You are on page 1of 26

1.5.5.

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

1.5.5. 1. INTRODUCERE

Documentele cadru: PLAM, PLGD, PRGD, etc. luate în considerare pentru prezentul PATZ. - Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor Regiunea 2 - Sud-Est - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea - Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila, 2009 - Planul Local de Acţiune pentru Mediu Brăila, Galaţi - Raport privind Starea Mediului în Judeţul Brăila, Galaţi, Tulcea - Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Brăila.

1.5.5.2. CADRUL LEGISLATIV

Principalele acte legislative care reglementează activitatea de gestiune a deşeurilor sunt următoarele: -

Directiva 2006/12/CE privind deşeurile; Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase; Directiva 2002/96/CE privind DEEE; Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor; Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor; OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase; Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

-

-

-

-

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările ulterioare Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
1

deşeurilor modificat de Ordin nr. 1230/2005;
-

HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor 2004, modificată şi completată prin HG nr. 358/ 2007;

-

Ordin nr.1364/1499/2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor (M Of. 232/04.04.2007, iar anexele 1-8 in nr. 232 bis din aceeaşi dată);

-

Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.

-

1.5.5.3. TIPURI DE DEŞEURI

Deşeurile luate în considerare pentru prezentul PATZ sunt: Deşeuri municipale nepericuloase şi periculoase Deşeuri din ambalaje Deşeuri din construcţii şi demolări Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti Vehicule scoase din uz Deşeuri de echipamente electrice şi electronice Deşeuri industriale

Deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase cuprind deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, inclusiv fracţiile colectate separat.

1.5.5.4. GENERAREA DEŞEURILOR

La nivelul întregului judeţ Brăila cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii colectate au totalizat 75.391 tone în anul 2007.

2

15 4 2002 49.982 50.825 2005 68.11 6 2003 70. 9 Indicatorii de generare a cantităţilor de deşeuri sunt următorii: 3 .332 43.348 53.37 3 120.32 4 51.322 59. 112.238 47. 3 2001 65. industrie şi instituţii generate în judeţul Brăila în perioada 2001-2008 ANUL Cantitate totală deşeuri municipale colectate (tone) Din care: cantitate deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie (tone) Cantitate totală deşeuri municipale necolectat e (tone) Cantitate totală deşeuri municipale generate (tone) Sursa: Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila.Tabel: Cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ.486 47.73 125.40 0 121.438 49.87 5 40.934.497 2006 2007 73.82 3 33. 2009.753 75.539.54 5 1 46.150 49.25 7 49.10 7 124.000 48.0 29 89.391 2008 70.903 47.14 7 128.669 2004 74.

63 178.87 333.an) Indice de generare deşeuri municipale – mediul urban (kg/loc.01 354.62 331.764 7 Deşeuri stradale 14. 1 2 3 Tip deşeu Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie Deşeuri asimilabile din comerţ. industrie.ANUL Indice de generare deşeuri municipale – total judeţ Brăila (kg/loc.an) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 290.an) Indice de generare deşeuri municipale – mediul rural (kg/loc.150 Sursa: Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila. instituţii colectate în amestec Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate selectiv (exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări) 4 Deşeuri voluminoase 8 5 Deşeuri din grădini şi parcuri 2.630 6 Deşeuri din pieţe 1.38 372. 2009.94 237.03 408. crt. Tip fracţie deşeu municipal 4 .17 367.33 Structura deşeurilor municipale generate la nivelul anului 2007 în judeţul Brăila este următoarea: Cantitate de deşeuri anul 2007 (tone) 47.66 188.83 426.00 269. crt.90 185.18 298.11 271.638 8 Deşeuri menajere generate şi necolectate 50.95 346.383 Nr. Cantităţile principalelor fracţii de deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate selectiv sunt următoarele: Cantitate de deşeuri anul 2007 (tone) Nr.332 6.36 321.89 258.635 2.11 343.76 320.57 231.

crt.707 0 655 0 21 0 0 Compoziţie deşeuri la nivelul anului 2007 (%) 7. Compoziţia deşeurilor este prezentată în tabelul următor: Nr. 2009.45 13.2 2.849 250.538 164.1 Hârtie şi carton 2 Sticlă 3 Plastic 4 Metale 5 Lemn 6 Biodegradabile 7 Altele Sursa: Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila.069 220. 1 2 3 4 5 6 7 Tip fracţie deşeu municipal Hârtie şi carton Sticlă Plastic Metale Lemn Biodegradabile Altele 1.36 3.688 213.850 269.490 333.870 2001 2002 2003 2004 2005 2006 369.28 Cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ.770 5 .43 7 3.560 179.142 326. industrie şi instituţii generate în judeţul Galaţi în perioada 2001-2006 ANUL Cantitate totală deşeuri municipale colectate (tone) Din care: cantitate deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie 250.064 274.340 159.28 63.

1 2 3 Tip deşeu Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie Deşeuri asimilabile din comerţ.850 Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .869 12.208.407. industrie. fiind mai mare decât media la nivel naţional.an.4 .781.1 13. 2009 Indicatorii de generare a cantităţilor de deşeuri sunt următorii: ANUL Indice de generare deşeuri municipale – total judeţ Galaţi (kg/loc.3 8.judeţul Galaţi. Structura deşeurilor municipale generate la nivelul anului 2005 în judeţul Galaţi este următoarea: Nr.060 850 Cantitate de deşeuri anul 2005 (tone) 24. 2009 Cantităţile principalelor fracţii de deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) sunt următoarele: Nr. instituţii colectate în amestec Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate selectiv (exclusiv 4 5 6 7 8 deşeuri din construcţii şi demolări) Deşeuri voluminoase 0 Deşeuri din grădini şi parcuri 140 Deşeuri din pieţe 2.330 20. estimată la 364 kg/loc.150 Deşeuri menajere generate şi necolectate 800 TOTAL deşeuri municipale 250.an) Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . crt. crt. 1 2 3 4 5 Tip fracţie deşeu municipal Hârtie şi carton Textile Sticlă Plastic Metale 6 2001 574 2002 532 2003 523 2004 442 2005 404 2006 437 Cantitate de deşeuri anul 2005 (tone) 164.(tone) Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .judeţul Galaţi. 2009 Indicele de generare a deşeurilor municipale la nivelul anului 2005 a fost de 404 kg/loc/an.340 61.judeţul Galaţi.510 Deşeuri stradale 21.

14 .31 40. mase plastice în vederea reciclării se realizează prin puncte speciale de colectare autorizate. Colectarea deşeurilor din mediul rural se realizează deficitar.14 62.5.027 7 Deşeuri inerte 13. 2009 Nr.judeţul Galaţi. În cartierele de blocuri s-au amplasat puncte de colectare unde au fost amplasate containere speciale pentru deşeuri de hârtie.85 39. În anul 2005 acoperirea cu servicii de salubritate a fost apreciată la cca.5.6 Biodegradabile 95.37 64. Deşi deşeurile sunt separate la sursă în anumite zone din municipiul Brăila. mase plastice şi sticlă.99 2 Textile 5.72 6 Biodegradabile 42 7 Deşeuri inerte 6. Gradul de acoperire cu servicii de salubritate în judeţul Brăila se prezintă astfel: Zona studiată Total judeţul Brăila Mediul urban Grad de acoperire cu servicii de salubritate (%) 2004 2005 2006 2007 2008 68.638. 2.8 Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .45 3 Sticlă 5. COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR Municipiul Brăila este deservit de trei operatori de servicii de salubritate: SC BRAICATA SRL. 2009 Compoziţia deşeurilor este prezentată în tabelul următor: nivelul anului 2005 (%) 1 Hârtie şi carton 10.19 5 Metale 3. SC ECO SA şi SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Brăila.84 4 Plastic 9.71 %.64 95 76. metal.23 48.983. Colectarea deşeurilor valorificabile de tip hârtie. crt. colectarea în municipiul Brăila şi în împrejurimi nu se face selectiv. Tip fracţie deşeu municipal Compoziţie deşeuri la 1.9 7 74.5.judeţul Galaţi.18 8 Altele 16.64 Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . Ţintele stabilite pentru majorarea ariei de acoperire cu servicii de salubritate la 80 % în anul 2009 nu au fost atinse.8 8 Altele 37.

920 34 3 Euro-pubele 240 dm 120 3.15 0. 2009 8 . atât în mediul urban.50 99. 70 % din cantitatea totală de deşeuri şi SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Galaţi.1 m3 62 159 198 Autogunoiere 10 11 9 Autotransportoare 1 1 2 Tractoare cu remorcă 5 1 Sursa: Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila.22 56.34 Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .58 57.judeţul Galaţi. Gradul de acoperire cu servicii de salubritate a scăzut continuu în ultimii ani. Colectarea deşeurilor menajere de către cei trei operatori de servicii de salubritate din zona municipiului Brăila s-a realizat în anul 2008 cu următoarele echipamente de colectare şi transport: Număr echipamente pe operator de servicii de Echipamentul de colectare şi transport 3 salubritate (buc) SC ECO SA SC BRAICATA SRL SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Pubele 120 dm 63 1.94 0.85 54.70 56. 2009. care colectează cca.94 0.28 0. Gradul de acoperire cu servicii de salubritate în judeţul Galaţi se prezintă astfel: Grad de acoperire cu servicii de salubritate (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 59.450 292 Euro-containere 1.57 95.17 0.34 Zona studiată Total judeţul Galaţi Mediul urban 100 100 97.04 Sursa: Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila. cât şi în cel rural.16 0. 2009 Municipiul Galaţi este deservit de doi operatori de servicii de salubritate: Serviciul Public Ecosal Galaţi.72 95. 30 % din cantitatea totală de deşeuri.4 2.Mediul rural 2.05 54.94 Mediul rural 0 0 0. care asigură colectarea pentru cca.

Situaţia colectării selective a deşeurilor din oraşul Măcin la nivelul anului 2008 este prezentată în tabelul următor: Locali tate Fracţii de deşeuri colectate selectiv Număr locuitori arondaţi Număr containere pe tip de deşeu şi tipul Cantitatea colectată (tone) Cantitatea valorificată (tone) 9 . după cum urmează: - Euro-container 1. În judeţul Tulcea.1 m 330 432 Container 4 m3 33 333 Autogunoiere 6 19 Autotransportoare 4 4 Tractoare cu remorcă 1 4 Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor . În anul 2007 CL Măcin a achiziţionat containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor de tip hârtie şi PET. În judeţul Galaţi nu există staţii de transfer pentru deşeurile municipale în funcţiune. Container 0. 2009 La nivelul anului 2006 operatorul de salubritate SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Galaţi dispunea de o dotare relativ redusă pentru colectarea selectivă a deşeurilor.Dotarea agenţilor de salubrizare cu echipamente pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere la nivelul anului 2006 a fost următoarea: Număr echipamente pe operator de servicii de Echipamentul de colectare şi transport salubritate (buc) SC RER ECOLOGIC Serviciul Public SERVICE SRL Galaţi Ecosal Galaţi Pubele 120 dm3 57 900 Euro-pubele 240 dm3 238 992 3 Euro-containere 1. Acestea au fost amplasate în zona blocurilor de locuinţe.4 m3 pentru colectare plastic – 11 buc. pentru zona aferentă prezentului PATZ Periurban Brăila. operatorul de servicii de salubritate este Serviciul Public de Gospodărie comunală al Consiliului Local Măcin.1 m3 pentru colectare hârtie-carton – 1 buc.judeţul Galaţi.

6. Acesta a fost aprobat în 2008 este finanţat din fonduri Phare 2005.5.5. mase plastice şi metale şi în mai mică măsură pentru cauciucuri şi acumulatori.C. Brătianu.6. Reciclarea deşeurilor municipale Reciclarea deşeurilor municipale în zona municipiului Brăila se realizează în special pentru hârtie.1 mc 3 x 1. La nivelul judeţului Brăila există doi operatori privaţi care au realizat reciclarea deşeurilor de tip hârtie-carton şi PET. 1. cu termen de funcţionare mai 2010. ponderea cea mai mare în material biodegradabil fiind deţinută de cantităţile de deşeuri colectate în mediul rural.6. Investiţia va deservi oraşul Măcin şi comunele I.5. Pentru oraşul Măcin există un SF cu termen de implementare 2009-2010 care cuprinde şi comune partenere şi care vizează ”Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor menajere din oraşul Măcin şi comunele partenere din judeţul Tulcea”.2. Jijila.1 mc - 5.containerului Macin Hârtie/carton PET Plastic 1100 1100 - 3 x 1. valoarea lui este de 993276 euro.5. 10 .8 - - La nivelul anului 2008 în judeţul Tulcea nu se realiză o colectare separată a deşeurilor organice din deşeurile municipale generate. Proiectul a îmbunătăţit colectarea (autogunoiere).1.5. în zona studiată nu se realizează sortarea deşeurilor municipale.5. Sortarea deşeurilor municipale În prezent. (pubele şi containere noi) şi transportul deşeurilor 1. TRATAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE 1. Carcaliu. Smârdan.

678 (tone) 1.707 2008 Cantitate Cantitate (tone) 1.882. tipul de deşeu prelucrat şi capacitatea instalaţiilor de prelucrare sunt prezentate în tabelul următor: Nr.01.67 654. acumulatori Deşeuri hârtie-carton Deşeuri metalice SC TASTAROM Recycling Deşeuri metalice SC IRICAD SRL Galaţi Company SRL Galaţi SC NEVADA BUTNARU SNC (Com.02 618. 100 tone/an folie 50.67 2.81 618. Smârdan) SC DANUBE Recycling Deşeuri metalice Deşeuri textile 11 2006 Cantitate Cantitate (tone) 1... 2009 În judeţul Galaţi se realizează reciclarea în special a deşeurilor de hârtie-carton.361.67 565.2 TOTAL 2.678 2007 Cantitate Cantitate (tone) 1.90 2. 1 Agentul economic SC TANGO Scraps Recycling Company SRL Galaţi Deşeuri metalice.02 Plastic 108. crt.361.98 colectată valorificată colectată valorificată colectată valorificată Tip deşeu colectat/prelucrat Deşeuri hârtie-carton Deşeuri mase plastice Capacitate instalaţii prelucrare 800 tone/an 1.882.000 tone/an 12. având o capacitate de 200 tone/zi.2009 agentul economic şi-a încetat activitatea.98 (tone) 1.81 2. plastice şi metalice.695.243.000 tone/an 100.81 2.Operatorul SC CELHART DONARIS SRL a realizat reciclarea deşeurilor de hârtiecarton. cu o capacitate de 180 tone/lună.90 Sursa: Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila. 2 3 4 5 DEEE. Operatorul SC ANDTOMI SRL a realizat reciclarea deşeurilor tip PET.2 86.7 108.67 2.7 Sticlă 86.695.81 654. Agenţii economici.500 tone/an 200 tone/lună .707 (tone) 1.243. Cantităţile de deşeuri colectate şi valorificate în judeţul Brăila au fost următoarele: Tip deşeu Hârtie şi carton PET 565.000 tone/an navete PVC. Începând cu 01.

anvelope Deşeuri mase plastice Deşeuri mase plastice Deşeuri hârtie-carton Deşeuri metalice. în zona inclusă în prezentul PATZ nu se realizează compostarea deşeurilor biodegradabile.6 7 Galaţi SC ECOTASTE SRL Galaţi SC REMAT SA Galaţi Deşeuri mase plastice (PET) Deşeuri hârtie-carton Deşeuri mase plastice (PET) Deşeuri metalice. În judeţul Galaţi sunt în derulare mai multe proiecte care prevăd construirea unor staţii de compostare. acumulatori. Compostarea deşeurilor biodegradabile În judeţul Brăila.judeţul Galaţi. 2009 1. DEEE.3. 30 tone/lună 8 9 SC ERSAN IMPEX SRL SC LEGISLAT SRL anvelope Sursa: Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor .5.5. Localizarea Tip instalaţie/activitate Management integrat al deşeurilor urbane solide în municipiul Galaţi şi împrejurimi Galaţi Măsura ISPA 2003 RO16 P PE 027 Componenta B1 prevede construirea unei staţii de compostare a fracţiei verzi Deşeuri municipale Consiliul local Galaţi Tip deşeuri gestionate Partener public 12 .6.

5. Rezultatul compostării va fi folosit la fertilizarea terenurilor din propria gradină. în zona studiată nu se realizează tratarea mecano-biologică a deşeurilor municipale. prin achiziţionarea unor echipamente foarte simple şi necostisitoare.6. Compostarea în propriile gospodării se poate organiza în cazul generării cantităţilor mici si foarte mici de deşeuri biodegradabile. ELIMINAREA DEŞEURILOR Zona municipiului Brăila şi localităţile rurale din zona învecinată sunt deservite de depozitul de deşeuri de la Muchea. la nivelul comunităţii.6. Tratarea mecano-biologică În prezent.4.Judeţul deţine 3 noi unităţi de compostare pentru deşeurile verzi (vegetale). Studiul privind gestionarea deşeurilor în judeţul Tulcea. care realizează compostarea a 12000 t/an deşeu vegetal. 13 .5. Tratarea termică În prezent nu se realizează tratarea termică a deşeurilor municipale. Depozitul de la Muchea are o capacitate care se consideră suficientă pentru acoperirea întregii cantităţi de deşeuri din zona deservită până la nivelul anului 2018.5. în judeţul Tulcea. Pentru deşeurile biodegradabile.5.5. într-un centru zonal.5. 1. nu există staţie de compost prin care să se proceseze deşeurile colectate şi apoi să se realizeze o valorificare a compostului obţinut.5.     1. a scos in evidenţă oportunitatea ca procesul de compostare sa fie organizat : în propriile gospodării. dintre care una în municipiul Galaţi. în cadrul staţiilor de transfer. 1.7.

În tabelul următor sunt prezentate depozitele rurale de deşeuri din judeţul Brăila aferente zonei studiate în prezentul PATZ şi care au avut termen de sistare a activităţii în anul 2009: 14 .500 mc (la sfârşitul anului 2008) Depozitul de la Muchea este deservit de operatorul SC TRACON SRL.668. În judeţul Brăila sunt 142 depozitele de deşeuri în mediul rural.000 mc volum înmagazinat: 325. este în funcţiune din anul 2002 şi prezintă următoarele caracteristici: suprafaţă totală proiectată pentru 4 celule: 18.Depozitul de la Muchea este un depozit conform.800 mc capacitatea primei celule: 434. cu termen de sistare a activităţii în anul 2009.1 ha capacitatea totală (pentru toate cele 4 celule): 1.08 ha suprafaţa primei celule (în funcţiune): 3.

5 0. 26. 20.4 1 0.7 0. 22. Chiscani Com. pe teritoriul administrativ al municipiului Galaţi. crt. 28. 21. 2.25 5 0.5 0. 18. 30. 24.4 3. cu acces din DN 2B. 31.5 0. 13.5 Anul închiderii Gropeni Măraşu Romanu Siliştea Tichileşti Traian Tudor Vladimirescu 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Unirea Vădeni În zona aferentă judeţului Galaţi există un depozit de deşeuri în zona Tirighina. 27. 10. 15 . 33. 32. 23.5 1 0. Suprafaţa depozitului este de 36. Frecăţei Nume amplasament Chiscani Lacu Sărat Vărsătura Frecăţei Agaua Titcov Stoieneşti Cistia Gropeni Măraşu Băndoiu Măgureni Plopi Ţăcău Romanu Oancea Siliştea Cotu Lung Mărtăceşti Muchea Vameşu Tichileşti Albina Traian Căldăruşa Silistraru Urleasca Tudor Vladimirescu Comăneasca Scorţaru Vechi Unirea Valea Cânepii Vădeni Baldovineşti Pietroiu Suprafaţa (ha) 5 2 1 2 1 0. 12. 6. 29. 25.6 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0. 19. 3.5 0. 5. 9. 14. 11. 7. 17.8 0. 16. Unitate administrativă de bază Com. 34.Nr. 15. 1. 35.5 1 1 1 1 1 2. 4.901. 8.5 ha.

care prevăd monitorizarea apei subterane şi a solului. Cantitatea de deşeuri periculoase provenite din gospodăriile populaţiei şi de la agenţii economici mici s-a estimat a fi de cca. DEŞEURI MUNICIPALE PERICULOASE În judeţul Brăila deşeurile periculoase nu sunt colectate separat. ele fiind amestecate cu deşeurile menajere şi deşeurile asimilabile deşeurilor menajere. vopseluri. cerneluri. Cele mai întâlnite deşeuri municipale periculoase (cf. alcali. m3.5. acizi. Conform HG nr. Deşeurile depuse pe aceste suprafeţe sunt de tip animalier. Capacitatea proiectată a depozitului este de 5 mil. pentru teritoriul aflat în judeţul Tulcea există depozitul municipal neconform de la Măcin.5. 966. precum şi împrejmuirea depozitului. având termen de sistare a depozitării anul 2014. În zona de studiu. uleiuri şi grăsimi. sticlă. plastic. adezivi şi răşini care conţin substanţe 16 . 349/2005 ele trebuiesc închise până în iulie 2009. Depozitul de deşeuri de la Tirighina nu este un depozit conform. Raport privind Starea Factorilor de Mediu Tulcea 2008 În mediul rural din judeţul Tulcea satele au depozite neconforme situate în zonele limitrofe drumurilor publice. care este prevăzut a fi închis în anul 2016.99 tone în anul 2005. echipamente scoase din funcţiune şi care conţin clorofluorocarburi. hârtie . Depozitul de la Măcin are autorizaţie de mediu (nr.Operatorul depozitului este Serviciul Public Ecosal Galaţi. metale. Evoluţia cantităţilor (t/an) de deşeuri depozitate pe depozitul neconform Măcin: 2001 Depozit oraş Măcin Sursa: PJGD Tulcea – 2007. pesticide. cu condiţii în vederea închiderii.8. 7368/2006). 10410 2002 10545 2003 10805 2004 858 2005 3990 2008 9321 1. tuburi fluorescente şi alte tipuri de deşeuri care conţin mercur. În zona de analiză aferentă judeţului Tulcea nu sunt depozite de deşeuri de producţie din categoria industriale. fotochimice. biodegradabile şi în cantităţi reduse ambalaje. Aceste deşeuri au fost eliminate pe platformele de depozitare a deşeurilor municipale. HG 856/2002) sunt: solvenţi.

la nivelul zonei studiate în prezentul PATZ se apreciază următoarele cantităţi de deşeuri periculoase eliminate la depozitele de deşeuri municipale: În judeţul Brăila nu se realizează tratarea deşeurilor periculoase. 1. DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE (DEEE) La nivelul municipiului Brăila au fost stabilite două locaţii pentru colectarea echipamentelor electrice şi electronice provenite din deşeuri.6 Buc. detergenţi care conţin substanţe periculoase.5 kg/persoană/an în mediul rural. Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectată în anul 2007 a fost de 6 tone. neexistând instalaţii specifice de tratare. echipamente electrice şi electronice scoase din funcţiune şi care conţin componente periculoase şi lemn cu conţinut de substanţe periculoase. 17 .9.2 60 În judeţul Brăila nu există instalaţii pentru tratarea DEEE. Pe baza indicatorilor statistici de generare din alte ţări europene se consideră o cantitate de deşeuri periculoase din deşeurile municipale de cca. 250 Echipamente informatice şi de telecomunicaţii Aparate de uz casnic de mari dimensiuni Echipamente de larg consum 1. medicamente citotoxice şi citostatice. Prin urmare.25 60 1. Distribuţia pe tipuri de DEEE şi cantităţile aferente sunt prezentate în tabelul următor: Categorie DEEE de Cantitate colectată tone 3.5. baterii şi acumulatori.periculoase.5 kg/persoană/an în mediul urban şi 1. 2.5.

administrat de SC TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY SRL. SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Galaţi.5. În municipiul Galaţi sunt autorizate mai multe puncte de colectare a DEEE încadrate ca puncte de colectare în oraşe cu peste 100.000 locuitori. SC ECOSAL PREST SA. în ambalaje şi recipiente speciale respectând codurile de culori ale ambalajelor conform legislaţiei în vigoare. pe tipuri de deşeuri. Transportul deşeurilor spitaliceşti se face în incinta unităţilor pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor folosind cărucioare speciale sau containere mobile care se igienizează după fiecare utilizare în locul unde sunt descărcate.Municipiul Galaţi are un punct judeţean de colectare a DEEE cu o suprafaţă de 10. în anul 2008 Primăria din zona urbană Măcin Cantităţi colectate Primăria din zona rurală Cantităţi colectate DEEE (kg) 3000 DEEE (kg) 1250 Jijila 1. DEŞEURI GENERATE DE ACTIVITĂŢI MEDICALE Spitalul Orăşenesc Măcin are organizat sistemul de colectare al deşeurilor în mod selectiv.10. 18 . dezinfecţie. La nivelul judeţului Galaţi nu există instalaţii pentru tratarea DEEE.5. pe o durată cât mai scurtă şi într-un spaţiu separat asigurându-se condiţiile de igienă. ventilaţie şi siguranţă. Cantităţile de DEEE colectate în anii 2006-2007 sunt prezentate în tabelul următor: Anul Judeţul Galaţi Cantităţi de DEEE colectate (tone) 2006 2007 8.546 Cantităţi de DEEE colectate în campanii în arealul aferent judeţului Tulcea. Acestea sunt operate de SC TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY SRL. SC REMAT SA.363 m2 cu 4 hale de depozitare şi platforme betonate. Depozitarea temporară a deşeurilor spitaliceşti se realizează funcţie de deşeurile colectate la locul de producere.23 10.

5. a încetat activitatea de incinerare a deşeurilor medicale pentru Spitalul orăşenesc Macin (aviz nr.5. La nivelul anului 2005 au fost generate următoarele cantităţi de nămoluri provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate industriale: Cantitate Staţia de epurare nămol generată (t/an) SC Termoelectrica 0. Termoelectrica SC Marex SA SC Melkart SRL SC Complexul de porci Brăila Penitenciarul Brăila 50 10 1800 90 .Deşeurile spitaliceşti colectate sunt incinerate pe bază de contract prestări servicii de către SC PROD IMPORT CDC Altân Tepe. În conformitate cu măsurile prevăzute pentru implementarea Directivei 2000/76/CE privind incinerarea.6 SA SC Marex SA Braila SC Melkart SRLBraila SC Complexul de porci Brăila Penitenciarul Brăila 19 Societatea prin care Mod de valorificare/eliminare Deshidratare amestec cu var . 2000/RO/16/P/PE/010. 1.eliminare depozit Valorificare teren agricol Eliminat depozit deşeuri Deshidratare şi eliminare pe terenuri agricole Depozit deşeuri s-a făcut eliminarea/valorificar ea S. astfel încât nu există cantităţi de nămoluri generate. Cantitatea de nămol care se estimează după finalizarea investiţiei este de cca. 18/15. instalaţiile neconforme de tratare termică a deşeurilor spitaliceşti periculoase la nivelul judeţului Tulcea.12.2008 pentru încetarea activităţii de incinerare) şi s-a finalizat închiderea instalaţiei neconforme de tratare termică a deşeurilor conform anexa 9 din HG 268/2005. NĂMOLURI PROVENITE DE LA EPURAREA APELOR UZATE Municipiul Brăila nu dispune de staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti.11. În prezent se află în construcţie o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti în municipiul Brăila în cadrul proiectului ISPA nr. 32 mc/zi.C. în anul 2008.

În anul 2006 au fost colectate 654 VSU. În judeţele Brăila. În judeţul Galaţi au fost colectate 399 VSU în anul 2005. iar în anul 2006 un număr de 209 vehicule. La nivel regional în anul 2008 a fost deschisă o instalaţie cu shredder pentru tratarea VSU în municipiul Galaţi. din care au fost tratate doar 199.12. Agentul economic este SC MIORIŢA SRL din municipiul Brăila. Principalul deşeu valorificat a fost cel metalic.5. În anul 2005 au fost colectate şi dezmembrate un număr de 163 vehicule. 20 . iar 270 dintre acestea au fost tratate. aparţinând SC REMAT SCHOLTZ SA Mehedinţi. În judeţul Galaţi nu există instalaţii pentru valorificarea deşeurilor provenite din dezmembrarea VSU. Galaţi şi Tulcea nu există instalaţii de tratare/valorificare/eliminare a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare.5.CS Celhart Donaris SA SC Vegetal Trading SA SA Soroli Cola SC Glubedex SA 295. VEHICULE SCOASE DIN UZ (VSU) În judeţul Brăila la nivelul anului 2006 exista un singur agent economic autorizat pentru colectarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz.5 8000 9 30 Depozit deşeuri Eliminat depozit deşeuri Eliminat teren agricol Valorificat ca furaj pentru animale CS Celhart Donaris SA SC Vegetal Trading SA SA Soroli Cola SC Glubedex SA Sursa: APM Brăila 2005 Municipiul Galaţi nu dispune de staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti şi prin urmare nu generează nămoluri. din Drobeta Turnu Severin. 1.

Semnificative depăşiri comparativ cu anii cu anii precedenţi. acestea fiind faţă de anii precedenţi în scădere. 150 100 50 0 CTSS Tracon CTSS zona ind.5. carbonul organic şi metalele grele.13. conţinutul total de săruri (CTSS).5.1. Conform „Raportului Starea mediului Brăila 2009” solul aflat sub influenţa depozitului ecologic Tracon (Muchea. au fost semnalate în zona platformei industriale Chiscani. comuna Siliștea) prezintă următoarele valori pentru indicatorii de mai sus: concentraţiile medii anuale ale CTSS-ului (conţinutul total de săruri) nu au depăşit valoarea limitei impuse în zona Tracon. CALITATEA SOLULUI CA SUPORT PENTRU DEPOZITAREA DEŞEURILOR Impactul depozitelor de deşeuri menajere asupra solurilor este pus în evidenţă prin analiza indicatorilor principali pentru poluarea solurilor: pH-ul. Chiscani 2009 2007 2005 2005 2006 2007 2008 2009 - valorile medii ale pH au situat solurile în domeniul slab alcalin 21 .

Chiscani 2007 2005 2009 2006 2007 2008 2009 .5 pH Tracon pH zona ind. %) în limitele unui sol nepoluat în majoritatea zonelor monitorizate.determinările metalelor grele indica faptul ca concentraţiile medii anuale pentru anul 2009 nu depăşesc valorile limită din Ordinul 756/97. Chiscani 2005 2007 2009 2005 2006 2007 2008 2009 - valorile medii anuale situează solul din punct de vedere al conţinutului de substanţă organică (Corg.5 7 6. 3 2 1 0 CorgTracon 2005 Corg zona ind.8 7. 22 .

prin patru foraje situate în amonte şi aval de depozitul ecologic Tracon (Muchea) pe linia predominantă de scurgere a apelor freatice.8 din care Slam de 15. conform HG 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării.2009. apele subterane din vecinătatea depozitului Tracon (Muchea) nu sunt poluate. în baza Inventarul siturilor contaminate şi potenţial contaminate la nivelul judeţului Galaţi este redat în tabelul următor (APM Galaţi 2009): 23 . indică încadrarea în valorile limită. sistată din 34.12. Chiscani CMA 2009 2009 Monitorizarea apelor subterane.100 50 0 zincTracon zinc zona ind. În concluzie.5 sunt ocupate de deşeuri la caustizar e 31. În baza inventarierii siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila realizată în anul 2006 a fost identificat depozitul de deşeuri industriale prezentat în tabelul următor: Nume agent economic responsabil SC CELHART DONARIS SA Tipul activităţii generatoare Depozitare deşeuri industriale Suprafaţa contaminată (ha) Tip agent poluant Starea actuală Depozitare începând HG 349/2005.

la care se adaugă si poluarea de către Localizar ea sitului contamin at Tipul de proprietat e asupra terenului Tipul activităţii poluatoar e Natura sursei de poluare Natura poluanţilo r Suprafaţa contamin ata (mp) Observaţii Vârsta poluării Galaţi. Sol: depăşiri ale PI la Depozit de produse petroliere mun. benzen 1930-1940 2. atorului/d etinatorul ui sitului contamin 0 at 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Contamina re confirmata cf BM II: aprox. NEOPER 2. 62 SA Membru OMV Grup 24 . petroliera 1.Numele proprietar ului/ administr Nr.4 ha + poluare difuza a solului in împrejurim i ATIONAL contamina re dovedita analitic (PA) cu risc de poluare pentru balata Cătuşa si zonele adiacente. partea de V. 1 ha-zona contamina ta cu produs liber sau PI THP si la benzen si xilen depăşiri ale PA la THP si la etilbenzen Apa subterana: . inclusiv depozite de deşeuri metalurgic e depozitare deşeuri periculoas e metale grele hidrohalda -2001 iaz tehnologic -1974 0.5 hasuprafaţa totala a sitului. pierderi accidental e din rezervoare si conducte hidrocarbu ri: TPH. str. Galaţi.1 ha. Cr. proprietate i comerciale si servicii inclusiv depozitari deşeuri in ind. 27 Galaţi/SC Basarabiei privata PETROM nr. xilen. 32 Hidrohald a de deşeuri periculoa se/SC Arcelor Mittal SA Intravilan mun.1 proba cu depăşiri ale limitei olandeze PI la etilbenzen si xilen. lângă balta Cătuşa proprietate privata activităţi industriale.

Cr. 33 zgura/SC Arcelor Mittal SA mun.Numele proprietar ului/ administr Nr. pe platforma combinatul ui siderurgic proprietate privata activităţi industriale. Galaţi. atorului/d etinatorul ui sitului contamin 0 at 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Localizar ea sitului contamin at Tipul de proprietat e asupra terenului Tipul activităţii poluatoar e Natura sursei de poluare Natura poluanţilo r Suprafaţa contamin ata (mp) Observaţii Vârsta poluării combinat contamina re dovedita in partea de V a Halda de 3. inclusiv depozite de deşeuri metalurgic e depozitare deşeuri nepericulo ase metale grele 1968 110 ha analitic (PA) a solului cu metale grele (Mn) si potenţială a apelor subterane si de suprafaţă 25 .

14. fapt ce conduce la inhibarea procesului de descompunere în depozitele de deşeuri şi a celui de tratare a levigatului întârzieri în implementarea proiectelor de gestiune a deşeurilor cu finanţări din programe europene grad redus de colectare selectivă pentru deşeurile reciclabile In raport cu obiectivul general: Dezvoltarea unui sistem de managementul eficient al deşeurilor municipale în mediul urban şi rural Se propun următoarele priorităţi: Îmbunătăţirea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate Creşterea gradului de tratare şi valorificare a deşeurilor Asigurarea unei depozitări a deşeurilor fără riscuri pentru populaţie şi pentru mediu.5. în tot judeţul Brăila fiind doar un singur agent economic care colectează deşeurile în vederea reciclării infrastructura de transport deşeuri cuprinde echipamente vechi şi uzate depozitarea deşeurilor toxice şi periculoase provenite de la gospodării la depozitele municipale. DISFUNCŢIONALITĂŢI Principalele disfuncţionalităţi ale sistemului de gestiune a deşeurilor din zona studiată în prezentul PATZ Periurban Brăila sunt: grad redus de deservire în zona rurală lipsa tratării deşeurilor biodegradabile.0 ha. 1. din inventarul terenurilor afectate de activitatea de depozitare a deşeurilor municipale (conform Raport privind Starea Factorilor de Mediu Tulcea 2008) reiese că depozitul de deşeuri municipale din oraşul Măcin generează o suprafaţa contaminată de 2.5.Pentru zona aferentă judeţului Tulcea. 26 . iar substanţele poluante sunt cele rezultate din procesul de descompunere a deşeurilor. care sunt depozitate în comun la depozitele de la Muchea şi de la Tirighina grad scăzut de reciclare.