INSTRUMENT STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TAHUN 1 SK/SJKT/SJKC:____________________________ BAND 6 :Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab mithali. Nama murid Nama kelas

B6 Standard : Menguasai dan menaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif. B6 D1 Deskriptor: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea,kreatif dan inovasi. Pentaksiran:Tarikh:________________________ No. Evidens standard prestasi 1 B6D1E1 Mereka cipta model Daripada bentukBentuk 3D secara Inovatif dan menerangkan model yang dibina. -Cipta model daripada bentukbentuk 3D dan menerangkan model yang dibina. Instrumen Projek individu 1.Mereka cipta model daripada bentuk 3D 2.Kotak-kotak bentuk 3D Contoh: Kotak mancis,kotak ubat gigi,kotak kasut dan sebagainya. 3.Kertas pembalut 4.Gam 5.Marker-pen 6.Bahan hiasan yang sesuai. Tandakan ( / ) jika berjaya Arahan 1.Guru memberi penerangan membina model daripada bentuk 3D 2.Minta murid membalut kotak-kotak dengan kertas. 3.Murid diminta menyiapkan tugasan dalam masa P & P tajuk ruang. 4.Minta murid menerangkan model yang dibina.

*Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

INSTRUMENT STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

B6D1E1

Nama:_____________________________ Pentaksiran:Tarikh:________________________

Kelas:__________________

Projek individu 1. Anda dikehendaki mencipta satu model daripada bentuk-bentuk 3D seperti kotak mancis,kotak ubat gigi,kotak kasut dan sebagainya.Terangkan hasil binaan anda kepada kelas.Anda juga boleh menggunakan kertas pembalut,gam,gunting,marker dan bahan-bahan hiasan yang lain untuk menghasilkan ciptaan anda.Anda di minta menerangkan hasil ciptaan anda.

.

INSTRUMENT STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TAHUN 1 SK/SJKT/SJKC:____________________________ BAND 6 :Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab mithali. Nama murid Nama kelas B6 Standard : Menguasai dan menaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif. B6 D1 Deskriptor: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea,kreatif dan inovasi. Pentaksiran:Tarikh:________________________ No. Evidens standard prestasi 1 B6D1E2 Mencipta keadah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudahkan urusan harian. Tandakan ( / ) jika berjaya

Instrumen

Arahan

Projek individu 1.Murid diminta menerangkan perbelanjaan RM10 yang dibelanjakan dalam tempoh seminggu secara grafik atau slaid (Microsoft Power Point)

1.Guru memberi penerangan . 2.Sediakan satu situasi perbelanjaan 3.Bina beberapa slaid atau bina grafik

*Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

INSTRUMENT STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

B6D1E2

Nama:_______________________________ Projek individu

Kelas:____________________

1. Anda diberi RM10 untuk dibelanjakan di sekolah dalam tempoh seminggu. Cipta 2 slaid menggunakan program Microsoft Power Point untuk menerangkan tentang perbelanjaan anda.

INSTRUMENT STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TAHUN 1 SK/SJKT/SJKC:____________________________ BAND 6 :Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab mithali. Nama murid Nama kelas

B6 Standard : Menguasai dan menaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif. B6 D1 Deskriptor: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea,kreatif dan inovasi. Pentaksiran:Tarikh:________________________ No. Evidens standard prestasi Instrumen . -Petak nombor. Tandakan ( / ) jika berjaya Arahan

1

B6D1E3 Menggunakan logik Matematik untuk Berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya,guru atau komuniti.

-Meminta murid melengkapkan petak ajaib.contoh seperti di bawah. -jumlah nombor setiap baris 15 4 5 8 7 6

*Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

INSTRUMENT STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

B6D1E3

Nama:___________________________

Kelas:_______________

Projek kumpulan 1. Anda di minta melengkapkan petak ajaib di bawah .Jumlah nombor bagi setiap baris ialah 15.Bentangkan hasil dapatan kumpulan anda dalam bentuk grafik atau slaid.

4

5 8

7 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful