There are three basic food groups. 1. Protein such as meat, fish, chicken, and eggs.

There are, however, other sources of protein such as beans, tofu, nuts and other plant derived proteins. When talking about protein in general we refer to the first four examples rather than the latter. Protein is very important for the body as it is necessary to build our musculoskeletal structures as well as our organs. Many experts differ on the amount of protein the body needs. I prefer to have protein with each meal as protein when taken with carbohydrate slows the absorption of sugar and prevents high sugar swings which when elevated can lead to becoming obese or developing diabetes.

2. Carbohydrates are very pervasive and the vast majority of the foods we eat are carbohydrates. Like most
things there are good and bad carbs. Healthy carbs are in the fruit and vegetables we eat, the cereals and whole grains. These are the good life sustaining vitamins, minerals and other substances which are necessary for function and adequate health. The bad carbs are what makes us gain weight and become ill. We all know what the bad ones are. They exist in all the junk food people eat, not only themselves but parents buy the chips, nachos candela and the rest. These carbs poison the system they have absolutely no nutritional value what so ever except to cause you and your children disease and obesity. Most prepared foods that are on super-market shelves are bad carbs.

3. From now on in order to live a happier, longer healthier life stop buying any and all prepared foods. Start
buying food that is fresh and wholesome. If you possibly can buy organic food if finances are not a problem, and if finances are a problem try at least to buy one or two pieces of fresh fruit or vegetable. Ano ang Pangatnig? Ang pangatnig ay ang mga salita o lipon ng mga salita at kataga na ginagamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita, ng isang parirala sa kapwa parirala, o ng isang pangungusap sa kapwa pangungusap. Mga Uri ng Pangatnig 1. Paninsay. Ito ay ginagamit sa pangungusap na ang dalawang isipan ay nagkakasalungatan. Halimbawa: Namatay si Mang Isko ngunit ang kanyang prinsipyo ay mananatiling buhay. 2. Pananhi. Ito ay ginagamit upang makatugon sa mga tanong na bakit o upang maipakilala ang mga kadahilanan ng isang pangyayari at ng anumang iniisip o niloloob. Halimbawa: Ang kanyang prinsipyo ay mananatiling buhay sapagkat nariyan si Dong na magpapatuloy ng kanyang naudlot na gawain. 3. Pamukod. Ito ay ginagamit upang ihiwalay, itangi, o itakwil ang isa sa ilang bagay o isipan. Halimbawa: Maging ang mga kasamahan niya’y nagpupuyos ang kalooban. 4. Panlinaw. Ito ay ginagamit upang dagdagan o susugan ang kalinawan ng mga nasabi na. Halimbawa:

Sumisigaw ang kanyang pusoat humihingi ng katarungan. kung gayon. Halimbawa: At sa wakas naibigay rin ang kanilang sahod. ng mga parirala. 7. Panapos. at ng mga sugnay na nakapag-iisa. Nagsasaad ito ng wakas ng pagsasalita. Panlinaw rin ang mga pangatnig na samakatuwid. ngunit. . Panulad. datapwat sapagkat nag-uugnay ng mga salitang magkakapantay. Pangatnig na panimbang din ang tawag sa at. 6. kaya. magpapatuloy ang welga. Panubali. ng mga sugnay na pantulong. Nagsasaad ito ng pagkukurong di-ganap at nangangailangan ng ibang diwa o pangungusap upang mabuo ang kahulugan. Nagpapahayag ito ng paghahambing ng mga gawa o pangyayari. siya ring kabayaran. Halimbawa: Sakaling hindi ibigay. 5. Halimbawa: Kung ano ang utang.