MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA LICEUL TEORETIC “AUREL VLAICU” BREAZA ŞCOALA

CU CLS I-VIII VALEA TÂRSEI Nr…………/……………………. Către, Dna, Dl ……………………………………… Prin prezenta vă înştiinţăm că fiul/fiica dumneavoastră……………………………………………………………………… elevă în clasa ……………….., an şcolar 2011-2012 a cumulat până la data de …………………… un număr de …………….. absenţe nemotivate. Vă atenţionăm asupra faptului că în conformitate cu prevederile art. 131 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la purtare va fi scăzută cu câte 1 punct! Vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la şcoală pentru a clarifica situaţia fiului/fiicei dumneavoastră. DIRECTOR, Prof. BĂRBUŢ ION PROF. COORDONATOR, TOADER VOICU MACRINA DIRIGINTE, ……………………………..

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA LICEUL TEORETIC “AUREL VLAICU” BREAZA ŞCOALA CU CLS I-VIII VALEA TÂRSEI Nr…………/……………………. Către, Dna, Dl ……………………………………… Prin prezenta vă înştiinţăm că fiul/fiica dumneavoastră……………………………………………………………………… elevă în clasa ……………….., an şcolar 2011-2012 a cumulat până la data de …………………… un număr de …………….. absenţe nemotivate. Vă atenţionăm asupra faptului că în conformitate cu prevederile art. 131 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la purtare va fi scăzută cu câte 1 punct! Vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la şcoală pentru a clarifica situaţia fiului/fiicei dumneavoastră.

. BĂRBUŢ ION PROF. COORDONATOR. TOADER VOICU MACRINA DIRIGINTE.DIRECTOR. ……………………………. Prof..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful