.:: SEJARAH TINGKATAN 4 ::.

:: PENINGKATAN TAMADUN ::
à

ASPEK-ASPEK PENINGKATAN TAMADUN
à

SISTEM SOSIAL

..:: SISTEM SOSIAL ::.. àOrganisasi sosial masyarakat dalam tamdun - TAMADUN YUNANI Yunani di Athens membahagikan
penduduknya kepada tiga kumpulan. àKumpulan Pertama : Warganegara – Mempunyai hak dalam politik negara kota à Kumpulan Kedua : Bukan Warganegara Tidak mempunyai hak dalam politik negara kota

- SPARTA à Di Sparta terdapat tiga kelas sosial à Kelas Pertama : Warganegara Sparta Tulen à Kelas Kedua : Pekerja , Artisan dan Pedagang àKelas Ketiga : Helot  Mengusahakan tanah dan merupakan golongan minoriti

- ROM à Di Rom terdapat tiga jenis sistem sosial à Sistem Pertama : Warganegara Rom  Orang Rom à Sistem Kedua : Bukan Warganegara Rom  Penduduk yang ditakluki à Sistem Ketiga : Hamba

à Di Tamadun India salah satu perkara penting yang harus diperhatikan dalam sistem sosial ialaj kewujudan sistem kasta à Merupakan institusi yang sangat unik dan tidak ditemui dalam mana-mana tamdun dunia yang lain à Sistem ini mempunyai empat jenis kasta yang utama iaitu Brahmin , Ksyatria , Vaisya dan Sudra à Keempat-empat kasta ini mempunyai tanggungjawab yang berbeza à Sistem ini telah menjadi darah daging kepada sistem sosial Tamadun India dan sistem ini diikuti dengan ketat à Lelaki daripada kasta lain tidak boleh berkahwin wanita daripada kasta lain dan tidak boleh bercampur gaul dengan ahli kasta yang lain

- TAMADUN INDIA -

- MASYARAKAT CHINA à Masyarakat China pula pada dasarnya terbahagi kepada tiga golongan à Golongan Atasan : Lapisan Pentadbir  Maharaja , Keluarganya , Pegawai Bangsawan dan Sidasida àGolongan Kedua : Rakyat Bawahan  Petani dan Artisan à Golongan Ketiga : Hamba à Golongan Kedua & Ketiga merupakan sokongan kepada golongan pertama

- PANDANGAN à Confucius pula membahagikan masyarakat CONFUCIUS China kepada empat kelas utama -

à Golongan Teratas : Golongan Sarjana  Pegawai Kerajaan yang berpendidikan à Golongan Kedua : Golongan Petani  Tulang belakang ekonomi China à Golongan Ketiga : Golongan Tukang à Golongan Bawahan : Pedagang à Namun demikian , strata masyarakat China ini bukannya bersifat tegar à Setiap individu dalam masyarakat China boleh menukar kelas mereka kepada kelas lebih baik menerusi pendidikan

-S

T A M IH S TA KA A IM ER T AN KI E