CONTROL FINANCIAR ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ Tema nr. 1. Definirea, clasificarea,sfera de acţiune, obiectivele şi functiile controlului financiar. 1.

Definirea controlului financiar Controlul financiar se defineste ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati econmice reprezentate in documente financiare si contabile , prin raportarea acestor reprezentari la prevederile legale prin care au fost definite. Controlul financiar reprezinta mai mult decat o actiune de verificare si se exercita in scopul remedierii unor abateri de la anumite prevederi legale. 2. Clasificarea controlului financiar Exista mai multe criterii de clasificare a controlului financiar, printre care mentionam : a) dupa momentul efectuarii b) sfera de actiune c) structurile care le exercita d) alte criterii a) După momentul efectuarii, controlul dinanciar îmbracă 3 forme : 1. control financiar preventiv 2. control financiar operativ-curent 3. control financiar ulterior 1. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV –prezinta unele trasaturi caracteristice: -se exercita inainte de efectuarea operatiunii sau activitatii economice -are drept scop identificarea si eliminarea operatiunilor care ar putea perturba activitatea unitatii economice -contribuie la realizarea unui management eficient al activitatii desfasurat de unitate -se organizeaza in cadrul compartimentului financiar contabil al unitatii economice Functie de personalul desemnat sa-l efectueze, distingem : Control financiar preventiv exercitat de structuri proprii de control ale unitatii Control financiar preventiv exercitat de structuri specializate de control apartinand statului Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este de a opri inainte de efectuare toate documentele privind operatiuni care nu sunt legale ,reale , oportune, economicoase si eficiente , in faza de angajare si de plata respectiv incasare dupa caz ; La nivelul societatii comerciale-pot fi supuse controlului financiar preventiv urmatoarele operatiuni : -incheierea contractelor sau comenzilor interne de aprovizionare sau celor ce au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii -efectuarea de plati in lei si/sau valuta pentru produsele aprovizionate , lucrarile executate sau serviciile prestate -efectuarea de plati privind salariile si alte drepturi de personal -trecerea pe seama cheltuielilor a pierderilor sau daunelor aduse gestiunii unitatii care nu au fost produse cu vinovatie.

1

La nivelul instituţiilor publice, ministere şi alte instituţii centrale, asimilate acestora conduse de către de ordonatori de credite, principalele operaţiuni pentru care se stabilesc obiective de control financiar preventiv sunt:  Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;  Ordonanţarea cheltuielilor;  Angajamentele din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată către terţi;  Concesionarea, închirierea, transferul, vanzarea şi schimbul bunurilor ce formează patrimoniul instituţiilor publice;  Alte operaţiuni stabilite de ordonatorul de credite ca şi conducător de instituţie publică. Controlul financiar preventiv se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi/sau de către o persoană împuternicită printr-o decizie a conducătorului entităţii economice. 2. Controlul financiar operativ curent reprezintă activitatea de determinare a stării unor operaţiuni economice reprezentate în documente financiare şi contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora în momentul efectuării sau pe măsura derulării activităţii. Trăsături caracteristice: - se exercită concomitent cu realizarea activităţilor şi operaţiilor economice controlate; - se exercită pe toată durata desfăşurării activităţii economice; - se realizează de către personal calificat încadrat într-o structură distinctă în directa subordonare a conducătorului entităţii economice. Obiectivele controlului financiar operativ curent: Acestea constau în verificarea modului de respectare a prevederilor legale în legătură cu:  existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel;  utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti;  efectuarea recepţiilor şi inventarierea bunurilor patrimoniale;  modul de conducere al evidenţelor contabile;  stabilirea realităţii datelor înscrise în situatiile finnciare anuale. Controlul operativ curent se realizează prin operaţiuni inopinate sau acţiuni financiare stabilite prin programele de activitate şi control ale entităţii economice şi se desfăşoară în principalele locaţii în care au loc procesele economice: • secţii de producţie; • unităţi de desfacere; • localuri; • pieţe publice; • depozite etc. 3. Controlul financiar ulterior Reprezintă activitatea de determinare a stării unor operaţiuni economice efectuate reprezentate în documnte financiar- contabile prin raportare la prevederile şi normele legale prin care au fost definite. Trăsături caracteristice:  Se exercită după efectuarea activităţilor şi/sau proceselor economice supuse acţiunilor de verificare; 2

Control financiar organizat si exercitat de catre structurile proprii apartinand entitatilor economice denumit in continuare control financiar propriu. Rezultatele constau în cele mai multe cazuri în remedierea unor abateri de la prevederile şi normele legale de reglementare a activităţii economice supuse controlului. realitatea şi necesitatea cheltuielilor efectuate în numerar sau prin alte mijloace de plată în lei sau în devize. B.07. 2.2003 este prevăzută activitatea de control financiar al statului. Obiectivele controlului financiar ulterior a) La nivelul instituţiilor publice  Modul de administrare şi utilizare a fondurilor acordate de le buget.  Se organizează şi se exercită atât de structuri din cadrul entităţii ecnomice cât şi prin structuri specializate ale statului. II. Legalitatea. Legea Finantelor Publice nr.  Îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de diferitele structuri. III. Clasificarea controlului dupa structurile care il exercita A. institutiilor publice si asupra capitalului social al statului in societatile comerciale”. Controlul financiar al statului.1996 prevede ca: “activitatea privind finantele publice … cuprinde controlul asupra modului de folosire a mijloacelor materiale si banesti apartinand regiilor autonome. Încadrarea şi salarizarea personalului de conducere şi execuţie. b) La nivelul societăţilor comerciale Obietivul principal al controlului financiar ulterior constă în stabilirea modului de gestionare a mijloacelor materiale şi băneşti din patrimoniul fiecăreia dintre acestea în legătură cu:  Integritatea mijloacelor materiale şi băneşti deţinute cu orice titlu. Aprovizionarea.07. Chiar in legea fundamentala care este Constitutia Romaniei adoptata in 1991 modificata si aprobata prin Referendum National confirmat prin Legea 429/2003 Monitorul Oficial 787 din 31.1996 Monitorul Oficial 152/17. exercitata de catre structurile specializate ale statului organizate in acest scop pe baza de prevederi legale proprii.72/12.  Respectarea prevederilor şi normelor legale privind: I. Control financiar organizat si exercitat de institutiile specializate ale statului denumit control financiar al statului. transportul şi recepţia mijloacelor materiale. expediţia.10. Tema nr. A.  Modul de utilizare a mijloacelor şi resurselor proprii ale instituţiilor publice. Se defineste ca reprezentand activitatea de verificare financiara. Controlul financiar al statului in functie de locul de exercitare este organizat in structuri distincte: 3 .

a) in sfera de activitatea a legislativului. controlul financiar este organizat si exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei. institutie suprema de control financiar ulterior extern. . • In cadrul Autoritatii Nationale de Control. avand ca obiect verificarea modului de formare. Functie de natura unitatii economice in cadrul careia se organizeaza si se exercita.2004). controlul financiar se mai exercita si prin structurile A. Realizarea de catre Ministerul Finantelor Publice a acestei functii se face prin structurile sale specializate care exercita : .F. Controlul financiar propriu. Conform acestui act normativ. precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa”. La nivelul judetelor tarii functioneaza camere de conturi judetene. Curtea de Conturi a Romaniei functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si are atributii stabilite prin legea proprie de organizare si functionare.2003 Monitorul Oficial nr. 2 din 05.01.G. depistarii si solutionarii efectelor unor abateri de la prevederile si normele legale. B.controlul financiar ulterior privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice si a modului de conducere a activitatii financiare de catre agentii economici. Necesitatea instituirii de catre unitatile economice a propriului sistem de control financiar rezulta din obligatia: a) cunoasterii de catre conducatorii unitatilor economice in orice moment si in detaliu a starii gestiunii proprii. 1574/18. Ministerul Finantelor Publice: “ indeplineste functia de autoritate de stat prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate.(H.control specific exercitat de Garda Nationala de Mediu si Inspectoratul de Stat in Constructii. activitatea de control se exercita pe baza prevederilor legale proprii (H. . . 745/2003 Monitorul Oficial 496/2003) prin urmatoarele forme specifice: .N.controlul financiar preventiv delegat in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice. controlul financiar e exercitat de catre structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice si ale Autoritatii Nationale de Control. In cadrul Ministerului Finantelor Publice. b) in sfera de activitate a executivului.control financiar exercitat de Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor.control financiar intern prin structuri interne. b) recuperarii prejudiciilor si stabilirii raspunderilor pentru situatii care au afectat integritatea sau corecta administrare a gestiunii.control financiar extern prin intermediul structurilor de specialitate. . institutie publica cu personalitate juridica in subordinea directa a Ministerului Finantelor Publice.12. controlul financiar se exercita in baza prevederilor legale proprii de organizare si functionare prin structuri specializate.A. .G.inspectii fiscale privind respectarea legalitatii atat la nivelul aparatului propriu cat si la nivelul celorlalte institutii publice. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Se defineste ca o forma a controlului financiar care se organizeaza si se exercita in cadrul unitatilor economice in scopul prevenirii.control economic exercitat de catre Corpul de Control al Guvernului.. Autoritatea Naţională de Control organizata in cadrul acestor institutii se realizeaza sub doua forme: . controlul financiar propriu poate avea urmatoarele doua forme: 4 . Separat de structurile proprii ale Ministerului Finantelor Publice.

cu miscare lenta.2. . . B. greu vandabile sau deteriorate. Controlul financiar preventiv al agentilor economici reprezinta o forma a controlului financiar propriu care se efectueaza in scopul evitarii nerespectarii prevederilor legale in vigoare ce ar genera efecte cu character perturbator asupra activitatii economice desfasurate de catre entitatea economica. . etc.1.verificarea modului de respectare a normelor privind volumul si structura stocurilor aprovizionate care sa corespunda nivelului productiei programate. Aceasta forma a controlului financiar preventiv se exercita in special asupra operatiunilor care reflecta drepturile si obligatiile patrimoniale aflate in faze de incasare si respectiv de angajare sau de plata.verificarea existentei faptice a valorilor materiale si banesti.1. B. Control financiar propriu organizat si exercitat in cadrul entitatilor economice denumit control financiar al agentilor economici. cat si pe cele de natura tehnica si tehnologica ce au legatura cu rezultatul economic final obtinut de agentul economic. Obiectivul principal al controlului financiar de gestiune consta in stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiune supuse verificarii.operatiuni privind acordarea fondurilor de la buget si alte operatiuni similare cu caracter financiar. Control financiar de gestiume. daunelor produse de calamitati si a altor daune aduse unitatii ce nu au fost produse cu vinovatie. . . Control financiar propriu organizat si exercitat in cadrul institutiilor publice. . legalitatii.2.1.1. eficacitatii si eficientei anumitor categorii de operatiuni mai importante fiind: . B.2. Realizarea practica a obiectivului principal se efectueaza prin: . comert. .1.stabilirea exactitatii soldurilor scriptice. realitatii. investitii.1. .verificarea modului de gestionare a formularelor tipizate cu regim special.contabila.B.1.operatiuni din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale ale entitatii economice fata de terti. Controlul financiar de gestiune reprezinta o forma a controlului financiar propriu care se efectueaza in vederea stabilirii modului de respectare a prevederilor legale cat si a normelor interne cu privire la gestionarea de catre entitatea economica a mijloacelor materiale si banesti. Principalele obiective ale controlului financiar preventiv se stabilesc in functie despecificul activitatii fiecarui agent economic si constau in determinarea.verificarea modului de respectare a legalitatii si realitatii inregistrarii operatiunilor consemnate in documentele primare s contabile. oportunitatii. .verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale de catre acestia. B. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din ansamblul activitatilor si documentelor utilizate de entitatea economica si include atat activitatile de natura financiar.determinarea valorilor materiale fara miscare. .verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. .verificarea respectarii prevederilor legale privind manipularea si paza valorilor materiale ce fac obiectul controlului. B.operatiuni de creditare. Controlul financiar al agentilor economici se exerciat la randul sau tot prin doua forme: B.1. Control financiar preventiv. finantare si efectuare de plati ( in lei si/sau in valuta) privind activitatea de productie. 5 .trecrea pe seama cheltuielilor si a rezultatelor financiare sau pe seama fondurilor a pierderilor.

1. .2. risipei. Functiile controlului financiar.2. .2. continua si completa a fenomenelor. . Obiectul principal al controlului financiar preventiv propriu la institutia publica îl reprezinta stabilirea realitatii.2. Controlul financiar preventiv propriu. B. Functia de constrangere se realizeaza prin complexul de masuri administrative. eficacitatea si eficienta operatiunilor efectuate de entitatile economice. Controlul financiar intern. 1. 6 . gajarea. Functia are atat actiune preventiva cat si post operativa.vanzarea.deschiderea si repartizarea de credite principale. civile sau penale ce se propun sau se dispun in sarcina celor vinovati de nerespectarea prevederilor legale. reala. B. legalitatii. .angajamente bugetare. Controlul financiar preventiv propriu reprezinta activitatea prin care se stabilesc legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau patrimoniului public. Functia de indrumare a controlului financiar consta in efectul formativ-stimulativ si de generalizare a experientei pozitive dobandite pe parcursul si ca urmare a desfasurarii activitatii de verificare atat de cei care o executa. 4. 3. Controlul financiar intern la institutia publica este definit ca reprezentand ansamblul formelor de control exercitate la nivelul institutiilor publice in scopul respectarii legislatiei privind protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii.2. B2. 2. regularitatii si incadrarii in limitele aprobate pentru urmatoarele categorii de operatiuni: . Tema nr.efectuarea de incasari in numerar. .1.ordonantarea cheltuielilor. B. prin ea realizandu-se cunoasterea exacta. respectiv preintampinarea abaterilor de la prevederile legale sau de la normele prin care a fost reglementata activitatea unei entitati economice. Controlul financiar in cadrul institutiilor publice. Functia de cunoastere si evaluare a controlului financiar care consta in determinarea rezultatelor economice ale unei entitati si evaluarea acestora prin raportarea la un sistem de criterii prestabilit in vederea determinarii masurilor de intrare in legalitate si a imbunatatirii activitatilor verificate.2. In cadrul institutiilor publice se exercita de asemenea doua forme ale controlului: B. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului. abuzului sau fraudei. Controlul financiar prin functiile sale urmareste economicitatea. proceselor si activitatilor supuse controlului financiar. 3. degradate sau deteriorate determinate de vinovatia unei persoane.- verificarea modului de calcul si incasare a contravalorii bunurilor distruse. Functia de prevenire. cat si de personalul unitatii controlate.modificarea repartizarii pe trimester sip e subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate.

Sectia de control financiar ulterior Entităţi verificate: o Banca Naţională a României. Are sediul central in Bucuresti.deviziile pot fi organizate in directii functionale.pe baza prevederilor inscrise in Constitutie si in celelalte legi ale tarii.valori. intr-un regim legal obligatoriu. sectia de control financiar ulterior este organizata in devizii sectoriale conduse de catre un consilier de conturi.12.5. Curtea de Conturi are urmatoarea structura organizatorica: ♦ sectia de control financiar ulterior ♦ sectia jurisdictionala ♦ camere de conturi judetene si ale municipiului Bucuresti. În unitatiile administrative-teritoriale atributiile acesteia sunt realizate de structurile subordinate. ♦ de a efectua verificarea modului de gestionare a resurselor publice la cererea Camerei Deputatiilor sau a Senatului. respectiv Camerele de Conturi Judetene si a municipiului Bucuresti.servicii si birouri de specialitate. 4.la nivelul entitatii economice a) Activitatea de control financiar al statului Cea mai importanta structura de control a statului-pe langa Parlamentul Romaniei este reprezentata de Curtea de Conturi a Romaniei (reinfiintata prin legea nr. o Institutiile statului si unitatiilor administrative-teritoriale.1 in sfera de activitate a executivului b. Atributiile Curtii De Conturi a Romaniei sunt urmatoarele: ♦ de a controla modul de formare.modificata prin legea 204/1999 MO 646/30. Din punct de vedere structural.care gestioneaza bunuri. o Oraganismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura. Tema nr. o Regiile autonome. o Institutiile publice si societatile comerciale la care statul detine integral sau mai mult de jumatate din capitalul social. Organizarea activitatii de control financiar Activitatea de control financiar se imparte pe doua componente: a) Activitatea de control financiar a statului b) Activitatea de control financiar : b. Functia de reglare a activitatii agentului economic controlat prin care se realizeaza eliminarea factorilor perturbatori in scopul mentinerii echilibrului economic si al asigurarii functionalitatii activitatii acesteia la parametrii proiectati.09. 7 .94/8.2.de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. ♦ de a prezenta anual Parlamentului un raport asupra rezultatelor controlului contabilitatii de gestiune ale bugetului public national din exercitiul bugetului expirat.92 MO 224/1992.99). Curtea De Conturi functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si isi desfasoara acivitatea in mod independent..

Acestea include Directia de control financiar ulterior condusa de un director.iar personalul executiv ia numele de controlori financiari.condusa de unul numit din randul acestora care indeplineste functia de presedinte de sectie. impozit). ♦ Elaborarea cadrului normative si institutional. control. care aplica strategia si programul de guvernare in domeniul finante publice.ca organ central ce pune in aplicare politica guvernamentala in domeniul financiar si Autoritatea Nationala de Control ca organ de specialitate a administratiei publice centrale. ♦ Administrarea datoriei publice a statului.Sectia jurisdictionala Este compusa din consilieri de conturi.necesar realizarii obiectivelor in domeniul propriu de activitate. b) Activitatea de control financiar in sfera de actiune a executivului Aceasta activitate este oraganizata in structuri distincte.0104) şi HG 403/2004 (MO 275/30. in subordinea Guvernului. Camerele de Conturi Judetene Camerele de Conturi Judetene sunt stucturi locale care exercita functiile de control ale Curtii De Conturi ale Romaniei in unitatiile administrative-teritoriale ale tarii.03.care functioneaza in cadrul MFP.04). ♦ Elaborarea si implementarea politicii bugetare si fisale ale Guvernului. Sectia jurisdictionala este instanta de fond de recurs jurisdictional si de solutionare a recursului in anulare.  Verificarea modului de respectare a prevederilor legislatiei fiscale si contabile. somaj. colectare.  Controlul exactitatii realizarii obligatiilor de catre contribuabil.  Stabilirea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale (cas. ♦ Administrarea veniturilor statului pe baza procedurilor de gestiune.un director adjunct.  Stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesorilor acestora. ♦ Reprezentarea statului si a Guvernului Romaniei pe plan international. tva. MFP este organizat in urmatoarele unitati:     Directii şi directii generale de specialitate Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern Agentia nationala de administrare fiscala ANAF Agentia nationala de plati ANAF exercita functia de control financiar in cele doua forme: control fiscal si investitie fiscala. ♦ Elaborarea cadrului legal in domeniul activitatii. MFP reprezinta oraganismul de specialitate al administratiei publice centrale. MFP esta intitutia publica organizata conform HG 1574/2003 (MO 2/5. 8 . Obiectivele MFP sunt: ♦ Elaboarea stategiei de punere in aplicare a programului de guvernare in domeniul finante publice. ANAF are urmatoarele atributii:  Verificarea bazelor de impunere. ♦ Exercitarea controlului financiar public. solutionare a litigiilor cu contribuabili.

07. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen.adjunct Directia control fiscal Director ex.Etapele realizarii controlului financiar pot fi structurate astfel: 1. Directia administrarii fiscale Directia control coordonare Directia juridica&control de conflicte de interes Directia admin-juridica resurse umane 9 . ambele fiind subordonate direct primului ministru. 2.03). se afla in subordinea ANC. 3. 1) Etapa programarii activitatii de control financiar Etapa pregatirii actiunii de control financiar Etapa efectuarii controlului financiar Etapa intocmirii actelor de control Etapa valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar Programarea activitatii de control financiar Secretar de stat Subsecretar de stat Directia generala de control Directia generala juridical&admin. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportare modului concret de manifestare a acestora la prevederile legale. 5. 5. 4.adjunct Director ex. Metodologia de exercitare a controlului financiar Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar Se defineste ca ansamblu de activitati interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. activitatea ANAF este realizata prin Directiile Generale ale Finantelor Publice Judetene si ale municipiului Bucuresti. Organigrama directiei generale a finantelor publice Directia gen a finantelor publice Director executiv Directia veniturilor statului Director ex. normele sau instructiunile prin care au fost definite. La nivelul judetelor.Corpul de Control al Guvernului a fost infiintat in baza HG 766/2003 (MO 497/9.adjunct serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv Tema nr.adjunct Director ex.

Dupa aprobare tematica de control devine documentul oficial de lucru pe baza caruia se desfasoara activitatea de control financiar.modul de fundamentare. Actiunea consta in realizarea unei documentari prealabile la una din unitatile cu profil similar celei la care urmeaza a se exercita controlul. financiare si contabile si circuitul documentelor in unitatea respectiva.Cuprinde pe de o parte stabilirea propriu-zisa a obiectivelor. desfasurata anterior acesteia si in cadrul careia se efectueaza doua importante actiuni: 1. punere in aplicare si urmarire a deciziilor. Cunoasterea generala a principalelor elemente de organizare a subiectului sau tipului de subiect (entitate economică. unde se urmareste organizarea generala a acesteia in legatura cu: . a subiectilor si a termenelor de realizare iar pe de alta parte repartizarea si transmiterea acestor informatii catre unitatile cu atributii de control financiar. 2. respectiv atat cele stabilite prin prevederi si norme legale cat si cele publicate in literatura de specialitate. autohtona si chiar straina. In aceasta actiune controlul financiar studiaza si isi insuseste toate elementele teoretice referitoare la tema data. Tema controlului este stabilita in functie de necesitatile de informare a unor factori de decizie ce pot avea: caracter permanent – determinate de programele de management si de modul de luare si aplicare a deciziilor.modul de organizare a evidentelor tehnico-opertive. Aceasta etapa poate fi structurata pe doua faze: a) elaborarea programului de control b) repartizarea acestui program pe unitatile cu atributi de control 2) Pregatirea actiunii de control financiar Reprezinta o etapa premergatoare efectuarii activitaţii propriu-zise de verificare si se realizeaza de catre organele de control desemnate sa efectueze verificarea activitatii economice programate. .competentele si raspunsurile personalului de conducere si de executie. b) Analiza generala a temelor controlului – reprezinta unul dintre momentele principale ale etapei de pregatire a activitatii de control financiar. c) Stabilirea obiectivelor controlului Ansamblul temelor de control si al obiectivelor stabilite pentru fiecare dintre acestea formeaza tematica controlului. a) Tema controlului – reprezinta o exprimare sintetica a unei actiuni de verificare financiar-contabila care se desfasoara pe baza unor obiective stabilite si aprobate de catre conducerea unitatii cu sarcini de control. Etapa de pregatire a actiunii de control cuprinde: a) stabilirea temelor controlului b) analiza generala a temelor controlului c) stabilirea principalelor obiective ale controlului (tematica de control financiar). 3) Efectuarea controlului financiar 10 . activitate) ce urmeaza a se controla. Insusirea elementelor teoretice si a prevederilor legale care reglementeaza activitatea ce face obiectul actiunii de control. caracter accidental – determinat de unele perturbatii ce pot interveni in cursul desfasurarii unui proces economic si ale căror cauze este necesar a fi cunoscute iar efectele imediat remediate. stabilire. . Tematica de control este un instrument practic de lucru si se elaboreaza de catre fiecare compartiment sau structura a unitatii care dispune si /sau organizeaza controlul financiar si se aproba de catre conducatorul unitatii.

financiare si contabile specifice activitatii supuse verificarii definite si aprobate prin prevederi legale. Etapa efectuarii controlului financiar presupune parcurgerea urmatoarelor faze: a.Efectuarea propriu-zisa a controlului financiar se realizeaza prin comportarea starii reale la un moment dat a unor activitati economice inregistrata in documentele financiar-contabile cu prevederile legale prin care aceste activitati au fost definite. stabilirea resurselor de informare necesare efectuarii controlului. 11 . 2. Selectarea si aplicarea procedeelor si tehnicilor necesare realizarii controlului Doua sunt procedele mai reprezentative si specifice si anume: Controlul documentar Controlul faptic Controlul documentar Poate fi fefinit ca un complex de actiuni de verificare efectuate in scopul stabilirii legalitatii si realitatii unor date sau unor operatiuni economice inregistrate in documentele de evidenta ca si de verificare a calitatii intocmiri acestora. d) Control reciproc – realizat in scopul stabilirii daca unele din informatiile comune cu acelasi continut inscrise in documentele financiar-contabile sunt identice. Controlul documentelor utilizeaza cateva tehnici specifice cum ar fi: a) Controlul cronologic – respectiv verificarea se realizeaza in ordinea emiterii si inregistrarii documentelor in evidente. Exercitarea acestui tip de control se realizeaza pe baza urmatoarelor obiective: conducerea evidentei contabile astfel incat sa asigure corecta reflectare in expresie baneasca a patrimoniului entitatii economice evidentierea exacta. c. c) Controlul sistematic – presupune mai intai gruparea documentelor pe grupe de activitate distincte urmata de realizarea controlului cronologic sau invers-cronologic. 1. Sursele de informare sunt formate in general din ansamblul documentelor primare si ale evidentelor tehnico-operative. adoptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice ale activitatii subiectului controlat . b) Controlul invers-cronologic – asemanator cu primul cu deosebirea ca ordinea de efectuare a verificarii este inverse. b. e) Controlul incrucisat – reprezentand o tehnica de control care se exercita atat la unitatea emitenta a documentului cat si la partenerii acestuia avand ca scop oprirea inainte de a produce efecte negative a unor activitati economice sau financiare. corecta si la timp a elementelor economice inscrise in documentele justificative asigurarea tuturor corelatiilor intre diversele tipuri de evidente conduse de entitatile economice. 1. f) Investigatia – care se efectueaza atunci cand controlul financiar nu gaseste in documente si evidentele verificate toate elementele care sa ateste efectuarea corecta a operatiunilor contabile.

Expertiza – reprezinta un mijloc de proba privind controlul faptic. Controlul faptic Este procedeul ce consta in stabilirea existentei si miscari intr-o anumita perioada de timp determinata a tuturor elementelor materiale si banesti dintr-o entitate economica. h) Analiza contabila – reprezinta o metoda si o tehnica de control utilizata pentru furnizarea solutiei corecte de inregistrare in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare. Tema nr.inspectia fizica .expertiza tehnica si analiza de laborator . Rezultatele inventarierii sunt in general probe foarte sigure pentru fundamentarea constatarilor deoarece la stabilirea acestora au participat atat reprezentantii gestionari ai unitatii controlate. care necesita pregatire de specialitate in domeniul stiintei. parchet) in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt. tehnicii. artei sau in alta specialitate şi pe care judecatorul nu o poseda. Curte de Apel. Controlul faptic se reprezinta prin utilizarea mai multor tehnici printre care amintim: . 2. Rezultatele expertizei sau analizelor de laborator constituie probe in sustinerea constatarilor. Curte Suprema de Justitie) sau de organele de cercetare (politie. reglementată de Codul de procedura civila. revizorii de gestiune cat si controlorii financiari care efectueaza verificarea in cadrul careia s-a dispus actiunea. asa cum au fost constatate de catre controlorul financiar la normele si prevederile legale. in urma efectuarii actiunii de verificare stabileste el insusi starea unui post de bilanţ la un moment dat prin confruntarea rezultatului inspectei fizice cu datele inregistrate in evidenta contabila a entitatii controlate. Determinarea abaterilor si deficientelor rezultate din activitatea de control Se realizeaza prin raportarea activitatilor ce fac obiectul verificarii.inventarierea . Inspectia fizica este tehnica prin care controlorul. iar fundamentarea acestor constatari pe baza expertizelor tehnice si/sau probelor de laborator va fi efectuata numai de catre controlorul financiar in baza prevederilor legale in vigoare. prin care acestea au fost definite si institutionalizate. Tribunal. g) Calculul de control – reprezentand o tehnica de refacere de catre controlorul financiar pe baza datelor inregistrate in documente a unor calcule din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului.reprezinta ansamblul de operatiuni care are drept scop constatarea existentei in patrimoniul entitatii economice a tuturor elementelor de activ si de pasiv la un moment dat (OMFP nr 1753 / 2004 privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv).Investigatia este o actiune proprie de documentare a controlorului iar reusita acesteia depinde in mod semnificativ de pregatirea profesionala a acestuia si nu in ultimul rand de abilitatea cu care efectueaza verificarea. Observarea directa este o tehnica de control a carei realizare peresupune din partea controlorului financiar deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederior legale care reglementeza obligatiile personalului controlat.observarea directa Inventarierea . 6. Poate fi dispusă de organul de jurisdictie (Judecatorie. 12 .

M. 1999. respctiv principale si complementare. M. acordului sau autorizatiei de exercitare a unei activitati -inchiderea unitatii -suspendarea activitatii agentului economic -retragerea licentei sau avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior temporar sau definitiv .O.2003 Legea 571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei. Raspunderea persoanelor poate fi contraventionala sau penala: .2003 este act care reglementeaza cu privire la Codul de procedura fiscala.O.riscul de nedepistare a abaterilor Stabilirea raspunderilor in sarcina persoaneor vinovate Majoritatea constatarilor controlorului financiar se valorifica dupa incheierea actiunii de verificare. folosite sau rezultate din contraventii -suspendarea sau anularea dupa caz a avizului. M. reale si concrete. Ordonanta Guvernului 92/24. 168/21 apr. 7 CONTROLUL FISCAL • • • • Ordonanta 70/28 aug. Ordonanta Guvernului 62/2002 aprobata prin Legea 49/21 ian. Din practica de control au fost identificate trei componente principale ale riscului in control si anume: .O.12. abrogata prin ordonanta guvernului 92/2003. Tema nr. 54/30 ian. Contraventiile se pot stabili si sanctiona in toate domeniile.raspunderea contraventionala se poate stabili si aplica daca prin savarsirea contraventiei nu s-a cauzat paguba si nici nu exista bunuri materiale ce urmeaza a fi confiscate ca urmare a abaterii savarsite. financiare si contabile.prestarea unei activitati in folosul comunitatii Sanctiuni contraventionale complementare cuprind: -confiscarea bunurilor destinate.riscul inerent . Riscul in activitatea de control poate fi definit ca posibilitatea aparitiei unei stari create de influenta anumitor elemente ce ar putea determina controlul sa stabileasca o stare a unei activitati economice care sa nu reflecte situatia reala a acesteia asa cum a fost inregistrata in documentele financiare si contabile.riscul de verificare si analiza . Sanctiunile contraventionale se impart in doua categorii. 941/29. In stabilirea abaterilor si deficientelor trebuie cunoscut faptul ca activitatea de control financiar este supusa actiunii unor anumite riscuri. 13 . Sanctiunile principale cuprind: -avertismentul -amenda contraventionala .O data stabilite abaterile si deficientele constatate se aduc la cunostinta persoanelor de conducere sau executie (in functie de natura abaterilor) carora li se solicita explicatii scrise in legatura cu imprejurarile in care aceste operatiuni au fost efectuate si inregistrate in evidentele tehico-operative. datorita dreptului de contestare a abaterilor din partea persoanelor raspunzatoare. 2003.12. 2003. 1997 privind controlul fiscal aprobata prin Legea 64/1999. Explicatiile scrise sunt in continuare analizate de catre controlorii care le-au solicitat si functie de cotinutul acestora sunt combatute cu argumente legale.

obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata la termenele legale. 2. denumite Organe de Control Fiscal. romane si straine. dupa caz. precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii conform legii a obligatiilor fiscale de catre contribuabili. Categoriile de obligatii fiscale: 1. document sau inregistrare contabila. orice alte obligatii legale care revin contribuabililor. 14 . registre sau evidente contabile ale contribuabililor care pot fi relevante. f) sa retina in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul de control fiscal. iar in afara acestuia numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control fiscal si cu acordul contribuabilului. precum si asociatiile fara personalitate juridica carora le revin potrivit reglementarilor legale obligatii fiscale. Solicitarea se comunica contribuabililor cu cel putin 15 zile. organele de control fiscal.Definitie: Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor. obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata. b) sa solicite contribuabililor informatii. precum si scopul acesteia. documente. precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor Administrative Publice Locale. in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in locuri in care exista bunuri impozabile sau in care se desfasoara activitate producatoare de venituri. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului. impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa. obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau. ora si locul intalnirii. In categoria contribuabili se cuprind persoanele fizice si juridice. la termenele legale. Controlul fiscal se exercita de catre organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ale unitatilor sale teritoriale. impozitele. persoane fizice sau juridice in aplicarea legilor fiscale. impozitele declarate. si cuprinde in mod obligatoriu data. justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau documentele depuse controlului. orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabili pe o perioada de maxim 30 de zile (cu aprobarea conducerii Directiei Generale a Finantelor. g) sa intre in prezenta contribuabilului sau altei persoane desemnate de contribuabil. Impozitul: reprezinta suma datorata potrivit legii bugetului de stat si bugetele locale. Drepturile si obligatiile organelor de control fiscal: In exercitarea atributiilor ce le revin. pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate si pentru modul de respectare a obligatiilor fiscale de catre acestia. 4. 3. au dreptul: a) sa examineze orice inscrisuri. precum si orice alte sume care constituie venituri de natura fiscala a caror administrare revine Ministerului Finantelor. d) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile. perioada poate fi prelungita pana la 90 de zile). c) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentatilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal: solicitarea se face in scris. inaintea datei fixate pentru intalnire. e) sa primeasca copii de la orice inscris. In cazul in care se solicitata raspunsul in scris. contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 10 zile de la primirea solicitarii.

. Pentru motive intemeiate...In caz de refuz al contribuabilului organul fiscal va solicita autorizarea instantei judecatoresti competente.. Pe intreaga durata a controlului fiscal.sep. pe perioada…….. organele fiscale au obligatia de a actiona cu profesionalism dovedind corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii controlati si cu celelalte persoane cu care sunt in contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu. • sa fie solicitati pentru a furniza informatii.……. pe perioada…….. contribuabilul poate solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucratoare. in termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului de inspectie fiscala. • sa fie protejati pe linia secretului fiscal. contestatii si plangeri impotriva actelor de control.. d) alte venituri ale bugetului consolidat……….…....….2004 Denumire contribuabil Cod identificare fiscala Domiciliu fiscal Domnului Administrator/Director General.. aplicandu-se dispozitiile codului pe procedura civila privind ordonanta presedintiala. explicatii si justificari.. Organul de control fiscal are obligatia sa emita contribuabilului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea efectiva a actiunii de control fiscal-avizul de verificare (aviz de inspectie fiscala). Avem onoarea sa va informam ca incepand cu data de………....….2004..O.... solicitare care se comunica in scris conducerii organului de control fiscal. consultant fiscal).verificarea modului de organizare si conducere a evidentei fiscale.…….. \\ Tema nr.. pe perioada…. 15 .. • sa fie asistati de persoane de specialitate (expert contabil.. Contribuabilii care potrivit legii conduc contabilitatea proprie sunt obligati sa pastreze evidentele contabile precum si documentele justicative in baza carora s-au facut inregistrarile contabile pastrarii la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale. pe perioada………… b) taxa………………………………………. Obligatiile contribuabililor constau in aceea ca trebuie sa puna la dispozitia organelor fiscale toate documentele tehnico-operative si contabile si orice fel de inscrisuri care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal al impozitelor datorate.veti face obiectul unei inspectii fiscale. • organe ale administratiei publice centrale si locale..... institutii publice sau de interes public. 828/8. de a stabili diferente de impozite.verificarea ansamblului declaratiilor fiscale si/sau operatiunilor relevante pentru inspectia fiscala.…........M... c) contributii sociale…………………………. .... Neprezentarea cu rea credinta a documentelor cu ocazia controlului fiscal nu vor fi luate in considerare ulterior cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni... avand ca obiective: . 8 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR Pe durata controlului fiscal contribuabilii au dreptul: • sa fie informati asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare. Aviz de inspectie fiscala (Anexa 1A la OMFP 1304/1.. Organele fiscale au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea actiunilor curente ale contribuabililor. organele fiscale sunt in drept sa solicite informatii de la: • persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau administrare bunuri sau sume de bani ale contribuabilului..sep. In scopul determinat modului de respectare a obigatiilor fiscale ce revin contribuabililor si a stabilirii exacte a impozitelor datorate. pentru: a) impozitul…………..

2003). e) netinerea evidentelor contabile si a documentelor justificative la sediul social declarat sau pastrarea acestora in conditii improprii desfasurarii controlului fiscal. Cuantumul amenzilor: • Pentru a) si b)-amenda de la 500 000-2 000 000. domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului fiscal. Sanctiuni prevazute de legislatia fiscala: Constituie contraventii (daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii sa constituie infractiuni) urmatoarele fapte: a) nefurnizarea de catre contribuabil a informatiilor. b) principiul prevalentei economicului asupra juridicului-conform caruia atunci cand fiscul actioneaza in vederea stabilirii impozitului acesta trebuie sa surprinda realitatea si nu aparenta. precum si pentru administrarea altor venituri bugetare. evitand in acest fel repetarea procedurilor in fiecare din aceste legi. contribuabilul. dupa caz. justificarilor sau explicatiilor solicitate de catre organelle fiscale.O. 941/29. • Pentru e)-amenda de la 1 000 000-10 000 000. care se adreseaza contribuabilului. d) nefurnizarea de catre persoanele si institutiile controlate in termenul stabilit de organele fiscale a informatiilor. Procedura fiscala privind administrarea impozitelor si taxelor Este prevazuta in Codul de procedura fiscala aprobat prin OG 92/2003 (M. c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului fiscal in sediul sau de afaceri sau in oricare alte locuri in care exista bunuri impozabile sau in care acesta desfasoara activitati producatoare de venituri in vederea exercitarii controlului fiscal. Controlul fiscal se desfasoara la sediul. la solicitarea scrisa a organului fiscal. declarare. data si locul fixate. control fiscal si contecios administrativ) intrucat toate prevederile procedurale care se utilizeaza in aceasta activitate sunt cuprinse intr-o singura lege. Astfel sunt impozitate toate veniturile si valorile 16 . b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentelor legali ai acestora la sediul unitatii fiscale la ora.P. • principiile generale de conduita in administrarea impozitelor si taxelor: a) dreptul contribuabilului de a fi ascultat-are in vedere evitarea luarii unor decizii pripite din partea administratiei fiscale (usureaza elucidarea unei stari de fapt reale si conduce la evitarea contestatiilor costisitoare din punct de vedere al efortului si al timpului). • Degrevarea legislatiei fiscale speciale. colectare.-se aplica pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. • partile implicate in raportul juridic fiscal: statutul (institutia de control fiscal).Masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal pot fi contestate de catre contribuabili la organul fiscal care a dispus controlul precum si la instanta de judecata competenta.12. Codul de procedura fiscala reprezinta baza de aplicare a tuturor legilor fiscale speciale.F. evidentelor si datelor solicitate. • Usurarea activitatii de administrare (inregistrare. asigurand: • Crearea unui cadru unitar pentru procedura de impozitare la toate categoriile de impozite. actelor. Codul de procedura fiscala este structurat pe 11 titluri (capitole): Titlul I : Dispozitii generale: • sfera de aplicare a C. de prevederile procedurale in esenta identice. • Pentru c) si d)-amenda de la 2 000 000-10 000 000.

ordin de serviciu: documentul prin care organele de inspectie fiscala sunt imputernicite sa efectueze inspectia fiscala la contribuabilul nominalizat. care reglementeaza raporturi fiscale.A. Se transmite contribuabilului inainte cu 30 de zile pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili. inainte de inceperea efectuarii acesteia. • posibilitatea redactarii de catre organul fiscal a declaratiilor fiscale. MO 828/08. nasterea si stingerea creantelor fiscale. acesta este in imposibilitate de a scrie. evaluarea constatarilor inspectiei). cu exceptia cazului in care obligatia fiscala rezulta din savarsirea unei fapte de evaziune fiscala. c) principiul proportionalitatii-ca organul fiscal in exercitarea dreptului sau de apreciere sa actioneze rezonabil si echilibrat in toate actele si deciziile sale asigurand o justa proportie intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia. precum si notiunea de domiciliu fiscal. • perioada supusa inspectiei (selectarea contribuabililor luati in inspectie.2004) • avizul de inspectie fiscala: documentul prin care organele de inspectie fiscala instiinteaza contribuabilul in legatura cu inspectia fiscala care urmeaza sa se efectueze la acesta. creditorii si debitorii creantelor fiscale. Titlul V : Declaratia fiscala care cuprinde reguli. Titlul III : Prevederi procedurale generale Titlul IV : Inregistrarea fiscala si evidentele contabile si fiscale.09. Titlul II : Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal: reglementeaza categoriile de creante. 17 • . in situatia in care din motive independente de vointa contribuabilului. caz in care prescriptia e de 10 ani). care consemneaza rezultatele inspectiei fiscale. • organizarea de catre organul fiscal a evidentei contribuabililor in cadrul registrului contribuabililor. Titlul IX : Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale: reglementeaza procedura prin care contribuabilii se adreseaza administratiei fiscale pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative. • prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe (5 ani. Formulare si documente utilizate in activitatea de inspectie fiscala (OMFP 1304/2004. si anume: • categoriile de contribuabili care au obligatia de a se inregistra la organul fiscal.patrimoniale indiferent daca activitatile din care sunt obtinute acestea indeplinesc sau nu cerintele legale. Titlul VII : Inspectia fiscala reglementeaza: • obiectul inspectiei fiscale. Titlul VI : Stabilirea impozitelor si taxelor: • modul in care se stabilesc impozitele si taxele (fie prin declaratia fiscala a contribuabililor sau prin decizia de impunere emisa de organul fiscal). Titlul X : Sanctiuni: stabileste unele contraventii in materie fiscala si modul lor de sanctionare.. • forma si continutul deciziei de impunere. Titlul VIII : Colectarea creantelor fiscale: reglementeaza procedura de stingere a creantelor fiscale. act administrativ care poate fi contestat de catre contribuabili. Titlul XI : Dispozitii tranzitorii si finale. cuprind reguli procedurale specifice cu privire la inregistrarea fiscala a contribuabililor. • inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de T.V. El sta la baza deciziei de impunere. elementele de noutate ale acesteia vizand: • eliminarea sistemului penalitatilor pentru sanctionarea nedepunerii la termenul prevazut de lege a declaratiilor fiscale si sanctionarea contraventionala a acestei fapte. atat prin plata voluntara cat si prin executare silita. • raportul de control.

documentele puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala au fost restituite in totalitate la finalizarea inspectiei fiscale. evidente tehnico-operative. c) A treia parte contine referiri la numarul de exemplare in care a fost intocmit procesul verbal. semnaturile persoanelor ce au efectuat controlul si ale persoanelor care reprezinta entitatea economica . s-au pus la dispozitia organelor de dispozitie fiscala toate documentele.9. in care se înscriu datele de identificare ale firmei. La procesul verbal de control se anexeaza documente primare. financiare si contabile. se produc fara autorizatie. 2. Întocmirea actelor de control Principalele acte de control care se intocmesc sunt: a)procese verbale de control b)procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor c)note de constatare si rapoarte de control Procesul verbal de control este documentul in care se inscrie rezultatul activitatii de control. declaratie: intocmita si semnata de administratorul sau imputernicitul legal al societatii din care rezulta: 1. Procesul verbal de control se compune din trei parti: a) Preambulul. in vederea efectuarii controlului. Tema nr. In cazul formularii de obiectiuni acestea se semneaza de catre controlorii care au efectuat verificarea si in functie de rezultat se stabilesc masurile de valorificare a constatarilor contestate de catre persoanele raspunzatoare sau conducatorii legali ai unitatii verificate. a caror fabricatie e interzisa prin lege. persoanele raspunzatoare si masurile de remediere a abaterilor . proces verbal: act de control intocmit de organele de inspectie fiscala. Semnarea actului de control este obligatorie cu sau fara obiectiuni facute de persoanele raspunzatoare pentru abaterile si eficientele constatate. numele şi prenumele conducatorilor precum si datele de identificare ale controlorilor . 18 .• • • • • • nota explicativa: documentul prin care organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. notele explicative si alte acte necesare confirmarii si sustinerii abaterilor si deficientelor constatate de persoanele cu atributii de control. invitatie: documentul prin care un contribuabil e invitat la sediul organului de inspectie fiscala. prevederile legale nerespectate. b) Cuprinsul procesului verbal format din ansamblul constatarilor organului de control. tabele. proces verbal de sigilare/desigilare: se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala in situatia in care exista indicii ca in locurile de productie. proces verbal de ridicare/restituire de inscrisuri: se completeaza de organele de inspectie fiscala cu ocazia ridicarii/restituirii de documente. Dupa intocmirea procesului verbal de control se seneaza pe fiecare fila sau la sfarsit atat de controlorii financiari cat si de persoanele cu atributiuni de conducere. depozitare. comercializare se gasesc bunuri sau produse a caror provenienta nu este legala.

Contestatorul. TVA 1. Model de Proces verbal de control Proces verbal incheiat azi 8.. Conducerea evidentei contabile este asigurata de societatea de expertiza contabila SC Z SRL . In timpul controlului societatea a fost reprezentata de Dl Y in calitate de asociat unic.. in baza prevederilor legii … si a ordinelor de deplasare numarul … am efectuat controlul fiscal la SC X SRL . se poate adresa judecatoriei in a carei circumscriptie a fost facuta contraventia. 5.. Obiectivele controlului au fost urmatoarele: 1. str ….In termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere impotriva acestora la organul din care face parte controlorul financiar. 3.2...02.5.10..N-1 si inregistrat la Administratia Finantelor Publice sub nr 3359/anN.. Potrivit bilantului contabil incheiat la data de 31. Alte constatari.3.12. CUI …. impozitul pe profit 1. 6..349. evidentiere si virare a obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului dupa cum urmeaza: 1. Tema nr.2004 I Unitatea fiscala si obiectivele controlului : Subsemnatii … inspectori de specialitate in cadrul DGFP.1. fondul special de solidaritate sociala cu persoanele cu handicap 1.. impozitul pe dividende 1. Verificarea modului de respectare a disciplinei valutare..840 lei. Controlul fiscal s-a desfasurat in perioada 01-30 noiembrie. Obiectul principal de activitate a societatii il constituie “vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule” cod CAEN 5050. 4. in caz ca nu e satisfacut de raspunsul primit. impozitul pe veniturile din dobanzi 1.7.. Organul de control are obligatia sa emita un raspuns competent la contestatia facuta. acesta punand la dispozitia organului de control toate documentele financiar-contabile si juridice ale societatii care reflecta realitatea si legalitatea operatiunilor patrimoniale asa cum rezulta din declaratia pe proprie raspundere care constituie anexa nr 1 la prezentul act de control. si o cifra de afaceri in suma de 90.6. societatea are capital social privat autohton subscris si varsat in suma de 2 000 000 lei. II Date generale despre contribuabil: SC X SRL are sediul social in ……. inmatriculata la ORC sub numarul J 31/489/1998.4. impozitul pe veniturile din salarii 1. 19 . nr ….12. Verificarea modului de respectare a disciplinei financiare. reprezentata prin Dna N in baza contractului de prestari servicii nr 1040/01. Verificarea modului de constituire. NR 104042/2001. Verificarea modului de intocmire si utilizare a formularelor cu regim special.2000. Verificarea modului de intocmire si depunere a declaratiilor privind impozitele si taxele. fondul pentru ocrotirea sanatatii 2. cod fiscal R 304050.

800 lei Situatia cheltuielilor cu diurna care depasesc limitele legale este prezentata in analitic in anexa 3 la actul de control.50890753481 deschis la Trezoreria…….01. In ce priveste modul de inregistrare in contabilitate al cheltuielilor efectuate de societate.Verificarea modului de constituire . Principalii furnizori cu care societatea are relatii de afaceri sunt: .ianuarie-decembrie 2003 -36.SC Petrom SA .06.205 lei c) Venituri neinregistrate in contabilitate 51. In ce priveste modul de inregistrare in contabilitate a veniturilor realizate.308.03. Din verificarea efectuata au rezultat urmatoarele :in luna octombrie 2003 societatea inregistreaza in evidenta contabila doar partial veniturile realizate in baza facturii fiscale nr 94/oct.2003 intocmit de organele de control din cadrul DGFP……. In perioada ianuarie 2003-martie 2004 societate inregistreaza in mod sistematic in evidenta contabila in contul 625 “Cheltuieli cu deplasari . detasari” o indemnizatie zilnica de deplasare in cuantum mai mare decat limita stabilita prin lege.2003 emisa de SC VOYAJOR SRL.SC Giza COM SRL .Rafinaria Vega SA – Prahova .925.2002.083.000 lei.595 lei. III.ianuarie-martie 2004 -6.2511. Constatarile organului de control cu privire la : 1.Suma cheltuielilor cu diurna inregistrate in evidenta contabila este urmatoarea: .in perioada ianuarie-decembrie 2003 cheltuielile inregistrate in contul 625 este de 45. Perioada supusa controlului financiar este 01.In perioada ianuarie –martie 2004 cheltuielile inregistrate in contul 625 este de 8.112. 20 . constatarile realizate fiind inscrise in procesul verbal nr … /07. Impozitul pe profit datorat de agentii economici in baza actelor normative in vigoare.800 lei .000.1.Societatea isi deruleaza operatiunile de incasari si plati prin urmatoatele conturi bancare: . 1.SC Bomarom SRL Societatea a facut obiectul unor verificari anterioare pe linie de impozite si taxe datorate bugetului de stat.SC Petrogazoil SRL Principalii clienti cu care societatea are relatii de afaceri: .026. Controlul fiscal s-a desfasurat la sediul societatii. societatea fiind avizata la control prin avizul de control nr 94 din august 2005 (anexa nr 2 la procesul verbal). .SC Petromidia SA – Constanta .595 lei Potrivit prevederilor legii organul de control a influentat in sensul diminuarii pierderea inregistrata de societate in trimestrul IV 2002 cu suma de 51. perioada verificata fiind pana la data de 31.SC Scai Prod SRL .1-7813/ROL deschis la BCR ……….SC Petro Constructe SRL .000 lei Organul de control a determinat valoarea cheltuielilor cu diurna care depasesc limitele legale : .12.. Dupa cum urmeaza : a) Venituri realizate conform facturii fiscale 345.800 lei b) Venituri inregistate in contabilitate 249.420.2003-30.2004.308. . evidentiere si varsare a obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.001397142-442945 deschis la Raifeissen Bank .

începând cu luna august 2000 s-a înregistat în contabilitate amortizarea mobilierului.322. .. . achiziţie modul baie ’’Eros’’(cabină şi cadă de duş) în valoare de 13. c) în perioda ianuarie – iunie 2002.2003 este de 774. stipulata in contractul de imprumut era cuprinsa intre 44-65%.136. birotică – achiziţie de mobilier şi calculator în baza următoarelor documente justificative: a) în luna iulie 2000 cu factura fiscală nr.390 lei.000 lei.Valoarea cheltuielior cu dobanzile inregistrate in evidenta contabila a societatii la 31.. .. valoarea totală a acestora fiind de : a) 10.. valoarea totală a acestor cheltuieli cu amortizarea având următoarea componenţă: a) în anul fiscal 2000. suma de 890.Materiale auxiliare . suma de 1... cheltuielile de natura celor prezentate mai sus nu sunt destinate să deservească activitatea contribuabilului .. b) în anul fiscal 2001. lei.... . Diferenta intre cheltuielile cu dobanzile calculate de societate si inregistrate in contul 666 si cheltuielile cu dobanzile calculate de organul de control este de 110.Dobanda calculata pentru o perioada de 30 de zile asupra imprumuturilor acordate .084 lei.980 lei. Întrucât bunurile înscrise mai sus nu sunt puse în funcţiune şi nu se regăsesc la locul de desfăşurare a activităţii societăţii (aşa cum rezultă şi din nota explicativă luată administratorului) conform prevederilor legale.2004 este de 771.. achiziţie hol ’’Castelana’’ din piele în valoare de 21. b) în luna februarie 2001 cu factura fiscală nr.în luna septembrie 2000 în acelaşi cont suma de 9..365.. Potrivit prevederilor legii « sunt deductibile la calculul profitului impozabil . .884. b) 6.. Societatea înregistrează în evidenţa contabilă în conturile : .999 lei .777. altele decat cele acordate de banci si de alte persoane juridice autorizate potrivit legii .369.084 lei.000 lei iar la data de 30..260 lei în perioda ianuarie – iunie 2002.331.Mobilier. cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor . emisă de .400 lei pentru anul fiscal 2003 iar in anul fiscal 2004 (ianuarie-iunie) 621.în luna august 2000 în contul ’’Cheltuieli cu materii auxiliare’’ în sumă de 13.719.400 lei. .719.12. emisă de . achiziţie de calculator în valoare de 32. aparatură...748 lei.600 lei. b) în luna septembrie 2000 cu factura nr.999. In perioada ianuarie 2003-iunie 2004 societatea inregistreaza in contul 666 contravaloarea dobanzilor aferente unor imprumuturi acordate de asociatul unic in baza unor contracte de imprumut incheiate intre acesta si societatea ..787.06. Cheltuielile cu dobanzile calculate de organul de control ca fiind deductibile insumeaza 664.începând cu luna martie 2001 în contul de cheltuieli cu amortizarea s-a înregistrat amortizarea lunară aferentă calculatorului .466..490 lei. organul de control apreciază că . . emisă de. respectiv a calculat amortizarea activelor corporale astfel: . 21 .279. . emisă de . achiziţie cadă –crom în valoare de 9.. la nivelul dobanzii active medii ale bancilor comerciale comunicate de BNR».100 lei în anul fiscal 2001.211.achiziţia de obiecte sanitare în mod eronat în baza următoarelor documente justificative: a) în luna august 2000 cu factura nr.Cheltuielile de natura celor prezentate mai sus nu sunt deductibile fiscal la determinarea profitului impozabil conform prevederilor legale.884...068.365 lei. Ulterior societatea a înregistrat darea în consum a obiectelor sanitare. respectiv nu participă la relizarea de venituri..... suma de 2.

920. comunicându-se faptul că societatea furnizoare nu figurează în baza de date ’’Cod fiscal’’ administrată de Oficiul Registrului Comerţului. societatea a înregistrat pierdere). Din verificarea efectuată organul de control apreciază că facturile fiscale în care au fost consemnate livrările de combustibil către societate nu au calitatea de documente justificative (utilizarea de documente tipizate cu regim special şi procurarea acestora numai de la entităţile economice agreate de Imprimeria Naţională a Statului ).320 lei.879 lei şi penalităţi de întârziere de 53. organul de control a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă de 767..526.466.V. În luna octombrie 2000 se înregistrează în contabilitate în contul ’’Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane’’ suma de 25.333 lei. Direcţia controlului fiscal..În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii .065.293 lei nu sunt deductibile fiscal la determinarea profitului impozabil . .057 lşei în anul fiscal 2001.. întrucât nu sunt aferente realizării de venituri.311. Valoarea acestor cheltuieli cu motorina nu este deductibilă din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil.411 lei în anul fiscal 2000.285 lei. Pentru nevirarea în termen a impozitului pe profit s-au calculat majorări de întârziere de 782.563.963 lei.. De asemenea în luna aprilie 2002 societatea a înregistrat în contabilitate venituri din vânzarea combustibililor în sumă de 8.. respectiv în sumă de 59. Majorările şi penalităţile de întârziere precum şi impozitul pe profit stabilit suplimentar prin proces verbal au fost virate către bugetul statului în timpul controlului cu ordine de plată.1. Din legea concurenţei nr. respectiv Piteşti date referitoare la înregistrarea societăţilor comerciale vânzătoare de motorină .681.cheltuieli cu combustibilul în sumă de 15.venituri din vânzarea combustibilului în sumă de 15.. În perioda iunie – iulie 2000 societatea achiziţionează motorină de la furnizori cu sediul în Bucureşti iar în luna februarie 2001 de la furnizori cu sediul în Municipiul Piteşti.891.862.. Urmare înregistrării de cheltuieli nedeductibile fiscal . lei aferent anului fiscal 2000 (în anii 2001-2002 şi perioada ianuarie – iunie 2003. întrucât nu este prevăzută în actul normativ privind modelele formularelor comune din activitatea financiară.500 lei în baza scrisorii de trăsură nr.. inferioare costului de achiziţie al acestora întocmind articole contabile conform registrului jurnal pe luna octombrie 2001 astfel: .921.781.971.. lei .144. Potrivit legii nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile înregistrate în baza unor documente care nu îndeplinesc condiţia de document justificativ.245.027 lei iar cheltuielile aferente acestora sunt în sumă totală de 8.858.071. 21/1996 se deduce că în fixarea preţului de vânzare se porneşte de la costul de achiziţie la care se adaugă o marjă destinată să acopere cheltuielile şi să asigure o anumită profitabilitate. . societatea a prezentat organului de control o parte din înştiinţările de luare în evidenţă ca plătitor de T. 22 . Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt de: ..În luna octombrie 2001 societatea realizează venituri din vânzarea combustibilului . .353.059. Menţionăm că în timpul controlului . Potrivit legii.952. a solicitat Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti .156.A.043 lei în perioda ianuarie – iunie 2002.3.. cheltuielile privind mărfurile în sumă de 419.246.Scrisoarea de trăsură CFR nu este document justificativ.66. înregistrarea în contabilitate a unei operaţiuni se realizează pe bază de documente justificative.

279.000 lei .099.1. 1.626 lei .874 lei pentru anul fiscal 2000 -6. 1.256.246.5.4.000.212. organul de control stabilind un impozit suplimentar pentru venituri din dobânzi în sumă totală de : .hol CASTELANA piele .638.. organului de control a procedat la recalcularea TVA deduse iniţial în aprilie 2002 stabilindu-se un TVA suplimentar de 11. Majorările şi penalităţile au fost virate alături de impozitul stabilit suplimentar în timpul controlului iar societatea a fost amendată cu suma de 2.846. deducând TVA corespunzătoare de 59.787.5.253 lei.2 Verificarea impozitului pe venituri din dobânzi În ianuarie 2000 –iunie 2001 societatea înregistrează in contul de cheltuieli privind dobânzile .664. În perioada verificată societatea înregistrează în evidenţa contabilă următoarelor achiziţii de bunuri : .191 lei pentru anul 2001 TVA deductibilă aferentă 23 .621.V. În luna aprilie 2002 societatea realizează venituri din vânzarea combustibilului inferioare costului de achiziţie al acestuia.032 lei. veniturile din dobânzi se impun cu o cotă de 1% din cuantumul acestora.029 lei şi cadă baie 1.A 1.908 lei pentu anul 2000 . În ce priveşte modul de constituire şi evidenţiere in contabilitate a TVA.060. şi achitată în timpul controlului cu ordin de plată. T.Pentru calcularea eronată a impozitului pe profit societatea a fost amendată cu suma de 2.293 x 19%). Suma cheltuielilor cu dobânda calculată de organul de control ca reprezentând cheltuieli nedeductibile (superioare mediei dobânzi active a băncilor comerciale comunicate de BNR) însumeaza: .999 lei pentru anul fiscal 2001 Potrivit prevederilor legii. 674 lei sau calculat penalităţi de întârziere în sumă de 10.. În consecinţă organul de control a stabilit TVA suplimentară în sumă de : -8.6. contravaloarea dobânzilor aferente unor împrumuturi acordate de asociatul unic în baza unor contracte de împrumut încheiate între acesta şi societate.3. 1. Impozitul pe venituri din salarii Organul de control nu a constatat deficienţe. amendă stabilită prin procesul verbal de contravenţie nr.800 lei pentru anul fiscal 2001 Pentu nevirarea în termen a veniturilor din dobânzi în sumă totală de 12. Dobânda calculata pentru o perioadă de 30 de zile asupra contractului de împrumut variază între 44% şi 60 % pe an. Impozit pe dividende Societatea nu repartizează profit pentru dividende şi nu datorează bugetului de stat impozit pe dividende.796 lei ( 59.obiecte sanitare (modul baie) 2.400 lei pentru anul fiscal 2000 .553.860. a.246.544.000 lei prin proces verbal de contravenţie.4.647.3. 1.000.293 lei În conformitate cu prevederile legii..

162. În perioada iunie –iulie 2000 şi respectiv februarie 2001 societatea deduce TVA în sumă totală de 554.115 lei . organul de control apreciază că facturile fiscale în care au fost consemnate livrările de motorină realizate de societăţi comerciale către societatea controlată nu au calitatea de documente justificative iar valoarea TVA deductibilă înregistrată în evidenţa contabilă de către societate.103 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 7. Pentru calcularea eronată a TVA. Amenda a fost achitată în timpul controlului cu ordin de plată. 3. majorări de întârziere c.952.963. 17 alin 2. Verificarea modului de intocmire şi depunere a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Organul de control nu a constatat deficienţe.2 din Legea 87/1994.348.428. Având în vedere reglementările legale în vigoare . achitată în timpul controlului cu ordin de plată.859. Organul de control a calculat majorări de întârziere în sumă de 232. 4. lei.000.920. Modul de respectare a disciplinei financiare Nu s-au constatat deficienţe. Capitolul IV.228 lei aferentă facturilor fiscale în care sunt consemnate livrări de motorină de la societăţi care n-au putut atesta calitatea de plătitor de TVA.879 lei 53.În luna octombrie 2000 firma înregistrază în contabilitate în contul de Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane suma de 25. 5.858. Verificarea modului de respectare a disciplinei valutare Până la data efectuării controlului agentul economic nu a realizat operatii de import-export şi nu are conturi la bănci în valută.500 lei în baza scrisorii de trăsură pentru care deduce TVA în sumă de 4.000 lei. 6. 2.913. impozit stabilit suplimentar b. fără documente justificative şi fără a prezenta copie de pe documentul legal care atestă calitatea de plătitor de TVA este în sumă totală de 632. Societatea a achitat în timpul controlului obligaţia de plată a TVA inclusiv penalităţi şi majorări de întârziere. Concluzii şi alte informaţii Urmare celor prezentate în procesul verbal concluzionăm: IMPOZIT PE PROFIT a.penalităţi de întârziere 767.971.3111. acest TVA suplimentar fiind datorat bugetului statului.000.062 lei. lei 24 . cu consecinţa diminuarii valorii creanţei fiscale cuvenite bugetului de stat societatea se sancţionează cu amendă în sumă de 2. Alte constatări În perioada supusă controlului societatea nu a condus registrul contabil obligatoriu Cartea Mare ceea ce constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în sumă de 10.353 lei 782. Verificarea modului de utilizare a documentelor cu regim special Din verificarea efectuată s-a constatat că agentul economic conduce evidenţa documentelor cu regim special utilizând fişa de magazie a formularelor cu regim special.000 lei în baza prevederilor art.

162. amenda contravenţională 2. a fost lăsat la agentul economic iar celelalte două au fost luate de organul de control. TVA suplimentar 632. penalităţi de întârziere 900. la sediul Direcţiei Controlului Fiscal . amendă contravenţională 2.893. Prezentul proces verbal a fost încheiat în trei exemplare din care unul înregistrat sub nr.000 lei..860.d.../ ..000. amendă contravenţională TVA 2.062 lei d.000 lei a..674 lei b. TOTAL OBLIGATII STABILITE 2. majorări de întârziere 232.247 lei d.952. La terminarea controlului toate actele şi documentele puse la dispoziţia organului de control au fost restituite..239 lei Menţionăm că toate obligaţiile fiscale stabilite în sarcina agentului economic prin prezentul act de control au fost achitate în timpul controlului cu ordin de plată ...000. Organ de control Societatea controlată 25 . Împotiva măsurilor dispuse prin prezentul act de control se poate face contestaţie care se depune în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia sub sancţiunea decăderii.... majorări de întârziere 10.000.000 lei AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ pentru nerespectarea prevederilor Legii contabilităţii în sumă de 10.099.428.859 lei b. impozit suplimentar 12.032 lei c.517.103 lei c.000. penalităţi de întârziere 7.000 lei IMPOZIT PE VENITURI DIN DOBÂNZI a.

26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful