CAPITOLUL I 1.

EPIDEMIOLOGIA CANCERULUI

Anual sunt diagnosticate mondial peste 10 milioane de cazuri noi de cancer, iar numărul de decese prin cancer este de 6 milioane – 12%/an. În multe ţări numărul de decese prin cancer poate ajunge la 25% din numărul total de decese. Se estimează că până în 2020, numărul de cazuri noi de cancer va fi de 15 milioane/an. Creşterea estimată globală cu 50% a numărului de cazuri noi de cancer, de la 10 milioane în 2000 la 15 milioane în 2020 se datorează în principal îmbătrânirii populaţiei, dar şi tendinţelor curente în ceea ce priveşte adoptarea unui mod de viaţă nesănătos, în special fumatul şi dieta. Cel puţin 1/3 din cazurile de cancer pot fi prevenite prin evitarea expunerii la carcinogeni, cum ar fi stoparea fumatului. Fumatul a rămas cea mai importantă cauză de deces prin cancer în secolul 20, iar aproximativ 100 de milioane de pacienţi au decedat prin boli asociate fumatului (cancer, boli pulmonare, boli cardiovasculare). Jumătate din fumători decedează datorită fumatului, iar 1/4 decedează prematur, în intervalul 3569 de ani. Directivele WHO (World Health Organization) pentru prevenirea şi controlul cancerului, sunt următoarele : • promovarea unor programe naţionale şi construirea unor parteneriate internaţionale pentru controlul cancerului; • detectarea precoce a cancerelor mamare şi de col uterin; • reducerea consumului de tutun şi promovarea unui mod de viaţă sănătos (dieta şi activitatea fizică). Epidemiologia este ştiinţa studiului distribuţiei şi determinanţilor bolilor (factori de răspândire, condiţii, cauze) în populaţia umană. Epidemiologia oncologică a furnizat informaţii importante cu privire la cauzele cancerelor în diferite populaţii ale lumii, având importanţa practică pentru profilaxia şi tratamentul cancerului. Studiile epidemiologice observaţionale (non – randomizate sau non – experimentale) se clasifică în : • studii descriptive: evaluează prevalenţa factorilor de risc în populaţie; • studii analitice: măsoară asocierea între boală şi expunere. Design-ul acestor studii este « observaţional », iar participanţii sunt « expuşi » sau « non – expuşi ». 1.1. EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVĂ

Studiile descriptive identifică caracteristicile personale, localizarea geografică şi perioadele de timp asociate cu un risc crescut sau scăzut de cancer. Multe din studiile descriptive emit ipoteze despre factorii care cauzează/previn cancerul, ipoteze care sunt testate ulterior în studiile epidemiologice clinice si analitice. Studiile descriptive măsoară frecvenţa bolii în populaţie si prevalenţa expunerii. Epidemiologia descriptivă utilizează următorii indicatori : rate de incidenţă sau morbiditatea prin cancer, rata mortalităţii, prevalenţa, indicele de gravitate.

a) Incidenţa
Incidenţa reprezintă numărul cazurilor noi de cancer ce survin într-o populaţie, exprimată ca număr de cazuri la 100.000 locuitori, anual (rata de incidenţă sau morbiditatea prin cancer). Se numeşte “nivel brut de incidenţă” numărul real de cazuri observat în fiecare an în populaţie. Astfel, numărul absolut de cancere s-a dublat la nivel mondial în perioada 1970-2000.

b) Mortalitatea
Rata de mortalitate este exprimată ca număr de decese la 100.000 locuitori, pe an. Figura 1 şi 2 arată numărul de cancere invazive si numărul de decese în USA în 1999. Cancerul bronho-pulmonar este cea mai frecventă cauză de mortalitate prin cancer la ambele sexe, în timp ce cancerul de prostată la barbaţi si mamar la femei sunt cele mai frecvente localizări.

Figura 1. Numǎrul estimat de cazuri noi de cancer în USA în 1999. Patru localizǎri – bronho-pulmonar, sân, prostatǎ şi colo-rectal constituie ≥ 50% din incidenţa şi mortalitatea prin cancer la ambele sexe, la vârste de ≥ 40 de ani. Pâna la vârsta de 19 ani cele mai fatale 4 tipuri de cancere la ambele sexe sunt : leucemia, tumorile SNC, tumorile osteo-articulare şi tumorile sistemului endocrin.

1

Figura 2. Numǎrul estimat de decese prin cancer în USA în 1999. Odată cu descreşterea mortalităţii prin bolile infecţioase (de exemplu tuberculoză), principalele cauze de deces în ţările Europei de Vest sunt reprezentate de bolile cardiovasculare şi de cancer. Creşterea constantă a numărului de decese prin cancere în numeroase ţări este dependentă de o serie de factori demografici (creşterea populaţiei vârstnice) şi diagnostici (existenţa facilităţilor diagnostice şi a procedurilor de tratament ale cancerului înainte de deces). În ţările dezvoltate, mortalitatea prin cancer este mai mare la sexul masculin comparativ cu sexul feminin. Ratele de mortalitate mai mari la sexul masculin se datorează diferenţelor în localizarea anatomică a neoplaziilor la cele două sexe : la bărbaţi există o incidenţă mai mare a cancerelor cu curabilitate scăzută (plămân, ficat, esofag, stomac, vezică urinară), în timp ce la femei cancerele cele mai frecvente (glandă mamară, endometru, colon) au prognostic mai bun. Cancerele invazive sunt diagnosticate la 1 din 2 bǎrbaţi şi 1 din 3 femei americane. Costul anual al cancerului în USA este de 107 bilioane $, din care 37 de bilioane reprezintǎ costurile medicale directe, 11 bilioane se cheltuie prin pierderea productivitǎţii şi 59 de bilioane reprezintǎ costurile indirecte de mortalitate. Ratele de incidenţǎ şi mortalitate prin cancer s-au modificat substanţial în USA: cea mai mare creştere s-a înregistrat în ratele de mortalitate prin cancer bronho-pulmonar la sexul masculin din 1930 pâna in 1991 (Figura 3). Aceastǎ creştere a fost urmatǎ de o scǎdere a ratelor de mortalitate prin cancer bronho-pulmonar la sexul masculin între 1992-1996. Ratele de mortalitate prin cancer bronho-pulmonar nu au crescut marcat la sexul feminin decât dupǎ 1960, la 30 de ani dupǎ cresterea inregistratǎ la sexul masculin, datoritǎ adoptǎrii tardive a fumatului de cǎtre femei. Alte douǎ modificǎri in ratele de mortalitate prin cancer din 1930 au implicat scǎderea ratelor de mortalitate prin cancer gastric la ambele sexe şi scǎderea ratelor de mortalitate prin cancer de endometru si col uterin la femei. Scǎderea ratelor de mortalitate prin cancer gastric este atribuitǎ în principal introducerii refrigerǎrii, ceea ce a redus utilizarea alimentelor sǎrate şi afumate şi a fǎcut disponibile fructele şi legumele proaspete şi ameliorǎrii condiţiilor de viaţǎ, ceea ce a dus la scǎderea incidenţei infecţiei cronice cu Helicobacter in copilarie. Scǎderea ratelor de mortalitate prin cancer de col uterin este atribuitǎ doar parţial detectǎrii precoce prin test PAP, deoarece scǎderea ratelor de mortalitate prin corp şi col uterin a început înainte de introducerea în 1945 a testului PAP şi înainte de utilizarea acestuia ca test de screening începând cu 1970. Ca urmare este încǎ neclarǎ contribuţia altor factori (nutriţie, igienǎ personalǎ, factori reproductivi. La sexul masculin, creşterea incidenţei diagnosticului de cancer de prostatǎ între 1989-1992 reflectǎ introducerea PSA în screening-ul cancerului de prostata în 1980.

2

Figura 3. Ratele de deces ajustate cu vârsta la sexul masculin în USA între 1930-1995. American Cancer Society, Surveillance Research, 1999. Data Sourc: Vital Statistics of the United States, 1998. Tendinţele temporale in ratele de mortalitate prin cancer pentru toate localizǎrile diferǎ substanţial la femei faţǎ de bǎrbaţi (Figura 4). În timp ce ratele de mortalitate pentru sexul masculin au crescut între 1930-1991, din 1960 ratele de mortalitate nu s-au modificat pentru sexul feminin datoritǎ faptului cǎ scǎderea ratelor de mortalitate prin cancer gastric, endometru, colo-rectal a depǎşit creşterea mortalitǎţii prin cancer bronho-pulmonar la sexul feminin comparativ cu cel masculin.

Figura 4. Ratele de deces prin cancer toate localizǎrile la ambele sexe între 1930-1996. Sursǎ : Vital Statistics of the United States, 1999.

c)

Indicele de gravitate Reprezintă raportul dintre numărul de decese prin cancer şi numărul de cazuri noi de cancer într-o perioada de timp (1 an) x 100.

d) Prevalenţa
Reprezintă numărul total de cazuri noi şi preexistente de pacienţi cu cancer la 100.000 de indivizi. În mod curent prevalenţa este utilizată pentru a descrie răspândirea unei boli într-o comunitate. Prevalenţa creşte odată cu incidenţa şi cu durata bolii şi descreşte cu mortalitatea şi cu ratele de vindecare. Prevalenţa reflectă imperfect populaţia diagnosticată cu cancer datorită faptului că nu distinge între pacienţii fară semne de boală pentru perioade determinate de timp după tratamentul oncologic şi cei care prezintă semne active de boală.

e)

Vârsta

O caracteristică fundamentală a bolii neoplazice este creşterea ratelor de incidenţă şi mortalitate odată cu vârsta (Figura 5). Pentru majoritatea cancerelor epiteliale, ratele de incidenţă cresc constant de-a lungul vieţii. 80% din cancerele invazive apar la ~ 20% din populaţia USA cu vârste ≥ 55 de ani şi atât incidenţa cât şi mortalitatea încep să crească după ~ 10 ani, ceea ce concordă cu timpul necesar acumulării de

3

către celule a mutaţiilor genetice care stau la baza naturii multistadiale a carcinogenezei (sunt necesare decade pentru dezvoltarea cancerului după expunerea la un agent etiologic).

Figura 5. Ratele de incidenţa şi mortalitate prin cancer (toate localizǎrile) în USA între 1992-1996. Nu toate cancerele exemplifică această caracteristică: cancerele testiculare prezintă un vârf de incidenţă între 20-34 ani, iar leucemiile acute limfoblastice sunt mai frecvente între 3-4 ani. Cancerele sunt mai puţin frecvente la copii faţă de adulţi, dar între 1-14 ani, neoplaziile sunt cauza unui număr mare de decese, ocupând locul doi între cauzele de mortalitate, dupa accidente. În general, 1 din 3 persoane are riscul de a dezvolta un cancer (excluzându-le pe cele cutanate), înaintea vârstei de 75 ani în ţările dezvoltate.

f)

Sexul

Ratele de incidenţă specifice vârstei sunt mai mari la sexul masculin comparativ cu sexul feminin, diferenţe explicabile parţial prin nivelul diferit al expunerii la carcinogeni. Cancerul bronho-pulmonar reprezintă cel mai frecvent cancer la sexul masculin, iar cancerul mamar cel mai frecvent cancer la sexul feminin. Creşterea cea mai semnificativă la sexul feminin a fost înregistrată de către cancerul bronho-pulmonar: creştere de 73% între 1975-1985, fenomen ce poate fi explicat aproape complet prin adoptarea fumatului de către femei. g) Riscul individual de cancer Factorii personali care cresc riscul de cancer sunt : susceptibilitatea geneticǎ, stilul de viaţǎ (fumatul) si cauzele competitive de deces. h) Variaţii în funcţie de statusul socio-economic, grupuri etnice şi rasiale

Între 1990-1996, incidenţa şi mortalitatea pentru toate localizǎrile neoplazice au fost mai mari la Afro-Americani comparativ cu alte grupuri etnice şi rasiale. O excepţie o constituie incidenţa cancerului mamar care a fost mai mare la Caucazieni. Statusul socio-economic scǎzut limiteazǎ educaţia, reduce accesul la tehnicile de screening şi se asociazǎ frecvent cu expunerea la tutun şi alcool, nutriţia deficitarǎ, inactivitatea fizicǎ, obezitate şi alţi factori de risc. Diagnosticul de cancer se pune în stadii mai tardive la persoanele cu status socio-economic scǎzut ceea ce se asociazǎ cu o supravieţuire mai micǎ. In ceea ce priveşte diferenţele etnice, Hispanicii prezintǎ o incidenţǎ şi o mortalitate crescutǎ pentru cancerele de vezicǎ biliarǎ, Japonezii Americani prezintǎ o incidenţǎ crescutǎ a cancerului gastric şi hepatic, Chinezii Americani o incidenţǎ crescutǎ a cancerului nazo-faringian, gastric si hepatic. Multe din diferenţele etnice reflectǎ diferenţe în ceea ce priveşte fumatul, dieta, expunerea la infecţii (HBV, HCV, papiloma virus tip 16), tratamente medicale. Diferenţele rasiale în ceea ce priveşte supravieţuirea la 5 ani (mai scǎzutǎ la Afro-Americani comparativ cu Caucazienii) reflectǎ accesul mai scǎzut la serviciile medicale, nutriţie deficitarǎ, alţi factori neidentificaţi.

i)

Variaţiile geografice

Incidenţa geografică a diferitelor localizări poate varia cu un factor de 200 sau 300, diferenţele fiind evidente nu numai intercontinental sau internaţional ci şi pe teritoriul unei singure ţări. Pentru unele localizări diferenţele sunt relativ mici, cum este cazul cancerului de sân sau a celui de colon, pentru care factorul de variaţie nu depăşeşte 7, respectiv 10. Poate mai mult ca oricare alt cancer, cancerul esofagian este caracterizat de o enormă variaţie a incidenţei în întreaga lume (factor de variaţie 300).

1.2.

EPIDEMIOLOGIA ANALITICǍ

Studiile analitice mǎsoarǎ asocierea dintre o expunere particularǎ şi boalǎ, utilizând informaţii colectate de la indivizii studiaţi. Termenul de « expuşi » include factori comportamentali (fumat, dietǎ), poluanţi (azbest), caracteristici personale (obezitate, tendinţǎ la arsuri solare), mǎsurǎtori antropometrice (indexul de masǎ corporalǎ), tare genetice si alţi factori biologici care influenţeazǎ neoplazia. Design-ul cel mai frecvent pentru studiile analitice include studiile de cohortǎ si studiile caz – control. Asocierea între expunerea individualǎ şi boalǎ este exprimatǎ prin riscul relativ (RR) în studiile de cohortǎ sau OR (odds ratio) în studiile caz – control.

4

Aceste valori ale RR sunt mai mari decât cele estimate anterior. faringe. pe populaţii diferite. radiaţiile şi alţi factori ocupaţionali şi de mediu pot creşte riscul de cancer şi mai nou modul în care factorii nutriţionali şi genetici modificǎ riscul. a) Studiile de cohortǎ Studiile epidemiologice ale populaţiilor sau cohortelor au contribuit înţelegerea modului în care fumatul. • riscul creşte sau scade în funcţie de expunere într-un mod dozǎ – rǎspuns . promotori sau cocarcinogeni. cu reducerea mortalităţii prin cancer.1. Beneficiul renunţării la fumat este mai mare dacă apare la vârste mai mici. carcinoamele renale. Fumul de ţigară conţine compuşi care acţionează ca iniţiatori tumorali. Pentru cancerele vezicii urinare şi de pelvis renal RR este de 5-6. ETIOLOGIA CANCERULUI Majoritatea cancerelor umane sunt determinate de factori exogeni: ocupaţionali. efectele sunt ireversibile şi pot necesita o singură expunere. esofag). FACTORII EXOGENI Studiile epidemiologice au demonstrat că factorii de mediu concretizaţi în aşa-numitul “stil de viaţă” determină ~80% din totalitatea cancerelor. Sistarea fumatului determină o descreştere semnificativă a riscului şi mortalităţii prin cancer pulmonar în comparaţie cu cei care continuă să fumeze. produc efecte reversibile şi pot duce la apariţia cancerului după o expunere prelungită. Criteriile utilizate pentru stabilirea cauzalitǎţii sunt : • asocierea este puternicǎ (RR). faringe. Cele douǎ caracteristici ale studiilor de cohortǎ sunt : • participanţii sunt selectaţi datoritǎ unor caracteristici comune care preced boala studiatǎ şi apoi sunt urmǎriţi pentru perioade de timp stabilite (spre deosebire de studiile caz – control) . b) Studiile caz – control Subiecţii sunt selectaţi in funcţie de : dacǎ au fost (caz) sau nu au fost (control) diagnosticaţi cu boala specificǎ studiatǎ. Acest tip de studii prezintǎ eficacitate crescutǎ în studierea unor cancere rare (de exemplu tumori cerebrale). laringe. dietă. • expunerea (cauza) precede boala . Promotorii stimulează proliferarea excesivă a celulelor iniţiate. esofag (adenocarcinom) şi leucemie mieloidă cronică. • asocierea expunere – boalǎ este specificǎ .1. Efectul maxim este obţinut prin renunţarea la fumat înainte de vârsta de 35 de ani. pe primul loc situându-se cancerul bronho-pulmonar şi cancerele căilor aero-digestive superioare (cavitate bucală. aratǎ rezultate consistente şi similare. 5 . 2. • studiile multiple efectuate de investigatori diferiţi.1. Fumatul pasiv creşte riscul de cancer pulmonar cu 20%. existănd o relaţie doză-efect între fumat şi aceste modificări. • din punct de vedere biologic este plauzibil ca expunerea sǎ preceadǎ boala . Cocarcinogenii cresc efectele carcinogenilor.De exemplu : un studiu de cohortǎ mǎsoarǎ asocierea între infecţia HPV (papiloma virus) şi cancerul de col uterin prin determinarea incidenţei cancerului de col uterin la un grup de paciente care prezintǎ sau nu prezintǎ infecţie cronicǎ HPV. ceea ce semnifică că peste 50% din cazuri se datorează fumatului. Iniţiatorii tumorali sunt mutageni şi se leagă covalent de DNA-ul celular. În ţările cu o prevalenţă crescută a fumatului. De aici concluzia că aceeaşi proporţie de cancere ar putea fi prevenite. Rezultatele studiilor necropsice arată că mucoasa bronşică suferă la fumători modificări care preced dezvoltarea carcinoamelor pulmonare. dar o reducere semnificativă cu peste 60% a riscului este deasemenea obţinută prin renunţarea la fumat chiar după vârsta de 50 de ani. dar o scădere semnificativă a riscului apare după o perioadă de 5 ani. Tutunul AGENŢII CHIMICI Epidemiologii atribuie mai mult de 25-40% din totalitatea deceselor prin cancer fumatului şi în principal fumatului de ţigarete. Alte neoplazii asociate cu un RR de 2-3 sunt cancerele gastrice. RR pentru cancerele cavităţii bucale. expuneri medicale. iar procentul de cazuri cu o expunere particularǎ este comparat cu cel al grupului de control pentru a determina dacǎ existǎ o asociere între expunere şi boalǎ. Principalele cancere produse de fumat aparţin epiteliilor expuse. Asocierea poate fi deasemenea evaluatǎ în studii caz – control prin compararea incidenţei infecţiei HPV la pacientele cu cancer de col uterin cu incidenţa infecţiei HPV la pacientele fǎrǎ cancer de col uterin (lot control). Riscul relativ (RR) de cancer pentru fumători comparativ cu nefumătorii este între 20 şi 30. • participanţii sunt distribuiţi non – randomizat în funcţie de statusul de expunere (spre deosebire de studiile clinice randomizate). Creşterea incidenţei cancerului de col uterin asociatǎ cu infecţia HPV poate fi exprimatǎ ca si RR sau incidenţa cancerului de col uterin la femeile infectate HPV împǎrţitǎ la incidenţa cancerului de col uterin la femeile neinfectate HPV. nu sunt esenţiali pentru carcinogeneză şi prezintă efect carcinogenic minim sau nul. în studii cu design-uri diferite. aproximativ 90% din cancerele pulmonare ale ambelor sexe sunt atribuite fumatului. 2. Subiecţii sunt investigaţi in ceea ce priveşte expunerile trecute/prezente. laringe şi esofag (carcinoame scuamoase) este peste 6 şi de aproximativ 3-4 pentru carcinoamele de pancreas. cavitate nazală şi sinusuri. Riscul de cancer pulmonar la foştii fumători rămâne mai mare decât al nefumătorilor pentru o perioadă de aproximativ 25 de ani. Studiile epidemiologice subliniază beneficiul enorm al renunţării la fumat.

activarea metabolismelor detoxifiante (vitaminele din grupul B) sau prin favorizarea diferenţierii tisulare normale cu rol antiproliferativ direct (vitamina D). Carcinogenii alimentari au fost identificaţi în diverse produse vegetale. Conservarea improprie favorizează contaminarea cu micotoxine (d. Cancerele datorate consumului de alcool sunt localizate. bogată în grăsimi. deficitul imun celular facilitează creşterea tumorală. Medicamentele 6 . Efectul principal al alimentaţiei bogate în grăsimi este stimularea biosintezei endogene a colesterolului. în special de endometru. vitamina C are un rol protector. endometru. Alimentaţia poate interveni şi prin mecanisme indirecte – în cazurile de malnutriţie proteică sau de carenţa în unele oligoelemente cum sunt zincul şi seleniul. acţiunea lui fiind mai evidentă în asociere cu fumatul. rinichi. igienă locală. Vitaminele joacă un rol protector prin diferite mecanisme: acţiune antioxidantă (vitamina A. Unele substanţe carcinogene acţionează prin generarea de radicali oxigenaţi care determină peroxidarea acizilor graşi nesaturaţi cu modificări importante ale structurilor celulare. vezică biliară. Stilul de viaţă vestic este caracterizat de o dietă cu conţinut caloric ridicat. Amoniacul intensifică rata de proliferare şi scurtează durată de viaţă a celulelor epiteliale. cum sunt bolile cardiovasculare şi diabetul. Consumul de alcool este incriminat şi în patogenia cancerului mamar. uscate sau afumate sunt bogate în nitriţi şi nitraţi şi consumul lor este semnificativ corelat cu riscul cancerelor esofagiene şi gastrice. respectiv cavitate bucală. ceai. Alcoolul Intervine în circa 3% din cancerele umane. combinate cu lipsa activităţii fizice. Malignităţile tipice societăţilor vestice sunt cancerele: mamar. obezitate. coloranţii sintetici sau condimentele folosite la prepararea sau conservarea alimentelor au dovedit activitatea cancerigenă asupra vezicii urinare şi pancreasului.e. Ratele de incidenţă ale cancerului pulmonar au început să descrească lent numai în ţările care au adoptat o politică fermă antifumat (USA). modificând materialul genetic şi favorizând iniţierea sau evoluţia neoplaziei. Creşterea concentraţiei intestinale a acizilor biliari produce o iritaţie locală cu stimularea proliferării celulelor epiteliale. cafea (flavonoizi). iar unii aditivi ca zaharina. faringe. Beneficiile unei diete bogate în fibre sunt extinse şi la alte afecţiuni. în special ale membranelor. beta-carotenul). Acţiunea directă. hidrocarbonate rafinate şi proteine animale. prin blocarea transformării nitriţilor în nitrosamine. creşterea pH-ului şi stimularea florei bacteriene care prin reducerea nitratului creşte cantitatea de nitriţi în stomac. Sarea favorizează producerea acestor cancere prin lezarea mucoasei. ceea ce duce la un dezechilibru energetic asociat cu o multitudine de afecţiuni: cardiovasculare. În acest proces. aflatoxina). Alimentele sărate. aminoacizilor şi proteinelor cu formarea de hidrocarburi policiclice cu activitate cancerigenă ridicată. care pot constitui până la 2/3 din totalitatea neoplaziilor şi pe corelarea diferitelor localizări cu anumite obiceiuri sau tradiţii alimentare. În afara acţiunii directe. colon/rect. Dieta Rolul alimentaţiei în etiologia cancerului se bazează pe frecvenţa extrem de ridicată a localizarilor digestive. Obezitatea prezintă actual o răspândire epidemică şi constituie un factor predictiv independent al riscului crescut de cancer. datorită reducerii consumului de tutun. la nivelul epiteliilor expuse. fără a se putea afirma cu certitudine ca este un factor de risc independent. precum şi prin tulburări secundare de nutriţie. dar cu rol minor în carcinogeneză umană. etc.e. Peroxidarea lipidelor duce la eliberarea de radicali hidroxil care se combină cu acizii nucleici. adenocarcinom esofagian. fiind un factor favorizant al carcinogenezei. în special prin prăjire: temperaturile ridicate determină piroliza lipidelor. prostată. Date recente ale EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) sugerează că un consum zilnic de 500g de fructe şi legume poate scade incidenţa cancerelor colorectale cu până la 25%. endometru şi glandă mamară este explicată prin mai multe mecanisme. durata în timp şi conţinutul în nicotina. Mortalitatea prin cancer pulmonar în relaţie directă cu fumatul este crescută în prezenţa urbanizării şi a expunerii concomitente la radiaţii (minerii fumători din minele de uraniu) sau a expunerii profesionale la azbest. acidul retinoic. pot fi transformaţi în nitrosamine ducând la creşterea incidenţei cancerului gastric. Cei mai importanţi carcinogeni alimentari se formează în procesul de preparare al hranei. ca d. esofag. locală a alcoolului se datorează proprietăţilor de solvent şi toxicităţii asupra sistemelor enzimatice din epitelii. cu factori de risc comuni. principalul precursor al hormonilor steroizi. Nitriţii şi nitraţii. vezică biliară şi renal. Creşterea spectaculoasă a incidenţei cancerului pulmonar la sexul feminin este în relaţie directă cu adoptarea obiceiului fumatului. care în general sunt puternic cancerigene pentru ficat. alcoolul intervine indirect prin inducerea de leziuni hepatice care permit activarea enzimatică a diferiţilor carcinogeni. ca şi în cazul fumatului. Fibrele vegetale prezintă un efect absorbant asupra substanţelor carcinogene şi prin stimularea peristaltismului scurtează contactul substanţelor carcinogene cu suprafaţa mucoasei intestinale. hipertensiune arterială şi cancer. Obezitatea acţionează printr-un mecanism similar. cum sunt cele mamare. disproteinemii. Consumul crescut de lipide duce la creşterea concentraţiei intestinale a sărurilor biliare necesare pentru metabolismul grăsimilor şi care sub acţiunea florei microbiene sunt transformate în acizi biliari (deoxicolic şi litocolic). Ca urmare nu există zonă cu incidenţă crescută a cancerului mamar care să nu prezinte şi o incidenţă crescută a cancerului de colon. Substanţele antioxidante de tipul beta-carotenului neutralizează radicalii oxigenaţi şi blochează astfel unul din principalele mecanisme ale carcinogenezei. prostată. în ţesutul adipos având loc aromatizarea androstendionului în estronă care apoi este transformată în estradiol. prezenţi în concentraţii ridicate în unele alimente şi uneori în apa potabilă.Între consumul de ţigarete şi riscul de cancer pulmonar există o relaţie doză-efect: riscul de cancer se corelează cu numărul de ţigări fumate zilnic. ceea ce duce la creşterea secreţiei de estrogeni cu rol în etiologia cancerelor mamare şi de endometru. Rolul alimentaţiei în carcinogeneza se extinde şi la alte localizări în afara celor strict digestive. blocarea transformării nitriţilor în nitrosamine (vitaminele C si E). Conţinutul crescut de proteine favorizează proliferarea epiteliului intestinal prin intermediul amoniacului care se formează sub acţiunea ureazei din flora microbiană locală. care evoluează spre displazii ale mucoasei. diabet. Asocierea consumului crescut de lipide şi proteine cu frecvenţă ridicată a cancerelor colo-rectale. endometru şi prostată.

Medicaţia antiestrogenică cu Tamoxifen (blocant al receptorilor estrogenici) utilizat în tratamentul cancerelor mamare se asociază cu un risc crescut de cancer endometrial. agenţii alkilanţi (ciclofosfamida. Preparatele hormonale. laringelui sau pulmonare. 7 . mielom multiplu). Abuzul de analgezice conţinând fenacetina (determină necroza papilară renală) se asociază cu o incidenţă crescută a cancerelor renale. DES se asociază şi cu apariţia adenocarcinoamelor vaginale la femeile ale căror mame au fost tratate cu DES în timpul sarcinii în intenţia de a preveni avortul. pentru care au primit o perioadă mai lungă de timp medicaţie imunosupresoare (azatioprina. în special compuşii estrogenici sunt implicaţi în etiologia cancerelor mamare. mezotelioamelor şi cancerelor digestive. rasa neagră cu risc scăzut datorită pigmentului cutanat care protejează pielea de radiaţiile u. Au fost semnalate cazuri de tumori hepatice la pacienţii cu afecţiuni hematologice trataţi perioade lungi de timp cu steroizi anabolizanţi. Melanomul malign arată o dependenţă mai slabă faţă de expunerea totală la soare şi o distribuţie la nivelul corpului care nu se corelează strâns cu ariile expuse. Cancerele vezicii urinare au incidenţă crescută la muncitorii din industria coloranţilor. Datele sugerează că riscul descreşte odată cu creşterea vârstei în momentul iradierii. la 25-30 ani dupa iradierea totală a trunchiului se observă o creştere a incidenţei cancerelor de sân.v. plămân. prostată. Astfel. hemopatii maligne (leucemii. Praful de rumeguş este incriminat în cancerul nazofaringelui şi al foselor nazale la muncitorii din industria lemnului. Expunerea ocupaţională la fibre de azbest determină o creştere a incidenţei cancerelor pulmonare. • incidenţa crescută a cancerelor mamare la femeile care au efectuat radioterapie pentru mastita postpartum. boala Hodgkin. Utilizarea dietilstilbestrolului (DES) în timpul sarcinii este asociată cu creşterea riscului de cancer mamar.1. • incidenţa crescută a cancerelor hepatice la cei la care s-au utilizat în exces explorările radiologice. substanţe de contrast de tip “Torotrast” ce conţin thoriu care este un emiţător de particule alfa. vezică urinară şi tract gastro-intestinal. ciclosporina). Leucemiile apar cu frecvenţă crescută la muncitorii expuşi la benzen. Cancerele cutanate nemelanice apar predominant în regiunile expuse la lumina solară. Factorul ocupaţional şi produşii industriali Factorul ocupaţional este responsabil de circa 2-4% din totalitatea deceselor prin cancer. Rolul terapiei de substituţie hormonală în etiologia cancerului mamar este controversat. acceleratoare. Afecţiunile caracterizate de incapacitatea de reparare a leziunilor DNA determinate de expunerea la radiaţii ultraviolete se asociază cu o frecvenţă crescută a cancerelor de piele. AGENŢII FIZICI Radiaţiile ionizante Efectele carcinogenice ale radiaţiilor ionizante au fost descoperite în urma studiilor asupra persoanelor expuse ocupaţional. Relaţia de cauzalitate între radiaţii şi cancer este susţinută de: • cancerele de piele survin la muncitorii care lucrează cu radiaţii X. Fumatul de ţigarete şi expunerea la azbest acţionează sinergic în producerea cancerelor. studiile au arătat o creştere modestă a riscului. Creşterea incidenţei leucemiilor şi tumorilor solide este mai evidentă după iradierea prenatală decât în cazul celei postnatale. culoarea ochilor şi a părului (păr blond şi ochi albaştri asociate cu risc crescut). rinofaringe. În ceea ce priveşte contraceptivele orale şi riscul de cancer mamar. tiroidă.). pentru cele care au utilizat anticoncepţionale înaintea primei sarcini şi cele cu istoric familial de cancer mamar. stomac. Pulberile metalice de nichel şi crom pot determina apariţia unor leziuni degenerative ale mucoaselor căilor respiratorii care pot evolua spre cancere ale foselor nazale. ulei ars sunt asociate cu un risc crescut pentru cancerele de piele. • incidenţa relativ crescută a leucemiilor la pacienţii cu spondilita ankilopoetică radiotrataţi pentru combaterea durerii. glande salivare. În 1944 a fost recunoscut rolul radiaţiilor ionizante în creşterea incidenţei leucemiilor la radiologi. Radiaţiile ultraviolete Radiaţiile ultraviolete sunt incriminate în producerea cancerelor cutanate. Tipurile de neoplazii care apar la indivizii expuşi la radiaţii ionizante depind de doza de iradiere şi vârsta în momentul expunerii. în special pentru femeile cu un istoric recent de consum de anticoncepţionale.). xeroderma pigmentosum (transmitere AR. gudron. Dintre citostatice. Profesiile care presupun expuneri la cărbune. Factorii mai puţin specifici care influenţează susceptibilitatea la carcinomatoza cutanată sunt rasa (rasa alba cu risc crescut.2. dar studiile au semnalat creşterea riscului după o perioadă de utilizare de aproximativ 5 ani. Erbicidele sunt implicate deasemenea în creşterea incidenţei cancerelor de colon.e. ovar. melfalan) aciţionează asupra DNA într-o manieră similară cu cea a carcinogenilor chimici. Ciclofosfamida. hiperfotosensibilitate prin defecte genetice în repararea DNA după expunere la u. utilizată ca imunosupresor în bolile cu patogenie imună creşte riscul de limfoproliferări maligne (leucemii. • cancerele bronho-pulmonare au incidenţă crescută la muncitorii din minele de uraniu. O incidenţă crescută a limfoamelor maligne a fost observată la cei cu transplante de organ. tract gastrointestinal şi a limfoamelor. precum şi asupra supravieţuitorilor bombardamentelor atomice de la Hiroshima şi Nagasaki.Medicaţia citotoxică antineoplazică (citostaticele) se asociază cu un risc crescut de cancer. clorambucil. Expunerea la radioterapie şi la citostatice de tipul agenţilor alchilanţi se asociază cu un risc crescut de cancer. existând o asociere evidentă între utilizarea terapiei estrogenice “netamponate” cu progesteron şi creşterea riscului de cancer endometrial. în scop diagnostic sau terapeutic la radiaţii. iar frecvenţa carcinogenezei cutanate este direct proporţională cu doza agentului cauzativ. • cancerul tiroidian raportat la copiii iradiaţi pentru hipertrofie timică. Cancerele secundare survin după o perioadă de latenţă. Riscul este de 10 ori mai mare faţă de populaţia generală. În primii ani după descoperirea radiaţiilor X (1895-1898) a fost observată apariţia epitelioamelor maligne ale pielii. d.v. S-a estimat ca 3-12% din copiii trataţi pentru cancere vor dezvolta un nou cancer într-un interval de 20 ani de la momentul primului diagnostic. Estrogenii au fost utilizaţi extensiv în tratamentul simptomelor postmenopauzale şi pentru profilaxia osteoporozei. Tumorile juvenile şi leucemiile asociate cu iradierea prenatală apar în primii 2-3 ani după naştere. Cele mai frecvente tipuri de cancere cutanate sunt cancerele nemelanice (carcinoamele bazo-celulare şi spino-celulare) şi melanomul malign. Cancerizarea se datorează unor amine aromatice care se elimină prin urina şi determină modificări ale întregii mucoase vezicale. endometriale sau vaginale. plămân. limfoame). Perioada de latenţă postiradiere în cazul unei expuneri postnatale este de 5-10 ani pentru leucemii şi de peste 20 ani pentru tumorile solide. Expunerea la erbicide duce la creşterea incidenţei limfoamelor NH şi a unor sarcoame de părţi moi. 2. în special în urma tratamentelor citostatice efectuate în perioada copilăriei.

transplant). sarcom Kaposi. Majoritatea leziunilor maligne care apar dupa arsuri sunt carcinoame scuamoase. nitrosamine. Carcinomul hepatocelular survine obişnuit după decade de la infecţia cronică cu HBV care induce leziuni hepatice urmate de regenerare. Faptul că procesul de carcinogeneză este influenţat de lungimea şi diametrul fibrelor pledează pentru natura mecanică.Virusul hepatitic B (HBV): Datele epidemiologice susţin legătura între infecţia cu HBV şi carcinomul hepatocelular.3. ratele de incidenţă se apropie de 100%. cardiovasculară. alcoolul Malarie. Corpii străini Iritaţia cronică produsă de diverse substanţe sau corpi străini poate declanşa dezvoltarea unui proces tumoral. 33. mezoteliale sau intestinale. AGENŢII BIOLOGICI Dintre agenţii biologici incriminaţi în carcinogeneza fac parte: 1). în cavitatea bucală în cazul unor proteze defectuoase). c). Virusul Ebstein-Barr (EBV) este asociat cu dezvoltarea a 4 tipuri de neoplazii: • limfomul Burkitt. infecţia cu EBV apare la vârsta copilăriei. Virusuri RNA sau retrovirusuri oncogene. Paraziţi: . În unele ţări endemice. În cazul injuriilor termice. producerea unor infecţii permanente. Virusuri DNA sau oncodnavirusuri. capacitatea de a imortaliza celulele gazdă prin integrarea în genomul acestora. • unele cazuri de limfoame Hodgkin. carcinom nazofaringian Cofactori Aflatoxina. 39 HPV 5. Mai importante sunt microtraumatismele repetate care prin iritaţia cronică pe care o produc generează displazii ce se pot transforma în leziuni tumorale (d. În ţările în curs de dezvoltare. • carcinomul nazofaringian. boala Castelman (limfom cavitar) Carcinom anogenital Fumatul Dezordini genetice Carcinom cutanat Leucemii/limfoame cu celule T ale adultului Leucemia cu celule “păroase” Virusuri RNA Virusuri limfotrope umane HTLV-II HTLV-III HIV a).Traumatismele şi inflamaţiile De cele mai multe ori traumatismul are numai un rol revelator. Virusurile oncogenice se clasifică în două mari categorii: I.8. Virusuri: Virusurile umane cu proprietăţi oncogenice formează un grup heterogen. iritativă şi nu pentru un substrat chimic. • limfoamele cu celule B la pacienţii cu imunodeficienţe congenitale sau dobândite (infecţie HIV. ortopedie. 17 HTLV-I Boala Hodgkin. riscul de apariţie al transformării maligne la nivelul zonei cicatriciale depinde de suprafaţa afectată şi profunzimea arsurii. b).Schisostoma haematobium este singurul parazit corelat în mod cert cu apariţia cancerului vezicii urinare -localizarea parazitului în vezica urinară determină apariţia unor leziuni iritative locale. incidenţa hepatocarcinomului este mult mai mare faţă de ţările unde infecţia cu HBV este mai puţin frecventă. Există şi o alterare cromozomială constantă care implică genele imunoglobulinelor localizate pe Cr.1. stomatologie. II. atragând atenţia asupra unei tumori.e. Inhalarea fibrelor de azbest sau de sticlă favorizează apariţia cancerelor pulmonare.14 ce sunt translocate la nivelul Cr. prezenţa în structura lor a unui acid nucleic (DNA sau RNA). imunodeficienţe. infecţia cu EBV apare concomitent sau ulterior malariei. iar în final cu transformarea lor malignă 2). inducând proliferarea limfocitelor B şi o stare de imunodeficienţă ce este în relaţie cu transformarea malignă şi progresia tumorală. b). 2. c). În întreaga lume peste 90% din populaţie poate fi infectată cu EBV înaintea vârstei adulte. Sarcoamele se pot forma în jurul implanturilor folosite în chirurgia plastică. cu caracteristici comune: a). infecţia cu EBV apare la adolescenţi sau la adulţii tineri. urmate de reacţii fibroase de corp străin cu metaplazii epiteliale şi formare de polipi. În ţările în curs de dezvoltare. 18. în timp ce în ţările dezvoltate. chiar dacă sunt în formă latentă clinic. 8. Papiloma-virusurile umane (HPV): 8 . fenotip HLA Infecţia HIV Virusuri DNA Papilomavirusuri Herpetic tip 8 (HHV 8) HPV 16. În ariile geografice unde infecţia cu HBV este endemică. pâna atunci nesesizate de bolnav. Familie virus Hepadnavirusuri Herpes virusuri Tip Hepatitic B (HBV) Ebstein-Barr (EBV) Tumora Hepatocarcinom Limfom Burkitt.

cancerul mamar la bărbaţi). iar tratamentele imunosupresoare cresc riscul de apariţie al neoplaziilor. • anomalii asociate. • istoric familial de cancer: două sau mai multe rude de gradul I diagnosticate cu cancer la o vârstă tânără (<50 ani). cu acţiune cert carcinogenă la om sunt: • HTLV I care induce apariţia leucemiilor acute/limfoamelor cu celule T ale adultului. Virusul se trasmite pe linie verticală şi orizontal prin alăptare. osteosarcoame. FACTORII ENDOGENI 2. unde se cantonează în aproximativ 90% din cazuri. Numai 25-30% din indivizii infectaţi vor dezvolta o leucemie acută. 3). proteina codificată de aceasta intervenind în controlul normal al ciclului celular. • cancerelor specifice unuia din sexe şi care apar la celalalt sex (d. 2.2. Leucemia acută cu celule T survine după o perioadă de latenţă de 10-40 ani de la infecţia primară. o cancerele tiroidiene şi osoase pentru ambele sexe.e. • HTLV II infectează la om limfocitele T si B şi este implicat în etiologia leucemiilor cu celule păroase. Majoritatea sindroamelor ereditare sunt recunoscute datorită prezenţei unui marker fenotipic caracteristic (d. Pentru acest tip de cancer a fost identificată o deleţie constantă pe braţul lung al cromozomului 13. Cancerele de colon pot surveni la aproape toţi pacienţii cu PAF netrataţi. Cancerele tiroidiene apar frecvent ca urmare a unui hipotiroidism de lungă durată care determină o secreţie prelungită de TSH. Vârsta la prima sarcină la termen şi durata alăptării sunt factori care intervin protector prin diminuarea nivelului estrogenilor şi prolactinei. limfoame maligne. Wiskott-Aldrich. iar studiile au sugerat un exces de estrogeni şi prolactina şi un deficit progesteronic. Cancerul de endometru este frecvent la nulipare şi în prezenţa triadei clasice a obezităţii. care determină pierderea unei alele normale a genei RB1 în celule care posedă deja o mutaţie a celeilalte alele a genei RB1. Pacienţii cu AIDS au risc crescut pentru sarcom Kaposi şi LMNH. dar au fost observate şi efecte directe de transformare celulară. Aceşti pacienţi prezintă o predispoziţie crescută şi pentru dezvoltarea altor tipuri de cancere. Cancerul de prostată este deasemenea condiţionat endocrin.2. FACTORII IMUNOLOGICI Deficienţele imunologice congenitale/dobândite favorizează apariţia cancerului.1. Tumorile osoase. Gena RB este o genă supresoare tumorală.e. Susceptibilitatea ereditară pentru cancer se manifestă prin: • apariţia neoplaziei la vârste tinere.retinoblastom). Infecţia HIV se asociază cu sarcomul Kaposi. ca d. Existenţa afecţiunilor genetice predispozante trebuie presupusă în cazul: • tipurilor rare tumorale (d. diabetului şi hipertensiunii. Un alt exemplu de boală ereditară cu transmitere mendeliană dominantă este polipoza adenomatoasă familială (PAF) cu o rată de penetranţă de 80% între membrii familiei. Chediak-Higashi se asociază cu un risc crescut de limfoame maligne. Aproximativ 40% din retinoblastoame (tumori oculare ale copilului) şi 20-40% din tumorile Wilms (tumori renale embrionare) şi neuroblastoame prezintă o transmitere AD. Retinoblastomul a fost unul dintre cele mai bine studiate cancere ereditare. sd. • tumori primare multiple şi bilaterale. Aceste neoplazii survin în principal ca urmare a efectelor imunosupresive ale bolii şi nu ca urmare a acţiunii directe a virusului.2. Absenţa acestei gene contribuie la fenomenul de transformare malignă. transfuzii de sânge şi contact sexual.Au rol în producerea de tumori benigne şi maligne localizate în regiunile anogenitale. rolul carcinogen revenind testosteronului. de endometru şi ovar la sexul feminin. la care există un exces estrogenic ce compensează nivelul de testosteron.3. d). Anumite tumori prezintă o penetrabilitate familială înaltă.2. dar în 9 . Excesul estrogenic matern este incriminat ca factor de risc în apariţia cancerelor testiculare: băieţii născuţi de mame expuse la estrogeni la începutul sarcinii (tratamente sau în mod natural disgravidia primelor luni care este determinată de un exces de estrogeni liberi) prezintă un risc de 2-5 ori mai mare de a dezvoltă o tumoră testiculară comparativ cu ceilalţi copii. Debutul precoce al menarhei (<12 ani) şi instalarea tardivă a menopauzei (>55 ani) sunt factori de risc pentru cancerul mamar. caracterizate prin apariţia lor în perioada pubertăţii sugerează intervenţia hormonului somatotrop. ataxiatelangiectazia şi sd. Efectul protector al sarcinilor precoce şi al alăptării se explică şi prin maturarea maximă a celulelor glandei mamare care devine astfel mai puţin susceptibilă la stimulările estrogenice. Probabilitatea ca un individ purtător al genei mutante RB să dezvolte o tumoră este de 95%.2. La pacienţii cu ciroză hepatică. deoarece un procent semnificativ din aceste tumori se datorează factorilor genetici. recunoscând ca factor principal etiologic stimularea excesivă şi îndelungată de către estrogeni. fenotipice şi de dezvoltare. din această categorie făcând parte: cancerele mamare.e. 2. o 2. FACTORII ENDOCRINI Studiile epidemiologice au arătat asocierea anumitor tumori cu unele aspecte endocrine. Istoricul familial pozitiv poate să fie primul indiciu pentru un sindrom ereditar. Retrovirusurile: Singurele retrovirusuri cunoscute. cancerul de prostată este practic inexistent. Infecţia este favorizată de microleziunile epiteliului sau de anumite particularităţi anatomice cum este zona de joncţiune scuamo-cilindrică de la nivelul colului uterin. • HTLV III (HIV) are tropism pentru limfocitele Th. PREDISPOZIŢIA GENETICĂ Cancerele ereditare reprezintă un procent mic de 1-2% din totalitatea cancerelor. Persistenţa genomului viral creşte rata de proliferare şi prelungeşte durata de viaţă a keratinocitelor şi duce la apariţia de hiperplazii şi displazii. În general infecţiile cu HPV induc o proliferare a epiteliilor mucoase şi cutanate. Agamaglobulinemia. polipii multipli intestinali sunt caracteristici pentru polipoza familială ereditară). cu potenţial limitat de creştere şi adesea cu regresiune spontană.e. o de prostată şi testicul la sexul masculin. Bacterii: Dintre infecţiile bacteriene trebuie amintită asocierea între Helicobacter pylori şi cancerul gastric.

Dezvoltarea cancerului este un proces multistadial şi ca urmare există posibilitatea ca celulele indivizilor cu predispoziţie genetică să nu sufere suficiente mutaţii somatice pentru a deveni neoplazice. Neoplazia endocrină multipla tip I si II. von Hippel-Lindau. Sd. Frecvent. Sd. Cancer de sân. Clasificarea sindroamelor de predispoziţie genetică pentru cancer în funcţie de intensitatea agregării familiale: Polipoza adenomatoasă familială. toate sindroamele predispozante prezintă penetranţă dependentă de vârsta. Efectele fenotipice multiple produse de o singură gene mutantă poartă denumirea de pleiotropism. că purtatorii non-penetranţi dezvoltă neoplazia dacă trăiesc suficient de mult.foarte multe cazuri lipseşte fie din cauză că pacientul prezintă o mutaţie nouă. Cancer ovarian. Sd. carcinoamelor cu celule nevoide bazale. purtătorii aceluiaşi defect genetic prezintă manifestări diferite. În acest caz purtătorul defectului genetic poate să nu dezvolte boala şi este denumit “purtător non-penetrant”.ereditare de cancer Agregare familială Predispoziţie genetică fără agregare familială evidentă 10 . deoarece posibilitatea acumulării de mutaţii somatice suficiente pt. fenomen denumit expresivitate variabilă. apariţia cancerului creşte odată cu vârsta.Lynch). fie gena nu s-a exprimat la părinţi (penetranţă incompletă). Polimorfism metabolic care determină un răspuns diferit la carcinogeni endogeni şi exogeni. Cancer colorectal fără polipoză colonică asociată (sd. Neurofibromatoza tip I si II. Se pp. Retinoblastom. Teoretic.

1. Multe experimenţe cu celule tumorale de diverse origini. sd.1. aceste caracteristici ale cancerelor ereditare au fost interpretate ca fiind rezultatul unui proces mutaţional care se desfăşoara în două etape – fiecare tumoră este rezultatul a două mutaţii. Anomaliile cantitative. o o o 1. Această primă modificare declanşează alte alterări ale expresiei genice. unde se pot evidenţia stadiile premaligne sub forma unor leziuni histologice specifice. Existenţa numeroaselor observaţii de diferenţieri spontane ale unor tumori spre forme benigne. agenţii alchilanţi).Klinefelter (XXY) cu leucemii. conversie malignă şi progresie. mutaţii sau pierderi ale diferitelor gene care intervin în controlul proliferării sau diferenţierii celulare. • prezenţa anomaliilor cromozomiale constante în celulele neoplazice din anumite tipuri de tumori. cum este evoluţia neuroblastomului spre neurinom sau a carcinoamelor testiculare embrionare spre teratom. Carcinogeneza este procesul stadial de achiziţionare de către celula a unor proprietăţi care permit fenotipul malign. cu atât este mai mare probabilitatea să fie şi carcinogen (d. Teoria selecţiei clonale Cancerizarea este considerată ca rezultat al selecţiei unei populaţii celulare autonome şi cu malignitate crescută care cu timpul devine preponderentă. respectiv variaţiile în numărul de cromozomi sunt frecvente dar fără specificitate şi foarte multe tumori sunt hipodiploide. sd. Modificările mutaţionale se reflectă în anomalii cantitative sau calitative ale cariotipului care caracterizează marea majoritate a celulelor tumorale. sd. imunologici şi metabolici). ce pot fi demonstrate prin istoria naturală a unor neoplazii (d. introduse în mediu fetal au demonstrat posibilitatea reluării procesului de diferenţiere de către celulele tumorale. Procesul transformării maligne parcurge mai multe etape. unii genetici şi alţii epigenetici. diversitatea genetică sau heterogenitatea. În cursul progresiei tumorale. Modificările citogenetice au devenit o metodă obligatorie de investigaţie pentru multe tipuri de tumori. între momentul iniţierii şi apariţia tumorii detectabile. dar poate fi limitată de apărarea organismului sau de absenţa suportului vascular nutritiv (carcinomul in situ). hormonali. Argumentele în favoarea acestei teorii sunt: • asocierea frecventă a neoplaziilor cu anumite defecte genetice congenitale. care după integrarea în genomul gazdă determină fie expresia genelor proprii. Down (trisomia 21). Carcinogeneza poate fi divizată conceptual în 4 etape: iniţiere. modificările iniţiale se accentuează şi se agravează prin activări.1.1. fără modificări de structura. ca rezultat al unui contact celulă-celulă sau prin intermediul unor mediatori existenţi în mediul extracelular. comportamentul migrator anormal.1. Proliferarea celulară se poate declanşa în această perioadă. Teoria diferenţierii aberante (epigenetică) Consideră originea cancerului ca fiind secundară unor tulburări funcţionale ale mecanismelor de reglare genetică. TEORII CLASICE Teoria mutaţiei genice Teoria mutaţiei genice atribuie originea cancerului unor anomalii structurale ale genelor care reglează creşterea şi diferenţierea celulară. d. cu intensitate şi frecvenţă proporţională cu stadiul evolutiv al bolii. hiperdiploide sau tetraploide. una moştenită şi a doua dobândită în cursul vieţii. radiaţiile ionizante.e. deoarece permit diferenţierea unor subgrupe prognostice şi terapeutice în cadrul tumorilor cu aspect histologic identic. Carcinogenul poate fi definit ca agentul a cărui administrare determină la animalele de experienţă o incidenţă semnificativ crescută statistic a neoplaziilor. fiecare dominată de factori multipli. cu pierderea fenotipului malign. malignitatea fiind expresia directă a aneuploidiei tumorale. promoţie. fenotipul malign fiind rezultatul numeroaselor leziuni produse prin mecanisme diferite.C2 1. CARCINOGENEZA Principalele caracteristici ale fenotipului malign sunt: proliferarea. Dezvoltarea fenotipului malign este rezultatul unor interacţiuni multiple între factori exogeni (chimici. Teoria virală Atribuie declanşarea carcinogenezei unor virusuri oncogene. fizici. virali) şi endogeni (genetici. fie activarea anormală a protooncogenelor celulare. col uterin). Modificările genetice pot fi ereditare sau pot să apară în cursul vieţii sub acţiunea factorilor carcinogeni exogeni sau endogeni. sunt alte argumente în favoarea teoriei epigenetice. TEORIILE CARCINOGENEZEI 1. Primul eveniment în carcinogeneza este o modificare care interesează parţial sau în totalitate expresia unei gene.2. Frecvent există o perioadă de latenţă de peste 20 ani. Experimentele efectuate pe animale au demonstrat ca genele responsabile de diferenţiere sau reglare celulară normală sunt intacte. • corelaţia dintre mutagenitate şi carcinogenitate: cu cât un agent este mai mutagen. 11 . caracterizate prin instabilitate cromozomială de tip Fanconi sau Bloom asociate cu hemopatii maligne. cel puţin în unele celule tumorale.e. TEORIA MULTISTADIALĂ ACTUALĂ A CARCINOGENEZEI Concepţia actuală consideră carcinogeneza ca un proces multistadial care începe odată cu intervenţia unui anumit agent carcinogen şi cuprinde totalitatea transformărilor de la apariţia primelor celule neoplazice până la moartea gazdei. • prezenţa cancerelor ereditare: la membrii familiilor afectate tumorile tind să apară mai precoce faţă de restul populaţiei şi adesea survin bilateral. de unde şi denumirea de teorie epigenetică.e. faţă de animalele care nu sunt expuse la acest agent. respectiv invazia locală şi metastazarea.

iar citotoxicitatea este modulată de procesul de reparare DNA. Pentru ca mutaţiile să se acumuleze este necesară apariţia lor în celule cu potenţial proliferativ. o mutageneza inserţională constă în integrarea provirusului DNA în genomul gazdă în apropierea unei protooncogene celulare. mutaţii punctiforme sau erori de reparare 3. Procesul determină apariţia oncogenelor retrovirale (v-onc) care sunt versiuni alterate ale protooncogenelor gazdei. in vitro. modificări antigenice ale membranelor celulare. Retrovirusurile se clasifică în 2 categorii în funcţie de intervalul de timp de la infecţie până la apariţia tumorii: o retrovirusuri acut transformante: determină apariţia rapidă a tumorii. Dacă celula este însă forţată să se dividă înainte ca repararea ei să fie completă. Virusurile Acţiunea virusurilor DNA se desfăşoară în 3 etape: a). Retrovirusurile sunt caracterizate de activarea reverstranscriptazei. integrarea stabilă a DNA viral în genomul celulei gazdă. situsuri apurinice şi apirimidinice. Este procesul prin care celula iniţiată dobândeşte capacitatea de diviziune selectivă şi de expansiune clonală prin dereglarea creşterii şi diferenţierii.e. 2. fiind necesară cel puţin o mitoză pentru “fixarea” unei leziuni. rezultând o celulă cu potenţial evolutiv spre o clonă malignă. constituind unul din mecanismele prin care celulele tumorale progresează spre forme mai puţin diferenţiate în cursul creşterii şi dezvoltării lor Mutagenitatea şi potenţialul carcinogen al unui tip particular de modificare DNA sunt influenţate de potentialul letal (suprimarea sintezei DNA) al anomaliei DNA. Rezultatul final al acestor procese este apariţia unei celule cu material genetic alterat. determină transformarea neoplazică a celulelor infectate cu apariţia fenotipului malign. multe leziuni nu devin manifeste. nu determină transformarea neoplazică a celulelor infectate. Când capacitatea de reparare este depaşită celula moare. în funcţie de condiţiile ulterioare de creştere. motilitate crescută. Acţiunea directă a virusurilor. Operarea defectuoasă a polimerazei DNA în timpul sintezei: -duce la transcrierea eronată a DNA originar III. particularităţi metabolice). in vitro. în special inaintea replicării. denumită provirus. Data fiind abundentă agenţilor iniţiatori din mediul extern (alimentari. mutaţii punctiforme. o retrovirusuri slab oncogenice: transformarea neoplazică este rară şi apare după o perioadă lungă de timp (luni). Perioada lungă de latenţă între infecţie şi apariţia tumorii este explicată de probabilitatea scăzută a inserării provirusului în apropierea unei protooncogene celulare. Cu cât o leziune este mai citotoxică cu atât este mai puţin mutagenă şi ca urmare mutagenitatea este invers proporţională cu citotoxicitatea. poate interacţiona cu DNA şi genera leziuni variate cum sunt intercalările. Acest mecanism este caracteristic retrovirusurilor slab oncogenice. prin recombinarea virusului cu DNA-ul gazdei. la câteva zile de la infecţie. cum sunt independentă relativă faţă de factorii de creştere. dar şi cu DNA celular prin formarea unor legături covalente -modificările pot deveni ireversibile când mecanismele genetice normale de reparare ale DNA (excizia leziunilor DNA înaintea replicării. Repararea DNA este un proces foarte eficient care de multe ori poate reface structura lezată. chimici. apa) pentru detoxifiere şi eliminare. care este transformat. PROMOŢIA Promoţia cuprinde totalitatea condiţiilor care favorizează sau forţează proliferarea celulei iniţiate. care poate sau nu deveni manifestă sub forma unei tumori. Lezarea DNA poate rămâne fără efect. enzimă implicată în transcrierea genomului monocatenar viral RNA într-o copie DNA. Anomalii DNA apărute în cursul sintezei postreplicative: -datorită unor erori în activitatea polimerazelor reparatorii ale DNA -deficienţele în activitatea acestor polimeraze pot amplifica în continuare anomaliile DNA. erorile sunt frecvente şi riscul mutaţiilor ridicat. c). care apoi se integrează în genomul celulei gazdă şi se replică odată cu acesta. deci sunt fără consecinţă asupra cancerogenezei. o activarea la distanţă a protooncogenelor celulare de către proteinele virale (d. HTLV I). rupturile duble sau simple ale helixului. acţiuni caracteristice virusurilor acut transformante. radiaţiilor sau substanţelor chimice: 1. apariţia uneia sau mai multor celule iniţiate devine o posibilitate evidentă în toate ţesuturile cu rată crescută de proliferare. cu expresie corespunzătoare la nivelul materialului genetic: aberaţii cromozomiale. reparările postreplicare) nu-şi îndeplinesc funcţia -orice specie reactivă. apariţia fenotipului malign. b). Radiaţiile ionizante şi ultraviolete: -produc leziuni specifice ale DNA care atunci când nu sunt letale pot iniţia procesul de carcinogeneză -aceste leziuni constau în rupturi şi translocaţii cromozomiale. care este astfel activată (c-onc). “imortalizarea celulară” – celulele se pot divide practic nelimitat. Oncogenele virale sunt responsabile de transformarea neoplazică a celulelor şi formarea rapidă a tumorii. fizici) sau intern (hormoni. Retrovirusurile induc carcinogeneza prin 3 mecanisme: o transducţia retrovirală a materialului genetic al gazdei constă în captura protooncogenelor gazdei în genomul viral.INIŢIEREA Iniţierea este procesul rapid ireversibil prin care se produce alterarea materialului genetic al unei celule. inclusiv radicalii activi de oxigen produşi de macrofage în cursul proceselor inflamatorii. Substanţele chimice: -pentru a fi cancerigene este necesară activarea în prealabil a substanţelor chimice -activarea se produce în mod normal în cursul metabolizării. Datorită faptului ca multe din porţiunile genomului sunt inactive. indiferent de modul de apariţie. recombinarea materialului lezat. poate fi reparată sau poate să conducă la moartea celulei. Iniţierea sau modificarea materialului genetic se produce prin mai multe mecanisme genotoxice: I. Cu alte cuvinte promoţia este 12 . când rezultă reactanţi electronofili care se combină cu macromoleculele nucleofile (glutation. sinteze neprogramate de DNA II. numită celulă “iniţiată”. iar celula dobândeşte proprietăţi noi.

Contribuţia promoţiei tumorale la procesul de carcinogeneză este reprezentată de expansiunea populaţiei de celule iniţiate. Procesul necesită achiziţionarea de noi modificări genetice. aplicaţi izolat sau în ordine inversă (promotor urmat de iniţiator). Hormonii. Promoţia implică o serie de modificări celulare şi tisulare care au loc în timpul perioadei de latenţă şi care sfârşesc prin naşterea unei celule autonome. În cursul acestui proces apar noi modificări genetice incluzând activarea proto-oncogenelor şi inactivarea functională a genelor supresoare tumorale. Mutaţiile care activează protoncogenele sunt aproape invariabil evenimente somatice. o o apar frecvent în familia ras a proto-oncogenelor. 2). ce intervin în reglarea desfăşurării ciclului celular şi în procesele de creştere şi diferenţiere celulară. celulele iniţiate formează o leziune premalignă: tumora benignă (adenom). nu induc cancerul. iar dacă administrarea promotorului este discontinuată înainte de apariţia conversiei maligne. O caracteristică importantă a fenotipului malign o constituie instabilitatea genetică cu apariţia clonelor maligne heterogene şi creşterea necontrolată. agentul respectiv este considerat carcinogen complet (d. • mecanisme epigenetice: o tulburări ale diferenţierii celulare. Există totuşi 3 oncogene care sunt implicate în producerea unor cancere familiale. caracteristici agresive. oncogena CDK4 implicată în producerea unor forme de melanom ereditar. 2. Mutaţiile genice: -în general. Progresia se desfăşoară până la moartea gazdei sau eradicarea bolii. în care mutaţiile sunt moştenite: o o o oncogenă ret implicată în producerea sindromului neoplaziilor endocrine multiple (MEN) tip II.e. Versiunile mutante au activitate excesivă. PROGRESIA Progresia tumorală semnifică expresia fenotipului malign şi tendinţa celulelor neoplazice de a dobândi o dată cu trecerea timpului. În cazul în care acţiunea ulterioară a promotorului nu mai este necesară pentru apariţia cancerului. Prin expansiune clonală (creşterea sintezei DNA şi a replicării). GENELE IMPLICATE ÎN CARCINOGENEZĂ Există trei categorii de gene ale căror mutaţii au rol în carcinogeneză: 2. o şi alterarea reversibilă a expresiei genice. În general. leziunile premaligne/benigne pot regresa. Aceste caracteristici conferă celulelor tumorale un avantaj de creştere. de aceea mutaţia unei singure alele este suficientă pentru modificarea fenotipului celulei. mutaţiile activează proto-oncogenele prin alterări structurale ale proteinelor codificate -modificările interesează de obicei zone critice reglatorii ducând la activarea continuă şi necontrolată a proteinei mutante -tipurile de mutaţii sunt variate şi includ: substituţia bazelor. prin corectarea factorilor de risc endogeni/exogeni. oncogena met implicată în producerea cancerului renal papilar ereditar.e. în special estrogenii. prin stimularea formării de radicali liberi de oxigen): apariţia de leziuni cromozomiale. iar după naştere rămân active în ţesuturile cu proliferare intensă. În general promotorii tumorali sunt non-mutagenici şi non-carcinogenici şi se caracterizează prin capacitatea de a reduce perioada de latenţă pentru apariţia neoplaziilor după expunerea celulară la agenţii iniţiatori. CONVERSIA MALIGNĂ Reprezintă transformarea unei celule preneoplazice într-o celulă care exprimă fenotipul malign. ca şi capacitatea de invazie locală şi în final de metastazare la distanţă. deleţii şi inserţii -în carcinogeneza umană cele mai frecvente mutaţii sunt mutaţiile punctiforme (substituţia bazelor): o sunt modificări ale unei singure perechi de baze azotate din secvenţa nucleotidică a unei gene şi au ca rezultat sinteza unei proteine cu activitate biologică modificată. mutaţiile care determină pierderea funcţiei oncogenei ret pot determina boala Hirshprung. Mecanismele celulare presupuse a acţiona în promoţie sunt: • mecanisme genetice (indirect. ONCOGENELE Oncogenele reprezintă versiuni anormale. Protooncogenele sunt secvenţe DNA care codifică proteine localizate în diferite compartimente celulare. Promoţia prezintă două caracteristici: o reversibilitatea expansiunii clonale a celulelor iniţiate. o alterarea proceselor normale de creştere.1. exercită acţiuni promotoare şi nu de iniţiere. o defecte în moartea celulară programală. un iniţiator sau un promotor. iar acţiunea principală este de stimulare a proliferării celulare. 15-20% din tumorile umane conţin o mutaţie ras. spre deosebire de cele ale genelor supresoare de tumori. Mutaţiile moştenite sunt foarte probabil letale sau au efecte nelegate de cancer: d. Sunt active mai ales în cursul embriogenezei. progresiv. mutante ale genelor celulare normale care se numesc protooncogene. Conversia malignă poate fi accelerată de expunerea celulelor preneoplazice la agenţi genotoxici şi este probabil mediată de activarea proto-oncogenelor şi inactivarea genelor supresoare tumorale. focare hiperplazice/displazice.procesul în care este stimulată formarea tumorii în ţesuturile care au fost expuse în prealabil la un agent “iniţiator”. Conversia la malignitate a unei fracţiuni celulare este accelerată direct proporţional de rata diviziunii celulare şi de numărul de celule în diviziune de la nivelul leziunilor premaligne/benigne. Sunt gene dominante. Doza totală a agentului promotor este mai puţin importantă decât frecvenţa administrărilor. tutunul). Activarea protooncogenelor se produce prin următoarele mecanisme: 1). celule care prezintă risc de conversie malignă. Rearanjările cromozomiale: 13 .

abl. erb-B şi ras În funcţie de caracteristicile funcţionale şi biochimice ale proteinelor codificate de variantele lor normale (proto-oncogenele). Oncogene care codifică factori de creştere: -factorii de creştere sunt polipeptide care funcţionează că şi semnale extracelulare pentru a stimula celulele ţintă. în care gena c-abl situată pe Cr. ⇒ serin/treonin-kinaze citoplasmatice: d. activitate tirozin-kinazică crescută şi localizare celulara anormală. determinând sinteza unei cantităţi excesive de proteine. aceştia vor activa gena myc care la rândul ei va stimula expresia altor gene implicate în proliferarea celulară 3).EGF). gena c-myc de pe Cr. codifică o proteină cu greutate moleculară de 210 kD. c-myc ⇒ tirozin-kinaze citoplasmatice: d.e. cu formarea de complexe heterodimerice cu parteneri specifici -factorii de transcripţie sunt legaţi şi de cascada de transducţie a semnalului. exemplul tipic este cel al t(9. ras. o domeniul transmembranar. denumiţi colectiv receptori cu activitate tirozin-kinazică (proteine membranare integrale). NGF (nerve-growth factor). în general ambele gene implicate în fuziune contribuie la potenţialul transformant.22)..8 este juxtapusă genelor care codifică Ig. factorul de stimulare a coloniilor 1 (CSF-1). mos. 2 şi 22 ca urmare a t(8.Philadelphia din LGC. precum şi receptorii pentru PDGF şi factorul de creştere insulinic -mutaţia sau expresia anormală a receptorilor factorilor de creştere poate duce la transformarea malignă: d. deleţia domeniului extracelular de legare a erbB rezultă în activarea constitutivă a receptorului în absenţa cuplării cu ligandul specific 3. • activarea transcripţională a proto-oncogenei – deplasarea în totalitate.-apar frecvent în malignităţile hematologice şi în unele tumori solide şi constau în special în translocaţii şi mai rar în inversii cromozomiale -rearanjările cromozomiale pot conduce la activarea protooncogenelor prin două mecanisme: • fuziunile genice – formarea unor gene hibride (himerice) prin fuziunea unor secvenţe de pe cromozomi diferiţi. PDGF (platelet-derived growth factor) este eliberat de trombocite în timpul procesului de coagulare şi stimulează proliferarea fibroblaştilor necesari pentru repararea leziunilor -alte exemple: EGF (epidermal growth factor).22. -mutaţiile care afectează transductorii de semnal determină dereglarea activităţii cu proliferare celulară necontrolată 4. FGF (fibroblast growth factor) 2. Amplificarea genică: -determină producerea a zeci sau sute de copii ale unei gene printr-o duplicaţie iniţială urmată de fenomene succesive de crossing-over inegal -consecinţele amplificării genice sunt supraproducţia proteinei pe care o codifică gena amplificată şi implicită creştere a numărului de molecule ţintă pentru mutaţiile cu rol oncogen -expresia citogenetică a amplificării genice o constituie apariţia cromozomilor minusculi (DMs – double-minute chromosome) sau a regiunilor cromozomiale colorate omogen (HRs – homogenous staining regions). contribuind la malignizare prin activarea permanentă şi exagerată a receptorilor membranari implicaţi în proliferarea sau diferenţierea celulară -d.e.14.22.8) şi respectiv t(8.e.14). gena de fuziune bcr/abl creată pe Cr. -d.9 fuzionează cu gena bcr situată pe Cr. care sunt regiuni mari de DNA genomic amplificat ce conţin sute de copii ale aceleaşi gene -studiile au arătat că 3 familii de proto-oncogene sunt amplificate într-un număr mare de cancere umane: myc. oncogenele se clasifică în 5 grupe: 1. protooncogena va deveni la rândul ei activă.22) generatoare a Cr. juxtapoziţia segmentelor celor două gene diferite duce la apariţia unei gene de fuziune care codifică o proteină cu activitate transformantă. o domeniul intracelular catalitic cu activitate tirozin-kinazică. Oncogene care codifică receptori pentru factorii de creştere: -receptorii factorilor de creştere sunt molecule care transmit informaţia unidirecţional prin membrana celulară şi au rol important în reglarea diviziunii celulare normale -receptorii factorilor de creştere. -cuplarea unui factor de creştere cu domeniul extracelular de legare al receptorului specific rezultă în activarea domeniului catalitic intracelular.e. prezintă o structură proteică particulară alcatuită din 3 domenii principale: o domeniul extracelular de legare.e. fără alterări structurale a unei protoncogene într-o altă regiune a genomului (în general lângă gene de imunoglobuline sau de TCR) unde va stabili relaţii funcţionale cu intensificatori sau promotori ai unei gene transcripţional active.e. t(2. în limfoproliferările maligne cu celule B (leucemie limfoblastică. 14 . convertind semnalele extracelulare modularea expresiei genice -proto-oncogenele care funcţionează ca şi factori de transcripţie sunt activate frecvent prin translocaţii cromozomiale (neoplazii hematologice şi tumori solide): d. limfom Burkitt). Oncogene care codifică transductori de semnal: -semnalele mitogene sunt transmise de la receptorii factorilor de creştere la nucleu printr-un sistem complex denumit cascadă de transducţie a semnalului -transmiterea informaţiei este asociată cu fosforilarea proteinelor şi implică proteine GTP şi mesageri secunzi cum este sistemul adenilat-ciclazei -multe din proto-oncogene sunt membre ale cascadei trasducţiei semnalului şi constau în principal în două mari grupe: o protein-kinaze non-receptor care se clasifică în: o proteine GTP (guanozin-trifosfat): d.e. urmată de recrutarea şi fosforilarea unor proteine citoplasmatice specifice de către receptorul activat ceea ce declanşeaza o serie de evenimente biochimice care se finalizează cu diviziunea celulară -din această subgrupă fac parte proteinele genelor erbB (receptorii pentru factorul de creştere epidermal . gena myc. care în mod normal este represată în celulele B care şiau finalizat diferenţierea ajunge sub controlul intensificătorilor genelor pentru Ig. de pe Cr. Proto-oncogene care codifică factori de transcripţie: -factorii de transcripţie sunt proteine nucleare care reglează expresia genelor ţintă -reglarea transcripţională este mediată de cuplarea proteinei la secvenţe specifice DNA -mecanismul de acţiune al factorilor de transcripţie include şi legarea de alte proteine.

GST controlează progresia în ciclul celular prin blocarea celulelor cu leziuni DNA a. fiecare celulă poartă acest defect şi individul afectat prezintă un risc crescut pentru cancer (predispoziţie ereditară) faţă de un individ normal. Bolile determinate de mutaţiile genelor responsabile de stabilitatea DNA sunt: • cancerul de colon nonpolipozic ereditar (HNPCC): -este o afecţiune AD cu penetrantă crescută în care. Anomaliile DNA sunt corectate de sistemele de reparare DNA care sunt prezente în toate celulele.e. unele celule cu mutaţii ale p53 sunt mai puţin sensibile la radio. procesele de diferenţiere şi apoptoza.3. • xeroderma pigmentosum.2. GENELE SUPRESOARE TUMORALE Genele supresoare tumorale (GST) inhibă proliferarea celulară. În situaţiile în care repararea DNA nu este eficientă este activată apoptoza. astfel încât procesele de reparare să aibă loc înainte ca alterările DNA să fie replicate şi transmise celulelor fiice. Natura recesivă a mutaţiilor GST permite că statusul heterozigot să fie moştenit pe linie germinală deoarece o singură alelă defectă nu interferă cu dezvoltarea fetusului. moştenind o mutaţie de la unul din părinţi. Transmiterea germinală a genei p53 mutante apare în sd. împiedicând perpetuarea leziunilor DNA la generaţiile următoare. În situaţia în care repararea DNA nu este eficientă este activată apoptoza. ca d. Celulele cu mutaţii ale p53 nu pot bloca ciclul celular ca răspuns la alterările DNA. Când este moştenită o alelă mutantă a GST. expunerea la radiaţii -studiile celulelor tumorale au arătat ca inhibiţia apoptozei şi proliferarea celulară necontrolată contribuie la apariţia neoplaziei şi la rezistenţa la terapia anti-neoplazică -singura proto-oncogenă care este implicată în reglarea apoptozei este bcl-2. inclusiv protooncogene sau GST -ca şi în cazul GST. Rolul p53 este de a sesiza alterările DNA şi de a bloca celula în faza G1 a ciclului celular. 2. controlează progresia în ciclul celular. Funcţia principală a p53 este monitorizarea anomaliilor DNA în cursul ciclului celular. inclusiv protooncogene şi GST. GENA p53 Mutaţiile GST care codifică proteină p53 sunt cele mai frecvente mutaţii întâlnite în cancerele umane. prin acumularea mai rapidă a mutaţiilor necesare pentru transformarea malignă a celulei. Li-Fraumeni.2. Fiind gene recesive este necesară mutaţia ambelor alele pentru modificarea fenotipului celular. nu există o fază precedată de polipoza -afecţiunea este determinată de mutaţii ale unor gene ce codifică proteine ce fac parte din sistemele de reparare a erorilor de împerechere a bazelor DNA în cursul replicării -aceste sisteme identifică catena matriţă pe baza diferenţelor de metilare faţă de catena nou sintetizată şi operează corecţii la nivelul acesteia din urmă -erorile de împerechere sunt mai întâi excizate şi ulterior înlocuite -mutaţiile acestor gene au ca rezultat creşterea de 100-1. un rol important îl au şi genele care codifică enzime implicate în metabolizarea carcinogenilor. GENELE MUTATOR -sunt responsabile de menţinerea integrităţii genomului şi a fidelităţii transferului informaţional -pierderea funcţiei ambelor alele face celula susceptibilă la mutaţii care pot afecta inclusiv protooncogenele şi genele supresoare tumorale Pentru ca o celulă normală să se transforme într-o celulă malignă sunt necesare în medie 6 mutaţii/celulă. aparând la nivelul celulelor somatice. dar studiile indică o acţiune antioxidantă cu inhibarea peroxidării lipidelor membranelor celulare -funcţia normală a bcl-2 necesită interacţiunea cu alte proteine. fiind necesare două evenimente mutaţionale pentru apariţia fenotipului mutant.î. • sindromul Bloom. Este vorba de gene care prezintă la nivel populaţional multiple variante alelice.17. condensarea nucleului. denumită apoptoza a fost descrisă pentru ţesuturile mature. în care membrii familiilor afectate dezvoltă cancere cu o frecvenţă crescută. spre deosebire de polipoza adenomatoasă familială. replicând alterările DNA şi transferându-le celulelor fiică. iniţial celulele au sisteme funcţionale de reparare a erorilor. În afara celor trei clase majore de gene implicate în patogenia cancerelor. Anomaliile genelor cu rol în repararea defectelor DNA determină o rată crescută a mutaţiilor la nivelul altor gene.000 de ori a frecvenţei mutaţiilor -aceste mutaţii pot interesa diverse gene. Aceste celule continuă să evolueze de-a lungul ciclului celular. mutaţiile acestor gene sunt recesive. iar acest proces se caracterizează prin contracţia de volum a celulei. este o componentă importantă a embriogenezei normale şi a creşterii normale -un tip distinct de moarte celulară programată. • anemia Fanconi. În ceea ce priveşte tratamentul. bax. Pierderea celei de a doua alele a genei supresoare tumorale realizează aşa numită pierdere a heterozigozităţii (LOH). Repararea defectivă a DNA accelerează carcinogeneza. 2. aceasta are loc într-o singură celulă somatică şi celula se transformă malign. iar studiile au arătat că activarea bcl-2 inhibă apoptoza (gena antiapoptotică) -mecanismul de acţiune al proteinei bcl-2 nu este pe deplin elucidat. iar apariţia cancerului este rezultatul unei noi mutaţii care interesează singura alelă funcţională prezentă • ataxia-telangiectazia. Proto-oncogene care codifică reglatori de moarte celulară programată: -ţesuturile normale se caracterizează printr-un echilibru între proliferarea celulară şi moartea celulară -moartea celulară programată.1. scindarea în fragmente a DNA genomic de către endonucleaze -apoptoza poate fi indusă în celulele mature prin stimuli externi: steroizii.şi chimioterapie. genele mutator au rol important în menţinerea integrităţii informaţiei genetice şi stabilităţii genomului intervenind în repararea defectelor DNA. Dacă apare o mutaţie şi în cea de a doua alelă a GST. fiind prezente în peste 50% din acestea. Gena p53 este localizată pe braţul scurt al Cr. pacienţii cu HNPCC sunt heterozigoţi. Versiunile mutante din celulele maligne îşi pierd activitatea. Majoritatea acestor mutaţii sunt sporadice. care se presupune că este deasemnea implicată în reglarea morţii celulare programate 2. La individul normal sunt necesare doua mutaţii separate într-o singură celulă pentru inactivarea ambelor alele ale GST şi apariţia unei celule neoplazice. dintre care unele sunt asociate cu o 15 . procesele de reparare să aibă loc înainte ca alterările DNA să fie replicate şi transferate către celulele fiice.5.

durată de viaţă limitată după 30-50 generaţii indiferent de condiţiile asigurate. nu produc fibrinoliza. produc fibrinoliza prin secreţie de activator plasminogen. chiar când există condiţii pentru metabolismul aerob. 5. În aceasta categorie intră tumorile sistemului APUD. celule tumorale provenite din ţesuturi non-endocrine au capacitatea de a sintetiza molecule polipeptidice cu acţiune hormonală care induc o serie de manifestări sistemice. C3 1. Sinteza enzimatică este dereglată. Microscopia electronică este utilă în precizarea tipului citologic. 7. enzimele tumorale fiind mai puţin responsive la mecanismele normale de control. aparţine cu predilecţie tumorilor derivate din celulele crestei neurale. reprezentând o adaptare metabolică a celulei care trebuie să facă faţă unei proliferări excesive. Producţia hormonală ectopică. durata de viaţă practic nelimitată atât timp cât se asigură condiţiile necesare. pierderea inhibiţiei de contact. Fibroblaşti transformaţi 1. creştere inhibată în contact cu alte celule ( când placa de cultură este acoperită în întregime de fibroblaşti. 6. creşterea lor încetează). o glicoproteină care caracterizează celulele ţesutului digestiv embrionar este prezent într-o mare varietate de tumori digestive. Se constată deasemenea anomalii în distribuţia izoenzimelor (forme moleculare diferite ale unor proteine cu aceeaşi specificitate enzimatică fiind codificate de mai multe gene) prin reactivarea unor gene fetale cu represia concomitentă a genelor normale adulte. o alfa-globulină prezentă în mod normal în ficatul fetal şi care dispare imediat după naştere este prezentă în tumorile embrionare şi hepatoame dar şi în afecţiuni benigne hepatice care produc citoliză sau proliferare celulară. 7. Celululele tumorale pot secreta substanţe de tip embrionar. 2. 4. MODIFICĂRI FUNCŢIONALE BIOCHIMICE Anomaliile biochimice ale celulei tumorale sunt frecvente. Caracteristicile fibroblaştilor normali comparativ cu fibroblaştii transformaţi: Fibroblaşti normali 1. o citoplasma este de obicei bazofilă. 1. 5. care îşi menţin aparatul enzimatic necesar sintezei acestor polipeptide. a căror sinteza este în mod normal suprimată în ţesuturile adulte din care derivă tumora respectivă. Corelat cu acesta este fenomenul Crabtree sau diminuarea degradării oxidative a glucozei în favoarea celei glicolitice în celulele tumorale dupa aport de glucoză. necesităţi reduse de factori de creştere şi hormoni. Celulele tumorale pot produce cantităţi excesive de substanţe normale cum este sinteza de imunoglobuline în mielomul multiplu. respectiv acumularea acidului lactic în celulele tumorale în urma glicolizei anaerobe. Modificările cromozomiale sunt frecvente. dar de asemenea nu sunt constante sau specifice şi nici suficiente pentru diagnostic. Ele pot fi cantitative. creştere dependentă de fixarea pe un substrat. MODIFICĂRI MORFOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE ALE CELULELOR TUMORALE Multe din caracteristicile celulelor tumorale au fost studiate pe culturi de celule epiteliale sau fibroblaşti tratate cu diverşi carcinogeni. Alfa-fetoproteina. celulele tumorale prezintă o serie de modificări morfologice şi metabolice. cu producerea în exces sau din contră cu abolirea anumitor enzime. cu numeroase mitoze. expresie a unui conţinut ridicat de RNA. 3. mor dacă creşterea este inhibată prin privaţiuni nutritive. cariotipul tumoral fiind instabil şi variabil. pe baza cărora pot fi identificate. nu produc tumori. al căror nume derivă din proprietăţile lor biochimice 16 . Anomaliile de sinteză sunt numeroase şi variază de la un tip tumoral la altul. In vivo. Marea majoritate a anomaliilor biochimice observate sunt corelate cu ritmul de creştere şi nu sunt cauza directă a fenotipului malign. Uneori. Antigenul carcinoembrionar. mamare dar şi în afecţiuni inflamatorii sau tumori benigne ale tubului digestiv. 3. specifică şi suficientă pentru diagnosticul de cancer. se manifestă sub forma diverselor sindroame paraneoplazice sau detectabilă numai prin măsurători. creştere dependentă de aport suficient de factori de creştere şi hormoni. 4. 6. care se reflectă în produşii pe care îi secretă sau în compoziţia şi structura membranei celulare. dar ambele sunt lipsite de specificitate fiind caracteristici generale ale sistemelor biologice cu ritm rapid de creştere. produc tumori la animalele de experienţă. Printre primele anomalii identificate a fost fenomenul descris de Warburg. creştere în suspensii sau medii semisolide (independentă de ancorare). 2.1.eliminare mai lentă a substanţelor carcinogene din organism sau cu o transformare mai eficientă a substanţelor procarcinogene în substanţe carcinogene. MODIFICĂRI MORFOLOGICE Anomaliile morfologice ale celulelor tumorale sunt numeroase dar nici una nu este constantă. În general: o aspectul celulelor este mai puţin diferenţiat decât al celulelor ţesutului de origine.2. 1. de serotonina în tumorile sistemului APUD sau de catecolamine în neuroblastoame. o au un nucleu voluminos şi raport nucleo-citoplasmatic ridicat datorită citoplasmei mai reduse. viabili în caz de suprimare a aportului nutritiv.

chiar dacă sunt supuse unui aport crescut de factori de creştere.de a produce şi stoca amine după captarea şi decarboxilarea acizilor aminaţi precursori. invazia şi metastazarea precum şi heterogenitatea tumorală. compartimentul de distrugere celulară: reprezentat de celulele care mor sau sunt eliberate prin exfoliere. • rol în integritatea citoscheletului. Modificările procesului de creştere şi expresia morfologică a celulei sunt mediate tot prin suprafaţa celulară. dar incapabile de expansiune clonală. Transportul transmembranar şi permeabilitatea membranei celulare sunt modificate. celulele progresează irevocabil spre stadiile finale de maturare. ţesuturile prezintă o reţea “microendocrină” prin secreţia de diverse polipeptide care reglează proliferarea şi diferenţierea normală. rol posibil în determinarea sediului metastazelor. Celulele tumorale pierd necesitatea de a se fixa pe un substrat şi creşterea lor nu mai este inhibată de contactul cu alte celule. rol în procesul de homing al limfocitelor. iar în acest compartiment multiplicarea depăşeşte distrugerea celulară (d.e. fenomene care corespund unei alterări ale citoscheletului. -invazie locală. migrarea anormala şi instabilitatea genetică. Caracteristicile fenotipului malign şi manifestările lui clinice: Fenotip malign 1. fiind specifice diferitelor etape de maturare. măduva hematogenă). acţionând ca factori de creştere prin intermediul unor receptori specifici.1. Proliferarea tumorală În organismul normal există 4 mari compartimente celulare în funcţie de capacitatea proliferativă: • • • • compartimentul celulelor în repaus: cu celule în afara ciclului celular (Go). a căror eliberare degradează matricea tisulară normală şi favorizează infiltraţia tumorală. specifici tumorii respective sau similari celor identificaţi în celulele embrionare. • rol în recunoaşterea celulară. ce pot fi recrutate în compartimentul proliferativ. care în neoplazii prezintă numeroase modificari morfologice şi funcţionale. Producerea diverselor peptide hormonale poate crea un avantaj de creştere celulelor tumorale. În toate ţesuturile organismului numărul de celule este menţinut constant. -progresie şi heterogenitate -rezistenţă la chimioterapie. populaţia celulară prezintă expansiune controlată. 2. • • • • protejare împotriva proteolizei. având capacitatea de a se fixa în ţesuturi diferite de cele de origine. • rol în interacţiunile celulare. ŢESUTUL TUMORAL ŞI FENOTIPUL MALIGN Transformarea neoplazică a unei celule reprezintă doar o prima etapă din lunga istorie naturală a cancerului. Variabilitate genetică Caracteristici -creşterea continuă a numărului de celule care devin “nemuritoare”.3. cum sunt colagenazele şi alte proteaze. compartimentul celulelor mature: reprezentat de celule mai mult sau mai puţin diferenţiate. -metastaze la distanţă. care se modifică în cursul proliferării şi diferenţierii. • determinanţi ai grupelor sangvine. Manifestare clinică -creşterea progresivă a volumului tumoral până la exitusul gazdei. Odată procesul de diferenţiere declanşat. Suprafaţa celulei prezintă multiple structuri antigenice. 2. inclusiv adezivitate. adaptat perioadei de creştere şi necesităţilor organismului. tumorală. Capacitatea de răspuns a celulelor este decisivă pentru păstrarea acestui echilibru şi absenţa receptorilor pentru factorii de crestere le face inaccesibile actiunii lor. capabile să realizeze activităţi metabolice diverse. contactul dintre celule impiedică proliferarea lor in condiţii normale. îşi pierd forma specifică şi tind să se rotunjească. -capacitatea de a depăşi barierele anatomice. Celula tumorală odată aparută determină prin diviziuni succesive formarea unei clone celulare şi în final constituirea ţesutului tumoral cu exprimarea principalelor caracteristici ale fenotipului malign şi manifestările lui clinice: proliferarea excesivă şi infinită. • rol în embriogeneză şi diferenţiere. Migrare anormală 3. Proliferare excesivă şi infinită 2. caracteristice speciei şi tipului de celulă. ele devin mobile şi migrează la distanţă. fără a mai avea nevoie de 17 . -cariotip anormal şi instabil. facilitând pătrunderea glucozei şi aminoacizilor necesari creşterii celulare. Expresia acestora este modificată la nivelul celulelor tumorale şi pot apare noi determinanţi antigenici. MODIFICĂRI ALE SUPRAFEŢEI CELULARE Proliferarea şi diferenţierea normală sunt procese mediate la nivelul suprafeţei celulare. respectiv creşterea tumorală. corespunzătoare necesităţilor fiziologice. În acest proces devin mai fluide. O serie de enzime de pe suprafaţă sunt modificate în tumori. De asemenea. rol posibil în distrugerea celulară de către celulele NK. Funcţiile glicoproteinelor membranare: • receptori pentru hormoni şi factori de creştere. 1. compartimentul proliferativ: format din celule “suşă” cu capacitate de autoreplicare şi proliferare şi din celule proliferative care nu au capacitate de autoreplicare. cu fixare şi creştere în locuri diferite de ţesutul de origine. Celulele tumorale pot secreta o serin-protează care activează plasminogenul seric transformându-l în plasmină şi care în continuare hidrolizează fibrina.

Prin diviziunile succesive ale celulei transformate. care va duce la sterilitate reproductivă totală. clona este lipsită de legături vasculare cu gazda şi nutriţia celulelor se face numai prin difuziune. celulele normale prezintă o pierdere treptată a capacităţii lor proliferative. în timp ce zonele de necroză devin din ce în ce mai frecvente. pentru ca la o distanţă de ~ 100 μm practic să nu mai existe celule capabile de diviziune. focarele tumorale nu pot depaşi 1-2 mm. Stabilirea legăturilor vasculare cu gazda marchează trecerea in faza vasculară a neoplaziei. durata ciclului celular (Tc – time cycle) şi pierderea celulară (q – cell loss): TD=(GF x TC) – q Sunt descrise două tipuri de curbe ale creşterii tumorale – curba exponenţială si curba gompertziană: • curbele exponenţiale sunt caracteristice leucemiilor şi limfoamelor în care ritmul de creştere este constant în unitatea de timp indiferent de numărul total al celulelor. caracteristic diferitelor organe. Focarele tumorale din faza avasculară sunt neinvazive si corespund carcinomului in situ. creşterea tumorală este întotdeauna excesivă. proporţia celulelor din compartimentul proliferativ este aceeaşi indiferent de volumul tumoral.influenţe exterioare. ca şi prin variabilitatea răspunsului la iradiere sau chimioterapie. Creşterea în dimensiuni a unei tumori este determinată de proporţia celulelor proliferative. În aceasta prima fază. Pe masură ce volumul tumoral creşte. numărul celulelor in diviziune scade. 18 . se consideră ca sistemele celulare sunt integrate în două compartimente: • compartimentul proliferativ : in ciclul celular. Spre deosebire de caracterul strict reglat al creşterii celulare normale şi de durata de viaţă finită. tumori germinale) să crească mai repede decât tumorile neresponsive (cancer pulmonar). reducerea compartimentului proliferativ este determinată de deficitul substanţelor nutritive si a oxigenului ca urmare a unei irigaţii deficitare în raport cu volumul tumoral. iar celulele demonstrează o capacitate infinită de proliferare. • există o tendinţă ca tumorile care răspund la chimioterapie (limfoame. Din cauza limitarilor impuse de condiţiile de nutriţie. In cinetica logaritmica rata de crestere ramane constanta. observate la pacienţii cu acelaşi tip histologic. Totodată. creşterea tumorală se accelerează. manifestată prin diferenţele în agresivitatea biologică. compartimentul neproliferativ : in stadiul Go. respectiv coeficientul de creştere (GF – growth fraction). cu o producţie celulară care depaşeşte net pierderile celulare. care progresiv devine insuficient ca urmare a dezechilibrului care se creează intre masa tumorala si reţeaua ei vasculară. respectiv numărul de zile în care tumora îşi dublează volumul: • există o largă variaţie în ceea ce priveşte rata de creştere tumorală chiar în cadrul tumorilor de acelaşi tip histologic şi cu aceeaşi origine. Curbe de crestere tumorala. Diminuarea activităţii proliferative este rezultatul reducerii aportului nutritiv. în diametru. Modificările micromediului tumoral explică marea heterogenitate tumorală. in timp ce in cinetica Gompertziana curba prezinta o prima portiune de crestere logaritmica urmata de aplatizarea curbei datorita faptului ca rata de crestere tumorala scade pe masura ce tumora creste in dimensiuni. Creşterea tumorală se masoară prin timpul de dublare (TD). creşterea lor ulterioară făcând absolut obligatorie stabilirea unei legături vasculare cu organismul gazdă prin apariţia neovascularizaţiei tumorale (angiogeneza). În studiile de cinetică celulară. Din acest moment. • Figura 1. • curbele gompertziene sunt caracteristice tumorilor solide şi prezinta o primă porţiune exponenţială urmată de aplatizarea curbei ce corespunde scaderii ritmului de creştere tumorală pe masura creşterii volumului tumoral. apare o proliferare clonală care iniţial este izolată de restul ţesutului in care a apărut. Pe măsură ce distanţa faţa de capilare creşte. constituind etapa avasculară a neoplaziei. Această incapacitate de creştere sau senescenţă celulară se instalează după un număr predeterminat de diviziuni. ţesutul neoplazic trecând de la dependenţă la o relativa independenţă prin asigurarea aportului de substanţe nutritive şi factori de creştere. • metastazele au un TD mai scurt decât al tumorii primare. numărul celulelor care proliferează scade şi durata ciclului celular se prelungeşte.

Relaţia diagnostic clinic – metastază Tumorile care diseminează tardiv beneficiază de un diagnostic precoce care permite instituirea unor tratamente locale/loco-regionale cu eficacitate mare.2. proteaze serice ca d. extravazare în parenchim. Perioada preclinică lungă permite celulelor tumorale sa metastazeze înaintea detecţiei clinice. Cel mai frecvent organ ţintă este reprezentat de primul pat capilar întâlnit de celulele tumorale. Celulele maligne trebuie să prezinte echipament enzimatic impotriva ambelor componente ale MB. Membrana bazală prezinta o componentă colagenica şi o componentă necolagenica. care începe in momentele iniţiale ale creşterii tumorale şi care se accelerează odată cu dezvoltarea tumorii. dar fără să fie obligatorie o identitate perfectă între ele. o gradul de malignitate histologică. care favorizează supravieţuirea unei subpopulaţii celulare din tumora primară. aproximativ 30% din pacienţi prezintă metastaze detectabile clinic. oprirea celulelor în lumenul capilar. plecând de la o celulă. principalele căi de metastazare fiind sistemele limfatic si sangvin. Distincţia între calea limfatică si cea sangvină este arbitrară datorită numeroaselor anastomoze. Frecvenţa metastazelor se corelează cu: o mărimea tumorii primare. Matricea extracelulară este formată din stroma interstiţială şi membrana bazală. pe calea seroaselor (pleura. celulele tumorale migrează la distanţă de leziunea primară. Doar un procent mic (<0. Multe din sediile de metastazare nu pot fi deduse numai pe baza considerentelor anatomice si constituie exemple de tropism de organ (celulele tumorale diseminează în multe organe. dar cresc preferenţial în anumite organe datorită prezenţei anumitor factori de creştere si hormoni locali).migrarea celulelor maligne în stromă.2. de aceea metastazarea este un proces înalt selectiv. număr care reprezinta limita letală a creşterii. creştere si dezvoltare sub forma de tumori secundare. Celulele tumorale metastazează în principal prin invazia vaselor sangvine şi limfatice.distrugerea proteolitica a MB prin secreţia de enzime hidrolitice (metaloproteaze sau colagenaze. Marea variabilitate a potenţialului de metastazare este o manifestare a heterogenitaţii tumorale. s-a demonstrat că celulele tumorale ce invadează limfaticele intră şi în circulaţia sangvină şi invers. metastazele reproduc caracterele morfologice şi funcţionale ale tumorii primare. o numărul de ganglioni regionali invadaţi. o relaţia dintre momentul diagnosticului clinic si apariţia metastazelor.1. Ca urmare. când tumora are 10 6 celule si un volum de 1 mm3.3. tratamentele locale nu sunt suficiente. activatorii plasminogenului). 3. iar 30-40% metastaze oculte. o celulă sau un grup de celule maligne trebuie să părăsească tumora primară. 2. INVAZIA LOCALǍ SI METASTAZAREA 3. 19 . pericard. perioada ocultă din evoluţia cancerului apare mult mai lungă în raport cu perioada de evoluţie în care tumora poate fi detectata clinic (perioada clinică). Pragul de detectabilitate clinică a unei tumori în condiţiile actuale ale posibilităţilor de diagnostic este de ~ 10 9 celule. chiar dacă metastazele nu sunt decelabile clinic în momentul diagnosticului tumorii primare. iar prezenţa unor metastaze detectabile clinic la nivelul unui organ este frecvent insoţită de micrometastaze generate de tumora primară sau de metastazele ei. Tumora. 1cm 3 sau 1 cm diametru. 3. tumorile cu creştere rapidă au predilecţie mai mare pentru metastazare. Invazia tumorală în matricea extracelulară prezintă 3 etape: a).e. c). După depaşirea MB. o o o o o invazia vaselor limfatice si sangvine. Daca diseminarea are loc precoce in cursul evoluţiei bolii. adică 2/3 din totalul de 45-47 câte sunt necesare pentru a atinge limita letală. b). ceea ce corespunde unei mase de ţesut de 1g. dar pot disemina şi prin extensie directă în cavităţi.01%) din celulele circulante iniţiază colonii metastatice. Formarea coloniilor metastatice este un proces continuu. o invazia matricei extracelulare si angiogeneza. Perioada de evoluţie ocultă (preclinică) Istoria naturală a cancerului se desfaşoară de la apariţia primei celule maligne până când numărul lor atinge ~ 10 12. când volumul tumoral devine incompatibil cu supravieţuirea organismului gazda. ajunge la aceste dimensiuni dupa ~ 30 de dublări. În cancerul mamar. Invazia locală Invazia este definită ca extinderea celulelor tumorale în afara limitelor anatomice naturale ale ţesutului de origine si constituie prima etapă a metastazării. Metastazarea In momentul diagnosticului. justificând organizarea si finanţarea acţiunilor de depistare. să invadeze ţesuturile şi să fie capabilă sa supravieţuiască. 2. transportul celulelor tumorale în curentul circulator. peritoneu) sau pe calea LCR.Studiile de cinetica tumorală au elucidat aspecte importante ale istoriei naturale a cancerului cum sunt: o perioada de evoluţie ocultă.ataşarea celulei maligne la structurile MB . În general. În general. Pentru a forma o colonie metastatică. Etapele metastazării: o proliferare tumorală necontrolată. Metastazele prezintă potenţial de metastazare. datele arată că momentul iniţierii metastazării are loc cu circa 10 dublări înaintea diagnosticului. Invazia locală este rezultatul interacţiunilor dintre celulele tumorale si matricea extracelulară. Distribuţia metastazelor depinde de tipul histologic al tumorii şi sediul anatomic al tumorii primare.

cu stimularea sau inhibarea proliferării celulelor tumorale. s-a evidenţiat posibilitatea colonizarii maligne a ggl. cu detaşarea si embolizarea unor celule tumorale în vasele sangvine. în leucemiile cronice). depleţie limfocitară – prognostic rezervat. o markerii membranari. fiind atât o consecinţa cât şi un factor de control al progresiei tumorale. Celulele tumorale care sunt sechestrate în mica circulaţie pot supravieţui 2-3 saptamâni. Modificarile genetice adiţionale pot oferi şi rezistenţa la tratament şi acest proces poate fi accelerat de acţiunea mutagenă a multor citostatice. 3. stimulările imunologice. 80% din celulele tumorale sunt distruse în circulaţia sangvină şi limfatică. Celulele tumorale invadează stroma organului gazdă şi dezvoltă o reţea vasculară prin fenomenul de angiogeneză. Celulele tumorale pot determina la nivelul ggl. Restul celulelor tumorale circulă agregate între ele sau ataşate de trombocite. dar se presupune că persistă în faza G0 a ciclului celular sau că celulele tumorale continuă să se multiplice.d. condiţie necesară pentru diferenţierea lor structurală si funcţională caracteristică ţesutului din care fac parte.e. pentru toate localizarile tumorale. D. Mecanismul prin care celulele tumorale ramân dormante şi se exprimă târziu nu este clar. În cazul celulelor tumorale unele gene sunt exprimate inadecvat sau sunt activate gene în mod obişnuit nefuncţionale. o cinetica celulară. În cursul procesului metastatic. o intervalul de timp intre diagnosticul primei metastaze şi decesul pacientului. Formarea coloniilor metastatice este reprezentată de proliferarea tumorală la nivelul sediilor secundare. crescând rata mutaţiilor şi favorizând apariţia de noi subclone celulare. o cariotipul. şi cu trecerea ulterioară a celulelor tumorale din ggl. multe neoplazii care iniţial sunt diploide devin aneuploide la sfarşitul evoluţiei lor (ca d. iar apoi reintră în circulaţie determinând metastaze. 4. comportamentul metastatic. Progresia tumorala este rezultatul instabilitaţii genetice a celulelor tumorale şi a interacţiunilor tumoră-gazdă. aceasta heterogenitate fiind evidentă pentru toate caracteristicile tumorale: o aspectul morfologic. trei tipuri de influenţe: colonizare tumorală. După sechestrare celulele tumorale aderă la endoteliul vascular. Tendinţa de creştere a aneuploidiei şi de accentuare a modificărilor cromozomiale este un fenomen care se observă în toate tumorile umane în cursul istoriei lor naturale.sau radioterapiei. regionali. invazie extracapsulară – clinic corespunde fixării ggl. Consideraţi iniţial ca o barieră mecanică şi imună eficientă în calea diseminarii tumorale. 4. 2. dintre care o mare parte vor fi distruse prin mecanisme imunologice sau metabolice carenţiale. în sensul drenării limfei. Celulele tumorale instabile genetic dau naştere în mod continuu la subpopulaţii mutante. limfocite. invadaţi sau prin mărimea suprafeţei ganglionare inlocuită de ţesutul tumoral (parţial. Depozitele de fibrină şi agregarea plachetară în jurul embolilor neoplazici facilitează oprirea acestora în patul capilar şi îi protejează de apărarea imună. PROGRESIA SI HETEROGENITATEA TUMORALǍ Celulele normale sunt omogene în sensul că exprimă numai un anumit set de gene.predominenţa limfocitară paracorticală – prognostic favorabil. Intensitatea interesării ggl. biologic. o activitatea biochimică.Metastazarea limfatică: Metastazarea în ggl. limfatici urmează dispoziţia anatomică a staţiilor ganglionare. Generarea de subpopulaţii celulare se datorează instabilitaţii fenotipice. INSTABILITATEA GENETICǍ. Factorii biologici corelaţi cu agresivitatea tumorală sunt: • • o • ritmul de creştere si cinetica proliferării celulare: -ritmul de creştere tumorală se coreleaza cu: o intervalul de timp între tratamentul tumorii primare şi momentul apariţiei primei metastaze la distanţă. având valoare prognostică ridicată pentru apariţia recidivelor locale sau metastazelor la distanţă. -ritmul de creştere şi proliferarea celulară sunt măsurate prin marcarea celulelor cu precursori radioactivi (timidina) -indicele de marcare măsurat este proporţional cu numărul celulelor proliferative. dar tumora este restricţionată în dimensiuni datorită unui echilibru între diviziune/apoptoză. stimulare reactivă sau nici un efect. cu achiziţionarea de noi mutaţii somatice. exerezele chirurgicale. 5. manifestată prin frecvenţa mare a recidivelor locale şi a metastazelor la distanţă şi cu o supravieţuire redusă 20 . în circulaţia sangvină. interacţiunea dintre celulele metastatice şi organismul gazdă este continuă. este corelată cu volumul tumoral total şi exprimă gradul de infestare cu celule neoplazice. Astfel. respectiv a celor care se găsesc în faza de sinteză a AND -un indice de marcare crescut se corelează cu o evoluţie agresivă. Marea majoritate a celulelor tumorale sunt oprite în primul filtru capilar întâlnit: pulmonar pentru circulaţia generală sau ficat pentru circulaţia portă. MARKERII BIOLOGICI CORELAŢI CU AGRESIVITATEA TUMORALǍ Caracterizarea precoce a potenţialului biologic al tumorii permite adaptarea agresivităţii tratamentului la severitatea evoluţiei cazului respectiv. deoarece conţin subpopulaţii celulare cu capacitate diferită de invazie si metastazare. neoplasmele sunt heterogene. total. cu apariţia metastazelor ggl. eritrocite. apreciată prin numarul de ggl.v. Principala caracteristică a acestor modificari genomice este natura lor progresivă. Celulele tumorale prezintă modificări structurale şi funcţionale care evoluează în timp. Recurenţa cancerului după mulţi ani de la tratamentul curativ este frecventă.p. Celulele care supravieţuiesc acestor acţiuni selective îşi vor manifesta capacitatea lor crescută de supravieţuire printr-un comportament care poate fi din ce în ce mai agresiv.histiocitoza sinusală (hiperplazia histiocitară) – prognostic favorabil. distrug MB vasculară şi migrează în parenchimul organului gazdă. sunt alte mecanisme posibile de limitare a posibilitaţilor de supravieţuire a celulelor tumorale. tumorile maligne constituie sisteme celulare cu diversitate mare si foarte instabile. hiperplazia centrilor germinativi – prognostic favorabil. Stimularea reactivă include: 1. Aplicarea chimio. o răspunsul la tratament. Metastazarea hematogenă: Apare prin invazia vaselor sangvine şi/sau limfatice.).

TUMORI EPITELIALE -numite şi carcinoame sau epitelioame -constituie ~ 80% din totalitatea neoplaziilor Clasificarea tumorilor epiteliale: Epiteliul de origine 1.p. ovar. intestin.1. tumorile maligne se clasifică în: • • • ectoderm si endoderm: tumorile epiteliale sau carcinoame. o invazie locală. glande salivare. macroscopic. în glanda mamară sau în organe cu masă tisulară densă şi compactă (ţesut muscular. HISTOGENEZA ŞI CLASIFICAREA TUMORILOR MALIGNE În funcţie de ţesutul de origine (histogeneza). -determinarea AND tumoral prin citometrie de flux relevă variaţiile ploidiei şi indică proporţia celulelor în diferite faze ale ciclului celular -tumorile aneuploide sunt mai agresive decât cele diploide. infiltrativ sau schiros – se dezvoltă în organe cu parenchim redus (pereţii organelor cavitare-stomac. • markeri biologici de diferenţiere celulară: o gradul de diferenţiere. epiteliu bronşic. căi aero-digestive superioare. cu un conţinut de 2 ADNn. prezenţa RE si RP în cancerul mamar se corelează cu diferenţierea histologică şi cu un raspuns favorabil la tratamentele hormonale.2. col uterin) sau în organe lipsite de structură densă (plămân). sunt forme agresive şi microscopic se extind la distanţe mari faţă de tumora primară. o ritm rapid de creştere. tranziţional 4. glandular sau cilindro-cubic 1.d. d. TUMORI CONJUNCTIVE -sarcoamele sau tumorile conjunctive derivă din ţesuturile mezenchimale sau de susţinere şi constituie ~ 3-5% din totalitatea neoplaziilor Denumire -carcinom bazocelular -carcinom pavimentos spinocelulară -carcinom tranziţional -adenocarcinom Localizare -piele -piele.e. datorită vascularizaţiei bogate răspund în general favorabil la radioterapie sau citostatice. MORFOPATOLOGIA TUMORILOR MALIGNE ŞI A LEZIUNILOR PRENEOPLAZICE Criteriile histologice de malignitate constituie principalele elemente de prognostic şi decizie pe care se bazează conduita terapeutică oncologică.sau radioterapie.v. pavimentos 3. o diferenţiere scazută. rinofaringe -căi urinare -tub digestiv.• conţinutul celular în ADN: -determinarea AND celular împarte celulele în 3 grupe: o celule diploide în Go sau G1. tumorile maligne prezintă 3 tipuri principale de creştere: exofitic sau burjonant – este asociat tumorilor bine vascularizate care se dezvoltă în cavităţi (laringe. mezoderm: tumorile sistemului hematopoetic şi sarcoamele osoase şi de părţi moi. markeri prognostici asociaţi cu biologia celulelor tumorale: o modificari în expresia sau funcţia genelor celulare evidenţiate prin dozarea proteinelor codificate de diverse categorii de gene implicate în carcinogeneza (amplificarea c-erbB2 în cancerul mamar este asociată cu un prognostic nefavorabil). răspunsul la iradiere sau chimioterapie este modest. 1. conjunctiv retroperitoneal). exulcerat – formele exulcerate sunt apanajul tumorilor voluminoase. iar chirurgia de exereză este frecvent mutilantă în încercarea de a îndepărta ţesutul tumoral în totalitate. uter. esofag). o • C4 receptorii hormonali sintetizaţi de celulele tumorale – sunt o manifestare a diferenţierii biochimice. o aprecierea calitaţii actului chirurgical prin verificarea marginilor de rezecţie. a metastazelor la distanţă şi a rezistenţei la tratament fiind mai ridicată -aneuploidia se corelează şi cu alte caracteristici prognostice nefavorabile: o stadiu clinic avansat. coexistă frecvent cu tipurile infiltrativ şi vegetant. cutanat 2. frecvenţa recidivelor locale. canal anal. o identificarea modificărilor induse de chimio. a numărului de ganglioni extirpaţi. o 1. apariţia lor fiind expresia unei vascularizaţii deficitare. glandă mamară cu diferenţiere 21 . cu un conţinut de 4 ADNn. premitotică. D. o celule tetraploide în faza G2. cu un conţinut intermediar de AND sau aneuploide. neuroectoderm: tumorile sistemului nervos şi ale sistemului APUD. o celule în faza S. Rolul morfopatologului constă în: o o o precizarea tipului histologic.

hemopatii plasmocitare: mielomul multiplu. PRECANCERELE COLULUI UTERIN Carcinomul scuamos are ca punct de plecare joncţiunea scuamo-cilindrică a colului. ale invelişurilor cerebro-spinale (ependimoame. Incidenţa maximă a displaziei este sub vârsta de 30 de ani. tumorile seriei histio-monocitare: granulomul eozinofil. Proliferarea anormală şi transformarea neoplazică a endometrului sunt asociate cu expunerea cronică la estrogeni.  sinoviale – sarcom sinovial. ale meningelor: meningioame. tumori de părţi moi cu 4 subgrupe:  mezenchimale – fibrosarcom. ca d. 22 . CIN se caracterizează prin imaturitate celulară.-se împart în două mari grupe: o o tumori osoase – osteosarcom (os). Afectarea şi a 1/3 medii este clasificată CIN-2. condrosarcom (cartilaj). • CIN-2 (displazie moderată). boala lanţurilor grele. iar a carcinomului invaziv între 45-49 de ani. a. glandei mamare. • teratocarcinoamele cu origine în celulele germinale pluripotente (pentru cancerele cu origine în celulele pluripotente se utilizează termenul de disembrioplazii). anomalii nucleare şi activitate mitotică crescută. TUMORI MIXTE -sunt tumori ale aceluiaşi organ care provin din două sau mai multe ţesuturi diferite. Modificările histologice decelabile înaintea apariţiei unui cancer invaziv se clasifică în două grupe: • • leziuni puţin avansate. rabdomiosarcom (m.  musculare – leiomiosarcom (m. • o tumori ale sistemului melanogenetic (melanom). displaziile severe sau cu grad ridicat sunt sinonime cu carcinomul in situ. 1. hiperplazice şi metaplazice. displaziile prezintă 2 grade: scăzut sau ridicat. elementul comun şi caracteristic fiind participarea celulelor mature. PRECANCERELE ENDOMETRIALE Endometrul normal este supus acţiunii estrogenilor. acute şi cronice.4.e. neted).2. dezorganizare celulară. iar afectarea întregului epiteliu CIN-3. Cele mai studiate leziuni premaligne sunt ale colului uterin. LEZIUNI PRECANCEROASE . iar stimularea estrogenică determină creştere celulară şi proliferare glandulară. Diferenţierea între o displazie agravată şi un carcinom in situ este arbitrară. neechilibrată de progesteron. 1. endometrului.5. limfangiosarcom (vase limfatice). pielii. incluse în grupa mare a displaziilor. Leziunea premalignă este reprezentată de hiperplazia adenomatoasă. Clasificarea hiperplaziei endometriale se face pe baza anomaliilor arhitecturale şi citologice în: • hiperplazie simplă cu/fără atipii. 2. leziuni avansate.î. 2. carcinom bronşic cu celule mici. carcinoid. 1. căilor aero-digestive superioare. striat). TUMORI ALE ŢESUTULUI NERVOS • • • • Tumorile neuroectodermice se împart în: ale SNC (în special tumori ale nevrogliei – glioame). ceea ce denotă că durata întregului proces este de 15-20 de ani. • CIN-3 (carcinom in situ sau displazie severă). leziunea este clasificată CIN-1. macroglobulinemia Waldenström.PRECURSORI Leziunile precursoare definesc modificările histologice asociate cu un risc crescut de cancer.  vasculare – angiosarcom (vase sangvine). sunt reprezentate de procese inflamatorii atrofice. 2. procese care sunt ciclic echilibrate de efectele de maturare ale progesteronului. constituite din clone celulare cu morfologie şi fenotip anormale. tumori derivate din creasta neurală: o tumori ale sistemului endocrin difuz (APUD) – feocromocitom.: • tumoră Phyllodes mamară cu componentă epitelială şi conjunctivă (sarcomatoasă). exprimate prin neregularităţi ale nucleului şi pierderea polarităţii.1. Dacă mitozele şi celulele imature sunt prezente doar în 1/3 inferioară a epiteliului. tumori ale plexului coroid). s-a decis includerea acestor forme sub denumirea de neoplazie cervicală intraepitelială sau CIN cu 3 grade: • CIN-1 (displazie uşoară). TUMORI ALE ŢESUTURILOR HEMATOPOETICE • • • • Clasificare: limfoame maligne Hodgkin şi non-Hodgkin. ale celulelor tecilor nervoase – neurinoame. liposarcom. care au multe caracteristici comune cu procesele benigne şi care nu implică proliferarea unor clone cu fenotip malign. tubului digestiv. leucemii limfocitare şi nelimfocitare. a carcinomului intraepitelial în jur de 40 de ani.3.

Creşterea tumorală este lentă şi este nevoie de ~3-4 ani pentru ca un carcinom in situ să devină o tumoră clinic manifestă. asemanătoare leziunilor psoriazice. faţa ventrală a limbii şi palatul moale. PRECANCERELE CǍILOR AERO-DIGESTIVE SUPERIOARE ŞI ARBORELUI TRAHEO-BRONŞIC • Căile aero-digestive superioare: Reacţia epiteliilor la injurii este reprezentată de o proliferare celulară sau hiperplazie. radiografii pulmonare. pulmonului. PRECANCERELE PIELII -keratoze produse de agenţi fizici (radiaţii). faţa ventrală a limbii. care includ laringoscopie. tumora poate fi detectată în stadii precoce prin examinare citologică a sputei. o cu atipii – hiperplazia atipică ductală sau lobulară. • MT reactivi. 5).5. urmată de modificari displazice. Leucoplaziile sunt proliferari benigne. LCIS). sintetizaţi de organism ca rezultat al prezenţei neoplaziei. polipi cu dimensiuni mari şi leziuni displazice.5-2. majoritatea cancerelor colorectale au ca punct de plecare polipii colonici. carcinom invaziv. -nevul displazic congenital sau dobândit – este precursor al melanomului malign. care histologic corespund unei proliferari intense de celule atipice). inflamatorii -Ex.1. dar şi în afectiuni benigne. Tumorile sincrone/metacrone sunt localizate la nivelul esofagului. 4). deoarece pacienţii cu cancere ale capului şi gâtului dezvoltă frecvent tumori metacrone/sincrone ale tractului aero-digestiv superior. comparativ cu 8% la pacientele cu hiperplazie atipică si istoric familial negativ. AFP 23 . 23% din cazurile asociate cu atipii celulare progresează către cancer. citologie de spută şi bronhoscopie. hipofaringe. Antigene asociate tumorilor (TAAs)-constituenţi ai membranei celulare: a). se manifestă prin îngroşarea epiteliului (acantoză) cu acumularea de keratina (hiperkeratoză). MT se clasifică în doua categorii: • produşi direcţi ai celulelor tumorale.• hiperplazie complexă cu/fără atipii. MARKERII TUMORALI Markerii tumorali sunt substanţe care pot fi masurate cantitativ prin metode biochimice sau imunohistochimice în lichide biologice. Hiperplaziile. planşeul bucal. chimici.6. Clinic. PRECANCERELE GLANDEI MAMARE Leziunile premaligne se clasifică în: neproliferative – nu se asociază cu creşterea riscului. mucoasă normală . • • 2. 2). carcinom in situ. regiunea velo-palatină. Datorită capacitaţii crescute de exfoliere a celulelor maligne. Leziunile premaligne orale sunt markeri ai carcinogenezei “in cimp” (apariţia independentă de focare premaligne/maligne multiple). pâna la carcinoamele ductale şi lobulare in situ (DCIS.: CEA. -cheilitele cronice. • Arborele traheo-bronşic: Acţiunea prelungită a tutunului determină hiperplazia epiteliului bronşic de suprafaţă şi ulterior metaplazie scuamoasă. 2. Datorită riscului crescut pacienţii sunt incluşi în programe de screening. PRECANCERELE TUBULUI DIGESTIV Precursorul cancerului gastric este gastrita atrofică. cu risc relativ de 4-5. Riscul absolut al apariţiei cancerului mamar la pacientele cu istoric familial pozitiv şi hiperplazie atipică este de 20% la 15 ani.3. respectiv ţesuturi şi a căror apariţie şi acumulare este asociată cu prezenţa şi dezvoltarea tumorilor maligne. Eritroplazia. 3. carcinom in situ şi în final carcinom invaziv. reprezintă modificări mucoase de culoare roşie. 2. denumită şi Queyrat. Etapele carcinogenezei sunt: 1). Riscul anual de apariţie al acestor tumori este de 4%. Carcinomul scuamos pulmonar are ca punct de plecare metaplazia scuamoasă. Leziunile proliferative tind să apară mai frecvent la pacientele cu istoric familial pozitiv. -boala Bowen (corespondentul tegumentar al eritroplaziei Queyrat – plăci eritematoase cu descuamare furfuracee centrală. 6). în general la nivelul zonelor expuse la acţiunea tutunului. modificarile hiperplazice se manifestă ca leucoplazii sau eritroplazii. cu excepţia localizărilor pe planşeul bucal. pe fondul căreia se dezvolta o metaplazie intestinală (epiteliul gastric prezintă morfologie şi funcţii ale epiteliului intestinal) cu evoluţie către displazie şi apoi în 8-10% din cazuri către leziuni invazive. pentru care frecvenţa transformarilor maligne este mare. 2. de obicei actinice. Antigene oncofetale: -sunt exprimate în cursul dezvoltării fetale. care corespund unei displazii agravate cu risc mare de transformare malignă.1.1. în general nu sunt exprimate în ţesuturile adulte şi sunt reexprimate în diverse neoplazii. mucoasă hiperproliferativă. MT produşi de tumoră 3. polipi cu dimensiuni mici cu potenţial malign scăzut. La nivelul colonului. esofagoscopie. 3. Localizarile cele mai frecvente sunt buzele.4. proliferative: o fără atipii – cu risc relativ de 1. indiferent de cauză. 3).

Antigene specifice tisulare/de diferenţiere: -sunt prezente pe suprafaţa celulelor normale şi sunt caracteristice unui anumit tip histologic tisular. – leucemii/limfoame cu celule B. Ex. : CA 15-3. fibrom uterin. sarcoidoză. o vimentina-sarcoame. pleurei • CA 19-9: -concentraţia serică creşte la pacienţii cu carcinoame pancreatice (72-100%). într-un anumit stadiu de diferenţiere -tumorile exprimă frecvent antigenele de diferenţiere ale ţesutului de origine -sunt folosite ca markeri de diagnostic ai ţesutului de origine al tumorii -Ex: o citokeratina-carcinoame. endometrioză. limfoame şi leucemie limfatică cronică 24 . Produşi de sinteză celulară: a). • CA 125: -este o glicoproteina exprimată pe suprafaţa epiteliului celomic şi este un marker al seroaselor inflamate de orice etiologie -concentraţii crescute ale CA 125 apar la 80% din pacientele cu carcinoame de ovar şi la 26% din pacientele cu tumori ovariene benigne -valorile crescute ale CA-125 mai apar în: carcinoame metastatice de sân. o glucagonul. gastrice şi colonice -valori crescute apar şi în hepatita virală. fumători • alfa-fetoproteina (AFP): -este o glicoproteină fetală. o calcitonina si tiroglobulina – markeri ai cancerului medular tiroidian. ADH. pulmon -concentraţii crescute apar şi în afecţiuni non-maligne: boala inflamatorie a colonului. somatostatina – prezintă valori crescute în tumorile endocrine digestive. boli cronice pulmonare. Hormoni: -secreţiile hormonale pot reprezenta o secreţie normală dar în exces sau o producţie ectopică în organe non-endocrine o β-HCG – este produsă în mod normal de placentă şi creşte în tumorile trofoblastice şi germinale testiculare. carcinomatoza peritoneală. intestinul. R-ILK2 – leucemii/limfoame cu celule T. salpingită acută. ciroză. de catre sacul vitelin. menstruaţie.ovar. sIg. ai căror valori cresc în sindroame paraneoplazice. în primele două trimestre de sarcină. ciroza biliară primitivă şi în sarcinile multiple b). boli hepatice (ciroză) şi inflamaţii ale peritoneului. apare mai ales în proliferările maligne ale limfocitelor B: mielom multiplu. insulina. gastrice şi în unele cancere colo-rectale -pancreatitele şi icterul se pot asocia cu creşterea valorilor CA 19-9 c). 3. similară albuminei. pulmonare. sân.carcinoame hepatocelulare şi mai rar în neoplasme pancreatice. Enzime: -FAL – este crescută în metastazele osoase sau hepatice. Mucinele: -sunt glicoproteine cu greutate moleculară mare. respectiv al formelor tumorale bine diferenţiate. asociate de obicei cancerelor bronhopulmonare. tuberculoză. ciroză. ulcer gastric. Proteine codificate de oncogene: -amplificarea oncogenei c-erbB2/HER-2 neu corespunde unei agresivităţi crescute în cancerul mamar d). LES. o CD10 (CALLA). o hormoni ectopici: ACTH. la nivelul glandei mamare -nu este un MT specific tisular sau tumoral. primul trimestru de sarcină. o PSA-neoplasme de prostată. gastrice. c).• antigenul carcinoembrionar (CEA): -este o glicoproteina sintetizată şi secretată normal în viaţa fetală. sintetizată de ficat. o CD4/CD8. • CA (cancer antigen) 15-3: -este un MT de elecţie utilizat pentru monitorizarea pacientelor cu carcinoame mamare -este lipsit de sensibilitate la 1/3 din paciente -aproximativ 9% din pacientele cu afecţiuni mamare benigne prezintă valori crescute -valori crescute ale CA 15-3 apar şi în cancerele ovariene. TCR. ovarului. tractului gastro-intestinal -sunt moleculele ţintă pentru anticorpii folosiţi în imunoterapia cancerului. cancere endometriale. exprimate de epiteliile normale şi de carcinoamele plămânului. hepatice. 125.1. pancreatice. dar şi în hepatita cronică. gastrită cronica. Imunoglobuline: -producţia crescută de Ig. dar şi în cancere hepatice. hepatită cronică. indiferent de originea tumorii primare şi în osteosarcom -LDH – indicator al volumului tumoral în limfoame şi metastazele hepatice -GGT – este crescută în metastazele hepatice. tractul gastrointestinal şi sacul vitelin -valori crescute apar în tumorile celulelor germinale ovariene şi testiculare. 19-9. pericardului. iar aportul diagnostic creşte în combinaţie cu LDH si FAL -enolaza neuron-specifica (NSE) – enzimă utilizată în diagnosticul şi monitorizarea cancerului bronho-pulmonar cu celule mici b). hepatocelulare.2. valori crescute apărând în cancere colo-rectale. PTH. sânului. pancreatită cronică. pancreasul şi ficatul fetal -o expresie redusa a CEA apare normal în mucoasa colonică adultă şi în lactaţie.

ceruloplasminele. ele fiind corespondentul unui volum tumoral important -creşterea CEA în tumorile de colon şi rect este corelată semnificativ cu severitatea prognosticului 5. Aprecierea prognosticului -valorile iniţial crescute ale MT sunt corelate cu un prognostic rezervat. de tipul mecanismelor inflamatorii nespecifice sau a mediatorilor imunologici specifici -indicatorii biochimici nespecifici aparţin grupului de proteine inflamatorii de fază acută: alfa-globulinele (1 si 2). organismul eliberează ca raspuns la prezenţa tumorii o serie de substanţe care reflectă desfaşurarea reacţiilor de apărare.valori suspecte – pun probleme de interpretare. dozarea HCG este obligatorie pentru diagnosticul de coriocarcinom. proteina C reactivă. Aprecierea stadiului evolutiv -acest rol al MT se bazează pe existenţa unei relaţii liniare între volumul tumoral şi valorile MT: o creştere tumorală va fi asociată cu creşterea progresivă a MT. 3. 1. 2. în special albumina -reacţia imună antitumorală este monitorizată prin determinarea unor citokine: receptorii pentru ILK-2. prezenţa sau absenţa MT poate orienta diagnosticul -d.3. haptoglobulinele. în multe cazuri valorile crescute fiind apanajul unor afecţiuni benigne -utilizarea lor este recomandată în cazurile cu risc crescut de cancer. Depistare -lipsa de specificitate nu permite utilizarea MT în acţiuni de depistare. o supravegherea indivizilor cu polipoza familială include dozarea periodică a CEA. o dozarea calcitoninei la familiile cu cancer tiroidian medular. iar ablaţia tumorii cu scăderea acestora -este esenţiala determinarea nivelului plasmatic al MT înaintea aplicării oricărui act terapeutic.valori normale. factorul de necroză tumorala APLICAŢII CLINICE ALE MT -nici un MT nu are o specificitate şi o sensibilitate absolută. antitripsinele. 2. transferinele. o dozarea AFP la pacienţii cirotici sau purtatori cronici ai HVB. în sensul ca patologia benignă poate induce creşterea valorilor MT.valori patologice – se coreleaza cu certitudine cu afecţiunile maligne. feritina -creşterea valorilor proteinelor de fază acută este legată de evolutivitatea şi extensia bolii -aceste proteine nu sunt specifice pentru malignitate şi prezintă valori crescute în numeroase condiţii inflamatorii -creşterea proteinelor de fază acută este insoţită de descreşterea altor proteine plasmatice. fie metastazare la distanţă şi poate preceda cu citeva luni manifestarile clinice 25 . care să faca posibil un diagnostic de malignitate la un individ asimptomatic -aplicaţiile de elecţie ale MT sunt în aprecierea prognosticului.2.e. aceasta este valoarea de referinţa la care se vor raporta toate celelalte determinări efectuate în cursul monitorizării răspunsului la tratament şi al evoluţiei bolii -exereza incompletă a tumorii duce la persistenţa unor valori ridicate ale MT 4. Diagnostic -în anumite cazuri clinice care sugereaza un cancer sau în prezenţa unor metastaze cu punct de plecare neprecizat. fiind singura posibilitate de a stabili diagnosticul într-o faza precoce: o în sarcinile molare. Monitorizarea tratamentului şi supravegherea postterapeutică -dozarea secvenţiala a MT permite corelarea valorilor lor cu evoluţia favorabilă sau nefavorabilă a bolii -un tratament eficace local sau sistemic trebuie să ducă la normalizarea valorilor MT -valorile staţionare corespund unei rezistenţe la tratament care în acest caz trebuie modificat -creşterea valorilor MT după o scădere iniţiala a nivelurilor serice denotă fie recidiva locală. Produşi reactivi -în afara MT produşi direct de celulele tumorale. monitorizarea tratamentelor şi urmarirea postterapeutică -caracteristica MT este existenţa a 3 plaje de valori: 1. dozarea PSA la un pacient cu metastaze osoase poate confirma un punct de plecare prostatic 3.

Realizarea unor “contacte interzise” prin ruperea unor structuri sau bariere anatomice. SP pot fi utilizate ca markeri tumorali în monitorizarea răspunsului la tratament şi în detectarea recidivelor. Cushing clinic manifest apare numai în acele tumori care sunt capabile să convertească enzimatic POMC în ACTH activ biologic 26 . În anumite cazuri boala nu este tratabilă. prostaglandine. Sindromul de secreţie ectopică de hormon adrenocorticotropic (ACTH) sau sindromul Cushing paraneoplazic -sindromul apare cu frecvenţă egala la barbaţi şi femei. adenopatiilor sau metastazelor. trebuie excluse manifestarile datorate hipersecreţiei hormonale ale anumitor cancere ale glandelor endocrine (hipoglicemie în insulinoame) Sindrom Sindrom Scwartz-Bartner Sindrom Cushing Hipoglicemie Ginecomastie Galactoree Secreţie hormonală ADH ACTH Peptide insulin-like HCG Prolactina Neoplazii SCLC SCLC Tumori mezenchimatoase Cancere bronho-pulmonare Cancere bronho-pulmonare Carcinom renal 1. factori de creştere. Secreţie de proteine active biologic sau polipeptide. dar simptomele şi complicaţiile sindroamelor paraneoplazice trebuie tratate. proteine fetale (ACE. Etiologia şi patogeneza sindromelor paraneoplazice: Sindroamele paraneoplazice apar prin următoarele mecanisme: 1. 2. mai tardiv ca în sindromul Cushing clasic -substanţa secretată este un precursor al ACTH denumit pro-opiomelanocortina (POMC). permiţând reacţii antigenice neadecvate. 1. citokine.1. Ca urmare. Evoluţia SP este paralelă cu cea a neoplaziei. iar tratamentul neoplaziei determină dispariţia sindromului paraneoplazic. 4. Sindroame paraneoplazice endocrine şi metabolice -corespund unui ansamblu de manifestări clinice şi biologice legate de prezenţa unei secreţii hormonale ectopice de către un ţesut neoplazic derivat dintr-un ţesut fără prezenţa normală a unei asemenea secreţii -conform definiţiei SP. precursori hormonali. iar sd. Pot reprezenta primul semn al bolii. Producţie de receptori ectopici sau blocajul hormonilor normali prin producţie de hormoni biologic inactivi. imunoglobuline şi enzime (FAL) produse şi eliberate de tumoră.C5 SINDROAME PARANEOPLAZICE Sindroamele paraneoplazice (SP) reprezinta un grup heterogen de semne şi simptome clinice asociate neoplaziilor fără legatură directă cu manifestarile locale ale tumorii primare. la vârste de 40-60 ani. iar identificarea lor este critică pentru diagnosticul precoce al cancerului. 5. AFP). 3. Mecanisme necunoscute. Fenomene autoimune prin producţie de anticorpi cu reactivitate incrucişată sau producţie de complexe imune şi supresie imună.

neuropatie motorie subacută Neoplazii asociate/Comentarii -evoluţie rapidă spre demenţă. greţuri. Metyrapon (250-600 mg. pamidronat) 2. agresivitate. confuzie mentală) -crizele comiţiale pot completa tabloul clinic când sodiul plasmatic scade<120mEq/l -simptomele severe pot culmina cu coma. kaliureză crescută. care adesea sunt cauzele dominante ale morbidităţii. Hipercalcemia paraneoplazică -hipercalcemia este considerată paraneoplazică daca survine într-un cancer în absenţa metastazelor osoase. limfoame 27 . Spinal: -scleroza laterală amiotrofică -mielopatie subacută. o renale (poliurie. diabet. 3. 2. sindrom de catabolism proteic cu striuri cutanate. anomalii SNC cu psihoză. 17-OH steroizi urinari. Cushing paraneoplazic poate fi evocat în prezenţa unui sindrom Cushing cu evoluţie rapidă – HTA. insuficienţa renală). datorită caracterelor definitive ale leziunilor neurologice -este dificilă excluderea altor cauze de manifestari neurologice: localizarile metastatice. osteoporoza. citokine şi prostaglandine care activează osteoclastele -hipercalcemia paraneoplazică apare în cancerele epidermoide de plămân şi sfera ORL. Schwartz-Bartner) -ADH sau arginin-vasopresina este secretată de hipotalamus şi are rol în menţinerea osmolarităţii plasmatice ( 286-294 mOsm/l) -în 75% din cazuri SIADH paraneoplazic apare în cancerul pulmonar cu celule mici şi se datorează secreţiei tumorale de ADH -SIADH se traduce prin tabloul intoxicaţiei cu apă./zi) – cu acţiune pe glanda suprarenală. stop cardiac). vergeturile. HTA.3. asociind tulburări digestive (anorexie. 3. 5. 2. Bromocriptina (20-30mg. ale nervilor periferici sau juncţiunilor neuro-musculare Sindrom 1. distribuţia anormală a ţesutului adipos. 1. pierderii renale de sare. hiponatremie de diluţie (Na+ seric<135mEq/l). Octeotrid (100-300mg. cortizolului urinar. alcalozei metabolice şi acidozei tubulare renale. hipokaliemie. Cushing clasic şi anume: obezitatea facio-tronculară. sunt frecvent absente în sd. Sindroame paraneoplazice neurologice -apar prin stimularea de către tumoră a producţiei de anticorpi cu reactivitate incrucişată -paralelismul evolutiv este relativ. diurezei osmotice. o cardiovasculare (hipovolemie. diabet precoce şi intens -nivelul constant mărit de ACTH produce o hiperplazie suprarenală cu hipersecreţie de glucocorticoizi şi mineralocorticoizi evidenţiată prin dozarea cortizolului plasmatic. cancerele timice (15%) şi pancreatice (10-15%) -evoluţia hipercorticismului paraneoplazic este paralelă cu neoplazia -în forma sa tipică. 4. /zi) -în caz de eşec se recurge la diuretice de ansă (Furosemid) 1. -tratamentul constă în rehidratare şi forţarea diurezei cu furosemid pentru creşterea excreţiei calciului -tratamentul medicamentos constă în administrarea de calcitonina sau bifosfonaţi (clodronat. atrofie musculară proximală şi o alcaloză metabolică hipokaliemică -simptomele frecvente în sd. diagnosticul de sd.-trei mari localizari maligne sunt responsabile de 80% din sindroamele de hipercorticism paraneoplazic: cancerele bronho-pulmonare (50%). complicaţiile iatrogene (chimio-radioterapie). renale -tabloul clinic cuprinde manifestări: o gastrointestinale (anorexie./zi) – cu acţiune pe glanda suprarenală. sodiu urinar crescut (>20mEq/l). echimoze. traspiraţii excesive). comă). Aminoglutetimid (1. diaree. hiponatremie asociată expansiunii volemice cu Na+ urinar<20mEq/l din insuficienţa renală acută sau cronică. Cerebral: -degenerescenţa cerebrală subacută 2. iar tratamentul simptomatic se bazează pe restricţia hidrică (500 ml. constipaţie). complicaţiile infecţioase (leucoencefalopatia multifocală progresivă). osmolaritate urinară crescută (>100mOsm/l). -SP neurologice pot fi sistematizate în raport cu segmentul interesat: cerebrale. -tratamentul constă în tratamentul tumorii primare. Ketoconazol (400-800mg. o neurologice (astenie. intoleranţă la glucoză. o electrolitice (hipokaliemie. 4./zi) – are acţiune rapidă şi toxicitate redusă.2. osmolaritate serică scazută(<275-280mOsm/l).500mg. cu semne biologice de hiperparatiroidism care regresează după tratamentul tumorii şi reapar în cazul recidivei -hipercalcemia paraneoplazică se datorează secreţiei de hormon PTH-like. letargie. SP neurologice nu regresează decât rar după tratamentul neoplaziei. sechestrare de lichide. vărsături. -diagnosticul diferenţial include: 1. depresie. Cushing paraneoplazic -în unele cazuri diagnosticul este pus numai pe datele biologice: alcaloză metabolică. spinale. 2. Na+ urinar>20mEq/l cu depleţie volemica poate fi consecinţa folosirii diureticelor. 17-cetosteroizilor urinari -diagnosticul diferenţial se face cu adenomul hipofizar şi afecţiunile suprarenalei -tratamentul constă în tratamentul neoplaziei şi a anomaliilor metabolice. hipomagnezemie). oboseală. cancere ovariene. vărsături) şi manifestări neuropsihice (euforie.c. Sd. complicaţiile metabolice şi carenţiale. etilism cronic. Sindromul de secreţie inadecvata de ADH (SIADH. administrării de corticoizi. greaţă. la 8h) – cu acţiune pe receptorii somatostatinici tisulari./zi) – cu acţiune pe receptorii dopaminergici. tulburări de ritm. în special cu celule mici. chimioterapia nu poate controla singură secreţia ectopică de ACTH şi se asociază cu medicamente ce controlează excesul de glucocorticoizi: 1.000-1. s. datorită edemului cerebral -criteriile de diagnostic ale SIADH sunt: 1. ateroscleroză. CBP -CBP -CBP. hiponatremia asociată cu depleţia volemică şi valori ale Na+ urinar<20mEq/l (vărsături.

gât şi asociate cu febră şi neutrofilie -zone de eritem veziculos şi eroziv pe membre. tulburări de deglutiţie. producţiei de citokine -SP hematologice apar cel mai frecvent în cursul limfoproliferărilor maligne ale limfocitelor B şi mult mai rar (2%) în tumori solide Sindrom 1. fibrinei şi al produşilor de degradare al acestora şi trombocitoză. hipofibrinogenemie. tabloul clinico-biologic este constituit de o poliglobulie tipică: creşterea masei eritrocitare fără splenomegalie. dar hipocratismul digital persistă mult timp 5. de care rămâne separată printr-un lizereu clar -după eradicarea neoplaziei. numărul de eozinofile creşte foarte mult şi apare sindromul Loeffler. membre. este constant după o perioadă de evoluţie. indolore. unghii. parestezii periferice. mâinile şi picioarele sunt hipertrofiate.e. cel mai frecvent epidermoid -în forma sa clinic completă HOA asociază: o sindromul articular. ce apar progresiv şi simetric pe axile. nepruriginoase. genunchi Keratoza seboreică eruptivă (semnul LeserTrelat) Sindromul Sweet Eritemul necrotic migrator Sindromul Basex (acrokeratoza paraneoplazică) 4. şanţ submamar -debut rapid al unui număr mare de veruci seboreice -papule roşii. iar tratamentul este reprezentat de cel al neoplaziei -cancer renal.e. caracterizat prin infiltrate pulmonare nodulare. ovar -timoame. în leucemia acută promielocitară şi adenocarcinoame poate apare CID acut cu consum de trombocite. Sindroame paraneoplazice dermatologice -CBP -CBP. simptomele articulare dispar rapid. eritropoetina). spre deosebire de AHAI idiopatice. producţiei de hormoni (d. pavilionul urechilor. cel mai frecvent apare un nivel crescut al fibrinogenului. CBP. Osteoartropatia hipertrofică pneumică (Pierre-Marie-Bamberger) -se asociază în 80% din cazuri cu un CBP. uscăciunea gurii. ombilic. cu apariţia trombocitopeniei). cele paraneoplazice nu răspund decât rar la corticosteroizi. cancerul de prostată. fără trombocitoză sau reacţie leucocitară (diagnostic diferenţial cu policitemia vera) -se asociază tipic cu boala Hodgkin şi mycosis fungoides şi mai rar cu alte limfoame şi tumori solide (adenocarcinoame). pliuri de flexie.3. modificarea testelor de cogulare (timp de protrombină) şi 2. factori de coagulare şi sângerări. coate. ce apar pe extremităţile membrelor bilateral. în principal cu sediu splenic. bronhopulmonar. stomac. stomac. diagnosticul este sugerat de: trombocitopenie. ovar -scaderea forţei musculare care intereseaza în special centura pelvina şi coapsele. carcinoame -leucemie acută (în special promielocitară-LAM 3). sân -se datorează stimulării de către tumoră a producţiei de anticorpi cu reactivitate încrucişată şi a producţiei de citokine Boala Acanthosis nigricans Neoplazii asociate -gastric Comentarii -hiperpigmentare cutanată (gri murdar) sub forma unor pete confluente în placarde rugoase. dureroase localizate pe faţă. rar. pseudoacromegaloide -periostoza se evidenţiază radiologic şi prezenţa sa este indispensabilă pentru diagnostic: aspect radiografic de manşon fin osos la nivelul corticalei. ceea ce reprezintă un CID cronic compensat cu fibrinoliză. o tulburări vasomotorii. Nervi periferici: -neuropatie senzitivă. Sindroame paraneoplazice osteoarticulare -limfoame. gât. tuse şi febra. Musculatura şi jonctiune neuromusculară: -polimiozite si dermatomiozite -sindrom miastenic Eaton-Lambert -miastenia gravis 3. Sindroame paraneoplazice hematologice -se datorează producţiei tumorale de anticorpi (d. artrite subacute şi cronice care mimează o artrită reumatoidă -hipocratismul digital uneori absent la debut. -manifestările articulare sunt polimorfe: artralgii simple (cu aspect inflamator). anticorpi anti-trombocitari. Anomalii ale liniei eritrocitare: -Anemie hemolitică autoimună -Eritrocitoză Neoplazii asociate/Comentarii -limfoproliferări B. hemoliză. asociat frecvent cu stomatită -leziuni eritemato-scuamoase (psoriaziforme). -leucemii. neuropatie senzitivo-motorie periferică 4.1. Anomalii ale liniei leucocitare: -Eozinofilia 3. limfoame. cancere gastrointestinale -hemopatii maligne -pancreas -pulmon (carcinom epidermoid) 4. Anomalii ale trombocitelor/hemostazei: -Trombocitoză -CID 28 . rădăcina nasului. limfoame. determină o anemie periferică cronică cu reticulocitoză şi splenomegalie. o periostoză radiologică. pancreas.

caşectina. majoritatea fiind produse de organism ca răspuns la prezenţa tumorii). principalele surse endogene de energie în cursul scăderii în greutate sunt trigliceridele din ţesutul adipos şi respectiv proteinele musculaturii scheletice.3. organismul pierde astfel 8 moli de ATP pentru un mol de glucoză. IFN-gamma. pierderea de energie fiind foarte mare şi putând atinge 30-40% din aportul caloric zilnic. boala Hodgkin. împiedicând prin localizarea ei anatomică desfaşurarea normală a proceselor de digestie şi absorbţie. ILK1. colagenoze -ca SP apare asociată cu macroglobulinemia Waldenstrom. vezică şi col uterin -tabloul clinic este reprezentat de atingerea poliviscerală: purpură cutanată. noduli subcutanaţi. în special asupra hipotalamusului -alterarea gustului şi intoleranţa la proteine sunt produse de creşterea ureei sangvine. reaparând în cazul recidivelor -fiziopatologia presupune existenţa unor substanţe pirogene eliberate de celulele tumorale. infecţii cronice. malabsorbţie) cu realizarea unei balanţe proteice şi energetice negative.produşi de degradare ai fibrinei pozitivi. utilizarea doar a heparinei se face în cazul complicaţiilor trombembolice care pot apare în CID cronic 6. gastrice. astenie şi multiple disfuncţii ale diferitelor organe -cauzele caşexiei sunt multiple şi includ anomalii metabolice induse de tumoră (secreţia de citokine-TNF. administrare de sânge. cu hipoalbuminemie. la care se asociază diverşi factori locali (hemoragii. în aceasta etapa rezistenţa organismului este redusă la minimum şi complicaţiile posterapeutice şi infecţioase sunt frecvente şi grave putând duce la decesul bolnavului. independent de stadiul clinic 6. tumori renale 6. Febra -30% din pacienţii diagnosticaţi cu cancer prezintă febră într-un anumit moment al evoluţiei bolii -cauzele febrei la pacienţii oncologici sunt: infecţiile. • tumora poate interveni şi direct în agravarea tulburărilor de nutriţie. emaciere. Amiloidoza -este determinată de acumularea în ţesuturi a amiloidului -cauzele non-neoplazice sunt reprezentate de: TBC. având ca rezultat caşexia -anorexia este un fenomen care apare precoce în evolutia bolii.2. sifilis. anergie. alopecie. tumora. Manifestări generale paraneoplazice 6. iar senzaţia de saţietate este atribuită gluconeogenezei -instalarea caşexiei tumorale este un proces care se desfasoară în următoarele etape: • tumora acţionează ca o capcană de azot. leucocite şi alte celule (în special celulele Kupffer în hepatoame sau metastaze hepatice) -febra apare cel mai frecvent în: boala Hodgkin. înainte de scăderea în greutate şi se datorează producerii de către tumoră a unor substanţe. sarcoame osoase. leucemii acute. boli autoimune -febra paraneoplazică este definită de creşterea temperaturii. • organismul răspunde la solicitările tumorii prin intensificarea degradării proteinelor care sunt utilizate pentru gluconeogeneză în ficat. cum sunt serotonina şi triptofanul. scădere ponderală marcată. • gazda reciclează lactatul pe care tumora îl produce în cursul glicolizei anaerobe. supravieţuirea pacienţilor fiind semnificativ mai redusă. leucopenie. neuropatie periferică şi tulburări neuro-vegetative -diagnosticul se bazează pe punerea în evidenţa a depozitelor de amiloid (coloraţie în roşu de Congo) în biopsiile de mucoasă rectală şi gingivală -tratamentul ameliorează inconstant tabloul clinic. intestinale. celulele tumorale utilizând aminoacizii mai eficient decât gazda pentru gluconeogeneză şi sinteză proteică. esofagiene. macroglosie. tulburări de tranzit intestinal. LMNH. pierdere ponderală.1. este rebelă la tratamentele antitermice si antiinfecţioase şi dispare rapid după prima cură a neoplaziei. carcinoame renale. medicamente. caracterizată de o balanţa energetică şi proteică accentuat negativă. cum este cazul localizarilor faringiene. fără o cauză aparentă. care acţionează selectiv asupra SNC. anemie. -scaderea ponderala este un factor independent de prognostic -orice scădere în greutate mai mare de 5% afectează negativ prognosticul. încetinind probabil evoluţia leziunilor 29 . trombocite şi heparină în CID acut. • ultima etapă corespunde caşexiei tumorale constituite. în cursul unei neoplazii evolutive. Sindromul anorexie-caşexie -caşexia este un sindrom complex care constă în anorexie. tratamentul constă în administrarea de plasmă proaspată (factori de coagulare).

vezică urinară). dar este stabilit cu certitudine numai de examenul histopatologic -nu se va începe un tratament specific neoplaziei fără un diagnostic de certitudine -excepţii de la această regulă o constituie localizările dificil de abordat bioptic sau stadiile avansate ce impun începerea unui tratament -în aceste cazuri se impune practicarea minim a unui examen citologic prin puncţie aspirativă cu ac subţire 2. durere nespecifică) 30 . Diagnosticul oncologic complet: -include diagnosticul de stabilire a extensiei bolii (stadializare) şi agresivităţii tumorii -sunt necesare precizarea tipului histopatologic şi a altor factori histopatologici cu valoare prgnostică precum: starea ganglionilor limfatici regionali şi juxtaregionali. este susţinut de mijloacele de investigaţie imagistice şi biologice. în care vindecarea este posibilă -în momentul diagnosticului 1/3 din pacienţi prezintă tumori localizate.e. melanom malign. iar o 1/3 prezintă metastaze Principii de diagnostic în cancer 1. Certitudinea diagnosticului de cancer: -diagnosticul de cancer este sugerat de datele anamnestice şi datele clinice.C6 DIAGNOSTICUL DE MALIGNITATE. invazia intravasculară. Precocitatea diagnosticului de cancer: -diagnosticul precoce semnifică stabilirea certitudinii diagnosticului de cancer în stadiile curabile ale acestuia -majoritatea neoplaziilor prezintă în cursul evoluţiei o fază localizată. BILANŢUL PRETERAPEUTIC ŞI STADIALIZAREA CANCERULUI DIAGNOSTICUL DE MALIGNITATE -principalul deziderat este detectarea neoplaziei în stadiile precoce. suficient de lungă pentru a permite un diagnostic şi un tratament precoce. tub digestiv. gradul de diferenţiere tumorală (G) sau alţi markeri tumorali cu valoare prognostică şi în supravegherea recidivelor tumorale Etapele diagnosticului în oncologie 1. supravieţuirea este de 10-15% la 5 ani -precocitatea diagnosticului este factorul principal ce condiţionează rezultatele terapeutice şi şansele de vindecare 3. Diagnosticul clinic A. gradul de invazie în profunzime (d. cu obţinerea de rezultate mai bune -astfel. Semne/simptome directe de malignitate: -sunt cele mai sugestive. în timp ce în stadiul IVA (extensie la vezică şi rect). şansele de vindecare într-un cancer de col uterin tratat în stadiul I sunt de 80-90%. fiind expresia prezenţei unei mase tumorale -masa tumorala poate corespunde tumorii primare. adenopatiilor regionale sau metastazelor şi poate fi depistată întâmplător sau în contextul altor afecţiuni (traumatisme minore. 1/3 prezintă afectare ganglionară regională.

Avantaje: imagini multiplanare. Oase (primul examen în caz de leziuni suspecte). cancerele ORL. osteoarticulare. în special localizari SNC. în vederea stabilirii diagnosticului -odată confirmat diagnosticul de cancer. urinare. diagnostic). 6. prurit. hemoragii digestive. modificarea aparentă a unei leziuni cutanate congenitale (nev pigmentar). Diagnostic şi stadializare.-adenopatiile tumorale sunt cele mai frecvente semne directe de malignitate la 60-70% din pacienţi. Diagnosticul de evolutivitate şi aprecierea agresivităţii bolii -potenţialul biologic evolutiv al unei tumori se manifestă prin ritmul de creştere tumorală 31 . etc. B. mediastinale (sindrom de venă cavă superioară cu edem în pelerină. transpiraţii profuze. 2. -examinări specifice: markerii tumorali. purulent la nivelul vaginului. regionale şi metastatice. stadializare. VSH. testicul. bronho-pulmonare. sistem osos. o plagă care nu se vindecă. determinând pacientul să se prezinte la medic: 1. 4. tegumente şi mucoase -un semn important este caracterul indolor al leziunilor neoplazice în stadiile iniţiale. cu excepţia tumorilor în stadii avansate sau situate în organe accesibile: sân. Limitări: vizualizarea slaba a ganglionilor. infiltrarea neoplazică a vaselor mari. scurgerile hemoragice sunt patognomonice (d. 3. semne sistemice nespecifice: febră prelungită. tipul de tumoră în cauză. fibrinogen. Ghidarea biopsiilor cu ac fin. sindroame hemoroidale. sarcoamele de părţi moi ale trunchiului şi extremităţilor. dureri de tip sciatic. Preoperator: variabilitatea vascularizaţiei anatomice. melanoamele şi cancerele digestive -palparea tumorii este o circumstanţa relativ rară. foselor nazale. sindroame paraneoplazice endocrine. tulburări funcţionale digestive sau urinare. 2. Sân (screening. Stadializare bună pentru invazia murală şi adenopatii în endosonografie. aprecierea agresivităţii bolii şi a reactivităţii pacientului 1. Angiografia Echografia CT RMN Scintigrafia 3. polakiurie. disfagie. turgescenţa jugularelor. nevralgii.. BILANŢUL PRETERAPEUTIC -după stabilirea diagnosticului de malignitate este necesară efectuarea de investigaţii specifice fiecărei localizari tumorale pentru stabilirea extensiei reale a leziunilor. dermatologice. Diagnostic. Ghidarea biopsiilor cu ac fin. care reprezintă şi una din cauzele principale a întârzierii diagnosticului -cele 7 simptome de “alarma” determinate de o tumora malignă sunt: 1. imagistica joaca un rol important în stabilirea extensiei tumorale locale. ectazii cutanate venoase). Diagnosticul de laborator -examinări uzuale: hemo-leucograma. neo-vascularizaţie tumorală. dispnee. detectarea recăderilor după tratamentul curativ şi monitorizarea răspunsului la terapie -alegerea mijloacelor imagistice diferă în funcţie de sediul de organ. angiosarcoame. Diagnostic şi stadializare. cavităţii bucale. extensia sa clinică şi altele Metoda Examinare cu raze X Utilizare în oncologie Torace (leziuni pulmonare/mediastinale). mamare. 4. hematologice. un nodul palpabil. metroragii în climax în cancerul de corp uterin).e. 2. 5. persistenţa disfoniei sau tusei iritative. modificări ale tranzitului intestinal obişnuit. 5. anorexie. pareze. scurgeri anormale cu aspect seros. monitorizare în tumorile şi metastazele osoase (Tc99) şi cancerul tiroidian (I131). scădere ponderală. Abdomen (suspiciune de ileus/perforaţie). Semne/simptome indirecte de malignitate: -sunt mai frecvente decât cele directe şi au un caracter funcţional. 6. iar cauzele cele mai frecvente sunt: limfoamele. hemoptizii sau metroragii. 3. semne de compresiune: neurologică (sindrom de hipertensiune intracraniană şi semne de focar). 7. nu prezinta avantaje faţă de CT la torace şi mediastin. Determinarea extensiei reale a bolii -natura investigaţiilor depinde de extindere şi istoria naturală a localizării respective -investigarea corectă presupune efectuarea unui minim de examinări obligatorii care pe lângă stabilirea extensiei locale a tumorii primare urmăresc stabilirea prezenţei sau absenţei determinărilor secundare -minimum necesar de investigaţii este stipulat în normele internaţionale de clasificare şi standardizare pentru fiecare localizare 2. hemoragic. tulburări de tranzit. nicturie. o tumefacţie care nu dispare. tulburări sfincteriene. Diagnosticul imagistic -nici un examen imagistic nu inlocuieşte examenul histopatologic pentru stabilirea diagnosticului de cancer -tehnicile de abord bioptic sau citologic se conjugă cu imagistica pentru efectuarea de prelevari bioptice ghidate din organele profunde. icter mecanic. Diagnostic diferenţial între chisturi şi tumori solide. Diagnostic: angioame. sistem musculo-scheletic şi pelvis. tulburări permanente de deglutiţie. rectului.

iar stadiul patologic (pTNM) oferă informaţii prognostice. fiecare tumora trebuie clasificată independent.-stabilirea unui diagnostic de evolutivitate se poate formula pe baza următoarelor date: o anamnestice: furnizează date asupra creşterii în dimensiuni a unei tumori palpabile. iar evaluarea lor se face prin aprecierea statusului de performanţa -după cum pacientul este capabil să se îngrijească singur. Clasificarea patologică (post-chirurgicală) pTNM. 4. • N: ganglionii limfatici regionali: Nx: ganglionii limfatici regionali nu pot fi evaluaţi. 32 . facilitează schimbul de informaţii prin stabilirea unui limbaj propriu şi contribuie la cercetarea şi progresul terapeutic -pentru a răspunde la aceste obiective. Clasificarea pTNM nu înlocuieşte clasificarea cTNM în cazurile operate. T2. N sau M. 2. clasificarea TNM preoperatorie rămâne neschimbată şi pTNM este înregistrată separat. eritem). imagistică. activitate fizică restricţionată (capabil să traiască cu semne tolerabile de boală). aceasta nu mai poate fi schimbată. 5. rapoarte anatomice. M: prezenţa sau absenţa metastazelor la distanţă. cele ce privesc tumora (sediu. T3. situate în acelaşi organ. se manifestă prin scăderea capacităţii de efort. care se bazează pe un minimum de investigaţii efectuate înaintea tratamentului: examen clinic. Evaluarea patologică a tumorii primare (pT) impune rezecţia tumorii primare sau o biopsie care să poata evalua cea mai mare categorie de pT. o obiective: măsuratori directe sau imagistice ale creşterii tumorale la diferite intervale. Tis: carcinom in situ. incapabil de activitate fizică. Stadiul clinic (cTNM) furnizează informaţii privind selectarea tratamentului optim. În cazul cancerelor simultane situate în organe pereche. în afara semnelor specifice bolii. endoscopie. 3. pe scala Karnofsky. stă <50% din timp în pat. Daca există dubii în privinţa corectitudinii categoriilor de T. pN si pM. o clinice: prezenţa semnelor inflamatorii nespecifice (edem.e. 100% din timp în pat. T2 (5). o de laborator: valorile iniţiale şi evoluţia lor pentru markerii biologici specifici. Clasificarea clinică (pre-terapeutică) TNM sau cTNM. codul (categoria stadială) trebuie să fie universal. să lucreze şi după cât de intense sunt manifeste semnele bolii. se indică extensia bolii 1. iar metodele de investigare propuse trebuie să fie universal acceptabile. To: fără evidenţa de tumoră primară. să efectueze o anumită activitate zilnică. accesibile şi simplu de efectuat -clasele definite prin acest cod trebuie să fie cât mai precise şi să reflecte un prognostic gradual -stadializarea se face în general după sistemul TNM care se bazează pe evaluarea a 3 componente: • • • T: extensia tumorii primare. Reactivitatea bolnavului -efectele bolii asupra organismului. -determinarea reactivităţii organismului prin statusul de performanţă este importantă în stadiile local-avansate sau metastatice. simultane. se acordă un punctaj de la 10 la 100 sau de la 0 la 4. iar numărul tumorilor va fi indicat în paranteze. 2. dimensiuni. care se bazează pe examenul histopatologic. T1. Evaluarea patologica a adenopatiei regionale impune rezecţia ganglionilor limfatici regionali pentru a putea certifica absenţa metastazelor ganglionare regionale (pN0) sau pentru a putea evalua cea mai mare categorie de pN. prezenţa adenopatiilor sau metastazelor) sunt în general exprimate sub forma unei categorii stadiale (cod) -aceasta permite includerea pacientului într-un grup cu indicaţii terapeutice şi prognostice similare. Cazurile care nu sunt confirmate histopatologic se raportează separat. acestea trebuie grupate pe stadii. Toate cazurile trebuie confirmate histopatologic. (b). a curbei ponderale. va fi selectată cea mai mică categorie (mai puţin avansată). -prin adăugarea unei numerotări de la 1 la 4 la fiecare componentă. 3. N: prezenţa sau absenţa extensiei la ganglionii limfatici regionali. Odată stabilită clasificarea TNM şi gruparea pe stadii. va fi clasificată tumora cu cea mai înaltă categorie de T. pentru selecţionarea pacienţilor care beneficiază de tratamente agresive PRINCIPIILE STADIALIZǍRII TUMORILOR MALIGNE -stadializarea este procedeul de stabilire a extensiei anatomice a neoplaziei -printre elementele ce contribuie la stabilirea prognosticului şi indicaţiilor terapeutice în oncologie. În cazul tumorilor multiple. N si M sau/şi pT. No: fără adenopatie regională. După stabilirea categoriilor de T. stă >50% din timp în pat. simptome uşoare. etc. T4: creşterea în dimensiuni şi/sau a extensiei locale a tumorii primare. d. Clasificarea clinică TNM • T: tumoră primară: Tx: tumora primara nu poate fi evaluată. bronhoscopie. Reguli generale ale clasificării TNM 1. Evaluarea patologică a metastazelor la distanţă (pM) impune examinări histopatologice. respectiv Zubrod (WHO)/OMS/ECOG: Indicele de performanţă apreciat dupa scala Zubrod: 0 1 2 3 4 activitate normală. Există două clasificări TNM pentru fiecare localizare anatomică şi anume: (a).

faza preclinică nemetastatică lungă. o evoluţie preclinică detectabilă. 1. Tuşeu rectal. Autoexaminarea sânilor. examinare clinică la fiecare 3 ani la femeile între 20-40 ani şi anual după 40 ani. Colonoscopia. M1: metastaze la distanţă. Cancer Mamar Test de screening 1. o prevalenţa crescută a formelor cu evoluţie lungă preclinică. G3: slab diferenţiat. G2: moderat diferenţiat. Se recomandă test cito-vaginal anual la toate femeile peste vârsta de 18 ani. Mo: fără metastaze la distanţă. diminuarea efectelor secundare prin aplicarea unor tratamente oncologice minime la pacienţii cu prognostic favorabil. În prezenţa factorilor de risc. Ultrasonografia rectală. N2. Examinarea clinică a sânilor. dezavantaje şi disconfort minime. • G: gradul de diferenţiere histopatologică (gradding-ul histologic): Gx: gradul de diferenţiere nu poate fi evaluat. Depistarea precoce începe de la 50 ani. Extensia directă a tumorii primare la nivelul ganglionilor limfatici regionali este clasificată în TNM în categoria N. screeningul constă în: autoexaminare lunară. În absenţa factorilor de risc. o testul de screening să aibă specificitate şi sensibilitate înaltă. 2. DEPISTAREA PRECOCE ÎN CANCER -depistarea cancerului se referă la procesul prin care un număr mare de indivizi dintr-o populaţie sunt supuşi unuia sau mai multor teste destinate să descopere cancerele oculte -depistarea reprezintă descoperirea unei boli existente anatomo-patologic la un pacient care nu prezintă semnele clinice de boală -termenul de screening este utilizat ca sinonim cu depistarea precoce şi implică testarea populaţiei asimptomatice în vederea descoperirii bolii în stadiul preclinic -diagnosticul precoce semnifică descoperirea într-un stadiu incipient a bolii existente în faza simptomatică. examinare clinică la 6 luni şi mamografie anuală. Col uterin Colo-rect Prostata FACTORII DE PROGNOSTIC -un factor prognostic este definit ca aceea variabilă clinică. Sigmoidoscopia. Mamografie. o mortalitate şi morbiditate crescute. sunt clasificate în TNM în categoria M. mamografie la fiecare 1-2 ani între 40-49 ani şi anual după 50 ani. G4: nediferenţiat. alţii decât cei regionali. N3: extinderea afectării ganglionilor limfatici regionali.N1. Carcinomul in situ este clasificat ca stadiu 0. active sexual. de predicţie a răspunsului la tratament. simptomele alertând pacientul care se prezintă la medic -obiectivul major al programelor de screening este reducerea mortalităţii şi morbidităţii -pentru a fi adecvate unui program de screening. • M: metastazele la distanţă: Mx: metastazele la distanţă nu pot fi evaluate. 3. 2. G1: bine diferenţiat. 2. care este asociată cu o influenţa semnificativă statistic asupra supravieţuirii generale sau a supravieţurii fără semne clinice de boală Rolul factorilor de prognostic 1. Metastazele la nivelul ganglionilor limfatici. Testul pentru hemoragii oculte în scaun. iar cazurile cu metastaze la distanţă ca stadii IV. Clasificarea factorilor prognostici 33 . screeningul constă în: autoexaminare lunară la femeile peste 20 ani. cost scăzut. Antigenul specific prostatic (PSA). neoplasmele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: o incidenţă crescută . identificarea unor subgrupe de pacienţi cu evoluţie particulară. biologică sau terapeutică existentă la momentul diagnosticului sau a tratamentului iniţial. o detectarea preclinică a cancerului să permită ameliorarea rezultatelor. stabilirea unei prognoze de supravieţuire a pacienţilor. screeningul constă în: tuşeu rectal anual de la vârsta de 40 ani. 3. 3. examinările se pot face ulterior la intervale mai mari (2-3 ani). 1. 2. Dacă 3 teste consecutive Pap au fost normale. 3. de la 50 ani se face anual şi test pentru hemoragii oculte în scaun şi sigmoidoscopie la fiecare 3-5 ani. În absenţa factorilor de risc. care să beneficieze de o anumită terapie (“individualizarea” tratamentului). Frotiul cito-vaginal (testul Papanicolau).

e. gradul de invazie: -infiltrarea neoplazică în ţesuturile subiacente. evoluţia preterapeutică: -neoplazia în stadiu localizat. atât pentru recidive loco-regionale. 1.1. fără prezenţa adenopatiilor ganglionare regionale. diseminarea la distanţă: -descoperirea metastazelor în momentul bilanţului preterapeutic (30% din cazuri) reprezintă un factor de prognostic nefavorabil. care limitează posibilitatea administrării unui tratament agresiv 2. anomalii ale proto-oncogenelor: amplificarea c-erb2 este un factor de prognostic nefavorabil la pacientele cu cancer mamar. sugerează o evoluţie ulterioară favorabilă -din contră. verificată histopatologic (extensia dincolo de capsula ganglionară sau seroasă. Starea generală a pacientului: -este unul dintre cele mai importante elemente prognostice. g). independent de stadiul clinic şi localizare. Vârsta: -în unele neoplazii vârsta apare ca un element de prognostic nefavorabil (d. tratamentele anterioare: -terapia unei recidive tumorale determină rezultate inferioare celor obţinute după tratamentul iniţial al tumorii primare d). deoarece multe tumori de dimensiuni mici pot avea o evoluţie extrem de agresivă b). tipul histologic: -reprezintă unul din factorii prognostici cei mai importanţi pentru numeroase neoplazii. gradul de diferenţiere histologică: -este un factor de prognostic independent şi un element de decizie terapeutică -G1 este asociat cu un prognostic favorabil. axilari) -vârstele avansate sunt mai frecvent asociate cu alte boli cronice.3. d). Factorii biologici: -nivelurile crescute ale markerilor tumorali semnifică caracterul agresiv al bolii -principalii markeri tumorali cu valoare prognostică sunt: a). Factorii histologici: a).1.2. 1. factori legaţi de posibilitatea de urmărire după tratament. cu creştere rapidă în dimensiuni. în cancerul mamar. b). Factorii clinici: -extensia bolii este unul din cei mai importanţi factori de prognostic -stabilirea extensiei bolii în cadrul bilanţului preterapeutic se face utilizând clasificarea TNM a). invazia vasculară influenţează semnificativ prognosticul -invazia vaselor sangvine este un semn de mare probabilitate pentru diseminare hematogenă şi implicit de prognostic nefavorabil -invazia vaselor limfatice se asociază cu un risc crescut de recidive locale şi la distanţă. 2.1. cancere testiculare) pot fi vindecate şi în stadii metastatice -metastazele cu localizări diferite au semnificaţie prognostică diferită (d. f). cât şi pentru metastaze la distanţă -severitatea prognosticului este corelată cu numărul de ganglioni invadaţi şi localizarea lor topografică mai mult sau mai puţin distală de tumora primară c). iar G4 cu un prognostic nefavorabil c). pierderea ponderală în limfoame sunt semne de prognostic nefavorabil 2. prognosticul este mai rezervat. riscul crescut de recidive locale sau metastaze la distanţă -dimensiunile tumorii nu sunt un criteriu absolut pentru prognostic.e.4. 3.e. extensia loco-regională: -dimensiunea tumorii (măsurată în diametrul său maxim) are o valoare prognostică semnificativă -cu cât dimensiunile tumorii primare sunt mai mari. coriocarcinom placentar. cum sunt incidenţa crescută a invaziei ganglionare regionale. LDH. o tumoră cu debut clinic recent. extensia ganglionară: -invazia ganglionilor regionali are semnificaţie prognostică nefavorabilă. 4. tratamentul iniţial: -corectitudinea primei secvenţe terapeutice are o mare importanţă în stabilirea evoluţiei ulterioare a pacienţilor c). cu prezenţa eventuală a metastazelor are prognostic nefavorabil b). transpiraţiile. factori legaţi de boală (de tumoră malignă).2. Factorii legaţi de pacient 2. factori iatrogeni (legaţi de terapie şi personalul medical) . creier) 1. antigenul specific prostatic (PSA) în cancerele prostatei. procentul de celule în faza S (numărul de celule care se divid activ). cu vârsta sub 35 ani. cu tumori>1cm. numărul ganglionilor invadaţi şi sediul acestora) este un factor de prognostic nefavorabil e). dozarea receptorilor estrogenici şi progesteronici la pacientele cu cancer mamar. c). b). e). simptomele şi semnele asociate: -d. febra. ficat. Factorii terapeutici: a). stadiul patologic: -interesarea unor organe la distanţă sau extensia loco-regională a tumorilor solide. indiferent de localizare sau tipul histologic -creşterea volumului tumoral este corelată şi cu alte elemente nefavorabile de prognostic. 1. cu receptori estrogenici negativi. AFP si HCG în cancerele testiculare non-seminomatoase. în diametru. imunoglobulinele monoclonale în mielomul multiplu. mai ales în cazul neoplaziilor în faze local-avansate sau diseminate care necesită tratamente agresive 34 . factori legaţi de pacient. metastazele cutanate şi osoase sunt hormonoresponsive şi prezintă un prognostic mai bun faţa de metastazele viscerale-pulmon. cu evoluţie de durată. reprezintă grupa de prognostic nefavorabil în cadrul grupei de paciente fără invazia ggl. indiferent de localizarea tumorii primare şi corespunde unui risc crescut. Factorii legaţi de neoplazie 1. catepsina D în cancerele mamare. care anulează semnificaţia altor factori prognostici -anumite cancere (nefroblastom. femeile cu cancere mamare.

tipul histopatologic. g). în scop de reconstrucţie a defectelor anatomice după terapia curativă. tratamentele locale (chirurgia şi radioterapia) sunt susceptibile de a determina singure vindecarea -un potenţial metastatic crescut impune administrarea terapiilor sistemice (chimio-hormono. c). 3. dotarea tehnică şi condiţiile terapeutice. 1. C7 TRATAMENTUL CANCERULUI Principii generale ale deciziei terapeutice în cancer -orice decizie terapeutică în cancer este precedată de o etapă de bilanţ global. fără semne de diseminare la distanţă se impune aprecierea markerilor de agresivitate (histopatologici şi tumorali) cu valoare predictivă asupra potenţialului metastatic -atunci când potenţialul metastatic este scăzut (tumori cu evoluţie lentă. determinarea extensiei reale a bolii-rol în stadializare. Factorii psihologici şi nivelul socio-cultural: -condiţionează acceptarea tratamentului şi participarea pacientului la programul terapeutic 3. -cunoaşterea factorilor prognostici permite alegerea unei atitudini terapeutice diferenţiate. bine diferenţiate). corectitudinea tratamentului iniţial şi pluridisciplinar. chirurgia urgenţelor oncologice. metodele terapeutice efectuate. statusul biologic. în scop paleativ. imunoterapia) -decizia terapeutică trebuie să ţina cont şi de efectele secundare asociate în funcţie de starea generală şi potenţialul biologic al pacientului PRINCIPIILE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL ÎN ONCOLOGIE Indicaţiile tratamentului chirurgical în cancer 1. cu intenţie de radicalitate oncologică. în boala localizată sau cu extensie loco-regională.3. tratamentul tumorilor maligne: a). pentru combaterea unor simptome grave ce periclitează viaţa pacienţilor. d). markerii de agresivitate). e). în funcţie de grupa de risc -ca regulă generală în oncologie. boli asociate). 2. tratamentul recidivelor tumorale şi rezecţia metastazelor. gradul de dotare şi experienţa oncologică a terapeuţilor). o actul medical (momentul diagnosticului. prima secvenţă terapeutică prezintă o valoare prognostică importantă sub aspectul corectitudinii indicaţiei şi a calităţii aplicării -orice eroare de evaluare sau de aplicare a primei secvenţe terapeutice influenţează negativ rezultatul final -pentru tumorile localizate. f). 4. Rolul profilactic al chirurgiei -este reprezentat de chirurgia de exereză în situaţii cu risc crescut de transformare malignă: 35 . vizând ameliorarea calităţii vieţii. biologice şi imagistice -elementele principale ale deciziei terapeutice sunt concretizate în definirea factorilor prognostici caracteristici fiecărui pacient: o tumora malignă (stadiul.-starea generală a pacientului (“statusul de performanţă”) este evaluată cu ajutorul scalei Karnofsky sau Zubrod (WHO)/OMS/ECOG 2. care urmăreşte să întrunească elementele necesare deciziei terapeutice pe baza datelor furnizate de examenele clinice. în scop citoreductiv în formele avansate. b). cu intenţie de control (second look) sau de screening terapeutic. vârstă. tratarea unor leziuni cu potenţial înalt de transformare malignă-rol profilactic. o pacientul (sex. Factorii iatrogeni -dintre factorii iatrogeni se pot menţiona: precocitatea diagnosticului. stabilirea diagnosticului de certitudine al bolii şi tipului histopatologic de malignitate-rol diagnostic.

astfel încât marginile de rezecţie să fie în ţesut sănătos -biopsia excizională este posibilă când tumora are dimensiuni mici (2-3cm. Rolul de stadializare (bilanţul preterapeutic) a).Condiţii predispozante 1. 3. laparatomie exploratorie pentru stadializarea cancerelor ovariene. pentru obţinerea unui echilibru între tratament şi impactul morbidităţii tratamentului asupra calităţii vieţii. deoarece extirparea întregii zone asigură ţesut suficient pentru examenul histopatologic 3. c). laparatomia exploratorie pentru biopsierea ggl. 4.2. cu inventarierea intraoperatorie a leziunilor şi recoltarea biopsiilor din zonele predilecte pentru extensia bolii (faţa inferioară a diafragmului). să nu compromită şansele de vindecare şi să ofere o calitate ridicată vieţii bolnavului -chirurgia tumorii primare se face sub forma exerezelor largi.3.) putând fi extirpată. cu extirparea în bloc a tumorii primare şi a ganglionilor regionali sau prin intervenţii limitate care să păstreze la maximum anatomia şi funcţia organului respectiv -opţiunea asupra extinderii intervenţiei chirurgicale (rezecţie radicală cu limfadenectomie loco-regională. această afirmaţie este valabilă însa numai pentru tumorile limitate la organul de origine -deoarece 70% din pacienţi prezintă la momentul diagnosticului micrometastaze şi/sau extensie loco-regională. astfel încât un rezultat negativ nu exclude prezenţa cancerului în masa tumorală restantă d). chirurgia trebuie integrată într-o strategie multimodală cu asocierea de proceduri terapeutice adjuvante -chirurgia poate fi precedată de radio-şi/sau chimioterapie. Chirurgia citoreductivă -urmăreşte reducerea volumului tumoral (“debulking surgery”) pentru a creşte eficacitatea chimio. intervenţii chirurgicale conservatorii/lărgite) se bazează pe cunoaşterea evoluţiei naturale a bolii şi a posibilităţilor de tratament adjuvant -evidenţierea histopatologică a unor factori de prognostic negativ. os şi ţesut moale. Chirurgia metastazelor 36 . cancerul ovarian 4. ceea ce face ineficace actul chirurgical izolat.e. Cancer de ovar familial 2. ca d. sfera ORL. -metodele locale de tratament trebuie să fie grefate de o morbiditate minimă.1. astfel încât să nu interfere cu excizia largă impusă de intervenţia chirurgicală definitivă -când este posibil. uterului. ficat. b). permite identificarea bolnavilor la care este indicat tratamentul adjuvant: CT. secvenţă ce poate ameliora considerabil rezultatele pe termen lung 4. Cancer de sân familial 7. 2. laparatomia exploratorie pentru stadializarea limfoamelor şi marcarea zonelor care trebuie iradiate prin plasarea de clipsuri radioopace. vezică urinară. identificarea pacienţilor care pot fi trataţi doar prin metode locale. selectarea metodelor locale de tratament. Biopsia incizională: -presupune extirparea unui fragment tumoral pentru examenul histopatologic. Colită ulcerativă 4. Polipoză colonică 3. aplicarea unor tratamente adjuvante care să imbunataţească controlul local şi la distanţă al bolii. Puncţia biopsie cu ac subţire: -presupune introducerea unui ac subţire la nivelul ţesutului suspect şi aspirarea materialului (celule şi fragmente tisulare) pentru examenul histopatologic -puncţia aspirativă are valoare mare numai în prezenţa unui rezultat pozitiv şi nu exclude prezenţa malignităţii în cazul unui rezultat negativ b). -este de preferat pentru diagnosticul tumorilor de părţi moi şi a sarcoamelor osoase -porţiunea extirpată poate să nu fie reprezentativă pentru ţesutul afectat. biopsia excizională este de preferat celei incizionale. Puncţia biopsie cu ac gros: -presupune obţinerea unui nucleu tisular prin introducerea unui ac special cu lumen mai mare. Rolul terapeutic al chirurgiei -chirurgia ramâne mijlocul terapeutic cel mai important în vindecarea cancerelor. -cantitatea de material tisular prelevat pe ac gros este suficientă pentru diagnosticul majorităţii tipurilor tumorale -se utilizează în diagnosticul tumorilor sânului. Biopsia excizională: -presupune îndepartarea completă a formaţiunii tumorale suspecte. 4. Chirurgia radicală a tumorii primare -are ca obiective: 1. cavitate peritoneală c).şi radioterapiei ulterioare -nu are rol în eradicarea tumorii ci în obţinerea status-ului de “boala minimă chirurgicală” -este indicată în tumorile pentru care există metode eficiente de control a leziunilor reziduale. prostatei. Criptorhidrie 2. Rolul diagnostic al chirurgiei Neoplazie asociată Testicul Colon Colon Sân Ovar Chirurgie profilactică Orhiopexie Colectomie Colectomie Mastectomie Ooforectomie -constă în obţinerea de ţesut tumoral în vederea examenului histopatologic -metodele de prelevare a ţesuturilor pentru examenul histopatologic includ: a). RT. celiaci în stadializarea cancerelor esofagiene şi în stabilirea oportunităţii esofagotomiei.

ca d. perforaţiilor.25MeV.-ca principiu general. unde în absenţa semnelor clinice de boală s-au descoperit leziuni peritoneale în 50% din cazuri PRINCIPIILE RADIOTERAPIEI ÎN CANCER -radioterapia antitumorală foloseşte ca agent terapeutic radiaţiile ionizante(RI) -RI sunt radiaţii obţinute prin fluxul particulelor în mişcare. Chirurgia reconstructivă şi de recuperare -constă în reconstrucţia defectelor anatomice pentru îmbunătăţirea funcţiilor şi pentru efect cosmetic -ex: reconstrucţia sânului după mastectomie. radiaţii gamma: emise de elemente radioactive naturale (Radiu.4. radiaţiile electromagnetice utilizate în practică se clasifică în: a). dezobstrucţia sau decomprimarea organelor vitale. ocluzia intestinală. fotoni X şi electroni. accelerarea artificială a particulelor corpusculare: protoni. c). suprainfectate.7. pi-mezoni. protoni. sau când după prima intervenţie chirurgicală nu s-a reuşit extirparea în totalitate a formaţiunii tumorale şi pacientul a urmat tratamente complementare -acest tip de intervenţie a avut succes în cancerele ovariene. contribuind la vindecarea a aproximativ 50% din pacienţii cu cancer Surse de radiaţii terapeutice -RI au o energie cuprinsă între zeci de kiloelectroni volţi (keV) şi câţiva megaelectroni volţi (MeV) şi sunt produse prin 2 mecanisme principale: a). neutroni. Intervenţiile chirurgicale de tip “second look” (de control) -se referă la intervenţiile de control ce se practică în absenţa semnelor clinice. radiaţiile X de energie înaltă: 5. 18 si 25 MeV. insuficienţele respiratorii în cancerul laringian sau tiroidian. reconstrucţii cervico-faciale în chirurgia ORL. Poloniu) sau artificiale (izotopi radioactivi Cobalt 60 sau Cesiu 137). electroni produşi în acceleratori de electroni. protoni.e. în instalaţii de tipul cobaltotroanelor. Chirurgia paliativă -are ca scop înlăturarea durerii sau a anomaliilor funcţionale şi poate duce la creşterea calităţii vieţii. drenajul abceselor. b). reconstrucţii osoase 4. Chirurgia urgenţelor oncologice -implică tratamentul hemoragiilor. ioni grei. exprimată prin debitul fasciculului şi de energia acestuia. c). Radioterapia externă (teleterapia): -sursa de iradiere este plasată la distanţă de volumul tumoral -doza în mediul iradiat depinde de puterea sursei. b). : mastectomii de toaletă în cancere de sân ulcerate.5. particule alfa sau nuclee atomice (Heliu. b). fără a influenţa supravieţuirea -d. acceleratori liniari. derivaţii digestive în ocluzii neoplazice. perforaţiile în cancerele digestive sau chirurgia de decompresie în cazul cancerelor care invadeaza SNC şi care ajută la păstrarea funcţiilor cerebrale 4. produse de acceleratori de electroni. produşi în ciclotroane. hemoragia. biologice şi imagistice de boală -intervenţiile de tip “second look” trebuie deosebite de cazurile în care reintervenţia chirurgicală se practică în prezenţa semnelor clinice sau imagistice de boală. închiderea fistulelor vezico-vaginale. superficială (Roentgen) între 10-125 keV. supervoltaj/megavoltaj peste 400 keV. -mărimea fizică ce descrie interacţiunea radiaţiei cu materia este nivelul de energie absorbit pe unitatea de masă -aceasta este numită doza absorbită şi este exprimată în joules/kilogram. radiaţiile X de energie joasă: din ce în ce mai puţin utilizate. beneficiază de acest tip de intervenţie doar pacienţii cu o singură localizare anatomică metastatică şi la care morbiditatea operatorie este mică -rezecţia M1 pulmonare la pacienţii cu sarcoame poate vindeca 30% dintre pacienţi. b). Argon). 10. cistectomia în tumorile vezicale infectate. iar rata de curabilitate creşte dacă se asociază tratamente sistemice eficiente -M1 hepatice şi M1 pulmonare solitare din cancerele colonului reprezintă indicaţie chirurgicală -în cazul M1 cerebrale trebuie luate în considerare şi sechelele funcţionale postintervenţie chirurgicală pentru luarea unei decizii. ortovoltaj între 125-400 keV.e. -principalele particule iradiante utilizate în radioterapie sunt: a). 1 joule/kilogram=1 Gray -în raport cu nivelul de energie.6. particule grele: neutroni. izotop artificial radioactiv cu o energie de 1. -RI se clasifică în: • radiaţii electromagnetice: a). dezintegrarea atomilor radioactivi naturali sau artificiali în electroni şi fotoni. radiaţiile gamma emise de Co60. infecţia 4. Modalităţi tehnice de radioterapie 1. măsurată în keV sau MeV care determină puterea de pătrundere în profunzime -debitul radiaţiei scade invers proporţional cu pătratul distanţei faţă de sursă 37 . 4. capabile să producă ionizări în materia pe care o traversează -radioterapia se aplică în peste 50% din totalitatea cancerelor. betatroane şi ciclotroane. fotoni sau raze X: produse artificial de aparate Roentgen. neutroni. d). • radiaţii corpusculare: electroni. hemoragice -o intervenţie paleativă este justificată pentru a elimina durerea. e).

prin degradarea DNA de către radiaţii sau indirect. 2. care de obicei nu mai pot fi reparate şi induc moartea celulară -în general. iar etalarea dozei favorizează reoxigenarea celulelor hipoxice prin migrarea acestora în zonele bine oxigenate.5-5 cGy/min. care pot fi reparate. exprimată în zilele de la debutul până la sfârşitul radioterapiei. Hipoxia constituie un factor important de radiorezistenţă. radiaţiile de energie înaltă prezintă aceleaşi indicaţii ca şi cele de cobalt. ce pot tolera o mai mare acumulare a leziunilor datorită mecanismelor eficace de reparare. aparate de energie înaltă: cobaltotron cu radiaţii gama de energie înaltă. Doza totală exprimată în Gray (Gy): cantitatea de energie absorbită de mediul iradiant. alfa). (b). telecobaltoterapia permite iradierea majorităţii tumorilor solide. Etalarea joacă un rol esenţial în toleranţa imediată a radioterapiei: la doze egale.). Tehnici noi de radioterapie: -radioterapia stereotactică: volume tumorale mici pot fi tratate cu precizie de milimetri. Temperatura: O creştere a temperaturii inhibă fenomenul de reparare a leziunilor subletale şi creşte sensibilitatea celulelor anoxice. Iod 131 oral pentru tratamentul anumitor carcinoame tiroidiene 4. 4. moartea celulară nu apare imediat. Brahiterapia (curieterapia): -constă în utilizarea unor surse radioactive plasate fie în ţesutul ţintă (curieterapia interstiţială sau endocurieterapia). sfera ORL. care permit creşterea dozelor fără creşterea semnificativă a complicaţiilor tardive Efectele biologice ale radiaţiilor -efectele biologice sunt cu atât mai importante cu cât numărul de ionizări produse este mai mare -puterea de ionizare a radiaţiilor electromagnetice (fotoni. iar celulele aflate în faza S a ciclului celular sunt rezistente -există o relaţie de proporţionalitate directă între radiocurabilitate şi capacitatea de reparare a leziunilor potenţial letale -celulele cu capacitate crescută de reparare a leziunilor letale. Procentajul celulelor hipoxice în ansamblul tumoral variază între 1-50%. Oxigenul prezent în celule în momentul iradierii creşte efectul acesteia. (c). Calitatea radiaţiilor ionizante: Puterea de ionizare este mai mică pentru radiaţiile electromagnetice (fotoni. Asocierea hipertermiei localizate de 42-43ºC unei radioterapii concomitente externe sau interstiţiale este în curs de experimentare pentru tumorile superficiale. fenomen denumit moarte mitotica sau “moarte intârziată” -celula işi continuă existenţa aparent normal pâna în momentul mitozei. care reprezintă durata totală a radioterapiei. combinându-se cu radicalii liberi şi formând molecule hiperoxigenate. ceea ce duce la moarte celulară -unele celulele pot muri înaintea mitozei. gamma) este mai mică faţă de radiaţiile corpusculare (neutroni. 6. prezintă răspuns scăzut apoptotic la acţiunea radiaţiilor. cu producerea de leziuni letale DNA Factorii ce influenţeaza efectul biologic al radiaţiilor ionizante 1. cancer mamar dupa tratament conservator.-teleterapia utilizează: (a). Etalarea clasică a unui tratament radioterapic constă în administrarea unei doze totale de 40 Gy/4-5 săptamâni (5 şedinţe de câte 2 Gy/săptamâna). Gradul de oxigenare al ţesuturilor: Celulele în hipoxie sau anoxie sunt mai puţin radiosensibile. 38 .: administrarea intravenoasă de Stronţiu 89 pentru tratamentul metastazelor osoase din cancerele de prostată. care intereseaza ambele catene DNA. tumori bronşice sau esofagiene pentru care curieterapia completează tratamentele uzuale 3. Oxigenarea unei celule este invers proporţională cu distanţa ce o separa de capilarul său nutritiv. 5. vezica urinară. Etalarea. În radioterapia externă. aparate de radioterapie superficială ce furnizeaza raze X de energie joasă. hidroxil) -cele mai importante leziuni produse de radiaţii sunt rupturile simple. acceleratoare liniare: produc radiaţii X şi electroni de energii înalte. cu apariţia cromozomilor anormali. curieterapia nu este fracţionată şi furnizează o iradiere continuă -în funcţie de indicaţii se administrează doze de 45-70 Gy în 4-7 zile -brahiterapia se utilizează în tumori de dimensiuni mici: cutanate. denumite leziuni letale . particule alfa) -principala ţintă a radiaţiilor ionizante este DNA -leziunile pot fi produse direct. gamma) şi mai mare pentru cele corpusculare (neutroni. Ciclul celular: Radiosensibilitatea unei celule este maximă în faza G2 (premitotică). denumite leziuni subletale şi rupturile duble.) este utilizată în curieterapie. col uterin. sau în contact cu corpul (curieterapia de contact) şi în cavităţile existente (curieterapia intracavitară) -sursele utilizate sunt Cesiu 137 si Iridium 192 -spre deosebire de radioterapia externă. în sensul că cele mai sensibile la efectele radiaţiilor sunt celulele aflate în fazele G2 şi M. debitul dozei este ridicat (75-120 cGy/min. În tumori există o oxigenare neomogenă datorită anarhiei vasculare. 2. 3. în care datorită rupturilor DNA apar dificultăţi în repartizarea egală a cromatinei între celulele fiice. secundar inducerii apoptozei de către radiaţii -răspunsul tumoral la radiaţii este heterogen. Iradierea cu debit scăzut (0. Debitul dozei: Reprezintă doza administrată pe unitatea de timp şi este exprimată în cGy/min. în funcţie mai ales de volumul tumoral. Fracţionarea în mai multe sedinţe permite o reparare parţială a leziunilor subletale produse de fiecare expunere. în urma acţiunii radicalilor liberi reactivi rezultaţi prin radioliza apei (radicali oxigen. Aceasta antrenează o protecţie a celulelor sănătoase. ceea ce explică radiorezistenţa ţesuturilor hipoxice. b). Factorul timp: Orice iradiere se defineşte prin: a). colimate computerizat adaptate la volume-ţintă neregulate. iar pierderea răspunsului apoptotic se corelează cu progresia tumorală -cel mai important factor care influenţează efectele biologice ale radiaţiilor este oxigenul -un mediu bine oxigenat accentuează efectele iradierii. utilizate în special în tratamentul tumorilor cutanate. cu doze mari de radiaţii şi cu iradierea minimă a ţesuturilor vecine -radioterapia conformaţională: utilizează fascicule multiple. minimă în faza S (de replicare a DNA) şi intermediară în faza G1 (postmitotică). prost vascularizate -se presupune că oxigenul favorizează menţinerea unui status înalt reactiv al radicalilor liberi. Radioterapia cu izotopi (metabolică): -utilizarea radioizotopilor în radioterapie se bazează pe fixarea selectivă a acestora în ţesutul tumoral -dezintegrarea izotopilor este urmată de eliberarea de radiaţii -ex. reacţiile acute la radioterapie vor fi cu atât mai reduse cu cât etalarea este mai lungă. ci cu ocazia primei mitoze sau după un număr de diviziuni celulare.

fanere (alopecie) -efectele sunt în întregime reversibile la 2-3 săptămâni de la oprirea radioterapiei -medicaţia simptomatică este adesea eficace -toxicitatea generală se manifestă la începutul radioterapiei prin astenie. cancerele colului uterin). Efectele secundare ale radiaţiilor -deoarece efectul iradierii devine manifest în momentul diviziunii celulare. anorexie. ţesuturile cu activitate proliferativă intensă sunt considerate radiosensibile. col uterin. reacţiile acute sunt absente. radioterapia encefalului în leucemiile acute limfoblastice şi cancerele pulmonare microcelulare. orice infecţie sau traumatism poate declanşa o radionecroza tardivă. reducerea aportului nutritiv are ca rezultat scăderea capacităţii funcţionale şi a numărului total de celule parenchimatoase active -numeroase ţesuturi necesită proliferare celulară continuă pentru menţinerea funcţiilor şi demonstrează un efect prompt la acţiunea radiaţiilor. în care celulele stromale se divid şi care determină răspunsul ţesutului respectiv la radiaţii -din acest motiv. iar cele cu activitate mitotică redusă sau absentă. cu perturbări trofice. aplazie medulară. complicaţiile tardive: -survin la minim 4-6 luni pâna la 12-18 luni de la terminarea radioterapiei. (b). limfoame. Radioterapia curativă -urmareşte vindecarea pacientului prin eradicarea definitivă a tumorii maligne -poate fi: exclusivă. osteosarcoamele.e. specifice fiecărui organ sau ţesut şi care culminează cu variate grade de necroză. M. moartea celulelor parenchimatoase devine rapid manifestă -efectele acute depind de balanţa dintre celulele care mor şi cele care proliferează şi de obicei sunt tranzitorii.7. accentuându-se pe măsura trecerii timpului -susceptibilitatea ţesuturilor iradiate pentru leziuni tardive se explică prin insuficienţa progresivă a microvascularizaţiei asociată fenomenelor fiziologice de senescenţă. caracterul macroscopic al tumorii (tumorile vegetante sunt mai radiosensibile faţă de cele infiltrative).: creier-necroză. greţuri 2. inimă-pericardită. mielite radice. datorită înlocuirii rapide a celulelor distruse -în ţesuturile cu rată scazută de proliferare. eritem cutanat). Radioterapia şi chirurgia 39 .) -mecanismele patogenice ce stau la baza acestor modificări sunt alterările induse în stroma vasculo-conjunctivă. Radiocurabilitatea presupune aplicarea unor doze curative de radioterapie fără a determina leziuni importante ale ţesuturilor normale şi depinde de volumul tumoral (cu cât volumul este mai mare sunt necesare doze mai mari). Radiosensibilitatea si radiocurabilitatea: Radiosensibilitatea semnifică sensibilitatea nativă a celulelor la radioterapie (d. nefrite radice. volumul iradiat şi organul iradiat -se instalează ca urmare a reacţiilor subacute. dureri abdominale. retină-retinopatie. glanda salivara-xerostomie. neutropenie.. rect -radioterapia profilactică are scopul de a impiedica o recidiva locală sau apariţia metastazelor prin distrugerea focarelor microtumorale (d. Tumorile considerate clasic radiorezistente sunt: sarcoamele adultului. fistule. chiar la mulţi ani de la iradiere -multe din efectele radiaţiilor asupra ţesuturilor tumorale şi normale şi în special efectele la distanţă faţă de zona iradiată. d. tegumentele. hemostatică: în hematuriile sau metroragiile dificil de controlat. etc. cefalee. decompresivă:în metastaze cerebrale sau medulare. ţesuturile de reproducere şi majoritatea glandelor exocrine -indexul mitotic fiind crescut. ficat-hepatită.e. efectele radiaţiilor apar tardiv şi depind de leziunile induse în celulele care proliferarează şi de rezerva funcţională a ţesutului respectiv -şi în acest caz reacţiile acute sunt absente.e. vomă). etc. radiorezistente -ţesuturile cu activitate mitotică absentă (nervos si muscular) sunt considerate ca fiind rezistente la radiaţii -aceste ţesuturi prezintă însă o stroma conjunctivo-vasculară de susţinere. tesut hematopoetic (anemie. (d). (c). cristalin-cataractă. mucoasa gastrointestinală. radioterapia postoperatorie după exereza tumorii primitive şi/sau disecţie ganglionară pozitivă în cancerele mamare) 2. complicaţiile acute: -apar simultan cu radioterapia şi privesc în special ţesuturile cu rată de diviziune rapidă: mucoasa orofaringiană (mucită. -o categorie particulară de efecte sunt cele mutagene sau cancerigene şi radioterapia este implicată în geneza unor cancere secundare ce survin după ani de la iradiere (d. antalgică: în metastazele osoase. etc. tipul histologic. dar sechelele şi complicaţiile tardive se datorează leziunilor stromei conjunctivo-vasculare -modificările tisulare determinate de iradiere au un caracter progresiv. Locul radioterapiei în strategia terapeutică 1. limfoame) Indicaţiile generale ale radioterapiei 1.e. insuficienţe de organ (fibroze pulmonare. melanoamele. pot fi explicate prin eliberarea de citokine de tipul TNF-alfa -efectele secundare ale radiaţiilor se clasifică în acute (precoce) şi tardive: 1. ulceraţie. mucoasa digestivă (diaree. sunt mult mai grave şi depind de fracţionarea dozei. -datorită acestui fapt. dar apar sechele şi complicaţii tardive prin lezarea reţelei vasculare şi a ţesutului conjunctiv de susţinere -leziunile endoteliului vascular şi ale ţesutului conjunctiv duc la apariţia fibrozei cu dezvoltarea unei insuficienţe circulatorii locale progresive. citoreductivă şi de confort la pacienţii vârstnici (blocuri ganglionare compresive). citoreductivă. Radioterapia paleativă: -are ca scop ameliorarea ameliorarea unor simptome şi imbunătăţirea calităţii vieţii şi poate fi: (a). precum şi depleţia celulelor parenchimatoase şi înlocuirea lor cu ţesut conjunctiv -tratamentele complicaţiilor tardive postradice sunt puţin eficace -ex. leucemii acute. fibroză. complementară chirurgiei şi preventivă (profilactică) -radioterapia citoreductivă poate converti la operabilitate tumori iniţial fără indicaţie chirurgicală: cancere de sân. pancitopenie).O.

Scopul principal al tratamentelor cu agenţi chimioterapici este prevenirea multiplicării. radioterapia reduce volumul tumoral.-răspunsul la radioterapie este favorabil în periferia tumorii şi de obicei limitat în centrul tumorii. cu specificitate anti-tumorală cuplaţi cu nuclei radioactivi (particule alfa) C8 PRINCIPIILE CHIMIOTERAPIEI ÎN CANCER În neoplazii există două mari categorii de tratamente: • loco-regionale – chirurgia şi radioterapia. Radioterapia si chimioterapia -combinarea celor două metode în diferite secvenţe are scop scăderea riscului de recăderi locale.3. citostaticele exercită efecte toxice asupra tuturor celulelor cu o rată rapidă de multiplicare precum măduva osoasă. eradicarea micrometastazelor şi scăderea riscului de diseminări sistemice 3. ulterior pot însămânţa -în cazul tumorilor de dimensiuni mari. celule tumorale care pot fi dislocate în timpul intervenţiei chirurgicale şi care. antibioticele antitumorale şi citostatice diverse -unele citostatice din această categorie nu sunt în întregime fazo-nespecifice şi prezintă activitate mai crescută într-o fază sau alta a ciclului celular 1. CINETICA CELULARǍ ŞI SPECIFICITATEA DE CICLU A CITOSTATICELOR -obiectivul principal al tratamentelor citostatice este de a reduce la zero populaţia tumorală -citostaticele sunt mult mai eficace asupra tumorilor cu rată rapidă de creştere.1. radioterapia preoperatorie: -are ca scop reducerea numărului de celule tumorale viabile şi a extinderii anatomice pre-operatorii a tumorii -reduce riscul contaminării plăgii cu celule tumorale şi reduce teoretic riscul metastazării în timpul manipulării chirurgicale a tumorii prin sterilizarea celulelor tumorale aflate în periferia planurilor de rezecţie. hormonoterapia. tratamentele biologice cu modificatori biologici ai răspunsului imun şi terapia genică. convertindu-le la operabilitate b). dar care nu sunt dependente de o anumită fază a ciclului celular se numesc ciclodependente fazo-nespecifice -acest grup cuprinde majoritatea agenţilor alkilanţi.2. chirurgia este limitată de necesitatea de conservarea a ţesuturilor adiacente normale. unde există un număr mare de celule aflate în condiţii hipoxice -în contrast. eficace în ciclul celular. Citostatice fazo-specifice -citostaticele active împotriva celulelor într-o anumită fază a ciclului celular sunt numite fazo-specifice -acţiunea lor este redusă după o singură administrare. Citostatice ciclo-nespecifice -citostaticele ciclo-nespecifice par să fie mai eficace când celulele maligne sunt în ciclu sau în afara lui (Go) 40 . celule germinale sau celulele mucoaselor. • sistemice – chimioterapia. deoarece afectează numai celulele în fazele sensibile ale ciclului celular -o doză crescută nu distruge mai multe celule -cele mai cunoscute citostatice fazo-specifice fac parte din clasa antimetaboliţilor şi cele cu acţiune pe fusul de diviziune -pentru a distruge mai multe celule este necesară o expunere prelungită sau doze repetate de citostatic pentru a permite intrarea unui număr mai mare de celule în fazele sensibile ale ciclului celular 1.sau post-operator a). care sunt mult mai responsive la chimioterapie (CHT) -agenţii chimioterapici pot fi clasificaţi în funcţie de acţiunea asupra celulelor în ciclul celular. Radioterapia şi imunoterapia -utilizează Ac. distrugând un număr limitat de celule tumorale după o expunere de scurtă durată. în care pot rămâne relicvate tumorale microscopice -ţinând cont de limitele celor două metode este logică asocierea radio-chirurgicală în tratamentul local al tumorilor -radioterapia poate fi efectuată pre. 1. activitatea acestora fiind mai crescută în anumite faze ale ciclului -majoritatea citostaticelor nu aparţin exclusiv unei singure categorii 1. Citostatice cu acţiune ciclo-dependentă -citostaticele ciclo-dependente. invadării şi metastazării celulelor maligne. Deoarece multiplicarea celulară este o caracteristică a celulelor normale şi maligne. Majoritatea citostaticelor actuale îşi exercită efectele asupra multiplicării celulare şi a creşterii tumorale.radioterapia postoperatorie: -este indicată în cazul existentei bolii reziduale microscopice după intervenţia chirurgicală şi în cazul unui risc crescut de recăderi locale după intervenţia chirurgicală 2. inoperabile la debut.

determinând împiedicarea formării dublului helix şi replicarea DNA.4. 2. ceea ce duce la moartea celulei. (b).-în acest caz. (c).şi bicatenare în DNA.Antibiotice radiomimetice: Bleomicina este un antibiotic radiomimetic sintetizat din fungul Streptomyces verticullus. Topotecan.Retinoizii: acidul retinoic este unul din principalii compuşi endogeni care controlează proliferarea şi diferenţierea celulară. citostaticele din această grupă au o acţiune similară cu cea a radiaţiilor ionizante. : Etoposid. ceea ce duce la apariţia de rupturi mono. dar nu şi în celulele germinale. II. febra. sunt antibiotice citotoxice descoperite în speciile de fungi Streptomyces percetus.Antibiotice antineoplazice: I. : Cisplatin. Agenţi care interacţionează cu topoizomeraza (a). fie cu enzimele catalitice care conduc la sinteza DNA şi RNA -antimetaboliţii sunt mai activi în faza S a ciclului celular (fazo-specifici) şi mai puţin activi în faza Go -ca urmare. acest fapt se datorează exprimării de către celulele germinale a telomerazei. 41 . (b). stabilizând complexele DNA-topoizomeraza II.3. în cazuri grave poate apare fibroza pulmonară progresivă pâna la forma letală. obţinuţi din scoarţa arborelui ornamental Camptotheca acuminata. precum şi în promovarea angiogenezei şi progresiei.2.Derivaţi din epipodofilotoxine: sunt extracte naturale din Podophyllum peltatum (matragună). 2. : Irinotecan. Vinblastina. 2. Taxanii: Paclitaxel. inhibitorii de telomeraza acţionează selectiv asupra celulelor ţintă tumorale inducându-le senescenţa sau apoptoza. precursorii DNA si RNA. determinând o oxidare spontană cu formarea de radicali liberi de oxigen.5.: Ciclofosfamida. (e). (b). Melfalan. 2. Prin inducerea diferenţierii determină scăderea capacităţii de proliferare celulară. junghi toracic. Gemcitabina. inhibând angiogeneza prin inhibarea proliferării celulelor endoteliale. Oxaliplatin. determinând o alterare a functionalităţii fusului de diviziune cu perturbarea metafazei ce determină moartea celulară -se clasifică în: (a). Agenţi antimicrotubuli -sunt un grup de citostatice cu acţiune pe microtubulii fusului mitotic de diviziune. Fludarabin fosfat. : (a).Analogi ai Camptothecinului: sunt substanţe chimice de semisinteză derivaţi din alcaloizii campthotecin. se intercalează în DNA.6. Acţiunea lor se manifestă prin formarea de legături covalente cu topoizomeraza I. acţionează prin intercalarea DNA şi inhibarea activităţii topoizomerazei II. iar imagistic prin apariţia unor opacităţi liniare sau nodulare care pot conflua.Agenţi anti-angiogenezici: inhibă creşterea tumorală. ambele modalităţi fiind eficace independent de prezenţa sau nu a celulelor în ciclul de diviziune -citostaticele care fac parte din aceasta categorie sunt Mecloretamina (nitrogen mustar) şi Nitrozureele 2. Alcaloizi de Vinca. (c). Carboplatin. (d). au rol important în remodelarea ţesutului normal dar intervin şi în invazia celulelor neoplazice în ţesuturile adiacente prin dizolvarea matricei ţesutului sănătos. Docetaxel. GM-CSF) -determină sterilitate mai accentuată la sexul masculin şi sunt potenţial carcinogeni Ex. derivaţi din planta Vinca Rosea: Vincristina.1. (b). aceste citostatice sunt mai eficace în tumorile cu o rată înaltă de creştere -spre deosebire de agenţii alchilanţi. Epirubicina). Clorambucil.Anticorpi monoclonali: Herceptin (HER2/neu) utilizat la pacientele cu neoplasm mamar care supraexprimă HER2/neu. inhibând funcţiile acestuia Ex. date recente sugerează că imortalizarea celulelor somatice implică reactivarea telomerazei. Complexe de platină -sunt substanţe chimice cu proprietăţi citotoxice. Ex. (c). antimetaboliţii determină rar o mielosupresie severă prelungită şi nu cresc riscul de malignitate secundară Ex. inhibă topoizomeraza II. analogi ai purinelor: Azathioprina. Principalul efect advers este reprezentat de toxicitatea pulmonară care se manifestă prin tuse. antagonişti ai acidului folic: Methotrexat. Agenţi antitumorali diverşi (a). enzimă specializată în adiţia de secvenţe înalt repetitive la capetele cromozomilor. Antimetaboliţi -componenţii acestei clase sunt structural omologi cu metaboliţii implicaţi în sinteza DNA si RNA şi exercită efect citostatic interferând competitiv fie cu metaboliţii normali. Rituximab este utilizat în tratamentul LMNH cu celule B şi este direcţionat împotriva antigenului CD20 de pe suprafaţa celulelor B maligne sau normale. toxicitatea majoră este reprezentată de efectele cardiotoxice acute şi cronice dependente de doză şi mielosupresie. CLASIFICAREA CITOSTATICELOR -Citostaticele se clasifică pe baza mecanismelor de acţiune şi originii lor biochimice în: 2. 2.Inhibitori de telomeraze: capetele cromozomilor sau telomerele se scurtează cu fiecare diziviune celulară în toate celulele somatice şi posibil în unele celule stem.Antibiotice care interferă cu transcripţia: Antraciclinele (Doxorubicina. analogi pirimidinici: 5-Fluorouracil.Inhibitori ai metaloproteinazelor matricei (MMP): MMP sunt enzime capabile de a distruge matricea extracelulară şi membrana bazală. Ex. acţionând în toate fazele acestuia -agenţii alkilanţi determină o toxicitate preponderent hematogenă ce poate fi combatută cu ajutorul factorilor de creştere hematopoetici (G-CSF. acest complex blochează sinteza DNA şi ciclul celular este oprit în faza G1. Agenţi alkilanţi -sunt substanţe ce conţin grupe alkil care sunt capabile să formeze legături covalente cu DNA celular -agenţii alkilanţi sunt chimioterapice specifice de ciclul celular. care conţin în molecula lor un atom de platină -acţionează prin legarea de DNA.

GM-CSF) pentru profilaxia neutropeniilor severe şi a eritropoetinei pentru anemia postchimioterapie 5. esofagită. terapia fiind în această situaţie ineficientă -reducerea dozei şi a intervalului dintre ciclurile de chimioterapie reprezintă unele din principalele motive ale ineficienţei tratamentului la bolnavii oncologici 4. iar tratamentul trebuie continuat pentru eradicarea micrometastazelor. care nu mai au posibilitatea să se refacă în timp util după efectul citotoxic indus cu apariţia de anemie. deşi acest criteriu de selectare largeşte sfera reacţiilor adverse. pentru un interval minim de 4 săptămâni. b). creşterea cu mai puţin de 25% a leziunilor existente. iar granulocitele de 4-5 zile -primul efect care se observă în sângele periferic este scăderea numărului de leucocite. diaree. intervalul dintre cicluri trebuie să fie cât mai scurt posibil. -în cazul administrării la intervale prea scurte va apare o scădere a numărului de celule tumorale. toxicitate mucoasă (xerostomie. determinat de cumularea efectelor adverse la nivelul aceluiaşi organ/sistem şi permite ca intensitatea dozei utilizate să fie maximă. daca pot fi utilizate mai multe citostatice ale aceleaşi clase. instalarea sau agravarea unei insuficienţe cardiace. alungirea intervalului QT.3. Remisiunea parţială (RU): descreşterea dimensiunilor tumorale cu mai mult de 50% şi fără apariţia de noi leziuni. c).3. minimalizează riscul reacţiilor severe/letale. a factorilor de creştere (G-CSF. Remisiunea completă (RC): dispariţia completă a tuturor semnelor clinice.1. urmate de perioada de refacere care durează din ziua 21 până în ziua 28 -astfel. care apare începând cu ziua a-3-a. b). 3. acută -cardiotoxicitatea este un efect secundar important care apare mai ales după utilizarea antraciclinelor şi depinde de doza cumulativă. 2. Boală evolutivă (BE): creşterea cu peste 25% a leziunilor sau apariţia de noi leziuni neidentificate anterior. dar şi a numărului de celule normale. permite celulelor tumorale să recupereze pierderea celulară produsă de chimioterapie. citostaticele trebuie utilizate în doza maximă tolerată şi în combinaţia optimă. necroza cordajelor tendinoase şi a 42 . alterarea gustului) -antiemeticele antiserotoninergice(anti-H3) de tip Ondasetron si Granisetron controlează emeza în peste 75% din cazuri 5. imagistice şi biologice pentru un interval minim de 4 săptămâni. selectarea unui singur agent trebuie făcută pe baza toxicităţii. până la câteva zile de la administrare şi sunt în general reversibile 5. cu scăderea numărului de celule sangvine circulante -eritrocitele au o durată de viaţă de 120 zile. dar nu şi a celor tumorale. să prevină/întârzie apariţia unor noi linii celulare rezistente la tratament. c). este legată de utilizarea majorităţii claselor de citostatice şi afectează toate liniile hematopoetice -citostaticele au efect asupra populaţiei celulelor stem aflate în diviziune: diviziunea celulară este rapidă. astfel încât aceasta să nu se suprapună pe toxicitatea celorlalte citostatice utilizate în combinaţie. nu echivalează cu vindecarea. trebuie utilizate citostatice cu mecanisme diferite de acţiune pentru a obţine efecte aditive asupra tumorii şi pentru a preveni instalarea chimiorezistenţei. fiecare citostatic utilizat în combinaţie trebuie să aibă singur eficienţă maximă demonstrată asupra tipului respectiv de tumoră. faţă de cel care produce remisiune parţială. care prezintă aceeaşi eficienţă. PRINCIPII GENERALE ALE ASOCIERII CHIMIOTERAPICELOR -polichimioterapia trebuie să îndeplinească 3 obiective importante ce nu pot fi obţinute prin monochimioterapie: a). EVALUAREA RǍSPUNSULUI OBIECTIV LA CHIMIOTERAPIE -evaluarea rezultatelor la tratamentul chimioterapic se face în termenii răspunsului la tratament. tulburări de ritm şi conducere. cu dedublare în 15-24h -efectul se manifestă prin epuizarea populaţiei proliferative de celule stem. -alegerea unei scheme de CHT este condusă de următoarele principii: a). EFECTELE TOXICE ALE MEDICAŢIEI CITOSTATICE -toxicitatea citostatică poate fi acută şi cronică -manifestările acute sunt cele care se observă imediat după administrarea unui produs. 5. intervalele de administrare trebuie respectate. să acopere un număr mai mare de linii celulare chimiorezistente dintr-o populaţie tumorală heterogenă.2. de doza administrată de fiecare dată şi de prezenţa antecedentelor cardiovasculare (se poate precipita apariţia unei insuficienţe cardiace congestive) -manifestările cardiace determinate de antracicline sunt reprezentate de accese de tahicardie pe fondul cărora se suprapun extrasistole polimorfe. d). între cicluri trebuie lăsat un interval liber de 21-28 zile -scăderea trombocitelor poate apare între zilele 10-14 de la începutul tratamentului citostatic -scăderea numărului de eritrocite se observă după 6-8 săptămâni de la tratament -prognosticul aplaziilor medulare severe după CHT a fost ameliorat de utilizarea antibioticelor cu spectru larg în neutropeniile febrile. timpului de menţinere a remisiunii bolii(supravieţuirea fără semne de boală) şi timpului total de supravieţuire -cel mai rapid mod de apreciere a rezultatelor după CHT se face prin aprecierea răspunsului tumorii la tratament (în general după minimum 2 cicluri de CHT) -aceste răspunsuri pot fi: 1. în timp ce între zilele 14-18 se înregistrează valorile cele mai scăzute. Toxicitatea hematologică -este cea mai frecventă dintre toxicităţi. să determine un efect tumoricid maxim. de ritmul de administrare (săptămânal sau la interval de 3 săptămâni). trombocitele de 8-10 zile. Toxicitatea cardiacă -toxicitatea cardiacă este frecvent cronică şi mai rar. Toxicitatea digestivă -se manifestă prin: greaţă şi vărsături. hemoragii. constipaţie. cu o toxicitate minimă pentru gazdă. între doi agenţi este preferat cel care produce remisiune completă. Boală staţionară (BS): reducerea cu mai puţin de 50% a dimensiunilor tumorii. pentru a putea permite refacerea celulelor normale (d. 4. tulburări funcţionale -administrarea la intervale mai mari decât cel optim. măduva hematogenă). pentru fiecare citostatic din asociere. e).e.

Toxicitatea pulmonară -efectele acute pulmonare sunt posibile după MTX prin apariţia unor pneumopatii interstiţiale acute alergice.8. ascită. (e). descuamare) 5. rabdomiosarcomul.miocardului. indiferent de stadiu. Toxicitatea hepatică -constă în creşterea tranzitorie a enzimelor hepatice până la necroză celulară şi ciroză -dublarea valorilor serice ale LDH. icter 5. 6. CHT poate fi: 6. modificând fracţia de ejecţie a ventriculului stâng (<40% faţă de normal sau scădere cu mai mult de 15% faţă de nivelul preterapeutic) -Dexrazoxanul este folosit ca agent protector pentru cardiotoxicitatea indusă de antracicline. hepatomegalie. foliculite. modificări care duc în final la fibroză interstiţială extensivă 5. în funcţie de gradul afectării hepatice şi de beneficiul terapeutic -boala veno-ocluzivă poate surveni după doze înalte de CHT. în timp ce celelalte modalităţi terapeutice loco-regionale (chirurgia şi radioterapia) au un rol ocazional -principalele indicatii ale CHT iniţiale sunt: (a). (b).6.2. edem. Toxicitatea dermatologică -include: alopecie. -cea mai frecventă toxicitate pulmonară poate surveni dupa Bleomicin şi se caracterizează histologic prin apariţia de leziuni interstiţiale cu exudate fibroase. coriocarcinomul placentar. necroză locală. sarcomul Ewing.9.4.1.7. modificări în pigmentarea cutanată. vezicule. fotosensibilizare (eritem. dar trebuie urmărit a nu se depaşi doza cumulativă maximă de antracicline -Ciclofosfamida şi 5-fluorouracilul pot determina necroză cardiacă acută (foarte rară) când sunt utilizate în doze crescute 5. medicaţia uroprotectoare este Mesna (Uromitexan) 5. Toxicitatea renală -în general majoritatea citostaticelor ce determină leziuni toxice renale provoacă şi injurii la nivelul tubilor renali -citostaticul cu risc de nefrotoxicitate este Cisplatinul(CDDP) care determină leziuni atât la nivelul tubilor proximali cât şi distali -metodele de reducere a toxicităţii la CDDP includ o hidratare energică cu ser fiziologic (2-3l în 8-12h) -Ciclofosfamida şi Ifosfamida sunt asociate cu apariţia cistitei hemoragice la circa 10% din pacienţi după terapia cu doze uzuale. Chimioterapia adjuvantă 43 . Chimioterapia iniţială (de inducţie) -este tratamentul principal al tumorilor chimiosensibile. FAL şi transaminaze impune reducerea dozelor cu 50% -nu există tratament specific în cazul tulburărilor hepatice consecutive chimioterapiei. ROLUL CHIMIOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL MULTIMODAL -după locul pe care îl ocupă în secvenţa terapeutică.5. Toxicitatea neurologică -neurotoxicitatea este observată după administrarea de MTX simultan cu radioterapia şi constă în atrofie corticală cu dilataţie ventriculară şi apariţie tardivă de calcificări în substanţa albă -toxicitatea neurologică poate surveni după administrarea alcaloizilor de Vinca şi pot apare manifestări de tipul polinevritei şi sindroamelor pseudoocluzive -administrarea intratecală de MTX poate determina apariţia arahnoiditei -administrarea de 5-FU în doze mari poate duce la apariţia de sindrom cerebelos 6. mielomul multiplu. Toxicitatea germinală -unele citostatice determină alterarea funcţiilor de reproducere mai ales la bărbaţi -alchilanţii sunt cel mai frecvent implicaţi în azospermie şi amenoree secundară -la femei amenoreea survine la 3-4 luni de la administrarea tratamentului -Mecloretamina determină sterilitate la pacienţii trataţi pentru boala Hodgkin cu protocolul MOPP -recuperarea este variabilă şi depinde de vârsta la care fost instituit tratamentul citostatic -la femeia tânară reversibilitatea apare în peste 50% din cazuri -la bărbaţi sterilitatea poate atinge 100% 5. (d). limfoamele maligne Hodgkin şi non-Hodgkin. (c). patologic se caracterizează prin obliterare netrombotică a venelor intrahepatice. iar tabloul clinic include dureri abdominale în etajul superior. (f). se recomandă reducerea dozei agentului citotoxic implicat în generarea acestora. unele cancere ale copilului: neuroblastomul. cancerele testiculare non-seminomatoase. cancerele pulmonare cu celulă mică. proliferare atipică de celule epiteliale alveolare şi metaplazie epidermoidă a bronhiilor terminale. reacţii alergice.

3. 3. celulele rezistente la agenţii alchilanţi sau antifolaţi. scăderea influxului. capacităţii de a induce apoptoza -afectarea etapelor apoptozei poate oferi celulelor tumorale rezistenţă la tratamentul citostatic -inactivarea genei supresoare p53 care joacă un rol major în inducerea apoptozei prezintă o mare importanţă -studiile sugerează că p53 deficientă sau anormală se asociază cu rezistenţă tumorală la tratamentele citotoxice -atunci când celulele tumorale lezate de citostatice nu sufera apoptoza şi continuă să se dividă. de novo sau dobândită -se datorează activării unui sistem de excreţie membranarţ legat de proteina p-170 -celulele rezistente la citostatice prezintă nivele crescute de p-170 -P-170 este codificată de o familie de gene numite mdr (Multidrug Resistance): MDR1. cu mecanisme alternative de citotoxicitate -d. rinichi. sisteme de transport şi proteine ţintă similare. permite o diminuare locală a volumului tumoral şi facilitează aplicarea tratamentelor loco-regionale (reconvertirea chirurgicală). în ciuda defectelor genetice severe. (c). va creşte frecvenţa mutaţiilor genice ce vor conduce la progresie tumorală accelerată -în momentul în care apoptoza este blocată nici un citostatic sau asociaţii citostatice în orice doză nu pot determina eradicarea completă a celulelor maligne 44 . Alterarea expresiei genice: (a). epipodofilotoxinele) stabilizează complexele DNA-topoizomeraza. 7. 4. rămân rezistente la alte clase. de novo -expresia genei MDR1 reprezintă unul din cele mai importante mecanisme ale rezistenţei dobândite la citostatice -citostaticele în relaţie cu rezistenţa mediată de MDR1 includ: antraciclinele.e.-presupune administrarea citostaticelor după ce tumora primară a fost tratată radical printr-o altă modalitate terapeutică (chirurgia şi/sau radioterapia) -deoarece răspunsul local a fost obţinut printr-o altă modalitate terapeutică.. mutaţii. preoperatorie) -precede tratamentul loco-regional şi este recomandată tumorilor local-avansate unde tratamentele locale sunt dificile iar riscul metastatic este important datorită volumului tumoral crescut -avantajele CHT primare sunt: (a). pleura. (b). (c). recombinarea şi transcripţia DNA -catalizează apariţia tranzitorie de rupturi DNA şi stimulează apoi refacerea lanţurilor DNA -citostaticele specifice(antraciclinele. la clase multiple. alterarea mecanismelor intracelulare de transport. Creşterea relativă a sensibilităţii ţesuturilor normale (toxicitate) -în general. scopul principal al CHT adjuvante îl reprezintă supravieţuirea fără boală şi este indicată în programul terapeutic al cancerelor cu risc crescut de metastazare 6. peritoneu). presupuse ca deja existente la momentul diagnosticului. Alterarea cantitativă sau calitativă a proteinelor ţintă. Scăderea acumulării intracelulare a citostaticului prin: (a). deleţii DNA. ficat. iar lipsa de răspuns la tratament al aceastor tumori este o formă de rezistenţă intrinsecă. 7. Scăderea activării citostaticului sau a metaboliţilor activi.3. amplificări. suprarenală. 8. progresia tumorală şi instabilitatea genetică conduce la instalarea fenotipului MDR. creşterea efluxului.2. (b). împiedicând refacerea lanţurilor DNA cu apariţia rupturilor letale -rezistenţa este indusă de modificări calitative şi cantitative(descreşterea nivelelor) ale enzimei 7. pericard. alterarea transcripţiei. acţiunea asupra micrometastazelor. (b). Mecanisme legate de topoizomeraza II -topoizomeraza este o enzimă esenţială pentru replicarea. Chimioterapie primară ( neoadjuvantă. Rezistenţa multidrog/pleiotropică mediată de MDR-1 -este o rezistenţă încrucişată. 6. translaţiei. reducerea riscului de diseminare la distanţă a tumorii. aparent fără similarităţi structurale/funcţionale şi la care pacienţii nu au fost expuşi în cursul tratamentului -studiile arată ca în acest caz citostaticele folosesc căi metabolice comune. creier şi are rol în eliminarea toxinelor exogene sau metaboliţii endogeni din interiorul celulei -în celulele maligne P-170 creşte efluxul citostaticelor din celula tumorală -expresia cea mai mare a P-170 apare în tumorile ţesuturilor care exprimă în mod normal această proteină. 7. 5. Creşterea reparării leziunilor induse de citostatic la nivelul DNA.1. MDR2/MDR3 -P-170 este normal exprimată de celulele mucoasei colonului şi intestinului subţire. chiar în absenţa unui tratament citostatic -expresia crescută a P-170 apare în recidive tumorale şi recăderi şi în general se asociază cu un prognostic prost şi un răspuns deficitar la tratament 7. Rezistenţa la apoptoză -citotoxicitatea se datorează în parte. celulele rezistente îşi menţin sensibilitatea la citostatice din clase diferite. cum sunt antraciclinele -excepţia o constituie apariţia rezistenţei încrucişate. epipodofilotoxinele şi agenţii antimicrotubuli -gena MDR poate fi activată şi prin carcinogeneză. 2. Creşterea inactivării citostaticului sau a metaboliţilor activi. MECANISMELE CHIMIOREZISTENŢEI 1. membranei celulare. proteinelor. Bariere farmacologice şi anatomice (sanctuării tumorale: LCR.

induc un răspuns terapeutic superior şi nu necesită tratament suplimentar cu cortizon b). muşchi. Inhibitori ai suprarenalei şi aromatazei: -androgenii circulanţi secretaţi de suprarenală sunt convertiţi în estrogeni sub acţiunea aromatazei -aromataza se gaseşte în suprarenale. în cazurile avansate loco-regional sau cu metastaze. diaree. prin proces de degradare accelerată a receptorilor) -după administrarea continuă. Hormonoterapia competitivă -se realizează cu compuşi care au o afinitate crescută pentru receptorii hormonali şi se substituie hormonilor respectivi -hormonoterapia competitivă determină inhibiţia hormonilor tropi hipofizari corespunzători a).HORMONOTERAPIA ANTINEOPLAZICǍ -reprezintă tratamentul tumorilor hormonodependente prin suprimarea surselor de hormoni sau prin blocarea acţiunii lor la nivel celular -terapia hormonală a cancerelor reprezintă un mijloc important şi eficace pentru acele tumori ce provin din ţesuturi a căror creştere este controlată de hormoni (hormonodependente) precum: cancerele mamare. ţesut adipos. ovare. trombocitopenie. b). glucocorticoizii. cu RE+ -efectele secundare sunt reduse şi constau în bufeuri. Antiandrogenii: -se clasifică în steroidieni şi nesteroidieni -sunt utilizaţi în tratamentul cancerului de prostată metastazat -efectele secundare sunt minime: ginecomastie. toxicitate hepatică reversibilă 2.1. Antiestrogenii: -inhibă proliferarea celulară prin blocarea creşterii tumorale mediată de receptorii estrogenici şi blocarea creşterii tumorale mediată prin factorii de creştere tumorali (efect antiangiogenetic şi apoptozic) -medicamentul cel mai utilizat este Tamoxifenul -antiestrogenii cresc intervalul liber de boală şi supravieţuirea generală când sunt administraţi ca tratament adjuvant la pacientele cu cancer mamar în postmenopauză. Androgenii: -au indicaţii oncologice restrânse (cancer mamar. estrogenii şi progesteronul -terapiile hormonale pot fi supresive chirurgical (ablative. Inhibitori ai funcţiei hipofizare şi gonadice (analogi LH-RH. rezultatele cele mai bune obţinându-se în cancerele avansate loco-regional şi în cele cu metastaze osoase. de endometru). trombembolii d). medicamentos sau radioterapie a). AVC. testicul) prin tratament chirurgical. în particular Megestrol acetatul au demonstrat o activitate importantă în tratamentul cancerelor mamare (linia a-II-a şi a-III-a de tratament după ce în prealabil s-a administrat Tamoxifen sau Aminoglutetimid şi nu mai apare un răspuns favorabil). reprezentând o medicaţie de rezervă în cazul eşuarii altor scheme de tratament -efectele secundare constau în virilizare. hipercalcemie. Estrogenii: -au fost utilizaţi în tratamentul cancerelor mamare metastazate la femeile în postmenopauză şi în cancerele de prostată metastazate -utilizarea lor este restrânsa datorită efectelor secundare cardiovasculare (flebite.2. Hormonoterapia aditivă -utilizează hormonii sexuali şi derivaţii lor de sinteză sau compuşi nesteroidieni cu efect de antagonizare competitivă sau privativă 2. insuficienţa cardiacă) c). Terapia hormonală privativă (inhibitivă) a). în primele două săptămâni de tratament are loc o creştere a secreţiei hipofizare de gonadotrofine cu stimularea producţiei gonadice de hormoni sexuali. metroragii. 2. hormonoprivative) precum castrarea (ovariectomie. glandă mamară -anti-aromatazele determină o suprarenalectomie chimică şi în acelaşi timp blocarea aromatizarii periferice a estrogenilor -inhibitorii nesteroidieni de generaţie I (Aminoglutetimid) sunt utilizaţi ca tratament hormonal de linia a-II-a sau a-III-a în cancerele mamare metastazate. prostatice. pleuro-pulmonare. greaţă. edeme -administrarea de peste 5 ani a Tamoxifenului a fost incriminată în apariţia adenocarcinoamelor endometriale e). tumori neuroendocrine şi tiroidiene -celula normală dar şi unele celule neoplazice exprimă receptori hormonali -cei mai cunoscuţi sunt receptorii care leagă androgenii. în special cu metastaze osoase şi trebuie administraţi în asociere cu cortizon -inhibitorii de generaţie II (Formestan) şi III (Anastrazol). endometriale şi unele rezultate în cancerele ovariene şi prostatice -progestativele determină o creştere a apetitului şi câştig ponderal motiv pentru care sunt utilizate şi în terapia simptomatică b). Progestativele: -modul de acţiune include o acţiune directă asupra axului hipotalamo-hipofizar cu inhibarea prohormonilor gonadotropi hipofizari şi o acţiune directă de inhibare a proliferării celulare -progestativele. Gn-RH): -analogii hormonilor de eliberare ai gonadotrofinelor (GnRH) determină castrare chimică -expunerea continuă la GnRH duce la diminuarea pâna la dispariţia secreţiei de gonadotrofine (fenomen de “down regulation”. orhiectomia – este utilizată în cancerul de prostată. endometriale. Hormonoterapia ablativă -constă în suprimarea sursei principale de secreţie hormonală (ovar. ovariectomia – este utilizată în cancerul mamar. orhiectomie) sau aditive -chirurgia ca metodă hormonosupresivă este eficace în cancerele mamare (ovariectomie) şi prostatice (orhiectomie) -alte proceduri chirurgicale hormonosupresive precum hipofizectomia şi adrenalectomia sunt proceduri abandonate astăzi şi înlocuite cu tratamente medicamentoase la fel de eficace -răspunsurile la terapia hormonală determină diminuarea simptomelor (paleaţie) şi nu tind să modifice sau să vindece boala -aceste răspunsuri sunt limitate în timp şi ameliorează numai calitatea vieţii 1. vărsături în primele două săptămâni de la administrare. hepatotoxicitate. urmată de scăderea pâna la dispariţie a secreţiei hipofizare cu stoparea secreţiei endocrine gonadice -indicaţiile analogilor Gn-RH sunt cancerele de prostată avansate şi cancerele mamare avansate la femeile în premenopauză 45 .

Trastuzumab: -este un anticorp monoclonal direcţionat împotriva domeniului extracelular a receptorului Her 2/neu (receptorul EGF) şi este activ fie singur.4. mialgiile (sindrom pseudogripal) 1. inhibă angiogeneza. Terapia celulară 2.2. toxine sau citostatice. emeză. Citokinele 1. oligurie.TERAPIILE BIOLOGICE ÎN CANCER -cuprind tratamentele antitumorale ce utilizează acţiunea mecanismelor naturale de apărare a organismului împotriva tumorii şi/sau substanţe implicate în diferenţierea. gama-IFN -cele mai mari efecte anti-tumorale sunt obţinute cu doze mari de IL-2. iar indicaţiile clinice sunt: carcinoamele renale metastatice. melanomul malign metastatic -toxicitatea majoră a IL-2 se manifestă prin febră. facilitează proliferarea şi secreţia imunoglobulinelor de către limfocitele B şi induce secreţia altor citokine: IL-1. fie asociat cu chimioterapia în cancerul mamar metastatic -receptorul Her 2/neu este exprimat în 20-30% din cancerele mamare. cu descreşterea nivelului seric de imunoglobuline 3. cu toxicitate sistemică minimă -AcMo sunt produşi prin tehnica hibridoamelor: fuziune între un limfocit stimulat antigenic şi o celulă de mielom multiplu care fabrică continuu imunoglobuline 3. Limfocitele infiltrative tumoral (TIL) -sunt limfocite T recoltate direct din ţesutul tumoral după incubarea celulelor tumorale cu IL-2 -aceste limfocite manifestă o rată crescută de activitate anti-tumorală. IL-6. cu efecte de stimulare a creşterii tumorale şi a potenţialului metastatic 4. imunomodulatorii (creşte expresia antigenelor majore de histocompatibilitate şi a antigenelor tumorale asociate). alfa-TNF. care se cuplează cu receptorul specific pentru IL-2 de pe suprafaţa limfocitelor T şi menţine şi activează proliferarea limfocitelor T -creşte activitatea limfocitelor T “killer” cu apariţia subpopulaţiei LAK (limfokine activated killer cells). Anticorpii monoclonali -anticorpii care cuplează antigenele celulare de suprafaţa pot determina distrugerea celulelor tumorale prin activarea complementului sau a citotoxicităţii mediate de anticorpi -anticorpii pot fi utilizaţi ca vectori pentru radioizotopi. stimulează apoptoza -IFN-alfa este indicat în tratamentul leucemiei cu celule “păroase”.1. hipotensiune. Limfocite killer activate de limfokine (LAK) -sunt limfocite din sângele periferic. Eritropoetina (EPO) -stimulează proliferarea. colectate de la pacienţi după câteva zile de la debutul terapiei cu IL-2. proliferarea şi activitatea celulelor imune 1. carcinom renal -efectele secundare sunt: febra. Interferonul (IFN) alfa -IFN are efecte antiproliferative. în special în melanomul malign 3.1. Interleukina 2 (IL-2) -este o citokina produsă de limfocitele T activate. Rituximab: -este un anticorp anti-CD20 utilizat în tratamentul LMNH de joasă malignitate -induce depleţia limfocitelor B.3. efecte cardio-vasculare 1. melanom malign. Factorii de stimulare ai coloniilor de granulocite (G-CSF) şi factorii de stimulare ai coloniilor de granulocite şi macrofage (GMCSF) -G-CSF este un factor cu activitate proliferativă pentru precursorii medulari ai liniei neutrofile -G-CSF sunt utilizaţi pentru a combate efectele neutropeniei secundare chimioterapiei şi diminuării riscului de infecţii secundare -GM-CSF stimulează funcţia neutrofilelor şi macrofagelor -cea mai importantă utilizare a factorilor de creştere hematopoetici este în accelerarea refacerii hematologice după transplantul de măduva alogenică sau autologă sau după reinfuzia autologă de celule stem periferice 2. Vaccinurile tumorale 46 .CD20+ la 70-80% din pacienţi. limfocitele care dezvoltă un nivel înalt de citotoxicitate nespecifică sunt readministrate pacienţilor în asociaţie cu IL-2 2. diferenţierea şi recrutarea precursorilor eritroizi -indicaţia sa principală este în anemiile postchimioterapie unde determină scăderea necesarului de transfuzii de masă eritrocitara 1. în perioada de limfocitoză -după incubare “in vitro” în prezenta IL-2.2.1.

-iniţial. • Transferul unor gene supresoare de tumori sau inactivarea oncogenelor prin mecanisme antisens. • Anularea expresiei genelor prin intermediul ribozimelor. vaccinare cu antigene tumorale sau utilizarea unor molecule costimulatoare. 47 . HTLV-1 în leucemia cu celule T a adultului) este posibil ca un vaccin derivat din virusurile inactivate sau ar putea preveni debutul bolii maligne -o altă idee este construirea de virusuri recombinate ce exprimă antigenele asociate tumorale. vaccinurile tumorale au utilizat extracte tumorale mixate cu un agent adjuvant. • Metode de terapie imunogenică reprezentate de transferul unor gene pentru citokine. astfel încât celulele infectate să exprime antigenul ţintă în asociaţie cu antigenele MHC ale gazdei şi proteinele virale imunogenice -vaccinuri tumorale sunt în curs de testare în melanomul malign metastatic şi cancerul renal metastatic TERAPIA GENICA ÎN CANCER -modalităţile tehnice utilizate în terapia genică a cancerului sunt: • Activarea selectivă a pro-drogurilor prin inserarea în celulele tumorale a unor gene sensibile la aceste medicamente. numite şi “gene suicidare”. în speranţa ca unele antigene asociate tumorii vor determina răspuns imun eficace -pentru acele cancere ce sunt iniţiate sau promovate de virusuri (HVB implicat în etiologia hepatocarcinomului.