You are on page 1of 10

Raporturile UE- Rusia Povara trecutului

Fără a o recunoaşte în mod deschis, Rusia şi unele ţări UE sunt angajate într-o bătălie a amintirilor, înrădăcinate în interpretarea comunismului şi nazismului pe de o parte şi a Războiului Rece de altă parte, asta fără să menționăm disputele celui de-al doilea război mondial. Această "dispută" cuprinde, prin urmare, atât o dimensiune psihologică cât şi de identitate, care este adesea ignorată de către Uniunea Europeană, în relațile sale cu Moscova. Această nostalgie larg răspândită încurajează un discurs politic bazat pe răzbunare. Victorioasă în 1945 și dominând o parte a europei până în 1989, Rusia s-a văzut practic retrogradată 1991 de la statutul de mare putere, iar actualul regim nu poate concepe să interpreteze istoria ei contemporană din altă poziție. În plus faţă de o importantă atenţie acordată memoriei celui de-al doilea război mondial, există și reinterpretari a anilor de tranziţie. În timpul preşedinţiei lui Putin, apărea o nouă teorie care explica dificultăţile de dezvoltarea politică şi economică a Rusiei, dificultăţile ce decurg nu numai din patrimoniul sovietic, dar, de asemenea, din anii de tranziţie ce au urmat. Uniunea Europeană ar avea doar de câștigat dacă ar înțelege faptul că politica Rusiei faţă de acesta este alimentată, în mare parte, de resentimente puternice. Oficialii de la Bruxelles ar trebui să aibă grijă și să analizeze mult mai atent trimiterile la trecut utilizate de către administrația de la Kremlin.Când Putin a declarat că prăbuşirea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului, a şocat întreaga Europă şi, în special, țările fostului Pact de la Varşovia care s-au aflat mult timp sub jugul Moscovei. Cu toate acestea, adăugând că prăbuşirea a fost o adevărată dramă pentru poporul rus, el îşi exprimă sentimentele profunde față de conaţionalii săi, dovedind astfel că Rusia lui Putin nu se simte nici o responsabilitate pentru trecutul ei.1

Un început anevoios
De la începutul celui de-al doilea mandat a lui Putin, Comisia Europeană nu a încetat săşi exprime îngrijorarea, faţa de tensiunile dintre interesele şi valorile Uniunii Europene şi cele ale
1

Vladimir Putin, “Vive la dialogue Europe-Russie!” [Long Live the European-Russian Dialog!], Le Monde, March 27, 2007

aşa cum este astăzi. schimburile comerciale dintre cele două părţi au crescut considerabil. Cu alte cuvinte. Cu toate acestea. "după aproape un secol de izolare şi de auto-izolare" Rusia se întoarce "la politica şi economia globală. odată cu venirea la putere a administrației condusă de Medvedev. Discursul său a adus idei vechi. acest lucru pare să sublinieze diferenţa dintre multitudinea de structuri bilaterale şi deficitul de proiecte comune fezabile. Dmitri Medvedev a vizitat Germania în luna iunie unde a făcut prima menţiune importantă privind viziunea sa asupra relaţiilor cu ţările occidentale (inclusiv Statele Unite ale Americii). De la alegerea sa în martie 2008. Această tendinţă puternică este puţin probabil să fie inversată. Dmitri Medvedev ar dori să construiască o cooperare egală între Rusia. indiferent de potenţialul său real. La prima vedere. UE şi America de Nord ca cele trei ramuri ale civilizatiei europene. securitate externă şi de cercetare şi educaţie. Unul dintre obiectivele sale principale este promovarea comerţului şi investiţiilor. mai multi jucatori sunt implicati în elaborarea politicii europene sub controlul administraţiei prezidenţiale. vânzările de petrol şi gaze alcătuind un procent mare din exporturile Rusiei către Europa. Rusia este al al treilea partener comercial ca mărime al UE. În al treilea rând. se referă la aspecte economice şi mediu înconjurător. De partea rusă. precum şi dezvoltarea relaţiilor economice armonioase între părţi. securitate şi justiţie. În primul rând. Cadrul juridic în baza căruia se desfășoară relaţiile dintre UE-Rusia este Accordul de parteneriat si cooperare (APC). Acesta a fost semnat în anul 1994 dar a intrat în vigoare abia la 1 decembrie 1997 datorită conflictului din Cecenia. APC conţine dispoziţii speciale în ceea ce priveşte relaţiile economice dintre UE şi Rusia. În acelaşi timp. Rusia este gata să colaboreze cu Uniunea Europeană privind un mecanism de avertizare . El a vorbit atunci despre "întreaga zonă euro-atlantică de la Vancouver la Vladivostok" fapt întâlnit și în trecut în diplomația rusă. dar care au un nou înţeles în contextul actual.Rusiei în ceea ce privește Parteneriatul strategic dintre cele două părți. trei puncte importante ar trebui să fie subliniate în acest discurs. ca urmare a nevoilor de energie ale UE. Rusia intenţionează să egaleze atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană ca actor global." Economia rusă nu a fost niciodată așa bine integrată în economia mondială. MAE poate recupera unele prerogative. Chiar dacă înainte Ministerul Afacerilor Externe (MAE) nu avea nici o putere reală în coordonarea acestui proces. libertate. Cooperarea în curs se bazează pe 4 domenii de politică specifice. În al doilea rând. Rusia este singura ţară cu care Uniunea Europeană organizează două summit-uri anual . Aceste spaţii comune.

securităţii externe. Doi factori importanţi reies din analiza de mai sus. din 2004. Dezvoltarea relaţiilor dintre UE şi Rusia este esenţială pentru securitatea continentului european. La summit-ul de la Moscova. a evaluat stadiul de realizare a planului de parcurs. în domeniile economiei.europa. Summit-ul de la Londra. pe respectarea valorilor.timpurie în sectorul energetic. “Where Is Russia Going? A New Attempt for an All-European Security Order. în ultimii ani s-a putut vedea o deteriorare ce în ce mai accentuată a relaţiilor politice. însă are o relaţie specială cu UE.” address given at the 44th Munich Conference on Security Policy. . în special. justiţiei şi culturii. în timp ce Uniunea Europeană încearcă o reînnoire a politii sale vis-à-vis de Rusia2. statele membre ale UE au politici şi interesele economice diferite în relaţiile lor cu Moscova. În primul rând. José Manuel Barroso. 2008. February 10. Rusia nu este inclusă în Politica de Vecinătate a UE (ca alte state exsovietice). dar examinează și posibilitatea de a crea consortii internationale în acest domeniu.consilium. și-a exprimat încrederea în noul preşedinte rus. se ascunde faptul că Kremlinul nu mai tolerează nici cel mai mic comentariu la adresa politicii sale interne. La Conferinţa de la St. mai ales în domeniul securităţii. din 2003.pdf. și să construiască un spaţiu comun bazat pe statul de drept. dar şi o intensificare a relaţiilor comerciale între Uniunea Europeană şi Rusia. Javier Solana. din octombrie 2005. şi să transforme intenţile declarate în proiecte reale. În al doilea rând.eu/ueDocs/ cms_Data/docs/pressdata/EN/discours/98707. Înaltul Reprezentant al UE pentru politica externă şi de securitate comună (PESC). Sfera cooperării a fost extinsă după 11 Septembrie. după recunoaşterea celei din urmă ca economie de piaţă funcţională în 2003. În spatele declaraților oficiale. dar mai ales. bazat nu numai pe interese comune. trecându-se de la înţelegerile tactice la cooperarea strategică. s-a stabilit formarea unui spaţiu de cooperare comun. preşedenţia a deplâns condiţiile în care sa desfășurat procesul electoral din Rusia şi. 2 Javier Solana. A doua zi după alegerea lui Medvedev. lipsa accesului candidaţiilor opoziţiei la mass media. indicând faptul că Rusia şi Uniunea Europeană ar trebui să-și consolideze parteneriatul strategic. Petersburg. s-a ajuns la un accord privind un plan de parcurs în vederea realizării spaţiului comun pe cele patru dimensiuni mai sus pomenite. Proiectul Spaţiului Economic Comun European (2002-2003) presupunea dezvoltarea unei zone de comerţ liber între UE şi Rusia. consideră că cele două părţi trebuie să profite de patrimoniul predecesorii lor. preşedintele Comisiei Europene. Cu toate acestea. http://www.

Din Germania urmează să fie construite conducte spre alte ţări europene. UE are o poziţie intransigentă în negocierile privind domeniul energetic.3 Contractul semnat între Berlin şi Moscova pentru realizarea conductei baltice a fost aprobat de UE. La nivel global. UE atrăgând 47% din comerţul exterior al Rusiei (50%. La această întâlnire Uniunea Europeană a fost reprezentată de către Herman Van Rompuy. pentru că în 2-3 ani relaţia Moscovei cu Bruxelles-ul va fi preponderentă. şi o serie de greşeli ale consilierilor care ies în public şi susţin că o anumită strategie va fi adoptată. UE încearcă să integreze Rusia în sfera sa economică. la nivelul UE exporturile ruseşti reprezintă doar 3. iar cu Statele Unite doar 3. relaţiile comerciale dintre UE şi Rusia reprezintă 140 miliarde de euro. însă nu şi în cea politică. conducta baltică este doar un răspuns geostrategic al Rusiei la construirea de către anglo-americani a conductei Baku – Ceyhan. D e asemenea la întâlnire au mai participat din partea Uniunii Europene și Lady Catherine Ashton. Politica Rusiei faţă de „vecinătatea apropiată” este motivată.7% din total. chiar şi în cazul Transnistriei. ele sunt foarte centralizate. Administraţia prezidenţială are controlul asupra strategiilor de politică externă. cu China 6%. Preşedintele Consiliului European și José Manuel Barroso. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate precum și Karel De 3 Thomas Gomart. Materiile prime reprezintă 70% din exporturile ruseşti în UE. Rusia doreşte o poziţie comună a UE în politica externă. după 2004). însă. Creşterea consumului în cadrul UE va determina o creştere a importanţei contribuţiei Rusiei. În ceea ce priveşte mecanismele de luare a deciziei în politica externă a Rusiei. de dorinţa de a normaliza situaţia în zonă. mai puţin decât exporturile din Elveţia. Există. în primul rând.Rusia. Dialogul în domeniul energetic are loc şi în condiţiile în care Rusia asigură 40% din petrolul importat de UE şi 30% din gazele naturale. EU-RUSSIA Relations-Twoar a way out of depression. Relaţiile actuale dintre UE şi Rusia se vor dezvolta pe coordonatele actuale.7%. Chiar dacă pentru ţările membre din zona estică acest lucru poate fi considerat un dezavantaj. Problemele prezentului: Nijni Novgorod al 27-lea Summit UE.Rusia În perioada 9-10 iunie 2011 a avut loc la Nijni Novgorod al 27-lea Summit UE.p10 .Tensionarea relaţiilor survine atunci când este pusă în discuţie aderarea Rusiei la OMC. totuşi. preşedintele Comisiei Europene. mai ales după construirea conductei prin Marea Baltică. în timp ce comerţul cu ţările CSI reprezintă doar 18%. bazate pe cooperarea în cele patru spaţii comune.

și vom suplimenta cu 2 miliarde € de finanţarea acestuia. modul de a spori statutul de drept şi aplicarea drepturile omului. şi să găsească soluţii constructive pentru toate problemele şi preocupările rămase nerezolvate. care ar fi reciproc avantajoase pentru afacerile noastre. iar eventualele proiecte ar trebui să se bazeze pe impulsul creat de ultimele evenimente. În aceeaşi ordine de idei. progresele făcute în negocierile privind de instaurare a unui regim fără vize. în ceea ce priveşte negocierile în curs privind un nou Acord UE-Rusia. La conferința de presă care a avut loc imediat după încheierea summit-ului preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a declarat că această întâlnire a fost una de succes și a ținut să sublinieze în primul rând succesul parteneriatului pentru modernizare care este pus în 4 5 27th EU-RUSSIA Summit Nizhny Novgorod. Brussels. 8 June 2011 PCE 144/11 Idem . dar şi cum de a crea condiţii de concurenţă echitabile. Beneficiem acum de rezultatele pozitive ale ultimelor trei reuniuni. în vedere de asemenea. îl voi încuraja pe președintele Medvedev să urmărească acest obiectiv comun ambiţios și astfel să avansăm la capitolul comerţului şi a investiţiilor. Aştept cu nerăbdare să purtăm discuţii constructive cu privire la modul de angaja forţele creatoare ale societăţii în ansamblu. incluzând aici și parteneriatul nostru pentru modernizare. Vom avea. care este încă posibilă în acest an. De asemenea.Gucht. sunt încrezător că discuţiile noastre vor ajuta Rusia să ajungă pe ultima sută de metrii în ceea ce privește aderarea sa la OMC. Serghei Lavrov. Ministrul de Externe. Delegaţia Rusiei va fi condusă de către preşedintele Dmitri Medvedev. şi ministrul Dezvoltării Economice Elvira Sakhipzadovna Nabiullina. Înaintea reuniunii la nivel înalt preşedintele Consiliului European.4 În altă ordine de idei preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso declara: ” Aştept cu nerăbdare ca această întâlnire la nivel înalt cu preşedintele Medvedev să fie una constructivă dar și una care va aduce progrese importante parteneriatului nostru strategic. 9-10 June 2011. a declarat: ” Relaţia dintre UE-Rusia se bucură de cea mai bună dinamică din ultimii ani.” De asemenea Van Rompuy mai declara că atât Rusia cât și Uniunea Europeană au ca interes major transformarea prin care trecea atunci lumea arabă.Comisarul pentru comerţ. Herman Van Rompuy. Vom da un impuls suplimentar parteneriatul pentru modernizare. Aceast lucru va aduce o îmbunătățire a relației noastre strategice”5. Acest Summit va oferi o oportunitate de a confirma progresele înregistrate şi de a da un nou impuls proiectelor noastre comune.

S-a convenit că o strategie de modernizare trebuie să abordeze domeniile socio-economic.Nizhny Novgorod. relațiile externe) dezbătute în cadrul dialogului privind migrația lansat în cadrul reuniunii la nivel înalt. Herman Van Rompuy. liderii din UE și Rusia au declarat că așteaptă cu interes adoptarea unei liste de măsuri comune în sensul introducerii acestuia. tehnologic și politic. În contextul Parteneriatului pentru modernizare. Acesta ar trebui să conducă la relații bilaterale mai strânse în secolul 21 și să înlocuiască parteneriatul și acordul de cooperare care au intrat în vigoare în 1997. Printre alte aspecte discutate s-au numărat cooperarea în domeniul energiei.6 În ceea ce privește regimul de călătorii fără viză. Brussels. În cele din urmă. drepturile omului. migrația ilegală. 10 June 2011 PCE 0146/11 . ordinea publică și securitatea publică. lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate. liderii au luat act de asemenea de continuarea negocierilor cu privire la un nou acord UE-Rusia. 15 December 2011 al 28-lea Summit UE-Rusia 6 Remarks by Herman VAN ROMPUY President of the European Council at the press conference following the EU-Russia Summit. UE a încurajat guvernul Rusiei să găsească soluții constructive pentru preocupările europene legate de sectorul autovehiculelor. UE a subliniat nevoia de îmbunătățire a mediului de afaceri din Rusia. cooperarea în domeniul gestionării crizelor și politica externă (procesul de pace din Orientul Mijlociu. Este nevoie în special de un angajament ferm în privința statului de drept pentru a atrage investitori și know-how din UE. proiectele si activitățile comune sunt deja în curs de desfășurare si vin să întărească agenda acestui parteneriat. securitatea nucleară. UE a încurajat de asemenea Rusia să sprijine Forumul societății civile UE-Rusia. Pentru facilitarea procesului. Libia. statul de drept și să implice societatea în ansamblul său.practică. Lista este conformă cu cele patru tematici (securitatea documentelor. importurile agricole și obstacolele din calea comerțului. inclusiv recenta interdicție a Rusiei cu privire la importurile de legume. Președintele Consiliului European afirma la finalul întâlnirii:"Calitatea de membru al OMC este de o importanță strategică deosebită pentru UE". Moldova/Transnistria).

care a apreciat că aprobarea noilor măsuri va duce la consolidarea parteneriatului strategic dintre Bruxelles si Moscova. În această privință. ceea ce nu este de mirare. ceea ce a permis să se rezolve toate întrebările cheie. testate și evaluate pe baza evoluțiilor în domeniul politic.ru/2011/12/14/62197519. "Este important să existe relații mai strânse între popoarele noastre.2012 . sprijinul opiniei publice pentru dezvoltarea parteneriatului strategic are o valoare importantă. aderarea Rusiei la OMC va fi un important instrument pentru modernizare și deschide calea către numeroase oportunități pentru comerț. Tratativele nu au fost uşoare. "Pașii comuni către călătoriile fără vize". presedintele Consiliului European a cerut sprijinul 7 Remarks of Herman Van Rompuy. în conferința de presă de la finalul Summitului UE-Rusia. President of the European Council. a menționat Van Rompuy. obiectivul nostru este de a avea un regim liberalizat de vize între Rusia si Uniunea Europeană".Uniunea Europeană și Rusia au lansat la summitul desfășurat la Bruxelles. există proiecte concrete”8. Ultimele şase luni au fost decisive în atingerea înţelegerilor în sfera industrială. Într-adevăr. am adunat companii interesate din Rusia şi UE. Ideea a fost reluată și de președintele Consiliului European Herman Van Rompuy. adjunctul ministrului rus al Economiei şi Dezvoltării declara: „Unul din elementele cheie ale parteneriatului este finalizarea negocierilor privind aderarea Rusiei la OMC. Un alt subiect abordat la Summitul UE-Rusia desfășurat joi la Bruxelles a fost situația actuală din Siria. Însă voinţa politică din partea ambelor părţi a fost puternică. Interesul este foarte mare. a anunțat presedintele CE Jose Manuel Barroso.html accesat in 28. investiții și crestere globală. strâns legată de acest domeniu". Iată de ce am plăcerea de a confirma că azi am lansat "Pașii comuni către călătoriile fără vize. care vizează măsurile necesare pentru deschiderea negocierilor asupra unui sistem complet liberalizat de vize. deoarece aproape jumătate din comerţul exterior al Rusiei revine UE. De partea cealaltă Andrei Slepniov. agricultură şi măsurilor fitosanitare. "Principiile și valorile parteneriatului nostru strategic sunt. Brussels. Noi am desfăşurat la Bruxelles o mare misiune de afaceri. 15 December 2011 EUCO 162/11 PRESSE 500 PR PCE 121 8 http://romanian. following the 28th EU-Russia Summit.7 Potrivit lui Herman Van Rompuy.01. Am convingerea că acest proces va continua în direcția pozitivă. de asemenea.ruvr.

În fine. fără îndoială una dintre cele mai mari victorii diplomatice de la căderea regimului comunist încoace. fapt care s-a și întâmplat joi 17 noiembrie 2011. În genere. Autoritățile georgiene au negat faptul că asupra lor s-ar fi exercitat presiuni. care limitează comerțul cu Rusia și care este un obstacol în calea aplicării regulilor OMC între cele două țări ar urma să se întâmple în curând. 9 Ion Tăbîrță.. Pentru a putea adera la OMC. Aspectele formale și informale ale amendamentului JACKSON-VANIK p9 . Un alt obstacol important în aderarea Rusiei la OMC a fost amendamentul JacksonVanik. a promulgat un set de documente privind aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC). Mihail Saakasvili. dupa semnarea acordului. incearca să adere la organizație din 1993. UE si Rusia s-au angajat să continue dialogul în vederea găsirii unei soluții diplomatice cu privire la dosarul nuclear iranian. a mai spus Herman Van Rompuy. țara cu care recent încheiase un conflict. În conformitate cu Amendamentul Jackson-Vanik. candidatura Rusiei trebuie aprobată de toate statele membre ale acestui organism. Președintele Georgiei. Următorul pas care trebuie urmat este informarea parlamentului georgian privind conâinutul acestor documente. președintele Saakasvili a calificat aceasta ca pe o victorie a diplomației georgiene. Amendamentul refuza statutul naţiunii celei mai favorizate statelor care restricţionează emigraţia. care asteapta aderarea la Organizația Mondiala a Comerțului de 18 ani. . considerată un drept fundamental al omului.Moscovei pentru acțiunile Consiliului de Securitate al ONU și pentru planul prezentat de Liga Arabă. iar pentru asta ar fi avut nevoie de acordul Georgiei. a spus vicepremierul Igor Suvalov. adoptat în 1974. amendamentul a mai fost impus şi altor state cu sistem politic nedemocratic. Aprobarea de la Tbilisi este ultimul obstacol pe care a trebuit să îl depășească Rusia. în decurs de câteva luni.9 Incetarea aplicarii amendamentului Jackson-Vanik in Statele Unite. singura economie majoră care nu face parte din OMC. cu scopul de a face presiuni asupra Uniunii Sovietice pentru a permite emigrarea cetăţenilor sovietici. chestiune ce reprezintă motiv de preocupare pentru ambele părți. Rusia va deveni membră cu drepturi depline la jumătatea anului 2012. Rusia. Totuși acceptarea Rusiei în OMC. SUA poate dezvolta relaţii comerciale normale (integrale) numai cu ţările care respectă cerinţele libertăţii de emigrare prevăzute în acest document. cum ar fi China sau Vietnam. pe lângă Uniunea Sovietică. Ulterior.

Bibliografie: .Casa Alba a spus că încetarea aplicării amendamentului va fi o prioritate pentru administrație în 2012.

2008. 8 June 2011 PCE 144/11 Thomas Gomart. Vladimir Putin. Aspectele formale și informale ale amendamentului JACKSON-VANIK Remarks of Herman Van Rompuy. 10 June 2011 PCE 0146/11 27th EU-RUSSIA Summit Nizhny Novgorod. “Vive la dialogue Europe-Russie!” [Long Live the European-Russian Dialog!] .01.” address given at the 44th Munich Conference on Security Policy. following the 28th EURussia Summit. Brussels. 9-10 June 2011. Javier Solana. February 10. http://www.Ion Tăbîrță.ruvr. President of the European Council.pdf.ru/2011/12/14/62197519.europa. “Where Is Russia Going? A New Attempt for an All-European Security Order.Nizhny Novgorod.html accesat in 28.eu/ueDocs/ cms_Data/docs/pressdata/EN/discours/98707.2012 Remarks by Herman VAN ROMPUY President of the European Council at the press conference following the EU-Russia Summit. EU-RUSSIA Relations-Twoar a way out of depression. 15 December 2011 EUCO 162/11 PRESSE 500 PR PCE 121 http://romanian. Brussels.consilium.