead the welding gun along the welding trajectory. The mechanical mechanism is shown. Từ khóa: Robot hàn.edu. tính toán lý thuyết. Motor hai chiều dẫn động bằng bộ kích hoạt nhiệt Nguyễn Tuấn Khoa. Keywords: Welding robot. moving jig.hut. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội E-mail: khoant-fme@mail. In this paper the method of investigation and calculation of the moving jig for the welding robot to perform the complex butt weld is represented.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nghệ của robot hàn để thực hiện các mối hàn phức tạp về hình dạng. Bài báo này trình bày phương pháp khảo sát. the welding robots are used widely in our country. The relative position and orientation between the workpiece and the welding gun is determined by conditions of welding technique. There are many different ways to improve the technological capability of the welding robot to performing the butt weld with the complex shape and various sizes. butt weld. Các kết quả được kiểm tra bằng đồ thị và hình ảnh mô phỏng động. Đặng Bảo Lâm. thu được chuyển vị bước của thanh từ 12 đến 18 µ m và lực đNy của bộ kích hoạt cỡ hàng chục mN.

giving the information about the boundary and moving ability of the endeffector in each working position of the robot. and with the number of the beams equals 3.18 µm. có tính ứng dụng tốt trong công nghệ MEMS. 6 and 10. All the calculation. bộ kích hoạt nhiệt. respectively. sinh ra lực đNy lớn và có thể xem là tuyến tính. do tính đa dạng và phong phú về kết cấu cũng như kích thước của các loại Rô bốt song song.vn Miền làm việc là một trong những thông số kỹ thuật của Rôbốt song song. simulation and experiments datas were collected with the driving voltages ranged from 5 to 30 V. thermal actuator. các kết quả được lập trình tính toán trên phần mềm Matlab. Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: hongthai-dtm@mail. ability to generate a large driving force and linearity of the relation between driving voltages and displacements.hut. dầm chữ V. Obtained displacements of the shutter were in a range of 12 . V-shaped beam Tìm miền làm việc của lớp rô bốt song song không gian Nguyễn Hồng Thái Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt. there has been no general HUST-SME 49 . Từ khóa: Miền làm việc. Bi-directional linear motor with V-shaped actuators This paper reports a design. FEM simulation and also the measurement results of the bi-directional linear motor driven by V-shaped thermal actuators. Robot song song Working space of the class of spatial parallel robots A working space is the one of the deciding technical parameters of the parallel robot.edu. Until now. and forces generated by the actuator had an value of tens of mN. Cho đến nay vẫn chưa có một phương pháp nào xác định miền làm việc mang tính tổng quát với mọi cơ cấu. Keywords: MEMS. cho biết phạm vi và khả năng hoạt động của khâu thao tác ứng với vị trí xác định của cơ cấu. Từ khóa: MEMS. The simulation results point out the advantages of the thermal actuators such as small size. Qua đó có thể thấy việc sử dụng bộ kích hoạt nhiệt dẫn động hệ motor tuyến tính là hướng nghiên cứu mới.Phân ban Cơ điện tử Kết quả mô phỏng cho thấy ưu điểm của bộ kích hoạt nhiệt là kích thước của hệ thống nhỏ. Trong bài báo này tác giả trình bày phương pháp số để tính miền làm việc của lớp Rô bốt song song có cấu trúc động học không gian dựa trên hệ phương trình động học và các điều kiện ràng buộc về kích thước. Viện Cơ khí. theoretical calculation. Trên cơ sở đó áp dụng khảo sát miền làm việc đối với Rôbốt kiểu Hexaglide.

Mục tiêu của các phương pháp này là mong muốn đạt được sự an toàn trong quá trình gắp vật của các robot slave và cải thiện tính đồng nhất của hệ thống SMMS Teleoperation. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội E-mail: ddnam-ddm@mail. the input-to-state stability (ISS) small gain approach is used to show the overall force-reflecting teleoperation to be input-to-state stable. The calculated results are taken from the Matlab software. Hoàng Văn Bao1. and force imformation between both sides of teleoperation.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội method for determining working space for all the robot structures. The author also applied this method for finding the working space of the Hexaglide robots. Keywords: Working space.vn Bài báo đề xuất một phương pháp điều khiển lực phản hồi mới cho hệ thống Single Master Multi Slaves (SMMS) điều khiển từ xa với bốn kênh truyền thông có trễ. Để chứng minh tính ổn định của hệ thống điều khiển đã đề xuất. Several simulation results show the effectiveness of our proposed algorithm HUST-SME 50 . the author presents a numerical method for establishing working space of the class of spatial parallel robots based on the set of kinematic equations and the condition of dimension of the robots.K51.Sinh viên Cơ điện tử 2. Trong nghiên cứu này.edu. Viện Cơ khí. lực giữa hai kênh của hệ thống Teleoperation. các tác giả đề xuất một phương pháp điều khiển vị trí cho vật được gắp bởi hệ thống robot công tác slave và một giải thuật điều khiển lực phản hồi trên cơ sở điều khiển PD để gửi các thông tin về vị trí. In this work.hut. The reason is the structural and dimensional differecies between the parallel robots. Một vài kết quả mô phỏng đã minh chứng về tính hiệu quả của các đề xuất trên Force Reflecting Control of SMMS Teleoperation System This paper focuses on a new force-reflecting control of Single Master Multi Slaves (SMMS) teleoperation. In this paper. and time varying communication delay. một phương pháp dựa trên các định nghĩa của Lyapunov là từ đầu vào đến trạng thái ổn định (ISS) để chỉ ra tính ổn đinh của toàn bộ của hệ thống teleoperation có phản hồi lực. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2.The goal of these methods are to achieve the secure grasping by multiple slave robots and improve the tracking performance and transparancy of the cooperation SMMS teleoperation system.Bộ môn Cơ sở thiết kế máy & robot. we propose a new position tracking control for object grasping and a new FR algorithm based on PD control to transfer the positions. parallel robots Điều khiển bốn kênh phản hồi lực của hệ thống SMMS Teleoperation Đỗ Đức Nam1. one method based on Lyapunov technique is concerned. Nguyễn Xuân Bình2 1. To analyse stability of the system.

hut.ouput methods are used to evaluate and validate model. Phạm Hồng Phúc1 1. Nhận dạng phi tập trung cho quá trình đa biến trong vòng kín Trịnh Thị Khánh Ly1.edu. ISS. indirect and joint input. The identified model has been obtained by using the software Matlab. impedance control. Đinh Khắc Toản1. Bằng cách bố trí thích HUST-SME 51 . Nguyễn Thế Hùng2 Bùi Việt Hưng2. Từ khóa: nhận dạng hệ thống Decentralized identification for multivariable processes using from closed loop data This paper exames the effect of the interaction between the decentralized control loops of multivariable processe on the quality of the model identification. communication delays. Các phương pháp nhận dạng trực tiếp.Sinh viên K51 . Hoàng Minh Sơn2 1.Bộ môn Điều khiển tự động. gián tiếp và liên kết vàora được sử dụng để đánh giá và kiểm chứng mô hình. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội E-mail: lyttk@epu. Đại học Bách khoa Hà nội. The direct. force-reflection. is the boiler control system with steam temperature and steam pressure control loops. Việc nhận dạng mô hình được thực hiện trên phần mềm Matlab. 2. 2. The experimental plant which is described in this paper. Nguyễn Ngọc Hùng2.vn Trong bài báo này các tác giả trình bầy vấn đề tương tác giữa các vòng điều khiển phi tập trung cho quá trình đa biến ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của mô hình nhận dạng. Viện Điện. input-to-state stability. Đối tượng thực nghiệm được xét đến là hệ thống lò hơi gồm các vòng điều khiển áp suất và nhiệt độ hơi quá nhiệt.Viện Cơ khí.edu. Đại học Điện lực.Khoa Công nghệ tự động.vn Trong bài báo này các tác giả đề xuất phương án thiết kế micro mô tơ quay hai chiều được dẫn động bằng bốn bộ kích hoạt nhiệt dạng chữ V.ĐHBKHN E-mail: baolam@mail. Keywords: identification syrtem Mô tơ quay hai chiều dẫn động bằng các bộ kích hoạt nhiệt dạng chữ V Đặng Bảo Lâm1.Phân ban Cơ điện tử Keywords: teleoperation.

hut. bộ kích hoạt kiểu răng lược Bi-directional Rotational Micro Motor Driven by Chevron Electrothermal Actuators This paper reports a design of a new bi-directional rotational micro motor driven by four chevrol electrothermal actuators. và áp suất lỗ rỗng po [KG/cm2]. Các kết quả thu được cho thấy micro mô tơ được thiết kế đáp ứng đủ các điều kiện để có thể hoạt động hai chiều và để tiếp tục chế tạo thử nghiệm.edu. nhằm xác định các thông số cơ học đất cho các nền móng công trình như: lực kháng xuyên. comb-drive actuator Thiết kế chế tạo hệ thống đo dùng cảm biến điện trở cho máy Xuyên tĩnh Nguyễn Huy Ninh Bộ môn CN Chế tạo máy. and is ready for the fabrication step. Hiện nay hầu hết các cơ sở khảo sát nền móng công trình ở Việt nam chỉ sử dụng loại máy Xuyên tĩnh có đầu đo chỉ thị bằng áp kế lò xo. không đo được áp suất lỗ rỗng của nước ngầm. Hệ thống đo này có các chức năng: chuyển đổi lực. Áp suất lỗ rỗng. mô tơ được thiết kế có khả năng đổi chiều quay. Simulation shows that the motor can produce a relatively large displacement with low driving voltage. kết nối với máy tính có phần mềm xử lý số liệu để hiển thị kết quả đo. Acquired results point out that the proposed model satisfied requirements of micro-motor. Keywords: Rotational micro motor.vn Máy Xuyên tĩnh là thiết bị dùng để thực hiện các thí nghiệm hiện trường. đồng thời vẽ các biểu đồ: lực kháng xuyên qc [KG/cm2]. hệ số ma sát fs [KG/cm2]. Rotation of an outer ring is achieved by conversion of reciprocating movement of the chevrol actuators. hệ số ma sát và áp suất lỗ rỗng. Từ khóa: Lực kháng xuyên. có thể thấy với điện áp dẫn thấp mô tơ có thể tạo ra chuyển vị tương đối lớn. Nhờ cơ cấu phanh hãm. Hệ số ma sát. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu phương pháp thiết kế. chế tạo hệ thống đo dùng cảm biến điện trở cho máy Xuyên tĩnh. HUST-SME 52 . which is able to work bi-directionally. các bộ kích hoạt khi làm việc tạo ra các cặp ngẫu lực để dẫn động vành rô to bên ngoài.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hợp. Thanks to this arrangement of the actuators and two brake mechanisms. Đại học Bách khoa Hà nội Email: cam@mail. which are arranged in the configuration so that they can produce a couple of driving forces while working. khuếch đại đại tín hiệu nhận được từ cảm biến. the motor is capable of moving bi-directionally. áp suất thành tín hiệu điện dùng các cảm biến điện trở . Từ khóa: Mô tơ quay. theo độ sâu h. chuyển đổi tín hiệu này sang dang digital. Qua mô phỏng. Viện Cơ khí.

Đào Khánh Dư 1. Keywords: Cone resistance. chuyển động cánh tay của con người đơn giản. có thể được dạy học và lặp lại một cách ổn định. điều khiển cánh tay robot. một mạng thần kinh nhiều lớp backpropagation đã được sử dụng để tạo ra các đường chuyển động nằm trong mặt phẳng thẳng đứng từ bộ dữ liệu chuyển động cánh tay của con người. Trong nghiên cứu này. This article will introduce the method of designing and manufacturing a “Measures System” using strain gauge for cone penetration device. Các mạng thần kinh được huấn luyện để có thể được sử dụng tạo ra các đường chuyển động trong thời gian thực. nhưng loại đường II . (iv) creates the computer interface and signal-dealing softwares to display the measured values and draw the charts of cone resistance qc [KG/cm2].Phân ban Cơ điện tử Designing and manufacturing a “Measures System” using strain gauge for cone penetration device Cone penetration device is an apparatus which is used to measure the geotechnical engineering properties of infrastructure foundation such as: cone resistance. Currently most of the geotechnical and soil investigation companies in Vietnam only use the cone penetration device with indicator using spring manometer and thus the pore pressure of the underground water cannot be measured.Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng 2. Một thuật toán huấn luyện hiệu quả đã được phát triển và tạo ra những chuyển động giống như cánh tay con người.com Mạng thần kinh (Neural network) được phát triển để điều khiển cánh tay robot khi cần tạo ra những đường di chuyển cho robot. Phạm Văn Hùng 2 1.chuyển động của cánh tay con người phức tạp hơn do đó mạng thần kinh cần được sửa đổi trước khi thực hiện các đường chuyển động dạng này. pressure into electrical signal using the strain gauge. mạng thần kinh nhiều lớp. Nghiên cứu ứng dụng chuyển động của cánh tay người cho Robot Lê Thanh Hải 1. Side friction and Pore pressure. bộ dữ liệu chuyển động cánh tay HUST-SME 53 . side friction and pore pressure. Các bộ dữ liệu của chuyển động cánh tay của người trong mặt phẳng thẳng đứng thu được từ hệ thống chụp chuyển động VICON và được phân loại thành hai loại đường chuyển động trước khi chuyển đến hệ thống thần kinh. (iii) converts amplified signal into digital signal. the side friction fs [KG/cm2] and pore pressure po [KG/cm2] based on [h] depth. Từ khóa: Mạng thần kinh. Loại đường I.Trường đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: phamvanhung_99@yahoo. (ii) amplifies the signal received from the strain gauge. The functions of the measures system are: (i) Transduces force.

vn Bộ tạo góc phẳng nhỏ để tạo ra các góc nhỏ (nằm trong khoảng ≤ 2o) có độ chính xác cao là một phần của hệ thống chuNn đo lường góc phẳng dùng để hiệu chuNn các chuNn. Keywords: Small angle generator HUST-SME 54 . robot arm path generation.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Study on applying human arm’s motion to robot control Neural network can be developed to control robot manipulator in tasks like path generation. Vũ Khánh Xuân Viện Đo lường Việt Nam E-mail: thubq@vmi.gov. Keywords: Neural network. The trained neural network could be used to generate the motion paths in real time. An effective training algorithm was developed and controlled successfully the human-like arm motion. Type I . Ngô Ngọc Anh. however type II. Nội dung của bài viết này đề cấp đến vấn đề xây dựng mô hình tính toán độ không đảm bảo đo (ĐKĐBĐ) của bộ tạo góc phẳng nhỏ tại Phòng Đo lường Độ dài –Viện Đo lường Việt Nam (VMI). Từ khóa: Bộ tạo góc phẳng nhỏ Measurement uncertainty estimate for the small angle generator at Vietnam metrology institute The small angle generator with the measuring range ≤ 2o and high precision is one part of the planar angle measurement standards system for calibrating lower precision level standards and angle measuring instruments. This paper will discuss the modeling for calculating the measurement uncertainty for this generator at the Laboratory of Length Measurement – Vietnam Metrology Institute. a multi-layer back propagation neural network was utilized to generate the vertical paths from human arm motion datasets. human arm vertical motion datasets Ước lượng độ không đảm bảo đo của bộ tạo góc phẳng nhỏ tại viện đo lường Việt nam Bùi Quốc Thụ. Human arm vertical motion datasets were obtained from VICON motion capture system then they were classified into two types of motion paths before transferring to the neural network. In this research. multi-layer back propagation neural network.human arm motion paths were simple and could be trained and generated robustly. thiết bị đo góc có độ chính xác thấp hơn. human arm motion paths were more complicated so the neural networks needed to be modified before training these ones.

thông thường có 3 chân. Việc điều khiển nâng hạ chân giàn khoan đòi hỏi những thao tác phức tạp. Bùi Hải Lê Viện Cơ khí. inverted pendulum. Simulation results are exposed to illustrate the effect of OHAFC and HAFC in comparison with FC. Hệ thống điều khiển nâng hạ cho chân giàn phải đảm bảo độ tin cậy. Keywords: fuzzy control. Mục đích của bài báo là đưa con lắc ngược liên kết đàn hồi – giảm chấn chịu tải theo. genetic algorithm.hut. Hơn thế nữa.gov. hệ HUST-SME 55 .vn Trong bài báo này.edu. hedge algebras.Phân ban Cơ điện tử Điều khiển con lắc ngược dựa trên đại số gia tử Trần Đức Trung. đại số gia tử. hiệu quả và khả năng dự phòng cao do điều kiện hoạt động ngoài biển. Số 4 Phạm Văn Đồng E-mail: thuantd@narime. chu kỳ từ vị trí chưa cân bằng về vị trí cân bằng. HAFC (fuzzy controller using HAs) and FC (classical fuzzy controller) are designed. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: phanbuikhoi@mail. Trần Đình Thuận Viện Nghiên cứu Cơ khí. Our attention is paid to the stability in the vertical position of a damped-elastic-jointed inverted pendulum subjected to a time periodic follower force. HAFC (bộ điều khiển mờ sử dụng HAs) và FC (bộ điều khiển mờ truyền thống) được thiết kế. chính xác như điều khiển cân bằng giàn khoan trong các quá trình gia tải và tải trọng tĩnh… Bài báo sẽ trình bày về hệ thống điều khiển cho chân giàn khoan trên nền tảng cấu trúc điều khiển phân tán DCS (Distributed control system) dựa vào hệ PLC CPU 412-3H của Siemens hoạt động ở chế độ dự phòng nóng (Redundant mode). Từ khóa: Điều khiển mờ. Giàn khoan có kết cấu dạng khung giàn. con lắc ngược. Phan Bùi Khôi. Các kết quả mô phỏng được đưa ra để thể hiện hiệu quả của OHAFC và HAFC khi so sánh với FC. ba bộ điều khiển gồm OHAFC (bộ điều khiển mờ tối ưu sử dụng Đại số gia tử – HAs). Thiết kế hệ thống điện điều khiển cơ cấu nâng hạ giàn khoan tự nâng 90m nước Phan Đăng Phong. mỗi chân được nâng hạ bởi các cụm động cơ điện thông qua hộp giảm tốc đến hệ cơ cấu bánh răng – thanh răng. khai thác dầu khí ngoài khơi. three controllers including OHAFC (optimal fuzzy controller using hedge algebras – HAs). Fuzzy control based on hedge algebras of an invered pendulum In this paper.vn Giàn khoan tự nâng 90m nước được sử dụng để phục vụ thăm dò. thuật toán di truyền.

Việc cắt các ống đó yêu cầu chính xác đảm bảo khe hở hợp lý cho quá trình hàn lắp ghép hệ thống ống về sau.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thống điều khiển của toàn bộ cơ cấu cũng được điều khiển và giám sát tại màn hình Touchscreen 19” tại bàn điều khiển trung tâm. Nội dung bao gồm các phần : tính toán thiết kế hệ thống dẫn động và truyền động. mostly three legs and each leg is elevated by jacking gear motors together with rack and pinion devices. biến dạng. ít cong vênh. facilitating the operators supervise running status of system. việc chế tạo kết cấu hệ ống dẫn từ phôi thép ống chiếm chủ yếu. Điều đó cho phép nhận được mối hàn có chất lượng cao. Trong các công trình đó.. Bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống cắt tự động này. xây dựng phương HUST-SME 56 . Its structure is a frame type.vn Việc chế tạo chân giàn khoan dầu khí và các hệ thống đường ống dẫn dầu. chiếm khối lượng lớn trong công nghiệp Việt Nam.hut. Moreover. đặc biệt là các nút giao nhau của nhiều ống. Keywords: Self. This article shall present the control system for elevating rig legs. tạo thuận lợi cho người vận hành kiểm soát trạng thái hoạt động của hệ thống.. Bùi Văn Hạnh Bộ môn Hàn & CNKL – Trường Đại học Kách Khoa Hà Nội E-mail: hanh-dwe@mail.elevating system. the control system is also controlled and monitored from touchscreen 19” at center control desk.. Từ khóa: Giàn khoan tự nâng. khí của các nhà máy lọc dầu đang là các công trình quan trọng. control and monitoring system Giải pháp cắt biên dạng ống tự động điều khiển CNC Phan Huy Lê. khe hở hàn đồng đều. Giải pháp cắt tự động điều khiển CNC cho năng suất cao và mép cắt đẹp. The elevating controls always requires complicated and accuracy operation such as the rig balanced control in process of loading and static load.edu. Phương pháp cắt thủ công có nhược điểm là cho năng suất thấp và đặc biệt là khe hở hàn lớn làm tăng lượng kim loại đắp dẫn đến làm tăng ứng suất và biến dạng tại nút giao nhau của các ống. The elevating control system of legs must ensure reliability. based on structure of distributed control system (DCS) and Siemens PLC of CPU 412-3H operated in redundant mode. hệ thống điện điều khiển Design control and monitoring system for elevating system of selfelevating Mobile Offshore Drilling Unit of 90 water meters Ninety water meters Mobile Offshore Drilling Unit is used to explore and exploit oil offshore. effectiveness and redundancy because of offshore condition.

Phân ban Cơ điện tử trình quỹ đạo cắt cho máy. In such works. beautiful cutting edge. oil pipe. the process of making structural system from steel tube is mostly works. especially the intersection of multiple tubes. thu được chuyển vị của đầu tay kẹp từ 1.52 tới 75. design automotive cutting system. Tính toán. nút. It includes four section: design calculation mechanical system. Kết quả mô phỏng cho thấy ưu điểm khi sử dụng bộ kích hoạt nhiệt dẫn động là kích thước nhỏ gọn. thiết kế hệ thống điều khiển và xây dựng thuật toán điều khiển. cắt biên dạng ống tự động. It’s important to have precision gap welding in progress of assembly welding after that. Automatic pipe profile cutting. steady gap welding. Viện Cơ khí. ống dẫn dầu. The cutter tubes. Automatic pipe profile cutting by CNC control The manufacture of auto-lifted oil-rig and the oil pipeline system in the petroleum refinery are important projects. occupying a large volume in Vietnam’s industry. design controller and control algorithms. leading to increase stress and strain in the intersections of the tubes. Trần Văn Quân Bộ môn Cơ sở thiết kế máy & robot. Từ khóa: CNC. Keywords: CNC. The solution automatically CNC controlled cutting causes the increasing performance.vn Bài báo trình bày kết quả thiết kế. sinh lực và chuyển vị lớn và có thể xem là tuyến tính. are required to have accurate edge. nut. This report introduces the result of research. Vi tay kẹp dẫn động bằng bộ kích hoạt nhiệt dầm chữ V Đinh Khắc Toản. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội E-mail: toandk-fme@mail.edu. mô phỏng trong khoảng điện áp từ 5 tới 25V với bộ kích hoạt nhiệt loại 6 cặp dầm. wasting welding metal. Phạm Hồng Phúc.hut. HUST-SME 57 . building equation of machine’s orbital. simulation the operation of the system in OpenGL environment. Manual cutting has the disadvantages such as low productivity. wide. inexactly gap welding.87 µm và khối lượng vật kẹp lớn nhất có thể kẹp được là 57 mg. mô phỏng hoạt động của hệ thống bằng OpenGL. Qua đó có thể sử dụng bộ kích hoạt nhiệt dẫn động vi tay kẹp ứng dụng cho micro-robot thực hiện việc gắp và di chuyển mẫu kích thước micro trong các nghiên cứu y sinh/vật liệu mới. tính toán lý thuyết và mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) vi tay kẹp dẫn động bằng sự giãn nở nhiệt của dầm silicon dạng chữ V khi cho dòng điện chạy qua.

giờ bình thường) khác nhau trong ngày.vn. … hiện tượng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên. Ở chế độ 3 pha. chúng tôi đưa ra phương pháp điều khiển đèn giao thông dùng bộ điều khiển PLC. The simulation results clearly shows advantages of the thermal actuators. and also linear relationship between the driving voltages and displacements of theVshaped structures.52 to 75.vn Ở Việt Nam.com. Hồ Chí Minh. Từ khóa: Điều khiển PLC. Trường ĐHBK Hà Nội E-mail: vanct4. Thời gian một chu kỳ của hệ thống điều khiển có thể thay đổi theo lượng người tham gia giao thông. bộ kích hoạt nhiệt (electrothermal actuator).Khoa Cơ khí. which can perform gripping and transporting micro samples in the biomedical or new material researching fields. sự phát triển của hệ thống giao thông chậm hơn nhiều so với các nước tiên tiến . Trần Thị Thanh Hải2 1. chu kỳ làm việc của hệ thống giờ bình thường là 90s.Bộ môn Máy & Ma sát học.edu.87 µm and the maximum weight of the gripped object is 57 mg. we obtained the displacement of gripper ranged from 1.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Từ khóa: công nghệ MEMS. và giờ cao điểm là 120s. It creates a posibility of implementation of those thermal actuators in micro-robots. chúng tôi thiết kế và mô phỏng điều khiển tín hiệu đèn cho ngã tư gồm 6 tuyến cho các giờ (giờ cao điểm. theoretial calculation and simulation by Finite-Element Analysis (FEM) for micro gripper driven by the electro-thermal Vshaped actuators. Nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển xã hội. Trong bài báo này. micro gripper. vì vậy việc giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông là rất cần thiết và cấp bách trong cuộc sống.hut.hut@mail. Chế độ 2 pha chỉ áp dụng cho giờ bình thường với chu kỳ làm việc của là 90s. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 2. Đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội. Keywords: MEMS. By calculating and simulating in the range of voltages from 5 to 25V for 6-couple-beam thermal actuator. electrothermal actuator Điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng bộ điều khiển PLC Trần Thế Văn1. ability of generatin large forces and displacements. htran@mail. which are small system dimension. đèn tín hiệu giao thông Development of a traffic light control system using PLC HUST-SME 58 . Vì vậy việc đưa ra giải pháp tối ưu điều khiển tín hiệu giao thông là rất cần thiết. vi tay kẹp (micro gripper). A micro gripper driven by the thermal v-shaped actuators This paper presents results of design.

Hệ thống điều khiển mở. làm rõ sự phát triển các hệ thống điều khiển mở trên thế giới. Keywords: PLC Control.Phân ban Cơ điện tử In Viet Nam.edu. OSEC. đồng thời tạo ra sự dễ dàng hơn cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng điều khiển theo yêu cầu của người sử dụng. đồng thời đưa ra hướng áp dụng hệ thống cấu trúc mở trong các máy công cụ điều khiển số Từ khóa: Máy công cụ. Such application would enhance also software developers to create control applications that would fit to users' HUST-SME 59 . A cycle time of the control system can change the amount of traffic participants. .vn Hệ thống CNC có cấu trúc mở là một hướng đi tiên tiến trong việc tăng khả năng tích hợp của hệ thống điều khiển vào các ứng dụng khác nhau một cách linh hoạt. normal hours) varying in date. Ho Chi Minh. mặc dù chưa ở mức độ cao nhưng cũng cho phép người sử dụng và người phát triển hệ thống có thể đưa ra một hệ điều khiển theo định hướng riêng.. thus solving the problem of traffic congestion is essential and urgent in life. Hầu hết các hệ thống điều khiển hiện nay đã bắt đầu thể hiện tính mở của chúng. CNC. và giúp hệ thống hoạt động tốt với hầu hết các phần cứng điều khiển của các nhà sản xuất phần cứng “thứ 3” . traffic light Giới thiệu các hệ thống điều khiển CNC có cấu trúc dạng mở ứng dụng cho các máy công cụ điều khiển số Nguyễn Thị Hồng Minh.hut. Bài báo này đưa ra một nghiên cứu về các hệ thống điều khiển số CNC có cấu trúc mở và các thành phần của chúng. we propose methods for control of traffic light system using PLC. Phạm Đức An Bộ môn GCVL và DCCN. It greatly influences on the development of social. respectively. which would result in a good compatibility between the hardware of the control system and various third party hardware. Consequently. Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: anpd-fme@mail. the development of the transport system is much slower than the developed countries. In three-phase mode. the cycles of the system for normal hours and the peak ones are 90 and 120 seconds. Especially in big cities such as Hanoi. an optimized solution to the traffic signal control is required. Two-phase regime is now only applied to normal working cycle of the system with 90 seconds.. The phenomena of traffic jams occur frequently. Control systems with open architecture for cnc machines CNC control systems with open architectures is an advanced trend for enhancing the integration capability of the systems into different applications in a flexible way. In this article. OMAC. We designed and simulated control signal lights for an intersection of six lines for every 24 hours (peak hours.

tốc độ. Phạm Đức An Bộ môn GCVL và DCCN. Trong các module này thì NCK có vai trò quan trọng như là trái tim của một bộ điều khiển với các chức năng như: dịch chương trình.edu. pointing out the newest advancement in development of open architecture control worldwide. Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: anpd-fme@mail. tích hợp Solidworks vào Matlab.hut.vn Hệ thống điều khiển số CNC ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tự động hóa các máy công cụ nói riêng và các hệ thống Cơ điện tử nói chung. open control systems. Most control systems nowadays have a certain level of openness. kết hợp với công cụ mô phỏng trên Matlab để lập chương trình mô phỏng các thuật toán áp dụng trong hai module này cũng như hoạt động của mô hình bàn máy phay điều khiển số CNC. nội suy. Keywords: Machine tools. NCK (lõi điều khiển số) và PLC (Bộ điều khiển logic lập trình được – điều khiển giám sát các tín hiệu vào ra trong các máy CNC). CNC. Một bộ điều khiển số hoàn chỉnh cho một máy công cụ gồm nhiều module như MMI (khối giao tiếp với người sử dụng). Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng các module nội suy và điều khiển quá trình tăng tốc giảm tốc của lõi điều khiển số trong hệ điều khiển số CNC Nguyễn Thị Hồng Minh. OMAC. nội suy. tăng tốc giảm tốc. điều khiển tăng tốc giảm tốc. Bài báo sẽ trình bày một vấn đề nghiên cứu sâu về hai module nội suy và module điều khiển quá trình tăng tốc giảm tốc. Đối với các hệ cơ điện tử đa trục mà điển hình là các máy gia công điều khiển số như máy phay. as well as providing a new method of application of open architecture control systems in CNC machine tools. lõi điều khiển số. OSEC. bù lỗi và điều khiển hệ thống servo của máy… Trong các module này module nội suy và module tăng tốc giảm tốc có vai trò rất quan trọng trong việc định vị trí dịch chuyển và đảm bảo sự chính xác của quĩ đạo dịch chuyển của máy. This article aims at providing an overview of the control systems with open architectures and their component. Với hai module này bộ điều khiển sẽ đưa ra được các vị trí và vận tốc mà máy sẽ có khi hoạt động để có được quĩ đạo đã được lập trình. điều khiển vị trí. máy tiện CNC… thì tính năng của bộ điều khiển số ngày càng được nâng cao giúp các quá trình chế tạo các sản phNm phức tạp được dễ dàng nhanh chóng và có chất lượng cao.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội requirements. Matlab. Interpolation and acceleration modules of cnc kernel: algorithms and simulation HUST-SME 60 . thuật toán điều khiển. Từ khóa: CNC.

being the numerical control kernel. lý thuyết mỏi. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. the advancement in their control systems provide the possibility to produce complex parts effectively. Hà Nội. HUST-SME 61 . Về sự phá hủy mỏi trong các linh kiện MEMS Đinh Khắc Toản. acceleration. NCK. thus their structures would be destroyed under the stress with a small amplitude in a period of time. Among those. error compensation and servo system control. position control. các kết quả đạt được từ thí nghiệm về tuổi thọ cho cấu trúc MEMS bằng vật liệu silicon. functions of interpolation and acceleration are crucial in determining the positions and the accuracy of the movement path. Authors also overview the modellings of the fatigue failure applied to design and fabrication of micro devices in the MEMS field. A complete control system consists of various modules such as MMI.Phân ban Cơ điện tử CNC control systems play important roles in automating machine tools or mechatronic systems in general. So far several approaches have been proposed to predict the lifetime of micro-components in MEMS devices. NCK. interpolation. Từ khóa: công nghệ MEMS. acceleration. Bài báo này trình bày các lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu phá hủy mỏi của các linh kiện kích thước micro. interpolation. Matlab. vì thế cấu trúc của nó sẽ bị phá hủy dưới một biên độ ứng suất nhỏ sau một khoảng thời gian nhất định. This paper reports the theories used for research on fatigue failure of MEMS elements. Đồng thời các tác giả trình bày một các mô hình phá hủy mỏi đã đề xuất phục vụ cho việc thiết kế và chế tạo các thiết bị siêu nhỏ dùng trong lĩnh vực MEMS.edu. and presents the data equisition from the experiments on fatigue life for silicon-based structures. Việt Nam E-mail: toandk-fme@mail. Keywords: CNC.vn Phần lớn các linh kiện Vi Cơ điện tử (MEMS) làm việc dưới tác động của tải trọng và ứng suất thay đổi có chu kỳ. Phạm Hồng Phúc. This article provide in depth study of these two modules with application on Matlab to simulate the working of the modules in context of CNC machine tools. integration between Solidworks and Matlab. is considered the heart of the control systems with important functions such as compilation. For multi-axes systems such as CNC machine tools. control algorithm. NCK an PLC. Cho đến nay đã có một số phương pháp dự đoán tuổi thọ của linh kiện micro được đề xuất. On fatigue failure in mems components Most of the MEMS components are affected by cyclic loadings and stresses. phá hủy mỏi. Đặng Bảo Lâm Viện Cơ khí.hut.

hut.Mechanical Engineering School of HUST. 2. Trần Thị Thanh Hải2 1. there are only the characteristics given by the supplier and the users can’t know whether the given characteristics are correct or not. Do Anh Tuan 2 1. Trong bài báo này. fatigue theory. Một yêu cầu đặt ra. Keywords: Pegasus Robot Điều khiển PLC cho Máy Khấu Than tự động Lê Quang Thinh1. nhưng quá trình khai thác sử dụng loại thiết bị này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự điều khiển của công nhân vận hành máy. chúng tôi đưa ra giải pháp điều khiển hoạt động tự động của Máy khấu trong HUST-SME 62 . we can calculate the repetability of Pegasus robot after a big quantity of measures. For evaluating of repetability we used a measuring system with 6 DOFs developed and calibrated at the manufacturing technology department of HUST. which have two goals: one is to verify the caracteritics of imported robots and another is to find the cause of error in positioning of industrial robot.Bộ môn Máy & Ma sát học.Hung Yen Pedagogic Technical University E-mail: doanhnt_59@yahoo. we present a method of evaluating and resuls of evaluation of Pegasus’s repetability. Ở Việt Nam. Using a statistical software for processing of required measuring data. loại thiết bị này cũng đã được sử dụng trong khai thác than và đem lại những hiệu quả nhất định.Địa Chất 2. Repetabality Evaluation of Pegasus Robot Nguyen Trong Doanh 1.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Keywords: MEMS technology.vn Máy Khấu Than là một thiết bị khai thác than hầm lò hiện đại và đang được sử dụng rất phổ biến ở các quốc gia có nền công nghiệp khai thác than phát triển. Actually the new or used robots imported into Vietnam.edu. Trường Đại học Mỏ. Trường ĐHBK Hà Nội E-mail: htran@mail. The Pegasus robot is one of two robot in CIM system.Khoa Cơ điện. The need to evaluate the repetability of a new imported robot or a used robot. fatigue failure. Tuy là một thiết bị bị hiện đại.com One main characteristics of the industrial robot is the repetability. làm sao để máy có thể khai thác tự động trong hầm lò nhằm giảm bớt lao động mà vẫn đảm bảo được năng suất và chất lượng than. In this paper.

Một thiết bị quan trọng nhất trong các cảm biến là camera kỹ thuật số. nguy hiểm. Máy Khấu Than tự động Ứng dụng camera trong nhân dạng và điều khiển rô bốt tự hành Nguyễn Trọng Doanh. rô bốt tự hành Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử Nguyễn Trọng Doanh Bộ môn Công nghệ chế tạo máy . thăm dò. Từ khóa: camera trong nhận dạng. có khả năng ứng dụng rộng trong thực tế.Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: doanhnt_59@yahoo.com Cơ điện tử không phải là một ngành mới trên thế giới. cảnh báo. Ngô Văn Đăng. tự động cắt. cứu hộ trong các môi trường độc hại. Rô bốt Me_ShrimpVN được trang bị một Webcam kết nối với máy tính qua cổng kết nối không dây đến máy tính. ta phải trang bị cho rô bốt các cảm biến để năng mức độ “thông minh” cho rô bốt. HUST-SME 63 . Từ khóa: điều khiển PLC. Trên cơ cở các thuật toán sử lý hình ảnh. định hướng và xác định khoảng cách tiếp cận vật thể cho rô bốt. Các tác động điều khiển sẽ được truyền từ máy tính đến hệ thống điều khiển của rô bốt để tạo ra các chuyển động cần thiết. Hệ điều khiển Máy Khấu khai thác than trong hầm lò hoàn toàn tự động gồm. máy tính sẽ thu hình ảnh. đo lường. một dạng rô bốt có khả năng vượt chướng ngại vật rất linh hoạt. tự động đảo chiều cắt. Thuật toán xử lý hình ảnh được lưa chọn trên cơ sở các thuật toán thông dụng nhằm xác định biên dạng. chúng tôi đã tập trụng nghiên cứu và phát triển rô bốt tự hành Me_ShrimpVN theo mẫu Rô bốt Shrimp III. tọa độ và khoảng cách đến vật thể. tự động bảo vệ. Để rô bốt có khả năng ứng dụng trong các công tác khảo sát.Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: doanhnt_59@yahoo. màu sắc.com Trong nhiều năm qua. Nguyễn Đăng Tài Bộ môn Công nghệ chế tạo máy .Phân ban Cơ điện tử hầm lò sử dụng bộ điều khiển PLC. nhưng ở nước ta đây là lĩnh vực mới nên trong các Trường đại học còn thiếu các chuyên gia có trình độ cao. Robot đã tự động tìm kiếm được các vật thể có màu sắc khác nhau trong không gian. xử lý và nhận dạng các vật thể.

. tác giả đề xuất một chương trình đào tạo mới và vạch ra một số hướng phát triển cho nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này. . Từ khóa: Đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ điện tử HUST-SME 64 .Bản chất của ngành cơ điện tử. Trên cơ sở các yêu cầu cốt lõi của ngành Cơ điện tử. và dựa trên kinh nghiệm thực tế. tác giả tập trung vào ba vấn đề sau: .Thực trạng nghiên cứu khoa học của ngành Cơ điện tử trong một số Trường đại học hàng đầu của Việt Nam.Phân tích đánh giá thực trạng chương trình và chất lượng đào tạo. trong phạm vi bài báo này. Nhằm góp ý xây dựng và định hướng chương trình đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chương trình đào tạo không phù hợp và công tác nghiên cứu khoa học chưa thực sự được quan tâm một cách nghiêm túc. nên kết quả đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước. đồng thời tham khảo chương trình đào tạo của các nước tiên tiến.

PHÂN BAN CƠ KHÍ CH T O 65 .

com Bài báo này. define boundary conditions to cut off material at less stress of machine column. đòi hỏi người thiết kế có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm thiết kế. sử dụng phân mềm tính toán ứng suất trụ của trung tâm phay. xác định điều kiện biên để loại bỏ vật liệu vùng trụ máy ít chịu lực. tính toán tối ưu kết cấu máy. Tối ưu hóa kích thước và tích hợp thông số này với bộ thông số biến dạng và ứng xuất cho phép xác định được kết cấu tối ưu. xây dựng mô hình là khâu quan trọng. Kết cấu trụ được xác định là tối ưu nếu nó đảm bảo cứng vững uốn. khi hình thành các hốc sẽ có ảnh hưởng tới kết cấu nên cần phải kiển tra lại và sửa hình dạng và kích thước hốc sao cho tập trung ứng suất là nhỏ nhất. The result of designing process is optimal and high technology HUST-SME 66 . Bởi vậy. Từ mô hình đã được xây dựng. Trường Đại học Bách khoa Hà nội. Therefore it requires the designer must deeply understand and have experience in designing machine tool. making mock-up is the most important step. thiết kế kết cấu máy CNC.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phương pháp thiết kế kết cấu tối ưu trụ của trung tâm gia công phay CNC Bùi Quý Lực. E-mail: bqluc51@gmail. Kết quả quá trình thiết kế cho chúng ta kiểu dáng kết cấu trụ với kết cấu tối ưu và có tính công nghê cao. Optimizing dimension then integrating this optimal parameter to deformation and stress parameters thus let decide the optimal structure of the column with less weight. a method to design an optimal column of CNC milling machine was developed. From that analyzing. Based on the mock-up. trên thân máy cần bố trí các hốc để tổ hợp các bộ phận khác ví dụ hệ thống bôi trơn làm mát hoặc các bộ truyền dẫn. Thực tế. Trong thiết kế khâu phân tích. torque condition. trình bày phương pháp thiết kế tối ưu kết cấu trụ trung tâm gia công phay CNC dựa trên cơ sở phân tích các phương pháp tính toán thiết kế trụ máy phay truyền thống. dạng cấu trúc thông dụng trong công nghiệp. xoắn. and damping reduction. khả năng giảm chấn tốt dưới tác dụng của ngoại lực và có tính công nghệ cao. Structure of column is confirmed if it satisfies the bending conditions. khối lượng máy The method in designing the optimal frame of cnc milling center This paper proposes a method in designing the optimal column of CNC milling center based on analyzed the designing method to design the column of conventional industrial milling machine. Từ đó xây dựng phương pháp thiết kế trụ có kết cấu tối ưu. Hạn chế của phương pháp là chưa đề cập tới thiết kế tối ưu kết cấu trụ trung tâm gia công phay với tải trọng động. In designing process. using finite element method to analyze stress of machine column. Từ khóa: Kết cấu tối ưu. Nguyễn Thùy Dương Bộ môn Máy & Ma sát học. phù hợp với kiểu dáng công nghiệp. Do đó.

Bước tiến ngang của đường dụng cụ quyết định đến mật độ thưa hay mau của đường dụng cụ dẫn đến quyết định chiều cao nhấp nhô hình học của bề mặt sau gia công tinh. tính toán kiểm tra chiều cao nhấp nhô hình học bề mặt gia công theo bước tiến ngang của đường dụng cụ.edu. flat-end mill. đầu xuyến. and also on the heights of the surface after finishing process. Tranverse steps have an influence on the density of the toolpath. Thuật toán được thiết lập cho các loại dao phay ngón cơ bản (đầu cầu. Using the obtained results. such as ball-end mill. The algorithm has been established in the parametric form for the basic milling tools. Trong bài bào này. Keywords: Toolpath. weight of machine. scallop height HUST-SME 67 . In this paper. Từ khóa: Đường dụng cụ.hut. the author establishs and reports an algorithm for calculating and control of the geometric heights of the surface following the tranverse steps of the toolpath.vn Tính toán dịch chỉnh bước tiến ngang đường dụng cụ quyết định đến chiều cao nhấp nhô hình học bề mặt và thời gian gia công trong quá trình gia công tinh các bề mặt phức tạp trên máy phay CNC 5 trục. toroidal-end mill and surface subdivision parametic form. Dịch chỉnh đường dụng cụ theo chiều cao nhấp nhô không đổi khi gia công các bề mặt phức tạp trên máy phay CNC 5 trục Nguyễn Hồng Thái Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt. The limited of this method is the method does not consider of dynamic load of the column. tác giả thiết lập và trình bày thuật toán. optimal structure of the column of machine. Keywords: Optimal designing method. chiều cao nhấp nhô Correction of the toolpath following the constant scallop height when machining sculptured surfaces on the 5 axis CNC machine Calculation for correcting tranverse steps of the toolpath has an deciding role in geometric heights of the surface and also in the machining time during the process of finishing sculptured surfaces in the 5 axis CNC machine. Từ đó tính dịch chỉnh đường dụng cụ theo chiều cao nhấp nhô hình học cho phép của bề mặt gia công. đầu bằng) và giới hạn trong mảnh cho dưới dạng tham số. Đại học Bách khoa Hà nội Email: hongthai-dtm@mail. the author also calculates correction of the toolpath.Phân ban Cơ khí chế tạo structure of the column of CNC milling machine.

hut. Cơ sở dữ liệu. tạo đường dẫn dụng cụ và xuất ra NC file dưới dạng G-code cho các loại máy CNC thông dụng. With the friendly interface. edit and save established geometry database. NC file. biến hình. Đây là một phần mềm tích hợp CAD/CAM với module cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thiết kế công nghệ gia công cơ khí. CAD/CAM. G-code. This module can be integrated into AutoCad software to improve its design automation ability.edu. Educating and researching CAD/CAM in our country nowadays primarily focus on the usage of existing software on the market. Function CAM allows users to develop a part program: select machine. Database. NC file. người dùng có thể thực hiện các chức năng cơ bản của CAD để vẽ. Với giao diện dễ sử dụng. chỉnh sửa và lưu giữ dữ liệu hình học đã khởi tạo. Trong bài báo này tôi muốn giới thiệu phương pháp xây dựng phần mềm một CAD/CAM phục vụ công tác đào tạo ở các trường Đại học và Cao đẳng. documents for process planning and auxiliary. Việc đào tạo và nghiên cứu CAD/CAM ở nước ta hiện nay chủ yếu nhằm khai thác sử dụng các gói phần mềm bán sẵn trên thị trường. chọn dao. Developing CAD/CAM software for education CAD/CAM has helped increasing productivity of many industries. I want to introduce the method of developing software for education in universities and colleges. HUST-SME 68 . This is an integrated CAD/CAM software associated with the database component for designing the process planning and auxiliary. create tool path and generate NC file in the form of G-code for popular CNC machines. Đại học Bách khoa Hà nội Email: cam@mail. Module cơ sở dữ liệu công nghệ còn cho phép người dùng truy cập các thư viện chi tiết tiêu chuNn. CNC.module này có thể tích hợp riêng vào phần mềm AutoCad để tăng khả năng tự động hóa thiết kế của nó. Từ khóa: Tích hợp. tài liệu để tính toán thiết kế quy trình và trang bị công nghệ gia công cơ.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Xây dựng phần mềm CAD/CAM phục vụ đào tạo Nguyễn Huy Ninh Bộ môn CN Chế tạo máy. CNC. G-code. transform. select tool. Chức năng CAM cho phép người dùng lập chương trình gia công chi tiết: chọn máy. Key words: CAD/CAM integrated.vn CAD/CAM đã và đang làm thay đổi năng lực sản xuất của nhiều ngành công nghiệp. Technology database module also allows users to access the standard parts catalogue. users can execute basic functions of CAD to draw. In this article.

as the basis for the life of reliability. engineering workshops and in both the private sector small and medium. Đại học Bách Khoa Hà Nội.Phân ban Cơ khí chế tạo Nghiên cứu thiết kế thiết bị khảo sát mòn vít me – đai ốc bi máy CNC dưới tác động của lực cắt Phạm Văn Hùng 1. Research to design equipment system to survey worn screw . factories. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thiết kế hệ thống và các thông số cơ bản của thiết bị khảo sát mòn vít me – đai ốc bi dưới tác động của lực cắt.nut ball. Hiện nay chưa có tài liệu công bố về chất lượng.Khoa Cơ khí. tribology in screw . CNC machines are imported into Vietnam in many different pathways have several decades but the training to repair and operate CNC machines has fashioned a career and not have uniform procedures and standards for the repair and maintenance CNC machines. Từ khóa: Vit me-đai ốc bi. ma sát mòn vit me-đai ốc bi.nut ball in conditions of Vietnam.nut ball. thời gian gia công giảm và linh hoạt trong thay đổi sản phNm. vận hành máy CNC vẫn theo kiểu truyền nghề và chưa có một quy trình thống nhất. especially wear and detail the life of the screw . life of the screw .nut ball HUST-SME 69 . Nowaday. nhà máy. screw . there is no published documentation of quality. 2. máy CNC. làm cơ sở cho tính tuổi thọ độ tin cậy. tuổi thọ vit me-đai ốc bi. phân xưởng cơ khí và trong cả những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ.nut ball. độ tin cậy và hỏng hóc máy CNC. chuNn mực cho việc sửa chữa và bảo dưỡng máy CNC. Keyword: screw . CNC machines. mòn vit me-đai ốc bi. This paper presents the results of research on system design and the basic parameters of the survey equipment worn screw . Đại học Điện lực E-mail. Trần Đức Toàn 2 1-Viện Cơ khí.nut ball under the action of cutting forces. processing time reduction and flexibility in product changes. CNC has now become a popular method of working in companies.nut ball of CNC machines under the action of cutting forces With the advantage of superior accuracy. độ tin cậy vít me -đai ốc bi. đặc biệt là mòn và tuổi thọ của cụm chi tiết vít me – đai ốc bi trong điều kiện Việt Nam. Máy CNC được nhập vào Việt Nam theo nhiều đường khác nhau đã vài chục năm nhưng việc đào tạo sửa chữa. gia công CNC hiện nay đã trở thành phương pháp gia công phổ biến trong các công ty. wear of the screw .com Với ưu thế về độ chính xác. phamvanhung_99@yahoo.nut ball’s reliability. reliability and failure CNC machines.

hut. This method HUST-SME 70 . Phương pháp dựa trên cơ sở trí tuệ thông minh tính toán để xác định mối quan hệ cho độ chính xác cao và có thể xử lý với nhiều thông tin đầu vào và nhiều thông tin đầu ra cần lấy.Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: kiennn-ctm@mail.hut.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Xây dựng mô hình toán học xác định chế độ công nghệ tối ưu khi phay thép hợp kim trên máy phay CNC Trần Văn Địch. method for optimal technology parameter Phương pháp mạng trí tuệ nhân tạo dự đoán quan hệ giữa độ nhấp nhô tế vi bề mặt với thông số công nghệ khi phay CNC Trần Văn Địch.edu.edu. Nguyễn Ngọc Kiên Bộ môn CN Chế tạo máy . Keywords: Mathematical Model. Basing on that math model to calculate the optimum technology parameter to satisfy the cost function of the quality surface. phương pháp tối ưu các thông số công nghệ The mathematical method for deterning the optimal technology parameter to manufacture alloy steel on CNC milling This paper presents the math method to predict relation between surface roughness with technology parameter on milling CNC. Từ khóa: Mạng trí tuệ nhân tạo The artificial intelligent network method for prediction relationship between surface roughness with technology parameter on milling CNC This paper presents the artificial intelligent network method to predict relation between surface roughness with technology parameter on milling CNC. Nguyễn Ngọc Kiên Bộ môn CN Chế tạo máy. Trên cơ sở đó để tính toán tối ưu các thông số công nghệ khi phay để đáp ứng hàm mục tiêu về chất lượng bề mặt. Mô hình có thể sử dụng để tính toán tối ưu cho các bài toán tối chế độ công nghệ đáp ứng đa hàm mục tiêu.vn Bài báo trình bày phương pháp thực nghiệm xây dựng mô hình toán học dự đoán quan hệ giữa độ nhấp nhô tế vi lớp bề mặt với các thông số công nghệ khi cắt thép hợp kim trên máy phay CNC. Từ khóa: Mô hình toán học.vn Bài báo trình bày phương pháp mạng trí tuệ nhân tạo xây dựng mô hình toán học dự đoán quan hệ giữa độ nhấp nho tế vi lớp bề mặt với các thông số công nghệ khi cắt trên máy phay CNC. Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: kiennn-ctm@mail.

we always have to pay attention to the collision phenomenon between the tool and the work-piece (the before and after machining surface). Trong tài liệu này. This phenomenon could lead to the fail of the tool and the machined surface. Keywords: Artificial intelligent network Thuật toán kiểm tra va chạm giữa thân dụng cụ và bề mặt gia công trong quá trình gia công tinh bề mặt phức tạp đối với dao phay ngón đầu cầu trên máy phay CNC 5 trục Nguyễn Hồng Thái Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt. the toolpath can be corrected to avoid the collision during the design process before machining. From this result. In this paper. Keywords: 5 axis CNC machine. This method uses calculation a optimum parameter technology for multi-objective function.edu. toolpath 71 HUST-SME .vn Trong quá trình gia công trên máy phay CNC 5 trục một vấn đề đặt ra là có thể xNy ra hiện tượng va chạm giữa dụng cụ và chi tiết gia công (bề mặt trước gia công và sau gia công). To overcome this shortcoming. collision. this paper reports an control algorithm to avoid collision between the tool body and the finished surface when designing the tool-path for the 5 axis milling machine. tác giả đề xuất phương án phân vùng kiểm tra để từ đó tìm ra những điểm va chạm của tất cả các điểm trên đường dụng cụ.hut. Để khắc phục hiện tượng trên.Phân ban Cơ khí chế tạo bases on the calculate intelligent to determine a higher precise relationship with multiple inputs and multiple outputs. va chạm. đường dụng cụ An algorithm for collision control between a tool body and a machined surface during finishing process of sculptured surfaces using finger milling ball-end tool on the 5 axis CNC machine When machining on the 5 axis CNC machine. từ đó có thể hiệu chỉnh đường dụng cụ tránh hiện tượng va chạm trong quá trình thiết kế đường dụng cụ trước khi gia công. Từ khóa: CNC 5 trục. bài báo trình bày thuật toán kiểm tra hiện tượng va chạm giữa thân dụng cụ và bề mặt gia công tinh trong quá trình thiết kế đường dụng cụ gia công tinh cho máy phay CNC 5 trục. Đại học Bách khoa Hà nội Email: hongthai-dtm@mail. the author also proposes the solution of partioning for control and finding collision points in the toolpath. dẫn đến có thể gẫy dao hoặc làm hỏng bề mặt đã gia công.

This new target orients engineer to calculate and design machine to achieve the smallest resonance amplitude of a machine system or a the most stable machine system. Hiện nay. Phạm Văn Hùng Bộ môn Máy và Ma sát học. Hoàng Vĩnh Sinh. contact stiffness. Bài báo này trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia bột nano oxit nhôm (Al2O3) (có đường kính 180 nm được khuyếch tán vào trong dầu bôi trơn BP Vistra 400 với các hàm lượng khác nhau) đến khả năng tải của ổ thủy động được thể HUST-SME 72 . các phụ gia bột nano nói riêng đều dẫn tới sự thay đổi tính năng của dầu bôi trơn. Tiêu chí thiết kế mới này sẽ định hướng cho người kỹ sư trong quá trình tính toán và thiết kế máy nhằm đạt được một kết cấu hay một hệ thống máy có biên độ dao động cộng hưởng là nhỏ nhất hay ổn định nhất. Optimization in Engineering Design Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nano ô xít nhôm (Al2O3) trong dầu bôi trơn tới ổ đỡ thủy động Nguyễn Mạnh Toàn. In present. Trường đại học Bách khoa Hà nội E-mail: khoedd@gmail. Bài báo đề xuất một chỉ tiêu để làm cơ sở đánh giá độ chính xác và ổn định của máy: hệ số ổn định (λ). Hệ số ổn định có thể được tính toán một các dễ dàng nhờ phần mềm tính toán. tăng độ cứng. độ cứng tiếp xúc. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Email: nmthutmtt@yahoo. việc thiết kế máy được dựa trên 1 số các tiêu chí như: đảm bảo độ bền. Keywords: Damping. Từ khóa: Giảm chấn. tối ưu thiết kết máy The stability coefficient in CNC machine tool structure design Targets of machine structure design or machine system design are concentrated and researched a lot by scientists. In this article. targets of machine structure design are reliable durability. The stability coefficient can be calculated easily by using ANSYS software. ổn định dao động. vibration stability. giảm khối lượng. Bành Tiến Long Bộ môn GCVL và DCCN.com Bổ sung các chất phụ gia nói chung. there is no a criterion to assess the accuracy of machine in machining. biểu đồ áp suất thủy động và khả năng tải của ổ thủy động.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hệ số ổn định trong thiết kế kết cấu máycông cụ CNC Đinh Duy Khỏe. chưa có chỉ tiêu nào đánh giá độ chính xác của máy trong quá trình hoạt động. authors offer a target to estimate the accuracy and the stability of machine: stability coefficient (λ). mô phỏng ANSYS.Tuy nhiên. high stiffness and small mass. However.com Các chỉ tiêu thiết kế một kết cấu máy hay hệ thống máy là một vấn đề được quan tâm và nghiên cứu nhiều.

Đường dẫn hướng ma sát lăn đã được thiết kế. Từ khóa: phụ gia nano. load capacity of hydrodynamic journal bearing. Nghiên cứu độ tin cậy của đường dẫn hướng ma sát lăn trong máy công cụ Nguyễn Thị Ngọc Huyền. HUST-SME 73 .Trường đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: huyenntn-mtt@mail. It also demonstrated that the changing is a function of Al2O3 nanoparticle concentration. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy bột nano ô xít nhôm đã làm biến đổi biểu đồ áp suất thủy động của ổ theo chiều hướng làm tăng đáng kể khả năng tải của ổ đỡ. Aluminum oxide nanoparticle. hydrodynamic pressure profile and nanoparticle added lubricant. Effect of Al2O3 Nanoparticle in lubricant on Hydrodynamic Journal Bearing Adding adaptive in general and nanoparticles in detail to lubricated oil will result in changing lubricated properties of oil and hydrodynamic pressure profile.Phân ban Cơ khí chế tạo hiện qua biểu đồ áp suất. Keywords: Nanoparticle.edu. Các thực nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhiệt độ ổ và tốc độ quay của trục thay đổi. Thực nghiệm cũng chứng tỏ rằng sự thay đổi khả năng tải của ổ đỡ phụ thuộc vào mật độ bột nano pha them vào trong dầu.vkhả năng tải của ổ.vn Đường dẫn hướng ma sát lăn có vai trò quan trọng quyết định đến độ chính xác gia công của máy công cụ CNC. biểu đồ áp suất thủy động. các yếu tố đầu vào như tải trọng. tính toán và chế tạo trên cơ sở độ bền mòn với tải trọng và vận tốc danh nghĩa. The experimental results indicated that Al2O3 nanoparticle has made significant changing in hydrodynamic pressure profile of hydrodynamic bearing. nano oxit nhôm. Phạm Văn Hùng Bộ môn Máy và Ma sát học . tính năng bôi trơn của dầu. which results in significant increment in load capacity of the bearing. ổ đỡ thủy động. vận tốc. lubricated properties of oil. Các hãng sản xuất hiện nay đã đưa ra được tuổi thọ dự kiến của đường dẫn hướng ma sát lăn. Al2O3 nanopowder (particle size is about 180 nm in diameter) was dispersed into lubricated oil (BP Vistra 300 supplied by Vietnam National Petroleum Corporation) with different Al2O3 nanoparticle concentrations. In this paper. Tuy nhiên trong điều kiện làm việc thực tế. Hydrodynamic pressure profile of Al2O3 nanoparticle added lubricant in hydrodynamic journal bearing has been extensively studied.hut.

It are finding ever increasing application in modern machinery and instruments. dựa vào sóng bề mặt hoặc dựa vào biểu đồ lực cắt. tribology in guideways Xác định miền ổn định của máy phay cao tốc “DMN 400” dựa vào độ sóng bề mặt và biểu đồ lực cắt Bành Tiến Long1. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tính toán độ tin cậy của đường dẫn hướng ma sát lăn trên cơ sở kết quả thực nghiệm về mòn trong điều kiện phòng thí nghiệm. rolling guide. Trong báo cáo này. The nomial life of rolling-guideway have expected by the manufacturers now. machinetool. hoặc nghiên cứu để xây dựng biểu đồ ổn định của quá trình gia công từ đó giúp lựa chọn được chế độ cắt tốt nhất. mục tiêu nâng cao chất lượng sản phNm và năng suất cắt gọt là một trong những yêu cầu được đặt lên hàng đầu. ta có thể dựa vào nhiều tiêu chí như: Dựa vào rung động của hệ thống (đo rung). Trường ĐH Công nghiệp TP HCM E-mail: Khoedd@gmail. Thus the determination of the reliability or the probability of rolling. Do đó việc xác định độ tin cậy hay xác suất làm việc không hỏng do mòn của đường dẫn hướng hướng ma sát lăn là cần thiết và quan trọng. Trường Đại học Bách khoa Hà nội. ta có hai giải pháp: Nâng cao chất lượng. the input factors such as load.com Trong lĩnh vực cơ khí. It’s designed. calculated and producted on the basis of wear resistance with the load and nominal speed. Đinh Duy Khỏe1 1-Bộ môn GCVL & DCCN. ma sát mòn trong đường dẫn hướng. But in the real working conditions. đường dẫn chống mòn. Các HUST-SME 74 . Để nâng cao năng suất cắt gọt mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phNm tốt.Guideway on the basis of experimental results wear in laboratory conditions Keyword: wear guide. tương ứng với các điều kiện làm việc cụ thể. antifriction guideway. máy công cụ. Trịnh Văn Hiếu2. corresponding the specific working conditions.Guideway is necessary and important. 2. Study the reliability of the antifriction (rolling-friction) Guideway in machine tools Antifriction (rolling-friction) Guideway have an important role in determining the precision machining of CNC machine tools. environment…are changed in a certan range.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội môi trường… bị biến đổi trong một khoảng nhất định. Từ khóa: mòn đường dẫn. các tác giả nghiên cứu xây dựng biểu đồ ổn định của máy phay cao tốc “DMN400” nhằm nâng cao năng suất gia công trên máy này. dựa vào âm thanh (đo cường độ âm). Để đánh giá ổn định trong quá trình cắt. đường dẫn hướng lăn. This paper presents the results of the study calculated the reliability of rolling.Khoa Công nghệ. Hoàng Vĩnh Sinh1. tuổi thọ của dụng cụ cắt bằng việc nâng cao tính cắt gọt như dùng các dụng cụ có phun phủ bề mặt…. speed.

độ cứng tiếp xúc Determining the stability domain of "DMN 400" high speed milling machine based on surface wave and cutting force diagram In the field of mechanic. sound power. các tác giả đã xây dựng biểu đồ ổn định bằng gia công và đo thực nghiệm để kiểm nghiệm và đánh giá lại độ tin cậy của phương pháp trên. đồng thời HUST-SME 75 . surface waves. . cutting force diagram are used. Trong quá trình nghiên cứu. Damping. tiết kiệm được thời gian và chi phí làm thí nghiệm (cắt thử).com Nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt dần. Keywords: Stability lobe diagram. Kết quả nghiên cứu này có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các hệ thống máy móc trong lĩnh vực cơ khí khi nghiên cứu ảnh hưởng của lực cắt tới chất lượng bề mặt gia công. . sự giảm chấn.. contact stiffness Phân tích và thiết kế van giảm áp dùng khí nén cao áp có đầu trục van hình côn Phạm Xuân Hồng Sơn Trường ĐH Kinh tế Công nghệ tpHCM E-mail: pxhsctm15@yahoo. đảm bảo độ tin cậy cao. do vậy cần khai triển sử dụng các loại nhiên liệu sạch với môi trường để thay thế nhiên liệu hóa thạch này. or researching to establishing stability diagram of cutting processes which allows selecting the best cutting mode. surface waves. cutting force diagram .Phân ban Cơ khí chế tạo tác giả chọn tiêu chí sóng bề mặt để xây dựng biểu đồ ổn định. the authors determine stability domain of the cutting process of DMN400 CNC milling machine to improve machining capacity of this machine. The stability domain of DMN400 high speed milling machine is determined by matlab software basing on surface wave. There are many methods to evaluate the stability cutting process: base on vibration of machine. In this research. save time and money.. To confirm reliability of software method. Xây dựng biểu đồ ổn định của quá trình cắt của máy phay CNC “DMN400” bằng phần mềm matlab dựa vào chỉ tiêu sóng bề mặt là một phương pháp hoàn toàn mới. Từ khóa: Biểu đồ ổn định. This study can be widely applied to establish the stability domain of other machine tool. the authors will redefine stability domain of DMN400 high speed milling machine by real machining. In this paper. To improve the cutting capacity while maintaining the product quality we have two approaches: Improving the life of cutting tools such as the use of covered instruments . This is a new method which has high accuracy. enhancing product quality and productivity of cutting is the first requirement..

chổi than được sử dụng trong các thiết bị công nghiệp do có mômen khởi động và khả năng quá tải cao.chổi than động cơ điện một chiều. design analysis. The results are useful for design and analysis of control valve of hydrogen vehicle.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội việc thiết kế các thiết bị cho sử dụng tương ứng cũng cần quan tâm . the maximum pressure and its accuracy can come true by the optimal design of the spring and its compressed displacement and spool size. cone-shaped valve shaft Mòn cổ góp . Kết quả phân tích và thiết kế của bài báo là hữu ích cho các van điều khiển trong loại phương tiện chạy bằng khí gas. Áp suất ban đầu. áp suất lớn nhất và độ chính xác điều khiển áp suất có thể được ổn định nếu chọn tốt độ cứng của lò xo. độ Nm đến mòn của cặp ma sát cổ góp . ổn định áp suất đầu ra van giảm áp . Phạm Văn Hùng Bộ môn Máy và Ma sát học .chổi than của động cơ điện một chiều trong điều kiện khí hậu nhiệt đới m Lê Đức Bảo. đồng thời có thể duy trì áp suất điều khiển ở đầu ra là hằng số . Thực nghiệm được tiến hành với các thông số đặc trưng cho khả HUST-SME 76 . trục van hình côn Analysis and design pressure reducing valve with conical axis in highpressured The structure and design method of a pneumatic high pressure-reducing valve of a hydrogen vehicle is analyzed. Bài báo này trình bày thiết bị thí nghiệm và kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới Nm với hai thông số chính là nhiệt độ. Từ khóa: Kỹ thuật khí nén . Van giảm áp dùng khí nén cao áp có trục van hình côn thực hiện quá trình điều khiển độ lớn mở cửa lớn nhất nhờ kết cấu bên trong vỏ van kết hợp với sự di chuyển của trục van . operation pressure. The initial pressure. stable output pressure valve. Đặc biệt. Bài báo này đưa ra kết cấu và phương pháp thiết kế cho van giảm áp khí nén có áp suất cao được sử dụng trong phương tiện chạy bằng khí gas . trong các thiết bị công nghệ cao như máy CNC và các hệ thống cơ điện tử thì động cơ DC được dùng rất phổ biến . động cơ DC thường bị hư hỏng cổ góp và chổi than. The pneumatic high pressure-reducing valve with throttle poppet controls the maximum spool displace by the structure and the control area is proportional to the spool displacement . phân tích thiết kế. Keyword: Pneumatic Engineering. phamvanhung_99@yahoo. The pneumatic high pressure-reducing valve with throttle poppet can keep the output pressure constant. nhất là trong điều kiện có độ Nm cao.com Động cơ điện một chiều có cổ góp . áp suất vận hành.Trường đại học Bách khoa Hà nội E-mail. Trong quá trình làm việc.

tropical climate. Vì vậy nghiên cứu này được thực hiện dựa trên giải pháp phân tích tối ưu hóa topology theo giải thuật tiến hóa ứng dụng trên Ansys Workbench. rotor speed and temperature. During the work.vn Thân máy công cụ cần phải đảm bảo độ cứng vững nhất định trong hệ thống Máy .humidity characteristics. Initial experimental results showed worn graphs of the commutator and brushes depends on the parameters of direct current. Trên cơ sở mô hình thân máy phay CNC – Brigdport TC1 tại Viện Cơ khí. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. the DC motor is used very common. Wear of commutator. commuter and brushes. Especially in the high-tech equipment such as CNC machines and mechatronic systems. Kết cấu thân máy với yêu cầu đảm bảo độ cứng vững và chi phí ít nhất về vật liệu là mục tiêu cần thực hiện.Dao . phân tích tối ưu topology kết hợp với điều tra tư liệu đã chi ra một kết cấu thỏa mản HUST-SME 77 .Phân ban Cơ khí chế tạo năng làm việc của động cơ DC như: Cường độ dòng điện và tốc độ quay của Roto. mòn cổ góp và chổi than. Phân tích kết cấu thân máy phay đứng với giải pháp tối ưu hóa Topology Lê Giang Nam. Keyword: wear. Experiment was conducted with parameters specific to the ability of DC motors such as electric current intensity and speed of the rotor. tốc độ quay Roto và đặc trưng nhiệt Nm.edu. Giần Hải Anh Viện cơ khí. Kết quả thực nghiệm bước đầu đã cho thấy đồ thị mòn của cổ góp và chổi than phụ thuộc vào bộ thông số cường độ dòng điện.brushes are used in industrial equipment by a high starting torque and overload capability.Chi tiết. especially in high humidity conditions. Tối ưu hóa kiểu dáng kết cấu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển sản phNm. This paper presents experimental equipment and experimental results on the effects of humid tropical climate with two main parameters as temperature. tribology in DC motor.brush DC motor in the tropical conditions of humidity DC motor with commutator . khí hậu nhiệt đới. the DC motor is often damaged commutator and brush. ma sát mòn trong động cơ DC. DC electric motor. humidity onto frictional wear of the commutator pairs brush DC motors. Từ khóa: mòn. Trường Đại học Kách Khoa Hà Nội E-mail: lgnam@mail.Đồ gá . động cơ điện một chiều.hut.

Các kết quả cho thấy. Số lượng hạt mài tác động lên trên một đơn vị chiều dài bề mặt của chi tiết gia công sau mỗi một chu trình mài (Ng) dựa theo tốc độ trục chính. topology. Từ khóa: Tối ưu hóa. structure. máy công cụ.Bộ môn GCVL và DCCN .9%. 24. Có bốn viên đá được chế tạo với các tỷ lệ hạt mài R khác nhau là 12. tốc độ bàn máy và chiều sâu cắt sẽ được tính toán để đánh giá ảnh hưởng của số lượng hạt mài đến chất lượng bề mặt gia công. Nguyễn Thị Phương Giang1. đá mài có cấu trúc lục giác với số hạt mài ít hơn nhưng cho độ nhám bề mặt chi tiết gia công tốt hơn so với đá mài thông thường. đá mài kim cương. their size and shape is determined by particular functions of the machine. Optimization was performed by the topology analysis (ESO) combining literature survey where ansys was used as the FE solver.Khoa Cơ khí. optimization. HUST-SME 78 . Đại học Công nghệ Nagaoka E-mail: nguyentiendong@gmail. An optimal model of the milling column was obtained. 19. In this study a finite element (FE) model of the milling CNC. this paper presents an optimal method of milling column structure design. Bridgeport -TC1 was used. 36. The Topology Otimization of milling conlumn structure Machine-tools frames are required to support and guide the individual constructional and functional elements. Theo một cách khác. with a robust and effective method using an optimal technique based on topology analysis. ansys. Whilst increasing machine weight is unlikely because of production costs.0%.9%.com Trong bài báo này. Quy trình phân tích đó có thể phát triển và thực hiện cho việc thiết các thân máy công cụ nói chung và các bài toán kết cấu phức tạp khác. Kozo Ishizaki2 1. hiệu quả làm việc của các hạt mài ở đá mài có cấu trúc lục giác cao hơn so với đá mài thông thường. và một đá mài thông thường có R 100%. Số lượng hạt mài có thể thay đổi được thông qua việc thay đổi kích thước chiều dài và chiều dầy các cạnh của hình lục giác. Tỷ lệ hạt mài (grinding stone ratio) R được định nghĩa là tỷ lệ giữa diện tích của các phần lục giác (có chứa hạt mài) với diện tích toàn bộ bề mặt làm việc của đá.0%. Đá mài có cấu trúc lục giác thể hiện được tính ưu việt của mình so với đá mài thông thường.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu trên. Keywords: Machine tools.Trường đại học Bách khoa Hà nội 2. được dùng để gia công vật liệu ceramics. có các hạt mài được phân bố theo hình dạng lục giác. This paper presents a procedure for milling column structure design related to machine-tools weight. Ảnh hưởng của số lượng hạt mài đến chất lượng bề mặt khi gia công vật liệu ceramics bằng đá mài kim cương có cấu trúc lục giác Nguyễn Tiến Đông1.

Surface Roughness. R is defined as the ratio between the hexagonal edge area containing abrasive grains and the total area of the wheel surface. and R.Phân ban Cơ khí chế tạo The effect of number of abrasive grains on surfacre roughness in machining ceramics by hexagonal pattern cup-type diamon grinding wheels In this paper.0%) and a conventional wheel (R: 100%) were used. Surface roughness of ground sample was employed to determine the abrasive grain efficiency. the effective working abrasive grains in hexagonal wheels higher than those of a conventional wheel.9% and 36. The number of abrasive grains that pass through a unit length of sample surface for each grinding pass. which diamond grains were distributed as hexagonal shape on the wheel surface. Grinding stone ratio. Sapphire. Đánh giá độ mòn bề mặt của bộ truyền bánh răng hành tinh Phạm Văn Đông Trường Đại học công nghiệp Hà Nội E-mail: phamvandong07@gmail. Ceramics. The results shown that surfaces ground by the conventional wheel are rougher than those by using newly developed hexagonal grinding wheels in spite of the larger Ng. Các kết quả nghiên cứu cũng đưa ra các số liệu so sánh đánh giá trên các loại vật liệu khác nhau. Từ khóa: Đánh giá độ mòn. 24. chiều dài pháp tuyến chung. Ng was calculated to evaluate the efficiency of abrasive grains by wheel rotation speed. diamond grinding wheels. In other words.9%. Keyword: Hexagonal Structure. Độ mòn bề mặt răng được xác định bằng cách xác định sự thay đổi chiều dày dây cung không đổi. Từ các kết quả nghiên cứu cho phép lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu qui trình công nghệ chế tạo bộ truyền bánh răng hành tinh. The amount of diamond grains on the wheel surface were controlled by regulating the size of hexagonal shape and its edge thickness. table feeding speed. Cupt-type Diamond Grinding Wheel. Abrasive-grain Efficiency.com Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu đánh giá độ bền mòn bề mặt răng của bộ truyền bánh răng hành tinh sau khi được xử lý bằng phương pháp thấm nitơplasma. 19. Four kinds of hexagonal grinding wheels with different R (12.0%. Hexagonal structure shows advantage in the effective usage of abrasive grains in comparison with conventional structure. Các mẫu thử nghiệm được được xử lý hoá-lý nhiệt và chạy thử trên giá kiểm tra. bánh răng hành tinh HUST-SME 79 .

chưa ổn định về chất lượng. Wearing of gear surfaces was evaluated by changing chord length and common normal chord. Tuy nhiên. Ở nước ngoài.. Bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ hàn FCAW nhằm tối ưu các thông số công nghệ. Từ đó sẽ xây dựng bộ cơ sở dữ liệu cần thiết về chế độ hàn và quy trình hàn giáp mối một phía bằng công nghệ hàn FCAW tự động nhằm mục đích nâng cao năng suất và chất lượng chế tạo vỏ tàu. Vì vậy việc nghiên cứu về công nghệ hàn một phía các mối hàn ở các vị trí trong không gian khác nhau là rất cần thiết. Keywords: evaluating wearing resistance.chemical method and examined on special measure equipments. hàn vỏ tàu.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Wear resistance of gear drive planet mechanism This paper presents research results evaluating wearing resistance of gear surface which treated by plasma . mức độ tự động hoá quá trình hàn chưa cao. Nga. Hàn quốc. 2. hợp lý hoá công nghệ hàn một phía bằng các quy trình hàn khác nhau và áp dụng cụ thể vào chế tạo vỏ tàu thủy. Anh.nitriting. Nhật. ghép nối tổng đoạn. các thông tin về công nghệ hàn một phía vỏ tàu không nhiều và rất khó vận dụng vào điều kiện Việt nam. Góp phần tạo thế chủ động cho việc thiết kế quy trình công nghệ hàn trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu ở Việt nam. planetary gearbox Ảnh hưởng của thông số công nghệ hàn đến hình dạng và kích thước của mối hàn leo giáp mối một phía bằng công nghệ hàn FCAW tự động khi ghép nối tổng đoạn vỏ tàu thủy Vũ Văn Ba1. đặc biệt ở các nước có ngành đóng tàu phát triển như Balan. This paper also presents comparing results of similar experiments on different materials. có ý nghĩa quyết định đến năng suất và chất lượng chế tạo vỏ tàu thuỷ. và gần đây là Trung quốc. do điều kiện công nghệ và tính đa dạng của các loại liên kết vỏ tàu. nhiều cơ sở đóng tàu ở nước ta còn sử dụng các phương pháp hàn thủ công với năng suất thấp. HUST-SME 80 . Thuỵ Điển..vn Để đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Bùi Văn Hạnh2 1-Đại học SPKT Nam định.. trong đó công nghệ chế tạo vỏ tàu đóng một vai trò quan trọng. Consequently. Ở Việt nam công nghệ hàn giáp mối một phía đến nay chưa được nghiên cứu áp dụng một cách đầy đủ để chủ động xây dựng quy trình công nghệ chế tạo. thông số công nghệ.Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: hanh-dwe@mail. ngành công nghiệp tàu thuỷ phải phát triển về mọi mặt. việc nghiên cứu công nghệ hàn một phía được nghiên cứu rất mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ qua.hut. we can choose an optimized design for procedure manufacturing planetary gearbox.edu. Nguyễn Thúc Hà2. Từ khóa: FCAW. The treating gears were processed by thermal physic .

Khoa Cơ. . Britain. shipbuilding industries to develop in all aspects. In Vietnam one side butt welding technology in the research to date has not been fully applied. Keywords: FCAW. Hoàng Văn Châu3 1. the information technology one side welding the hull not much and difficult to apply to conditions in Vietnam.Học viên cao học.Phân ban Cơ khí chế tạo Effect of welding technology parameters on geometry and dimensions one side vertical butt weld by automatic flux core arc welding in Shipbuilding. To actively develop a process manufacturing technology. So the study of welding technology on one side of the weld at the location in different spaces are needed. Đào Quang Kế 2. Contribute to the initiative for the design of technological processes of welding in the shipbuilding industry in Vietnam. rationalization of one side welding technology with different welding processes and application of specific manufacture of ships' hulls..edu.. Korea. unstable quality and level of automation welding process is not high. including hull fabrication technology is an important role. many shipbuilding establishments in our country also uses the manual welding method with low productivity. To meet the requirements of production.Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt E-mail: dqke@hua. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 3. assembly of the block. welding ships’hull. due to conditional technology and the diversity of the ships’ hull type joints. and more recently China. Russia. welding conditions. giảng viên Trường Trung cấp nghề số 8 Nam Định 2. which is crucial to productivity and quality of building ships’ hulls. Đã tính toán ứng suất dư hàn bằng ngôn ngữ lập trình Turbor HUST-SME 81 . Nghiên cứu xác định ứng suất dư trong mối hàn giáp mối khi hàn tự động dưới lớp thuốc bằng công nghệ sử dụng sóng siêu âm Đỗ Cao Đoan 1. particularly in countries with developed shipbuilding industry such as Poland. Overseas. the study of the one side butt welding technology is a very powerful in decades. Japan.Điện. Sweden. However. aims to improve productivity and quality manufactured ships' hulls. This paper introduces research results affects of welding FCAW conditions to optimize welding conditions.vn Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu lý thuyết và tính toán chế độ hàn khi hàn tự động dưới lớp thuốc mối hàn giáp mối đối với mẫu thép cacbon kích thước 400x300x13 (mm). Since then will propose the database necessary for welding conditions and one side butt welding process with the automatic FCAW welding technology.

Thiết kế hệ thống hàn tự động vỏ bình nóng lạnh điều khiển PLC Bùi Văn Hạnh Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại. and experimental residual stresses determined above by the technology used with ultrasound equipment UltraMars.vn Bình nóng lạnh cung cấp cho các nhà cao tầng yêu cầu phải chịu được áp suất cao. ultrasonic technology. công nghệ sóng siêu âm. mối hàn giáp mối. Xuất phát từ nhu cầu này và được một doanh nghiệp Nhật bản đặt hàng nhóm nghiên cứu đã tiến hành thiết kế hệ thống hàn tự động vỏ bình nóng lạnh năng suất 10. Từ khoá: Hàn tự động dưới lớp thuốc. The study identified residual stress in butt welds when the class automated welding technology using the drug by ultrasound The authors studied the theory and calculation mode automatically weld when welding the drug class to butt weld carbon steel sample size 400x300x13 (mm). Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào việc xác định ứng suất dư hàn các mối hàn giáp mối với các tấm hàn có độ dày và kích thước trung bình trở lên. Nội dung thiết kế bao gồm: Thiết kế quy trình hàn TIG tự động vỏ bình. Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: hanh-dwe@mail. ứng suất dư hàn. welding residual stresses. Kết quả thực nghiệm và tính toán được so sánh làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ sóng siêu âm vào việc xác định ứng suất dư hàn. HUST-SME 82 .0. Experimental results and calculations are compared as a basis for the application of ultrasonic technology in the determination of welding residual stresses.hut. Mô phỏng quá trình hoạt động của hệ thống bằng lập trình MFC sử dụng thư viện đồ họa OpenGL. Research results can be applied to the determination of residual stresses of weld butt weld with welding plate thickness and the average size or more. Thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng PLC.000bình/tháng với áp suất làm việc 0. xây dựng thuật toán và viết chương trình điều khiển. các cơ cấu truyền động. Viện Cơ khí. ngoài ra do đặc điểm làm việc mà vật liệu chế tạo bình phải là thép không gỉ chịu nhiệt. Thiết kế đồ gá. Việc hàn vỏ bình nóng lạnh có chiều dày nhỏ làm từ vật liệu này thỏa mãn các điều kiện làm việc là một vấn đề khá phức tạp. đồng thời thực nghiệm xác định ứng suất dư nói trên bằng công nghệ sử dụng sóng siêu âm với thiết bị UltraMars.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Pascal 7.0. Mặt khác do tốc độ phát triển nhanh của nhà cao tầng trên thế giới và ở nước ta nói riêng nên nhu cầu về bình nóng lạnh là rất lớn. Calculated the residual stress by welding Turbor programming language Pascal 7. Keywords: automatic welding under drug classes.75MPa. butt weld.edu.

điều khiển PLC. In addition.edu. Heating water vessel .75MPa. material of them must be the resistance and stainless steel. design controller which using PLC.vn Bài báo trình bày một nghiên cứu thực nghiệm về độ chính xác hình học của mẫu chế tạo bằng phương pháp tạo mẫu nhanh FDM. Nghiên cứu này là tiền đề để xác định các hệ số bù kích thước cho các phương khi thiết kế mẫu và là cơ sở để lựa chọn hợp lý các thông số công nghệ: chiều dày lớp. nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị FDM đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng thực tế.000 piece per month. Keywords: TIG. HUST-SME 83 . PLC control.Đại học Bách Khoa Hà Nội 2.hut. hướng chế tạo khi gia công chế tạo mẫu. actuators. hệ thống hàn TIG tự động. Một nghiên cứu thực nghiệm về độ chính xác hình học của mẫu chế tạo bằng phương pháp tạo mẫu nhanh FDM Bùi Ngọc Tuyên1.Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh E-mail: bntuyen-mcii@mail.Bộ môn GCVL và DCCN . Các tác giả đã sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để xây dựng các công thức thực nghiệm xác định sai số kích thứoc của mẫu chế tạo theo các phương và các công thứcquan hệ giữa độ nhám bề mặt mẫu chế tạo với chiều dày lớp và hướng chế tạo. because of the characteristic of working. simulation of the operation of system on MFC and OpenGL. Other while. design the fixtures. The product of this system could stand the pressure reach to 0. Trần Mạnh Hà2 1. the group of researcher start to design the automatically welding system that has performance is 10.Phân ban Cơ khí chế tạo Từ khóa: TIG. control algorithm and control program on computer. the quick development of high building over the world in general and in Vietnam in particular leads the increasing of the need of using the heating water vessel . Các thực nghiệm được tiến hành trên thiết bị tạo mẫu nhanh FDM200mc. bình nóng lạnh. đảm bảo độ chính xác kich thước cũng như chất lượng bề mặt sản phNm. According this requisite and an order from Japanese company. The process of welding shell of water heater that has thin thickness and satisfies the hard-working condition is complicated problem. The content of this project includes: design process of automatic TIG welding. Design automatic welding system of heating water vessel by PLC control Heating water vessel for high building are required to stand high pressure. Automatic TIG welding system.

HUST-SME 84 . Cacbon. Keyword: FDM rapid prototyping Giải pháp hàn tự động thanh giàn không gian kh u độ lớn Bùi Văn Hạnh Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại.…) do tận dụng tối đa khả năng làm việc của các phần tử thanh dẫn đến tiết kiệm vật liệu và an toàn trong sử dụng và đặc biệt là khả năng tạo được mặt bằng sử dụng rất lớn. Xuất phát từ nhu cầu đó tác giả đã đề xuất giải pháp hàn tự động thanh giàn không gian điều khiển PLC. This study is a prerequisite for defining factors of compensating dimensions and a base for selecting appropriately technological data as layer thickness. kiến trúc đẹp. nhà kho. The experiments were carried out on FDM200mc system. Results of the study allow us to increase efficiency of FDM equipment to serve the needs of research and practical applications.edu. built orientation to ensure dimensional accuracy as well as quality of surface of paterns . Nó có khả năng vượt khNu độ rất lớn (tới khoảng 300m) mà không cần đến cột chống nhờ sự làm việc của hệ các thanh giàn. hàn MAG tự động. số lượng các thanh dọc trong một giàn không gian rất lớn. Nội dung chính bao gồm: Thiết kế quy trình hàn MAG tự động thanh dọc. By using theory of probability and statistics and methodology of experimental data planning and processing the authors have built exprimental formulars to define dimensional accuracy and relation between roughness of patern’s surface and layer thickness and built orientation. Khó khăn lớn nhất khi chế tạo các giàn không gian là yêu cầu về năng suất và chất lượng hàn các thanh dọc của giàn.vn Giàn không gian là hệ kết cấu giàn mà các phần tử kết cấu của nó chịu lực theo nhiều chiều trong không gian. sử dụng phương pháp hàn MAG. điều khiển PLC. xây dựng thuật toán và viết chương trình điều khiển.hut. Kết cấu giàn không gian được sử dụng nhiều trong việc xây dựng các công trình công cộng trên thế giới (sân bay. tùy thuộc vào khNu độ của giàn mà có thể đạt hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn thanh. kim cương…Giàn không gian có ưu điểm vượt trội là có kết cấu vững chắc. Thiết kế hệ thống điều khiển. Viện Cơ khí. nhà thi đấu. Đại học Bách khoa Hà nội E-mail: hanh-dwe@mail. Từ khóa: Giàn không gian. Các mối hàn trên thanh dọc luôn luôn chịu ứng suất kéo dọc trục thanh. Giàn không gian được thiết kế mô phỏng theo mô hình cấu trúc phân tử hóa học Natri. độc đáo.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Từ khóa: Tạo mẫu nhanh FDM An experimental study on the geometrical accuracy of FDM’s prototype This paper presents an experimental study on the geometrical accuracy of models which manufactured by FDM rapid prototyping method.

tiết kiệm năng lượng. designing control system. The main contents of report are that: designing process of automatic MAG welding of vertical element. trục dung cụ . Starting from that demand. gymnasiums. rô bốt công nghiệp ngày càng được sử dụng nhiều lên . carbon. Designed frame is similar to structure of crystal in some material such as sodium. beautiful architecture. It is able to exceed large aperture (up to about 300m) which without working through the bars of the frame system. Because it takes full advantage of the ability of the bar element. Trước khi trực tiếp cắt gọt nhiều khi phải chuyển vị. chuyển hướng chi tiết. chi tiết khi gia công cơ Đậu Lê Xin Bộ môn GCVL & DCCN.cơ rút gọn để chuyển vị và chuyển hướng dụng cụ. Xây dựng mô hình toán.Phân ban Cơ khí chế tạo Automatic welding of space frame with large aperture elements Space Frame is a structural frame the elements of its strength in in multidimensional space. Để chuyển hướng chi tiết. diamond… It has advantages are firm-textured. tăng năng suất lao động .Các máy gia công CNC . authors have proposed a solution is that: automatically. Để điều khiển các thiết bị này. Keywords: Space Frame. song trường hợp thỏa mãn điều kiện quay một lần rất hiếm gặp. trục dung cụ. The welds on vertical frame’s element are always under tensile stress along the bar. especially the ability to cover a large workspace.Thực tế đã có nhiều chương trình tham gia giải quyết vấn đề này. Automatic MAG welding. nhà công nghệ cần lập chương trình điều khiển. unique. Có tồn tại những trường hợp chỉ cần quay một lần. The biggest difficulty when making the frame space is requirement about welding productivity and quality of frame’s element. PLC controlled frame’s element welding. So that number could reach from tens of thousands to hundreds of thousands.. depends on the aperture of the frame. . the number of vertical bar in a frame is huge. hướng tập trung nguyên công vào các trung tâm gia công đang trở thành hướng chủ đạo. tìm thấy khả HUST-SME 85 . Trường ĐHBK Hà Nội Trong ngành cơ khí chế tạo máy. chúng tôi đã xây dựng được cơ sở lý thuyết. Space frame structure is widely used in the construction of public buildings in the world such as: airports. warehouses. using MAG welding technology. control algorithm and writing controller program.. Vì vậy trong kỹ thuật người ta đã xây dựng lý thuyết tổng quát quay tới 5 lần. hay cơ cấu người ta lập ra quy luật quay vec tơ đặc trưng a quanh các trục tọa độ. Với mục đích giảm số lần quay để giảm thời gian tác nghiệp. PLC control. leading to save material and safety using.

details the process of In the machinery manufacturing industry.edu. Quy trình sản xuất loại sản phNm này phần lớn được tự động hóa. Từ thực tế sản xuất đó chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu thiết kế một hệ thống hàn bình xăng tự động có thể thay thế công việc của người công nhân.Việc giảm số lần quay từ 5 lần xuống còn 2 lần có ý nghĩa cho khoa học và thực tiễn . Từ khóa: Mô hình toán. increase productivity. Nội dung của bài báo này sẽ giới thiệu cơ sở toán học và động học cơ cấu quay 3 trục vuông góc phuc vụ cho vấn đề này.Chế tạo máy 4-K52. The reduction of vector rotating from five to two times is scientifically and practically significant and provide insight for imprecise mechanical applications in the past. . ở Việt Nam sản lượng xe máy được sản xuất ra vào khoảng 2-3 triệu chiếc/năm.3-Viện Cơ khí. tiến tới đưa hệ thống này tham gia dây chuyền sản xuất xe tự HUST-SME 86 . Bùi Văn Hạnh 1-Cơ Điện Tử 2-K54. làm sáng tỏ những ứng dụng thiếu chuNn xác trong kỹ thuật cơ khí trước đây. ĐH Bách khoa Hà Nội E-mail: hanh-dwe@mail. In order to change direction of elements.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năng quay chi cần 2 lần. 2. technologists need to write control programs. Before cutting. and structure.vn Hiện nay. Some cases of vector rotating once have been observed but it is rare to meet conditions for those cases. Một trong các công đoạn đó là việc chế tạo bình xăng.cơ rút gọn Develop mathematical models for reduced-displacement engine and navigation instruments. To control the machines. With an aim to reduce the number of rotating times to limit operation duration.hut. a principle of vector a rotating around axes is developed. Lưu Quốc Khánh 1 3 Nguyễn Tuấn Hưng 2. instrument axis. The article is to introduce the mathematical and dynamic basis of three crossed angle rotating structure. Manufacturing machines like CNC and industrial robots are used more frequently. we have developed a theoretical basis and found a possibility of vector rotating twice. the operational focus on manufacturing centers is becoming dominant. and save energy. it is sometimes necessary to move and change direction of elements and intrument axis. Keywords: Mathematical-mechanical reduced model Giải pháp hàn điện tiếp xúc tự động bình xăng xe máy Đào Nguyễn Quang Linh 1 . ĐH Bách khoa Hà Nội. a general theory of vector rotating five times is developed. As a result. tuy vậy vẫn còn những công đoạn phải thực hiện bán tự động hoặc bằng tay. ĐH Bách khoa Hà Nội.

Phân ban Cơ khí chế tạo động. Si trong kim loại mối hàn phụ thuộc vào hàm lượng của chúng trong thuốc bọc que hàn đối với 2 nền tạo xỉ điển hình ở trên. resistance welding. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội E-mail: lanvh-fme@mail. Từ khóa: Bình xăng. dynamic calculation. yet still the stage to perform semi-automatically or manually. Mathlab. Nghiên cứu ảnh hưởng của nền tạo xỉ đến hiệu quả hợp kim hóa kim loại mối hàn bằng Mn và Si khi chế tạo một số que hàn thép cacbon thông dụng Vũ Huy Lân Bộ môn Hàn & CNKL. các chuyên gia sản xuất que hàn có thể xác định hàm lượng các nguyên tố Mn và Si cần đưa vào thành phần mẻ liệu thuốc bọc que hàn một cách chính xác HUST-SME 87 . Viện Cơ khí.hut. Keywords: Fuel tank. automatic simulation. hàn điện tiếp xúc tự động. đã nghiên cứu sự dịch chuyển của các nguyên tố hợp kim phổ biến dùng trong thuốc bọc que hàn thép cacbon là Mn và Si trên một số nền tạo xỉ hàn thông dụng là hệ xỉ axit – rutil và hệ xỉ hàn bazơ. One such process is the manufacture of the fuel tank. Automatic resistance welding motorcycle fuel tank Currently. From the fact that we research to design automatic welding system of fuel tank to replace the work of the worker. This paper presents the results of dynamic calculation and simulation results is illustrated by Mathlab software. Bài báo trình bày kết quả tính toán động học và kết quả mô phỏng được mình họa bằng phần mềm Mathlab. đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của que hàn. việc xác định chính xác hàm lượng các chất khử và hợp kim hóa cần đưa vào thành phần thuốc bọc que hàn có ý nghĩa rất quan trọng.edu. Từ các phương trình hồi quy hoặc các đường đặc tính sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu. striving to make this system involved the production line auto. tính toán động học. Vì vậy công trình này. mô phỏng. Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm đã xây dựng được các mô hình toán học và đường đặc trưng biểu diễn quan hệ giữa hàm lượng các nguyên tố Mn. Mathlab.vn Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hàn nói chung và sản xuất que hàn thép cacbon nói riêng. The production process of these products is largely automated. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. in Vietnam motorcycle production is at around 2-3 million units/year.

từ đó khuyến cáo về việc điều chỉnh máy sao cho gia công đạt năng suất cao mà vẫn đảm bảo chất lượng bề mặt. Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu thép cacbon thông thường trên máy tiện CNC Phan Ngọc Tuấn1. Từ khóa: Chất lượng bề mặt. Nguyễn Thị Phương Mai2 1. Si.hut.VBMT 160404 phủ TiN. Optimization. chiều sâu cắt t.Khoa Cơ khí. Xỉ hàn. Quy hoạch thực nghiệm. Study the influences of the welding slag on effect of alloying weld metal by Mn and Si elements for application the popular coved electrodes for manual metal arc welding of carbon steel The coating electrode contains high amounts of metal oxides.vn Trong bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu thép cacbon thông thường trên máy tiện CNC-CTX 200E với hệ điều khiển Heidenhain. calcium carbonate.Viện Cơ khí. trường Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail: maintp-mcx@mail. bước tiến dao S. trường ĐHSPKT Hưng Yên 2. Các kết quả thực nghiệm được xử lý để tìm ra quan hệ toán học giữa độ nhám bề mặt (Ra) và các thông số công nghệ: vận tốc cắt V. This paper presents study the influences of the welding slag by rutile – acid and basic types on the effect of alloying weld metal by alloying elements (Mn and Si). Welding slag. Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng để sản xuất các loại que hàn E6013 và E7016 ở Nhà máy sản xuất vật liệu hàn thuộc Công ty lắp máy Lilama 5. gia công trên máy tiện CNC Influence of some manufacturing parameters to surface quality when turning normal carbon steel by CNC machine In this paper present some research results. Si. Đưa ra phương trình hồi quy trên cơ sở dữ liệu thực nghiệm. These results determines optimized contens of alloying elements in the mixtures of coating electrodes – types E6013 and E7016 with using experiment planning method. Hợp kim hóa bằng Mn. Effect of alloying weld metal by alloying elements ifluences the mechanical characteristics and quality of weld metal. Keywords: Covered electrode. Effect of alloying weld metal by elements Mn.edu.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và thuận tiện. related to influence of manufacturing parameters to surface quality of details when turning the carbon steel workpieces by HUST-SME 88 . sử dụng dao tiện trụ ngoài gắn mảnh hợp kim (Widia -Germany) . Từ khóa: Que hàn. calcium fluorite and alloying elements.

HUST-SME 89 .com Mô hình profile bề mặt chi tiết gia công trên máy cắt gọt CNC là sử dụng phương pháp toán học nhằm mô tả bề mặt chi tiết sau gia công cơ khí trong đó thể hiện được độ cao tế vi.Viện Công nghệ . deep of cut t. algorithm and data structure performed through the microscopic heights. using the clamping system with Carbide insert coating TiN thin film . Khoảng cách không đều của các điểm độ cao cho ta tập các tam giác có kích thước và hình dạng khác nhau. Sử dụng mô hình lưới tam giác không đều -TIN. Tthrough experimental results. E-mail: nguyenhoangtung. fabrication on CNC turning machine Một phương pháp xây dựng mô hình profile bề mặt chi tiết được gia công trên máy cắt gọt CNC Nguyễn Hoàng Tùng1. contours.mô hình lưới tam giác không đều Modeling the surface profile machining by CNC cutting machine Modeling the surface profile of details machining by CNC cutting machine is demonstrating the surface after machining by mathematical map. hình dáng bề mặt.Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng .Bộ Quốc phòng 2-Viện Cơ khí. data measured along the surface. TIN surface model is used to represent issues such as the heights. độ dốc. mô hình bề mặt. fracture patterns presented by common data: Set of discrete points. surface geometry. Using the Triangulated irregular network model (TIN) expansion accurately describes the surface. Nguyễn Thị Phương Mai2. Từ khóa: profile. slopes. Keywords: Surface quality. Models capable of performing TIN continuous surface from a set of discrete points as irregular triangular grids.Phân ban Cơ khí chế tạo CNC machine CTX 200E with Heidenhain controler. presenting data to find the mathematical relationship between surface roughness (Ra) and cutting speed V. feed rate S. Irregular spacing of the heights formatted the triangles with difference sizes and shapes. nếp đứt gãy bề mặt chi tiết từ các dạng dữ liệu thông dụng như tập điểm rời rạc. trường Đại học Bách khoa Hà Nội. The triangle formed three-dimensional surface. TIN . Based on that relationship to write the regression equation to recommend about the adjustment for control CNC machine in order to meet actual requirements of production with high quality surface. Mô hình TIN được áp dụng để biểu diễn độ cao.VBMT 160404. contours of the surface profile. đường đồng mức trong mô hình profile bề mặt. Nguyễn Văn Vinh2 1. các tam giác này hình thành bề mặt 3 chiều. đường đồng mức hay dữ liệu đo dọc tuyến trên bề mặt chi tiết.với khả năng biểu diễn bề mặt liên tục từ tập hợp các điểm rời rạc.vcn@gmail.

Đã nghiên cứu thực nghiệm đánh giá các chỉ tiêu cơ bản về tính công nghệ hàn của thuốc hàn gốm hệ AR như: độ cháy ổn định của hồ quang. affect defects within the allowed level. Some results of experimental studies evaluating the welding technology of ceramic welding in automatic welding of steel structures The report presents some results of theoretical research and empirical assessment of welding technology welding systems aluminate-rutile ceramics (AR) of local manufacturing for automated welding drug beneath the structure from low carbon steel and low-alloy steel. rỗ khí. TIN. the welding technology. Tính công nghệ hàn. ảnh hưởng đến các khuyết tật bên trong ở mức độ cho phép. the ball of welding slag. automatic welding under drug class.Khoa Cơ. Hàn tự động dưới lớp thuốc. Hoàng Văn Châu2 1.edu. Từ khoá: Thuốc hàn gốm.Điện. surface modeling. the target surface shape for the solder joints. HUST-SME 90 .Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Keywords: Profile. porosity. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng để làm cơ sở hợp lý hóa thành phần bài phối liệu và hoàn thiện công nghệ chế tạo thuốc hàn gốm phục vụ sản xuất. Experimental studies have evaluated the basic criteria of the welding technology of ceramic welding AR systems such as combustion stability of the arc.Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt E-mail: dqke@hua. độ bong của xỉ hàn. Keywords: Drug ceramic welding.model of irregular triangular grids Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính công nghệ hàn của thuốc hàn gốm trong hàn tự động kết cấu thép Đào Quang Kế 1. chỉ tiêu tạo dáng bề mặt cho mối nối hàn. Results of experimental studies are used as a basis for rational distribution of all data components and complete fabrication welding technology for producing ceramic. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2. Lục Vân Thương 2. influence of surface defects such as cracks. ảnh hưởng đến các khuyết tật bề mặt như nứt.vn Báo cáo trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đánh giá tính công nghệ hàn của thuốc hàn gốm hệ Aluminate-Rutile (AR) chế tạo trong nước cho hàn tự động dưới lớp thuốc các kết cấu từ thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp.

The characteristics of electrode as welding-technological properties of deposited and weld metal to be inserted. hóa dầu. công trình đã nghiên cứu chế tạo que hàn thép không gỉ bằng nguyên vật liệu trong nước. E308. Study the mixtures of the coating of electrode . riêng phần lõi que phải nhập ngoại. xây dựng quan hệ giữa các biến đầu vào là các chất trong thành phần thuốc bọc và các hàm mục tiêu là các chỉ tiêu đặc tính công nghệ hàn.. được ứng dụng để sản xuất loại que hàn thép không gỉ E308. đã lựa chọn được 2 nền tạo xỉ để tiến hành thí nghiệm là CaO – CaF2 – Al2O3 và CaO – CaF2 – TiO2 . Quy hoạch thực nghiệm. Xỉ hàn. việc chế tạo các kết cấu thép không gỉ ngày càng phát triển trong các lĩnh vực Hoá chất. The welding slags for the coating of electrodes were used types CaO – CaF2 – Al2O3 và CaO – CaF2 – TiO2 .hut. .These results were determined optimized contens of the mixtures of coating electrodes – types E308 with using experiment planning method. mà nguồn nguyên vật liệu trong nước phong phú và tiềm năng.vn Trong sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước. This paper presents study the influences of the reagents in the mixtures of coating electrodes on welding-technological characteristics. đã ứng dụng quy hoạch thực nghiệm.. Keywords: Covered electrode. Do vậy. Welding slag. hiện nay chúng ta thường phải nhập khNu que hàn thép không gỉ với giá cao. Do vậy. Để tìm ra thành phần tối ưu của mẻ liệu thuốc bọc theo 2 đơn thuốc này. Tuy nhiên. Trên cơ sở 2 nền tạo xỉ này đã nghiên cứu bổ sung một số chất thông dụng cần thiết vào thành phần mẻ liệu để tạo nên 2 đơn thuốc điển hình. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội E-mail: lanvh-fme@mail. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.edu. Dựa trên kết quả khảo sát nguồn nguyên vật liệu trong nước và đối chiếu các chỉ tiêu cơ bản của que hàn thép không gỉ.Phân ban Cơ khí chế tạo Nghiên cứu chế tạo thuốc bọc que hàn thép không gỉ E308 bằng nguyên vật liệu trong nước Vũ Huy Lân Bộ môn Hàn & CNKL. E308. Viện Cơ khí. HUST-SME 91 . Optimization. Từ khóa: Que hàn. còn phần thuốc bọc que hàn chủ yếu sử dụng nguyên liệu ở Việt Nam.type E308 for welding of stainless steel by using materials in the Vietname This paper presents study the mixtures of coating electrodes – types E308 according to American standards (AWS) with using sources of materials in the Vietname. nhu cầu về que hàn thép không gỉ ngày càng nhiều. máy thực phNm.

system and technical spraying. Keyword: Metal coatings. mechanical processing after spraying….Trường Đại học Bách khoa Hà Nội E-mail:tranvandich-fme@mail. quyết định đến chất lượng lớp phủ nên cần được đưa vào nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam. and temperature in/after spraying. coating material.com.vn. đã có một số đề tài cấp Bộ. Công dụng chủ yếu của phun phủ là bảo vệ các kết cấu và các chi tiết làm việc trong môi trường khác nhau. gotnarime@yahoo. ăn mòn và xâm thực. Trên thế giới phun phủ là một trong những phương pháp xử lý bề mặt vật liệu được sử dụng trong hơn một thế kỷ nay.v… Qua phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lớp phủ như: chuNn bị bề mặt.vn. The use of this method is protecting structures and details in different working conditions. Từ khóa: Lớp phủ kim loại. phương pháp nhiệt khí The influent of size and components of coating materials particle to quality of metal coatings by thermal gas method Spraying is one of surface – treating material methods which used more than a century past in the world.hut. In Vietnam. phục hồi các chi tiết máy bị mòn.Viện Cơ khí . According to the analysis the influent factors to the quality of coating such as: surface preparing. these researches stop at applications although there were several researches about metal spraying in Institutes and Universities.the influent of size and components of coating materials particle to quality of metal coatings by thermal gas method is play an important. Thân Hoàng Bảo Lâm2 1-Trung tâm Thiết kế và Công nghệ Chế tạo máy – Viện Nghiên cứu Cơ khí 2. gia công cơ khí sau khi phun… Sự ảnh hưởng của thành phần vật liệu phủ và cỡ hạt vật liệu phủ tới tới chất lượng lớp phủ bằng phương pháp nhiệt khí có vai trò quan trọng. thermal gas method HUST-SME 92 . vật liệu phủ. Thus. Hoàng Văn Gợt1. trường đại học v. erosion or corrosion of details. cấp Nhà nước nghiên cứu ứng dụng phun phủ kim loại ở một số viện nghiên cứu. rehabilitating eroded.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Sự sự ảnh hưởng của thành phần và cỡ hạt của vật liệu phủ tới chất lượng lớp phủ kim loại bằng phương pháp nhiệt khí Trần Văn Địch2. chế độ cũng như kỹ thuật phun.edu. the applied research influent factor to the quality of coating is needed in Vietnam. Nước ta còn đang trong giai đoạn nghiên cứu ứng dụng các thành quả khao học của thế giới. decisive role to the quality of coating. nhiệt độ trong và sau khi phun.

Đại học Bách Khoa Hà Nội 2. Hoàng Văn Qúy2 1. will be measure easily by simple measuring instruments. NURBS parts will not be checked by ditto measuring instruments. Rãnh soắn trong lỗ sâu có thể là dạng rãnh có góc HUST-SME 93 . Clamp size.Bộ môn GCVL và DCCN .edu.Spline). panme. mặt cầu…) hoặc từ những mặt tự do NURBS (Non Uniform Ration B. NURBS. Trường Đại học Hải phòng E-mail: bntuyen-mcii@mail. etc or non uniform ration B spline (NURBS).hut. CMM Algorithm and software to determine geometrical accuracy of free surfaces A part will be built by basic surface. Nguyễn Đức Minh2 1-Bộ môn CN Chế tạo máy – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2-P7 E16 Phòng 6.. A software will be introduced for measuring NURBS parts using ICP algorithm. ball. Sai số hình học ở đây được xác định bằng cách so sánh tập điểm bề mặt mẫu chế tạo được đo kiểm bằng CMM với mô hình CAD thiết kế ban đầu. việc tạo rãnh soắn bên trong lỗ sâu là công đoạn phức tạp và khó khăn nhất.com Trong sản xuất các loại nòng súng.. such as cylinder. CMM Nghiên cứu thiết kế máy cắt rãnh xoắn CNC trong lỗ sâu Nguyễn Trọng Doanh1. They. ICP. Keyword: CAD model.Phân ban Cơ khí chế tạo Xây dựng thuật toán và phần mềm xác định độ chính xác hình học các bề mặt tự do Bùi Ngọc Tuyên1.vn Chi tiết cơ khí được hình thành từ những bề mặt cơ bản (mặt trụ. such as Caliper. Bộ Công an E-mail: doanhnt_59@yahoo.…). NURBS. Từ khóa: Mô hình CAD. The content of the method is based on the registration of the point cloud measured by CMM with the data point set from the CAD model.Khoa Cơ khí. basic surface formed parts. Nhằm giúp cho việc kiểm tra các bề mặt của chi tiết cơ khí được dễ dàng hơn xin giới thiệu một phần mềm kiểm tra độ chính xác của các bề mặt trong không gian dựa trên thuật toán ICP. Việc kiểm tra chi tiết được hình thành từ những mặt cơ bản có thể thực hiện đơn giản bằng các dụng cụ đo thông dụng (thước kẹp. Đối với chi tiết được hình thành từ những mặt cong tự do thì việc kiểm tra bằng những dụng cụ đo thông dụng là không thích hợp. ICP. etc.

The control software can be develop more easily and using a PC. The most important of this machine is the CNC control system. Phần thiết kế chi tiết cho các bộ phận cơ khí không được đề cập đến ở đây. Chuyển động gia công bao gồm hai chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của dụng cụ cắt. drilling and cutting spiral drain inside hole are two the most important operation. xây dựng mô hình động lực học.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội soắn không đổi hoặc góc soắn thay đổi. Điều này là khác nhau căn bản giữa các hệ thống điều khiển CNC cho các máy tiện. Keyword: CNC Deep Drilling Machine Repair tenon of steam turbine blade using laser cladding process Trần Lâm. phần mềm điều khiển kết hợp với các động cơ servo DC trang bị encoder. simulation and evaluation. Trong khuôn khổ của báo cáo này. Nguyễn Thúc Hà Bộ môn Hàn & CNKL. As special equipment. chúng tôi trình bày phương pháp tính toán thiết kế các trục chuyển động chính. In this paper. the CNC drill and spiral drain deep hole cutting machine requires servo control systems specially designed. we can have a flexible CNC control system which is one advantage. a procedure for CNC deep drilling machine design is presented and this follows the mains problems of design: mechanical design. Việc thay đổi góc nâng được được tính toán trực tiếp từ các thông số đầu vào rất linh hoạt và không cần phải sử dụng các hệ thống điều khiển số phức tạp. Vấn đề điều khiển số ở máy cắt rãnh trong lỗ sâu nằm chủ yếu trong vấn đề điều khiển tốc độ giữa hai trục chuyển động. Từ khóa: Máy cắt rãnh xoắn CNC Design of CNC Deep Drilling Machine In gun production. Hệ thống điều khiển bao gồm một máy tính các nhân PC.com The purpose of this investigation was to study the tenon repairs of steam turbine blade using laser cladding process by added AISI 422 stainless steel (SS) powder on HUST-SME 94 . Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội E-mail: tranlam_cdt@yahoo. máy phay. máy khoan thông thường với máy khoan sâu và máy cắt rãnh sâu. nên không phải giải quyết các vấn đề nội suy như đối với các máy công cụ thông thường. mô phỏng và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống điều khiển trước khi tiến hành chế tạo mẫu. which is different of the classic CNC system for the CNC mill or CNC turn. Hai chuyển động này được đảm bảo bởi hệ thống điều khiển số. Phần mềm điều khiển được xây dựng dựa trên mô hình động lực học của hệ thống. servo control systems design. Phối hợp giữa hai chuyển động này tạo cho ta các rãnh soắn có góc nâng cố định hay góc nâng thay đổi. Actual state of CNC machine design in Vietnam is still so far from which of the world level and this is main drawback in this field.

In the multi-layer laser cladding condition.edu. impact test and microhardness test were carried out to characterize the mechanical properties of both BM and deposited layer.hut.Phân ban Cơ khí chế tạo a 422 SS used blade. Based on the experimental findings. HUST-SME 95 . vật liệu bôi trơn làm nguội. Bên cạnh các yếu tố như vật liệu cắt.vn Hiện nay phương pháp phay được sử dụng rộng rãi trong gia công cắt gọt. tensile test. Nguyễn Đắc Trung2 1-Bộ môn CN Chế tạo máy. Trường ĐHBK HN E-mail: hieunt-mtd@mail. Lực cắt khi phay và quá trình hình thành phoi là hai yếu tố quan trọng. while both deposited layer and BM possess approximately the same impact energy. mechanical properties tests of base metal (BM) and cladding layer in both single layer and multi-layer processes with various process parameters were analyzed and compared to find out the adequate laser cladding process parameters. multi-layer laser cladding process can be applied to repair the damaged tenon of used turbine blade. Chính vì vậy. vật liệu phôi.hình thành phoi. steam turbine blade Ảnh hưởng của hình dáng hình học của lưỡi cắt đến lực cắt và quá trình hình thành phoi khi phay bằng dao phay mặt đầu Nguyễn Trọng Hiếu1. these small grains also increased the hardness of deposited layer. dao phay mặt đầu. hình dáng hình học của lưỡi cắt có ảnh hưởng lớn đến lực cắt và quá trình hình thành phoi. Experimental results showed the grain size of deposited layer was smaller than that of BM either in the as-cladded condition and the 700/2h tempered condition. Optical microscopy and Scanning Electron Microscope were conducted to observe the microstructure of BM and cladding zones. Trường ĐHBK HN 2-Khoa Sư Phạm Kỹ Thuật. bởi vì chúng có ảnh hưởng quyết định đến sự ổn định của quá trình phay. Keyword: Laser cladding. chế độ cắt. The microstructures analysis. bài báo này sẽ trình bày các nghiên cứu về ảnh hưởng của hình dáng hình học lưỡi cắt đến lực cắt và quá trình hình thành phoi khi phay bằng dao phay mặt đầu. the results of tensile and impact test showed the deposited layer after 700/2h tempering had higher tensile strength than the BM did. In this study. T khóa: Lực cắt khi phay.

Từ khóa: Gia công tia lửa điện. Các kết quả nghiên cứu cũng đưa ra các số liệu so sánh đánh giá trên một số loại vật liệu khác nhau. vật liệu sẽ bị nóng chảy và bốc hơi xảy ra chủ yếu ở chi tiết cần gia công.Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí nhân dịp 55 thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Cải thiện tính chất lớp biên của các chi tiết gia công bằng phương pháp gia công tia lửa điện bằng cách phun tăng bền cơ học Nguyễn Trọng Hiếu1. phương pháp gia công tia lửa điện được áp dụng dưới các hình thức khác nhau như gia công cắt dây. Các mẫu thử nghiệm được xử lý hoá-lý nhiệt và chạy thử trên giá kiểm tra. Konrad Schmidt3 1-Bộ môn CNCTM. phương pháp gia công tia lửa điện dựa trên hiện tượng hình thành kênh năng lượng plasma giữa cặp điện cực và chi tiết cần gia công. Từ khóa: Độ mòn bề mặt. Nguyễn Đắc Trung2. Otto von Guericke Universität Magdeburg E-mail: hieunt-mtd@mail. Trường ĐHBK HN 3-Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung.com Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá độ bền mòn bề mặt răng của bộ truyền bánh răng hành tinh sau khi được xử lý bằng phương pháp thấm nitơ plasma. chiều dài pháp tuyến chung. Trường ĐHBK HN 2-Khoa Sư Phạm Kỹ Thuật. Tính chất lớp biên của chi tiết sau khi gia công bằng phương pháp gia công tia lửa điện thường thay đổi theo chiều hướng tiêu cực so với ban đầu. Sau đó. Độ mòn bề mặt răng được xác định bằng cách xác định sự thay đổi chiều dày dây cung. bánh răng hành tinh HUST-SME 96 . Chính vì vậy.vn Trong thực tế. Từ những kết quả nghiên cứu cho phép lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu qui trình công nghệ chế tạo bộ truyền bánh răng hành tinh. Tuy nhiên về bản chất.hut. phun tăng bền cơ học Đánh giá độ mòn bề mặt của bộ truyền bánh răng hành tinh Phạm Văn Đông Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội E-mail: phamvandong07@gmail. bài báo này trình bày các kết quả thí nghiệm cải thiện tính chất lớp biên của chi tiết gia công bằng phương pháp gia công tia lửa điện bằng cách phun tăng bền cơ học. gia công xung tia lửa điện….edu.

........................... 4 5.......vn............................. Số hóa quỹ đạo chuyển động của robot Phan Bùi Khôi .....................……………ii Ban khoa học……………………………………………………..................edu....................................................... Về một loại bảng mới – bảng đa năng Autoboard Phan Xuân Tuấn......................2 2........ Đỗ Đức Nam . Trần Chí Thiên.. Khảo sát sai số vị trí của robot hàn điểm Phan Bùi Khôi..... Đỗ Sanh............ Mô hình bãi đậu xe nhiều tầng tự động Lê Hiếu Giang........ 10 11........... Tính toán bền hệ cơ cấu nâng hạ giàn khoan tự nâng 90m Phan Đăng Phong.....................i Các lĩnh vực khoa học của hội nghị ……………………………..... Đỗ Anh Tuấn....... 7 8.......vn 107 ...... 4 4.....................……………….......... Ảnh hưởng của tải trọng tính toán và thông số kết cấu lên kích thước tối ưu của dầm chính cầu trục hai dầm dạng hộp Trịnh Đồng Tính .......... 8 9.......................……………ii 1... 3 3................ 9 10..hut.............. Nâng cao độ bền bề mặt răng của bộ truyền bánh răng hành tinh Website: http://sme..... Tối ưu hóa các thông số cho hệ thống giảm sóc thụ động của tàu điện dựa vào lý thuyết điều khiển Nguyễn Chí Hưng ........... Cấu trúc cơ cấu trong thiết kế máy và robot Nguyễn Hồng Thái..... Hoàng Văn Bạo......……………...............edu... 1 Phân ban Cơ học máy…………………………………………………................................... Thiết kế...... E-mai:sme@mail................................ Một số vấn đề về thực trạng Cơ khí Việt Nam và định hướng phát triển Phan Bùi Khôi.............................................. tích hợp hệ thống bơm sục bùn trên giàn khoan tự nâng 90m nước Vũ Văn Khoa...................................... Nguyễn Cao Thắng ...... Bành Tiến Long....…………….............Ghi chú: MỤC LỤC Mục đích………………………………………………………..... 5 6.. Đỗ Lê Huy... Đinh Viết Hải ...........i Chủ tịch…………………………………………………………...........................................……………ii Ban thư ký……………………………………………………….................................................................hut............. Nguyễn Quang Hưng ....... 6 7...................

.... Thiết kế chế tạo robot quân sự có vũ trang Chu Anh Mỳ.......... Nghiên cứu xây dựng mô đun làm việc của rô bốt công nghiệp bằng mô hình số phục vụ công việc lập trình cho robot Kuka KR6-2 Website: http://sme.................... Lê Thanh Sơn. 14 18................. 10 12............................. Sự khiếm khuyết............... Cao Văn Mô. Nguyễn Phúc Luân......... Nguyễn Văn Việt.......................vn 108 .... Chu Văn Hải.................. 13 17...................................edu..... Nguyễn Ngọc Bình................................Ghi chú: Phạm Văn Đông ....................................... E-mai:sme@mail.......................... Nguyễn Ngọc Ánh............. Xác định các dạng vùng hoạt động của robot phỏng sinh sáu bậc tự do bằng việc tính toán hệ số phục vụ Nguyễn Ngọc Thành ...............................edu........................ Nghiên cứu mô phỏng.......... 12 16....... lạc hậu và một số kiến nghị về tài liệu giảng dạy hai môn học chi tiết máy và đồ án chi tiết máy ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Tiến Dũng ................................... Động học ngược hệ robot dư dẫn động có liên kết phi holonom Chu Anh Mỳ.................................... Thiết kế và chế tạo bộ truyền cycloid sử dụng trong công nghiệp Bành Tiến Long.... Phạm Minh Hải ................................................vn.............. Nguyễn Xuân Quyết.............. Hoàng Đức Long ... Gối đỡ thuỷ lực chịu tải nặng dọc trục làm việc theo nguyên lý màng mỏng thủy lực Đỗ Quốc Quang. Đào Thanh Tuấn ... 11 14........ Nguyễn Thái Tất Hoàn........................... 15 20........... Tăng Văn Lâm............ tính toán và thiết kế trục vít đôi cho máy đùn hai trục vít Nguyễn Mạnh Cường........ Đỗ Đức Nam ............ Các giáo trình và tài liệu giảng dậy hai môn học chi tiết máy và đồ án chi tiết máy của việt nam không thiết kế được một loạt các bộ truyền bánh răng và trục vít bánh vít ....................... Tối ưu hóa hình dạng và kích thước khâu mềm hộp giảm tốc bánh răng sóng Lê Văn Uyển........hut... Nguyễn Thanh Tú....................................... 16 21....................... sai sót.......... Thiết kế hệ thống điều khiển cho bảng đa năng Autoboard Phan Xuân Tuấn.... 12 15.................nguyên nhân và các giải pháp khắc phục Nguyễn Tiến Dũng ................ Tăng Bích Thủy ............. 11 13........................... 17 22......... Hoàng Văn Bạo................ 14 19............................hut...

Ghi chú:

Lê Giang Nam ................................................................................................. 17

Phân ban Cơ học vật rắn biến dạng…………………………………………...18 23. Mô phỏng phương pháp phần tử hữu hạn để tối ưu hóa khả năng tạo hình cho vỏ bọc máy ảnh kỹ thuật số bằng hợp kim Magiê
Nguyen Duc Toan, Banh Tien Long, Hoang Vinh Sinh, Jung Dong Won........... 19

24. Tối ưu áp lực khi dập bằng chất lỏng áp lực cao cho chi tiết dạng ống
Nguyễn Trung Kiên, Phạm Văn Nghệ, Lê Trung Kiên....................................... 20

25. Nghiên cứu phương pháp dập khối chính xác chi tiết bánh răng côn răng thẳng
Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đắc Trung, Lê Thái Hùng ................................... 20

26. Vibration analysis of Mindlin plate on elastic foundation by Continuous Element Method
Nguyen Manh Cuong, Tran Ich Thinh .............................................................. 21

27. Mô phỏng quá trình phát triển của vết nứt ở điều kiện tải trọng mixedmode bằng phương pháp XFEM
Vương Văn Thanh, Đỗ Văn Trường.................................................................. 22

28. Ứng dụng tiêu chuNn phá hủy Cockroft & Latham trong mô phỏng quá trình phá hủy dẻo khi đột lỗ
Nguyễn Trung Kiên, Phạm Văn Nghệ ............................................................... 22

29. Nghiên cứu phương pháp xác định thông số công nghệ dập lăn ép cơ bản trong tạo hình các chi tiết tấm có kích thước lớn
Nguyễn Đắc Trung, Lê Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Tú, Trần Hải Đăng ............. 23

30. Mô phỏng quá trình phát triển vết nứt dọc theo bề mặt ghép đôi của cặp vật liệu Cu/Si bằng phương pháp VCCT
Đỗ Văn Trường, Lê Văn Lịch ........................................................................... 24

31. Nghiên cứu ứng suất và biến dạng khi hàn dầm chữ I
Nguyễn Tiến Dương......................................................................................... 25

32. Tình Johnson-Cook mô phỏng trình phá hủy vật liệu do va chạm ở vận tốc lớn
Đinh Văn Hải, Vũ Văn Tuấn, Đỗ Văn Trường ................................................. 26

33. Tính toán và tối ưu thiết kế kết cấu hàn bằng phương pháp số
Vũ Đình Toại ................................................................................................... 27

Website: http://sme.hut.edu.vn, E-mai:sme@mail.hut.edu.vn

109

Ghi chú:

34. Sử dụng lý thuyết phiến hàm mật độ ab-initio nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng cơ học đến tính sắt điện của màng mỏng PbTiO3
Đỗ Văn Trường, Nguyễn Tuấn Hưng................................................................ 27

35. Uốn tấm Composite lớp dạng lượn sóng hình thang
Trần Ích Thịnh, Trần Minh Tú, Bùi Văn Bình ................................................... 28

36. Ứng dụng phương pháp FEM trong mô phỏng quá trình khoan tấm mỏng bằng mũi khoan phủ TiN
Nguyễn Duy Quân, Nguyễn Thị Phương Mai.................................................... 29

37. Xác định tải trọng phá hủy uốn của tấm composite lớp dạng gấp nếp bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Trần Ích Thịnh, Trần Minh Tú, Bùi Văn Bình ................................................... 30

38. Mô phỏng số 3D quá trình biến dạng dẻo khi ép TITAN trong kênh gấp khúc có tiết diện không đổi (ECAP)
Phạm Quang, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Đỗ Minh Nghiệp................................ 31

39. Wear behavior ot thermal barrier ceramic coatings
Le Thuong Hien ............................................................................................... 32

40. Vibration analysis of thick laminated composite cylindrical shells filled with fluid by Continuous Element Method
Ta Thi Hien, Nguyen Manh Cuong, Tran Ich Thinh.......................................... 32

41. Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số ma sát tiếp xúc đến sự phân bố ứng suất dọc theo biên dạng răng của đôi răng côn răng thẳng ăn khớp
Đỗ Văn Trường, Đỗ Mạnh Hùng...................................................................... 33

42. Nghiên cứu nâng cao độ cứng vật liệu thiêu kết từ bột thép có bổ sung W, TiC hạt mịn
Hà Minh Hùng, Vũ Trung Tuyến, Nguyễn Hà Tuấn .......................................... 33

43. Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực va đập khi hàn nổ tới độ bền và cấu trúc mối hàn vật liệu bimetal thép các bon – thép hợp kim dụng cụ làm dao cắt công nghiệp
Hà Minh Hùng, Nguyễn Gia Tín ...................................................................... 34

44. Nghiên cứu vật liệu Bimetal thép 08S – hợp kim đồng BCuSn6Pb6Zn3 luyện kim bột dùng để chế tạo bạc cân bằng xe ô tô vận tải hạng nặng
Hà Minh Hùng, Nguyễn Minh Đạt ................................................................... 35

Website: http://sme.hut.edu.vn, E-mai:sme@mail.hut.edu.vn

110

Ghi chú:

45. Nghiên cứu vật liệu Trimetal Thép – Nhôm – hợp kim nhôm hệ Al – Sn – Cu dùng làm bạc trượt động cơ ô tô công suất đến 350 mã lực
Hà Minh Hùng, Nguyễn Văn Nam .................................................................... 36

46. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc biên giới liên kết kim loại vật liệu trimetal thép – nhôm – hợp kim nhôm độ bền cao sau hàn nổ
Hà Minh Hùng, Lương Văn Tiến ...................................................................... 38

47. Ứng dụng công nghệ hàn nổ để tạo phôi bimetal thép các bon – thép dụng cụ làm dao cắt công nghiệp có chiều dài lớn
Hà Minh Hùng, Nguyễn Gia Tín ...................................................................... 39

48. Ứng dụng hàn nổ để tạo phôi vật liệu bimetal thép –hợp kim đồng làm thanh cái dẫn điện của bộ chuyển mạch dòng điện động lực cho đầu máy tầu vận tải khoáng sản trong công nghiệp khai thác mỏ
Hà Minh Hùng, Đào Hồng Thái ....................................................................... 40

49. Ứng dụng công nghệ luyện kim bột để chế tạo thanh cái dẫn điện từ vật liệu trimetal thép – hợp kim đồng của bộ chuyển mạch dòng điện động lực
Hà Minh Hùng, Đào Hồng Thái ....................................................................... 41

50. Xác định các tham số đàn nhớt của vật liệu đẳng hướng siêu đàn hồi dạng cao su bằng thí nghiệm kéo một phương và trượt thuần túy. Ứng dụng tính toán số trong phần tử hữu hạn
Hoàng Sỹ Tuấn ................................................................................................ 42

51. Phương pháp Galerkin để giải bài toán ổn định phi tuyến của vỏ trụ kín không hoàn hảo chịu nén dọc trục có cơ tính biến thiên
Đào Văn Dũng, Lê Khả Hòa ............................................................................ 43

Phân ban Cơ điện tử…………………………………………………..……………….44 52. Hệ thống vận chuyển mẫu kích thước micro: Tiềm năng ứng dụng 45
Phạm Hồng Phúc ............................................................................................. 45

53. Micro mô tơ dẫn động bằng các bộ kích hoạt tĩnh điện quay
Đặng Bảo Lâm, Phạm Hồng Phúc, Vũ Ngọc Hùng , Trịnh Quang Thông ......... 46

54. Chế tạo, đo đạc và kiểm tra đặc tính của bộ kích hoạt nhiệt kiểu dầm chữ V dẫn động motor hai chiều
Nguyễn Tuấn Khoa, Đặng Bảo Lâm, Trịnh Quang Thông, Phạm Hồng Phúc ... 46

55. Nâng cao khả năng công nghệ cho robot hàn bằng đồ gá di động
Website: http://sme.hut.edu.vn, E-mai:sme@mail.hut.edu.vn 111

.edu. Vũ Khánh Xuân.......................................... Đỗ Anh Tuấn................... 53 63............................... 51 60..... Nghiên cứu ứng dụng chuyển động của cánh tay người cho Robot 53 Lê Thanh Hải .Ghi chú: Phan Bùi Khôi..... Bùi Văn Hạnh ...........................hut..edu.. Điều khiển bốn kênh phản hồi lực của hệ thống SMMS Teleoperation Đỗ Đức Nam.................. Điều khiển con lắc ngược dựa trên đại số gia tử Trần Đức Trung......................... Nhận dạng phi tập trung cho quá trình đa biến trong vòng kín Trịnh Thị Khánh Ly...................... Điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng bộ điều khiển PLC Trần Thế Văn....... 57 68.... 55 65......................................... 55 66............... 56 67........... Phạm Văn Hùng.................... Motor hai chiều dẫn động bằng bộ kích hoạt nhiệt Nguyễn Tuấn Khoa............. Vi tay kẹp dẫn động bằng bộ kích hoạt nhiệt dầm chữ V Đinh Khắc Toản................ Trần Thị Thanh Hải .... Mô tơ quay hai chiều dẫn động bằng các bộ kích hoạt nhiệt dạng chữ V Đặng Bảo Lâm............... Đào Khánh Dư .................. Phan Bùi Khôi.......... Thiết kế chế tạo hệ thống đo dùng cảm biến điện trở cho máy Xuyên tĩnh Nguyễn Huy Ninh ...... Phạm Hồng Phúc ..... 49 58................. 50 59....... Giải pháp cắt biên dạng ống tự động điều khiển CNC Phan Huy Lê.... 58 Website: http://sme..... Nguyễn Xuân Bình .... E-mai:sme@mail........................ Đinh Khắc Toản........ Thiết kế hệ thống điện điều khiển cơ cấu nâng hạ giàn khoan tự nâng 90m nước Phan Đăng Phong............................ 48 57.......................... Nguyễn Quang Hưng .................. Hoàng Văn Bao............. Nguyễn Đình Hướng................. 54 64..... Đặng Bảo Lâm.....vn........vn 112 .. Hoàng Minh Sơn .................................. Nguyễn Thế Hùng Bùi Việt Hưng........................................... Nguyễn Ngọc Hùng.... 52 62. Trần Văn Quân . Trần Đình Thuận... 47 56................ Tìm miền làm việc của lớp rô bốt song song không gian Nguyễn Hồng Thái........................ Phạm Hồng Phúc .... Ước lượng độ không đảm bảo đo của bộ tạo góc phẳng nhỏ tại viện đo lường Việt nam Bùi Quốc Thụ. 51 61.................hut............................ Bùi Hải Lê ..................... Ngô Ngọc Anh... Phạm Hồng Phúc...................

.......................... 62 74............65 76. 63 Phân ban Cơ khí Chế tạo……………………………………………………………......... 62 73. Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng các module nội suy và điều khiển quá trình tăng tốc giảm tốc của lõi điều khiển số trong hệ điều khiển số CNC Nguyễn Thị Hồng Minh...edu................................................................... Dịch chỉnh đường dụng cụ theo chiều cao nhấp nhô không đổi khi gia công các bề mặt phức tạp trên máy phay CNC 5 trục Nguyễn Hồng Thái.... Nguyễn Đăng Tài. 63 75.. Phạm Đức An .. 69 80... 61 72. Xây dựng phần mềm CAD/CAM phục vụ đào tạo Nguyễn Huy Ninh .... 67 78...... 66 77................................ 68 79...... Trần Thị Thanh Hải ..... Repetabality Evaluation of Pegasus Robot Nguyen Trong Doanh....................................... Ngô Văn Đăng............................................ Đặng Bảo Lâm ............... Phạm Hồng Phúc.......... Nguyễn Thùy Dương ....edu..................vn 113 ....................................................vn..................................... Nghiên cứu thiết kế thiết bị khảo sát mòn vít me – đai ốc bi máy CNC dưới tác động của lực cắt Phạm Văn Hùng........ 60 71..........................Ghi chú: 69..................... Điều khiển PLC cho Máy Khấu Than tự động Lê Quang Thinh........................................................................... Xây dựng mô hình toán học xác định chế độ công nghệ tối ưu khi phay thép hợp kim trên máy phay CNC Website: http://sme... Phạm Đức An ..... Phương pháp thiết kế kết cấu tối ưu trụ của trung tâm gia công phay CNC Bùi Quý Lực................................... Do Anh Tuan2 ... Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử Nguyễn Trọng Doanh ............hut........................ 59 70.. Về sự phá hủy mỏi trong các linh kiện MEMS Đinh Khắc Toản........................ Trần Đức Toàn ..................hut......................... Giới thiệu các hệ thống điều khiển CNC có cấu trúc dạng mở ứng dụng cho các máy công cụ điều khiển số Nguyễn Thị Hồng Minh............... E-mai:sme@mail................................................ Ứng dụng camera trong nhân dạng và điều khiển rô bốt tự hành Nguyễn Trọng Doanh.....

............................................ Nguyễn Ngọc Kiên ....... Mòn cổ góp ....................... Nguyễn Thị Phương Giang.................................. 78 91........vn............... Bành Tiến Long ...............chổi than của động cơ điện một chiều trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Nm Lê Đức Bảo................................ Xác định miền ổn định của máy phay cao tốc “DMN 400” dựa vào độ sóng bề mặt và biểu đồ lực cắt Bành Tiến Long...........................edu... Hệ số ổn định trong thiết kế kết cấu máycông cụ CNC Đinh Duy Khỏe.................... Nghiên cứu độ tin cậy của đường dẫn hướng ma sát lăn trong máy công cụ Nguyễn Thị Ngọc Huyền........................... 74 87................................. 70 82..Ghi chú: Trần Văn Địch........... 75 88.......... 72 85............................................................... 71 83................................... Kozo Ishizaki . Phạm Văn Hùng ... Đinh Duy Khỏe .......... Phạm Văn Hùng ................ Phân tích và thiết kế van giảm áp dùng khí nén cao áp có đầu trục van hình côn Phạm Xuân Hồng Sơn.........hut..... Giần Hải Anh ........ 70 81............................. Phân tích kết cấu thân máy phay đứng với giải pháp tối ưu hóa Topology Lê Giang Nam................. E-mai:sme@mail..........................edu............. 76 89... Phạm Văn Hùng ..........................hut................ Phương pháp mạng trí tuệ nhân tạo dự đoán quan hệ giữa độ nhấp nhô tế vi bề mặt với thông số công nghệ khi phay CNC Trần Văn Địch.................................... Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nano ô xít nhôm (Al2O3) trong dầu bôi trơn tới ổ đỡ thủy động Nguyễn Mạnh Toàn.............................. 79 Website: http://sme... 72 84.. Thuật toán kiểm tra va chạm giữa thân dụng cụ và bề mặt gia công trong quá trình gia công tinh bề mặt phức tạp đối với dao phay ngón đầu cầu trên máy phay CNC 5 trục Nguyễn Hồng Thái..vn 114 ..... Đánh giá độ mòn bề mặt của bộ truyền bánh răng hành tinh Phạm Văn Đông .... 73 86....... Hoàng Vĩnh Sinh........................... 77 90........... Ảnh hưởng của số lượng hạt mài đến chất lượng bề mặt khi gia công vật liệu ceramics bằng đá mài kim cương có cấu trúc lục giác Nguyễn Tiến Đông........................... Hoàng Vĩnh Sinh...... Nguyễn Ngọc Kiên ....... Trịnh Văn Hiếu.......................

edu.................... Xây dựng mô hình toán.......... Giải pháp hàn tự động thanh giàn không gian khNu độ lớn Bùi Văn Hạnh ... 81 94...................Ghi chú: 92....... Hoàng Văn Châu ... Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính công nghệ hàn của thuốc hàn gốm trong hàn tự động kết cấu thép Đào Quang Kế........ 83 96....................................hut............................ Thiết kế hệ thống hàn tự động vỏ bình nóng lạnh điều khiển PLC 82 Bùi Văn Hạnh .......... 90 115 Website: http://sme......................... 88 101.............. Nguyễn Thị Phương Mai....... Nghiên cứu xác định ứng suất dư trong mối hàn giáp mối khi hàn tự động dưới lớp thuốc bằng công nghệ sử dụng sóng siêu âm Đỗ Cao Đoan ................................................................ 80 93...............vn ................vn.... Một phương pháp xây dựng mô hình profile bề mặt chi tiết được gia công trên máy cắt gọt CNC Nguyễn Hoàng Tùng..............hut........... Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu thép cacbon thông thường trên máy tiện CNC Phan Ngọc Tuấn........................................... 89 102................... Lục Vân Thương ........cơ rút gọn để chuyển vị và chuyển hướng dụng cụ................ Nghiên cứu ảnh hưởng của nền tạo xỉ đến hiệu quả hợp kim hóa kim loại mối hàn bằng Mn và Si khi chế tạo một số que hàn thép cacbon thông dụng Vũ Huy Lân ................... Nguyễn Thúc Hà...................................................... 86 99...... Nguyễn Thị Phương Mai .. E-mai:sme@mail..................... Hoàng Văn Châu ........... Trần Mạnh Hà ........................................................ 87 100...... Giải pháp hàn điện tiếp xúc tự động bình xăng xe máy 86 Đào Nguyễn Quang Linh ........................... 82 95....... Ảnh hưởng của thông số công nghệ hàn đến hình dạng và kích thước của mối hàn leo giáp mối một phía bằng công nghệ hàn FCAW tự động khi ghép nối tổng đoạn vỏ tàu thủy Vũ Văn Ba................. Lưu Quốc Khánh Nguyễn Tuấn Hưng ..... 84 97........................... chi tiết khi gia công cơ Đậu Lê Xin ...................edu........ Bùi Văn Hạnh .................. Một nghiên cứu thực nghiệm về độ chính xác hình học của mẫu chế tạo bằng phương pháp tạo mẫu nhanh FDM Bùi Ngọc Tuyên........... Đào Quang Kế ... 85 98.... Nguyễn Văn Vinh .............. Bùi Văn Hạnh....................................

....................Ghi chú: 103... 96 Website: http://sme..... 96 110.. Nguyễn Đắc Trung ............................... 93 107............................ Ảnh hưởng của hình dáng hình học của lưỡi cắt đến lực cắt và quá trình hình thành phoi khi phay bằng dao phay mặt đầu Nguyễn Trọng Hiếu................................................................................................ Konrad Schmidt ................hut.... Xây dựng thuật toán và phần mềm xác định độ chính xác hình học các bề mặt tự do Bùi Ngọc Tuyên...................... Nguyễn Thúc Hà ............. Thân Hoàng Bảo Lâm...... 95 109.........hut....................... Repair tenon of steam turbine blade using laser cladding process Trần Lâm............................ Nghiên cứu chế tạo thuốc bọc que hàn thép không gỉ E308 bằng nguyên vật liệu trong nước Vũ Huy Lân .....edu............................. Sự sự ảnh hưởng của thành phần và cỡ hạt của vật liệu phủ tới chất lượng lớp phủ kim loại bằng phương pháp nhiệt khí Trần Văn Địch.............edu.............. Hoàng Văn Qúy......................... 91 104..... Cải thiện tính chất lớp biên của các chi tiết gia công bằng phương pháp gia công tia lửa điện bằng cách phun tăng bền cơ học Nguyễn Trọng Hiếu.............. Đánh giá độ mòn bề mặt của bộ truyền bánh răng hành tinh Phạm Văn Đông ....... 93 106................. 92 105........ E-mai:sme@mail.................... Nghiên cứu thiết kế máy cắt rãnh xoắn CNC trong lỗ sâu Nguyễn Trọng Doanh........... Hoàng Văn Gợt................ 94 108.......vn............................... Nguyễn Đức Minh ...... Nguyễn Đắc Trung.........vn 116 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful