INTRODUCERE ÎN SISTEMUL MASS MEDIA 2011-2012

TITULAR : prof. univ. dr. Mihai Coman FACULTATEA de Jurnalism si Stiinţele Comunicării DURATA CURSULUI : 2 semestre CREDITE ALOCATE : 2 ore curs + 1 oră seminar pe săptămână = 5 credite DESCRIERE Cursul este conceput ca o introducere generală în formele de manifestare şi în mecanismele de funcţionare ale sistemului mass media. El prezintă principiile întemeietoare ale comunicării de masă, etapele succesive prin care presa a ajuns la configuraţia şi normele de activitate actuale, modul în care mass media influenţează şi este influenţată de sistemele economice, tehnologice, sociale, politice, culturale. De asemenea cursul abordează aspectele generale ale activităţii jurnalistice şi ale organizaţiilor de presă, rolul şi responsabilităţile jurnaliştilor în lumea modernă. OBIECTIVE Cursul îşi propune să ofere studenţilor instrumentele conceptuale necesare înţelegerii poziţiei şi rolului sistemului mass media în lumea modernă, să îi ajute să-şi formeze o gândire independentă, critică, eliberată de sub povara locurilor comune. Totodată, acest curs doreşte să atragă atenţia studenţilor asupra: a) diversităţii teoriilor şi conceptelor utilizate pentru explicarea diferitelor aspecte ale funcţionării sistemului mass media; b) responsabilităţii sociale a jurnaliştilor şi specialistilor în comunicare în faţa interogaţiilor etice cu care se confruntă profesioniştii mass media în munca lor cotidiană; c) varietăţii formelor moderne ale mass mediei, în contextul transformărilor rapide ale tehnologiilor şi ale modalităţilor de utilizare a acestora; EVALUARE Nota finală urmăreşte să evalueze capacitatea studentului de sintetiza materia, activitatea studentului de asimilare a materiei pe parcursul unui întreg an de studiu (prin două teste tip grilă, unul în fiecare semestru) şi gradul de implicare în dezbaterile din seminare. Frecvenţa la cursuri nu este obligatorie. Frecvenţa minimă la seminar este de 50% din totalul orelor alocate. Evaluarea activităţii din seminar este un criteriu de selecţie pentru intrarea în examenul scris. Studenţii care nu au obţinut nota minimă de trecere 7 (şapte) la seminar nu pot participa la examenul scris de evaluare a cunoştiinţelor de la finalul cursului.

1

Wesley Publ. S. 2001 TEST 1 Linda J. De la societatea tradiţională la societatea modernă. cap. Caracteristicile comunicării de masă. Polirom. 1983. dispersat). Codurile Remy Rieffel... Introducere : Prezentarea cursului şi a bibliografiei. cap. Communication. Cei 3 "M" : Societatea de masă şi cultura de masă. cultura de masă. Tankard..J. W. Boston. Emiţătorul (instituţional). Cât de masificată este societatea de masă ? Demasificarea. Canalul (tehnologic). pag. Ball-Rokeach. The Dynamics of Mass Communication. Teorii ale comunicării de masă. Bubsy. Defining Mass Communication JR Dominick. Introducere in teoriile comunicarii de masa John Fiske. in CJ Bertrand (coord). Melvin De Fleur.Nota finală va fi compusă din: a) media notelor de la teste (50%) b) nota obţinută în examenul scris (50%) Nu se face media (nu se promoveaza) daca una din note este sub 5 (cinci) Pentru studenţii restanţieri se va lua în calcul numai nota obţinută la examenul scris din sesiunile ulterioare. 1988. Iasi.W. cultura populară. Severin. Polirom. 1998. Notiuni si modele. 2007 editia a III-a) de Mihai Coman – Partea I-a (Sistemul) CONŢINUTUL CURSULUI SEMESTRUL I 1. 153-164. Mass Communication in a New Age. Iaşi. Polirom. Polirom. Perspective asupra teoriilor comunicarii. 2 . Iasi. Mesajul (produs în serie). SEMINAR 1 2-3. J. cap. Scolt Comp. TEXT DE REFERINTA Textul de referinta al acestui curs este "Introducere în sistemul mass media" (Iaşi. Iasi. Mass and Other Forms SEMINAR 2 4. precizarea exigenţelor de evaluare. 2003. Introducere in stiintele comunicarii. plasarea cursului în contextul Planului de învăţământ al facultăţii. Introducere in presa scrisa si vorbita. Cei 3 "M" : Conceptele majore. Polirom. cap. Comp. Cultura de elită. Codul (popular). Receptorul (anonim. 2004.

Television WK Agee.Collin Sparks. 2001 TEST 1 Roland Cayrol. 2004. Routledge. Jurnalismul si cultura populara.W. Magazines. Tipuri de clasificare a publicaţiilor şi a posturilor de radio şi televiziune.Comp. in CJ Bertrand (coord). An Introduction to Theories of Popular Culture. Quebec. Perspective asupra teoriilor comunicarii. K. Media Economics. Wadsworth Publ. cap. PUQ. W. Ron Farrar. cap. 1991. Tipologia mijloacelor de informare de masa. Anatomie de la presse quotidienne. Emery. NY. cap. C.. SEMINAR 4 !!! TEST 1 din bibliografia delimitata (seminarul 1. pag. Campbel. cap. cap. N. Popular Journalism: teorii si practica. Iasi. Tipuri de costuri şi surse de finanţare în mass media. 1988. K.. Sage. Mass Communication. Jamieson.K. Newspapers. 1995. Iasi. Introduction to Mass Communication. 2001 TEST 2 Robert G.Ault. Paris. cap. Trusturi şi reţele. La radio et la television. Introducere in presa scrisa si vorbita. Polirom.. Radio. SEMINAR 3 5-6. Sparks (coord).J. West Publ. 1991. Tankard. in CJ Bertrand (coord). in prima parte a acestui seminar 7-8. Polirom. CJ Bertrand. Picard. in P. Dimensiunea economica a mass media. J. Modalităţi de organizare în instituţiile de presă. Structura institutiilor mass media. The Interplay of Influence. 2 si 3) . Iasi.H. Dimensiunea economică a sistemului mass media. E. Communication et medias de masse.. cap. Mass Culture & Popular Culture Michele Martin. 115-128. Les medias. The Roles and Concepts of the Market. Radio. Iasi. Polirom. News. Television. Prezentarea celor mai cunoscute instituţii mass media din lume şi din România. Forme de sprijinire economică a instituţiilor de presă. Ph. 1988. Introducere in presa scrisa si vorbita. Polirom. Harper & Row Publ. Toussaint-Desmoulins. 1988. Dahlgren. Gestionarea mass media. Belmont. Concerne si conglomerate media TEST 2 SEMINAR 5 3 . 2004. 1992. Impactul publicităţii asupra mass media : piaţa duală a produselor. Gouvernment Intervention in the Market. La presse periodique. PUF. TEST 1 Dominic Strinati. Advertising Politics and the Media Severin.

Sfez (ed. Logica editorială şi logica fluxului. 1992.. Modele normative. NY. G. DF Ungurait R. Longman. Functia de informare : de ce este mass media un instrument de supraveghere a lumii in care traim ? Functia de divertisment: de ce este mass media o forma de evaziune ? Functia de socializare : de ce mass media un "ciment" social ? Functia de interpretare : de ce este mass media o "agora" moderna ? Functia culturalizatoare : de ce este mass media o instanta de enculturare ? CJ Bertrand. Institutul European.. 1969. Iasi. liberal si al serviciului public. NY. 205-293. NY.).. Communication Theories. Iasi. NY. no. Cele 4 "teorii" despre presa.!!! TEST 2 din bibliografia delimitata (seminarul 4). The Functions of Mass Media JR Dominick. 2000. The Cultural Studies Reader. TW Bonn. Polirom. Polirom. Diferitele roluri socio-politice asumate de mass media. Uses and Functions of Mass Communication 4 . PUF. Longman. London. SEMINAR 7 13. Putere mediatica si control guvernamental. Piere Sorlin. Functiile mass media. 1985. Civilizatia divertismentului. Postman. Harper & Row Publ. JW Tankarad. 1991.40/1999 Max Horkheimer. in Revue "Sciences de la societe". Industriile culturale P. 2001 WL Rivers. Modelele autoritarist. Now…This. in CJ Bertrand (coord). op. in Simon During (ed. 2002. Penguin Books. B. Iasi. W. Polirom. 1992. Mass Media. cap. Functiile mass media. The Culture Industry. The Age of Show Business. Introducere in presa scrisa si vorbita. Societatea cucerita de comunicare. pag. Paris. La theories des industries culturelles. Routledge. Responsibility in Mass Communication. in L. Amusing Ourselves To Death. Rolurile media Doris Graber. cap. Industries culturelles. cap. 2001 Hiebert. Trembley. in prima parte a acestui seminar 9-10. Iasi. in Mass media si democratia (antologie de Doru Pop). Industriile culturale si comunicarea de masa.). cit. cap. 1993 (consultativ) SEMESTRUL 2 SEMINAR 6 11-12. Schramm. Miege. Impunerea criteriilor economice in productia si difuzarea bunurilor simbolice. modele istorice. cap. Dictionnaire critique de la communication. Four Concepts of Mass Communication. WJ Severin. cap. N. comunist. Mass Media. Flichy.

etnografia receptarii. Galtung. Rolul comunicarii mediatice in procesele de difuzare. Introducere in presa scrisa si vorbita. 1997 SEMINAR 10 17. cap. Medias et societe. pag. cit. 1998. Polirom. NY. teoria "agendei" Melvin DeFleur. Sage Publ. constructia si negocierea semnificatiilor. Introducere în ştiinţele comunicării.Process and Effects. EM Rogers. 1976 Henri Pigeat. Efectele mesajelor mass-media. cap. cap. Metodele empirice SEMINAR 9 16. Vincent. Humanitas.. Iasi.cit. Audience Characteristics and Patterns of Use LW Jeffres. J. in in CJ Bertrand (coord). Receptorul activ. Modelele efectelor totale : teoria "glontului magic" . teoria "spiralei tacerii". Paris. Bucuresti. W. op. teoria "cultivarii".J. Perspective asupra teoriilor comunicarii.. Mass Media . R.. JR Dominick. Balle.Rokeach. cap. Polirom. Waveland Press Inc. Pasquier.. Sociologie de la Communication. London. Cand. cap. Global Problems and New Communications (consultativ) SEMINAR 11 5 . SB. Mass media si influentele lor.W. Paris. Global Glasnost. Fiske.164-229. 2003. Montchrestien. Consumul mesajelor mass media. in EM Rogers (ed). studiile culturale. cap. The Audience D. Stiinta comunicarii.SEMINAR 8 14-15. 1995. 1990. op.. Diverse teorii contemporane referitoare la impactul presei in "dezvoltarea" societatilor. Iaşi. Partea a V-a: Efectele si utilizarile mass media Fr. Aspecte internationale ale comunicarii de masa. Tankard. Hampton Press Inc. 2004. Polirom. Les attentes et les resistences individuelles J. Illinois. 1986. Communication and Development.. inovatie si tranzitie. Introduction. teoria "hegemonica" . De la fluxul liber al informatiilor la globalism si imperialism cultural SJ Cuilenburg. in P. New Perspectives on Communication and Development. Modelele efectelor limitate: teoria "fluxului in doi pasi". CNET. 258-269 Severin. Mass media si schimbarea sociala. Beaud et alii. Modelul "uses and gratification". 2001 J. unde si cum sunt receptate mesajele mass media. Iasi. Les Travaux sur la reception.

Dezvoltarea mijloacelor de comunicare in masa si nasterea " publicului". internet. Televiziunea si divertismentul casnic. Thiery Vedel. In ce conditii si de ce " media este mesajul". Noile tehnologii ale comunicarii. PUF. cap. Fotografia creeaza iluzia realului. Spaţiul public şi comunicarea. Forsdale.mirifica inventie.. G. Public Opinion. cap.. Pailliart (ed). 1998 D. re-modelarea 6 . Oralitatea. Ed. cap. Polirom. Comp. 1981. Communication in History. De la silex la siliciu. cap. Bucuresti. NY. Hennesy. Paris. Emery. Electricity Creates the Wired World. Ed. 1984 MW Gamble. 2001 Fr. cablul. L.. Noi tehnologii. TK Gamble.Comp.18. Polirom. Polirom. Communication publique et societe. Iasi. Presa . Introducere in presa scrisa si vorbita. G. noi provocari. Revolutiile comunicarii. 1991 James Curran. Iasi."un caine de paza" si o "a patra putere". Quebec. Opinion Gaetan Tremblay. Galaxia Gutenberg. Mass media si sfera publica. B. Tehnica. Castle Publ. Politica. in Mass media si democratia (antologie de Doru Pop). Longman. Les nouveaux medias. 2001 (consultativ) SEMINAR 14 23-24. Polirom. în I. Balle. in M. Iasi. Presa si lumea politica. De la agora antica la spatiul public modern. Miege.). cap. 1990. Bucuresti. Impactul presei asupra vietii politice: schimbarea strategiilor de comunicare politica. Crowley. scrisul si tipografia. Mass media si democratia: o reevaluare. Addison-Wesley Publ. The Medium is the Message M. Noi incursiuni in spatiul public (I si II) P. Democracy and the Opinion. The New Technology Patrice Flichy. Introducing Mass Communication. (consultativ) SEMINAR 13 21-22. cap.McLuhan. NY. Opinie publică şi dezbatere publică. Societatea cucerita de comunicare.. Edgar Morin Ed. "autostrazile" informatiei: spre un nou sat planetar. 1981. in in CJ Bertrand (coord). informarea si circulatia libera a ideilor. Radioul scurtcircuiteaza timpul. 2002 B. Monterey. O istorie a comunicarii moderne. Exercitiul democratic. McGraw-Hill Comp. 2000. radioul si televiziunea ca fauritoare de moduri specifice de a gandi lumea. Thayer (ed). Iasi. Gutenberg . Mass Communication and Publ. Satelitii. De la porumbelul calator la sistemul de editare. Iaşi.Giovanni (ed). L'oppinion publique. The Meaning of Public Opinion. 1975 (consultativ) SEMINAR 12 19-20. Telegraful si aparitia jurnalismului modern. P. Perspectives on Communication. Chambat. Polirom. Beauchamp (ed.

NY. 2001 Jean Mouchon. Journalism as a Profession. op. Leteinturier. in P. Statutul profesional al jurnalistilor. Polirom. 2001 TR Dye. Jurnalismul si cultura populara. Pailliart (ed). Ch. audiovizual. 1984. Mass media in Romania post-comunista. Iasi. Sparks (coord). 1989 (consultativ) SEMINAR 15 25. Dahlgren. Stock. cit. Starea presei romane. American Politics in the Media Age. EE Denis. Spaţiul public şi discursul public televizat. 2000 28. Polirom. Polirom. Paris. cap. Introducere in presa scrisa si vorbita. Seminarul 3 = cursurile 5 si 6. Polirom. Remy Rieffel. Profesiile din domeniul mass media. în I. Seminarul 8 = cursurile 14. Tendintele majore din presa scrisa. caracteristicile si efectele exploziei presei post-totalitare. Mass media si viata politica. Iaşi. senzationalismul. De la breasla la profesie. Lumea politica in viziunea mass mediei : dramatizarea. prezentarea exigenetelor didactice: Seminarul 2 = cursurile 2 si 3. Iasi. Seminarul 5 = cursurile 9 si 10. Spaţiul public şi comunicarea. in Mass media si democratia (antologie de Doru Pop). Introducere.. JC Merrill. cap. Seminarul 7 = cursul 13. Mass media si campaniile electorale. SEMINARELE In seminare vor fi discutate temele prezentate la curs in urmatoarea ordine: Seminarul 1 = organizarea grupei. invatamantul jurnalistic. MacMillan Publ. Seminarul 4 = cursurile 7 si 8. C. mediul profesional. Cauzele. in in CJ Bertrand (coord). Seminarul 9 = cursul 17. Polirom. 2002 R Cayrol. Iasi. Comp. Seminarul 10 = 7 . 2004 Doris Graber. Polirom. Polirom. binarismul. Basic Issues in Mass Communication. 2003 Peter Gross. H. Categorii profesionale marginalizate de jurnalisti. Evaluarea cursului. Cartes de presse. Iasi. sistemul legislativ. Ziegler. simplificarea. Colosul cu picioare de lut. Brooks Publ. 2001 JM Charon. L'influence politique des medias Peter Dahlgren.. 15 si 16. Ocupatii si profesii tangente jurnalismului. Introducere in presa scrisa si vorbita. 1993 ( consultativ) SEMINAR 16 26-27.discursului politicienilor. Putere mediatica si control guvernamental. Ed. Seminarul 6 = cursurile 11-12. Iasi.. Iasi. Mihai Coman. in in CJ Bertrand (coord). Comp.

19 şi 20. Seminarul 14 = evaluare. 8 . Seminarul 12 = cursurile 23 şi 24. Seminarul 13 = cursul 25. Seminarul 11 = cursurile 21 si 22.cursurile 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful