You are on page 1of 3

Croatia EU referendum: Voters back membership Referendum pentru aderarea la Uniunea Europeana in Croatia : Alegatorii sustin aderarea Near

complete results from Croatia's referendum on European Union membership suggest that a large majority of people want to join the EU in 2013. Rezultatele aproape complete ale referendumului din Croatia legat de aderarea la UE arata ca o mare majoritate a populatiei vor sa adere la UE in 2013. With nearly all the votes counted, 66% of voters backed the membership. About 33% were against. Aproape toate voturile numerate, arata ca 66% din votanti sustin aderarea, iar 33% sunt impotriva. But officials expressed disappointment at the low turnout of about 44%. Oficiali si-au exprimat dezamagirea fata de participarea la vot de 44%. Croatia signed an EU accession treaty last year and should join in July 2013, once all 27 existing members of the union have ratified the deal. Croatia a semnat tratatul de aderare la UE anul trecut insa va adera in iulie 2013, atunci cand toti cei 27 de membri vor ratifica acordul. It would come more than 20 years after Croatia broke away from Yugoslavia, which triggered a 1991-95 war to secure its independence. Se vor implini mai mult de 20 de ani de cand Croatia a iesit din Iugoslavia, ceea ce a declansat un razboi intre anii 91-95 pentru asigurarea independentei. 'Historic decision' O decizie istorica On Sunday, voters in Croatia were asked "Do you support the Republic of Croatia's membership of the European Union?" Duminica, alegatorii din Croatia au fost intrebati ‘Sprijiniti Republica Croatia in aderarea la UE?’ A simple majority was required for membership to be approved. There was no minimum threshold in order for the poll to be valid. Simpla majoritate era necesara pentru ca aderarea sa fie aprobata. Nu exista un prag minim pentru ca rezultatul sa fie valid. "The turnout shows that Croatia has turned its back on the EU," said war veteran Zeljko Sacic, one of the leaders of the "no" campaign. Participarea la vot a aratat ca Croatia sprijina aderarea la UE, spune veteranul de razboi Zeljko Sacic, unul din lideri campaniei ‘nu’. Croatia itself is currently suffering from high unemployment and other economic problems. Croatia insasi are in acest moment o problema cu somajul mare si probleme economice. "Croatia will not lose its sovereignty or natural resources, nor will it be ruled by the EU," President Ivo Josipovic said in a written statement. ‘Croatia nu isi va pierde suveranitatea asupra resurselor naturale, si nici nu va fi condusa de UE’, spune presedintele Ivo Josipovic intr-o declaratie scrisa.

în vreme ce Venezuela. Romania is placed at the middle of the rank. dar în faţa unor ţări precum Japonia sau China. insa este o mare oportunitate’. luând în considerare 20 de indicatori care evaluează aspecte cheie ale integrării transfrontaliere ale activităţilor economice. accordind globalisation index calculated by Ernst&Young for 2011. respectively openness to trade activities. E&Y: Romania remains on middle ranking among the countries most open to globalization. Primele locuri sunt ocupate de Hong Kong. schimbul de idei şi tehnologii. ranked 32. but it's a great opportunity. First places are occupied by Hong Kong. imediat după Italia şi în faţa Greciei. . Ucrainei sau Rusiei. behind Hungaria and Bulgaria. Irlanda şi Singapore. Indicele de globalizare realizat pentru acest raport măsoară performanţa celor mai mari 60 de economii la nivel internaţional. The index was calculated after a poll realized with 922 top executives involved in international business. Totuşi. just after Italy and in front of Greece. tensiunile economice şi sociale ameninţă capacitatea statelor şi guvernelor de a rezista presiunilor protecţioniste. în urma vecinilor Ungaria şi Bulgaria. Compania de consultanţă arată că deşi procesul de globalizare s-a relansat pe creştere după scăderea înregistrată în ultimii doi ani. România se menţine la mijlocul clasamentului între ţările cele mai deschise către globalizare. Romania remains on middle ranking among the countries most open to globalization. economic and social tensions threaten the ability of states and governments to resist protectionist pressures. These indicators entered into five categories. Ireland and Singapore. Turciei. Algeria and Iran occupies the last three places. However. The consulting company shows that although globalization has revived after deducting the increase registered in the past two years. mobilitatea forţei de muncă şi integrarea culturală. E&Y: Romania se mentine la mijlocul clasamentului intre tarile cele mai deschise catre globalizare. mişcările de capital. taking into account 20 indicators to evaluate key aspects of cross-border integration of economic activities Aceşti indicatori se înscriu în cinci categorii. but ahead to some countries like Japan or China. respectiv deschiderea către activităţi de comerţ. România se află la jumătatea clasamentului. Algeria şi Iran ocupă ultimele trei poziţii." ‘Europa nu ne va rezolva problemele noastre. Indicele a fost calculat în urma unui sondaj realizat cu 922 executivi de top implicaţi în afaceri internaţionale. Turkey. pe locul 32. emerging markets are those that most need to continue the process of globalization in order to attract foreign investment. The globalization index realized for this report measures the performance of the biggest 60 economies at international level. pieţele emergente sunt cele care au cea mai mare nevoie să continue procesul de globalizare pentru a atrage investiţiile străine. capital movements. while Venezuela. conform indicelui de globalizare calculat de Ernst&Young pentru 2011. Ukraine and Russia."Europe will not solve all our problems. exchange of ideas and technologies labor mobility and cultural integration.

Odată cu încetinirea creşterii acestora şi cu nevoia menţinerii competitivităţii în ţările dezvoltate prin investiţii dedicate. the orientation of the capital to rapid growth markets is no longer possible as well. se arată într-un comunicat al Ernst & Young. However. cât şi a companiilor locale de pe pieţele emergente. creşterea costurilor şi intensificarea competiţiei. the companies financed the investments in emerging markets from significant profits obtained in developed markets. rising costs and intensifying competition from both multinational and local companies in emerging markets requires a new approach for those wishing to enter these markets. Ernst&Young identified four major challenges for companies in the globalization process. But these constraints gives managers the chance to develop innovative business models and solutions wich will allow a profit more rapidly than if they will follow the standard corporate model applied in developed markets. one of these is represented by the difficulties of development in emerging markets. orientarea capitalului către pieţele cu creştere rapidă nu mai este posibilă în aceeaşi măsură. companiile multinaţionale făcând eforturi să găsească echilibrul între dimensiunea globală şi cea locală. corporations will have to give up some organizational baggage and rethink the approach from bottom-up.Ernst & Young a identificat patru provocări majore pentru companii în procesul de globalizare. In addition. . Aceste constrângeri oferă însă managerilor şansa de a dezvolta modele de business inovative şi soluţii care să permită un câştig mult mai rapid decât în cazul în care ar urma modelul corporatist standard aplicat în pieţele dezvoltate. In the past. "În trecut. Along with downturn and the need to maintain their competitiveness through investments in developed countries by dedicated investments. În loc să transfere toate procesele operaţionale şi modelele de business. according to the source. atât din partea multinaţionalelor. it said in a statement Ernst & Young. consultanţii arată că aceeaşi abordare nu se mai potriveşte tuturor pieţelor. În plus. Totodată. acting as a start up ". necesită o nouă abordare pentru cei care doresc să intre pe aceste pieţe. astfel încât să îşi păstreze relevanţa pentru consumatorii din fiecare piaţă. acţionând ca un start up". companiile finanţau investiţiile în pieţele emergente din profiturile semnificative obţinute pe pieţele dezvoltate. consultants shows that the same approach no longer fits all markets. multinational companies making efforts to find balance between global and local dimension in order to maintain their relevance to consumers in each market. potrivit sursei citate. Rather than transfer all operational processes and business models. una dintre acestea fiind reprezentată de dificultăţile dezvoltării pe pieţele emergente. corporaţiile vor fi nevoite să renunţe la o parte din bagajul organizaţional şi să-şi regândească abordarea de jos în sus.