Rancangan Pemajuan Sekolah,RPS

(Format JNJK atau SKPM 3)
i) Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: Kurikulum (S)KEKUATAN: Dalaman S1- % Kelulusan PMR meningkat berterusan S2- Pencapaian BM dalam PMR 100% S3- 85% guru mempunyai pengalaman lebih 5 tahun S4- 80% guru berbudaya kerja positif S5- Kehadiran murid melebihi 95% Luaran (O)PELUANG: Strategi SO O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anakanak mereka 1. Meningkatkan pencapaian O2- Sokongan kewangan daripada PIBG akademik dengan kerjasama O3- Sekolah satu sesi boleh adakan kelas antara guru dan ibu bapa. tambahan waktu petang 2. Meningkatkan penggunaan ICT 04- Pihak ladang sering berkejasama semasa P&P dengan sokongan PIBG (C)CABARAN: Strategi SC C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah tinggi C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak mereka 100% ke sekolah C3- Pengaruh pusat permainan video 4. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru {Sekolah Menengah} (W)KELEMAHAN: W1- Pencapaian PMR dari segi semua A belum capai 20% W2-Segelintir guru tidak bersikap inisiatif W3- Guru tidak dapat menumpu sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak aktiviti W4- Tidak cukup guru opsyen Strategi WO 3. Meningkatkan pencapaian 5A/7A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG

Strategi WC Janakan strategi yang sesuai jika ada

Page1

ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL 1 2 3 4 KOD STRATEGI SO: S1+O1 SO: S3+O2 WO: W2+W4+O3 SC: S3+S4+C1 STRATEGI YANG TELAH DIJANA STI- Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa ST2- Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan sokongan PIBG ST3- Meningkatkan pencapaian 7A ke atas melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG ST4- Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran proses 2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat isu, misi dan visi. 7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan
Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

ST1 5 5 5 5 5 5 3 4 5 42 1

ST2 1 3 3 2 2 4

ST3 2 2 3 1 3 5

ST4 3 1 1 2 1 5 3 4 5 25 3

3 3 1 3 5 5 24 27 4 2 Pemilihan kepada ST1

4

Page1

KEUTAMAAN 1 2 3

Strategi yang telah dijana STI- Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa ST2- Meningkatkan pencapaian 7A ke atas melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG ST4- Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru ST3- Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan sokongan PIBG

PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: KURIKULUM TAHUN 2011-2013 NKRA: Isu Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Masalah Peratus murid yang mendapat 7A ke atas hanya 5% dalam PMR dan 10% dalam PAT Matlamat Meningkatkan peratus murid mendapat 7A ke atas sehingga 25% dalam PMR dan 30% dalam PAT menjelang 2013 Meningkatkan peratus murid dalam PMR sehingga 75% dan PAT sehingga 80% menjelang 2013 Sub NKRA: Strategi Meningkatkan pencapaian 7A ke atas melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru LINUS. Masih ada segelintir murid tidak kuasai 3M % murid lulus PMR/PAT % murid minat membaca 55 65 70 75 60 70 75 80 50 60 70 75 Page1 . SBT dan Tawaran Baru Indikator Pencapaian (KPI) % murid peroleh 7A ke atas dalam PMR/PAT Sasaran (ETR) TOV 5 10 2011 10 15 2012 18 22 2013 25 30 Prestasi akademik belum memuaskan Peratus murid lulus tidak mencapai 70% dalam PMR dan 90% dalam SPM.

Program Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat A dalam Bahasa Malaysia PMR (22%) dan PAT(27%) Meningkatkan peratus murid dalam PMR sehingga 65% dan PAT sehingga 70% menjelang 2013 Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber RM300 Panitia BI/BM/MT RM300 Panitia BI Indikator Pencapaian Peratus Gred A dalam UPSR dan PKSR Peratus Lulus dalam UPSR dan PKSR TOV 15 20 55 60 ETR 22 27 65 70 1 Skor A Ketua Panitia dan GMP teras Ketua Panitia dan GMP teras Februari – Ogos 2011 2 Skor C Februari – Ogos 2011 Page1 .PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG KURIKULUM NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: LINUS. SBT dan Tawaran Baru Bil.

