Program ZVUK za izracun zvucne zaštite objekata visokogradnje

Prof.dr.sc. Ivica Kožar dipl.ing.grad.

1 Uvod u zvucnu zastitu
U trazenju suvremenih, jednostavnih i dovoljno tocnih propisa o zvucnoj zastiti, autori su se odlucili za njemackim propisima, i to poglavito za DIN 4109/11.89 koji s dodacima Beiblatt 1 zu DIN 4109 i Beiblatt 2 zu DIN 4109 cini cjelinu za izracun zvu cnog otpora za zracni zvuk i za zvuk nastao unutar objekta (topot, buka instalacija i sl.). Znacajan je i DIN 52210 koji, uz ostalo, definira referentne krivulje i postupke za izracun srednjeg zvu cnog otpora i tako, zapravo, povezuje podatke iz propisa sa izra cunom, ili mjerenjima,koji se temelje na podacima po opsegu u cestanosti od 100 Hz do 3200 Hz. Kako hrvatsko zakonodavstvo jos nema propisane zone buke u gradovima, upotrijebljen je i DIN 18005 za procjenu buke i zone bucnosti u kojoj se objekt nalazi, a na temelju intenziteta prometa na prometnicama koje ga okruzuju. Dokaz zvucne zastite zapocinje utvrivanjem uvjeta koje treba zadovoljiti, a temelje se na vrsti ili namjeni objekta (stambena zgrada, radna ili mjesovita, skolska ustanova, ljecilisni objekt, hotel ili pak obiteljske kuce u nizu), na polozaju objekta u odnosu na izvore buke, najcesce prometnice, i o intenzitetu buke (na pr. kolicina vozila na prometnici uz objekt), i na namjeni prostorije koju stitimo (prostorija za rad, boravak ili odmor). Pri tome razlikujemo zastitu od zracnog zvuka (zvuk nastao izvan objekta i do njega prenesen zracnim valovima) i od topota (zvuk nastao unutar objekta i prenosi se vibracijama kroz elemente konstrukcije). Za stita od zvuka nastalog u instalacijama objekta je obradena samo nacelno.

2 Karakteristike programa ZVUK
U ovom clanku se prikazuje program za elektronicko racunalo koji automatizira izracun valjanosti zvucne izolacije prema DIN 4109/11.89 i Beiblatt 1 zu DIN 4109 i Beiblatt 2 zu DIN 4109 propisima, te jos DIN 18005 i DIN 52210. Uz DIN propise, za izradu programa koristili smo se i literaturom navedenom na kraju clanka (uz nuzna pojednostavljenja koja analiticki postupak zahtijeva). Naime, izra cun zvucnog otpora akusticki jednoslojnih i akusticki dvoslojnih konstrukcija je slozen postupak koji umnogome ovisi o stvarnim parametrima u objektu i tocni se rezultati mogu dobiti samo mjerenjem. No, tako tocni rezultati i nisu potrebni u fazi projektiranja objekta, nego samo ukoliko se tijekom upotrebe uoci potreba za sanacijom zvucne izolacije, te su autori misljenja da usvojeni postupak pruza sasvim zadovoljavajucu procjenu zvu cne izolacije objekta, posebno sto se rezonatne frekvencije uzimaju u obzir pri izracunu. Korisnik programa moze eksperimentirati s raznim parametrima konstrukcije i vrlo brzo nauciti sto je povoljno, a sto ne za zvucnu izolaciju objekta. Mogucnost grafickog prikaza daje programu posebnu vrijednost jer omogucuje uvid u ponasanje konstrukcije

Glavni meni programa ZVUK 3 Uvjeti dokaza zvucne zastite Pojavljuju se nakon odabira tocke UVJETI u meniju i definira stupanj zvucne zastite koji trebamo postici za nas objekt. pritiskom na tipku [SPACE] ako se zeli aktivirati ta mogucnost. Rezultate izracuna su tekstualni. Tocka menija O ISPISU nista ne ispisuje. misljenja smo da je zna cajno sto program omogucuje izracun upliva otvora (zapravo. te ukazuje na znacaj koincidencije i rezonancije (ciji je upliv bez grafickog prikaza nemoguce procijeniti). Iako je racunski postupak jednostavan. Relativno slozene zavisnosti zvucne izolacije za topot o raznim vrstama plivajucih podova i obloga s bilo koje strane medukatne konstrukcije program odreduje potpuno automatski. u vidu opisa uvjeta i rezultata. Program je nacinjen u tehnici "prozora" za MS-DOS operativni sistem i nakon glavnog menija.na raznim ucestalostima zvuka. u vidu dijagrama koji prikazuju vrijednost zvucnog otpora (dB) ovisno o ucestalosti zvuka (Hz) i moguce ih je pohraniti na disk (disketu) ili odmah ispisati na pisac. najcesce za to postoje predvideni kvadrati ili zagrade() unutar kojih treba postaviti oznaku. sa ili bez kontrolnih znakova za masna slova itd. bilo kakvih kombinacija konstrukcija razlicitog zvucnog otpora) na zvucnu izolaciju od zracnog zvuka. otvaraju se podmeniji koji dalje imaju "prozore" za upis podataka i za naredbe za izracun. tako korisnik brzo mo ze nauciti kako je velik znacaj raznih otvora u zidu. Naime. Po meniju se krecemo ili kursorskim tipkama i tipkom [TAB] ili pomicanjem misa. . nego se tamo zadaju parametri za ispis (na pisac ili disk. Dovoljno je iz glavnog menija oznaciti zeljenu aktivnost i pritisnuti [RETURN] (ili lijevu tipku na misu). Sl.1. i graficki. U prilogu na kraju je primjer ispisa rezultata.). Ukoliko u meniju treba definirati da li se nesto zeli ili ne. i pojavit ce se novi meni za upis podataka i daljnje moguce aktivnosti.

pa zadajemo broj vozila na prometnici uz objekt i udaljenost osi prometnice od naseg objekta. Vrstu konstrukcije korisnik sam bira iz ponudene tablice koja unutar "prozorcica" klizi gore-dole (kursorske tipke je pomicu). prema DIN 4109 zonu zvucne zastite (od I do VII). biramo onu koja nam odgovara. Na temelju tih podataka. Meni za izracun uvjeta zvucne zastite.2. Iz ponudenog izbora objekata i prostorija. izracunati podaci se automatski prenose u tabele za upis podataka i izracun zracnog zvuka i topota. a program "odgovara" sa minimalnom propisanom zvucnom zastitom u dB. zeljenu vrstu objekta treba oznaciti tako da je uz njega crna to cka (tipka [SPACE]). program prema DIN 18005 odreduje vanjsku buku (od 30 do preko 70 dB) i dalje.Za vanjske konstrukcije trebamo podatak o vanjskoj buci. . Za unutrasnje konstrukcije je mjerodavna vrsta objekta i namjena prostorije koju stitimo od buke. Po izlasku iz ovog menija. Sl.

tocka KOREKCIJA ce automatski nestati iz menija. Rezultati na meniju prikazuju samo srednje vrijednosti zvucno otpora.3. U pocetku na meniju su rezultati uvijek nula (0) i mora se odabrati opcija IZRACUN da bi se pojavile prave vrijednosti (na taj na cin ce rezultati uvijek odgovarati zadanoj konstrukciji). dobit cemo uvjete koji vrijede na nas objekt uredno ispisane (preporucuje se da je to pocetni dio ispisa zvucne zastite u projektu). potpuni rezultat je zapravo graficki prikaz koji se pokaze na ekranu (raspodjela zvucnog otpora po ucestalostima od 100 Hz do 3200 Hz i kriticne frekvancije). korisnik samo treba odabrati vrstu (pregradna ili vanjska) i tip (jednostruka ili dvostruka) konstrukcije i upisati podatke o masi konstrukcije (UPIS PODATAKA ).Ukoliko aktiviramo ispis. a kopija slike na papir se dobije pritiskom na tipku [kopiraj]. da bi se ponovo pojavila tek kad korisnik odabere vanjsku konstrukciju. osim ulaznih parametara. Meni za izracun zvucnog otpora konstrukcije za zra cni zvuk. Ako je korisnik odabrao pregradnu konstrukciju. povrsini i zvucnom otporu otvora. Ispis rezultata ispisuje. samo srednju vrijednost zvucnog otpora. Sl. 4 Zastita od zracnog zvuka Minimalni uvjeti koje treba zadovoljiti su vec odredeni u meniju UVJETI i upisani na odgovarajuca mjesta. a za vanjsku konstrukciju jos dodati omjer vanjske povrsine i povrsine poda prostorije (KOREKCIJA ). a i uticaj korekcije se ispisuje ako je odabrana konstrukcija vanjska! . ako ga ima (OTVOR ). sa i bez uticaja otvora (ostakljenja).

Vrlo cesto imamo slucaj da konstrukcije kojima stitimo prostore od buke imaju na sebi vrata ili prozore ili slicne dijelove koji imaju razlicit zvucni otpor od ostatka zida. Podaci ne uzimaju u obzir zvucne mostove na kutijama za rolete. prozori moraju imati vrlo kvalitetno izvedeno brtvljenje dodirnih tocaka. Za puna vrata obicno je zvucni otpor od 25 dB do 32 dB. Rezultati idu od 25 dB do 45 dB. Uzimanje u obzir otvora pri izracunu zvucnog otpora.4. njih treba posebno obraditi kao otvore sa zvucnim otporom od 25 dB do 35 dB (tocna vrijednost zvucnog otpora kutije za rolete bi trebala biti dostavljena uz prozore kao atest!). To radimo tako da odaberemo tocku OTVOR u meniju i tamo upisemo potrebne podatke (povrsina cijelog zida i povrsina otvora i zvucni otpor otvora). dva stakla na prozoru "krilo na krilo" ili termoizolaciono staklo i jos jedno obi cno staklo na prozoru "krilo na krilo" ili na dva odvojena prozorska krila. Da bi podaci iz tablice bili valjani. . ovisno o debljini stakla i razmaku izmedu njih (za postizanje otpora viseg od 45 dB su potrebne posebne akusticke konstrukcije. Takvi "otvori" znacajno oslabljuju zvucnu izolacionu moc i vrlo je va zno da ih uzmemo u obzir pri izracnu.5 Otvori na zidovima Sl. a za ostakljene prozore i vrata imamo malu listu koja nam pomaze tako da daje zvucni otpor ovisno o vrsti ostakljenja: jednostruko termoizolaciono staklo na jednostrukom prozorskom krilu. uglavnom zbog brtvljenja dodirnih tocaka).

No.5. a ne koliko konstrukcija zadr zava" zvuka. svim otvorima koju su jednaki. 6 Zastita od zvuka topota Minimalna propisana razina zastite je vec upisana kad smo upisivali podatke u tocku UVJETI. Pri tome se kod plivajucih podova pretpostavlja da imaju estrih odredene mase koji se nalazi na zvucno upijajucem sloju dinamickog modula stisljivosti od barem 50 MN/m3 (ili manje). Upijajucu podlogu korisnik sam bira iz ponudene tablice koja unutar "prozorcica" klizi gore-dole (odabrana podloga je na podlozi druge boje. za razliku od zracnog zvuka. Primjer rezultata izracuna zida. tepih). ne treba pritisnuti RETURN niti tipku na misu). veci broj znaci slabiju izolacionu moc konstrukcije.Mozemo uzeti u obzir do dva razlicita otvora na jednom zidu. da ima plivajuci pod i da ima zvucno upijajucu oblogu s gornje strane (na pr. te prvo obraditi UVJETE! Kako se kod analize konstrukcija na zvuk topota mjeri kolicina zvuka koja prolazi kroz konstrukciju. ako su njihove povrsine vece od nule! Sl. stoga je dobro drzati se redosljeda odabira tocaka menija iz ovih uputa. ograni cenje na dva otvora se odnosi na razne vrste otvora! Prilikom ispisa rezultata iz tocke ZRAcNI ZVUK automatski se ispisuju i podaci o otvorima. Za posebne zvucno upijajuce podloge moguce je postici za jos oko 7 dB bolje rezultate (s " < = 10 MN/m3). . povrsina se jednostavno zbroji. to ovdje. Korisnik moze dodati uvjet da medukatna konstrukcija ima zvucnu oblogu s donje strane.

. 8 mm . 17 MN/m3 .drvena strugotina 25 mm..posebno obradeni styropor. 6 MN/m3 . umjesto da su minimalnu razinu zastite podigli za 2 dB).ploce od staklenih vlakana 15 mm. 147 MN/m3 ... 9 MN/m3 . Ispis iz ove tocke daje rezultate za zvucni otpor konstrukcije na topot... .celuloza ne bitumenizirana.. 61 MN/m3 ..isto.6. masa 230 kg/m3 . masa 100 kg/m3 . 20 MN/m3 . 110 kg/m3 .. tj. 139 MN/m3 . 62 MN/m3 .plutena piljevina. debljina 10 mm . manji modul): .Treba napomenuti da konstrukcija zadovoljava kad je njen otpor za 2 dB manji od minimalno zahtijevanog (takva je definicija u DINu.. masa 90 kg/m3 . 9 MN/m3 ..kokosova vlakna.. samo s osloncima po cijeloj povrsini.ploce od staklenih vlakana 10 mm. 10 mm .... masa 150 kg/m3 . 2 sloja.... Sl. 1080 MN/m3 .plutena piljevina. 133 MN/m3 .drvene daske 13 mm s osloncima u tockama.. 5 mm debljine . 9 mm staklena vlakna... Nekoliko primjera modula dinamicke stisljivosti (deblji slojevi obicno imaju bolje karakteristike. sloj 20 mm..obicni styropor debljine 13 mm i mase 100 kg/m3 . jedan sloj.. 175 MN/m3 ..filz debljine 6 mm i mase 150 kg/m3 . Izracun zvucnog otpora konstrukcije za topot.

ventilacionim kanalima. Beiblatt 2 zu DIN 4109. 8 Pomocni opisni tekst U meniju postoji posebna tocka TEH. Mozemo upisati do 5 redova teksta po zelji i ispisati ga gdje zelimo. 1977. 1989. F. Pergamon Press. Beuth Verlag GmbH. Transmition and Response". 4 Crocker. Misli se na buku uzrokovanu liftovima. Iz navedenih razloga nema puno smisla raditi neke izracune prilikom projektiranja uobicajenih objekata visokogradnje. Volume II.J. Beuth Verlag GmbH.. Buildings and People". Beiblatt 1 zu DIN 4109. Ako odaberemo samo NASTAVAK. bez ISPIS ni sta se nece ispisati (ni u jednoj drugoj tocki menija naredba ISPIS ne poziva ovaj tekst)! Postupak mozemo ponoviti koliko god puta zelimo i svaki put sa istim ili drugacijim tekstom. Radiation. cjevovodima za vodu ili centralno grijanje. ta nam to cka menija omogucuje da u ispis ubacimo dodatni tekst. Nachweise.J. Inc. sto se dokazuje odgovarajucim atestima prilikom tehnickog prijema objekta (uglavnom ventili i koljena na cijevima moraju biti projektirani tako da mogu udovoljiti trazenim zahtjevima). 1985. Anforerdung...F. omogucuje dodavanje proizvoljnog teksta u ispis rezultata izracuna.. 1990. Svaki korisnik samostalno odgovara za svoje rezultate izracuna! . CRC Press. Kessler. ali autori ne preuzimaju nikakve posljedice nastale upotebom ovog programa.7 Buka nastala u instalacijama Buka nastala u instalacijama unutar objekta je obradena samo nacelno. Radi se o tome da ugradena oprema mora odgovarati standardima propisanim u DIN 52218 (i drugima). 2 Schallschutz. 3 Fahy. nakon sto su vec sve druge konstrukcije izracunate na zracni zvuk i topot). Academic Press. ako zelimo nesto posebno naglasiti ili objasniti. 1982. schallschutz im Hochbau". DIN-Taschenbuch.OPIS koja sluzi revidentu za pojasnjenje pojedinih elemenata izracuna. Stoga izbor tocke INSTALACIJE u meniju ispisuje ovakav tekst kao napomenu koju treba uvrstiti u projekt (obicno je to zadnji tekst u opisu izracuna zvucne zastite objekta visokogradnje.. 5 Croome. "Noise and Noise Control". Jednostavno. Berechnungsverfahren und Bauakustische Prüfungen". D. sound and Structural Vibration. M.89. ni moralne ni materijalne. "Noise.M. Tekst se ispisuje naredbom ISPIS na ono mjesto u ispisu koje je u tom trenutku na redu. 9 Literatura 1 DIN 4109/11. Naime. Napomena: Program je brizljivo nacinjen i ispitan i autori ga i sami koriste u svom radu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful