You are on page 1of 2

ROMANTIZAM U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA

Javlja se krajem 18.st,puna afirmacija u prvim desetljećima 19.st.To je vrijeme velikih društvenih potresa i nacionalnih pokreta ; raspadanje feudalizma i jačanje građanstva (buržoaska revolucija u Fr.,Napoleonova osvajanja,ustanak dekabrista u Rusiji 1825.). Očekivanja buržoazija,a ni aristokracije nisu ostvarene,Napoleon pada, fr. buržoaska revolucija nije ostvarila proklamirano bratstvo, jednakost i slobodu. Faze : 1. Predromantizam ili sentimentalizam - kraj 18. st. 2. Romantizam - početak 19.st. - začetnik romantizma je Jean Jacques Rouseau (Žan Žak Ruso) s romanom Julija ili Nova Heloise (Eloiza) - epistolarni roman, uzdiže emocije (sentimentalno-ljubavni roman ). - na oblikovanje romantičarskog nazora utječu i eng. pisac Byron i fr. Chateaubriand (Šatobrijan ) - roman Rene , uvodi u književnost motiv "svjetskoga bola " i estetizira pejsaž Tematika romantizma 1. Osobne preokupacije - ljubav, pesimizam, izgubljenost, snažna osobnost 2. Nacionalno - povijesna tematika - zbog nezadovoljstva sadašnjošću, traže rješenja u prošlosti i ističu vrijednost narodnog nacionalnog stvaralaštva ; zanimanje za folklor i starinu, prirodan seoski život 3. Pejzaž , daleki i nepoznati krajevi - egzotika, s puno vizualnih efekata, boja, lirizma (pejzaži švicarski, Bliskoga i dalekog istoka, Kavkaza, američki, škotski) 4. Okultna i mistična tematika - jezovito i mistično - "grobljanske atmosfere", noćno, sablasno - kod eng. pjesnika Književne vrste - lirska pjesma, poema, drama, putopis, roman i pripovijetka - najbolja ostvarenja su u lirici ; roman je u obliku pisama, dnevnika, memoara Estetika romantizma i stilske osobine emocije, mašta, jezik bogat vizualnom i glazbenom komponentom ; umjesto klasicističkog poštivanja pravila (čast, dužnost - kod likova, strogo poštivanje forme) sada se njeguje individualnost i prožimanje književnih postupaka i vrsta sinestezija - miješanje zvukova, boja i mirisa, otkriće je romantizma i dalje se razvija (Baudelaire, Matoš…) obogaćivanje lirskog pjesničkog izraza, razvijanje metafore prožimanje poezije, glazbe i slikarstva lirika ulazi u sve književne rodove razvija se monolog u romanu, pripovijesti i drami poema - lirsko-epska vrsta je gotovo dominantna (Byron, Puškin, Ljermontov)

-

koja opisuje žirondince. čovjek koji je vratio dostojanstvo i dao težinu kritici.roman Patnje mladog Werthera . kao što je i Childe Victor Hugo (fr. okrenuvši se pitanjima njene biti.) -novele : sablasti.ljubavno sentimentalno Friedrich Schiller (njem.drama Razbojnici . vile.uveli tip tzv.) . čarobnjaci.) .nesklad između vlastitih moralnih načela i društvenih pravila. metode i smisla .) . Alphonse de Lamartine-Napisao je Povijest žirondinaca 1847. knjiž. buran unutarnji život .) . Po nekima on je najbolji književni kritičar što ga je Engleska ikada imala.Najbolji je i najpoznatiji kao pjesnik triju izvrsnih pjesama: "Pjesma o starom mornaru".povijesni srednjovjekovni Pariz Edgar Allan Poe (američka knjiž. "Christabel" i "Kubla Khan". poema Gavran Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (njem. (eng. Samuel Taylor Coleridge.) . jezovito i mistično William Wordsworth-Najznačanija Wordsworthova zbirka je Lirske balade koju je objavio 1798.poema Childe Harold . To se smatra službenim početkom engleskog romantizma. Shelley (Šeli) iKeats (Kits) Johann Wolfgang Goethe (njem.) i Aleksandar Sergejevič Puškin (rus.lik pobunjenika protiv društvene nepravde Mihail Jurjevič Ljermontov (ruska knjiž. suvišnih ljudi. promašenost.Predstavnici George Gordon Byron.jezovite mistične pripovijetke.) .roman Zvonar crkve Notre Dame . usamljenost. zajedno sa svojim suradnikom Samuelom Taylorom Coleridgeom.