Kesan penebangan pokok terhadap alam sekitar

1. Manusia menebang hutan untuk pelbagai tujuan seperti pembalakan, pembinaan jalan raya, petempatan, perlombongan, dan pertanian. 2. Kegiatan ini akan mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan air. 3. Apabila berlaku hujan lebat, ketiadaan cengkaman akar dan litupan pokok akan melemahkan struktur tanih. Keadaan ini akan mempercepat proses hakisan. 4. Tanih yang dihakis akan dibawa oleh aliran air hujan dan dimendapkan di sungai. Akibatnya dasar sungai menjadi cetek dan banjir mudah berlaku semasa hujan lebat. 5. Bahan-bahan terhakis ini akan menyebabkan pencemaran air yang boleh mengancam
hidupan akuatik.

6. Penebangan pokok yang dilakukan dengan giat di kawasan pembalakan telah menyebabkan kepupusan spesies pokok-pokok yang berharga. Contohnya, cengal, jelutong, meranti, dan balau. 7. Penebangan hutan di kawasan tanah tinggi akan mengurangkan kawasan tadahan air dan seterusnya dan menimbulkan masalah krisis air. 8. Kesan penebangan hutan tanpa kawalan menyebabkan pelbagai hidupan liar diancam kepupusan kerana kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan. 9. Penebangan hutan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu kawasan setempat kerana tiada lapisan kanopi yang menghalang pancaran matahari daripada sampai ke tanah. 10. Selain itu, kelembapan udara rendah kerana tiada proses transpirasi oleh tumbuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful