You are on page 1of 5

DIIMOIII

:

]NIILHJISTlRliAJL s, CDIMIIMIEIRCIiAIL D]IL &. GAS CDIMIIPANY IFOSSIIL HIH &. IPETIR:OILHJIIMI IPIR:DlDtl~CTS SIJlIPIPIUEIR IB,I_JINIKEIRJN:G SIL:OIPS IRECEIPT.IDNI * TANIK IFAIRIMI *
State Authorized with current A, B & B1 Licenses Allocations Holder -at Motor Oil & ELPE Refineries Astakos Port Exdusvs Oil Supplier

I-~ELLHUC REPUBLIC IHIIIIIISTIR'iIi' 100FIEIIIfllR01l11lH IEIliT',

IEIIIIEIRIG1I';& IOl!llHA TIE IOHAIIII,GIE

GENERAL

s ECREfARlA.T

RJR ENERGY &. CllMlA. TE CIiPtNlGE

GENERAL DIRECTORATE OF ENERGY DIRECTORATE OF PETROLEU M PDUCY
A.ct!d'r,E:SS:MiESc'!lIcln AVEirllUlE H.9

1101. 9.2 AlhEins GREECE
~n~cmm<llJicln: +.310-.2110-1595931..2,

+][)-211D·"D'9.591ID5

OPEN DOOR INVITATION
for 'gr,a.nting and using authorlzatlons for the exploration ,l,o'i1taition,of hydr,o,earbons,_ lexp and

AREAS •

'G ill Ilf of P,atll'aiik,os '(Weist) '~offslllol!\e)
K,atal!mb '(loffsboll'le)

Registered Head Office. PATRAS INDUSTRIAL ZONE, 25 002 THERIANO, PATRAS, GREECE Depot & Tank Farm. PLATYGIALI ASTAKOS PORT, 10432 AITOLOAKARNANIA, GREECE International Tradinq : 93 AKROPOLEOS ST: VASILIA COURT, Suite 102,7101 LARNACA, CYPRUS http!! wwvv.di moi I.gr ~ EMail .gdimou@dimoil.gr~kyrotobras@yahoo.com~dimoil-sa@paUorthnet.gr Tel +302610 670197 ~ + 30 2610 671197 ~ + 30 210 9024748 ~ +30 210 7795445 Mobiles. +30 6944887318 ~ +30 6944 360231 ~ +30 6971 942326 ~ Fax +302610671855 Authorized Signatories· Mr. loannis Dimos & Dr. Kiriakos Tobras ONLY

FOSSIL FUELS LUBRICANTS BUNKERING SLOPS RECEPTION TANK FARM

DIIMOIII:

]NIILHJISTlRliAJL s, CDIMIIMIERCIiAIL D]IL &. GAS CDIMIIPANY IFOSSIIL HIH &. IPETIR:OILHJIIMI IPIR:DlDtl~CTS SIJlIPIPIUER IB,I_JINIKEIRJN:G SIL:OIPS RECEIPT.IDNI * TANIK IFARIMI *
State Authorized with current A, B & B1 Licenses Allocations Holder -at Motor Oil & ELPE Refineries Astakos Port Exclusive Oil Supplier

1. lihB Hle!lIooic IAfIlpiL.ihlii::;,aotJi1rtli ~hrooiJ]h ires Cocn,~nt IBniSll!J[!! anJ:i OllimatB OhanijiB lpiSllMns ~iB
(if

.Alutholiity, IMiniSInj d IEiFl'!.liilloTmm,

l~iSllil3iin@its:r 1MINlISIT"IRY), iilFl'!.liim Q)Jalitilfilrll InaUJra:1 (if 11~)fl1 IpglSOOS l~hiSflfiil19li\tsr AJPlRLJCmil) ID of Ih~rtOOn

an[!!grGW

ofslooh

a;p;P:1it

far grantinij

anrll

luSilrtll au:tho:liizatio:FIS fOur IBl<i.lJiocaliian allrll I})i,p:lliitahan iin,W'astern. G.FG809.

iin. 1rB!1\[l'OOt d oofita'in.

2~. lihB iin1!liitafion. mti31f,S to ~h'liOO areas iflIva'iJa[}![B ilin. a'iX:oi:iKl~oo 22\89t1005,
all;

ID sootIan, 2,§ 171(1(;) of ILaw ~oo oosoore aroo llill'mm as

artl81IlrlSrlIIb[!jsoot"illlll ~

1:50,§10 "GLiifd

dILaw~OO1t2.011:

"Ioo:nrlilriai" anid ~hili>~h~

Patra'ikoo {\W£t)" anJ:i 'Kata:k(J(J.o:rf.

3.

litiis iinroiltati&l, is su'bjf;m to iihiB IP:roviis'ions of 1lal.1I 2:2S9.!'1005 l~f1Il)8!nt IprWsiam",

~1tiB

ISSUiB

"1lIAtB.m.19:fI5), fitlBJ:ll°RIiO;'l(JliSilliinf[, IElllpioraliio:n. allrll 8!i,p:J.o:matioolof Hlydu!::artOO:n.s allrll othslr

as artl81n~

l[}y Law £]001 t2:011 ,r~Iifl'rtl81nt and Gas IEinii3jl!J[!!Marlklfits,

1Gaz,s,1itiB isslUB 17gA1:22~.GB.2iI11),

ti~ool "Op,s;raliion of ElWliidty lransmiss'ian.lootwo:iWs <!!. JlJIIa:r\4llicati&lslclfis:rs

fOur ElllP!Ja:latiOOI, IRrOOU"ctiOOIand

d Hly.rlfo::;arloons allrl otoor IP:rolliiSioos". \\\1IU100.~ILIitJ;8irl1 aooo:lrla'1lOB ilin. \\\1iih, il'OO 00:Iim13 cl ~oo

a:1:io'om

IlsfIiootian.

anJ:i ~lfi'intSt a Il:J.aJdkwoonJ:iof ~hB oontilriLlingl l~ ooMiroo'rtl81nt;[1 OO1sirlisilaOO:FIS.

fOT EIl<lp.&rl~ilio:U'!.!i, iihiUlUiug:h, Eiffiicie1nt and

safiil 1})ip!Ja:lation. to iioon,til'i,i" il'OO G"iBiB::;;B~ ~II anid !;las 1~~l.fl"(;oBS ~iih, i:I:UiB IFQ!;lcarolto

5.

OffQf,S will 100OO1sirlie\rei:llon il'OOlba:sis of ~oo fdlliMiilrtl ,(~ J\ir.oanci31vab.il'i'Qlo!lhs ,~nttQ d·h¥CWC3"ilor.6tiomru'iG

~liia.: ibraoo,

Ic:!f"JYati6~~

,;t,S,~~rn-,
s~g~ b~t also

prowclfm ,(b~

,;;!~m

ljtl!esii'rm,

ptUWlIR

;te,r:hrn:,~~e.r:lil'seW
,~

oCpsraiR, r!l'i 0011 in ;rU'iG 6~£my s~El'S;

m;1ihe4e~M,~rd (~Jru'iG .(rlIJru'iG

p.footidbR(e~)

tidt:hbJs1Bcl'inm qtila'JiWo!lhe .~

ns03/ p~;ar;r,e;m; ard ;ru'iGfi:iin,~ms s~1luI.imit;! fa ~l'ti\~([rg

prof1,;;!.I1'lTe

;Ii/ioe Mir~nlfi;jj' .(ElIJru'iG ard tow

d;Ii/ioe,~j@,~ ,~f«; gtukgh! ,~fsSnt:il'.rg

appJl\~f"s
;{he

oIli/ioe goog1§opbj(!3/

~iOO

J'iIDe.r.ooS'(~ PUPOSS'W

pSi1bmio eJJfu'erl ,~

safe

m qussmm, ~aron fa

h!idoc~kms;

Registered Head Office. PATRAS INDUSTRIAL ZONE, 25 002 THERIANO, PATRAS, GREECE Depot & Tank Farm. PLATYGIALI ASTAKOS PORT, 10432 AITOLOAKARNANIA, GREECE International Tradinq : 93 AKROPOLEOS ST: VASILIA COURT, Suite 102,7101 LARNACA, CYPRUS http!! wwvv.di moi I.gr ~ EMail .gdimou@dimoil.gr~kyrotobras@yahoo.com~dimoil-sa@paUorthnet.gr Tel +302610 670197 ~ + 30 2610 671197 ~ + 30 210 9024748 ~ +30 210 7795445 Mobiles. +30 6944887318 ~ +30 6944 360231 ~ +30 6971 942326 ~ Fax +302610671855 Authorized Signatories· Mr. loannis Dimos & Dr. Kiriakos Tobras ONLY

FOSSIL FUELS LUBRICANTS BUNKERING SLOPS RECEPTION TANK FARM

DIIMOIII:

]NIILHJISTlRliAJL s, CDIMIIMIEIRCIiAIL D]IL &. GAS CDIMIIPANY IFOSSIIL HIH &. IPETIR:OILHJIIMI IPIR:DlDtl~CTS SIJlIPIPIUEIR IB,I_JINIKEIRJN:G SIL:OIPS IRECEIPT.IDNI * TANIK IFAIRIMI * State Authorized with current A, B & B1 Licenses Allocations Holder -at Motor Oil & ELPE Refineries Astakos Port Exdusvs Oil Supplier

,Cij ~~h

~1l,'P

dIDlirg e~1iIe:fl(jS or ~Rfy
zom.s

,cii!iJ\sfl.jjng

'i!WI~iSfi1Cs

J'i~.ssu.r;e

and d,~S;

,~mng

opGsiliar.s

m

.(B.g. d"tiffRg
pmSSl?OO

of

hliOOfi1lIR su¥.lhid~, {gj
.sxp!l'N:Sf7DS

of cpssrrrg

m Q'lwmmei11\tlll'fyssrnf,rrl.JB ,:!l'f.eas 1300 in ,:!l']ie,:!llS.wt,.ef.B
afiy13c:1\:" of ~RC!I m obl'igarrm.s and m~M,1!f ,~ fioo.r.oo.s

;taJrJs.r;r",is·an mpa;i'3Rt'S~mr;

,~J
gr.:lfl!noot
,{i}LI~iS

m~nooL!ijjjl

be ~;0Cl

a- ron~iillI~

1l~:!l'.f1(lS

dsrbymJ by ;rrhe 13PJ1iI~t

app.ll\~ts

,:!l'wilI ,~ pn l3oo;1i:J!ios

of

a gro~

;rU'iIS ,~rroo u·(I},e

u;rrhiS gro~ goopLliiijI ilGSJ.9R

;rrhs ihll)

OJlGJi~tt:wf~.r.dooi;
,~.OOCi'(J!.I1it.

,ooJJecoo ,~Eltmoo

6.

Tbs IMINlI:SlIiRY, aooom:l'iFl!JItID ~oo GrOOk. REilim:J&um ILaw :2QISW1igeEi as a:~nii:lQ(ll, willi ents!r

iinto ~

r&fiffiififit

\!.iitjh, ~ifI Oit:ntra'llil:J(r on

~ifI

Ib.aoo Cit IRii!{.a:IW.!'l8M 8flranflififOOntsI(I~

t,gliOOilllGlrits

l

l. IEadh IpoGfOOn~at 'I\i1:;~ rmrst

it6 100 I(;OO~[J:Gl1iSIi:I ~hilil ~iQ f~

offi;;(liiFl!J as ;a;p;pilicant Itly iitoolW

Ille 1b,1[J!-q,ua:lifiQj1,~~II'\1'

I~

fLllfilllilFl!J1thifl TIlna:ncial a:rn:I tWlrl1ca1

0Iiitsi1ii<31. Bidl

q,ua1iitih:atkwi, 'I\i1111J:i.& Ei!it.ailllatQjl an ~hifl dEilroo:ntS1ratf;;ijca;paclt'\l' d·~ifI a;~lil(;8flt. In ~ Cit a !;JrauJI of I~rn, ~oo lpe1fson II\S:Ci:I:mrfi9rn:11e>i:11 as o;pos:rata\r shoo.[I1 filltiil looth,

tB;dh'rl1ca'1 a:rn:Ifiilna:nciallJllltGriiaJ, WhilB ~iflIFQSt ~hilil filna:ncial enss. 8. 1H:tilli:miinl] 1bi[J1 QJJ!fiIificatiion sadh, 1i:f1[J!-q)Ja:lm~1 1P'S'lson willi 100 ~n~ l~iiltIats
001 tin

I~ ~B 1MIINlI8l1iRY tID a:1iff a

oomP'S'titJ\i'~~· fa- thifl a~ uatirm dIhs OO1nooliilFl!J 1p:~DElS£;. w.lJIIlle OOlii:l:~1 on ~ifllllas'is

offielliB>i:ll.lihifl

I(;((ffjJi,&tifiil'l; 1~lDtiiatkJ.:rn

'!l

l~tiaTIool'.1;
iSms

oHoo

Dlfarft IM~I

P,I] r&I3OlllI3Ont ~oo ltifrli:l'.a'lje and
8X€S;p"i: ~Ir

iibsrns 8100 all €liiIiElr E81!BS of oo:m€8l1IDl t.D iiIiE Mil til ISi1RY arnliil tliE 1Jj[J,-!l:J,ua:lm~I~FIS,
aJliB3'!tl¥ Sjparliliir;.3l~ ema.---'sliil urnGree};: law ..

10. 1100 IMINlISiliRY Irm~
~iIiI

~hifll~,h~ ~dl

at a:ny timB, ln ID.1; oo:lB O@DFGTIOOI, 00da1iff a:ny clfisr ito

OJ

Q\ntirilill~:LlJ"iIiI

or tID d:isi:J,ua1iif''la:ny ;a;p;pilicant-QJJa:lmoo.

Registered Head Office. PATRAS INDUSTRIAL ZONE, 25 002 THERIANO, PATRAS, GREECE Depot & Tank Farm. PLATYGIALI ASTAKOS PORT, 10432 AITOLOAKARNANIA, GREECE International Tradinq : 93 AKROPOLEOS ST: VASILIA COURT, Suite 102,7101 LARNACA, CYPRUS http!! wwvv.di moi I.gr ~ EMail .gdimou@dimoil.gr~kyrotobras@yahoo.com~dimoil-sa@paUorthnet.gr Tel +302610 670197 ~ + 30 2610 671197 ~ + 30 210 9024748 ~ +30 210 7795445 Mobiles. +30 6944887318 ~ +30 6944 360231 ~ +30 6971 942326 ~ Fax +302610671855 Authorized Signatories· Mr. loannis Dimos & Dr. Kiriakos Tobras ONLY

FOSSIL FUELS LUBRICANTS BUNKERING SLOPS RECEPTION TANK FARM

DIIMOIII:

]NIILHJISTlRliAJL s, CDIMIIMIEIRCIiAIL D]IL &. GAS CDIMIIPANY IFOSSIIL HIH &. IPETIR:OILHJIIMI IPIR:DlDtl~CTS SIJlIPIPIUEIR IB,I_JINIKEIRJN:G SIL:OIPS IRECEIPT.IDNI * TANIK IFAIRIMI *
State Authorized with current A, B & B1 Licenses Allocations Holder -at Motor Oil & ELPE Refineries Astakos Port Exdusvs Oil Supplier

11. IRoyaitim s~
\1ari~l.IS

are Ilin.kool

iIl:J; aJ

il'hlB lratio IRoC W,hiSllD IR. li:s QlOOS cu.mu'lativfl

IID\i'iSlFILIIBool C lis a

ournuiaff\!IB eests, As

guiLIisllinB, MIINIISlIiRY lis ooJlSlmmlFl!l1 ~oo b:lIo.viinllll artra:n~m8nts,

to In;egJtiatfi:if1l. It lis lin.t£ilnOO>lj lroyalty 'i\i'i1Jl100 il'hat Ililrlkoo

ro IRoC Iby aJ slidilFl!l1ScaJlB (If
aJ

trandll&s ofil'hlB lra1!ia ofIR~n.LJ8<S to Cosw;. IRoyal1iias 'i\i'iilllraFl!liB fFom, of3!l~ilFl!l1 lilooumB

Ilmwr Illiniit of
(If

2% of

~ooCi,uantrty (If Ih~:lOOa:riOO'is IP:rOOlJ!ClOCII, aSh, or lin,IlilllOO,ILp to a l~iFfillFfil liln,c
m.
to ;SOOtioo,8,§;1
(If

20%.

IRoyal~ lis cJe(I'uctilllB fOT~B 1J1U.~ 12. ~rd:inllli .r001t2011,

lla'!v 22Mt1S25,
aJ

as alYi€ilool@l Itill ~fDfi,
aJ

161 ,9; 1 of IL8llV at
aJ

~oo ContractoT

sha:lI 100 sutrjoot ID

!:Ipoociiai linooll)Q
00 cu.rrih:ran.oo

m,

lram

(If. itlltOOty

IjJl31F081nt ,(2Il%} aoo ID aJ 1~:i-o:na1 taat, at StatIB (If anr!}'othslr ~hilrdllp;ar;ty.

lratIB of fil\i'lBIjJl31F081nt ,(:8%}, 'i\i'imoout aFr!J'<3.{jlrlitioo:a:1 of aFr!J'Ik]n.di,ln B\I'{I(r of ~h8

Ci«lilnalY OJ liOO!i(;aj[J(rd:in OO1MlJulion, cfiJ ty or o~iSlr ary

13. IRLJII l8ta'i~ aJrid a:U 1~iB'!F.antdOO_LlYi€ilnts,ioclludingllFfiaJtI.1iof ~ooare;as d l Illy a Ilist of ooo:iirl'inatm, lBl<iisliinllll dataJ Ipa~iBS, lpa'Of.ah:1B fo:r
(If

00,

off6r" aooo-n,pe:n:iadl dlat3J ~hat IrrulSt far anfli'

guw!an.oo about Q.ran:tiIFl!l1 aool IUlsinllll ~hlB In~1Y

authom:zati-o:ns, ~hiB tiSllil"l1S of Dramt Ir~1 iflJDoo:rr\paFr!J' dfislr, il'hlBaflli)iunt offoo ~oo ~railriingl 'l!.lilllibe

Agr&smoot,

~oo l~latl@l

to

too filflildllhu.I"fIaFi'llQOO~

~oolpe:liliidilpatfain,linr~IB tlBooiGlr,foo
1!)l.iIlilic.acI'miriiS1!ratioo" as
(If

wll as

othil1if I~IY

dl&t;til fa- ~h8 oonm.JCtio:nr (If ~hB t£ilnli;;lr aJrid il'he!~lBcti-o:nr

~hlBCo:mracto:r,

a"fa'ila:i:f!1B 00,

~oofO:I~IFl!l1

m3i1:l acliI:LIiI3;S.S, at ~hlBcJatIB(If IPLilllicaftiJ.n OUhiB InMltati-on ~Inr Ut;ilJ!fAf;:!}-USJ

~hlBO:fli cialJiJuliFi a1of ~i9 8u.ro;peanr IUln:i-on:
Ihttp://\ml,l'W ~k;iI.auDWutt.a&W']l;j'bMI'=7ifi5&Ja:ri!J

1~. Offislrs sha:llloo ~Lit>:mi~l, lin,G.~k. 1MIN118'iIU 'QJi=BWIlOONM 'GBNBRA!IL.SB::I~:A!RJ!A.iI"·'QJi=

o:rl8nglliSh" linrse,a~lled9IWG!I!qpe, linr1:I1m9'OOIPI9;s" 00 ~hifi( AJNlr!I'CllUIJill\l\l"E 'CHANGE, i

ENi:.IBNBIllG¥

IBNER!G'II' AlNIIr!I'CIU[MIi\iI"IE'CHAlNGE,.

'GElNBRA!IL.IIr!IIRlB::iI",QlllAiI"IE '011= IElNElIllG¥,. Ir!I:URECiI"O.1llA il"IE'QJi= ~EiI'IMIU811JMII~mllC¥.. 111119,. 1~IIb.rI !A.vl91m)9i,. 11Ii1,~~2 iI"IHIEN8 - 'GRIEE!CE,. A 15. Inr~hi9cootEild oHhs o;Jl'Eil1' dboT IlllbDedu.lD, dfru I~:ure I~
artB suh:mft;tQdIIU.mill~iB

IlalSt'Io!IoDI"ilillnlYI d~

(If

~IB fiirm and sooo:nd ssmiSSt81r of 1OOdh, alslnda:r y.sa:r. Offru IU.ooiGlr hlB CLJnl{l1nt tlBOO:elmnllll c ~ 100 sLih:mittOOl iln, ~hiB ljJl31mOO to l:I1e IU.P

r

,o1i' Jl1uliy :2lm~2 i!I.t 1I15,U Iplin.

18ni\llfiikt;~ If"l8adh'inllll~IB IMIIMI81lRY amtiSf ~his diatIB can, loot 100OO1swlelrsd lunoor t£ilnOOmlFl!lII~UfQ

~ooCUJiriSfit

Registered Head Office. PATRAS INDUSTRIAL ZONE. 25 002 THERIANO. PATRAS, GREECE Depot & Tank Farm. PLATYGIALI ASTAKOS PORT, 10432 AITOLOAKARNANIA. GREECE International Trading' 93 AKROPOLEOS ST: VASILIA COURT, Suite 102.7101 LARNACA. CYPRUS http!! wwvv.di moi I.gr ~ EMail .gdimou@dimoil.gr~kyrotobras@yahoo.com~dimoil-sa@paUorthnet.gr Tel +302610 670197 ~ + 30 2610 671197 ~ + 30 210 9024748 ~ +30 210 7795445 Mobiles. +30 6944887318 ~ +30 6944 360231 ~ +30 6971 942326 ~ Fax +302610671855 Authorized Signatories' Mr. loannis Dimos & Dr. Kiriakos Tobras ONLY

FOSSIL FUELS LUBRICANTS BUNKERING SLOPS RECEPTION TANK FARM

DIIMOIII:

]NIILHJISTlRliAJL s, CDIMIIMIEIRCIiAIL D]IL &. GAS CDIMIIPANY IFOSSIIL HIH &. IPETIR:OILHJIIMI IPIR:DlDtl~CTS SIJlIPIPIUEIR jB,I_jINIKEIRJN:G SIL:OIPS IRECEIPT.IDNI * TANIK IFAIRIMI *
State Authorized with current A, B & B1 Licenses Allocations Holder -at Motor Oil & ELPE Refineries Astakos Port Exdusvs Oil Supplier

AREAS UNDER CONCESSION

IN WESTERN GREECE

Registered Head Office. PATRAS INDUSTRIAL ZONE, 25 002 THERIANO, PATRAS, GREECE Depot & Tank Farm. PLATYGIALI ASTAKOS PORT, 10432 AITOLOAKARNANIA, GREECE International Tradinq : 93 AKROPOLEOS ST: VASILIA COURT, Suite 102,7101 LARNACA, CYPRUS http!! wwvv.di moi I.gr ~ EMail .gdimou@dimoil.gr~kyrotobras@yahoo.com~dimoil-sa@paUorthnet.gr Tel +302610 670197 ~ + 30 2610 671197 ~ + 30 210 9024748 ~ +30 210 7795445 Mobiles. +30 6944887318 ~ +30 6944 360231 ~ +30 6971 942326 ~ Fax +302610671855 Authorized Signatories· Mr. loannis Dimos & Dr. Kiriakos Tobras ONLY

FOSSIL FUELS LUBRICANTS BUNKERING SLOPS RECEPTION TANK FARM