Misiunea de expertiza contabila judiciara Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala

, alte legi speciale si reprezinta prin urmare, mijloc de proba în justitie. 1.1 Definitie Expertiza tehnica efectuata de experti sau de specialisti, din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, în vederea lamuririi unor fapte sau împrejurari ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciara. Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de proba utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor în fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar , concluziile acestora neputând fi automat însusite de catre organul care le-a dispus sau le-a acceptat; organul judiciar poate sa admita sau sa respinga concluziile expertizei contabile judiciare, în functie de nivelul stiintific, calitatea acesteia si corelatia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetarii si judecarii. Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate, la cererea partilor implicate în procesul judiciar, în toate fazele de desfasurare a acestuia, cu scopul stabilirii adevarului material si justei solutionari a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecata. Expertizele contabile judiciare se afla la punctul de interferenta dintre domeniul contabilitatii si domeniul dreptului, îndeplinind functia de proba stiintifica. Obiectul de cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele si procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de catre fiecare parte aflata în litigiu. Principalele trasaturi caracteristice (particularitati) ale expertizei contabile judiciare sunt: a. este mijloc de proba în justitie si intervine numai atunci când organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor în curs de ancheta sau de judecata; b. este activitatea prin care organele judiciare primesc informatii de natura economicofinanciara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate; c. judiciare; se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele

d. are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare; e. confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri, etc.;

1. Numarul dosarului cauzei (civil sau penal) . confera expertizei contabile caracterul de proba îndeajuns de temeinica si de neînlaturat pentru stabilirea responsabilitatii persoanelor vinovate de încalcarea legalitatii. 1. cu exceptia cazurilor de recuzare sau a existentei circumstantelor care genereaza situatii de incompatibilitate. Caracterul stiintific. d. respectiv a Ordonantei.f. Sarcina efectuarii expertizei contabile are caracter obligatoriu. În sfera sa de actiune cuprinde activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. Elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute. în vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata . în cazurile aflate în faza de cercetare penala. deficientei. nesocotirea disciplinei financiare si pagubirea patrimoniului. 4. c. Interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv.. cuprinde: 2. 3. care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei contabile./Sectia civila si de contencios administrativ .Financiare etc. Cerceteaza situatiile si împrejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportului ei material. etc. Prezentam alaturat principalele elemente care argumenteaza caracterul stiintific al expertizei contabile: a. .. Inspectoratul Judetean de Politie/Serviciul de Combatere a Criminalitatii Economico . b. abaterii. g. Are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara. este o activitate ocazionala care are loc doar când se dispune de catre organele judiciare.2 Obiectivele expertizei contabile judiciare Numirea expertului contabil (expertilor contabili) precum si obiectivele expertizei contabile judiciare sunt consemnate în continutul Încheierii de sedinta în cazurile aflate în faza de cercetare judecatoreasca sau prin Ordonanta. e. Denumirea Organului emitent si a Sectiunii respective ( Exemplu : Judecatoria. probitatea profesionala si deontologica a expertului contabil.. Numarul si data Încheierii de sedinta. 5. Încheiere de sedinta sau Ordonanta emisa de organul de cercetare penala. Numele expertului sau expertilor contabili numit sau numiti din oficiu sau la cererea partilor.

. 8. Dosar.. Judecator. se face cu cinci zile înaintea termenului de judecata.. dupa caz. sunt avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei... Onorariul stabilit ca remunerare a muncii prestate si sursa de finantare. sa se asigure documentarea corespunzatoare si calitatea profesionala a raportului de expertiza contabila în conformitate cu standardele profesiei. urmând ca sumele sa fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea hotarârii judecatoresti definitive. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. 116. depunerea expertizei contabile la Biroul de expertize contabile de pe lânga Tribunalul se resort.. Obiectivele (întrebarile. 1 Judecatoria. precum si domiciliul sau sediul social al acestora. în cazul unui litigiu civil. Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative ....6. ÎNCHEIERE sedinta publica de la .. .. conform art... astfel încât... 7.. Instanta compusa din: Presedinte. Prezentam alaturat pentru edificare.. 9... Modelul Încheierii de sedinta Tabel nr. Expertul contabil este îndreptatit sa ceara un alt termen de depunere a raportului de expertiza.... calitatea procesuala.. 10. prin care a fost prejudiciat avutul public. cu mentiunea ca. Termenul urmatoarei sedinte de judecata.124 si 125 din Codul de procedura penala sau în legi speciale. Partile implicate în proces.. Semnaturile persoanelor împuternicite (Presedinte si Grefier sau Organ de cercetare penala). În situatia în care acesta nu este îndestulator.. modelul Încheierii de sedinta pe care o întocmeste organul de cercetare Judecatoreasca. punctele) la care trebuie sa raspunda expertul (expertii contabili) numiti... expertul contabil este îndreptatit sa solicite majorarea onorariului pe baza unui decont justificativ al cheltuielilor.

. ... Grefier.. având ca obiectiv(e)... Presedinte..... partile.. Modelul adresei de anuntare a expertului contabil Tabel nr.. numeste expert pe.. obiectivele expertizei contabile se stabilesc de catre Instanta judecatoreasca din oficiu sau la propunerea partilor prin aparatori si se comunica expertului contabil odata cu Încheierea de sedinta prin care se dispune numirea acestuia..... dupa care:....... admite partilor expertiza. Data în sedinta publica azi. motiv pentru care: Dispune: Acorda termen la: .... au lipsit ..... persoanele cercetate dându-si acordul cu privire la continutul acestora. În cadrul proceselor de natura civila...... S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta... împreuna cu expertul contabil iau cunostinta în acelasi timp cu privire la obiectivele stabilite de Organul de cercetare penala.... La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns......si amâna cauza. 2 Judecatoria/Tribunalul........... Judecator. Stabileste onorariul de expertiza pentru expert.... Instanta: Deliberând. Se va emite adresa catre expert... Procedura ( ne-)legal îndeplinita...în sarcina partilor.... Sectia..Grefier.... Pe rol solutionarea cauzei civile de fata.......... pentru a se efectua si depune la dosar raportul de expertiza dispusa în cauza.... În cazul procedurii de natura penala.( se înscrie cererea de efectuare a expertizei )..

......si pârâtul/pârâtii... Nr... Obiectivele expertizei....3 Numirea expertilor contabili Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele îndreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza....... privitor pe reclamantul/ reclamantii .....domiciliat ...../data.pentru.. se poate face numai de catre organul în drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. 1.........cu nr.sa ... Numirea expertului (expertilor) contabili din oficiu sau recomandat (recomandati) de catre partile aflate în proces.......si pârâtul.... Presedinte.. Modelul de solicitare de catre completul de judecata a recomandarilor pentru experti Tabel nr.... 3 Judecatoria/Tribunalul..Nr..lei Cauza are termen de judecata la data........ va solicitam ca pâna la termenul de judecata din.... Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie concepute si formulate într-o maniera concisa..domiciliat. Va facem cunoscut ca ati fost numit expert în cauza civila/penala nr................ de mai sus privitor pe reclamantul ...pentru......... În vederea solutionarii cauzei .../....... Grefier.. Onorariu provizoriu. Catre Expert (numele si adresa).... fara echivoc si fara a solicita expertului contabil (expertilor contabili) sa se pronunte asupra încadrarilor legale ce privesc faptele supuse judecatii....... Catre Biroul pentru expertize tehnice si contabile de pe lânga Tribunalul..........

............ Presedinte................experti: .. .......... ...............procedati la desemnarea a ( se indica numarul ) ...... .... .. În scrisoarea dumneavoastra catre expertii numiti va rugam sa indicati numarul . Biroul de expertize contabile si tehnice judiciare Adresa........... Cont CEC. .. Catre.. Modelul recomandarii trimisa de Biroul de expertiza catre organul solicitant Tabel nr. 4 Tribunalul..va recomandam urmatorii experti contabili: ...... Grefier........... La solicitarea dumneavoastra privind Dosarul.. ... ............. .....

prin tragere la sorti. Revizuire 6. sa efectueze expertize judiciare. responsabila Atât Codul de procedura civila cât si Codul de procedura penala. la cererea partilor sau din oficiu.prezentei recomandari. Recurs 4. cu privire la faptul ca au dreptul sa faca observatii referitoare la aceste întrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. Executare silita Denumirea partilor procesuale Reclamant si pârât Apelant si intimat Contestator si intimat Revizuient si intimat Creditor si debitor II. precum si expertul desemnat de organul de urmarire penala sau de instanta. pentru lamurirea unor împrejurari de fapt. In procesul civil 1. În situatia în care1[3] partile nu se învoiesc asupra numirii expertilor. Judecare de fond 2. sef birou expertize Contabile si judiciare În practica judiciara. În procesul penal 1. Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte ori 1 . în sedinta publica. cuprinzând persoanele înscrise în evidenta celor autorizate. Organul de urmarire penala sau instanta de judecata în materie penala. inculpat. Expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Încheierea de numire stabileste si plata expertilor. fixeaza un termen la care sunt chemate partile. potrivit legii. instanta judecatoreasca sau organul de cercetare penala considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. în situatia în care. Calitatea partilor în expertizele contabile judiciare Tabel nr. Apel 3.Procesul penal Parte vatamata. organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune în vedere expertului termenul în care urmeaza a fi efectuata expertiza. parte civilmente. care sa participe la efectuarea expertizei. Contestatie în anulare 5. nominalizarea expertilor contabili numiti din oficiu se face prin tragere la sorti sau prin acordul celor doua parti. când dispune efectuarea unei expertize. unul sau trei experti. dupa caz. Dupa examinarea obiectiilor si cererilor facute de parti si expert. acestia sunt numiti de catre Instanta. La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si expertului obiectul expertizei si întrebarile la care expertul trebuie sa raspunda si se pune în vedere acestora.Sesizarea organelor de urmarire penala Petitionar (denuntator) si învinuit 2. 5 Faze procesuale I. sunt numiti . Partile mai sunt încunostintate cu privire la faptul ca au dreptul sa ceara numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. reglementeaza faptul ca. de pe lista întocmita si comunicata de catre biroul local de expertize. În cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviintarea organului de urmarire. încunostintându-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile.

expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relatii contractuale de orice fel cu una din parti în ultimii doi ani. genereaza automat refuzul îndeplinirii misiunii de expertiza contabila judiciara.calitatea de expert contabil în cauze ce atesta orice stare de conflict de interese. cu încuviintarea si în conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Partile. I4). starile de incompatibilitate pot fi raportate la : I1). comerciala sau de alta natura cu una din partile cauzei. I5. amenintarea sa fie eliminata împreuna cu riscul de a compromite imaginea profesiei. conflict de interese sau recuzare. în faze succesive de cercetare a cauzei supuse judecatii. . Prezentate generalizat. care s-a pronuntat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. colaborator sau consilier al uneia dintre partile implicate în proces. precum si mijloacele de protectie care se impun. Enumeram alaturat câteva exemple neexhaustive privind starea de conflict de interes generatoare de incompatibilitati în exercitarea misiunii de expertiza contabila judiciara : C1) Acceptarea numirii sau desemnarii în calitate de expert într-o cauza daca: . În situatia în care amenintarile nu sunt altfel decât în mod clar nesemnificative. Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât daca exista motive temeinice ( nu pot fi invocate motive etnice. . astfel încât. politice sau de alta natura ). de familie .expertul sau un membru al familiei sale se afla într-o relatie de munca. Acceptarea efectuarii expertizei contabile este un proces ce presupune imperativ obligatia expertilor contabili de a-si efectua examenul de competenta profesionala si independenta.calitatea de organ de control. I3). I6. . a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul cauzei supuse judecatii .calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici sau institutii la care expertii sunt salariati sau pentru parti cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se afla în concurenta.împrejurari ale cauzei. identificând potentialele amenintari la adresa conformitatii cu principiile etice fundamentale.calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici ai caror administratori sunt rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv soti ai expertului contabil.calitatea de expert contabil si calitatea de martor în aceeasi cauza . I2). .calitatea de expert contabil numit din oficiu sau expert contabil consilier. Manifestarea unor circumstante generatoare ale starilor de incompatibilitate. religioase. pot da expertului explicatiile necesare. expertul contabil este obligat sa aplice masuri de protectie adecvate.

C8) Loialitatea excesiva fata de organul ierarhic superior . director sau partener. privind un membru al Corpului. fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publica si de organ ales sau numit în structurile de conducere si de executie ale filialei Corpului. C3) Obtinerea de lucrari în împrejurari legate de exercitarea functiilor si atributiilor aferente calitatii de organ ales sau numit în structurile de conducere si de executie ale filialei. în calitate de liber-profesionisti. în virtutea functiilor pe care le detine în structurile alese si executive ale Corpului. daca în cauza respectiva un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplina a efectuat lucrari sau a participat în vreun fel în calitate de liber-profesionist contabil b). C5) Raspunsul favorabil fata de presiunile exercitate din partea unei autoritati superioare . expert numit din oficiu în faza de judecata si expert consilier al unei parti în faza de apel. . r2). pâna la al patrulea grad inclusiv. decizii si semnarea de corespondenta în numele filialei sau a comisiei de disciplina. C6) Relatii personale sau de familie care pot genera presiuni. C2) Acceptarea numirii sau desemnarii în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiasi cauze.judecarea în cadrul comisiei de disciplina a filialei a unor fapte în legatura cu cauze la care a participat în vreun fel. când el. C7) Cerintele angajatorului sau clientului de a actiona contrar normelor profesionale sau tehnice. expert numit din oficiu atât în faza de cercetare penala cât si în faza de judecata. ca de exemplu: a). cenzorul sau vreun angajat al filialei respective. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot. cu vreuna din parti. cum ar fi: a. 2 .expertul are cunostinta sau ar fi trebuit sa stie.. ca în cauza respectiva au existat litigii în curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului. pâna la al patrulea grad inclusiv. sotul sau.luarea de hotarâri. membrii comisiei de disciplina. ruda sau afin în linie directa ori în linie colaterala. Cazurile de recuzare opozabile expertului contabil sunt identice cu cele reglementate pentru judecatori si sunt formulate de Codul de procedura civila2[4] în urmatoarea maniera: r1). C4) Participarea la actiuni.când el este sot. membrii consiliului filialei. ruda sau afin. C9) Publicarea unei informatii înselatoare care poate fi în avantajul angajatorului sau al clientului si de care poate beneficia profesionistul contabil implicat. b. cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane.

daca el. Nu se admite interogatoriul sau juramântul5[7] ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. Încheierea prin care s-a hotarât recuzarea va arata în ce masura actele îndeplinite de expertul contabil recuzat urmeaza sa fie pastrate. ca si aceea prin care s-a încuviintat recuzarea. r6). 1. Acceptarea misiunii de expertiza contabila implica o mare responsabilitatea din partea expertului contabil. Daca recuzarea a fost admisa. iar pentru aceleasi motive de recuzare nu se poate formula o noua cerere împotriva aceluiasi expert. Prin analogie cu situatiile de recuzare a judecatorilor3[5]. Propunerea de recuzare4[6] se face verbal sau în scris pentru fiecare expert în parte si înainte de începerea oricarei dezbateri.4 Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare Exercitarea misiunii privind expertiza contabila implica deopotriva solutionarea pe baze stiintifice si legale a problematicii de fond. r9). au ramas copii. fiind încetat din viata ori despartit. când sotul în viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pâna la al patrulea grad inclusiv. precum si parcurgerea demersului procedural si deontologic reglementat pentru expertizele contabile judiciare. curator sau director al unei institutii publice sau societati comerciale. nu se pot recuza expertii. Instanta decide asupra recuzarii. daca este tutore sau curator al uneia dintre parti. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o data cu fondul. r4). daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de îndatoriri. atât în plan profesional personal cât si prin inteferentele pe care le creeaza asupra imginii de ansamblu a profesiei contabile. Expertul contabil împotriva caruia e propusa recuzarea poate declara ca se abtine. sau daca. sotii sau rudele acestora pâna la gradul al treilea inclusiv. sotul sau rudele lor pâna la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. sotul sau una din rudele sale pâna la al patrulea grad inclusiv si una din parti. nu se pot recuza toti expertii.r3). Recuzarea se hotaraste de instanta care a numit expertul contabil. r8). daca între aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala în timp de 5 ani înaintea recuzarii. Încheierea prin care s-a încuviintat sau respins abtinerea. r5). când acestia nu au interes personal în judecarea pricinii. Când motivele de recuzare s-au ivit dupa începerea dezbaterilor. în camera de consiliu. 3 4 5 . rude sau afini ai acelora care stau în judecata ca tutore. De asemenea. r7). aflata în strânsa corelatie cu natura cauzei si cu obiectivele formulate de organul judiciar. daca si-a spus parerea cu privire la pricina ce se judeca. partea va trebui sa propuna recuzarea de îndata ce acestea îi sunt cunoscute. În cursul judecarii cererii de recuzare nu se va face nici un act de procedura. expertul contabil este înlocuit. fara prezenta partilor si ascultând pe expertul recuzat. daca este vrajmasie între el. nu este supusa la nici o cale de atac. Încheierea asupra recuzarii se citeste în sedinta publica.

. Etape specifice misiunii privind expertiza contabila judiciara Tabel nr. succesiunea logica si practica a etapelor ce se parcurg în îndeplinirea misiunii de expertiza contabila în general si contabila judiciara în particular. lucrarile se desfasoara dupa o metodologie comuna.Se face numai de catre organe de cercetare abilitate.Programul de lucru este parte componenta a dosarului de lucru Acceptarea programarea expertizelor contabile . . ca principale instrumente de fundamentare. .Numirea nu poate fi refuzata decât printr-o motivare temeinica.4.Nu exista criterii general valabile pentru întocmirea programului de lucru.6 Etapa Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili Caracteristici .1 Etapele misiunii de expertiza contabila Indiferent de natura cauzei supusa cercetarii. . reglementarile procedurale au prioritate.1. Enumeram alaturat succesiunea principalelor etape specifice activitatii de expertiza contabila judiciara.Programul de lucru stabileste natura. .4.Expertul contabil ( expertii contabili) nominalizati trebuie sa fie membrii CECCAR înscrisi în Tabloul Corpului si sa îndeplineasca conditiile de exercitare a profesiei pe anul în curs.Numirea este consemnata prin Încheiere de sedinta emisa de Instanta Judecatoreasca sau prin Ordonanta emisa de organul de cercetare penala. si . expertul contabil dispunând de experienta sa si de profesionalismul sau. . calendarul si întinderea lucrarilor necesare pentru îndeplinirea misiunii de expertiza contabila.Disponibilitatea expertului contabil se raporteaza la respectarea principiilor etice fundamentale si a celor particulare expertizei contabile judiciare.Este reglementata de Codul de procedura civila . 1. generata de o succesiune logica de operatii ce vizeaza atât solutionarea problemelor de fond cât si ansamblul aspectelor procedurale ocazionate de îndeplinirea misiunii de expertiza contabila. Codul de procedura penala si normele profesionale emise de CECCAR.1. .1 Demersul tehnic si profesional Normele de lucru si Normele de raport specifice expertizelor contabile reglementeaza în fapt.

Dosarul de lucru al misiunii are rolul de a asigura întelegerea si controlul lucrarilor.Se limiteaza strict la materialul documentar necesar pentru a lucrarilor privind raspunde la obiectivele dispuse de organul abilitat. contactarea partilor ( daca este cazul). aflate în posesia acestora cât si în posesia persoanelor fizice sau juridice controlate care au vreo legatura cu obiectivele expertizate. documentare la fata locului ). fundamenteaza în mare parte programul de lucru si contine detalierea activitatilor pe timpi de lucru în ceea ce priveste: studierea dosarului cauzei. bazat pe documente contabile si evidentieri contabile si nu prezumtii sau declaratii ale partilor sau martorilor. procesele verbale întocmite de organele de control abilitate . prelucrarea si sistematizarea materialului documentar.Bugetul de timp . .Prelungirea termenului de depunere a lucrarii de expertiza contabila judiciara se face prin dispozitia consemnata prin Încheiere de sedinta sau Ordonanta. . Delegarea si . alte operatiuni. .Dosarul de lucru al expertului contabil judiciar cuprinde: .Explicatiile date de catre parti (atunci când se înscriu în cadrul procedurii) nu au calitatea de document probant. documentarea specifica fiecarui obiectiv. documentele justificative si registrele contabile aflate în pastrarea partilor implicate în actul justitiar sau în arhivele tertelor persoane fizice sau juridice care au legatura cu obiectivele expertizei contabile judiciare. este abilitat sa ia legatura cu acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor.Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamental diferite fata de un organ de control. . . .Materialul documentar ce sta la baza constatarilor si concluziilor din Raportul de expertiza contabila judiciara consta în: dosarul cauzei. expertizele contabile judiciare . numirea fiind efectuata în baza unui act procedural lucrarilor invocat de catre organul de cercetare sau organul judiciar. Documentarea . privind expertiza.Este imperativ ca materialul documentar sa fie adecvat.privind expertiza contabila judiciara. documentarea ( documentarea generala.Modificarile intervenite în programul lucrarilor îndreptatesc solicitarea majorarii onorariului. .Efectuarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara nu poate fi supravegherea delegata . de catre organul abilitat. redactarea raportului de expertiza contabila judiciara.

având cel putin 3 capitole: Capitolul I Introducere.Raportul de expertiza contabila judiciara se supune auditului de calitate înaintea depunerii acestuia la organele beneficiare.). Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile . necalificat. Raport de expertiza contabila cu observatii . Cap. calcule. III Concluzii.Tipuri de rapoarte: Raport de expertiza contabila obisnuit. Raportul de expertiza contabila cu viza auditorului de calitate si cu dovada depunerii la organele în drept). Eventuale note. fie în continutul unei anexe ce însoteste raportul. etc. fiind esential ca autorul sa se conformeze normelor de etica si deontologie profesionala.În cazul numirii mai multor experti având opinii diferite se întocmeste un singur raport care consemneaza opinia documentata si argumentata a fiecarui expert. respectarea principiilor fundamentale fiind o conditie esentiala în aprecierea calitatii expertizei contabile.cuprinde pe lânga elementele specifice raportului obisnuit. Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile . organe abilitate. .Constatarile si concluziile expertizei contabile judiciare se consemneaza în Raportul de expertiza contabila judiciara. ale expertului contabil. terti.are structura si continutul raportului de expertiza contabila obisnuit. . Parcurgerea etapizata a întregului proces se face în strânsa corelatie cu demersul deontologic.daca acestea au fost suficiente sau nu . .sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului . Acest capitol face referire la parerea expertului contabil asupra obiectivelor . . . necalificat.Raportarea Încheierea de sedinta sau Ordonanta dispusa de Organele în drept. necalificat -are structura si continutul standard. etc. Programarea lucrarilor. cu deosebirea ca în cadrul capitolelor II si III va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiarul acesteia. un capitol distinct numit "Consideratii personale ale expertului contabil". în special a principiului confidentialitatii. Corespondenta purtata cu factorii implicati ( parti.

2007. 29 din Codul de procedura civila • Art. pag. 27 din Codul de procedura civila • Art. Editura CECCAR. 202 din Codul de procedura civila • Art. 26 din 25 ianuarie 2000 • Standardul Profesional nr. 116 din Codul de procedura penala • Ion. Editura CECCAR. 2/2000: Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experti contabili atestati în conditiile legii • Ordonanta Nr.2 din Ordonanta nr. 199 din Codul de procedura civila • Art. 35. nr. Expertiza contabila. 211 din Codul de procedura civila • Art. Bucuresti. 253 .Bibliografie: • Ordonanta nr. 208 din Codul de procedura civila • Art. Introducere în expertiza contabila si în auditul financiar. Florea. 75 • Mircea Boulescu. 13 din 8 ianuarie 2008 • Art. 24. al . 9 • Art. pag. 2001. pag. 204 din Codul procedura civila • Art. Editura didactica si Pedagogica. si colectiv. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati *** Republicata în Monitorul Oficial al României. 201 din Codul de procedura civila • Art. 2008. Marcel Ghita. 2 a Guvernului României din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara publicata în: monitorul oficial nr. 28 din Codul de procedura civila • Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful