You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

29 I 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

IV NIEDZIELA W CIGU ROKU Jeste prorokiem


Nauczasz czy krzyczysz? Straszysz Bogiem czy rozbudzasz zaufanie do Niego? Czym jest prorokowanie? To charyzmat niezwykle odpowiedzialny, a nawet niebezpieczny, jak dowiadujemy si z pierwszej lekcji. Prorok jest kim, kto wygasza sowa nie swoje, lecz Boga. Sowa Boga s woone w jego usta niczym pery do wntrza muszli. Szum muszli to prorokowanie, dowodzenie o istnieniu pery. Nie s to krzykliwe ludzkie racje, lecz opiekucze prawdy Boga. Po drugie prorok jest osob o nikogo tak si nietroszczc jak wanie o Boga i to bardziej ni kochajcy m o on, czego potwierdzenie odczytujemy w lekcji z Listu w. Pawa do Koryntian. Troska o Boga jest efektem odkrycia troski Boga o czowieka. Nikt nie marzy o trosce, ktra jest jedynie aosn litoci, lecz o trosce, ktra jest odkryciem w nas wartoci wzbudzajcej podziw. Dwa pierwsze czytania uwypuklaj dwie istotne cechy proroka. Ale jest jeszcze trzecia, uwidoczniona w ewangelicznym fragmencie: prorok sam jest spenionym proroctwem. Kiedy kto jest poet, sam w pewnym sensie powinien by ywym poematem. Podobnie jest z proroctwem. Gdy si prorokuje, powinno si by samemu wiernym temu, co si gosi. Optany prorokowa, twierdzc, e Jezus jest witym Boga, ale jego ycie stao w jawnej sprzecznoci z tym, co gosi. Poza tym on KRZYCZA, a nie NAUCZA jak Jezus. Krzyczc, moemy robi wielkie wraenie. Denie do nieustannego wywierania wraenia na innych to cecha socjopatw. Pewn wokalistk rockow zapytano, dlaczego tak krzyczy w czasie koncertu. Skonsternowana odrzeka: Krzycz, by by usyszan. Ale wydaje si, e bardziej zaleao jej na tym, by innych zaguszy, ni eby by usyszan. Proroctwo jest wyrazem troski Boga o czowieka, ktry pragnie obudzi tak sam trosk czowieka o Boga. Jego celem jest mio, bo Jego pocztkiem jest mio. Bg odsania si w proroctwach taki, jaki jest naprawd jako Bg troskliwy. Optany z synagogi krzycza za, e Jezus przyszed, aby zgubi. To demoniczny i kamliwy obraz Boga. Jeli wic i ty odsaniasz Boga jako troskliwego Ojca i masz o Niego trosk najczulsz, jeste prorokiem, cho moe o tym nie wiesz! Tylko zadaj sobie pytanie: nauczasz czy krzyczysz? Straszysz Bogiem czy rozbudzasz zaufanie w innych do Niego? Ukazujesz Boga, ktry chce zgubi czowieka, czy te takiego, ktry pragnie czowieka odnale? Nikt nie jest prorokiem, kto nie ujrza w sobie spenionych obietnic Boga. Najpikniej jest troszczy si o Niego. Domyla si Jego pragnie, wspczu Mu, bole razem z Nim i cieszy si Jego radoci. Pyta si o Jego zmartwienia, pociesza Go i powica Mu czas. Wynagradza Mu obelgi, pertraktowa z Jego gniewem, by kim tak zaufanym, e odway si zwierzy i ujawnia swe tajemnice. Tylko midzy przyjacimi tajemnice nie s tajemnicami. Prorok jest przyjacielem Boga. o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 28 STYCZNIA

9:00 + Franciszek Stryczula, Anna - crka 4:00 O Boe bog. dla wnuczkw - babcia 5:30 O Boe bog. dla Olivii i Elise w rocz. urodzin
IV NIEDZIELA W CIGU ROKU - 29 STYCZNIA

8:00 W intencji yjcych i zmarych z rodziny Gos i Zawadzkich oraz ks. Rutkowskiego 9:30 +Walenty, Stefania, + z rodz. Zadronych- crka z rodz. 11:15 + Zygmunt Jaboski w 1 r. mierci - crka z rodz. 1:00 O Boe bog. dla Marii i Tomasza z ok. urodzin 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Andrzej Somiski w 11 rocz. mierci 1:00 + Anna Wyszyski 1:00 + Ryszard Basior w 4 r. mierci - ona i dzieci 1:00 + Irena Perkowska w 2 r. mierci - crka z rodz. 1:00 + Zofia i Marian Dobkowski - crka 1:00 + Ferdynand Kope w 20 r. mierci - crka z rodz. 1:00 + Jan Gaka, zmary w Polsce 7:00 + Wadysaw Strzemecki w 7 r. mierci - crka z rodz.
PONIEDZIAEK - 30 STYCZNIA

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 4/5 lutego 4:00 - Celina Basta 5:30 - Zofia DaniecDmuchowski, Frank Dmuchowski 8:00 - Weronika Kraska, Edward Wajszczuk 9:30 - Barbara Kawaek, Anna Majchel, Magorzata Purzycka 11:15 - Dorota Gutowska, Stasia i Jzef Ledzinscy 1:00 - Harcerstwo 7:00 - Bierzmowani, grupa poniedziakowa KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 4/5 lutego 4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - I. Szklarski, E. Szymanski 9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, A. Popawski, Z. Skorupa 11:15 - R. Kogut, M. Przydzia, J. Put, Z. Wolan 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

9:00 O Boe bog. i zdrowie dla rodziny Rdziniak


WTOREK - 31 STYCZNIA

9:00 + Z podzikowaniem MB Czstochowskiej za opiek nad nasz rodzin


RODA 1 LUTEGO

9:00 Za parafian 7:00 + Helena Kisaa

- Jerzy Sokoowski

CZWARTEK - 2 LUTEGO

9:00 + Feliks Matyszczuk


PITEK - 3 LUTEGO

9:00 + Stanisaw Jarzbek - ona 7:00 O Boe bog. dla czonkw Wsplnoty Razem 7:00 O Boe bog. dla rodziny Zygmunta i Magorzaty Sepko i ich dzieci
SOBOTA - 4 LUTEGO

9:00 + Jzef Maziarz w rocz. mierci - crka z rodzin 4:00 + Tadeusz i Mieczysaw Jastrzbski - siostra 5:30 + Celina Lotko
V Niedziela w cigu roku - 5 LUTEGO

8:00 O Boe bog. dla Wiesawy i Piotra w rocz. lubu 9:30 +Wadysawa, Jzef, Mieczysaw Sznitka - syn z rodz. 11:15 + Henryk Kraszewski w 6 rocz. mierci - dzieci z rodz. 1:00 + Ludwig Pikua - crka 1:00 + Ferdynand Gobiewski 1:00 + Krzysztof Maria Ciasto i Jzef Mrz 1:00 + Jerzy Poleski w 4 rocz. mierci - rodzina 7:00 + Leonard Plaza - ona

Chrystus krtko i zdecydowanie rozprawi si ze zym duchem: Milcz i wyjd z niego! rozkaza. I duch nieczysty opuci drczonego czowieka. Wniosek na jutro nasuwa si sam: Trzeba zdecydowanie walczy ze zem, grzechem i swoj saboci, wtedy atwiej usyszymy gos Boy i otrzymamy potrzebn nam pomoc. Nie zapominajmy o tym! Dzi wiatowy Dzie Trdowatych. Mdlmy si o zdrowie i skuteczn pomoc dla nich. W czwartek 2 lutego bdziemy obchodzi wito Ofiarowania Paskiego. Zgodnie z ydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i Jzef zanieli Dziecitko do wityni jerozolimskiej, by je przedstawi Bogu i zoy ofiar. Tego dnia przyjdmy do wityni ze wiecami. Zostan pobogosawione i przez cay rok, a zwaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, bd nam przypominay o Jezusie wiatoci Narodw. wito Ofiarowania Paskiego jest Dniem ycia Konsekrowanego, a wic osb, ktre obray drog ycia zakonnego szczeglnego naladowania Jezusa przez czysto, ubstwo i posuszestwo. Ogarnijmy ich tego dnia nasz modlitw i yczliwoci.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH:
Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Renat, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesawa oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

W tym tygodniu patronuj nam: we wtorek, 31 stycznia wity Jan Bosko, zaoyciel salezjanw i Zgromadzenia Crek Maryi Wspomoycielki Wiernych, wielki pedagog i aposto modziey; w pitek, 3 lutego wity Baej, yjcy w IV wieku biskup Sebasty w Armenii i mczennik, patron wstawiajcy si za cierpicymi na choroby garda.

Zawiadczenie za ofiary zoone w roku 2011


Imi i nazwisko____________________________ Adres________________________________

____________________________________
Nr koperty ____________

PIERWSZY CZWARTEK MIESICA W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesica dzie, w ktrym adorujemy Najwitszy Sakrament i modlimy si o powoania kapaskie i zakonne. Ks. Jzef serdecznie zaprasza 2 lutego wszystkich ministrantw i kandydatw na wieczorn Msz w. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie dla rodzicw ministrantw. I PITEK ORAZ I SOBOTA MIESICA W tym tygodniu 3 lutego przypada pierwszy pitek Adoracja Najw. Sakramentu od 9:30 do 7:00pm Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm Okazja do spowiedzi witej pierwszopitkowej rano od godz. 8:30 i wieczorem od godz. 6:00. Odwiedziny chorych z posug sakramentaln. W sobot 4 lutego z okazji pierwszej soboty powiconej Niepokalanemu Sercu NMP zapraszamy na piewanie godzinek o godz. 8:30 rano, a po Mszy witej na modlitw racow. BOGOSAWIESTWO GARDA W pitek 3 lutego przypada wspomnienie witego Baeja, biskupa i mczennika, patrona wstawiajcego si za cierpicymi na choroby garda. Tego dnia na zakoczenie Mszy witej bdziemy mogli przyj specjalne bogosawiestwo za przyczyn tego witego. WYMIANA TAJEMNIC RACOWYCH Wymiana tajemnic racowych dla Koa ywego Raca oraz Dziecicej Ry Racowej odbdzie si w niedziel 5 lutego po Mszy w. o godz. 1:00pm. ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt duszpastersk proszone s o wypenienie formularza, ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do zakrystii lub biura parafialnego. MENADER Poszukujemy menadera do naszej kuchni parafialnej i Sali Jana Pawa II. Wymogi: parafianin, zdolnoci menaderskie. Zgoszenia prosimy kierowa do biura parafialnego.
SPOTKANIE RODZICW DZIECI KOMUNIJNYCH

ZAWIADCZENIA PODATKOWE Parafianie, ktrzy potrzebuj zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone w ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni s o wypenienie powyszego formularza i zwrcenie do biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd do odebrania w zakrystii. CHARYTATYWNA ZABAWA TANECZNA NASZA CEGIEKA Zapraszamy na zabaw w sobot, 4 lutego 2012 r., na godz. 7:00 wieczorem, do Sali Jana Pawla II. Do taca gra bdzie Zesp Rytm Duo atrakcji, Raffle Tickets, dania zimne i gorce, napoje i soki, kawa, herbata. Cay dochd z zabawy zostanie przeznaczony na pomoc dla Pastwa Ogrkw, ktrzy w ostatnich dniach stracili dom w wyniku poaru. Bilety i rezerwacja u p. Agnieszki 586-419-3318. Zapraszamy! ZABAWA KARNAWAOWA DLA DZIECI Komitet Rodzicielski zaprasza wszystkie dzieci na Zabaw Karnawaow 5 lutego na godzin 2:00 po poudniu w sali Jana Pawa II. W zwizku z organizowan Zabaw dla dzieci, Msza w. dziecica w przysz niedziel bdzie przesunita na godzin 1:00 po poudniu. ZABAWA OSTATKI Rada Duszpasterska organizuje Zabaw Ostatki, ktra odbdzie si 18 lutego od godz. 7:00 wieczorem. Podczas zabawy gra bdzie zesp Rytm. Bilety i informacje u pana Krzysztofa Wszdybya: 586-344-5850. Dochd z Zabawy bdzie przeznaczony na modernizacj kuchni parafialnej. UWAGA LEKTORZY I KOLEKTORZY W zakrystii jest do odebrania nowy grafik na kolejne miesice. KAWIARENKA 22 stycznia kawiarenk przygotowywali rodzice dzieci komunijnych: p. Izabella Podgrska, p. Katarzyna Raczyska, p. Dominika Rangi, p. Bernadeta Rajski. Dochd z kawiarenki wynis $571.00. Bg zapa!
Ofiary niedzielne z 22 stycznia Ofiary z kopert: $ 5,806.00 Ofiary bez kopert: $ 1,312.00 Dodatkowo na ogrzewanie: $ 237.00 Donacja charytatywna: $100.00 od Klubu Filaretw Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Spotkanie odbdzie si 12 lutego o godz. 12:30 pm.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Wadysaw Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne