1. Nama Program :Hari Orientasi Tahun EmpatSekolah Kebangsaan Haji Mahmud 2. Pengenalan.

Program Orientasi atau suai kenal adalah antara program yang amat perlu didedahkan kepadamurid-murid. Selain daripada memberikan pendedahan terhadap kepelbagaian subjek, ia jugamemberikan peluang kepada murid-murid tahun 4 untuk mengenali para pentadbir serta guru-guru yang terlibat atau bertugas di sesi pagi.Secara keseluruhan bolehlah dikatakan bahawa program ini menjurus kepadapembentukkan konsep pembelajaran yang terancang untuk murid-murid tersebut atau dalamerti kata lain pembelajaran yang telah didedahkan dengan terpeinci kepada mereka agarmereka faham serta tahu dengan sukatan yang bakal dipelajari.Pengisian program ini keseluruhannya berbentuk orientasi iaitu suai kenal, sama ada infosubjek ataupun info untuk perkara-perkara yang lainnya seperti kegiatan koku, tenagapengajar, para pentadbir serta setaf sokongan dan lain-lainnya. 3. Rasional. Program ini adalah untuk memastikan bahawa semua murid yang menyertainya mendapatmanfaat dari segi kefahaman yang lebih baik terhadap situasi pembelajaran, sosial danpersekitaran yang baru.Ia juga turut menyediakan pakej suai kenal yang komprehansif kerana melibatkan darisetinggi-tinggi jawatan pentadbiran hinggalah kepada tukang masak di kantin, tukang kebunserta penyelenggara kebersihan di sekolah. Penekanan yang diberikan adalah info berupapengetahuan disusuli dengan etika sosial yang patut diamalkan agar murid-murid berakhlak mulia.Di samping itu, pengisian program daripada unit Bimbingan turut diselitkan dalambentuk sahsiah serta disiplin diri. 4. Matlamat 4.1 Melahirkan murid berakhlak mulia. 4.2 Menyedarkan murid terhadap sukatan yang bakal ditempuhi. 4.3 Mendidik murid agar mengerjakan kebajikan. 5. Objektif. 5.1 Peserta mengenali serta menghormati semua warga sekolah. 5.2 Peserta tahu tentang sukatan matapelajaran yang akan diambilnya sepanjang sesi 2011 5.3 Peserta tahu tentang aktiviti serta program yang akan dilaluinya sepanjang sesi 2011 6. Tema ³ Pelajar Cemerlang Sekolah Gemilang ´ 7. Jangkamasa Orientasi Program ini dijalankan pada sesi pagi selama 3 jam pada 5 Januari 2011 8. Tempat : Dataran Berbumbung SKHMC 9. Kumpulan Sasaran. Semua pelajar Tahun Empat Sesi 2011. 10. Kaedah Perlaksanaan 10.1. Taklimat 10.2. Ceramah 11. Jawatankuasa Hari Orientasi Pelajar Tahun Empat.

00 : Ucapan Guru Besar. JADUAL PROGRAM ORIENTASI. Borang soal-selidik.30 : PK HEM. Reaksi dan perubahan tingkahlaku peserta khususnya personaliti dan ketrampilanselepas hari orientasi 13. Disiplin Diri & Peraturan Sekolah 9.Kenali Guru Anda 8. Adalah diharapkan para pelajar yang telah mengikuti program hari orientasi ini akan mendapatbeberapa celik akal atau wawasan mengenai falsafah dan nilai yang sepatutnya ada padaseseorang seorang Sekolah Kebangsaan Haji Mahmud Chemor CARTA ALIRANPROGRAM MINGGU ORIENTASI TAHUN 4 Bermula Menyediakan Kertas Cadangan Mendapat kelulusan Guru Besar Mengenalpasti Penceramah Menghantar surat Jemputan Penceramah Menyediakan bahan/alatan dan Melaksanakan Program Penilaian Hantar laporan/ Menyediakan Laporan . 9. Kemahiran Hidup & Sivik dan Kewarganegaan 12.Kenali Diri & Persediaan Menghadapi peperiksaan.50 : Kenali Subjek Baru .1. Berdasarkan penglibatan dan minat peserta dalam setiap aktiviti.30 : Ucapan Guru Kanan Pentadbiran1 . 12. 12. Penutup. Penyelaras Program : Guru Bimbingan & Kaunseling Setiausaha : Penyelaras Tahun 4 AJK : Guru Kelas /Akademik Tahun 4 2.Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Guru Kanan Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi : Guru Kanan Pentadbiran.50 : Guru PenyelarasTahun 4 Pn Asnida Abdullah. pemerhatian dan pendapat para guru dan penceramah. 12.20 : Penolong Kanan Kokurikulum . Penilaian 12. Ulasan.00 : PK Pentadbiran2. Taklimat Ringkas ( Sahsiah dan Pengenalan ) Suasana baru 9. 8.4.Apa itu Kokurikulum 10. 9.50 : REHAT 10.2. BIL AKTIVITI WAKTU TINDAKAN.Kajian Tempatan.3.Perubahan Sessi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful