Usvojeni standardi u oblasti čelika harmonizovani sa propisima EU U skladu sa Zakonom o standardizaciji, koji je usvojen u maju ove godine, jedan

deo delatnosti Instituta za standardizaciju Srbije je i da donosi, razvija, dopunjava i povlači srpske standarde i srodna dokumenta. Takođe ovaj Institut obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda i srodnih dokumenata sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima. U oblasti čelika usvojeni su sledeći SRPS EN –standardi: Oznaka SRPS EN Stahdarda i godina usvajanja SRPS EN 1561 (2005) SRPS EN 1562 (2005) SRPS EN 1563 (2005) SRPS EN 10001 (2002) SRPS EN 10016/1-4 (2003) SRPS EN 10020 (2003) SRPS EN 10021 (2003) SRPS EN 10024 (2003) SRPS EN 10025 (2003) SRPS EN 10027/1-2 (2003) SRPS CR 10260 SRPS EN 10028/1-7 (2004/5) SRPS EN 10029 (2004) SRPS EN 10051 SRPS EN 10034 (2003) SRPS EN 10024 SRPS EN 10048 (2004) SRPS EN 10051 SRPS EN 10055 (2003) SRPS EN 10056/1 – 2 (2004) SRPS EN 10067 (2003) SRPS EN 10079 (2003) SRPS EN 10080 (2008) SRPS EN 10083/1 – 2 (2004) SRPS EN 10084 (2007) SRPS EN 10087 (2008) SRPS EN 10088/1 – 3 (2003) Sadržaj SRPS – EN – standarda Sivo liveno gvožđe Melirano liveno gvožđe Nodularni liv Definicije i klasifikacija gvožđa Valjane žice od nelegiranog ćelika za vučenje Definicije i klasifikacija čelika Opšti tehnički zahtevi za isporuku za ćelik i proizvode od čelika Toplovani I – profil sa zakošenim stopama Toplovani proizvodi od nelegiranih čelika Sistem označavanja čelika Pljosnati proizvodi od čelika za opremu pod pritiskom Toplovaljani limovi od čelika debljine 3mm i iznad I i H profil od konstrukcionog čelika Toplovaljana uska traka Kontinuirano toplovaljanji lim i traka od nelegiranih čelika bez prevlake Toplovaljani čelični T-profil sa zaobljenim ivicama vrata i stope Ugaonici od konstrukcionog čelika sa jednakim i nejednakim kracima Toplovaljani čelični proizvodi sa zadebljanjem Definicije proizvoda od čelika Betonski čelik. Zavarivi betonski čelik Čelici za poboljšanje Čelici za cementaciju Čelici za automate Nerđajući čelici

koji se odnose na stanje površine toplovaljanih čeličnih limova. širokih pljosnatih proizvoda i profila Konstrukcioni čelici sa povećanom sposobnošću za deformaciju u pravcu upravnom na površinu proizvoda Hladnovaljani elektrolitički specijalno hromirani čelik Metalni proizvodi – Tipovi dokumenata o kontrolisanju Hladnovaljanji fini lim u koturovima za proizvodnju belog lima ili za elektrolitički specijalno hromirani čelik Hladnovaljani pljosnati proizvodi od niskougljeničnog čelika za emajliranje Tehnički zahtevi za isporuku čeličnog liva za posude pd pritiskom Bešavne čelične cevi za opremu pod pritiskom Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom Bešavne i šavne čelične cevi.C. Mesto uzorkovanja i .4 (2003) SRPS EN 10140 (2003) SRPS EN 10155 (1999) SRPS EN 10163/1 – 2 (2003) SRPS EN 10164 (2003) SRPS EN 10202 (2007) SRPS EN 10204 (2001) SRPS EN 10205 (2007) SRPS EN 10209 (2007) SRPS EN 10213/1 – 4 (2003) SRPS EN 10216/1 – 5 (2007) SRPS EN 10217/1 – 7 (2008) SRPS EN 10220 (2005) SRPS EN 10222/1 – 5 (2005) SRPS EN 10272 (2005) SRPS EN 10273 (2005) SRPS CR 10260 (2001) JUS.B0.005/2 SRPS EURONORM 65 (2002) Kontinuirano toplovaljani lim i traka od niskougljeničnog čelika za hladno oblikovanje Toplovaljani proizvodi od zavarivih finozrnastih čelika Hladnovaljani pljosnati proizvodi od niskougljeničnog čelika za hladno oblikovanje Hladnovaljani pljosnati proizvodi bez prevake od niskougljeničnog čelika i čelika sa visokim naponom tečenja za hladno oblikovanje Čelici za prednaprezanje betona Hladnovaljana uska čelična traka Konstrukcioni čelik sa povećanom otpornošću prema atmosferskoj koroziji Zahtevi za isporuku.SRPS EN 10111 (2001) SRPS EN 10113/1 – 2 (2004) SRPS EN 10028 SRPS EN 10130 (2004) SRPS EN 131 (2004) SRPS EN 10138/1 . Dokumenti o kontrolisanju SRPS ISO 377 (2003) Čelik i proizvodi od čelika. koje se zahtevaju za povišene temperature Sistem za označavanje čelika Toplovaljane šipke od čelika kružnog poprečnog preseka za vijke i zakovice SRPS EURONORM 168 (2003) Proizvodi od gvožđa i čelika. Oblik i mere Čelični odlivci za opremu pod pritiskom Šipke od nerđajučeg čelika za opremu pod pritiskom Toplovaljane zavarive čelične šipke za opremu pod pritiskom sa karakteristikama.

SRPS ISO 6708 (1998) SRPS ISO 8062 (2005) priprema za mehanička ispitivanja Tehnička obrada. Termini i definicije Sivo gvožđe i čelični liv .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful