You are on page 1of 16

Persontmoeting BVPI 7 februari 2012

“Pensioenfondsen wisten in 2011 hun vermogen in stand te houden en blijven een stabiliserende factor in de financiële markten”

Financiële resultaten
Voorstelling van de voorlopige financiële resultaten over 2011 “Le Méridien”, Brussel – 8.30 uur
1

Agenda

Financiële resultaten:
– – Pensioenfondsen in België en in de OECD Activaspreiding


Rendementen 2011
Langetermijnrendementen

2

2e pijler Pensioenfondsen in België en in de OECD, 2010*135
• Eind 2010 beheerden de Belgische OFP’s 16 miljard euro aan pensioenen. • Aanvullende pensioenen zijn in België een relatief recent verschijnsel • In de OECD vertegenwoordigden pensioenfondsen in 2010 71,6% van het BBP.
Netherlands (p) Iceland Australia United Kingdom (1) Finland Weighted average United States Chile Canada Denmark Ireland (2) Israel Simple average Japan (3) Poland Hungary New Zealand Mexico Portugal Spain Norway Slovak Republic Estonia (4) Czech Republic Austria Germany Italy Korea Belgium Slovenia Turkey France (5) Greece 82 67 73 87 91 124

71,6

16 15 14 13 11 08 08 07 07 06 05 05 05 04 02 02 00 00

25

33

50 49 49

61

04

* Bron: OECD Pension Markets in Focus, No. 8 July 2011

0

20

40

60

80

100

120

140

Eigenschappen van de steekproef
• De antwoorden zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van 55 pensioenfondsen (IBP’s), die samen 10 Mia Euro oftewel ± 65% van de sector vertegenwoordigen,

Activa

# IBPs 55 19 18

“Gemiddelde” IBP 15 Mio Euro 65 Mio Euro 467 Mio Euro

A = IBP/IRP < €25 Mio B = IBP/IRP >€25 Mio & < €125 Mio C = IBP/IRP > €125 Mio

€ 276.203.133 € 1.240.281.970 € 8.408.371.338

4

3%

Verdeling van de activa
4% 1% 7% 4% 10% 3%

3% Divers(en) 3% 4%

100%

4% 4%

Liq.
Immob. Oblig.

80%
52% 50% 52%

60%

52%

Actions/Aandelen T = Sector / Secteur

40%
37% 38%

A = IBP/IRP < €25 Mio
B = IBP/IRP >€25 Mio & < €125 Mio C = IBP/IRP > €125 Mio

20%

32%

37%

0% T A B C

5

Verdeling van de activa:
100% 80% 60% 40% 20% 0% T A B C T = Sector / Secteur A = IBP/IRP < €25 Mio 46% 81%

Aandelen – detail*
19%

54%

50%

55%

50%

45%

Aandelen / Action - Euro

Aandelen / Action - Non-euro
* Op basis van de antwoorden van 32 IBP’s

B = IBP/IRP >€25 Mio & < €125 Mio
C = IBP/IRP > €125 Mio
6

100% 80% 60% 40% 20% 50% 50%

Verdeling van de activa: Obligaties – detail*
29% 52% 50%

71%
48% 50%

0%
T A B C T = Sector / Secteur A = IBP/IRP < €25 Mio

Bedrijfsoblgaties / Obligations d'entreprise Overheidsobligaties / Obligations d'Etats
* Op basis van de antwoorden van 32 IBP’s

B = IBP/IRP >€25 Mio & < €125 Mio
C = IBP/IRP > €125 Mio
7

Evolutie van activaspreiding
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Actions/ Aandelen
2004

52%
37%

4%

4%

3%

Oblig.
2005 2006

Immob.
2007 2008

Liq.
2009

Divers(en)
2010 2011
8

Activa spreiding in enkele andere landen – 31/12/2010

Sources: Mercer Asset allocation Survey 2011, BVPI survey, own calculations

9

Verdeling van rendementen
12 10 8 6
7 7 6 5 4 4 4 10

Number of pension funds (IORPs)

4
2 0

3 2 2
1

10

Gewogen gemiddeld rendement
 2011
     2010 2009 2008 2007 2006

-0,32%
9,5% 15,69% -17.72% 1,39% 9,27%

Mediaan: - 2,69%

Nominaal
2011 3 jaar 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar Sinds 1985 -0,32% 8,09% 1,05% 3,33% 5,04% 6,06% 6,00% 6,64%

Reëel
-3,68% 5,67% -1,43% 1,06% 2,93% 3,89% 3,72% 4,33%
11

Overzicht van de rendementen van IBP's sinds 1985
25%
20% 15% 10%
14,760% 14,868% 15,037% 11,316% 6,090% ,996% 7,467% 1,392% -,322% -3,344% -5,758% -5,124% -11,918% -17,720% 20,543% 17,716% 17,178% 15,288% 14,286% 11,130% 14,962% 9,292% 8,926% 9,268% 15,690%

9,500%

5%
0% -5% -10%

-,071%

-15%
-20%

12

Trends • Structureel lagere verwachte rendementen • Geen enkele activaklasse is “risicoloos” • Nog meer nadruk op kostenbeheersing • Verdere diversificatie binnen activaklassen • Nieuwe premies en herbalancering werken anticyclisch

13

Trends (2) • In vraag stellen van benchmarks; vooral voor obligaties; aandacht voor absoluut risico i.p.v. relatief risico; fundamenteel i.p.v. kapitaalgewogen benchmarks • Rol van pensioenfondsen voor lange termijnfinancieringen i.p.v. banken? • Dilemma : “vaste” kosten en buffers stijgen t.o.v. verwachte rendementen dalen en volatiliteit is niet stabiel in de tijd en stijgt drastisch in de historisch veilige activaklassen
14

Trends (3)
• De-risking (minder volatiliteit = minder buffers = lagere kapitaalkost): regulator stimuleert “herding” waardoor systematisch risico stijgt en prijsvorming wordt beïnvloed (met negatief impact op het rendement = kostenverhogend). • Investeren in aandelen wordt ontmoedigd (negatieve impact op economische groei).

15

Dank u voor uw aandacht Vragen?

Belgische Vereniging voor Pensioeninstellingen A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel Tel. : 02/706.85.45 - Fax : 02/706.85.44 E-mail: info@pensionfunds.be www.pensionfunds.be 16