You are on page 1of 2

DEZEWEEKtN .. HET NrF-qrJ -" '' -;.:J.;ir':r:q!

= e

10Hot Stories
':rs.
.$&{.

d{:. ;sti :
..ii: -j+i ,.:ar4:. .'

$
H

lr

"Mn:l;ft'":;;:xru
BlackBerry en een laptop. Ik ben zoh drie maanden per jaar in Nederland om geld te verdienen. De rest van het jaar ben ik op

Al mijn vaste lasten heb ik geelimineerd; ik ben helemaal vrij om te gaan en staan waar ik wiI."
Curaqao of op reis.

Na haar studie Bedrijfskunde koos Esther ervoor niet in loondienst te gaan of zich met carriBreplanningbezig te houden. "Ik ging mijn gevoel achterna." Ze werd bekend met
haar organisatie Coins for Care: ze zamelde rc:, tijde van de invoering van de euro munten in

uit het guldentijdperk en schonk die aan goec. doelen. Later zett-e ze de Donateursverenigin:
op, waarmee ze de goededoelensector wilde aafizettefl tot meer openheid en transparanrr; "Ik heb me zeven jaar lang tachtig uur per week helemaal gratis ingezer voor goede doelen. Na zeven jaar goede dingen doen, vonc ik het rijd worden voor zeven jaar'siechte'

dingen. Ik n'as her zat en wilde wel eens alleen aan mezelf gaan denken. Bijzonder is dat ik daardoor op het punt kwam waarop ik andere mensen kon inspireren met mijn levensverhaal en ervaringen. Ik probeer

*
:

--'..pL::-i:.-':.'.-|.a1ishetmaaleenpaMuurperweek'Een -'-,$::-i:.-':.'.-|.a1ishetmaaleenpaMuurperweek'Een GEEN ,;** .{ F.STHF,R I6COBS (3g) HEEFT GEEN BAAN, GEEN _ ",..;:a:: mooi voorbeeld zijn die zuurstofkapjes in he: IACOBS (?9) &. 'r.. g;K f5_fgnn c;EN HUis, MAAR wEL P_E IIL^IryIRELD = vliegruis. op de instructies sraar dat 1e bij -.* e;ib E( rc 't E#IEN, zg tS EVEN IN NEDERLAND VooLPq_-_^ - . nood eerst zeLf een kapje op moet doenen iu..
'.i

"

ST.N
l:li:':{txiritrfi':;xil"fi;"T{+;,,

$:$...*#.:.il.@;*ffi.NederlandomwatgeIdteverdienenenhaa:

+.rcE

PRoMoTIEvertrrnen""'"*iffir:,:i:ilflil.i"}1?i,l;L.,}::,;::'J;:l;."

boekWat is jaata excuus? te promoten: "Mijn boek is bewust geen handboek. Ik wil niet vertellen hoe het moer, maar eeflvraag opwerpen: \(/aarom zou je je dromen niet achterna gaan? Als ik het kan, kan iedereen het, op z11n of haar eigen manier."

..

.'.;:..:r,

.;!t::

:.: ..ii:+:

j:.

(iR{7t{

WIE IS ESTHER JACOBS? . Ze studeerde bedrijfskunde en

. .
.

behaalde masters in antropologie en Latijns-Ameri kastudies aan de University of Florida. Met Coins for Care haalde ze zestien miljoen euro op voor goede doelen. ln 2003 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar vrijwilligerswerk voor Coins for Care. Ze geeft lezingen en presentaties voor zowel commerci6le als non-Profit organisaties en schrijft artikelen in o,a. Viva en de Curaqaose krant Amtgoe. Onlangs verscheen haar boek Wat is jouw excuus?

dollar, in hun uitgeholde boomstam met zeiltje. De tocht kon vier dagen gaan duren, maar rrct zo goed tien. 's Avonds sliepen we op het strand en aten zelfgevangen vis. Ik zat de hele dag niets te doen, kon geen kant op in die uitgeholde boomstam. Mijn iPod was leeg, ik had alle to do-hlsties al gemaakt in

mijn hoofd. Toen werd het stil en ervoer ik een ultieme rust. Heedijk was dat! Ik was helemaal in het nu en mijn hoofd was compleet leeg. Natuudijk voel ik me wel
eens eenzaam.

ZeI{ vertrekt ze eind december naat CLttag o.

\(ellicht

staat er vervolgens een zeiltocht door het Caribische gebied op het programma, of een reis naar Japan. "Ik kilk nooit verder dan drie maanden vooruit. Ik kijk wel wat er op mijn pad komt. Stress of ik wel genoeg geld heb, had ik in het begin wel. Nu niet meer; ik heb geteerd vertrouwen te hebben. Het komt altijd wel goed. Je moet het echt durven loslaten. Mijn geluk is dat ik voor mijn werk, het geven van trainingen, workshops en lezingen, heel goede tarieven krijg. Daarbii komt dat ik natuudijk geen vaste lasten heb."

Oueral tbuis
Esther heeft al meer dan honderd landen gezien. "Ik heb een onbedwingbare behoefte aan nieuwe dingen. Het gevoel dat je krijgt als je weer ergens met je rugzak op een station staat; heeriijk. Voor dat moment ga

Maar ik denk dat iedereen dat wel is, ook mensen die een groor gezin hebben ofeen heel druk sociaal leven. Eenzaamheid zit in de menselijke natuur. Ik ben er niet bang voor, ik hoefniet altijd mensen om me heen te hebben. Voor veel mensen is mijn leven een droom, en voor anderen is het een nachtmerrie. Ik had een huis in Amstelveen, ik heb tijden gedacht dat het heel belangrijk was om dat huis aan te houden, zodat ik een basis had. Nu merk ik dat het helemaal niets uitmaakt, ik kan me overal thuis voeien. Het enige waar ik soms behoefte aan heb, zijn mijn spulletjes' Die liggen nu her en der opgeslagen' Ik kan afen toe behoorlijk opgewonden raken van een IKEA-folder; al die opbergkasten' Heedijk. Ik ben heel flexibel, ik kan miln leven zo veranderen als ik wil. Mijn vrijheid is mijn grootste bezit. Ik heb momenteel een soort relatie met eerr man met wie ik al heel Iang bevriend ben. Geen idee hoe het gaat, ik hang er in elk geval niet mijn hele leven

ik weg. AIs ik in een onbekende situatie zit, ben ik in mijn comfortzone. Je moet niet uit
veiligheid blijven zitten waar je zit. Ik reis vaak alleen; het is lastig om iemand te vinden die net zo leeft als ik en dus ook zomaar vrij heeft. Een van de bijzonderste dingen die ik heb meegemaakt was in Madagaskar. Het bleek dat ik daar niet kon pinnen en mijn creditcards werden niet geaccepteerd. Ik had dus geen geld. Op een gegeven moment wilde ik naar het zuiden, maar een vliegticket was re duur en daarvoor moest ik bovendien eerst naar het vliegveld in het noorden
reizen. Dat Ieek me nogal onlogisch. Ik vroeg een paar iokale vissers ofze naar het zuiden gingen. Twee mannen gingen akkoord om me te brengen. Voor dertig

Ik heb een tiidje een klein huisje gehuurd op Curagao, nu trek ik een paar maanden bij mijn vriend in en daarna zie
aan op.

ik

het we1."
Een grote wens van Esther is om bij Oprah op de bank terecht te komen. "Ik heb namelijk

echt het idee dat ik miljoenen Amerikanen kan motiveren om hun dromen achterna te gaan. Als ik bij Oprah mijn verhaal kan doen, kan het zich als een olievlek uitspreiden. Ik ben bezig mijn boek in het Engels te laten vertalen; ik moet natuudijk wel iets hebben waarop ze me uitnodigen. Misschien lijkt het voor anderen een mission impttssib/e, maar ik ben van mening dat je dingen die je heel graagwilt gewoon hardop moet uitspreken. En dat doe ik bij deze." I