Motoare hibride

Realizări şi tendinţe în propulsia hibridă a automobilelor Autovehiculele electrice hibride sunt prevăzute atât cu motor termic, cât şi cu motor electric şi pot fi realizate, aşa cum s-a menţionat anterior, în două configuraţii: • configuraţia în serie, la care nu există legătură mecanică directă între motorul termin şi transmisia mecanică. În acest caz, motorul termic antrenează un generator, care asigură încărcarea bateriei. Energia electrică stocată de către baterie este foloisită pentru alimentarea motorului electric, care acţionează transmisia mecanică a automobilului. Configuraţia în serie a autovehiculelor hibride prezintă avantajul faptului că motorul termic funcţionează în regim constant de sarcină şi turaţie, ceea ce permite micşorarea consumului său de combustibil şi a emisiilor sale poluante. • configuraţia în paralel, la care atât motorul termic cât şi motorul electric pot acţiona transmisia mecanică a automobilului. La această soluţie constructivă, motorul electric este cuplat atât cu motorul termic (prin intermediul unui ambreiaj electromagnetic), cât şi cu transmisia mecanică, putând fi utilizat şi ca generator. Astfel, atunci când motorul termic propulsează automobilul (deplasări interurbane), motorul electric este folosit ca generator, încărcând bateria. Pentru deplasarea în interiorul oraşului se foloseşte energia bateriei, care alimentează motorul electric; în acest timp, motorul termic este decuplat de la motorul electric de către ambreiaj. Există şi autovehicule hibride, cum este cazul NISSAN Tino, organizate după soluţia în paralel, care sunt prevăzute însă cu două motoare electrice. Astfel, pe schema din fig. 1.77 se poate observa că motorul 3 este utilizat pentru propulsia autovehiculului, în timp ce motorul-generator 4, cuplat cu motorul termic 1, are atât rolul de demaror, asigurând pornirea motorului termic, cât şi cel de generator, realizând încărcarea bateriei 5. Motorul termic este cuplat cu motorul electric prin intermediul ambreiajului 6; atunci când se utilizează propulsia electrică, ambreiajul 6 decuplează motorul termic de restul transmisiei. Fig. 1.77 Autovehicul hibrid în configuraţie paralelă, cu două motoare electrice.

În fig. 1.78 este prezentată o soluţie adoptată de către firma MITSUBISHI pentru realizarea unui autobuz hibrid. Acesta este realizat după configuraţia în serie, motorul cu aprindere prin comprimare 3, fiind utilizat pentru antrenarea generatorului 5. Convertizorul 4 are roluri multiple: • asigură curentul alternativ necesar motoarelor de propulsie 6; • controlează procesul de încărcare al bateriei 7;

6-motoare electrice de propulsie. 2-motor electric auxiliar.b).79. Bateria este de tipul cu ioni de litiu. motorul termic este pornit pentru a încărca bateria. iar motoarele electrice de tracţiune au câte 150 [kW] fiecare. . motorul termic 1 este oprit.78.• asigură curent continuu la tensiunea de 24 [V]. aceasta este formată din şase module. iar configuraţia autovehiculului devine în serie (fig. 4-convertizor cc-ca 5-generator.69.6 [V/element]). 1. Fig.a este prezentată sistemul Hyperdrive. 1. în timp ce emisiile poluante s-au redus cu 50%.79.c). fiecare cu câte 30 de elemenţi (3. La un grad de descărcare mai ridicat. destinate servodirecţiei şi compresorului de aer. ambreiajul 3 este decuplat. 7-baterii În fig. Soluţia adoptată a permis reducerea cu 70% a consumului de combustibil. iar autovehiculul funcţionează doar pe tracţiune electrică (fig. atât timp cât gradul de descărcare al bateriei nu a atins 50%. Autobuz hibrid MITSUBISHI Fuso 1-rezervor de aer. 1. 3-Motor Diesel. El are două moduri de operare şi anume: deplasare urbană şi deplasare interurbană. asigurând o tensiune de 648 [V]. Motorul termic este menţinut pornit până când gradul de încărcare al bateriei atinge 70%. 1. necesar pentru alimentarea unor motoare suplimentare 2. dezvoltat de către firma PAICE. La deplasarea în oraş. Autobuzul este prevăzut cu un motor Diesel de 8200 [cm3].

motorul electric nefiind utilizat. 1. 6-bloc de comandă. d. cât şi motorul electric. 1. 1-motor termic. 5-baterie. cu viteze mai mari (fig. pentru propulsie fiind utilizate atât motorul termic. iar autovehiculul este propulsat de către motorul termic.e-deplasare interurbană.79 Sistemul Hyperdrive al firmei PAICE a-schema de principiu.79. 3-ambreiaj. În fig. ambreiajul 3 este cuplat.c-deplasarea urbană. 4-motor de tracţiune. . 1. La deplasarea interurbană. 2-generator.f sunt redate curbele de consum de combustibil regim de rulare pe autostradă.d). f-consumator de combustibil la deplasarea pe autostradă. Sistemul electronic de comandă şi control este astfel proiectat încât motorul termic să fie pornit doar dacă acesta poate funcţiona la sarcini de cel puţin 50%.79.Fig. Pentru accelerare (fig.e). 1. sistemul realizează configuraţia în paralel.79. b.

• accelerarea autovehiculului. roata dinţată epicicloidală (cu dantură interioară). antrenând generatorul care alimentează motorul electric. denumit INSIGHT. Una dintre cele mai cunoscute realizări în acest domeniu este autoturismul TOYOTA PRIUS Hybrid (fig.80 Schema şi vederea de ansamblu a sistemului de propulsie de la autoturismul TOYOTA PRIUS Hybrid 1-motor termic. platoul port-sateliţi este antrenat de către motorul termic 1 (care este un motor cu aprindere prin scâteie de 1. • pornirea motorului termic la plecarea de pe loc a autoturismului. în acest caz se utilizează un diferenţial asimetric 4. 51 [kW]). 3-motor electric. 6baterie. La rândul său. realizat în configuraţie paralelă. Fig 1. 3-platou port-sateliţi.81. când transimisia este antrenată atât de către motorul termic. generatorul este utilizat şi ca motor. 4-diferenţial. descris în fig. La atingerea unei viteze de 24 [km/h]. 1.5 [1]). 2-generator. acesta va funcţiona la un regim de turaţie constantă (4500 [rpm]. realizând pornirea motorului termic. Diferenţialul asimetric 1-motor termic. 1. Pentru accelerare este utilizată energia electrică furnizată de către bateriile autovehiculului.81. . 8-spre transmisia autovehiculului La plecarea autovehiculului de pe loc. 1. În schema din fig. care este şi generator are trei funcţii şi anume: • încărcarea bateriilor. 2-sateliţi.82).80). în timp ce pinionul planetar central antrenează generatorul electric 2. 4-roată dinţată cu dantură interioară. firma HONDA a optat pentru realizarea unui autoturism hibrid. Motorul electric. notat cu 2. ce acţionează transmisia autovehiculului şi motorul electric 3. 1. ce utilizează o configuraţie paralelă clasică (fig. 5-pinion planetar central. motorul termic fiind oprit. 6-motor electric de propulsie.Fig. cât şi de motorul electric. motorul electric este cel care asigură propulsia.80. 1. 7-generator electric. 5-bloc electronic de comandă.

sistem hibrid de propulsie autocamioanele VOLVO Aceste autocamioane erau antrena generatoarele de .84). 1.82. Trebuie menţionat că acest derivă din cel utilizat pe FL6 Hybrid. echipate cu un motor Diesel. Propulsia electrică este turbogeneratorul fiind oprit. 1. precum: • autocamionul (Environmental Concept Truck .85) şi cu baterii alcoolul etilic ECB sistem cu Varta drept de propulsie. cu configuraţie hibridă în serie. care curent electric. fiind echipate cu recuperare de căldură VT100 (fig. • autoturismul VOLVO ECC (Environmental Concept Car). foloseşte combustibil. 3-cutie de viteze. 72 kWh). electrică putând fi utilizat pentru tip NiMH). 2-motor electric/generator. 1. trebuie menţionat că firma VOLVO a dezvoltat o serie de proiecte de autovehicule hibride. • autobuzul VOLVO ECB (Environmental Concept Bus .450 [V]. In modul de lucru electrică necesară funcţionării propulsie este furnizată de către format din turbomotor şi generator continuu . Volvo ECT şi utilizează acelaşi turbogeneratorul 1. funcţiona în mod hibrid hibrid (serie). 5-baterii În acelaşi timp. energia motorului electric de turbogenerator (ansamblu electric de curent surplusul de energie încărcarea bateriilor (de asigurată de către baterii. 110 kW). descris în fig.83).Fig. Schema şi vederea de ansamblu a sistemului de propulsie de la autoturismul Honda INSIGHT 1-motor termic.86.fig. Aceste autovehicule pot sau numai electric. NiMH (400 [V]. 4-bloc electronic de comandă. echipat cu un grup turbogenerator şi cu baterii Ni-Cd.fig.1.

87 este prezentat sistemul de propulsie hibrid realizat de firma germană ZF.În fig. 3. Ansamblul motor electri-cutie de viteze a sistemului de propulsie hibrid ZF .87. compus din motorul electric 1. ambreiajul 2 şi cutia de viteze planetară cu opt trepte.1. 1. Fig.

deoarece ei nu au cum să diminueze.LEV) este Honda Motor Company. În cazul acestui sistem.Honda FCX În anul 1989. deci. sistemele hibride sunt clasificate în cele în serie şi în paralel. Sistemul nu produce emisii şi are ca rezultat doar un nivel minim de bioxid de carbon. cu combustie controlată prin mişcare de rotaţie (Compound Vortex Controlled CombustionCVCC). deoarece totul depinde de costurile realizării acestora. firma este implicată în mod activ în realizarea unui motor cu benzină cu emisie scazută pentru vehicule. În trecut. dezvoltarea şi perfecţionarea motoarelor hibride nu mai este exclusiv o preocupare a producătorilor de autovehicule. în momentul de faţă este greu de anticipat dacă motoarele hibride vor deveni o tendinţă prioritară. Sistemele hibride în serie utilizează electromotorul doar pentru a pune în mişcare un generator electric. singuri. în timp ce bateriile sunt încarcate corespunzător. guvernul japonez a început să ia în considerare standardele de eficienţă ale noilor combustibili. ţările europene au decis deja reducerea cu 25% pâna în anul 2008 a emisiilor de bioxid de carbon. în timp ce unele state nord-americane (cum ar fi. energia trece printr-o serie de legături succesive. în încercarea de a diminua emisiile poluante. producătorii de automobile au încercat să diminueze consumul de combustibil în primul rând pentru a diminua costurile. 23% a coeficientului utilizării combustibilului autovehiculelor pâna în anul 2010. . Dată fiind actuala infrastructură. energia astfel obţinută fiind folosită pentru a pune în mişcare motorul care. dacă se va considera că. Provocarea. De atunci. ar fi să se realizeze un motor ale cărui emisii să fie chiar mai curate decât atmosfera normală. În prezent. În cazul sistemului hibrid paralel. legat şi de eliminarea barierelor industriale. preocupările producătorilor de automobile sunt orientate în primul rând către evitarea dezastrelor ecologice ce ar putea rezulta din creşterea temperaturilor atmosferice (efectul de sera).FCEV) ca fiind cea mai bună opţiune pentru automobilele cu adevărat ecologice ale viitorului. Experţii firmei Honda sunt însă circumspecţi. în scopul ameliorarii ca cca. energia motorului poate asigura încărcarea bateriilor în timpul deplasării. Numele sistemului provine din faptul că. provocare acceptată şi asumată de firma amintită. firma Honda a realizat în anul 1972 un motor compus. un motor cu un randament redus poate fi operat eficient într-un mod cvasistaţionar. În general. Hidrogenul este dirijat în această mixtură şi reacţia chimică declanşată în prezenţa oxigenului din aer generează electricitate. Pe de altă parte. sistemul trebuie promovat. prin intermediul ameliorarii eficienţei utilizării combustibilului. Progresul în acest domeniu va fi. experţii consideră alternativa vehiculelor cu celulă electrică de combustibil (Fuel Cell Electric Vehicles . la rândul său acţionează roţile. în acest sens. motiv pentru care producătorii de autovehicule din întreaga lume se află într-o acerbă competiţie pentru a perfecţiona acest principiu şi a realiza o sursă ideală de energie pentru produsele lor. Faţă de toate aceste evoluţii. Tehnologiile esenţiale în acest sens sunt injecţia electronică a combustibilului (Electronic Fuel Injection-EFI) şi convertorul catalic cu rodiu (Catalytic Converter Rhodium-CCRO). costurile cu bateriile. problema principală care se pune în cazul motoarelor hibride este aceea a menţinerii performanţelor la un nivel comparativ cu cele ale motoarelor cu combustie. Avantajele sistemului constau în faptul că. de pildă. Celulele de combustibil sunt realizate ca un sandwich ce utilizează straturi de catalizator de platină şi polimeri electroconductori. atâta timp cât sistemul include şi o componentă electrică (bateriile). Forţa propulsoare a unuia sau a celuilalt este folosită în funcţie de localizare şi viteză. legăturile forţei propulsoare sunt paralele. După cum este cunoscut. În acest scop. California) au adoptat standarde menite să promoveze reducerea consumului de combustibil. Firma japoneză care a preluat conducerea în privinţa realizării de vehicule cu emisii scăzute (Low Emission Vehicles . Sistemul este considerat a fi un hibrid "în serie" pentru că. motorul şi electromotorul acţionează roţile. "Sistemul hibrid" este un termen general pentru un sistem care combină şi utilizează doua tipuri de surse de energie. apreciind că. Este luată în calcul şi menţinerea acestei noi orientări a producţiei şi chiar diminuarea costurilor.

asistent motor: baterie . De aceea. această variantă nu necesită existenţa unor rezervoare prea mari. În acest caz. motoarele hibride şi cele cu injecţie directă sunt.cuplu maxim motor: . indiferent dacă este vorba de motoarele cu combustie internă sau de cele hibride. Deşi sistemul de stocare a hidrogenului este atractiv. precum şi a unei reţele de staţii de alimentare. Un singur lucru este cert: acela ca.viteza maximă: - .tipul pilei de combustie: PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Există doua tipuri de FCEV. Este şi motivul pentru care experţii firmei nipone cred că. aceste automobile vor trebui să fie ecologice.putere maximă motor: 67CP . În plus. Toyota şi alţi producători cu renume mondial.cuplu maxim motor: . Al doilea tip este cel bazat pe modificarea metanolului.capacitatea de stocare a hidrogenului: .spaţiu depozitare: FCX-V2 1999 .autonomia de deplasare: . în vehicul este instalat un rezervor de metanol lichid. Primul este sistemul pe bază de stocare de hidrogen. Doar în acest fel va putea prinde contur real automobilul secolului următor. dacă metanolul va putea fi procurat de la staţiile service ca şi benzina. emisiile de bioxid de carbon nu pot fi. sistemul Ballard . ca şi pentru a proteja resursele existente este necesară găsirea de noi soluţii. sistemul FCEV va fi sistemul secolului XXI. Reprezentanţii grupului Mercedes-Benz în Japonia consideră că. Protejarea mediului înconjurator a devenit deja o problemă globală prioritară. într-adevar deosebite. În competiţia globală pentru realizarea unui sistem FCEV viabil. viitorul aparţinând. găsirea de soluţii în domeniu nu poate fi o preocupare doar a producătorilor de autovehicule. De aceea.metoda de stocare a hidrogenului: rezervor din aliaj .După cum sesizează experţii firmei Honda. eliminate pâna la zero. fără nicio îndoială. Deşi sistemul bazat pe modificarea metanolului generează unele emisii de bioxid de carbon pe parcursul transformării metanolului în hidrogen. Niciunul dintre producătorii de autovehicule nu se poate pronunţa în prezent asupra alternativei optime a automobilelor viitorului. care este apoi modificat în hidrogen la bordul vehiculului.capacitatea de stocare a metanolului modificat: .viteza maximă: . practic. ci şi a celorlalte industrii.putere maximă motor: 67CP . deoarece nu generează emisii de bioxid de carbon. dar ele nu pot constitui decât o etapă de tranziţie.asistent motor: baterie . Prototipul Honda FCX a cunoscut de la apariţia sa pe piaţă în decembrie 1999 şi până în prezent numeroase stadii de progres.tipul pilei de combustie: PEM sistem propriu . nu va mai fi nevoie de o reţea independentă pentru alimentare. caz în care un rezervor de stocare a hidrogenului este instalat în vehicul pentru a asigura furnizarea directă a acestuia. acestea fiind descrise mai jos: FCX-V1 1999 . el prezintă totuşi dezavantajul existenţei unui spaţiu pentru instalarea unui rezervor suficient de mare. principalii concurenţi sunt grupul Daimler Chrysler.metoda de stocare a metanolului modificat: rezervor de aliaj .locuri pasageri: două persoane . sistemul FCEV.

locuri pasageri: patru persoane .metoda de stocare a hidrogenului: rezervor de înaltă presiune (350 at) .cuplu maxim motor: 238 Nm .locuri pasageri: patru persoane .putere maximă motor: 82CP .tipul pilei de combustie: PEM sistemul Ballard .viteza maximă: 150km/h .capacitatea de stocare a hidrogenului: 137L .autonomia de deplasare: 180 km .autonomia de deplasare: 355km .tipul pilei de combustie: PEM sistemul propriu .putere maximă motor: 82CP .asistent motor: ultra-condensator .metoda de stocare a hidrogenului: rezervor de înaltă presiune (250 at) .viteza maximă: 140km/h .asistent motor: ultra-condensator .metoda de stocare a hidrogenului: rezervor de înaltă presiune (350 at) .6L .autonomia de deplasare: 315km .spaţiu depozitare: 102L .asistent motor: ultra-condensator .autonomia de deplasare: .tipul pilei de combustie: PEM sistemul Ballard .capacitatea de stocare a hidrogenului: 100L .cuplu maxim motor: 238 Nm .spaţiu depozitare: FCX-V4 2001/2002 .locuri pasageri: patru persoane .cuplu maxim motor: 272 Nm .capacitatea de stocare a hidrogenului: 156.locuri pasageri: două persoane .putere maximă motor: 82CP .spaţiu depozitare: FCX-V3 2000/2001 .spaţiu depozitare: 98L FCX 2002 .viteza maximă: 130 km/h ..

capacitatea de stocare a hidrogenului: 156.tipul pilei de combustie: PEM sistemul propriu . .spaţiu depozitare: 102L.putere maximă motor: 109CP .cuplu maxim motor: 272 Nm .metoda de stocare a hidrogenului: rezervor de înaltă presiune (350 at) .autonomia de deplasare: 430km .locuri pasageri: patru persoane .FCX 2004 .asistent motor: ultra-condensator .6L .viteza maximă: 150km/h .

pentru a obţine performanţe care fac din modelul Prius un adversar serios la Segmentul D.Toyota Prius Prius este mare şi spatios . Un motor pe benzină.5-litri funcţionează alături de un motor electric mai mic şi mai eficient. motorul electric este mai puternic decât cele mai multe motoare cu combustie internă de 1.0-litri.o combinaţie inteligentă între motorul pe benzină şi cel electric. La 400 Nm de la 0-1200 rpm. iar emisia de CO2 se situeaza la nivelul emisiei unei masini compacte. Principiul de funcţionare (hybrid) La viteza mică: . Într-adevar. comparabil cu o maşină cu motor convenţional diesel de 2. Prius este propulsat de sistemul hibrid Toyota Synergy Drive® . poate obţine o accelerare de la 0 la 100 km/h sub 11 secunde. În total. în timp ce conduceti. cuplul modelului Prius este mai mare decât al motorului V6 diesel.2-litri. ce asigură o tranziţie lină între modurile de operare. Ca rezultat. iar emisiile de particule poluante sunt reduse la zero. de pâna la 40%. De asemenea. Prius este de departe cel mai putin poluant. Este un concept cu totul nou. Sistemul Hibrid Synergy Drive® nu este doar o versiune îmbunătăţită a sistemului original hibrid Toyota (THS). de 1. mai puternic.0 pâna la 1. asigură cinci locuri confortabile. Nivelele de emisii NOx si HC sunt mai joase decât cele ale oricăror alte motoare pe benzină. care reprezintă soluţia ideală pentru cei care vor să îmbine plăcerea de a conduce cu impactul minim asupra mediului înconjurator. Între maşinile cu motoare cu combustie internă. şi dispune de suficient volum pentru bagaje în cei 408 litri ai portbagajului. emisiile nocive ale modelului Prius sunt cu 40% mai scazute decât normele europene pentru 2005.cu 4450 mm în lungime. sistemul hibrid Toyota Synergy Drive permite obţinerea unei economii de carburant considerabile.

Pe Autostradă . adică se foloseşte atât motorul electric alimentat din baterii si generator cat si cel pe combustibil.Până la o anumită viteză (mică) puterea este furnizată de către motorul electric alimentat de la baterii. Accelerare puternică Puterea este furnizată în mod hibrid din ambele surse.

încărcând bateriile. coborâre. motorul electric funcţionând în regim de dinam. La stop (fără mişcare . Frâna sau Decelerare (micşorarea vitezei.În condiţii de performanţă maximă sursa de putere va fi exclusiv furnizată de către motorul pe Combustibil. etc) În timpul frânării sau decelerării energia de mişcare se recuperază.

ABS. Un ansamblu de senzori comunică Modulului Electronic de Control (ECU) stările vehiculului şi acţiunile pe care le întreprinde şoferul. în marşarier sau acceleraţia laterală. mărindu-se astfel nivelul de siguranţă activă (funcţie de prevenire). viteza de rotaţie a roţilor. . în mod adecvat.Motorul pe combustibil este oprit în mod automat pentru economisire. conlucrând perfect. controlul este activat înainte ca vehiculul să depăşească o stare critică. gradul de apăsare al pedalei de acceleraţie şi presiunea de frânare aplicată fiecărei roţi. Sistemul îmbunătăţeşte timpii de reacţie şi reduce pericolul derapajului prin controlarea forţei motrice şi a celei de frânare în cazul unei opriri de urgenţă. sistemele componente sunt gestionate cursiv. Senzorii comunică o gamă largă de parametri Modulului Electronic de Control . Prin compararea acestor surse de informaţie. în al doilea rând. Folosindu-se de aceste informaţii sistemul activează individual frânele şi acceleraţia maşinii pentru a contribui la menţinerea stabilităţii acesteia pe trasă. iar motorul electric este în “standby” urmând a fi pus în funcţionare foarte rapid când se accelerarează.precum acceleraţia în direcţia de mers.o nouă tehnologie cu grad de reacţie adaptat solicitărilor. cu Raport Variabil de Virare (VGRS) .TRC. VGRS* şi Servodirecţia Asistată cu Motor Electric) sunt integrate pentru o iteroperativitate maximă. de Control al Tracţiunii . unghiul de înclinare al maşinii (raportul de înclinare faţă de centrul de greutate al maşinii). asigurând acesteia un cuplu optim pentru a ajuta şoferul să manevreze volanul mai precis. diversele sisteme de siguranţă pentru a crea un răspuns mai prompt al maşinii la comenzile acestuia. VDIM poate recunoaşte intenţiile şoferului şi activează electronic. pentru ca aceasta să poată avea o imagine clară a parametrilor dinamici ai vehiculului. unghiul de bracaj.ECU . şi pentru a creşte performanţele dinamice ale vehiculului. de Control al Stabilităţii Vehiculului . Sistemul Toyota de Management Integrat al Parametrilor Dinamic ai Vehiculului (VDIM) este rezultatul integrării sistemului VSC cu cel de servodirecţie asistată cu motor electric.VSC. Sistemul de Control al Stabilităţii Vehiculului Sistemul de Control al Stabilităţii Vehiculului (VSC) conlucrează cu servodirecţia electrică. la modelul Land Cruiser. Toyota a fost unul dintre primii producători care a introdus sistemul VGRS în anul 2002. Fiecare din subsistemele componente ale VDIM (Sistemul Pentru Prevenirea Blocării Roţilor la Frânare . Sistemul VDIM integrează toate celelalte sisteme electronice de siguranţă. VDIM este unic datorită următorilor factori: în primul rând.

.Controlul Electric al Tractiunii Sistemul de Control Electric al Tracţiunii (E-TRC) reduce în mod automat puterea motorului dacă este sesizată pierderea aderenţei roţilor motrice la accelerare. asigură controlul frânării pentru a asigura recâştigarea aderenţei şi a face accelerarea şi frânarea mai controlabile. De asemenea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful