Fişa patrimoniului arhitectural industrial

Denumire (Actuală/ alte denumiri anterioare) Cod (Conform LMI 2004) Identificare/Localizare (Judeţ, localitate, stradă, cod poştal) Destinaţie (Destinaţia actuală/ iniţială/ alte destinaţii anterioare) Datare (Exactă / perioade/ intervale de date) Proprietar (Actual / proprietari anteriori (dacă se cunoaşte)) Descriere (Istoric; tip arhitectural/ industrial; componente arhitecturale (pereţi/ planşee/ acoperiş/ învelitoare/ finisaje), artistice, tehnice (linii tehnologice/ maşini/ utilaje); corpuri componente, etc.) PALATUL ŞI FABRICA DE BERE BRAGADI RU B-II-m-B-19501 Bucuresti, Calea Rahovei 147-159 , Sec tor 5

Centru de afaceri, spaŃii comerciale / Fabrică de bere 1894-1895 cu extinderi în 1930 S.C. RESCLEN ? / AVAS / Fabrica de bere Rahova / Dumitru Marinescu Bragadiru Dumitru Marinescu Bragadiru fondează fabrica de bere Bragadiru la 1882. În perioada 1882 –1911 pe terenul de cca 10 hectare sunt ridicate majoritatea clădirilor fabricii – spaŃii de producŃie dar şi locuinŃe pentru angajaŃi şi spaŃii de loisir. Fabrica era concurentul român al celor două fabrici nemŃeşti deja existente - Luther şi Oppler. La 1900 fabrica lui Bragadiru avea dotari de ultima ora si producea peste trei milioane de litri de bere pe an depăşind cu mult producŃia competitorilor. În 1909 fabrica devine societate pe acŃiuni. Prin cumpărări succesive s-a mărit terenul aferent fabricii, atingând dimensiunea maximă în 1930. Concomitent fabrica s-a extins în etape, cu utilaje moderne şi clădiri pe măsură. Palatul Bragadiru, numit iniŃial "salloon", apoi "Coloseum", a fost construit de arhitectul Sonnetzer la 1909 şi a fost folosit ca berărie şi sală de spectacole, dar şi pentru serbarea unor evenimente de familie ale lucrătorilor. Este de remarcat personalitatea lui Bragadiru, industriaş roman care, prin forŃe proprii şi pornindu-şi cariera ca băiat de prăvălie a ajuns unul dintre cei mai bogaŃi oameni ai Europei. A fost preocupat mereu atât de progresul tehnic cât şi de bunăstarea angajaŃilor săi, punând bazele politicii sociale şi influenŃând semnificativ viaŃa economică în România. În 1948 fabrica este naŃionalizată devenind în anii socialismului Fabrica de bere Rahova, perioadă în care sut adăugate unele corpuri noi. După 1989 fabrica este privatizată defectuos de AVAS deşi exista o cerere de retrocedare din partea moştenitorilor Bragadiru. Transformarea sa în mall şi centru de afaceri a rămas doar o intenŃie pe fondul dificultăŃilor financiare şi al procesului de retrocedare. Se păstrează mare parte din clădirile fabricii – birouri, producŃie, depozite - văduvite însă de utilajele care au fost casate şi topite înainte de a se putea interveni pentru salvarea lor. Contextul urbanistic este unul precar, demolările masive, calitatea şi starea materială proastă a locuitorilor, destructurarea zonei şi funcŃionarea defectuoasă a circulaŃiei pe calea Rahovei au contribuit la izolarea ansamblului şi degradarea sa continuă. Noua intervenŃie de restaurare de la Vama Antrepozite pare să înceapă să schimbe calitatea zonei. Palatul Bragadiru este în stare bună, fiind recuperat de moştenitori şi restaurat, funcŃionând azi ca sală de bal de prestigiu în Bucureşti. Starea de conservare a ansamblului fabricii, neutilizat, este precară.Unele faŃa au fost recondiŃionate folosindu-se culor pastelate nepotrivite.Se remarcă furtul de materiale, lipsa de întreŃinere şi degradarea finisajelor exterioare. Paza asigurată de firma RESCLEN pare să protejeze ansamblul de eventualii pasionaŃi de patrimoniu fiind ineficientă sau chiar tolerantă în faŃa vandalizării şi furtului de material. Una dintre clădirile din anii 70 este în stare foarte bună, fiind a fost transformată în magazin de bricolaj cu o arhitectură ridicolă, în culori stridente, ce preia prin pastişă detalii de la Vama Antrepozite.

Stare de conservare (Arhitectură/ utilaje, structuri/ finisaje, decoraţii/ stare de funcţionare)

Autorul fişei (Numele, prenumele) Irina Iamandescu AIR - Asociaţia pentru Arheologie Industrială – România

Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România

M.ro/stire/2307/mostenirea-bragadiru. sursa maps.I. de la Arcuş.bucurestiivechi.google.google. comunicare la conferinŃa D. 2001 http://www.Bibliografie • • • • • • • Planul oraşului Bucureşti.rezistenta. arh Sanda Voiculescu.html http://www.presa-zilei. dr. 1911 Plan topo actual “Conservara prin integrare a patrimoniului industrial – modalităŃi de protecŃie şi factori de risc” – Prof. 1895-1899.com Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România .ro Data completării Mai 2010 Vedere actuală aeriană.com http://www.net http://maps.

Dumitru Bragadiru la 1911 sursa www.net Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România .Fabrica de bere şi mărcile Bragadiru.rezistenta.

Vederi din calea Rahovei Corpul ce domină Bulevardul Regina Maria Interiorul palatului Bragadiru Palatul Bragadiru la 1911. www.net Palatul se păstrează în forma originară Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România .rezistenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful