TRGOVINSKA KOMPANIJA „Prodaja“

Dijagram klase 3.Sadržaj: 1.1 Cilj sistema 2.1.2.Zaključak . Dijagram slučajeva korišćenja 2.Dokumentacija 5.1. Opis poslovnog sistema 1.Dijagram saradnje 4. Specifikacija aktera i dijagram aktivnosti za svakog od njih 3. Dijagram sekvence 3.

Nezavistno od njegovog rukovodećeg položaja za korišćenje ovog dokumentovanog modela izvodjač „Prodavac“ je neophodan a ujedno i glavni distributer radnji.Prodavac . Kupci.Dobavljači bez kojih sistem svake trgovine ne bi bio potpun ima trostruku ulogu u našem sistemu. odnosno tri glavna stuba ovog poslovnog sistema odredili smo na osnovu zamisli šta bi naručilac zahtjevao od nas. koji se koristi i pri narednim kupovinama u bilo kojoj prodavnici. Kao stvaraoci dokumentovane poslovne šeme u narednim koracima detaljno ćemo prikazati implementaciju datog sistema uz pomoć UML alatki.zajedno sa svojim funkcijama imaju svoje mjesto u sistemu prikazano kroz interakcju ostala dva izvodjača (prodavca i dobavljača). Svakom kupcu se pri prvoj kupovini jednog ili više artikala dodeljuje evidencioni broj. O kupcima se prati jmbg. U našem sistemu predtavili smo tri izvodjača: . Dijagram slučajeva korišćenja Kako izvodjači predstavljaju bilo koga ili bilo šta što mora da uspostavlja interakciju sa sistemom. ime. Kupci su relevantni ali i neophodni činioci za praćenje i funkcionisanje sistema.Kupac . dijagram slučajeva korišćenja: . pol i godina rođenja.Opis poslovnog sistema Trgovinska kompanija prati u svojim prodavnicama potrebe i ponašanje kupaca. To su razlozi naše odluke kada je u pitanju odabir izvodjača. i da ih može obavljati bilo koje lice nezavisno od obrazovanja i upućenosti u program. Svaki artikal je označen šifrom artikla i ima naziv. jedinicu mere i cenu po jedinici mere.Nakon mesečne obrade podataka prodavac dostavlja dobavljaču spisak potrebnih artikala. adresu. količini. Sada ćemo sve to prikazati kroz tzv.Dobavljač Tri entiteta. Svaka prodavnica ima svoj broj. Cilj sistema Cilj ovog seminarskog rada je da prikaže poslovni sistem jedne trgovinske kompanije koja prati u svojim prodavnicama potrebe i potražnje kupaca. prezime. Sistem koji ćemo prikazati u programu koji koristimo (UML-u) je sastavljen od informacija potrebnih za kreiranje upotrebljive šeme. datumu i vremenu kupovine.poslovođu i dobavljača. Kupac može da kupi isti artikal više puta u istoj ili različitim prodavnicama. Prodavac beleži prodaju svakog artikla sa podacima o kupcu. Prvobitni cilj nam je da realizujemo sistem za čije korekcije i dopune prilikom nastalih promjena u poslovnom sistemu neće biti potrebno suviše truda.

. odnosno.Slika 1.moguće je dodati nove korisničke funkcije kao i premještati iste.Specifikacija aktera i dijagram aktivnosti za svakog od njih U ovom poglavlju biće prikazana specifikacija aktera. Što se tiče sinhronizacionih sabirnica potrebno je naglasiti da je bitno njihovo korišćenje jer se one koriste i za prikazivanje objedinjavanja u glavnom toku. za prikazivanje aktivnosti koje se moraju završiti da bi se obrada mogla nastaviti. Na osnovu dosadašnje dokumentacije sistema donekle možemo potvrditi činjenicu da smo ostavili prostora za promjene. 2. Medju novitetima su početne i krajnje aktivnosti. Akteri su ustvari izvodjači i pokretači sistema a korisničke funkcije su njihove funkcije u okviru sistema ali i realnosti.Dijagram slučajeva korišćenja Dijagram slučajeva korišćenja kroz jezik UML-a se sastoji od aktera i korisničkih funkcija.2.1. InitialState-početna aktivnost i FinalState-krajnja aktivnost. U pojednostavljenom smislu primjetiće se „plivačke staze” izvodjača. Naime. Naručiocu bi pojam plivačkih staza objasnili kao graničnike koji jasno definišu funkcije ponaosob svakog aktera. Simbolizuju se tzv.

1. Dijagram aktivnosti cijelog sistema .Slika 2.

2.Slika 2.Dijagram aktivnosti za prodavca .

Dijagram aktivnosti za Dobavljača 3.1.Slika 2. Sva tri su u medjusobnoj interakciji. Slika 3.4.Dijagram aktivnosti za kupca Slika 2.Glavni dijagram klase .Dijagram klase U dijagramu klase izdvojena su tri paketa.Da slika govori više od riječi uvjerićemo se iz prikazanog.3.

Slika 3.3.).Dijagram sekvence Dijagram sekvence je modelovan na način da naručilac iz trgovinske kompanije detaljno ali i uprošćeno uoči tok radnje.1.2.1. je prikazan tok radnje prodavca i dobavljača preko obračuna.1.Dijagram sekvence 3.2.1. . u realnosti to je zavisnost kupaca.2. To je govreći jezikom UML-a.1.prodavca i dnevnih tranzicija(slika 3.Na slici 3.Dijagram saradnje Za dijagram saradnje sa slobodom možemo reći da je sličan dijagrmu sekvence jer prikazuje tu neku vremensku zavisnost izmedju aktera i objekata.

Slika 3.Dijagram saradnje 2 .2.1.2.2.Dijagram saradnje 1 Slika 3.

4. Slika 4.Create application prozor Sledeći korak je stvaranje strana aplikacije. Nakon postavljanja osnovnih parametara Oracle Application Express pruža šarenolik izbor tema(pozadina). aplikaciji ukoliko dodje do nekih promjena. Glavni razlog je da omogućimo korisniku da vrši izmjene u bazi podataka tj. Dobijamo prikazani prozor gde unosimo ime aplikacije. Prva strana je nazvana”početna” i ima za tip stranice „blank”. Za ovu bazu izabrana je „red“tema.Dokumentacija Da bi upotpunili modelovanje informacionog sistema trgovinske kompanije koristićemo Oracle Application Express.1. Da bi kreiarali aplikaciju baze podataka ”Prodaja” iz Home prozora biramo Application Builder zatim iz padajućeg meni-a Create Application. Sve naredne stranice su kreirane sa tipom ”report and form”. Na primer. . ako je doslo do greske u kucanju broja račuan moguće je to ispraviti jednostavnim klikom na ikonicu”Edit application”.

Slika 4.4.Izgled Home prozora Zatim se pojavljuje prozor prikazan na slici 4.odabiranjem kartice „View applications”.5.Izbor teme Za sve odabire koje smo izvršili potrebno je potvrditi kako bi se osnovna aplikacija kreirala.2. Slika 4.Slika 4.: .3. To se postiže klikom na dugme „create” u gornjem desnom uglu.Prozor za potvrdu kreiranja aplikacije Pokretanje aplikacije se vrši preko Application Builder-a.

Na primer. Slika 4.Pokretanje aplikacije Pritiskom na ikonicu „Run Application”dolazimo na početnu stranu naše aplikacije.6. Slika 4.Slika 4.Kada korisnik želi da unese podatke klikom na „create”dobija izgled prozora sa mogućnostima da unese podatke. Kao što se vidi u zaglavlju (koje smo postavili u početnim koracima kreiranja aplikacije) se nalaze nazivi tabela ove baze podataka.Application Builder(Prodaja) Klikom na naziv naše aplikacije tj. naše baze podataka dobijamo krajnji prozor za pokretanje aplikacije.Izgled aplikacije Klikom na bilo koji naziv tabele(karticu) iz zaglavlja dobijamo informacije odnosno atribute i vrednosti atributa koji sadrži ta tabela saglasno sa datim-opisanim sistemom. klikom na karticu „racuni_1” dobijamo: .7.5.

Izgled kartice”Racuni_1” 5.Slika 4.8. .Zaključak Ovim radom predstavljene su potrebe jedne trgovinske kompanije za praćenje svog prodajnog i kupovnog sistema. Potrudili smo se da obezbedimo pouzdan i pre svega efikasan informacioni sistem kao i bazu podataka koji se dalje mogu implementirati po sopstvenom ukusu i potrebama korisnika.