Page1 .

.Set soalan @RM100.. Encik Ahmad... Perbincangan pelaksanaan 4. 1... Pelaksanaan aktiviti (Jadual) 5....... Bergantung kepada pencapaian objektifnya) Objektif telah dicapai 50%. (Tulis sebelum... Kelas dimulakan lebih awal... nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).. Penambahbaikan Kenalpasti murid tidak hadir supaya .. Taklimat program pada 18 Jan 2011 2.Contoh Pelan OPerasi Bidang Kurikulum Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Skor A Meningkatkan peratus murid mendapat A dalam Bahasa Malaysia PMR (22%) dan PAT(27%) Februari hingga Ogos 2011 Semua murid tahap 1 dan 2 yang perolehi gred A dan B dalam PAT 2010. Jumlah = RM300.... Bahan keperluan.GB: Didapati kelas berjalan lancar. Penilaian (Selepas program dilaksanakan... 10/6/11(KP). oleh GB/PKT 20/7/11. . 15/8/11. Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan) 22/4/11(GB)... semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program) 22/4/11: Masih ada 5 orang murid tidak hadir. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT Kekangan 3. Tandatangan Penilai Nama Penilai Tarikh (Jika format IAB) : : : Page1 Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian. Puan B dan Cik C. ...

15/8/11.Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 (Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2011) Bil 1 Program Skor A Tempoh Tarikh Pelaksanaan Pemantauan Feb .Ogos 22/5/11 15/6/11. oleh GB/PK Penilaian Keberkesanan Program Mendapat sambutan dan capai objektif Cadangan Penambahbaikan Masa program perlu dikurangkan dari 60 ke 45 minit Catatan Boleh dilaksana pada 2012 2 3 4 5 6 (Jika Format IAB) Adakah kita bersama sekarang? Page1 .

PT dan PO . Februari – Ogos 2011 RM300 Panitia BM Catatan: Semua panitia perlu membina PS. SBT dan Tawaran Baru Bil. Guru Bahasa Malaysia.ABM belum mencukupi Masih ada matapelajaran yang belum lengkap ABM Melengkapkan ABM bagi semua matapelajaran Mempastikan ABM lengkap melalui pengurusan panitia yang cekap Bilangan matapelajar an yang lengkap ABM 3 4 5 6 Boleh asingkan dalam Bidang ke-7 ( Bahan P&P) untuk peroleh Skor 6. Ketua Panitia Bahasa Malaysia. 2. Page1 . PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG KURIKULUM :Panitia Bahasa Malaysia NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: LINUS. Program Objektif Meningkatkan peratus murid cemerlang BM dalam PMR dan PAT Meningkatkan peratus murid lulus BM dalam PMR dan PAT Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber Indikator Pencapaian Peratus Gred A dalam PMR dan PAT Peratus Lulus dalam PMR dan PAT TOV 32 38 92 98 ETR 40 42 95 100 2 Pertandingan Mengarang 1.

Bergantung kepada pencapaian objektifnya) Penilaian Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian. Penambahbaikan Tandatangan Penilai Nama Penilai Tarikh : : : Page1 .Tindakan Segera Oleh Pemantau Program 2010: Cetak slip ini dan rumuskan mengikut bidang pada akhir 2010. nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program(semasa dan akan datang). semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program) Kekangan Tempoh Laksana: (Selepas program dilaksanakan. REKOD KEBERKESANAN PROGRAM 2010: Bidang /unit_________________________ Nama Program Objektif (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan) Pemantauan (Tulis sebelum.

Ogos Tarikh Pemantauan Cadangan Penambahbaikan Masa program perlu dikurangkan dari 60 ke 45 minit Catatan 1 Skor A 22/5/10 15/6/10. Mendapat sambutan 15/8/10. dan capai objektif oleh P/PK/KB Boleh dilaksana pada 2011 2 3 4 5 6 Page1 .Laporan Keberkesanan Program 2010 Bidang Kurikulum Penilaian Keberkesanan Program Bil Program Tempoh Pelaksanaan Feb .

• Pengurusan PIBG yang efektif dapat membentuk persekitaran kondusif. Strategi SC Mengurangkan kes salahlaku melalui kerjasama majlis permuafakatan (W)KELEMAHAN: • Terdapat kurang daripada 3% murid masih mengamalkan sikap negatif seperti ponteng. pusat snooker dan pusat hiburan berdekatan sekolah.. • Wujud ‘cyber cafe’. • Segelintir waris bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah pelajar. • Terdapat jawatankuasa yang masih belum mantap dalam pengurusan HEM.. • Kerjasama penjaga yang baik dengan pihak sekolah membantu dalam pengurusan HEM. • Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus Luaran kepada keselamatan padu. ibubapa. • Pengurusan HEM keseluruhannya cekap dan efisyen. Strategi WO Mengurangkan kadar ponteng dengan kerjasama PIBG Strategi WC Page1 . • Pengurusan biasiswa pelajar baik • Amalan-amalan baik telah membantu membentuk sahsiah yang baik. (O)PELUANG: Strategi SO • Ibu bapa yang berpendidikan membantu Meningkatkan kehadiran murid dengan kerjasama mengawal prestasi hal ehwal murid. (C)CABARAN: • Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.i) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: HEM (S)KEKUATAN: Dalaman • Disiplin sekolah terkawal • Pengurusan buku teks cekap. menyukarkan pengurusan HEM. • Kebajikan murid yang maksimum telah diberikan. • Manipulasi perhubungan baik antara sekolah dan PIBG.

Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif.ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL 1 2 3 4 KOD STRATEGI SO: S1+O1 SO: S3+O2 WO: W2+W4+O3 SC: S3+S4+C1 STRATEGI YANG TELAH DIJANA STI.Meningkatkan kehadiran murid dengan kerjasama ibubapa. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan Skala: 1 hingga 5. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3.Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan dengan sokongan PIBG ST3. Tahap kesukaran proses 2. ST2. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Dimana 5 yang terbaik iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan ST1 ST2 ST3 ST4 Pemilihan kepada ST1 KEUTAMAAN 1 2 3 4 Strategi yang telah dijana Page1 . Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. 7. matlamat isu. misi dan visi..Mengurangkan kes salahlaku melalui kerjasama majlis permuafakatan ST4- iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1.. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8.

Penolong Kanan HEM 2. Program Program Kesedaran Ponteng Sifar Objektif Meningkatkan kesedaran pelajar hadir tanpa ponteng Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber RM100 PIBG Indikator Pencapaian Bilangan kes ponteng TOV ETR 1 1.PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID SK JAYA BAKTI TAHUN 2011-2013 NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Isu Ponteng sekolah masih berterusan Masalah Bilangan kes ponteng masih tinggi Hanya 50% murid yang beri hormat kepada guru seperti sepatutnya Matlamat Menjadikan kes ponteng sifar menjelang 2013 Meningkatkan perbuatan menghormati guru dan warga sekolah sehingga 100% Strategi Meningkatkan kesedaran dan penguatkuasaan disiplin Meningkatkan kesedaran menghormati guru dan insan lain Indikator Pencapaian Bilangan kes ponteng Sasaran (ETR) TOV 30 2011 20 2012 10 2013 0 Masih ramai murid tidak hormatkan guru % murid beri hormat 65 80 90 100 PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG HAL EHWAL MURID NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Bil. Ketua Guru Disiplin 1-5 Mac 2011 30 20 Page1 .

menghadiri kegiatan • Pencapaian kokurikulum seperti renang. gimnastik artistik dan pingpong sehingga Luaran peringkat negeri. komited.. PELUANG: • Stadium berdekatan dengan sekolah. • Sokongan dan kerjasama sepenuhnya waris dari segi moral dalam semua penyertaan dan pertandingan. • Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam • Ramai pelajar bidang kokurikulum dan ko-akademik. efektif dan efisyen. dalam permainan tertentu.. Strategi WC Page1 . kokurikulum. • Barisan guru yang bersemangat. • Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah. Strategi SO Meningkatkan kemahiran bermain dan daya tahan. Kaunselor Mei dan September 2011 RM200 SUWA % murid beri hormat 65 80 Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: KURIKULUM DAN SUKAN KEKUATAN: KELEMAHAN: Dalaman • Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang • Ramai murid tidak kuat dan berpengalaman. • PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah menjadi penaja bagi penyediaan jurulatih bertauliah. menggunakan alasan • Telah mencapai kejayaan dalam bidang kotuisyen untuk tidak akademik sehingga peringkat antarabangsa. Guru agama 3. Penolong Kanan HEM 2. CABARAN: • Ibu bapa kurang menggalakkan anakanak mereka aktif dalam kokurikulum..2 Ceramah Nilai Murni Menimbulkan kesedaran supaya murid menghormati semua guru dan insan sekelilingnya 1. Strategi WO Strategi SC Meningkatkan kemahiran asas dan lanjutan ilmu pengakap. hadir untuk aktiviti kokurikulum. • Sebahagian guru kurang kemahiran melatih murid • Kemudahan peralatan sukan yang mencukupi..

pusat hiburan.• Wujud “Cyber cafe”. Page1 . snooker dan hiburan.

PELAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM DAN SUKAN SK JAYA BAKTI TAHUN 2011-2013 NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Isu Prestasi pencapaian badminton masih rendah Prestasi Persatuan Pengakap masih rendah Masalah Pencapaian pasukan sekolah belum mencapai peringkat negeri Bilangan ahli yang berpeluang naik pelbagai pangkat sangat sedikit Matlamat Melayakkan pasukan badminton bertanding ke peringkat negeri pada 2012 Menambah bilangan ahli naik pelbagai pangkat sehingga 40% ahli Strategi Meningkatkan kemahiran bermain dan daya tahan Meningkatkan kemahiran asas dan lanjutan ilmu pengakap Indikator Pencapaian Tahap penyertaan pasukan Sasaran TOV 2011 Daerah 2012 Negeri 2013 Negeri 40 ETR Daerah Page1 % ahli naik pangkat Zon 10 20 30 PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG KOKURIKULUM DAN SUKAN: NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Bil. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Penasihat Badminton 1. Penolong Kanan Kokurikulum Tempoh Kos/ Sumber RM400 Kokurikulum RM300 Kokurikulum Indikator Pencapaian Tahap penyertaan pasukan % ahli naik pangkat TOV 1 2 Kem Meningkatkan Intensif kemahiran dan daya Badminton tahan pemain Kem Pengakap Meningkatkan kemahiran asas dan 2-4 April 11 15-18 Okt 11 September Zon 10 20 . Program Objektif Tanggungjawab 1.

lanjutan ilmu pengakap 2. • Kerani yang berkursus tiada pengganti komited. • Barisan guru yang bersemangat. CABARAN: • Tekanan dari pihak pembekal berhubung bayaran bil-bil. Luaran • Kerani kewangan celik komputer • Kemudahan mesin cetak dan komputer PELUANG: Strategi SO Strategi WO • Kemudahan kewangan yang kukuh. efektif dan efisyen. • Pembayaran melebihi dari peruntukan. berpengalaman. • Budaya kerja positif dalam kalangan seluruh warga sekolah. Meningkatkan kemahiran mengurus • Sumbangan dari pihak swasta. kewangan • Kedudukan kewangan PIBG yang kukuh. • Campur tangan PIBG dalam pengurusan kewangan. Guru Pemimpin Pengakap iv) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: KEWANGAN KEKUATAN: KELEMAHAN: Dalaman • Guru Besar mempunyai asas • Kerani kewangan yang baru dan kurang pengurusan yang kuat dan pengalaman. Strategi SC Strategi WC PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN SK JAYA BAKTI TAHUN 2011-2013 NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Isu Pematuhan peraturan kewangan masih longgar Masalah Masih berlaku ketidakpatuhan semasa menggunakan wang sekolah Matlamat Memastikan tiada teguran audit Strategi Meningkatkan kemahiran mengurus kewangan Indikator Pencapaian Bilangan penemuan audit Sasaran TOV 4 2011 3 2012 1 2013 0 Page1 .

Tahap odit tidak memuaskan Berteguran Memuaskan Memuaskan Baik Page1 .

CABARAN: Strategi SC • Sumbangan pihak swasta memerlukan kecekapan pengurusan. fizikal yang menyeluruh. dalam membangunkan sekolah. PELUANG: Strategi SO Strategi WO • Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak swasta. Strategi WC Page1 . • Kos yang tinggi dalam • Guru dan staf bekerjasama penyelenggaraan. • Segelintir ahli komuniti setempat tidak mengambil perhatian dalam apa jua aktiviti sekolah. sekolah yang selesa. • Terdapat ahli PIBG cuba mendapatkan sesuatu untuk kepentingan peribadi. berpengalaman. • Masih perlu penyelenggaraan fizikal • Kelengkapan dan pembangunan sekolah. • Sukar mengekalkan prasaraana Luaran • Prasarana sekolah yang selesa.vi) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang:KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS KEKUATAN: KELEMAHAN: Dalaman • Guru Besar mempunyai asas • Guru baru kurang pengalaman dalam pengurusan yang kuat dan pengurusan fizikal sekolah. • Kewangan PIBG yang kukuh.

Bilik Sains. PSS. 5K) Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 daerahPeserta Juara daerah Juara daerah Tahap pertandingan 3K Bangunan tidak selamat Kelemahan pengurusan pejabat Kemudahan di pejabat belum mencukupi dan layanan hambar Menyediakan komputer pejabat yang mencukupi dan layanan mesra Meningkatkan kualiti pengurusan pejabat Bilangan peralatan 0 1 2 Juara daerah 3 Keceriaan dan kemudahan fizikal pada tahap sederhana Kebanyakan taman dalam kawasan sekolah terbiar dan tidak ceria Memenangi pertandingan keceriaan bilik khas di peringkat daerah Meningkatkan keceriaan dan kemudahan dalaman persekitaran sekolah 2 4 6 8 Page1 .PELAN STRATEGIK 2011-2013 BIDANG KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS NKRA: Menyediakan Pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Bilangan taman angkat (BOSS.

pengurusan yang kuat dan • Agihan tugas guru tidak seimbang berpengalaman. • Kesedaran kepentingan pendidikan dalam kalangan ibu bapa masih rendah. Strategi SC Strategi WC Page1 . efektif dan efisyen. • Guru mencukupi dan 30% adalah siswazah terlatih. kemudahan pencetak dan komputer disediakan. dalam jawatankuasa sekolah. PELUANG: Strategi SO Strategi WO • Majoriti Ibu bapa daripada kalangan Memantapkan teknik dan kemahiran guru profesional. • Kekerapa guru keluar untuk kursus Luaran • Guru celik komputer dengan atau urusan rasmi. pelajaran bukan opsyen. • Masyarakat yang lebih mengutamakan material. • Barisan guru yang bersemangat. • Syarikat swasta bekerjasama dengan PIBG memajukan sekolah CABARAN: • Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam aktiviti. melaksanakan P&P. • PIBG aktif memajukan sekolah. • Persatuan murid tua turut membantu sekolah.vii) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: SUMBER MANUSIA KEKUATAN: KELEMAHAN: Dalaman • Guru Besar mempunyai asas • Guru kurang pengalaman. • Pengaruh gejala sosial yang negatif di luar sekolah. • Guru mengadu beban kerja banyak. • 95% guru tinggal kurang 25km • Guru terpaksa mengajar mata dari sekolah. komited.

PELAN STRATEGIK 2011-2013 BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NKRA: Menyediakan Pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA 3 & 4: SBT dan Tawaran Baru. Penolong Kanan Pentadbiran 2. Isu Prestasi P&P guru belum cemerlang Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 Meningkatkan Memantapkan Guru yang peroleh markah P&P >90% teknik dan % guru peroleh >90% markah P&P terhadap semua 70 82 91 100 kemahiran guru markah P&P >90% belum capai 100% guru menjelang melaksanakan P&P. 1. Guru Perkembangan Staf % guru peroleh markah P&P >90% 1 Perkembangan Staf Februari dan Julai RM300 LADAP 70 82 2 LADAP 1 12/2/11 Page1 . 2013 PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Masih ada segelintir Meningkatkan Guru Peratus guru NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan guru suka bekerja Meningkatkan dan staf Guru kurang SBT dan Tawaran Baru mengamalkan Sub NKRA: sendirian dan sering budaya kerja mengamalkan 55% 80% 90% 100% bermotivasi budaya kerja melanggar etika berpasukan budaya kerja yang Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Indikator TOV ETR berpasukan kerja lebih berkualiti Sumber Pencapaian Meningkatkan kemahiran dan keberkesanan guru laksana P&P dalam semua matapelajaran.

Page1 .

. 2011-2013 Buku 4 Buku 1 Buku 3 Buku 2 REKOD KEBERKESANAAN PROGRAM 2010 Page1 . ... 2011-2013 Buku 4 Buku 1 Buku 3 Buku 2 REKOD KEBERKESANAAN PROGRAM 2010 Buku 6 Buku 5 Perancanga n Strategik Panitia BM SK.Pendokumentasian Perancangan Strategik Sekolah (Bidang) Buku 6 Buku 5 Perancanga n Strategik SEKOLAH....

2..2.4 4 4.2 3.2 2.2..2 1.1 3.1 5.2 5 5.2 1.2 3..2.3 2 2.1 1.1 6.1 1..3.1 7.2 Pengenalan KURIKULUM Analisis SWOC Pelan Strategik (PS) PS Panitia BM PS Panitia BI PS .2 2..2.2.2.1 2.3 3 3.2 6 6. HAL EHWAL MURID Analisis SWOC Pelan Strategik (PS) PS Unit Disiplin PS Unit SPBT PS ..PELAN STRATEGIK 2011-2013 1 1.1 2.3 3...1 3.3. KOKURIKULUM DAN SUKAN Analisis SWOC Pelan Strategik (PS) PS Unit Sukan & Permainan PS Unit Kelab & Persatuan PS Unit Beruniform PS Koperasi (SM) KEWANGAN Analisis SWOC Pelan Strategik (PS) KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS Analisis SWOC Pelan Strategik (PS) SUMBER MANUSIA Analisis SWOC Pelan Strategik (PS) HUBUNGAN LUAR/ABM Analisis SWOC Pelan Strategik (PS) Page1 .1 4.2 7 7..2..

2.1 1.) SUMBER MANUSIA Pelan Taktikal Pelan Operasi (Program 1..2 2 2..1 4.….2 PELAN TAKTIKAL & OPERASI 2011 KURIKULUM Pelan Taktikal (PT) Bidang Pelan Operasi (Program 1) Pelan Operasi (Program 2.1 1.2 1.1 2..1.…..) PT Panitia BM PT Panitia …… HAL EHWAL MURID Pelan Taktikal (PT) Bidang Pelan Operasi (Program 1) Pelan Operasi (Program 2.1 1..2.1 2.2 6 6.) PT Unit Sukan & Permainan PT Unit Kelab & Persatuan PT Unit Beruniform PT Koperasi (SM) KEWANGAN Pelan Taktikal Pelan Operasi (Program 1.) HUBUNGAN LUAR/ABM Pelan Taktikal Pelan Operasi (Program 1.1.2.2 3.1.) Page1 .3 3.) KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS Pelan Taktikal Pelan Operasi (Program 1..2 7 7..2.1..2 2.1.4 4 4.1 7.1 3..2 3 3.1 3.2.2.1 3.2.1 5..1 1..2.2 5 5.1 6.1 2.1.) PT Unit Disiplin PT Unit SPBT … KOKURIKULUM DAN SUKAN Pelan Taktikal (PT) Bidang Pelan Operasi (Program 1) Pelan Operasi (Program 2.2 3.

Sekali anda buat yang terbaik.Maklumat berikut diwujudkan kemudian (mula pada akhir tahun 2011) Semoga contoh ini boleh dijadikan panduan kepada setiap Unit dan Bidang Pengurusan di sekolah anda.. Page1 . akan memudahkan malah perancangan berikut akan menjadi lebih baik.. Terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful