You are on page 1of 11

Proiect de lecţie

Propunător: Spătaru (Abageru) Elena Data: 4.05. 2010 Şcoala: Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Bacău Aria curriculară: limbă şi comunicare Disciplina: limba şi literatura română Clasa: a IX-a Unitatea de învăţare: Poezia în spaţiul închisorilor comuniste Subiectul: „Iisus în celulă”, de Radu Gyr Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe Strategia didactică: mixtă Competenţe generale: 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral/scris 2. Dezvoltarea capacităţii de elaborare a unui mesaj oral/scris Competenţe specifice: 1.3. receptarea adecvată a sensului unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise; 1.6. aplicarea în exprimarea proprie a normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice; 2.1. recunoaşterea şi analiza principalelor componente de ordin structural, specifice textului narativ; 2.3.identificarea particularităţilor specifice ale limbajului în textele lirice studiate. Obiective operaţionale: A. Cognitive- La sfârşitul lecţiei, elevii vor şti : O.C.I.: să identifice sursa poeziei „Iisus în celulă”, de Radu Gyr (OBIECTIV DE INIŢIERE) NIVEL: -minimal: O.C.I.1. reliefarea textului prim biblic; -mediu: O.C.I.2. relevarea trăsăturilor comune dintre textul biblic şi cel aparţinând lui Radu Gyr; -maximal: O.C.I.3. prezentarea elementelor de originalitate din textul liric propus; O.C.II.: să analizeze structura schemei-tip oferită de metoda clepsidrei (OBIECTIV DE EXERSARE) NIVEL: -minimal: O.C.II.1. receptarea structurii schemei-tip; -mediu: O.C.II.2. motivarea fiecărui element al schemei; -maximal: O.C.II 3.încadrarea textului “Iisus in celulă” în schema data.

1999. Secrieru. Motrice. „Sângele temniţei. nr. Dorcescu. 4. de familiarizare cu tipul de text. Radu. „Didactica limbii române”.1.C.didactice: 1.III. tabla. B. explicaţia. „Lecţia în evenimente”. identificarea reliefurilor ideatice. -mediu: O. OA2(-): vor lua atitudine faţă de încercările de încălcare a drepturilor libertăţii individuale şi colective. 3. Editura „Marineasa”.2/2010. „Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor culturale” Timişoara. 1992. Ţarălungă.3. Bacău. Editura „Învierea” 2007. Locul lecţiei în modul: prima. C. Evseev. Ioan. Gyr.BIBLIOGRAFICE : A. metode şi procedee: conversaţia. „Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală”. audiţia. 2003.O.TEMPORALE: 50 min.2. Parfene. Mihai. ştiinţifice: 1. Eugen. 2004.C.C.2. Iaşi. Timişoara. Iaşi.Elevii OA1(+) : vor aprecia rolul poeziei religioase în cadrul istoric determinat de regimul totalitar comunist. mijloace didactice: fişe de lucru. 3. Editura „Egal”. planşa. problematizarea. forme de organizare: individuală. argumentarea. METODOLOGICE: 1. înregistrare audio.Elevii vor fi capabili: OP1(+) : să utilizeze corect mijloacele de învăţământ. Editura „Marineasa”. metodico. 2. frontală.Iaşi. 2.C. Timişoara.1.III. 2002. RESURSE A. „Poezia-rugăciune în spaţiul închisorilor comuniste” de Emanuela Ilie în „Text şi discurs religios”. în vederea realizării ulterioare a unui post-text scris. B.III. -maximal: O. . 3. Balade”. textul-suport (xerografiat). Ivan.: să interpreteze centrii ideatici ai textului (OBIECTIV DE PERFORMANŢĂ) -minimal: O. Afective. metoda clepsidrei. 2. „Biblice”.evaluarea scrisă a raporturilor stabilite între centrii ideatici ai textului şi pre-textului. Constantin.III. A. C. Danilă. susţinerea identificării printr-un discurs de argumentare. exerciţiul. Elena.

EOC3-interpretaţi centrii ideatici şi figurile de stil pentru a susţine planul ideatic al textului. . indicând sursa poeziei EOC2-refaceţi schema-tip.O Obiective O.C. genului şi speciei. EOC1-refaceţi schema.I. completând spaţiile ce corespund temei. SOC2-analizaţi structura schemeitip SOC3-interpretaţi centrii ideatici ai textului. Sarcini didactice S I Instrumentar -tehnici inductive şi deductive -demonstraţia -explicaţia -exerciţiul -conversaţia euristică -observaţia -problematizarea Evaluare E SOC1-identificaţi sursa de inspiraţie a autorului.-să identifice sursa poeziei OC2-să analizeze structura schemei -tip OC3-să interpreteze centrii ideatici ai textului.

Ilie Tudor. crt. credinţă. ne sunt necesari câţiva termeni. atrăgându-se atenţia asupra complexităţii sale şi asupra necesităţii unui efort crescut în vederea îndeplinirii obiectivelor.) -Care sunt trăsăturile genului liric? (Prezenţa eului liric şi modalitatea directă de exprimare a sentimentelor. Iuliu Maniu. Dupa ce am aruncat o privire asupra întregului. asemenea nisipului. ale căror sensuri aş dori să ni le reamintim. Constantin Noica. op. a fost închis împreuna cu Radu Gyr.) -Care sunt genurile literare? (Genul liric. Elementele textului se scurg. ci pentru ideile sale. Petre Ţuţea. dar şi crearea de poezii pe care apoi unii deţinuţi le memorau. Ion Caraion. Acestea vor fi afişate în ordinea stabilită în partea iniţială a proiectului. Momentul anterior va permite realizarea unei legături între sunetul purtător de conţinut şi subiectul propus spre a fi studiat. -Ce este tema unei opere literare? (Un aspect general al realităţii. Se impune precizarea că nu a fost inchis pentru vreo faptă care să fi pus în pericol siguranţa cuiva.Nr. surprins artistic în opera literară. (Voi recita poezia. ci şi faptului că tatăl acestuia. -Vă propun acum un model nou de lucru . în speranţa că vor putea fi scrise vreodată.) Voi solicita ca trei elevi să citească poezia(câte trei strofe fiecare). epic si dramatic. este nevoie să-l trecem prin filtrul propriu. Nichifor Crainic. corectitudine. Nu au fost puţini cei asemenea lui şi aş aminti câteva nume pe care sper să le recunoaşteţi de la orele de limba română. adică să-l analizăm. istorie sau cultură civică: Constantin Brătianu. prin spaţiul îngust al analizei şi Resurse Evaluare 1. Fragmentul se intitulează „Blestemul Aiudului”. Să ne imaginam procedeul de analiză asemenea curgerii nisipului într-o clepsidră. Vasile Voiculescu. Actualizarea O cunoştinţelor C1 4’ Conversaţia Argumentarea Explicaţia Exercitiul Frontala şi individuală 4.) -Obişnuim să încadrăm operele studiate în specii literare. Captarea atenţiei 1’ Enunţarea temei şi a obiectivelor 2’ Conversatia Auditia 2. Pentru a lucra eficient. Ob.) -Pentru a trece de la general la particular vă propun analiza unei poezii scrisă de Radu Gyr în timpul detenţiei sale la închisoarea Aiud. Vladimir Streinu. Orice text literar are un conţinut. Subiectul lecţiei va fi enunţat. prin răspunsurile elevilor . Alegerea solistului nu s-a datorat doar temei lecţiei. Expunerea 3. adevăr. Una din formele de rezistenţă psihică era transmiterea reciprocă de informaţii din domeniile pe care le cunoşteau. Ce sunt acestea? (Grupări de opere literare în funcţie de criterii ce ţin de formă şi conţinut. OC1 Prezentarea conţinutului 6’ Textulsuport Conversaţia Explicaţia Exerciţiul Expunerea Lectura Procedeul clepsidrei Frontală. În această serie de arme lăuntrice se înscrie şi poezia „Iisus în celulă” pe care vă rog să o ascultaţi. potrivit cărora nu putea fi de acord cu un regim ce anula valorile în care credea: cultură. aparţinând solistului Tudor Gheorghe. Etapele lecţiei Activităţi de învăţare Se va realiza prin audierea unui fragment din concertul „Cu Iisus în celula”.

T2.3. Valeriu Anania .2. OC1 OC2 OC3 Dirijarea învăţării 15’ Vom identifica împreuna elementele pre-textului: Explicaţia Realitatea: condiţia umană impune limite.) Frontală . area -execută 16 ani de detenţie . Acestea ne vor deschide calea către înţelegerea şi interpretarea lui. „Iubirile noastre”. Nicole Valéry-Grossu.3. PT. Religie: Sfânta Scriptură : „M-am răstignit împreună cu Hristos şi nu trăiesc.) -Cum am putea atunci reformula titlul? (Iisus în mine. Voi realiza desenul necesar explicaţiilor următoare.) -Să identificăm alt cuvânt simbol . identificat în titlu. 2007.20). de durere). cuiele. Tema: dorinţa de depăşire a condiţiei umane. Autorul: Radu Gyr (1905-1975):-conferenţiar la Facultatea de Litere Bucureşti.se aşază într-un text întors.2.(Acesta este „celula”-T2. „Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor culturale”. Ce reprezintă Iisus pentru oameni? (Mântuirea. Genul: liric.-) -Ce semnifică celula? (Spaţiu închis ce impune despărţirea . Prin ce se diferenţiază limbajul artistic de cel religios?( Expresivitate. comentariul. Vasile Voiculescu. -Ce v-a făcut să credeţi aceasta ? (Elevii motivează găsind elemente comune: spărturile din mâini. „Biblice”.1. fumul de căţui.2. ci Hristos trăieşte cu mine” (Galateni 2.3. Pentru a începe alcătuirea post-textului vom încerca să găsim cuvintele-cheie ale textului.1. ilustrată prin prezenţa simbolurilor şi a figurilor de stil. clepsidrei Ivan Evseev.2.1. „Pe cruce”.2. 5.). Specia: elegie cu accente de meditaţie (exprimarea unui sentiment de tristeţe. „Psalmii”. „Binecuvântată fii. dar şi întoarcerea în sine. Eugen Dorcescu. Literatura: Tudor Arghezi. -Autorul alege totuşi forma poeziei pentru a-şi exprima sentimentele. PT. Problematiz -trimis pe front pentru reabilitare.) -Va rog sa-mi spuneti. -Primul cuvânt este „Iisus”(T1. „Memorii”. PT. Conversaţia PT. Vom nota fiecare cuvânt cu semne de tipul T1. T3 etc.4. Procedeul PT.2. închisoare…”. PT. Exerciţiul PT.). care credeti că este sursa de inspiraţie a autorului? (Credinţa crestină conţinută în Sfânta Scriptură). 2003. căpăţâna.

-zăpada (sacralitate. dar şi al ajutorului). OC1 OC2 Obţinerea OC3 performan. întinzându-şi contururile întunecate într-o dorinţă de cuprindere a unui nou spaţiu). înnăbuşire). alegorie a imposibilităţii întoarcerii clipei fericite). măsura a timpului. -săgeata (simbol al cunoaşterii rapide. Rezultatele obţinute vor fi comunicate la 8. -tăcerea (deschide o cale de trecere. apocopa si personificarea). adâncurile propriei fiinţe). mult mai apropiată de om decât soarele impunător). 5’ În această etapă se va desfăşura un minut de scriere corectă.Se va realiza printr-o interpretare integrală a primei strofe. Va fi explicata apocopa şi va OC1 Feedbackul fi folosită ca pretext pentru scrierea după dictare a unor grupuri de cuvinte cu ajutorul 7. al opririi la fiinţa căutată). preludiu al deschiderii spre revelaţie). -luna (principiu al primenirii timpului. -zidul ( comunicarea tăiată. -somnul (simbol al morţii temporare. aici al revenirii necruţătoare la realitate). cu dubla sa consecinţă psihologică: despărţire. -argintul(discreţie.sau al jertfelor-Golgota-). -lanţurile (simbolul faptelor şi al evenimentelor aflate într-o înlănţuire temporal-cauzală. -muntele ( loc al revelaţiilor –Sinai. de un act liturgic). -mâna (simbolul puterii divine supreme. -crinul (aici. Oral. -genunea (aici integrarea supremă în cadrul unirii mistice. posibilitatea contactului cu transcendenţa). -trandafirul ( prin legătura cu sângele vărsat. -fumul (aminteşte de o oficiere. -zăbrelele (limitează cunoaşterea. Exerciţiul Demonstraţia Frontală Exerciţiul Individuală şi frontală Exerciţiul Individuală . simbolul alegerii. lanţurile căzute semnifică dezrobirea omului). OC3 10’ următoarea oră de limba română. pare a fi simbolul unei renaşteri mistice). el exista pentru celălalt). înţelepciune divină transferată parţial şi oamenilor. ţei ideatic prin interpretarea simbolurilor şi a figurilor de stil (aici. perisabilitate. OC2 4’ apostrofului. OC1 OC2 Evaluarea Se va realiza prin rezolvarea unei fişe (anexa 2). se va demonstra planul 6.În aceeaşi manieră vor fi identificate şi explicate celelalte simboluri: -chipul (chipul nu este pentru sine însuşi. Va fi observată şi ortografia în cazul pronumelor ce ţin locul numelui lui OC3 Iisus şi va fi motivată. căci este metalul folosit în practicile de iniţiere). Aceste cuvinte cheie vor fi notate în spaţiul post-textului şi vor alcătui harta textului.

oricând îmi doresc). amintite la PT. pot să folosesc. text şi post-text. Transferul Extern: cunoaşterea unor astfel de poezii contribuie la înţelegerea importanţei luptei pentru 2’ apărarea libertăţii de exprimare. Intern: prin indicarea temei pentru acasă (realizarea unei comentariu literar al textului.2.3. În plus. Retenţia 1’ Voi sintetiza conţinutul teoretic al lecţiei printr-un joc de cuvinte ce va uşura reţinerea procedeului de lucru (Pre-text. . elevii vor primi ca sugestie de lectura cărtile apartinând lui Valeriu Anania şi lui Nicole Valéry-Grossu. în vederea exersării competenţelor lor de interpretare şi argumentare). Conversaţia 10 .9.

Miroseau paiele a trandafiri. Luna lumina. părea căpăţână Şi mişunau păduchi şi guzgani.ANEXA 1 Iisus în celulă As'noapte Iisus mi-a intrat în celulă. ochii adânci ca nişte păduri. Părea celula munte. dar zăbrelele groase Lungeau pe zăpada lui vărgi. Simţeam cum îmi cade tâmpla pe mână Şi am dormit o mie de ani… Când m-am deşteptat din afunda genună. . cândva… Oftând. M'am ridicat de subt pătura sură: -Doamne. Luna-L bătea cu argint pe veşminte. Şi-a întins truditele oase Pe rogojina mea cu libărci. O. ce trist şi ce înalt era Christ! Lun-a intrat după El în celulă şi-L făcea mai înalt şi mai trist. Mâinile Lui păreau crini pe morminte. de unde vii?Din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură şi mi-a făcut semn ca să tac… S'a aşezat lângă mine pe rogojină: -Pune-Mi pe răni mâna ta! Pe glezne-avea umbre de răni şi rugină parcă purtase lanţuri. argintându-I pe mâini vechile spărturi.

Eram în celulă şi era lună . Niciun răspuns. Doamne?-am urlat la zăbrele. Cu suliţa lor m-au împuns. Din lună venea fum de căţui. tăcere. Doar razele reci ascuţite-n unghere. M'am pipăit…şi pe mâinile mele am găsit urmele cuielor Lui… . Am întrebat zidul. Unde esti. Nimeni. numai Iisus nu era nicăieri… Am întins braţele.

0.50p..0. -precizarea rolului figurilor de stil – 0.1p.. Total – 10 p. -interpretarea semnificaţiei fiecărui simbol . -înlănţuirea logică a ideilor şi respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie -1p.10p.40p. . precizând cuvintele-cheie şi figurile de stil învăţate. -caligrafie – 0. -identificarea cuvintelor cheie .20x3=0. Completaţi spaţiile libere din schema-tip a clepsidrei. .80p. -oficiu..40x3=1.50x3=1.0.0. II.Anexa 2 Fişa de evaluare I. -identificarea genului .40p..20p.0. -identificarea figurilor de stil....Interpretaţi cea de-a doua strofă. -identificarea speciei .60p. (Punctaj oferit: -identificarea temei .1x3=3p..