PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA : Limba şi literatura română CLASA : a VIII-a B NUMELE CADRULUI DIDACTIC: Bostan Lăcrămioara DATA : 10.05.2011 SUBIECTUL LECŢIEI: balada Mioriţa – caracterizarea personajelor TIPUL LECŢIEI : mixtă OB. DE REFERINŢĂ / COMPETENŢE: 3.1 - dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; 4.1 - redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă; OB. DE ÎNVĂŢARE : O1. – să prezinte intriga baladei Mioriţa; O2. – să caracterizeze personajul principal masculin; O3. – să prezinte motivele literare prezente în baladă ; O4. – să caracterizeze succint personajele secundare ale baladei Mioriţa; O5. – să descrie atitudinea ciobănaşului moldovean în faţa morţii ; RESURSE: Metodologice: Metoda pălăriilor gânditoare, activitatea pe grupe, activitatea frontală, brainstorming, explicaţia, prezentarea, conversaţia, ciorchinele, eseul de 5minute; Materiale: fişe de lucru, manualul, caiete, tabla, creta, etc. Bibliografice: -Limba română, manual pentru clasa a VIII-a, de Al. Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2008; -Programa de Limba şi Literatura Română clasa a VIII-a; -Metodica predării limbii române în şcoală, C.Parfene, Ed.Polirom, Iaşi, 2000; - Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Alina Pamfil, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008. Temporale: 1 oră (60min.) MODALITĂŢI DE EVALUARE: evaluarea continuă

Fiecărei grupe i se dă câte o fişă de lucru. II. (ANEXA 1).DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: I. despre rolul lor în desfăşurarea acţiunii. Elevii discută despre personaje. După terminarea timpului alocat. Captarea atenţiei: -conversaţia situaţională. Timpul alocat acestei activităţi este de 15-20 de minute. Anunţarea obiectivelor: III. Pe parcursul discuţiei. Pe parcursul rezolvării sarcinilor de lucru. despre relaţia dintre ele etc. iar ceilalţi urmărind pe propriile caiete şi făcând corecturile necesare. ce au în centru numele personajelor. notarea absenţilor în catalog. prezentându-le totodată tipul de pălărie gânditoare. le citeşte sarcina de lucru elevilor şi le explică ce au de făcut. Profesorul le comunică elevilor faptul că vor discuta despre personajele baladei Mioriţa. despre originea lor.. IV. în timp ce participă la discuţii. Elevii celorlalte grupe ascultă atenţi şi aduc completări la rezolvările colegilor. profesorul ajută elevii. .. şi notează trăsăturile de caracter ale acestora(ce reies din discuţiile copiilor). profesorul desenează pe cele două table ciorchini. fiind puşi câţiva elevi să citească tema. a sarcinilor de învăţare şi obţinerea performanţei (balada Mioriţa – caracterizarea personajelor ). Elevii desenează în caiete (sau pe foi A4) ciorchinii. pregătirea pentru lecţie(elevii îşi pregătesc manualele şi caietele). Reactualizarea cunoştinţelor Se verifică executarea şi calitatea temei pe care elevii au avut-o de efectuat. Prezentarea noului conţinut. elevii fiecărei grupe prezintă cerinţele din fişa grupei şi rezolvările acestora. profesorul le pune întrebări ajutătoare cu scopul de a fluidiza discuţia şi de a urmări trăsăturile de caracter ale personajelor. cu sarcini corespunzătoare fiecărui tip de pălărie gânditoare. Profesorul trece apoi pe la fiecare grupă. profesorul le spune elevilor că vor utiliza metoda pălăriilor gânditoare şi împarte elevii în 6 grupe. Şi pentru ca ora să devină mai activă şi mai interesantă. Elevii colaborează în rezolvarea sarcinilor din fişele de lucru. în funcţie de solicitările acestora.

Asigurarea feedback-ului Se fac observaţii asupra modului cum s-a lucrat. . VII.pe care o vor completa în ultimele 5 minute ale orei pentru asigurarea feedback-ului. VI. Asigurarea retenţiei şi a transferului Se dă. Evaluare Pe parcursul lecţiei. în funcţie de răspunsurile date de aceştia în timpul orei. profesorul împarte elevilor câte o fişă (ANEXA 2). La sfârşit. profesorul notează în agenda proprie elevii. ca activitate independentă acasă. realizarea unei compuneri de 2-3 pagini în care elevii vor caracteriza personajele baladei Mioriţa.V. Elevii vor fi informaţi continuu despre felul cum îşi îndeplinesc sarcinile de învăţare. pornind de la trăsăturile de caracter schiţate în clasă.

Gândire obiectivă care se bazează pe informaţii. . Cu pălăria albă pe cap se face o analiză obiectivă a situaţiilor! Cel ce poartă pălăria albă prezintă lucrurile aşa cum sunt fără nici o părere.ANEXA 1 POVESTITORUL. -caracterizarea indirectă a celor doi ciobani. Prezentaţi intriga baladei referindu-vă la: -motivul ascuns al complotului celor doi baci. -prezentarea cadrului natural. interpretare critică sau emoţie.

MODERATORUL Când gândim cu pălăria albastră încercăm să oferim o privire de ansamblu asupra faptelor! Definirea. . Prezentaţi pe scurt şi motivul măicuţei bătrâne. clarificarea problemei. Alcătuiţi portretul fizic al ciobănaşului moldovean aşa cum este văzut de măicuţa sa.

-caracterizarea mioarei prin prisma personificării. Prezentaţi motivul mioarei năzdrăvane ţinând cont de următoarele aspecte: -definiţia oracolului (scurtă povestire despre Oracolul din antichitate).GÂNDITORUL Cu pălăria verde pe cap nu există limite în calea gândurilor! Gândirea creativă se bazează pe generarea de idei noi. .

nu trebuie să dăm nici măcar o justificare! Psihologul reprezintă gândirea afectivă care se bazează pe emoţii. . -vorbele. -vorbele mioarei. sentimente. Alcătuiţi portretul moral al ciobănaşului aşa cum reiese din: -motivul complotului. gândurile şi sentimentele ciobănaşului.PSIHOLOGUL Când gândim cu pălăria roşie pe cap. -motivul testamentului. intuiţie.

-obiceiurile de nuntă. -steaua căzătoare.CREATORUL Cu pălăria galbenă pe cap gândim pozitiv şi vedem numai avantajele situaţiei! E o pălărie optimistă. -mireasa ciobănaşului. . -moartea văzută ca o nuntă cosmică. Prezentaţi alegoria moarte-nuntă ţinând cont de următoarele aspecte: -definiţia alegoriei.

-cum este văzută moartea de către ciobănaş? . Prezentaţi atitudinea ciobănaşului în faţa morţii urmărind: -care sunt tradiţiile populare la moartea unui tânăr necăsătorit? -povestea stelei căzătoare. a punctelor slabe şi a riscurilor. E o pălărie pesimistă. se bazează pe evidenţierea greşelilor.CRITICUL Cu pălăria neagră pe cap se face o evaluare critică a faptelor! Gândire negativă.

.

.

Care personaj ţi-a plăcut şi de ce? 8. Eseul de 5 minute 5.. Care personaj nu ţi-a plăcut şi de ce? Numele………………………………………. Eseul de 5 minute 7.. Care personaj ţi-a plăcut şi de ce? 2.. Eseul de 5 minute 3.ANEXA 2 Numele……………………………………….. Care personaj nu ţi-a plăcut şi de ce? . Care personaj ţi-a plăcut şi de ce? 6. Eseul de 5 minute 1. Care personaj ţi-a plăcut şi de ce? 4. Care personaj nu ţi-a plăcut şi de ce? Numele………………………………………. Care personaj nu ţi-a plăcut şi de ce? Numele……………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful