FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE ISTORIE SI GEOGRAFIE IN SOCIETATEA CUNOASTERII

NUMELE: BEREVOESCU PRENUMELE: LAURENTIU

SPECIALITATEA: ISTORIE MODULUL : B GRUPA : 10

DISCIPLINA:FUNDAMENTE ALE INSTRUIRII DIFERENTIATE IOANA PANAGORET

DATA: 3.XII.2011

Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric. 7. exerciţiul creativ. rezolvarea unor situaţii-problemă. 8. Stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi. să realizeze.Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune.învăţarea prin descoperire. să argumenteze că un text dat. jocul de rol. Investigarea şi interpretarea faptelor şi proceselor istorice. . învăţarea prin cooperare. Strategia didactică: . explicaţia. Metode şi procedee: conversaţia catehetica.Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor. provinciile care s-au unit cu Romania in cursul anului 1918. pictură.utilizand harta istorica. expunerea. prin cooperare.Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi. sondajul de opinie. pe baza unor surse istorice. 2. să selecteze imagini poetice. să dezvolte o viziune interdisciplinară prin conştientizarea naturii ca sursă de inspiraţie în literatură. muzică. Valori şi atitudini: . 9. desfăşurate în secolul al XX-lea. să definească pastelul. 5. . 2. să utilizeze termenii istorici specifici faptelor istorice din spatiul romanesc in secolul XX. Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice. ca specie literară. 4.Numele şi prenumele: Berevoescu Laurentiu Specializarea: Istorie Modul: Instruire diferenţiată Disciplina:Fundamentele instruirii diferenţiate Data: 1. sa formuleze opinii referitoare la un fapt istoric din istoria romanilor din secolul XX. care implica relationarea pozitiva cu ceilalti. este un pastel. Berevoescu Laurentiu 1.Teoria inteligentelor multiple Proiect de lectie Scoala cu clasele I-VIII Dobrotesti. Competenţe specifice: 1. prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor. la prima vedere. . Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitatea. să identifice. 6. 3. 3. Proiect didactic construit prin aplicarea principiilor şi strategiei instruirii diferenţiate Instruire diferentiata . 5. 4.Gândire critică şi flexibilă. judetul Teleorman Clasa a VIII-a B Disciplina: Istorie Subiectul lecţiei: Formarea statului national unitar roman(Realizarea Marii Uniri – 1918) Tipul lecţiei: Aprofundare şi sistematizare Propunător: Prof.o investigatie istorica. .

Gr.IV– Inteligenţă intrapersonală Elaboraţi o compunere în care să vă exprimaţi sentimentele patriotice cu privire la marele eveniment de la 1 decembrie 1918. individuală. cu toate componentele ei. Un reprezentant al fiecărei grupe va prezenta ceea ce s-a lucrat. In acest context trebuie evidentiate si valorificate: . in functie de tipul de inteligenta care ii caracterizeaza.aplicare . 20 de min. sau se permite gruparea după preferinţele elevilor. cu scopul integrarii creatoare in activitatea sociala" (Dictionar de pedagogie). Produsul lor final va fi notat in catalog. Elevii isi vor exprima opinia in legatura cu sarcinile de lucru primite. 2.V – Inteligenţă muzicală Interpretaţi la alegere cântece patriotice. Reactualizarea cunostintelor predate anterior.I – Inteligenţă lingvistică Realizati un eseu nestructurat despre personalitatile din Basarabia. Bucovina si Transilvania care au contribuit la realizarea Marii Uniri din 1918. Premisele strategiei de diferentiere a instruirii pot fi delimitate la nivelul activitatii de cunoastere si de asistenta psihopedagogica a elevului. III-Inteligenta matematica Construiţi un rebus care sa includa termeni reprezentativi temei discutate. Se împarte clasa în 5 grupe. Gr. Elevilor li se comunica sarcina de lucru: să realizeze individual sau în grupe un material despre:”Unirea provinciilor romanesti aflate sub stapanirea Austro-Ungariei cu Romania”. Reflectia– 10 min. Gr. Gr. 3.analiza-sinteza . A.particularitale psihologice. B.intelectuale (competente cognitive obiectivate in capacitatea de: achizitie .Forme de organizare a activităţii: . Ea vizeaza "adaptarea actiunii instructiv-educative la particularitatile psiho-fizice ale fiecarui elev in parte pentru a asigura o dezvoltare integrala optima si o orientare eficienta a aptitudinilor proprii.interpretare . 2. Eseu:Instruirea diferentiata Diferentierea instruirii reprezinta o strategie de organizare a corelatiei profesor-elev care urmareste individualizarea deplina a activitatii pedagogice (didactice/educative).frontală. pe grupe Forme de evaluare: formativă şi sumativă Timp de lucru: 50 de minute Desfasurarea lectiei MODEL E – R – R 1.II – Inteligenţă spaţial-vizuală Reprezentati harta statului roman din 1918.Realizarea sensului-30 min. în funcţie de tipul de inteligenţă predominant ( acest lucru presupune identificarea anterioară a tipului de inteligenţă al fiecărui elev).evaluare critica a cunostintelor) si . Fiecare grupa va primi sarcini de lucru în care se vor regăsi următoarele tipuri de inteligenţă: Gr. 10 min. Evocarea – 10 min.

a comunitatii educative locale. . externe si interne ( structura actiunii educationale/didactice). tipul de socializare realizat. circuitelor de conexiune inversa. inovator). caracterul normativ. evident in cazul masurarii nivelului de pregatire atins de elevi intr-un anumit moment al procesului de invatamant. presupune raportarea acesteia la standardele de competenta si de performanta stabilite la nivelul programelor de instruire/educatie. aptitudinale.continutului invatarii (prin valorificarea corelatiei dintre cerintele programelor de instruire/educatie si structura organizatiei scolare). Diferentierea instruirii valorifica. a organizatiei scolare absolvita anterior.structura institutiei scolare. evidente pana la sfarsitul unei activitati concrete. orientata asupra competentelor elevilor. pe termen scurt. prin strategii de instruire prin descoperire.organizarii invatarii. Carrol). .cunostintele si capacitatile solicitate conform programelor de instruire/educatie . Activitatile de evaluare angajate in realizarea diagnosticului initial. complex. pe grupe. volitive. astfel. doua trasaturi importante ale evaluarii cumulative: caracterul punctual.nonintelectuale (trasaturi de personalitate: temperamentale. doua perspective de abordare a activitatii didactice/educative dezvoltate ia nivelul evaluarii formative: . Evaluarea formativa devine. subgrupe (prin valorificarea corelatiei dintre structura organizatiei scolare si resursele umane existente) . Diferentierea instruirii valorifica. astfel. a grupurilor nonformale. repertoriului comun (profesor-elev). vizeaza atingerea unor obiective prioritar cumulative si formative care intervin la nivelul oricarei activitati didactice/educative proiectata in sens curricular. caracteriale) ale elevului. centrata asupra performantelor elevilor. orientate conform cerintelor programelor de instruire/educatie. Evaluarea formativa urmareste controlul pedagogic al activitatii didactice/educative si "repunerea ei in discutie” la nivelul realizarii: proiectului pedagogic. comunicarii pedagogice. realizata/realizabila in mediul scolar si extrascoiar.perspectiva comportamentala. stimulate. Aprecierea si decizia pedagogica. -particularitatile mediului sociocultural din care provine elevul: codul lingvistic (simplu. Diferentierea instruirii poate fi realizata astfel la nivelul: .procesului de invatare (prin valorificarea corelatiei dintre resursele umane existente si cerintele programelor de instruire/educatie). calitatea pedagogica a familiei. Evaluarea cumulativa urmareste masurarea sumei de cunostinte si capacitati dobandita la un anumit moment al activitatii de instruire/educatie. . angajat intr-un proces social de perfectionare continua a practicii sale pedagogice. Proiecarea si organizarea instruirii diferentiate presupune valorificarea relatiei dintre resursele umane angajate (calitatea elevilor si a profesorilor) . reproductiv. evident in cazul operatiilor de apreciere si decizie. (re)-sursa autoformarii-autodezvoltarii elevului dar si a profesorului. astfel. Ea vizeaza perfectionarea continua a activitatii didactice/educative prin efectele autoreglatorii declansate permanent la nivelul corelatiei subiect-obiect. mediu si lung. atitudinale. demonstratie (rezolvare .perspectiva cognitiva. posibile si necesare in functie de suma de cunostinte si capacitati masurata in prealabil. in clasa. perspectiva care asigura reusita scolara a majoritatii elevilor (aproximativ -%) daca sunt respectate integral cerintele de proiectare pedagogica proprii modelului de "invatare deplina" (Bloom.

valorifica actiunea de operationalizare a obiectivelor specifice/intermediare. medii. scrise (teste docimologice). orale (interviuri. eliminarea oricaror "etichetari". proiectate de profesor ca performante concrete ale elevului. competenta pedagogica demonstrata de colectivul didactic al clasei. consultatii). eliminarea oricaror "etichetari". realizabile la "niveluri acceptabile". ritmuri de invatare diferite. Str Strategiile didactice anagajate in directia diferentierii instruirii valorifica diagnosticul initial plecand de la capacitatea acestuia de a verifica eterogenitatea proceselor de invatare. minime. Ea poate fi sustinuta prin diferite "suporturi materiale". d) eterogenitatea determinata de calitatea organizatiei scolare. astfel. in grupurile nonformale si informale frecventate in cadrul organizatiei scolare absolvita anterior.de probleme) si problematizare (rezolvare de situatii-problema) proprii modelelor teoretice de invatare activa (Piaget. evidenta la nivelul resurselor materiale (arhitectura scolii. care poate fi elaborata in acest context. care poate fi caracterizata prin: activism sau pasivitate. prejudecati etc). respectiv prin coerenta sau incoerenta (lipsa unor reguli sau aplicarea diferita a unor reguli de fiecare membru al familiei). e) eterogenitatea determinata de caracteristicile psihologice ale elevului. in mediul comunitatii educative locale. a modalitatilor de comunicare si de expresie adoptate. varsta diferita a elevilor din cadrul aceleiasi clase (posibila in conditiile unui start scolar mobil: sau ani). scrise (teste docimologice). stiluri cognitive diferite (inductive-deductive-analogice). b) eterogenitatea determinata sociocultural. /intermediare. individualizat. Bruner etc.) Grila de evaluare. a stilurilor cognitive exersate. evidenta la nivelul pozitiei adoptate fata de elev. evidenta la nivelul limbajului si a valorilor dobandite de elev in familie. angajeaza. evidenta la nivelul conditiei materiale a familiei/elevului dar si a organizatiei scolare si a comunitatii locale respective. Strategiile didactice anagajate in directia diferentierii instruirii valorifica diagnosticul initial plecand de la capacitatea acestuia de a verifica eterogenitatea proceselor de invatare. a stilurilor cognitive exersate. care poate fi elaborata in acest context. di Realizarea invatamantului diferentiat. minime. a ritmurilor lor de munca. proiectate de profesor ca performante concrete ale elevului. proiectate de profesor ca pe Grila de evaluare. maxime. medii. c) eterogenitatea determinata de calitatea psihopedagogica a familiei. pana la sfarsitul activitatii didactice/educative respective. prejudecati etc). pana la sfarsitul activitatii didactice/educative respective. care subliniaza importanta motivatiei si a varstei elevilor. realizabile la "niveluri acceptabile". orale (interviuri. Galperin. n Realiz Resursele instruirii diferentiate implica realizarea unei actiuni de individualizare a .). consultatii). baza didactico-materiala disponibila) si u-mane (formarea initiala si continua a cadrelor didactice. dezvoltate la nivelul conditiilor de invatare proiectate in plan extern (spatiul si timpul pedagogic disponibil) si intern (increderea acordata elevului. Ea poate fi sustinuta prin diferite "suporturi materiale". implicate in activitatea de invatare: motivatie si afectivitate diferita angajata in invatare. cunoasterea si valorificarea pedagogica a urmatoarelor tipuri de eterogenitate : a) eterogenitatea determinata socio-economic. maxime. valorifica actiunea de operationalizare a obiectivelor specifice/intermediare. stilurile educationale adoptate). modalitati diferite de organizare a timpului real acordat invatarii. dezvoltate la nivelul conditiilor de invatare proiectate in plan extern (spatiul si timpul pedagogic disponibil) si intern (increderea acordata elevului. a ritmurilor lor de munca. a modalitatilor de comunicare si de expresie adoptate . grafice (cu diferite forme si structuri favorabile masurarii-aprecierii-deciziei) etc. grafice (cu diferite forme si structuri favorabile masurarii-aprecierii-deciziei) etc. care subliniaza importanta motivatiei si a varstei elevilor.

astfel. ritmuri de invatare diferite. e) eterogenitatea determinata de caracteristicile psihologice ale elevului. perfectibile in sensul unei creativitati pedagogice superioare.evaluare deschise. cantitativ si calitativ. disponibilizarea unui set adecvat. varsta diferita a elevilor din cadrul aceleiasi clase (posibila in conditiile unui start scolar mobil: sau ani). modalitati diferite de organizare a timpului real acordat invatarii. evidenta la nivelul limbajului si a valorilor dobandite de elev in familie. c) eterogenitatea determinata de calitatea psihopedagogica a familiei. . ritmuri de invatare diferite. care poate fi caracterizata prin: activism sau pasivitate. stilurile educationale adoptate).strategii de predareinvatare . care vizeaza: gradarea materiei conform ritmurilor de invatare virtuale ale elevilor foarte buni-bunimedii-slabi. baza didactico-materiala disponibila) si u-mane (formarea initiala si continua a cadrelor didactice. evidenta la nivelul resurselor materiale (arhitectura scolii. de mijloace de instruire eficiente. crearea conditiilor psihosociale. b) eterogenitatea determinata sociocultural. stiluri cognitive diferite (inductive-deductive-analogice.-): a) eterogenitatea determinata socioeconomic.invatarii. respectiv prin coerenta sau incoerenta (lipsa unor reguli sau aplicarea diferita a unor reguli de fiecare membru al familiei). pentru realizarea unei activitati de invatare. competenta pedagogica demonstrata de colectivul didactic al clasei. pe termen scurt. area invatamantului diferentiat. in mediul comunitatii educative locale. pe circuitul obiective pedagogice deschise . evidenta la nivelul pozitiei adoptate fata de elev. angajeaza. Diferentierea si individualizarea instruirii ramane o proba a viabilitatii proiectarii pedagogice de tip curricular. deosebita de "invatarea individuala in care fiecare elev invata izolat de ceilalti". in grupurile nonformale si informale frecventate in cadrul organizatiei scolare absolvita anterior. d) eterogenitatea determinata de calitatea organizatiei scolare. cunoasterea si valorificarea pedagogica a urmatoarelor tipuri de eterogenitate ( . implicate in activitatea de invatare: motivatie si afectivitate diferita angajata in invatare. cadrul aceleiasi clase (posibila in conditiile unui start scolar mobil: sau ani). modalitati diferite de organizare a timpului real acordat invatarii. evidenta la nivelul conditiei materiale a familiei/elevului dar si a organizatiei scolare si a comunitatii locale respective.continuturi pedagogice deschise . individualizat. stiluri cognitive diferite (inductive-deductive-analogice. individuale si de grup. mediu si lung. Aceste resurse angajeaza procedee practice de proiectare diferentiata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful