Kisokos

XI. ÉVFOLYAM 24. SZÁM
Kedves Ballagók!
A tudás gazdaság: minden ember saját tujadona, olyan, mint a szeretet. Akkor válik igazán értékké, ha megosztjuk másokkal. Nem fogy viszont el, mint az anyagi dolgok, hanem gyarapodik azáltal, ha másoknak is juttatunk bel le. Minél többet atádunk tehát tudásból, szeretetb l másoknak, annál gazdabbaknak tudhatjuk saját magunkat. Legyetek hát önz k a tudás megszerzésében és a szeretet birtoklásában, de nagyvonalúak és önzetlenek, ha megoszthatjátok másokkal. Köt djetek ezer szállal a hagyományokhoz, és legyetek türelemmel egymás iránt. Tegyétek ezt tudással és szeretettel, ez a tehetség f ismérve. Vagy ahogy a jelszónk hirdeti: tehetség, tolerancia, tradició.

2007. JÚNIUS
Búcsúdal
Felvételi példák gyötrik álmom: Az elemib l a gimibe vágyom, Agyam gondol, de mást mond ajkam Új világba nézek, ahol magam maradtam. Jöv beli tervem méretet öltött középsulis leszek, szívem döntött. Nem értem miért van ez, olyan jó lenne, Ha nálad maradnék, drága Péterréve. És félek, hogy a középiskola nem azt hozza, amire vágyom. De rájövök, csak átverés, hogy az életem útját járom. Régi képeim tartom kezemben, Els s koromban ilyen lehettem. Bárhová nézek, jó s rossz emlékek, Hát igen, ezek az elemista évek. El kell búcsúznunk az iskolától, A többi gyerekt l és tanártól, De ha mi elmegyünk, nem d l össze semmi, Ki-ki a maga útján akar nagyon boldog lenni. És félek, hogy a középiskola nem azt hozza, amire vágyom. De rájövök, csak átverés, hogy az életem útját járom. Végeztül, látod könnyem kicsordult: Mindenki egymásnak hátat fordul. Búcsúzom t led, édes jó hazám És tudásszomjamat csillapító drága iskolám.

Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között. Miért csillag a barát? És miért barát a csillag? Mert olyan távol van, és mégis bennem él? Mert az enyém, és mégis elérhetetlen? Mert az a tér, ahol találkozunk nem emberi, hanem kozmikus? Mert nem kíván tôlem és én sem kívánok tôle semmit? Csak azt, hogy legyen, és így, ahogy van; és ô van, és én vagyok, ez kettônknek tökéletesen elég? Nem lehet rá válaszolni. Nem is kell. De, ha nem is lehet, barátom iránt mindig azt fogom érezni, hogy csillag, a világegyetemnek rám ragyogása.

Sterbik László 8.3

Hamvas Béla
1. oldal

Kisokos

Kedves Nyolcadikosok!
Ez a várva várt nagy esemény annak az ideje, amikor az ilyenkor szokásos módon búcsút vesztek iskolátoktól, tanáraitoktól, egymástól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, tanultatok, szórakoztatok, dolgoztatok. Nyolc éve annak, hogy beléptetek az iskola kapuján, és otthagytátok az ovi játéksarkát, az óvó nénit. Azóta megismertétek egymást, összehaverkodtatok, összebarátkoztatok. A ballagás az el bbiek mellett egyben búcsúzás is eddigi életetekt l, bizonyos értelemben önmagatoktól is. Visszatekintés korábbi életutatokra, számadás, leltár az elmúltakról és el retekintés jöv tök, céljaitok felé. Búcsú az iskolától, ahol éltetek meghatározó idejét töltöttétek. Itt formálódott egyéniségetek a sokat látott és sok mindent megért falak között. Itt váltatok – úgymond – gyerekb l feln tté. Számtalan egyéni és közösen megélt élmény, az izgalommal szervezett és várt osztálykirándulások, különböz iskolai rendezvények, a mindennapi feladatok, nehézségek, a gyakran megélt öröm és bánat, számos siker és kudarc, id nként gondok és nehézségek, a tanulásban és az élet más területein...... Ti is a végére értek. Lezárult életetekben ez a nagy fejezet. Most elbúcsúztok a többé vissza nem tér , emlékeitekben az id múlásával egyre szebbé, összességében mégiscsak gondtalanná váló és boldog diákéveitekt l. Mit adtak, mit jelentettek és jelentenek számotokra ezek az évek? Mit kaptatok a nyolc év során, milyen emberekké váltatok? Felkészültetek-e kell képpen az egyre önálóbbá váló életetekben elkövetkezend eseményekre? Meg tudtok-e majd felelni a kihívásoknak? Tudtok-e majd helyesen és bölcsen dönteni, amiként az szükséges? Új feladatok, új kapcsolatok várnak rátok, új megpróbáltatásokkal kell majd szembenéznetek. Másokkal, mint eddig. További kérdésekkel és kételked gondolatok sorával lehetne még folytatni ezt az elmélkedést a múltra és a jövend re vonatkoztatva egyaránt. Miután pályát választatok, és elhagyjátok a jó öreg iskolátokat, sok-sok szerencsét kívánunk nektek, hogy helyt álljatok majd életetekben, és fontos hogy tudjátok: „ Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az els ifjúság évei. Azon láncok, amelyek akkor köttetnek, nem szakadnak el soha, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátainkban leltünk fel az egész világot” - írta Kölcsey Ferenc. A hetedikes tanulók nevében:

Kedves Mindannyian!
„Milyen jó volt eddig köztetek lenni, Sok-sok boldog napot együtt eltölteni. Minden szép dolognak vége szakad egyszer, Mégis azt kívánom: Soha ne felejts el! " Amikor még óvodások voltunk, nem tudtuk, mi vár ránk az iskolában. Mégis elérkezett az a nap, amikor félénken átléptük a nagy épület küszöbét. Barátságos környezet fogadott minket. A tanító nénik és el adóink segítségével osztályközösség lettünk és sok mindent átéltünk. Az egyszer tanulási napok mellett voltak szórakoztató napok és percek is. Még ma is mosolyogva gondolunk a gyermekheti kötélhúzásokra, focimérk zésekre, az álarcos felvonulásokra a piacon. Visszaemlékezünk, hogyan köszöntöttük fel n napon osztályunk leányait, vagy fordítva, a lányok milyen ajándékkal leptek meg bennünket, fiúkat, április elsejére. Most úgy érezzük érdekes volt az is, amikor a folyosón hasalva írtuk a házi feladatot, és rettegve figyeltük a tanár érkezését, vagy amikor sikerült egymást súgással kisegíteni a bajból, megmenteni az általunk elnevezett karótól. Sorolhatnám tovább az emlékeket, amik itt történtek velünk a nyolc év alatt. Ez a hosszú, de ma oly rövinek t n nyolc év elillant. Most a végéhez értünk. Köszönet mindazoknak, akik eddig segítettek bennünket, hogy végigmehettünk ezen a rögös úton. Köszönettel tartozunk az iskola minden dolgozójának, a titkárn knek, pszihológusoknak, az igazgató úrnak, akik mindig mindent megtettek értünk, hogy jól érezzük magunkat az iskolában, a mi közösségünkben. A szakácsn nek, aki ellátott minket finom uzsonnával, a takarítón knek, akik gondoskodtak arról, hogy tiszta és egészséges környezetben tanulhassunk, a mester bácsinak, akik mindenféle problémát megoldott és nem ismert lehetetlent. Végül, de nem utolsó sorban köszönet tanárainknak és szüleinknek, akik felkészítettek bennünket az életre. Feltárták számunkra az élet ismeretlen oldalait és tanácsokkal láttak el bennünket. Elmegyünk! De megigérjük, hogy dolgozunk, tanulni fogunk, hogy bebizonyítsuk, hogy tudunk és merünk haladni az életben, hogy büszkék lehessenek ránk mindazok, akik ismertek minket! „S a nagy tábla, válaszra vár, itt állok rég, Firkálgatom a modern élet nagy képletét. Puskám az nincs, senki sem súg, s ha nincs válaszom, A pálcáért nyúl az Élet tanár úr. " (Zoran) A nyolcadikos tanulók nevében:

Bartusz Krisztina 7.2

Dóka Ádám 8.2

A legfontosabb dolog a kommunikációban az, hogy meghalljuk ami nincs elmondva. Peter F. Drucker
2. oldal

Kisokos

Timi, Stikli, Ani, Iza, Márti, Csunya, Rocky, Friczi, Dóka, Nati, Oszi, Csigusz, Segal, Ági, Kupi, Sanyi, Kiki, Zebina, Berci
IDÉZET
„ Nemes ömbizalom, de ne az önhittség Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, Legnagyobb cél pedig, itt e földi létben Ember lenni mindig, minden körülmenyben” (Arany János) Dóka Ádám (Dóka) - Ádám a legjobb barátaim közé tartozik. Eddig színkit n volt, esélyes a Vukdiplomára. Több mint négy éve járunk néptáncra a Tisza M vel dési Egyesületben. Ádámról sokat elárul a külseje, ugyanis rocker. Kedvencei: Replika, Depresszió. Nagy a baráti köre, áll általában a középpontban. A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumba szeretne íratkozni. (Szalma Izabella) Péter Krisztián (Kiki) - Kiki szorgalmas, maximalista és figyelmes emberke. Kedvenc tantárgyai a biológia, földrajz, matemetika és magyar nyelv. Szeret sportolni, futni és úszni. Az utóbbi id ben kiderült, hogy szívesen szaval és imitál, természetesen sikerrel. A becsei gimiben folytatja tanulmányait. (Godó Imre) Recsó Anikó (Stikli) - Anikót els s korom óta ismerem. Az osztály egyik legszebb lánya, aki imád a középpontban lenni. Kedvenc tantárgya a torna, amib l kiemelked en teljesít. Az általános iskola után a zentai egészségügyi középiskolába szeretne íratkozni. Nagyon örülök, hogy osztálytársa lehettem nyolc éven át. (Péter Krisztián) Godó Imre (Rocky) - Godó egy figyelmes gyerek. A nyolc év alatt mindig nagyon hallgatag volt, habár az utolsó évben belébújt a kisördög. Tanulni nem szeret, meg is látszik az eredményén. Kanizsára szeretne íratkozni mez gépszerel nek.(Berec Zsolt)

3. oldal

Kisokos
Berecz Zsolt - Magas, sz ke gyerek. Külseje sokakat megtéveszt. Szende kinézet , de egy igen izgága gyerek, aki nem sokáig tud egy helyben maradni. Nincs olyan csintalanság, bunyó, egyéb rosszaság, amelyb l kimaradna. Tanulmányait Kanizsán szertné folytatni. Sok szerencsét kívánok neki, és ne felejtsen el! (Pecze Anikó) Pecze Anikó - Anikóval nyolc éve ismerjük egymást. Kedves lány. Szeret táncolni, szereti a zenét. Nem szeret a középpontban lenni. Anikó Becsén szeretne tovább tanulni a közgazdasági középiskolában. (Deák Csilla) Tóth Sándor (Sanyi) - Barna hajú és barna szem srác. Közepes termet . Szeret a középpontban lenni, ezért egy kicsit sokat beszél. Kedvenc id töltése a szavalás, gitározás, de édesapjának is szívesen segít. Az utóbbi id ben jó barátok lettünk. Zentán szeretné folytatni tanulmányait a Bolyai Tehetséggondozóban. (Heged s Ágnes) Deák Csilla - Csilla kedves, szorgalmas, segít kész és mosolygós lány. Barna hajú és szem , sportosan öltözköd , fiús alkat. Nagyon érdeklik a különféle gépek, ezért szeretne Adára menni középiskolába. (Tóth Sándor) Ricz Ármin (Frici, Armando) - Ármin barna szemmel és földszín , égnek álló hajjal rendelkezik. Magasságát tekintve a középtermet ek közé tartozik. Szeret szavalni és ezt eredményesen is teszi. Órákon aktív. Kedvenc tantárgyai a földrajz, a történelem, a magyar nyelv, a biológia. Kedvenc id töltése a zongorázás és az olvasás. Magyarországon szeretne tovább tanulni a szegedi Piarista Gimnáziumban. (Kupecki Krisztina) Heged s Ágnes (Ági) - Barátságunk óvodás éveinkre nyúlik vissza. Már akkor is jókedv és barátságos volt mindenkivel. Szeme zöld, haja pedig homokszín . Kiskora óta szereti a néptáncot és tagja a Tisza M vel dési Egyesületnek. A labdajátékok közül a röplabdát kedveli legjobban. Az általános iskola után a zentai egészségügyi középiskolába szeretne bejutni. (Ricz Ármin) Kupecki Krisztina (Kriszta) - Krisztinát ötödikben ismertem meg. Szeme színe barna, haja szintén barna. Közepes termet . Órákon kevésbé aktív, amúgy is nagyon csendes. Három éves iskolába szeretne tovább menni, cukrásznak. (Rus Nataša) Kiss Norbert (Csunya) - Norbit óvodás korom óta ismerem. Míg másoknak tabu a matematika, játszva oldja meg a példákat. Azokat a tantárgyakat szereti, amelyeket nem fejb l kell tanulni. Kedvenc id töltése a bulizás, zenehallgatás és pecázás. Adán szeretné folytatni tanulmányait. (Krizsák Márta) Kiss Tímea (Timi) - Mindig mosolygós, magas lány. Szorgalmasan tanul. Kedvence a sport. Szívesen olvas, hallgat zenét, bulizik. Jó barátn . Zentára szeretne menni fogtechnikusnak. Kívánom, hogy a célját elérje. (Pintér Zoltán) Rus Nataša (Nati) - Nataša közepes tanuló. Kedvenc tantárgya a torna. fodrász és kozmetikus szeretne lenni. Ez a szak Becsén nyílik. Örülnék, ha Nataša elérné célját. (Kiss Norbert) Krizsák Márta (Márti) - Mártát els osztályban ismertem meg. Alacsony termet , hosszú hajú, zöld szem lány. A tanulást nem annyira kedveli. Jeles tanuló. Szabad idejében szeret sétálni, tévét nézni, olvasni. Tanulmányait a becsei m szaki középiskolában szeretné folytatni. (Bozsóki Dániel) Bozsóki Dániel (Dani, Zebina) - Az els osztályban ismerkedtünk meg. Azóta is tart a barátságunk. Testalkatát nézve magas. Jókép srác. Imád sportolni és futni. Sok szép eredményt ért el eddig. Futballozni is nagyon szeret és jól is tud. Pillanatnyilag a becsei focicsapatban rúgja a b rt. Nyolcadik után külföldön tanul tovább, Orosházára megy a sportgimnáziumba. (Kiss Tímea) Pintér Zoltán (Segal, Pipi) - Zoltán alacsony, barna hajú, és szürke a szeme! Közepes tanuló. A barátok mindig számíthatnak rá, mert segít kész és talpraesett. Minden helyzetben talál megoldást. Becsére szeretne tovább menni férfi fodrásznak. (Dóka Ádám) Szalma Izabella (Iza) - Izabellának, amióta csak ismerem, hosszú, barna haja van. Tengerkék szemével mindig mindenkit elb völ. Színkit n tanuló. Óvodás kora óta a Tisza M vel dési Egyesület tagja, szeret táncolni, imádja a néphagyományokat. sportol is. Rendszeresen jár röplabdaedzésekre. Becsén szeretné folytatni tanulmányait a gimiben. Remélem sikerül neki! (Recsó Anikó) Szabó Nándor (osztályf nök) - Amikor a negyedik osztályt befejeztük, fájó szívvel búcsúztunk el a tanító nénit l. Eljött az ötödik osztály. Az 5.2 osztályf nöke Szabó Nándor tanár úr lett, aki aztán a tornát tanította nekünk. Els órán megismerkedtünk, az évek során pedig a bandát egy igazi osztállyá kovácsolta össze. Mindig segített minket a helyes út kiválasztásában. Mellénk állt ha kellett, és támogatott bennünket. Felkészített minket az életre s ellátott bennünket sok okos és jó tanáccsal. Mindannyian büszkén mondhatjuk, hogy a 8.2 osztályba jártunk, s aki minket eddig elkísért, az Szabó Nándor volt. Köszönjük! (A 8.2 osztály nevében: Dóka Ádám) Tanító nénink - Az óvodát elhagyva nagy sóhajjal az iskolába indultunk. Az els naptól féltünk a legjobban, de félelmünk nem tartott sokáig, mert egy kedves tanítónéni fogadott bennünket: Gallusz Bolyos Aranka. Nagyon figyelmesen és odaadóan tanított bennünket. Mindig megértette a problémáinkat és segített azok megoldásában, szinte volt a második anyukánk. Sokszor voltunk rosszak, de sohasem kiabált velünk még akkor sem ha igazán megérdemeltük volna. Rengeteget küzdött azért, hogy felkészítsen minket a fels osztályok nehézségeire. Most, itt a nyolcadik osztály végén szeretnénk köszönetet mondani a fáradozásáért, amit azért tett, hogy elindítson minket a nagybet s ÉLET felé. (A 8.2 osztály nevében: Péter Krisztián)

4. oldal

Kisokos

Brigi, Kriszti, Ancsa, Kulcsi, Sanyi, Vuvi, Tina, Reni, Sziszi, Nóra, Rigacs, Oszi, Stetó, Krisztián, Móni, Timi, Faragó, Pityu, Klaudia, Tomi
Idézet
„Minden nap megsz nik valami, amiért az ember szomorkodik. De minden nap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni.” Herakleitosz Horváth Renáta (Reni) - Haja és a szeme barna. Csöndes lány. Kedvenc id töltése a zenehallgatás és a tévézés. Gy jti a képeslapot és a verseket. Kedvenc együttese a Kárpátia, Ossian, Tankcsapda. Hármas tanuló. Szünetekben legjobb barátn jével, Mónival lóg. Ámor nyila ritkán találja el, de ha mégis, azt csak Móninak mondja el. Fodrász szeretne lenni. Remélem sikerül! (Zórád Valentina) Sterbik László (Laci) - László magas termet , szeret hegedülni. Kedvenc együttesei a Depresszió és a Tankcsapda. Hobbija a karate, a népzene és a foci. Kit n tanuló. Sok versenyen vett részt. Laci a becsei gimnáziumban szeretne tovább tanulni. (Horváth Renáta) Faragó Attila (Tisla, Faragó) - Ati szereti a rockzenét. A tanulás nem az er ssége, de ha akarna, még kit n is lehetne. Sokszor szerelmes. Mindig rendes a lányokkal. Hosszú haja miatt már sokan megszólták. Kedvenc tantárgya a torna. Imád focizni. Nagy focirajongó. Kedvenc csapata a Barcelona. Ez miatt sokszor össze is diskuráltunk. a Jedinstvóban játszik. Moholon vagy Szabadkán szeretné folytatni a pályafutását. (Párduc Szilvia)

5. oldal

Kisokos
Párduc Szilvia (Sziszy) - Els osztálytól színkitün tanuló. Rövid, vállig ér barna haja és zöld szeme van, közepes termet . Kedvenc id töltése a focizás, nagy focirajongó. Szívesen beszélget a barátn ivel. Mindig segít kész. Tanulmányait Becsén szeretné folytatni, a közgazdasági középiskolában, kés bb pedig Hódmez vásárhelyen. A legjobbakat kívánom neki. (Börcsök Brigitta) Börcsök Brigitta(Brigi) - Szép, fekete, hoszú hajú lány. Az óvodában ismertem meg. Barátságos, jó tanuló. Segít kész, Szereti a tájképeket és a röplabdát. Kedvenc együtesei: Tankcsapda, Ossian. Szereti Marilyn Manson stílusát. (Fábián Roland) Fábián Roland (Buvi) - Els s korom óta ismerem. Kissé visszahúzódó, de barátságos gyerek. Roland szereti az állatokat és van is neki egynéhány. Hármas tanuló, de lehetne jobb is. Kék szeme és barna haja van. Roland a becsei középiskolába szeretne menni szakácsnak.(Öreg Endre) Öreg Endre (Rigacs) - Endrét az els osztályban ismertem meg. Jó barátnak tartom. Közepes tanuló. Hobbija a pecázás, barkácsolás. Sötétbarna hajú, zöld szem és közepes termet . Ha egy kicsit rossz kedvem van, akkor biztosan felvidít. Sokat ügyetlenkedik barátaival. Még nem tudja, hogy hol folytassa tanulmányait, de remélem, hogy jó szakmát választ. (Horváth Tímea) Horváth Tímea (Timi) - Timivel els óta egy osztályba járunk. Szerintem nagyon segít kész és rendes mindenkivel. Küls re egy közepes magasságú, hosszabb barna hajú, vékony és a nagy többség szerint szép lányt látunk. Az iskolában szorgalmasan tanul, ezt jegyei is mutatják. A továbbtanulás terén még bizonytalan, de szerintem jól fog sulit választani.(Lejkauf István) Lejkauf István (Pityu) - Pityut els s korom óta ismerem. Világosbarna hajú és sötétbarna szem ifjú. Szereti, ha a lányok körülzsongják. Kit n tanuló, bár nem ez a kedvenc elfoglaltsága. Szívesebben tölti idejét barátaival. Jó osztálytárs, mindig számíthatunk rá. Ha a tréfáról van szó, sohasem fáradt. Sok sikert kívánok neki a további tanulmányaihoz. (Szabó Krisztina) Szabó Krisztina (Kriszti, Tini) - Krisztivel ötödikes korunk óta ismerjük egymást. Jó barátn k lettünk. Közepes termet , rövid barna haja, és barna szeme van. Szeret segíteni másoknak, és ha bármir l kérdik, megmondja a véleményét. Adára szeretne menni ruhatervezésre, vagy számítógépkezelésre. (Sterbik Klaudia) Sterbik Klaudia (Klau) - Hosszú barna haja és zöld szeme van. Kedvenc tantárgyai a rajz, torna, biológia. Amit kevésbé szeret, az a fizika és a kémia. Klau szeret beszélgetni, barátkozni, sétálni, zenét hallgatni, szórakozni. Jeles tanuló. Azt még nem döntötte el, hogy hová megy iskolába. Remélem, mire kell, jól dönt. (Sindeles Mónika) Sindeles Mónika (Móni) - Móni jó tanuló. Szeret mindenkivel társalogni. Hobbija a zenehallgatás, görkorcsolyázás. Szereti a rockzenét. A röplabdázás is a kedvencei közé tartozik. Jó barátn . Nyolc év alatt nagyon megkedveltem. Csókára szeretne menni középiskolába, fodrásznak.(Kulcsár Nóra) Kulcsár Nóra (Nóri) - Nóri aranyos kislány. Hosszú haja mindig rendezett. Az órán figyelmes. Sok fiút elkápráztat ragyogó szemével. De nem mindenki nyeri el kegyeit. Még nem tudja pontosan, merre visz az útja a nyolcadik osztály után.(Faragó Attila) Párduc Krisztián (Tesvír) - Krisztián a legjobb barátom, aki mindenben segít. Szereti a motorokat, a sebességet, na meg a lányokat. Krisztián Becsére megy iskolába szakácsnak vagy szobafest nek. Sok sikert kívánok neki. (Horváth Sándor) Horváth Sándor (Sanyi) - Els s korom óta ismerem. Szégyenl s gyereknek látszik, de aki jobban ismeri, tudja, hogy ez nem így van. Testvérével együtt szeret zenélni. harmonikán játszik. Szereti megmondani a véleményét. Azt is megtudtam, hogy nem szeretne továbbtanulni. (Ernyes Anita) Ernyes Anita (Ancsa) - Ancsa szép lány. Kedvenc színe a rózsaszín. Nem igazán szeret tanulni. Szeret szórakozni. Barátságos, és a fiúkkal is jól el tud beszélgetni. Szabad idejében zenét hallgat, komputerezik vagy tévézik. Ancsa fodrász akar lenni. (Párduc Krisztián) Kulcsár Szabolcs (Kulcsi) - Hosszú hajú, kékszem gyerek. Szeret csajozni, számítógépezni, focizni, zenét hallgatni. Kedvence a rockzene. Jó barát, lányokkal kedves, mindenben lehet rá számítani. A tanulás nem a kenyere, de nem gyenge tanuló. Órákon mindig lehet vele ügyetlenkedni, még ha rossz kedve is van. (Öreg Tamás) Öreg Tamás (Tomi) - Tamás hosszú barna hajú, kék szem fiú. Karatéban ért el szép eredményeket, feketeöves. Hobbija a zenehallgatás. Szereti a rockzenét. Tomi egy igaz barát, vele bármit meg lehet beszélni. Jó tanuló. (Kulcsár Szabolcs) Zórád Valentina (Tina) - Tina jó barátn . Imádja a focit. Kedvenc focicsapata a Manchester United. Szereti a rockzenét is. Kedvenc együttesei: Kárpátia, Tankcsapda. Jó barátn k vagyunk. Vele mindent meg tudok beszélni és sokszor együtt oldjuk meg a problémákat is. Titoktartó lány. Fodrásznak szeretne tanulni, amihez én sok szerencsét kívánok. (Párduc Szilvia) Az osztályf nök - Az osztályf nökünk Bicskei Piroska. biológiát tanít az ötödikt l a nyolcadikig. Ötödik óta az osztályf nökünk. Mindig segített a problémák megoldásában. Ha valami gondunk van, vele meg lehet beszélni. Nagyon sokat beszélgetünk a jöv r l, a továbbtanulásról. A tanárn minden leckét érthet en elmagyaráz. Minden gyerek szeret az órájára járni, és szereti a tanárn t is. Ha befejezzük az iskolát, az oszi nagyon fog hiányozni. (Párduc Szilvia, Horváth Tímea, Ernyes Anita) Tanító nénink - Az alsó osztályokban Csányi Valéria tanító néni tanított bennünket. volt az, aki bevezetett a bet k és számok világába. Nagyon szerette az osztályát, és mindig számíthattunk rá. Köszönettel tartozunk neki fáradozásaiért és az segítségével elért sok-sok jó eredményünkért. Sok
sikert kívánunk neki a következ osztályaihoz. (Párduc Szilvia, Horváth Tímea, Ernyes Anita)

6. oldal

Kisokos
szakra tervezünk jelentkezni, Becsén. Utána Hódmez vásárhelyen folytatnám tanulmányaim a határ rségi szakon. Sok embernek tetszik az ötlet, de van akinek nem. Már lassan hét éve röplabdázom. A lányokkal hetente háromszor tréningezünk. Nagyon szeretem ezt a sportot és a suli után is szeretném tovább fejleszteni tudásomat. Nem várom a ballagást, mert hiányozni fognak a barátaim, a tanárok, a sok veszekedés, az órák alatti beszólások és még sok más is. Remélem, sikerül bejutnom a kiválasztott iskolába. Sterbik László 1992. május 6-án születtem az újvidéki kórházban. Egy átlagos 8–os diák vagyok, aki szereti a rockot, ugyanakkor a teljes más, de nagyon szép népzenét is. Szabad id mben hegedülök, karatezok. Szeretek barátkozni, szórakozni. Els osztálytól negyedikig Csányi Valéria tanítón nevelt és alakított minket. Emlékszem, els nap óriásinak t nt ez a sárga épület. Mára már olyannyira „hozzánk n tt”, hogy nem tudom, hogyan fogok majd t le megválni. 5. osztálytól Bicskei Piroska biológiatanárn vette át osztályunkat. Lassan-lassan nyolcadikosokká cseperedtünk. Egy kicsit szokatlan volt minden nap táskástól vándorolni minden terem elé, de kés bb ez már nélkülözhetetlennek t nt. Ma nyolcadikos vagyok, elérkezett az az id , amikor pályát kell választanom. Választásom a becsei gimnáziumra esett. Ha sikerül a felvételi, bizonyára oda íratkozom. Végül minden nyolcadikosnak kívánom, hogy sikerüljön a felvételi és legyen bel lük az, amit szeretnek, de iskolánkhoz mindig térjenek vissza és ne hagyják elveszni emlékeikben. Pecze Anikó Az idén betöltöm a tizenötödik életévemet. Az általános iskolát befejezem és elkezdek egy újat. Sokan állítják, hogy életemnek egy szakasza lezárul és egy másik veszi kezdetét. Részben egyezem is ezzel a mondással, hiszen véget ér a gyermekkorom. Útjaink elválnak. Ett l a nagy változástól félek, hiszen kiszakadok a biztonságos környezetb l. Nem tudhatom, hogy mit szán nekem a jöv . Vannak álmaim, ábrándjaim, mint minden embernek. Ezek

Lejkauf István 1992. 3. 27-én láttam meg a napvilágot Zentán és ez után fenekest l felforgattam szüleim életét. A többséghez képest elég korán kezdtem óvodába járni, elejében kissé félénken, majd egyre jobban beleéltem magam az óvodás életbe. Ez id alatt kissé csintalan voltam. 1999-ben egy „új élet” várt rám, az iskolás élet, amit akkor nagyon vártam, ma azonban már másképp vélekedek. Az els négy iskolás évem az alsó tagozatban nagyon vagány volt – hasonlóan óvodás éveimhez. Tanító nénim Csányi Valéria sok érdekes dologra megtanított a négy év alatt. Az elkövetkez négy fels s évem a sok új tanárral és tantárggyal felettébb érdekesen telt el, persze ott is akadtak kisebb-nagyobb csínytevések. Ez a pár év gyorsan eltelt. Sok új barátra tettem szert, nemegyszer elkapott a szerelem is. Sok új dolgot tanultam meg, aminek szinte biztos, hogy hasznát veszem a nagybet s életben. A következ négy évet az életemb l valószín leg gimnáziumban töltöm. Remélem, a régi barátaimmal feln tt koromban is ugyanolyan jóban leszünk, mint most. A továbbtanulást meg majd még az Isten adja, ha adja, habár szeretnék egyetemre vagy f iskolára is tovább menni. Párduc Szilvia 1992. augusztus 12-én születtem Zentán. Két év óvoda után sírva indultam az iskolába. Ott egy nagyon kedves tanító néni várt, Csányi Valéria. megtanította az alapvet dolgokat, amit kés bb mindenütt használhattam. De nem csak számolni, olvasni vagy írni tanított meg, hanem küzdeni is. Ha sírtam valami miatt, mindig azzal biztatott, hogy küzdjek és nem lesz semmi baj. Kés bb az ötödik osztályban Bicskei Piroska lett az osztályf nököm. Az segítségével kaptam meg a diplomámat. Második osztályos korom óta járok táncolni és énekelni. Több csoportnak voltam a tagja, de a legrégebb óta a Tiszavirág tánccsoportba járok. A táncosokkal már sok helyen jártunk külföldön és belföldön is. Régóta az volt az álmom, hogy fényképész legyek, de kiderült, hogy nincs fényképész-középiskola. Az egyik barátn mmel, Anikóval az adminisztrátor

7. oldal

Kisokos
az álmok lehet, hogy nagyratör ek, és nem tudom, képes leszek-e megvalósítani ket, de nagyon szeretném. Szeretném, ha szüleim büszkék lennének rám, és hogy fáradozásuk meghozná gyümölcsét. Szüleim és én is azon a véleményen vagyunk (ami a továbbtanulást illeti), hogy: Becse, közgazdasági. Hogy miért? – ezt kérdezik legtöbben. A válaszom nagyon egyszer : Ez az iskola jó alapokat ad a jöv mhöz. Az általános iskolában, föls ben nemigen vettem részt versenyeken. Nyolcadikban magyar nyelvb l indultam versenyen, aminek meg is lett az eredménye: a községben 3. helyezést értem el. Nyolcadik végére sajnálom igazán, hogy más versenyre nem mentem. Remélem a jöv m sikeres lesz, és boldogulni fogok az életben. versenyeredményeimet továbbra is tartottam és azóta sem adtam alább. Az évek során kezdtem feltalálni magam és sikerült rendszerezni id beosztásomat, így bele mertem kezdeni újabb elfoglalatságokba. A nyelvek mindig is könnyen mentek, s t néha alig állt be a szám, ezért is bátorkodtam néhány újabb nyelvvel b víteni tudásomat, így most tanulom a német, az angol, és a szerb nyelvet. Kezdetben a szerb nyelvvel egy kissé szenvedtem, de mivel naponta hallottam csengését, lassan kezdtem érteni, majd megtanultam beszélni is. Néhány sportágat is z k: karatézok és asztaliteniszezek, ez mellett továbbra is úszok és futballozok. Abban a kis szabadid mben, ami marad, egy újabb hangszert sikerült elsajátítanom, a gitárt. Persze, a barátokra mindig is volt és van is id m. Naponta együtt szórakozunk. Most vége az általános iskolának, eljött a búcsúzás ideje. Új helyre kerülök, így a családtól, a barátoktól, s tanároktól is elköszönök. Remélem, bárhova is megyek, majd sok új barátra lelek.

Dóka Ádám 1992. 03. 03-án születtem Zentán. Háromévesen elindultam az óvodába. Itt egy új környezet fogadott, de könnyen beilleszkedtem. Az volt a szép id , egész nap csak játszottunk meg aludtunk. Kés bb aztán iskolás lettem. Már nagyon vártam a sulit. Alsóban nagyon rosszak voltunk, mindenféle csínyeket követtünk el. Ötödikes koromban föls s lettem. A föls t l én kifejezetten féltem, de aztán gyorsan megszoktam a környezetet, jól ment a tanulás. Hatodikban fizikából még községi versenyre is mentem. 3. helyezést értem el. Most nyolcadikban megindult a kocsim. A suli futballistáival els k lettünk Becse községben. Ezzel megtört a jég, s nagy elszántsággal gyakoroltam ismét a fizikát meg a matekot. Meg is lett az eredménye, mert matekból és fizikából is 1. lettem a községben. Els s korom óta járok fociedzésre és néptáncra is. Sajnos, a focit mostanra abbahagytam, de azért még mindig imádok edzeni. A néptáncot szeretem, és az sem mellékes, hogy vele és általa szebbnél szebb helyekre jutok el! Pl. Ukrajnába, Magyarországra. Szeretem a rockzenét. Hobbim a gitározás, de gitárjátékomon még sokat kell csiszolnom. Szeretek még számítógépezni és internetezni is. További tervem, hogy megpróbálok bejutni a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumba. Tóth Sándor 1993. január 22. -én születtem Zentán. Iskolai tanulmányaimat Szegeden kezdtem. Már az els osztályban sok versenyen vettem részt: mesemondó-, szavaló-, szépíró-, úszó- valamint zongoraversenyen. Versenyszellemem azóta is csak n tt. Az általános iskola harmadik osztályától Péterrévén járok iskolába. Gyorsan beilleszkedtem új környezetembe, annak köszönhet en, hogy könnyen barátkozom. Kít n tanulmányi és

Bozsóki Dániel 1992. október 20.-án születtem Újvidéken. Az óvodában kis butuska voltam, és mindig a játékon járt az eszem. Kiskorom óta sportolok. Imádom a futballt. Nyolc éve edzek, és most a becsei FK BEČEJ tagja vagyok. Alsóban sokat játszottunk, föls ben azonban más lett a téma. Többet kell tanulni, és kevesebb id marad a játékra. Kedvenc tantárgyaim a biológia, matek és a torna. A községben biológiaversenyen 3. helyezést értem el, de sokkal inkább dicsekedhetnék a tornából elért eredményeimmel, mivel három éven át a fociban els k voltunk Becse község területén. Szabad id mben szeretek a NET-en lógni, futballozni, barátkozni, utazni, televíziót nézni. Zeneiskolába is jártam, fél évig. Egy bizonyos oknál fogva abbahagytam. Nem tudom, hogy helyesen tetteme. Most nyolcadik végén el kell búcsúznunk egymástól. Mindenki másfelé veszi az irányt barátaim közül. Én külföldön szeretném folytatni tanulmányaimat. Orosházán felvételiztem a sportgimnáziumban, és ott szeretnék tovább tanulni, de a lehet ségek közül nincs kizárva a becsei gimnázium sem.

8. oldal

Kisokos
Recsó Anikó 1992. október 31-én születtem Újvidéken. Már akkor is nagy gondot okoztam. A mamám állandóan azzal volt elfoglalva, hogy nehogy halottak napján szülessek, mert az szerencsétlen nap. A mamám kiskoromban rengeteget vigyázott rám, mivel anyu és apu is dolgozott. Nagyon ragaszkodtam hozzá, s minden hét végén nála is aludtam, egészen a 6. osztályig. Sajnos, kés bb mindig több lett a tanulnivaló, így hanyagoltam az ottalvásokat. A tanulmányi eredményemmel meg voltak elégedve, hisz mindig színkit n voltam. Sajnos 7. osztály félévekor lett három négyesem, de évvégére sikerült ezeket kijavítanom. 6. és 7. osztályban eljutottam a becsei futóversenyre, ahol sikerült elérnem a 3. helyet. Idén legalább a 2. helyezést szeretném megszerezni. Nagyon szeretek ismerkedni, tavaly például megismerkedtem a futóversenyen egy lánnyal, akivel azóta is tartom a kapcsolatot. Remélem, idén is ott lesz. Már izgulok a felvételi vizsga miatt, pedig még messze van a június. Anyuékkal rengeteget vitázom otthon azon, hogy hova tovább. Szeretnék gimibe menni, de anyu szerint menjek egészségügyi középiskolába, hogy ha befejezem, legyen diploma a kezemben, amivel majd tudok munkahelyet találni. Lehet, hogy megfogadom a tanácsukat és Zenta felé veszem az irányt. Orvos szeretnék lenni. Remélem sikerül, kés bb esetleg sebész leszek. De ez még mind a jöv titka. Ricz Ármin 1992. 10. 30-án jöttem a világra. Kisgyerekként nagyon szerettem beszélni, szerettem az ovis jelmezbálokat, a görög mitológiát és a gyufásdobozokat. Els színpadi fellépésem is ovis koromhoz köt dik. Egy mesemondó verseny volt az els ugrás a „világot” jelent deszkák felé. Nyitott, érdekl d természet vagyok. Az emberi test anatómiája éppúgy leköt, mint a kémiai kisérletek, vagy a szürrealista festészet. Általános iskolás éveim során azért mégis a legmeghatározóbb a földrajz iránti szeretetem. Ez a tárgy rengeteg szépséget rejt magában, olyasvalamit, ami felöleli az egész világot. Már két éve részt veszek a községi földrajzversenyen, tavaly els , idén második helyezett lettem. Alapfokú zeneiskolába is járok, már hat éve. A komolyzene, a zongorázás megnyugtat, táplálék a lelkemnek. Említettem már a színpadot. Igen, a versmondás régóta fontos számomra. A szavalás egy játék, üzenetközvetítés, a nyelvünk dicsérete. Számos szavalóversenyen vettem részt. A Nemes Nagy Ágnes verseny kétszeres els helyezettje, az evangélikus szavalóverseny második helyezettje vagyok. Idén pedig továbbjutottam a nemzetközi Anyám fekete rózsa verseny dönt jébe, Magyarországra. Színjátszással is próbálkozom, játszom a Szívügyek cím darabban, szeptembert l pedig Golding: A legyek ura cím m vének f szerepl je leszek. Érdekel még a történelem is. Úgy gondolom, hogy fontos a múlt ismerete. Idén társaimmal együtt részt vettünk egy 1848-as szabadságharcot feldolgozó történelemversenyen, ahol els díjban részesültünk. Szeretem az idegen nyelveket, németül, angolul tanulok, mert egy idegen nyelv és kultúra ismerete kiszélesíti világnézetünket. Szeretem a vicceket, a jókedvet, a futást és az osztálytársaimat. Nyolcadikosként elérkeztem életem egyik mérföldkövéhez. Hogy mit is kaptam útravalóul? Tudást, nevelést, útbaigazítást, társakat. Bízom abban, hogy gimnáziumi éveim során tudásanyagom b vülni fog, még több tapasztalatra teszek szert, és kialakul majd egy stabil értékrendem, amihez majd igazodni tudok feln ttként is. Péter Krisztián 1992. június 15.-én születtem Zentán. Arra az id szakra, amikor még nagyon kicsi voltam, nem emlékszem, de az óvodás évekb l már dereng valami. Az óvodában sok leend osztálytársat ismertem meg, akikkel életreszóló barátságot kötöttem. Ekkor még nem igazán tör dtünk az élet problémáival, inkább a játék járt a fejünkben. Amikor els be indultam, kicsit féltem az új környezett l, de gyorsan megbarátkoztam ezzel a helyzettel is. Emlékszem, angolra is els ben kezdtem járni. Igazán furcsa és nehezen beszélhet nyelvnek t nt. Más csoportokra és órákra is jártam. Eddig végig színkit n voltam, amit nyolcadikban is szeretnék megtartani. Szeretem a biológiát és a körzeti versenyen els helyezett lettem, s t még a köztársasági versenyre is eljutottam. Részt vettem magyarból szavalóversenyeken, matekból a Kenguru logikai megmérettetésen, kémiából (IV. hely), történelem (I. hely) és még sorolhatnám a versenyeredményeim. Legnehezebben az olyan tantárgyak mennek, amib l számolni is kell, de ez nem jelenti azt, hogy nem szeretem ket. Az általános iskola befejezése után a becsei gimnáziumba szeretnék íratkozni, feln tt koromra

9. oldal

Kisokos
pedig szeretném a mikrobiológia minden csínjátbínját elsajátítani. A péterrévei iskola nagyon a szívemhez n tt, ezért rendkívül nehéz lesz búcsút venni t le. Az osztálytársaimtól, a barátaimtól és a szeretett tanáraimtól, akik eddig életem minden kis filmkockájában szerepeltek. Szalma Izabella 1992. szeptember 4-én láttam meg Zentán a napvilágot. Szüleim már el bbre vártak, de kicsit „késtem”. Az ovis éveim gyönyör ek voltak, csupa játék, szórakozás. Az iskola már kicsit más volt, jött a tanulás. Szerencsére az ovis barátok nagy részével egy osztályba kerültem, ezért nem volt olyan nehéz a beilleszkedés. Gallusz B. Aranka lett a tanító nénim. Harmadikban elkezdtem angolra járni anyu javaslatára, Hajdú Izabella tanárn höz. Negyedikes koromban elkezdtem táncra járni a kiscsoportba. sszel el is jutottam velük Harkányba, a szüreti fesztiválra. Ötödikben új osztályf nököt kaptunk, Szabó Nándort, az iskola egyik tornatanára. Hamar megismerkedtem az új tantárgyakkal. A rajzórákat nagyon szerettem, azóta is a kedvenc tantárgyaim közé tartozik. Hetedikben informatikára kezdtem járni Árpás tanár úrhoz az iskolában. A második félévben Siófokra mentem a tánccsoporttal, ellátogattunk Tihanyba is, s ott meglátogattuk az apátságot. A Tisza M vel dési Egyesület énekcsoportjával min sítettek lettünk Siófokon. Azóta több helyre is hívtak bennünket. A nyár végén Ukrajnába és Szlovákiába utaztunk. Sok nevezetességet megnéztünk, többek között a Vereckei hágót is. Harkányban sok barátot szereztem, mindmáig kapcsolatban vagyok velük. Eljött a nyolcadik osztály. Az utolsó évem az iskolában. Eddig nem szereztem diplomát, a versenyeken nem értem el helyezést. Ezért izgalmasnak indult ez az év is. Jelentkeztem hát magyarversenyre, amire Tóth Piroska tanárn készített fel. Könny nek t ntek a példák, s sok izgalom után megtudtam az eredményt: harmadik lettem. Majd kiugrottam a b römb l az örömt l. Ezt vártam, hogy végre nyugodt lehessek. Nyolcadikban kezdtem el kémia csoportra járni, amit Szabó Andrea tanárn vezet. Sok érdekes kisérletet végzünk. Közeledik az év vége. Még nem vagyok biztos a jöv mben, ezért gimnáziumba szeretnék menni, Becsére. Szimpatikusnak t nik a tanári pálya, de az állatokat is szeretem, ezért állatorvos is szeretnék lenni. E két szakma közt mérlegelek. Remélem, valahogy sikerül négy év múlva választanom, a középiskola után. Nagyon jó volt itt az iskolában, sok mindenen mentünk át együtt az osztállyal. Biztosan nehéz lesz elválni barátaimtól és az iskolától.

Az én testvéremet Zórád Valentinának hívják. a 8.3 osztályba jár. Mi együtt szoktunk jönni az iskolába. Büszke vagyok, hogy nyolcadikos a testvérem. Szomorú vagyok, hogy ezentúl nem együtt fogunk járni. (Zórád Edvin 1.2) Az én testvéremet Párduc Szilviának hívják. Fantasztikus tesó. Az alakja kövérkés, a haja barna, a szeme zöldes. A hobbija a röplabda. Nekem mindig segít a háziban, ha valamit nem érték. Mindig megmagyarázza és aztán külön ír példákat is. Titoktartó, mindig elmondhatom neki a titkomat, és nem kell félnem, hogy elmondja a szüleinknek. Segít anyukámnak f zni, takarítani. A tanulásra is szorít id t, ezért színkit n . Nem értem, én nem olyan gyakran segítkezek otthon, mint , és mégis csak négyes tanuló vagyok. Jószív , mert ha Magyarországra megy a táncosokkal, mindig hoz nekem valami ajándékot. Ha kap valamit, megosztja velem. Ha bajban vagyok, mindig kihúz a csávából. Becsére akar menni tovább adminisztrátornak. T le királyabb tesó nincs a világon. Igaz, néha összekapunk, de aztán kibékülünk. Nagyon szeretem Szilviát és a másik tesómat, Angélát is. (Párduc Endre 6.3) Testvéremet Fábián Rolandnak hívják. Haja sz késbarna. A szeme zöld. Nyolcadik osztályba jár. Jószív , mindent megoszt velem. Minden nap tornázik és tanul. Este szeret tévézni, ezért reggel alig tud felkelni. Nagyon szereti az állatokat és a növényeket. Szabadidejében horgászik. Kedvenc sorozatai: Flipper, Rex, Walker, Dr. Haus. Szivesen hallgat magyar nótákat. (Fábián Csaba 3. 3) Nem is tudom, hogy kezdjem el! egy átlagos hétköznapi ember, bár... Piros arcán amikor végigfut a nap fénye, akkor gyönyör , de az áll neki a legjobban, amikor mérges! Jegyei, hát... elmegy, bár volt egy-két ciki is közöttük! Szóval, tanulni szeret, csak hát felelni és ellen rz t írni azt nem annyira! Nemegyszer veszekszünk semmiségeken, utána persze nyomban kibékülünk! Olykor-olykor kiakaszt, de ennek ellenére a legjobb tesó a világon!!! (Szabó Szabina 6.2) Bevallom, nem örülök, hogy a testvérem már nyolcadikos. az a hosszúhajú Ati a 8.3-ból. Eddig minden reggel együtt keltünk fel és aztán együtt mentünk a suliba. Jöv re sajnos ez már nem így lesz. A tesómnak vannak rossz tulajdonságai is, de ezeket inkább nem sorolom, tehát maradok a jóknál. Mindent elmesélhetek neki magamról, nem mondja tovább, sok hasznos tanácsot is ad nekem. Nagyon szeret hülyéskedni társaságban. Imádja a rockzenét, amit velem is megszerettetett. Kedvenc együttesei a Tankcsapda, Depresszió, Kárpátia, Kom, Slipkont, System of a down, Lordi, és még szereti Merilyn Mansont zenéjét is. A zene mellett szeret focizni, igazi Barcelóna-rajongó. Róla nem lehet elmondani, hogy nagyon csajozós típus, inkább egy lányt szeret, de azt nagyon. Nem szeret

10. oldal

Kisokos
tanulni és ez az eredményein is meglátszik. Azt, hogy hol folytatja tovább tanulmányait, még nem döntötte el. Nagyon sajnálom, hogy elmegy ebb l a suliból, de hát múlnak az évek...(Faragó Timea 6.3) A mi testvérünk, Krisztián nyolcadikos. Örül neki, mert tanulni nem szeret. Ha lehetne, elkerülné az iskolát. Az esze mindig a pecán jár. ugyanis nagy horgász. Hét év után rájött, hogy szakács akar lenni. Lassan már be is fejezi a nyolcadik osztályt. Reméljük, hogy sok szép emléke marad az iskolából, és az életben feltalálja magát. (Párducz Krisztina és Karolina) Az én testvéremet Kulcsár Szabolcsnak hívják. A 8.3 osztályba jár. Sz késbarnás hajú. Kék szem , magas és vékony. Szeret sportolni, az idén már kétszer is volt futballmérk zésen. Okos, segít kész, jószív . Szeret számítógépezni. Négyes tanuló. Autómechanikusnak szeretne tanulni, ezért középiskolába Adára fog menni. Szerintem ez jó szakma. Ha délután megy majd az iskolába, hiányozni fog a napi beszélgetés és veszekedés. Sokat szoktunk veszekedni, de én bizom benne, hogy a szíve legmélyén épp úgy szeret engem, mint én t. Szeretem, mert az én testvérem, és sok szerencsét kívánok neki a továbbtanuláshoz. (Kulcsár Hortenzia 4. 2) A testvéremet Recsó Anikónak hívják. Világosbarna a haja és a szeme színe is barna. Vékony testalkatú és szeret öltözködni. Szeret vásárolni, mint minden lány. Minden reggel, amikor a suliba megyünk, elöbb kel fel mint én. Hétvégén pedig képes délig is aludni. Szeret takarítani, de valahogy az asztalán mindig rendetlenség van. Szeret zenét hallgatni, mikor ideges, néha még énekel is hozzá. Sokat szoktunk beszélgetni és meghallgatom a problémáit. Zentára akar menni iskolába. Remélem, sikerül neki, habár sajnálom, hogy elmegy ebb l a suliból. (Recsó Éva 2.4) Az én testvéremet Pecze Anikónak hívják. Szeptemberben lesz tizenöt éves. Vállig ér , sz késbarna haja van. Világoskék szem és közepes termet . Közöttünk csak tizenhat hónap korkülönbség van, így már az óvodába járást is együtt kezdtük. Eleinte majdnem olyanok voltunk, mint az ikrek. Sokszor egyforma ruhákat kaptunk, csak más-más színben. Ez id vel megváltozott, hiszen már nem tudjuk elviselni, ha egyforma a ruhatárunk. Rá mindig lehet számítani. Örömmel segít, ha megkérem valamire. Ha a véleményét kérem ki, szintén válaszol. Szeret sportolni. Nyolcadikban elkezdett röplabdára járni. A tesóm szeret beszélgetni, társaságba járni és szórakozni. Régebben szégyenl sebb volt, mint most. Egy szakasz az életében lezárult. El sem tudom képzelni, hogy milyen lesz majd, amikor már nem lesz itt az iskolában. Ez a nyolc év gyorsan elszállt. Anikó most már pályaválasztás el tt áll. Remélem, hogy amit választ, azt a munkát örömmel fogja végezni. Jó lenne, ha továbbra is ilyen jó és segít kész testvér maradna. (Pecze Edina 6.2) Újra itt a nyolcadikosok búcsúztatása. Ebben az évben az én n vérem, Ágnes is elbúcsúzik az általános iskolától. azt mondja, nem az iskolát sajnálja, hanem az osztálytársait, akikkel sok-sok éven át jó barátságban volt, s most el kell t lük válnia. Ágnes komoly lány és én mindig számíthatok rá. Ha kell, akkor a tanulásban, ha kell, akkor másban is szívesen segít. még nem tudja pontosan, milyen iskolát választ. Remélem, jól dönt majd, mert mindig komolyan megfontol mindent. Azt kivánom neki, hogy találjon kedvére való iskolát. (Heged s Gábor 5.4) Az én testvéremet Tóth Sándornak hívják. A haja fekete, a szeme barna, a termete közepes. Nagyon szeret sportolni, úszni, karatézni, kosárlabdázni, asztaliteniszezni, valamint gitározni és zongorázni. A tanulmányi eredménye jó. Becenevei: Sácó, Sakica, Sanyi. a zentai gimnáziumban szeretné folytatni tanulmányait. Én nagyon örülök, hogy ilyen nagy testvérem van. Sok szerencsét kívánok neki az életben. (Tóth Zoltán 5.3) Az én testvérem Deák Csilla. Küls re barna hajú, barna szem lány. Szeret focizni, s t mi több, imád a komputer el tt ülni. Ha lehet, soha nincs otthon. Segit kész, jószív . Legtöbbet a szerbben segít, mivel szerinte egy mukkot sem értek hozzá. Habár nem látszik rajtunk, mégis szeretjük egymást. Tervei szerint apáca szeretne lenni, de sokan nem tartják jó ötletnek, így már is kevésbé biztos benne. Szerintem az informatika és a számítógép való neki. De bárhogy is dönt, én és a szüleim vele vagyunk. Nagyon szeretem t, bízok benne, hogy valóra váltja, amit akar. (Deák Tamara 6.3) Az én testvéremet Rus Natašának hívják. A 8.2 osztályba jár. Haja és szeme színe barna. Kedvenc hobbija a tánc. Szeret f zni és tanulni. Hamar megsért dik és mindjárt sír. A tesómmal néha veszekedni szoktunk, de azért nagyon szeretem. Örülök, hogy ilyen tesóm van. Hiányozni fog a suliból. (Juhász János 3.2) Az én testvéremet Bozsóki Dánielnek hívják. Daninak szép fekete haja van, magas, száznyolcvanegy centiméteres. Barna a szeme. Szeret futballozni. Szívesen számítógépezik, és meg is tudja javítani azt. Sok barátja van, minden pénteken és vasárnap mennek a központba. Szeret tanulni és iskolába járni. Az én testvérem jószív és figyelmes. Sokat segít a házi feladat elkészítésében. A hobbija az alvás, a foci és a számítógép. Ez mellett szeret horgászni. Még nem döntötte el, hogy hol folytatja a tanulmányait. Lehet, hogy Magyarországra megy. A testvérem nagyon jó ember, szeret engem, én is t. Hiányozni fog, ha már nem jár ebbe az iskolába. (Bozsóki Dávid 4. 2) Az én testvéremet Sterbik Lászlónak hívják. Magas, kékszem fiú. Szeret hegedülni, karatézni és focizni. Nagyon jó tesó. Néha még játszik is velem. Jöv re már középiskolás lesz. Becsére jár majd iskolába. Nagyon büszke vagyok, hogy ilyen nagy tesóm van. (Sterbik Laura 2.2)

11. oldal

Kisokos
osztálytársainkra is. Az els nap üdvözöltek bennünket és megkaptuk az osztályf nökünket, aki az els órán elmondta az iskola szabályait. Beszámolt arról, hogy milyen új tantárgyaink lesznek, amit még eddig nem ismertünk, és megkaptuk az órarendet is. Ahogy átnéztük, rögtön kiszúrtunk három tantárgyat, hogy azok biztosan újak. Az els az anyagismeret, a második a mechanika, a harmadik pedig a számítógépek és programozás. Van több olyan tantárgy is, amelyet nyolcadikban tanultunk, de most nincsenek. Ilyen pl. a zene, biológia, földrajz, és a képz m vészet, de ez nem jelenti azt, hogy másodikban ezek nem fognak lenni. Az els szaktantárgy, amivel megismerkedtünk, az az anyagismeret volt. A tanárunk elmondta, mit fogunk tanulni: különböz anyagok forrás- és olvadáspontját, diagrammokat és még hasonló dolgokat. Egy kicsit féltünk t le, de a tanárunk megnyugtatott minket, hogy nem fog nehéz lenni. A második szaktantárgy a mechanika. Ebb l a tárgyból is elmondták, hogy miket fogunk tanulni. Pl:a mechanika tárgyát, az ágait, hol alkalmazzák és még sok mást. Az utolsó szaktantárgy a számítógépek és a programozás volt. Ezt vártuk a legjobban, mert órákon a számítógépekkel fogunk foglalkozni, programokat fogunk rajta készíteni. Akit érdekel a számítógép, és szeret rajta dolgozni, annak itt a helye Adán, a M szaki Iskola számítógépes és programozó szakán. Persze, más szakok is vannak, pl: maró és esztergályos, textilipari munkás autómechanikus, villanyszerel , számítógépek elektronikusa, és köt , varrón , és a következ évben nyílnak új szakok is, építészet, négyéves textilipari munkás, és CNC gépkezel .

Hogyan tovább nyolcadik után
Nyolc év után a zentai egészségügyi középiskolát választottam második otthonomnak. Szülészn gyógyászati szakra járok. Azt gondoltam, hogy ez a szak áll hozzám a legközelebb. Els nap nagyon furcsa volt, hogy új suliba és f leg busszal megyek. Az új osztálytársaimmal gyorsan összebarátkoztunk. Nagyon összetartó kis osztály lettünk. Egyetlen fiú sincs az osztályban. A szülészet szerintem valóban olyan „lányos” foglalkozás. Tantárgyakból van b ven. Sajnos sokat is kell melegíteni a széket, ha jó jegyeket akarunk. F leg az anatómiát tanuljuk a legalaposabban. Ebb l a tantárgyból hetente írunk ellen rz t és gyakran felelünk is. Szeretem tanulni és ezért nem esik nehezemre, mert érdekel az emberi test felépítése. Az ápolástan ellenben már egészen laza. F leg gyakorlatunk van. Igaz, még csak ágyazni tanulunk és más ilyen alapvet dolgokat. Néha, amikor rossz kedve van a tanárn nek, akkor felelünk vagy esetleg felmér t írunk. Az els segélyen nagyon érdekes. Sajnos, minden félévben csak egy hétig van. F leg a sebek bekötözését tanuljuk, kötözéseket elhelyezni a testen vagy els segélyt nyújtani. A másik nehéz tantárgy a latin nyelv. Ebb l aztán van mit tanulni. Meg kell tanulni a szavakat, mondatokat helyesen elolvasni és utána lefordítani magyar nyelvre. Nyevtanból is akad pár nehéz dolog, amit teljesen el kell sajátítani, ha pozitív jegyet szeretnénk. A földrajz egy kicsit húzós. Órán nem szabad megszólalni, olyan csönd van, hogy még a légy zúgását is meg lehet hallani. Nem olyan szörny ez, meg lehet szokni és persze alkalmazkodnod kell. Sokszor elmarad néhány óránk. Ilyenkor a parkban vagy egy kávéházban beszélgetjük ki magunkat. Ha kedvünk van, sétálunk egyet a központban. Inkább délután szeretek suliba menni, mert akkor nem kell reggel fél hatkor kelnem. Amikor délel ttös vagyok, hajnali hatkor indul a buszom. Ha elkésném, mehetnék az orvosi rendel be magyarázkodni, hogy igazolást kapjak. Elég egy pár igazolatlan óra, és máris választhatunk másik sulit magunknak. Szerintem ez egy jó középiskola. Mindenkinek ajánlom, aki szereti az egészségügyet. Én nagyon szeretem ezt a szakmát, amit választottam, és a suliba is szívesen járok.

Krisztián, Pusztai Krisztián, Kalapos Attila, Péter Szabolcs, Huttyai Zoltán, Nagy Bertold

1. Krizsák Krisztina 1. 3 Egészségügyi Középiskola, Zenta
Már nyolcadik végén eldöntöttük, hogy milyen szakra szeretnénk íratkozni, ha sikerül a felvételi vizsga. Persze, nem csak ezt az egy szakot írtuk fel a kitöltend lapra, de az volt a célunk, hogy sikerüljön erre a szakra bejutni. Mikor kitették az iskola ajtajára a felvételi teszt eredményét, mindenki izgult, vajon sikerült-e. A péterréveiek közül öten jutottunk be az adai M szaki Középiskola számítógépes és programozó szakára. Természetessen örültünk, hogy lesz ismer s az osztályban, de kíváncsiak voltunk az új

A becsei M szaki Iskolába járok, a számítógépek elektrotechnikusa szakra. Mikor beíratkoztam ebbe az iskolába, nem is sejtettem, hogy mi fog rám várni. Elejében nagyon furcsa volt minden. Mintha els s elemisták lennénk, a tanárok jönnek az osztályunkba, mivel nincs elegend terem. De f leg az az érdekes, hogy az órák közti szünetben mindenki szabadon elhagyhatja az iskola területét. Három óra után van tizenöt perc szünet, a többi öt perces. Van az udvarban egy informatika terem, ahol pentium 4-es számítógépek vannak. Itt els osztályban csak alapdolgokat tanulunk, pl: Microsoft Word használata, internetezés, és van még egy számítógépes terem, ahol a m szaki rajzok és ábrázoló geometria tantárgyunk van. Itt az 1. félévben lapra rajzolunk, 2. félévben pedig már számítógépen. Különböz programokba készítünk áramköröket, de más összetettebb rajzokat is. A gimnázium épületében van gyakorlati oktatásunk. A gyakorlati munka mellett még elmélet is van. Ez is csupa áramos dolgokkal van tele (megtanuljuk,

12. oldal

Kisokos
hogy mit mivel és hogyan lehet összekötni, hogy ne üssön agyon az áram senkit sem). A legnehezebb az elektrotechnika alapjai. Itt jó logikával kell rendelkezni, hogy el tudjuk képzelni, mi hogyan m ködik a valóságban. Ellenállás, kondenzátor, áramgenerátor... állandóan ezeket a kifejezéseket halljuk. Ez a pár tantárgy, amir l írtam, ezek a f tantárgyak. Ezen a szakon els osztályban van zene, szerb, magyar, fizika, történelem, kémia, torna, földrajz, német (angol), hittan (polgári). Ebben a suliban van még fodrász, lakatos, autómechanikus, autóvillanyszerel szak. Ez egy fiús iskola, de attól függetlenül lányok is kitanulhatják ezen szakmák bármelyikét. Az én osztályomban is van négy lány és huszonhat fiú. Elejében nehezen tudtunk, mi lányok beilleszkedni a fiúk közé. Most már nagyon tetszik ez a szakma, mert a számítógépeken alapszik majd a jöv m. Érdekel a számítógép bels szerkezete, és ezt mind megtanulhatom. Már elképzeltem, hogy az iskola befejezése után hogyan programozok és hogyan javítom majd a számítógépeket. Ezt a szakot mindenkinek ajánlom, tehát hajrá!

Mû Szalma Dóra, Mûszaki Középiskola, Becse

Nyolcadik után a zeneközépiskolába íratkoztam. Azért döntöttem így, mert a zenét már kiskorom óta szeretem. Ebben az iskolában nagyon családias a hangulat. Az iskola tanulóinak száma mindössze 100 körül van. Négy szak nyílik minden évben: Elméleti szak: Ide azok járnak, akiket jobban érdekel a zene elméleti oldala. E szak f tantárgyai a szolfézs, a zeneelmélet és a harmónia. Én erre a szakra íratkoztam. A másik szak a hangszer-szak. Ide el adóm vésznek induló gyerekek járnak. A harmadik a szólóénekszak. Itt természetesen az ének kapja a legnagyobb hangsúlyt. Az idén nyílt meg el ször a legújabb szak, a hangmérnöki szak. Ez f leg számítógépes munkán alapszik, de ez a szak is igényel zenei el tudást. Ami az általános tantárgyakat illeti, két nyelv kötelez : angol vagy német, és mint második idegen nyelv francia vagy olasz. A második idegen nyelv nem választható. Minden második generáció kapja ugyanazt a nyelvet. Én franciát tanulok. Van még fizikánk, anyanyelv, környezetnyelv, biológia, történelem, informatika. Az érdekes az, hogy matematika ebben a középiskolában egyáltalán nincs. Helyette számos szaktantárgyat tanulunk, hangszerismeretet, vezénylést, zongorát, szolfézst, harmóniát, és korrepetíciót. Ebben az iskolában rengeteg individuális óra van. Ez azt jelenti, hogy az órán mindössze egy tanár és egy diák van jelen. Itt még elméleti lehet ség sincs a puskázásra. Máskor viszont össznépi órák vannak, például kóruson, amikor az iskola összes diákja, szerbek, magyarok, els st l negyedikesig mindenki együtt énekel.Ja, és még egy fontos dolog: Ezt biztosan nem tudták err l az iskoláról: Ez az épület régen a n i börtön épülete volt. Nekem nagyon tetszik ez az iskola. Remélem, négy év alatt sem változik meg róla a véleményem.

Hamarosan itt az év vége, ami azt jelenti, hogy vége a negyedik osztálynak, és ezzel elbúcsúzunk a tanító nénit l. A neve Gallusz B. Aranka. Haja a válláig ér, termete pedig közepes. Öltözete divatos. Már az els osztálytól kezdve szeretjük t, és is szeret bennünket. Valójában mi nem igazán tudunk visszaemlékezni, de a tanító néni gyakran mesél rólunk, hogy milyenek is voltunk négy évvel ezel tt. Mindig nagyon kedves és megért volt velünk. Ha gondunk vagy panaszunk volt, meghallgatott bennünket és igazságosan cselekedett. Sokszor segített és jó tanáccsal látott el minket. Soha nem tett különbséget közöttünk, mindenkit egyformán szeretett. Mindenben támogatott és biztatott, megmondta a saját szinte véleményét. Mindannyian hálásak vagyunk neki, még ha sokszor nem is érezhet , mert volt, amikor nem fogadtunk szót. Olyan gyorsan elmúlt ez a négy év! Sok szép id t töltöttünk együtt. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ilyen tanító nénink volt, és reméljük, hogy a következ generáció is ennyire szeretni fogja t.

Németh Anett 4.2

Az én tanító nénimet Csányi Valériának hívják. Minket már negyedik éve tanít. Mikor els be indultam, nem tudtam írni és olvasni sem. Minden olyan idegennek t nt. Nem voltak jegyek, és a tanító néninek mégis valahogy különbséget kellett tennie a jó és a rossz között. Csillagokat osztott és szóbeli dicséreteket. Leginkább ellen rz t írat velünk. A rosszul sikerült ellen rz t nem nagyon engedi javítani. Ez egy kicsit rossz. A bet k írásánál szereti a pontosságot. Néha kiabál, és sokszor meg is van az oka, mivel most már nem els sök, hanem negyedikesek vagyunk. Szeretem, amikor tornaórán röplabdázik velünk. Segít kész és megérzi, ha valami gond van. Sosem panaszkodik ránk. A négy év lassan a végéhez ér. Búcsút kell venni a tanító nénit l és kívánom, hogy továbbra is ilyen jó legyen.

Szabó Viktória 4.3

„Az igazi szeretet megsokszorozza a szeretetre és a másoknak adásra való képességet. A másik ember iránti szeretetben az igazán szeretô az egész világot szereti.” Fromm

Bolyos Miklós I.b. Zenei Középiskola, Szabadka

13. oldal

Kisokos

Szavalóversenyen Magyar nyelv
Nemrégen, egészen pontosan 2007. 03. 10-én reggel az iskola el tt várakozott a mi kis csapatunk. Rajtam kívül még voltunk sokan: a nyolcadikasok közül Szalma Izabella, Pecze Anikó, Lejkauf István és Sterbik László, a hetedikesek közül Bartusz Krisztina, Szalma Judit, Solymosi Laura, Kiss Csaba és Mezei Gábor, a hatodikasok közül pedig Brusznyai Glória, Koszorús Zoltán és persze én. Az ötödikesek sem maradhattak ki a csapatból. Közülük Mester Szabolcs, Kinka Tamás és Takács Enik vett részt a versenyen. Végre megérkeztek a tanárok is és elindulhattunk Becsére a Pet fi Sándor Általános Iskolába. Odaértünk és megtudtuk, hogy ki melyik csoportba került. Fél órát vártunk és utána elkezd dött a verseny. Bementünk a termekbe, ahogy a ránk felügyel tanárok szólítottak bennünket. Mikor bementünk, elkaptuk a teszteket és kitöltöttük ket. Miután készek voltunk, átadtuk és kimentünk a teremb l. Szórakozásképpen elmentünk a Zipperbe vásárolni. Amikor visszamentünk, a fiúk fociztak, a lányok pedig beszélgettek a matekosokkal és sétáltak. Végre eljött az eredményhirdetés ideje, mikor megtudtuk, ki ért el helyezést és kinek hiányzott a helyezéshez egy pár tized pont. Hazaértünk, és senki sem szomorkodott. Örülünk ennek a versenynek, és annak, hogy közülünk sokan helyezést értek el és továbbjutottak a körzeti versenyre, amelyet az idén Piroson tartottak meg a Szent Száva Iskolában. A körzeti versenyen Takács Enik 5.4, Koszorús Zoltán 6.3, Mezei Gábor 7.3, Kiss Csaba 7.2 és Solymosi Laura 7.3 képviselték iskolánkat.A finom reggeli után izgatottan gyülekeztünk a tantermek el tt. Bevonultunk az osztályokba, és lázasan kezdtünk a tesztek kitöltéséhez. Hamarosan a lámpalázunk elt nt és higgadtan körmöltünk tovább. A tesztlapokat átadva fellélegeztünk és elhagytuk a tantermeket. Ezután felderít útra indultunk a faluba. Nem túl sokára megszülettek az eredmények: Gabi és Lári els illetve második helyezéssel továbbjutott a köztársasági versenyre. Boldogan tértünk haza, hiszen részt vehetünk a magyar verseny dönt jén. 2007. 03. 22-én rendezték meg a Népkönyvtár hagyományos tavaszi szavalóversenyét. A Samu Mihály Általános Iskola fels s tanulói vettek részt rajta, köztük mi is. Legtöbb szavaló Pet fi Sándor és József Attila költeményeib l választott, de más költ kt l is hangzottak el (pl. Reviczki Gyula, Ács Károly) szebbnél szebb versek. A zsüritagok személyében két nyugalmazott tanárn t illetve tanítón t és a könyvtárvezet n t ismerhettünk meg. Az 5. és 6. osztályosok közül sokan hosszabb verseket választottak, amelyeket szépen szavaltak el, de a rövidebb költeményeket is gyönyör en szavalták. Voltak szomorú és vidám hangulatú versek. Miután befejez dött a szavalás, a zsüri komoly megbeszélést tartott. Egy kis izgalom után elérkezett az eredményhirdetés. A nyertesek közé: Brusznyai Glória, Zubcsik Ágnes, Sánta Emese, Pecze Edina, Szabó Szabina és Nagy Imre tartozott. k jutottak tovább a Költészet napjára szervezend ünnepségre, amelyet a színházban fognak megtartani. Nekünk nagyon tetszett ez a szavalóverseny, és vannak közöttünk olyan tanulók is, akik úgy érzik, hogy szeretnének jöv re is részt venni ezen a versenyen. Az idén a 7. és 8. osztályos tanulók versenyén és szép eredmények születtek: Ebb l az alkalomból az eredményes tanulók könyvjutalomban részesültek, valamint a költészetnapi m sorban is részt vehettek. Ezek: Nagy István, Solymosi Laura, Szalma Judit, Tubik Hajnalka, Bozsóki Dániel, Pecze Anikó, Péter Krisztián, Ricz Ármin és Tóth Sándor.

8.2 Pecze Anikó 8.2, 6.3 Deák Tamara és Koliger Márta 6.3

Német nyelv
Kicsit idegesen, de örömt l telten ébredtem szombat reggel, mikor a német és angol verseny volt iskolánkban. A versenyen hat németes és kb 30 angolos vett részt Óbecse község iskoláiból. A verseny el tt az iskola egyik termében uzsonnáztunk, beszélgettünk, és izgatottan vártuk a tesztírás kezdetét. Közben néha belepillantottunk az anyagba. Elérkezett a nagy pillanat. A versenyz ket két terembe osztották. Megírtam a tesztet, minden tudásomat összedobva. Végül a versenyz k közül els lettem. Sajnos nem volt elég pontom hozzá, és így az oklevelemre második helyezést írtak. Így is továbbjutottam Karlócára, a körzeti versenyre. Itt már teljesen más volt minden. Sokat adtak a szövegértésre. Három tesztet írtunk. Az els a hallás szerinti megértés. A felügyel tanár felolvasta, majd be kellett karikázni a helyes választ. A második teszt szintén ilyen jelleg volt, csak azt mi magunk olvashattuk el. A harmadik a nyelvtanteszt volt. A maximum pontszám 40 volt, a

6. Fekete Renáta 6.3 7.3 Mezei Gábor és Solymosi Laura 7.3

14. oldal

Kisokos
továbbjutást pedig a 35 pont jelentette. Nekem 32 pontom lett, amivel negyedik helyezést értem el. Örültem a megmérettetésnek, mert csiszolhattam a nyelvtudásomat. földrajzzal. Élvezettel foglalkozom vele, szinte várom a földrajzórákat. Kihívást, élményt jelent egy-egy ország feltérképezése, a folyók, városok után való kutatás. A földrajz mindig leny gözött. Ismeretlen tájak, fogalmak, képzeletbeli utazások a térkép által. Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy az idén én vehetek részt a fölrajzversenyen. Lelkesen készültem rá, nem versenyként, hanem szellemi játékként fogtam fel. Igaz, voltak izzasztó kérdések, de a feladatok többsége nem okozott nehézséget. Ez a verseny, az ott elért 2. hely még nem végállomás, én szeretném továbbfejleszteni tudásomat ebb l a tárgyból.

Képzõmûvészet

8.3 Sterbik László 8.3

Az iskola fels s tanulói részt vettek az Egészségvédelmi Intézet vajdasági szint pályázatán, aminek témája: Az anyatej, a legjobb táplálék. Iskolánkból Filip Andjelković 8.1 tanuló I. díjat érdemelt, Fábián Dávid 5.2 osztályos tanuló pedig III. helyezett lett. Ugyancsak az Egészségvédelmi Intézet által kiírt másik pályázaton, amelynek témája az egészséges táplálkozás, Takács Leona 5.2 tanuló I. díjban részesült, Albert László 5.2 osztályos tanuló pedig II. helyezett lett. Iskolánk tanulói részt vettek még a Nemes Nagy Ágnes képz m vészeti pályázaton. Tóth Árpád: Aranyfelh cím versének illusztrációjáért Csábi Szabina 6.3 osztályos tanuló I. díjat kapott. Két olyan képz m vészeti pályázaton is részt vettünk, melynek eredményét lapzártáig még nem kaptuk meg. Ezek: A Sterija-játékok pályázata, amelyre csuhéból és gipszb l készült babákat küldtünk. A másik pályázat pedig az EPS pályázata (Szerbiai Energiaszolgáltató), amelyre szintén elküldtük a diákok munkáit. Készülünk még a Magyar Szóban megjelent, A település, ahol élek cím pályázatra, valamint az Európa öröme cím pályázatra. Ez mellett természetes részt veszünk munkáinkkal a péterrévei Uborkanapok alkalmából kiírandó pályázaton is.

Ricz Ármin 8.2

Fizika
A fizikatanárn hónapokon keresztül készített fel bennünket a versenyre. Lázasan készültünk. Készült három hatodikos, egy hetedikes és két nyolcadikos tanuló. Amikor eljött a verseny napja, még egyszer er t vettünk magunkon és nekifutottunk. 120 percen át küzdöttünk az 5 példával. Két óra várakozás után megtudtuk az eredményeket. Sajnos a péterréveiek közül csak nekem sikerült helyezést elérnem. Els lettem. Nagyon örültem és boldog voltam, hogy bizonyíthattam a megmérettetésben.

Matematika

Dóka Ádám 8.2

tanárnô Megyeri Márta, tanárnô

Történelem
Becsén a Pet fi Sándor Általános Iskolában rendezték meg a vetélked t. A verseny témája: az 1848-as forradalom volt. Az utazást Becsére szerencsésen megoldottuk az István apukájának segítségével. A megmérettetésen három péterrévei és két becsei csapat vett részt. Sokat készültünk erre az eseményre. A mi csapatunk a második helyet érdemelte ki. Ez nagy öröm volt számunkra. A díj egy 1000 dináros utalvány a Zserbó cukrászdában. A csapattagok Kiss Csaba, Bartusz Krisztina, Poltura Kristóf, Szécsényi Csongor és Sz nyi Szabolcs. Az iskolánkból a nyolcadikosokat Sterbik László, Pecze Anikó, Péter Krisztián, Heged s Ágnes, Ricz Ármin képviselte. k els helyezést értek el. A jutalmuk egy színházlátogatás. A harmadik péterrévei csapat, melynek tagjai Solymosi Laura, Szalma Judit, Tubik Hajnalka, Madarász Ádám és Nagy István voltak, harmadik díjban, vagyis könyvjutalomban részesültek. A legszebb énekért Solymosi Laura különdíjat érdemelt ki. Pet fi Sándor Márciusi ifjak cím versét Ricz Ármin szavalta. El adásáért els díjat kapott.

Március 10-én volt a községi matematikaverseny. Már nagyon vártam ezt a napot. Második éve megyek versenyre és nagyon megszerettem. Reggel kilenc órakor indult az autóbusz innen Péterrévér l. Mindnyájan felszálltunk a buszra, s nemsokára oda is értünk Becsére, a Zdravko Gložanski Általános Iskolába. Az iskola tantermeinek ajtajára ki voltak írva a neveink, így tudtuk, hogy ki hol lesz. Tíz óra lett, a verseny elkezd dött, mindenki elfoglalta a helyét. Elkaptuk a feladatokat és elkezdtünk dolgozni. Öt példát kaptunk, minden példa húsz pontot ért, tehát összesen száz pontot lehetett összegy jteni. Két óra hosszánk volt a példák megoldására. Mindenki izgatott volt, vajon hogyan fog sikerülni. Szerintem jól elmúlt a verseny, igaz, én nem értem el helyezést, de remélem legközelebb sikerülni fog. Iskolánkból persze nem csak én versenyeztem. Rajtam kívül még többen vettek részt a versenyen. Helyezéseket is hoztunk haza.

Orosz Éva 6.3

Földrajz

Sz nyi Szabolcs 7.2

Vannak olyan tantárgyak, melyeket kedvetlenül, kényszerb l tanul az ember, és vannak olyanok, melyek elsajátítása örömet okoz. Így vagyok én a

15. oldal

Kisokos
Egy napon jelentkeztem a matektanárn nél, hogy szeretnék versenyre menni. Hetente kétszer kellett különórára járnom az egyik barátommal. Minden osztályból egy diák mehet versenyre. Kett nk közül ezek szerint csak az egyikünk mehetett volna, de mivel az 5.4-b l senki sem jelentkezett, ezért mindketten mehettünk. Amikor elkezd dött a verseny, és kiosztották a teszteket, a célomat, hogy helyezést érjek el, még lehetetlennek tartottam. A veseny után, amikor megtudtam, hogy 2. lettem, majd szétcsattantam az örömt l. 77 pontot értem el, ezért továbbjutottam a körzeti versenyre. Ott is sikeresen megoldottam a feladatokat, és 62 pontom lett. Ezzel a 3. helyezést értem el, de sajnos az 5.eseknek ezen a szinten befejez dik a verseny. Nagyon örültem az eredményemnek..

Nagy Imre 5.3

Informatika
2007. április 28-án részt vettem az informatika köztársasági versenyen, amit Belgrádban tartottak. Hogy ez megtörténhessen, természetesen jól kellett szerepelnem a községi versenyen, utána pedig a körzeti versenyen is helyezést kellett elérnem (természetesen). Közel 60 tanuló volt még rajtam kívül e rangos versenyen. Korán indultunk. Miután leszálltunk a buszról, a várostérképen megkerestük az épületet, ahol a versenyt tartották. Az utca gyorsan meglett, de az épületet nehezen találtuk, s t még egy kicsit el is tévedtünk. Amikor végre megérkeztünk a verseny színhelyére, elhelyezkedtünk a megnyitóra. Mindannyian kaptunk egy ajándékcsomagot. A verseny a teszt írásával kezd dött. Ez sajnos nem nagyon sikerült nekem. Ezután következett a programom megvédése. A dokumentációmat el ször nem ismerték el, mert nem szerbül íródodott, de tanárom végül is a helyszínen lefordította és megkaptam a maximális pontszámot rá. A program megvédése közben már nem is voltam izgatott, mert számomra ez a rész a legérdekesebb. Mindezek után egy jutalom ebédet kaptunk a közeli McDonalds étteremben Az eredményhirdetésre kés délután került sor. Mint kiderült, a számomra kíváló 10. helyen végeztem. Jöv re is szeretnék indulni ezen a versenyen, mert igazi élményben volt részem ezen a napon. Remélem sikerülni fog.

Biológia
Az idén április 21.-én, szombaton került sor a körzeti biológia versenyre, Újvidéken. Péterrévér l nyolcan vettünk részt a községi versenyen, ahol szép eredményeket értünk el, de csak én jutottam tovább. A nyolcadikosoknál volt egy harmadik helyezettünk, Péter Krisztián, a hetedikeseknél két harmadik helyezett, Solymosi Laura és Szalma Judit, és egy második helyeztett, azaz én. A helyezések ellenére az elért pontok alapján csak én jogosultam a továbbjutásra. Újvidéken összesen kétszázötvenen voltunk biológusok, akik között én voltam az egyetlen magyar nemzetiség diák. A teszt elég nehéz volt, így csak hatvannégy pontot értem el, ami kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz. Habár egyetlen helyezést sem mondhattam a magaménak, elégedett voltam, mert már nekem ez is nagy dolog volt, hogy részt vehettem a vesenyen.

Szécsényi Csongor 7.2

Kémiaversenyen
Kémiaversenyre már eleve késve indultunk, szóval nagyon jó kezdés volt…. Kicsit idegesek is voltunk, hiszen csak az idén kezdtünk el ismerkedni ezzel a tudománnyal. Na de azért nem volt olyan rossz a helyzet. Sikerült elmenni a tanárn ért, s irány a becsei Samu Mihály Általános Iskola. Elérkezett a verseny kezdete. Hát, ha lehet mondani, akkor még jobban izgultunk. A teszt megírását követ en hosszú-hosszú idegfeszít várakozás után következett, mire végre-valahára elkezd dött az eredményhirdetés. Nagyon féltünk, hogy rosszabb lesz, mert azért éreztük, hogy nem voltunk éppen kimagasló formában, de végül is nem szerepeltünk olyan rosszul:. 4. , 5. , 6. és hát egy másik helyezést elértünk el. Tapasztalattal, sok érdekes élménnyel és új barátokkal is gazdagabbak lettünk. Megízleltük a versengés örömét, tapasztaltuk a versenyszellemet, s nem ment el a kedvünk az egészt l. Jöv re meg majd jobban teljesítünk.

Mucsi Richárd 7.3

Röplabdameccs Moholon
Pénteken els óránk torna volt. Nórát, Timit, Anitát és Szilviát a tanító bácsi félrehívta és megkérdezte, van-e kedvünk röplabázni a moholiak ellen ma délután. Mindannyian igent mondtunk. Második órán a tanár szétosztotta a mezeket és ideadta a buszjegyek árát. Délután fél négykor már mindenki a buszon volt. Mikor odaértünk, rögtön öltözni mentünk. Mikor beléptünk a terembe, elcsodálkoztunk, mert csak fele akkora volt, mint a miénk. Pár fiú osztálytársunkat pillantottunk meg a néz téren. Bemelegítettünk. Szilviát választották

Tubik Hajnakka 7.3

16. oldal

Kisokos
csapatkapitánynak. Megkezd dött a mérk zés. Nekünk egy nyitás sem sikerült. Az els meccset a moholiak nyerték. A második játszma felénél átvettük a vezetést, de nagyon elbíztuk magunkat és elvesztettük ezt a meccset is. A nyitások egyre jobbak lettek, a tanár beállította Vikit, aki segítségével ismét átvettük a vezetést. Szoros volt a játszma, de ismét vesztettünk. A fiúk továbbra is biztatak bennünket. Az utolsó meccsen mi kezdtünk. Ágnes nagyon izgult, de sikerült a szerva. Ismét mi vezettünk. Döntetlen lett az eredmény. Szilvia kezdett. Ezt jól fogadta az ellenfél. Iza feladta Anikónak, pedig leütötte a labdát. Tehát 3:1 re gy ztek a moholiak. Mi siettünk átöltözni, mert különben lekéstük volna a buszt. Hétf n a suliban a fiúk, akik néztek bennünket mindenki el tt megdicsérték játékunkat. Persze megigértük, hogy a visszavágón mi fogunk gy zni. Végül álljon itt a szerz k neve, akik egyben a csapatban is játszottak: Párducz Szilvia, Horvát Tímea, Kulcsár Nóra, Ernyes Anita, Heged s Ágnes, Pecze Anikó, Szalma Izabella, Gutić Violeta, Jovanović Tamara, Kiss Tímea, Krizsák Márta

Iskolánk tanulói az idén is részt vettek egynapos osztálykirándulásokon. Az ötödikesek a Császár-tavat látogatták meg, ez mellett voltak még Nagybecskereken is. A hatodikos diákok Versecre utaztak, ahol megtekintették a város nevezetességeit és a pilótakiképz központot. A hetedikesek a Karadjordje királyi család városát, Topolát és Oplenacot tekintették meg. Ezután megtekintették a Risovača nev barlangot, majd ellátogattak Bukovička Banjara, ahol a híres Knjaz Miloš ásványvíz forrása van. A nyolcadikosok Vuk Karadžić szül házát látogatták meg Tršićen, ezután ellátogattak Banja Koviljačára is. Íme, két beszámoló is: Reggel fél nyolckor gyülekeztünk az iskolában. Nemsokkal ezután beszálltunk az autóbuszba és elgurultunk Újvidélre. Útközben Szilvivel, Lacival és Dáviddal integettünk az embereknek. Sokan intettek vissza. Amikor megérkeztünk, elmentünk egy parkba reggelizni. Ezen a helyen két hattyút láttunk és tíz tekn sbékát. Azután meglátogattuk a Vajdasági Múzeumot. Elsétáltunk a McDonalds étterembe is. A pénztárnál két fagyit rendeltem, ami azután megártott. Kés bb áthajtottunk a Dunán és odaértünk Szerémségbe. Megnéztük a péterváradi múzeumot és a katakombákban is voltunk. Karlócára is ellátogattunk. Bementünk a Méhészeti Múzeumba, ahol egy 200 éves fát láttunk. Utána megtekintettünk egy szép nagy templomot is. Fáradtan, de szép élményekkel indultunk haza. Remélem, hogy jöv re is ilyen szép helyekre látogatunk.

Szent Száva-torna
Egy szerdai napon elindultunk Becsére, focimérk zésre. Ez egyébként a hagyományos Szent Száva napi torna volt. Amikor odaértünk a meccs színhelyére, megláttuk a többi csapatot. Mi magunk is megdöbbentünk. Mindenki azt mondta, hogy nincs esélyünk gy zni. Els nek kifogtuk a második leger sebb csapatot. Nagy nehézségek árán gy ztünk. A második meccs már könnyebb volt. Nem is fáradtunk ki annyira. Az utolsó meccsen azonban már senki sem hitt a gy zelmünkben, csak a Laci és én. A bravúros védések egészen meglepték az edz ket. Mi úgy játszottunk, mint még soha, aminek meg is lett az eredménye. 2:1-re gy ztünk. Az egész csapat ujjongott. A szerb pap adta át az érmeket. Vidáman tértünk haza.

Csepella Árpád 3.3

Sterbik László, Kulcsár Szabolcs és Faragó Attila, 8.3

Május 16-án a 4. osztályos tanulók kiránduláson vettek részt. Az úticél Belgrád volt. A múzeumban A légier múzeuma a város szélén terül el. A környékén sok háborús és régi repül gépet láttunk. Kés bb besétáltunk az épületbe. El ször egy filmet tekintettünk meg, amelyben a repül k akrobatikus mutatványokat mutattak be. Érdekes és szép látvány volt. Amikor vége lett a filmnek, felmentünk az emeletre és ott az idegenvezet mesélt a régi repül gépekr l. Nagyon szerettünk volna valamelyik gépbe beülni, de sajnos nem lehetett. Pár csintalan gyerek elkószált, de különben minden rendben volt. Az állatkertben Amikor beléptünk az állatkertbe, el ször a madarakat pillantottuk meg. Nekünk nagyon tetszettek a galambok, fácánok, sasok és a sólymok. Különösen a vadsólyom ragadta meg a tekintetünket. Ez az egyik leggyorsabb madár a ragadozók közül. A hegyi kecskékr l Robinson jutott az eszünkbe, hisz is tenyésztett kecskéket. A páváról megtanultuk, hogy sarkantyúja van.

17. oldal

Kisokos
Nagyon tetszettek a pónilovak. Kés bb a kis medvebocsot vettük szemügyre. A lányok nagyon féltek a krokodiltól. Megfigyltük a barna-pettyes kígyót, ami teljes mértékben alkalmazkodott a környezetéhez. Az öreg vízilovat és a kicsinyét mindannyian megcsodáltuk. A hattyúk és a vadkacsák is nagyon tetszettek, valamint a tekn s is. Nagyon sokat megtanultunk az állatokról. A természeti múzeumban Két csoportban tudtunk bemenni. Érdekes volt az az ásvány, amit a világon csak ezen a helyen és Londonban állítottak ki. Itt a tanító néni mesélt az állati maradványokról, és azokról az állatokról, amelyek a jégkorszakban éltek. Legérdekesebb a mammutfej volt, amit Kikinda környékén találtak. A vidámparkban El ször jegyeket vásároltunk és indulhatott a móka. Legtöbben a kisautóba ültek, mások a csúszdához mentek. Mindkett nagyon érdekes volt. Sajnáltuk, hogy az óriáskerékre nem ülhettünk fel, mert a tanító néni féltett bennünket. Itt addig maradtunk, ameddig tartott a pénzünkb l. A városban Már kés délután volt, mire városnézésre került a sor. Végigsétáltunk a Knez Mihajlova utcán, amely a f város sétáló utcája. Itt sok üzletet, cukrászdát és éttermet láttunk. Megcsodáltuk az üzletek kirakatait és fáradtan indultunk haza. részeit, hanem, hogy segíts égével tájékozódni tudjunk... És ugyanígy van ez minden tantárgy esetében.

Lóránt, Péter Szabolcs, Varga Lóránt, Csasznyi Zsófia 4.2

A péterrévei Samu Mihály iskola tornatermében május 30-án 10 órakor nyílt az I. Iskola Praktiádé. Az újszer rendezvényen a tanulók bemutatták, hogyan tudják az iskolában szerzett tudást a mindennapi életben alkalmazni. Az iskola három évre szóló középtávú fejlesztési tervében kiemelt feladatként szerepel a funkcionális ismeretek és készségek fejlesztése, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása. Az egész tanévben tartó számos konkrét akcióba bekapcsolódtak a tanulók szülei, s bevontuk a rendelkezésre álló helyi tárgyi és humán er forrásokat is. A kiállítás és szemle keretében hivatalosan is átadásra került a február óta próbaüzemel sulirádió is. A gyakorlati tudás a tananyagban elsajátított ismerethalmaznak az életben való felhasználása. Ez természetesen minden tantárgynál másmilyen jelleg . Anyanyelvb l mi sem természetesebb, hogy az írás és olvasás készségét minden más tárgyból is használjuk, alkalmazzuk. De tudunk-e formanyomtatványokat kitölteni, tudunk-e szabályosan kérvényt vagy más hivatalos levelet írni? Idegen nyelvb l a rengeteg bebiflázásra váró szó nem azért van, hogy külön-külön tudjuk ket, vagy sorban, ahogy a szótárunkban vannak, hanem, hogy ezek segítségével idegen nyelven beszéljünk, megértsük azokat, akik ezen a nyelven fordulnak hozzánk. Földrajzból vagy fizikából sem azért tanuljuk els sorban az irányt használatát, hogy ismerjük a

Ebben az iskolaéven tanárok, diákok arra törekedtek, hogy el ször csak egy-egy tanítási egységet dolgozzanak fel ilyen módon. Ennek az újszer feldolgozásnak az eredménye az I. Iskola Praktiádé. Az iskola hároméves tervét három T jellemz: Tradíció, Tolerancia, Tehetség. Ezeket a célkit zéseket szem el tt tartva próbáltuk meg bemutatni tudásuk gyakorlati alkalmazását. Ebbe a sorba illik a sulirádió is. A Kisokos el z számában beszámoltunk arról, hogy németországi tamogatók segítségével elindul a sulirádió. Most itt az ünnepélyes megnyitó. Nagyon örülünk neki, hogy eddig eljutottunk. Jöv re majd komoly „rádióm sort” is adunk.

Minden elmúlik, mint az álom Elröpül, mint a vándormadár, Csak az emlék marad meg a szívben, Halványan, mint a holdsugár.
(Schiller)

18. oldal

Kisokos

Varró Dániel (1977. szeptember 11.)
költ , m fordító: Els verseit 12 éves korában írta. 1996-ban az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE BTK magyarangol szakán folytatta tanulmányait. Els kötete, a Bögre azúr 1999-ben, 22 éves korában látott napvilágot. Második könyve, a Túl a Maszat-hegyen verses meseregény, 2003-ban jelent meg. M fordítói tevékenységet végez, mind verseket, mind színdarabokat fordít. A József Attila Kör m fordító füzetek szerkeszt je (1999- ). Értékel i elmondják, hogy a fiatal Varró Dániel két dolgot vesz roppant komolyan, a költészetet és a gyerekeket - minden további, a mese is, a regény is ebb l következik. Varázslatosak limerickjei, könyveiben mintha Pet fit, Weörest és Kormost gyúrta volna össze egy tündérkéz.

Petar Stokić,
tanár és költ 1924-ben született Moholon és 1997-ben halt meg Péterrévén. A péterrévei Samu Mihály Általános Iskolában dolgozott nyugdíjazásáig, szerb nyelvet tanított mint anyanyelvet, valamint külmunkatársa volt a szerb nyelven megjelen «Lovačke noveine» cím vadászújságnak is. Verseket, meséket írt a gyerekek számára, s ezeket meg is jelentette gyermeklapokban, egyéb folyóiratokban, majd könyv formájában is. Sok versét meg is zenésítették. A következ gyermekeknek szánt könyveket jelentette meg: «Hajde, da budemo ozbiljni» komolyak) – mesék (1975) (Gyere, legyünk

Varró Dániel: Gasztronómiai limerickek
Volt egy úr, lakhelye Piripócs, Fogkrémmel ette a pirítóst. Rakott rá ribizlit, Kérdezték: „hogy ízlik?” Azt mondta: „finom, csak kicsit sós.” Volt egy úr, lakhelye Alaszka, Nejét egy barlangba falazta. Kérdezték: „miért tette?” Azt mondta: „Mérgembe. Untam a heringet fagyasztva.” Volt egy úr, lakhelye Ecuador, palotát épített lekvárból. „Nincs neki teteje?” csámcsogta a neje. „Nincs szívem, épp abból laktál jól!” Volt egy hölgy, lakhelye Paraguay, megszólította egy darab máj: „Ne forgass panírban, abban csak manír van. Markolj meg nyersen és harapdálj!” Volt egy úr, lakhelye Párizs, rászóltak: „Fogyjon le máris.” Onnantól nem evett feltéthez köretet, „Pá, krumpli – mondta - és pá, rizs!” A limerick kötött formájú, ötsoros nonszenszvers, amely az els sor „Volt egyszer...” mesei fordulatával bejelentett h s fantasztikus kalandjait beszéli el, és a kalandoknak az ötödik sorban félig megismétl d els , vagy második sor szab határt. «Rastu deca, pa rastu i pesme» (N nek a gyerekek, n nek a versek is – vesrek (1978) «Žuti ključ» (Sárga kulcs) – versek, mesék (1981 és 1982 «Belo jagnje i vukovi» (A fehér bárány és a farkasok) – mesék (1984) «Pesme su moje igračke» ( A versek játékszereim) – versek és mesék (1991) a

a feln ttek számára pedig: «Moje selo Mol» (Az én falum, Mohol) – poéma (1990) «U lovu i oko lova» ( Vadászaton, vadászatról) – adomák (1991) Több kitüntetést és díjat is kapott. Becse város Októberi díjjal tüntette ki, 1991-ben pedig a «Zlatne tamburice» fesztiválon els díjat kapott «Salaši» cím verséért. Petar Stokić a tagja volt a vajdasági írószövetségnek. Halálának 10. évfordulója alkalmából a péterrévei Népkönyvtár valamint a Samu Mihály Általános Iskola irodalmi estet szervezett. Ennek az ünnepi m sornak keretében elhangzottak a tanár-költ versei és más írásai. A verseket iskolánk tanulói adták el . A szervezés els sorban Mirjana Pesitz könyvtárosn re hárult, de iskolánk szerb nyelv tagozatai, élükön a tanárokkal szintén bekapcsolódtak ebbe a munkába. Szép dolog, ha valaki verseket tud írni, amelyekkel kifejezheti gondolatait a világ dolgairól.

19. oldal

Kisokos
WWF környezetvédelmi szervezet tagja szeretnék lenni. Nagyon szeretem az állatokat. Szeretném ket megvédeni a kihalástól, ezért szeretnék állatvéd lenni.

Mi leszek, ha nagy leszek?
Ez a kérdés, ami minden hetedikes és nyolcadikas diák fejében megfordul. Töprengünk, t n dünk, hova tovább? A mindennapi tanulás és teend k mellett, a pályaválasztás is foglalkoztat. Bevallom, nem könny . Szüleimmel sokszor beszélgetünk róla, de a döntés rajtam áll. Nagyon tetszik a biológusok, kutatók és az orvosok munkája. Az utóbbiak nehéz szakmák, de ezért igyekszem a tanulásban, hogy minél jobb eredményt érjek el. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sokat kell tanulnom, ha ezekb l a foglalkozásokból választhatok. A tanulás nem gond számomra. Minden embernek általában van célja az életben, amit el szeretne érni. Nekem is van. Most legf bb, amit kit ztem magamnak, hogy olyan foglalkozást válasszak, amit szeretek csinálni, amivel az emberiségnek hasznára válok. A szívem mélyén az orvosi szakma pihen. Talán ez az, amit nagyon szeretnék. Sokszor csodálom az orvosokat munka közben. Mennyire odaadóak, segít készek és életeket mentenek. Bármilyen nehéz és hátrányokkal teli munka is, akkor is vállalom. Úgy érzem, meg tudok felelni ennek a kihívásnak. Nem önz en, hanem szeretetteljesen végezném a munkámat, mert én ilyen vagyok. Segíteni másokon, ezt súgja a bels m. Remélem, nem fogok csalódást okozni senkinek, és én sem fogok csalódni a jövend beli foglalkozásomban. Az vígasztal, van még másfél év a pályválasztásig. Van még id a „legjobbat” választani. A jöv titokzatos, de bízom benne, hogy bármit is választok, megállom a helyem.

Nagy Miklós 7.2

Lehetetlen? Á, dehogy...
Egy éjszaka álmomban csillagvadász voltam. Felmentem a legmagasabb fára. Vittem egy vödröt is, ráakasztottam egy ágra. Visszamentem lapátért. Ahogy a fák koronájában nézel dtem, kiszemeltem a legfényesebb csillagot, ami pontosan a fejem fölött volt. Felnyújtottam a kezem, hogy levegyem, de nem értem el. Megragadtam a lapátot és az ég felé nyújtottam. Sajnos nem értem el. Leguggoltam a fán és mélyen elszomorodtam. Ahogy szomorkodtam, megláttam egy magasabb fát. Örömömben leugrottam a fáról. Kihoztam egy még hosszabb lapátot. Amikor felmásztam a fára és kinyújtottam a karom, ELÉRTEM a csillagt. Bele tettem a vödörbe és lemásztam a fáról. Nagyon örültem.

Balassa Anett 5.2
Egyszer régen, amikor még kisfiúcska voltam, nagyon sok mindent megpróbáltam csinálni. Amint kint napozok a kispadon, azon töröm a fejem, hogy hogyan készítsek egy igazi nagy házat. Azt gondoltam, hogy én úgy is tudok nagy házat csinálni, hogy nem kell alap sem, malter sem kell a téglák közé. Hozzá is kezdtem. Már jól fenn jártam a tetejét, nem értem el. Beindultam a kis sámliért. Mire kiértem, leomlott a falam. Mérges voltam rá. Újból kezdtem rakni, de hiába, mert megint led lt. Ekkor már tudtam, hogy nem lehet alap és épít anyagok nélkül házat építeni f leg egy ilyen töpörty nek, mint én.

Novaković Daniella 7.2
Már óvodás koromban is gondolkodtam, hogy mi legyek feln tt koromban. El ször, mivel nagyon érdekeltek a dinoszauruszok, paleontológus szerettem volna lenni, de azután megváltozott a véleményem. Úgy tudom, els s koromban láttam egy természetfilmet az elefántokról. Még kicsi voltam, de megértettem, hogy milyen nagy veszélyben vannak azzal a több százezer kihalófélben lév állatfajjal együtt. Az orvvadászok szörnyen az elefánt, szumátrai orrszarvú, jaguár, hópárduc, gepárd, orangután, leopárd, tigris, vízíló, bölény állományokat, hogy csak néhányat említsek. A Földön naponta több millió állatfaj hal ki. Az orvvadászat, a túlhalászás, környezetszennyezés, erd ritkítás pusztítja legjobban az állatokat. Cápából naponta kb. 1,5 milliót fognak ki, csak hogy uszonyikat felhasználva cápauszony-levest készítsenek hatalmas áron. Ráadásul cápauszonyleves evése közben a szálkáktól többen fulladnak meg, mint ahányan cápatámadásnak esnek áldozatul. Ezért is mondják sokan, hogy az ember a legnagyobb állat. Az ember irtotta ki az erszényes farkast Ausztráliában, a moákat Új-Zélandon vagy a prérityúkot Észak-Amerikában. Akkor határoztam el, hogy állatvéd leszek. A Greenpeace vagy a

Szabolcs Mester Szabolcs 5.2
Egy napon az utcában találtam egy madártojást. El ször megfordult a fejemben, hogy eldobom, de aztán rájöttem, hogy fel tudnám telepíteni a galambokat a padlásra. El bb ki kellett keltetni a madarat a tojásból. Betakartam és meleg helyre raktam. Pár nap múlva a tojás nem reagált, pedig a feltételek igen jók voltak. A madártojásból nem lett semmi.

Virág Dávid 5.2
A lehetetlen számomra az volt, hogy megtanuljak biciklizni. Próbálkoztam, próbálkoztam, de sehogy sem tudtam egyensúlyban maradni. Akkor mondtam, hogy vegyenek pótkerekes kerékpárt. Elejében nehezen ment, de azután már csak egy pótkerék volt fönt a bringán és eljött az az id is, amikor már nem volt pótkerék sem.

Tóth Zoltán 5.3

Ez a történe az egyik tornaórán történt. Ezen a tornaórán fociztunk az osztály ellen. Én nem tudok focizni, ezért csak szaladtam. Az állás 1:0 volt a javunkra. Az els gólt Dávid rúgta. Ezután véletlenül jó helyen voltam, megpróbáltam gólt

20. oldal

Kisokos
rúgni, ami számomra lehetetlennek t nt, de sikerült és így lett 2:0 javunkra.

Tóth Flórián 5.2
Három-négy éves lehettem, amikor olyan dolgot próbáltam, ami lehetetlen. Egy napon, amikor fújt a szél, kimentem az utcára labdázni. Sajnos nem sikerült, mert mindig elfújta a labdát a szél. Hát úgy döntöttem, hogy kihozok a m helyb l egy jó nagy zsákot. Kimentem újból az utcára, szétnyitottam a zsák száját és megpróbáltam a szelet beleszedni. Mivel még kis buta voltam, nem tudtam, hogy nem lehet összeszedni a szelet. Sírva futottam édesanyámhoz panaszra.

Korhecz Zsófia 5.3

kicsit elszomorodok, amikor meglátom apu helyét üresen. ugyanis a csokigyárban éjszaka dolgozik. éjjeli r és minden este megy dolgozni. Nyolc órakor anyu megfürdeti a legkisebb testvéremet, Szabolcsot, aki egy éves, és nagyon szeret fürdeni. Akkor én a hároméves testvéremnek mesét mondok, bár jobban szereti, ha Anikó mesél neki. Krisztián hamar elalszik, így én nézhetem a tévét. Sokáig fent szoktam lenni, mert éjfél után vannak a jó filmek. Anyu mindig azt mondja, feküdjek le idejében aludni, mert reggel nehéz lesz felkelni. Ezért szeretem a péntek estéket. Lefekvés után a nagyobb testvéremmel sokat beszélgetünk. Este még ha jó az id , és nem felh s az ég, kiülök az udvarban lév fa alá és nézem az égen fényl csillagokat. Szerintem minden nap az esti órák a legszebbek.

Rügyfakadás
A szokatlanul enyhe télben újévvárásra készültek a gyerekek. Mivel már hatodik osztályba járunk, megbeszéltük, hogy valamelyik osztálytársunknál fogjuk megtartani a szilveszterezést. Az én barátn m, akivel már szinte születésünkt l fogva együtt voltunk, vállalta a házigazda szerepét. Szépen elkészültek a tervek és a meghívottak névsora is egyre b vült. Már ekkor érezni kezdtem, hogy valami nincs rendben. Az ember az ilyesmit belülr l, sejti, csak még nem tudja megfogalmazni. Ahogy múltak a napok, a szorongásom egyre csak n tt. A szünetekben másról sem folyt a szó, csak a buli részleteir l, de engem a barátn m egy szóval sem hívott. Még nagyon reménykedtem, hogy ilyet már úgysem tesz, hogy engem kihagy a gyerekek közül, de mégis így történt. Az egyik szünetben már titokzatosan súgdolózott, én semmir l sem tudhattam. Nagyon, de nagyon rosszul érintett. Igaz, a kereszttestvérem, aki hetedikes, nagy örömmel hívott hozzájuk, de nekem ez a viselkedés akkor is nagyon fájt. A szilveszteri buli számomra nagyon jó volt, sok gyerekkel megismerkedtem, új barátokra tettem szert, de ett l még a fájdalom nem múlt el. Egyszer megkérdeztem t le, hogy miért történt ez így, de válasz helyett csak úgy ott hagyott. Számomra a barátság egy nagyon nagy dolog, és ezért is esett ilyen rosszul ez a viselkedés. Ekkor jöttem rá, hogy milyen könny másokat megbántani, de a bizalmat visszaszerezni nehéz. Talán ebben az új tavaszban, a rügyfakadással sikerülni fog. Talán....

Szenci Zsolt 5.4

Szerelem
Február 14-e. a szerelmesek napja. Ilyenkor a gyerekek a szimpátiájuknak, szerelmük levelet írnak. Én is kaptam a barátn mt l levelet. Amikor megkaptam, úgy megörültem, hogy majd szétvetett a boldogság. A szünetekben csak t néztem, és otthon is egész nap csak rá gondoltam. Amikor hazaértem, a mobiltelefonom üzenetet jelzett. Tudtam, hogy az üzen csakis lehet. Az SMS-nek a végét szeretem, amikor azt írja, hogy szeretlek. Néhányszor már találkoztunk a futballpályán, andalogtunk és fogtuk egymás kezét. Ebben a félórában csak és Én léteztünk. A barátomékkal is néha találkoztunk, de ilyenkor csak arrébb mentünk, hogy ne zavarjuk egymást. Visszatérve a Valentin-napra, a levél kibontása után úgy elgondolkodtam, hogy csöngetéskor csak én maradtam a tanteremben. Már a délutáni randira gondoltam. Lassan múlt az id , és nagy nehezen vége lett a tanításnak. Délután négy órakor ismét a futballpályán találkoztunk. A szívem hirtelen háromszor gyorsabban dobogott, mint szokott. El vettem az ajándékot, és elmondtam neki, hogy mennyire szeretem és megcsókoltuk egymást. A csók közben úgy éreztem magam, mintha a fellegekben járnék. Szerintem szerelmesnek lenni jó dolog.

Gallusz Csilla 6.2

Egy estém otthon
Mostanában minden este barátaimmal cserebogarakat fogunk. Egy kicsit nehéz megfogni a bogarakat, mert gyorsan röpködnek, de mi okosabbak vagyunk t lük. Miután megfogunk annyit, amennyit tudunk és miel tt még nem megyünk be, az el tt elengedjük ket, és másnap megpróbálunk még többet fogni. Sötétedés után bemegyek. Anyu az asztalra teszi a vacsorát és nekilátunk az evésnek. Közben egy

Nagy István 7.3

21. oldal

Kisokos

Jó eredmények
Helyszín: Suli Szereplök: Magda (M), Gyuszi (G), Noémi (N), Tibi (T) Magda: hosszú hajú, be nem áll a szája, telt. Gyuszi: vékony, bunyós, agresszív. Noémi: jókedély , és az „áldozat” , aki Magdával ül. Tibi: magas, függ s, vagány srác Magda: Képzeld el, tegnap kivel találkoztam? Juj, azt hittem, behalok... Noémi: Noh ... kivel ... na nem mintha a magyaróra kell s közepén érdekelne... Magda: Ne csináld már, nehogy azt mondd, hogy nem vagy rá kiváncsi! Majd aztán elmagyarázom. Mit szólsz? Én szívesen... Noémi: Nee... Nem kell még véletlen sem... uhh... na még azt kellene! Hát különben nem mondhatni, hogy annyira érdekel... Majd óra után. Magda: Na, ne legyél már ilyen. (Elkezd történetet mesélni) Noémi: Fogd már be a szád! Nem látod, hogy figyelek? ! ... Na persze... Tibi: Tibi csoki! Magda: Most mi van? Gyuszi: Hát nem emlékszel, Tibi mindig ezt mondja, ha csöndre vágyik. Noémi: Végre! Hála, elhallgatsz? !!! Tibi: Hát. . . gyerekem ezt itt rosszul írtad!!! Gyuszi: Nem írtam én rosszul semmit! Te rontasz el mindig mindent, én profi vagyok (veri a melkasát) Tibi: Nem tudjuk, ki a profi... Már két éves koromban is géniusz voltam! Noémi: (Hátulról meglöki a fejüket) Ez nem lehet igaz! Már megint ti! Inkább arrébb ülök, mert a jó eredményemnek annyi! Többiek: Jó eredmények ?!?!?! (nevetnek)

Az "ÉLET" rejtelmei
Az élet rejtelmeit még nem fedeztem fel, bár az életemb l már 12 év telt el. Oly fiatal vagyok még, ez igaz, de hogy mit hoz a jöv , az mindenki el tt titok. Sok örömben volt már részem, és lesz is még ezután. Mivel senki sem tudhatja, hogy meddig húzódik élete rokkáján a fonál. A bajt és a sok rosszat el kell felejteni, s helyette a szépre és a jóra kell emlékezni. Tanulni és szórakozni kell, ezt így nem lehet megunni. Mivel a sors kezében van életünk, szálljon zengve örömünk. Szívb l örüljünk a mának, és remélve várjuk a holnapot. Sokáig szeretnék még élni én, hiszen az életemben nagyon sok rejtelmet nem fedeztem fel még.

Szenci Anikó 6.2

Egy rossz emlék
Négy éve történt egy rossz dolog velem. Minden úgy kezd dött, hogy egy szép nyári napon elmentem a barátn mhöz játszani. Mivel szépen sütött a nap, így hát kimentünk játszani az udvarra. Gondolkodóba estünk, hogy mit is csinálhatnánk. El ször labdáztunk, majd mikor már kezdtük unni, a barátn m el vett egy gördeszkát. Nem nagyon mertem felállni rá, de azért kipróbáltam, gondoltam, ugyan mi baj történhetne. Egy darabig minden símán ment, de egyszercsak felborultam a deszkával. Nagy nehezen felkeltem a földr l, de a kezemet nem tudtam megmozdítani. Izabella rögtön bement az anyukájához, hogy segítséget kérjen. Mire az anyukája kijött már feldagadt a kezem és mindenfelé kék-zöld volt. Bevitt a szobába és felhívta szüleimet. k nagy sietve jöttek is értem. Nagy sírással elmeséltem nekik, hogy mi történt. Autóba ültettek és bevittek az egészségházba. Ott mindjárt kiírták a beutalót Újvidékre. Kés délután értünk Újvidékre, ahol lefilmezték a kezem. Azt állapították meg, hogy eltört, rögtön gipszbe kell tenni. Ez után elindultunk haza. Mivel egész úton sírtam, a szüleim fel akartak vidítani és megálltak a Mega Marketban vásárolni. Ezután már kezdett jobb kedvem lenni. Mikor hazaértünk, a testvérem nagyon elszomorodott. Mivel kés este volt, ezért fáradtan mentem lefeküdni. Másnap reggel, amikor felébredtem, testvérem és a barátn je rajzoltak és írtak a gipszemre. Mivel gipszben volt a kezem, nem mehettem fürödni sem a Tiszára, sem medencébe, ezért otthon rajzolgattam, szórakoztam. Az az eset óta nem gördeszkáztam, mert attól félek, hogy megismétl dik a kéztörésem.

Tubik Hajnalka, Dévics Fábián, Szalma Judit, Mucsi Richárd 7.3 Emlék
Amikor fájó lesz az emlék, hogy velünk voltatok nemrég. Boldog percet álmodtok könnyesen, mert olyan boldogok nem lehettek, mint amilyenek voltatok, itt ebben a két épületben.

Szilágyi Izabella 7.2

Ember, vigyázz, figyeld meg jól világod. Ez volt a múlt, Emez a vad jelen És mindig tudd, Hogy mit kell tenned érte Hogy más legyen.
(Radnóti Miklós)

Terék Nóra 6.2

22. oldal

Kisokos

Hogy hívják? Szerelmi vallomás foglalkozás szerint:
Cipész: Valami úgy nyomja a szívemet, mint a sz k cip a tyúkszemet. A szerelem er s bakancsszíjai f znek magához, aki olyan, mint egy lakk báli különlegesség. Szemei úgy ragyognak, mintha Polifix-szel pucolta volna ki. Kérem, legyen a párom, és ígérem, nem választ el minket más: ásó, kapa, dikics, csiriz, reszel . A 3 dimenziós szekeret? Térfogat Az okos kisfiú nagyszülojét? Agymama A tréfás kávéf z t? Mokka mester A vámpírok adminisztrátorát? Vérelszámoló Az olvasó juhászt? Nyájas olvasó Az átlátszó kutyát? Nejlon tacskó

Találós kérdések
Miért nem lehet a kígyót lóvá tenni? ??? Mert lecsúszik róla a nyereg. Hogy hívják a vakok otthonát? ??? Nemlát-lak! Hogy hívják a szúrós macskaeledelt? ??? Macskusz Kitekaktusz!

Technikai munkatársak:
Párducz Krisztina, Korhecz Laura, Bánszki Mária, Mikus László, Kovács Csaba, Rácz Zoltán, Selymesi Árpád, Hajdú László, Goór Dániel, Szilágyi Izabella, Szög Emese, Huttyai Ágnes, Kancsár Dóra, Hamar Alisza, Krizsák Szabina, Nagy István, Poltura Kristóf, Pusztai Tamás, Baksa Arnold, Mucsi Richárd, Dévics Fábián, Szécsényi Csongor, Novakovic Daniella, Bartusz Krisztina, Balassa Valér, Nagy Miklós, Stanojev Dániel, Tubik Hajnalka, Solymosi Laura, Mezei Gábor, Kiss Csaba

Óra az általános iskolában
- Gyere ki Kovács Géza! – mondja a tanító. – Meg tudnád nekem mutatni, hol van Amerika? - Itt van, tanító bácsi kérem. - Helyes, kisfiam. Hát te, Molnár Péter! Tudod-e ki fedezte fel Amerikát? - Kovács Géza fedezte fel az imént, tanító bácsi - Mi történt 1241-ben? – kérdezi a tanár Bandikát. Minthogy a gyerek nem tudja a feleletet, pajtásai lelkesen súgni kezdenek: Bandi fülel, majd magabiztosan kivágja: - Akkor törtek be az országba a tanárok!

A péterrévei Samu Mihály Általános Iskola diáklapja Megjelenik félévenként. Szerkeszti a diákbizottság: Péter Krisztián 8.2, Párducz Szilvia 8.3, Bartusz Krisztina 7.2, Solymosi Laura 7.3 Felel s szerkeszt k: Tóth Piroska és Bolyos Marika tanárn k M szaki munkatárs: Árpás Attila tanár Kiadja a Samu Mihály Általános Iskola Péterréve, Lenin u. 34 Tel/telefax: 021/803-039; 803-730 E-mail: samubps1@neobee.net Web: www.samubps.edu.yu Felel s kiadó: Beretka Ferenc igazgató Nyomás: LUX - Becse Szabad árusításban nem kapható

Néhány tanács az élethez
-Mindenki normálisnak t nik, amíg meg nem ismered -Négy legfontosabb szó, mely egy jól m köd kapcsolathoz szükséges: bocsáss meg, igazad van. -Ha valaki azt mondja, hogy túl jó vagy hozzá, higyj neki. -Ha arra ébredsz, hogy lélegzel, hurrá, kaptál még egy lehet séget! -Ha úgy érzed, egyszer majd képes leszel visszatekinteni és egy jót nevetni a hibáidon, miért ne nevetnél rajta most! -Ha azt akarod, hogy az álmaid valóra váljanak, ne aludj túl sokat!

23. oldal

Kisokos

24. oldal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful