Mga Pagdiriwang sa Pilipinas

Maraming pagdiriwang sa loob ng isang taon. Ang mga pagdiriwang sa Pilipinas ay mga pambansang pagdiriwang, mga pansibikong pagdiriwang at mga pagdiriwang na panrelihiyon.

Mga Pambansang Pagdiriwang
Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at lipunan. Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito kaya't tinatawag itong pambansang pagdiriwang. Karaniwang idinedeklarang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina at paaralan ang mga pambasang pagdiriwang.

Bagong Taon Tuwing unang araw ng Enero ipinagdiriwang ang Bagong Taon. Masayang sinasalubong ito bago maghating-gabi ng Disyembre 31. Masayang sama-samang kumakain at nagkukuwentuhan pa ang mga kasapi ng mag-anak. Nag-sisimba, nagbabatian, at nag-iingay pa sila nang buong sigla sa pagsalubong nito. Ginagawa pa nila itong family reunion. Dito ipinapakita ang pagbubuklud-buklod ng pamilya.

Araw ng Rebolusyong EDSA Makaysaysayan ang araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing ika-25 ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng kalayaan ng mga mamamayan mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang nagtungo ang libu-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22-25, 1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sinuportahan ito ng mga

Ginugunita ng bansa ang Araw ng Kagitingan tuwing sasapit ang Abril 9. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa . iba-ibang kagamitan. Ipinakita rin dito ang pakakaisa laban sa mga dayuhan. Tinatawag din itong People's Power Revolution o Rebolusyong LakasSambayanan at Rebolusyon ng Pebrero. Araw ng Kagitingan Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Timaura ni Antipas Delotavo. Tinawag itong Rebolusyong EDSA o EDSA Revolution.mamamayan. 1991 Araw ng Kalayaan Tuwing Hunyo 12 ng bawat taon ginugunita at ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa España. at iba pang bagay. maayos na tirahan. Araw ng Mangagawa Ipinagdiriwang tuwing Mayo 1 ang Araw ng Manggagawa. Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito. Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw. Pinahahalagahan ang mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa lipunan.

Isinasagawa ang mga ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak para sa kanila. Itinataas pa ng pangulo ng bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Di tulad ng mga pambansang pagdiriwang na idinideklarang pista opisyal. Ipinakikita rin natin ang kahalagahan nila. konsiyerto. Marami tayong . 1975 Araw ng mga Bayani Ang Araw ng mga Bayani ay ipinagdiriwang tuwing Agosto 26 taun-taon. Imaginary Patriot ni Benedicto Cabrera. ang mga pangsibikong pagdiriwang ay karaniwang idinaraos nang may pasok din sa opisina at paaralan sa buong bansa. Ipinakikita natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano natin sila inaalala. Gayunman. Sama-sama ang mga Pilipino ipinagdiriwang ang okasyong ito. Kabilang dito ay ang mga pansibikong pagdiriwang.bantayog ni Rizal. may ilang lugar na nagdedeklarang walang pasok gaya ng Lungsod Quezon kapag nagdiriwang ng pakakatatag nito tuwing Agosto 19. Ipinakikita rito ang mga katangian at ilang kaugalian ng mga Pilipino. Marami pang inihahandang programa. at kasayahan sa pagdiriwang na ito. May mga palatuntunan pa. Araw ng mga Puso Tuwing ika-14 ng Pebrero ito. Balik sa simula Mga Pansibikong Pagdiriwang May iba pang mga pagdiriwang sa Pilipinas. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani.

Karaniwang nagkakaisa ang buong bansa sa okasyong ito. Natututuhan pa natin ang nararapat na gagawin kung may sunog. Araw ng mga Ina/mga Ama Mga pagdiriwang na pansibiko ang Araw ng mga Ina at Araw ng mga Ama. Ginugunita natin sa mga araw na ito ang kabutihan ng ating ina at ama.ginagawang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal. at pagsusulat ng sanaysay sa wikang Filipino. Nagbibigayn tao ng kard o anumang alaala sa araw na ito. Binibigyang-diin ang pagmamahal sa ating wika. Kapag may sunog sa ating lugar. Ito'y mga patimpalak sa pagtula. Linggo ng Wika Marami paligsahan tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. at sa talakayan. Pinahahalagahan at pinayayaman pa natin ito. Linggo ng Pag-iwas sa Sunog Ipinagdiriwang ang Linggo ng pag-iwas sa Sunog sa buwan ng Mayo. nagtutulungan tayo upang mapatay ito. Tuwing ikalawang Linggo ng Mayo ang pagdiriwang para sa mga ina at tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo ang sa mga ama. sa pagsulat. Nagkakaisa tayo sa pagdaraos ng pagdiriwang na ito. Tinuturuan din tayo sa pag-iwas sa sunog. pag-awit. Nakikiisa ang mga Pilipino sa paggamit ng Filipino sa pagpupulong. Araw ng mga Nagkakaisang Bansa . Binibigyang-diin ang mga paraan kung paano tayo mag-iingat sa sunog. Quezon. Karaniwang ipinagdiriwang ito sa ika-19 ng Agosto. ang Ama ng Wikang Pambansa. Ito ang kaarawan ni Pangulong Manuel L. May mga programa pa ang mga barangay na nagpapakita ng mga paraan ng pag-iwas sa sunog.

May mga palatuntunan din inihahanda rito. Makikita rito ang mga kaugalian at katangiang Pilipino Pasko . Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang ang pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Isinasagawa rin ito sa iba't ibang buwan sa buong taon. Araw ng mga Guro Iba-iba ang buwan ng pagdiriwang nito. Ika -19 naman ng Agosto ang Araw ng Lungsod Quezon. Dito naman pinahahalagahan ang kabutihan ginagawa sa atin ng mga guro. Araw ng Maynila/Araw ng Lungsod Quezon Ginugunita rin ng mga Pilipino ang kanilang lungsod o bayan. Pagkakabuklud-buklod ang simbolo nito.Pagsapit naman ng Oktubre 24. Ang Samahan ng mga Nagkakaisang Bansa ang nagbubuklod upang lubos na magkaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Tuwing Hunyo 24 ang Araw ng Maynila. ipinagdiriwang ang Araw ng mga Nagkakaisang Bansa. Linggo ng Mag-anak Ito ang araw na ginugunita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng mag-anak at ang pagmamahalan at pagkakaisa ng bawat kasapi nito. Nagkakaiba-iba ng lamang ito ng petsa ayon sa bayani o natatanging Pilipinong ginugunita. Balik sa simula Mga Pagdiriwang na Panrelihiyon Marami pagdiriwang na panrelihiyon sa Pilipinas. Pagtutulungan ang isa pang layon nito. Hindi lamang sa paaralan kundi pati na sa telebisyon at radyo.

Isang araw rin ito para sa mga mahal sa buhay . ang Anak ng Diyos ng mga Kristiyano. Pampanga. Pagmamahal sa bawat isa ang mensaheng ipinahahatid sa atin tuwing sasapit ang Pasko. Araw ito ng paggunita sa pagsilang ni Jesus. Hawak ang imahen ng Santo Niño ng isang ati habang sumsayaw. Nagsisimula ito sa ika-16 ng Disyembre. Tanda rin ito ng pagkakabuklod ng mga mag-anak. Samasamang nagsisimba ang mag-anak dito. "Mahabang buhay' ang kahulugan ng salitang viva.Mahalaga para sa mga kapatid nating Kristiyano ang pagdiriwang ng Kapaskuhan tuwing ika-25 ng Disyembre.at pati na rin ng mga kaaway. Nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagdiriwang nito. Nagsusuot pa sila ng makukulay na kasuotan habang nagsasayaw sa saliw ng tugtog ng mga tambol sa kalsada. Tatlong araw ito ng pag-awit at pagsayaw sa mga daan. Kailangang maghatid ang bawat Kristiyanong Pilipino ng kapayapaan hindi lamang sa buong bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Kung kaya't dapat tandaan na ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal at kapayapaan. Ang misa de gallo ang magkakasunod na siyam na simbang-gabi hanggang sumapit ang araw ng Pasko. Dinarayo ng mga turista ang paradang ito. Nagsasama-sama rito o nagkakaroon ng reunion ang mga kasapi ng mag-anak. Sumisigaw naman ng "viva" ang iba sa kanilang pagsasayaw. Marami ang dumadalo sa misang ito. Misa de gallo o simbang-gabi ang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ati-atihan Ito ay pagdiriwang sa Kalibo. Isa pang napakagandang pagdiriwang kung Pasko ang parada ng makukulay at maiilaw na parol na yari sa San Fernando. . Aklan.mga kamag-anak at mga kaibigan . Nagpaphid ng uling o anumang itim na pangkulay sa buong katawan ang mga sumasali sa parada.

Isang prusisyon ng mga rebulto ni Cristo at iba pang santo ang inilalakad sa mga pangunahing daan ng baryo o bayan tuwing Biyernes Santo. Kanilang pinahihirapan at pinarurusahan ang sarili sa pagdadala ng krus o pagpalo at pagsugat sa kanilang mga katawan. May isa pang gawaing isinasagawa tuwing Mahal na Araw. kapilya. Nagkakaisa ang ito sa pagdaraos nito. Isang makulay na kaugalian pang-Mahal na Araw ito. at pati na sa mga tahanan na ikinukuwento ang buhay ni Cristo. Pahiyas .Mahal na Araw Isang napakahalaga at natatanging tradisyon ito ng mga Katolikong Pilipino. Karaniwang makaririnig ng pabasa sa baryo. Penitensiya naman ang tawag sa ginagawa ng mga Pilipinong nagpapasakit o namamanata tuwing Mahal na Araw. Maingay at masayang naririnig ang kampana ng lahat ng simbahan tuwing Linggo ng Pagkabuhay upang ipabando o ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang Moriones ng Marinduque. Nagsusuot ng damit ng mga Romanong sundalo at makukulay na maskara ang mga namamanata.

Isang prusisyon sa ilog ng mapagmilagrong imahen ng Birhen ng Peñafrancia ang dinarayo sa pagdiriwang na ito. Nagkakaisang nagsasabit ang mga taga-Quezon ng mga produktong-bukid at katutubong pagkain sa pintuan at mga bintana ng kanilang bahay. Pista ng Peñafrancia Isang kapistahan ang idinaraos tuwing Setyembre 17 sa Lungsod ng Naga. Ang santakrusan ay isinasagawa kung Mayo. Magandang nilagyan ng palamuti ang trono ng birhen . Maraming naggagandahang kababaihan sa prusisyong ito na kumakatawan kay Birheng Maria at iba pang mga babaing tauhan sa Bibliya at mga akadang kaugnay nito. Camarines Sur sa rehiyon ng Bicol. Isang prusisyon ito na nagpapakita at isinasadula ang paghahanap ni Santa Elena sa Banal na Krus.Isang tradisyon din ito. Ipinaparada ng mga magsasaka ang kani-kanilang mga kalabaw patungo sa simbahan upang mabasbasan ng pari. Isang Bahagi ng pagdiriwang ng San Isidro ang pagbasbas sa mga kalabaw. Pinararangalan dito ang santo ng mga magsasaka na si San Isidro de Labrador. Santakrusan Ito ang isa pa ring kasayahan. Isang makulay na pagdiriwang ito na kinalulugdan ng lahat sa Quezon tuwing buwan ng Mayo. Naniniwala sila na malalayo sila at ang kanilang mga kalabaw sa mga sakit at aksidente sa pagbasbas na ito. Isinasagawa ang prusisyong ito sa Ilog ng Naga at kalalakihan lamang ang lumalahok.

ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ang Hari Raya Puasa. Nagsusuot ng mahabang belo sa kanilang mukha ang mga babaing Muslim kapag nagtutungo sila sa kanilang mosque. ang propeta ng Islam. Ginugunita at pinararangalan ang mga namatay na kamag-anak sa araw na ito. Karaniwang nagtutungo ang mga Pilipino sa sementeryo upang magsindi ng mga kandila. Nagbabasa pa sila ng Koran. Idinaraos ang kaugalian at tradisyong ito ng mga tagasunod ng Islam sa buong mundo. Ginugunita nila ang pakakahayag o rebelasyon ng Koran kay Mohammmed. Araw ng mga Patay o Todos los Santos Ipinagdiriwang ito tuwing unang araw ng Nobyembre. Isa itong pasasalamat nila. Mahalagang pagdiriwang ito sa kanila. Ramadan Isang buwang pagdiriwang ito ng ating mga kapatid na Muslim sa Timog tuwing Marso hanggang Abril. Nagkakaisa rin ang mga Pilipino sa pagsasagawa ng mga kaugaliang ito. Nagdarasal sila kay Allah na kanilang Panginoon.na nasa isang kasko. Nagdarasal sila ng isang oras. Nangingilin or nag-aayuno ang lahat ng mga Muslim sa mga pagdiriwang na tulad nito. Hari Raya Puasa Pagkatapos ng Ramadan. Nagsisimula at ginigising sila ng malalakas na ingay ng mga tambol. Ang Koran ay banal na aklat ng mga Muslim. at magdasal para sa namatay na mga mahal sa buhay. Agad silang nagbibihis ng kanilang magagarang kasuotan at nagtutungo sa mosque. mag-alay ng mga bulaklak at pagkain. Imam ang tawag sa kanilang pari. . Sama-sama at nagkakaisa rin sila sa pagdiriwang ng okasyong ito.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful