You are on page 1of 13

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

Tehnologia VoIP
1.1 Descriere General

Voice over Internet Protocol reprezint rutarea apelurilor de voce folosind re ele de tip IP. Mai este cunoscut sub numele de Telefonie IP sau Telefonie Internet. Sistemul VoIP este un serviciu care transmite pe o re ea IP secven e digitizate de semnale din spectrul audio, compresate i organizate pe pachete de bi i. Sistemul VoIP poate fi utilizat pe orice re ea de date care se bazeaz pe IP precum Internetul, Intranetul, re ele locale de internet. In aplica iile VoIP, semnalul vocal preluat de la telefon este condi ionat, digitizat, compresat i transmit sub forma unor pachete IP. Protocoalele de semnalizare sunt utilizate pentru stabilirea apelurilor telefonice. Pachetele de semnalizare transport informa ia necesar pentru localizarea apelurilor i stabilirea acestora. Apelurile de tip FAX au o procedura de lucru similar . n pachetele de date, semnalul vocal digitizat este nlocuit cu datele compresate corespunz toare informa iei de fax. Ini ial, un apel de fax opereaz la fel ca un apel vocal urmnd procedurile standard: detectare ton de fax, comutarea pe fax i se continu prin transmiterea datelor de fax. Protocoalele de semnalizare cele mai utilizate sunt: SIP(Sesion Initiation Protocol) Media Gateway Control Protocol (MGCP) ITU+T+H.323 (2006) IAX(Inter Exange ) pentru sistemele Asterisk H.323

Marea majoritate a extensiilor VoIP folosesc sistemul de semnalizare SIP. La momentul actual sistemele VoIP sunt adaptate n mai multe configura ii pentru client: y Prima configura ie const n modelul conservator care provine din re elele PSTN const n folosirea telefoanelor clasice. Telefonul este conectat la un adaptor de tipul ATA (Analogue Telephone Adapter). Acest adaptor de ine dou porturi, unul pentru intrarea telefonului analogic i una pentru conexiunea de internet. Rolul acestui adaptor este de a conecta telefonul analogic la re eaua furnizorului de servicii VoIP, re ea care este la rndul ei conectat la Internet. Aceste adaptoare au in general configura ii particularizate pentru diferi i furnizori de servicii VoIP;

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP y

Cap1

A doua configura ie se bazeaz pe telefoanele IP. Diferen a dintre telefoanele IP i cele analogice const n faptul c acestea au direct port de conexiune la inernet de tip IP. Aceste telefoane, odat conectate n re eaua Ethernet i configurate corespunz tor, pot fi folosite pentru apeluri VoIP. Telefoanele IP au hardware-ul i software-ul corespunz tor pentru sistemele VoIP. Varianta cea mai comod reprezint utilizarea telefoanelor de tip soft. Acest tip de configura ie nu necesit contractarea unor servicii speciale, ci se bazeaz pe conexiunea la Internet existent , care trebuie s aib o l rgime de band suficient pentru sus inerea unui apel telefonic. De fapt se reduce tot sistemul la a comunica ntre dou calculatoare conectate la o re ea IP pe care sunt instalate telefoane software si o plac de sunet.

Realizarea comunica iilor n timp real ntre sistemele analogice de tip PSTN i sistemele VoIP se poate face printr-o re ea de dispozitive numite VoIP Gateway ce permit att transmiterea de voce ct i de fax. Apelarea prin sistemele PSTN a fost familiar utilizatorilor de mai multe decenii. Func ional, pentru un utilizator, sistemul PSTN sau VoIP sunt utilizate ntr-un mod similar. Re elele telefonice prin comuta ie (PSTN) i telefonia VoIP din punct de vedere arhitectural complet diferite. n figura 1.a este reprezentat apelarea telefonic printr-o central telefonic de tip PSTN iar n figura 1.b este prezentat configura ia generic a unui sistem VoIP.

Fig.1 Sistem PSTN

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

Fig.2 Sistem VoIP

1.2

Configura ii utilizator pentru sisteme VoIP Conectarea dintre utilizatori de telefonie se face prin diverse combina ii de re ele,

echipamente, servicii furnizor i moduri de operare. La nivel func ional, cele mai ntlnite configura ii VoIP sunt urm toarele: y Apel utilizator VoIP - utilizator VoIP reprezint o apelare telefonic de voce ce este ini iat de un client c tre alt client ntr-o re ea VoIP. Clien i au alocate n parte cte o adres de IP fix .

Fig.3 Utilizatori VoIP Apel utilizator VoIP - utilizator PSTN const ntr-o apelare telefonic de c tre un client dintr-un sistem PSTN c tre un client dintr-un sistem VoIP. Poarta VoIP-PSTN face interfa a ntre cele dou sisteme i poate suporta sute de apeluri telefonice n paralel. Apelurile telefonice sunt ini iate numai cu acordul unui furnizor de telefonie. Apelurile telefonice pot fi permise n ambele sensuri.

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

Fig.4 Utilizator VoIP-PSTN Apel utilizator PSTN - utilizator PSTN prin sistem VoIP Acest sistem este utilizat atunci cnd sunt ini iate dou apeluri telefonice din centrale PSTN aflate la distan e mari. La ambele destina ii, sunt utilizate re ele PSTN pentru realizarea apelului telefonic. n general, sunt utilizate por i VoIP-PSTN pentru realizarea interconexiunii apelurilor telefonice. Acestea realizeaz o transcodare i translatare a semnaliz rilor de apel pentru a interconecta re eaua IP la PSTN.

Fig.5 Utilizator PSTN-PSTN prin re ea VoIP Apeluri mixte locale Sistemul client poate avea un port adi ional FXO ce asigur o linie de interconectare cu PSTN local. Dac acesta de ine un port FXS, atunci are i posibilitatea de a face apeluri telefonice n sistemele PSTN. n sistemele VoIP sunt utiliza i doi termeni care produc confuzie: VoIP Gateway i Voice Gateway. Primele aparate realizeaz interconectarea ntre centralele PSTN i sistemele VoIP cu capacitatea de a folosii sute de apeluri telefonice n paralel. Dispozitivlele Voice Gateway sunt utilizate pentru interfa area ntre un client ce are la dispozi ie un aparat telefonic analogic i dore te sa-l conecteze la o re ea IP.

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

Fig.6 Voip Gateway

1.3

Utilizarea termenilor de FXO i FXS n telefonia VoIP

FXS i FXO sunt denumirile porturilor folosite de c tre liniile telefonice analogice n sistemele clasice de telefonie POTS (Plain Old Telephone Service). y Portul FXS (Foreign eXchange Subscriber) este portul care furnizeaz tonul de apelare pe linia analogic la utilizator. y Portul FXO (Foreign eXchange Office) este portul care prime te ton de apelare pe linia analogic . Din aceast cauz , aparatele telefonice ale utilizatorilor se mai numesc aparate FXO pentru c preiau ton de la centrala telefonic iar priza la care sunt conectate se nume te ntotdeauna conector FXS. Porturile FXO i FXS sunt ntotdeauna pereche n cadrul unui sistem telefonic.

Fig.7 conexiune FXS/FXO f r PBX Dac ntre central PBX-ul trebuie s aib i telefonul utilizator exist un sistem, atunci pute i s conecta i

liniile furnizate de c tre compania de telefonie la PBX i mai apoi telefoanele la PBX. Deci, i porturile FXO (pentru a se conecta la porturile FXS furnizate de c tre compania de telefonie) i FXS (pentru a conecta telefonul sau aparatul fax).

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

Fig.8 conexiune FXS/FXO cu PBX

1.4

Sistemul PBX Sistemul PBX (Private Branch Exchange) reprezint o reea de telefonie privat

folosit n cadrul companiilor. Utilizatorii sistemului de telefonie PBX pentru a efectua apeluri telefonice spre exterior folosesc n comun un num r de linii externe. Un sistem PBX are posibilitatea de a conecta n modul cel mai eficient posibil, din punct de vedre al costurilor de convorbire, liniile telefonice interne din cadrul companiei cu liniile unor reele telefonice publice (PSTN Public switched telephone network). Tendine de dezvoltare a sistemului de telefonie PBX este VoIP PBX, cunoscut i sub numele de IP PBX, care folosete protocolul Internet pentru a transmite apelurile. n prezent se impun urm toarele sisteme telefonice PBX: y y y y PBX Hosted/Virtual PBX IP PBX Hosted/Virtual IP PBX

IP PBX este un sistem de telefonie PBX bazat pe software care contribuie la realizarea unor sarcini i furnizarea de servicii care sunt greu sau imposibil de implementat prin utilizarea unui sistem PBX privat tradiional. PSTN - Public Switched Telephone Network , reprezint o re ea de telefonie bazat pe comuta ie de circuite (ciruit-switched telephone network), n acela i fel n care Internet-ul reprezint re eaua IP bazat pe schimbul de pachete. La nceput era o re ea de linii analogice dar n prezent re eaua PSTN este aproape integral digital i telefoane fixe. i include att telefoane mobile ct

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

n telefonia VoIP termenii de FXS i FXO sunt utiliza i la echipamentele care permit conectarea liniile de telefonie analogic la un sistem de telefonie VOIP sau un sistem PBX tradi ional la un furnizor de servicii VOIP prin internet. Pentru a conecta liniile telefonice analogice la un IP PBX este necesar o VoIP Gateway de tip FXO. Aceasta va permite conectarea porturilor FXS de la centrala analogic la portul FXO a por ii VoIP i apoi transform informa ia dup linia telefonic analogic ntr-un apel VOIP.

Fig.9 Sistem Gateway FXO O poart VoIP de tip FXS este folosit pentru a conecta una sau mai multe linii ale unui PBX tradi ional la un sistem sau un furnizor de telefonie VOIP. Este necesar o poart VoIP FXS pentru a fi posibil conectarea la porturi FXO (care normal sunt conectate la compania telefonic ) la internet sau un sistem VOIP.

Fig.10 Sistem Gateway FXS Un adaptor VoIP de tip FXS este folosit pentru a conecta un telefon analogic sau un aparat fax la un sistem de telefonie VoIP sau la un furnizor de servicii VoIP.

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

Fig.11 Adaptor FXS

1.5

Exemplu de utilizare a unui sistem VoIP Un scenariu general de utilizare a unei re ea VoIP este reprezentat n figura de mai jos:

ntr-un sistem VoIP sunt utilizate interfe e clinet de tip software sau hardware (sisteme de comuta ie software, porti VoIP, etc.). Pentru aplica ii de voce i date interfe ele utilizator comunic prin intermediul re elei IP LAN(Local Area Network) sau WAN (Wide Area Network). Re elele de tip LAN sau WAN pot fi accesate prin interfe e de Ethernet, o linii digitale DSL(Digital Subscriber Line), linii DSL de vitez mare VDSL (Very hight speed

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

DSL), WLAN(Wireless LAN), interfe e de comunica ie optice (PON), dial - up, interfe e USB, etc. De asemenea, poate func iona ca un sistem VoIP ata ate o interfa de sunet i o interfa i utilizatorul are posibilitatea de a comunica pe Internet prin software-ul de telefonie instalat pe pe calculatoare PC la care sunt de re ea pentru LAN. Adaptoarele VoIP au func ii simple pentru trasfer de voce i date LAN simple func ii, n timp ce sistemele de servicii integrate de in interfe e directe cu re elele WAN i pot transmite simultan mai multe canale de telefonie. Telefonul IP este un simplu terminal utilizator utilizat pentru efectuarea apelurilor VoIP. Por ile de tip VoIP - PSTN realizeaz rutarea apelurilor la re eaua existent PSTN. Aceste por i(gateway) sunt conectate la re eaua PSTN prin intermediul interfe elor de tip T1/E1 / J1, ISDN sau FXO. Apelurile VoIP sunt stabilite prin intermediul unor protocoale de semnalizare de tip SIP, MGCP sau H.323. Cele mai multe func ii de apelare sunt implementate ntr-un sistem software de comuta ie care utilizeaz , n general, un protocol de tipul H.323. Sistemul de comuta ie software este o unitate de calcul care practic sute de mii de utilizatori i poate g zdui multe alte func ii, cum ar fi translatarea de protocoale (de exemplu SIP la H.323), de facturare, gestionarea trafic, precum i controlul serverelor media i re eaua PSTN. Serverele media sunt n strns leg tur cu sistemele de comuta ie software pentru a realiza func ii multiple pentru apelurile de voce de tip. Sistemele PBX sunt n strns corela ie cu re eaua PSTN. Sistemele existente de tip PBX pot migra c tre telefonia VoIP prin dotarea acestora cu adaptoare specifice de comunica ie. Adaptorul VoIP n combina ie cu sistemul PBX formeaz un adaptor IP - PBX i este folosit pentru interfa area sistemelor PBX existente cu re eaua IP. Interfe ele IP - ISDN sunt utile pentru sistemele existente ISDN PBX.

Fig.12 VoIP-PSTN

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

1.6

Procesul de prelucrare a vocii n IP telefonie


Pentru asigurarea transmisiei semnalelor vocale calitative n dispozitivele

VoIP este necesar urm torul algoritm de prelucrare a lor: 1. Eliminarea tuturor componentelor nedorite din semnalul audio la intrare. Dup codificarea vocii trebuie de eliminat ecoul ,de asemenea ecoul de camer i sunetul de fon, de asemenea de a filtra sunetele curentului alternativ la frecven e mici al spectrului de sunet. Eliminarea ecourilor i mic orarea zgomotului este absolut necesar la orice configurare cu microfon deschis pe baza calculatorului personal pentru telefonia clasic i pentru IP telefonie. Aceste func ii n mare m sur sunt destinate pentru dispozitivele audio al IPtelefoniei. Gateway al IP telefoniei trebuie s ndeplineasc o prealabil prelucrare a informa iei de un volum mic deoarece sta ia telefonic sunetelor; 2. Limitarea pauzelor n vorbire detectarea sunetului de ton i codarea pentru restabilirea la cap tul ndep rtat, la fel i pentru semnalele cunoscute. Pauzele cel mai bine e s le elimin m la cap tul apropiat. Pentru p strarea sunetelor din jur, trebuie de modelat sunetul de ton, pentru ca sistemul de la cap tul apropiat s le poat restabili pentru ascult tor. Semnalele culegerii DTMF i alte semnale pot fi nlocuite prin coduri pentru restabilirea la cap tul ndep rtat. Pot ap rea probleme din cauza c func ia de suprimare a pauzelor este activat i cnd volumul vocii devine mai mic dect nivelul anumit unele sisteme pot exclude sfr itul cuvntului. 3. Restrngerea datelor vocale - constrngerea vocii digitale se poate de efectuat prin mai multe metode. Rezolvarea ideal pentru IP telefonie trebuie s fie foarte rapid pentru ndeplinirea la procesoare de semnalizare DSP , de a p stra calitatea vocii la ie ire n tablouri nu prea mari de date. 4. Constrngerea datelor vocale i mp r irea lor n segmente de date de lungimi egale, numerotarea lor, ad ugarea antetelor i transmisia. Gateway prelucreaz rapid pachetele nu prea mari i de obicei prelucreaz pachetele ce au aceia i IP adres . n rezultat pachetele vin pe aceia i rut i nu trebuie s fie aranjate n aceia i ordine. 5. Primirea i aranjarea pachetelor n bufrerul de resincronizare adaptiv, pentru asigurarea prelucr rii intelectuale al eron rii pachetelor. i re eaua telefonic asigur filtrarea i mic orarea

10

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP 6. Excluderea re inerilor temporale al pachetelor. Rezolvarea acestei probleme

Cap1

const n buferizarea unui num r necesar de pachete pentru ca restabilirea s fie ct mai rapid , chiar dac timpul ntre sosirea pachetelor este destul de mare. Produsele cele mai bune pentru IP telefonie modeleaz productivitatea re elei i regleaz m rimea buferului de sincronizare n modul corespunz tor,mic orndu-l.

1.7

Metode de codare a informa iei vocale

Unul din factorii principali la folosirea efectiv a capacit ii de transfer a canalului IP, este alegerea optim a algoritmului de codare/decodare a informa iei vocale, adic codecurilor. Toate codecurile existente ast zi, dup principiul de ac iune se poate de divizat n trei grupe: 1. Codecuri cu modula ia n impuls-cod ( impuls-cod ( sau PCM) i adaptiv diferen ial sau ADPCM), ap rute pe la sfr itul anilor 50 i care se folosesc i n

prezent n telefonia tradi ional . De obicei snt compuse din mbinarea ADP/DAP. 2. Codecuri cu transformare vocoder a semnalului vocal, ap rute n sistemele mobile de comunica ii pentru mic orarea necesit ii capacit ii de transfer a radiotractului. Aceast grup de codecuri folose te sinteza armonic a semnalului pe baza informa iei despre componentele vocale a lui foneme. n majoritatea cazurilor, a a codecuri snt realizate ca un dispozitiv analog. 3. Codecurile combinate (hibride) con ine n sine tehnologia transform rii vocoder la sinteza vocii, dar opereaz cu semnale digitate prin intermediul DSP. Codecurile acestui tip con in n sine codec PCM sau ADPCM realizat cu metoda vocoder digital .

11

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP 1.8 Avantaje i dezavantaje ale tehnologie VoIP

Cap1

Telefonia VoIP, bazat pe transmiterea vocii sub form de pachete, aduce avantaje dar i dezavantaje. n continuare prezint o parte din avantajele folosiri tehnologiei VoIP. 1.8.1 y Avantajele tehnologiei VoIP costul: avantajul major al acestei abord ri este costul redus. Reducerea de costuri se datoreaz utiliz rii aceluia i mediu de transport pentru voce i date. Dac o companie are o conexiune la Internet (neexploatat complet), atunci aceast conexiune poate fi utilizat i pentru transmisia de voce, f r costuri adi ionale. O alt reducere de costuri o reprezint gratuitatea convorbirilor ntre utilizatorii VoIP. n general, doar apelurile efectuate ntre VoIP i PSTN implic costuri, pe cnd apeluri ntre utilizatori VoIP nu aduc alte costuri dect costurile conexiunii la Internet. Deoarece conexiunea la Internet este probabil deja existent func ionalitatea mbun t it fa sau folosit un alt i n alte scopuri, telefonia VoIP ntre avantaj important este func ionalitatea utilizatorii ei este considerat gratuit . y mbun t it : de telefonia clasic . Unele din func ionalit ile oferite de c tre VoIP

sunt dificil sau chiar imposibil de realizat n telefonia clasic . Printre aceste func ionalit i se afl posibilitatea de a utiliza un telefon IP oriunde exist o conexiune la re eaua Internet. Aceasta face posibil ca telefonul fix s poat fi luat n c l torii, avnd acela i num r de apel peste tot. De aceast facilitate beneficiaz cel mai mult agen iile de tip Call Center, care folosesc telefonia VoIP din alte origine datorit costurilor reduse prin for a de munc mai ieftin . y servicii suplimentare: datorit utiliz rii unei conexiuni de date partajat , se pot transmite imagini video, fi iere sau mesaje text n paralel cu apelul. Multe din softurile existente pentru VoIP pun la dispozi ie astfel de servicii. ri dect cea de

1.8.2 Dezavantajele tehnologiei VoIP probleme de implementare: datorit tehnologiei IP, care nu asigur un mecanism pentru asigurarea calit ii (QoS: Quality of Service) i datorit posibilit ii recep iei pachetelor n alt ordine dect au fost trimise, telefonia IP se confrunt cu probleme de

12

No iuni teoretice despre tehnologia VoIP

Cap1

tip ntrzieri i oscila ii ale calit ii. Interconexiunea ntre diferite re ele care folosesc tehnologia NAT (Network Address Translation) este de asemenea dificil . y stabilitate: deoarece leg tura la Internet este de obicei pu in stabil , atunci cnd exist ntrzieri datorit congestiei unor noduri ale re elei, serviciul VoIP nu va fi func ional. Aceast problem se observ cel mai des la apelurile de distan traverseaz re elele mai multor ISP cu viteze i probleme diferite. y apeluri de urgen : din cauza naturii re elei IP, localizarea geografic a unui utilizator este destul de dificil . De aceasta este dificil de direc ionat apelurile de urgen cel mai apropiat centru de urgen (poli ie, salvare, pompieri, etc.) y numere de telefon nestandardizate: spre diferen de PSTN, telefonia VoIP nu are nc un standard pentru identificarea global a numerelor de telefon. c tre lung unde apelul

13