You are on page 1of 49

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah BAB 1: SEJARAH DAN KITA 1.

• • • Fosil Artifak Surat

Tingkatan 1

Maklumat di atas merujuk kepada A B C D 2. Sumber asli Sumber kedua Sumber pertama Sumber sekunder

Antara berikut yang manakah merupakan ciri sumber pertama? I II III IV A B C D Ditulis oleh pengkaji Sejarah Sumber yang diolah Sumber bersifat asli Belum ditafsir I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3.

Berdasarkan penyataan di atas, tokoh X ialah A B C D 4. Socrates Herodotus Ibn Khaldun Tun Sri Lanang

Di antara berikut yang manakah merupakan contoh sumber kedua atau sekunder? I II III IV A B C D Buku Majalah Diari Surat I dan II I dan IV II dan III III dan IV

1

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 5. Kaedah sejarah yang berkait rapat dengan tradisi sastera rakyat ialah A B C D 6. Kaedah lisan Kaedah bertulis Kaedah cari gali Kaedah Arkeologi Kulit kayu Dinding gua Gading Senarai di atas berkaitan dengan A B C D 7. Kaedah Lisan Kaedah Bertulis Kaedah Tafsiran Kaedah Arkeologi

Tingkatan 1

Apakah faktor yang menyebabkan mata pelajaran Sejarah diberi penekanan dalam sistem persekolahan di negara kita? A B C D Menjadi pelajar cemerlang Menghayati budaya bangsa Memupuk sifat tanggungjawab Memupuk semangat cinta akan tanah air

8.

Antara yang berikut, manakah merupakan sumber yang bersifat asli dan belum ditafsir? A Majalah B Dokumentari C Batu Bersurat D Laporan Tahunan

9.

Antara berikut manakah sumber sejarah yang diperolehi melalui kaedah arkeologi ? I Fosil II Jurnal III Manuskrip IV Batu bersurat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
• • • Fosil Artifak Batu bersurat

10.

Senarai di atas merujuk kepada sumber pertama Kesimpulan yang dapat dibuat sumber pertama merupakan I sumber yang sahih II sumber yang dicetak III sumber yang telah diolah 2

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah IV A B C D sumber yang belum ditafsir I dan II I dan IV II dan III III dan IV
• • • • Fosil Artifak Surat peribadi Fail rasmi jabatan

Tingkatan 1

11.

Maklumat di atas merujuk kepada sumber primer. Sumber primer merupakan I sumber yang asli II sumber yang belum diolah III sumber yang sudah diolah IV sumber yang ditulis oleh sejarahwan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
Kaedah pengkajian sejarah

• • •

Lakaran pada dinding gua Batu bersurat Catatan pada kulit kayu

12.

Apakah kaedah pengkajian sejarah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada bahan di atas ? A Kaedah lisan B Kaedah lakaran C Kaedah bertulis D Kaedah catatan
Kaedah pengkajian sejarah

Kaedah arkeologi

Kaedah X

Kaeadah bertulis

Ms : 10

13.

Apakah kelemahan kaedah X ? I Mudah didapati II Senang ditokok tambah III Mempunyai unsur mitos dan lagenda IV Tidak dikaji oleh sejarawan sebelumnya A I dan II B I dan IV C II dan III 3

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah D III dan IV

Tingkatan 1

BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH 1. Alat batu adalah peralatan utama Memungut hasil hutan Memburu binatang Berpindah randah Senarai di atas berkaitan dengan zaman A B C D 6. Logam Neolotik Paleolitik Mesolitik

Penemuan penting di Gua Gunung Runtuh di Perak pada tahun 1990 Penemuan penting yang disebut dalam penyataan di atas merujuk kepada? A B C D Alatan batu Rangka manusia Mangkuk tembikar Perkakas memasak

7.

Apakah alatan masyarakat Paleolitik yang ditemui di Malaysia? I II III IV A B C D Gelang Tembikar Alat penetak Kapak genggam I dan II I dan IV II dan III III dan IV

8.

Di antara berikut yang manakah merupakan tapak masyarakat Paleolitik di Malaysia? I II III IV A B C D Bukit Tengkorak Bukit Bunuh Tingkayu Gua Cha I dan II I dan IV II dan III III dan IV 4

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

9.

…..merupakan zaman perkembangan teknologi batu kepada tembikar Penyataan diatas merujuk kepada zaman A B C D Logam Neolitik Paleolitik Mesolitik

10.

Ciri-ciri zaman X Berdagang secara tukar barang Bercucuk tanam Wujud sistem bermasyarakat Penyataan di atas merujuk kepada zaman A B C D Logam Neolitik Paleolitik Mesolitik

11. Apakah alatan batu yang digunakan oleh masyarakat Neolitik? A B C D Pisau dan kapak Kapak genggam Kapak dan beliung Beliung dan pemukul kulit kayu

12. Di antara berikut yang manakah merupakan petempatan masyarakat Neolitik di Malaysia? I II III IV A B C D Gua Cha Bukit Tengkorak Tingkayu Gua Niah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

5

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1
s : 21

10

Maklumat di atas merujuk lokasi zaman Prasejarah. Zaman tersebut ialah zaman A Logam B Neolitik C Mesolitik D Paleolitik

Apakah kegiatan utama masyarakatpada zaman Paleolitik? I berburu II memungut hasil hutan III bercucuk tanam IV menternak binatang A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 16 Antara berikut yang manakah merupakan kawasan penempatan orang zaman Neolitik I Gua Niah, Serawak II Gua Cha, Kelantan III Bukit Tengkorak IV Gua Harimau, Perak A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Zaman Paleolitik Neolitik Logam

Teknologi Batu X Gangsa dan besi

17 Kemajuan teknologi masyarakat Zaman Prasejarah turut berkembang. Apakah teknologi yang diwakili oleh X A kayu B kuprum C tembikar D Plastik 18. Manusia Perak Penyataan di atas merujuk kepada A Bukti Zaman Mesolitik B Penemuan Zaman Paleolitik C Bukti petempatan Zaman Logam 6

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah D Kemajuan penyelidikan Arkeologi 19. Alatan dan perkakas masyarakat Zaman Neolitik diperbuat daripada A B C D Batu Besi Gangsa Tanah liat

Tingkatan 1

20. Apakah kegiatan utama yang dijalankan oleh masyarakat Zaman Neolitik? I II III IV A B C D Kalung Berdagang Mengutip pucuk daun Membuat peralatan logam I dan II I dan IV II dan III III dan IV

21. I II III IV

Zaman Prasejarah Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Zaman Paleolitik

Teknologi Batu Tembikar Batu Tembikar

Pilih pasangan Zaman Prasejarah dan teknologi yang betul. A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV
Ms : 26-27

22 Maklumat di atas merujuk kepada masyarakat di A Gua Cha, Kelantan B Bukit Tengkorak, Sabah C Kota Tampan, Perak D Changkat Menteri, Perak.

7

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 1.

Senarai di atas berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara. X ialah? A B C D 2. • • Kerajaan maritim Kerajaan empayar Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan berasaskan pertanian

Angkor X

Senarai di atas merujuk kepada contoh kerajaan Agraria. X ialah ..... A B C D 3. • • • • Funan Champa Srivijaya Kedah Tua

Champa Majapahit Kedah Tua X

X dalam senarai di atas ialah ..... A B C D 4. Funan Angkor Dvravati Srivijaya

• Champa • Majapahit • Kedah Tua • X Senarai di atas merujuk kepada kerajaan A Agraria B Maritim C Naungan 8

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah D Empayar 5. Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri kerajaan Agraria? I II III IV A B C D 6. Membaiki kapal Pusat perdagangan Terletak di lembangan sungai Menjalankan kegiatan bercucuk tanam I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Tingkatan 1

Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan maritim? I II III IV A B C D Terletak di persisiran pantai Kegiatan berkaitan kelautan Menjalankan pertanian pindah Memungut hasil hutan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

7.

Empangan memainkan peranan penting dalam menjamin kemajuan kerajaan agraria. Apakah kepentingan empangan kepada masyarakat agraria? A B C D Memajukan pertanian Menjamin pertambahan penduduk Menunjukkan kemahiran teknologi Menunjukkan kekuatan pemerintah

8.

Apakah kepentingan baray kepada kerajaan Angkor A B C D Untuk tujuan pertanian Memajukan sektor perikanan Memajukan pembuatan kapal Menjamin perkembangan perdagangan

9.

Apakah kegiatan utama penduduk kerajaan maritim? A B C D Perikanan Pelayaran Perdagangan Membina kapal 9

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

10.

Tasik Tonle Sap Apakah kepentingan maklumat di atas kepada kerajaan Angkor? A B C D Pelabuhan utama Sumber makanan Memajukan perdagangan Saliran untuk kegiatan pertanian

11. Masyarakat Maritim mahir menbuat kapal dan menguasai ilmu pelayaran Apakah yang membuktikan penyataan di atas? A B C D Mempunyai empayar yang luas Belayar hingga ke Afrika Timur Berperanan sebagai pelabuhan utama Berjaya belayar sampai ke benua Eropah

12. Di antara berikut yang manakah merupakan barangan yang dikumpulkan oleh kerajaan maritim daripada kawasan pedalaman dan pulau-pulau yang terletak di sekitarnya? I II III IV A B C D Rempah ratus Ubat-ubatan Sutera Manik I dan II I dan IV II dan III III dan IV

13. Kerajaan X • Diasaskan pada sekitar tahun 192 Masihi oleh Chu-Lien • Rajanya dipengaruhi oleh agama hindu Kerajaan X ialah A B C D Funan Chih-Tu Champa Srivijaya

10

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 14. Kerajaan X • Diasaskan pada sekitar tahun 192 Masihi oleh Chu-Lien • Rajanya dipengaruhi oleh agama hindu Pelabuhan terkenal kerajaan X ialah A B C D Oc-Eo Kataha Inderapura Lembah Bujang

Tingkatan 1

15. Di antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri kerajaan Chih-Tu? I II III IV A B C D Raja berkuasa mutlak Diasaskan oleh Raja Guatama Dipengaruhi oleh agama Buddha Dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Majapahit I dan II I dan IV II dan III III dan IV

16. Kerajaan X • Diasaskan pada abad ketujuh Masihi • Berpusat di Palembang • Raja dianggap sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di pulau Berdasarkan maklumat di atas kerajaan X ialah A B C D Champa Srivijaya Majapahit Kedah Tua

17. Batu bersurat bertarikh 683 masihi telah dijumpai di Telaga Batu Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada catatan pada batu bersurat tersebut? A B C D Srivijaya adalah pusat perdagangan yang unggul Terdapat tiga bahagian pentadbiran di Srivijaya Srivijaya menguasai Selat Melaka dan Selat Sunda Srivijaya mencapai zaman kegemilangan pada tarikh tersebut

11

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 18. • • • • Kerajaan awal yang terkenal di Semenanjung Tanah Melayu Dikenali sebagai Kataha Diasaskan pada kurun kelima masihi Dipengaruhi oleh agama Buddha dan diikuti agama Hindu

Tingkatan 1

Maklumat di atas berkaitan dengan kerajaan Kedah Tua. Apakah bukti yang menunjukkan bahawa terdapat pengaruh agama Buddha dan Hindu dalam kerajaan ini A B C D Raja berkuasa mutlak Candi di Lembah Bujang Raja dianggap sebagai devaraja Bahasa Sanskrit adalah bahasa rasmi

19. Penemuan duit perak pada zaman pemerintahan Sultan al-Mutawakil membuktikan bahawa A B C D Sistem ekonomi yang kukuh Sistem tukar barang tidak wujud Sistem mata wang telah diperkenalkan Lembah Bujang menjadi pelabuhan entrepot

20. Hayam Wuruk Patih Gajah Mada Kedua-dua tokoh di atas memberi sumbangan besar terhadap sebuah kerajaan awal di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut ialah A B C D Champa Srivijaya Majapahit Kedah Tua

12

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

BAB 4: PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 1. Pada akhir abad ke-14, Parameswara dan pengikutnya telah berundur ke Temasik.Mengapakah Parameswara bertindak demikian? A B C D 2. Masalah perebutan takhta Ingin mencari kerajaan baru Untuk meluaskan empayar Srivijaya Untuk mengelakkan serangan Majapahit

Apakah peristiwa yang menyebabkan Majapahit ingin menyerang Palembang? A B C D Palembang ditawan oleh Srivijaya Putera raja Majapahit telah dibunuh Palembang menyerang sekutu Majapahit Cuba membebaskan diri daripada penguasaan Majapahit

3.

Semasa berada di Temasik, Parameswara telah membunuh Temagi. Kenapa Parameswara berbuat demikian? A B C D Temagi adalah wakil Siam Temagi merampas takhta Srivijaya Temagi enggan mengiktiraf Parameswara Parameswara ingin menjadi pemerintah Temasik

4.

Asal usul nama Melaka dikaitkan dengan pokok yang dikenali sebagai Amalaka dalam mitos Hindu. Apakah keistimewaan pokok tersebut? I II III IV A B C D Pokok pertama yang tumbuh di alam semesta Dikaitkan dengan asal-usul agama Hindu Tempat kediaman Sidharta Gautama Buahnya ada unsur majis I dan II I dan IV II dan III III dan IV

13

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

5.

Asal-usul nama Melaka dikaitkan dengan I II III IV A B C D Pokok Api-api Orang Laut Mitos Hindu I dan II I dan IV II dan III III dan IV

6.

Salah satu istilah yang dikaitkan degan nama Melaka ialah perkataan Arab ‘Mulaqah’ yang bermaksud A B C D pohon salasilah pertemuan perniagaan

7.

Mengapa Parameswara dan pengikutnya telah berpindah meninggalkan Temasik? A B C D Dijemput oleh orang laut Ingin mengasaskan Kerajaan Melaka Ingin mencari kerajaan yang lebih sesuai Untuk mengelakkan serangan Siam dan Majapahit

8.

Siapakah penduduk asal Melaka? I II III IV A B C D Orang Laut Orang Melayu Orang Darat Pedagang asing I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9.

Apakah yang menyebabkan Parameswara yakin bahawa perkampungan nelayan yang disinggahinya boleh berkembang maju? I Bergunung 14

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah II Berhampiran laut III Bekalan air bersih IV Naungan kerajaan China A I dan II

Tingkatan 1

B I dan IV C II dan III D III dan IV 10. Pokok bakau Api-api Apakah kepentingan senarai di atas terhadap perkembangan Melaka? I II III IV A B C D Menahan pantai serta tebing daripada hakisan air Benteng pertahanan Sumber ekonomi Membina kapal I dan II I dan IV II dan III III dan IV

11. Di antara berikut yang manakah merupakan langkah yang diambil oleh Parameswara untuk membangunkan Melaka? I II III IV A B C D Menyusun pentadbiran yang teratur Menjalinkan hubungan diplomatik Meminta bantuan orang Melayu Mewujudkan sistem cukai I dan II I dan IV II dan III III dan IV

12. Bentara Biduanda kecil Senarai di atas berkaitan dengan A B C D Pembesar di Melaka Sistem cukai di Melaka Kemudahan di pelabuhan Sistem mata wang di Melaka 15

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 13. Hubungan Melaka-China Apakah kesan terpenting hubungan tersebut kepada Melaka? A B C D Melaka menjadi kuat Perdagangan semakin maju Melaka membina emapayar Melaka terselamat daripada ancaman

Tingkatan 1

14. Parameswara telah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam. Langkah ini bertujuan untuk A B C D Mengelakkan serangan Memajukan perdagangan Mendapat barang dagangan Mendapatkan bekalan makanan

15. Parameswara telah mendapatkan bantuan Orang Laut untuk menjaga keselamatan Melaka. Bagaimana mereka dapat membantu Parameswara? I II III IV A B C D Bekerjasama Pedagang yang kaya Mahir selok-belok Selat Melaka Mempunyai ciri-ciri kepahlawanan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

16. Kerajaan China telah mengurniakan payung kuning,cap mohor dan sepersalinan kepada Melaka. Apakah kepentingan tindakan ini? A B C D Kerajaan Melaka diiktiraf Melaka bebas daripada ancaman Melaka menjadi pusat perdagangan Hubungan diplomatik mula dijalinkan

17. Dalam usaha memajukan kegiatan perdagangan di Melaka, Parameswara telah menyediakan banyak kemudahan. Apakah antara kemudahan yang disediakan? I II III IV Membaiki kapal Bekalan air bersih Tukaran matawang Mengadakan pasar terbuka

A I dan II 16

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah B I dan IV C II dan III D III dan IV

Tingkatan 1

18. …..rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohon…. Sejarah Melayu Perumpamaan di atas dapat dikaitkan dengan A B C D Peranan rakyat Adat resam Melaka Ikatan konsep daulat Sistem pemerintahan Melaka

19. Rakyat telah memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan Melaka. Apakah sumbangan Orang Asli? A B C D Menjadi tukang batu Menjadi tenaga kerah Menjamin keselamatan Membekalkan hasil hutan

20. …..dilantik memegang jawatan pembesar seperti hulubalang dan biduanda. Pernyataan di atas berkaitan dengan A B C D Orang Asli Orang Laut Orang Melayu Kaum Kerabat

17

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA 1. Salah satu faktor yang menyebabkan kegemilangan Melaka ialah sistem pentadbiran yang diamalkan. Apakah bentuk pemerintahan yang telah diamalkan? A B C D 2. Sistem Beraja Sistem Bergilir Sistem Kesultanan Sistem Pembesar Empat Lipatan

Sultan menerajui pemerintahan di Melaka. Antara berikut yang manakah merupakan peranan Sultan? I II III IV A B C D Ketua hakim Mengetuai urusetia istana Mengetuai angkatan tentera Mengetuai hubungan diplomatik I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3.

Berdasarkan struktur pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Siapakah yang mengetuai angkatan laut.? A B C D Sultan Bendahara Laksamana Penghulu Bendahari

4.

Struktur Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka Bendahara Penghulu Bendahari X Laksamana Berdasarkan senarai di atas. Apakah peranan X ? A Hakim di darat B Ketua syahbandar 18

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah C Mengetuai utusan D Mengetuai angkatan tentera 5. Pembesar X • merupakan jawatan yang diwujudkan oleh Parameswara • pemungut hasil atau ufti • ketua urusetia istana Berdasarkan senarai di atas, X ialah ? A B C D 6. Laksamana Syahbandar Temenggung Penghulu Bendahari

Tingkatan 1

Sultan telah memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah, sungai atau pulau. Kawasan pentadbiran pembesar tersebut dipanggil A B C D Kawasan tadbiran Kawasan anugerah Kawasan pegangan Kawasan pemakanan

7.

Sultan telah memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah, sungai atau pulau. Apakah faktor utama yang mendorong sultan memberikan kuasa kepada pembesar? A B C D Meningkatkan hasil Mengukuhkan kuasa Meningkatkan sokongan Memantapkan pemerintahan

8.

Pembesar di kawasan jajahan dan daerah diberi kuasa memungut cukai. Kawasan memungut cukai ini dipanggil A B C D Kawasan cukai Kawasan kuasa Kawasan jajahan Kawasan pemakanan Pembesar Bendahara Laksamana Kawasan Pegangan Muar dan Bentan X 19

9.

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah Berdasarkan jadual di atas kawasan pegangan X ialah A B C D Kampar Temasik Sungai Raya Sening Ujung

Tingkatan 1

10. ….maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekalannya datang ke Melaka; terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu….. Sejarah Melayu Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada petikan di atas? A B C D Pentadbiran Melaka yang mantap Kekayaan Melaka yang tiada tandingan Bandar Melaka terkenal di seluruh dunia Kegemilangan Melaka dalam bidang perdagangan

11. Apakah faktor-faktor yang mendorong pedagang dari seluruh dunia datang berdagang ke Melaka? I II III IV A B C D Ramai penduduk Pengecualian cukai Kedudukan yang strategik Terlindung daripada tiupan angin I dan II I dan IV II dan III III dan IV

12. Bagi memastikan perdagangan berjalan lancar, kerajaan Melaka telah mewujudkan jawatan Syahbandar. Apakah tugas-tugasnya? I II III IV A B C D Menguruskan cukai Menguruskan gudang Menjaga keselamatan Melaka Pengawal peribadi raja dan kerabat I dan II I dan IV II dan III III dan IV

13. Sistem cukai yang diamalkan di Melaka dikenali sebagai A Cukai Barangan 20

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah B Cukai pelabuhan C Cukai perdagangan D Cukai berkeutamaan

Tingkatan 1

14. Sistem cukai yang diamalkan di Melaka adalah berbeza-beza. Apakah perkara yang menentukan kadar cukai yang dikenakan ke atas pedagang? A B C D Agama Matawang Tempat asal Barang dagangan

15. Apakah sumbangan Orang Laut ke atas perkembangan Melaka? A B C D Menguruskan percukaian Menjaga gudang dan pasar Melicinkan urusan perdagangan Menjamin keselamatan perairan Melaka

16. Pemerintah Melaka telah menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entrepot. Bagaimanakah pelabuhan Melaka berbeza dengan pelabuhan lain di rantau ini? A B C D Dikunjungi pedagang dari seluruh dunia Memperdagangkan barangan dari Timur dan Barat Mempunyai sistem pencukaian yang sistematik dan adil Melantik empat orang Syahbandar menguruskan pelabuhan

17. Kewibaan dan kecekapan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka tidak dapat dipertikaikan. Apakah yang membuktikan kesetiaan beliau kepada Sultan? A B C D 18. Menghalang serangan Siam Sanggup melepaskan jawatan Bendahara Tidak menuntut bela atas kematian Tun Besar Tidak berundur ketika Siam menyerang Melaka SIAK KAMPAR

Apakah persamaan kedua-dua kerajaan yang tersenarai di atas? A B C D Menghantar ufti ke Melaka Pusat perdagangan entrepot Mempunyai taraf yang sama dengan Melaka Hubungan dengan Melaka terjalin melalui perkahwinan

19. Bagaimanakah perkembangan Islam telah memberikan kesan terhadap pentadbiran Melaka? 21

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah I II III IV A B C D Tulisan rumi diperkenalkan Sistem beraja mula diamalkan Gelaran Sultan diperkenalkan Ulama berperanan dalam pentadbiran I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Tingkatan 1

20. Dasar peluasan kuasa yang dijalankan telah memberikan beberapa kesan yang penting terhadap kerajaan Melaka. Apakah kesan-kesan tersebut? I II III IV A B C D Menerima ufti Mengembangkan ajaran Islam Mengasaskan institusi kesultanan Penggunaan sistem matawang I dan II I dan IV II dan III III dan IV

22

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA 1. Apakah sebab utama yang menyebabkan pelantikan Tun Mutahir tidak disenangi oleh para pembesar Melayu? A B C D 2. Beliau terlalu berkuasa Beliau tidak berwibawa Beliau terlalu tua dan uzur Beliau berketurunan India-Muslim pembesar

Bendahara Tun Perak telah diganti oleh Tun Mutahir. Kenapakah tempatan tidak berpuas hati dengan pentadbiran Tun Mutahir? A B C D Tun Mutahir kurang berwibawa Tun Mutahir bersikap pilih kasih Tun Mutahir memonopoli ekonomi Tun Mutahir kurang berpengalaman

3.

Sultan Mahmud telah menjatuhkan hukuman ke atas Tun Mutahir dan keluarganya. Kenapa Sultan bertindak demikian? A B C D Tun Mutahir belot Tun Mutahir difitnah Tun Mutahir menderhaka Tun Mutahir menerima rasuah

4.

Pemerintahan Melaka sangat lemah di bawah Sultan Ahmad Shah dan Bendahara Tun Pepatih Pernyataan di atas berkaitan dengan keadaan pemerintahan di Melaka di bawah kedua-dua pemimpin tersebut. Apakah kesannya? A B C D Melaka diancam oleh Acheh Melaka kehilangan tanah jajahan Melaka mengalami masalah ekonomi Amalan rasuah dan fitnah-memfitnah berleluasa

5.

Selepas kematian Bendahara Tun Perak, pedagang kurang mengunjungi pelabuhan Melaka. Apakah punca utama keadaan ini? A B C D Kadar cukai yang tinggi Ancaman lanun dan kuasa asing Pelabuhan Melaka tidak selamat Pelabuhan Melaka tidak strategik 23

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

6.

Apakah kesan terpenting pelantikan Bendahara Tun Mutahir oleh Sultan Mahmud Syah? A B C D Melaka diancam oleh Portugis Empayar Melaka semakin luas Menimbulkan masalah perpaduan Melaka semakin maju dan makmur

7.

Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Syah wujud persaingan antara orang Melayu dan orang India Muslim. Apakah yang menimbulkan persaingan ini? A B C D Ancaman Portugis Kemerosotan Melaka Pemberontakan rakyat Mengukuhkan pengaruh

8.

Kelemahan askar Melaka merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan Melaka. Apakah kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan? I II III IV A B C D Askar yang tidak terlatih Tidak mempunyai senapang dan meriam Askar upahan Melaka dari Jawa telah melarikan diri Angkatan perang Melaka tidak mempunyai struktur lengkap I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9.

Apakah peristiwa-peristiwa yang telah menjejaskan keutuhan Melaka dari segi pentadbiran dan perdagangan? I II III IV A B C D Pelantikan Tun Mutahir Persaingan pembesar Serangan Portugis Amalan rasuah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

10. • • •

Gospel Gold Glory 24

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah Slogan di atas digunakan oleh Putera Henry untuk A B C D Menjelajah ke timur Meluaskan pengaruhnya Menghapuskan kerajaan Islam Menguasai perdagangan rempah

Tingkatan 1

11. Tokoh X • Telah belayar dan sampai di India pada tahun 1498 Siapakah tokoh X? A B C D Putera Henry Vasco da Gama Lopez de Sequeira Bartholomew Diaz

12. Salah satu sebab yang mendorong penjelajahan orang Portugis ke Timur ialah faktor agama. Di antara berikut yang manakah berkaitan dengan faktor tersebut? I II III IV A B C D Keinginan meneruskan Perang Salib Menghancurkan kerajaan Islam di Timur Membentuk masyarakat yang bertamadun Tanggungjawab menyebarkan tamadun I dan II I dan IV II dan III III dan IV

13. Kenapakah Portugis berhasrat untuk menguasai Selat Melaka yang berperanan sebagai jalan utama perdagangan? A B C D Mengawal ancaman lanun Menjamin keselamatan Melaka Memonopoli perdagangan rempah Menguasai kerajaan di Kepulauan Melayu

14. Pada awalnya Sultan telah menyambut baik Lopez de Sequeira dan rombongannya. Mengapakah baginda kemudiannya mengarahkan supaya orang Portugis ditangkap? A B C D Mereka tidak menghadap sultan Mereka tidak menghormati peraturan di Melaka Mahu bersikap berwaspada dengan orang asing Mendapat maklumat bahawa mereka ingin menguasai perdagangan 25

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

15. Apakah tindakan yang diambil oleh Portugis apabila mendapat berita tentang tindakan Sultan Mahmud Shah menangkap rombongan orang Portugis? A B C D Menghantar angkatan tentera laut Membuat pakatan dengan Acheh Menangkap Sultan serta pembesar Melaka Menghantar rombongan mencari perdamaian

16. Sebaik sahaja tiba di Melaka, Alfonso de Albuquerque telah membuat beberapa tuntutan kepada Sultan Mahmud Shah. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang dituntut oleh Alfonso de Albuquerque? I II III IV A B C D Meminta ganti rugi Mendirikan kubu di Melaka Pembebasan tawanan perang Menuntut Sultan Mahmud turun takhta I dan II I dan IV II dan III III dan IV

17. Sebaik sahaja tiba di Melaka, Alfonso de Albuquerque telah membuat beberapa tuntutan kepada Sultan Mahmud Shah. Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Mahmud Shah terhadap tuntutantuntutan tersebut ? A B C D Menolak semua tuntutan tersebut Cuba berunding dengan pihak Portugis Meminta bantuan kerajaan Melayu yang lain Meminta supaya kedaulatan Melaka dihormati

18. Apakah kesan terpenting tindakan yang diambil oleh Sultan Mahmud Shah untuk menangkap orang Portugis? A B C D Sultan berundur Portugis mengalah Perdamaian dicapai Melaka telah diserang

19. Semasa Portugis menyerang Melaka, semangat perjuangan askar Melaka membara. Apakah faktor utama yang mendorong semangat mereka? A Dijanjikan ganjaran yang lumayan B Kisah Hikayat Muhammad Ali Hanafiah 26

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah C Rakyat bersatu hati menentang Portugis D Sultan Ahmad turut-serta menentang Portugis

Tingkatan 1

20. Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Mahmud Shah sebaik sahaja Melaka ditawan oleh Portugis? A B C D Berdamai dengan Portugis Baginda berundur ke Muar Mengasaskan kerajaan di Johor Menubuhkan kerajaan di Pahang

21. Melaka telah dikuasai oleh Portugis pada bulan Ogos 1521. Apakah faktor yang menyebabkan kejatuhan Melaka? I II III IV A B C D Kelemahan pentadbiran Kelemahan teknologi peperangan Kelemahan pertahanan sempadan Keenganan Sultan Mahmud menerima tuntutan Portugis I dan II I dan IV II dan III III dan IV

27

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 1. Carta di atas berkaitan dengan A B C D 2. X dalam carta di atas ialah A B C D 3. Melaka Pahang Temasik Palembang Pusat perdagangan utama di Kepulauan Melayu Pusat Pentadbiran Johor selepas kejatuhan Melaka Pusat penyebaran dan pengajian Islam di Kepulauan Melayu Pergerakan Sultan Mahmud apabila berundur dari Melaka

Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Mahmud semasa baginda berada berada di Bentan? A B C D Mengasaskan Kesultanan Johor Mengumpulkan kekuatan tentera Membentuk pemerintahan yang teratur Berusaha menjadikan Bentan sebagai pelabuhan Kampar Klang Rembau Sungai Ujong

4.

• • • •

Jadual di atas merupakan antara kerajaan-kerajan di Kepulauan Melayu. Apakah persamaan kerajaan-kerajaan yang tersenarai di atas? A B C D 5. Berperanan sebagai pusat pentadbiran Pusat perdagangan di Kepulauan Melayu Berperanan sebagai pusat penyebaran Islam Menyatakan taat setia kepada Sultan Mahmud Shah

Pada tahun 1952, Portugis telah menyerang Bentan. Apakah tujuan Portugis melancarkan serangan tersebut? A Menawan Bentan B Meluaskan wilayah jajahan 28

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah C Mengalahkan Sultan Mahmud D Melumpuhkan perdagangan di Bentan 6. Apakah tujuan utama Sultan Alauddin Riayat Shah II membina Kota Kara? A B C D 7. Mengelakkan ancaman lanun Menjamin keselamatan Pekan Tua Menjamin perkembangan ekonomi Menamatkan pemberontakan pembesar

Tingkatan 1

Sultan Allauddin Riayat Shah II telah mengambil beberapa langkah untuk mengukuhkan kuasanya. Apakah yang dilakukan oleh baginda untuk tujuan tersebut? A B C D Membentuk angkatan tentera Memecat pembesar yang belot Menguasai jajahan takluk Melaka Memperkenalkan pelbagai jenis cukai

8.

Kerajaan Johor mempunyai jajahan takluk yang luas. Apakah sumbangan jajahan takluk kepada kerajaan Johor? A B C D Menghantar bunga emas Menjadi pelabuhan utama Menghantar askar ke Johor Menjadi pelabuhan persinggahan

9.

Pusat pentadbiran kerajaan Johor sering berubah-ubah pada abad ke 16 dan 17. Apakah rasionalnya tindakan ini? A B C D Ancaman lanun Perang saudara Mempertahankan diri Perpindahan penduduk Kota Tinggi Batu Sawar Makam Tauhid

10 . • • •

Senarai di atas merujuk kepada A B C D Jajahan Takluk Johor Kubu pertahanan Johor Ibu negeri kerajaan Johor Pusat perdagangan utama

11. Pada bulan Jun 1551, angkatan perang Johor telah bergabung dengan angkatan perang Perak, Pahang dan Japara(Jawa). Apakah faktor terpenting yang menyebabkan tindakan di atas? 29

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah A B C D Johor menghadapi perang saudara Usaha Johor untuk menguasai semula Melaka Empayar Johor semakin luas dan berpengaruh Kerajaan Melayu bersatu di bawah naungan Kesultanan Johor

Tingkatan 1

12. Tun Sri Lanang Laksamana Tun Abdul Jamil Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas terhadap kerajaan Johor? A B C D 13. Menghasilkan karya kesusasteraan Berusaha menawan semula Melaka Pernah memegang jawatan Bendahara Berperanan meluaskan jajahan takhluk Johor

Rajah di atas berkaitan dengan Perang Tiga Segi. Apakah punca persaingan di antara kuasa-kuasa di atas? A B C D 14. Untuk menguasai Melaka Untuk meluaskan tanah jajahan Untuk menguasai Selat Melaka Untuk menamatkan campur tangan

Kenapakah Johor sering menjadi sasaran Acheh semasa Perang Tiga Segi? A B C D Johor enggan menghantar ufti Johor bersekutu dengan Portugis Acheh ingin meluaskan jajahan takluk Johor akan mengancam perdagangan Acheh

15.

Menjelang tahun 1641, Kerajaan Johor telah mencapai zaman kegemilangananya. Apakah faktor utama yang membantu kejayaan Johor? A B C D Peranan orang laut Kemajuan perdagangan Pentadbiran yang teratur Kecekapan sultan dan pembesar

16.

Apakah faktor utama yang membolehkan Johor muncul sebagai pelabuhan entrepot yang penting di Kepulauan Melayu? A Pelabuhan yang dalam B Kedudukan yang strategik 30

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah C Pengurusan pelabuhan yang baik D Mempunyai tanah jajahan yang luas 17. • • • Pengawal pelabuhan Pengawal perairan Penunda

Tingkatan 1

Senarai di atas berkaitan dengan A B C D 18. Peranan kiwi Peranan orang laut Peranan syahbandar Peranan orang Bugis

Berdasarkan rajah di atas, apakah faktor terpenting yang mendorong Acheh menguasai kedua-dua kerajaan di atas? A B C D 19. Meluaskan pengaruh Meluaskan tanah jajahan Menamatkan pemberontakan Menguasai perdagangan lada hitam

Peperangan di antara Jambi dan Johor telah bermula pada tahun 1670. Apakah kesan terpenting peperangan tersebut kepada Johor? A B C D Perdagangan terjejas Jambi dapat dikalahkan Menjadi jajahan takluk Jambi Mencetuskan perebutan takhta

31

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU 1.

Senarai di atas berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu tua terdiri daripada I II III IV A B C D 2. • • • Kedah Perak Selangor Kelantan I dan II I dan IV II dan III III dan IV Cheh-cha Kataha Sai

Senarai di atas merujuk kepada gelaran pedagang asing terhadap salah sebuah kerajaan Melayu. Kerajaan tersebut ialah A B C D 3. A B C D 4. Perlis Kedah Pahang Terengganu Pedagang dari Arab,Parsi, Sri Lanka, China dan barat berdagang di Kedah. Apakah faktor terpenting yang menarik para pedagang datang ke Kedah? Pentadbiran tersusun Keselamatan terjamin Pelabuhan yang dalam Kedudukan yang strategik

Kedah telah menjadi kerajaan yang maju tetapi terpaksa menghadapi cabaran daripada kuasa luar. Apakah langkah yang diambil oleh Kedah untuk menjamin keselamatannya? A Mengambil askar upahan B Membina kota pertahanan 32

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

5.

C Menghantar bunga emas ke Siam D Memperbesarkan angkatan tentera Kedah telah menjalinkan hubungan baik dengan Inggeris. Apakah kesan hubungan tersebut? A B C D Sultan Kedah diiktiraf Siam menakluk Kedah Kedah mendapat perlindungan Kedah menerima Residen British Perak Pahang

6.

• •

Apakah persamaan kedua-dua kerajaan di atas? A B C D 7. • • Diserang Portugis Kerajaan Melayu Baru Pusat perdagangan yang unggul Warisan Kesultanan Melayu Melaka Sejarah Melayu Salasilah Perak

Senarai di atas merujuk kepada dua sumber sejarah negeri Perak. Apakah persamaan kedua-dua sumber tersebut? A B C D 8. Bersetuju bahawa Bruas adalah ibu negeri yang pertama Berpendapat bahawa Perak menghantar bunga emas ke Siam Bersetuju bahawa Perak menguasai seluruh Kepulauan Melayu Berpendapat bahawa Kesultanan Perak diasaskan oleh putera Sultan Mahmud Shah

Sultan Perak telah menandatangani perjanjian dengan Syarikat Hindia Timur Belanda (V.O.C). Apakah kesan perjanjian di atas kepada Perak? A B C D Perak menerima penasihat Perak menjual bijih timah kepada Belanda Takhta Sultan Perak dirampas dan diberi pencen Perak berperanan sebagai pusat pentadbiran Belanda

9.

Kedah telah menyerang Perak pada tahun 1816, 1818 dan 1819. Kenapa Kedah menyerang Perak? A B C D Diarahkan oleh Siam Meluaskan jajahan takluk Menguasai perdagangan bijih timah Perak enggan mengakui naungan Kedah

10.

Antara keunikan Perak adalah berkaitan dengan proses pemilihan sultan. Kenapa proses pemilihan ini dianggap unik? A Mengikut sistem giliran B Berasaskan sistem warisan 33

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah C Mengikut kewibawaan sultan D Mengikut sistem turun-temurun 11. Perak telah tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Kedah pada tahun 1819 Apakah faktor utama yang menyebabkan serangan ini? A B C D 12. Perak mengancam kekuasaan Siam Perak enggan mengakui naungan Siam Perak enggan tunduk kepada tuntutan Siam Siam ingin menguasai kekayaan perlombongan Perak

Tingkatan 1

Perak telah tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Kedah pada tahun 1819 Apakah kesan peristiwa ini kepada Perak? I II III IV A B C D Menghantar bunga emas ke Siam Menjadi tanah jajahan Kedah Perak menerima penasihat Siam Bijih timah dijual kepada Siam tanpa cukai I dan II I dan IV II dan III III dan IV

13.

Pada tahun 1470, Sultan Mansor Shah telah menabalkan Raja Muhammad sebagai Sultan Pahang. Apakah kesan terpenting perlantikan ini? A B C D Kedaulatan Pahang terjamin Perang saudara tercetus di Pahang Keturunan Melaka menguasai Pahang Pahang menjadi jajahan takluk Melaka

14.

Pada tahun 1801 pasukan tentera Long Muhammad telah bertempur dengan tentera Terengganu. Apakah kesan pertempuran ini? A B C D Terengganu menawan Kelantan Long Muhammad menawan Terengganu Long Muhammad berjaya membebaskan Kelantan. Kelantan enggan menghantar bunga emas kepada Terengganu

15.

Apakah sumbangan terpenting Sultan Omar terhadap sejarah Terengganu? A B C D Memajukan perdagangan Mengutamakan ajaran Islam Menamatkan penjajahan Siam Mengasaskan Kesultanan Terengganu 34

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 16.

Tingkatan 1

Antara daerah-daerah Selangor yang tersenarai di bawah, yang manakah terletak di bawah jajahan kerajaan Melaka ? I II III IV A B C D Jeram Langat Teraci Sabak Bernam I dan II I dan IV II dan III III dan IV

17.

Apakah faktor utama yang menyebabkan Belanda berminat menakluk Selangor? A B C D Menguasai perdagangan rempah Menguasai pengeluaran Bijih Timah Selangor mengancam keselamatan Melaka Menamatkan persiangan terhadap Pelabuhan Melaka

18.

Perak Kedah Kelantan Terengganu Apakah persamaan negeri-negeri Melayu yang tersenarai di atas? A B C D Pusat perdagangan entrepot Menjadi sebahagian jajahan Portugis Merupakan pengeluar bijih timah utama Pernah menghantar bunga emas kepada Siam

19.

Apakah iktibar yang kita boleh peroleh daripada sejarah Negeri Sembilan? A B C D Sultan adalah tonggak pemerintahan Muafakat dapat menjamin keamanan negeri Pentadbiran yang autokratik adalah kunci kesejahteraan Sistem Pembesar Empat Lipatan dapat menjamin pemerintahan yang licin

35

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU 1. Apakah faktor utama yang menyebabkan orang Minangkabau memberikan taat setia kepada Sultan Melaka? A B C D 2. Sultan Melaka beragama Islam Sultan Melaka mempunyai kadaulatan Sultan Melaka berasal dari Melayu-Jambi Sultan Melaka diiktiraf oleh Maharaja China

Sistem pemerintahan ialah cara pentadbiran dan pengurusan sesebuah kerajaan.Apakah bentuk pemerintahan yang diamalkan di negeri-negeri Melayu? A B C D Sistem pemerintahan beraja Sistem pemerintahan berlapis Sistem pemerintahan langsung Sistem pemerintahan naungan

3.

Carta di atas menunjukkan pembahagian dalam struktur pemerintahan di negerinegeri Melayu. X ialah A B C D 4. Luak Pekan Mukim Daerah

Apakah rasional di sebalik mewujudkan pembahagian pentadbiran seperti rajah di atas? A B C D Mengelakkan masalah perebutan kuasa Memastikan pembesar tidak mempunyai kuasa Menjamin kuasa pemerintah yang sepenuhnya Pelaksanaan arahan pemerintah dengan lebih berkesan

36

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

5.

Raja atau Sultan menjadi lambang kedaulatan. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang raja yang berdaulat? I II III IV A B C D Kesetiaan Kekayaan Kebolehan Kesempurnaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

6.

Bagaimanakah kedaulatan seseorang raja atau Sultan dapat diperkukuhkan? I II III IV A B C D Keadilan Cap Mohor Kepahlawanan Lambang negeri I dan II I dan IV II dan III III dan IV

7.

Sistem pemerintahan di Negeri Sembilan berbeza dengan negeri-negeri Melayu yang lain dan dikatakan unik kerana A B C D Mengamalkan adat Melayu Mengamalkan adat Perpatih Mengamalkan adat Temenggung Mengamalkan undang-undang adat

8.

Apakah tanggungjawab pembesar jajahan dan daerah? I II III IV A B C D Mempertahankan raja Melaksanakan sistem perundangan Menjaga dan mengekalkan keamanan Menyediakan tenaga kerja I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9.

Nobat adalah alat muzik diraja yang dimainkan semasa upacara I pertabalan raja II kemangkatan raja III ketibaan utusan 37

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah IV bersemayam A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Tingkatan 1

10. Sistem pemerintahan dalam Adat Temenggung bersifat autokratik. Apakah yang membuktikan pernyataan ini? A B C D 11 • • • Mengutamakan hukum syarak Kuasa tertinggi di tangan sultan atau raja Sistem kekeluargaan mengikut sebelah bapa Pemberian harta pusaka mengutamakan lelaki

memungut cukai membekalkan tenaga tentera mengekalkan taat setia masyarakat kampung X

Senarai di atas merujuk kepada tugas A B C D 12. • • • imam mufti demang penggawa

memungut cukai membekalkan tenaga tentera mengekalkan taat setia masyarakat kampung X

X merujuk kepada A B C D Mengendalikan pengajian agama Menjadi penasihat kepada Sultan Menjadi penasihat kepada Pembesar Perantara antara pembesar dan rakyat

13. Bulat anak buah menjadi buapak Bulat buapak menjadi lembaga Bulat lembaga menjadipenghulu Bulat penghulu menjadi raja

38

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

Perbilangan di atas berkaitan dengan Adat Perpatih. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada perbilangan di atas? A B C D 14. • • Pemilihan pemimpin secara mutlak Pemilihan pemimpin sistem warisan Pemilihan pemimpin secara demokrasi Pemilihan pemimpin secara autokratik

Merupakan peraturan yang berdasarkan amalan kebiasan Dihafal secara turun-temurun

Maklumat di atas berkaitan dengan A B C D Undang-undang Adat Undang-undang Melayu Undang-undang bertulis Undang-undang Melaka

15. Adat Perpatih mengutamakan jurai keturunan sebelah ibu kerana A B C D Jurai ibu lebih berkuasa Jurai ibu mewarisi harta Jurai ibu melahirkan suku Jurai ibu melantik pemimpin

16. Undang-undang bertulis yang terawal ialah Hukum Kanun Melaka dan Undangundang Laut Melaka. Apakah yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka? I II III IV A B C D 17. • • • Keselamatan kapal Hak dan keistimewaan raja Peranan raja dan pembesar Peraturan dalam perdagangan I dan II I dan IV II dan III III dan IV Digubal pada tahun 1596 Mengandungi adat lembaga negeri serta keistimewaan raja dan pembesar Mengandungi undang-undang jenayah, penderhaka dan penzina

Senarai di atas merujuk kepada isi kandungan undang-undang yang diamalkan di salah sebuah negeri melayu. Maklumat ini berkaitan dengan A B C D Undang-undang Kedah Undang-undang Pahang Undang-undang 99 Perak Undang-undang Tubuh Johor 39

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

18.

Delta Sungai Delta Sungai Kedah Kelantan Apakah kepentingan kedua-dua kawasan yang disenarikan di atas? A B C D Kawasan perikanan Kawasan perlombongan Kawasan penanaman getah Kawasan penanaman padi sawah

19. Cukai yang dipungut di kawasan-kawasan tertentu sungai dikenali sebagai A Cukai labuh batu B Cukai bebas kuala C Cukai kuala sungai D Cukai perdagangan 20 • Serkap • Tangguk • Bubu Senarai di atas berkaitan dengan peralatan bagi kegiatan A Pertanian B Perikanan C Perdagangan D Perlombongan 21. Di antara berikut yang manakah merupakan kawasan perlombongan bijih timah yang penting? I Larut II Beruas III Sungai Perak IV Sungai Pahang A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

40

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah

Tingkatan 1

BAB 10: SARAWAK 1. Penemuan manusia di Sarawak dipercayai bermula kira-kira 40,000 tahun dahulu. Ini dibuktikan melalui penemuan beberapa peninggalan sejarah di Gua Niah. Apakah yang dapat dibuktikan daripada penemuan yang dinyatakan dalam pernyataan di atas? A B C D 2. Wujud tamadun manusia di Kepulauan Melayu Petempatan awal manusia telah bermula di pesisiran pantai Bidang cari gali telah mencapai tahap yang tinggi di Malaysia Sarawak ialah antara negeri terawal yang diduduki manusia di Asia Tenggara

Sarawak telah ditadbir oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-15. Bagaimanakah Kesultanan Brunei mentadbir Sarawak? A B C D Di tadbir oleh sekumpulan kerabat Sultan Brunei Ditadbir oleh pembesar yang mempunyai kuasa mutlak Ditadbir oleh pembesar yang mempunyai kuasa autonomi Ditadbir oleh pembesar tempatan yang dilantik oleh Sultan Brunei

3.

Corak petempatan dan taburan penduduk yang berselerak menyebabkan A B C D Setiap kelompok hidup terasing mengikut petempatan Setiap kelompok menjalin hubungan dengan etnik lain Setiap kelompok membentuk identiti kebudayaan masing-masing Setiap kelompok ditadbir oleh pembesar dari etnik masing-masing

4.

Etnik di Sarawak terbahagi mengikut petempatan, kumpulan etnik yang tinggal di lembah sungai terdiri daripada etnik I II III IV A B C D Iban Bajau Melanau Bidayuh I dan II I dan IV II dan III III dan IV

41

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 5. Kelabit Penan Murut Petempatan kumpulan etnik yang tersenarai di atas terletak di A B C D 6. Pedalaman Dataran pantai Lembah sungai Pesisiran pantai

Tingkatan 1

Singgai Sadong Sungai Kayan Kawasan petempatan yang tersenarai di atas didiami oleh etnik A B C D Melayu Kenyah Bidayuh Melanau

7.

Bagaimanakah penduduk Sarawak mendapat pendidikan tidak formal? A B C D Melalui alim ulama Melalui sekolah pondok Melalui masjid dan surau Melalui cerita-cerita lisan

8.

Apakah aspek-aspek utama yang terkandung dalam pengajaran pendidikan formal? I II III IV A B C D Kepercayaan turun-temurun Membaca al-Quran Menulis jawi Hukum adat I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9.

Masyarakat bumiputera Sarawak mempunyai tuai rumah. Apakah tanggungjawab tuai rumah? I Menjaga keselamatan dan keamanan II Menyelesaikan masalah masyarakatnya III Melaksanakan tanggungjawab mengutip cukai 42

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah IV Menjadi perantaraan di antara rakyat dan pemerintah A B C D 10. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Tingkatan 1

Rajah di atas berkaitan dengan adat resam salah satu etnik di Sarawak. X ialah? A B C D Tatu Tajau Suling Serahang

11. Masyarakat Kenyah menindik telinga dan menggantung gelang timah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut. Anting-anting yang digunakan melambangkan A B C D Status Keturunan Kecantikan Keperibadian

12. Salah satu tradisi yang diamalkan oleh masyarakat masyarakat Melanau ialah menyambut Perayaan Kaul. Apakah tujuan perayaan ini? A B C D Untuk memperoleh tangkapan yang memuaskan Memohon supaya masyarakat setempat panjang umur Memohon supaya tanaman subur dan hasil yang banyak Menunjukkan tanda kesyukuran masyarakat tempatan

13. Mengapakah masyarakat Penan mengamalkan kehidupan berpindah randah? I II III IV Dilarang menebang pokok besar Ditetapkan oleh pemimpin Semangat menuai Berlaku kematian

A I dan II B I dan IV C II dan III 43

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah D III dan IV 14. Masyarakat Melanau yang bukan beragama Islam mengamalkan kepercayaan A B C D 15. Ipok Animisme Kuasa magis Roh nenek moyang

Tingkatan 1

Apakah tujuan sambutan Hari Gawai di kalangan masyarakat Iban di Sarawak? A B C D Sambutan menandakan tahun baru Sambutan menandakan perayaan kaul Sambutan menandakan kesyukuran bagi kesihatan Sebagai menandakan kesyukuran bagi hasil padi

16.

Masyarakat Iban berpegang teguh kepada kepercayaan berkaitan dengan membuka petempatan dan mendirikan rumah. Apakah kepercayaan mereka berkaitan dengan bunyi burung ketupung dan burung beragai? A B C D Mesti berpindah dengan segera Boleh terus menetap di rumah tersebut Tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu Rumah yang didirikan perlu disemah terlebih dahulu

17.

Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai banyak sumber kekayaan semula jadi. Kegiatan ekonomi masyarakat tradisional Sarawak dipengaruhi oleh A B C D organisasi sosial pihak pemerintah agama dan kepercayaan persekitaran tempat tinggal

18. Di antara berikut yang manakah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang Kelabit? I II III IV A B C D 19. • • Berburu Menanam padi sawah Menanam padi bukit Menangkap ikan sungai I dan II I dan IV II dan III III dan IV Diusahakan oleh kaum Kedayan dan Murut Merupakan tanaman tradisional terpenting di Sarawak

Maklumat di atas berkaitan dengan salah satu tanaman yang diusahakan di Sarawak. Tanaman ini ialah 44

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah A B C D 20. Sagu Padi huma Padi sawah Lada Hitam

Tingkatan 1

Sejak abad ke-19 antimoni dan emas merupakan bahan galian terpenting di Sarawak. Suku kaum yang menceburi kegiatan perlombongan ialah A B C D Murut Kelabit Melanau Bidayuh

45

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah BAB 11: SABAH 1. Sebelum abad ke-16 Sabah tidak boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri kerana A B C D 2. Tidak mempunyai sempadan negeri Tidak mempunyai struktur masyarakat Tidak mempunyai pemerintahan beraja Tidak mempunyai sistem perundangan

Tingkatan 1

Pekataan Sabah berasal daripada perkataan ‘Saba’ yang merujuk kepada sejenis A B C D Buah Pokok Haiwan Alat muzik

3.

Sebelum abad ke-16, sistem pemerintahan Sabah terbahagi kepada I II III IV A B C D Sistem politik diraja Sistem politik kesukuan Sistem politik ketua bebas Sistem pemerintahan pembesar I dan II I dan IV II dan III III dan IV

4.

Apakah bentuk sistem pemerintahan yang diamalkan di bahagian pesisiran pantai barat dan pantai timur Sabah? I II III IV A B C D Kesultanan Sulu Kesultanan Brunei Kesultanan Melaka Kesultanan Jawa I dan II I dan IV II dan III III dan IV

5.

Perebutan Kuasa dalam Kesultanan Brunei dari tahun 1662 Apakah kesan peristiwa di atas kepada pemerintahan di Sabah? A B C D Sabah diperintah oleh dua Kesultanan Kawasan timur laut diberi kemerdekaan Sabah dibahagikan kepada beberapa wilayah Sabah telah ditadbir oleh pembesar tempatan

46

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 6. Penduduk Sabah terdiri daripada 30 etnik. Petempatan penduduk di Sabah dapat dibahagikan kepada I II III IV A B C D 7. • • • Lembah Sungai Pesisiran Pantai Pedalaman Lanar I dan II I dan IV II dan III III dan IV Papar Tuaran Kota Belud

Tingkatan 1

Senarai di atas merujuk kepada petempatan etnik A B C D 8. • • • Suluk Bajau Murut Kadazandusun Suluk Bajau Melayu-Brunei

Kumpulan etnik Sabah yang tersenarai di atas menetap di A B C D 9. Kawasan pedalaman Kawasan lembah pantai Kawasan lembah sungai Kawasan pesisiran pantai

Etnik X ialah A B C D Suluk Bajau Murut Kadazandusun

47

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 10.

Tingkatan 1

Pendidikan di Sabah terbahagi kepada pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Apakah tujuan pendidikan tidak formal? A B C D Mengajar tulisan jawi Mengajar al-Quran Mengajar kaedah membaca Mengajar kemahiran tertentu

11. Pendidikan formal di Sabah diadakan di I II III IV A B C D 12. Istana Surau Pondok Madrasah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Masyarakat Sabah terkenal dengan adat resam dan tradisi yang tersendiri. Undangundang adat bertujuan untuk A B C D Mewujudkan perpaduan kaum Menjamin kemakmuran negara Mengukuhkan kuasa pemerintah Memelihara dan menjamin kesejahteraan

13. Undang-undang adat dilaksanakan oleh ketua adat Di antara Undang-undang Adat yang diamalkan oleh masyarakat di Sabah ialah I II III IV A B C D 14. Sogit Kepanasan Bobohizan Bebas I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Apakah tujuan undang-undang adat? A B C D Mengeratkan hubungan Memuja roh atau semangat Menamatkan persengketaan Meningkatkan hasil tanaman

48

Modul Kecemerlangan Sejarah Menengah Rendah 15.

Tingkatan 1

Menurut masyarakat Kadazan dusun malapetaka seperti wabak penyakit dan bencana alam berpunca daripada A B C D Tidak memelihara alam sekitar Tidak memuja roh dan semangat Tidak mematuhi undang-undang adat Masyarakat yang tidak bersatu padu

16. Upacara memuja semangat padi semasa menanam dan menuai padi Pernyataan di atas berkaitan dengan A B C D 17. Babas Monogit Magunatip Maglamilami

Majlis perkahwinan dalam masyarakat Bajau lazimnya diadakan pada 14 dan 15 hari bulan Hijrah kerana A B C D Tarikh yang mulia Ditetapkan oleh agama Serentak dengan musim menuai Pengantin akan dimurahkan rezeki

18. Semasa majlis perkahwinan kaum Bajau, upacara maglamilami akan diadakan. Apakah yang dilakukan semasa upacara ini? A B C D 20. Majlis tari menari Majlis kesyukuran Majlis persandingan Menjamu selera dan berhibur Adat memukul tiang rumah Pernyataan di atas merujuk kepada salah satu adat yang diamalkan oleh masyarakat Murut. Bilakah adat ini dijalankan? A B C D Semasa pesta menuai Semasa berlaku kematian Semasa upacara perkahwinan Semasa berpindah ke rumah baru

21. Menurut kepercayaan masyarakat Murut, kuasa yang mencipta segala-galanya ialah A B C D Pagan Babalian Aki Kupono Kinorohingan 49