You are on page 1of 1

Fiziologul este un tratat de zoologie și morala.

Se pare că a fost alcătuit în Egipt, iar la noi a ajuns prin intermediu bizantin. A fost tradus tot în secolul al XVI-lea. Суд mai vechi manuscris păstrat datează din 1693 și a fost copiat de Costea dascălul din Scheii Brașovului. În secolul următor se face o nouă traducere, mai apropiată de original (1774). Cartea a circulat și în Apus, unde era cunoscută sub titlul de Bestiarii. Fiziologul caută în fiecare animal sau pasăre prezentate simboluri morale și religioase. Unele ființe sunt ficțiuni, întîlnite numai în miturile popoarelor orientale. Simbolurile au pătruns în literatura populară și cultă. Finixul, de exemplu, este o pasăre cu capul de aur, asemănătoare păunului. Timp de nouă ani nu se hrănește, se retrage pe cedrii Libanului. După nouă ani, aripile i se umplu de mireasmă și, când aude toaca bisericii, intră cu preotul în biserică, se așează pe jertfelnic și se aprinde, mistuindu-se în cenușă. A doua zi, preotul o găsește renăscută, întinerită. Struțocămilul, calandrionul, inorogul, filul, indropul ș.a îi vor fi sugerat lui Cantemir alegoria din Istoria ieroglifică.