You are on page 1of 3

Lessen Aye Aye Kapitein Groep 4/5 Tijdens de pauzes lezen we het boek De caravan van Jan Zwartje

voor. Iedere pauze kan je ongeveer twee hoofdstukken lezen en misschien bespreken. Op die manier doe je een week over het lezen van het boek en kun je op vrijdag de drama/dans lessen doen, tijdens gym is qua ruimte waarschijnlijk een goed idee. Lessen Taal Ik heb de lessen uit de methode Taaljournaal omgebouwd naar het thema van de boekenweek. Op deze manier komt wel dezelfde lesstof en lesdoelen aan bod. Les 1: maandag Doel: kennismaking met het thema, leren hoe je een woordspin maakt, correct schrijven van thema woorden. MI taal en doen. Opstelling: klassikaal Voorkennis: themaopening van die ochtend Aanpak: Op het bord groot kapitein. De lln. vertellen waar ze aan denken. Zelf hebben ze ook een blaadje voor zich met hetzelfde woord in het midden. De woorden die we op het bord schrijven, schrijven de lln. op hun blad. Keuze opdracht (voor groep 4) en vaste opdracht voor groep 5: lln. kiest vijf woorden van de woordspin en schrijft hiermee een verhaaltje. De kinderen van groep 4 zoeken van alle letters uit het alfabet er een op het blad en omcirkelen die. Evaluatie: verhaaltjes worden voorgelezen. En ook; De lln. maken samen een verhaal over een droomboot, hoe die eruit ziet etc, en wat die meemaakt. Ik roep lln. voor lln. bij mij om ze te helpen met het verzinnen van de volgende regel. Dat wordt ons klassen verhaal. Misschien kunnen een aantal lln. het verhaal bij de presentatie voorlezen. Les 2: dinsdag Doel: beseffen dat er verschillende soorten boeken zijn. Het maken van een tekening bij woorden. MI kijken en doen. Opstelling:klassikaal Voorkennis: woordspin gisteren. Aanpak: Ik laat de lln. een plaatje zien uit een beeldwoorden boek over school. Zij gaan nu zelf zon beeldwoordenboek-bladzijde maken. De woorden die ze gebruiken staan op het bord. In het daarvoor gemaakte kader op het wb maken ze met potlood (geen kleur) een tekening met al die woorden er in. Als de tekening af is zetten ze een cijfer bij het ding en achter hetzelfde cijfer in het andere kader het woord. Woorden: schip, kapitein, zee, golven, wolken, matroos, mast, stuur, vogel, zwemmen, anker, reddingsboei. Les 3: woensdag Doel: Aandacht voor de uitleg/betekenis van woorden in een woordenboek. Uitbreiding woordenschat. MI taal en doen. Opstelling: klassikaal- samenwerken. Voorkennis: woordenboek, hoe werkt dat, alfabetische volgorde, wat is dat? Aanpak: Voorbeeld op bord: waar denk je aan bij het woord Zee (zwemmen, zout, water).

De lln. krijgen een wb met daarop de volgende woorden: Zee, Zeehond, Zeeland, Zeeman, Zeemanshuis, Zeemeeuw, Zeeschip, Zeeslag, Zeewier. Gezamenlijk verzinnen we omschrijvingen voor deze woorden. Les 4: donderdag Doel: Woorden alfabetiseren aan de hand van beginletters, woordenschat. MI taal en doen. Opstelling: klassikaal, samenwerken Voorkennis van woordenboek uitleg woensdag terughalen. Om de juiste woorden snel te kunnen vinden moet je weten waar in het alfabet je het woord kunt vinden. Bijv. Ik zoek het woord Zeemeeuw- bij welke letter kijk ik dan? Z. Aanpak: lln. krijgen een wb met daarop allerlei woorden over de zee. Ze moeten deze woorden op alfabetische volgorde zetten. Woorden: piraat, kraaiennest, gemeen, haak, cycloon, boot, dek, ooglapje, papagaai, stuur, stuurhut, aanvallen, zeeziek, storm, matroos, anker, zeeslag, kooi, schatkist. Met de letterkaartjes (in map op plank) laat je de kinderen iedere keer vertellen welke letter er komt (je gaat het alfabet af). Bij die letter kiezen ze het woord uit de lijst. Stilstaan bij de woorden die allebei met die letter beginnen- welke eerst? De lln. schrijven de woorden op hun werkblad. Op een blad met lijntjes kunnen ze als extra taak met die woorden een verhaal schrijven. Les 5: vrijdag Gedicht over Jan Zwartje. Het gedicht is geschreven door Jet en Lot uit het verhaal. s Avonds liggen ze verliefd in bed en kunnen niet slapen. Samen maken ze een gedicht voor Jan Zwartje om hem te geven met de stuivers. Het hele gedicht: Lieve Jan Zwartje, Je gaf ons droge sokken, nu ben jij onze vriend, Daarom heb je onze kist stuivers verdiend. Met die stuivers kunnen we touw gaan kopen, Om de caravan aan de dekschuit vast te knopen. Jouw mooie dekschuit-boot, Ligt nu nog stil in de sloot. Maar met de caravan erop kunnen we gaan varen, heel fijn! En jij, Jan Zwartje, bent vanaf nu onze kapitein! Je matrozen, Jet en Lot. In de brief die de lln. op een wb krijgen zijn een aantal woorden uit het gedicht weggelaten, die moeten ze zelf invullen. De woorden staan er wel onderaan als keuze bij. Lessen Schrijven: (misschien, ik kijk nog of het zin heeft) Doel: groep 4 Alle toe nu toe aangeleerde Hoofdletters oefenen op voorgedrukte golven (werkblad). Groep 5: Verhaaltje naschrijven over de zee op voorgedrukte golven (werkblad). Lessen spelling: conform methode.

Lessen Creatief: zelf een boot maken van restmateriaal en kijken of die echt kan drijven in de waterbak in de aula.Voor deze les droomboot bespreken (doe ik op maandag meteen). Van de grote kist in de klas-schatkist? Als opdracht voor creatief kun je de lln. van groep 5 op vrijdagmiddag een schatkist laten maken van kartonnen doosjes, kijken of er ijshoutjes zijn op school om het een houten uitstraling te geven. Als je wil natuurlijk Spullen er in om bootje mee te spelen, doek-zeil, piraten pet, verrekijker, jasje-kapitein, bezem-knaap etc. Lessen drama: Maandag/ presentatie Doel: Inleven in een gedicht en er zelf bewegingen bij bedenken. Opstelling: Drietallen Voorkennis: Je leest het gedicht eerst zelf voor. Snapt iedereen waar het over gaat? Aanpak: Iedere lln. heeft het gedicht. Per regel bedenken ze er een beweging bij die de zin helpt te verduidelijken. Wij turen, wij turen, Over onze sturen, Wij zijn op zoek naar de vuurtoren, Maar de woeste zee is het enige wat we horen, En plots, zie daar, dat licht, We zijn blij, land in zicht! Evaluatie: Een aantal lln. toont het gedicht met bewegingen door in de kist te gaan staan, kleren aan.drama! Een groepje wordt uitgekozen voor de presentatie om het in diezelfde kist op het podium te doen. Rest van groep 4 staat er dan achter en doet de bewegingen mee. Groep 5 zingt daarna een lied of eventueel zeegeluiden laten maken. Het publiek moet de ogen sluiten, groep 5 neemt ze mee naar de zee met geluiden. Denk aan: vogels, water, wind, toeter, gelach van mensen, geblaf van een hond. Kijken of we daar tijd voor hebben. Extra Taak: De reactie op de fles uit de introductie, wb aanwezig op school. Werkblad wat zit er in mijn schatkist.