You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

22 I 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

III NIEDZIELA W CIGU ROKU


Zapltani we wasne sieci Mona si atwo uzaleni od osoby, ktra nas akceptuje i wzmacnia tak bardzo, e nie potrafimy y bez codziennych piguek afirmacji. owienie ryb i naprawianie sieci to zajcia mao atrakcyjne. atwo przy nich o monotoni i zmczenie. Czy nie doznajesz osabiajcego przewiadczenia o beznadziejnoci swego losu i braku satysfakcji? By moe ualasz si nad sob, na cik prac, ktra niewiele zmienia nawet w twojej materialnej sytuacji. Ale to tylko pogbia przygnbienie. wiat moe ofiarowa jedynie efemeryczn przyjemno, nie potrafi uczyni czowieka szczliwym i zachwycajco spenionym. Kiedy jest nam ciko, stajemy si te mczcy dla innych, nieustannie opowiadajc o swych porakach i utracie nadziei. Narzekanie to najczstszy temat rozmw. Podejrzewam, e narzekamy po to, by wzbudzi podziw innych. Popatrzcie, jak ja cierpi, podziwiajcie mnie! zdajemy si mwi. Wikszo ludzi ma problemy z miowaniem kogokolwiek, nawet siebie, z depresj, emocjonalnym niezaspokojeniem, naogami, poczuciem winy, zanianiem swojej wartoci. Nieustannie naprawiaj jakie sieci, ale cigle powstaj nowe dziury i przedarcia, ktre trzeba naprawia. Usiuj zowi w wiecie co dla siebie, ale efekty s mizerne. Same potki. Rozgldaj si za kim, kto by im wskaza now drog, podarowa nadziej, choby zudn. Dlatego rni uzdrowiciele, wrki, guru, sekciarscy mesjasze, demaskujcy obud zawsze nie swoj, politycy maj wok siebie zachwycone awice wyznawcw. Obleni s lekarze, psychiatrzy, kapani. Jakie to kopotliwe, gdy setki ludzi uwiesza si na ramieniu jednego czowieka z inklinacj do uciekania od odpowiedzialnoci za samodzielne kroczenie po ciekach egzystencji. Mona si atwo uzaleni od osoby, ktra nas akceptuje i wzmacnia tak bardzo, e w kocu nie potrafimy y bez codziennych piguek afirmacji. Pewien lekarz opowiada, e wikszo pacjentw odwiedza go nie z powodu chorb, ale z powodu zatroskania, jakiego oczekuj od niego. Kto z ludzi ma si wysuchiwa godzinami ualania si innych? Kto moe wskaza nadziej na sens ycia i podeprze j niezmczonym ramieniem? Czy istnieje kto, kto potrafi nas wyzwoli od zapltania si we wasne sieci smutku, beznadziei, bezsensu, niepewnoci, lku i chronicznego poprawiania i zaszywania dziur grzechw, ktre tak trudno na nowo uczyni sieci sumienia o sensownych kombinacjach? Jest tylko jedna osoba, ktrej obietnica na pewno jest wiarygodna. Jezus. Dziki Jego sowom czterech uczniw wyrwao si z popltanego losu i odnalazo zupenie nowy cel dla siebie. Ju nie chwytali si czegokolwiek, ale dali si pochwyci zachwyceniu Bogiem uczowieczonym. Zostali zaproszeni do owienia ludzkich dusz z ciemnych przepaci grzechu i rozpaczy. Ale nie dla siebie, lecz dla Niego. Mam sens: zachwyci kogo, kogo spotkam, Bogiem, nie sob. Augustyn Pelanowski OSPPE

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 21 STYCZNIA

9:00 O Boe bog. dla s. Agnieszki z okazji imienin 4:00 + Rozalia, Pawe, Marianna, Bolesaw Seksciscy, +Rozalia i Czesaw Chojnowscy 5:30 + Janka i Micha Gryczko - syn
II NIEDZIELA W CIGU ROKU - 22 STYCZNIA

8:00 + Stanisaw i Aniela Wajszczuk - E.C. Wajszczuk 9:30 + Maria i Hipolit Sawicki, Czesaw, Feliks, Ludwik i Edward, Franciszek i Stanisawa Gawel oraz za zmarych z rodz. Sawickich i Gawel 11:15 O Boe bog. dla Wiesawa i Danuty Tyleckich w 20 rocz. lubu 1:00 Dzik. z prob o Boe bog. dla Violetty i Dariusza Zawada w rocz. lubu 1:00 O zdrowie i Boe bog. dla Krzysztofa Nytko 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Z rodziny Kuczyskich - Teresa Parciak 1:00 + Irena Janklewicz 1:00 + Franciszek Socha w 10 rocz. mierci 7:00 O Boe bog. i opiek MB dla Danuty w dniu ur.
PONIEDZIAEK - 23 STYCZNIA

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 28/29 stycznia 4:00 - Olga Oko 5:30 - Tomasz Mikulski, Jola Lewczuk 8:00 - Anna Szklarska, Elbieta Wolska 9:30 - Krystyna Szymczakowska, Boena Dulemba Czesaw Wojnar 11:15 - kl. 4 1:00 - Zofia DmuchowskaDuniec, Renata Lisiak, Maria Grot 7:00 - Malwina Mirowska, Nastasja Mirowska, Marek Marciniak KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 28/29 stycznia 4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - J. Chryczyk, E. Filip 9:30 - S. Kwiek, A. opatowski, J. Madurski, A. Nytko 11:15 - R. Kogut, J. Sokoowski, K. Zadrony, Z. Wolan 1:00 - A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Put, A. Poplawski 7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

9:00 + Bronisaw Kulpa

- Krystyna i Emil z rodz.

WTOREK - 24 STYCZNIA

9:00 + Bronisaw Kulpa - Wadysaw i Magorzata Maziarz


RODA 25 STYCZNIA

9:00 Za parafian 7:00 + Helena Kisaa 9:00 W pewnej intencji

- Jerzy Sokoowski

CZWARTEK - 26 STYCZNIA

PITEK - 27 STYCZNIA

9:00 W pewnej intencji Bogu wiadomej 7:00


SOBOTA - 28 STYCZNIA

9:00 + Franciszek Stryczula, Anna - crka 4:00 O Boe bog. dla wnuczkw - babcia 5:30 O Boe bog. dla Olivii i Elise w rocz. urodzin
IV Niedziela w cigu roku - 29 STYCZNIA

8:00 W intencji yjcych i zmarych z rodziny Gos i Zawadzkich oraz ks. Rutkowskiego 9:30 +Walenty, Stefania, + z rodz. Zadronych- crka z rodz. 11:15 + Zygmunt Jaboski w 1 r. mierci - crka z rodz. 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Andrzej Somiski w 11 rocz. mierci 1:00 + Anna Wyszyski 1:00 + Ryszard Basior w 4 r. mierci - ona i dzieci 1:00 + Irena Perkowska w 2 r. mierci - crka z rodz. 1:00 + Zofia i Marian Dobkowski - crka 1:00 + Ferdynand Kope w 20 r. mierci - crka z rodz. 1:00 + Jan Gaka, zmary w Polsce 7:00 + Wadysaw Strzemecki w 7 r. mierci - crka z rodz.

W wezwaniu, jakie kieruje do nas Chrystus, trzeba zwrci uwag na dwie sprawy: nawrcenie i wiar w to, co jest zawarte w Ewangelii. Chrystusowi chodzi o to, bymy nawracajc si, zaczli y zgodnie z wymaganiami Ewangelii, a zerwali z chrzecijastwem sprowadzajcym si tylko do obecnoci na Mszy witej, czsto od wielkiego dzwonu. Trwa Tydzie Powszechnej Modlitwy o Jedno Chrzecijan. Tak bardzo upragniona przez Jezusa jedno zostaa zniszczona przez ludzk pych i jest zgorszeniem dla wiata, dlatego nie ustawajmy w wysikach na rzecz jej przywrcenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia. Dzi Dzie Dziadka. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o naszych dziadkach. W rod, 25 stycznia obchodzimy wito nawrcenia witego Pawa, upamitniajce wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukaza si przeladowcy chrzecijan, Szawowi, ktry odtd sta si najwikszym apostoem pogan, Pawem.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH:

Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Renat, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesawa oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


we wtorek, 24 stycznia w. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kocioa, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej; w czwartek, 26 stycznia w. biskupi Tymoteusz i Tytus, uczniowie i wsppracownicy witego Pawa, ktry skierowa do nich listy zawierajce wane polecenia zarwno dla pasterzy, jak i wiernych; w pitek, 27 stycznia b. Jerzy Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianw, biskup wileski. Jego beatyfikacja odbya si w Watykanie podczas obchodw 600-lecia chrztu Litwy; w sobot, 28 stycznia w. Tomasz z Akwinu, doktor Kocioa i jeden z najwybitniejszych filozofw w dziejach kultury chrzecijaskiej. Jego dziea filozoficzne i teologiczne do dzi stanowi wan inspiracj dla nauczania Kocioa.

W tym tygodniu patronuj nam:

Zawiadczenie za ofiary zoone w roku 2011


Imi i nazwisko____________________________ Adres________________________________

____________________________________
Nr koperty ____________

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt duszpastersk proszone s o wypenienie formularza, ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do zakrystii lub biura parafialnego. KOPERTY PARAFIALNE Do koca stycznia w holu kocioa wyoone s pakiety kopert na roczne skadki. Prosimy o ich odbir. Przy kopertkach znajduje si lista parafian wedug alfabetu. CHARYTATYWNA ZABAWA TANECZNA POMAGAMY Zapraszamy na zabaw w sobot, 4 lutego 2012 r., na godz. 7:00 wieczorem, do Sali Jana Pawla II. Do taca gra bdzie Zesp Rytm Duo atrakcji, Raffle Tickets, dania zimne i gorce, napoje i soki, kawa, herbata. Cay dochd z zabawy zostanie przeznaczony na pomoc dla Pastwa Ogrkw, ktrzy w ostatnich dniach stracili dom w wyniku poaru. Bilety i rezerwacja u p. Agnieszki 586-419-3318. MENADER Poszukujemy menadera do naszej kuchni parafialnej i Sali Jana Pawa II. Wymogi: parafianin, zdolnoci menaderskie. Zgoszenia prosimy kierowa do biura parafialnego. ZABAWA OSTATKI Rada Duszpasterska organizuje Zabaw Ostatki, ktra odbdzie si 18 lutego od godz. 7:00 wieczorem. Podczas zabawy gra bdzie zesp Rytm. Bilety i informacje u pana Krzysztofa Wszdyby: 586-344-5850. Dochd z Zabawy bdzie przeznaczony na modernizacj kuchni parafialnej. PODZIKOWANIE Rodzina Radia Maryja serdecznie dzikuje wszystkim za zorganizowanie i poparcie niedzielnej kawiarenki. Dochd z kawiarenki wynis $820.00.

ZAWIADCZENIA PODATKOWE Parafianie, ktrzy potrzebuj zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone w ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni s o wypenienie powyszego formularza i zwrcenie do biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd do odebrania w zakrystii. KONCERT KOLD Zapraszamy dzieci i modzie na koncert kold, ktry odbdzie si w niedziel 29 stycznia o godz. 12:15 w kociele po Mszy w. dziecicej. Wszystkich zainteresowanych udziaem w konkursie prosimy o przygotowanie kold, pastoraek. Chtnych udziaem w konkursie prosimy o zgoszenie do 22 stycznia w biurze parafialnym. WYSTAWA DZIE REMBRANDTA 29 stycznia bdzie moliwo wzicia udziau w zorganizowanym wyjedzie do muzeum sztuki w Detroit DIA na wystaw p.t. "Rembtandt And The Face of Jesus". Wyjazd z parkingu Polish Cultural Center o godz. 11:30 rano. Wicej informacji www.calltoholiness.com. Formularze do rejestracji wyoone s w holu kocioa. ZABAWA KARNAWAOWA DLA DZIECI Komitet Rodzicielski zaprasza wszystkie dzieci na Zabaw Karnawaow 5 lutego na godzin 2:00 PM w sali Jana Pawa II. KALENDARZ PARAFIALNY Zachcamy do nabycia kalendarza parafialnego na 2012 rok. Donacje za kalendarz bd przeznaczone na remont naszego kocioa. Kalendarze s do nabycia w sklepiku. UWAGA LEKTORZY I KOLEKTORZY W zakrystii jest do odebrania nowy grafik na kolejne miesice.
Ofiary niedzielne z 15 stycznia Ofiary z kopert: $6,677.00 Ofiary bez kopert: $1,370.00 Dodatkowo na ogrzewanie: $383.00 Remont kocioa: $300.00 Donacje charytatywne: $6,677.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Nasza Rodzina Silniejsza Modlitw, Ewangeli i Tradycj. Ty jeste moim Panem, moje dobro pochodzi od Ciebie...

Sprawozdanie ze spotkania Rady Duszpasterskiej w dniu 12 grudnia 2011 roku


Zawarte w tytule haso naszej misji byo gwnym tematem spotkania, w trakcie ktrego omawialimy cele i zadania wypywajce z misji Rady Duszpasterskiej, oraz rol Komitetu Ewangelizacji oraz Komisji Miosierdzia i Suby Chrzecijaskiej (Christian Service) i Komisji Zarzdzania (Stewardship), ktre bd dziaa w poczeniu z Rad Duszpastersk. Podkrelono, e nasze cele i zadania powinny opiera si na Ewangelii, tradycji i modlitwie, ktre odzwierciedl nasz misj. Jak wynika z samej nazwy, Komitet Ewangelizacji bdzie peni gwn rol w formuowaniu zada do realizacji celw misji, jak rwnie bdzie peni rol katalizatora i cznika pomidzy organizacjami dziaajcymi w naszej parafii, zachcajc je do pracy nad ewangelizacj. Niezwykle wanym i gwnym obecnie zadaniem jest utworzenie komisji, ktre pozwol nam na zaangaowanie jak najszerszej grupy parafian w ycie i prac w parafii. Komisje Miosierdzia i Suby Chrzecijaskiej oraz Zarzdzania (Stewardship) bd szczeglnie na to ukierunkowane. Poruszona zostaa potrzeba wprowadzenia akcji dobroczynnych dla ludzi specjalnej troski i najbardziej potrzebujcych w naszej parafii. W planach jest stworzenie Kalendarza Akcji Dobroczynnych. W wietle obecnej restrukturyzacji parafii w diecezjach amerykaskich, niezwykle wane miejsce zajmuje troska o podtrzymanie specyfiki naszej parafii. Dokona si to poprzez pielgnowanie polskiego charakteru i polskiej duchowoci naszej parafii, ale take zainteresowanie finansow stron jej funkcjonowania. Aby uatwi komunikacj z parafianami, Rada Duszpasterska zainstalowaa w holu kocioa, niedaleko wejcia do zakrystii, skrzynk na uwagi i sugestie. Kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej odbyo si 16 stycznia 2012 roku. Podczas tego spotkania zosta wstpnie ustalony skad Komitetu Ewangelizacyjnego i wyej wymienionych komisji. Dalsze informacje i szczegy bd podane w nastpnym sprawozdaniu. Rada Duszpasterska

Sprawozdanie z dziaalnoci Rady Finansowej


Nowopowstaa Rada Finansowa zabraa si do pracy z zapaem. Ustanowilimy Komitety ds. Budowy, Zarzdzania, Finansw i Analizy Prawnej. Komitet Analizy Prawnej jest odpowiedzialny midzy innymi za sprawdzenie zgodnoci z prawem wszelkich form dziaalnoci na terenie parafii. Przez okres dwch miesicy Komitet bada spraw dziaalnoci Kung Fu, Klubu Malucha i Polskiej Szkoy. Po dokadnym sprawdzeniu wszystkich moliwych sytuacji doszlimy do wniosku, e naley niezwocznie zawiesi dziaanie Klubu Malucha. Decyzje podjlimy na podstawie zdobytych informacji: 1. W Stanie Michigan opieka nad cudzym dzieckiem poza jego domem jest zawsze nielegalna, jeeli nie posiada si licencji od DHS (Department of Human Services). Nasz Klub Malucha niestety nie posiada takiej licencji. 2. Poniewa jest to dziaalno nielegalna, nie posiada adnego ubezpieczenia. 3. Budynek, w ktrym mieci si przedszkole, nie jest przystosowany do prowadzenia zaj w tak duych grupach. Do tego dzieciom grozi niebezpieczestwo ze wzgldu na brak dodatkowego wyjcia przeciwpoarowego. 4. W wypadku kontroli DHS najbardziej poszkodowane bd same dzieci, poniewa mog by zabrane przez pracownikw tej agencji. Ryzyko byo ogromne, poniewa w razie jakiegokolwiek wypadku parafia (i my, parafianie) ponosimy wszelkie koszty. W zwizku z powyszym 16 stycznia odbyo si spotkanie z nauczycielami i rodzicami dzieci z Klubu Malucha. Zawiadomilimy o decyzji zawieszenia dziaalnoci Klubu Malucha na okres kilku miesicy, w tym czasie odbdzie si remont domu w celu przystosowania go do wymogw DHS w Michigan. Po przejciu inspekcji wystpimy o licencj i rozpoczniemy dziaalno przedszkola, ktre bdzie legalnym, bezpiecznym i miym miejscem dla naszych maluchw. Chcemy podkreli, e tak ksidzu Proboszczowi, jak i Radzie Finansowej zaley, by przedszkole istniao, dzieci te s nasz przyszoci. Cieszymy si, e rodzice chc odda swe pociechy pod nasz opiek. Postaramy si otworzy prawdziwe, bezpieczne przedszkole, i to jak najszybciej. Nastpn spraw bya sprawa grupy Kung Fu. Rada Finansowa poprosia o kopi ubezpieczenia i w dniu spotkania Rady 12 stycznia przesano nam t kopi. Po przeanalizowaniu umowy doszlimy do wniosku, e ubezpieczenie jest jednak nieadekwatne do naszych potrzeb. Po dokadnym rozpatrzeniu tej sprawy Rada Finansowa gosowaa za usuniciem Kung Fu z terenu parafii. Rwnie Rada Duszpasterska, po przedyskutowaniu kwestii, gosowaa za usuniciem tej grupy. Z dniem 18 stycznia zajcia Kung Fu zostay odwoane. Pan Rafa Nowakowski otrzyma na pimie informacj o zaprzestaniu dziaalnoci grupy Kung Fu na terenie parafii Matki Boej Czstochowskiej. Sprawa Polskiej Szkoy nie zostaa jeszcze do koca rozwizana. Postaramy si powiadamia Parafian na bieco o naszym postpowaniu. Liczymy na poparcie parafian, a my ze swej strony gwarantujemy, e bdziemy strzegli parafii - naszego wsplnego domu, w ktrym krluje Matka Boa Czstochowska. Rada Finansowa