I – 3 BONTILĂ

INSTRUCTAJ: Pe pagina din faţă veţi observa că avem un număr de 16 întrebări, iar pentru fiecare din ele ne sunt oferite trei alternative de răspuns: a, b, şi c. Dumneavostră veţi citi cu atenţie fiecare întrebare şi alternativele de răspuns oferite bifând în căsuţa din stânga răspunsurilor, numai pe acela pe care-l consideraţi corect. EXEMPLU: Pentru ce ne servim de sobe  Fac bine  Ne tin de cald  Sunt negre Răspunsul corect este numărul doi şi de aceea vom bifa căsuţa cu numărul doi. TIMP DE EXECUŢIE: – 5 minute GRILA DE CORECŢIE: Nr. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 ETALON: Clasa V IV III II I PARAMETRI: - Raţionament analitic - Nivel de gândire - Mobilitate în gândire Nr. puncte 16 puncte 13 – 15 puncte 9 – 12 puncte 6 – 8 puncte 0 – 5 puncte Răspuns corect A B B A C C A B Nr. Item 9 10 11 12 13 14 15 16 Răspuns corect B B C A B C C B

.... Pentru ce întrebuinţăm pielea pentru încălţăminte? Pentru că:  Se fabrică în toate ţările  Îmbracă bine  Este un produs animal 4...TEST NR..Pisicile sunt animale folositoare pentru că:  Prind şoareci  Sunt drăgălaşe  Sperie câinii 2.. greşite. Trei răspunsuri sunt date fiecărei chestiuni... . Dacă cineva v-ar întreba ce gândiţi despre o persoană pe care nu o cunoaşteţi. Străzile sunt stropite vara:  Pentru a răcori aerul  Pentru a împiedica automobilele să alunece  Pentru a înlătura praful 7.... Motivul pentru care cele mai multe păsări cântă primăvara este că:  Să ne anunţe că a sosit primăvara  Să atragă alte păsări  Să-şi exercite glasul Puncte: juste. 1... 3 Aceasta este o probă de bun simţ...... omise................ Pentru ce purtăm de obicei creioane în loc de tocuri:  Sunt viu colorate  Sunt mai uşoare la purtat  Nu sunt aşa grele 3. Pentru ce grâul este o hrană mai bună decât porumbul? Pentru că:  Este mai hrănitor  Este mai frumos  Poate fi măcinat mai mărunt 8.... ce veţi răspunde?  Îi voi face cunoştinţă  Gândesc că aceasta este o persoană foarte bine  Eu nu o cunosc şi nu pot spune nimic 6..... Trebuie să examinaţi răspunsurile cu atenţie.. Începeţi cu numărul 1 şi continuaţi până ce timpul hotarât va fi trecut....... ca în exemplul : Pentru ce ne servim de sobe:  Fac bine  Ne ţin cald  Sunt negre Aici al doilea răspuns este cel mai bun şi este marcat cu un X.. după aceea faceţi o cruce în pătratul dinainte celui mai bun răspuns la chestiuni........... Aveţi 16 chestiuni.. De ce judecăm un om prin ceea ce face nu prin ceea ce zice? Pentru că:  Ceea ce face un om arată cu adevărat ceea ce este  Nu e bine să minţim  Un surd nu poate auzi ceea ce se vorbeşte 5....NUMELE: VÂRSTA: STUDII: PSIHO .

   9. Pentru ce munţii înalţi sunt acoperiţi de zăpadă? Pentru că:  Sunt mai aproape de nori  Soarele îi încălzeşte rar  Aerul este rece 15. Toată circulaţia care merge în aceeaşi direcţie păstrează aceeaşi parte a străzii. Apa care îngheaţă face să se spargă ţevile. Pentru că:  Frigul face ţevile mai puţin rezistente  Apa îţi măreşte volumul când îngheaţă  Gheaţa împiedică curgerea apei 14. Fulgii de la aripile păsărilor le ajută la zburat. Pentru ce inventatorii iau brevete de inventie? Pentru că:  Aceasta le dă controlul invenţiei lor  Aceasta le aduce cereri mei numeroase  Este un obicei de a lua brevete 13. Pentru că: O mică parte din oameni sunt stângaci Agentul de circulaţie o face să meargă astfel Aceasta evită accidentele 12. De ce oamenii preferă automobilele tramvaielor? Pentru că:  Un automobil este făcut dintr-un material mai bun  Un automobil este mai comod  Tramvaiele nu sunt aşa sigure 10. Pentru că:  Fac o suprafaţă mai întinsă şi uşoară  Apără corpul lor de aer  Împiedică aripile să se răcească prea repede 11. Pentru ce este mai frig la poli decât la ecuator? Pentru că:  Polii sunt mai departe de soare  Lumina soarelui cade oblic la poli  Este mai multă gheaţă la poli . Dacă pământul ar fi fost mai aproape de soare?  Stelele ar fi dispărut  Lunile noastre ar fi fost mai lungi  Pământul ar fi fost mai cald 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times