16225 – G.M. 12/1976 Se consider p tratul ABCD de latur a .

Pe diagonala ( BD ) se consider punctul O astfel
ca

OB 1 = , k > 1 . Dac DB k + 1

{P} = AD ∩ OC , s

se arate c

S ABP = ( k − 1) ⋅ S ADB .

Petru Asaftei, Cotnari, Ia i Solu ie.

Cu ajutorul propor iilor derivate, avem Deoarece

OB OB 1 1 = = = OD DB − OB k + 1 − 1 k ∆BOC  ∆DOP Ÿ
BC OB 1 = = . DP OD k
Dar

BC & DP ,

avem

asem narea

BC 1 = Ÿ AP = ( k − 1) BC AP k − 1 1 1 1 Evalu m aria triunghiului ABP : S ABP = AB ⋅ AP = AB ⋅ ( k − 1) BC = ( k − 1) ⋅ AB ⋅ AD = 2 2 2 = ( k − 1) S ABD , q.e.d. DP = AD + AP = BC + AP Ÿ

22626 – G.M. 4/1992
În triunghiul dreptunghic

ABC m l = 90 A

( () )

consider m punctul mobil M ∈ Int ABC i

MN ⊥ BC , MP ⊥ AC unde N ∈ ( BC ) , P ∈ ( AC ) . Dac
AB = c , s se arate c

h este lungimea în l imii din A iar

MN MP + < 1. h c
Doru P. Firu, profesor, Or ova

Solu ie.

Aria triunghiului Deoarece

ABC se scrie în dou moduri ca S ABC =

M ∈ Int ∆ABC , are loc inegalitatea S MAC MP ⋅ AC MN ⋅ BC Ÿ + <S 2 2

ah bc = . 2 2 + S MBC < S ABC Ÿ

Se împarte aceast inegalitate cu în cea de-a doua :

S = S ABC , înlocuind apoi S cu

bc ah în prima frac ie i cu 2 2

MP ⋅ b MN ⋅ a MP MN + <1⇔ + < 1 , q.e.d. bc ah c h 2⋅ 2⋅ 2 2

E:2933 – G.M.B. 4/1968
În paralelogramul

l ABCD m C > 90

( ( ) )

se

dau

AB = 12, AC = 15 ,

în l imea

CE = 9 ( E ∈ ( AD ) ) . Se prelunge te CE pân ce intersecteaz
Solu ie.

[ BA în

N . S se afle S AEN .

D. Mîrzan, Rm. Vâlcea

Cu teorema lui Pitagora în triunghiurile dreptunghice ∆CED i ∆AEC calcul m:

DE = CD 2 − CE 2 = 3 7 AE = AC 2 − CE 2 = 12 Întrucât AN & CD , rezult ∆AEN  ∆DEC (teorema fundamental a asem n rii), deci :
AE EN AE ⋅ CE 12 ⋅ 9 36 7 = Ÿ EN = = = DE EC DE 7 3 7
Se calculeaz acum

S AEN =

1 1 36 7 216 7 AE ⋅ EN = ⋅12 ⋅ = 2 2 7 7

22628 – G.M. 4/1992
Dac

ABCD este un patrulater convex i M ∈ ( AB ) , N ∈ ( CD ) astfel încât

MB NC + = 1, AB CD

s se arate c

S MCD + S NAB = S ABCD .
Virgil Nicula, profesor, Bucure ti

Solu ie.

MB NC = k ∈ ( 0, 1) Ÿ = 1− k AB CD MA MB ND NC Se calculeaz rapid = 1− = 1− k i = 1− = 1 − (1 − k ) = k AB AB CD CD S MA Avem AMD = = 1 − k Ÿ S AMD = (1 − k ) ⋅ S ABD (1) S ABD AB
Fie Analog, se deduc rela iile :

S BMC MB = = k Ÿ S BMC = k ⋅ S ABC ( 2 ) S ABC AB S AND ND = = k Ÿ S AND = k ⋅ S ACD ( 3) S ACD CD S BNC NC = = 1 − k Ÿ S BNC = (1 − k ) ⋅ S BCD S BCD CD
Se adun membru cu membru rela iile

( 4)

( 4 ) , apoi ( 2 ) i ( 3) : S AMD + S BNC = (1 − k ) ⋅ ( S ABD + S BCD ) = (1 − k ) ⋅ S ABCD ( 5 ) S BMC + S AND = k ⋅ ( S ABC + S ACD ) = k ⋅ S ABCD ( 6 ) Se adun acum rela iile ( 5 ) i ( 6 ) : S AMD + S BNC + S BMC + S AND = S ABCD ⋅ (1 − k + k )
i Dar

(1)

S AMD + S BMC = S ABCD − SCMD i S BNC + S AND = S ABCD − S ANB .

Ob inem

2S ABCD − ( SCMD + S ANB ) = S ABCD Ÿ S ABCD = SCMD + S ANB , q.e.d.
1 , reg sim problema E:5163 din G.M. 8/1975. 2

Pentru

k=

19954* - G.M. 12/1983
Pe laturile unui triunghi oarecare

ABC se consider
se

punctele c

P ∈ ( AB ) , Q ∈ ( BC ) ,

R ∈ ( CA )

astfel

încît

AP BQ CR = = . S PB QC RA

arate

4 ⋅ σ [ PQR ] ≥ σ [ ABC ] .

(Generalizarea unei probleme date la admitere în Facultatea de Matematic , 1982). Marian Dinc , profesor, Româneúti, Dîmbovi a Solu ie.

AP BQ CR = = = λ > 0 . Cu ajutorul propor iilor derivate, ob inem PB QC RA AP λ λ AC b = Ÿ AP = c ; analog, = λ + 1 Ÿ AR = . λ +1 AB λ + 1 λ +1 AR 1 1 λ Se calculeaz σ [ APR ] = AP ⋅ AR ⋅ sin A = ⋅ bc sin A . Pe de alt parte, 2 2 ( λ + 1) 2
Fie

S = σ [ ABC ] =

σ [ APR ] 1 λ λ ⋅ bc sin A , deci = Ÿ σ [ APR ] = ⋅ S . În mod 2 2 2 S ( λ + 1) ( λ + 1) σ [ BQP ] = σ [CRQ ] = σ [ APR ] =
ob inem:

analog, se ob ine c Prin sc dere,

λ
2

( λ + 1) σ [ PQR ] = S − (σ [ APR ] + σ [ BQP ] + σ [ CRQ ]) ,

⋅S .

deci

σ [ PQR ] = S ¨1 −
¨ ©
4λ ≤ 1.

§

( λ + 1)
1−

2

· 2 2 ¸ . Îns 4λ ≤ ( λ + 1) (inegalitate echivalent cu ( λ − 1) ≥ 0 ), sau 2 ( λ + 1) ¸ ¹ −3λ 3 § 3· Prin înmul ire cu ob inem ≥− , deci ¨− ¸ , 2 4 © 4¹ ( λ + 1)

( λ + 1)

2

§ 1 3λ · 1 1 Ÿ S ¨1 − ¸ ≥ S ⇔ σ [ PQR ] ≥ σ [ ABC ] ⇔ 4 ⋅ σ [ PQR ] ≥ σ [ ABC ] 2 ¨ ( λ + 1) ¸ 4 4 4 © ¹

, q.e.d. Egalitatea are loc dac úi numai dac sunt mijloacele laturilor triunghiului

λ =1,

ceea ce se întîmpl atunci cînd

P , Q, R

ABC .

16049 – G.M. 9/1976 Fie triunghiul ABC i punctele

A1 , A2 ∈ ( BC ) , B1 ∈ ( CA) , cu
i

A1 ∈ ( BA2 ) . Not m

AM = p ⋅ MN , BN = m ⋅ NP i CP = n ⋅ MP , s se exprime aria triunghiului MNP în func ie de aria S a triunghiului ABC i de parametrii m, n, p .
Nusfet aganai, Constan a Solu ie.

{ N } = AA1 ∩ BB1 , {P} = AA2 ∩ BB1

{M } = AA1 ∩ CP .

Dac

Se folose te proprietatea: raportul ariilor a dou triunghiuri cu un vârf comun i laturile opuse acestuia pe aceea i dreapt este egal cu raportul lungimilor laturilor opuse vârfului comun (în l imea dus din vârful comun fiind aceea i). În baza acestei propriet i, scriem

S MNP MN MN MN 1 = = = = Ÿ S ANP AN AM + MN MN (1 + p ) 1 + p

Ÿ S MNP =

S ANP (1) 1+ p S NP NP NP 1 S Dar ANP = = = = Ÿ S ANP = APB ( 2 ) S APB PB BN + NP NP (1 + m ) 1 + m 1+ m S APB Din rela iile (1) i ( 2 ) ob inem S MNP = Ÿ S APB = (1 + m )(1 + p ) S MNP (1 + m )(1 + p )
Observ m c

( 3)

S APM = S ANP − S MNP = (1 + p ) S MNP − S MNP = p ⋅ S MNP Aplic m înc o dat proprietatea pentru triunghiurile APM i APC : S APM MP MP 1 = = = Ÿ S APC = n ⋅ S APM = np ⋅ S MNP ( 4 ) S APC CP n ⋅ MP n
n MNP i BPC au unghiurile din P suplementare; fie α = µ BPC , deci

Triunghiurile

(

)

n µ NPM = π − α .
Avem

(

)

S BPC =

1 1 1 BP ⋅ CP ⋅ sin α , S MNP = MP ⋅ NP ⋅ sin (π − α ) = MP ⋅ NP ⋅ sin α 2 2 2

Rezult prin împ r ire c :

S BPC BP ⋅ CP BP CP BN + NP § BN · = = ⋅ = ⋅ n = n ¨1 + ¸ = n (1 + m ) Ÿ S BPC = n (1 + m ) S MNP S MNP MP ⋅ NP NP MP NP © NP ¹
Rela iile

(5)

APB, APC i BPC în func ie de aria triunghiului MNP . Prin adunarea celor trei rela ii, ob inem expresia ariei triunghiului ABC : S ABC = S APB + S APC + S BPC = S MNP ⋅ ( (1 + m )(1 + p ) + np + n (1 + m ) ) = S MNP ⋅ (1 + m + p + mp + np + n + mn )

( 3) − ( 5 )

exprim ariile triunghiurilor

Observ m c

1 + m + p + mp + np + n + mn = (1 + m )(1 + n )(1 + p ) − mnp . Rezult c :
S

S MNP =

(1 + m )(1 + n )(1 + p ) − mnp

21215*, G.M. 9/1987 Dac O este un punct în interiorul triunghiului ABC úi A′, B′, C ′ celelalte intersec ii ale dreptelor OA, OB, OC cu laturile triunghiului, s se arate c este adev rat rela ia: SOB′C ′ SOA′C ′ SOA′B′ + + =1 S AB′C ′ S BA′C ′ SCA′B′
Al. O et, profesor, Braúov

Solu ie. Vom utiliza urm toarea proprietate: Dac avem:

în triunghiul

ABC lu m punctul D ∈ BC ,

S ADB BD = (se demonstreaz uúor, inînd seama c triunghiurile ADB úi ADC au S ADC DC în l imea din A comun ).
S revenim acum la problema noastr . Not m pentru început rapoartele:

BA′ CB′ AC ′ = k1 , = k2 , = k3 CA′ AB′ BC ′
Conform teoremei lui Ceva, avem rela ia

k1k2 k3 = 1

(1) ; din aceast

egalitate, rezult

k 2 k3 =

1 1 1 ⇔ k1 k 3 = ⇔ k1 k 2 = . k1 k2 k3 Fie S = S ABC . Conform propriet ii amintite, avem: AC ′ S ACC ′ k S Sk3 = Ÿ 3 = ACC ′ Ÿ S ACC ′ = k3 = BC ′ S BCC ′ k3 + 1 S ABC k3 + 1

( 2)

Utilizând aceeaúi proprietate, rezult úi:

1 AB′ S AB′C ′ 1 S AB′C ′ S = = Ÿ = = AB′C ′ Ÿ k2 CB′ SCB′C ′ k2 + 1 SCB′C ′ + S AB′C ′ S ACC ′ S Sk3 Ÿ S AB′C ′ = ACC ′ = ( 3) k2 + 1 ( k2 + 1)( k3 + 1)
Scoatem de aici úi

SCB′C ′ = k2 ⋅ S AB′C ′ =

Sk2 k3 ( k2 + 1)( k3 + 1)

( 4)

Aici intervine rela ia lui Van Aubel:

CO CB′ CA′ 1 k k +1 = + = k2 + = 1 2 OC ′ AB′ BA′ k1 k1
Pe de alt parte,

( 5)

CO S B′OC = OC ′ SOB′C ′
Din rela iile

( 6)
:

( 5 ) úi ( 6 ) , rezult

S B′OC k1k2 + 1 S + SOB′C ′ k1k2 + k1 + 1 = Ÿ B′OC = Ÿ SOB′C ′ k1 SOB′C ′ k1 SCB′C ′ k1k2 + k1 + 1 k1 = Ÿ SOB′C ′ = ⋅ SCB′C ′ SOB′C ′ k1 k1k2 + k1 + 1
Din rela iile

(7)

( 4)

úi

(7)

rezult c :

SOB′C ′ =

Sk1k2 k3 S = ( k2 + 1)( k3 + 1)( k1k2 + k1 + 1) ( k2 + 1)( k3 + 1)( k1k2 + k1 + 1)

(8)

(s-a utilizat aici rela ia

(1) ).

Se împart membru cu membru rela iile

SOB′C ′ S AB′C ′

( 8) úi ( 3) úi rezult : ( k + 1)( k3 + 1) = S 1 = ⋅ 2 Ÿ Sk3 k3 ( k1k2 + k1 + 1) ( k2 + 1)( k3 + 1)( k1k2 + k1 + 1)
Ÿ SOB′C ′ 1 1 = = S AB′C ′ k1k2 k3 + k1k3 + k3 k1k3 + k3 + 1

(9)

Similar, se obtin relatiile:

SOA′C ′ k3 = S BA′C ′ k1k3 + k3 + 1 SOA′B′ k1k3 = SCA′B′ k1k3 + k3 + 1

(10 ) (11)

Adunînd membru cu membru rela iile

( 9 ) , (10 ) úi (11) , g

sim exact:

SOB′C ′ SOA′C ′ SOA′B′ 1 + k3 + k1k3 + + = = 1 , q.e.d. S AB′C ′ S BA′C ′ SCA′B′ k3 k1 + k3 + 1

22611 – G.M. 2-3/1992 Într-un triunghi oarecare ABC not m cu D piciorul bisectoarei din A . Pe semidreptele ( AB i n l n l ( AC lu m respectiv punctele M i N astfel încât MDA ≡ B i NDA ≡ C . Not m cu P al doilea punct în care bisectoarea din A taie cercul circumscris triunghiului ABC . S se arate c S AMPN = S ABC .
Nicolae Oprea, lector univ., Baia Mare Solu ie.

Deoarece

­n ≡ n AM AD AD 2 ° ADM ABD , rezult c ∆ADM  ∆ABD Ÿ = Ÿ AM = . ® n ≡ BAD n AD AB AB ° DAM ¯

Dar Îns

S AMP AM AD 2 AD 2 = = Ÿ S AMP = ⋅ S ABP S ABP AB AB 2 AB 2 S ABD AD AD 2 = = S ABP AP AD ⋅ AP

(1)

( 2)

Se calculeaz produsul

AD ⋅ AP = AD ⋅ ( AD + DP ) = AD 2 + AD ⋅ DP . Puterea lui D fa de

cerc se scrie în dou moduri

AD ⋅ DP = BD ⋅ CD Ÿ AD ⋅ AP = AD 2 + BD ⋅ CD Rela ia lui Stewart pentru bisectoarea [ AD ] se scrie :

AB 2 ⋅ CD + AC 2 ⋅ BD = AD 2 ⋅ BC + BC ⋅ BD ⋅ CD ac ab Înlocuind BD = , CD = în membrul stâng al acestei rela ii, se ob ine : b+c b+c bc ( b + c ) ab ac c2 ⋅ + b2 ⋅ = a ⋅ ( AD 2 + BD ⋅ CD ) Ÿ AD 2 + BD ⋅ CD = = bc b+c b+c b+c S AD 2 AB ⋅ AC Rela ia ( 2 ) devine ABD = Ÿ S ABP = ⋅ S ABD ; din rela ia (1) se ob ine S ABP AB ⋅ AC AD 2

S AMP =

AD 2 AB ⋅ AC AC ⋅ ⋅ S ABD = ⋅ S ABD 2 2 AB AD AB

Îns

S ABD BD c c b c b = = Ÿ S ABD = S , deci S AMP = ⋅ S= S. S ABC BC b + c b+c c b+c b+c c b+c În mod analog, ob inem S ANP = S Ÿ S AMNP = S AMP + S ANP = S = S = S ABC , q.e.d. b+c b+c

E:5819* - G.M. 3/1977
Cât de mare este segmentul

OO1 din figura de mai jos, tiind c ariile ha urate sunt egale i c

r =1 ?

Revista Alfa nr. 4/1976, R.D. German Solu ie. Aria dreptunghiului

OABO1 se compune din : aria sferturilor de disc q (în cercul ( O ) ) i ADC1

q BDC (în cercul ( O1 ) ) din care sc dem aria S1 a triunghiului curbiliniu CDC1 (care face parte
din ambele sferturi de disc), i la care adun m aria

S2 a triunghiului curbiliniu ABD . Fie x = OO1 < 2 distan a dintre centrele cercurilor. Aria dreptunghiului OABO1 este

SOABO1 = OO1 ⋅ OA = x u.a. Un sfert de disc dintr-un cerc de raz 1 are aria de
a adar egalitatea :

π
4

u.a. Rezult

x = 2⋅

π
4

− S1 + S 2
a problemei este egalitatea

Cheia în rezolvarea facil consecin

S1 = S2 ; rela ia de mai sus devine în

x = OO1 =

π
2

, care satisface condi ia x < 2 .

Observa ie. Calculul efectiv al ariilor (fie i egale)

S1 i S2 nu este chiar trivial. Dac ducem

DM ⊥ CC1 , aceasta este ax de simetrie a suprafe ei curbilinii de arie S1 . Jum tatea S1′ ariei S1 se compune din : - aria triunghiului dreptunghic DMC1 ; q - aria segmentului circular corespunz tor arcului DC .
1

Avem

OM =

OO1 x = , iar în triunghiul dreptunghic OMD , calcul m MD = OD 2 − OM 2 = 2 2

4 − x2 2− x 1 . Se calculeaz MC1 = OC1 − OM = , deci S DMC1 = DM ⋅ MC1 = 2 2 2 2 (2 − x) 4 − x = 8 q Segmentul circular DC1 are aria egal cu a sectorului circular corespunz tor din care se scade = 1 4 − x2 SODC1 . Evalu m mai întâi SODC1 = OC1 ⋅ DM = 2 4 q Unghiul la centru al sectorului/segmentului DC1 se calculeaz sin α =

din triunghiul este

OMD :
deci

DM 4 − x2 4 − x2 q = Ÿ α = arcsin . Aria sectorului DC1 OD 2 2 α ⋅π r 2 1 4 − x2 q Ssector DC = = arcsin . A adar, aria segmentului DC1 este : q 1 2π 2 2 Sseg DC = Ssector DC − SODC1 = q q
1 1

1 arcsin 2

În

concluzie,

S1′ = S DMC1

4 − x2 4 − x2 − 2 4 ( 2 − x ) 4 − x 2 + 1 arcsin + Sseg DC = q 1 8 2

4 − x2 4 − x2 − = 2 4

=

4 − x2 x 4 − x2 4 − x2 x 4 − x2 − , deci S1 = 2 S1′ = arcsin − 2 8 2 4 π 16 − π 2 π 16 − π 2 În cazul x = , ob inem S1 = arcsin − ≅ 0,181303 u.a. 2 4 16 1 arcsin 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful