PERINGATAN PENTING

Pelajar yang didapati memberi maklumat salah/tidak benar/manipulasi maklumat berkaitan dengan:   Kewarganegaraan Malaysia, bangsa Melayu, Bumiputera Sabah/Sarawak. Keputusan peperiksaan dalam borang permohonan kemasukan.

Akan diambil tindakan tegas dengan:   Menarik balik surat tawaran tersebut. Dikenakan tindakan undang-undang.

Maklumat ini akan disemak secara terperinci pada hari pendaftaran pelajar baru. SEKIRANYA ANDA MELAKUKANNYA, BAGI MENJAGA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, ANDA DINASIHATKAN SUPAYA TIDAK HADIR MENDAFTAR.

“AMARAN”

JIKA ANDA SEORANG PENAGIH, PENGEDAR ATAU TERLIBAT DENGAN PENYALAHGUNAAN DADAH, ANDA TIDAK LAYAK UNTUK MENDAFTAR ATAU MENJADI PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

1

BUKU PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BARU SESI AKADEMIK 2010/2011

MAKLUMAT DI DALAM BUKU INI ADALAH BENAR PADA MASA BUKU INI DICETAK

2

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

DITERBITKAN OLEH: JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

www.uum.edu.my/hea

3

ALUAN NAIB CANSELOR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Universiti melatih para pelajarnya mahir dalam sesuatu bidang selama tiga atau empat tahun. Mereka dilatih berfikir secara saintifik dalam mencari kebenaran. Melalui cara pemikiran demikian yang berdasarkan kepada data dan pemprosesan saintifik untuk diamalkan sepanjang kehidupan. Inilah yang membezakan pelajar yang melalui pendidikan tinggi di universiti, berbanding dengan mereka yang tidak melaluinya. Sebagai sebuah universiti, UUM akan melatih pelajar untuk mencari kebenaran berdasarkan kepada kaedah saintifik. Universiti ini diamanahkan negara untuk menghasilkan graduan dalam bidang pengurusan. Namun, seorang usahawan bukan semestinya seorang peniaga. Seorang pensyarah juga merupakan seorang usahawan. Seorang hakim juga boleh dikatakan seorang usahawan. Begitulah juga dengan kerjaya lain. Seorang usahawan ialah seseorang yang melakukan sesuatu dengan tekun, berterusan, setia dan sentiasa melihat peluang untuk menghasilkan sesuatu. Maka, marilah bersama-sama dengan UUM untuk berjiwa usahawan sekali gus dapat memenuhi pelbagai impian. Menariknya di UUM CAS (UUM College of Arts & Sciences) menempatkan sejumlah 550 pensyarah, UUM COB (UUM College of Business), kita mempunyai lebih 500 pakar dalam pelbagai bidang berkaitan perniagaan. Di UUM COLGIS (UUM College of Law, Government & International Studies) mempunyai lebih 120 tenaga pakar dalam pelbagai bidang berkaitan yang merentasi keilmuan pelbagai sub-bidang. Sesungguhnya tidak ada IPT di Malaysia yang memiliki gabungan kepakaran seramai ini. Tidak banyak IPTA, apatah lagi IPTS, yang mempunyai kemudahan seperti go-kart, ekuestrian, golf dan kemudahan sukan yang canggih. Saudara-saudari juga boleh melangkah ke luar negara, iaitu Thailand, hanya setengah jam dengan kenderaan, berbanding dengan IPTA di Lembah Klang. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan “Selamat Datang” ke Universiti Utara Malaysia dan yakinlah bahawa pilihan saudara-saudari ke universiti ini amatlah tepat. “ILMU BUDI BAKTI”

TAN SRI DR. NORDIN KARDI Naib Canselor

4

KANDUNGAN
PERKARA SURAT 1.0 Misi Korporat UUM 1.1 Objektif Universiti 1.2 Visi 1.3 Misi 1.4 Falsafah Universiti 1.5 Piagam Pelanggan 1.6 Dasar Q 1.7 Slogan Q 1.8 Status MSC 1.9 Status MS ISO 9001:2000 1.10 Pelan Strategik UUM Menyingkap Wajah Universiti Utara Malaysia 2.1 Sejarah Penubuhan 2.2 Kampus Universiti Kemudahan-kemudahan Umum 3.1 Dewan dan Bilik Kuliah 3.2 Makmal Komputer dan Perkhidmatan Rangkaian Tanpa Wayar (Wireless Hotspot) 3.3 Kad Pintar 3.4 Perpustakaan Sultanah Bahiyah 3.5 Dewan Penginapan Pelajar (DPP) 3.6 Masjid 3.7 The Varsity Mall 3.8 Pusat Kesihatan Universiti 3.9 Sukan dan Rekreasi 3.10 Permohonan Membawa Kenderaan Sendiri Pencapaian Kejayaan Universiti Utara Malaysia (2008 hingga kini) Panduan Pendaftaran 5.1 Set Tawaran Kemasukan Ke UUM 5.2 Tindakan Yang Perlu Diambil Oleh Calon Setelah Menerima Surat Tawaran Syarat-syarat Tawaran Kemasukan Ke UUM Persediaan Sebelum Hari Pendaftaran Tindakan Semasa Tiba Di UUM Semasa Hari Pendaftaran MUKA

8-11

2.0

13-14

3.0

16-17

4.0 5.0

19-23 25

6.0 7.0 8.0. 9.0

27-28 30 32 34-35

5

10.0

Sahsiah Rupa Diri Semasa Mendaftar 10.1 Sahsiah Rupa Diri Siswa 10.2 Sahsiah Rupa Diri Siswi 10.3 Kod Etika Pakaian Rasmi Universiti Tindakan Semasa Di Kaunter Pendaftaran Yuran Pelajar 12.1 Kadar Yuran Pelajar Sarjana Muda 12.2 Kaedah Pembayaran 12.3 Peraturan Bayaran Balik Yuran Pelajar Lampiran A Program Suai Kenal 13.1 Kod Etika Pakaian Sepanjang Program Suai Kenal Maklumat Umum 14.1 Maklumat Akademik 14.2 Pendaftaran Kemasukan Dewan Penginapan Pelajar 14.3 Unit Kebajikan Jabatan Hal Ehwal Pelajar 14.4 Pembiayaan Pendidikan PTPTN Pertanyaan Dan Maklumat Lanjut 15.1 Tawaran Kemasukan 15.2 Program Minggu Suai Kenal 15.3 Kebajikan Pelajar 15.4 Bayaran Yuran Pelajar 15.5 Kolej Akademik 15.6 Dewan Penginapan Pelajar (DPP) Borang-borang Yang Perlu Diisi Senarai Semakan Semasa Pendaftaran Borang Maklumat Pelajar Borang Pengesahan Pendapatan Perakuan Kebenaran Bius (Anestesia) dan Pembedahan Borang Penamaan Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Pelajar Universiti Utara Malaysia Borang Pendaftaran Sukan Sesi 2010/2011 Borang Pendaftaran Aktiviti Pusat Budaya dan Seni Borang Pusat Islam

37-38

11.0 12.0

40 42-45

13.0

47

14.0

49-61

15.0

63-65

16.0

67-75

17.0 18.0

Lagu Biru Warna Peta Kampus

76 77

6

MISI KORPORAT UUM

7

1.0 MISI KORPORAT UUM
1.1 OBJEKTIF UNIVERSITI Universiti Utara Malaysia ditubuhkan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan pengurusan. Program akademiknya tertumpu kepada bidang-bidang pengurusan, perakaunan, ekonomi, teknologi maklumat, pentadbiran awam, pengurusan sumber manusia, keusahawanan, kewangan dan perbankan, undangundang, pemasaran, pengurusan teknologi, komunikasi, kerja sosial, multimedia, pendidikan, sains pemutusan, hal ehwal antarabangsa, pengurusan perniagaan, pelancongan, pentadbiran muamalat, pengurusan pembangunan, logistik dan pengangkutan, hospitaliti, pengurusan risiko dan insurans, teknologi media, perniagaantani, matematik perniagaan, statistik industri dan kaunseling. Universiti Utara Malaysia juga memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan di kawasan utara Semenanjung. Prasarana dan kemudahan asas yang disediakan serta tenaga manusia di universiti ini menjadi penggerak kepada kegiatan sosioekonomi yang lain. Di samping pengajaran dan penyelidikan, universiti ini juga memberi sumbangan kepada perkembangan sosial, ekonomi dan intelektual di kawasan ini. Universiti memainkan peranan ini dengan melibatkan dirinya dalam projek kemasyarakatan, sama ada secara sendiri mahupun dengan kerjasama badan-badan kerajaan dan sektor swasta. Ke arah matlamat tersebutlah universiti ini sedang bergerak. Objektif ini dapat dirumuskan kepada tiga perkara seperti berikut: • Untuk membangunkan bidang pengurusan sebagai pusat kecemerlangan. • Untuk menjadi pusat rujukan dalam semua aspek pengurusan. • Untuk menjadi pusat sumber yang terulung dalam bidang pengurusan. 1.2 VISI Menjadikan Universiti Utara Malaysia sebagai Universiti Pengurusan yang terbilang. 1.3 MISI Menyempurnakan Piagam dan Falsafah Universiti sebagai pusat kecemerlangan akademik yang menghasilkan sumber tenaga manusia yang mampu dan beriltizam membangunkan negara dan kemanusiaan. 1.4 FALSAFAH UNIVERSITI Menginsafi bahawasanya Tuhan tidak mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri berusaha mengubahnya; Menginsafi bahawa Malaysia diberkati dengan kelayakan kedua-dua sumber penting, iaitu, sumber manusia dan sumber alam;

8

Menyedari bahawa kedua-dua sumber itu mesti digembleng dengan sebaik-baik cara dan seberkesan mungkin; dan bahawa kunci kepada kejayaan ialah perancangan pengurusan, pengesanan, penilaian kembali, penganutan ilmu, sains dan teknologi; Meyakini bahawa manusia tidak dapat hidup dengan kemajuan kebendaan semata-mata, tanpa perikemanusiaan, peradaban dan keimanan, manakala sumber alam pula tidak boleh dibiarkan dieksploitasi sehingga mengancam peradaban manusia itu sendiri; Maka, Universiti Utara Malaysia mendedikasikan dirinya kepada matlamat melahirkan lulusan yang mempunyai kebolehan dan kepimpinan tinggi dalam perancangan dan pengurusan sumber manusia dan sumber alam secara saintifik dan kreatif demi kesejahteraan bangsa, kesentosaan negara serta kedamaian dunia seluruhnya. Azam universiti ialah membina kecemerlangan prestasi dalam pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perkhidmatan masyarakat, khususnya dalam usaha gemblengan sumber manusia dan sumber alam secara yang berkesan. Adalah juga azam universiti untuk membina sahsiah bakal lulusannya supaya seimbang antara keilmuan, kebudimanan dan segala sifat kemanusiaan dengan nilai-nilai luhur dan murni. Ke arah itu, universiti akan membudayakan dirinya, sekalian pelajar dan kakitangannya sejajar dengan motonya: ILMU, BUDI, BAKTI.

1.5

PIAGAM PELANGGAN Dalam merealisasikan wawasan untuk menjadikan Universiti Utara Malaysia sebagai universiti pengurusan yang terulung dan cemerlang selaras dengan Moto Universiti “ILMU, BUDI, BAKTI”, dengan izin Allah SWT maka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menyempurnakan hak-hak pelanggan kami seperti berikut: Kepada Pelajar Menyediakan pendidikan, kemudahan pendidikan dan sistem pengurusan yang terbaik berlandaskan piawaian-piawaian yang ditetapkan. Kepada Staf Menyediakan calon pelajar yang berkemampuan. Menyediakan kemudahan terbaik bagi melicinkan proses kerja, ganjaran yang sesuai dan peluang pengembangan ilmu yang adil dan saksama ke arah pembangunan dan kemajuan kakitangan. Kepada Negara Menyediakan bakal tenaga kerja untuk memenuhi keperluan negara. 9

Menyediakan perkhidmatan latihan, penyelidikan dan perundingan ke arah mempertingkatkan lagi tahap perkembangan dan kemajuan ilmu. 1.6 DASAR Q Kami warga Universiti Utara Malaysia bertekad dan beriltizam untuk membudayakan kualiti dengan memberikan perkhidmatan yang menepati kehendak pelanggan dan “stakeholders”. Kami secara berterusan sentiasa menyediakan pendidikan dan sistem pengurusan kualiti yang unggul berlandaskan piawaian yang ditetapkan ke arah melahirkan sumber tenaga manusia yang menjadikan “Ilmu, Budi, Bakti” sebagai nilai hidup. 1.7 SLOGAN Q Membudayakan kualiti ke arah melahirkan tenaga sumber manusia yang menjadikan “Ilmu, Budi dan Bakti” sebagai nilai hidup. 1.8 STATUS MSC Universiti Utara Malaysia telah berjaya memperoleh Status MSC pada 22 April 1999. Program pengajian yang memperoleh status tersebut ialah: • • • • • • 1.9 Ijazah Sarjana Muda Multimedia dengan Kepujian. Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian. Ijazah Sarjana Muda Sains Pemutusan dengan Kepujian. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Sistem Maklumat) dengan Kepujian. Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dengan Pendidikan (Teknologi Maklumat) dengan Kepujian.

STATUS MS ISO 9001:2000 Universiti Utara Malaysia telah berjaya memperoleh pensijilan MS ISO 9002:1994 daripada SIRIM QAS Sdn. Bhd. pada 13 Disember 2001. Pensijilan yang diperoleh ini merangkumi skop berikut iaitu Provision of Tertiary Education, Research, Consultancy and Publication. Pada tahun 2003, UUM melaksanakan proses peralihan sistem dari MS ISO 9002:1994 kepada MS ISO 9001:2000. Sejumlah 283 prosedur kualiti telah berjaya dibangunkan dalam proses peralihan ini. Pengauditan ke atas sistem pengurusan kualiti ini telah dijalankan oleh pihak SIRIM QAS International pada 3 dan 4 September 2003. Hasilnya, UUM telah berjaya memperoleh pensijilan MS ISO 9001:2000 dengan skop pendaftaran, “Peruntukan khidmat pendidikan (Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan), peruntukan penyelidikan, perundingan, penerbitan dan perkhidmatan perpustakaan.”

10

1.10 PELAN STRATEGIK UUM Objektif Universiti Utara Malaysia Sebagai Pilihan Utama (First Choice University) Strategi Utama 1. Menyediakan suasana dan budaya kecemerlangan ilmiah bagi penyuburan dan perkembangan penyelidikan, penerbitan, perundingan dan perkhidmatan. Membangunkan kekuatan akademik, sahsiah, keusahawanan dan kepemimpinan pelajar dengan menyediakan kurikulum dan kokurikulum yang inovatif dan relevan. Mengantarabangsakan aktiviti universiti. Menjana kekayaan.

2.

3. 4.

11

MENYINGKAP WAJAH UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

12

2.0 MENYINGKAP WAJAH UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2.1 SEJARAH PENUBUHAN Universiti Utara Malaysia (UUM) ditubuhkan di bawah Perintah Universiti Utara Malaysia (Perbadanan) 1984, bertarikh 16 Februari 1984. Bermula dengan perancangan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menubuhkan Universiti ini dalam bulan Ogos 1983. Pada 19 Oktober 1983, Jemaah Menteri telah memberi kelulusan rasmi ke atas projek yang pada waktu itu dinamakan Projek Universiti Keenam, di Kedah. Kementerian Pendidikan kemudian menubuhkan sebuah badan petugas untuk menguruskan projek tersebut yang diketuai oleh Abdul Hamid Ayob, Pengarah Pendidikan Kedah ketika itu, sebagai Penyelaras Projek. Selain daripada pelantikan beliau, empat orang Pegawai Kementerian Pendidikan lain turut diberi tanggungjawab bagi membantu Abdul Hamid merealisasikan projek berkenaan. Beberapa bulan kemudian, pejabat sementara universiti keenam yang diberi nama Universiti Utara Malaysia dibuka pada 15 Februari 1984 di Jitra. Empat bulan kemudian, UUM berpindah ke kampusnya yang pertama, Kampus Darulaman, pada bulan Jun 1984 apabila fasa pertama projek berkenaan siap. Hal ini bagi menyambut ketibaan para pelajar sulung UUM menjelang kemasukan mereka pada awal bulan Julai 1984. Kampus tersebut didirikan di atas satu kawasan seluas 62 ekar di Bandar Darulaman, iaitu 18 km ke Utara Alor Setar dan 4.8 km dari Jitra. Sementara itu, perancangan untuk membina sebuah kampus tetap sudah pun bermula dibina di atas satu kawasan seluas 1,061 hektar dalam Daerah Kubang Pasu juga yang terletak 28 km ke utara kampus sementara – Sintok. Kampus baru UUM yang terletak di Sintok ini mula beroperasi pada 15 September 1990. Jarak kampus UUM yang baru 48 km di utara Alor Setar dan 10 km di timur Changlun, sebuah pekan di Lebuh Raya Utara-Selatan. Kampus ini merupakan bekas lombong bijih timah yang dikelilingi pemandangan indah hutan hujan tropika dan bukit-bukau. Selain itu juga, terdapat dua batang sungai yang mengalir di tengah-tengahnya iaitu Sungai Sintok dan Sungai Badak. Mulai Januari 2008, UUM membuat perubahan besar-besaran dari segi penstrukturan. Sebanyak 13 fakulti digabungkan menjadi tiga yang dinamakan kolej, yang antara lain bertujuan menyediakan struktur yang kukuh bagi meningkatkan bilangan pascasiswazah dan melonjakkan nama UUM di pentas dunia. Universiti mestilah bersifat sejagat kerana ilmunya merentas sempadan Malaysia. Struktur baru UUM yang mula beroperasi pada Januari tahun 2008 dengan mewujudkan UUM CAS (UUM College of Arts and Sciences), UUM COB (UUM College of Business) dan UUM COLGIS (UUM College of Law, Government and International Studies). Langkah UUM ini selari dengan kenyataan Perdana Menteri dan Menteri Pengajian Tinggi, untuk meningkatkan bilangan pascasiswazah sehingga 100,000 menjelang 2010. Ianya terangkum dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara 2007-2010. Melalui susunan baru itu dengan jelas menunjukkan kekuatan UUM yang mempunyai 550 dalam bidang Sastera dan Sains, 13

500 pensyarah yang mengkhusus dalam bidang Perniagaan serta 120 orang dalam bidang Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa. Setiap kolej mempunyai autonomi masing-masing. 2.2 KAMPUS UNIVERSITI Kampus Sintok yang berharga RM580 juta ini adalah sebuah daripada kampus paling cantik dan canggih di rantau ini. Ia telah dirasmikan oleh KDYMM Tuanku Canselor pada 17 Februari 2004. Bangunan-bangunan utama yang terdapat di kampus ini ialah Bangunan Akademik, Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Bangunan Pentadbiran Canselori, Masjid Sultan Badlishah, Dewan Mu’adzam Shah, Dewan Tan Sri Othman, Kompleks Sukan, Varsity Mall, Bangunan Budi Siswa dan Kompleks Konvensyen. Kemudahan penginapan di dalam kampus kepada pelajarnya juga disediakan oleh UUM. Bagi memenuhi keperluan ini, sehingga kini UUM mempunyai 15 buah Dewan Penginapan Pelajar (DPP) yang boleh menampung kira-kira 20,000 orang pelajar. DPP tersebut ialah MAS, TENAGA NASIONAL, TRADEWINDS, PETRONAS, EON, MISC, SIME DARBY, PERWAJA, TM, PROTON, MAYBANK, YAYASAN ALBUKHARY, BANK MUAMALAT, BANK RAKYAT dan SME BANK. Di samping itu, universiti turut menyediakan 600 unit rumah pelbagai jenis bagi kediaman sebahagian daripada kakitangannya. UUM juga menjadikan kampusnya sebagai sebuah kampus terbuka. Orang ramai dan para pelancong boleh berkunjung dan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat di dalamnya. Bagi menyokong maksud ini, UUM turut menyediakan tempat-tempat penginapan dalam kampus seperti Hotel Universiti Inn di samping DPP yang boleh disewa pada masa cuti semester. Selain itu juga, UUM turut menawarkan tempat penginapan yang baru iaitu EDC-UUM yang terletak berhampiran pintu masuk utamanya. UUM telah memajukan sebahagian kawasan hutan simpannya seluas 107 hektar sebagai salah satu tarikan pelancongan di wilayah utara dengan mewujudkan beberapa kemudahan seperti padang golf 9-lubang, litar go-kart, kawasan perkhemahan, lapang sasar menembak dan memanah, taman rusa, tapak ekuestrian dan sebagainya. Penubuhan UUM adalah untuk memenuhi matlamat asas mengisi permintaan guna tenaga yang berkelayakan dan terlatih dalam bidang pengurusan.

14

KEMUDAHANKEMUDAHAN UMUM

15

3.0
3.1

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN UMUM
DEWAN DAN BILIK KULIAH Terdapat lima gugusan dewan kuliah yang disediakan untuk kemudahan pembelajaran pelajar. Setiap dewan kuliah dilengkapi dengan sistem penghawa dingin, peralatan audio, komputer, Projektor LCD, dan alat visualizer yang terkini. MAKMAL KOMPUTER DAN PERKHIDMATAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIRELESS HOTSPOT) Universiti Utara Malaysia menyediakan makmal komputer untuk pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. Lebih daripada 2,000 unit PC disediakan bagi kegunaan pelajar dan dirangkaikan ke ISLAN (Integrated Sintok Local Area Network). Terdapat juga kemudahan rangkaian tanpa wayar (wireless hotspot) kepada para pelajar dan staf yang boleh diakses di seluruh kampus. Kemudahan e-mel diberikan kepada pelajar sebaik sahaja mereka mendaftar sebagai pelajar di UUM. KAD PINTAR Setiap pelajar dibekalkan dengan kad pintar (smart card) sebagai kad pengenalan diri. Kad ini berfungsi sebagai kad perpustakaan, kad klinik, kad makmal, kad keselamatan, kad akses, kad kedatangan, kegunaan e-Tunai dan e-Debit. PERPUSTAKAAN SULTANAH BAHIYAH Perpustakaan Sultanah Bahiyah (PSB) menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang membantu pengguna dalam aspek pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. PSB menggunakan sistem komputer sepenuhnya yang dikenali sebagai LINTAS (Library Information Technology Automated System) dan mempunyai sejumlah 2,121,053 bahan rujukan yang terdiri daripada 311,195 buku bercetak, 974,100 buku elektronik termasuk Proquest eTheses, 64,235 jurnal elektronik serta bakinya adalah bahan dalam bentuk mikro. Bahan perpustakaan dalam bentuk elektronik boleh diakses melalui Internet di mana-mana sahaja mereka berada. Perpustakaan ini mendapat pengiktirafan MS ISO 9002 sejak tahun 1997 dan kini telah berjaya memperoleh MS ISO 9001:2000. DEWAN PENGINAPAN PELAJAR (DPP) Kampus ini memiliki 15 buah dewan penginapan pelajar yang dinamakan mengikut badan-badan korporat terkemuka di Malaysia iaitu MAS, TENAGA NASIONAL, TRADEWINDS, PETRONAS, EON, MISC, SIME DARBY, PERWAJA, TM, PROTON, MAYBANK, YAYASAN ALBUKHARY, BANK MUAMALAT, BANK RAKYAT dan SME BANK. MASJID Masjid Sultan Badlishah boleh menampung sehingga 5,000 orang jemaah dan diiktiraf sebagai masjid institusi pengajian tinggi maya pertama dengan kelengkapan rangkaian komunikasi siber dan kemudahan aplikasi Internet tanpa wayar. Terdapat sebuah lagi masjid di Dewan Penginapan Pelajar Bank Rakyat dan SME BANK.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

16

3.7

THE VARSITY MALL The Varsity Mall ialah Pekan Siswa yang mempunyai pasar raya mini, bank, restoran, kedai koperasi, pejabat pos, dan beberapa lot kedai pelbagai jenis perniagaan yang diuruskan oleh mahasiswa-mahasiswi UUM. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Pusat Kesihatan Universiti (PKU) menyediakan perkhidmatan kesihatan yang meliputi pesakit luar, kemalangan dan kecemasan, pergigian, farmasi, makmal perubatan, pengimejan diagnostik, wad pemerhatian dan kesihatan wanita. Bagi kes-kes kritikal akan dirujuk ke Hospital Jitra atau Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar. PKU menyediakan perkhidmatan talian hotline 24 jam sekiranya berlaku kecemasan iaitu 012-477 4311. SUKAN DAN REKREASI Kampus ini menawarkan pelbagai kemudahan aktiviti sukan dan rekreasi termasuklah sebuah kolam renang bertaraf Olimpik, stadium mini, lapang sasar memanah, menembak, dewan badminton, gelanggang skuasy, padang bola sepak, ragbi, hoki, bola jaring, bola keranjang, sepak takraw, padang golf 9lubang dan litar go-kart antarabangsa. Kemudahan sukan juga disediakan di setiap penginapan pelajar. UUM juga menyediakan kemudahan rekreasi seperti kenu, trek joging, trek basikal, trek hutan, tembok memanjat, menara abseiling, kawasan perkhemahan dan ekuestrian. PERMOHONAN MEMBAWA KENDERAAN SENDIRI Pelajar tidak dibenarkan membawa kenderaan sendiri kecuali setelah mendapat kebenaran daripada pihak pengurusan Dewan Penginapan Pelajar.

3.8

3.9

3.10

17

PENCAPAIAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (2008 HINGGA KINI)

18

4.0 PENCAPAIAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (2008 HINGGA KINI)
21 Mac 2010 – Pensyarah UUM Raih Hadiah Makalah Jurnal Terbaik Anugerah MAPIM 2009 Kumpulan pensyarah UUM yang terdiri daripada Dr. Zainol Bidin, Prof. Madya Dr. Kamil Md. Idris dan Dr. Faridahwati Mohd Shamsudin dari UUM COB telah berjaya meraih hadiah “Makalah Jurnal Terbaik Bidang Kemanusiaan dan Sains Sosial” dalam majlis Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) 2009 melalui makalah berjudul “Predicting Compliance Intention on Zakah on Employment Income In Malaysia: An Application Of Reasoned Action Theory” yang diterbitkan dalam Jurnal Pengurusan (Jilid 28, Julai 2009) terbitan Penerbit UKM. Mereka menerima hadiah berupa wang tunai RM7,000 serta sijil yang disampaikan oleh Yang Berhormat Dato’ Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. 6 Mac 2010 – UUM Naib Johan dalam Pertandingan “The 8th Red Cross International Humanitarian Law Moot 2010” Dua mahasiswa Universiti Utara Malaysia daripada UUM COLGIS, Joshua Teh Honguan dan Ida Daniella Zulkifili yang mewakili Malaysia muncul Naib Johan dalam pertandingan “The 8th Red Cross International Humanitarian Law Moot 2010” An Inter-University Competition for Asia-Pacific Region yang berlangsung di Hong Kong. Kejayaan berganda diperoleh apabila UUM diumumkan sebagai pemenang kategori “Hujahan Bertulis (Memorial) Terbaik”. Pertandingan “International Humanitarian Law Moot” ini merupakan satu pertandingan moot yang unik di peringkat rantau Asia/Pasifik untuk meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kemanusiaan di peringkat antarabangsa dalam kalangan pelajar undang-undang melalui perdebatan dan soal jawab bersama hakim-hakim yang arif mengenai isu yang berkaitan. Pertandingan anjuran “Hong Kong Red Cross and The International Committee of the Red Cross/Crescent (ICRC)” yang memasuki edisi kelapan ini disertai oleh 20 buah universiti di rantau Asia/Pasifik termasuk Victoria University of Wellington, New Zealand; Xiamen University, China Foreign Affairs University China; University of Chulalongkorn (Bangkok, Thailand). 6 Februari 2010 – UUM Berjaya Raih Empat Emas, Empat Perak dan Enam Gangsa Dalam MTE 2010 Produk penyelidikan UUM berjaya meraih 14 pingat daripada 15 produk penyelidikan yang dipertandingkan dalam Malaysia Technology Expo (MTE) 2010 pada 4 hingga 6 Februari di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur. Empat pingat emas, empat perak dan enam gangsa berjaya diraih. Penyelidikan UUM berjaya menggondol “Best Award” menerusi penyelidikan “Student’s Mobile Information Prototype (SMIP) for Higher Education Environment” oleh Prof. Madya Abdul Nasir Zulkifli. Selain itu juga, UUM buat kali kedua berturut-turut meraih anugerah “Best Booth” (Tapak Pameran Terbaik) peringkat keseluruhan bagi kategori Shell Sceme. Dari segi kutipan pingat, UUM berkongsi tangga ke tiga bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Malaysia Sabah. Pencapaian ini berjaya mengatasi beberapa universiti penyelidikan lain seperti Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Pertanian Malaysia dan beberapa institusi pengajian tinggi lain.

19

30 Disember 2009 – UUM Menggondol Pingat Emas Dalam Hong Kong World Marching Band Contest Pancaragam Pusat Kokurikulum Universiti Utara Malaysia (UUM) berjaya menggondol Anugerah Pingat Emas pada Hong Kong World Marching Band Contest 2009 di Queen Elizabeth Stadium, Hong Kong. UUM merupakan satusatunya pasukan pancaragam yang mewakili Malaysia daripada 17 pasukan antarabangsa yang berentap merebut kejuaraan. Pasukan pancaragam yang disertai seramai 45 pelajar semester pertama sehingga semester enam membuat persembahan “Street Performance” dan “Street Parade” berjaya memukau penonton yang hadir menyaksikan. 8 November 2009 – UUM Miliki Litar Go-Kart Dalam Kampus Yang Pertama Di Dunia Litar Go-Kart Antarabangsa UUM merupakan yang pertama di dunia dibina dalam kampus. Litar sepanjang 1.2 kilometer dengan lebar maksimum 13 meter dan minimum 8 meter terletak bersebelahan kawasan letak kenderaan Dewan Mu’adzam Shah dengan keluasan 5.67 ekar. Projek pembinaan litar yang menelan kos RM2 juta mendapat pembiayaan sepenuhnya daripada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Uniknya, Litar Go-kart UUM yang dibina melawan pusingan jam merupakan litar keempat dibina seumpama itu di dunia serta mendapat pengiktirafan daripada Persekutuan Automobil Antarabangsa (FIA). 10 Oktober 2009 – UUM Berjaya Raih Dua Pingat Emas Dalam PECIPTA 2009 Dua pensyarah Universiti Utara Malaysia (UUM) berjaya merangkul pingat emas dalam penyelidikan di Persidangan dan Ekspo Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa (PECIPTA) bagi kategori sains sosial dan kemanusiaan. Ekspo yang bertemakan “Driving Research Innovation Towards Value Creation” telah diadakan, di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC). Prof. Madya Dr. Norshuhada Shiratuddin melalui tajuk penyelidikan melalui kajian “1Malaysia through Local Content” merupakan satu bentuk produk yang menawarkan perkhidmatan mobile game yang boleh mendidik pengguna dari dua aspek, teras perpaduan dan nilai-nilai aspirasi. Manakala penyelidikan Prof. Madya Fadzilah Siraj yang bertajuk “Integrating Behavioral Academic Self Esteem Using Hybrid Intelligent Approach” merupakan sistem gabungan psikologi dan teknologi maklumat bagi mengukur tahap “self esteem” pelajar sama ada rendah mahupun tinggi. 15 Julai 2009 – UUM Menangi Anugerah Kertas Kerja Terbaik dalam Penyelidikan Kualitatif Kertas kerja “Dyadic Relationships Quality and Team-Oriented Commitment: A Level of Analysis Perspectives in a Malaysian Organization”, telah berjaya memenangi anugerah kertas kerja terbaik “Best Paper in Qualitative Research” bagi Anugerah Family of Myung-Seok Park Award di persidangan World Communication Association (WCA) pada Julai lalu di Dublin. Dr. Hassan Abu Bakar, Prof. Madya Dr. Che Su Mustaffa dan Bahtiar Mohamad berjaya membawa pulang wang tunai USD 1,000, sijil dan plak bernilai USD 500. 27 Mei 2009 – IPT Pertama Sedia Kemudahan Lapang Sasar Menembak Universiti Utara Malaysia (UUM) mengukir satu lagi catatan sejarah apabila berjaya menyediakan kemudahan lapang sasar menembak 300 meter. Lapang Sasar Menembak UUM yang telah dimashyurkan pada 27 Mei 2009 dengan nama 20

“Lapang Sasar Tunku Intan Safinaz”. UUM merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi di rantau ini yang mempunyai kemudahan lapang sasar menembak dalam kampus. Lapang sasar dengan kos keseluruhan RM1.6 juta ini adalah projek usaha sama dengan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di bawah Program Tentera Bersama Rakyat (TBR). 21 Februari 2009 – Lapan Daripada Sepuluh Produk UUM Raih Pingat Penyelidik UUM berjaya meraih lapan pingat daripada sepuluh produk penyelidikan yang dipertandingkan dalam Malaysia Technology Expo (MTE) 2009. Dalam MTE yang diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur pada 19 hingga 21 Februari 2009. Produk penyelidikan UUM berjaya meraih satu pingat emas, satu perak dan enam gangsa. Pingat emas diperoleh melalui produk penyelidikan bertajuk “ReCODS-M: Requirement Centric Operational Data Store Model for Business Intelligence (BI) System” yang dihasilkan oleh Muhamad Shahbani Abu Bakar dan Prof. Madya Dr. Norshuhada Shiratuddin. Kali ini, UUM turut meraih tempat dalam anugerah “Best Booth” (Tapak Pameran Terbaik) keseluruhan. Program tahunan anjuran Persatuan Saintis Penyelidik Malaysia (MARS) bertujuan untuk mengetengahkan hasil-hasil penyelidikan dan pembangunan penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidikpenyelidik di Malaysia. 3 Februari 2009 – UUM Terbaik Biaya Kewangan Sendiri UUM muncul universiti terbaik di negara ini dari segi kemampuan pengurusan dan pembiayaan kewangan sendiri berbanding institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang lain. Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) meletakkan 30 peratus perbelanjaan mengurus perlu dijana sendiri oleh universiti manakala 70 peratus lagi dibiayai Kerajaan Pusat. Dalam hal ini, UUM telah mencatatkan kedudukan tertinggi dan terbaik dalam urusan pembiayaan perbelanjaan mengurusnya apabila mencapai tahap 36 peratus berbanding universiti lain yang kebanyakannya baru mencapai 12 peratus. Kerajaan membelanjakan lebih RM12 bilion untuk 20 IPTA iaitu RM4 bilion untuk pembangunan dan RM7 bilion bagi perbelanjaan pembangunan atau belanja mengurus. Dari segi polisi, perbelanjaan sebanyak 70 peratus adalah daripada kerajaan dan 30 peratus lagi daripada universiti termasuklah yuran serta caj yang dikenakan kepada pelajar dan lain-lain. 15 Disember 2008 – Produk Pembuat Keputusan Berelektronik Raih Pingat Produk penyelidikan berelektronik yang dihasilkan oleh pensyarah UUM berjaya meraih pingat perak di Seoul International Invention Fair, Korea yang diadakan pada 8 hingga 15 Disember 2008. Produk aplikasi “Electronic Purchasing Decision Making Tool” yang dihasilkan oleh Prof. Madya Dr. Norshuhada Shiratuddin, Siti Mahfuzah Sarif dan Prof. Madya Dr. Shahizan Hassan itu merupakan alat elektronik yang digunakan sebagai kiosk dalam membantu individu membuat keputusan apabila terdapat banyak pilihan. “Electronic Purchasing Decision Making Tool” ini membantu dalam proses membuat keputusan membeli sebagai contoh telefon bimbit, komputer riba, kamera digital dan sebagainya. 9 Oktober 2008 – Penyelidik UUM Dapat Peruntukan FRGS Bernilai RM900,000 Sebanyak 18 kumpulan penyelidik UUM berjaya mendapat geran penyelidikan, termasuk untuk mengkaji Sistem Kewangan Islam, di bawah Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), bernilai RM900,000. Geran Penyelidikan 21

sumbangan KPT itu diberikan kepada 18 kertas cadangan terbaik yang dikemukakan oleh penyelidik UUM. 1 Ogos 2008 - ITU Asia Pacific Centre of Excellence Malaysia Node for Rural ICT Development (ITU-UUM ASP CoE) dilancarkan penubuhannya pada 6 Februari 2007 oleh Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi, Dato’ Dr. Lim Keng Yaik. Pusat yang terletak di Universiti Utara Malaysia ini bertindak sebagai titik pertemuan bagi semua usaha pembangunan ICT luar bandar di seluruh Asia Pasifik. Aktiviti utama ITU-UUM ASP CoE adalah untuk menyediakan program latihan eksekutif, wadah ilmu, penyelidikan dan pembangunan serta khidmat perundingan. ITU-UUM juga menyediakan program pembangunan kapasiti insan kepada masyarakat setempat. Kewujudan CoE adalah sebagai usaha International Telecommunication Union (ITU) untuk memberi manfaat kepada negara-negara sedang membangun. Perumusan CoE adalah sebagai lanjutan daripada konsep yang mendasari Global Telecommunication University/Global Telecommunication Training Institute (GTU/GTII) yang menggunakan sumber-sumber sedia di institusi awam, swasta mahupun separa awam oleh sektor telekomunikasi dan ICT bertujuan membantu negara-negara sedang membangun. Fungsi utama CoE adalah melatih para pembuat dasar, pentadbir dan pengawal undang-undang serta mengukuhkan keutamaan dan peraturan dalam sektor negara di samping melatih para pengarah korporat dalam pengurusan rangkaian telekomunikasi dan perkhidmatan. Bidang-bidang yang diutamakan ialah teknologi, aplikasi dan servis serta dasar dan peraturan. 12 Mei 2008 – Sepuluh Produk Penyelidikan UUM Dapat Pengiktirafan di ITEX’08 Sepuluh produk penyelidikan UUM yang menyertai “19th International Invention Innovation & Technology Exhibition 2008 (ITEX)” di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) mendapat pengiktirafan dengan satu pingat emas, dua perak dan tujuh gangsa. Kejayaan ini sekali gus mencatatkan sejarah apabila menjadi satusatunya universiti yang memperoleh keseluruhan pingat dalam produk yang dihantar walaupun baru pertama kali menyertainya. Produk penyelidikan yang mendapat pingat emas ialah “AADMA: Avatar-Assisted Decision Making Advisor in Retail Environment” oleh Prof. Madya Dr. Norshuhada Shiratuddin dan Siti Mahfuzah Sarif. ITEX dianjurkan oleh Malaysian Invention & Design Society (MINDS). Lebih 556 produk dipertandingkan dalam pameran ini melibatkan penyertaan institusi pengajian tinggi awam, institusi pengajian tinggi swasta, pusat-pusat penyelidikan dan pihak industri. 6 April 2008 – Tiga Produk UUM Raih Pingat di Geneva Tiga produk penyelidikan UUM yang menyertai “36th International Exhibition of Inventions, New Techniques and Products” di Geneva pada 2 hingga 6 April 2008 berjaya meraih dua perak dan satu gangsa. Produk tersebut ialah “Gent-Based MdMatrix” (Mobile Development Methodology Matrix) oleh Prof. Madya Dr. Norshuhada Shiratuddin dan Siti Mahfuzah Sarif dan “Online Practicum Student Placement” (OPSP) oleh Prof. Madya Dr. Shahizan Hassan, Prof. Madya Dr. Abdul Razak Chik, Dr. Mohd Azlan Yahya meraih perak. Manakala produk “INCase: Automated Program Advisor” oleh Prof. Madya Fadzilah Siraj, Noraini Yusoff, Prof. Madya Dr. Saedah Siraj dan Azizi Abd Aziz pula menerima pingat gangsa.

22

23 Februari 2008 – UUM Menang 13 Pingat di MTE 2008 UUM meraih 13 pingat menerusi produk penyelidikan yang dipertandingkan dalam MTE 2008 di Kuala Lumpur. Pingat-pingat yang dimenangi ialah dua emas, lima perak dan enam gangsa daripada 20 produk penyelidikan yang dipertandingkan oleh UUM. Pameran tiga hari anjuran MARS itu bertujuan untuk mengetengahkan serta memberi pengiktirafan kepada hasil penyelidikan dan pembangunan penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik Malaysia dan luar negara. 1 Januari 2008 – UUM Laksana Sistem Kolej Bermula 1 Januari 2008, UUM melakarkan sejarah apabila melaksanakan sistem kolej secara sepenuhnya dengan mewujudkan tiga kolej yang mempunyai autonomi sendiri dalam pengurusan kewangan dan pentadbiran. Tiga Kolej ini adalah hasil daripada penggabungan 13 fakulti di UUM yang dinamakan UUM CAS (UUM College of Arts and Sciences), UUM COB (UUM College of Business) dan UUM COLGIS (UUM College of Law, Government and International Studies). Langkah penstrukturan ini bertujuan mendapatkan lebih kekuatan dalam pemasaran program universiti dengan lebih berkesan. Setiap Kolej ini diketuai oleh Penolong Naib Canselor dan dibantu oleh Ketua Penolong Pendaftar (KPP).

23

PANDUAN PENDAFTARAN

24

5.0
5.1

PANDUAN PENDAFTARAN
SET TAWARAN KEMASUKAN KE UUM Anda seharusnya menerima dokumen-dokumen seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Surat tawaran rasmi kemasukan ke Universiti Utara Malaysia. Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baru. Fail Peribadi Pelajar. Buku Panduan Kokurikulum Sesi 2010/2011. Pelekat kenderaan untuk laluan tempat pendaftaran. Buku Pemindahan Kredit (bagi pelajar lepasan diploma sahaja). Lampiran-lampiran tambahan yang berkaitan.

Jika anda tidak menerima mana-mana dokumen seperti di atas, sila cetak di dalam laman web http://www.uum.edu.my/kemasukan

5.2

TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH CALON SETELAH MENERIMA SURAT TAWARAN Menjawab penerimaan atau penolakan tawaran dengan segera selewat-lewatnya tiga hari sebelum tarikh pendaftaran melalui laman web http://www.uum.edu.my/kemasukan . Jika anda tidak memberikan sebarang jawapan, tawaran tersebut dengan sendirinya akan terbatal. PENTING:  Anda dinasihatkan supaya membuat keputusan dengan bijaksana termasuk berbincang dengan keluarga sama ada menerima atau menolak tawaran. Keputusan yang telah dibuat melalui laman web tidak boleh dipinda. Sekiranya anda menolak tawaran pada sesi ini, anda tidak akan di senarai hitam atau memberi kesan kepada permohonan anda pada sesi akan datang.

25

SYARAT-SYARAT TAWARAN KEMASUKAN KE UUM

26

6.0

SYARAT-SYARAT TAWARAN KEMASUKAN KE UUM
Tawaran kemasukan ke UUM adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut: (a) (b) Pengesahan oleh Senat Universiti. Pengesahan kesihatan oleh Pegawai Perubatan Universiti Utara Malaysia. Anda dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan X-ray di Pusat Kesihatan Universiti sahaja. (Pemeriksaan kesihatan akan diaturkan oleh pihak universiti) Pihak universiti berhak menjalankan apa-apa ujian pengesanan dadah pada bila-bila masa selama tempoh anda menjadi pelajar di universiti ini. Jika anda didapati positif dadah semasa pemeriksaan, sama ada semasa pendaftaran atau semasa dalam pengajian, maka secara automatik status anda sebagai pelajar universiti ini akan digugurkan. Pihak universiti berhak menangguhkan kemasukan dan pengajian pelajar jika pelajar didapati menghidap penyakit berjangkit semasa pendaftaran atau dalam tempoh pengajian. Bahawa tiada kesilapan/penipuan yang telah berlaku tentang kelayakan minimum yang diperoleh oleh anda untuk diterima masuk oleh universiti ini. Bahawa tiada maklumat yang tidak benar diberikan atau dirahsiakan semasa membuat permohonan masuk ke universiti ini. Selama tempoh pengajian di universiti ini, anda wajib mematuhi: (i) (ii) (iii) (iv) Undang-undang dan Perlembagaan Negara. Akta Universiti dan Kolej (AUKU). Statut Universiti. Keputusan Lembaga Pengarah dan Senat Universiti serta keputusan Kolej yang berkenaan dengan saudara-saudari. (v) Peraturan Lalu Lintas Universiti dan Akta Pengangkutan Jalan Raya (JPJ). (vi) Kod Etika Pakaian Universiti. (h) Jika anda adalah seorang guru/kakitangan kerajaan, kebenaran dan pelepasan daripada majikan hendaklah diperoleh terlebih dahulu. Jika anda menerima tawaran ini dan kemudiannya menarik diri selepas anda mendaftar, sebarang pemulangan balik yuran yang dibayar adalah tertakluk kepada peraturan kewangan universiti. Surat kelulusan menarik diri dari Jabatan Hal Ehwal Akademik dan resit bayaran asal hendaklah dikemukakan bersama apabila memohon pemulangan yuran pengajian.

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(i)

(j)

27

(k)

Jika anda menerima tawaran ini, anda dikehendaki menghadiri Kursus Bina Negara anjuran Universiti Utara Malaysia dengan kerjasama Biro Tatanegara (BTN), Jabatan Perdana Menteri yang akan dijalankan dari masa ke semasa, serta lain-lain kursus yang ditetapkan oleh universiti. Anda diwajibkan menyertai Program Suai Kenal Sesi 2010/2011 yang bermula pada 04 hingga 09 Julai 2010. Pada minggu suai kenal tersebut anda diwajibkan menandatangani surat “Aku Janji” yang akan diedarkan oleh pihak universiti.

(l)

(m) Jika anda menerima tawaran ini, sila ambil tindakan yang sewajarnya dan seterusnya mendaftarkan diri pada 04 Julai 2010 di Dewan Penginapan Pelajar (DPP) yang telah ditetapkan. (Sila rujuk Perkara 14.2 di muka surat 49 dan 50) (n) Sekiranya anda tidak mendaftar seperti perkara (m) dan tidak menghubungi Jabatan Hal Ehwal Akademik, UUM dengan alasan yang munasabah secara bertulis di dalam tempoh tujuh (7) hari bermula dari tarikh pendaftaran, nama saudara-saudari akan digugurkan daripada senarai nama pelajar yang ditawarkan oleh universiti ini. Jika anda menerima tawaran ini, anda tidak dibenarkan untuk menukar program yang ditawarkan dan tawaran yang diberikan adalah muktamad. Universiti berhak menarik balik tawaran ini atau menggugurkan anda sebagai pelajar universiti ini jika pada mana-mana peringkat pengajian anda didapati melanggar mana-mana syarat seperti pada perkara (a) hingga (o) di atas.

(o)

(p)

28

PERSEDIAAN SEBELUM HARI PENDAFTARAN

29

7.0

PERSEDIAAN SEBELUM HARI PENDAFTARAN
Jika anda membuat keputusan untuk menerima tawaran kemasukan ini anda perlu mengambil tindakan berikut: (a) Lengkapkan semua borang yang disertakan di dalam Buku Panduan Pendaftaran iaitu: (ii) (iii) (iv) (b) Borang Pengesahan Pendapatan. Borang Kebenaran Bius. Borang Penamaan Insurans Berkelompok Pelajar.

Membuat bayaran yuran mengikut jumlah yuran seperti yang telah ditetapkan oleh Bendahari UUM di atas Slip Pembayaran Bil Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) selewat-lewatnya tiga hari sebelum hari pendaftaran. Lihat contoh Lampiran A di muka surat 45. Sila pastikan anda membawa salinan bil bayaran yuran yang telah dicetak oleh pihak bank apabila datang mendaftar bagi mengelakkan sebarang masalah semasa pendaftaran. Anda dinasihatkan menyimpan salinan bil bayaran yuran dengan baik sehingga tamat pengajian. Menyediakan maklumat lengkap untuk memudahkan urusan pengisian borang PTPTN dan membuat salinan (fotokopi) seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Dua Salinan Kad Pengenalan. Dua Salinan Kad Pengenalan Ibu bapa. Dua Salinan Kad Pesara/Borang J/pengesahan pendapatan Ibu bapa. Dua Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPTA. Dua Salinan Keputusan SPM/STPM/STAM/Diploma/Matrikulasi. Dua Surat Kelulusan Cuti Belajar dan Akuan Ketua Jabatan (Jika Kakitangan Kerajaan).

(c)

(d) (e)

(f)

Semua salinan hendaklah ditandatangani dan di cop pengesahan terlebih dahulu oleh Pegawai Kerajaan daripada Kumpulan Pengurusan Profesional (Kumpulan A)/Penghulu/Ketua Kampung/Pengerusi JKKK. Menyediakan empat keping gambar terbaharu untuk dilekatkan pada Fail Peribadi Pelajar dan borang-borang yang dilampirkan.

(g)

30

SEMASA PENDAFTARAN

31

8.0

TINDAKAN SEMASA TIBA DI UUM
(a) Bagi anda yang tiba dengan penerbangan, anda boleh ke kampus Universiti Utara Malaysia dengan menaiki teksi dari Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Kepala Batas, Alor Setar, Kedah. Bagi anda yang datang dengan kereta api, anda bolehlah menaiki teksi dari Stesen Kereta Api Alor Setar, Kedah atau Arau, Perlis ke Universiti Utara Malaysia. Bagi anda yang datang menaiki bas ekspres, anda boleh memilih untuk berhenti di Stesen Bas Shahab Perdana, Alor Setar atau Changlun dan meneruskan perjalanan dengan menaiki pengangkutan awam ke kampus Universiti Utara Malaysia. Sekiranya anda sekeluarga memerlukan penginapan, sila hubungi: (i) University Inn University Inn menawarkan penginapan yang tenang dan selesa yang terletak di dalam kampus bagi kemudahan pengunjung dari luar. Lokasi hotel tersebut amat strategik kerana terletak berhampiran Masjid dan Varsity Mall. Tempahan dan maklumat lanjut, sila hubungi, Tel: 04-924 4545 Faks: 04-923 2212. EDC - UUM EDC-UUM menawarkan kemudahan penginapan bertaraf hotel yang telah beroperasi pada 1 Ogos 2008, menawarkan 88 bilik penginapan dengan kadar sewa mengikut jenis bilik seperti berikut:
Dua Unit Sri Cemara Suites Empat Unit Sri Meranti Suites 82 Unit Bilik Standard RM 250.00/sebilik RM 270.00/sebilik RM 155.00/sebilik

(b)

(c)

(d)

(ii)

Tempahan dan maklumat lanjut, sila hubungi, Tel: 04-928 8888 (iii) Taman Siswa, UUM Terletak di Bandar Darul Aman, Jitra, iaitu kira-kira 35 km dari UUM. Penginapan yang disediakan di Taman Siswa adalah berkonsepkan rumah tetamu tiga bilik. Tempahan dan maklumat lanjut, sila hubungi, 04-918 4107/ 04-917 1988. (iv) Hotel di Luar Kampus
          Hotel Grand Crystal, Alor Setar Hotel Seri Malaysia, Alor Setar Hotel Holiday Villa, Alor Setar Hotel Sentosa Regency, Alor Setar Darulaman Suite, Jitra Hotel PJ, Jitra Golden Nashmir Hotel, Jitra T-Hotel, Changlun Hotel Changlun, Changlun T-Hotel, Kuala Perlis Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis Hotel Bustani, Jitra, Kedah 04-731 3333 04-730 8737 04-734 9999 04-730 3999 04-917 2008 04-917 6288 04-917 7775 04-924 8888 04-924 1530 04-985 3888 04-976 7755 04-917 7777

 

32

SEMASA HARI PENDAFTARAN

33

9.0

SEMASA HARI PENDAFTARAN
DOKUMEN YANG PERLU DIBAWA SEMASA MENDAFTAR Dokumen-dokumen Asal: (a) Surat Tawaran Rasmi atau cetakan dari laman web http://www.uum.edu.my/kemasukan Fail Peribadi Pelajar Borang Maklumat Pelajar bertampal gambar Slip Pembayaran Bil BIMB (sebagai bukti pembayaran) Kad Pengenalan Sijil Kelahiran Sijil SPM/SPMV/Setaraf (bagi calon semua program) Sijil STPM/Setaraf (jika berkenaan) Sijil STAM/Setaraf (jika berkenaan) Transkrip Matrikulasi/Diploma (jika berkenaan) Keputusan MUET Dokumen lain yang berkaitan

(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)

Sekiranya sijil SPM/SPMV anda hilang, maka anda perlu mendapatkan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, sijil STPM/STAM dan MUET hendaklah mendapatkan salinan yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia, manakala transkrip Diploma/Matrikulasi dapatkan dari institusi yang anda belajar dahulu. Jika tiada, anda tidak dibenarkan mendaftar.

34

PENTING:
Sila pastikan susunan salinan dokumen-dokumen berikut dibawa, dilengkapkan dan dimasukkan ke dalam Fail Peribadi Pelajar yang dibekalkan mengikut susunan senarai semak seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Salinan Surat Tawaran Rasmi atau cetakan dari laman web Borang Maklumat Pelajar bertampal gambar Salinan Kad Pengenalan Pelajar, Ibu bapa Salinan Sijil SPM/SPMV/Setaraf (bagi calon semua program) Salinan Sijil STPM/Setaraf (jika berkenaan) Salinan Diploma dan Transkrip (jika berkenaan) Salinan Sijil STAM (jika berkenaan) Salinan Transkrip Matrikulasi (jika berkenaan) Salinan Keputusan MUET Salinan sijil berhenti sekolah, salinan testimonial/kegiatan kokurikulum di peringkat Sekolah/Daerah/Negeri/Negara dan PLKN (sekiranya ada)

Semua salinan dokumen perkara tiga (c) hingga sepuluh (j) perlulah mendapat pengesahan daripada Pegawai Kerajaan daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Kumpulan A)/Penghulu/Ketua Kampung/Pengerusi JKKK.

35

SAHSIAH RUPA DIRI SEMASA MENDAFTAR

36

10.0

SAHSIAH RUPA DIRI SEMASA MENDAFTAR
(a) Semasa datang mendaftar anda mestilah memakai pakaian formal yang kemas, bersih, menutup aurat dan bersopan mengikut Kod Etika Pakaian Rasmi Universiti. Pakaian melambangkan keperibadian dan imej sebagai bakal mahasiswa UUM. Pakaian yang kemas dan sopan adalah lambang ketinggian ilmu individu. Setiap urusan sama ada di bilik kuliah dan di pejabat adalah urusan rasmi, maka amalkan cara berpakaian sopan dalam semua aktiviti dalam kampus.

(b)

10.1

Sahsiah Rupa Diri Siswa    Berpakaian formal, bertali leher dan berseluar “slack”. Rambut mestilah pendek, kemas dan tidak dibenarkan mencecah kolar baju. Berkasut. Tidak dibenarkan memakai selipar.

10.2

Sahsiah Rupa Diri Siswi  Semua jenis pakaian mestilah kemas dan sopan. Pakaian mestilah tidak menjolok mata seperti pakaian yang ketat, jarang, pendek, berbelah dan mendedahkan mana-mana bahagian badan seperti di bahagian lutut, dada dan perut. Berambut rapi bagi yang tidak bertudung. Tidak digalakkan memakai barangan kemas.

 

37

10.3

Kod Etika Pakaian Rasmi Universiti Pelajar dikehendaki sentiasa mematuhi Kod Etika Pakaian Rasmi Universiti seperti di bawah:

38

TINDAKAN SEMASA DI KAUNTER PENDAFTARAN

39

11.0

TINDAKAN SEMASA DI KAUNTER PENDAFTARAN
(a) Anda dikehendaki melaporkan diri pada 04 Julai 2010 di Dewan Penginapan Pelajar pada masa yang telah ditetapkan. (Rujuk perkara 14.2 di muka surat 49 dan 50) Tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut: TINDAKAN

(b)

KAUNTER 1. Kolej

Menunjukkan Surat Tawaran Asal, Slip Keputusan MUET dan Slip Pembayaran Tunai (SPT), BIMB. Memasukkan salinan dokumen-dokumen berikut yang telah disahkan ke dalam Fail Peribadi Pelajar yang dibekalkan mengikut susunan berikut:

 Salinan Surat Tawaran atau cetakan dari  Borang        
laman web. Maklumat Pelajar bertampal gambar. Salinan Kad Pengenalan Pelajar, Ibu bapa. Salinan Sijil SPM/SPMV/setaraf (bagi calon semua program). Salinan Sijil STPM/setaraf (jika berkenaan). Salinan Diploma dan Transkrip (jika berkenaan). Salinan Sijil STAM (jika berkenaan). Salinan Transkrip Matrikulasi (jika berkenaan). Salinan Keputusan MUET. Salinan sijil berhenti sekolah, salinan testimonial/kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri/negara dan PLKN (sekiranya ada).

 

Mengambil satu naskhah Buku Panduan Akademik. Mengambil satu naskhah Buku Akta dan Peraturan Universiti.

PENTING: i. ii. Nombor matrik adalah seperti yang tertera dalam surat tawaran. Sila serahkan Fail Peribadi Pelajar dan ceraikan borang-borang yang dilampirkan dalam Buku Panduan Pendaftaran ini dan serahkan kepada kaunter yang telah dinyatakan.

40

YURAN PELAJAR

41

12.0 YURAN PELAJAR
12.1 Kadar Yuran Pelajar Sarjana Muda Berkuatkuasa Semester Pertama 2010/2011 (A101)
Pelajar Tempatan Teknologi Maklumat/ Multimedia Pengurusan Hospitaliti Lain-lain Program

YURAN

RM

RM RM

Bayaran Sekali Sahaja Pendaftaran Pemeriksaan Kesihatan 429 80 509 429 80 509 429 80 509

Bayaran Setiap Semester Pengajian Makmal Penginapan Kesihatan Kebajikan Perpustakaan Pergigian Sukan Komputer JPPK Kitaran Kampus 660 375 25 13 30 15 20 75 95 60 1,368 Jumlah 1,877 550 300 375 25 13 30 15 20 75 95 60 1,558 2,067 550 375 25 13 30 15 20 75 95 60 1,258 1,767

a) Jum. Keseluruhan b) Jum. Sebahagian

1,877 950

2,067 1,000

1,767 900

Nota : * Universiti berhak mengkaji semula kadar yuran di atas mengikut keperluan semasa. * Lain-lain program adalah program selain program Teknologi Maklumat/ Multimedia dan Pengurusan Hospitaliti

42

MAKLUMAT TAMBAHAN: i. Yuran Penginapan Yuran penginapan di jadual 12.1 adalah penginapan untuk 2 orang sebilik. Lainlain kadar penginapan adalah seperti berikut:Yuran Penginapan Pelajar Tempatan (RM) Pelajar Antarabangsa (RM) 450/semester 350/semester 250/semester

 2 orang/bilik  3 orang/bilik  4 orang/bilik  DPP MAYBANK   
12.2

375/semester 300/semester 225/semester 900/semester (perseorangan) 450/semester (berdua) 250 - Deposit

 1,000/semester
(perseorangan)  500/semester (berdua)  250 - Deposit

KAEDAH PEMBAYARAN YURAN 12.2.1 Saudara/i yang menerima tawaran kemasukan hendaklah membuat pembayaran yuran sebelum mendaftar. 12.2.2 Pembayaran yuran hendaklah dibuat menggunakan Slip Pembayaran Bil yang boleh diperolehi di semua cawangan Bank Islam, selewatlewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh pendaftaran. Saudara/i hanya perlu mengisi maklumat berikut pada slip berkenaan dan serahkan di kaunter cawangan BIMB beserta wang tunai yang secukupnya; a) b) c) d) Nama Pelajar No. Kad Pengenalan Pelajar Bayar Kepada: UUM Jumlah Bayaran (Jumlah yang perlu dibayar seperti di Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baru 2010/11)

( Contoh Slip Pembayaran Bil dan maklumat yang perlu diisi adalah seperti di lampiran ) 12.2.3 Saudara/i perlu mendapatkan satu salinan Slip Pembayaran Bil dari bank selepas membuat bayaran dan salinan tersebut perlu disimpan sebagai bukti bayaran. Saudara/i perlu menunjukan salinan tersebut jika diminta berbuat demikian. 12.2.4 Pelajar adalah diwajibkan membayar yuran sebelum mendaftar sebagai pelajar Universti Utara Malaysia. Pelaja diberi dua (2) pilihan untuk pembayaran yuran bagi tujuan pendaftaran seperti di jadual 12.1 a) Jumlah Keseluruhan, atau 43

b) Jumlah Sebahagian 12.2.5 Saudara/i yang memperolehi tajaan seperti biasiswa, pinjaman dan sumbangan/bantuan kewangan hendaklah membawa bersama surat tawaran yang asal semasa hari pendaftaran dan satu salinan surat tawaran tersebut hendaklah diserahkan ke Jabatan Bendahari. 12.3 PERATURAN BAYARAN BALIK YURAN PELAJAR 12.3.1 Pelajar adalah layak mendapat bayaran balik mengikut peratus seperti di para 12.3.2 dan tertakluk kepada syarat–syarat berikut;  Pelajar yang memohon menangguh pengajian, berhenti dan ditamatkan pengajian perlu mendapatkan surat pengesahan dari kolej atau Jabatan Hal Ehwal Akademik. Mengemukakan akaun bank ke Jabatan Bendahari untuk tujuan bayaran balik

12.3.2 Yuran dan peratus yang layak dibayar balik kepada pelajar adalah seperti di bawah: Peratus Yang Layak Dibayar Balik Menangguh/ Berhenti/ Menarik diri Yuran Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Pendaftaran Pendaftaran Takaful Makmal Pemeriksaan perubatan Kebajikan pelajar Komputer Penginapan Kesihatan Pengajian Perpustakaan Perkhidmatan pergigian Sukan Latihan peradaban eksekutif Selepas Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Pendaftaran Menolak Tawaran/ Menarik Diri (Bayaran dibuat tetapi tidak mendaftar)

Tiada Bayaran Balik Tiada bayaran balik

Tiada Bayaran Balik 100% 50%

100%

44

Lampiran A

45

PROGRAM SUAI KENAL

46

13.0

PROGRAM SUAI KENAL
1. Semua pelajar adalah DIWAJIBKAN menghadiri semua sesi program suai kenal yang telah diaturkan. 2. Kegagalan pelajar menghadiri program suai kenal dengan sepenuhnya akan menyebabkan pelajar dihalang untuk mengikuti pengajian di UUM. 3. Sepanjang tempoh program suai kenal, pelajar akan dibantu oleh Pengetua Dewan Penginapan Pelajar, Felo Dewan Penginapan Pelajar dan Ahli Jawatankuasa Suai kenal (AJKS). 4. Penginapan, makan dan minum akan disediakan sepanjang tempoh program suai kenal.

13.1

KOD ETIKA PAKAIAN SEPANJANG PROGRAM SUAI KENAL Pelajar dikehendaki membawa pakaian dan keperluan berikut: 1. Pakaian semasa Program Suai Kenal Lelaki : Kemeja lengan panjang (berwarna cerah, bukan bercorak), seluar, slack panjang hitam/gelap, bertali leher dan kasut kulit. Baju kurung (bagi pelajar Islam) Berpakaian sesuai, sopan dan mengikut etika (bagi pelajar bukan Islam). * Pakaian yang ketat dan menjolok mata adalah dilarang.

Perempuan :

2. Pakaian semasa Program Ikrar Lelaki : Kemeja lengan panjang berwarna cerah, seluar berwarna gelap dan bertali leher. Baju kurung warna cerah (bagi pelajar Islam). Berpakaian sesuai, sopan dan mengikut etika pakaian (bagi pelajar bukan Islam).

Perempuan :

47

MAKLUMAT UMUM

48

14.0
14.1

MAKLUMAT UMUM
MAKLUMAT AKADEMIK (a) Aktiviti Kokurikulum (Sila rujuk Buku Panduan Pemilihan dan Peraturan Kokurikulum) Pelajar diwajibkan mengumpul empat jam kredit bagi empat semester aktiviti kokurikulum kecuali Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) dan Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) selama enam jam kredit sebelum dapat dianugerahkan ijazah. Pemindahan Kredit (Sila rujuk Buku Kriteria Pemindahan Kredit) Hanya pelajar yang berkelulusan Diploma atau berpindah dari Universiti lain yang diterima masuk ke UUM layak memohon pemindahan kredit. Lain-lain maklumat akademik akan dimaklumkan semasa Program Taklimat oleh pihak kolej.

(b)

(c)

14.2

PENDAFTARAN KEMASUKAN DEWAN PENGINAPAN PELAJAR (a) Masa dan Laluan Tempat Pendaftaran Tempat pendaftaran kemasukan pelajar adalah di Dewan Penginapan Pelajar (DPP) seperti yang telah ditetapkan dalam surat tawaran. Sila patuhi arahan papan tanda yang disediakan di sepanjang jalan berdasarkan pada warna pelekat kenderaan yang telah ditetapkan mengikut laluan seperti berikut:

PENDAFTARAN SESI PAGI DEWAN PENGINAPAN PELAJAR (DPP) MAS TRADEWINDS EON TM PERWAJA YAYASAN AL BUKHARY BANK RAKYAT SME BANK KOD/WARNA LALUAN PINTU MASUK MASA PENDAFTARAN 8.30 PG – 11.30 PG

PINTU MASUK

PINTU UTAMA

A B C

PINTU UTARA

8.30 PG – 11.30 PG

BUKIT KACHI

8.30 PG – 11.30 PG

49

PENDAFTARAN SESI PETANG DEWAN PENGINAPAN PELAJAR (DPP) TNB PROTON PETRONAS SIME DARBY MISC BANK MUAMALAT
(b)

PINTU MASUK

KOD/WARNA LALUAN PINTU MASUK

MASA PENDAFTARAN 2.00 PTG – 5.00 PTG 2.00 PTG – 5.00 PTG

PINTU UTAMA

A B

PINTU UTARA

Panduan Laluan Kenderaan Sila lekatkan pelekat kenderaan pada cermin hadapan kenderaan sebelum memasuki kawasan kampus. Sila patuhi arahan Pengawal Keselamatan dan tanda arah laluan yang telah ditetapkan.

Paparkan Pelekat Kenderaan ini di sebelah kiri cermin kenderaan anda.

Paparkan Pelekat Kenderaan ini di sebelah kiri cermin kenderaan anda.

Paparkan Pelekat Kenderaan ini di sebelah kiri cermin kenderaan anda.

DPP MAS, TRADEWINDS, EON, TNB, PROTON & PETRONAS

DPP TM, PERWAJA, Y. AL BUKHARY, SIME DARBY, MISC & BANK MUAMALAT

DPP BANK RAKYAT & SME BANK

(c)

Tempat Letak Kenderaan Pelajar atau ibu bapa/penjaga dinasihatkan untuk mematuhi arahan Pengawal Keselamatan berkenaan ruang tempat meletak kenderaan yang disediakan di sekitar laluan Dewan Penginapan Pelajar Laluan A, B dan C.

(d)

Proses Pendaftaran Pelajar perlu mengambil nombor giliran di kaunter yang ditetapkan sebelum proses pendaftaran.

50

14.3

UNIT KEBAJIKAN PELAJAR Perkhidmatan yang ditawarkan untuk pelajar UUM:1. Peranan dan Fungsi  Unit Kebajikan Pelajar (UKP) merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab mengenai pinjaman/dermasiswa/bantuan dan kebajikan pelajar. Kemudahan ini ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, swasta dan orang perseorangan kepada semua pelajar yang mengikuti pengajian secara sepenuh masa di Universiti Utara Malaysia (UUM). Semua permohonan untuk mendapatkan biasiswa/pinjaman hendaklah dibuat dengan mengisi borang yang boleh diperolehi daripada Unit Kebajikan Pelajar. Tarikh pengeluaran borang adalah tertakluk kepada pengumuman yang akan dikeluarkan dari masa ke semasa. ( sila rujuk papan notis di HEP) Untuk membantu meringankan beban kewangan pelajar khususnya kepada pelajar yang berhadapan dengan kes-kes kecemasan, pihak UUM turut menyediakan kemudahan bantuan terus melalui tabungtabung yang diwujudkan. Dalam usaha memastikan aspek kebajikan pelajar terpelihara, UUM turut menyediakan skim kebajikan pelajar yang menawarkan kemudahan bantuan kewangan kepada pelajar yang menghadapi kecemasan seperti kematian waris/malapetaka/bencana dan sebagainya. Jumlah bantuan ini tertakluk kepada syarat yang berkuatkuasa. Semua pelajar UUM dilindungi oleh Skim Kemalangan Diri Berkelompok/Skim Takaful Malaysia dengan manfaat tertakluk kepada skim tersebut. Semua pelajar layak dipertimbangkan untuk memohon Skim Pinjaman Pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Rujuk laman web PTPTN.

14.4

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN a. Pembiayaan pendidikan PTPTN terbuka kepada semua pelajar di IPTA yang mengikuti pengajian secara sepenuh masa, separuh masa dan jarak jauh di peringkat seperti berikut:i) ii) iii) iv) v) Diploma Ijazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana Doktor Falsafah (PhD) Kursus Profesional

b. Pelajar yang telah mendapat pembiayaan PTPTN untuk pengajian terdahulu tetapi gagal menamatkan pengajian boleh memohon pembiayaan 51

kali kedua untuk meneruskan pengajian mereka setelah kesemua hutang terdahulu diselesaikan. Walau bagaimanapun, pertimbangan bagi pembiayaan kali kedua tertakluk kepada peruntukan kewangan yang mencukupi. c. Pelajar yang telah mendapat pembiayaan PTPTN dan berjaya menamatkan pengajian terdahulu boleh membuat permohonan untuk ke peringkat pengajian yang lebih tinggi. Permohonan untuk peringkat pengajian yang sama tidak akan dipertimbangkan. d. Pelajar yang telah menerima pinjaman PTPTN, tetapi mendapat pembiayaan daripada penaja lain boleh membuat permohonan kali kedua mengikut kategori di bawah:i) Bagi pelajar yang menerima tajaan lain dan bertindih pembiayaan (mendapat pembiayaan PTPTN dan penaja lain dalam semester yang sama):Pelajar boleh membuat permohonan kali kedua tetapi perlu menyelesaikan jumlah pembiayaan yang bertindih secara sekaligus dalam tempoh yang ditetapkan. e. Pelajar yang membatalkan pembiayaan pendidikan PTPTN dan membiayai sendiri baki pengajian juga boleh membuat permohonan kali kedua tetapi perlu mengemukakan rayuan beserta dokumen sokongan yang diperlukan dan disahkan bahawa pelajar membiayai pengajiannya sendiri tanpa menerima pembiayaan daripada mana-mana penaja lain. f. Pembiayaan akan diberhentikan sekiranya pelajar gagal meneruskan pengajian pada peringkat jurusan atau IPT sepertimana yang dinyatakan dalam permohonan pembiayaan. Pelajar dikehendaki membayar balik wang yang telah diperolehi daripada PTPTN sepanjang tempoh pengajian yang telah diikuti sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian.

14.4.1 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN a) Pelajar layak memohon pembiayaan pendidikan sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut:i. ii. iii. iv. Pemohon adalah warganegara Malaysia; Berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon; Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurangkurangnya 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran, Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi pelajar lepasan Sijil Kolej Komuniti dan Diploma Politeknik dengan syarat memperolehi CGPA 3.0 dan ke atas; Bagi pelajar-pelajar IPTA/IPTS/Politeknik, mereka hendaklah telah mendaftar untuk mengikuti kursus yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan IPT (IPTA/IPTS) atau Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi; Bagi pelajar-pelajar IPTS, kursus yang diikuti mestilah telah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan 52

v.

vi.

vii.

viii. ix.

x. xi.

Malaysia (MQA) dan belum tamat tempoh sah laku semasa permohonan dikemukakan, Semua pelajar hendaklah mempunyai kelayakan masuk yang disyaratkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengikuti kursus berkaitan. Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan yang berbeza daripada yang disyaratkan, pengesahan bahawa kelayakan tersebut setaraf dengan kelayakan yang disyaratkan hendaklah diperolehi daripada jabatan atau agensi sebagaimana dinyatakan di perkara di atas; Baki tempoh pengajian semasa permohonan dibuat hendaklah tidak kurang dari satu tahun; Pembiayaan pendidikan PTPTN memerlukan dua (2) penjamin yang terdiri daripada ibu dan bapa kandung pemohon sahaja tanpa mengambil kira umur dan pendapatan penjamin; Tidak mempunyai penaja lain; dan Jumlah keseluruhan pembiayaan pendidikan yang telah diperoleh pelajar dengan mengambil kira pembiayaan yang akan diluluskan hendaklah tidak melebihi RM 65,000.

14.4.2 PERSEDIAAN SEBELUM MEMBUAT PERMOHONAN Membuka akaun simpanan (persendirian) mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-masing.   Bagi UUM menggunakan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB); Pembukaan akaun persendirian bagi urusan pengkreditan wang pembiayaan PTPTN akan dibuat secara pre open di antara IPT dengan pihak bank (bagi pelajar Ijazah Pertama Sepenuh Masa sahaja); Pelajar baru UUM tidak perlu membuka akaun BIMB kerana pihak UUM telah membuka akaun mereka secara bulk opening. Pelajar hanya perlu memasukkan angka 99999999999999 ( 14 kali ) pada maklumat akaun pelajar; Bagi pelajar yang telah mempunyai akaun BIMB mereka juga perlu memasukkan angka 9 (14 kali ) pada maklumat akaun; Semua no. akaun pelajar akan diselaraskan antara UUM, Bank Islam Malaysia Berhad ( BIMB ) dan PTPTN; Untuk mendapatkan salinan no. akaun BIMB pelajar, sila rujuk Unit Kebajikan selepas minggu suaikenal pelajar baru.

  

14.4.3 KAEDAH PERMOHONAN Kaedah permohonan kemudian. Pembiayaan Pendidikan akan untuk dimaklumkan permohonan

a) Dokumen sokongan yang telah ditetapkan Pembiayaan PTPTN adalah seperti berikut:i.

Salinan Kad Pengenalan pemohon (muka hadapan dan belakang dibuat salinan pada muka surat yang sama) 53

ii.

Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (Nota: Bagi yang mengemukakan salinan slip keputusan peperiksaan SPM/SPMV, hanya slip yang tidak melebihi tempoh 2 tahun dari tahun peperiksaan diambil boleh diterima pakai) Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPT (surat tawaran dari cetakan laman web IPT boleh diterima tetapi hendaklah disahkan oleh pegawai di IPT terbabit sahaja) Salinan Buku Akaun Bank (muka surat yang tercatat nombor akaun) / Salinan Slip Deposit / Salinan Pengesahan nombor akaun persendirian mengikut bank yang telah ditetapkan oleh PTPTN mengikut IPT masing-masing. Salinan tersebut mestilah mempunyai maklumat iaitu nama, nombor kad pengenalan dan nombor akaun pemohon. (Dokumen ini diperlukan sekiranya nombor akaun yang tercetak di Dokumen Tawaran pelajar salah) ( salinan no. akaun boleh diperolehi di kaunter Unit Kebajikan HEP selepas minggu suai kenal) Salinan transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. Contoh: STPM / DIPLOMA / MATRIKULASI / IJAZAH SARJANA MUDA / IJAZAH SARJANA (MASTER) (Nota: Sila sertakan surat pengesahan tamat pengajian dari IPT yang mengendalikan kelayakan masuk tersebut jika pemohon belum menerima sijil dan transkrip peperiksaan juga tidak dinyatakan bahawa pelajar telah menamatkan pengajian / layak dianugerahkan sijil) Salinan Slip Gaji (ketika permohonan dikemukakan) / Salinan Borang Cukai Pendapatan (Individu) / Salinan Kad Pesara / Salinan Pengesahan Tidak Bekerja- IBU BAPA / PENJAGA / PEMOHON / PASANGAN PEMOHON. Salinan Kad Pengenalan / Salinan Paspot ibu dan bapa kandung sebagai penjamin. Salinan Sijil Kematian / Surat Akuan Sumpah sekiranya ibu/bapa kandung telah meninggal dunia atau tidak dapat dikesan. Salinan Surat Pengesahan / Surat Akuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat / Pusat Zakat / sekiranya pemohon / ibu bapa kandung / penjaga merupakan penerima bantuan bulanan dari agensi berkenaan. Dua (2) keping Setem Hasil bernilai RM10.00 setiap satu. Sila dapatkan di Pejabat Pos.

iii.

iv.

v.

vi.

vii. viii.

ix.

x.

b) Bagi pelajar-pelajar yang membuat permohonan Pembiayaan Pendidikan PTPTN pada semester ke 2 pengajian dan ke atas, dokumen sokongan tambahan (WAJIB) yang perlu dikemukakan oleh pelajar adalah seperti berikut:-

54

i.

ii.

Salinan Surat Pengesahan Masih Belajar daripada IPT. Pengesahan daripada Dekan / Ketua Program / Pegawai Hal Ehwal Pelajar. Salinan keputusan peperiksaan setiap semester sebelumnya.

c) Salinan dokumen sokongan di atas hendaklah disediakan pemohon dengan menggunakan kertas BERSAIZ A4 berwarna putih dan DISAHKAN oleh pegawai yang layak. d) Pegawai yang boleh menjadi saksi PELAJAR dan PENJAMIN dan untuk pengesahan dokumen sokongan di atas adalah seperti berikut:i. Wakil Rakyat / Senator ii. Pegawai Kerajaan (Kumpulan Pengurusan dan Profesional) iii. Pengamal Undang-Undang iv. Pesuruhjaya Sumpah / Jaksa Pendamai v. Pengetua/Guru Besar (Sekolah kerajaan sahaja) vi. Pegawai Polis berpangkat ASP dan ke atas / Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas vii. Ketua Kampung / Penggawa / Penghulu / Ketua Masyarakat / Sidang / Pegawai Pembangunan Mukim / Pengerusi JKKK (Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung) viii. Untuk Sabah dan Sarawak – Ketua Kaum / Ketua Anak Negeri / Kapitan / Pemanca / Pegawai Taman Sabah (Penting: Semua pegawai atau saksi hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia. Cop pegawai atau saksi hendaklah lengkap mempunyai Jawatan Pegawai dan Jabatan/Alamat di mana pegawai bertugas) 14.4.4 PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN a) Pengeluaran pembiayaan pendidikan akan dikreditkan terus ke akaun pelajar. Pengeluaran pembiayaan kali pertama hanya dibuat setelah perjanjian yang sempurna diterima oleh PTPTN. b) Bagi bayaran semester berikutnya, pengeluaran pembiayaan akan dibuat setelah PTPTN menerima pengesahan status pelajar daripada IPT masing-masing bahawa pelajar berjaya meneruskan pengajian dan memperolehi keputusan GPA 2.0 dan ke atas. 14.4.5 PENAHANAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN a. Pelajar mendapat keputusan peperiksaan dengan GPA kurang daripada 2.00; b. Menangguhkan pengajian; dan c. Dikenakan tindakan tatatertib dan dijatuhkan hukuman gantung pengajian 55

14.4.6 PENAMATAN/PEMBATALAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN a) Pemberhentian pengeluaran pembiayaan pendidikan akan dibuat apabila pelajar gagal / berhenti / mendapat penajaan lain / menukar kursus pengajian dengan mengulang semester / membatalkan tawaran PTPTN semasa di dalam tempoh perjanjian dengan PTPTN. Pelajar dikehendaki membayar balik pembiayaan yang telah diperoleh daripada PTPTN sepanjang tempoh pengajian yang telah diikuti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. b) Maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan boleh diperoleh daripada laman web http://www.ptptn.gov.my PTPTN HOTLINE - 03-2092 7788 untuk sebarang kemusykilan.

Sebarang aduan/pertanyaan sila email kepada:

webmaster@ptptn.gov.my

Alamat Surat Menyurat PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL Lot G2, Tingkat Bawah Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur INFO CENTER PTPTN - SARAWAK Bank Simpanan Nasional (Cawangan Utama Kuching) Bangunan Haji Abdul Rasit Lot 173, 174, 175 Jalan Muda Hashim 93400 Kuching, Sarawak Telefon : 082-234081 INFO CENTER PTPTN - SABAH Bank Simpanan Nasional (Cawangan Utama Kota Kinabalu) Wisma BSN Sabah Jalan Kemajuan, Karamunsing 88000 Kota Kinabalu, Sabah Telefon : 088-230467

56

Kemudahan perkhidmatan kaunter berpusat yang disediakan kepada pelanggan adalah:i. ii. iii. iv. v. vi. Pertanyaan dan Aduan; Rundingcara; Bayaran balik pinjaman; Pembukaan akaun SSPN; Penambahan deposit SSPN; dan Kemudahan capaian internet bagi menjalankan aktiviti berkaitan dengan PTPTN.

Waktu Urusan Isnin - Khamis 8.30 pagi - 5.00 Petang Jumaat 8.30 pagi -12.15 tengahari 2.45 petang - 5.00 petang Sabtu/Ahad/Cuti Umum – TUTUP

57

14.5

KEMUDAHAN PINJAMAN/BANTUAN KEPADA PELAJAR YANG MEMPUNYAI MASALAH KEWANGAN Dalam usaha memastikan aspek kebajikan pelajar terpelihara, maka UUM juga telah menwujudkan skim kebajikan pelajar yang menawarkan kemudahan pinjaman dan bantuan kewangan pelajar yang memerlukan. Pelajar boleh mengemukakan permohonan kepada Unit Kebajikan HEP dengan menggunakan borang yang disediakan. 1) Pinjaman /Bantuan Jumlah Jenis Pinjaman

Syarat Tidak mendapat sebarang pinjaman/tajaan semasa memohon

Tempoh Pembayaran 6 bulan setelah diluluskan

Pinjaman Jangka Pendek

RM500 maksimum

Pinjaman jangka panjang *pelajar tidak menerima wang tunai tetapi terus ditolak yuran yang tertunggak. Pelajar dikategorikan masih berhutang Pinjaman Tabung Amanah HEP

Kadar yuran yang tertunggak tidak melebihi RM2500 Maksimum

Mempunyai tunggakan yuran Tidak mendapat sebarang tajaan/pinjaman Kategori keluarga yang tidak berkemampuan

Sebelum tamat UUM. Jika tidak membayar pelajar dihalang menghadiri majlis konvokesyen dan mendapatkan transkrip peperiksaan

RM500 maksimum

Pelajar mempunyai masalah kewangan yang terdesak dan memerlukan segera Kesempitan wang untuk meneruskan pengajian Pinjaman untuk membeli komputer hanya untuk pelajar tahun pertama sahaja (RM1,000) sara hidup pelajar yang telah mendapat tawaran penajaan tetapi belum menerima pinjaman Pelajar yang sedang 58

membayar dengan kadar segera (tempoh 6 bulan)

Pinjaman Yayasan Negeri Sembilan

RM500 RM1000 maksimum

-

Pinjaman sara hidup ( tempoh 6 bulan ) Pinjaman Komputer (tempoh 12 bulan )

Pinjaman Yayasan Sarawak

RM1000 maksimum -

Bayaran balik setelah mendapat tajaan

RM 500.00 hingga RM 1,000.00. Maksimum

-

Tabung BAKTI

-

dalam proses memohon bantuan penajaan Kesempitan wang untuk meneruskan pengajian Bilangan adik beradik yang bersekolah ramai melebihi 4 orang pencapaian PMK dan PMS yang cemerlang

Bantuan hangus

-

Bantuan Kebajikan /zakat

Tertakluk kepada syarat

-

Pelajar daripada keluarga yang tidak berkemampuan Bilangan adik beradik yang bersekolah ramai Bantuan hangus Tidak menerima sebarang pinjaman dan bantuan semasa pengajian

*Semua jenis bantuan/pinjaman tertakluk kepada kelulusan TNC HEPA/Pengarah HEP 2) Sumbangan Kematian Pelajar/ Waris Pelajar Skim ini menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar yang kematian waris ( ibu dan bapa kandung ). Jumlah bantuan tertakluk kepada syarat yang berkuatkuasa. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Sijil Kematian/Sijil Kelahiran pelajar Sijil Kematian/Sijil Kelahiran pelajar Sijil Kematian

KES Kematian Waris Semenanjung Kematian waris Sabah dan Sarawak Kematian Pelajar

JUMLAH BANTUAN RM800.00 RM1000.00 RM1,500.00

RUJUKAN Pejabat DPP Pejabat DPP Pejabat DPP

3) Skim Takaful Malaysia  Pelajar UUM yang mendapat berita kematian waris ( ibu/bapa ) semasa di kampus boleh memberitahu Pengetua / Felo DPP untuk mendapatkan wang sumbangan tersebut bagi meringankan beban pelajar; Pelajar UUM juga boleh menghantar sijil kematian waris ( ibu/bapa ) kepada pejabat DPP masing-masing untuk mendapatkan bantuan ini 59

   

dalam tempoh 6 bulan selepas kematian waris. Tuntutan selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan Bantuan hanya melibatkan kematian ibu dan bapa kandung sahaja dan ketika belajar di UUM Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah menghubungi Pejabat Pentadbiran DPP masing-masing Pelajar UUM dilindungi oleh Skim Kemalangan Diri Berkelompok dengan manfaat tertakluk kepada skim tersebut Pelajar Sarjana Muda membayar RM48.00 manakala pelajar Sarjana dan PHD membayar RM78.00 untuk sepanjang tempoh pengajian

Manfaat daripada skim ini ialah:SKOP PERLINDUNGAN Kematian akibat kemalangan Keilatan kekal akibat kemalangan Rawatan Perubatan akibat kemalangan Elaun wang tunai dimasukkan ke wad  RM25.00/hari RM25.00/hari SARJANA MUDA RM30.000.00 RM30.000.00 RM2000.00 SARJANA/PHD RM60.000.00 RM60.000.00 RM2000.00

Tuntutan insurans diri boleh dibuat bagi yang bersabit dengan perkara berikut:Kematian akibat kemalangan Keilatan kekal sementara Keilatan kekal Manfaat perubatan

Tuntutan boleh dikemukakan dengan mengisi Borang Pemberitahuan Kemalangan Bagi Skim Takaful Kemalangan diri yang boleh didapati di Unit Kebajikan, HEP.

14.6

PERKHIDMATAN BAS KITARAN KAMPUS UUM menyediakan perkhidmatan bas kitaran kampus ke kuliah pada bila-bila masa mengikut jadual yang telah ditetapkan. (Sila rujuk papan notis jadual perkhidmatan bas kitaran kampus di perhentian bas) di setiap laluan. Pelajar tidak dibenarkan membawa kenderaan bermotor kecuali dengan kebenaran universiti. Kenderaan pelajar yang tidak mempunyai pelekat kenderaan yang sah akan disaman oleh pihak keselamatan.

60

14.7

PERTANYAAN /RUJUKAN Semua pelajar dinasihatkan agar menghubungi/berjumpa dengan pegawai dan kakitangan Unit Kebajikan HEP jika mempunyai sebarang masalah dan pertanyaan. Nama Pegawai Unit Kebajikan Pelajar:1. En. Mohd Yusnaidi Md Sabri Telefon : 019-4719675/04-9283211 E-mail : yusnaidi@uum.edu.my 2. En. Mohd Zubir Mat Yusop Telefon : 019-4986023/04-9284074 E-mail : mohdzubir@uum.edu.my 3. En. Muhazam Mukhtiar Telefon : 04-9284074 E-mail : muhazam@uum.edu.my 4. En. Mohd Zaki Abd Razak Telefon : 04-9283208 E-mail : zaki@uum.edu.my 5. Pn. Marzuria Mazlan Telefon : 04-9283208 E-mail : marzuria@uum.edu.my

Semasa minggu suaikenal para fasilitator akan membantu pelajar baru berkaitan maklumat PTPTN.

UNIT KEBAJIKAN PELAJAR JABATAN HAL EHAWAL PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 04-9283208

61

PERTANYAAN DAN MAKLUMAT LANJUT

62

15.0

PERTANYAAN DAN MAKLUMAT LANJUT
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai pendaftaran kemasukan ini sila hubungi: 15.1 Tawaran Kemasukan Unit Kemasukan, Rekod dan Promosi Jabatan Hal Ehwal Akademik Universiti Utara Malaysia Tel. : Faks : E-mel : 04 928 3108/3174/3168/4029 04 928 3182 / 9283109 heanet@uum.edu.my

15.2 Program Minggu Suai Kenal Pusat Pembangunan Pelajar Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia Tel. : Faks : E-mel : 04 928 3202/3296 04 928 3229 hazizi@uum.edu.my

15.3 Kebajikan Pelajar Unit Kebajikan Pelajar (UKP) Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia Tel. : Faks : E-mel : 04 928 3208/3211 04 928 3229 yusnaidi@uum.edu.my

15.4 Bayaran Yuran Pelajar Unit Biasiswa Jabatan Bendahari Universiti Utara Malaysia Tel. : Faks : E-mel : 04 928 3126/3136/4171 04 928 5764 zulomar@uum.edu.my

63

15.5 Kolej Akademik (i) UUM College of Arts & Sciences (UUM CAS) Tel. : Faks : E-mel : (ii) 04 928 3642/3714/3515/6797 04 928 6772 asri@uum.edu.my

UUM College of Business (UUM COB) Tel. : Faks : E-mel : 04 928 5045/5037 04 928 5761 roslee@uum.edu.my

(iii)

UUM College of Law, Government & International Studies (UUM COLGIS) Tel. : Faks : E-mel : 04 928 6575/6579/6581 04 928 6565 zor@uum.edu.my

64

15.6
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Dewan Penginapan Pelajar (DPP)
DPP KOLEJ AKADEMIK E-MEL yusri@uum.edu.my israhim@uum.edu.my ihsan@uum.edu.my hadibah@uum.edu.my hamiza@uum.edu.my noraini@uum.edu.my nasir.g@uum.edu.my aaziz@uum.edu.my lizahalim@uum.edu.my aisyah@uum.edu.my hamilia@uum.edu.my ar.zakaria@uum.edu.my NO. TEL. 04-928 5654 04-928 5579 04-928 4422 04-928 4503 04-928 5575 04-928 5539 04-928 5597 04-928 5502 04-928 5453 04-928 5461 04-928 5445 04-928 5548 04-928 4303 04-928 4304 04-928 4306 NO. FAKS 04-928 5417 04-928 5408 04-928 4524 04-928 4502 04-928 5839 04-928 5585 04-928 5526 04-928 5506 04-928 5456 04-928 5465 04-928 5448 04-928 5546

PERWAJA MISC YAYASAN ALBUKHARY BANK MUAMALAT MAS TNB TRADEWINDS PETRONAS EON SIME DARBY TM PROTON

CAS CAS CAS
CAS

COB COB COB COB COB COB COB COB

13.

BANK RAKYAT

COLGIS

colgisnet@list.uum.edu.my

04-928 4305

14.

SME BANK

COLGIS

colgisnet@list.uum.edu.my

04-928 4343 04-928 4344 04-928 4346 04-928 4943

04-928 4345

15.

MAYBANK

HEP

rozana@uum.edu.my

04-928 4943

65

BORANG-BORANG YANG PERLU DIISI

66

16.0

BORANG-BORANG YANG PERLU DIISI
SENARAI SEMAKAN SEMASA PENDAFTARAN Sila pastikan SUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT DIBAWA, DILENGKAPKAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM FAIL PERIBADI PELAJAR YANG DIBEKALKAN mengikut susunan senarai semak seperti berikut:

(a)

Salinan surat tawaran asal atau cetakan dari laman web

(b)

Borang maklumat pelajar

(c)

Salinan kad pengenalan pelajar dan ibu bapa

(d)

Salinan sijil SPM/SPMV/setaraf (bagi calon semua program)

(e)

Salinan sijil STPM/setaraf/matrikulasi/STAM

(f)

Salinan Diploma dan transkrip

(g)

Salinan keputusan MUET

(h)

Salinan sijil berhenti sekolah, salinan testimonial/kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri/negara dan PLKN (sekiranya ada)

(i)

Salinan SPT, BIMB yuran pengajian yang telah dijelaskan

PENTING: DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT MESTI DILENGKAPKAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM FAIL PERIBADI PELAJAR YANG DIBEKALKAN. JIKA ANDA GAGAL MEMATUHI ARAHAN INI, ANDA TIDAK AKAN DIDAFTARKAN SEBAGAI PELAJAR UUM.

67

SALINAN KOLEJ

PENTING: Borang ini hendaklah diceraikan dan dimasukkan ke dalam Fail Peribadi Pelajar.

LEKATKAN GAMBAR TERKINI

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (BORANG MAKLUMAT PELAJAR)

NO. MATRIK

:

PROGRAM

:

A.

MAKLUMAT PERIBADI
2. Jantina: ____________________________________

1. Nama: ______________________________________________ (Huruf besar dan mengikut kad pengenalan) 3. a. No. K/P (Lama): ____________________________________ b. No. K/P (Baru): _____________________________________ 5. Tempat dan: _________________________________________ Negeri Lahir 7. Bangsa: ____________________________________________ 9. Warganegara: _______________________________________

4. Tarikh Lahir: ________________________________

6. Taraf: ______________________________________ Perkahwinan 8. Agama: _____________________________________ 10. No. Telefon: ________________________________

11. Alamat Surat Menyurat: _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

B.

PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

1. Kelayakan Akademik: a. SPM/SPMV/STAM: Tahun: ______________________ Nyatakan Gred: i) B. Malaysia/B.Melayu: ________ ii) B. Inggeris: ________________ b. c. Agregat: ______________________________________ iii) Matematik: _________________________________ iv) Mat. Tamb: _________________________________

STPM/Diploma/Matrikulasi/Lain-lain (Nyatakan): _______________________________________________________ MUET (Band): ______________________

2. Pendidikan (Menengah/Tinggi):

Bil.

Nama Sekolah/Institusi

Dari

Hingga

Kelulusan

Sila gunakan lampiran tambahan (jika perlu).

68

3.

Aktiviti Kokurikulum: (untuk aktiviti sukan, nyatakan penglibatan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan sahaja).

Bil.

Aktiviti

Jawatan/Peringkat

Tahun

Sila gunakan lampiran tambahan (jika perlu). 4. Pengalaman Kerja:

Bil.

Jawatan

Majikan

Dari

Hingga

Gaji Sebulan

Sila gunakan lampiran tambahan (jika perlu).

C.

MAKLUMAT IBU BAPA/PENJAGA/WARIS

1. Nama: ______________________________________________________________________________________________ 2. Pertalian: _________________________________ 4. Pendapatan Keluarga: _______________________ 3. Pekerjaan: __________________________________________ 5. No. Tel.: ____________________________________________

6. Alamat: _____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 7. Tanggungan ibu bapa/waris/penjaga

Bil.

Nama

Pertalian

Umur

Pendidikan/Pekerjaan

PENGESAHAN: Saya mengaku bahawa semua keterangan yang diberikan adalah benar dan bersedia diambil tindakan undang-undang sekiranya keterangan di atas dipalsukan.

Tarikh: ___________

Tandatangan: ________________________________

PENTING: BORANG INI HENDAKLAH DICERAIKAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM FAIL PERIBADI PELAJAR. 69

BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN (PENJAGA/PASANGAN PENJAGA)
NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN NO. MATRIK PELAJAR NAMA INSTITUSI : : : :

KEPADA : Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, Lot G2, Tingkat Bawah, Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.

PENJAGA NAMA: ____________________________________ NO. K/P: ___________________________________ PERTALIAN: ________________________________ PENDAPATAN: ______________________________ RM ______________________ SEBULAN Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

PASANGAN PENJAGA NAMA: ____________________________________ NO. K/P: ___________________________________ PERTALIAN: ________________________________ PENDAPATAN: ______________________________ RM ______________________ SEBULAN Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

_____________________________ ( ) (

_____________________________ )

Tandatangan

Tandatangan

PENGESAHAN *

____________________________________ ( Tandatangan, nama serta cop jawatan dan jabatan pegawai yang mengesahkan )

* Pengesahan hanya boleh dibuat sama ada oleh Wakil Rakyat, Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional, Pengamal Undang-undang, Pesuruhjaya Sumpah, Jaksa Pendamai, Pengetua, Guru Besar Sekolah (Sekolah Kerajaan sahaja), Pegawai Polis berpangkat ASP ke atas, Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas, Penghulu, Penggawa, Tuai Rumah, Ketua Kaum atau Mukim Bertauliah.

PENTING: SILA SERAHKAN BORANG INI KEPADA PEGAWAI PTPTN DI UUM.

70

PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERAKUAN KEBENARAN BIUS (ANESTESIA) DAN PEMBEDAHAN AUTHORISATION FOR ANESTHESIA AND SURGICAL PROCEDURE Pegawai Kesihatan/Perubatan Medical Officer/ Physician

Universiti: _________________________________________________________________________ University

Saya: ______________________________________________ Bapa/Ibu/Penjaga kepada Calon I: Father/Mother/Guardian to Applicant __________________________________________ No. K/Pengenalan: _______________________ Nama Calon (Applicant’s Name) I/C No. Dengan ini memberi kuasa kepada tuan untuk menandatangani kebenaran bagi pihak saya, jika pada pandangan doktor yang calon ini memerlukan rawatan bius (anestesia) atau/dan pembedahan, sedangkan saya tidak dapat hadir pada masa yang diperlukan. Hereby authorize the medical officer assigned to sign on my behalf for any anesthesia or surgical procedures in my absence, in the event of an emergency, as confirmed by the doctor when required. Saya tidak akan mendakwa atau mengambil sebarang tindakan terhadap universiti jika berlaku sebarang kemungkinan yang timbul daripada prosedur tersebut. I will absolve the University of any claims or responsibilities from any unfavorable consequences which may arise from the said procedure. Nama Bapa/Ibu/Penjaga Name of Father/Mother/Guardian _____________________________________________ Alamat: ______________________________________ Address ______________________________________ ______________________________________ Yang Benar Yours Faithfully

_____________________________ Tandatangan Bapa/Ibu/Penjaga Signature of Father/Mother/Guardian Tarikh: _______________________ Date

No. Telefon: ____________________________ Telephone No.

PENTING:
SILA SERAHKAN BORANG INI KEPADA PIHAK URUS SETIA MINGGU SUAIKENAL HEP.

71

BORANG PENAMAAN TAKAFUL KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Nama Pelajar: __________________________________ No. Matrik: _________________________ No. Kad Pengenalan: ____________________________ Program: ___________________________ Alamat Dewan Penginapan Pelajar: _________________________________________________________________ Alamat Tetap: ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Tel.: (Rumah) ___________________________________ Tel. Bimbit:__________________________ Penama 1: _________________________________________________________________________ No. Kad Pengenalan: ____________________________ Hubungan: __________________________ Alamat Tetap: ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Penama 2: _________________________________________________________________________ No. Kad Pengenalan: ____________________________ Hubungan: _________________________ Alamat Tetap: ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Saya bersetuju menamakan penama-penama di atas untuk diagihkan pampasan Takaful sekiranya sesuatu kemalangan berlaku kepada saya. Sekian.

________________________________ ( )

(Pelajar-pelajar perlu mengisi borang ini bagi memudahkan urusan pembahagian pampasan Takaful sekiranya pelajar meninggal dunia akibat kemalangan semasa menuntut di Universiti Utara Malaysia).

PENTING:
SILA SERAHKAN BORANG INI KEPADA PIHAK URUS SETIA MINGGU SUAIKENAL HEP.

72

BORANG PENDAFTARAN SUKAN SESI 2010/2011
NAMA: ALAMAT DEWAN PENGINAPAN PELAJAR: NO. MATRIK: KOLEJ:

ALAMAT RUMAH: NO. K/P.: NO. BIMBIT: TARIKH LAHIR: AGAMA: BANGSA:

PENGLIBATAN TERTINGGI DALAM SUKAN Sukan: Tahun: Peringkat:

AKTIVITI SUKAN YANG DIMINATI:
Badminton Bola Baling Bola Jaring Bola Keranjang Bola Sepak Bola Tampar Catur Hoki Karom Lawn Bowls Memanah Ragbi Renang Sepak Takraw Silat Skuasy Soft Ball Taekwando Tenis Lain-lain

TANDATANGAN:

Alamat Pusat Sukan: Pengarah Pusat Sukan Universiti Utara Malaysia 06010 UUM Sintok Kedah Tel: 04-928 5926/5927/5967 Faks: 04-928 5924 E-mel: pusur@uum.edu.my

PENTING: SILA SERAHKAN BORANG INI PADA HARI PENDAFTARAN DI KAUNTER HEP.

73

BORANG PENDAFTARAN AKTIVITI PUSAT BUDAYA Pusat Kegiatan Pelajar (Bersebelahan Bangunan Varsity Mall) Jabatan Hal Ehwal Pelajar, UUM Tel: 04-928 5851 Faks: 04-928 5826
Laman web: pbs.uum.edu.my E-mel: pbs@uum.edu.my

LEKATKAN GAMBAR TERKINI

Nama No. Matrik Program & Kolej DPP & No. Bilik No. Telefon

: _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________
ANDA BERBAKAT DAN BERKEBOLEHAN DALAM AKTIVITI KEBUDAYAAN & KESENIAN BERIKUT:(Sila (/) di ruang yang disediakan)

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8

JENIS SENI MUZIK (nyatakan jenis alat muzik & gred) (Moden/Tradisional) KESUSASTERAAN (Syair, Pantun, Esei, Puisi, Skrip Drama) SENI TARI (Asli, Moden) SENI LAKON (Teater, Taridra, Bangsawan, Drama, Dekon) SENI SUARA (Asli, Keroncong, Pop, Nasyid) PENGURUSAN ACARA (Juruhebah Radio, DJ, Pengacara Majlis, Wartawan) SENI LUKIS URUS SETIA PROGRAM (Teknikal Persembahan,Rakaman Video & Foto dll)

NYATAKAN PENCAPAIAN DI PERINGKAT SEKOLAH NEGERI NEGARA

Tandatangan: ___________________________

Tarikh: _____________

Nota:

SILA SERAHKAN BORANG INI KEPADA URUS SETIA PADA HARI PENDAFTARAN MINGGU SUAI KENAL.

74

PUSAT ISLAM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 06010 SINTOK KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04-928 5808/5818/5832 Faks : 04-928 5827 E-mel: p.islam@uum.edu.my

LEKATKAN GAMBAR TERKINI

BORANG URUS SETIA PELAJAR
Nama No. K. P. Alamat DPP : : :

Bidang Pengajian : Kolej Akademik : UUM CAS/UUM COB/UUM COLGIS

Sekolah Terakhir : Pendidikan Alamat Rumah : : Matrikulasi/STAM/STPM

No.Tel. Rumah E-mel

: :

No. Tel. Bimbit :

Aktiviti kerohanian yang diminati/ingin disertai. Sila tanda (): PERKARA Program Pengimarahan Masjid Program Latihan dan Pendidikan Program Dakwah Penerbitan/Penulisan Artikel Islam Program Pembangunan Sahsiah Kesenian Islam Lain-lain (nyatakan): ()

Tandatangan:

Tarikh:

SILA SERAHKAN BORANG INI PADA HARI PENDAFTARAN DI KAUNTER HEP.

75

17.0

LAGU BIRU WARNA

76

18.0

PETA KAMPUS

77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful