AMBAG SALITA

:

alinagnág png:

sinag ng kandila o saboy ng liwanag sa nakabalot na papel sa baso.
(Pinagkunan: UP Diksiyonaryong FILIPINO)

Alinaya

Nilalaman
Editoryal
Wikang Filipino ang Dapat 2 na Maging Wika ng Bagong Gobyerno

Tomo 3 Bilang 1

Hulyo 2010

Ani ng Departamento ng Filipino
Naging mabunga ang Departamento ng Filipino ng Pamantasang De La Salle-Maynila dahil sa iba’t ibang parangal, pananaliksik, at lektyur na nakamit at naisagawa ng mga fakulti at estudyante nito sa mga nakalipas na termino. Mga Gawad at Parangal Lubos na ikinararangal ng Fildept ang pagkilalang ibinigay ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) kay Dr. Lakangiting C. Garcia. Ngayong taong 2010, ipinagkaloob kay Dr. Garcia ang Gawad Francisco Balagtas dahil sa kaniyang pagiging mahusay na guro, manunulat-direktor, mananalumpati, at kompositor. Kinikilala ng KWF ang mga naiambag ni Dr. Garcia sa larangan panitikan sa pamamagitan ng kaniyang mga dulang naisulat tulad ng “Mga Tanong at Sagot (Antolohiya ng mga Dulang Iisang Yugto,” nobela, mininobelang “Tatlong KaisangPuso,” tula na gaya ng “Sabi ng Lolo” at “Ako’y Nananalig,” sanaysay at maikling kuwento, at ang kaniyang walang sawang pagtataguyod ng mga gawaing nagsusulong ng wikang Filipino. Ipinagkaloob ng KWF ang gawad kay Dr. Garcia Ang mga Fakulti ng Departamento noong Abril 13, 2010 ng Filipino ng DLSU-Maynila sa ika-222 Kaarawan ni Balagtas. Ang Gawad Balagtas ay mamahal, pagpapahalaga, pagipinagkakaloob sa mga indi- mamalasakit, at pagtangkilik sa biduwal na may natatanging wikang Filipino na masasalamin sa nagawa para sa pagsulong at kanilang mga nagawa sa nakalipas pagyabong ng wikang Filipino na tatlong taon. Si Dr. Garcia ang kasalukuyang gaya ng mga akda para sa pagpapaunlad ng panitikang Ikalawang Tagapangulo at KoordiPilipino. May mahalagang neytor sa Guwadradong Programa ambag o naitulong sa gam- ng Fildept. (Sundan sa pahina 13) panin ng KWF. At may paghahalagahan ang mga kontent na bantayan ng gamit ng wika sa paraang indibidwal at pangkatang pagkatuto sa pasalita o pasulat na paraan. Nakaaabot sa lalong mataas na lebel ng kompetensi sa Filipino na nagsasaalang-alang sa kamalayan at sensitibidad ng sariling kultura at ng kulturang Pilipino. Binuo rin ang isang kurikulum na makatutulong upang makamit ang layunin ng programa para mga iskolar. (Sundan sa pahina 11)

Balita

Mabanglo, Naging Visiting 3 Professor ng DLSU-M Annual Recruitment Week, Isinagawa ng DANUM

Kolum

5 Wika at iba pa ni Dr. Josefina M. Mangahis Kontra-gahum ni David Michael M. San Juan 6

Lathalain
EMO ni Anna Marielle B.

9

Panitikan

Mga Elemental na Pag-ibig 10 ni John EnricoTorralba Kung kailan kailangan ni Joselito delos Reyes Ang wika’y parang isang bus.—E.R. Abueg 11

13

AFAP, Balik DLSU-M
Sa taong 2010, muling ibinabalik at isasagawa sa Pamantasang De La Salle-Maynila ang huling apat na linggo ng programang Advanced Filipino Abroad Program (AFAP). Ang programa ay nagsimula sa Pamantasang De La Salle – Dasmariñas at matatapos sa DLSU-Maynila sa pamamagitan ng Departamento ng Filipino mulang Hulyo 12 hanggang

sa Agosto 7, 2010. Sa taong ito, labindalawang iskolar buhat sa iba’t ibang estado ng America ang nakapasa sa programa. Sa loob ng walong linggong ganap na imersyon, inaasahang ang mga estudyante ng programa ay nakapagsasagawa ng tasks nang may higit na mataas na antas ng komunikasyong akademik at sosyal. Nagagamit ang wikang Filipino sa tulong ng unang wikang sa pinagsanib na kaligirang nakaprograma at di nakaprograma. Napa-

Anna Marielle B. Gojo Cruz Pamuhatan: Departamento ng Filipino. Amanda Fernandez. At kung nais tahakin ng bagong Pangulong Aquino ng ating bansa ang tama o tuwid na daan. ang wikang Filipino. Rm. Buo ang paniniwala niyang “Kung walang corrupt. Jenaira F. 2401 Taft Avenue. Kaugnay nito. Sa nakaraang eleksiyon. Dahil Punong Patnugot: Genaro R. Lay-out: Genaro R. Villanueva. lalo na kung nais ni Pangulong Aquino na paglingkuran ang mga karaniwang mamamayang Pilipino. bagkus sila pa mismo ang gumagawa ng mga batas na pipigil sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng pagtuturo at nagpapahayag ng mga kautusang ibalik sa Ingles ang midyum ng pagtuturo dahil sa pangangailangan ng bansa sa mga manggagawang mahusay sa wikang Ingles. 678 ang bumoto kay Pangulong Aquino. Dahil dito. ang wikang Filipino. Josefina M. Kaya tama at makatarungan lamang din na gamitin ang kanilang wika sa pamamahala. at Joselito delos Reyes. mahalaga ring maipakita ng gobyerno ang malasakit nito sa wikang sinasalita ng sambayanan. Kaya tama at makatarungan lamang na ipagpatuloy at bigyang kaganapan ang batas na ito sa panunungkulan ng ating bagong halal na Pangulong Aquino. walang mahirap.com . Ang pag-upo ni Sen. 401 William Hall. lalo na sa mahahalagang usapin o isyung pambansa. Dy. Kung nais ng bagong gobyerno ng magkaroon ng malasakit o pakialam ang mamamayang Pilipino. kailangan munang maging malinaw ang mga programang pangwika ng ating bagong gobyerno. walang kurapsiyon sa kaniyang itatayong gobyerno. umabot sa kabuuang bilang na 15. 208. Gojo Cruz Kontribyutor: Dr. nagsisimula rin ang panibagong pag-asa ng maraming Pilipino. At tiyak na marami sa bilang na ito ay karaniwang mamamayang Pilipino.2 Alinaya Editoryal Wikang Filipino ang Dapat na Maging Wika ng Bagong Gobyerno Sa pagsisimula ng bagong gobyerno. Malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon na “Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino” na “Alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. mahalagang maging katuwang ng kongreso ang gobyerno upang puspusang maitaguyod ang paggamit ng Filipino bilang wikang opisyal at at wikang panturo. John Enrico C.” Matatandaang ang magandang probisyong ito ng ating wikang pambansa ay nalikha sa panahon ng panunungkulan ng kaniyang inang si Corazon C. dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Torralba. De La Salle University / Telepono: (02) 5244611 lokal 509 / Email: dlsu. Artikulo 14 Seksiyon 6-9 ukol sa ating Wikang Pambansa na Filipino. At kung maipatutupad ito tiyak na mas maraming Pilipino ang mapaglilingkuran nito at di ang iilan lamang. Macapagal. Mahalagang mahigpit nitong pangatawanan ang paggamit ng wikang Filipino. Aquino. Mangahis. Mahalaga ang gampanin ng kongreso sa paglikha ng mga batas na magsusulong sa pag-unlad ng wikang Filipino lalo na sa sistemang pang-edukasyon ng bansa. buong-pusong umaasa ang sambayanan para sa isang malinis ng pamahalaan at maunlad ng pamumuhay. Benigno “Noynoy” Aquino III bilang ika-15 Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay naghuhudyat na rin ng katapusan ng malalang kurapsiyon sa gobyerno. makatarungan ding sundin at mahigpit na ipatupad ng kaniyang gobyerno ang isinasaad ng 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.” Tuwid ang daang tatahakin ng kanyang pamamahala.alinaya@gmail. at maging katuwang sa pagpapabuti nito. San Juan. David Michael M. ngayon ay may pag-asa ng mailapit sa mamamayang Pilipino ang gobyerno. Tulad ng kaniyang ipinangako sa panahon ng kampanya. Di tulad ng nakaraang administrasyon na inilayo sa mga mamamayang Pilipino ang gobyerno dahil sa tahasan nitong paggamit sa Ingles. Ngunit bago ito maisagawa. Ngunit ang ganitong mahahalagang tungkulin ng kongreso at ng pamahalaan ay di natin nakita sa nakaraang administrasyon. Voltaire M.

Claravelle Bagsit (Ikalawang Tagapangulo ng Gawain). partikular ng Literaturang Filipino. Ninanais rin ng organisasyon na makatulong sa paglikha ng isang komunidad na nagpapahalaga at patuloy na nagpapayaman sa Kulturang Filipino at kumikilala sa Wikang Filipino bilang isang wikang pangkalinangan. Matthew Salegumba ( Ikalawang Tagapangulo ng Publisidad). si Dr. Mabanglo kasama ang Departamento ng Filipino. Noong nakaraang Ikalawang Termino ng 2009-2010. 2010. Layunin nitong mahikayat ang mga estudyante ng DLSU-M na maging kasapi ng organisasyon lalo na ang mga may interes sa Araling Filipino. John Raymond Reinoso (Tagapangulo ng Logistics). Noong Hunyo 7 hanggang 11. Mabanglo. naging Visiting Professor ng Pamantasang De La Salle-Maynila si Dr. Ruth Elynia S. Itinuro niya ang mga kursong Malikhaing Pagsulat at Materyal Panturo. at Immy Belle Remis (Tagapangulo ng UgnayangPanlabas). Naging miyembro rin siya ng kaguruan ng Fildept ng DLSU-M noong 1988 at itinuturing na isa sa mga naging masigasig na tagapagtatag nito Kasalukuyan siyang nasa bansa dahil sa Advanced Filipino Abroad Program (AFAP).” isang kalipunan ng kaniyang mga tula. Kuha noong Disyembre 20009 sa Christmas Party ng Fildept. Mabanglo ay kasalukuyang propesor sa University of Hawaii sa Manoa. Ann Nolosco (Kalihim). Si Dr. isinagawa ng organisasyon ang kanilang Annual Recruitment Week na ginanap sa Yuchengco Lobby ng pamantasan. na isa siya sa tagapagtaguyod at direktor ng programa. Conelle Labayani (Tagapangulo ng Dokumentasyon). Michelle Ann Sy (Ingat-Yaman). Pauline Ann Cruz (Tagapangulo ng Gawain). Kate Villanueva (Tagapangulo ng Publisidad). Kaugnay nito. Ruth Elynia S.” Pinagkalooban din ng National Book Award ang kaniyang “Mga Liham ni Pinay. Mabanglo ay nagturo ng dalawang klase sa Graduwadong Paaralan. Makikiisa ang organisasyon sa Fildept sa pagbibigay Ang bagong pamunuan ng DANUM noong Annual Recruitment Week serbisyo na makakapagtaguyod ng matatapat.Alinaya 3 Balita Mabanglo. umupo na ang mga bagong pamunuan ng Dalubhasaan ng mga Umuusbong na Mag-aaral sa Araling Filipino (DANUM) sina Jenaira Macapagal (Pangulo). . Sisikapin ng organisasyon na magsagawa at maging tagapanguna sa mahahalagang proyekto at gawain upang mapanatili ang sigla ng bawat kasapi nito sa pagkilala at pagtataguyod ng kultura at pagbibigay halaga sa Wikang Filipino. Ruth Elynia Mabanglo. Rhianna Floresca (Tagapangulo ng Akademiks). makatarungan at propesyonal na media practitioners na manguna sa mga pagbabagong kahaharapin ng DLSU-M at ng bansa. Camille Carmona (Tagapangulo ng Badyet). John Enrico Torralba naman ang tumatayong tagapayo ng organisasyon. Pangunahing bisyon ng DANUM na linangin ang mga kasapi nitong estudyante bilang mga instrumento ng pagbabago at pag-unlad ng industriya ng midya at ng bansa. Si Prof. gapag-ugnay ng Departamento ng Wika at Literaturang Hawaiian at Indo- Annual Recruitment Week. Naging Visiting Professor ng DLSU-M Naging Visiting Professor ng DLSU-M noong Ikalawang Termino ng 2009-2010 si Dr. Nasa listahan siya ng Hall of Famer ng Don Carlos Palanca Memorial Sa unang termino ng pangakademikong taon 2010-2011. Siya ang TaAwards for Literature at naging Makata ng Taon noong 1992 para sa kaniyang tulang “Gahasa. Abdul Macapendeg (Ikalawang Pangulo). Isinagawa ng DANUM Pasipiko.  Si Dr.

ANI ng Karangalan ng Departamento ng Filipino. mga kilalang manunulat ng Mga Agos ng Disyerto. Randy A. Prof. makikipagtulungan ang Dalubhasaan ng mga Umuusbong na Mag-aaral sa Araling Filipino (DANUM).” Bukod sa mga tradisyonal na gawain o paraan paggunita sa Buwan ng Wika. San Juan. May itatakdang tema sa bawat linggo. Si Dr. Maria Lucille G. pag-awit ng kundiman. Din na nagtapos ng BS in Elementary Education at ng MA in Education major in Filipino sa The National Teacher College. Ordoñez at Edgardo M. pag eksibit ng mga publikasyon at karangalang nakamit ng mga fakulti ng Fildept bilang ambag sa pagsusulong ng wikang Filipino at kultura sa DLSU-M. Santos. TASAHAN/Kapihan ng mga Bigating Manunulat. kaugnay na rin ng pagdiriwang nito ng sentenaryo. culminating activity/ programa. Layunin ng patimpalak na buhayin ang katutubong pagtula. Prof. Perfecto Tagura Jr. PIYESTA ng Departamento ng Filipino. Ang mga bagong fakulti ng Fildept ay sina Prof. at sa bansa sa kabuuan GAWAD LASSALIAN. Sinimulan Ang Buwan ng Agosto ay isa sa pinakaabalang buwan para sa Departamento ng Filipino ng Pamantasang De La SalleMaynila dahil sa buwan na ito ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika. at iba pa. David Michael M. na nagtapos ng BSE Filipino at ng MAT-Pagtuturo ng Filipino sa Philippine Normal University. Reyes.  . Midya sa DLSU-M. Layunin ng kumperensyang ito na bigyan ng lugar ang mga estudyante upang maibahagi at talakayin ang kanilang mga pananaw at ideya tungkol sa wikang Filipino. Ilan sa kanila ay nabigyan ng full time status at ang iba naman ay bilang part time sa termino 1 ng taong 2010. Oblena kumuha ng BA Filipino sa University of the Philippines-Diliman at kasalukuyang tinatapos ang kaniyang MA Filipino. paggamit ng cellphone sa pagsulat ng tanaga. Ilan sa mga binabalak na imbitahin sa gawaing ito ay sina Efren R. Sa mga nabanggit na gawain. Prof.  Gawain sa Buwan ng Wika 2010. ang Fildept ay nagiging tagapanguna ng mga makabagong gawaing magtataas at magsusulong sa wikang Filipino. Prof. Franz Louise F. Prof. Lilibeth R. Marvin R. kumperensiya ng mga estudyante sa Wikang Filipino. Roxas nagtapos ng BS Sociology sa Polytechnic University of the Philippine-Manila at ng PhD Philippine Studies major in Anthropology sa UP-Diliman. Dr. Reyes nagtapos ng AB Philosophy at ng PhD in Filipino Translation. Emma Ablan-Basco nagtapos ng BSE Filipino minor in History sa Bicol University at ng Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino-Wika. bukas ang gawad para sa mga mga fakulti at administrasyon ng DLSU-M na nagsusulong sa paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng kanilang mga disiplina. Sa taong ito. at Dr. Voltaire Mendoza Villanueva nagtapos ng BSE Social Science na may espesyalisasyon sa Filipino sa PNU. nagtapos ng BSE Filipino sa Bulacan State University at ng MA sa Pagtuturo ng Filipino sa PNU. Cayanes ang tumatayong pangkalahatang tagapamahala sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2010. Prof. Ang tema ng pagdiriwang ng Buwan Wika ay “Sansiglong Lasalyano para sa Sigla’t Sigasig ng Wikang Filipino. Kultura. Sa bahaging ito. Paligsahan sa pag-awit ng KUNDIMAN SALOY. AB Translation Studies at kandidato sa MA Philippine Studies sa DLSU-M). ipagkakaloob ang gawad sa mga nagwagi sa iba’t ibang patimpalak na inilunsad ng Fildept tulad ng TXTula. Dexter B. Rogelio L.4 Alinaya Balita Mga Bagong Fakulti ng Departamento ng Filipino Ikinararangal ng Filipino Department na makuha ang mahuhusay na fakulti upang makapagturo sa Pamantasang De La Salle-Maynila ngayong unang termino. ilan sa mga nakahanay na gawain ng Fildept ay ang sumusunod: TXTula/Tanaga. Prof. fashion show ng mga katutubong kasuotan. Maria Fe Espenocilla Gannaban na nagtapos ng MA at PhD sa Filipino PNU. Abueg.

Media at Kapangyarihan Bawat tao sa mundo ay may kanyakanyang ideolohiyang pinaninindigan . nakasalalay sa paggamit ng wika kung magiging mabuti o masamang epekto sa mambabasa. Ito ang simbolo na bumubuo ng sistema upang maayos na maisakatuparan ng tao ang paghahatid ng anumang mensahe. Napaniniwala tayo ng media na ang ating mundo ay punung. Josefina M. Nakabalot sa kulturang kinagisnan ang paniniwala. Ang ideolohiya ay sistema ng kaisipan na ipinahahayag sa pakikipagtalastasan ng tao o pangkat ng tao kapwa kakambal ang saloobin at pananaw ng tao. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa.puno ng kasamaan at krimenalidad. Samakatuwid. Madaling maisasagawa ang pagmamanipula sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang salapi sa iba't ibang paraan ng komunikasyon tulad ng media. partido ng pulitika. Ito ang nagsisilbing susi ng tao sa pagkakaunawaan.com/d/mass_media. paaralan. paaralan. magdikta at makainpluwensya sa atin. manonood at tagapakinig. pangkat ng sekta ng relihiyon. (Defleur (2003) Ideolohiya .wkonline. pananampalataya.  Ang pangatlong layunin ay maging instrumento ang media upang himukin ang publiko na gumawa ng aksyon ukol sa inilahad na isyu.Malaki ang papel ng mga taong nakakubli sa pagsulat at paglikha ng media sapagkat sila ang magsisilbing tulay ng pag-unawa at pagtanggap ng mga tagapagtaguyod nito sa radyo. anumang pakikipagkomunikasyon maging pribado o pampubliko ay bahagi ng media.Tinukoy nga ni Raymond Williams na may kaugnayan ang ideolohiya sa interes pang ekonomiko. Layunin ng Media  Ang pangunahing layunin ng media ay maghatid ng impormasyon sa publiko. Wika ang pangunahing instrumento ng media sa paghahatid ng impormasyon. mensaheng nagmumula sa pamahalaan. Gumagamit ang media ng wika sa paghahatid ng anumang impormasyon. Makapangyarihan sapagkat may kakayahan itong mag-utos. May malaking epekto ang kultura sa nabuong ideolohiya ng bawat tao. samahan ng mga maggagawa at iba pa. Ano nga ba ang media? Ang media ay nagmula sa salitang medium na nangangahulugang paraan ng paghahatid ng mensahe ng tagapagdala sa isa o higit pang tatanggap nito. Nakabalot pa rin sa ideolohiya ang ugnayan ng kapangyarihan ng lipunan at nabuong kaisipan gamit ang wika sa kontekstong pampulitika. Nakapaloob dito ang nabuong makabuluhang oryentasyon na ipinahahayag sa pamamagitan ng pakikipagtalastaan. Samakatuwid. Binigyang kahulugan ni Lull (2000).html). bumuo ng pananaw at paano mamuhay.Alinaya 5 WIKA AT IBA PA Wika Bilang Kasangkapan ng Media ni Dr. ay ginagamit upang mabuo ang pagdodomina sa kapangyarihan. Ang mundong ating ginagalawan ay napapaibabawan nang malakas na kapangyarihan at makulay na daigdig.telebisyon at iba pang sangay ng media. platapormang pampulitika. Pangunahing kakayahan ng media na manghikayat ng publiko. ang ideolohiya na naglalarawan sa pagpapahalaga at agenda ng publiko. mga kandidato. Ito ang kapangyarihan ng media. samahan ng mangangalakal. nakabubuo tayo ng kultura. Binanggit ni Thomson (1990) na ang ideolohiya ay pagpapatunay ng dominanteng ideolohiya at simbolikong anyo. Matuwid man o hindi kailangan pangatawanan at panindigan ang mga ito. Mahalaga ang pagpili ng wikang gagamiting sa pagbuo ng isang patalasatas o komersyal sa iba't ibang larangan ng media sapagkat nag-iiwan ito ng mensahe mabuti man o masama sa isipan ng mambabasa at manonood. Nagagawa ng media na maimpluwensyahan ang publiko kung paano mag-isip. nabuong samahang panrelihiyon at iba pa. pamantayan sa buhay at marami pang iba. Mangahis Wika ang pinakamahalagang kasangkapan ng tao sa kanyang pakikipagtalastasan.  Ang pangalawang layunin ng media ay maging daan sa prope- syonalisasyon ng industriya sa pagsasahimpapawid (broadcasting) tungo sa pagpapaunlad at pagpapataas ng ekonomiya ng nasasakupang bansa (http:// www. Walang magiging suliranin dito ang mga piling mayayamang tao sa lipunan sapagkat may malaki silang impluwensya sa makapangyarihan. Sa simbolikong anyo maiuugnay ang mga nakapaloob sa media. Kapansin-pansin na matutunghayan natin sa bungad ng pahayagan at (Sundan sa pahina 12) .

Kongreso at paminsan-minsan hanggang sa Palasyo… Tanong: Ano kaya ang mangyayari sa susunod na anim na taon? ABANGAN… *** Isinagawa naman ng DANUM noong Hulyo 2. Bulacan. Macapagal) Noong nakaraang Hunyon12. Ebidensya ito na kinikilala ng Estados Unidos ang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Tanong: Ano ang porma ng gobyerno natin ngayon? *** Nang dumating ang mga Kano. TRIVIA Ukol sa ang isang gobyernong Rebolusyong gumagamit ng kaniyang 1896 at Deklarasyon ng wikang pambansa ay Kalayaan ng pinakikinggan ang kaniyangPilipinas ni David mamamayan. hindi magtatagumpay ang Katipunan na magparami ng miyembro. nagbayad ng $20. Mabuhay ang mga makabayang magnanakaw! Kundi dahil . Sa nasabing kasunduan. May mga Katipunerong nagtatrabaho sa Diario de Manila ang nagnakaw ng mga kailangang gamit. Tanong: Alam mo na ngayon ang ipinagkaiba ng mga magnanakaw NOON at NGAYON? *** Espanyol ang wikang ginamit sa pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas sa Kawit. Nag-resign sila sa Republika ng Malolos at pagkatapos ay kumapit na sa mga Kano.. hindi magiging mabilis ang tagumpay ng Katipunan at malamang. Kung gayon. naantala/nadelay pa ang kaganapan noong ika-12 ng H u n y o 1 8 9 8 .. kulang ang gamit ng printing press ng Katipunan. Tanong: Ano kaya ang feeling ng mga tao noon na humming lang at walang lyrics ang supposedly ay national hymn? *** Isang Amerikano. Nanalo sa lotto ang 2 Katipunero at ibinigay nila ang pera sa Katipunan. 1898.000. ginunita (nga ba?) ng sambayanang Pilipino ang ika-112 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan ng ating bansa sa Kawit. Lumobo sa kung ilang daang libo ang kasapian/membership ng Katipunan pagkatapos na mailabas ang una (at huling) edisyon ng KALAYAAN. Cavite. Narito ang ilang trivia kaugnay sa Rebolusyong 1896 at sa deklarasyon ng ating kalayaan na naging bunga nito. Tanong: May pinagkaiba ba ang trato sa atin ng mga Kano noon at ngayon? *** Diktadura ang porma ng pamahalaang itinayo ni Aguinaldo noong Hunyo 12. ang nakapirma sa deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12. Tanong: Ito kaya ang dahilan kaya maraming Pilipino ang walang pakialam sa Araw ng Kalayaan? *** HINDI INAWIT ang Lupang Hinirang sa flag raising DAHIL WALA PANG LYRICS ITO NOON.Tugtog pa lang. (Jenaira F. kung saan. 1898.. Enero 1899 na nang opisyal na itayo ang Republika ng Pilipinas sa Malolos. Johnson. si Col.6 Alinaya KONTRA-GAHUM Katipunerong Sugarol. kasama ang mga fakulti ng Fildept. Makabayang Magnanakaw atbp.. Tanong: Tumataya ka ba sa lotto? Ilan kaya sa mga nakapila sa tayaan ng lotto ang magiging makabayan din (o pa rin) pag nanalo sila? *** Kaugnay ng unang trivia.Iyan ang simula ng mahabang palabas na hanggang ngayon ay nasasaksihan natin sa Senado. Mas mabilis kasi ang aksyon na kailangan sa panahon ng digmaan.. San Juan sa kanilang ginawa.Michael M. etsepwera ang mga Pilipino.000 ang Estados Unidos para "bilhin" ang Pilipinas sa Espanya. nakapagimprenta ng dyaryong KALAYAAN ang Katipunan.. 1898 dahil may gera pa rin. Dahil sa printing press.Ang Marcha Nacional Filipina. maraming mayayamang republikano ang nagtraydor sa republika. Cavite. *** Kung hindi dahil sa 2 Katipunero na regular na tumataya sa Australian Lottery. 2010 ang una nitong General Assembly sa taong ito... Ipinambili ng printing press ang nasabing pera. isang malaking kataksilan o pagtatraydor ang ginawa ng Estados Unidos na pagpasok sa Kasunduan sa Paris kasama ang Espanya noong Disyembre 10.

magiging mahusay na tagapayo sa kilin at hahanap-hanapin dahil sa bagong pulitka.sa gagawing pagluluto. pagkatuto at pagtuturo. padamput-dampot at ITAYO ANG GOBYERNONG TUNAY NA patanung-tanong. Mas hindi mapapantayan ang galak hahanap-hanapin kailan man.kung anong akmang pagkain ang YANAN! lulutuin para sa akmang kagustugan at pangangailangan. nama’y nakagisnan nang hindi kumain Makadaragdag ito sa masarap at o tumikim man lang ng bagong pu. sa laboratoryo ng buhay. kultura ay koleksyon ng gawi. tong katangi-tanging asignatura na tiNaging maayos at tama ang nawag na WIKAKUL. aking klase. Naisusulong ang prinsipyong kasabay ng kasiyahan at pagbabahagi ng mga karanasan ang pagkatuto. Na sa kultura upang maging masigla at higit sa kabila ng pagkakaiba-iba ay lahat ay maging makabuluhan ang mayroong pagkakaisa.Alinaya 7 SALOOBIN Putaheng WIKAKUL na Pinasarap ng Iba’t Ibang Sangkap ni Voltaire M. Natikman ko na at Sa kagaya kong nagtapos at nag. Nakatutuwang makita ang mga mag-aaral na naipapamalas ang kanilang kaalaman na hinugot sa sarili nilang pagkakakilanlan. kasiya-siya at katangi-tangi ang pag-aaral. Likas na sa ating lahi ang mayamang .hindi makakalimutang linamnam na tahe. Kalimitang nagiging pangganyak ko ang pananaw. tradisyon at iba pa. heng ihahain ko. koloborativ at inter-aktiv na pagdulog bilang napakabisang salalayan sa ugnayang personal at intelektuwal ng guro’t mag-aaral. upang maging produktibong Sa tulad kong bagong guro sa gani. Ang mga pangkatang gawain tulad ng tsubibo ng kaalaman. palinga-linga. hindi sangkap. Maging ang paggamit ng hudyat ng kamay at pagpapakita ng mga aktwal na gamit pangkalinangan at karunungang bayan ay dagdag upang maging mabisa. Hitik na hitik tayo sa iba’t ibang batis na magiging sanggunian sa pagpapalawak ng pag-aaral. ”ang pagsasangkutsa at pagtitimpla ng pinag. Lalo na magkakagayon man.” Kaya’t dapat mabusog ang inihahaing kakaiba at bagong pagkaing mga mag-aaral ng karunungan may bagong lasa. Akma ng tagapagluto kung sa unang subok ng ito sa winika ni Albert Einstein. Villanueva ITAGUYOD ANG DEMOKRASYA! Tila ang unang pagkikita ay MABUHAY ANG ATING REPUBLIKA! pakapa-kapa. pasuruy-suroy. pang-amoy at lalung pagluluto ng aking karanasan sa lalo na sa aking panlasa. Sapagkat proseso ng pagtuturo at pagkatuto ko ang lahat ay mayroong kultura at bilang guro at siyempre ng aking mga wika na magiging tagpuan sa mag-aaral na titikim sa iba’t ibang puta. pirapirasong papel sa pagbuo ng kongkretong konsepto. roleta at sinturon ng karunungan.myutwal na unawaan ng lahat.maging ng aking mga mag-aaral pakadalubhasa sa Agham Panlipunan at ang aming pinagsama-samang may espesyalisasyon sa wika. mainam na kung ang mga nagsabi at nagpatunay isa-isahin at uri-uriin at kandiliin na sa pagkain ay bagong subok o kaya maging malusog na halaman. Ito ay angkla sa misyon at bisyon ng transpormatibong edukasyon bilang pangunahing itinataguyod ng ating minamahal na unibersidad. Hindi matiyak kung ang lahat ng mga bunga sa loob ng bakuran ay maaari nang Wala na talagang sasarap pa sa lutuin mapakinabangan upang maisama o pagkaing ang linamnam ay pinatoto. Hindi pa natitiyak MALAYA AT NAGLILINGKOD SA SAMBA. bukas-sara. Abot-kamay lamang natin ang mayayamang sangkap na isasahog sa ihahandang pagkain. Kung hanan ng ibang tumikim nito.taong gutom ay hindi magiging sama-samang ibang sangkap ay tatang. Maigting kong napatunayan na sangkap ang kooperativ. Akmang -akmang ang kailan man nawawala ang pagsasahog asignatura ay paglalapat na ang ng kultura sa paglulunsad ng mga aralin. Tunay na bago ito analohiya ko sa pagkain at sa aking pandinig. Tunay na hindi nalalayong mailapat ang mga konsepto at teorya na napulot sa apat na sulok ng silid-aralan ay madala sa reyalidad.mamamayan ng bayan.

8 Alinaya Mga Estudyante ng PHM.” . Lubos na ipinakita ng gang 22 patungong Ilocos ang mga mga lugar na ito ang tunay na kayaestudyante ng kursong AB Philipmanan ng kalikasan na taglay ng pines Studies (PHM) para sa isang field work. at Rowie Madula. Ayon nga sa tour guide sa nasabing Sa lungsod ng Laoag. kabayo at gay ito ng pagkakataon sa kanila upang kambing. Pinuntahan rin nila ang tuklasin at maunawaan ang taglay kulBantay Bell Tower bago sila tutura ng mga Pilipino. Kaugnay ito ng kanilang Pilipinas. pamumuhay ng mga Tunay na naging elitistang Pilipino makabuluhan ang FILnoong panahon ng KasTURS dahil sa pagbibitila. mungo ng Laoag City. Kasama sa nasabing pa rin ang labi ni dating paglalakbay ang mga pakultad ng Departapangulong Ferdinand E. Kaya namili ng mga lumang bahay pa ang bawat isa ng mga ang uri ng pamumuhay pasalubong sa isang malapit ng mga Pilipino noong na pamilihan doon. dumayo naman kaalaman sa mga estudang mga estudyante at pakultad yante. pinuntahan nila Marcos ResiKultura at Lipunang Pilipino dence kung saan makikita (FILTURS). Di pa nagtatapos ang araw ay [Pilipinas]. Sa huling araw ng paglaklaseng Ang Turismo at Midya sa lakbay. kung saan nakita nila sa pamamagitan pasalubong. ibang bansa. Bukod sa kasiyasa Baluarte Zoo. mento ng Filipino na sina John Enrico Torralba Marcos. Kabigan Falls at DUMAYO noong Marso 18 hangBlue Lagoon.” proseso ng paggawa ng asin. Isa tapos ng pamimili. Ngunit sa anumang Maraming natutuhan ang mga estudyante paglalakbay na isinasagawa habang dumadayo sa iba’t ibang lugar sa ng mga Pilipino.  iyong sariling lugar itaas. At pagpanahon ng Kastila. Tinuklas ang Ilocos ni Amanda Fernandez Lathalain nagtungo na ang grupo sa lungsod ng Pagudpud kung saan makikita ang Bangui Wind Farm. kung saan hang dulot ng kanilang nakita nila ang ilang mga hayop paglalakbay. gay nito ng mahahaPagkaraan ng Vilagang karanasan at gan. “Bago ka bumisita sa tahan nila ang pagawaan ng asin. nakapagbitulad ng mga ibon. kahit papaano ay nasimuna Cape Bojeador kung saan natanaw bansa. bisitahin mo muna ang Marami ang namangha sa iyong sariling lugar [Pilipinas]. makaranas na makasakay sa kung saan ipinakita ang 4x4 na sasakyan. di mawIlocos. bisitahin mo muna ang lan na nila ang sinabing ito ng ng bawat isa ang tanawin mula sa kanilang tour guide. pinunpaglalakbay. Una nilang pinuntahan ang lungsod ng awala ang pamimili ng mga Vigan. sunod sa mga lugar na pinunnaman nilang pinuntahan tahan nila sa Vigan ay ang Sand Dunes upang ang Mansion Syquia. Sa palagay ng mga estudyante ng Sunod na pinuntahan nila ang sikat “Bago ka bumisita sa ibang FILTURS.

at madalas na nasa isang madilim na lugar. at ang mga Pinoy na bandang Typecast. ako'y isa nang manhid. 6 cycle mind at Chicosci. Narito ang ilang mga pagkakataon na kung saan ay ginamit ang salitang EMO: Nangunguna ay sa Facebook. Arroyo. “I” ng 6 cycle mind na may linyang: At ngayong wala ka na. Madalas. Matinding kalungkutan. you stole the presidency. Pero true mahilig ako magemote kasi dun ko lang nalalabas probs ko. EMO din ang taong OA o over-acting sa isang sitwasyon. EMO ang taong mahihilig sa “senti” o malulungkot na awit. Fallout Boy. at iba’t ibang mga blogs na kung saan ay malayang naipapahiwatig ang mga opinyon at saloobin.. not once. wounds are dissected so deep. madalas na kulay itim. Ang punk-rock ay kombinasyon ng musikang melodic at eksperimental na kadalasan ay may hardcore variety. hindi alam kung saan magsisimula. Paramore. ginagamit din ang EMO bilang isang biro o pang-asar. Nabigyan ng ibang pagpapakahulugan ng mga Pilipino ang salitang EMO. Maging sa Youtube ay laganap na rin Lathalain ang ekspresiyon ng pagka-EMO ng kabataang Pilipino. Cueshe.Alinaya 9 EMO ni Anna Marielle B. na may pasagot na linyang: “Shame on Mrs. Dy Sapagkat maraming Pilipino sa kasalukuyang panahon ang tinataguriang EMO. Parang laging gusto nilang magtago. paggamit ng eyeliner.. pighati. mamaya EMO ka na naman?. Sa pagtagal ng panahon. Emo-emohan. May mga EMO ring sinasaktan o sinusugatan ang kanilang sarili. mahabang buhok na halos matakpan ang kalahating bahagi ng mukha. EMO ang taong wari’y may sariling mundo o kaya mahilig mag-isa. at ng kantang. Mangilan sa mga bandang kinikilala sa mga awiting EMO na sikat sa Pilipinas ay ang My Chemical Romance. Nagsimulang gamitin ang salitang EMO noon pang 1980’s nang mauso ang mga bandang punk-rock. Ganito kasi talaga ako. Dahil doon. Kung ang ibang tao’y pilit kinakalimutan o iniiwan ang matinding kalungkutan. Wala bang bukas. Kung minsan. ang mga EMO gustong-gusto maglunoy rito. I don't want to wake up. at pagdaramdam ang dahilan ng kanilang pagiging ganito. May ilang kahulugan na maaaring maging konotasyon ng salitang EMO. Para sa mga Pilipino. Madaling makikilala kung sino ang mga EMO— malulungkot na kulay ng pananamit. bukas. EMO ba ako? Ito kasing buhok ko. Halu-halong emosyon ang naramdaman ng buong (Sundan sa pahina 11) . Maging sa politika ay may tinatawag na ring ‘EMOpolitics’ at isa sa mga ito ay ang patok na ‘I am sorry’ ng dating Presidenteng Gloria MacapagalArroyo nang inamin kaniyang tinawagan ang isang COMELEC official hinggil sa botohan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nareresolba. Bakas sa mga kanta ang kalungkutan o pag-iisa tulad na lamang ng “Scars of a Failing Heart” ng Typecast na may linyang: Emptiness of words that you've said. konting pula at puti. kailan man nag-iba. At tulad ng mga EMO. Ang isang tao ay emotional kung madaling maapektuhan o maantig ang kanyang damdamin. kaya minsan ay kilala rin sila bilang suicidal. Ang ngayon. Jr. kadalasan may disenyong walang tiyak na anyo ngunit sadyang nagpapahiwatig ng panimdim. ang asawa ng yumaong actor at presidential candidate na si Fernando Poe. Friendster. Di ba nakakabahalang makakita ng mga taong may ganitong panlabas na anyo o kumausap ng taong nababalot ng lungkot? Ang EMO ay pinaikling salita na nagmula sa salitang Ingles na emotional. im not emo pagdating sa style. kaya ito sa palagay ko ang dapat na maging Salita ng Taon. now I'm close to dying. ang emosyon ang pangunahing nagpapatakbo ng kanilang buhay. I need this blood to warm my hands. EMO raw sabi ng marami dyan. At may mga EMO rin na ipinapabatid sa buong madla na nais nilang kitilin ang kanilang buhay. itinuring na itong higit pa sa isang uri ng musika—naging isang uri na rin ito ng pag-iisip na maaaring ilantad sa pisikal o emosyonal na paraan na sadyang nakabibighani ng damdamin. Broken glass cut me to sleep. Ito lamang ang kanilang pinaiiral. Ito ang ilan sa mga pahayag na aking nakuha – Wag mo icheck profile niya. Sumunod naman dito ay ang mensahe ni Susan Roces. scars in my heart that you left. kabiguang makailang-ulit. but twice!” Pagkatapos nito ay nag-umpisa na ang mga protesta – ang pinakamalaki diumano ay habang isinasagawa ang SONA ni Arroyo.

. Lumang atas iyon na mula sa langit: Sa bagong nilalang. Kapag may pangungulila ang mga tiyang nanimdim Alumahan at apahap ay handang makipagpiging. Para sa mga taliptip. II. Tatahimik ang sirena at mahihilam ang mata. Ang mga kiming daliri o mapaglarong kaliskis. Ang mga tulang ito ni John Enrico C. Lalo pang sumidhi ang tuwa at galak Nang siya’y gawaran ng ngalan at tawag. hanap-hanap ay alamid. Pag naakit sa gubat. siya ay alipin. Lalanggasin ang anumang pagliyag ng talampakan. Tanggap na ng bundok ang kanyang tungkulin. Pag nasasanay tumanaw sa liwanag ng parola.10 Alinaya Mga Elemental na Pag-ibig ni John Enrico C. Bumibisita ang alon upang manurot. Magbabalik siyang parte ng hininga. Sa tuwing may nauukit na tarundon o bakood. Nayag s’yang tungkabin ang kanyang taluktok. Magbabalik siya’t pupuwing sa mata. Kahit na lagalag. may likha ng mundo.. graba. Naisip niyang ginawan s’ya ng tula. Adobe. siya’y magbabalik. Nang tibagin naman ang kanyang katawan At ginawang bato’t panambak sa parang. Kung may nagbabantang unos. aspalto.. Kung mag-iiwan ng bakas sa pagtanaw sa pasigan. Lagi namang inaampon ng mga bakawa’t tangrib. Ang sinaunang pag-ibig ay nagsimula sa tubig. Sa tuwing nahuhumaling magsipagtayo ng baklad. walang saysay ang panahon Kaya’t ang pagliyag nila ay malalalim na muhon. mambaklas. Lubos ang poot ng ulan at bagyong pinayayapos. Oo. Di man lang sumilip ang takot sa dibdib. tisa. Sa agham ng tao. sa tubig nagmula ang sinaunang pag-ibig Ngunit dito rin ginising ang panibugho’t pasakit. Sinapupunan ng tapat na gunita’t panaginip: Hinehele ng taklobo ang mga buhangi’t dukha. balanggot ay yumayakap Sa mga ligaw na binti upang puso’y mapanatag. Himbing na alabok sa mga tahanan O kaya ay libag sa mga katawan. Torralba I. Panitikan Inakala niyang nangarap ang taong Muling makausap. Nagsisitago ang dunsol at mag-iiwan ng tinik. Itinatago sa dibdib hanggang isilang na mutya. Kaya nang pinuhin siya nang pinuhin At pinabayaang tangayin ng hangin. Torralba na nagwagi ng Pangalawang Gantimpala sa Talaang Ginto: Gawad Surian sa Tula-Gantimpalang Antonio Laperal Tamayo 2010 na itinaguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino. Patagin ang burol at lahat ng sulok. marmol. Nakaramdam siya ng pagmamalaki: Kanyang mga amo’y nais s’yang katabi. huwag magkakait.

nasilip ni Ben Zayb ang kinabukasang sibsib Sa porma’t hitsurang dala ng mataginting na tinig. Bulaan si Herakletus. Araling Filipino sa DLSU-M. Ngunit mortal pa rin siya dahil minsa’y naliliglig Ng pagkalito. II Sino ang mag-aakalang pakikitiring singkitid Ng basal na guni-guni ang mundong nabibilibid Ngayon ng mga dyaristang may kaliwa’t kanang sukbit Na ID. Sa mga lumuting guwang maaari kang sumuling. naisip niya.Alinaya 11 Kung kailan kailangan ni Joselito delos Reyes I Ang bumalik at tumugis sa liko-liko’t makiwal Na kinagisnang landasin ay singhirap ng pagbuhay Sa kinahantungang abo. Sumiksik sa singit-singit lalo’t walang handang piging Ang lahat ng namumuno. Ito ang kanyang naiwan: dati ring lansa at galas. inimpyerno at binuntis Kung di ma’y nagpatiwakal matakasan lang ang lintik. Sa ilog. Mula antigong senisal. Ang sumalubong sa kanya’y ang kinalakhang pilapil. Payo ko. ng kanyang pahina’t titig. Ito dapat ang panahong mangumpisal ka nang hayag Sa mga kinamuhiang kalakaran ng estado. Suwail na puting tubig. sa walang hanggang pagpisik Ng papuring dulot niya. Kung kailan kailangang manghampas at manilamsik. At baka nga may mangyaring wala sa iyong hiniling. Siyang walang atubili at bihirang mangaligkig Sa mga tinipang sindak na estranghero sa dibdib. gaya ng sa kaibigang Mahal kung makapadrino sa ‘yong inaasam-asam? Ang lahat ay hahayaang buhay sa loob ng pader. kaya walang magmamatyag Sa ‘yo. kaibigang Quiroga. ngunit sa huli’y nabunyag Na sadyang walang nag-adyang mahabaging San Nicolas. Malayong-malayo siya sa ngangayuning kapatid. At manumpa ka sa padre. At kung masakote na nga’t mahatulang abang pulmo’y Pupulbusin sa garote. at nangangako ng mabulas na press release? Ramdam ni Ben Zayb ang bukas: ramdam niya ang kilatis Ng saserdoteng kasangkot. Mortal siyang nagdaramdam nang hatulang mapapiit Ang artikulong binunso: anak na himbing sa bisig. Kaytagal nang siniyasat Ang biyas ng lilong ilog. Si Joselito delos Reyes ay nag-aaral ng M. at labis na lumbay. dadaloy muli ang lihim— Takot na reberendong nagkukubli sa dilim— Makababa lamang siya sa bapor Tabong ulyanin. saklot ng libog sa hugis Ng mga birheng inindyo. lahat ng utang—kwarta o buhay—burahin. Malayong-malayo ngayon ang Gritong tagapaghatid Ng katotohanang may bayad at siguradong kapalit Kung kailan kailangang pumikit at manahimik. Ano ang malay mo. si Quirogang konsulado Na ang ibansag sa iyo ng padreng kinompromiso Para lang mahuling buhay ang kaibigan mong Simoun. Oo. gaya no’ng may Ehipsiyong sinilip Sa Quiapo. Leeds. hapis. na lubha kang nagsisisi Sa pagkampi’t pagkakanlong sa pusakal na ereheng Nagpahamak sa plano mo. poot. isang gabing nanlalambot kapapawis Ang delegasyong nanood sa alaga ni Mr. At maimbita ka lamang sa maliitan mang piging.A. Susubok ang sambalikat bumuhat sa mutyang bayan Palayo sa kaba. di ba’t ito ang panahong Pinapangarap mo t’wina. Huwag ka nang jele-jele. Ramdam ni Ben Zayb ang bukas ng depotadong humidhid Sa barya’t kapangyarihan. Kailangan mo ng bilis para hindi umagahin. bukas. Gaya kung mapatunayang ang susulingan mong pader Ay malaong kondenadong haligi’t moog na asin. Ito ang tamang paglantad. Quiroga? Ikaw na mahal Kung tumuring sa pautang. At iyong buwayang bato’t Jeronima’y magkabiyak. Panitikan III Ang lahat ay hahayaang buhay sa loob ng pader. . hanging higit na suwail.

. Mabanglo at Dr. AFAP Balik DLSU-M. At sa karanasan natin bilang isang bansa. mas laganap daw ang EMO bilang isang statement o kalagayang pangemosyunal sa mahihirap na tao.  Si Anna Marielle B. Parang isang teleserye. (5) Sining at Babae. Ang kaniyang lahok na salitang EMO ay isa sa mga finalist para sa SALITA NG TAON 2010 na gaganapin sa Hulyo 29-30. lakbay-aral. At gusto mong ang buong lipunan ay kinaaawaan o kung di kaya’y sinusubaybayan ka. Pagkatutong kolaboratibo at kooperatibo ang dulog na ang bawat estudyanteng may iba’t ibang intelehensya ay malayang nakikilahok sa pagsulong ng kapwa mag-aaral sa iba’t ibang konteksto. mayaman man o mahirap. maayos na lipunan at oportunidad na magkaroon ng magandang hanapbuhay at buhay. Marites Mendoza (University of Washington). Isa ka bang EMO? Kung ikaw ay EMO. Torreliza. Modesto Bala (University of Hawai’i-Manoa). William Arighi (University of Washington). Kung kaya. sa kanilang pagiging EMO. at ngayong libo-libong Pilipino ang umalis ng bansa at tinitiis ang lungkot ng pag-iisa. at engkwentrong informal sa piling sitwasyong pangkomunikasyon sa komunidad gaya ng NGOs at iba pang pampananaliksik na sentro. at (6) Kulturang Muslim. Kinikilalang tagapagtaguyod ng programang ito sina Dr. Nikolas Bonifacio (University of HawaiiManoa). Fortunato na tumatayong mga In-country Director. habang humahaba ay nadaragdagan ang pagdurusa. Ramos. Ang mga EMO ang simbolo kung gaano kalungkot ang maging kabataang Filipino. Humihiwalay sila at sinisikap na maging iba sa karamihan. Diliman. Maglunoy tayo sa ating mga dala-dalang kalungkutan.. ang kalungkutan. at Dr. FulbrightHays Group Projects Abroad na isinasagawa sa Pilipinas. kaya maging ang kanilang kilos o galaw ay naapektuhan. Teresita Ramos at Ruth Elynia Mabanglo ng University of Hawaii-Manoa. Ayon sa aking napanood. Dr. (2) Kasaysayan at Politika. Kabataan ang madalas na EMO dahil sa katotohanan naman. na dumaan sa lungkot ng mahabang panahon ng pagiging sakop ng malalakas at mayayamang bansa. Sa katotohanan naman kasi. nagkakaroon sila ng empowerment. at sina Dr. pakikinig sa formal na lektyur na batay sa tema ng lingguhang liksyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ay dahil sa sila ang madalas makaranas ng diskriminasyon sa maraming bagay. Ang AFAP Scholars kasama ang kanilang mga guro. Lara Capangpangan (University of WisconsinMadison). Mapalad din napili ngayong taon bilang guro ng mga iskolar ang dalawang miyembro ng Fildept na sina Prof. Carmel Laurino (University of Washington). Ang mga mapalad na iskolar ng AFAP ngayong taon ay sina Karl Christian Alcover (University of Hawai’i-Manoa)..P. 2010 sa U.Tomo 3 Bilang 1 EMO. magandang edukasyon. ang paghahangad sa isang lipunang patas at kumakalinga sa lahat. Evangeline A. Encabo at Prof Correa. Teresita F. Nais nilang mapansin. Fortunato.. (3) Ekonomiya. Encabo. (4) Relihiyon at Edukasyon. Ang AFAP ay isang programang pangwika na pinopondohan ng US Department of Education. Marilola Perez (UC Berkeley). Alisa Ann Cabading Quezon (University of Hawai’iManoa).mula sa pahina 1 Isang programang pangwikang imersyon sa isang maikling term para sa advanced level ng Filipino na binubuo ng mga aktibidad sa loob at labas ng klasrum na pumapaksa sa (1) Katutubong-Buhay sa Cavite. masasabing ang buong Pilipinas ay matatawag na EMO. Isang highly intensive na kurso na hindi lamang fokus sa mga interaksyong pangklase kundi may pagbibigay-puwang sa iba pang aspekto ng pagtuturo-pagkatuto tulad ng pagtigil ng mga iskolar sa host families. Dy ay isang estudyante ng Pamantasang De La Salle – Maynila.  . tiyak na may sarili kang mundo. Globalisasyon at mga Isyung Pangkapaligiran. nagiging bida sila sa kanilang sarili. Dr. Lesther Papa (University of Hawai’i-Manoa). ang kabataan ang kulang sa maraming bagay—buong pamilya. Prof. Ramilito Correa at Prof. James Binauhan (University of San Francisco). masarap ang pakiramdam na maging isang bida. at Heidi Tuason (UC Berkeley).mula sa pahina 11 lipunan ng mga panahong ito.

Isang batang emya? May nagkakaisang pagsisikap ba At tungkol sa paksa ng propesoryal nalulunod tayo.etnikong tunggalian. “kahit na 2004 ang datos ng sarbey at interbiyu. talab pa rin sa kasalukuyang panahon ang kabuluhan ng Ang wika’y parang isang bus. ugali..”  kolehiyo sa Pilipinas ang regular na nag. ngunit hindi wak at mapagpalalim na gawain sa akad. tradisyon na ang mga kasangkapan lamang na kailan.P. Bukod pa rito. minsan pa niyang kaunawa sa tagumpay na maidudulot Nang turuan tayo ng Ingles ng mga kokoronahan ng karangalan ang Wikang Filinito. panggagahasa. Abueg sa Propesoryal Lektyur ni Dr. Efren R. Ang mga pasahero ay natin nang maintindihan naman tayo ng mga sa mga departamento ng ibang disiplina ang mga letra at salitang mekanikal na Koreano. kaugalian.at pagkatuto (ng estudyante) ng pan. PNU. Ang ka. panahon na para maging iniiralan nito upang magkaroon ng kahu. Masaya rin para sa akin ang pananaw. Tiwala akong sektor ng ating lipunan. Isa pa itong paraan para mga kongkretong nagawa ng tao sa lektyurer sa kanyang paksang “Pasumalang masukat ang kahalagahan ng Filipino sa kinabuhayan niyang partikular na lugar Pagsanib ng Kultura sa Pagtuturo at Pagkurikulum ng mga paaralan at sa iba pang sa isang sukat na panahon. balyus at mga kongkrepino. Ano pa ba ang gan ang papalabas namang agos ng ating dagan na ba ang ganitong mapagpala.HAY KAYO? naman nila tayo naiintindihan. Ateneo at De La Salle.maidaradag ko kundi sabihing MABU. Josefina C. nagtuturo naman tayo ng Ingles maraming tagapagtaguyod para mabigy. Ang wika’y parang isang programang “education tourism”. Sa aming panahon (di ko isinama si makarayama ang mga dating kasama sa tong repleksiyon ng kanilang kabihasnan. Bibihira tayong makarinig ng mga kaaya-ayang balita sa ating bansa at maging sa ibayong dagat.mang ito. ing masaya. makinis at kaakit-akit. pati ang maging dahil sa ang wikang iyan ang malawak na alam kong nagdaraos nang may pag. 2010. Naiintindihan natin sila. maging tanyag. Siyasatin natin ang wikang ginagamit sa media partikular sa mga patalastas. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng iba't ibang produkto sa mga patalastas na nagpaparamdam na may kakulangan pa sa atin upang mag- E-Book Sa pamamagitan din ng The Academic Publication Office ng Pamantasang De La Salle – Maynila at ng Vibal Foundation.maging pambungad na tinig sa progradaraos ng propesoryal na lektyur sa Fili. papasok.kultura.ang ating kontribusyon sa pagkakaunawan sa pagdaraos ng propesoryal na lektyur. pang-edukasyon na makakuha ng higit na laga ang kultura sa pagtuturo (ng guro) Ngayon. Nadag. Nuncio.Alinaya Your business tag line here.pamilyar sa mga kabataang propesor na pinag-aaralan at minimithi sa mundong kubamamalaki ng mga propesoryal na lektyur parang punong kakawate na habang baw ng globalisasyon ngayon.bus na kung walang mga pasahero ay baligtarin ang agos—isakay natin sa pagtupino? walang mga mensaheng maihahatid sa turo ng Ingles at ng ating mga wika ang kultura Sa mga unibersidad sa ibang bansa at patutunguhan.komprehensibong pag-aaral sa internet na nang sarbey ang departamento ninyo propesoryal ngayong hapon ang karan.  Ani ng Departamento ng Filipino. dinagsa tayo ng kanilang pino. ito ang madalas na bumubulaga habang kasarapang hinihintay ng mga manonood ang mangyayari sa sinusundan na palabas. asal. iisang direksiay ang mga departamento ng Filipino sa tumatagal ay lalong nagiging matibay na yon lamang ang agos.kultura. Iyan ang naging panganib ng pagkaugnay na mga samahang pangwika/ sabi ko’y sinabi na ng marami: maha.katuto natin ng pangalawang wika. Gamit ng media ang wika sa paghahatid ng mga impormasyon. gayundin nang buuan ng mga iyan ang tinatawag na sa kredensiyal at karanasang pang-akademiko makabahagi tayo sa pagdiriwang ng pag. Hapones at iba pang nasyonal. Ito marahil ang kauna-unahang Maaaring hindi ko alam kung may ginawa Utang na loob ko sa lektyurer.. Amerikano. . Salamat po. Iyan sa akademya natin. ang masa. At ano ang hinang na ito kundi Hangad ko ngayong hapon ang lalong malilalong maraming unibersidad at kolehiyo ang pananaw. iskandalo.. pagpapasabog ng bomba atbp. Abueg pag-aaral.” Ayon kay Dr.mula sa pahina 14 ng mga kilala at baguhang manunulat na Pilipino. Napaniniwala rin tayo ng media na ang tanging susi ng kaligayahan ay sa pamamagitan ng kamal-kamal na salapi at material na bagay. Binigyang tuon ko ang patalasatas sapagkat naniniwala ako na isa ito sa may malaking impluwensya sa nakakararami. Ang dalawang nabanggit na aklat ay ilulunsad kasabay ng Centennial Celebration ng Pamantasan sa 2011. At Dr.katuto ng Pangalawang Wika”. inilabas sa E-book ang isang pag-aaral na isinagawa ni Dr.haligi ng wikang Filipino. sila’y isang mama na naang mga departamento sa Filipino at ang na lektyur ngayong hapon. balyus at naw na pagtalakay ng ating propesoryal na sa ating bansa.—Efren R.mula sa 4 balita sa telebisyon ang patayan. 13 Wika at iba pa. Rhodercik Nuncio na may pamagat na “Pagsanghiyang sa Internet. Fortunato dahil narito pa siya) . ang De La Salle-Manila. asal. ng tagapanayam. maging bata. gang “hinangan” ng tao at lipunang mundong ito na dinadaluyong ng terorismo at Siguro naman. tradisyon din ito sa ating disiplina sa lugan.sa mga “forenero” na inaakit naman natin sa ang-pagkakataon sa karangalang ito ang galawang wika.  Pambungad na pananalita ni Dr.nakalimbag sa Filipino at gumamit ng sipattungkol sa kung ilan nang unibersidad at galang mabigyan ako ng pagkakataong Filipino.kalutang. Mangahis noong Abril 16.. Atin namang mga hinog-nang mga propesor sa Fili. hinahadlanU.

Mangahis habang nagbibigay ng kaniyang panayam noong Abril 16. Sa nakaraang taon. at sanaysay tungkol sa mga pagkain sa loob at labas ng pamantasan. San Juan para sa kaniyang tulang “Ang Tutulain Kong Harana: Sanlibo’t Isang Pahina ng Istorya’t Historya ng Sintang Bayan Kong Luzviminda. 2009). Teresita F.14 Alinaya Ani ng Departamento ng Filipino. nagbigay si Dr. FSC.” Mapalad ding nasungkit ni Joselito D. Profesoryal Lektyur Matumpay ring naisagawa ang iba’t ibang profesoryal lektyur ng mga fakulti ng Fildept.”Disyembre 9. Gojo Cruz (“Ang Awit Bilang Mujon at ang Lansangan Bilang Tanghalan: Ang Naratibo ng mga Awiting-Lansangan ng mga Batang Taga-Muzon.” Pokus ng pananaliksik ang isang pamilya.” Oktubre 16. nakamit naman ni John Enrico C. Dolores R. 2010. na dinaluhan nina Dr. 2010. Delos Reyes ang Pangalawang Karangalang-banggit para sa kaniyang tulang “Kung Kailan Kailangan. Fanny Garcia ang kaniyang URCO Research Project. Ang kaniyang isinagawang pagaaral ay may pamagat na “Ang Demokratikong Sistema at Ang Mga Modelo ng Pamumuno sa Pilipinas. Ernesto V. Dr.” Noong Marso 30. Demeterio III ng kaniyang Pasinayang Panayam Propesoryal Don Francisco Ortigas. Rhoderick V. Noong Marso 26. at Genaro R. 2010. Josefina M. Cayanes (“Dalumat ng TawidDiwa: Ang Konteksto ng Specific Time Continum sa Diwang Makabayan. Lakangiting C. 2009). at Prof. Andrew Gonzalez. sa Araling Pilipino. manunulat. Ang pag-aaral ni Dr. FSC ang Seryeng Panayam dahil sa kaniyang mayamang ambag sa Araling Filipino bilang kinikilalang lingguwista. nagbigay si Dr. Prof. isang internasyonal na journal sa Filipino ng DLSUM. Garcia (“Sobra! Grabe! Walang!: Mga Pananaw sa Paggamit ng Wikang Filipino sa Ngayon. Dr. Demeterio III (Mga Anyo at Antas ng Pag-asa na Nakapaloob sa mga Diskurso ng Kilusang El Shaddai). Josefina C. Nuncio (“Kritika/Kultura/Popular: Ang Kulturang Popular ng Kritika at ang Kritika ng Kulturang Popular. 2010.” Nagbigay rin ng panayam si Dr. ipinangalan kay Bro. Seryeng Panayam Nagbigay rin ng lektyur ang mga fakulti kaugnay ng Seryeng Panayam Br. ang mga pananaliksik nina Dr. Medina Jr. tula. (www. Ang kaniyang pananaliksik ay may pamagat na “Pamilya: Sa mga Kuko ng Misgrasyon/ Disintegrasyon. Si Prof. Feorillo A. Mangahis ay may pamagat na “Pasumalang Pagsanib ng Kultura sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Pangalawang Wika. Mangahis ng panayam noong Abril 16. isinagawa ni Dr. Delos Reyes ay estudyante ng MA Philippine Studies. Taylan kaugnay ng kaniyang Panayam Propesoryal Go Kim Pah sa Malalayang Sining noong Mayo 14. Ang mga ito ay ang “Lasang Lassalian” na pinamatnugutan ni Dr. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito.” Si G. Feorillo Petronillo A. Dexter B. Riserts Nalathala naman sa MALAY.ang_espasyong_bakla_sa_cyber space. nagbigay ng panayam sina Dr. Dr. Madula rin ang tumatayong Tagapamahalang Editor ng MALAY. Carandang ay kalipunan ng 100 flash fiction na isinulat (Sundan sa pahina 12) . Ang kaniyang pananaliksik ay may pamagat na “PiliFilipino: Isang Teorya ng Wika. Rowell D. Raquel Sison-Buban.” Nobyembre 27. Efren Abueg na nagbigay ng pambungad na pananalita at Dr. Kaugnay nito. Torralba ang Pangalawang Gantimpala sa Talaang Ginto: Gawad Surian sa Tula-Gantimpalang Antonio Laperal Tamayo 2010 para kaniyang tulang “Mga Elemental na Pag-ibig. San Juan ay isa sa mga bagong fakulti ng Fildept. Sa paniniwala ni Dr. Rowell D.” Nobyembre 27. Sr. nabigyan ng kaniya-kaniyang tinig/espasyo ang bawat miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng anyong naratibo upang mas lubos nilang maipahayag ang kanilang mga saloobin. Madula Si Dr.” Kaugnay ng Pasinayang Panayam Propesoryal Angel & Celerino Reyes sa Humanidades.” Pebrero 19.com Isang Pagsusuri ng Diskurso ng Usapang Bakla sa mga Chatroom). Itinanghal naman bilang Makata ng Taon 2010 si David Michael M. Nuncio ang kaniyang Panayam Profesoryal Cecilio M. Madula (Ka Laya: Rampadora Ang Tala ng Pagrampa mula sa Lansangan Tungo sa Kanayunan.. Matagumpay ring natapos ni Dr. Rhoderick V.” Si G. Fortunato bilang reactor naman.” ang naging pamagat ng kaniyang isinagawang pagsusuri ng nobela. Lopez sa Wika at Panitikang Filipino. 2010). edukador ng bansa at bilang isang De La Salle Brother. 2009). kailangang damhin ang puso’t pulso ng isang sangkot/biktimang pamilyang Pilipino dahil patuloy ang pagdami nila taon-taon. At ang “Dadaanin” na pinamatnugutan ni Prof.mula sa pahina 1 Kasabay nito. Andrew Gonzalez. Garcia. Publikasyon Nakatakda namang ilathala ng Pamantasang De La Salle – Maynila sa pamamagitan ng The Academic Publication Office (APO) ang dalawang aklat ukol sa malikhaing pagsulat. Raquel Sison-Buban (Si Crazy Mary sa Filipino: Pagtatagpo ng mga Wika at Konteksto). “Ang Himagsik ng Babae sa Nobelang Huling Himagsik ni Buenaventura S. 2010. Ang aklat ay kalipunan ng mga maikling kuwento.. 2009).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful