You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977– 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

29 I 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziałku do piątku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Józef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU Jesteś prorokiem
Nauczasz czy krzyczysz? Straszysz Bogiem czy rozbudzasz zaufanie do Niego? Czym jest prorokowanie? To charyzmat niezwykle odpowiedzialny, a nawet niebezpieczny, jak dowiadujemy się z pierwszej lekcji. Prorok jest kimś, kto wygłasza słowa nie swoje, lecz Boga. Słowa Boga są włożone w jego usta niczym perły do wnętrza muszli. Szum muszli to prorokowanie, dowodzenie o istnieniu perły. Nie są to krzykliwe ludzkie racje, lecz opiekuńcze prawdy Boga. Po drugie prorok jest osobą o nikogo tak się nietroszczącą jak właśnie o Boga i to bardziej niż kochający mąż o żonę, czego potwierdzenie odczytujemy w lekcji z Listu św. Pawła do Koryntian. Troska o Boga jest efektem odkrycia troski Boga o człowieka. Nikt nie marzy o trosce, która jest jedynie żałosną litością, lecz o trosce, która jest odkryciem w nas wartości wzbudzającej podziw. Dwa pierwsze czytania uwypuklają dwie istotne cechy proroka. Ale jest jeszcze trzecia, uwidoczniona w ewangelicznym fragmencie: prorok sam jest spełnionym proroctwem. Kiedy ktoś jest poetą, sam w pewnym sensie powinien być żywym poematem. Podobnie jest z proroctwem. Gdy się prorokuje, powinno się być samemu wiernym temu, co się głosi. Opętany prorokował, twierdząc, że Jezus jest Świętym Boga, ale jego życie stało w jawnej sprzeczności z tym, co głosił. Poza tym on KRZYCZAŁ, a nie NAUCZAŁ jak Jezus. Krzycząc, możemy robić wielkie wrażenie. Dążenie do nieustannego wywierania wrażenia na innych to cecha socjopatów. Pewną wokalistkę rockową zapytano, dlaczego tak krzyczy w czasie koncertu. Skonsternowana odrzekła: „Krzyczę, by być usłyszaną”. Ale wydaje się, że bardziej zależało jej na tym, by innych zagłuszyć, niż żeby być usłyszaną. Proroctwo jest wyrazem troski Boga o człowieka, który pragnie obudzić taką samą troskę człowieka o Boga. Jego celem jest miłość, bo Jego początkiem jest miłość. Bóg odsłania się w proroctwach taki, jaki jest naprawdę – jako Bóg troskliwy. Opętany z synagogi krzyczał zaś, że Jezus przyszedł, aby zgubić. To demoniczny i kłamliwy obraz Boga. Jeśli więc i ty odsłaniasz Boga jako troskliwego Ojca i masz o Niego troskę najczulszą, jesteś prorokiem, choć może o tym nie wiesz! Tylko zadaj sobie pytanie: nauczasz czy krzyczysz? Straszysz Bogiem czy rozbudzasz zaufanie w innych do Niego? Ukazujesz Boga, który chce zgubić człowieka, czy też takiego, który pragnie człowieka odnaleźć? Nikt nie jest prorokiem, kto nie ujrzał w sobie spełnionych obietnic Boga. Najpiękniej jest troszczyć się o Niego. Domyślać się Jego pragnień, współczuć Mu, boleć razem z Nim i cieszyć się Jego radością. Pytać się o Jego zmartwienia, pocieszać Go i poświęcać Mu czas. Wynagradzać Mu obelgi, pertraktować z Jego gniewem, być kimś tak zaufanym, że odważy się zwierzyć i ujawniać swe tajemnice. Tylko między przyjaciółmi tajemnice nie są tajemnicami. Prorok jest przyjacielem Boga. o. Augustyn Pelanowski OSPPE

2

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Sterling Heights

Służba Litugiczna
SOBOTA - 28 STYCZNIA

9:00 + Franciszek Stryczula, Anna - córka 4:00 O Boże błog. dla wnuczków - babcia 5:30 O Boże błog. dla Olivii i Elise w rocz. urodzin
IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 29 STYCZNIA

8:00 W intencji żyjących i zmarłych z rodziny Gos i Zawadzkich oraz ks. Rutkowskiego 9:30 +Walenty, Stefania, + z rodz. Zadrożnych- córka z rodz. 11:15 + Zygmunt Jabłoński w 1 r. śmierci - córka z rodz. 1:00 O Boże błog. dla Marii i Tomasza z ok. urodzin 1:00 Za Irenę w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Andrzej Słomiński w 11 rocz. śmierci 1:00 + Anna Wyszyński 1:00 + Ryszard Basior w 4 r. śmierci - żona i dzieci 1:00 + Irena Perkowska w 2 r. śmierci - córka z rodz. 1:00 + Zofia i Marian Dobkowski - córka 1:00 + Ferdynand Kopeć w 20 r. śmierci - córka z rodz. 1:00 + Jan Gałka, zmarły w Polsce 7:00 + Władysław Strzemecki w 7 r. śmierci - córka z rodz.
PONIEDZIAŁEK - 30 STYCZNIA

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 4/5 lutego 4:00 - Celina Basta 5:30 - Zofia Daniec—Dmuchowski, Frank Dmuchowski 8:00 - Weronika Kraska, Edward Wajszczuk 9:30 - Barbara Kawałek, Anna Majchel, Małgorzata Purzycka 11:15 - Dorota Gutowska, Stasia i Józef Ledzinscy 1:00 - Harcerstwo 7:00 - Bierzmowani, grupa poniedziałkowa KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 4/5 lutego 4:00 - chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii 5:30 - chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii 8:00 - I. Szklarski, E. Szymanski 9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, A. Popławski, Z. Skorupa 11:15 - R. Kogut, M. Przydział, J. Put, Z. Wolan 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiński

9:00 O Boże błog. i zdrowie dla rodziny Rędziniak
WTOREK - 31 STYCZNIA

9:00 + Z podziękowaniem MB Częstochowskiej za opiekę nad naszą rodziną
ŚRODA – 1 LUTEGO

9:00 Za parafian 7:00 + Helena Kisała

- Jerzy Sokołowski

CZWARTEK - 2 LUTEGO

9:00 + Feliks Matyszczuk
PIĄTEK - 3 LUTEGO

9:00 + Stanisław Jarząbek - żona 7:00 O Boże błog. dla członków Wspólnoty „Razem” 7:00 O Boże błog. dla rodziny Zygmunta i Małgorzaty Sepko i ich dzieci
SOBOTA - 4 LUTEGO

9:00 + Józef Maziarz w rocz. śmierci - córka z rodziną 4:00 + Tadeusz i Mieczysław Jastrzębski - siostra 5:30 + Celina Lotko
V Niedziela w ciągu roku - 5 LUTEGO

8:00 O Boże błog. dla Wiesławy i Piotra w rocz. ślubu 9:30 +Władysława, Józef, Mieczysław Sznitka - syn z rodz. 11:15 + Henryk Kraszewski w 6 rocz. śmierci - dzieci z rodz. 1:00 + Ludwig Pikuła - córka 1:00 + Ferdynand Gołębiewski 1:00 + Krzysztof Maria Ciastoń i Józef Mróz 1:00 + Jerzy Poleski w 4 rocz. śmierci - rodzina 7:00 + Leonard Plaza - żona

Chrystus krótko i zdecydowanie rozprawił się ze złym duchem: „Milcz i wyjdź z niego!” – rozkazał. I duch nieczysty opuścił dręczonego człowieka. Wniosek „na jutro” nasuwa się sam: Trzeba zdecydowanie walczyć ze złem, grzechem i swoją słabością, wtedy łatwiej usłyszymy głos Boży i otrzymamy potrzebną nam pomoc. Nie zapominajmy o tym! Dziś Światowy Dzień Trędowatych. Módlmy się o zdrowie i skuteczną pomoc dla nich. W czwartek 2 lutego będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze świecami. Zostaną pobłogosławione i przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, będą nam przypominały o Jezusie – Światłości Narodów. Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę życia zakonnego – szczególnego naśladowania Jezusa przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ogarnijmy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH:
Ojca Konrada, s. Małgorzatę, Antoniego, Danutę, Ewę, Helenę, Marka, Irenę, Leszka, Franciszka, Renatę, Józefa, Zofię, Wandę, Danę, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesława oraz dzieci ze Wspólnoty „Razem”.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Sterling Heights

3

W tym tygodniu patronują nam: we wtorek, 31 stycznia – święty Jan Bosko, założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży; w piątek, 3 lutego – święty Błażej, żyjący w IV wieku biskup Sebasty w Armenii i męczennik, patron wstawiający się za cierpiącymi na choroby gardła.

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2011
Imię i nazwisko____________________________ Adres________________________________

____________________________________
Nr koperty ____________

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Ks. Józef serdecznie zaprasza 2 lutego wszystkich ministrantów i kandydatów na wieczorną Mszę św. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla rodziców ministrantów. I PIĄTEK ORAZ I SOBOTA MIESIĄCA W tym tygodniu 3 lutego przypada pierwszy piątek • Adoracja Najśw. Sakramentu od 9:30 do 7:00pm • Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm • Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. 8:30 i wieczorem od godz. 6:00. • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. W sobotę 4 lutego z okazji pierwszej soboty poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP zapraszamy na śpiewanie godzinek o godz. 8:30 rano, a po Mszy świętej na modlitwę różańcową. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO GARDŁA W piątek 3 lutego przypada wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika, patrona wstawiającego się za cierpiącymi na choroby gardła. Tego dnia na zakończenie Mszy Świętej będziemy mogli przyjąć specjalne błogosławieństwo za przyczyną tego świętego. WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH Wymiana tajemnic różańcowych dla Koła Żywego Różańca oraz Dziecięcej Róży Różańcowej odbędzie się w niedzielę 5 lutego po Mszy św. o godz. 1:00pm. ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE Rodziny, które chcą zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską proszone są o wypełnienie formularza, który wyłożony jest na stoliku w kościele i zwrócenie do zakrystii lub biura parafialnego. MENADŻER Poszukujemy menadżera do naszej kuchni parafialnej i Sali Jana Pawła II. Wymogi: parafianin, zdolności menadżerskie. Zgłoszenia prosimy kierować do biura parafialnego.
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE Parafianie, którzy potrzebują zaświadczenie w celach podatkowych za ofiary złożone w ubiegłym roku na kościół i cele charytatywne, proszeni są o wypełnienie powyższego formularza i zwrócenie do biura parafialnego lub zakrystii. Zaświadczenia będą do odebrania w zakrystii. CHARYTATYWNA ZABAWA TANECZNA “NASZA CEGIEŁKA” Zapraszamy na zabawę w sobotę, 4 lutego 2012 r., na godz. 7:00 wieczorem, do Sali Jana Pawla II. Do tańca grać będzie Zespół “Rytm” Dużo atrakcji, Raffle Tickets, dania zimne i gorące, napoje i soki, kawa, herbata. Cały dochód z zabawy zostanie przeznaczony na pomoc dla Państwa Ogórków, którzy w ostatnich dniach stracili dom w wyniku pożaru. Bilety i rezerwacja u p. Agnieszki 586-419-3318. Zapraszamy! ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI Komitet Rodzicielski zaprasza wszystkie dzieci na Zabawę Karnawałową 5 lutego na godzinę 2:00 po południu w sali Jana Pawła II. W związku z organizowaną Zabawą dla dzieci, Msza św. dziecięca w przyszłą niedzielę będzie przesunięta na godzinę 1:00 po południu. ZABAWA „OSTATKI” Rada Duszpasterska organizuje Zabawę Ostatki, która odbędzie się 18 lutego od godz. 7:00 wieczorem. Podczas zabawy grać będzie zespół „Rytm”. Bilety i informacje u pana Krzysztofa Wszędybyła: 586-344-5850. Dochód z Zabawy będzie przeznaczony na modernizację kuchni parafialnej. UWAGA LEKTORZY I KOLEKTORZY W zakrystii jest do odebrania nowy grafik na kolejne miesiące. KAWIARENKA 22 stycznia kawiarenkę przygotowywali rodzice dzieci komunijnych: p. Izabella Podgórska, p. Katarzyna Raczyńska, p. Dominika Rangi, p. Bernadeta Rajski. Dochód z kawiarenki wyniósł $571.00. Bóg zapłać!
Ofiary niedzielne z 22 stycznia Ofiary z kopert: $ 5,806.00 Ofiary bez kopert: $ 1,312.00 Dodatkowo na ogrzewanie: $ 237.00 Donacja charytatywna: $100.00 od Klubu Filaretów Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego o godz. 12:30 pm.

Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: s. Małgorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sióstr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Józefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodnicząca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastępca: Krzysztof Wszędybył Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jędrzejczak, Łukasz Maciąg, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Słomińska Rada Finansowa: Przewodniczący: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastępca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogórek, Tadeusz Rusin, Władysław Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Józef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Józef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Józef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretańskie Małgorzata Purzycka - (248) 566– 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Róże Różańcowe - ks. Józef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koło Seniorów „Złota Róża” Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Władysław Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Małgorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Małgosia Purzycka - (248) 566– 3468 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze święte sobota - 4:00 po południu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziałem dzieci), 1:00 7:00 (z udziałem młodzieży) Codzienne Msze święte od poniedziałku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w środy i piątki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesiąca - o godz. 7:00 PM Adoracja Najświętszego Sakramentu od września do maja: w środy i piątki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Piątki miesiąca od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św. Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 1:00 po południu Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych każda trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00 po południu w kaplicy św. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujących młodzież w klasie ósmej Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu Chorych - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach nagłych o każdej porze

Grupy i Zespoły działające w parafii
Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna” Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski Chór Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Dunajec” (13 - 18 lat) Grupa I środa - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawła II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Słomiński Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561 Café Prowincja:
Poniedziałek, środa i piątek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne