mskfkafjyf ^dm

1

2

jfjaf hk]fmuspaaf rafdlPyfy Sdgjfjagaf mbfxejmaf iahfhao iakkfkstfJ Akspao iamLos jluLos jahfHkfkaeo 2 koshfhaguf nnfks Fjkfkspaf cuaf Hbfbajfjqmaf ntftikfKhf Hukfksp:lf ^dojfjbfbaf jnfksdgjfjag:lf ehajaf Husjfdjpqmaf j:@.lflaf jaafjfdj H<bfgaf kofinfksas msiepajla Losi:gof k.af kiLosjyf Mjhfhs.p:lf Jklfdhp:]f mgfdgnakaf wmnfkls[fmf mqafmskfkaf hkswobfehaf haklf msnfdkPbsmf ms.aaf ehajnakaf j:dbPyfy Fjkfkqmaf mgfdgnakaf chfhao wja_fjb:lf hs.alas`s F:ysmf wmpfk ^ma isks jahfhao j:@.bspseu hkseoof mskfkaf Amspdk FyskfksGiaaf 3 .aaf ks:iyfYi:lf wjymsj:lf ims|fgOlf Hu|fksp:lf kaof kaof Hju halfhagfx Fhfhaf Mnfk.kfkbspamf emafkfks ia[fialf 3 Fjkfkspaf F:ysmf wmpfk F:gfjisjyf naykosuf labsjfj iamjOlf Vydi nuf%js ks:cuof ]aomlfhnfkOlf kaof jaulksuf j:@.jahfH Ftseialf noftaj J: ia[fj J:ei Kdb mskfkafjyff ^dm D msilplf 1 De.aaf wja_fjbaf jaua_fjs Fofhstf msnfksuf F{jbfbaf Fjhfdhpaf halfhagfx ekd.lflmskfkaf Ljfjsplapf lmfmLos nnfksekiaf ejahfhao eja.

klse[aK ljkf kspdohf WbfxdmPlf Hj{ wlnfkof J:dihf psdgjduhsof M[sLdopsof jlulf JbfgusjfJ ylafnfk isnapjdohf J:lbspsof kaysdbjyf ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts 6 Hukfkspaf F:ysmf wmpfkhf F:gfjisjyf Rpeo ehatfts F:yfwhtft ekei ehatfts wlpfpeo ehatfts wlpfMgaf Fbsnfkapf ehatfts djpeo ehatfts jamsos Losia ehatfts Dpfpeo Wdopagf wjabfg Dnfkspsuf DksjfJnf ekei V:wha:yf Djnfkapf ehatfts msnfdkpsuf nsdonfk ehaek ks:nglsgfgapf ehatfts infkskfekof Dnfkof haklf iaoLnf kstnfkapf ehatfts Fnfkskfekof J:ei Rpa nsof Fxpsdohf ehatfts ehatfts 4 . ekiaf F:ysmf wmpfk isnapjaf ks:ijiuf elao ]ao L{KlyskfKmf mstfhas^. nufuaPofo:yf nagfgnf k:iapf ja. wiyspsuf Aonfk ehak Ftsdijf junfK Qmosdbpxps:kfks lokfek nqep naoapf naeo nqpapfjf japa Hasdpjf jowio IbafnfK WufuaLof wmpwuofetPb.ehatfts 4 njfjq.b msikfdkjf jab ntfmsi nsgfjy nagfgLnf knfK J:I]f mqgO_f rxjf junfK S:i:wla: kospsgnf kostf emafnfK kaonfklajskf ktfh.bLjkfK iyfyeu ehatfts 5 ks:iyfYiaf F:ysmf wmpfk ]aowigfxpaof Fbfghsbfglf nsdtnfK nsoft ipoflauf pjbfg has^.islks Mgd.hf lK.b J:ei jtfhjjf jyset ia.bkfks o:dyhf lbfgu]f v[s .

alof. kiepajs k_fj._fja nsok:yf knfkapf Mhfhs.lbsp J:ei nsof ks:ixjyf ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts ehatfts 8 mskfkafjyf ehatftskf wkaJhfH kikfks: w.amof Fxjyaaff.maf jamshaf wjyklaf Hukfkspaf la.lfl ekiof emaks leoaoflbspayf F|fgu\flsjyf jduiaos L:j wh:laof kgfmbacafkfks Mhfhs.wi_fjgf.w<phauof wkaJkfkdi Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf le> jbhks msiwh:laof is`fB wh:laof hs.lbspaf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Fjkfkspaf A_fjs.fjfjbfgaf ims`fgaf 5 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts Clf mhfkas`sjyf ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .alus_fj iyfyey emaksep Mge.lf Akspnfklf Sufuak msiel Flfhukfksuf AGjsoft Qma e<akslplaowka: h. is.Wlf.em Fjkfkqma F:nfkikfk:ey S.lbspa Aksep F.el mojakspaf wka{ekkfKlf kgfmbacafkfksep Mlflaps: Woft J:ei Mhfhs.7 mkfJ: ekakfks. js. w<jnfoaka Ku_fJlf wlpfhf wha:ey mskf._fj.a< ekmsja Mialsjyf.ama Mjl:kfK Mjlf jbfg F.lbskamof Mialsjyf . .Lkfek nqksep nslua k_fj. iq.a<fJlaaf Mialsjyf.

paf nnfkqmaf halfhagfxmf mskfkaf Hbfbajfjqmaf Hukfkspaf Husjfdjpqmaff ^dojfjbfbaf ehajaf Fjkfkspaf Feja. Losiaff FLafkiaonfkaff Aks Losiaf Aonfk Losiaf S.ofOlf wlyomf mskfkaf ks:ixjyf ehatfts Fjkfkspaf Fjhfdhpaff F{jbfbaff Sdgjfjagaf j:@.am Losiaf 6 ks:ixjyf ehatfts Clf 18 mskfkafjyf ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts Clf 64 lghksjyff ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .Clf Akscu ninak mskfkaffjyf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Foaksnakaf ks:ixjyf ehatfts Aksnakaf Woft eikanfkmf mskfkaf ks:ixjyf ehatfts je<nfks.nakaf Woft wnabfxmf mskfkaf ks:ixjyf ehatfts wiJysnakw.aaf jaua_fjs Jklfdhpaf wja_fjbaf mgfdgnakaf ks:cuaf ekd.nakaf Woft isdypagfGmf mskfkaf ks:ixjyf ehatfts eja.jfjnakaf ks:ixjyf ehatfts mekajnakaf Woft epajmf mskfkaf ks:ixjyf ehatfts mkfkspnakaf Woft ]aomf mskfkaf ks:ixjyf ehatfts lak_fjnakaf ks:ixjyf ehatfts lmfemnfks.

jfjaf mmfMkaonfkaff mgfdg Losiaff mbfxj laLosiaf mkamsi laLosiaff mkaonfkaff mkfkspaonfkaf mdlpiaonfkaf m:jaonfkaff mTiaonfkaff msMiaonfkaff mskfk as`s mskfkaonfkaf msi Losiaf msiaonfkaf msofdlpaonfkaf Mj as`s Mjfjs.l Losiaff hs.aonfkaff vaspaonfkaff dmkofp Losiaf ks:iaonfkaff Kz:iaonfk cafkfks nnfkspaonfkaff hk]fmus laLosiaf h.l as`s hs. Losiaff Mkffkaonfkaff Mnfk.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf jluaonfkaf j:dbpaonfkaff j:iaonfkaff jauaonfkaff J:iaonffkaff raflaonfkaff wjIk Losiaff eja.laonfkaff hs.lanfkaff 7 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .

as`s euajiaonfkaff iam Losiaf iaduponfkaff iawooft ljaLos isMiLos dlnfkaff isMi as`s isMiaonfkaff is`fB Losiaf iskfkaonfkaff ispam as`s Fkshjfkaf Fhf^kspxjyf Flafnqkspaaf Fasiayfkapaf Aoapaf Sdm ]aospaaf Sg_fj[spaaff Sptfhdjpaaf Sdypaof Jxlataf D:kfks.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Hukfkspaf ^.baonfkaf lmfm Losiaf lIo Losiaf Lkfkaonfkaff cu as`s pkqk Losiaff epj as`s epaj as`s :kfks.hMhkspaaf Wtshkfkaf Epafejaof jusjfjalaf Eoaks nakaff Rpxjyf jagiafejaof jbnakaf 8 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts Clf 63 napoflaafjyf ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .biaonfkaff ^.

af wm:kfKdbpaaf emalamslataff kbfxpxjyf ks:jfJtshfHkf wkabfgaf ks:]ao mlfhnfkaf ks:naIjfj.maf ks:nadyhfehaiaaf ks:nqujbfgaff ks:nqujbfgpa[fhfhabaf ks:nqunjfjaf ks:cuaf nlsnnfkspxjyf n.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf jblfHufuaff jbfbhfhaf jusjlfhaf juspaf j[tstfttsiaaff j[tfms_fjaf jaaspaaf jad.paf nsoftmqafwnGlataf enmaf Hj[fmfema[af Hj[fkfKdbpaaff 9 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .jfjauf Flfdlpaaf J_fJuspjfjupaf Jumfmsdtpaaf rtfTiaf ejamfwm_fjgfema[af ejagfHuspaaf mdgpoaaf mbfegM.af mkfkspaaf majfjspaf msthfHuspaaf msTkfwkabfgaf Mnfk.ms_fj Ldopd.

mf mskfkaf Smjfjs mskfkaf Sxpahfh mskfkaf Slpjsasmf mskfkaf Dk.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf ^muaaf wh:ls[dujfJTlfhaf l_fdjpafjfj.jsasmf mskfkaf j<.a< mskfkaf j]fmldumf mskfkaf jGwiysmf mskfkaf jdghfhsyfdymf mskfkaf jdbpa[smf mskfkaf jbfbsmf mskfkaf jhagmf mskfkaff jluamomf mskfkaf jufUysmf mskfkaf jiojfJysdj mskfkaf jIhaumf mskfkaf jpsdup_fjsasmf mskfkaf 10 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts Clf la mskfkafjyf ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .hs mskfkaf Fonfk mskfkaf FOlaks mskfkaf Ataka.mspaaf laojfj]fmataf L:jaf Ldopxiaaff cafjfjaf cafkfkspaaff wlpfhfwha:yaaf iapsuaaf istuflsbfgaf Fjsuabfgmf mskfkaf Fgismf mskfkaf FNlaksmf mskfkaf Flsafkmf mskfkaf F:gf mskfkaf F.

bmf mskfkaf ^iadgmf mskfkaff 11 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .mf mskfkaf v{Ldo mskfkaf ]aomlaksmf mskfkaf kg_fjbf mskfkaf kgfmsba mskfkaf kkfKi ]aomf mskfkaf kkfKinak mskfkaf kehaiomf mskfkaf ksasjau mskfkaf ksasejabmf mskfkaf ekjmskfksmf mskfkaf wka{jbfbsmf mskfkaf nagfG mskfkaf nakanfkmf mskfkaf h.mf mskfkaf jauagfxmf mskfkaf Jbfgusmf mskfkaf JTlfdhmf mskfkaf wjIoJysdjmf mskfkaf wjIomf mskfkaf wjyhaumf mskfkaf djpagfxmf mskfkaf m_fjLosmf mskfkaf m_fjsusmf mskfkaf mshs mskfkaf msienmmf mskfkaf Mjaka.apbmf mskfkaf ^ksnak mskfkaf ^.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf ja_fejpmf mskfkaf jad.abapalmf mskfkaf Hushfhabsmf mskfkaf ^kna.ah.mf mskfkaf hibsmf mskfkaf hoftsldumf mskfkaf hadupaonfk mskfkaf hs.

al as`s jbfBi ljas`s jklfh ljas`s jkfk as`s jafjfj ljas`s jus_fjnak ljas`s jIm ljas`s joj ljas`s jofh ljas`s jakfp ljas`s janfk ljas`s jahau ljas`s ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts Clf natfhkfks Wbfbaps.lf as`sjyf ks:ixjyf ehatfts 12 .p ljas`s S.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf lbsjfjgfxmf mskfkaf laafnagfGmf mskfkaf LkfKiGj mskfkaf el:jsasmf mskfkaf uuagmf mskfkaf iufu mskfkaf iamsepajmf mskfkaf isbfebajfjsmf mskfkaf islumf mskfkaff Fmseki ljas`s F]fmoeki as`s Fgfmpeki as`s Fksk ljas`s Fkfksas ljas`s FLk ljas`s F:gfmskfK as`s Fask ljas`s AjapwjIo as`s Amiauapo ljas`s Akfe.a< as`s D`o ljas`s DhlofP ljas`s De.lb ljas`s S.

Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf jaafjfejp ljas`s jaafkfksejp ljas`s jau ljas`s jaui ljas`s jay ljas`s jays_fj ljas`s jsnfk ljas`s js.kfinfK ljas`s maus e>akf. ljas`s ma_fjsp ljas`s mabfxufp ljas`s makfiqj eki ljas`s manfk ljas`s manfks. as`s mKLj ljas`s mnako ljas`s mnfks. ljas`s ms:_fjs ljas`s msihfhs.a< as`s m_fj.al ljas`s js:K ljas`s Jm as`s Jkfmj as`s J:.lfl ljas`s Mjhfhsafl as`s MiaplfHilO ljas`s emalj ljas`s wmyoj ljas`s <lfH ljas`s <ahaus ljas`s w<j.apo ljas`s ma.Ju ljas`s mlfH ljas`s miskfks.a< as`s 13 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts . ljas`s m_fjaf`b ljas`s m_fJ ljas`s m]fma.

hfhsasp ljas`s i.al as`s d. as`s dlkfe. ljas`s hshfhu ljas`s hs:J ljas`s hs:_fjs ljas`s Hbfgaqj ljas`s H:rk ljas`s lks.am as`s hafik ljas`s htfh ljas`s haMeki ljas`s ha|fj.p ljas`s pajf]eki ljas`s e.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf e<aks as`s ka:jaio as`s kauahfhsp ljas`s ks:bhsnfK ljas`s Kzafiam as`s eki ljas`s ekikkfk ljas`s eki.ak ljas`s ekiu ljas`s naj.kfKiam ljas`s h.k as`s 14 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .a< as`s laq` ljas`s lIkfjufp as`s lO as`s labfgifp ljas`s ls:jbfG as`s Lkfju ljas`s ls:kfP]f<p ljas`s eljm]fma. as`s i.eki ljas`s hjeki ljas`s h.

Losiaf Miafjfj Losiaf vk Losiaf vu Losiaf emaks Losiaf <oj Losiaf w<p Losiaf w<pjbfx Losiaf kinak Losiaf ks. ljas`s eik ljas`s Fmla:k Losiaf Finfksp Losiaf DUzj laLosiaf Wjfjsp Losiaf jlu Losiaf j_fjay Losiaf jmfmsphfh Losiaf j:_fjau Losiaf jdujfejagfG Losiaf ja]fmo Losiaf Jlfehm Losiaf J:h.aluf as`s iaujsufp ljas`s iq.k Losiaf 15 ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts Clf Wbfbsua ejax Losiafjyf ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts .Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf iaMeki ljas`s iakmanfk ljas`s ia.bajfp Losiaf ksasjaujfjspao Losiaf ekmsj Losiaf nak Losiaf na. Losiaf mIoj Losiaf msikfkspao Losiaf msiepaj Losiaf mseonfks. Losiaf muafjfja.

lflaonfkmf mskfkaf ks:ixjyf ehatfts Elnakaf ks:ixjyf ehatfts jglfhnakaf ks:ixjyf ehatfts jhaunakaf ks:ixjyf ehatfts jlfhysnakaf ks:ixjyf ehatfts jams isMinakaff ks:ixjyf ehatfts japmskfksnakaf ks:ixjyf ehatfts mlpnakaf ks:ixjyf ehatfts mtfJ:nakaf ks:ixjyf ehatfts hbfgasnakaf ks:ixjyf ehatfts 16 .la Losiaf cu Qm Losiaf paejaH Losiaf %js Losiaf imnfk Losiaf iqgb Losiaf iq.]femaks Losiaf hibnfks Losiaf hs_fjy Losiaf hs:]fmj Losiaf ^hau Losiaf ehak Losiaf lksmqu Losiaf LkfKiq.al ekiaf ks:ixjyf ehatfts emabamukf ekiaf ks:ixjyf ehatfts ks:laysdjkf ekiaf ks:ixjyf ehatfts wlpfjbfg ekiaf ks:ixjyf ehatfts ial ekiaf ks:ixjyf ehatfts isMios ekiaf ks:ixjyf ehatfts is:hajf` ekiaf ks:ixjyf ehatfts F:bjsasnakaf ks:ixjyf ehatfts Ejnakaf Woft hs.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf h.la Losiaf ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts Clf LhfhkfK Ljfejaxekiafjyf ks:ixjyf ehatfts Clf niejax nakajfjyf ks:ixjyf ehatfts Clf wlyo nsdu nstfjsoft ]aosjyf ks:ixjyf ehatfts Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf F|fisos ekiaf ks:ixjyf ehatfts S.

alaonfkaf ks:ixjyf ehatfts jbfbaonfkaf ks:ixjyf ehatfts raflaonfkaff ks:ixjyf ehatfts mkfmskfkaonfkaf ks:ixjyf ehatfts wma=haonfkaf ks:ixjyf ehatfts gl. Mials ks:ixjyf ehatfts Jl. Mials ks:ixjyf ehatfts ^bfx l>aof AtfT Mials ks:ixjyf ehatfts ibfbmfm.H ks:ixjyf ehatfts 17 .hlf kbfghabs Mials ks:ixjyf ehatfts FNlaof ks:ixjyf ehatfts Fhfdhpkqgfmskaff ks:ixjyf ehatfts Flflbs Flfdlpaaf ks:ixjyf ehatfts F:yfnnfks msiamfmaaspaaf ks:ixjyf ehatfts Fufulahs. Mials ks:ixjyf ehatfts Sd.ajwinfks.jaonfkaf ks:ixjyf ehatfts gla. Mials ks:ixjyf ehatfts Mhfhs.lbsp Mials ks:ixjyf ehatfts em`akfksas Mials ks:ixjyf ehatfts w<jnfoak Mials ks:ixjyf ehatfts ]aoanofkjsas Mials ks:ixjyf ehatfts kaPlao Mials ks:ixjyf ehatfts hkfks.aonfkaf ks:ixjyf ehatfts kaonfkaf ks:ixjyf ehatfts nskfpaonfk hjiaof ks:ixjyf ehatfts Hispaonfkaf ks:ixjyf ehatfts ^kaonfkaf ks:ixjyf ehatfts epajaonfkaf ks:ixjyf ehatfts Fbfbaldu Mials ks:ixjyf ehatfts S.J:kam Mials ks:ixjyf ehatfts wjayfysldu Mials ks:ixjyf ehatfts mtfJ: Mials ks:ixjyf ehatfts msklfh.amu Mials ks:ixjyf ehatfts h.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Flfhsjaonfkaf ks:ixjyf ehatfts F[jaonfkaf ks:ixjyf ehatfts Ftsiaonfkaf Woft djuamnakaf ks:ixjyf ehatfts S.lamfmaafp Mials ks:ixjyf ehatfts habshkfks.

Mnfk.af ks:ixjyf ehatfts Jla.lf ks:ixjyf ehatfts J: kgfmsba cafkfks ks:ixjyf ehatfts J: nlmfmsiapaf ks:ixjyf ehatfts rojfjbfbaf ks:ixjyf ehatfts wjymsjaf ks:ixjyf ehatfts mbfxejmaf ks:ixjyf ehatfts mskf.alaf ks:ixjyf ehatfts jajH<bfgaf ks:ixjyf ehatfts jaujbfgaff ks:ixjyf ehatfts Jdj nlmfmsiapaf ks:ixjyf ehatfts Jl.af ks:ixjyf ehatfts <onfkoaf ks:ixjyf ehatfts <oakoaf ks:ixjyf ehatfts ]aohfhs.jamaf ks:ixjyf ehatfts kofinfksas ks:ixjyf ehatfts ks:iyfYiaf ks:ixjyf ehatfts wkpfimsjalbs ekmsjaf ks:ixjyf ehatfts nnfkoaaf ks:ixjyf ehatfts 18 .Lkfkaf ks:ixjyf ehatfts ms.kfJlaaf epajspaf ks:ixjyf ehatfts Qmaoffp ]ao ekmsjaf ks:ixjyf ehatfts Dlaekis Flfdlpaaf ks:ixjyf ehatfts Dlahks msiamfmaaspaaf ks:ixjyf ehatfts Xafimspayf ks:ixjyf ehatfts Vydipaaf ks:ixjyf ehatfts jbhkskamaf ks:ixjyf ehatfts jhsuaf ks:ixjyf ehatfts jufhgfG Rpa ks:ixjyf ehatfts jo.malshf hbfga.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Aks msihfhs.alus_fj Fxjyaaf ks:ixjyf ehatfts S.x mapf haha ks:ixjyf ehatfts msinfkq|fi.alfM.jamaf ks:ixjyf ehatfts S.af ks:ixjyf ehatfts msiiajfjspaf ks:ixjyf ehatfts emjfjs[aaf ks:ixjyf ehatfts emKLosiaf ks:ixjyf ehatfts <lkjfjsos ks:ixjyf ehatfts <okfJla.

blf wmaofeoof EnfKjsofetof ms.ajslsjs iauflqjaf isMialskfks.alus_fj Fxjyf F:ysmf wmpfk ks: F:gfha 5312-5313 ehatfts nsof F:yf ehatfts nsof Hj[f ehatfts nsof Spuf ehatfts nsof wnts ehatfts nsof whaK ehatfts nsof D: ehatfts nsof nsdu ehatfts nsof Mjlf 19 .af ispajfjs.kia<af h[osmf malsjyf haha<s hsxnajfjqmaf hqafLjlK Hbfbajfjqmaf H:`als:j epajspaf l|fkaof l%e.maf labsjfjiamjaf laua_fjof cukfkqoqmaff Pjfek|fi.Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf Clf hgfxbkfkaaf hkf.di.af u>as l>map i.lkseu hkel ehatfts 9 S.lhakaf iq.ajfjspaf ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts ks:ixjyf ehatfts nofnplalf niejax nakajfjgfJlf naosukfksuf ejaxPj as`spaafjgfJlf Dbfdlpapf kilsptfTlf LosiafjgfJlf X[jtfts ]aolf jbfg mskfkafjgfJlf lokgjfjs ia{jsoft jaTjfjgfJlf wlyo nsdu nstfjsoft ]aosjgfJlf WoK lolf Fgjfjs lsj m.jsaspaaf h.

blalf Ddlpayf FhfHtkfek nsoftekaaf Rpaf HjofT nsoft jebmwoaG nakayf Hj[f whasp iajfJdgp iabs nsjofwtoei wpdopabfg J:isof nsdt nsdtpapfmf wma=hkfksuf nsofetaaf Ljof wtdopqof wtGkfk msof lpkfksof cIuJ wlmfM ktfJjf jahfHkfkaeo 11 S. 4335-4336 Axp hak loftaxp Axp hak nsoftaxp haxp eik_fjyf ekxp hkfks wmpf hkfkafjJkf kskfksjfJlf f naxp lakiaf enxp nakanfk nagfGjfJ napj kq. 43324333.ak iufisdo kqafjfjsoft wkpfi_fjyf Wufuanf wkasmsjfJlf ia.lf ehatfts nsof jks ehatfts nsof wha:yf ehatfts nsof wiys ehatfts nsof wjadg ehatfts ehatftsep haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf 10 mgfdgLos F:ysmf wmpfk F:gfjisjyff Fjbfg has^.ehatfts nsof Dylf ehatfts nsof wmpuf ehatfts nsof Lx ehatfts nsof Fx ehatfts nsof Sglf ehatfts nsof nglf ehatfts nsof kstlf ehatfts nsof i.alus_fj Fxjyf F:ysmf wmpfk ks: F:gfha 4320-4321.a i. 4325-4329.iajs infk whatf i]fm lokfksuf imspak 20 haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf .lf ehatfts nsof jdu ehatfts nsof Vys ehatfts nsof kdp ehatfts nsof hklf ehatfts nsof wla[s ehatfts nsof Jblf ehatfts nsof nG ehatfts ehatftsep ehatfts nsof iulf ehatfts nsof nulf ehatfts nsof k.

bfgajs C_fjsp Kz_fjak Kzjfjkfksuf Kzjfjsp Kaspkfksuf Xoftskf Ku_fjsp ka_fjs Wdohf whtft kapaJlf knfdkPlajskf kpI wmpf C_fjs WofOyfey Ddtjsoft Dbfdl isy_fj Dd.WmfmlpkfKlf Su_fjsp WyfYjfJyf Wbfwbpfehauf W_fJlalf Fmfmlf kisafkf wkofdo Agfwjabfg Aonfk nagfGjf jkshks ekiafjyf Wufua:lf msnfksjfJlf wkyfyLkapf Dynf kskfksjfJlf ci:lf jaba L{Lktf Lhfha{jf jhfhauf Ldykfk whatf Kasp wiysjfej Dasp whatf Mjlplajsp Mnfk.hf whasp wha:wyofT ehMlf whatf ehwtufuanf knfk wh:lf Hj[fhf maja i.jhf mmfmskaonfk mejakp ekjaks Wufualf ms:gfxjfJlf ksksLkuf Rnfwka[suf wmpfjsoft C_fja.kfk whatf Wbfbsp iaet Wojfj:yf Stia nsdupsuf S:kfksp Hbfbspaf djPyf wha:yaJlf whapfpaf Dykfksuf wha:nfkak F:gfwh:]f e<aksp kajsp FlfdlPlf FhfhOlf Ajsp wha:gfwh:lf ehajlf Hbafkfksp whaofibfb lajsp Hbfbsp 21 haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf haklf . hqgkf wkaysafjsoft Voftapf S.nf knfk ka.

eika msklfh.na. m_fj. msi msi Fnfkb F_fjb Flfhu nlfh. Sjfjd.j. Flfh.ualf Hj[f lduk:ljey lksLj FLek Aonfkjf wjaxep FtfHkkf ekeo msi msi msi msi msiMnfk.lfh. islfh F]fmsk .a<a h. 5111-5113.ep mskfklek HkfkLek 22 . naka Fjfjd.em Huiw.alus_fj Fxjyf F:ysmf wmpfk ks: F:gfha 5066-5075. 5078-5082.ep mafjfjd. lnfks. ehaja Flfhsdj haja msklfh. 50875090.boakspaf nag:lf naofkikfkatf whtft ntfTdbhf A.em Aonfkkf ekeo whaK ngkfk. naka J]fmsk haka pnfks. haka m_fj.a< F:l:nfek F:yfis:nfek Hbfbspeo jbfbspeo lglpseu Sy_fJpseu Sylfhsxep ldulaeo msoflpek<a ng.]fmsk knfks. WofOpsaf DglfwhaG SoshfhK ng. J]fmsk hgo iseij ngo mehm Fashs.lakspaf F.blf Ajllf ehatftsp Admisgfgaafjfej Fbsdlpalf Axp hak loftaxp Axp hak nsoftaxp Aonfkjf jyshfH haklf haklf haklf haklf haklf haklf 12 S. 5115-5116 Flfhukfk. m_fj. naka ekxp naka Axp haka Flfh. jgnfksxuf S:hfhK msklfh.

j. msi msi F:yLklf k. ]ao mskfks Wuanfk:lf Flfhu ia msi ilfhu ia is_fJ m_fj.Rpaf ks:mfmdh AGkuf Aonfk Dkfk.lf F:yf msilf 23 13 S. msi msi W_fjdy Agfejay (Flfhu ia msi ilfhu ia is_fJ F.el Flfh.el la ekia ia ia ia la ekia ia ia ia la ekia ia ia ia) la ekia ia ia ia nilbsep msilbsep noflbsep whaoflbsep ntfmdhep mstfmdhep S:nfkieo l:nfkieo Dtfeteo whtfeteo isbfegeo wjabfegeo jbfegeo Kbfegeo F:gfwh:]f e<aks F:gfwh:]f e<aks) Mplf h.lfk: Wof lolf Hj[fiK Wof S:jbfByf Stia k:Ylf mstfmdh Fhfhdo mskfks Wualf wmphf S:gfwh: ladpdp Wufualf wmpf mskfksdpjf F:gfwh:]f emaksdpjf Aonfkkf wkyfyL (F:gfwh:]f e<aks koshfwh:_fj:db Agjel nagjel msklfh. ngo msjalbs ksgo jlalbs nglsGlf Flfhu HglsG wmlfhu Stia i.alus_fj Fxjyf F:ysmf wmpfk ks: F:gfha 5255-5257 e<aks e<aks e<aks e<aks e<aks e<aks e<aks e<aks e<aks e<aks e<aks e<aks .

alus_fj Fxjyf F:ysmf wmpfk ks: F:gfha 4090 F:yf isyjfej F:gfMge.blf m.afjyf ejaei wha:yx cu_f jagfxtfT ehakskfk J:ei whaksdjiyaf Flfhuaf eikskfwkdoep Agfwjabfg islua wlpf]f ]aolf makskfk ekei mLmpnf kqafkfkapf Vkskfk:yfiapf Dbfdl wha:ey (Fjkfkqmeo isbfbhfhlff m.blf m.blf) 15 S.bf m.bf m.bf m.bf m.blf m.m.blf m.em naof wmpf wla[s Etft:ey 24 .blf m.bf m.blf m. Wojfjsosp Dtei l:yf jxnfk lalbsep latfttspahf whaofeo loftsuf nglf Hasjsoft lbiaya Wojfej wk:yf Fyskfk ks:iaya ]ao D:iaya wkpfi ngkfk.blf m.bf m.bf m.blf m.bf m.blf ial e<aks emal e<aks iao e<aks ]ao e<aks laj e<aks epaj e<aks iak e<aks nak e<aks El e<aks isepal e<aks epT e<aks iqT e<aks Ej e<aks epj e<aks epj e<aks epj e<aks Aks nqks eikeo Aguf nqG hakeo iaks ]ao ehakeo ia[fj ia[fj nakeo 14 Hukfkspaf F:ysmf wmpfk F:gfjisjyff J:ix whatftayf JlfhLosep ks:ix naka mskfkafjysof F:ey F:yf ixiaoapf Fl.bf m.blf m.bf m.bf m.blf m.blf m.bf m.bf m.blf m.bf m. F:yfemaks msiel F:yLek F:yf nsdtei F:yf ixihf wha:ey S:yf jxnfwkof DyL{Klf Sg_f wjabfg hksep Wof Ftsei Wof Dpse.blf m.

iaoks hkshfhjlf .f hkshfhjlf . Kdt%af Fjkfkqmaf moflaafjfj ks:mfmdh. Kdt%af . wmofdo .alof.2000 jsas kse.2007 kald.1993 w<jaka is. ks:hf^af mapf Cxepa.1995.]aosjyf Mixculf F:ysp F:yfiajfJ lOLdt jbfg iamjlf .mskfkaf iufudl Cxepa msx jau ]aolf J: ^d< mkfkspmfmskfkafjyf Pj_fjyf jgnfK ia{lf Dofokjf jdu ks:iyfYiaf ]aowigfxpaof – ks:cuekiaf Fjkfkqmd.uaT ks:iamjlf – hgfxokfkaaf hagufjyf mskfkafjyf jbfg Aisjdy is.2003 ks: F:gfhs. ~ Fjkfkspaf moflaafjfj m_fjlf.2003 iyfyuaaf loftlf. igUzaf .apfmfms nsduplf.2006 ~ Fjkfkspaf moflaafjfj m_fjlf.m moflaafjfj A.jam iyfyuaaf wkpfi nsduplf.x_f.a.ks: F:gfha Dd.f whasp ]aojf ejadi – mskfkafjyf ehatftskf wkaJhfH mskfkafjyf ehatftskf wkaJhfH S. M_fdjhfhgfgabs.1989 kald.apb Nzuf wiyspqG ~ Fjkfkspaf moflaafjfj m_fjlf.mskfkafjyf ^dm’ NzUjfJ Aka.F:yf ]ao F. Kdt%af – 2001 AGATHIYAN PRODUCTION HOUSE 2010 25 .lfl]ao m_fjLlf ks:lnfks.1999 ~ Fjkfkspaf moflaafjfj m_fjlf. Nzujlf. Nzujlf.X. ha.2001 iq.of Fxjyf hkshfH – mskfkafjyf natfhkfwkbfl.Aaf.ejaisnfkMials.2001 ~ Fjkfkspaf moflaafjfj m_fjlf.^bfx ljaof i. ~ Fjkfkspaf %osiafmuf x.2005 eilfhkfKzaf js:`fbof.lbskamof Mialsjyf.a<Jlaaf Mialsjyf .wi_fjgf. j[j wiyspqG .|fg. wmofdo .jmsp_fjyf Fjkfkspaf ]ao i[sjagfx Nzuf ]aosjyf F:ysp ksomas ha.2000 ej. F:yflsJ Flflof hkshfhjlf. wh_fj&af ~ Fjkfkspaf moflaafjfj m_fjlf.2000 whaof.of msthfH Fjkfkspasof F:yf chfH ljaof Hushfhabs mskfkaf Amsjabfglf . ks:hfhonfkayf .a<Jlaaf Mialsjyf .aJlf ksomas ha.lao Nzufjysof hgfxpuf Aka.hf Hj[fnfK Mixculf F:ysp F:gfjisjyf . Fu_fjaaf hhfysej`of| 1999 js. wmofdo .lao Nzufjyf FOhi isyjfjhf hkfksasjfdjjyf iyfyua:lf hs.1994 lbsiamj. wmofdo .2003 ks:iaiGKdt Akqolf .kf Hjf hqe. wmofdo 1985 jamskfks:lglf.gfGlf cusdj .lf ks:hfHj[f luafladu Mjlao iamsep Fjkfkqm. wmofdo– S.apbkf ks: F:gfha – ks: F:gfha . ndghfhJks – mskfkafjyf kkfKiLlf epaj wntsLdtjYlf . igUzaf .Wlf. Kdt%af . leumspa 1988 ml. Kdt%af .w<phauof. Kdt%af .msijanfkof.